Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur Prefektens beslutsmöte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur Prefektens beslutsmöte"

Transkript

1 Föredragningslista Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur Prefektens beslutsmöte Tid: kl. 14:00 Plats: Tjänsterum F311, Hus F, Campus Växjö Ärende 9 Ärende 10 Dnr: 2016/ / / / Ärende 11 Dnr: 2016/ / Ärende 12 Dnr: 2016/ Ärende 13 Dnr: 2016/ / / / / / Ärende 14 Dnr: 2016/ Redovisning av prefektbeslut (se bilaga) Revidering av kursplaner (litteraturvetenskap) Skriftlig föredragning: Maria Nilson Revidering av kursplaner (kreativt skrivande) Skriftlig föredragning: Magnus Eriksson Utseende av examinatorer på kurser på grundnivå HT16 Skriftlig föredragning: Ylva Forell- Gustavsson Inställande av kurser HT16 Skriftlig föredragning: Ylva Forell-Gustavsson Fastställande av kursutbud VT17 Skriftlig föredragning. Ylva Forell-Gustavsson 1 (1)

2 Redovisning löpande prefektbeslut Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur Prefektens beslutsmöte Dnr Ärende Sökande Beslut Datum 2016/ Överenskommelse om extern doktorandhandledning Undertecknat april 2016/ Erhållet översättningsstöd från Goethe Institutet (3 000:-) Undertecknat april Ansökan om fo-expenser för översättning (4 000:-) Anna Höglund Beviljat Ansökan om medel för konferensresa (665:-) Dagmar Brunow Beviljat (1)

3 Fakulteten för konst och humaniora Revidering, kursplan - Försättsblad Dnr 2016/ Detta försättsblad skall följa revideringen fram till beslut Kurskod och rubrik på kursplan: 1LI100 Lista vad revideringen avser: Kurslitteraturändringar Infört även i den engelska versionen Kursplanen reviderad av: Maria Nilson Kursanknytning och funktion Redovisa vilket sammanhang kursen ingår i - t.ex. samband med andra kurser i enprogramutbildning, eventuell medverkan från andra institutioner, uppdrag från programråd (detta bifogas): Ingår i program (ange också termin): Kursplanen är granskad utifrån nationella och lokala regler för kursplaner 1. 1 Granskning enligt Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet.

4 Fakulteten för konst och humaniora Revidering, kursplan - Försättsblad Dnr 2016/ Granskad: kursansvarig datum

5 Kursplan INGET VÄRDE ANGIVET Institutionen för film och litteratur 1LI100 Barn och ungdomslitteratur, 30 högskolepoäng Children's literature, 30 credits Huvudområde Litteraturvetenskap Ämnesgrupp Litteraturvetenskap Nivå Grundnivå Fördjupning G1N Fastställande KURSPLAN EJ FASTSTÄLLD Ej fastställd Kursplanen gäller från och med höstterminen 2016 Förkunskaper Grundläggande behörighet. Mål Efter avslutad kurs förväntas de studerande kunna: analysera och tolka barn och ungdomslitterära texter, diskutera barnlitteraturens historia i samspel med andra samhällsföreteelser, redogöra för relevanta delar av barnlitteraturforskningens historia, teorier, terminologi och metoder, presentera, analysera och diskutera frågeställningar inom det barn och ungdomslitterära området. Delkurs 1. Barn och ungdomslitteratur, en introduktion (7,5 hp) Efter avslutad delkurs förväntas de studerande kunna: redogöra för grunderna i barnlitteraturens historia, redogöra för och diskutera barnlitteratforskningens teorier, terminologi och metoder. Delkurs 2. Barnlitteraturens historia (7,5 hp) Efter avslutad delkurs förväntas de studerande kunna: redogöra för barnlitteraturens historia i förhållande till samhällsutvecklingen fram

6 till mitten av 1900 talet samt analysera och tolka relevanta textexempel. Delkurs 3. Barn och ungdomslitteraturen idag (7,5 hp) Efter avslutad delkurs förväntas de studerande kunna: redogöra för barnlitteraturens historia i förhållande till samhällsutvecklingen från efterkrigstiden och fram till idag samt analysera och tolka relevanta textexempel. Delkurs 4. Självständigt arbete (7,5 hp) Efter avslutad delkurs förväntas de studerande kunna: självständigt formulera relevanta frågeställningar och genomföra en enklare litteraturvetenskaplig eller litteraturdidaktisk studie. Innehåll Delkurs 1. Barn och ungdomslitteratur, en introduktion (7,5 hp) Delkursen behandlar introducerande barn och ungdomslitteratur och dess historia, med tonvikt lagd på 1900 tal och samtid. Modeller för litteraturanalys och litteraturvetenskaplig terminologi, i synnerhet den som förekommer på det barnlitteraturvetenskapliga området, introduceras. Kursen innehåller också närstudier av ett antal texter. Delkurs 2. Barnlitteraturens historia (7,5 hp) Delkursen fördjupar studiet av hur barn och ungdomslitteraturen utvecklas utifrån olika historiska, pedagogiska och litterära förutsättningar och etableras som kulturfaktor. Barns läsning sätts in i ett vidare sammanhang där barnkultur och barns allmänna levnadsvillkor och behov diskuteras. Delkurs 3. Barn och ungdomslitteraturen idag (7,5 hp) Delkursen fördjupar studiet av hur barn och ungdomslitteraturen utvecklats efter andra Ej fastställd världskriget. Former som exempelvis serier, massmarknadslitteratur och filmatiseringar beaktas. Delkurs 4. Självständigt arbete (7,5 hp) Delkursen ger den studerande fördjupade kunskaper om något speciellt område inom barn och ungdomslitteraturen. Det självständiga arbetet genomförs som ett närstudium av litterära texter eller som ett fältarbete, knutet till skola, bibliotek eller något annat område där den studerande eventuellt har sin yrkesmässiga förankring. Arbetet redovisas som en uppsats eller i någon annan form, efter överenskommelse med läraren. Undervisningsformer Kursen ges på distans. Examinationsformer Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl godkänd meddelas skriftligen vid kursstart. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten uppnått betyget Väl godkänd på minst 22,5 hp i kursen. Delkurs 1 3 examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter och gruppdiskussioner. Delkurs 4 examineras genom ett självständigt projektarbete. Studerande som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet till omexamination i enlighet med universitetets lokala regler. Kursvärdering Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle. Kursvärderingen genomförs anonymt. Kursvärderingen arkiveras enligt institutionens

7 bestämmelser. Kurslitteratur och övriga läromedel Delkurs 1. Barn och ungdomslitteratur, en introduktion (7,5 hp) Facklitteratur Andersson, Maria & Druker, Elina (red.) Barnlitteraturanalyser. Studentlitteratur. 213 s. ISBN Boglind, Ann & Nordenstam, Anna Från fabler till manga. Litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på barn och ungdomslitteratur. Gleerups. 422 s. (i urval) ISBN Ehriander, Helene & Hellström, Martin Nya läsningar av Astrid Lindgrens författarskap. Liber. 278 s. ISBN: Holmberg, Claes Göran & Anders Ohlsson. 1999, Epikanalys. Studentlitteratur. 148 s. ISBN: Kåreland, Lena Barnboken i samhället. Studentlitteratur. 190 s. ISBN Nikolajeva, Maria Barnbokens byggklossar. Studentlitteratur. 299 s. ISBN Nikolajeva, Maria Bilderbokens pusselbitar. Studentlitteratur. 302 s. ISBN Skönlitteratur Arvidsson, Lina, 2012 (eller annan utgåva) Det borde finnas regler, Gilla böcker, 316 s. Ej fastställd Bergström, Gunilla. Valfri Alfons bok. Rabén och Sjögren. Beskow, Elsa (eller annan utgåva). Tomtebobarnen. Bonnier Carlsen. 32 s. Carrol, Lewis (eller annan utgåva). Alice i Underlandet. B Wahlströms förlag. 192 s. Gripe, Maria (eller annan utgåva). Tordyveln flyger i skymningen. Bonnier Carlsen. 360 s. Hellsing, Lennart (eller annan utgåva). ABC. Rabén och Sjögren. 32 s. Jansson, Tove (eller annan utgåva). Farlig midsommar. Alfabeta. 144 s. Lindenbaum, Pija (eller annan utgåva). Gittan och gråvargarna. Rabén och Sjögren. 168 s. Lindgren, Astrid (eller annan utgåva). Bröderna Lejonhjärta. Rabén & Sjögren. 256 s. Lindgren, Astrid (eller annan utgåva). Jul i Bullerbyn. Rabén & Sjögren. 32 s. Milne, A. A (eller annan utgåva). Nalle Puh. Bonnier Carlsen. 144 s. Nordqvist. Sven, 2007 (eller annan utgåva). Pannkakstårtan, Opal, 22 s.

8 Sendak, Maurice (eller annan utgåva). Till Vildingarnas land. Bonnier Carlsen. 48 s. Wolde, Gunilla. Valfri Totte bok. Natur & Kultur. 32 s. Sammanlagt cirka sidor. Cirka 200 sidor skönlitteratur tillkommer i samråd med undervisande lärare. Delkurs 2. Barnlitteraturens historia (7,5 hp) Facklitteratur Andrae, Marika Rött eller grönt? Flicka blir kvinna och pojke blir man i B. Wahlströms ungdomsböcker B. Wahlström s (i urval). ISBN Boglind, Ann & Nordenstam, Anna Från fabler till manga. Litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på barn och ungdomslitteratur. Gleerups. 422 s. (i urval) ISBN Klingberg, Göte Facets of children's literature research: collected and revised writings. Svenska Barnboksinstitutet. E bok. 196 s (i urval). Öhrn, Magnus Men vad i himlens namn har ni för er pojkar! Ulf Starks skildringar ur ett manlighetsperspektiv i Andersson, Maria & Druker, Elina (red.), Barnlitteraturanalyser. Studentlitteratur. s ISBN Skönlitteratur läses efter separata instruktioner från undervisande lärare. Delkurs 3. Barn och ungdomslitteraturen idag (7,5 hp) Facklitteratur Ej fastställd Bengts, Marie Bättre med skräplitteratur än ingen litteratur i Lärarnas nyheter 4 s. (tillgänglig digitalt via lararnasnyheter.se) Boglind, Ann & Nordenstam, Anna Från fabler till manga. Litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på barn och ungdomslitteratur. Gleerups. 422 s. (i urval) ISBN Ehriander, Helene & Hellström, Martin Nya läsningar av Astrid Lindgrens författarskap. Liber. 278 s. ISBN: Hallberg, Kristin (red.) eller senare. Läs mig sluka mig! En bok om barnböcker. Natur & Kultur. 403 s (i urval, finns som e bok). Åberg, Anders "Saltkråkan som TV serie, bok och film i Ehriander, Helene & Nilson, Maria (red.), Starkast i världen! Att arbeta med Astrid Lindgrens författarskap i skolan. Lund, BTJ Förlag. 12 s, s ISBN Österlund, Mia "Queerfeministisk bilderboksanalys exemplet Lindenbaum", ur Katri Kivilaakso, Ann Sofie Lönngren & Rita Paqvalén (red.) Queera läsningar. Litteraturvetenskap möter queerteori. Rosenlarvs förlag. s ISBN Skönlitteratur läses efter separata instruktioner från undervisande lärare. Delkurs 4. Självständigt arbete (7,5 hp) Facklitteratur, minst 650 sidor, och skönlitteratur efter överenskommelse med undervisande lärare.

