Oktober Medlemsblad nr. 19. Gränsbygdens Släktforskare i Dalsland, Bohuslän och 0stfold.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oktober 1993. Medlemsblad nr. 19. Gränsbygdens Släktforskare i Dalsland, Bohuslän och 0stfold."

Transkript

1 Oktober 1993 Medlemsblad nr. 19. Gränsbygdens Släktforskare i Dalsland, Bohuslän och 0stfold. Redaktion: Monika Åhlund-Efraimsson, Taxvikens Kvarn 23, Dals Långed, Bo Rask, Lärksoppsvägen 5, Strömstad, Eva Caroiusen, Bakke Rute 208, N-1765 Halden. Riksröse nr 6 på gränsen mellan Sverige och Norge i Nössemark.

2 Föreningens funktionärer och adresser: Ordf. Roland Olsson, G. Edsbräckeväg. 11,66832 ED, Sekr. Jan Noren, Topperudsväg. 20,66831 ED, Kassör Ulla Inders Ängsholteväg. 7, ED, Kassör i Norge, adjungerad Egil Johansen Gimleveien 62, N-1786 HALDEN, TEL Ledamöter: Eva Carolusen (vice ordo Bakke Rute 280, N-1765 HALDEN, tel Rosa Borg, Fressland, Mo, Bullaren, Bengt Svensson, Storgatan 8, ED, (registerförare ), Erik Milsten, Topperudsväg ED, Gunnar Lindqvist, Ramberg, Rölanda, ED, Suppleanter: Ulla Lindström, Södergatan 11, HÖGSÄTER, Tom Birkelund, Granitveien 2, N-1738 BORGENHAUGEN Redaktör: Monika Ahlund-Efraimsson, Taxvikens Kvarn 23, DALS LANGED, Klubbmästare: Ingegärd Strutz, Kronoparksväg ED, Redaktören har ordet... Jag tackar för förtroendet jag fått att göra medlemsbladet till Gränsbygdens släktforskare. Eftersom tidningen inte förut haft något namn tyckte ordförande Roland att den skulle ha det, och som Ni märker fastnade vi för hans förslag "Gränsposten". Förhoppningsvis skall bladet bli lika innehållsrikt som tidigare. Roland har försett mig med en hel pärm material där säkert det mesta kan komma Er medlemmar till del. Därmed inte sagt att vi inte behöver mer artiklar från Dig! Skicka gärna egna berättelser om Dina släktforskarmödor eller speciella personer och platser Du har stött på genom åren. Trevlig läsning! 2

3 Redakt~rskifte Vi lesere er kjent med at hervarende blad har fått ny redaktflir. Gratulere og lykke til Monika Efraimsson. Det ligger på mitt hjerte samtidig og rette en stor takk til avtroppende redaktflir Roland Olsson. Hans innsats har vart av meget stor betydning for bladet vårt - selvsagt hele foreningens virke nyter godt av Rolands energi. For mig er han liksom symbolet på alt hva Gränsbygdens slektsforsker forening står for. Häper vi fortsatt får ny te godt av din innsats og dine kunnskaper om "vårt" distrikt. Hilsen Vidar Frydenlund, Oslo. Vidar Frydenlund i Oslo skriver vidare: I mitt arbeide med slektsgranskning kom jeg over et brev for en tid siden som trolig kan vare av interessefor noen av våre lesere. Kjrere Susanne & Iver Deres datter har vrert hos meg for å få rede på våre forfredre, det jeg vet vil jeg fortelle. Gikk til Sofie for hun er jo fflldt og oppvokst der (Rölanda), men hun viste ikke mere enn om bestemor. Jeg skriver opp det jeg vet, så får Dere ta det som passer eller om Dere vii skrive ril Kyrkoherden i Rölanda, Dalsland, da får Oere vite mye mere. Vår oldefar het (Joh. Andersson) Lund, (1787 Nössemark ) om han var fra en gård som hete Lund vet jeg ikke, men han eiet en gård som het Ökna, der har jeg vrert. Det var bestefars eldste bror som hadde overtatt den. Bestefar het Jonas Lund ( ) og han giftet seg med Maja Larsdatter ( ) fra Matre gård som vår oldefar på bestemors side eide. Gården ble ved dfl.ldsbo delt mellom bestemor og hennes bror Ole. De brukte halvparten hver. Deres mor flyttet som enke Toren (Toven) som ble tatt fra Matre. Det var en bror til hos bestemor, han het Peter og var i Amerika. Han reiste tilbake til mot Rölanda, men ble drept og frarfllvet sin oppsparte penger. Toren er nå i Oles slekt. Oldemor Maja giftet seg pånytt, reiste til Sarpsborg og ble enke der for anden gang. Sel v dfl.lde hun i Onsflly. Hun og bestefar Lund hadde 7 barn: Maja-Kajsa, 3

4 Anne-Kathrina, Karl-Edvard (min oldefar), Mathilda, Anders-Magnus, Johan-Ludvig og Petter-Erik. De mistet sin far da Petter-Erik var 2 år. F~r han d~de var alle samlet omkring hans seng for å ta farvell. Bestemor sa da: Hva skal det bli med meg og alle disse barna? Da svarte bestefar: Det skal du ikke s~rge for, jeg har fått det l~fte av Gud, at jeg skal m~te dere alle igjen, vrer bare redige og oppriktige. Alle barne ble freiset. Bestefar har m~tt alle sine igjen. Ja dette h~rer jo ikke med til slektsregisteret, men jeg synes det var hyggelig for Susanne å hvite det. Jeg hadde en attest til onkel Karl som mamma hadde tatt vare på, den er hos Aagoth, den får dere sikker låne. Det er ca. 91 år siden bestefar d~de, bestemor d~de hos oss på Gressvik, var på bes~k, hun ble gravlagt på Fredrikstad Gravlund. Det er ca. 68 år siden. Skriv til Kyrkoherden i Rölanda, Hökedalen St. Dalsland, da får Dere greie på mye mer og alle datoer. Hanna. Dette var altså et brev jeg kom over, som må were skrevet omkring Det som står i () er mine tilfrjjyelser. Har noen kjennskap til disse eller deres foifadre, hrjjrer jeg gjerne fra dere om det. Vidar Frydenlund Arbins gt OSLO Landstrykare kom i fängelse Ur Fräkne härads domböcker från 1770-taJet av fil. lic. Ingeborg Brunkborst Lagen utmätte stränga straff mot landstrykare. Det heter i en förordning från 1748: "Att löst folk i gemen.., warder härmed strängeligen förbudit, at fara omkring landet, under hwad förewändning det ock wara må, när de ej hafwa riktiga pass at uppwisa... då böra de genast häcktas och till fängelse föras... " Det var också förbjudet vid l O dalers vite att hysa landstrykare. Vi möter ett par landstrykare på tingen i Grohed åren 1773 och

5 På sommartinget 1773 hör vi för första gången talas om Fredrik Berg och Anna Britta Forsberg. De hade blivit hänvisade att undergå rannsakning i Fräkne härad, därför att de här skulle ha "plägat köttslig beblandelse" och därför borde komma inför rätta i detta härad. Länsman Forsberg berättade, att de båda "med förpassning", d.v.s. under bevakning, kommit till honom och att han låtit föra dem till kronorättaren Westerberg med order om att de skulle följas till Uddevalla för att han hos domhavanden skulle få besked om hur man vidare skulle förfara med dem. Kronorättaren infann sig inte vid tinget, han var enligt grannarnas utsago förhindrad av sjukdom, och istället hade hans far, Johan Nilsson, infunnit sig. Denne berättade, att han hade tagit emot de båda fångarna och följt dem till änkan Kerstin Börjesdotter i Råssby, en gård, som var bland de uttagna att föra fångar till Uddevalla. Fångarna tog till flykten. Kerstin Börjesdotter var närvarande vid tinget, och hon berättade, att hon inte haft något manfolk hemma på gården och inte hade råd och lägenhet att ta någon främmande och därför själv följt dem på vägen. Hon trodde, att de inte hade begått något svårare brott än lägersmål och att de därför inte skulle taga till flykten. Hon hade nog inte fått veta hela sanningen, men däremot hade nog fångarna klart för sig, att fästning hotade dem. När de hade kommit ett stycke på vägen, var de hungriga och törstiga, och de bad Kerstin Börjesdotter att få gå ett litet stycke från vägen till hemmanet Långehed och där tigga sig något att äta. Detta hade de begärt för att visa, att de inte var några ogärningsmän. När de efter en stund inte återkommit, hörde Kerstin efter i Långehed och i gårdarna däromkring, utan att träffa på dem. Hon gick då hem igen. Hon hade hållit tyst med händelsen av rädsla för straff. Hon anhöll, att hennes begångna fel måtte tillges henne. Länsman förklarade, att han sökt efter de båda, men inte kunnat finna dem. Han begärde därför uppskov. Kerstin friades från ansvar. På hösttinget 1773 kom målet åter upp. Länsman Forsberg meddelade, att han inte hade kunnat finna de efterspanade någonstans. Han hade däremot blivit övertygad om att Kerstin Börjesdotter berättat sanningen och att han inte kunde ställa henne till ansvar för det skedda. Tingsrätten lät därför målet bero, men de efterspanade skulle om möjligt införas till nästa ting. 5

