Din manual MAGELLAN SPORTRAK COLOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual MAGELLAN SPORTRAK COLOR http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297580"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: Då visas ett gr afiskt keyboar som gör det d möjligt för dig att skriv namnet på vägpunkten eller a kartobjektet som du letar efterdu behöv inte skriva. er hela namnet, bar tillräckligt med bokstäv för att a er begränsa sökningen. (E minimum av fyra bokstäver tt rekommender Välj "OK" och tryck på as.) [ENTER], så kommer det fram en lista på vägpunkter som börjar med den vägpunkten som du för in högst upp. de Obs: SporT använder inte keyboar display när du väljer rak d en Användarkategori 36 SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare Hänvisningar Välj vägpunkter närmast till markören. Under Kartskärm avsnittet för larades k att Kartskärmen har två oper tionsfunktioner position och mar Om a, kör. du befinner dig i mar örfunktionen så kanske du vill eta vilka k v vägpunkter som finns i när heten av markören i stället för de somfinns nära din nuvarande position. Du kan få eda på detta genom attvälja r "Hitta via" alternativet på Nära markören. Du får då en lista på vägpunkter som finns när din markör och för den kategori du alt. Efter att du fått a v den här listan pr esenter d kan du använda piltangenter a för upp/ned för a n att markera en vägpunkt. Tryck sedan på [ENTER] får att få infor am tion om den. När du mar erar en vägpunkt visas läget och distansen från k markören till vägpunkten längstned på listan. Obs! "Hitta via" alternativet Nära markören är endast tillgänglig när Kartskärmen är i markörfunktion. Spara nuv arande position som en vägpunkt Skapar och spar r nuvarande -- a position i S rak:s minne. S port parade vägpunkter kan användas i GO TO och skapande av r tter. När du sparar en vägpunkt så kan du antingen u redigera ikonen, namnet och lägga till ett meddelande eller så kan du bar a spara vägpunkten genom att använda standar namnet som S ort d p rak föreslår. Från vilken skärm som helst Andra (se obs!) (Obs! För att ändr ikonen, namnet eller meddelandet använd a piltangenter a för upp/ned för att mar fältet du önskar ändr och n kera a [ENTER]. Du placers sedan i en a tryck därefter på Redigeringsfunktion. Du kan använda metoden som beskr i "Starta" evs och anpassa väg punkterna, göra det enkelt att komma ihåg ad det är.) v Skapa nya vägpunkter med kar tmarkören -- Tillåter att skapa en ny vägpunkt med koor dinater utöver den nuvarande position. K oordinaterna för den nya positionen måste föras in manuellt. Från vilken skärm som helst Markera Lägesfält Redigera linje 1 på Lägesfaltet Redigera linje 2 på Lägesfaltet Redigera Höjdfältet Makrera "Spara" knappen (Obs! För att ändr ikonen, namnet eller meddelandet använd a piltangenter a för upp/ned och mar fältet du önskar ändr och tryck n kera a därefter på [ENTER]. Du placers sedan i en R a edigeringsfunktion.) SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare 37 Hänvisningar Skapa nya vägpunkter med kar tmarkören -- Ger en metod för att skapa nya vägpunkter med koor dinater utöver din nuvarande positionen. D nya e koor dinaterna beräknas automatiskt och de gr undar sig på din kartmarkörs position. Från vilken skärm som helst Use arrow keys to move cursor to desired location Andra (se obs!) (Obs! För att ändr ikonen, namnet eller meddelandet använd a piltangenter a för upp/ned och mar fältet du önskar ändr och tryck n kera a [ENTER]. Du placers sedan i en R a edigeringsfunktion) därefter på Radera en användar vägpunkt -- Raderar en vägpunkt som du har skapat. Från vilken skärm som helst Markera Databas Välj Vägpunkten som ska raderas Bekräfta? Ja el. Nej Markera Egen Piltangenter vänst/högen välj "Hitta via" Markera Radera WPT Redigera en användar vägpunkt -- Tillåter dig att redigera en vägpunkt som du redan sparat i SporT rak:s minne. Från vilken skärm som helst Markera Databas Markera Egen Piltangenter vänst/hogen välj "Hitta via" Välj vägpunkten som ska redigeras Välj fält som ska redigeras Redigera fältet Upprepa val-och redigerings-fält tills alla ändringar är utförda Markera "Spara" knappen En alternativ metod för att komma in i