Din manual MAGELLAN SPORTRAK COLOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual MAGELLAN SPORTRAK COLOR http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297580"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: Då visas ett gr afiskt keyboar som gör det d möjligt för dig att skriv namnet på vägpunkten eller a kartobjektet som du letar efterdu behöv inte skriva. er hela namnet, bar tillräckligt med bokstäv för att a er begränsa sökningen. (E minimum av fyra bokstäver tt rekommender Välj "OK" och tryck på as.) [ENTER], så kommer det fram en lista på vägpunkter som börjar med den vägpunkten som du för in högst upp. de Obs: SporT använder inte keyboar display när du väljer rak d en Användarkategori 36 SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare Hänvisningar Välj vägpunkter närmast till markören. Under Kartskärm avsnittet för larades k att Kartskärmen har två oper tionsfunktioner position och mar Om a, kör. du befinner dig i mar örfunktionen så kanske du vill eta vilka k v vägpunkter som finns i när heten av markören i stället för de somfinns nära din nuvarande position. Du kan få eda på detta genom attvälja r "Hitta via" alternativet på Nära markören. Du får då en lista på vägpunkter som finns när din markör och för den kategori du alt. Efter att du fått a v den här listan pr esenter d kan du använda piltangenter a för upp/ned för a n att markera en vägpunkt. Tryck sedan på [ENTER] får att få infor am tion om den. När du mar erar en vägpunkt visas läget och distansen från k markören till vägpunkten längstned på listan. Obs! "Hitta via" alternativet Nära markören är endast tillgänglig när Kartskärmen är i markörfunktion. Spara nuv arande position som en vägpunkt Skapar och spar r nuvarande -- a position i S rak:s minne. S port parade vägpunkter kan användas i GO TO och skapande av r tter. När du sparar en vägpunkt så kan du antingen u redigera ikonen, namnet och lägga till ett meddelande eller så kan du bar a spara vägpunkten genom att använda standar namnet som S ort d p rak föreslår. Från vilken skärm som helst Andra (se obs!) (Obs! För att ändr ikonen, namnet eller meddelandet använd a piltangenter a för upp/ned för att mar fältet du önskar ändr och n kera a [ENTER]. Du placers sedan i en a tryck därefter på Redigeringsfunktion. Du kan använda metoden som beskr i "Starta" evs och anpassa väg punkterna, göra det enkelt att komma ihåg ad det är.) v Skapa nya vägpunkter med kar tmarkören -- Tillåter att skapa en ny vägpunkt med koor dinater utöver den nuvarande position. K oordinaterna för den nya positionen måste föras in manuellt. Från vilken skärm som helst Markera Lägesfält Redigera linje 1 på Lägesfaltet Redigera linje 2 på Lägesfaltet Redigera Höjdfältet Makrera "Spara" knappen (Obs! För att ändr ikonen, namnet eller meddelandet använd a piltangenter a för upp/ned och mar fältet du önskar ändr och tryck n kera a därefter på [ENTER]. Du placers sedan i en R a edigeringsfunktion.) SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare 37 Hänvisningar Skapa nya vägpunkter med kar tmarkören -- Ger en metod för att skapa nya vägpunkter med koor dinater utöver din nuvarande positionen. D nya e koor dinaterna beräknas automatiskt och de gr undar sig på din kartmarkörs position. Från vilken skärm som helst Use arrow keys to move cursor to desired location Andra (se obs!) (Obs! För att ändr ikonen, namnet eller meddelandet använd a piltangenter a för upp/ned och mar fältet du önskar ändr och tryck n kera a [ENTER]. Du placers sedan i en R a edigeringsfunktion) därefter på Radera en användar vägpunkt -- Raderar en vägpunkt som du har skapat. Från vilken skärm som helst Markera Databas Välj Vägpunkten som ska raderas Bekräfta? Ja el. Nej Markera Egen Piltangenter vänst/högen välj "Hitta via" Markera Radera WPT Redigera en användar vägpunkt -- Tillåter dig att redigera en vägpunkt som du redan sparat i SporT rak:s minne. Från vilken skärm som helst Markera Databas Markera Egen Piltangenter vänst/hogen välj "Hitta via" Välj vägpunkten som ska redigeras Välj fält som ska redigeras Redigera fältet Upprepa val-och redigerings-fält tills alla ändringar är utförda Markera "Spara" knappen En alternativ metod för att komma in i edigeringsfunktionen är att efter r att ha markerat vägpunkten du önskar ändr tryck då på a, [ENTER]. Markera Redigera WPT och tr ck sedan på [ENTER]. y 38 SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare Hänvisningar Visa ett karobjekt på karan -- Visar ett kartobjekt som du alt på kartan. t t v Från vilken skä som helst Markera Databas Välj Databas kategori Välj Vägpunkt från Listan Obs! Den här funktionen är enbar till för att visa kartobjekt (städer t, flygplatser etc.). Läs S Användarvägpunkter på kartan för att få e instruktioner om hur man går till väga för denna egenskap genom att använd Användarvägpunkter. Visa en egen vägpunkt på kar -- Bestämmer läget och visar den alda tan v Egen vägpunkte på kar tan. Från vilken skä som helst Markera Databas Markera Egen Välj vägpunkt från listan Använd piltangenterna upp/ned för att markera "Visa" knappen Obs! Om vägpunkten har använts i en r tt kommer du att vrnas om att u a den finns i en r tt, efter det att du vlt den från listan. Detta beror på att u a från skärmen där du har tillgång tillvisa knappen kan man äv rediger en a vägpunkten och det är kanske inte alltid önskvär man kan rediger en t att a vägpunkt som används i en utt. r Observera även att alla redigeringar som du gjor på vägpunkterna sparas t inte när du använder Visa knappen. Du måste mar Spara knappen och kera [ENTER] för att spar dina ändringar. a sedan trycka på Spara ett karobjekt som en egen vägpunkt Sparar ett kartobjekt som en t -- vägpunkt för att lagr i din egen vägpunkt lista.