6 Hur blev man landstrykare? Landsfiskal Hollbeck lyckades emellertid ertappa Anna Britta Forsberg, som nu var övergiven av tiggaren Fredrik Berg och i sällskap med en annan man, Olov Jonsson. De förhördes på tinget den 4 och 5 maj Olov Jonsson berättade, att han var 25 år gammal och född i Nössemarks socken på Dal, där han haft tjänst hos en trumslagare, men vid sistlidna Mickelsmässan - man räknade efter högtider - blivit uppsagd och sedan med tröskande här och där förtjänat sitt uppehälle och i sökande efter arbete kommit på drift. Han hade sedan tillsammans med Anna Britta tiggt sig födan. Anna Britta berättade, att hon var 24 år och född i Norge vid Fredrikshald aven norsk mor och en svensk far. Efter faderns död tiggde modern och hon sig fram. Det var vad hon lärde sig därhemma. Efter moderns död hade hon under några år strukit omkring tillsammans med en man vid namn Fredrik Berg, med vilken hon otuktigt sammanlevt. Oklara uppgifter Det är svårt att få någon reda i hennes berättelse om vad som hänt i Fräkne. Prosten Toren talade med henne före den andra rättegångsdagen och gjorde henne "kristeliga ock allwarsamma föreställningar om sanningens warma bekännande". Men hon berättar och tar tillbaka, berättar och tar tillbaka, och troligen är det så, att hon inte minns, vad som egentligen hade hänt fyra år tidigare och när och var. Hur skulle hon också kunna det, när hon ständigt var på språng, jagad av länsman, och kanske inte sovit två nätter å rad på samma ställe? Anna Brittas berättelse Hon berättade, att hon blivit havande och fått missfall fyra år tidigare på torpet Husen vid Ljungskile. Hon hade där blivit så skrämd av "annat kringstrykande folk", att hon fått missfall. Vilka var dessa kringstrykande och varför hade hon blivit så skrämd av dem? Utstötta ur samhället, sjuka? Vi får inte veta det. Fostret hade inte haft liknelse till lemmar utan endast varit en köttklump aven fingers längd. Hon hade talat om för torparhustrun, som nu var död, att hon fått missfall. När hon gick ifrån torpet på morgonen, hade hon virat in fostret i ett gammalt kläde och lagt det i en grav på kyrkogården. Torparen Nils Svensson på Husen vid Ljungskile, hos vilken Anna Britta skulle ha fått missfallet, berättade, alt Anna Britta legat ute på 6

7 logen och inte i hans hus. Han hade inte hört sin hustru tala om missfallet. Nu ändrade Anna Britta sin berättelse och sade, att hon fått missfallet i ett torp vid Åker eller Anfasteröd och att torparen där och hans hustru varit närvarande. Hon visste inte namnet på torpet, men hon visste, var det var beläget. Rätten beslöt, att hon nästa morgon skulle föras till torpet, där hon sade sig ha fått missfallet. Rannsakningen uppsköts. Tingsförhandlingar följande dag Vid tinget nästa dag berättade länsman Forsberg, att Anna Britta blivit förd till det torp, Bråten, där hon skulle ha fått missfallet. Anna Britta frångick åter sin berättelse och påstod, att hon fått missfallet vid Husen vid Ljungski1e. Anna Britta hade påstått, att klockaren Frank i Grinneröd hade gett henne ett intyg om missfallet, och därför hördes nu han. Men han sade, att han aldrig sett Anna Britta och att han inte visste något om henne. Torparen Per Håkansson på Bråten berättade, att Anna Britta tillsammans med flera kringstrykande på begäran fått låna hus hos honom. Hon hade på natten blivit illa sjuk, och två i följet hade tagit henne under armarna för att ledsaga henne till krogen och där skaffa henne något att dricka. Men han visste inget om ett barn eller missfall. Hans hustru berättade, att hon väl förstått, att Anna Britta var havande, men att havandeskapet inte tycktes vara halvgånget. Anna Britta hade också erkänt det på hennes fråga. Nu vidgick Anna Britta detta och sade, att hon gått till Ljungskile 1/4 mils väg och där på torpet Husen framfött fostret och visat det för torparhustrun. Hon påstod också, att hon i Ängelholm fött ett levande barn, vilket dock dött på hennes vandring genom Skaraborgs län och där begravts. Hon hade blivit rannsakad för detta vid Fjäre tingsrätt. Hon berättade vidare, att hennes följeslagare vid den tiden, Fredrik Berg, också kallad Ridderberg, saknat vänster hand och hade varit mellan 50 och 60 år. Han var fader till barnen i båda fallen och hade också velat gifta sig med henne. Båda de anklagade förmanades att tala sanning, men de förblev vid sina utsagor. När Anna Britta dagen innan gått förbi Ljungs kyrka, hade hon hämtat det foster, som hon förut svept i ett kläde och lagt i en grav. Överlevorna visade, att det inte hade varit ett fullgånget barn och inte ens haft lemmar.. 7

8 Rätten beslöt om fängelse Rätten förklarade, att Anna Britta var misstänkt att ha begått svårare brott än lägersmål. Rätten hade inte kunnat få klarhet i flera omständigheter, tidsuppgifterna var oklara och vittnenas utsagor stämde inte. Berg hade inte kunnat uppspåras. Rätten beslöt därför, att Anna Britta skulle förpassas till Bohus fåstning och hållas i förvar där, tills rannsakningen kunde avslutas. Olov Jonsson skulle med förpassning översändas till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län. 8

9 En svensk husmoder Tidsbild från Bohuslän i förra århundradet (Ur veckotidningen IDUN, 1908) "Husets göromål hade en oafbruten gång", yttrar Samuel Ödman som inledning till sin skildring "Ett prästhus i Småland i förra århundradet". Ett lämpligare måtto till den sedernålning, med hvilken vi i korta drag skola teckna bilden af en bland Sveriges märkeskvinnor, låter näppeligen tänka sig. Det är vår landsmaninna änkefru Maria Olsson, född Bohlin, bosatt i Assmunderöd på Västkusten å Orust, som skall utgöra föremålet för denna vår framställning i ord och bild. Maria Charlotta Bohlin föddes den 7 maj 1816 i Myckleby prostgård å ön Orust. Föräldrarna voro dåvarande prosten och kyrkoherden i nämnda pastorat magister Nils Christian Bohlin (en broder till dåvarande svenske konsuln i Malaga) och hans maka Brita Plate, prostdotter från Qville. Släkten Bohlin härstammar från mellersta Bohuslän. Fru VIner, hvars lefnadsteckning, författad af professorskan Nyblom, Idun meddelade för något år sedan, var hennes kusin; likaså den bekante Shakespeare-kännaren professor Bolin i Helsingfors, som på sin tid höll föreläsningar å Vetenskapsakademien i Stockholm. Maria hade endast fyllt 11 år, då hennes fader bortrycktes i en svår sjukdom. Vid fadrens frånfälle år 1828 blef den då unge prästmannen, den i dessa dagar aflidne professor C. W. Skarstedt, förordnad att i egenskap af vice pastor förestå pastoratet, och efter de fyra nådårens förlopp flyttade änkeprostinnan Bohlin med sin Maria - den mellersta af 13 oförsörjda barn och då endast 15 år gammal - till det omkring 1/2 mil från prostgården belägna änkesätet Kyrkobyn. Undervisningen måste nu afslutas, ty Maria behöfdes för och måste hjälpa till med hushållet och andra praktiska sysslor i den stora familjen. På detta sätt gingo dagarna, c:a 4,500 arbetsdagar i runda år, därunder hon bland andra husliga sysslor spann ull och väfde kläder åt såväl bröder som yngre systrar om dagarna, köpte för egna penningar ljus för att kunna sitta uppe om nätterna och genom broderier och andra arbeten förtjäna till sina egna kläder. År 1843 ingick mamsell Maria Bohlin äktenskap med landtbrukaren K. Olsson, ägare af det intill änkesätet angränsande hemmanet. Hvad hon sedan denna tid verkat och tillverkat i sitt hem gränsar till det otroliga, 9