edigeringsfunktionen är att efter r att ha markerat vägpunkten du önskar ändr tryck då på a, [ENTER]. Markera Redigera WPT och tr ck sedan på [ENTER]. y 38 SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare Hänvisningar Visa ett karobjekt på karan -- Visar ett kartobjekt som du alt på kartan. t t v Från vilken skä som helst Markera Databas Välj Databas kategori Välj Vägpunkt från Listan Obs! Den här funktionen är enbar till för att visa kartobjekt (städer t, flygplatser etc.). Läs S Användarvägpunkter på kartan för att få e instruktioner om hur man går till väga för denna egenskap genom att använd Användarvägpunkter. Visa en egen vägpunkt på kar -- Bestämmer läget och visar den alda tan v Egen vägpunkte på kar tan. Från vilken skä som helst Markera Databas Markera Egen Välj vägpunkt från listan Använd piltangenterna upp/ned för att markera "Visa" knappen Obs! Om vägpunkten har använts i en r tt kommer du att vrnas om att u a den finns i en r tt, efter det att du vlt den från listan. Detta beror på att u a från skärmen där du har tillgång tillvisa knappen kan man äv rediger en a vägpunkten och det är kanske inte alltid önskvär man kan rediger en t att a vägpunkt som används i en utt. r Observera även att alla redigeringar som du gjor på vägpunkterna sparas t inte när du använder Visa knappen. Du måste mar Spara knappen och kera [ENTER] för att spar dina ändringar. a sedan trycka på Spara ett karobjekt som en egen vägpunkt Sparar ett kartobjekt som en t -- vägpunkt för att lagr i din egen vägpunkt lista.

3 Du gör detta om du skulle a vilja ändra objektet eller om du ville använda objektet som en vägpunkt i Sol/Måne eller F iske/j funktioner a. akt n Följ de o vanstående instr ktionerna för Se ett Kartobjekt på en Kara. u t Trycka på [MARK]. R ediger vilket vägpunktsfält som du vill och när a du är klar, markera "Spara" och tr sedan på [ENTER]. yck SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare 39 Hänvisningar Leta efter en gatuadr -- Det här alternativet tillåter dig att leta i en laddad ess kart databas efter en specifik adr E det att du hittat dr ssen, så kan ess. fter e du spara den som en väg unkt (MARK) eller se den på Kar p tskärmen. OBS! Detta alternativet är ENDAST möjligt om laddat en eller fler a detaljerade kartor från Magellan MapSend Streets CD-R OM. Från vilken skärm som helst Markera Databas Använd piltangenter för att markera ett laddat kartområde Markera Adress Använd piltangenter för att föra in gatunamnet här Använd piltangenter för upp/ned för att markera gatunamn Använd piltangenter vänster/höger för att se tilgängliga adressomräden Använd piltangenter för att föra in adress nummer Använd piltangenter för upp/ned för att markera "Märk" eller "Se" Märk. Om du väljer "Märk" och trycker på [ENTER], visas skär en m för vägpunktsr edigering. Du kan nu ändr vilka attribut som helst för den a här vägpunkten. M arkera "Spara" och tr sedan [ENTER] för att yck registrera den här vägpunkten i S rak:s minne. port Visa. Genom att välja "V och tr isa" ycka på [ENTER] så tar det dig tillbaka till Kartskärmen i Markörfunktionen med mar kören på adressen du förde in. Från den här punkten kan du skapa en vägunkt genom att p trycka inne [MARK] knappen. Se alltså till att du innefattar pr fixen (N, E, W S, etc.) för de gator du e, letar efter Om du inte hittar gatan du letar efter ber det nästan i. or samtliga fall på att prefix saknas eller är felaktiga. Obs: Adress sökningen har någr begränsningar och den gr a undar sig på kartan som laddades från M apsend Street softwar. Medan du för in e adressen så mär er du att det tillgängliga ur alet syns på skär en. De k v m införda adresser måste falla inom det ur alet. na v 40 SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare Hänvisningar Rutter Skapa en GO TO rutt -- Skapar och fastställer (prcis som med den aktiv e a rutten) en 1-etapps utt med din nuv r arande position som en star tpunkt och destination vägpunkt som du kan välja från vägpunkt databasen. Om en GOTO route redan Från vilken skärm som GOTOexisterar, kommer du att bli ombadd att rensa den helst Välj vägpunkts kategori Använd iltangenter för vänst/höger för att välja "Hitta via" Välj vägpunkt från listan GOTO rutter spar inte i minnet. När