3 Du gör detta om du skulle a vilja ändra objektet eller om du ville använda objektet som en vägpunkt i Sol/Måne eller F iske/j funktioner a. akt n Följ de o vanstående instr ktionerna för Se ett Kartobjekt på en Kara. u t Trycka på [MARK]. R ediger vilket vägpunktsfält som du vill och när a du är klar, markera "Spara" och tr sedan på [ENTER]. yck SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare 39 Hänvisningar Leta efter en gatuadr -- Det här alternativet tillåter dig att leta i en laddad ess kart databas efter en specifik adr E det att du hittat dr ssen, så kan ess. fter e du spara den som en väg unkt (MARK) eller se den på Kar p tskärmen. OBS! Detta alternativet är ENDAST möjligt om laddat en eller fler a detaljerade kartor från Magellan MapSend Streets CD-R OM. Från vilken skärm som helst Markera Databas Använd piltangenter för att markera ett laddat kartområde Markera Adress Använd piltangenter för att föra in gatunamnet här Använd piltangenter för upp/ned för att markera gatunamn Använd piltangenter vänster/höger för att se tilgängliga adressomräden Använd piltangenter för att föra in adress nummer Använd piltangenter för upp/ned för att markera "Märk" eller "Se" Märk. Om du väljer "Märk" och trycker på [ENTER], visas skär en m för vägpunktsr edigering. Du kan nu ändr vilka attribut som helst för den a här vägpunkten. M arkera "Spara" och tr sedan [ENTER] för att yck registrera den här vägpunkten i S rak:s minne. port Visa. Genom att välja "V och tr isa" ycka på [ENTER] så tar det dig tillbaka till Kartskärmen i Markörfunktionen med mar kören på adressen du förde in. Från den här punkten kan du skapa en vägunkt genom att p trycka inne [MARK] knappen. Se alltså till att du innefattar pr fixen (N, E, W S, etc.) för de gator du e, letar efter Om du inte hittar gatan du letar efter ber det nästan i. or samtliga fall på att prefix saknas eller är felaktiga. Obs: Adress sökningen har någr begränsningar och den gr a undar sig på kartan som laddades från M apsend Street softwar. Medan du för in e adressen så mär er du att det tillgängliga ur alet syns på skär en. De k v m införda adresser måste falla inom det ur alet. na v 40 SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare Hänvisningar Rutter Skapa en GO TO rutt -- Skapar och fastställer (prcis som med den aktiv e a rutten) en 1-etapps utt med din nuv r arande position som en star tpunkt och destination vägpunkt som du kan välja från vägpunkt databasen. Om en GOTO route redan Från vilken skärm som GOTOexisterar, kommer du att bli ombadd att rensa den helst Välj vägpunkts kategori Använd iltangenter för vänst/höger för att välja "Hitta via" Välj vägpunkt från listan GOTO rutter spar inte i minnet. När du stänger av din port och as S rak sedan sätter på den, då är GO rutterna borta. Du måste skapa en ny TO GOTO rutt om du av att fullfölja r ser utten. Notera även att när du väljer Vägpunkts kategorin så blir du ombedd att välja "Hitta via". Du kan endast välja dessa väg unkter i din allmänna p närhet (Nära) eller alla vägpunkterna i kategorin i alfabetisk or ning d (Alfabetisk). Skapa en r tur rutt -- Skapar en rutt genom att använda lagr d information e a hos S port för att "spår upp" dina steg. E bra exempel på att använda rak a tt en returrutt skulle v att du var ute och fotv ndrade eller joggade med ara a din SporT påsatt och den beräknade positionsbestämningar rak. Efter 30 minuter väljer du att ta dig tillbaka till därifrån du starade, genom att t följa samma rutt som du just tagit. A du behöv är att följa de llt er nedanstående instr ktionerna och låta SporT ta dig dit. u rom använda det som en elöpare till för att rediger en rutt. a Från vilken skärm som helst Markera Rutter Välj Route Markera Visa/Red Rutt Redigera en r tt -- Gör det möjligt för dig att ändr en redan exister nde rutt u a a genom att lägga till en etapp, adera en etapp eller ersätta en etapp. Följ de r ovanstående instr ktionerna för Visa en rutt och använd sedan u instruktionerna för infoga, r dera, ersätta eller lägga till en etapp det a som passar. När du är färdig med r edigeringen av en utt, använd piltangenter a för r n upp/ned för att mar "Spara rutt" knappen och trck därefter på kera y [ENTER]. Infoga en etapp -- Lägger till en väg punkt i mitten på en exister ande etapp och där ed görs två etapper där det bar brukade vara en. m a Välj en route som ska redigeras. Se instrukionerna för Visa en route. Markera För in WPT Välj Vägpunkt Markera destination vägpunkt för etapp där en etapp ska infogas Välj Database Vi tar ett exempel på en r tt som går från "A till "B" till "C" till "D där u " ", du vill infoga en väg punkt "E mellan "B och "C". Då skulle du mar " " kera vägpunkten "C" och följa stegen för att infoga väg punkt "E Din rutt ". skulle då bli "A" till "B" till "E" till "C" till "D". B Segment 2 E Se D C S eg nt 4 me t3 en A S eg nt 1 me gm 44 SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare Hänvisningar Radera en etapp -- R aderar en etapp från en r tt. u Välj en route som ska redigeras. Se instrukionerna för Visa en route. Markera destination vägpunkt för etapp som ska raderas Markera Radera WPT Ersätta en etapp -- E rsätter destinationen från en exister ande etapp med en ny destination. Välj en route som ska redigeras. Se instrukionerna för Visa en route. Markera BYT ut WPT Välj Vägpunkt Markera destination vägpunkt för etapp som ska raderas. Välj Databas Tillfoga en etapp -- Lägger till en etapp i slutet av en r utt. Välj en route som ska redigeras. Se instrukionerna för Visa en route.

4 Markera den nästa tilgänglia etappen (Anges med streck) Välj Databas Välj Vägpunkt Tillfoga en nyligen skapad vägpunkt till en r -- Tillåter en nyligen utt skapad vägpunkt att bli tillfogad till vilken utt som helst som finns i r minnet. Skapa en vägpunkt genom att trycka på MÄRK knappen. Kan vara nuvarande position, användarframtagen position eller genom att använda Kartmarkören för att lokalisera positionen. Redigera/Ändra vägpunkt enligt önskemål Markera "Rutter" knappen Välj Route SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare 45 Hänvisningar Vända på en r tt -- Tillåter vilken rutt som helst att bli omvänd. I det u tidigare använda exemplet "A till "B" till "C" till "D Om denna rutt " ". skulle vändas på så skulle den bli så här: "D" till "C" till "B" till "A". Från vilken skärm som helst Markera Rutter Välj rutter Markera Vänd rutt Radera en r tt -- Möjliggör r dering av vilken rutt som helst från minnet. u a Den är användbar när du vill lägga till en ny r tt men inga "T u OMMA " rutter är tillgängliga. Från vilken skärm som helst Markera Rutter Välj rutter Markera Radera rutt Visa en r på kar skärmen -- Förser dig med en gr utt t afisk representation av valda rutter på Kartskärmen. Från vilken skärm som helst Markera Rutter Välj rutter Markera Visa rutt Skapa en r genom att använda spårhistorik Detta gör det möjligt för utt -- dig att automatiskt skapa en fler etapps rutt genom att använda spårhistorik. D här rutten kommer att spar i din rutt lista med en en as namnkonv ention av "T01P01 till T01Pxx" där Pxx anger antalet punkter på rutten. Från vilken skärm som helst Markera Rutter Markera Spar Som Rutt 46 SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare Hänvisningar Starta/Inställiningar Ställ in S port -- Gör det möjligt för dig att ställa in port om det rak S rak skulle bli nödvändigt att påskynda satellit sökningen. sådana instanser Två skulle färdas över 500 miles med din S ort avstängd eller total för p rak lust av minne. Från vilken skärm som helst. Markera Inställning Markera Initiera Markera Område Markera distrikt IInmatningstid IInmatningdatum Sätt på/s täng av NA Vskärmarna -- Tillåter dig att sätta på och stänga av vilken som helst av de navigeringsskär marna du valt. Från vilken skärm som helst. Markera Inställning Markera Nav Sidor Sat Status Av/På Kompass Av/På Stor text Av/På Position Av/På Väg Av/På Data Av/På Hastighet Av/På Väg Av/På (Obs! Du måste ta dig igenom hela sekv ensen av navskärmar för att spar a ditt val. Om du till exempel stänger av S statusskärmen och tr cker på at y ESC innan du bekräftar alla navskärmarna, då kommer inte ditt vl att a sparas och S statusskärmen kommer for at tfarande att vara på.) Standard: Alla på SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare 47 Hänvisningar Välj koor dinatsystemet -- Tillåter dig att ställa in koor inatsystemet som d kommer att användas till att visa position för den primära eller sekundära positionsskär en. Tillgängliga koor inatsystem är: Lat/Lon, UTM, m d OSGB, irländsk, schw eizisk, svensk, finsk, tysk, fr ansk, USNG, MGRS eller användarrutnät. Från vilken skärm som helst. Markera Inställning Markera Koordsyst Välj primär el sekundär Välj koordinatsystem Det koordinatsystemet du valt kan kråva tilläggsinformation Standar Primär Lat/Lon DEG.MIN.MMM; Skundär - UTM d: e Välj ett kar tdatum -- Tillåter dig att ställa in ett datum som används för att beräkna koor inaterna för att matcha datumet som använts på en kar d ta eller sjökor. Om du använder en kar eller en sjökor med din S rak t ta t port och datumen inte matcharså kan du finna olikheter när du jämför, koordinaterna. Från vilken skärm som helst. Markera Inställning Markera Kartdatum Välj primär el. sekundär Välj Datum Standar Primär WGS84 d: Sekundär WGS84 Välj höjdfunktionen-- Tillåter dig att välja höjdfunktion som port S rak använder. Du kan välja mellan 3D (som använder satellitinfor mation för att beräkna höjden) eller 2D (visar en fixrad höjd som gr ndar sig på den e u inmatade höjden). Från vilken skärm som helst. Markera Inställning Markera Höjdläge Välj 3D eller 2D Standard: 3D 48 SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare Hänvisningar Välj tidsformatet-- Gör det möjligt för dig att välja från tr olika tidsfor at: e m lokalt 24 tim lokalt fm/em eller UT. C Från vilken skärm som helst. Markera Inställning Markera Tidsformat Välj Format Om lokal tid har valts (24 tim el. fm/em) så kommer du att bli twingad att föra in din lokala tid. Standard: Lokalt fm/em Välj NAV enheter -- Tillåter dig att välja mätenheter som kommer att användas när navigeringsinfo visas. A lternativen är: Miles/Yd/MPH, Miles/Ft/MP NM.Ft/knop, KM/km per timme. H, Från vilken skärm som helst. Markera Inställning Markera Navenheter Välj Nav enheter Standard: Miles/Ft/MP H Välj nordlig referens -- Tillåter valet vare sig SporT använder äkta rak nordpunkt eller magnetisk nor dpunkt som sin nor dliga referens. Från vilken skärm som helst. Markera Inställning Markera Nordref. Välj Nordlig referens Standard: Magnetisk SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare 49 Hänvisningar Ställ in timern för bakgr undsbelysningen -- Tillåter dig att ställa in tidsintervallen som kommer att användas för att stänga av display ens bakgrundsbelysning när den inte används. Tillgänglig tid är: 30 sek, 1 minut, 2 minuter 4 minuter, 10 minuter eller av, stängd timer. Från vilken skärm som helst. Markera Inställning Markera Signal Välj signal alternativ Standard: 4 minuter Sätt på/stäng av signalen Tillåter dig att välja vilka agerande som kommer -- att orsaka signalljudet.

