ODIN Fastighet I. Fondkommentar juni 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ODIN Fastighet I. Fondkommentar juni 2015"

Transkript

1 ODIN Fastighet I Fondkommentar juni 2015

2 2 Fondens portfölj

3 ODIN Fastighet I juni 2015 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden hade en avkastning på -7,8 procent under den senaste månaden. Avkastningen för fondens referensindex under samma tidsperiod var -6,5 procent. Fonden har haft en avkastning på 1,1 procent hittills i år. Avkastningen för fondens referensindex under samma tidsperiod var 1,6 procent. Köp och försäljning i fonden, senaste månaden och hittills i år Den senaste månaden har vi sålt Citycon, Norwegian Property och Wallenstam. Vi har dessutom sålt aktier i Olav Thon. Vi har köpt D. Carnegie och ökat exponeringen i Balder. Detta är även de största ändringarna i portföljen på årsbasis. Bidragsgivare, senaste månaden och hittills i år De bästa bidragsgivarna till denna månads avkastning var Kungsleden och Hemfosa. De bolag som bidrog minst denna månad var Olav Thon och Sagax. De bästa bidragsgivarna hittills i år är Olav Thon och Fabege. De bolag som bidragit minst hittills i år är Wihlborgs och preferensaktier i Kløvern.

4 Positionerad för växt Fastighetssektorn har sjunkit cirka 15 % sedan toppnoteringen i april men bolagen tjänar fortsatt mycket pengar. Vår förvaltare av ODIN Fastighet menar fonden är väl rustad för framtiden. Fastighetssektorn (nordiska fastighetsindexet Carnegie Real Estate Index) har sjunkit med cirka 15 procent sedan toppnoteringen i april. Detta beror främst på tecken till ränteökningar, eller i de flesta fall förväntningar om att räntorna ska stiga inom kort. I Sverige är styrräntan nere på -0,25 procent och i Norge skrevs räntan ned med 0,25 procentenheter till 1,00 procent under det sista räntemötet nu i juni. Men trots den norska centralbankschefen, Øystein Olsens, kommentar om att styrräntan kan komma att sjunka ytterligare i höst, tror inte marknaden att räntorna kommer att fortsätta så mycket mer nedåt och vi ser att de långa räntorna gått upp med cirka 70 baspunkter i såväl Sverige, Norge som EU. Detta påverkar i sin tur kurserna för fastighetsbolagen negativt. Stigande räntor innebär ökade räntekostnader för fastighetsbolagen och farhågan om en ökad kostnadspost hos bolagen gör att förväntningarna på bolagen som helhet dras ned. Men det ser inte helt mörkt ut. Vår förvaltare Thomas Nielsen menar att man måste tänka långsiktigt när man investerar i fastighetssektorn. På lång sikt kommer de fastighetsbolag som ODIN investerar i att göra bra ifrån sig. Deras fastigheter har bra lägen, räntorna är historiskt låga och kommer så att vara under lång tid och även om de stiger något framöver kommer fastighetsbolagen att tjäna mycket pengar. Tidigare i veckan utfärdade Olav Thon Eiendomsselskap ett treårigt obligationslån i Sverige med 0,55 procents ränta vilket innebär att de solida fastighetsbolagen kan låna pengar till mycket attraktiva villkor.