9 Ej fastställd

10 Fakulteten för konst och humaniora Revidering, kursplan - Försättsblad Dnr 2016/ Detta försättsblad skall följa revideringen fram till beslut Kurskod och rubrik på kursplan: 1LI200 Lista vad revideringen avser: Revidering av litteratur införd också i den engelska versionen! Kursplanen reviderad av: Maria Nilson Kursanknytning och funktion Redovisa vilket sammanhang kursen ingår i - t.ex. samband med andra kurser i enprogramutbildning, eventuell medverkan från andra institutioner, uppdrag från programråd (detta bifogas): Ingår i program (ange också termin): Kursplanen är granskad utifrån nationella och lokala regler för kursplaner 1. Granskad: kursansvarig datum 1 Granskning enligt Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet.

11 Kursplan INGET VÄRDE ANGIVET Institutionen för film och litteratur 1LI200 Litteraturvetenskap, den äldre litteraturen, 30 högskolepoäng Comparative Literature, Early Literature, 30 credits Huvudområde Litteraturvetenskap Ämnesgrupp Litteraturvetenskap Nivå Grundnivå Fördjupning G1N Fastställande KURSPLAN EJ FASTSTÄLLD Ej fastställd Kursplanen gäller från och med höstterminen 2016 Förkunskaper Grundläggande behörighet. Mål Efter avslutad kurs förväntas de studerande kunna: diskutera och tolka litterära texter, muntligt och skriftligt presentera, analysera och diskutera litterära problemställningar, redogöra för relevanta delar av litteraturens äldre historia. Delkurs 1: Litteraturvetenskapliga grundbegrepp och litteraturanalys (7,5 hp) Efter avslutad delkurs förväntas de studerande kunna: redogöra för grundläggande ämnesrelaterad teori och terminologi, reflektera kritiskt kring litteraturanalytiska frågor. Delkurser 2 4: Äldre litteratur till 1700, respektive (7,5 hp vardera) Efter avslutade delkurers förväntas de studerande kunna: redogöra för litteraturens historia i förhållande till respektive tidsperiod och dess samhälleliga och idéhistoriska förutsättningar, diskutera aktuell litteratur i relation till genusfrågor, klassfrågor och etniska

12 perspektiv. Ett kompletterande mål för all utbildning inom det humanistiska området är förmågan att korrekt använda svenska språket i tal och skrift. Innehåll Delkurs 1: Litteraturvetenskapliga grundbegrepp och litteraturanalys (7,5 hp) Delkursen ger en grundläggande orientering i litteraturhistoriska och litteraturvetenskapliga termer och begrepp samt träning i analys av dramatiska, lyriska och episka texter. Delkurs 2: Äldre litteratur till 1700 (7,5 hp) Periodens svenska och allmänna litteratur studeras utifrån estetiska, genremässiga, idéhistoriska och sociala aspekter. Tyngdpunkten ligger huvudsakligen på västerlandets litteratur. De litteraturhistoriska sammanhangen belyses men även enskilda texters egenskaper tas fram. Delkurs 3: Äldre litteratur (7,5 hp) Se delkurs 2. Delkurs 4: Äldre litteratur (7,5 hp) Se delkurs 2. Seminarier, gruppdiskussioner och handledning är obligatoriska moment. Undervisningsformer Undervisning ges i form av föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier och handledning. För seminarier, gruppdiskussioner och handledning gäller obligatorisk närvaro. När kursen ges som nätbaserad distanskurs sker detta via en lärplattform. Examinationsformer Kursen bedöms Ej med betygen fastställd Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl godkänd meddelas skriftligen vid kursstart. För att erhålla slutbetyget Väl Godkänd krävs att minst 22,5 högskolepoäng är Väl Godkända. Delkurs 1 examineras genom skriftliga hemuppgifter. Delkurserna 2 4 examineras genom gruppdiskussioner, muntliga redovisningar och skriftliga tentamina. Studerande som ej godkänts vid ordinarie examination ges möjlighet till omexamination i enlighet med universitetets lokala regler. Kursvärdering Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle. Kursvärderingen genomförs anonymt. Kursvärderingen arkiveras enligt institutionens bestämmelser. Kurslitteratur och övriga läromedel Antologier Urval ur följande antologier används i vissa delkurser: Hansson, Gunnar D. & Fyhr, Lars Texter (TT). Lund: Studentlitteratur. ISBN X Håkanson, Björn (red.) eller senare. Levande svensk poesi, (LSP). Stockholm: Natur & Kultur. Lewan, Bengt & Sjöberg, Birthe (red.) eller senare. Världsdramatik, (VD) band 1 4. Lund: Studentlitteratur.

13 Litteraturbanken.se (Här finns en del av de svenska texterna att tillgå.) (För texter på originalspråk.) Delkurs 1: Litteraturvetenskapliga grundbegrepp och litteraturanalys (7,5 poäng) Facklitteratur Bergsten, Staffan & Elleström, Lars Litteraturhistoriens grundbegrepp. Lund: Studentlitteratur. 234 s. ISBN Elleström, Lars Lyrikanalys. En introduktion. Lund: Studentlitteratur. 164 s. ISBN Holmberg, Claes Göran & Ohlsson, Anders Epikanalys. En introduktion. Lund: Studentlitteratur. 125 s. ISBN X Sjöberg, Birthe Dramatikanalys: en introduktion (2:a reviderade upplagan). Lund: Studentlitteratur. 186 s. ISBN Skönlitteratur Ur litteraturförteckningarna för delkurs 2 4 enligt anvisningar. Delkurs 2: Äldre litteratur till 1700 (7,5 poäng) Facklitteratur Auerbach, Erich Mimesis. Verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen. Stockholm: Bonnier (utdrag: kap 1). ISBN Ej fastställd Espmark, Kjell Dikt i dialog. I Dialoger. Stockholm: Norstedt (s ). ISBN Hansson, Stina Rhetorik och litteratur i Litteraturvetenskap en inledning, red. Staffan Bergsten. Lund: Studentlitteratur, ISBN: Olsson, Bernt och Algulin, Ingemar eller senare. Litteraturens historia i Sverige. Stockholm: Norstedt (s ). Olsson, Bernt och Algulin, Ingemar. Senaste upplagan. Litteraturens historia i världen. Lund: Studentlitteratur (urval, ca 200 s). Referenslitteratur Petersson, Margareta (red.) Världens litteraturer. En gränsöverskridande historia. Lund: Studentlitteratur (i urval). ISBN Skönlitteratur Forntiden (världen) Archilochos. Några dikter (TT) Ur Bibeln: Första Mosebok (kap 1 9), ur Höga visan Catullus. Några dikter (TT) Homeros. Ur Odysséen (TT) Horatius. Några dikter (TT) Ovidius. Ur Metamorphoser (TT) Platon. Texter i urval (TT) Sapfo. Några dikter (TT) Sofokles. Kung Oidipus (finns bl a i Litteraturens klassiker 2)

14 Vergilius. Ur Aeneiden (TT) Medeltiden (världen) Beatriz av Dia. Några dikter (TT) Boccaccio, Giovanni. Ur Decamerone (TT) de Borneil, Guiraud. Aubade (TT) Dante. Ur Divina Commedia (TT) Eddadikt: Voluspa (TT) de France, Marie. De bägge älskande (TT) Gunnlaug Ormstungas saga (TT) Petrarca, Francesco. Några dikter (TT) Ur Rolandssången (TT) von Strassburg, Gottfried och von Freiberg, Heinrich. Ur Tristan (TT) de Ventadour, Bernard. Min själ är rusig (TT) Villon, François. Några dikter (TT) von der Vogelweide, Walther. Under linden, Lyckliga stund (TT) Medeltiden (Sverige) Anonym. Ballader (TT) Birgitta. Ur Uppenbarelser (TT) Renässansen och humanismen (världen) de Cervantes, Miguel. Ur Don Quijote Rabelais, François. Ur Gargantua och Pantagruel (TT) Shakespeare, William. Några dikter (TT) Hamlet Manierismen och barocken (världen) Donne, John. Några dikter (TT) Gryphius, Andreas. Några dikter (TT) Marvell, Andrew. En dikt (TT) Ej fastställd Renässans, barock och begynnande klassicism (Sverige) Brenner, Sophia Elisabeth. En dikt (TT) Horn, Agneta. Ur Beskrifningh öfwer min älända och myket wederwärtiga wandringestidh (TT) Lucidor, Lars. Några dikter (TT) Stiernhielm, Georg. Hercules (TT) Delkurs 3: Äldre litteratur (7,5 poäng) Facklitteratur Ambjörnson, Ronny eller senare. Frankenstein och hans monster. I Mansmyter. Stockholm: Fischer (s ). Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar eller senare. Litteraturens historia i Sverige. Stockholm: Norstedt (s ). Olsson, Bernt och Algulin, Ingemar. Senaste upplagan. Litteraturens historia i världen. Lund: Studentlitteratur (urval, ca 100 s). Watt, Ian Individualism and the Novel. I F.H. Ellis (red.) Twentieth Century Interpretations of Robinson Crusoe, Englewood Cliffs N.J (s ). ISBN Referenslitteratur Boileau, Nicolas Ur diktkonsten (1634), tredje sången i Texter i poetik. Från Platon till Nietzsche. red. Per Erik Ljung & Anders Mortenssen. Lund: Studentlitteratur (s ). ISBN

15 Elleström, Lars En ironisk historia. Från Lenngren till Lugn. Stockholm: Norstedts (s ). ISBN Petersson, Margareta (red.) Världens litteraturer. En gränsöverskridande historia. Lund: Studentlitteratur (i urval). ISBN Skönlitteratur Klassicismen och upplysningen (världen) Defoe, Daniel. Ur Robinson Crusoe Moliére. Tartuffe Racine, Jean. Faidra (bl a i VD 1) Swift, Jonathan. Ur Gullivers resor (bok 4) Voltaire. Candide Förromantiken och nyklassicismen (världen) Blake, William. Ur Oskuldens sånger och Erfarenhetens sånger (TT) Goethe, Johann Wolfgang. Några dikter (TT), Den unge Werthers lidanden Gray, Thomas. Elegi skriven på en lantkyrkogård (TT) Rousseau, Jean Jacques. Bekännelser, bok 1 Schiller, Friedrich. Greklands gudar (TT), An die Freude Upplysning rokoko, klassicism och förromantik (Sverige) Bellman, Carl Michael. Några dikter (TT) Kellgren, Johan Henrik. Några dikter (TT) Lenngren, Anna Maria. Några dikter (TT) von Linné, Carl. Texter i urval (TT) von Dalin, Olof. "Sagan om hästen" (TT) Nordenflycht, Hedvig Charlotta. Några dikter (TT) Romantiken Ej (världen) fastställd Byron, George Gordon. Några dikter (TT) Coleridge, Samuel Taylor. Några dikter. (TT) Gogol, Nikolaj. Kappan (TT) Heine, Heinrich. Några dikter (TT) Hoffman, E. T. A. Sandmannen (TT) Hölderlin, Friedrich. Några dikter (TT) Keats, John. Några dikter (TT) Poe, Edgar Allan. Huset Ushers fall (TT) Shelley, Mary. Frankenstein Shelley, Percy. Några dikter (TT) Wordsworth, William. Några dikter (TT) Romantiken (Sverige) Almqvist, Carl Jonas Love. Drottningens juvelsmycke Geijer, Erik Gustaf. Några dikter (TT) Stagnelius, Erik Johan. Några dikter (TT) Tegnér, Esaias. Några dikter (TT) Delkurs 4: Äldre litteratur (7,5 högskolepoäng) Facklitteratur Espmark, Kjell eller senare. Själen i bild. Stockholm: Norstedt (s. 5 21). Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar eller senare. Litteraturens historia i Sverige. Stockholm: Norstedt (s ). Olsson, Bernt och Algulin, Ingemar. Senaste upplagan. Litteraturens historia i