10 och bör icke förgätas i en tid, då kvinnofrågan står på dagordningen och röster höjas för den åsikt, att mannen bör betala kvinnan för det arbete hon förrättar åt honom och deras sammanaflade barn. Sparsamhet, omtanke, en rastlös verksamhet och en mönstergill ordning voro de egenskaper, som kännetecknade hennes lif i det nya hemmet. Hon gaf här lifvet åt tio barn, som alla skulle hafva kläder, föda och uppfostran. Gårdens arbetsfolk, 7 torpare, voro jämte pigor och drängar på denna tid alla i maten, som det hette, och på detta sätt hade hon ofta icke mindre än 28 personer vid bordet i köket och inne. Barnen växte upp, koltarne måste utbytas mot större klädesplagg af annan form: byxor, rockar och klädningar, en större kaka tarfvades om dagen, sängkläder och linne måste ökas för natten. Hennes varma hjärta och idoga hand hade alla att tacka för allt, icke blott i familjen utan i hela huset. Åt tjänstefolket utgingo under denna tid åtskilliga löneförmåner såsom underkläder, strumpor, förkläden och dukar in natura. Äfven detta tog hennes tid och krafter i anspråk. När hon, trött af dagens mödor och släpet i hushållet bragt alla omkring sig till hvila, då börjades i det tysta hennes ostörda, oförtrutna arbete. Sedan hon lutat sin panna mot syklumpen och låtit, såsom hon plägade uttrycka sig, sömnen rinna ur ögonen i högst 10 minuter, fann man hennes, under det alla i huset sofvo, i oafbruten verksamhet vid nattlampan, tills den unga dagen kallade till nya, men alltid samma plikter mot make, barn och tjänstefolk för det lekamliga lifvets uppehälle och nödtorft. Arla och serla, sent och tida, alltid arbete, och intet arbete var henne för ringa. Att lappa och laga allt i en så stor familj kräfver ej ringa arbete och möda, men hon stannade icke härvid. Allt hvad man såg i hemmet: brödet på bordet, drickat i muggen, maten på spiselhällen, allt hvad hennes omgifning gick uti om dagen och låg uppå om natten (m.a.o. gång- och sängkläder) hade i alla stadier tillverkats och beredts af henne, var bakadt, bryggadt, lagadt, spunnet, nystadt, spoladt, varpadt, väfdt, tillskuret, sömmadt af hennes rastlösa hand. De som reste fram den vägen kunde bli vittne till en rätt egendomlig företeelse: ängarne rundt omkring byggningen voro hvita som snö midt under sommaren! Det var hennes långa "bunkar" af dräll-, lakan-, skjort- och linneväfnad, som lågo ute på bleket. Många andra slags väfnader sågos i hennes väfsto!. Ur "Väfbok för Maria Bohlin", upplagd år 1843, hvilken ligger framför oss på skrifbordet, anteckna vi följande rubriker: lärft, dräll, fyrtråd, byxtyg, 10

11 blaggarn, flanell, vadmal, verken, bomullstyg, bålstervar, mattor, möbeltyg, rullgardinsväf, täcktyg, dukar, schalar, förkläden, klädningstyg, servietter, lakan, handdukar, fyrskäft, säckväf, sparlakanstyg, kjorteltyg, Victoriatyg, m.m. I medeltal förfårdigades här 23 fot väfnad om dagen, hvilket beräknadt på 60 år uppgår till närmare fot. Åtskilliga af hennes arbeten ha vunnit pris på utställningar. Hennes sticksöm för hand är ännu i dag lika vacker och regelbunden som maskinsöm. Då mannen var en klen skaffare och dito finansman, blef hon betänkt äfven på andra utvägar: hon bakade och försålde ett slags mycket välsmakande mandeltårtor, som, då de tillik~ voro nästan konstnärligt sirade för ögat, snart kommo i rop och rönte en allmän efterfrågan i orten till bröllop begrafning och barndop. Dessutom väfde hon jämväl dukar, schalar, klädnings- och förklädestyger till afyttring åt allmogen och kunde på detta sätt ofta bisträcka sin man med penningar. En annan sida af hennes välsignelserika verksamhet berör de nödlidande inom barnavärlden. Många äro de bland det uppväxande släktet, som ha henne att tacka för lif och hälsa, i det hon genom en sympatikur af utvärtes medel botat barn från fallandesjuka och slaganfall, där läkarens konst visat sig maktlös. Det har för henne varit ett nöje att utan vedergällning utöfva en sådan verksamhet i barnhärtighetens tjänst. Äfven läkare anlitade henne för denna kur för sina egna barn. En af hennes utmärkande egenskaper är det goda minnet. Ännu hågar hon från början till slut det afskedstal, som hennes fader på siu dödsläger höll till sin omgifning, och hvad märkligare är: hennes minne är lika starkt för allt som tilldragit sig äfven under senare tider af hennes skiftesrika lif. Hon minnes icke blott året, utan äfven dagen, då något skedde. Jämväl som sjuksköterska måste hon ofta och länge pröfva sina krafter icke blott inom sin egen familj. Tre af hennes syskon ledo af lungsot och dogo vid mognare ålder å olika tider i hennes hem, den ene efter den andra. Hon måste då i långa månader vaka nätterna i ända utan att ens taga kläderna af kroppen. Det var på denna tid en allmänt utbredd åsikt, att lungsot icke var smittosam, och i sanning det såg ej annorlunda ut, ty oaktadt expektoraten då fingo ligga vind för våg och den dödes kläder alltid användes af efterlefvande, såg man aldrig exempel på att någon af omgifningen blef smittad. Nu ser det ut som om ftiseofobin gjort sjukdomen smittosam. 11

12 När hennes man i början af 1869 gick ur tiden och lämnade henne ensam med åtta lefvande barn, af hvilka endast två voro myndiga, utgjorde skulderna i boet, genom hans oförmåga att sköta affärer, kr. Inom 6 år hade hon klarat upp dessa skulder, hvilka utan tvifvel i stället skulle hafva ökats under hans ledning. Två allmänna svenska plägseder: att gå i borgen och låna pengar, kände hon just ej till; den första undvek hon alltid, men om hon någon gång behöfde anlita en medmänniskas penningpung, så hände det aldrig att betalningen uteblef på den utlofvade dagen. Härigenom kom hon i åtnjutande af en oinskränkt kredit i orten. Allmogen har hon bemött på fådernas vis med äkta svensk gästvänskap. Alla känner hon där på ön och alla känna henne. Aldrig får någon komma till hennes hem utan traktat och fågnad; det skulle vara att "bära ut julen". Under de sista åren har denna outtröttliga kvinna, en föresyn för befolkningen på ön, haft sin bärgning genom inkomsten af en liten minuthandel, som inbragt henne ett par tusen kronor årligen. Nu skola hennes rättigheter indragas och ersättning af allmänna medel skulle beredas för förlusten i likhet med hvad som skett åt 55 andra innehafvare af dylika rättigheter här i landet. Som rätt och skäligt är, har denna ersättning af K. M:t och dess befallningshafvande i länen i allmänhet fastställts till samma belopp som förlusten, stundom rätt betydligt högre. Men denna änka, den äldsta af alla 55 och numera genom ett kroniskt lidande oförmögen att sörja för sitt eget uppehälle skall - genom en statens ämbetsmans oförstånd, som af tvingat den 91-åriga hennes underskrift å en olaglig handling - åtnöjas med 450 kr. i ersättning för mistade c:a 4.000, sålunda ungefär 1/10 af hvad henne med rätta tillkommer! Hon har helt nyligen till K. M:t inlämnat en underdånig ansökan att utfå sin rätt på samma sätt som de 55 andra; hennes ansökan var åtföljd af läkare betyg, som ordagrannt lydde, att hon "lider af kronisk sjukdom med oförmåga att röra sig och försörja sig själf, eller ens i någon mån bidraga till sitt uppehälle", och på allt detta har regeringen nu svarat, icke att hennes ansökan icke bifalles, utan rent af "lämnas utan afseende". Men icke nog härmed: för detta afslag har K. M:t af den obemedlade - utkräft 20 kr! Så lönar svenska staten kvinnoarbetet i våra dagar, så belönar fosterlandet en af sina trognaste och trägnaste tjänare, sina flitigaste döttrar. En kvinna, hvilken såsom en föresyn för samtid och eftervärld gjort sig förtjänt af en nationalbelöning, hon får icke ens sin rätt. 12