5 Du kan välja från av stängd, endast tangent (tr ycka på tangent leder till en signal) endast lar (när larm är aktiverat) eller m tangenter & larm. Från vilken skärm som helst. Markera Inställning Markera Signal Välj signal alternativ Standard: Tangent &Larm Välj NMEA meddelande -- Tillåter valet av NMEA meddelanden som kommer att matas ut från S ort Valen är: Avstängd, V1.5 APA, V1. 5 p rak. XTE eller V2.1 GSA. Ditt v kommer att ber på vilket meddelande som al o det program som du är sammankopplad med behöv få. er Från vilken skärm som helst. Markera Inställning Markera NMEA Välj NMEA meddelande Standard: Avstängd 50 SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare Hänvisningar Välj baudfr kvensen -- Gör det möjligt för dig att ställa in infor e mationens baudfrekvens som sänds ut från port S rak:s port för utgående infor mation. Den utsända baudfr ekvensen måste matcha den baudfr ekvens som den mottagande appar ten är inställd på. Du kan välja mellan 1200 baud, a 4800 baud, 9600 baud, baud, baud eller baud. Från vilken skärm som helst. Markera Inställning Markera Baud Rate Välj Baudfrekvens Standard: 4800 Baud Välj Sommartid - Tillåter dig att välja vilken region du befinner dig i, vilket i sin tur gör det möjligt för port att automatiskt juster den visade S rak a tiden för att uppväga sommar tiden. Du kan välja USA (sommarid startar t första söndagen i april och slutar sista söndagen i oktober ), E uropeiska Unionen (sommarid startar sista söndagen i mars och slutar sista t söndagen i oktober), eller du kan välja Anpassa som tillåter dig att ställa in den månad och dag då sommar tiden startar och slutar i ditt område. Från Kartskärmen Markera Kartinstollning Markera Sommartid Välj Region Standard: Den korr ekta sommariden (endast USA och E t uropeiska Unionen) kommer automatiskt att ställas in av S rak vid staren port t då du använder din port S rak för första gången. SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare 51 Hänvisningar Avstängningstimer- Att bevara batteriernas livslängd är viktigt för alla GPS användare och av stängningstimer ger dig ytterigare ett verktyg för att n l spara batteriets livslängd. O du väljer "O kan du välja funktion och m n" hur länge SporT ska vara påslagen. O du väljer funktionen " ime", rak m T ger timer fältet dig möjlighet att välja hur länge som dinport ska vara S rak påslagen tills den automatiskt slås av om ingen tangent används.m du O väljer funktionen "P osition fastställer timer fältet hur länge som ", SporT ska vara påslagen utan att läget ändr s eller om ingen tangent rak a används. Från Kartskärmen Markera Kartinstollning Markera Frånslag, timer Välj På eller Av Om du väljer På, välj då inställiningar för Funktion och timer Standard: Av Att ändra inställningarna av strömbr ytare -- Du kan välja mellan "Inget skydd" (normal) eller "På/Av Skyddad" (omväxlande). Detta ändrar det sätt på vilket [POWER] fungerar när det sätter på eller stänger av SporTrak. Sätt på SporT rak. Tryck på Stäng av SporT rak. Tryck på På/Av Skyddat: [POWER]-knappen. [POWER]n. Inget sky dd: [POWER]Sätt på SporT rak. Tryck på och håll knappen intr yckt tills första skär en visas. m Stäng av SporT rak. Tryck på [POWER]-knappen och sedan på [ENTER] innan timern för strömavstängning utlöses. Från vilken skärm som helst. Markera Inställning Markera Strömbrytare ENTER Välj Inget skydd eller På/A v Skyddad 52 SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare Hänvisningar Ändra Språk --Du kan välja ett av dessa nio språk (engelska, anska, tyska, fr svenska, spanska, italienska, neder ländska, portugisiska eller finska) för din Meridian. Från vilken skärm som helst. MENU Markera Inställning ENTER Markera Språk ENTER Välj Språk ENTER TIPS: Om du ändrar språkinställningen på din M eridian bara för att du vill se hur det ser ut och behöv gå tillbaka till Välja språk skärmen, följ er då nedanstående anvisningar Tryck på. [NAV] tills Kartskärmen visas och tryck då på [MENU]. Välj den sjunde punkten på listan och tryck på [ENTER]. Tryck på piltangenten för UPP en gång och yck tr u sedan på [ENTER]. N är du tillbaka på Välja Språk skärmen. SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare 53 Hänvisningar Rensa minnet Alla Rensa funktioner a fungerar på samma sätt. N n edanstående instr ktioner u gäller alla rensa funktioner utom för ensa Allt. R Från vilken skärm som helst. Markera Inställning Markera Rensa minnet Markera Menyvall Bekräfta? ja/nej Rensa spårhistorik -- R ensar den spår istoriken som visas på kar h tskärmen från minnet. Rensa Wpts/r tter -- Rensa alla vägpunkter och utter från SporT u r rak's minne. Rensa alla rutter -- Rensar alla rutter från SporT rak:s minne. Återställ SporT till leveransstandard -- Tillåter dig att återställa alla starta rak val till leveransstandard. Rensa hela SporT rak:s minne -- R ensar hela minnet hos port S rak. Efter att ha fullföljt dessa instr ktioner så kommer port att stängas av. Nästa gång u S rak den sätts på kommer den omedelbar behöv ställas in. t att a Från vilken skärm som helst. Markera Inställning Markera Rensa minnet Markera Alla Bekräfta? ja/nej 54 SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare Hänvisningar Sol/Måne display Tillträde till sol/månskär en -- Sol/Månskär en visar tiden för soluppgång, m m solnedgång och månens skeden för alla vägpunkter som du har lagrat i Användarkategorin i vägpunkts databasen. A de visade tider är lokal lla na tid till din nuvarande position. Från vilken skärm som heist Markera Sol/Måne Ändra sol/måne datumet -- Tillåter dig att ändra datumet för sol/måne information för den v lda positionen.