16 världen. Lund: Studentlitteratur (i urval, ca 140 s). Lukacs, George Realismens seger. Litteraturkritiska essäer. Lund: Arkiv (s ). ISBN Referenslitteratur Petersson, Margareta (red.) Världens litteraturer. En gränsöverskridande historia. Lund: Studentlitteratur (i urval). ISBN Skönlitteratur Från realism till naturalism (världen) Andersen, H. C. Den lilla sjöjungfrun, Skuggan Austen, Jane. Stolthet och fördom Balzac, Honoré de. Pappa Goriot Barrett Browning, Elizabeth. Några dikter (TT) Baudelaire, Charles. Några dikter (TT) Dickinson, Emily. Några dikter (TT) Dostojevskij, Fjodor. En underjordisk dagbok (Anteckningar från ett källarhål) Flaubert, Gustave. Madame Bovary Tolstoj, Leo. Ivan Iljitjs död Whitman, Walt. Några dikter (TT) Mellan naturalism och symbolism. Vid modernismens rötter (världen) Conrad, Joseph. Mörkrets hjärta Ibsen, Henrik. Et dukkehjem (bl a i VD 2) Maria Rilke, Rainer. dikter (LK 18) Perkins Gilman, Charlotte. Den gula tapeten Rimbaud, Arthur. Dikter (TT) Tjechov, Anton. Körsbärsträdgården (bl a i VD 2) Zola, Emíle. Thérèse Raquin Ej fastställd Det moderna genombrottet och sekelslutet (Sverige) Benedictsson, Victoria. Texter i urval (TT) Fröding, Gustaf. Några dikter (TT) von Heidenstam, Verner. Några dikter (TT) Karlfeldt, Erik Axel. Några dikter (TT) Lagerlöf, Selma. Gösta Berlings saga Rydberg, Viktor, ur "Den nya grottesången" (TT) Strindberg, August. Fröken Julie eller Ett drömspel (bl a i VD 2), Röda rummet, Ett dockhem ur Giftas Söderberg, Hjalmar. Ur Historietter

17 Fakulteten för konst och humaniora Revidering, kursplan - Försättsblad Dnr 2016/ Detta försättsblad skall följa revideringen fram till beslut Kurskod och rubrik på kursplan: 1LI215 Lista vad revideringen avser: Revidering av litteratur, infört i den engelska versionen Kursplanen reviderad av: Maria Nilson Kursanknytning och funktion Redovisa vilket sammanhang kursen ingår i - t.ex. samband med andra kurser i enprogramutbildning, eventuell medverkan från andra institutioner, uppdrag från programråd (detta bifogas): Ingår i program (ange också termin): Kursplanen är granskad utifrån nationella och lokala regler för kursplaner 1. Granskad: kursansvarig datum 1 Granskning enligt Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet.

18 Kursplan Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur 1LI215 Litteraturvetenskap, den nyare litteraturen, 30 högskolepoäng Comparative Literature, modern literature, 30 credits Huvudområde Litteraturvetenskap Ämnesgrupp Litteraturvetenskap Nivå Grundnivå Fördjupning G1F Fastställande KURSPLAN EJ FASTSTÄLLD Förkunskaper Litteraturvetenskap Ej 1 30 fastställd hp. Mål Efter avslutad kurs förväntas de studerande kunna: diskutera och analysera litterära texter, muntligt och skriftligt presentera, analysera och diskutera litterära problemställningar, redogöra för och kontextualisera relevanta delar av den moderna litteraturens historia. Delkurs 1: Litteraturen och samhället (7,5 hp) Efter avslutad delkurs förväntas de studerande kunna: redogöra för delar av den den moderna litteraturens historia (främst första halvan av 1900 talet) samt diskutera och analysera litteratur i relation till samhällsföreteelser. Delkurs 2: Utomeuropeisk och postkolonial litteratur (7,5 hp) Efter avslutad delkurs förväntas de studerande kunna: diskutera och analysera litteratur utifrån globala och postkoloniala perspektiv. Delkurs 3: Intermedialitet (7,5 hp) Efter avslutad delkurs förväntas de studerande kunna:

19 redogöra för den moderna och postmoderna litteraturens historia i samspel med andra konstarter. Delkurs 4: Litteraturvetenskaplig metod med uppsats (7,5 hp) Efter avslutad delkurs förväntas de studerande kunna: formulera relevanta problemställningar och tillämpa ämnesrelaterad terminologi och metod. Ett kompletterande mål för all utbildning inom det humanistiska området är förmågan att korrekt använda svenska språket i tal och skrift. Innehåll Delkurs 1: Litteraturen och samhället (7,5 hp) Delkursen behandlar svensk och allmän litteratur under främst första halvan av 1900 talet ur ett samhälleligt perspektiv och belyser texternas estetiska, genremässiga, idéhistoriska och sociala aspekter. Tyngdpunkten ligger huvudsakligen, men inte uteslutande, på västerlandets litteratur. Såväl de enskilda texternas specifika egenskaper som de litteraturhistoriska sammanhangen tas upp. Delkurs 2: Utomeuropeisk och postkolonial litteratur (7,5 hp) Kursen har ett globalt perspektiv, vilket vill säga att vi studerar hur litteraturen behandlat och påverkats av frågor knutna till kolonialismen och globaliseringen. Delkursen ger en elementär överblick över litterära särdrag och former samt centrala teman och motiv i främst afrikansk, asiatisk, karibisk, latinamerikansk och indisk litteratur från 1900 talet och framåt. De litteraturhistoriska sammanhangen belyses kortfattat vilket innebär att kursen även berör ett smärre antal äldre kanoniserade texter. Delkurs 3: Intermedialitet (7,5 hp) Kursen behandlar 1900 talets litteratur utifrån en intermedial synvinkel, vilket vill säga att litteraturen Ej ses i samband fastställd med bland annat musik, bildkonst och film. I delkursen studeras också genrer som gränser till traditionell litteratur såsom musiklyrik, tecknade serier och internetlitteratur. Delkurs 4: Litteraturvetenskaplig metod med uppsats (7,5 hp) Delkursen ger en elementär överblick över litteraturvetenskaplig metod och teori samt träning i skriftlig, vetenskaplig framställning. I anslutning till uppsatsförfattandet uppövas främst förmågan att formulera frågeställningar, föra ett sammanhängande resonemang samt tillämpa vetenskaplig metodik, akribi och referenshantering. Seminarier, gruppdiskussioner och handledning är obligatoriska moment. Undervisningsformer Undervisning ges i form av föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier och handledning. För seminarier, gruppdiskussioner och handledning gäller obligatorisk närvaro. När kursen ges som nätbaserad distanskurs används för distributionsformen lämpliga undervisningsformer. Examinationsformer Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl godkänd meddelas skriftligen vid kursstart. För att erhålla slutbetyget Väl godkänd krävs att minst 22,5 högskolepoäng av delkurserna är Väl godkända. Delkurserna 1 3 examineras genom gruppdiskussioner, muntliga redovisningar och skriftliga tentamina. Delkurs 4 examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter, författande och försvar av uppsats samt opposition på annans uppsats. Studerande som ej godkänts vid ordinarie examination ges möjlighet till omexamination i enlighet med universitetets lokala regler.

20 Kursvärdering Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle. Kursvärderingen genomförs anonymt. Kursvärderingen arkiveras enligt institutionens bestämmelser. Kurslitteratur och övriga läromedel Delkurs 1: Litteraturen och samhället (7,5 högskolepoäng) Antologier Håkanson, Björn (red.) och senare. Levande svensk poesi, (LSP). Stockholm: Natur & Kultur. (för texter på originalspråk) Facklitteratur Bradbury, Malcolm och James McFarlane (red.) Modernism. A Guide to European Literature Penguin (s ). ISBN Danius, Sara Joyce s Scissors: Modernism and the Dissolution of the Event i New Literary History 39 (s , e resurs, universitetsbiblioteket). Engdahl, Horace Philomela s Tongue: Introductory Remarks On Witness Literature, Proceedings of the Nobel Centennial Sympoium, Witness Literature (s. 1 14). ISBN Englund, Peter The Bedazzled Gaze: On Perspective and Paradoxes in Witness Literature. I Proceedings of the Nobel Centennial Sympoium, Witness Literature Ej (s ). fastställd ISBN Espmark, Kjell eller senare. Själen i bild. En huvudlinje i modern svensk poesi. Stockholm: Norstedts (s , , ). Hansen, Peter Romanen och verklighetsproblemet. Studier i några svenska sextiotalsromaner. Stockholm/Stehag: Symposion (s ). ISBN Olsson, Bernt och Algulin, Ingemar eller senare. Litteraturens historia i Sverige. Stockholm: Norstedt (s ). Petersson, Margareta (red.) Världens litteraturer. En gränsöverskridande historia. Lund: Studentlitteratur (i urval). ISBN Sjöberg, Birthe "Jean Paul Sartres Flugorna", i Dramatikanalys. En introduktion, 2. rev. uppl., Studentlitteratur (s ). ISBN Witt Brattström, Ebba. 1988/1989. Moa Martinson. Skrift och drift i trettiotalet. Stockholm: Norstedts (s ). ISBN Witt Brattström, Ebba Modersabjekt och apokalyps Birgitta Trotzig, i Ur könets mörker. Litteraturanalyser. Stockholm: Norstedts (s ). ISBN Skönlitteratur Achmatova, Anna. Några dikter Ahlin, Lars. Kommer hem och är snäll Aspenström, Werner. Några dikter (LSP) Beckett, Samuel. I väntan på Godot