du stänger av din port och as S rak sedan sätter på den, då är GO rutterna borta. Du måste skapa en ny TO GOTO rutt om du av att fullfölja r ser utten. Notera även att när du väljer Vägpunkts kategorin så blir du ombedd att välja "Hitta via". Du kan endast välja dessa väg unkter i din allmänna p närhet (Nära) eller alla vägpunkterna i kategorin i alfabetisk or ning d (Alfabetisk). Skapa en r tur rutt -- Skapar en rutt genom att använda lagr d information e a hos S port för att "spår upp" dina steg. E bra exempel på att använda rak a tt en returrutt skulle v att du var ute och fotv ndrade eller joggade med ara a din SporT påsatt och den beräknade positionsbestämningar rak. Efter 30 minuter väljer du att ta dig tillbaka till därifrån du starade, genom att t följa samma rutt som du just tagit. A du behöv är att följa de llt er nedanstående instr ktionerna och låta SporT ta dig dit. u rom använda det som en elöpare till för att rediger en rutt. a Från vilken skärm som helst Markera Rutter Välj Route Markera Visa/Red Rutt Redigera en r tt -- Gör det möjligt för dig att ändr en redan exister nde rutt u a a genom att lägga till en etapp, adera en etapp eller ersätta en etapp. Följ de r ovanstående instr ktionerna för Visa en rutt och använd sedan u instruktionerna för infoga, r dera, ersätta eller lägga till en etapp det a som passar. När du är färdig med r edigeringen av en utt, använd piltangenter a för r n upp/ned för att mar "Spara rutt" knappen och trck därefter på kera y [ENTER]. Infoga en etapp -- Lägger till en väg punkt i mitten på en exister ande etapp och där ed görs två etapper där det bar brukade vara en. m a Välj en route som ska redigeras. Se instrukionerna för Visa en route. Markera För in WPT Välj Vägpunkt Markera destination vägpunkt för etapp där en etapp ska infogas Välj Database Vi tar ett exempel på en r tt som går från "A till "B" till "C" till "D där u " ", du vill infoga en väg punkt "E mellan "B och "C". Då skulle du mar " " kera vägpunkten "C" och följa stegen för att infoga väg punkt "E Din rutt ". skulle då bli "A" till "B" till "E" till "C" till "D". B Segment 2 E Se D C S eg nt 4 me t3 en A S eg nt 1 me gm 44 SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare Hänvisningar Radera en etapp -- R aderar en etapp från en r tt. u Välj en route som ska redigeras. Se instrukionerna för Visa en route. Markera destination vägpunkt för etapp som ska raderas Markera Radera WPT Ersätta en etapp -- E rsätter destinationen från en exister ande etapp med en ny destination. Välj en route som ska redigeras. Se instrukionerna för Visa en route. Markera BYT ut WPT Välj Vägpunkt Markera destination vägpunkt för etapp som ska raderas. Välj Databas Tillfoga en etapp -- Lägger till en etapp i slutet av en r utt. Välj en route som ska redigeras. Se instrukionerna för Visa en route.

4 Markera den nästa tilgänglia etappen (Anges med streck) Välj Databas Välj Vägpunkt Tillfoga en nyligen skapad vägpunkt till en r -- Tillåter en nyligen utt skapad vägpunkt att bli tillfogad till vilken utt som helst som finns i r minnet. Skapa en vägpunkt genom att trycka på MÄRK knappen. Kan vara nuvarande position, användarframtagen position eller genom att använda Kartmarkören för att lokalisera positionen. Redigera/Ändra vägpunkt enligt önskemål Markera "Rutter" knappen Välj Route SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare 45 Hänvisningar Vända på en r tt -- Tillåter vilken rutt som helst att bli omvänd. I det u tidigare använda exemplet "A till "B" till "C" till "D Om denna rutt " ". skulle vändas på så skulle den bli så här: "D" till "C" till "B" till "A". Från vilken skärm som helst Markera Rutter Välj rutter Markera Vänd rutt Radera en r tt -- Möjliggör r dering av vilken rutt som helst från minnet. u a Den är användbar när du vill lägga till en ny r tt men inga "T u OMMA " rutter är tillgängliga. Från vilken skärm som helst Markera Rutter Välj rutter Markera Radera rutt Visa en r på kar skärmen -- Förser dig med en gr utt t afisk representation av valda rutter på Kartskärmen. Från vilken skärm som helst Markera Rutter Välj rutter Markera Visa rutt Skapa en r genom att använda spårhistorik Detta gör det möjligt för utt -- dig att automatiskt