13 Måtte hennes lefnadssaga väcka den svenska kvinnan till besinning! 0.c.K. Lars Dalabonde av Roland Olsson I seklets början fanns i Dalsland en mycket känd och populär bondkomiker, vilken gick under artistnamnet Lars Dalabonde, fast han hade förstås kristnats till Aron Henriksson. Han föddes 1872 på torpet Hästhagen under Björbäck i Bäve socken invid Uddevalla. Han turnerade länge tillsammans med Lilla Anna, en tidigvarande cirkusartist. Hon ville nog själv helst kallas "Lilla Damen", enligt Olle Ljungs artikel i Häradsbladet l: Lars Dalabonde skrev många s.k. tillfållighetsvisor, vilka han framförde vid sina besök i de olika dalsländska socknarna och dessa har nu samlats in, för att publiceras. Det är då, förutom Olle Ljung, även sångaren/trubaduren Olle (Olsson) Pantzar i Mellerud, som driver detta projekt. Aron Henriksson skrev visor om exempelvis Mustadfors, Håbol, Rölanda, Järbo och Högsäter, samt en om Lerdal. Denna sistnämnda visa verkar emellertid vara något "stympad" i början, men det har hittills icke gått att bevisa! Dock pågår sökandet efter den eller de förmodade saknade verserna på "Lerdalsvisan". Den kända "första versen" lyder: Så många gårdar är med i harvan, och efter Flatebyn kommer Svarvan, och ner i backen, där bor en blinn, och här försäljer han brännevin. Sista versen är en traditionell avslutning och hyllning! Nu får jag sluta min lilla visa, och lerdalsfolket det vill jag prisa, de är så bra uppå alla vis, jag tror jag ger dem det första pris! 13

14 Sammanlagt har sången 7 verser, men inledningen verkar att saknas. Han brukade ofta inleda med att tala om vilken socken han nu ville besjunga, hur vacker den var och hur bra gårdarna var skötta, o.s.v., vilket han gjort i visorna om både Håbol och Rölanda. Eftersom dessa visor ju var en del av nöjena för våra förfåder "i den gamla goda tiden", så anser jag att detta medlemsblad bör vara ett lämpligt organ för att efterlysa "de felande verserna" i! OM alltså någon vet något om Lerdals-visan, så bedes denna person ta kontakt med undertecknad!! Samtidigt efterlyses ett populärt sånghäfte med "Lars Dalabondes Visor" vilket kan ha utkommit före Innehållet i detta häfte anses vara högeligen intressant, så om någon äger ett sådant vore denne mycket vänlig och tillmötesgående, om han/hon tog kontakt med undertecknad, eller Olle Pantzar i Mellerud!! Roland Olsson G. Edsbräckevägen ED Tel: Från Skrammestad i Naverstad till Nya Zeeland och. USA. av Roland Olsson Ett gammalt brev från Nya Zeeland, en bygdens berättare, en bandad berättelse och en avskrift - se där ingredienserna i följande skildring av en liten familj under slutet av 1800-talet i Bohuslän. Berättare och guide på en intressant vandring bland gamla torp och öde ställen var Olle Olsson i Skrammestad, en senare ägare till gården, dit det år 1957 ankom ett brev från en utvandrad man. Denne sökte sin släkt i hemtrakten, men eftersom alla var antingen döda eller bortflyttade. lämnades brevet till Olsson, som i sin tur vidarebefordrade det till släkten i närheten. I skaran, som följer Olsson, finns Karl-Erik Andersson, Ed, Gunnar 14

15 Lindqvist, Harry Nyman och Ragnar Bryntesson, alla från Rölanda i Dalsland, och det är Andersson som sköter inspelningen. När berättelsen börjar sitter man i resterna efter en backstuga, Silkemyr. Väggarna, som är murade av natursten, står kvar, men allt trävirke är borta. Här bodde det en hästeskärare som gick omkring och "skar" (kastrerade) hästar. Vidare försörjde han sin familj med en del olagliga metoder. Han skulle f.ö. vara släkt med folket på Eidefjället, sades det. De hade två "söör" (får), som fick bo i en källarlik jordkula och det fanns en liten åker till stället. Här växte två pojkar upp, som var födda mellan , de gick i alla fall tillsammans med berättarens fader i skolan. Den ene pojken åkte till Oslo i Norge för att söka jobb och den andre reste till Göteborg. Båda föräldrarna var nu döda och året var Bröderna tappade kontakten med varandra, men 1957 skrev så den ene från Nya Zeeland hem för att söka sina anhöriga. Brodern som åkt till Oslo hade fortsatt till Amerika. Där hade han så gift sig med en syster till en Svante Tehlin, en familj som nu bebor Tegen, och på så sätt fick man adressen till Amerika och bröderna kunde åter få kontakt med varandra! 1959 kom så de båda bröderna åter "hem" till Silkemyr för en kort visit, men efter detta har berättaren inte haft någon kontakt med dem. Vid ett tillfålle hade "gubben på Silkemyr" varit i Norge, där han lär ha stulit några pengar. Efter hemkomsten skulle han senare ut på jakt och då gick någon annan in i hans stuga och tog dessa pengar för honom. "Lätt fånget, lätt förgånget" sade man åt detta. Några namn kan ej berättaren erinra sej, annat än att frun i huset hette Julia. Mannen på Silkemyr lär ha haft släktingar, som skall ha rånat folk som fårdades på Torrmosefjället. De låg då i bakhåll och när folk, som varit och handlat, kom körande, hoppade de fram, en tog hand om hästen och de tog varorna som fanns i kärran. Kanske var den som varit och handlat lite onykter, så något försvar behövde rånarna inte befara, ty de var ofta många, kanske 8-10 stycken. Detta var inte så gott att göra något åt, kom polisen så försvann rånargänget in i Norge, ty tränsen var nära. Bandinspelningen medfördes av Gunnar Lindqvist till "Töftedalsdagen" i Bästorp den 3n i år och det var därför mycket lämpligt, att söka 15

16 Bröderna Ernst och Hans härstammande från Silkemyr i Naverstad. Ernst l Nya Zeeland och Hans i USA. efter familjen, ty vi var där för att förevisa släktforskning för intresserade besökare. Fru Birgith Andersson i Tegen, Naverstad, har berättat, att hennes faster Ruth Thelin var gift med HANS Oskar, den ene av bröderna, som bodde i Amerika. Denne hade berättat, att de som små hade det mycket fattigt och tvingades att äta barkbröd vissa tider. Familjen bodde på 1/32 mantal Ejde i Naverstad tiden H.eg. Alexander Andersson, f. 18/ i Tanum, gift Hustru Julia Gustava Olausdotter, f. 28/ i Eidsberg, Norge. Barn: Augusta Fredrika, f. 9/ i Skee socken, Bohuslän. Karl Gustaf, f. 23/ i Rölanda socken, Dalsland Anna Kristina Olava, f. 8/ i Rölanda, död före 1891 Anders Magnus, f. 2/1 O 1879, död före 1891 Ernst Olof, f. 28/ i Naverstad 16

17 Anders Magnus, f. 10/41885 i Tanum Paret samt de två yngsta flyttade till Tanum 1885 och bodde där i slutet av 1890-talet på Långåker, Saltvik. Alexander dog där den 25/9 1898, medan sonen Anders Magnus dött redan 1886 i Tanum. Julia Gustava Maria, som då skrevs vara hennes hela namn, bodde sedan kvar som backstugesittare, med sina två yngsta barn, Ernst Olof och Hans Oskar. Denne sistnämnde föddes i Tanum den 21/6 1889, fadern angavs då vara "strandsittare". Äldste sonen, Karl Gustaf, blev gift i Tanum och bodde där omkring Hans mor, änkan Julia, flyttade med de två små tillbaka till Naverstad år (Alla uppgifter rörande Tanum har vänligen framtagits av Ingrid Andersson på Åkervägen 2 i Tanumshede, - Tack! -) Svenske arbeidere i Norge av Per A Johannessen Som kjent var det stor vandring avarbeidskraft fra Sverige til Norge i forrige århundre. I Telemark startet flere papirfabrikker, og kvalifisert arbeidskraft ble med glede mottatt. Skotfoss bruk ved Skien var en papirfabrikk som hadde endel utenlandske arbeidere. Fra Sverige vet jeg at slike kvalifiserte arbeidere kom fra papirfabrikken i Lilla Edet til Skotfoss for å arbeide. Jeg har gjennomgått folketellingen i 1900 over Solum, hvor fabrikken ligger, og har skrevet av alle svensker som bor i arbeiderboliger og barakker under fabrikken. I tillegg var det nok svensker som bodde privat, men disse er ikke tatt med. Hvor arbeiderne kom fra i Sverige er ikke oppgitt, bare deres f!2ldselsår. Navn F!2Idt Gustav Gustavson mann barn Lovisa Aaberg kone 1871 Ernst Karlberg 1882 Christian Palmgren mann 1866 barn Christine Andersen kone 1868 Rudolf Palmgren