21 Boye, Karin. Några dikter (LSP) Breton, André. "Den fria förbindelsen" Böll, Heinrich. Katarina Blums förlorade heder Camus, Albert. Främlingen Diktonius, Elmer. Några dikter (LSP) Ekelöf, Gunnar. Några dikter Eliot, T.S. Det öde landet Enquist, P.O. Legionärerna Faulkner, William. En ros åt Emily Hemingway, Ernest. En kort stund av lycka för Francis Macomber Johnson, Eyvind. "Uppehåll i myrlandet" Joyce, James. Ur Odysseus (kap 1 5 och 18) Kafka, Franz. "Förvandlingen" Kertész, Imre. Mannen utan öde Lagerkvist, Pär. Några dikter (LSP) och Far och jag Majakovskij, Vladimir. Några dikter Martinson, Moa. Mor gifter sig Martinson, Harry. Några dikter (LSP) Morrison, Toni. Älskade Norén, Lars. Natten är dagens mor (bl a i VD 4) Pound, Ezra. Några dikter Sandel, Cora. Alberte och Jakob Sartre, Jean Paul. Flugorna Solsjenitsyn, Aleksander. En dag i Ivan Denisovitjs liv Sonnevi, Göran. Några dikter (LSP) Södergran, Edith. Några dikter (LSP) Trakl, George. "Grodek" Trotzig, Birgitta. Sjukdomen Vennberg, Karl. Några dikter (LSP) Vonnegut, Kurt. Slakthus 5 Wägner, Ej Elin. Spinnerskan fastställd Åkesson, Sonja. Några dikter Vissa texter (noveller och utländsk lyrik) tillhandahålls av läraren. Undervisande lärare kan byta ut enstaka skönlitterära texter utifrån forskningsinriktning eller annan aktuell anledning. Delkurs 2: Utomeuropeisk och postkolonial litteratur (7,5 hp) Poster med asterix efter författarnamnet markerar texter som tillhandahålles av kursläraren. Facklitteratur Helgesson, Stefan.* Att skriva sig bortom imperiet. I Litteratur i södra Afrika. Hillevi Nilsson (red.), Afrikagruppernas årskrönika (s ). Hove, Chenjerai* Afrikas litteratur: ord ur frihetens jord. I Litteratur i södra Afrika. Hillevi Nilsson (red.), Afrikagruppernas årskrönika (s.66 73). Kullberg, Christina Textens fönster mot världen. Om översättning och fotnoter hos Maryse Condé och Patrick Chamoiseau. I Litteratur i gränszonen. Transnationella litteraturer i översättning ur ett nordiskt perspektiv. Elisabeth Bladh och Christina Kullberg (red.), Falun : Högskolan Dalarna (s ). ISBN Olsson, Annika Fångad av orden och nationen. Metodologisk nationalism och förmågan att tänka frånvarande ting. I Litteratur i gränszonen. Transnationella litteraturer i i översättning ur ett nordiskt perspektiv. Elisabeth Bladh och Christina

22 Kullberg (red.), Falun : Högskolan Dalarna (s ). ISBN Petersson, Margareta (red.) Världens litteraturer. En gränsöverskridande historia. Lund: Studentlitteratur (i urval). ISBN Rushdie, Salman.* Empire writes back with a vengeance. I The Times, 3 juli s. Stagh, Marina Några viktiga teman i arabisk litteratur. I Modern arabisk prosa, Bibliotekstjänst (s ). ISBN Söderblom, Inga.* Ur Latinamerika. Texter och litteraturhistoria. Biblioteksförlaget. Ca 15 s. Tenngart, Paul Postkolonialism. I Litteraturteori. Lund: Gleerups (s ). ISBN Världslitteratur.se: webbresurs med litteraturhistoriska översikter och författarbiografier Referenslitteratur Posti, Piia "Språket som souvenir och revansch". Karavan (3), Skönlitteratur Achebe, Chinua Allt går sönder. Tranan. Ca 300 s. Adonis.* Några dikter Borges, JorgeLuis. Biblioteket i Babel och Pierre Menard, författare till Don Quijote ur Fiktioner. Bonnier. Ca 25 s. Buarque, Chico Budapest. Tranan. Ca 120 s. Coetzee, J. M Onåd. Brombergs. Ca 240 s. Dao, Bei.* Ej Några dikter fastställd Dikter i urval från Kina, Japan och Indien i LK 16, Orientalisk diktning. ca 30 s. Hafez.* Några dikter Khoury, Elias Som om hon sover. Leopard. Ca 350 s. Ur Koranen (LK 16) Lahiri, Jumpa* Novell ur Den indiske tolken: berättelser. Forum. Ca 25 sid. Lessing, Doris Gräset sjunger. Wahlström & Widstrand. Ca 280 s. Marquez, Gabriel Garcia.* Novell Novell* ur Egypten berättar: Den rättvisande spegeln. Tranan, Ca 25 s. Novell* ur Icke brännbara sopor: moderna japanska noveller. En bok för alla, Ca 25 sidor. Novell* ur Kina berättar: Solskenet i munnen. Tranan, Ca 25 s. Oe, Kenzaburo. Mardrömmen. Valfri utgåva. Qingzhao, Li.* Några dikter Rushdie, Salman.* Novell ur Öst, väst: berättelser Tadjo, Véronique Drottning Pokou. Leopard. Ur Tusen och en natt (ramberättelsen och berättelsen om Alladin) Un, Ko.* Några dikter Walcott, Derek.* Några dikter Xingjian, Gao.* Novell Delkurs 3: Intermedialitet (7,5 högskolepoäng) Facklitteratur Almgren White, Anette Intermedial narration i den fotolyriska bilderboken. Jean Claude Arnault, Katarina Frostensson och Ruth Hillarp. Växjö: Linnaeus University Press (s ). ISBN

23 Bruhn, Jørgen Intermedialitet. Framtidens humanistiska grunddisciplin i TFL, 2008:1. 22 s. Clüver, Claus Intermediality and Interart Studies i Arvidson, Askander, Bruhn, Führer (red.) Changing Borders. Contemporary Positions in Intermediality. Lund: Intermedia Studies Press. (urval, 20 s.). ISBN Elleström, Lars Paul Celans Todesfuge. En dikt och en titel i I musernas tjänst. Studier i konstarternas interrelationer, UllaBrith Lagerroth (red.). Lund: Brutus Östlings förlag. 20 s. ISBN X Leitch, Thomas 12 Fallacies in contemporary Adaptation Studies, Archives zaroum (på afsnitp.dk) Lund, Hans Intermedialitet. Ord, bild och ton i samspel. Lund: Studentlitteratur. (200 s. i urval). ISBN Schirrmacher, Beate Trummor och kontrapunkt. Musikens roll i Günter Grass prosa, i Litteratur och språk 9 (2013), s (se Skönlitteratur Brecht, Bertolt. Mor Courage (bl a i VD 3) Ekelöf, Gunnar. Några dikter Ekman, Kerstin. Gör mig levande igen Frostenson, Katarina. Några dikter/foton Hellden, Johannes. Väljarna, på hellden.org (digital poesi) Johnsson, Bengt Emil. Några dikter Lindegren, Ej Erik. Några fastställd dikter Mann, Thomas. Tristan Moore, Alan/Gibbons, Dave. Watchmen samt Zack Snyders filmatisering Oscar K., Dorte Karrebæk, Idiot! Proust, Marcel. Ur På spaning efter den tid som flytt Sjöberg, Birger. Några dikter Tan, Shaun, The lost thing Tranströmer, Tomas. Några dikter Tunström, Göran. Juloratoriet Woolf, Virginia. Mot fyren Åkesson, Sonia. Några dikter Kompendium med exempel på ekfraser distribueras av läraren, ca 20 s. Delkurs 4: Litteraturvetenskaplig metod med uppsats (7,5 hp) Bergsten, Staffan (red.) Litteraturvetenskap. En inledning, andra uppl. Lund: Studentlitteratur (ca 90 s. enl. anvisning).. ISBN Culler, Jonathan Litteraturteori. En mycket kort introduktion. Lund: Studentlitteratur (ca 80 s. enl. anvisning). ISBN Hedman, Thomas Informationssökning för samhällsvetare och humanister. Lund: Studentlitteratur. 110 s. ISBN Jarrick, Arne och Josephson, Olle Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. Lund: Studentlitteratur. 125 s. ISBN

24 Lindblad, Inga Britt Uppsatsarbete. En kreativ process. Lund: Studentlitteratur. 60 s. ISBN Svenska språknämnden Svenska skrivregler. Stockholm: Liber. 263 s. ISBN Wolf, Lars Läsaren som textskapare. Lund: Studentlitteratur, kap s. ISBN Ej fastställd

25 Fakulteten för konst och humaniora Revidering, kursplan - Försättsblad Dnr 2016/ Detta försättsblad skall följa revideringen fram till beslut Kurskod och rubrik på kursplan: 1LI220 Lista vad revideringen avser: Revidering av litteratur Se ändringar i 1LI200 samt i 1LI215 Kursplanen reviderad av: Maria Nilson Kursanknytning och funktion Redovisa vilket sammanhang kursen ingår i - t.ex. samband med andra kurser i enprogramutbildning, eventuell medverkan från andra institutioner, uppdrag från programråd (detta bifogas): Ingår i program (ange också termin): Kursplanen är granskad utifrån nationella och lokala regler för kursplaner 1. Granskad: 1 Granskning enligt Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet.

26 Fakulteten för konst och humaniora Revidering, kursplan - Försättsblad Dnr 2016/ kursansvarig datum

27 Kursplan INGET VÄRDE ANGIVET Institutionen för film och litteratur 1LI220 Litteraturvetenskap, allmän kurs, 60 högskolepoäng Comparative literature, general course, 60 credits Huvudområde Litteraturvetenskap Ämnesgrupp Litteraturvetenskap Nivå Grundnivå Fördjupning G1N Fastställande KURSPLAN EJ FASTSTÄLLD Ej fastställd Kursplanen gäller från och med höstterminen 2016 Förkunskaper Grundläggande behörighet. Mål Efter avslutad kurs förväntas de studerande kunna: diskutera och tolka litterära texter, muntligt och skriftligt presentera, analysera och diskutera litterära problemställningar, redogöra för och kontextualisera relevanta delar av litteraturens historia. Delkurs 1: Litteraturvetenskapliga grundbegrepp och litteraturanalys (7,5 hp) Efter avslutad delkurs förväntas de studerande kunna: redogöra för grundläggande ämnesrelaterad teori och terminologi, reflektera kritiskt kring litteraturanalytiska frågor. Delkurser 2 4: Äldre litteratur till 1700, respektive (7,5 hp vardera) Efter avslutade delkurser förväntas de studerande kunna: redogöra för litteraturens historia i förhållande till respektive tidsperiod och dess samhälleliga och idéhistoriska förutsättningar, diskutera aktuell litteratur i relation till genusfrågor, klassfrågor och etniska