6 a Från vilken skärm som heist Markera Sol/Måne Markera Infofält Använd piltangenterna för att välja "Hitta via" Markera Vägpunkt Ändra sol/måne positionen -- Tillåter dig att ändra den positionen som du behöv för att se sol/måne infor er mationen. S tandard är "Position vilken " är din nuvarande position. Från vilken skärm som heist Markera Sol/Måne Markera Infofält Använd piltangenterna för att ändra datum SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare 55 Hänvisningar Fiske/Jakttider display Tillträde till fiske/jaktskär en -- Fiske/jaktskär en visar den bästa tiden för m m fiske och jakt för den position dualt under dina Användarvägpunkter v. Från vilken skärm som helst. Markera Fiske/Jakt Ändra fiske/jakt datumet -- Tillåter dig att ändra datumet för fiske/jakt information för den v lda positionen. a Från vilken skärm som helst. Markera Fiske/Jakt Markera Infofält Använd piltangenterna för vänster/höger för att välja "Hitta via" Markera vägpunkt Ändra fiske/jakt positionen -- Tillåter dig att ändra den positionen som du behöv för att se fiske/jakt tider Standard är "Position vilken är din er na. " nuvarande position. Från vilken skärm som helst. Markera Fiske/Jakt Markera Infofält Använd piltangenterna för att ändra datum 56 SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare Hänvisningar SporTrak larm Alla larm alternativen ställs in på samma sätt. D nedanstående instr ktionerna e u gäller för alla larminställningarna. När signalen är påsatt för lar (se S m tarta Sätt på/stäng av signalen) kommer en hörbar signal att låta vid lar Ett visuellt larm m. visas vid larm vare sig ljudsignalen är påsatt eller ej. Från vilken skärm som helst. Markera Larm/Msg Markera Larmfält Välj Larmdistans Ställ in ankomstlarmet Ankomstlar -- met underrättar dig om att du har kommit fr m till destinationen på din GO eller till destinationen på a TO vilken etapp som helst i enutt som du navigerr på. Det här alternativet r a tillåter dig att ställa in hur långt ifrån destinationen du vill att larmet ska börja låta. Ställ in ankarlarmet Ankarlarmet kommer att låta när du har drivit ifrån -- din ankarpunkt vid en distans du ställt in. E exempel på dess användning tt skulle vara att när du lägger ankare så sätter du på ankararmet så att det l ska avge en signal på ett speciellt av stånd. Med SporT som är i funktion rak och beräknar bestämningar så kan du ge dig iväg och fiska eller utöv, a andra aktiviteter, medan du vet att om du driv mer än den inställda er distansen så kommer port att varna dig. S rak Ställa in XTE larmet-- XTE eller korsspårsfel inträffar när du har kommit ur kursen på den r tten du naviger r på. Den inställda larm distansen är u a distansen till höger eller vänster om riktningen du modas att r på. för esa Ställ in GPS bestämningslarmet Den stänger av eller sätter på lar et som -- m kan höras när SporT har förlorat sin förmåga att beräkna rak positionsbestämning på gr av att den saknar signaler från satelliter und na. Det är praktiskt att den v arnar dig så att du kanske flyttar dig till en plats där den kommer att ha en bättr syn av himlen. e SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare 57 Hänvisningar Använda simulatorn Sätt på simulator - Autofunktion -- Sätter på simulator och använder en n n förutbestämd riktning och hastighetsfr ekvens. Från vilken skärm som helst. Markera Start Markera Simulera Markera Auto Bekräfta? Rensa spår Sätt på simulator Användarfunktion -- Sätter på simulator och använder n n en riktning och hastighetsfr ekvens som du definier ar. Från vilken skärm som helst. Markera Start Markera Simulera Markera Användare Mata in riktning och hastighetsinfo Bekräfta Rensa spår Stäng av simulatorn -- Stänger av simulator och S rak går tillbaka till n port normal drift. Från vilken skärm som helst. Markera Start Markera Simulera Markera Av 58 SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare Hänvisningar Info... Skärm Info...skärmen visar SporT rak:s nuvarande status. G enom att använda I nfo... skärmen kan du tala om vilken vrsion av softwar som finns, vrsionen och e e e minnets storek för gr l undkartan, antalet samt den totala minnesstor leken av detaljerade kartor som du kanske ha installer tack vare Map Send Streets och at hur mycket fritt minne som finns tillgängligt. Från vilken skärm som helst. Markera Info Hjälpskärm Du kan finna hjälptips för N avskärm, Karta, Rutter, Starta, Databas, Användarvägpunkter och O Ämnen. Varje ämne har ett antal tips tillgängligt lika som man kan se. Från vilken skärm som helst. Markera Hjälp Välj Ämne Använd "Nasta" och Föregående" knapparna för att rulla genom SporTrak tips. SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare 59 De vanligaste frågorna Allmänt Vad är skillnaden mellan grader/minuter/sekunder (DEG/MIN/SEC) och grader/ minuter/minuter (DEG/MIN/MMM eller DEG/MIN/MM)? Det finns olika sätt att uttrcka koor inaternas beräkning, som använder sig av y d Lat/Lon koor inatsystem. M DEG/MIN/SEC är den sista uppsättningen av d ed nummer (SEC) uttr ckt i 0-59 medan DEG/MIN/MM uttr y ycker samma värde i 0-99 och DEG/MIN/MMM i D skulle v samma sak som et ara om du hade en klocka som uttr yckte tid i timmar/minuter/sekunder och en annan klocka som uttrckte samma tid i timmar/minuter/decimaler y. Noggr annheten för alla dessa tr sätt är densamma. Vilken du väljer ber på e or vad du föredrar eller på någon tabell/diagrm som du använder samtidigt. (Du a bör alltid försäkr dig om att din S rak har samma inställning som din a port karta eller sjökor har.) t Vad är 2D kontra 3D? Skillnaden är först och främst hur många satelliter som används för att beräkna positionsbestämningen och hur höjden är beräknad.

7 I 2D (tvådimensionell) behöv bara tre satelliter för en positionsbestämning och höjden beräknas inte. s Om SporT visar någon höjd anvisning under en 2D drift är det den höjden rak som du själv matat in. I 3D (trdimensionell) behöv SporT minst fyr e er rak a satelliter för att beräkna positionen och samtidigt beräkna höjden. När tiden ändras till sommar r esp. vintertid kommer tiden att ändras automatiskt hos SporTrak? Ja. Den väljs automatiskt när mottagar används första gången eller om hela en minnet har rensats. O du behöv ändra inställningarna för sommarid, kan m er t du använda dig av punkter a i Setup menu och därifrån komma till n "Sommartid". Där kan du välja USA, Europeiska U nionen eller så kan du välja det anpassade alter ativet för att ställa in de r gler som gäller för sommar i n e tid ditt område. Hur länge kan jag för vänta mig att SporTrak fungerar på ett nytt set med batterier? Under normala driftsvillkor bör du få 14 timmars användningstid då displayens bakgr undsbelysning är avtängt. Denna tid kommer att minska s kraftigt om du använder bakgr ndsbelysningen. u Hur länge kan jag för vänta mig att SporTrak fungerar på ett nytt set med batterier? Under normala driftsvillkor bör du få 14 timmarsanvändningstid då displayens bakgr undsbelysning är avtängt. Denna tid kommer att minska s kraftigt om du använder bakgrundsbelysningen. 60 SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare De vanligaste frågorna Hur ofta behöv er jag ställa in SporTrak? Att ställa in SporT minskar de tid som en positionsbestämning tar under en rak kall start. Vad som menas med en kall star är att SporT inte har någon t rak referens att använda som guide för att tala om vilka satelliter som bör v ara ovanför. Om SporT startar utan en referens så måste den "söka öv himlen rak er " för att försöka hitta någon satellit som kanara "synlig Detta tar tid och kan v ". öka den tiden det tar för att komma fram till den första positionsbestämning. (Det kan ta 10 minuter under svår förhållande.) a Så varifrån kommer denna r ferens ifrån? Under normala driftsför e hållanden beräknas den sista positionsbestämningen ut innan S rak stängs av och den port lagras i minnet och kommer att användas someferens nästa gång som r SporT sätts på. rak Men om du r nsade minnet (se R minnet A finns i e ensa llt Hänvisningskapitlet) så är denna lagr referenspunkt flyttad från minnet och ade du kommer för odligen att behöv ställa in mottagaren igen. O du m a m dessutom eser med din S rak i mer än 500 miles och den är avtängd, så r port s kommer den for tfarande att ha referenspunkten men den kan ara alltför v felaktig för att kunna användas igen. Du kanske då måste ställa inport S rak igen. Vägpunkter/Databas Vilka vägpunkter finns laddade i för väg i min SporTrak:s databas? Databasen är laddad i förväg med städer motor, vägar, flygplatser vattenvägar, och national par er. k Kan jag radera vägpunkter som laddats i för väg som jag inte använder? Nej. Vägpunkter som är laddade i för i SporT finns alltid tillgängliga, väg rak även när hela SporT rak:s minne blivit r ensat. Rutter Vad är en tillbakablick r utt? En tillbakablick rutt tillåter dig att "spår upp" dina steg. När du rör dig skapar a och lagr SporT automatiskt gömdavägpunkter i sitt minne. D är dessa ar rak et vägpunkter som S ort kommer att använda för att spår upp dina steg. När p rak a du skapar en tillbakablick route så för andlar SporT dessa gömda v rak vägpunkter till A nvändarvägpunkter. SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare 61 De vanligaste frågorna Hur vet jag vilken r utt som är aktiv? Du når ruttmenyn genom att tr på MENU knappen och välja alter ycka nativet Rutter. Ruttmenyn räknar upp alla r tterna som finns i minnet med de aktiv u a rutter skrivna med fet stil. Larm Varför avger min S portrak ingen hörbar signal när larmet är aktivt? Kontrollera dina inställningar för Signal. Om den är inställd på A eller Endast V Tangenter så hörs inte S, ignalen vid larm. Utgående information Vad är NMEA? NMEA (National Marine Electronics A ssociation) är den standar som d används för gränsyta för marin elektr oniska appar ater. Den här standarden har också blivit tillämpad för användning i en mängd av edje parts softwar tr e program för kartor. Vad är NMEA meddelande string? SporT stöttar version 1.5 och 2.1 av NMEA 0183 standar rak d. Tilläggsinfor mation om NMEA kan du hitta på inter och net där kan du köpa MNEA G ränsyta standard. En annan mycket br källa för a NMEA standar är FAQ blad som publicer på internet av Peter Bennett på d as vancouver-webpages.com/peter/nmeafaq.txt Min GPS kommunicerar inte med min dator. Vad ska jag göra? Kontrollera din baudfrekvens och kontr ollera baudfrekvensen på den softwar e du använder. Om de inte matchar måste du ändr baudfrekvensen antingen a hos din softwar eller hos din S ort e p rak. (Se Starta Ändra Baudfrekvens.) Kan jag koppla samman min S portrak med en M acintosh dator? Magellan levererar inte kablar eller softwar för Macintosh dator r. För e e information om kablar och softwar som kan möta dina kr besök GPS på e av, y på inter et. n 62 SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare Bilaga Problemlösning Det går inte att sätta på mottagaren: Kontrollera om batterierna är isatta korrekt. Byt ut och sätt dit två nya AA alkaliska batterier. Om det finns några hinder i närheten eller ovanför, flytta dig då till ett nytt ställe. Se till att antennen pekar uppåt, att den har fri sikt upp mot himlen och att den befinner sig på ett lämpligt avstånd från din kropp. Kontrollera Satellit statusskärmen för att se var satelliterna finns och om mottagaren erhåller information. Om mottagaren inte får en positionsbestämning inom 10 minuter, så kan du upprepa inställningsprocedurerna.