skapa en fler etapps rutt genom att använda spårhistorik. D här rutten kommer att spar i din rutt lista med en en as namnkonv ention av "T01P01 till T01Pxx" där Pxx anger antalet punkter på rutten. Från vilken skärm som helst Markera Rutter Markera Spar Som Rutt 46 SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare Hänvisningar Starta/Inställiningar Ställ in S port -- Gör det möjligt för dig att ställa in port om det rak S rak skulle bli nödvändigt att påskynda satellit sökningen. sådana instanser Två skulle färdas över 500 miles med din S ort avstängd eller total för p rak lust av minne. Från vilken skärm som helst. Markera Inställning Markera Initiera Markera Område Markera distrikt IInmatningstid IInmatningdatum Sätt på/s täng av NA Vskärmarna -- Tillåter dig att sätta på och stänga av vilken som helst av de navigeringsskär marna du valt. Från vilken skärm som helst. Markera Inställning Markera Nav Sidor Sat Status Av/På Kompass Av/På Stor text Av/På Position Av/På Väg Av/På Data Av/På Hastighet Av/På Väg Av/På (Obs! Du måste ta dig igenom hela sekv ensen av navskärmar för att spar a ditt val. Om du till exempel stänger av S statusskärmen och tr cker på at y ESC innan du bekräftar alla navskärmarna, då kommer inte ditt vl att a sparas och S statusskärmen kommer for at tfarande att vara på.) Standard: Alla på SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare 47 Hänvisningar Välj koor dinatsystemet -- Tillåter dig att ställa in koor inatsystemet som d kommer att användas till att visa position för den primära eller sekundära positionsskär en. Tillgängliga koor inatsystem är: Lat/Lon, UTM, m d OSGB, irländsk, schw eizisk, svensk, finsk, tysk, fr ansk, USNG, MGRS eller användarrutnät. Från vilken skärm som helst. Markera Inställning Markera Koordsyst Välj primär el sekundär Välj koordinatsystem Det koordinatsystemet du valt kan kråva tilläggsinformation Standar Primär Lat/Lon DEG.MIN.MMM; Skundär - UTM d: e Välj ett kar tdatum -- Tillåter dig att ställa in ett datum som används för att beräkna koor inaterna för att matcha datumet som använts på en kar d ta eller sjökor. Om du använder en kar eller en sjökor med din S rak t ta t port och datumen inte matcharså kan du finna olikheter när du jämför, koordinaterna. Från vilken skärm som helst. Markera Inställning Markera Kartdatum Välj primär el. sekundär Välj Datum Standar Primär WGS84 d: Sekundär WGS84 Välj höjdfunktionen-- Tillåter dig att välja höjdfunktion som port S rak använder. Du kan välja mellan 3D (som använder satellitinfor mation för att beräkna höjden) eller 2D (visar en fixrad höjd som gr ndar sig på den e u inmatade höjden). Från vilken skärm som helst. Markera Inställning Markera Höjdläge Välj 3D eller 2D Standard: 3D 48 SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare Hänvisningar Välj tidsformatet-- Gör det möjligt för dig att välja från tr olika tidsfor at: e m lokalt 24 tim lokalt fm/em eller UT. C Från vilken skärm som helst. Markera Inställning Markera Tidsformat Välj Format Om lokal tid har valts (24 tim el. fm/em) så kommer du att bli twingad att föra in din lokala tid. Standard: Lokalt fm/em Välj NAV enheter -- Tillåter dig att välja mätenheter som kommer att användas när navigeringsinfo visas. A lternativen är: Miles/Yd/MPH, Miles/Ft/MP NM.Ft/knop, KM/km per timme. H, Från vilken skärm som helst. Markera Inställning Markera Navenheter Välj Nav enheter Standard: Miles/Ft/MP H Välj nordlig referens -- Tillåter valet vare sig SporT använder äkta rak nordpunkt eller magnetisk nor dpunkt som sin nor dliga referens. Från vilken skärm som helst. Markera Inställning Markera Nordref. Välj Nordlig referens Standard: Magnetisk SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare 49 Hänvisningar Ställ in timern för bakgr undsbelysningen -- Tillåter dig att ställa in tidsintervallen som kommer att användas för att stänga av display ens bakgrundsbelysning när den inte används. Tillgänglig tid är: 30 sek, 1 minut, 2 minuter 4 minuter, 10 minuter eller av, stängd timer. Från vilken skärm som helst. Markera Inställning Markera Signal Välj signal alternativ Standard: 4 minuter Sätt på/stäng av signalen Tillåter dig att välja vilka agerande som kommer -- att orsaka signalljudet.