18 Emma Lund 1880 Karoline Larsen 1872 Clara Lindqvist 1879 Hulda Adriansen 1881 Oscar Ljungstr!1lm 1878 Aksel Anderson 1873 FranzSvendson 1877 Aksel Anderson 1880? Viktor Hanson 1880 Aksel Johanson mann barn Jenny Peterson kone 1877 Karl Johnson mann barn Josefme Karlson kone 1873 Frantz Havenstr!1lm mann barn Elin Fredriksson kone 1877 Justine Johansen gift i Norge barn Herman Anderson mann barn Emma Dall!1lf kone 1854 Karl Lund 1878 Selma Petersen 1&81 John Olsen 1874 Ludvig Blom 1875 Aksel Hanson mann barn Alma Nilson kone 1873 Elin Johanson 1857 Karl Ekberg 1868 August A Anderson mann barn Augusta Gustavson kone 1861 Malin Petterson 1874? Jenny Johnson 1872 Amanda Magnussen 1881 Othilia Johnson 1878 Marie H!1Igberg 1882 Bertha Carlson 1879 NoraOlson 1881 Eva Johanson 1875 Ida Asklund 1878 Mathilda Flisberg

19 Ida Sj~berg 1879 Selma Samuelson 1879 Elen Samuelson 1883 Emma Henning 1877 Sofie Anderson gift i Norge l barn Kristine Anderson 1873 Viktor Hanson 1886 Nils Wellkoff 1882 Carl Jansen gift i Norge 1869 l barn Henrik Hanson mann barn Elsa Hanson kone 1867 Hjalmar Hafenstr~m mann barn Sandra L~fström kone 1876 Karl Johanson mann barn Johanne Magnusdtr. kone 1864 Carl G. Johnson mann 1863 Norrk~ping 4 barn Carolina H. Holmstr~m kone 1866 Kalmar len Maria Holmstr~m 1838 Var på besök Johan Eklind mann 1875 l barn Hulda Schagerholm kone 1879 Ada Anderson 1872 Hulda Johnson 1875 Jenny Tall 1881 Hilda Samuelson 1871 Josefine Liljeberg 1869 Albertine Johnsen 1876 Anna Nordstr~m 1865 Gustava Gustavson 1877 Hilda Nyberg 1871 Elfrida Arvidson 1869 Mina Olsson 1878 Anna Olsson 1884 Anna Anderson 1879 Jenny Anderson 1872 Hulda Magnussen 1870 Frida Norman 1879 Jenny Norman

20 Anna Andren 1873 Anders Larsen mann 1878 l barn Alva Ahlqvist kone 1875 Ester Ahlqvist 1885 Albert Engh gift i Norge barn Anders Engh 1881 Bernhard Olssen gift i Norge barn Hjon Gustavsen mann barn Kristine S~berg kone 1874 Anna Wicstr~m gift i Norge barn Oscar Holm gift i Norge barn? Karl Holm 1840 Carl Samuelson mann land 3 barn Anna Peterson kone 1864 S~dertelje Nils Nilsson gift i Norge 1863 Skåne 3 barn Frantz Carlsson 1860 August Jahnsen gift i Norge 1873 Navnene er skrevet som de sto i folketellingen juli 1993 Gränsbygdens Släktforskare deltog som vanligt i Vecka på Dal på Baldersnäs 21-25/ Medlemmarna ställde upp och representerade föreningen varje dag mellan Vi var liksom förra året placerade i Vagnslidret. Lite trångt och dragigt kanske, men besökare saknades inte. Nog märks det att släktforskningen är på frammarsch. I dessa arbetslöshetstider kan ju även yngre personer hinna med att släktforska! Red 20

21 Ett/örslag till stadgar har upprättats, vilka skall godkännas på två på varandra/öljande/öreningsmöten, varav ett årsmöte. Förslaget/öljer här nedan. Förslag har upprättats tidigare och nu har alla synpunkter på dessa beaktats. Har Du ytterligare synpunkter, så hör av Dig till någon i styrelsen. Förslag till STADGAR FÖR GRÄNSBYGDENS SLÄKTFORSKARE. Föreningens namn och ändamål: l. Föreningens namn är Gränsbygdens Släktforskare - i Dalsland, Bohuslän och 0stfold. 2. Föreningen har sitt säte i Dals Ed. 3. Föreningens mål och uppgift är att samla släktforskarna i Bohuslän och Dalsland i Sverige samt i 0stfold i Norge samt att höja intresset för denna forskning. Vidare skall föreningen stå sina medlemmar till tjänst med råd och hänvisningar i släktforskningsfrågor. Medlemskap: 4. Föreningens medlemmar, vilka äger rösträtt och valbarhet, utgöres av betalande personer, vilka erlagt den av årsmötet beslutade årliga avgiften. Endast fysisk person kan vara medlem i föreningen. S. I föreningen kan också ingå som medlemmar: Familjemedlemmar (-vilka tillhör samma hushåll som ordinarie medlem-) och ungdomsmedlemmar (-vilka icke fyllt 25 år-). Dessa erlägger nedsatt avgift, vilken beslutats av årsmötet. Avgifter: 6. Vid föreningens Årsmöte fattas beslut om årsavgiften för helbetalande och nedsatt årsavgift. Styrelsen: 7. Föreningens angelägenheter handhas aven styrelse, som skall bestå av 7 ledamöter och 3 suppleanter. Det skall finnas en rimlig fördelning av styrelseledamöterna mellan Bohuslän, Dalsland och 0stfold. Samtliga skall väljas på Årsmötet, efter valberedningens förslag. Vid Årsmötet väljs även 2 revisorer och en suppleant för dessa. Samtliga poster inom föreningen är oavlönade och ideella. 8. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, eller om minst tre 21

22 ledamöter så begär. Till sammanträdena skall även suppleanter och i förekommande fall även de adjungerade kallas. Styrelsen är beslutsmässig om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Suppleanter har yttranderätt, men rösträtt endast om den ordinarie ledamoten inte är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid Styrelse- och föreningsmöten skall protokoll föras, och senare i kopia tillställas alla Styrelsens olika medlemmar. Styrelsen skall även låta föra en medlemsförteckning. Räkenskaperna: 9. Föreningens räkenskaper skall avslutas per kalenderår. Årligen före första mars skall styrelsen till revisorerna för granskning överlämna protokoll, räkenskaper och förvaltningsberättelse för föregående kalenderår. Revisorerna skall före den 31 mars till styrelsen avge berättelse över granskningen och lämna förslag angående ansvarsfrihet för styrelsen. Föreningsmöten: 10. Föreningen skall hålla årsmöte omkring den 15 april, beroende på hur Påsk infaller. Kallelsen till årsmötet skall utsändas minst 4 veckor före detta genom skriftlig kallelse. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 1. Val av ordförande, att leda förhandlingarna. 2. Val av sekreterare, att föra protokoll vid mötet. 3. Val av 2 justeringsmän, att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande. 5. Förslag och rapporter från styrelsen. 6. Skriftliga förslag från medlemmar. Förslagen skall vara inlämnade till styrelsen före l mars. 7. Övriga ärenden, angivna i kallelsen. 8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisningen för det gångna året. 9. Föredragning av revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret och deras förslag angående ansvarsfrihet för styrelsen. 10. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen. 22

23 11. Beslut angående årsavgifter för kommande verksamhetsår. 12. Nödvändiga val av såväl ordförande som sekreterare eller kassör. 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 14. Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant. 15. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen och val av dessa. 16.Fråga/frågor, som inte förekommer i föredragningslistan, kan tagas upp th diskussion/behandling, men ej till beslut. 11. Övriga möten och släktforskarträffar avhålles i den omfattning varom beslut fattas av styrelsen eller vid föreningsmöte. Om revisorerna finner det nödvändigt, kan de kalla till extra föreningsmöte. Sådant extra möte kan äv~n inkallas, om minst en tredjedel av föreningsmedlemmarna så önskar. Kallelse skall ske skriftligen med minst 4 veckors varsel. 12. Vid sammanträden äger varje närvarande medlem 1 röst. Val förrättas med slutna röstsedlar, om så begäres, eljest, liksom i all omröstning i andra frågor, öppet. Vid lika röstetal avgörs val genom utslag till den sak som ordföranden träder. Ändring av stadgarna: 13. För ändring av föreningens stadgar erfordras samstämmiga beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena Årsmöte. Fråga om ändring av stadgarna skall framgå av kallelsen till mötet. Föreningens upplösning: 14. För föreningens upplösande gäller i princip samma regler, som för ändring av föreningens stadgar, plus att beslut därom biträdes av minst 2/3-delar (två tredjedelar) av avgivna röster. 15. I händelse av föreningens upplösande skall dess samlingar och övriga tillgångar överlämnas till släktforskarföreningar inom verksamhetsområdet. 23