5 Positionerad för växt Defensiv strategi ODIN Fastighet har haft en defensiv strategi under den här perioden då vi investerat i fastighetsbolag med lägre operativ och finansiell risk. Detta har tagit sig i uttryck i att fonden sjunkit mindre än marknaden som helhet. Thomas Nielsen kommenterar de ändringar som skett i fonden på sistone: Vi har gjort några förändringar i fonden som vi tror kommer att falla väl ut framöver. Bland annat har vi sålt av en del av vårt innehav i Olav Thon Eiendomsselskap. Aktien har bidragit starkt till avkastningen i portföljen men vi är lite oroliga för den tilltagande konkurrensen från näthandeln och därför säljer vi. Av samma anledning har vi sålt av vårt innehav i Citycon. Om man tittar på de senaste turbulenta månaderna så har Norwegian Property klarat sig bra, men de sliter med utvecklingsprojekt på Aker Brygge och i Stavanger i Norge. Aktien har gått upp mycket så vi sålde på en bra tidpunkt. Ett bolag som vi har ökat vårt innehav i är Sagax där aktien har sjunkit mycket och framstår som attraktivt prissatt. Bolaget har också presterat ett starkt kvartalsresultat som visar att bolagets historiska tillväxtkurva håller i sig, säger Thomas. Bolagens utveckling Om vi bortser från en väntad ränteökning så är skillnaden mot perioden då kurserna toppade inte särskilt stor. Konjunkturutsikterna har blivit något svagare i Norge. Möjligheterna för hyreshöjningar är små, men detta påverkar inte läget nämnvärt. I Sverige är situationen likartad. Bolagen har fortsatt god tillgång till attraktiv finansiering och fortsätter att tjäna mycket pengar. Resultaten från våra portföljbolag under första kvartalet 2015 har varit genomgående starka och i synnerhet svenska bolag gör bra ifrån sig. Vi tror att de aktier vi har i portföljen kommer att stiga framöver med god skjuts av fortsatt goda nyckeltal under det andra kvartalet samt flera besked om mycket goda lånevillkor för bolagen vilket bäddar för värdeskapande i många år till, konkluderar Tomas.

6 Nyckeltal och nyheter från portföljen - presenterat på engelska

7 Portfolio Return Last 3 years % (SEK) ODIN Eiendom I Historical Return % (SEK)* Index Portfolio Last Month -7,76 YTD 1,05 1 Y 8,40 3 Y 16,46 5 Y 10 Y Since inception 9,38 Benchmark -6,49 1,58 15,13 21,56 11,70 Exess Return -1,26-0,52-6,73-5,09-2,32 * Returns for periods exceeding 12 months are annualized

8 Annual returns last 10 years

9 Current holdings

10 Share price performance*, year to date (Sorted by weight in portfolio) *) Share price performance for equities included in the benchmark. Equities not included in the benchmark are calculated from portfolio figures.

11 Contribution, year to date

12 Risk Statistics (NOK) 3 Years Portfolio Index Active share 0,00 Sharpe ratio 1) 1,50 Standard Deviation 2) 12,49 1,52 15,67 Portfolio Alpha 1,16 Beta 0,75 Tracking error 5,79 Information ratio -0,87 1) Sharpe Ratio uses Norway - 3 MT Bills as risk free rate. 2) Standard Deviation is based upon monthly volatility.

13 Pricing of the fund Company Weight Country Industry P/E (LTM)* P/E (NTM)* DivYield (LTM) DivYield (NTM) P/B ROE Wihlborgs Fastigheter AB 9,5% Sweden Real Estate Management & 12,9 12,6 3,6 3,8 1,4 11,0 AB Sagax Class B 9,4% Sweden Real Estate Management & 12,2 9,7 1,7 2,1 0,0 0,0 Castellum AB 9,3% Sweden Real Estate Management & 13,2 12,9 4,1 4,2 1,4 10,3 Fastighets Balder AB Class B 9,3% Sweden Real Estate Management & 17,2 16,0 0,0 0,0 1,4 8,1 Olav Thon Eiendomsselskap 4,7% Norway Real Estate Management & 15,7 14,3 1,2 1,3 1,1 6,7 Sponda Oyj 4,5% Finland Real Estate Management & 9,5 9,3 5,8 5,7 0,6 6,8 Fabege AB 4,5% Sweden Real Estate Management & 27,5 23,8 3,0 3,1 1,3 4,8 Entra ASA 4,4% Norway Real Estate Management & 17,3 16,0 3,6 3,9 1,2 6,9 Atrium Ljungberg AB Class B 4,3% Sweden Real Estate Management & 16,5 15,4 3,2 3,4 1,2 7,3 Hemfosa Fastigheter AB 4,3% Sweden Real Estate Management & 11,9 9,9 4,4 5,5 1,2 10,2 Topp 10 64,3% 14,1 12,8 2,8 3,1 1,4 9,9 ODIN Eiendom I 14,6 12,8 2,8 3,1 1,3 9,2 * NTM = Next 12 months LTM = Last 12 months Adjusted earnings and fully diltuted number of shares