5 Du kan välja från av stängd, endast tangent (tr ycka på tangent leder till en signal) endast lar (när larm är aktiverat) eller m tangenter & larm. Från vilken skärm som helst. Markera Inställning Markera Signal Välj signal alternativ Standard: Tangent &Larm Välj NMEA meddelande -- Tillåter valet av NMEA meddelanden som kommer att matas ut från S ort Valen är: Avstängd, V1.5 APA, V1. 5 p rak. XTE eller V2.1 GSA. Ditt v kommer att ber på vilket meddelande som al o det program som du är sammankopplad med behöv få. er Från vilken skärm som helst. Markera Inställning Markera NMEA Välj NMEA meddelande Standard: Avstängd 50 SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare Hänvisningar Välj baudfr kvensen -- Gör det möjligt för dig att ställa in infor e mationens baudfrekvens som sänds ut från port S rak:s port för utgående infor mation. Den utsända baudfr ekvensen måste matcha den baudfr ekvens som den mottagande appar ten är inställd på. Du kan välja mellan 1200 baud, a 4800 baud, 9600 baud, baud, baud eller baud. Från vilken skärm som helst. Markera Inställning Markera Baud Rate Välj Baudfrekvens Standard: 4800 Baud Välj Sommartid - Tillåter dig att välja vilken region du befinner dig i, vilket i sin tur gör det möjligt för port att automatiskt juster den visade S rak a tiden för att uppväga sommar tiden. Du kan välja USA (sommarid startar t första söndagen i april och slutar sista söndagen i oktober ), E uropeiska Unionen (sommarid startar sista söndagen i mars och slutar sista t söndagen i oktober), eller du kan välja Anpassa som tillåter dig att ställa in den månad och dag då sommar tiden startar och slutar i ditt område. Från Kartskärmen Markera Kartinstollning Markera Sommartid Välj Region Standard: Den korr ekta sommariden (endast USA och E t uropeiska Unionen) kommer automatiskt att ställas in av S rak vid staren port t då du använder din port S rak för första gången. SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare 51 Hänvisningar Avstängningstimer- Att bevara batteriernas livslängd är viktigt för alla GPS användare och av stängningstimer ger dig ytterigare ett verktyg för att n l spara batteriets livslängd. O du väljer "O kan du välja funktion och m n" hur länge SporT ska vara påslagen. O du väljer funktionen " ime", rak m T ger timer fältet dig möjlighet att välja hur länge som dinport ska vara S rak påslagen tills den automatiskt slås av om ingen tangent används.m du O väljer funktionen "P osition fastställer timer fältet hur länge som ", SporT ska vara påslagen utan att läget ändr s eller om ingen tangent rak a används. Från Kartskärmen Markera Kartinstollning Markera Frånslag, timer Välj På eller Av Om du väljer På, välj då inställiningar för Funktion och timer Standard: Av Att ändra inställningarna av strömbr ytare -- Du kan välja mellan "Inget skydd" (normal) eller "På/Av Skyddad" (omväxlande). Detta ändrar det sätt på vilket [POWER] fungerar när det sätter på eller stänger av SporTrak. Sätt på SporT rak. Tryck på Stäng av SporT rak. Tryck på På/Av Skyddat: [POWER]-knappen. [POWER]n. Inget sky dd: [POWER]Sätt på SporT rak. Tryck på och håll knappen intr yckt tills första skär en visas. m Stäng av SporT rak. Tryck på [POWER]-knappen och sedan på [ENTER] innan timern för strömavstängning utlöses. Från vilken skärm som helst. Markera Inställning Markera Strömbrytare ENTER Välj Inget skydd eller På/A v Skyddad 52 SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare Hänvisningar Ändra Språk --Du kan välja ett av dessa nio språk (engelska, anska, tyska, fr svenska, spanska, italienska, neder ländska, portugisiska eller finska) för din Meridian. Från vilken skärm som helst. MENU Markera Inställning ENTER Markera Språk ENTER Välj Språk ENTER TIPS: Om du ändrar språkinställningen på din M eridian bara för att du vill se hur det ser ut och behöv gå tillbaka till Välja språk skärmen, följ er då nedanstående anvisningar Tryck på. [NAV] tills Kartskärmen visas och tryck då på [MENU]. Välj den sjunde punkten på listan och tryck på [ENTER]. Tryck på piltangenten för UPP en gång och yck tr u sedan på [ENTER]. N är du tillbaka på Välja Språk skärmen. SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare 53 Hänvisningar Rensa minnet Alla Rensa funktioner a fungerar på samma