28 perspektiv. Delkurs 5: Litteraturen och samhället (7,5 hp) Efter avslutad delkurs förväntas de studerande kunna: redogöra för delar av den den moderna litteraturens historia (främst första halvan av 1900 talet) samt diskutera och analysera litteratur i relation till samhällsföreteelser. Delkurs 6: Utomeuropeisk och postkolonial litteratur (7,5 hp) Efter avslutad delkurs förväntas de studerande kunna: diskutera och analysera litteratur utifrån globala och postkoloniala perspektiv. Delkurs 7: Intermedialitet (7,5 hp) Efter avslutad delkurs förväntas de studerande kunna: redogöra för den moderna och postmoderna litteraturens historia i samspel med andra konstarter. Delkurs 8: Litteraturvetenskaplig metod med uppsats (7,5 hp) Efter avslutad delkurs förväntas de studerande kunna: formulera relevanta problemställningar och tillämpa ämnesrelaterad terminologi och metod. Ett kompletterande mål för all utbildning inom det humanistiska området är förmågan att korrekt använda svenska språket i tal och skrift. Innehåll Ej fastställd Delkurs 1: Litteraturvetenskapliga grundbegrepp och litteraturanalys (7,5 hp) Delkursen ger en grundläggande orientering i litteraturhistoriska och litteraturvetenskapliga termer och begrepp samt träning i analys av dramatiska, lyriska och episka texter. Delkurs 2: Äldre litteratur till 1700 (7,5 hp) Periodens svenska och allmänna litteratur studeras utifrån estetiska, genremässiga, idéhistoriska och sociala aspekter. Tyngdpunkten ligger huvudsakligen på västerlandets litteratur. De litteraturhistoriska sammanhangen belyses men även enskilda texters egenskaper tas fram. Delkurs 3: Äldre litteratur (7,5 hp) Se delkurs 2. Delkurs 4: Äldre litteratur (7,5 hp) Se delkurs 2. Delkurs 5: Litteraturen och samhället (7,5 hp) Delkursen behandlar svensk och allmän litteratur under främst första halvan av 1900 talet ur ett samhälleligt perspektiv och belyser texternas estetiska, genremässiga, idéhistoriska och sociala aspekter. Tyngdpunkten ligger huvudsakligen, men inte uteslutande, på västerlandets litteratur. Såväl de enskilda texternas specifika egenskaper som de litteraturhistoriska sammanhangen tas upp. Delkurs 6: Utomeuropeisk och postkolonial litteratur (7,5 hp) Kursen har ett globalt perspektiv, vilket vill säga att vi studerar hur litteraturen behandlat och påverkats av frågor knutna till kolonialismen och globaliseringen. Delkursen ger en elementär överblick över litterära särdrag och former samt centrala teman och motiv i

29 främst afrikansk, asiatisk, karibisk, latinamerikansk och indisk litteratur från 1900 talet och framåt. De litteraturhistoriska sammanhangen belyses kortfattat vilket innebär att kursen även berör ett smärre antal äldre kanoniserade texter. Delkurs 7: Intermedialitet (7,5 hp) Kursen behandlar 1900 talets litteratur utifrån en intermedial synvinkel, vilket vill säga att litteraturen ses i samband med bland annat musik, bildkonst och film. I delkursen studeras också genrer som gränsar till traditionell litteratur såsom musiklyrik, tecknade serier och internetlitteratur. Delkurs 8: Litteraturvetenskaplig metod med uppsats (7,5 hp) Delkursen ger en överblick över litteraturvetenskaplig metod och teori samt träning i skriftlig, vetenskaplig framställning. I anslutning till uppsatsförfattandet uppövas främst förmågan att formulera frågeställningar, föra ett sammanhängande resonemang samt tillämpa vetenskaplig metodik, akribi och referenshantering. Seminarier, gruppdiskussioner och handledning är obligatoriska moment. Undervisningsformer Undervisning ges i form av föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier och handledning. För seminarier, gruppdiskussioner och handledning gäller obligatorisk närvaro. När kursen ges som nätbaserad distanskurs används för distributionsformen lämpliga undervisningsformer. Examinationsformer Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl godkänd meddelas skriftligen vid kursstart. För att erhålla slutbetyget Väl godkänd krävs att minst 37,5 högskolepoäng av delkurserna är Väl godkända. Delkurs 1 examineras genom skriftliga hemuppgifter. Delkurserna 2 7 examineras genom gruppdiskussioner, muntliga redovisningar och skriftliga tentamina. Delkurs 8 examineras genom muntliga och skriftliga Ej uppgifter, fastställd författande och försvar av uppsats samt opposition på annans uppsats. Studerande som ej godkänts vid ordinarie examination ges möjlighet till omexamination i enlighet med universitetets lokala regler. Kursvärdering Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle. Kursvärderingen genomförs anonymt. Kursvärderingen arkiveras enligt institutionens bestämmelser. Kurslitteratur och övriga läromedel Antologier Urval ur följande antologier används i vissa delkurser: Breitholtz, Lennart (red.) och senare. Litteraturens klassiker, (LK) band 16 och 18. Stockholm: AWE/Geber m.fl. Hansson, Gunnar D. & Fyhr, Lars Texter (TT). Lund: Studentlitteratur. ISBN X Håkanson, Björn (red.) och senare. Levande svensk poesi, (LSP). Stockholm: Natur & Kultur. Lewan, Bengt & Sjöberg, Birthe (red.) och senare. Världsdramatik, (VD) band 1 4. Lund: Studentlitteratur.

30 Litteraturbanken.se (Här finns en del av de äldre svenska texterna att tillgå.) (För texter på originalspråk.) Referenslitteratur Nordisk kvinnolitteraturhistoria. nordicwomensliterature.net/sv Delkurs 1: Litteraturvetenskapliga grundbegrepp och litteraturanalys (7,5 poäng) Facklitteratur Bergsten, Staffan & Elleström, Lars Litteraturhistoriens grundbegrepp. Lund: Studentlitteratur. 234 s. ISBN Elleström, Lars Lyrikanalys. En introduktion. Lund: Studentlitteratur. 164 s. ISBN Holmberg, Claes Göran & Ohlsson, Anders Epikanalys. En introduktion. Lund: Studentlitteratur. 125 s. ISBN X Sjöberg, Birthe Dramatikanalys: en introduktion (2:a reviderade upplagan). Lund: Studentlitteratur. 186 s. ISBN Skönlitteratur Ur litteraturförteckningarna för delkurs 2 4 enligt anvisningar. Delkurs 2: Äldre litteratur till 1700 (7,5 poäng) Facklitteratur Ej fastställd Auerbach, Erich Mimesis. Verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen. Stockholm: Bonnier (utdrag: kap 1). ISBN Espmark, Kjell Dikt i dialog. I Dialoger. Stockholm: Norstedt (s ). ISBN Hansson, Stina Rhetorik och litteratur i Litteraturvetenskap en inledning, red. Staffan Bergsten. Lund: Studentlitteratur, ISBN: Olsson, Bernt och Algulin, Ingemar eller senare. Litteraturens historia i Sverige. Stockholm: Norstedt (s ). Olsson, Bernt och Algulin, Ingemar. Senaste upplagan. Litteraturens historia i världen. Lund: Studentlitteratur (urval, ca 200 s). Referenslitteratur Petersson, Margareta (red.) Världens litteraturer. En gränsöverskridande historia. Lund: Studentlitteratur (i urval) ISBN Skönlitteratur Forntiden (världen) Archilochos. Några dikter (TT) Ur Bibeln: Första Mosebok (kap 1 9), ur Höga visan Catullus. Några dikter (TT) Homeros. Ur Odysséen (TT) Horatius. Några dikter (TT) Ovidius. Ur Metamorphoser (TT)

31 Platon. Texter i urval (TT) Sapfo. Några dikter (TT) Sofokles. Kung Oidipus (finns bl a i LK 2) Vergilius. Ur Aeneiden (TT) Medeltiden (världen) Beatriz av Dia. Några dikter (TT) Boccaccio, Giovanni. Ur Decamerone (TT) de Borneil, Guiraud. Aubade (TT) Dante. Ur Divina Commedia (TT) Eddadikt: Voluspa (TT) de France, Marie. De bägge älskande (TT) Gunnlaug Ormstungas saga (TT) Petrarca, Francesco. Några dikter (TT) Ur Rolandssången (TT) von Strassburg, Gottfried och von Freiberg, Heinrich. Ur Tristan (TT) de Ventadour, Bernard. Min själ är rusig (TT) Villon, François. Några dikter (TT) von der Vogelweide, Walther. Under linden, Lyckliga stund (TT) Medeltiden (Sverige) Anonym. Ballader (TT) Birgitta. Ur Uppenbarelser (TT) Renässansen och humanismen (världen) de Cervantes, Miguel. Ur Don Quijote Rabelais, François. Ur Gargantua och Pantagruel (TT) Shakespeare, William. Några dikter (TT) Hamlet Manierismen och barocken (världen) Donne, Ej John. Några dikter fastställd (TT) Gryphius, Andreas. Några dikter (TT) Marvell, Andrew. En dikt (TT) Renässans, barock och begynnande klassicism (Sverige) Brenner, Sophia Elisabeth. En dikt (TT) Horn, Agneta. Ur Beskrifningh öfwer min älända och myket wederwärtiga wandringestidh (TT) Lucidor, Lars. Några dikter (TT) Stiernhielm, Georg. Hercules (TT) Delkurs 3: Äldre litteratur (7,5 poäng) Facklitteratur Ambjörnson, Ronny (el. senare). Frankenstein och hans monster. I Mansmyter. Stockholm: Fischer (s ). Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar eller senare. Litteraturens historia i Sverige. Stockholm: Norstedt (s ). Olsson, Bernt och Algulin, Ingemar. Senaste upplagan. Litteraturens historia i världen. Lund: Studentlitteratur (urval, ca 100 s). Watt, Ian Individualism and the Novel. I F.H. Ellis (red.) Twentieth Century Interpretations of Robinson Crusoe. Eaglewood Cliffs N.J. (s ). ISBN Referenslitteratur

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur Dnr: 2016/3070 3.1.2.2 Kursplan Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur 1LI100 Barn och ungdomslitteratur, 30 högskolepoäng Children's literature, 30 credits Huvudområde

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur Dnr: 2016/3156 3.1.2.2 Kursplan Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur 1LI200 Litteraturvetenskap, den äldre litteraturen, 30 högskolepoäng Comparative Literature, Early

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur Dnr: 2015/1700 3.1.2 Kursplan Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur 1LI215 Litteraturvetenskap, den nyare litteraturen, 30 högskolepoäng Comparative Literature, modern

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur Dnr: UGA 2014/930 3.1.2 Kursplan Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur 1LI220 Litteraturvetenskap, allmän kurs, 60 högskolepoäng Comparative literature, general course,

Läs mer

Revidering av kursplaner för ämnet litteraturvetenskap

Revidering av kursplaner för ämnet litteraturvetenskap Missiv 2015-05-27 Dnr: 2015/1699 1702-3.1.2 Ylva Forell-Gustavsson Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur Prefektens beslutsmöte Revidering av kursplaner för ämnet litteraturvetenskap

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur Prefektens beslutsmöte

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur Prefektens beslutsmöte Föredragningslista 2016-04-26 Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur Prefektens beslutsmöte Tid: 2016-04-26 kl. 08:45 Plats: Tjänsterum F311, Hus F, Campus Växjö Ärende

Läs mer

Litteraturvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng Comparative Literature, Basic Course, 30 Credits

Litteraturvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng Comparative Literature, Basic Course, 30 Credits 1(5) Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Litteraturvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng Comparative Literature, Basic Course, 30 Credits Kurskod: LI001G Utbildningsområde:

Läs mer

Kursplan. Litteraturvetenskap A, 30 högskolepoäng Comparative Literature, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå

Kursplan. Litteraturvetenskap A, 30 högskolepoäng Comparative Literature, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2014 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Litteraturvetenskap A, 30

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur Dnr: 2017/3497 3.1.2.2 Kursplan Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur 1LI220 Litteraturvetenskap, allmän kurs, 60 högskolepoäng Comparative Literature, General Course,

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur Dnr: 2017/3776 3.1.2.2 Kursplan Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur 1LI100 Barn och ungdomslitteratur, 30 högskolepoäng Children's literature, 30 credits Huvudområde

Läs mer

K U R S P L A N. Litteraturvetenskap, litteraturen i informationssamhället. Comparative literature, literature in the information society.