8 Detta är vanligen orsakat på grund av överdriven statiskt elektricitet. Sätt på mottagaren igen och då bör den fungera normalt. Flytta mottagaren till en ny plats för att undvika en liknande händelse. Batterilivslängden verkar kortare än vad som är normalt Försäkra dig om att du använder två AA alkaliska batterier. Kortare livstid på batterierna kan bero på överdrivet användande av bakgrundsbelysning. Stäng av bakgrundsbelysningen när den inte behövs. Det tar mer än 10 minuter att få fram en positionsbestämning. Mottagaren stängs av helt oväntat. Positionskoordinatörer på din mottagare matchar inte med lokaliseringen på din karta. 1. Försäkra dig om att din mottagare är inställd för att använda samma datum som din karta. Kartdatumet visas för det mesta i teckenförklaringen för kartor. Se Starta Välj ett Kartdatum under Hänvisningar för instruktioner på inställningen på att välja kartdatum för din mottagare. Kontrollera ditt LAT/LON format? Försäkra dig om att formatet du valde i KOORDINATSSYSTEMET (DEG/MIN/SEC eller DEG/MIN/MM är i samma format som kartan du använder. Det kan ha orsakats p. g.a. distansförskjutning till kartan. sparades inte korrekt eller var förvanskad. som är viktigt att komma ihåg är att medan du rör dig så är det COG som anger din verkliga färdriktning. COG visas bara om du rör dig med en beräknad hastighet av 0,8 kilometer i timmen eller snabbare. Bäring Bäring är helt enkelt den riktning du måste färdas för att komma fram till ditt mål. En fiskeplats har lagts in i samma illustration som vi använde tidigare. Bäringen som visas anger den riktning, eller kurs, du måste färdas för att nå fram till fiskeplatsen. Bäringen visas bara om du har en GOTO-rutt eller en annan rutt aktiv. Sätta ihop det hela När bäringen och COG är beräknad kan SporTrak nu ge dig precis den information du behöver för att nå fram till ditt mål på kortast möjliga tid. I ovanstående exempel har SporTrak räknat ut att du måste gira 65 för att nå fram till fiskeplatsen. (Kom ihåg att eftersom COG är din sanna färdriktning så är vinkeln du måste gira lika med skillnaden mellan COG och bäringen, inte riktningen och bäringen. Heading COG 0 15 Bearing 310 Cu rre nt Så fort du har girat till rätt kurs så förändras strömmens påverkan på båten. Detta påverkar också hur stor skillnaden är mellan din riktning och COG. SporTrak Color uppdaterar den här informationen fortlöpande för att ge dig exakt information om de kursändringar som behövs för att du ska nå ditt mål. Kom alltid ihåg: Riktning är den riktning som SporTrak Color pekar åt och den visas hela tiden. Kurs över grund (COG) är den riktning du färdas över mark eller grund. COG visas bara medan du rör dig. Bäring är riktningen till en GOTO-rutts eller annan rutts destination. Bäring visas bara när en GOTO-rutt eller en annan rutt är aktiv. SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare 67 Bilaga Navigation med kompasskärmen När du använder kompasskärmen för att navigera till en destination strävar du efter att rikta in Destinationspekaren och COG-pekaren i linje med varandra. När dessa båda pekare är i linje med varandra, oavsett din riktning, så rör du dig i en rak linje mot destinationen. Här är Destinationspekaren och COGpekaren nästan exakt i linje med varandra och vi rör oss i en rak linje mot destinationen. OBS: Destinationspekaren pekar åt norr och Destinationsikonen försvinner när du inte har en aktiv rutt eller GOTO. Kalibrering av kompassen Den elektroniska kompassen måste kalibreras på nytt varje gång du byter ut batterierna. Om kompassen inte kalibreras kan det leda till 20 felvisning eller mer för riktningen. Kalibreringen är mycket enkel och tar inte mer än en minut. Det är mycket viktigt att inga metallföremål finns i närheten av SporTrak Color under kalibreringen. 1. Ta loss SporTrak från dess hållare om den sitter i en sådan och lägg den med framsidan uppåt på en plan icke-metallisk yta. Du bör inte vara i rörelse (t.ex. i en bil eller båt under gång) medan du kalibrerar kompassen. Det kan påverka kalibreringen och orsaka fel i kompassvisningen. Sätt på SporTrak Color som vanligt och tryck på [MENU]-knappen efter att någon av navigationsskärmarna visas. Använd upp-/nerpilarna för att markera "Setup" och tryck på [ENTER]. Använd upp-/nerpilarna för att markera "Compass Calibrate" och tryck på [ENTER]. Använd "vattenpassbubblan" på skärmen för att lägga SporTrak Color på en plan, icke-metallisk yta. (OBS: Om du inte kan få bubblan att vara plan kan SporTrak Color ha tappat bort grundinställningsinformationen för kompassen. ) Det inträffar vanligtvis efter att SporTrak har tappats eller fått ett slag på ett sådant sätt att någon del av den interna elektroniken har flyttats. I sådana fall måste du utföra den "utökade kalibreringen". Information om hur det går till hittar du längre fram i det här avsnittet.) SporTrak Color ger instruktioner om hur mottagaren ska roteras. Rotera inte SporTrak Color för snabbt. En pil visas på skärmen och så länge du låter pilen peka i samma riktning vet du att SporTrak Color roteras med rätt hastighet SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare Bilaga OBS: Det lättaste och mest effektiva sättet för de flesta människor att rotera SporTrak Color är att använda ett finger och peta runt mottagaren medsols Fortsätt att rotera SporTrak Color tills den piper. (Det gör den efter lite mer än ett helt varv.) Vänd på SporTrak Color så att den ligger med framsidan neråt på bordet och vänta tills den piper igen. Om kalibreringen är bra så visar SporTrak Color ett meddelande att kalibreringen är fullständig och acceptabel.