sätt. N n edanstående instr ktioner u gäller alla rensa funktioner utom för ensa Allt. R Från vilken skärm som helst. Markera Inställning Markera Rensa minnet Markera Menyvall Bekräfta? ja/nej Rensa spårhistorik -- R ensar den spår istoriken som visas på kar h tskärmen från minnet. Rensa Wpts/r tter -- Rensa alla vägpunkter och utter från SporT u r rak's minne. Rensa alla rutter -- Rensar alla rutter från SporT rak:s minne. Återställ SporT till leveransstandard -- Tillåter dig att återställa alla starta rak val till leveransstandard. Rensa hela SporT rak:s minne -- R ensar hela minnet hos port S rak. Efter att ha fullföljt dessa instr ktioner så kommer port att stängas av. Nästa gång u S rak den sätts på kommer den omedelbar behöv ställas in. t att a Från vilken skärm som helst. Markera Inställning Markera Rensa minnet Markera Alla Bekräfta? ja/nej 54 SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare Hänvisningar Sol/Måne display Tillträde till sol/månskär en -- Sol/Månskär en visar tiden för soluppgång, m m solnedgång och månens skeden för alla vägpunkter som du har lagrat i Användarkategorin i vägpunkts databasen. A de visade tider är lokal lla na tid till din nuvarande position. Från vilken skärm som heist Markera Sol/Måne Ändra sol/måne datumet -- Tillåter dig att ändra datumet för sol/måne information för den v lda positionen.

6 a Från vilken skärm som heist Markera Sol/Måne Markera Infofält Använd piltangenterna för att välja "Hitta via" Markera Vägpunkt Ändra sol/måne positionen -- Tillåter dig att ändra den positionen som du behöv för att se sol/måne infor er mationen. S tandard är "Position vilken " är din nuvarande position. Från vilken skärm som heist Markera Sol/Måne Markera Infofält Använd piltangenterna för att ändra datum SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare 55 Hänvisningar Fiske/Jakttider display Tillträde till fiske/jaktskär en -- Fiske/jaktskär en visar den bästa tiden för m m fiske och jakt för den position dualt under dina Användarvägpunkter v. Från vilken skärm som helst. Markera Fiske/Jakt Ändra fiske/jakt datumet -- Tillåter dig att ändra datumet för fiske/jakt information för den v lda positionen. a Från vilken skärm som helst. Markera Fiske/Jakt Markera Infofält Använd piltangenterna för vänster/höger för att välja "Hitta via" Markera vägpunkt Ändra fiske/jakt positionen -- Tillåter dig att ändra den positionen som du behöv för att se fiske/jakt tider Standard är "Position vilken är din er na. " nuvarande position. Från vilken skärm som helst. Markera Fiske/Jakt Markera Infofält Använd piltangenterna för att ändra datum 56 SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare Hänvisningar SporTrak larm Alla larm alternativen ställs in på samma sätt. D nedanstående instr ktionerna e u gäller för alla larminställningarna. När signalen är påsatt för lar (se S m tarta Sätt på/stäng av signalen) kommer en hörbar signal att låta vid lar Ett visuellt larm m. visas vid larm vare sig ljudsignalen är påsatt eller ej. Från vilken skärm som helst. Markera Larm/Msg Markera Larmfält Välj Larmdistans Ställ in ankomstlarmet Ankomstlar -- met underrättar dig om att du har kommit fr m till destinationen på din GO eller till destinationen på a TO vilken etapp som helst i enutt som du navigerr på. Det här alternativet r a tillåter dig att ställa in hur långt ifrån destinationen du vill att larmet ska börja låta. Ställ in ankarlarmet Ankarlarmet kommer att låta när du har drivit ifrån -- din ankarpunkt vid en distans du ställt in. E exempel på dess användning tt skulle vara att när du lägger ankare så sätter du på ankararmet så att det l ska avge en signal på ett speciellt av stånd. Med SporT som är i funktion rak och beräknar bestämningar så kan du ge dig iväg och fiska eller utöv, a andra aktiviteter, medan du vet att om du driv mer än den inställda er distansen så kommer port att varna dig. S rak Ställa in XTE larmet-- XTE eller korsspårsfel inträffar när du har kommit ur kursen på den r tten du naviger r på. Den inställda larm distansen är u a distansen till höger eller vänster om riktningen du modas att r på. för esa Ställ in GPS bestämningslarmet Den stänger av eller sätter på lar et som -- m kan höras när SporT har förlorat sin förmåga att beräkna rak