24 Inköp aven ny och en begagnad ficheläsare. MINOX Type 32630/ Type Portable Reader KoHer-Lesegeråt Lecteur portatil Lector portåiii Operating Instructions Page 5 Gebrauchsanleitung Seite 11 Mode d'emploi Page 17 Instrucciones para el Uso Pågina 23 Som väl tidigare nämnts, har styrelsen haft i uppdrag, att införskaffa flera läsapparater för mikrokort, så att flera medlemmar kan få tillgång till läsapparat för hemmabruk. Sveriges Släktforskarförbund har ofta utannonserat den fina bärbara MINOX PORTABLE, till ett pris av c:a 7000 kr, och då vi beställde denna skulle priset ligga på ca 100 kr för postfrakten. Som förstorningsgrad valde vi den populäraste. Denna väskmodell torde vara slitstark, populär och i vårt syfte bra. Enda nackdelen med vårt köp var dock frakten!! I stället för att sända den väl förpackade väskan som postpaket Ii 98:- kronor valde MISAB i Ljung att skicka iväg den med Bilspedition - till en kostnad av 381 kronor... Vid samtal med dem skyllde de på att taxorna stigit just i dagarna. Om detta visste Sveriges Släktforskarförbund inget, de var av den uppfattningen att väskan skulle gå med Posten. Man kan ju önska sig bättre och klarare besked i fall som berör medlemmarnas gemensamma kassa. Skärpning MINOX! I förbundets blad 3/93 finns på sid. 6 en artikel, som handlar om en "nybörjares äventyr" som släktforskare. Förf. Anita Carlsson i Eskilstuna, skriver bl.a. att hon erhöll fiche - men saknade läsare! Maken hade dock lösningen: begagnade läsare på "firmans vind"! Således lånade man hem en och forskningen kunde gå vidare. Men dessa upplysningar fick mig att tända. Där fanns ju ett tillfälle för "Gränsbygdens" att skaffa sej en begagnad ficheläsare, kanske till en billig penning. Så jag började ringa runt för att nå författarinnan, och se, det fanns en läsare som de köpt och hade till salu! Familjen Carlsson har sina ärenden till Värmland och Karlstad, så vid 24

25 ett besök nu i Juli levererades läsaren ända hit till ordf:s dörr i Ed. Tala om tillfållen och service. Böcker Person- och Ortnamnsregister till I van Löfgrens släktbok Bågenholm Håbolssläkten. Utarbetat av Bertil Staland. Registret innehåller alla personer som i boken är upptagna med efternamn. I regel föräldrarna i varje tabell. Där "mammornas" flicknamn fmns angivet i släktboken är dessa medtagna i registret. Kvinnor och män är placerade i kolumner var för sig. Registret gör att personsökningen i släktboken avsevärt underlättas. Pris för Register 40:-. Paketpris för släktbok och register 180:- + porto. Beställningar tas emot av Roland Olsson i Ed, tel Person- och Ortnamns REGISTER ti II Ivan löfgrens släktbok Bågenholm-Håbolssläkten Utarbetat 1988 av Bertilstaland Skiffertak. Varje landskap i värt avlånga land har alltid något som skapar dess särprägel, något vi idag blivit allt mer medvetna om och även vill slå vakt om och skydda. När det gäller Dalsland finns där också något som inte minst den långväga besökaren möter och uppmärksammar och det är den s.k. dals- 25

26 landsstugan, en enkelstuga och aven fonn som växte fram från talet och som avviker mot annan äldre bebyggelse i vårt land. På denna byggnad är yttertaket av skiffer, i allmänhet av material från skifferbrytningen ur bl.a. den intressanta bergsträckningen Kroppefjäll, viktigt och angeläget att rädda och skydda för att därmed behålla den lokala karaktären när det gäller denna "Dalslandsstuga", en hustyp som är mycket känslig för större förändringar när det gäller den yttre fasaden såsom fönster, ytterklädsel och inte minst taket. Under senare år har det emellertid börjat uppstå allt större problem med dessa skiffertak, lagda under 1800-talet och i vissa fall omlagda under 1920-talet. Allt eftersom den smidda jämspiken rostar och försvagas, börjar enskilda skiffer att rasa ner och därmed uppstår ofta rötskador och på grund av att de gamla skifferläggarna sedan länge är borta, är det inte många idag som kan lägga ett skiffertak eller lägga om eller laga ett sådant. För min personliga del var jag redan på 1930-talet med och fick bära skiffer och se hur det gick vid skifferläggning och långt senare var jag med den kände skifferläggaren Helge Wik och fick då god inblick i detta yrke. Har sedan genom åren varit med och även ansvarat för några arbeten när det gäller skiffertak. Men det gäller också att nya krafter tar vid och har intresse av att lära ett nödvändigt och viktigt utdöende yrke. Så är glädjande nog fallet när det gäller Ingmar Andersson i Vrångebäck, Ör, Dals Rostock, som med brinnande intresse gav sig i kast med den stora uppgiften, att på ett Överskådligt sätt redovisa och med teckningar berättar om hur man bl.a. med "gör det själv" metoden lagar sitt skiffertak - som ofta varit ett stort bekymmer. Under vårt samarbete genom åren har jag lärt känna Ingmar som en seriös och noggrann hantverkare, som inte lämnar något åt slumpen. Detta visar sig inte minst i hans nyutgivna handbok "Skiffertak" med underrubriken "Praktiska råd vid reparation och läggning", något som den enskilde skiffertaksägaren kan få stor glädje och nytta av. Av innehållsförteckningen framgår, att i denna handledning får man upplysningar om hur man lägger skiffer och vad man då måste ta hänsyn till och så är även fallet när det gäller att reparera skiffertaket. Denna 39 sidors tryckta skriften i A4 fonnat och med Ingmars många väl utförda och upplysande teckningar samt foton är ett "måste" att få i sin hand för den som känner för och vill behålla sitt skiffertak och den är också något som det sedan länge funnits ett stort behov av. Den som även historiskt 26

27 vill fördjupa sig i skiffrets och den äldre bebyggelsens historia kan bl.a. läsa om detta i Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbunds årsbok "Hembygden" för år Handboken "Skiffertak" kostar 100 kronor, väl använda pengar när man vet hur dyrt det idag är att anlita fackfolk. Den kan bl.a. beställas hos författaren eller på Melleruds museum, tel 0530/ Du kan också söka den hos din lokala hembygdsförening Olof Ljung. Tre böcker för släkt- och hembygdsforskare. Min hemsocken. Tryckt 1953, 224 sid. illustrerad. En handbok för människor, som vill studera och beskriva sin hembygd. Rik på vägledande artiklar av kulturhistoriskt intresse. Vår hembygd. Av J. Sahlgren m.fl. Handlar om hembygden och hur den utforskas. Tryckt 1935, 272 sidor, illustrerad. Bland annat om folktro och folksed, jakt, fiske, ortnamn, folkdräkter och byggnadskultur. Likt och olikt i de skandinaviska språken. Av Gösta Bergman, 52 sid. Tryckt 1964, Intressant om likheter och olikheter, bl.a. med en lista på 400 lätt förväxlade ord. Från en antikvariats lista har jag (ordf.) plockat ut följande boktitlar, vilka på olika sätt berör den svensk/norska unionen kring sekelskiftet. De får, var och en på sitt vis, ge oss nutida grannar en bild av hur våra föräldrar eller farföräldrar levde och tänkte. Norge og foreningen med Sverige av Fridtjof Nansen, tryckt l Kristiania 1905, 88 sidor. Unionens ophjsning. En dagbok. Kristiania, Ombrutet särtryck Af ten posten. Rikt illustrerad och ovanlig. 27