9 Om SporTrak Color däremot bestämmer att kalibreringen kan vara bristfällig ber den dig att utföra kalibreringen på nytt. Den troligaste orsaken till detta är att SporTrak Color befinner sig för nära metallföremål medan du utför kalibreringen. Du måste flytta SporTrak Color till en ny plats innan du utför kalibreringen igen. Utökad Kalibrering Ibland krävs ytterligare kalibrering av SporTrak Color. En annan typ av kalibrering kan behövas när något har orsakat att sensorerna är så långt ifrån kalibrerade att den grundläggande kalibreringen inte räcker till. Detta kan inträffa om SporTrak Color har utsatts för kraftiga vibrationer eller stötar. Det vanligaste tecknet på att en utökad kalibrering behövs är att du inte kan få bubblan plan under den grundläggande kalibreringen. Så här startar du utökad kalibrering: (Dessa första tre steg är desamma som när du utför en grundläggande kalibrering.) 1. Ta loss SporTrak från dess hållare om den sitter i en sådan och lägg den med framsidan uppåt på en plan icke-metallisk yta. Du bör inte vara i rörelse (t.ex. i en bil eller båt under gång) medan du kalibrerar kompassen. Det kan påverka kalibreringen och orsaka fel i kompassvisningen. [MENU]-knappen Sätt på SporTrak Color som vanligt och tryck på efter att någon av navigationsskärmarna visas. Använd upp-/nerpilarna för att markera "Setup" och tryck på [ENTER]. Använd upp-/nerpilarna för att markera "Compass Calibrate" och tryck på [ENTER]. Skärmen med vattenpassbubblan visas. Tryck på utföra en utökad kalibrering. [ZOOM IN] för att SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare 69 Bilaga 4. Du kan välja mellan två alternativ: Fabriksinställningar eller Utökad kalibrering. Vi rekommenderar att du väljer fabriksinställningarna. Det är det enklaste och säkraste sättet att kalibrera kompassen. Du bör bara försöka kalibrera manuellt om kompassen inte fungerar tillfredsställande efter att du har prövat fabriksinställningarna. Fabriksinställningar Om du väljer fabriksinställningarna används kalibreringsinformation som lagrats i minnet vid tillverkningen av mottagaren. Du återgår sedan till den grundläggande kalibreringsfunktionen och börjar med vattenpassbubblan. Manuell kalibrering Om du väljer manuell kalibrering av din SporTrak Color måste du följa instruktionerna mycket noga. Du kommer att ges instruktioner på skärmen men de återges även här som ett komplement till de instruktionerna. 1. Lägg mottagaren på en plan, ickemetallisk yta. Se till att det inte finns några stora metallföremål i närheten, särskilt under ytan du lägger mottagaren på. Tryck på [ENTER] och vänta tills mottagaren piper Vrid SporTrak Color 90 och vänta tills du hör ett pip Vrid SporTrak Color ytterligare 90 till 180 och vänta tills du hör ett pip Vrid SporTrak Color ytterligare 90 till 270 och vänta tills du hör ett pip SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare Bilaga 5. Lägg SporTrak Color på sidan och håll den med toppen (antennen) pekande mot dig med displayen vänd åt höger. Håll den stadigt och vänta tills du hör ett pip. 6. Vänd på SporTrak Color, fortfarande med antennen pekande mot di men med displayen vänd åt vänster. Håll mottagare stadigt och vänta tills du hör pipet. 7. Ställ SporTrak Color upp med displayen vänd mot dig och antennen pekande uppåt. Håll mottagare stadigt och vänta tills du hör pipet. 8. Vänd på SporTrak Color. Antennen pekar nu neråt och SporTrak Colors baksida är vänd mot dig. Håll mottagare stadigt och vänta tills du hör pipet. 9. Placera SporTrak Color med framsidan neråt och med antennen pekande mot dig. Vänta tills du hör pipet. Med detta är den utökade kalibreringen slutförd och du ombes att utföra den grundläggande kalibreringen igen. SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare 71 Bilaga Begränsningar för den elektroniska kompassen Den elektroniska kompassen har vissa begränsningar för hur väl den fungerar i vissa miljöer. Stora metallföremål kan påverka kompassens funktion. Om du till exempel använder din SporTrak Color i en bil kommer du att märka att kompassen är mycket bra på att peka mot din motor, men mindre bra på att peka mot norr. Om du är i en sådan situation bör du använda inställningsalternativet "Compass Orient." och växla kompassorienteringen till GPS-kurs. Då får SporTrak Color riktningen från GPS-signalerna istället för den elektroniska kompassen. Andra begränsningar gäller vinkeln som du håller SporTrak Color i. De säkraste värdena fås genom att hålla mottagaren plant. Att luta den mot dig är acceptabelt, men du bör hålla ett öga på kompassvisningen när du lutar den. Vid en viss punkt kommer du att märka att kompassen börjar avvika. SporTrak Color kompenserar för lutning, men ju mer du lutar den desto mer kommer du märka fel i kompassvisningen. SporTrak Color har en stor fördel framför många andra elektroniska kompasser som finns på marknaden idag i att den kan lutas och ändå bibehålla relativt precis kompassvisning. Batteriförbrukningen ökar när kompassen används, därför förkortar det batterilivslängden. Kompassen är i drift varje gång riktningen visas. Kompassen är alltså igång när du använder en av de två kompasskärmarna eller kartskärmen (din positionsmarkör pekar ut riktningen). På de andra skärmarna är kompassen avstängd såvida du inte har valt riktning för ett av datafälten. Du kan dock gå till Setup-läget och använda alternativet "Compass Orient. " för att växla kompassens orientering till GPS-kurs, men det stänger av en funktion som var en av anledningarna till att du valde SporTrak Color.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ställa in kompassorientering Som nämndes i det föregående avsnittet kan det hända att du någon gång vill stänga av kompassen och använda GPS-kursen till att ange din riktning. (Kom ihåg att GPS-kurs bara beräknar riktningen när du rör dig med en högre hastighet än 0,8 kilometer i timmen.) Tryck på [MENU]från vilken skärm som helst. [ENTER]. Använd pilknappen för att markera "Setup" och tryck på Använd pilknappen för att markera "Compass Orient. " och tryck på [ENTER]. Använd pilknappen för att markera "GPS Course" och tryck på [ENTER]. (Om "Magnetic North" väljs sätts kompassen på igen.) 72 SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare Bilaga 5. Lämna Setup-menyn och återgå till den senaste skärmen du använde genom att trycka på ESC. Använda barometer- och temperaturskärmarna I tillägg till den elektroniska kompassen ger dig SporTrak Color en "väderstation i miniatyr" med temperaturoch barometerinformation. Använda väderskärmen Tryck på [MENU] från vilken skärm som helst. [ENTER]. Använd pilknappen för att markera "Weather" och tryck på Väderskärmen visas med aktuell temperatur- och barometerinformation. Temperatur- och barometerinformation visas i ett välkänt format som är enkelt att avläsa. På nederdelen av skärmen visas en graf över barometeravläsningar från de senaste 24 timmarna. (SporTrak Color gör alltid barometeravläsningar när kompassen är aktiv.) En kortfattad förklaring av barometergrafen kan vara på sin plats här. En ny stapel som anger aktuellt barometriskt tryck läggs till grafen var 15:e minut. Om två uppmätningar har gjorts under en timme fyller den ut luckan mellan uppmätningarna. Om du har stängt av mottagaren eller inte tar emot tillräckligt många satteliter för att beräkna höjden (det krävs fyra satteliter för att bestämma höjden) och endast en uppmätning eller färre har gjorts under den senaste timmen så uppstår luckor i diagrammet. (Se Använda Barometerhistorik för mer information.) Kalibrering av temperatur och barometer Detta är inte ett krav för användning av temperatur- och barometeravläsningarna. Det gör helt enkelt dina värden lite mer exakta Tryck på [MENU] från väderskärmen. Använd pilknappen för att markera "Calibrate" och tryck på [ENTER]. Mata in ditt korrigerade temperaturvärde genom att använda pilarna upp/ ner för att ändra värdet och vänster/höger för att flytta markören. Tryck på [ENTER]. Mata in ditt korrigerade värde för barometriskt tryck genom att använda pilarna upp/ner för att ändra värdet och vänster/höger för att flytta markören. Tryck på [ENTER]. 4. SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare 73 Bilaga Knappen "Save" är markerad. Tryck på dina ändringar. [ENTER] om du är nöjd med Om du inte är nöjd med ändringarna kan du välja mellan två alternativ. Ett är att använda pilarna vänster/höger och markera knappen "Reset" och sedan trycka på [ENTER] eller använda pilarna upp/ner för att markera det fält du vill ändra och sedan trycka på [ENTER]. Då kommer du tillbaka till ändringsläget. Om du trycker på [CANCEL] kommer du också tillbaka till väderskärmen utan att spara de ändringar du skrivit in. Använda barometerhistorik Det kan hända att du vill se barometerhistoriken som visas i barometergrafen som text. Med den här skärmen kan du även få de lägsta och högsta barometeruppmätningarna för de senaste 24 timmarna så väl som anledningarna bakom luckor i diagrammet Tryck på [MENU] från väderskärmen. Använd pilknappen för att markera "Baro history info" och tryck på [ENTER]. Inget av fälten kan ändras och de visas bara i informationssyfte. När du är klar trycker du på [CANCEL] för att återgå till väderskärmen. Begränsningar för temperaturuppmätningar Eftersom SporTrak Colors temperaturgivare sitter inuti mottagaren försöker den att avläsa mottagarens temperatur och inte temperaturen i din omgivning. För att temperaturvärdet på ett riktigt sätt ska återspegla den omgivande temperaturen har kompenseringar utförts. Vissa av dessa kompenseringar kommer från de värde du angett om du har kalibrerat temperaturen. Även med all kompensation så kommer den visade temperaturen att påverkas om mottagaren befinner sig i extrema temperaturomgivningar. Om du t.ex. placerar SporTrak Color på bilens instrumentbräda eller en annan plats där den är utsatt för direkt solljus kommer den interna temperaturen i mottagaren att stiga till en punkt där temperaturkompensationen helt enkelt inte räcker till. Som med övriga elektroniska apparater är det inte lämpligt att utsätta den för sådana extrema temperaturer. 74 SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare Bilaga Tillbehör Tillbehör till din mottagare finns tillgängliga från din SporTrak leverantör. MapSend Streets och Destinationer: Denna CD-ROM tillåter dig att både ladda ned detaljerade gatukartor och utförliga set med POIs till din SporTrak mottagare. MapSend Topo för USA: Denna CD-ROM tillåter dig att ladda ner detaljerade gatukartor, topgrafisk information samt POIs till din SporTrak mottagare. (Endast tillgänglig med USA topografisk information.) MapSend BlueNav: This CD-ROM allows you to upload charts and harbor information from waterways around the world (available for North America and Europe, and soon to be available for Asia/Pacific, and the rest of the world). MapSend Worldwide Base Map: This software allows you to upload more detailed area maps with highways, railways, major cities, and basic topography. Transportväska: Transportväskan gör det möjligt för dig att bära din SporTrak på ditt bälte samtidigt som den skyddar mottagaren från väder och vind. Svängbar Monteringskonsol: För att montera mottagaren på en yta, för att du ska händerna fria för manövrer.