positionsbestämning på gr av att den saknar signaler från satelliter und na. Det är praktiskt att den v arnar dig så att du kanske flyttar dig till en plats där den kommer att ha en bättr syn av himlen. e SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare 57 Hänvisningar Använda simulatorn Sätt på simulator - Autofunktion -- Sätter på simulator och använder en n n förutbestämd riktning och hastighetsfr ekvens. Från vilken skärm som helst. Markera Start Markera Simulera Markera Auto Bekräfta? Rensa spår Sätt på simulator Användarfunktion -- Sätter på simulator och använder n n en riktning och hastighetsfr ekvens som du definier ar. Från vilken skärm som helst. Markera Start Markera Simulera Markera Användare Mata in riktning och hastighetsinfo Bekräfta Rensa spår Stäng av simulatorn -- Stänger av simulator och S rak går tillbaka till n port normal drift. Från vilken skärm som helst. Markera Start Markera Simulera Markera Av 58 SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare Hänvisningar Info... Skärm Info...skärmen visar SporT rak:s nuvarande status. G enom att använda I nfo... skärmen kan du tala om vilken vrsion av softwar som finns, vrsionen och e e e minnets storek för gr l undkartan, antalet samt den totala minnesstor leken av detaljerade kartor som du kanske ha installer tack vare Map Send Streets och at hur mycket fritt minne som finns tillgängligt. Från vilken skärm som helst. Markera Info Hjälpskärm Du kan finna hjälptips för N avskärm, Karta, Rutter, Starta, Databas, Användarvägpunkter och O Ämnen. Varje ämne har ett antal tips tillgängligt lika som man kan se. Från vilken skärm som helst. Markera Hjälp Välj Ämne Använd "Nasta" och Föregående" knapparna för att rulla genom SporTrak tips. SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare 59 De vanligaste frågorna Allmänt Vad är skillnaden mellan grader/minuter/sekunder (DEG/MIN/SEC) och grader/ minuter/minuter (DEG/MIN/MMM eller DEG/MIN/MM)? Det finns olika sätt att uttrcka koor inaternas beräkning, som använder sig av y d Lat/Lon koor inatsystem. M DEG/MIN/SEC är den sista uppsättningen av d ed nummer (SEC) uttr ckt i 0-59 medan DEG/MIN/MM uttr y ycker samma värde i 0-99 och DEG/MIN/MMM i D skulle v samma sak som et ara om du hade en klocka som uttr yckte tid i timmar/minuter/sekunder och en annan klocka som uttrckte samma tid i timmar/minuter/decimaler y. Noggr annheten för alla dessa tr sätt är densamma. Vilken du väljer ber på e or vad du föredrar eller på någon tabell/diagrm som du använder samtidigt. (Du a bör alltid försäkr dig om att din S rak har samma inställning som din a port karta eller sjökor har.) t Vad är 2D kontra 3D? Skillnaden är först och främst hur många satelliter som används för att beräkna positionsbestämningen och hur höjden är beräknad.

7 I 2D (tvådimensionell) behöv bara tre satelliter för en positionsbestämning och höjden beräknas inte. s Om SporT visar någon höjd anvisning under en 2D drift är det den höjden rak som du själv matat in. I 3D (trdimensionell) behöv SporT minst fyr e er rak a satelliter för att beräkna positionen och samtidigt beräkna höjden. När tiden ändras till sommar r esp. vintertid kommer tiden att ändras automatiskt hos SporTrak? Ja. Den väljs automatiskt när mottagar används första gången eller om hela en minnet har rensats. O du behöv ändra inställningarna för sommarid, kan m er t du använda dig av punkter a i Setup menu och därifrån komma till n "Sommartid". Där kan du välja USA, Europeiska U nionen eller så kan du välja det anpassade alter ativet för att ställa in de r gler som gäller för sommar i n e tid ditt område. Hur länge kan jag för vänta mig att SporTrak fungerar på ett nytt set med batterier? Under normala driftsvillkor bör du få 14 timmars användningstid då displayens bakgr undsbelysning är avtängt. Denna tid kommer att minska s kraftigt om du använder bakgr ndsbelysningen. u Hur länge kan jag för vänta mig att SporTrak fungerar på ett nytt set med batterier? Under normala driftsvillkor bör du få 14 timmarsanvändningstid då displayens bakgr undsbelysning är avtängt. Denna tid kommer att minska s kraftigt om du använder bakgrundsbelysningen. 