28 Unionens sista dagar. Av K. Arnoldsson, 1905, 32 sidor. Tre brev: Krisens början - När riksdagens beslut väntades - Ett enigt Sverige. Samhold i Norden. Av Sophus Bugge. Tal i Kristiania 1903, 8 sidor. Unionsfrågan och Sveriges försvar. Av Harald Hjärne, 1892,40 sidor. Unionsrevisionismen. Av H. Hjärne. Tal vid ett offentligt möte i Uppsala den 27 okt. 1895, 28 sidor. Distr. som bilaga till Stockholms Dagblad. Rvad bjuda rättvisan och klokheten från svensk synpunkt i flaggfrågan? 1899,32 sidor. Kongesangen, eller HjI)ires Felttog 5 juli 1892, 4 sid. Kristiania Ur en antikvarisk boklista har jag hämtat följande topografiska litteratur från Värmland, som kan förmodas ha ett visst intresse för släktforskare inom "vårt område". Böckerna torde mycket väl gå att låna hem till det egna biblioteket i hemkommunen, ange bara titel och författare. Gillberga socken. Av Linus Brodin, Bidrag till socknens historia. Liten 4:0, illustrerad, 228 sidor. Eda skansar. Av Börje Furtenbach, Värmlands gränsförsvar genom tiderna. 4:0, illustrerad, samt med utv. karta. 256 sidor. De värmländska järnbruken. Av Jalmar Furuskog, Foton och andra ill. (8),464 sidor + 8 kartor. I sydväst. Av Gösta Höglind, Trankils kyrka och socken samt Lennartsfors bruk. Illustrerad, 372 sidor. Mangskog. En sockenbeskrivning av Mangskogsbor sidor, 28

29 fotoillustrationer. Omkring Töek och Östen. Av Karl A. Östlind, Fotoill. 152 sidor. (Om Töcksmark och Östervallskog). Litteratur från andra delar av västsverige: Under länsherrevärja och biskopsstav. Av Claes Krantz, Kulturhistoriska skildringar från 1500-talets Bohuslän. 128 sidor. Dalslandsgårdar. Av Gösta von Schoultz, :0 med foton och andra illustrationer, 184 sidor + utvikningskarta. En gammal herrgård. Av Elisabeth Waem-Bugge, Familjepapper ur Baldersnäs arkiv. Illustrerad, 496 sidor. Ärtemark. En Dalslandssocken. Av Ivan Löfgren, Fotoillustrationer, 384 sidor. Ur några antikvariska böcker (-från Svealand-) har jag hämtat följande, för oss västsvenskar och 0stfoldingar intressanta uppgifter: Lag och rätt i det medeltida Sverige. Utg av Statens Historiska Museum, Stockholm. I inledningen berättas bl.a. att vissa mycket gamla skrivelser eller böcker faktiskt använts såsom omslag till senare tiders inbundna böcker! Många gamla böcker är av den anledningen ofta ofullständiga och ger ingen heltäckande bild av det som en gång avsetts. Detta lilla häfte utgavs i anledning aven utställning med olika avdelningar för skilda typer av litteratur, och är således en sorts katalog. Alsnö Stadga sägs utgöra en samlingsvolym, innehållande bl.a. Äldre Västgötalagen, Alsnö Stadga och historiska uppteckningar. Katalognr. 64 (JUR. AA. 174) utgör omslag kring Militieräkningar 1566/34, Sven Erikssons räkenskap för en fånika västgötaknektar , Krigsarkivet. 29

30 Pionjärer. Av O. E. R~lvaag, H Gebers Förl. Berättelse om norska emigranter i Amerika, översättn. av Jacob Tegengren. En berättelse om de norska emigranter, vilka i mitten av 1800-talet utvandrade till Amerika, om en gosse (förf.) som följs vidare ute i det stora landet. Familjernas olika öden och äventyr har här fått en fin beskrivning av sedermera författaren och professorn i litteratur vid St. Olaf College i Minnesota. Boken inleds med en beskrivning av oxspannets färd från Minnesota mot Dakotaterritoriet. Namn som Per Hansa, Ole, Anna Marie och Stor-Hans förekommer då. V ägen till Soltvet - och den lokalhistoriska forskningen. Utg. av Riksförb. för Hembygdsvård, red. Gunilla Lindberg, Jönköping, I förordet skrivs: "Soltvet, en medeltida ödegård i norra Bohuslän, nämns första gången i Oslo stifts jordebok Men pest, folkdöd och skattetvister drabbade gården och på 1700-talet fanns Soltvet kvar bara som namn på ett gränsröse. Tack vare en hängiven amatörforskare, kulturgeografer, historiker och växtekologer har Soltvet väckts ur sin Törnrosasömn". Bland författarna vill jag nämna Josef Ryden, Gösta Framme, Peter Olausson och Lars Blam. Boken är på 189 sidor och omfattar även andra delar av Sverige samt behandlar många arkiv och olika utvägar att nå fram till ett mål. Kyrka och socken i medeltidens Sverige. "Bilden i den medeltida sockenkyrkan". Av Mereth Lindgren, Sth För att något beröra U.R:s TV-film under vintern 1992/93 om den kvinnliga svenska emigrationen till Amerika, med namnet "De reste för att återvända", i serien Kvinnohistoria, berättas följande om kvinnornas plats i kyrkan: -"Varför skulle kvinnorna under medeltiden och långt efter reformationen sitta på kyrkans norra sida? Du har kanske hört påståendet, att norr var ondskans väderstreck, att den norra sidan var olämplig, eller att man under medeltiden skulle ha begravt självspillingar och odöpta barn där? Man har menat att detta låg till grund för könsfördelningen i kyrkan. 30

September 1999. Medlemsblad nr 37. Gränsbygdens Släktforskare. i Dalsland, Bohuslän och 0stfold.

September 1999. Medlemsblad nr 37. Gränsbygdens Släktforskare. i Dalsland, Bohuslän och 0stfold. September 1999 Medlemsblad nr 37. Gränsbygdens Släktforskare i Dalsland, Bohuslän och 0stfold. o Redaktion: Monika Ahlund-Efraimsson, Taxvikens kvarn 23, 660 10 Dals Långed, Bo Rask, Lärksoppsväg. 5, 452

Läs mer

December 2000. Medlemsblad nr 41. Gränsbygdens Släktforskare. i Dalsland, Bohuslän och 0stfold.

December 2000. Medlemsblad nr 41. Gränsbygdens Släktforskare. i Dalsland, Bohuslän och 0stfold. December 2000 Medlemsblad nr 41. Gränsbygdens Släktforskare i Dalsland, Bohuslän och 0stfold. Det höga vattenståndet i Dalslands kanal har blivit mycket omtalat. Här Upperudsälven vid Långbron, Dals Långed

Läs mer

Fortsättning på sidan 4

Fortsättning på sidan 4 Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Anbudet Informationsblad för Eskilstuna - Strängnäs släktforskarförening Nr. 4 år 2001 Dambergsgatan 1 "Ring så öppnar vi" Presstopp! Den 19/1 "slår vi upp portarna"

Läs mer

December 1997. Medlemsblad nr 32. Gränsbygdens Släktforskare. i Dalsland, Bohuslän och 0stfold.

December 1997. Medlemsblad nr 32. Gränsbygdens Släktforskare. i Dalsland, Bohuslän och 0stfold. December 1997 Medlemsblad nr 32. Gränsbygdens Släktforskare i Dalsland, Bohuslän och 0stfold. Redaktion: Monika Åhlund-Efraimsson, Taxvikens kvarn 23, 660 10 Dals Långed, Bo Rask, Lärksoppsväg. 5, 452

Läs mer

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 1 2000 Årg 2 ÖÖSF. Styrelsen år 2000. Heléne Sörensson. Rolf Nilsson Eivor Olsson

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 1 2000 Årg 2 ÖÖSF. Styrelsen år 2000. Heléne Sörensson. Rolf Nilsson Eivor Olsson 1 Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 1 2000 Årg 2 ÖÖSF Styrelsen år 2000 Ordförande Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter Revisorer Valberedning Jan Rohman Claes-Göran Sörensson

Läs mer

KLGF-bladet. Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening. Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar. Detta nummer innehåller:

KLGF-bladet. Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening. Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar. Detta nummer innehåller: KLGF-bladet Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar nr 56 Årgång 14, Augusti 2005 ISSN 1653-087X Ordförandens sida... 2 Höstens program...