SVENSKA. Snabbstart GPS 100 MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM. Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra

SVENSKA. Snabbstart GPS 100 MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM. Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra SVENSKA Snabbstart GPS 100 MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra GPS 100 GLOBAL POSITIONING SYSTEM ZOOM UTknapp Stroppfäste PAGEknapp

Läs mer

SVENSKA. Snabbstart GPS 100 S MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM. Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra

SVENSKA. Snabbstart GPS 100 S MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM. Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra SVENSKA Snabbstart GPS 100 S MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra GPS 100 S GLOBAL POSITIONING SYSTEM ZOOM UTknapp PAGEknapp (sida)

Läs mer

SVENSKA. Snabbstart GPS 500 MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM. Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra

SVENSKA. Snabbstart GPS 500 MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM. Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra SVENSKA Snabbstart GPS 500 MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra GPS 500 GLOBAL POSITIONING SYSTEM ZOOM UTknapp ZOOM INknapp PAGE-knapp

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Din manual MAGELLAN MAP 330M http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297313

Din manual MAGELLAN MAP 330M http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297313 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MAGELLAN MAP 330M. Du hittar svar på alla dina frågor i MAGELLAN MAP 330M instruktionsbok

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312214

Din manual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312214 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08. Du hittar svar på alla dina frågor i BLAUPUNKT NAVIRECHNER

Läs mer

Dakota 10 och 20 snabbstartshandbok

Dakota 10 och 20 snabbstartshandbok Dakota 10 och 20 snabbstartshandbok I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns det viktig information och produktvarningar. Dakota-enheter drivs av två

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 1.11.3 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION

Läs mer

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. snabbstartshandbok

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. snabbstartshandbok OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t snabbstartshandbok I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns det viktig information och produktvarningar.

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

Magellan explorist 600. Användarhandbok

Magellan explorist 600. Användarhandbok Magellan explorist 600 Användarhandbok Innehåll i explorist 600 GPS-mottagare 1 Magellan explorist GPS-mottagares utmärkande egenskaper: 1 Beskrivning av knapparna: 2 Sätta i och ladda batteriet 4 Installera

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation

BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation Swedish BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation SNABBINSTALLATIONSGUIDE 1. Skjut upp batteriluckan på baksidan av din inomhusenhet. 2. Sätt i

Läs mer

GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok. Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st

GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok. Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st Komma igång varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information

Läs mer

Din manual TELIA KOBRA

Din manual TELIA KOBRA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TELIA KOBRA. Du hittar svar på alla dina frågor i TELIA KOBRA instruktionsbok (information,

Läs mer

Växjö Flygklubb 2005-05-07 1(40) Preliminär GPSMAP 296. Kortfattad handhavandeinstruktion. Bertil Andersson

Växjö Flygklubb 2005-05-07 1(40) Preliminär GPSMAP 296. Kortfattad handhavandeinstruktion. Bertil Andersson Växjö Flygklubb 2005-05-07 1(40) GPSMAP 296 Kortfattad handhavandeinstruktion Växjö Flygklubb 2005-05-07 2(40) Innehållsförteckning: Inledning...2 Feedback...3 Beskrivning av reglage...5 Tillslag av apparaten...6

Läs mer

Din manual PIONEER AVIC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/539060

Din manual PIONEER AVIC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/539060 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER AVIC-S1. Du hittar svar på alla dina frågor i PIONEER AVIC-S1 instruktionsbok

Läs mer

Din manual DORO AUDIOLINE CLD50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2336745

Din manual DORO AUDIOLINE CLD50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2336745 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO AUDIOLINE CLD50. Du hittar svar på alla dina frågor i DORO AUDIOLINE CLD50 instruktionsbok

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ANVÄNDARMANUAL Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ÖVERSIKT NÄSTA HÅL AV/PÅ Håll in i 5 sek. FÖREGÅENDE HÅL Ladda här Tlink har endast 3 knappar. Uppdateringar kan

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Din manual NOKIA N81 8GB http://sv.yourpdfguides.com/dref/826668

Din manual NOKIA N81 8GB http://sv.yourpdfguides.com/dref/826668 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA N81 8GB. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Resledaren Användarguide Android Innehåll

Resledaren Användarguide Android Innehåll Resledaren Användarguide Android Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 16 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa...

Läs mer

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning Lathund I denna lathund ges några praktiska steg för steg anvisningar på hur du kan komma igång med användningen av TeDuco. Förutom då du guidas utmed rutt eller tränar på en rutt hemma använder du upp

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

FURUNO GP-1610C Färg GPS Plotter

FURUNO GP-1610C Färg GPS Plotter FURUNO GP-1610C Färg GPS Plotter Den här snabbguiden instruerar om de vanligaste procedurerna vid användning av plottern GP- 1610C. För mer detaljerad information hänvisar vi till orginalmanualen. Exempel

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Specifikt åtgärdsnamn

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning STYRENHET FRITÖS METOS EVO VC-250 T, EVO VC-400T, EVO VC-2200 T EVO VC-250 T/P, EVO VC-400T/P, EVO VC-2200 T/P EVO VC-250 T/P/L, EVO VC-400T/P/L, EVO VC-2200 T/P/L Installations- och bruksanvisning 4153980,

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

Din manual HP G6031EM

Din manual HP G6031EM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6031EM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6031EM instruktionsbok (information,

Läs mer

Webbplatsen för ME Control

Webbplatsen för ME Control Webbplatsen för Fullständig och uppdaterad användardokumentation, en del användbara verktyg, till exempel ett verktyg för att generera användarscenarion till, hittar du på: www.mecontrol.eu 1. Så här fungerar

Läs mer

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8)

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) Utöver dessa anvisningar är det viktigt att föräldrarna diskuterar internettryggheten och strävar att tillsammans skapa egna spelregler för

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. snabbstartshandbok

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. snabbstartshandbok OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t snabbstartshandbok Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information och produktvarningar. Oregon-enheter

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk

BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk SNABBSTART 1. Öppna batterilocket på termometerklockans baksida genom att föra det i pilens riktning. 2. Sätt

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

MULTI COMAI WEBBKALENDER

MULTI COMAI WEBBKALENDER 1 MULTI COMAI WEBBKALENDER 1.1 ANVÄNDARE utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 2 Start...

Läs mer

GMI 10. snabbstartshandbok

GMI 10. snabbstartshandbok GMI 10 snabbstartshandbok Introduktion Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet. Med GMI 10 kan du snabbt

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952255

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952255 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1)

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1) Snabbstartguide Rider Rider har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 1 UPP (1) NER (3) Tryck länge för att tända eller släcka I mätvyn, tryck kort för att bläddra i bakgrundsbelysningen.

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

GPSMAP 78-serien. snabbstartshandbok. för användning med GPSMAP 78, GPSMAP 78s och GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. snabbstartshandbok. för användning med GPSMAP 78, GPSMAP 78s och GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien snabbstartshandbok för användning med GPSMAP 78, GPSMAP 78s och GPSMAP 78sc Komma igång varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns

Läs mer

! " ## GPS & Geocaching, med Garmin ETrex Legend. Geocaching från några timmar till ngn dag

!  ## GPS & Geocaching, med Garmin ETrex Legend. Geocaching från några timmar till ngn dag ! " ## GPS & Geocaching, med Garmin ETrex Legend ÅK 4-9 (gymnasiet -> ) Genomgång av GPS (4h) Geocaching från några timmar till ngn dag . /* Denna övning syftar till att lära sig mer vad en GPS klarar

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL SWEDISH Komma igång När du använder navigationsprogramvaran första gången kommer en startinställningsprocess att startas automatiskt. Gör så här: Välj programspråk.