K U R S P L A N. Litteraturvetenskap, litteraturen i informationssamhället. Comparative literature, literature in the information society. 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Litteraturvetenskap, litteraturen i informationssamhället Comparative literature, literature in the information society Kurskod LI2302 Dnr HUM 2007/311-514

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för kulturvetenskaper Prefektens beslutsmöte

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för kulturvetenskaper Prefektens beslutsmöte Föredragningslista 2016-10-26 Fakulteten för konst och humaniora Prefektens beslutsmöte Tid: 2016-10-26 kl. 09:00 Plats: Malin Lennartssons tjänsterum (H330), Hus F Ärende 22 Ärende 23 Dnr: 2016/5398-3.1.2.2

Läs mer

ÄSVA11 Svenska I (1-30 hp)

ÄSVA11 Svenska I (1-30 hp) ÄSVA11 Svenska I (1-30 hp) Delkurs 1 Språk- och textvärldar en introduktion Ask, S. och Sandblad, F. (2003) Stadieövergångar och textvärldar, Humanetten nr 12. Växjö: Institutionen för Humaniora, Växjö

Läs mer

Kursplan. Kurskod LIC160 Dnr 02:146 Beslutsdatum Comparative Literature, Bachelor s Course. Kursen ges som fristående kurs.

Kursplan. Kurskod LIC160 Dnr 02:146 Beslutsdatum Comparative Literature, Bachelor s Course. Kursen ges som fristående kurs. Kursplan Kurskod LIC160 Dnr 02:146 Beslutsdatum 2002-06-05 Engelsk benämning Ämne Litteraturvetenskap, kandidatkurs Comparative Literature, Bachelor s Course Litteraturvetenskap Nivå 41 60 Kursplanen gäller

Läs mer

Littlista ÄSVA11. Litteraturlista 2016

Littlista ÄSVA11. Litteraturlista 2016 Littlista ÄSVA11 Litteraturlista 2016 ÄSVA11 Svenska I (1-30 hp) Delkurs 1 Språk- och textvärldar en introduktion Ask, S. och Sandblad, F. (2003) Stadieövergångar och textvärldar, Humanetten nr 12. Växjö:

Läs mer

Delkurs 4: 1900-talets litteratur (7,5 hp)

Delkurs 4: 1900-talets litteratur (7,5 hp) distanskurser med kurskoder och anmälningskoder (LVGBLS/LVGBF2/LVGAF1) (52240/52418/52226) Delkurs 4: 1900-talets litteratur (7,5 hp) Lärare: Maria M. Berglund, Helene Blomquist, Jonas Ingvarsson, Torsten

Läs mer

K U R S P L A N. Litteratur och psykologi. Literature and psychology. Svenska. Litteraturvetenskap. Grundnivå. G1, grundkurs

K U R S P L A N. Litteratur och psykologi. Literature and psychology. Svenska. Litteraturvetenskap. Grundnivå. G1, grundkurs 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Litteratur och psykologi Literature and psychology Kurskod LI2921 Dnr HUM 2007/462-514 Beslutsdatum 2007-09-19 Beslutande organ Beredningsgruppen för svenska,

Läs mer

Kursplan. Litteraturvetenskap, den nyare litteraturen. Comparative Literature, Modern Literature. Litteraturvetenskap. Kursen ges som fristående kurs.

Kursplan. Litteraturvetenskap, den nyare litteraturen. Comparative Literature, Modern Literature. Litteraturvetenskap. Kursen ges som fristående kurs. 1 Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod LIX102 Dnr 03:193D Beslutsdatum 2003-12-10 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Litteraturvetenskap, den nyare litteraturen Comparative Literature, Modern

Läs mer

Litteraturvetenskap A, 30 hp

Litteraturvetenskap A, 30 hp UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk KURSPLAN Litteraturvetenskap A, 30 hp Comparative Literature A Högskolepoäng: 30 Kurskod: 1LV001 Ansvarig institution: Institutionen

Läs mer

Läromedelsförteckning

Läromedelsförteckning Läromedelsförteckning Institutionen för humaniora Kurskod LIX141 Dnr 01:86D Beslutsdatum 01-12-07 Kursens benämning Litteratur och genus Poängtal 10 Författare/red. Titel, förlag och utgivningsår Sidor

Läs mer

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod LIX143 Dnr 01:168 Beslutsdatum Litteraturvetenskap. Poängtal 10.

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod LIX143 Dnr 01:168 Beslutsdatum Litteraturvetenskap. Poängtal 10. Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod LIX143 Dnr 01:168 Beslutsdatum 2001-11-07 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Litteratur och psykologi Literature and Psychology Litteraturvetenskap Poängtal

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för svenska språket Prefektens beslutsmöte

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för svenska språket Prefektens beslutsmöte Föredragningslista 2017-02-01 Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för svenska språket Prefektens beslutsmöte Tid: 2017-02-01, kl. 08:15 Plats: Svea, 2 vån., hus F, Växjö Ärende 1 Föregående

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur Prefektens beslutsmöte

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur Prefektens beslutsmöte Föredragningslista 2013-12-03 Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur Prefektens beslutsmöte Tid: 2013-12-03 kl. 10.30 Plats: Tjänsterum F311, Hus F, Campus Växjö Ärende

Läs mer

Läromedelsförteckning

Läromedelsförteckning Läromedelsförteckning Institutionen för humaniora Kurskod LIX142 Dnr 01:86D Beslutsdatum 01-12-07 Kursens benämning Litteratur och existentiella frågor Poängtal 10 Författare/red. Titel, förlag och utgivningsår

Läs mer

Momentschema och litteratur Litteraturvetenskap från , 7,5 hp, (758G53)

Momentschema och litteratur Litteraturvetenskap från , 7,5 hp, (758G53) VT 2019 Lärare: Anna Jungstrand Institutionen för kultur och kommunikation anna.jungstrand@liu.se Momentschema och litteratur Litteraturvetenskap från 1500 1850, 7,5 hp, (758G53) Den här kursen undersöker

Läs mer

Svenska för gymnasieskolan. Svenska. Kursen ges som fristående kurs.

Svenska för gymnasieskolan. Svenska. Kursen ges som fristående kurs. 1 Institutionen för humaniora Kursplan Kurskod GLC180 Dnr 06:34D Kursens benämning Svenska för gymnasieskolan Beslutsdatum 2006-03-22 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Swedish directed towards

Läs mer

NSL448, Svenska i mångfaldens skola IV utan självständigt arbete, skolår 5-9 samt 7-9 och gymnasieskolan, 30 hp

NSL448, Svenska i mångfaldens skola IV utan självständigt arbete, skolår 5-9 samt 7-9 och gymnasieskolan, 30 hp Kurslitteratur NSL448, Svenska i mångfaldens skola IV utan självständigt arbete, skolår 5-9 samt 7-9 och gymnasieskolan, 30 hp Litteraturlistan är fastställd av prefekten 2013-05-08. Gäller fr.o.m. ht

Läs mer

Delkurs 3: Europeisk litteratur 1800-talet

Delkurs 3: Europeisk litteratur 1800-talet Svenska B/Litteraturvetenskap A: Campus LVGBLS/LVBGBF2/LVGAF1 52239/52337/52225 Delkurs 3: Europeisk litteratur 1800-talet Lärare: Lena Frosterud (LF) LITTERATURLISTA: SKÖNLITTERATUR Almqvist, C. J. L.,

Läs mer

torsdag 27/8 sal 3D417, kl (Teori) HB Det episka. Muntligt och skriftligt. Litteraturhistorieskrivning och kanon.

torsdag 27/8 sal 3D417, kl (Teori) HB Det episka. Muntligt och skriftligt. Litteraturhistorieskrivning och kanon. Momentschema för Svenska, lärarinriktad kurs för grundskolans senare år samt gymnasieskolan (LVGBLS), Svenska för blivande lärare (LVGBF2) samt Litteraturvetenskap A (LVGAF2/LVGA10/LVGA11). OBS! -Detta

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur Prefektens beslutsmöte

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur Prefektens beslutsmöte Beslutsprotokoll 2016-06-02 Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur Prefektens beslutsmöte Närvarande: Frånvarande: Anders Åberg, prefekt, sekreterare Studeranderepresentant

Läs mer

Litteraturlista Litteraturlistan är fastställd av ämneskonferensen i litteraturvetenskap 110616 och gäller fr.o.m. ht 11.

Litteraturlista Litteraturlistan är fastställd av ämneskonferensen i litteraturvetenskap 110616 och gäller fr.o.m. ht 11. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 2011-07-15 Kurs: Litteraturvetenskap teoretiska perspektiv Kurskod: HLI160 Litteraturlista Litteraturlistan är fastställd av ämneskonferensen i litteraturvetenskap

Läs mer

Institutionen för individ och samhälle Kurskod LVA101

Institutionen för individ och samhälle Kurskod LVA101 KURSPLAN Institutionen för individ och samhälle Kurskod LVA101 Litteraturvetenskap, 30 högskolepoäng Science of Literature, 30 HE credits Fastställandedatum 2006-11-22 Betygsskala U/G/VG Reviderad senast

Läs mer

K U R S P L A N. Litteratur och existentiella frågor. Literature and existential questions. Svenska. Litteraturvetenskap. Grundnivå.

K U R S P L A N. Litteratur och existentiella frågor. Literature and existential questions. Svenska. Litteraturvetenskap. Grundnivå. 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Litteratur och existentiella frågor Literature and existential questions Kurskod LI1941 Dnr HUM 2007/26-514 Beslutsdatum 2007-01-09 Beslutande organ Beredningsgruppen

Läs mer

SVENSKA B/LITTERATURVETENSKAP A

SVENSKA B/LITTERATURVETENSKAP A SVENSKA B/LITTERATURVETENSKAP A Svenska B/Litteraturvetenskap A: Campus Delkurs 2 vt 09 LVGBLS/LVBGBF2/LVGAF1 Delkurs 2: Europeisk litteratur 1400-1830 Lärare: Torsten Rönnerstrand (TR) & Lina Samuelsson

Läs mer

Examinationen utgörs av hemtentamen där frågorna ska besvaras individuellt. Aktiv närvaro på föreläsningar och seminarier förväntas.