Läs mer

Kullabladet 2/2012. Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst

Kullabladet 2/2012. Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst Kullabladet 2/2012 Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst Familjen Nordström utanför Smedstorp i augusti 1907 eller 1908 Övre raden: Evald, Ingrid och Selma. Undre raden:

Läs mer

Anbudet. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening. Foto: Richard Atter

Anbudet. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening. Foto: Richard Atter Anbudet Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Foto: Eskilstuna Nr 2 2015 Vykortsförening Klosters kyrka, Eskilstuna Foto: Richard Atter ed Innehåll Ordförandespalten... 2 Kalendarium...3

Läs mer

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 1 2011 Årg 13

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 1 2011 Årg 13 ÖÖSF Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 1 2011 Årg 13 Avgående ordföranden Sture Olofsson avtackas här med blommor av tillträdande ordföranden Claes-Göran Sörensson 1 Styrelsen år

Läs mer

September 2000 Medlemsblad nr 40. Gränsbygdens Släktforskare

September 2000 Medlemsblad nr 40. Gränsbygdens Släktforskare September 2000 Medlemsblad nr 40. Gränsbygdens Släktforskare i Dalsland, Bohuslän och 0stfold. Utsiktens gymnasieskola i Ed, där vår konferens äger rum 31 sept-1 okt. Foto: Roland Olsson Föreningens funktionärer

Läs mer

Bilden: Den gamla byvägen genom Hisings Kärra - numera gång- och cykelbana Foto: Karl-Gustav Rosborg http://www.slaktdata.org

Bilden: Den gamla byvägen genom Hisings Kärra - numera gång- och cykelbana Foto: Karl-Gustav Rosborg http://www.slaktdata.org Bilden: Den gamla byvägen genom Hisings Kärra - numera gång- och cykelbana Foto: Karl-Gustav Rosborg http://www.slaktdata.org Ordföranden har ordet! Göteborg i juni 2010 Nr 2-2010 Återigen står sommaren

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 2 2002

Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 2 2002 Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 2 2002 Rutger Macleans Svaneholm Teckning av Bertil Kumlien Tidningen Släktdata fyller 10 år Rutger Maclean Kvalité inom släktforskningen Vad är släktforskarnas

Läs mer

Sveriges flik mot väster och Suntru asi stein

Sveriges flik mot väster och Suntru asi stein Sveriges flik mot väster och Suntru asi stein En man klev av tåget... Känsö - en isolerad idyll LEDAREN DEN BLOMSTERTID NU KOMMER I skrivande stund, så här mellan hägg och syren, känns släktforskningen

Läs mer

Ordföranden har ordet!

Ordföranden har ordet! Nr 1-2010 Ordföranden har ordet! Så närmar oss slutet på märkesåret 2009, det år då Finland och Sverige skiljdes åt. Vår Såkung sa i en intervju att 2010 Ingrid också Olsson kommer att bli ett märkesår

Läs mer

Hänt i Holaveden. Hör gärna av dig och lämna synpunkter på mina berättelser.

Hänt i Holaveden. Hör gärna av dig och lämna synpunkter på mina berättelser. Arne Ivarsson Hänt i Holaveden Hösten 2009 avslutade jag mitt skrivande om Stavabygden gränsbygden. Det omfattar 26 byar med människor, händelser, vägar, odling och bebyggelsehistoria under 400 år. Biblioteket

Läs mer

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Innehåll sid. Ordförandebrev 3 Örkelljunga 4 Vandringsmannen 4 Grattis Johan 5 - Sten Svensson Släktforskning

Läs mer

TEMA - EMIGRATION. årg.21 dec 2008 nr.2. Ur innehållet: Emigration till Amerika & Nya Zeeland. Söka emigranter i USA & Tyskland.

TEMA - EMIGRATION. årg.21 dec 2008 nr.2. Ur innehållet: Emigration till Amerika & Nya Zeeland. Söka emigranter i USA & Tyskland. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare årg.21 dec 2008 nr.2 TEMA - EMIGRATION Ur innehållet: Emigration till Amerika & Nya Zeeland Söka emigranter i USA & Tyskland Guldkungen

Läs mer

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Ola Lönnqvist HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Familjen, staden och Sverige under senare delen av 1600-talet Pjäsen avser skildra livet för och hos en borgarfamilj i Söderköping,

Läs mer

Kullabladet nr 2/2011

Kullabladet nr 2/2011 Kullabladet nr 2/2011 Vår, Sommar och Höst Medlemstidning för föreningen Backstugans Vänner, Upphärad Kortet är taget i samband med Kerstins 50-årsdag 1984 Stående: Alfhild, Clara, Åke, Per-Axel, Elvy,

Läs mer

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7. Styrelsen år 2005

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7. Styrelsen år 2005 Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7 Styrelsen år 2005 Ordförande Sture Olofsson 96 14 51 9 V ordförande Hans Taremark 96 73 25 Kassör Helene Sörensson 96 71 55 Sekreterare

Läs mer

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2006 Årg 8. Styrelsen år 2006

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2006 Årg 8. Styrelsen år 2006 Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2006 Årg 8 Styrelsen år 2006 ÖÖSF Ordförande Sture Olofsson 96 14 51 V ordförande Hans Taremark 96 73 25 Kassör Helene Sörensson 96 71 55 Sekreterare

Läs mer

Medlemsblad för DIS Syd Nr 1, 2014

Medlemsblad för DIS Syd Nr 1, 2014 DISkutabelt Medlemsblad för DIS Syd Nr 1, 2014 Välkomna till Årsmötet söndagen den 6 april i Hässleholm inbjudan och program finns på sidan 9 Det som glöms i snö... Våren, SGF och Årsmötet DISkutabelt,

Läs mer

Nr 4-2007. Föreningens höstmöte. Porträttfynd leder till fynd av nya släktingar. Lantmäteriets digitala arkiv

Nr 4-2007. Föreningens höstmöte. Porträttfynd leder till fynd av nya släktingar. Lantmäteriets digitala arkiv Föreningens höstmöte Nr 4-2007 Lantmäteriets digitala arkiv Porträttfynd leder till fynd av nya släktingar O r d f ö r a n d e n h a r o r d e t Det är dags att önska God Jul och Gott Nytt År!!! men detta

Läs mer

Släkt-Eken. Blekinges apostel - Biskop Egino sidan 11. Om släktförhållandena i Kölja sidan 8. Sin egen lyckas smed sidan 4. Nr.

Släkt-Eken. Blekinges apostel - Biskop Egino sidan 11. Om släktförhållandena i Kölja sidan 8. Sin egen lyckas smed sidan 4. Nr. Nr. 105 Släkt-Eken Medlemsblad för Blekinge Släktforskarförening Årg. 28 Feb. 2011 Foto: David Castor Blekinges apostel - Biskop Egino sidan 11 Om släktförhållandena i Kölja sidan 8 Sin egen lyckas smed

Läs mer

Smådisigt Medlemsblad för DIS-Småland

Smådisigt Medlemsblad för DIS-Småland Nr 2-2014 September Årgång 17 Nr 42 Smådisigt Medlemsblad för DIS-Småland I detta nummer: Egon Burman: Historien om ett foto från USA, sid 1 Nils Ferlin: Innan ditt rike blev kartlagt, sid 2 Ordförandens

Läs mer

Årsmötet sid 4-5 Den vittbereste Carl Klein sid 8 Statens kontrollbehov hjälper släktforskare sid 14

Årsmötet sid 4-5 Den vittbereste Carl Klein sid 8 Statens kontrollbehov hjälper släktforskare sid 14 Wåra Rötter Tjust Släktforskarförening Nummer 2 2011 Årgång 25 Årsmötet sid 4-5 Den vittbereste Carl Klein sid 8 Statens kontrollbehov hjälper släktforskare sid 14 föreningsnytt Tjust Släktforskarförening

Läs mer

Innehåll. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 4 år 2008

Innehåll. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 4 år 2008 Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 4 år 2008 Innehåll Fristadstorget i Eskilstuna tidigt 1910-tal. Fotograf okänd Föreningsinformation...2 Ordföranden har ordet...3 Textilier

Läs mer

Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Anbudet Informationsblad för Eskilstuna - Strängnäs släktforskarförening Nr. 2 år 2003 Sonja Karl-Inge Margareta Gunvor Sven Anita J Göran Kjell Gunnel Vad är

Läs mer

Anbudet. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 3 2011

Anbudet. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 3 2011 Anbudet Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 3 2011 Torshälla kyrka. Foto: Richard Attered Innehåll Föreningsinformation 2 Ordförandespalten

Läs mer

Förfäderna i Värend. En släktkrönika

Förfäderna i Värend. En släktkrönika Förfäderna i Värend En släktkrönika Rolf A Karlsson 2015 1 Midsommar 1893 i Hössjö Nilsagård efter mina farföräldra Anders och Mathildas bröllop. Anders i hög hatt längs fram och till vänster grannarna

Läs mer