Läs mer

PROTEUS FITNESS INNOVATION

PROTEUS FITNESS INNOVATION Bruksanvisning PROTEUS FITNESS INNOVATION Modell PEC-3000 Monteringsvägledning Gratulerar till Er nya Proteus Motionscykel modell PEC-2030. Läs denna bruksanvisning innan ni använder motionscykeln. 1.

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Användarhandbok HERE Drive

Användarhandbok HERE Drive Användarhandbok HERE Drive Utgåva 1.0 SV HERE Drive HERE Drive vägleder dig till ditt mål med röststyrd vägbeskrivning som tar dig genom varje sväng. Du kan: Hitta rätt väg i ditt land eller region med

Läs mer

Abilica 4000. Artikelnr 554 000

Abilica 4000. Artikelnr 554 000 Abilica 4000 Artikelnr 554 000 Sprängskiss 1 Monteringsanvisning Steg 1 Det främre tvärstaget (A2) monteras på huvudramen (A1) med hjälp av bult (1) och muttrarna (2). Steg 2 F 鰎 st kopplas pulskabeln

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 910 http://sv.yourpdfguides.com/dref/528213

Din manual TOMTOM GO 910 http://sv.yourpdfguides.com/dref/528213 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 910. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

snabbstartshandbok PERSONAL NAVIGATOR

snabbstartshandbok PERSONAL NAVIGATOR snabbstartshandbok foretrex 301 och 401 PERSONAL NAVIGATOR I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns det viktig information och produktvarningar. Konventioner

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

Jaktpejl.se. Användarmanual. Av: Erik Åberg

Jaktpejl.se. Användarmanual. Av: Erik Åberg Jaktpejl.se Användarmanual Av: Erik Åberg Innehållsförteckning Vad är Jaktpejl?... 3 Vad krävs för att använda Jaktpejl?... 3 Premiumfunktioner... 3 Release noteringar... 4 Version 2.01... 4 Version 2.0...

Läs mer

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA Hur sätter jag på min surfplatta: Strömbrytaren är placerad på kanten av surfplattan, strömbrytaren känns igen på denna symbol skärmen tänds. Tryck och

Läs mer

Magellan explorist 400. Användarhandbok

Magellan explorist 400. Användarhandbok Magellan explorist 400 Användarhandbok *** Varningar *** DENNA NAVIGATIONSENHET FÅR AV SÄKERHETSSKÄL INTE ANVÄNDAS SAMTIDIGT SOM MAN FRAMFÖR ETT FORDON. Försök inte ändra några av inställningarna på Magellan

Läs mer

Nike Oregon Series ALTI-COMPASS ALTI RACE ALTI LANCE. Kal. WG 86 Kal. WG 85

Nike Oregon Series ALTI-COMPASS ALTI RACE ALTI LANCE. Kal. WG 86 Kal. WG 85 Nike Oregon Series ALTI-COMPASS ALTI RACE ALTI LANCE Kal. WG 86 Kal. WG 85 TIME Välj 12- eller 24-timmars klocka I läget TIME kan du ställa in tidsoch datuminformation i två tidszoner. +/_ för att ändra

Läs mer

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1.

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1. Användarmanual för GPSTrack-programvara Ladda ned GPS-loggerdata från GPS-locatorn.Anslut GPS-locatorn till datorn med USB-kabeln.. Obs! : Använd USB-kabeln som medföljer GPS-locatorn. Om du använder en

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE. SKEPPSTA MASKIN AB Täby Skeppsta 336 705 94 Örebro. tfn: 019-228005 sales@oilpress.com

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE. SKEPPSTA MASKIN AB Täby Skeppsta 336 705 94 Örebro. tfn: 019-228005 sales@oilpress.com Hemsida\LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE SMAB.doc Sidan 1 av 21 LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE SKEPPSTA MASKIN AB Täby Skeppsta 336 705 94 Örebro tfn: 019-228005 sales@oilpress.com Hemsida: http://www.gpsjordbruk.se

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Magellan explorist GPS-mottagare Grundläggande användarhandbok

Magellan explorist GPS-mottagare Grundläggande användarhandbok Magellan explorist GPS-mottagare Grundläggande användarhandbok Den här handboken innehåller grundläggande anvisningar för alla modeller av Magellan explorist GPS-mottagare. VARNINGAR DENNA NAVIGATIONSENHET

Läs mer

GPS 72H. snabbstartshandbok

GPS 72H. snabbstartshandbok GPS 72H snabbstartshandbok I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns det viktig information och produktvarningar. Konventioner för handboken När du

Läs mer

Nokia Kör 3.0 Användarhandbok

Nokia Kör 3.0 Användarhandbok Nokia Kör 3.0 Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Innehåll Om Nokia Kör 3 Köra till ett bestämt mål 3 Spara eller visa en plats 4 Använda röstvägledning 4 Ladda ned eller ta bort kartor 5 Navigera offline

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Användarmanual för mycaddie version 2.0

Användarmanual för mycaddie version 2.0 Användarmanual för mycaddie version 2.0 Sida 2 Innehåll Installera och starta mycaddie... 3 Välja positioneringsmetod... 3 Inbyggd GPS (Gäller ej Windows Mobile)... 3 Trådlös GPS (Via bluetooth)... 3 Windows

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Kom igång med RIB Karta 1.1

Kom igång med RIB Karta 1.1 Kom igång med RIB Karta 1.1 Introduktion... 3 Installation... 5 Rita på kartan... 9 Visa olika kartvyer... 11 LUPP och RIB Karta... 13 Spridning Luft och RIB Karta... 15 Dela information... 17 Hitta på

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner För iphone & Android SmartPhones Innehållsförteckning LADDA NER ER APP OCH KOM IGÅNG...3 INSTALLATION...3 SKAPA ERT SOFTALARM KONTO I APPEN...3 KOMMA IGÅNG...4

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

HITTAREN Användarmanual

HITTAREN Användarmanual HITTAREN Användarmanual SIMIT Hardware AB Engelbrektsgatan 9-11 SE-11432 Stockholm Sweden info@simitab.se Innehållsförteckning Allmänna tips om GPS... 1 Ladda Hittaren!... 2 Starta Hittaren första gången!...

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.12 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 5 DESTINATIONSINFORMATION 6 NAVIGATION

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg

1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg 1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg Inställning av sökvillkor för resväg och resmål eller tillägg av nya resvägar måste slutföras för att en resvägssökning för vägledning till ett särskilt

Läs mer

Instruktioner för konfigurering av A-skärmen Instruktionerna avser A50(D), A57D & A70(D)

Instruktioner för konfigurering av A-skärmen Instruktionerna avser A50(D), A57D & A70(D) 1 Instruktioner för konfigurering av A-skärmen Instruktionerna avser A50(D), A57D & A70(D) För att öppna Menyn håller man Page/Menu-knappen intryckt i 3 sekunder. Språk Menu > systeminställningar > språk

Läs mer

Manual till DIKO 2012-10-19

Manual till DIKO 2012-10-19 Manual till DIKO 2012-10-19 Innehåll Manual till DIKO 2012-10-19... 1 1 Använda DIKO med en dator... 2 1.1 För att logga in i DIKO... 2 1.2 Dag... 3 1.3 Importera bilder... 4 1.4 Redigera bilder i samband

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Snabbguide AlphaSmart NEO2

Snabbguide AlphaSmart NEO2 Snabbguide AlphaSmart NEO2 Vers 110815 Följande nio punkter bör du behärska för att få nytta av din AlphaSmart NEO 1. Sätt in tre AA batterier. Använd medföljande skruv till att sätta fast batteriluckan.

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 2.0

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 2.0 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR 4 2.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

AirPatrol WiFi Version 2 Fullständig Manual. for ios V4.2

AirPatrol WiFi Version 2 Fullständig Manual. for ios V4.2 AirPatrol WiFi Version 2 Fullständig Manual for ios V4.2 Index 3 - Vad gör AirPatrol WiFi? 4 - Lampor och knappar 5 - WiFi-nätverk. 6 - Installation av AirPatrol WiFi 7 - Steg för Snabb Inställning 8 -

Läs mer