Examinationen utgörs av hemtentamen där frågorna ska besvaras individuellt. Aktiv närvaro på föreläsningar och seminarier förväntas. Linköpings universitet Litteraturvetenskap på lärarprogrammet Svenska (61-90 hp) (93SV51; 93SV57) Litteraturvetenskap Delkurs 1: Teorier, metoder och tolkning, 7,5 hp Lärare: Ann-Sofie Persson, ann-sofie.persson@liu.se

Läs mer

KURSPLAN Litteraturvetenskap, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Litteraturvetenskap, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Litteraturvetenskap, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Literature, 31-60, 30 credits Kurskod: LLVB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2010 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

1LI220 Litteraturvetenskap, allmän kurs, 60 högskolepoäng Comparative literature, general course, 60 credits

1LI220 Litteraturvetenskap, allmän kurs, 60 högskolepoäng Comparative literature, general course, 60 credits Jnr: 2015/1701 3.1.2 Course syllabus Faculty of Arts and Humanities Department of Film and Literature 1LI220 Litteraturvetenskap, allmän kurs, 60 högskolepoäng Comparative literature, general course, 60

Läs mer

Delkurs 3: Europeisk litteratur 1800-talet

Delkurs 3: Europeisk litteratur 1800-talet Svenska B/Litteraturvetenskap A: Distans LVGBLS/LVBGBF2/LVGAF1 52240/52418/52226 Delkurs 3: Europeisk litteratur 1800-talet Lärare: Maria M. Berglund (MB), Lina Samuelsson (LS), Torsten Rönnerstrand (TR),

Läs mer

LVGBLS/LVBGBF2/LVGAF1 ht 08

LVGBLS/LVBGBF2/LVGAF1 ht 08 Karlstads universitet LVGBLS/LVGBF2/LVGAF1 SVENSKA B/LITTERATURVETENSKAP A Delkurs 4. (7,5 poäng) Litteraturlista: : Ahlin, Lars, Kommer hem och är snäll ur Inga ögon väntar mig, Stockholm 1948 (kopia)

Läs mer

Läromedelsförteckning

Läromedelsförteckning Läromedelsförteckning Institutionen för humaniora Kurskod LIX144 Dnr 01:86D Beslutsdatum 01-12-07 Kursens benämning Litteratur och andra medier Poängtal 10 Författare/red. Titel, förlag och utgivningsår

Läs mer

Svenska språket GR (B), Svenska för lärare åk 7-9, 46-90 hp. Ingår i Lärarlyftet II, 45 hp

Svenska språket GR (B), Svenska för lärare åk 7-9, 46-90 hp. Ingår i Lärarlyftet II, 45 hp 1 (15) Kursplan för: Svenska språket GR (B), Svenska för lärare åk 7-9, 46-90 hp. Ingår i Lärarlyftet II, 45 hp Swedish Language BA(B), Swedish for Teachers at the Intermediate Level, 46-90 Credits. Continuing

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION LV1111 Litteraturvetenskap, Grundkurs, 30 högskolepoäng Comparative Literature, Introductory Course, 30 Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

Litteraturvetenskap GR (A), Barnlitteratur för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp

Litteraturvetenskap GR (A), Barnlitteratur för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Litteraturvetenskap GR (A), Barnlitteratur för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp Comparative Literature BA (A), Children's Literature, Primary School Teacher Education Programme 4-6, 7.5 Credits

Läs mer

K U R S P L A N. Kreativt skrivande. Creative writing. Beredningsgruppen för svenska, litteraturvetenskap och filmvetenskap.

K U R S P L A N. Kreativt skrivande. Creative writing. Beredningsgruppen för svenska, litteraturvetenskap och filmvetenskap. 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Kreativt skrivande Creative writing Kurskod LI1401 Dnr HUM 2007/20-514 Beslutsdatum 2007-01-09 Beslutande organ Beredningsgruppen för svenska, litteraturvetenskap

Läs mer

Momentschema v Litteraturvetenskap A/Svenska B vt. -10 Campus

Momentschema v Litteraturvetenskap A/Svenska B vt. -10 Campus Momentschema v. 4-13 Litteraturvetenskap A/Svenska B vt. -10 Campus Detta schema är preliminärt. Korrigeringar kan förekomma. Schema för senare delen av kursen (tom. v. 23) delas ut vid kursens start.

Läs mer

Litteraturvetenskap I (LVGAF3), distans, vt-13

Litteraturvetenskap I (LVGAF3), distans, vt-13 Litteraturvetenskap I (LVGAF3), distans, vt-13 Delkurs 1: Litteraturvetenskaplig teori, metod och praktik, 7,5 hp, v4-13, Delkurs 2: Översikt över den västerländska litteraturens historia, 7,5 hp, v4-13

Läs mer

Momentschema v Litteraturvetenskap A/Svenska B vt. -10, Distans

Momentschema v Litteraturvetenskap A/Svenska B vt. -10, Distans Momentschema v. 4-13 Litteraturvetenskap A/Svenska B vt. -10, Distans Detta schema är preliminärt. Korrigeringar kan förekomma. Schema för senare delen av kursen (tom. v. 23) delas ut vid kursens start.

Läs mer

LVGBLS/LVBGBF2/LVGAF1: distans vt 09

LVGBLS/LVBGBF2/LVGAF1: distans vt 09 Karlstads universitet LVGBLS/LVGBF2/LVGAF1 SVENSKA B/LITTERATURVETENSKAP A: DISTANS Delkurs 1. (7,5 poäng) Delkurs 1: Antikens och medeltidens litteratur (7,5 hp) Maria Berglund (MB) & Torsten Rönnerstrand

Läs mer

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod LIX141 Dnr 01:166 Beslutsdatum Litteraturvetenskap. Poängtal 10.

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod LIX141 Dnr 01:166 Beslutsdatum Litteraturvetenskap. Poängtal 10. Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod LIX141 Dnr 01:166 Beslutsdatum 2001-11-07 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Litteratur och genus Literature and Gender Litteraturvetenskap Poängtal 10

Läs mer

SVENSKA B/LITTERATURVETENSKAP A

SVENSKA B/LITTERATURVETENSKAP A SVENSKA B/LITTERATURVETENSKAP A för campuskurser med kurskoder och anmälningskoder (LVGBLS/LVGBF2/LVGAF1) (55239/52337/52225) Delkurs 1: Antikens och medeltidens litteratur (7,5 hp) Lärare: Torsten Rönnerstrand

Läs mer

KURSPLAN Telefon Sida 1 (6) Sektionen för humaniora Kurskod: LI2001 / 5.2

KURSPLAN Telefon Sida 1 (6) Sektionen för humaniora Kurskod: LI2001 / 5.2 HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Telefon 035-16 71 00 - www.hh.se Sida 1 (6) Sektionen för humaniora Kurskod: Litteraturvetenskap (1-60), 60 hp Comparative Literature 60 credits Grundnivå Progression: 1-60

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET

LINKÖPINGS UNIVERSITET LINKÖPINGS UNIVERSITET VT 2016 Litteraturvetenskap 1 (716G10), delkurs 3 och 4: Litteraturvetenskaplig textanalys (3 hp) Den äldre litteraturens historia (7,5 hp) Lärare: Maria M. Berglund E post: maria.berglund@liu.se

Läs mer

Momentschema och litteratur

Momentschema och litteratur LINKÖPINGS UNIVERSITET VT 2015 Litteraturvetenskap 1 (716G10), delkurs 3 och 4: Litteraturvetenskaplig textanalys A (3 hp) Den äldre litteraturens historia (7,5 hp) Lärare: Anna Cullhed, tel: 013 28 67

Läs mer

TYSK02, Tyska: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng German: BA Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle

TYSK02, Tyska: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng German: BA Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna TYSK02, Tyska: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng German: BA Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar

Läs mer

Litteraturvetenskap GR (A), 30 hp

Litteraturvetenskap GR (A), 30 hp 1 (8) Kursplan för: Litteraturvetenskap GR (A), 30 hp Comparative Literature BA (A), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression LI006G Litteraturvetenskap Grundnivå (A)

Läs mer

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Humanvetenskapliga institutionen. Fastställd av Nämnden för lärarutbildning och utbildningsvetenskap

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Humanvetenskapliga institutionen. Fastställd av Nämnden för lärarutbildning och utbildningsvetenskap KURSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Humanvetenskapliga institutionen KURS SV101L Svenska, grundskolans senare år I 1-30 högskolepoäng Swedish for the Later Years of Compulsory School I 1-30 higher education credits

Läs mer

KURSPLAN Telefon Sida 1 (6) Sektionen för humaniora Kurskod: LI2001 / 3.1

KURSPLAN Telefon Sida 1 (6) Sektionen för humaniora Kurskod: LI2001 / 3.1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Telefon 035-16 71 00 - www.hh.se Sida 1 (6) Sektionen för humaniora Kurskod: Litteraturvetenskap (1-60), 60 hp Comparative Literature 60 credits Grundnivå Progression: 1-60

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur Prefektens beslutsmöte

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur Prefektens beslutsmöte Föredragningslista Tid: kl. 09:00 Plats: Tjänsterum F311, Hus F, Campus Växjö Ärende 17 Redovisning av prefektbeslut (se bilaga) Ärende 18 Dnr: 2015/3485-3.1.2 Ärende 19 Dnr: 2015/3698-3.1.2 Kursutbud

Läs mer

Kurslitteratur. NSGY30, Svenska för gymnasielärare III, 30 hp

Kurslitteratur. NSGY30, Svenska för gymnasielärare III, 30 hp Kurslitteratur NSGY30, Svenska för gymnasielärare III, 30 hp Litteraturlistan är reviderad av prefekten 2013-05-08 och av institutionsstyrelsen 2013-12-04, 2014-05-07. Gäller fr.o.m. ht 2014. Med reservation

Läs mer

ÄSVA11, Svenska 1, 30 högskolepoäng Swedish 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA11, Svenska 1, 30 högskolepoäng Swedish 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA11, Svenska 1, 30 högskolepoäng Swedish 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för kulturvetenskaper

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för kulturvetenskaper Dnr: 2016/2680 3.1.2.2 Kursplan Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för kulturvetenskaper 1HI100 Historia, allmän kurs, grundkurs, 30 högskolepoäng History, general course, 30 credits Huvudområde

Läs mer

MOMENTSCHEMA (preliminärt) OCH STUDIEHANDLEDNING

MOMENTSCHEMA (preliminärt) OCH STUDIEHANDLEDNING MOMENTSCHEMA (preliminärt) OCH STUDIEHANDLEDNING DATUM OCH HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL ATT FÖRBEREDA LOKAL 1 20/1 10-12 KY31 Introduktion, information, läsanvisningar. Föreläsning: introduktion till 1800-talets

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för språk. 1SP100 Spanska, allmän kurs, 30 högskolepoäng Spanish, general course, 30 credits

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för språk. 1SP100 Spanska, allmän kurs, 30 högskolepoäng Spanish, general course, 30 credits Kursplan Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för språk 1SP100 Spanska, allmän kurs, 30 högskolepoäng Spanish, general course, 30 credits Huvudområde Spanska Ämnesgrupp Spanska Nivå Grundnivå

Läs mer

Kursplan och läromedelsförteckning

Kursplan och läromedelsförteckning Kursplan och läromedelsförteckning Institutionen för humaniora Kurskod ENB102 Dnr 03:91D Beslutsdatum 2003-06-10 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne ENGELSKA - allmän kurs ENGLISH - General course

Läs mer

Litteraturvetenskap GR (A), Barnlitteratur för grundlärare, förskoleklass och åk 1-3, 7,5 hp

Litteraturvetenskap GR (A), Barnlitteratur för grundlärare, förskoleklass och åk 1-3, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Litteraturvetenskap GR (A), Barnlitteratur för grundlärare, förskoleklass och åk 1-3, 7,5 hp Comparative Literature BA (A), Children's Literature, Primary School Teacher Education Programme

Läs mer

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod LIX144 Dnr 01:169 Beslutsdatum Litteraturvetenskap. Poängtal 10.