60 SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare De vanligaste frågorna Hur ofta behöv er jag ställa in SporTrak? Att ställa in SporT minskar de tid som en positionsbestämning tar under en rak kall start. Vad som menas med en kall star är att SporT inte har någon t rak referens att använda som guide för att tala om vilka satelliter som bör v ara ovanför. Om SporT startar utan en referens så måste den "söka öv himlen rak er " för att försöka hitta någon satellit som kanara "synlig Detta tar tid och kan v ". öka den tiden det tar för att komma fram till den första positionsbestämning. (Det kan ta 10 minuter under svår förhållande.) a Så varifrån kommer denna r ferens ifrån? Under normala driftsför e hållanden beräknas den sista positionsbestämningen ut innan S rak stängs av och den port lagras i minnet och kommer att användas someferens nästa gång som r SporT sätts på. rak Men om du r nsade minnet (se R minnet A finns i e ensa llt Hänvisningskapitlet) så är denna lagr referenspunkt flyttad från minnet och ade du kommer för odligen att behöv ställa in mottagaren igen. O du m a m dessutom eser med din S rak i mer än 500 miles och den är avtängd, så r port s kommer den for tfarande att ha referenspunkten men den kan ara alltför v felaktig för att kunna användas igen. Du kanske då måste ställa inport S rak igen. Vägpunkter/Databas Vilka vägpunkter finns laddade i för väg i min SporTrak:s databas? Databasen är laddad i förväg med städer motor, vägar, flygplatser vattenvägar, och national par er. k Kan jag radera vägpunkter som laddats i för väg som jag inte använder? Nej. Vägpunkter som är laddade i för i SporT finns alltid tillgängliga, väg rak även när hela SporT rak:s minne blivit r ensat. Rutter Vad är en tillbakablick r utt? En tillbakablick rutt tillåter dig att "spår upp" dina steg. När du rör dig skapar a och lagr SporT automatiskt gömdavägpunkter i sitt minne. D är dessa ar rak et vägpunkter som S ort kommer att använda för att spår upp dina steg. När p rak a du skapar en tillbakablick route så för andlar SporT dessa gömda v rak vägpunkter till A nvändarvägpunkter. SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare 61 De vanligaste frågorna Hur vet jag vilken r utt som är aktiv? Du når ruttmenyn genom att tr på MENU knappen och välja alter ycka nativet Rutter. Ruttmenyn räknar upp alla r tterna som finns i minnet med de aktiv u a rutter skrivna med fet stil. Larm Varför avger min S portrak ingen hörbar signal när larmet är aktivt? Kontrollera dina inställningar för Signal. Om den är inställd på A eller Endast V Tangenter så hörs inte S, ignalen vid larm. Utgående information Vad är NMEA? NMEA (National Marine Electronics A ssociation) är den standar som d används för gränsyta för marin elektr oniska appar ater. Den här standarden har också blivit tillämpad för användning i en mängd av edje parts softwar tr e program för kartor. Vad är NMEA meddelande string? SporT stöttar version 1.5 och 2.1 av NMEA 0183 standar rak d. Tilläggsinfor mation om NMEA kan du hitta på inter och net där kan du köpa MNEA G ränsyta standard. En annan mycket br källa för a NMEA standar är FAQ blad som publicer på internet av Peter Bennett på d as vancouver-webpages.com/peter/nmeafaq.txt Min GPS kommunicerar inte med min dator. Vad ska jag göra? Kontrollera din baudfrekvens och kontr ollera baudfrekvensen på den softwar e du använder. Om de inte matchar måste du ändr baudfrekvensen antingen a hos din softwar eller hos din S ort e p rak. (Se Starta Ändra Baudfrekvens.) Kan jag koppla samman min S portrak med en M acintosh dator? Magellan levererar inte kablar eller softwar för Macintosh dator r. För e e information om kablar och softwar som kan möta dina kr besök GPS på e av, y på inter et. n 62 SporTrak Color av GPS Kartläggnlngsmottagare Bilaga Problemlösning Det går inte att sätta på mottagaren: Kontrollera om batterierna är isatta korrekt. Byt ut och sätt dit två nya AA alkaliska batterier. Om det finns några hinder i närheten eller ovanför, flytta dig då till ett nytt ställe. Se till att antennen pekar uppåt, att den har fri sikt upp mot himlen och att den befinner sig på ett lämpligt avstånd från din kropp. Kontrollera Satellit statusskärmen för att se var satelliterna finns och om mottagaren erhåller information. Om mottagaren inte får en positionsbestämning inom 10 minuter, så kan du upprepa inställningsprocedurerna.