14 Pricing MSCI World Price/Earnings and Price/Book

15 OECD Leading indicator Level above 100 indicates expanding activity in OECD area

16 The International Monetary Fund (IMF) Economic growth forecast

17 Investment Objective Long term value creation We prefer performing companies, with strong long term prospects, available at favourable prices

18 Investment Philosophy Performance - prospects - price Performance Operating excellence «Doing good business with bad people simply doesn t work» Warren E. Buffet Prospects Strong competitive position «We don t focus at beating the market short term. We want our holdings to beat their competitors long term» Börje Ekholm Price Favourable valuation «The bitterness of poor quality remains long after the sweetness of a nice price is forgotten» Unknown

19 Om ODIN Eiendom I (Fastighet I) ODIN Eiendom I(Fastighet I) är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i bolag som är börsnoterade, har sitt huvudkontor eller ursprung i något av de nordiska länderna och som huvudsakligen är bedriver sin verksamhet inom eller med fast egendom. Fonden vidarebefordrar mottagen utdelning till fondens andelsägare. Utdelningsdatum är 15 juni. Fondens långsiktiga mål är att ge högre avkastning än aktiemarknaden för börsnoterade fastighetsbolag, mätt enligt fondens referensindex. Fakta om fonden Ansvarig förvaltare Thomas Nielsen Förvaltare sedan Referensindex Carnegie Sweden Real Estate Basvaluta NOK Förvaltningsavgift 2 % Tecknings-/inlösenavgift 0 % Minsta teckningsbelopp 3000 NOK 19

20 Om förvaltaren Fondens ansvariga förvaltare Thomas Nielsen började arbeta hos ODIN i augusti 2013 och han har förvaltat fonderna ODIN Fastighet och ODIN Fastighet I sedan 11 augusti Han är civilekonom och har en master i Financial Economics. Han har god kunskap om fastighetsaktier i de norska och nordiska aktiemarknaderna och har tidigare varit aktieanalytiker på Fondsfinans, Kaupthing och Pareto. 20

21 Använd våra tjänster Kontrollera innehav, avkastning m.m. Logga in på dina fondsidor hos ODIN Online Sätt dina pengar i arbete Teckna andelar i våra fonder på nätet med BankID Håll dig uppdaterad Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Hör av dig till oss

22 Vi påminner om att. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadsutvecklingen, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt kostnader för förvaltning. Avkastningen kan bli negativ om aktiekurserna faller. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder ODIN Fonder använder sig av. Uttalandena i denna rapport speglar ODINs syn på marknaden vid den tidpunkt då rapporten utarbetats. Vi har använt källor som bedöms vara pålitliga, men vi kan inte garantera att uppgifterna från dessa källor är korrekta eller fullständiga. Anställda hos ODIN Forvaltning AS får handla för egen räkning med flera slags finansiella instrument. Det innebär att anställda hos ODIN Forvaltning AS kan äga värdepapper i företag som omnämns i den här rapporten, liksom andelar i ODINs fonder. Anställdas egenhandel ska följa ODIN Forvaltning AS interna riktlinjer för anställdas egenhandel, som har utarbetats i enlighet med den norska lagen om handel med värdepapper ("verdipapirhandelloven") och Verdipapirfondenes forenings branschstandard. Faktablad och informationsbroschyr för fonden finns på 22

23

ODIN Offshore. Fondkommentar augusti 2015

ODIN Offshore. Fondkommentar augusti 2015 ODIN Offshore Fondkommentar augusti 2015 Fondens portfölj ODIN Offshore augusti Avkastning senaste månaden och hittills i år Fondens värde sjönk med 9,2 procent under den senaste månaden. Fondens referensindex