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod LIX144 Dnr 01:169 Beslutsdatum Litteraturvetenskap. Poängtal 10. Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod LIX144 Dnr 01:169 Beslutsdatum 2001-11-07 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Litteratur och andra medier Literature and Other Media Litteraturvetenskap

Läs mer

Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för statsvetenskap. 1SK101 Statsvetenskap I, 30 högskolepoäng Political Science I, 30 credits

Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för statsvetenskap. 1SK101 Statsvetenskap I, 30 högskolepoäng Political Science I, 30 credits Dnr: 2015/2965 3.1.2 Kursplan Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för statsvetenskap 1SK101 Statsvetenskap I, 30 högskolepoäng Political Science I, 30 credits Huvudområde Statsvetenskap Ämnesgrupp

Läs mer

KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng English, 31-60 credits, 30 credits Kurskod: LENB17 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-11-01 Gäller fr.o.m.: Hösten 2015 Version: 8 Diarienummer: HLK

Läs mer

Kursplan. Sociologi, grundkurs, 30 högskolepoäng Sociology, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå.

Kursplan. Sociologi, grundkurs, 30 högskolepoäng Sociology, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2018 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Sociologi, grundkurs, 30

Läs mer

Litteraturvetenskap GR (A), Skönlitteratur i vård och socialt arbete, 7,5 hp

Litteraturvetenskap GR (A), Skönlitteratur i vård och socialt arbete, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Litteraturvetenskap GR (A), Skönlitteratur i vård och socialt arbete, 7,5 hp Comparative Literature (BA), Fiction in Health Care and Social Work, 7,5 Credits Allmänna data om kursen

Läs mer

Kurslitteratur NSGY31, Svenska III inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, 30 hp

Kurslitteratur NSGY31, Svenska III inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, 30 hp Litteraturvetenskap Kurslitteratur NSGY31, Svenska III inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, 30 hp Höstterminen 2018 Allmän information Skönlitteraturen på Litteraturens historia I och II finns i

Läs mer

Litteraturvetenskap GR (A), 30 hp

Litteraturvetenskap GR (A), 30 hp 1 (7) Kursplan för: Litteraturvetenskap GR (A), 30 hp Comparative Literature BA (A), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression LI006G Litteraturvetenskap Grundnivå (A)

Läs mer

KURSPLAN Engelska, hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Engelska, hp, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng English, 31-60 credits, 30 credits Kurskod: LENB17 Fastställd av: Nämnd för Fristående kurs 2013-11-01 Reviderad av: Utbildningsledare 2014-05-20 Gäller

Läs mer

Litteraturvetenskap I/Svenska med didaktisk inriktning I (LVGAF3, SVGL01), distans, HT2018

Litteraturvetenskap I/Svenska med didaktisk inriktning I (LVGAF3, SVGL01), distans, HT2018 Litteraturvetenskap I/Svenska med didaktisk inriktning I (LVGAF3, SVGL01), distans, HT2018 Momentschema OBS! Detta momentschema är preliminärt, ändringar kan komma att förekomma. Delkurs 1: Litteraturvetenskaplig

Läs mer

Litteraturvetenskap I (LVGAF3), distans, vt-17 Momentschema

Litteraturvetenskap I (LVGAF3), distans, vt-17 Momentschema Litteraturvetenskap I (LVGAF3), distans, vt-17 Momentschema Delkurs 1: Litteraturvetenskaplig teori, metod och praktik, 7,5 hp, v4-13 Delkurs 2: Översikt över den västerländska litteraturens historia,

Läs mer

Comparative Literature BA (A), 30 Credits

Comparative Literature BA (A), 30 Credits 1 (6) Course Syllabus: Comparative Literature BA (A), 30 Credits General data Code Subject/Main field Cycle Progression Credits Progressive specialisation Answerable department Established Date of change

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION LV1212 Litteraturvetenskap, Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Comparative Literature, Intermediate Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska

Läs mer

Litteraturvetenskap I/Svenska med didaktisk inriktning (LVGAF3, SVGL01), campus och distans, ht-16 Momentschema

Litteraturvetenskap I/Svenska med didaktisk inriktning (LVGAF3, SVGL01), campus och distans, ht-16 Momentschema Litteraturvetenskap I/Svenska med didaktisk inriktning (LVGAF3, SVGL01), campus och distans, ht-16 Momentschema Detta momentschema är preliminärt, ändringar kan komma att förekomma. Delkurs 1, 7,5 hp:

Läs mer

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

Litteraturvetenskap GR (A), 30 hp

Litteraturvetenskap GR (A), 30 hp 1 (7) Kursplan för: Litteraturvetenskap GR (A), 30 hp Comparative Literature BA (A), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression LI006G Litteraturvetenskap Grundnivå (A)

Läs mer

Kursplan. Sociologi A, 30 högskolepoäng Sociology, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål

Kursplan. Sociologi A, 30 högskolepoäng Sociology, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2015 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Sociologi A, 30 högskolepoäng

Läs mer

ÄENA23, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle

ÄENA23, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄENA23, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng English, 31-60 credits, 30 credits Kurskod: LENB17 Fastställd av: VD 2008-03-17 Gäller fr.o.m.: VT 2012 Version: 2 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

KURSPLAN Historia I, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Historia I, 30 högskolepoäng 1(7) KURSPLAN Historia I, 30 högskolepoäng History I, 30 credits Kurskod: LH1G14 Fastställd av: Nämnd för Fristående kurs 2014-05-20 Reviderad av: Utbildningschef 2016-06-01 Gäller fr.o.m.: Hösten 2016

Läs mer

K U R S P L A N. Institutionen för humaniora. Historia, allmän kurs. History, general course

K U R S P L A N. Institutionen för humaniora. Historia, allmän kurs. History, general course 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Historia, allmän kurs History, general course Kurskod HI1001 Dnr HUM 2008/290-514 Beslutsdatum 2008-09-09 Beslutande organ Beredningsgruppen för historia,

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Kursplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur 1SV160 Svenska för undervisning i årskurs 4 6, 30 högskolepoäng Swedish for teaching in primary school,

Läs mer

KURSPLAN Telefon 035-16 71 00 - www.hh.se Sida 1 (5) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: SV5004 / 1.1

KURSPLAN Telefon 035-16 71 00 - www.hh.se Sida 1 (5) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: SV5004 / 1.1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Telefon 035-16 71 00 - www.hh.se Sida 1 (5) Sektionen för lärarutbildning Kurskod: Svenska: språk och litteratur för ämneslärare åk 7-9 II, 30 hp Swedish for Teachers II,

Läs mer

Momentschema och litteratur

Momentschema och litteratur LINKÖPINGS UNIVERSITET VT 2018 Litteraturvetenskap 1 (716G10), delkurs 3 & 4: Litteraturvetenskaplig textanalys (3 hp) Den äldre litteraturens historia (7,5 hp) Lärare: Johanna Vernqvist E-post: johanna.vernqvist@liu.se

Läs mer

Idéhistoria A History of Science and Ideas

Idéhistoria A History of Science and Ideas Idéhistoria A History of Science and Ideas Högskolepoäng: 30 Kurskod: 1IH000 Ansvarig institution: Idé- och samhällsstudier Huvudområde: Idéhistoria Nivå: Grundnivå Fördjupning i förhållande till examensfordringarna:

Läs mer

LITTERATURLISTA ISVB01, Svenska 2 (21-40), 20 poäng

LITTERATURLISTA ISVB01, Svenska 2 (21-40), 20 poäng LITTERATURLISTA ISVB01, Svenska 2 (21-40), 20 poäng INSTITUTIONEN FÖR HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP 291 88 KRISTIANSTAD Tel. 044-20 33 00 Fax 044-20 33 03 Utbildningsområde: HU 95 %, LU 5 % Ämneskod:

Läs mer

K U R S P L A N. Institutionen för humaniora. Historia, allmän kurs. History, general course

K U R S P L A N. Institutionen för humaniora. Historia, allmän kurs. History, general course 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Historia, allmän kurs History, general course Kurskod HI1001 Dnr HUM 2007/609-514 Beslutsdatum 2007-12-10 Beslutande organ Beredningsgruppen för historia,

Läs mer

ÄENA51, Engelska IV, 30 högskolepoäng English IV, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄENA51, Engelska IV, 30 högskolepoäng English IV, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄENA51, Engelska IV, 30 högskolepoäng English IV, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur Prefektens beslutsmöte

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur Prefektens beslutsmöte Beslutsprotokoll 2015-05-27 Fakulteten för konst och humaniora Prefektens beslutsmöte Närvarande: Frånvarande: Anders Åberg, prefekt, sekreterare Studeranderepresentant Ärende Beslut 7 8 9 10 Redovisning

Läs mer

KURSPLAN Telefon Sida 1 (6) Sektionen för humaniora Kurskod: LI2001 / 2

KURSPLAN Telefon Sida 1 (6) Sektionen för humaniora Kurskod: LI2001 / 2 HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Telefon 035-16 71 00 - www.hh.se Sida 1 (6) Sektionen för humaniora Kurskod: Litteraturvetenskap (1-60), 60 hp Comparative Literature 60 credits Grundnivå Progression: 1-60

Läs mer

Kursplan. Retorik A, 30 högskolepoäng Rhetoric, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål

Kursplan. Retorik A, 30 högskolepoäng Rhetoric, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2014 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Retorik A, 30 högskolepoäng

Läs mer

Kursplan. Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för språk

Kursplan. Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för språk Kursplan Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för språk 1SP120 Spanska inriktning mot undervisning och lärande I, 30 högskolepoäng Spanish teaching and learning orientation I, 30 credits Huvudområde

Läs mer

ÄENB51, Engelska IV, 30 högskolepoäng English IV, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄENB51, Engelska IV, 30 högskolepoäng English IV, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄENB51, Engelska IV, 30 högskolepoäng English IV, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

ÄEND03, Engelska 3, 15 högskolepoäng English 3, 15 credits Grundnivå / First Cycle

ÄEND03, Engelska 3, 15 högskolepoäng English 3, 15 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna Fastställande ÄEND03, Engelska 3, 15 högskolepoäng English 3, 15 credits Grundnivå / First Cycle Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LAT110 Latin, grundkurs, 30 högskolepoäng Latin, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Litteraturvetenskap I/Svenska med didaktisk inriktning (LVGAF3, SVGL01), campus och distans, HT2017

Litteraturvetenskap I/Svenska med didaktisk inriktning (LVGAF3, SVGL01), campus och distans, HT2017 Litteraturvetenskap I/Svenska med didaktisk inriktning (LVGAF3, SVGL01), campus och distans, HT2017 Momentschema OBS! Detta momentschema är preliminärt, ändringar kan komma att förekomma. Delkurs 1: Litteraturvetenskaplig

Läs mer