Läs mer

ODIN Norge. Fondkommentar juli 2015

ODIN Norge. Fondkommentar juli 2015 ODIN Norge Fondkommentar juli 2015 Fondens portfölj ODIN Norge juli Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden sjönk med 2,0 procent under den senaste månaden. Fondens referensindex sjönk under

Läs mer

ODIN Europa. Fondkommentar augusti 2015

ODIN Europa. Fondkommentar augusti 2015 ODIN Europa Fondkommentar augusti 2015 Fondens portfölj ODIN Europa augusti 2015 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden gav en avkastning på -7,2 procent under den senaste månaden. Avkastningen

Läs mer

ODIN Finland. Årskommentar 2014

ODIN Finland. Årskommentar 2014 ODIN Finland Årskommentar 2014 Fondens portfölj ODIN Finland december 2014 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden hade en avkastning på -1,4 procent under den senaste månaden. Avkastningen

Läs mer

ODINs veckokommentar 21-2014

ODINs veckokommentar 21-2014 ODINs veckokommentar 21-2014 Veckan som gick Aktiemarknadsutvecklingen senaste veckan* Aktiemarknaderna reagerade positivt i slutet av veckan tack vare bra produktionssiffror i Kina och tro på en fortsatt

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Februari 2010 Hugin & Munin Information från ODIN er På jakt efter företag som lämnar utdelning ODIN är en aktiv förvaltare och investerar i just de företag som vi anser kommer att ge våra fondsparare

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Juni 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Spel om förväntningar skapar möjligheter Ökat fokus på företagens kvartalsresultat ger större fluktuationer på aktiemarknaden. Ju mer kortsiktig omgivningen

Läs mer

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011 Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder Oktober 2011 Minskad fart men inget Armageddon Till skillnad från vad vi hoppades före sommaren avtog inte oron på börserna under tredje kvartalet snarare

Läs mer

ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010. Truls Haugen

ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010. Truls Haugen ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,00 procent för ODIN Europa SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Mars 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Förväntningarnas marknad Aktiemarknaden är en förväntansmarknad som ligger steget före en konjunkturväxling. I USA började kursfallet hösten 2007, flera

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 49-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 49-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 49-2013 Veckan som gick Efter de senaste toppnoteringarna på aktiemarknaderna såg vi en nedgång i de flesta marknaderna under förra veckan. Utvecklingen på utvalda

Läs mer

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren.

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Februari 2011 Hugin & Munin ODINs marknadskommentarer Frihet utanför buren Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Först och främst handlar det om att

Läs mer

Årsrapport. ODIN Fonder 2008 I JANUARI 2009 I

Årsrapport. ODIN Fonder 2008 I JANUARI 2009 I Årsrapport ODIN Fonder 2 I JANUARI 29 I Innehåll I3I I4-6I I7I I-I I12I I13I I14-17I I1I I19-2I I21-22I I23-24I I25-26I I27-2I I29-3I I31-32I I33-34I I35-36I I37-3I I39-4I I41I I42I Dags att öka sparandet

Läs mer

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter Hugin & Munin Special Report ODIN om Fastigheter Oktober 2012 Inledning Fastigheter är världens största tillgångsklass. För många privatpersoner är bostaden den största och i många fall enda investeringen.

Läs mer

Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder

Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder 214 ODIN skapar värde för framtiden I 1 I Innehåll 3 Kommentar från VD 4-5 Marknadskommentar 6 Så investerar vi 8 Avkastningsöversikt 9-11 Styrelsens

Läs mer

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 32,7 procent för ODIN Finland. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

I JANUARI 2007. ODIN Fonder

I JANUARI 2007. ODIN Fonder I JANUARI 2007 I Årsrapport 2006 ODIN Fonder I Innehåll I I3I I4-9I I10I I-13I I14I I15-16I I17-18I I19-20I I21-22I I23-24I I25-26I I27-28I I29-30I I31-32I I33I I34I Ännu ett bra år för andelsägare i ODINs

Läs mer

Huvudpunkter... 3. Agastis marknadssyn... 4. Fondfokuslistan... 5. Internationella aktieindex... 6 USA... 7. Europa... 8. Tyskland...

Huvudpunkter... 3. Agastis marknadssyn... 4. Fondfokuslistan... 5. Internationella aktieindex... 6 USA... 7. Europa... 8. Tyskland... September 2014 Höjdpunkter Huvudpunkter... 3 Agastis marknadssyn... 4 Fondfokuslistan... 5 Internationella aktieindex... 6 USA... 7 Europa... 8 Tyskland... 9 Frankrike... 10 Norge... 11 Sverige... 12 Ryssland...

Läs mer

Innehåll. Obligo Marknadssyn. November 2014 O B L I G O M A R K N A D S S Y N N O V E M B E R 2 0 1 4 S I D 1

Innehåll. Obligo Marknadssyn. November 2014 O B L I G O M A R K N A D S S Y N N O V E M B E R 2 0 1 4 S I D 1 Innehåll Obligo Marknadssyn November 2014 O B L I G O M A R K N A D S S Y N N O V E M B E R 2 0 1 4 S I D 1 Innehåll Höjdpunkter... 3 Obligos Marknadssyn... 4 Fondfokuslistan... 5 Internationella aktieindex...

Läs mer

Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND

Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND CLIENS KAPITALFÖRVALTNING AB ÅRSBERÄTTELSE 2014 GRAFISK FORM JESPER ZACHRISON FOTO MATS LUNDQVIST 2014 Innehåll 01 Året som gått... sid 5 02

Läs mer

Fastighetsbolag, risker och strategier 2002 2011

Fastighetsbolag, risker och strategier 2002 2011 Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 285 Samhällsbyggnad 300 hp Magisternivå, 30 hp Bygg- och fastighetsekonomi Fastighetsbolag, risker och strategier 2002 2011 En analys av svenska

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder November 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Värde-comeback i luften Börserna världen över föll kraftigt under oktober månad, påverkade av en fortsatt oro kopplad till finanskrisens omfattning.

Läs mer

ODIN skapar värde för framtiden

ODIN skapar värde för framtiden Årsrapport 213 ODINs aktiefonder Februari 214 ODIN skapar värde för framtiden Innehåll 3 Kommentar från VD 4-5 Marknadskommentar 6-7 ODINs investeringsprocess 8-9 Styrelsens årsberättelse för 213 1 Notinformation

Läs mer

Agasti Marknadssyn. Innehåll. Sammanställt av Obligo Investment Management Januari 2015

Agasti Marknadssyn. Innehåll. Sammanställt av Obligo Investment Management Januari 2015 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Januari 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I 2 0 1 5 S I D A 1 Innehåll Höjdpunkter... 3 Marknadssyn januari...

Läs mer

Månadens marknadssyn med fondrekommendationer jan 08

Månadens marknadssyn med fondrekommendationer jan 08 Månadens marknadssyn med fondrekommendationer jan 08 FÖR DIG SOM ÄR EN AKTIV PLACERARE OCH KONTINUERLIGT SER ÖVER DIN PORTFÖLJ Taktisk syn på ti llgångar för jan uar i månad 1 10 0 - Aktier +/-0 Obligationer

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN... 15 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET...

Läs mer

Utblick. Framtiden i sikte. Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor. Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna

Utblick. Framtiden i sikte. Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor. Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna Utblick MED FOKUS PÅ OMVÄRLD, EKONOMI OCH PLACERINGAR Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna Strategifonder: Placerar utifrån

Läs mer

ODIN skapar värde för framtiden

ODIN skapar värde för framtiden Årsrapport 213 ODINs aktiefonder för institutionella kunder Februari 214 ODIN skapar värde för framtiden Innehåll 3 Kommentar från VD 4-5 Marknadskommentar 6-7 Varför ansvarsfulla investeringar är viktiga

Läs mer

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember -1.5 #88 - DECEMBER 2008 - NORDEA BANK S.A. Nordeanyheter 18 månader senare dagbok från finanskrisen Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember 2008 En placering som fungerar, även på dagens kärva

Läs mer