Inledning. Gud välsigne din offergärning! Projektkatalog 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning. Gud välsigne din offergärning! Projektkatalog 1"

Transkript

1 Inledning Svenska Missionsförbundet och SMU står vi människor nära, både i Sverige och i andra länder. Vi får vara en del av Guds världsvida mission, som omfattar sex kontinenter. Vi är kallade till offer och tjänst och vi har fått i uppdrag att vittna om Jesus Kristus, till tro och bekännelse. De gemensamma offerdagarna, regelbundna bidrag via missionskonto, autogiro och kyrkoavgift, liksom kollekterna som samlas in i kyrkan lägger den ekonomiska grunden för vårt missionsarbete. Exempelvis vid högtidsdagar, i församlingen och SMU-föreningen, i pensionärs samlingar, på arbetsplatsen eller i skolor kan det finnas en önskan att finna särskilda insamlingsmål för ett extra givande till missionen. Projektkatalogen, som du nu håller i din hand, vill vara ett hjälpmedel. Här finns många goda exempel på delar av en helhet, där du genom Missionsförbundet och SMU kan dela glädjen i Guds mission. Bakom siffror och ord finns levande människor systrar och bröder till oss som särskilt behöver Guds hjälpande hand och ditt stöd. Det är en glädje att vara med i Guds mission! Missionsförbundets och SMU:s omfattande arbete i många länder är en gåva till oss alla. Använd projektkatalogen som inspirationskälla. Känn delaktigheten och värmen. Gud välsigne din offergärning! Krister Andersson missionsföreståndare Anna Ljung Hansson förbundssekreterare Projektkatalog 1

2 Missionsförbundets och SMU:s projektkatalog Vid speciella insamlingstillfällen kan det kännas roligt att veta exakt vad det är pengarna som samlas in går till. Projektkatalogens uppgift är att konkret beskriva en del av de insatser Svenska Missionsförbundet och SMU gör. Här kan ni välja att stödja det som just ni tycker är extra viktigt. Ett bra komplement till de övriga, bredare insamlingarna som sker till missionsarbetet i Sverige och i andra länder. Missionsinsamlingar Svenska Missionsförbundets missionsverksamhet i Sverige och i andra länder omsätter varje år ungefär 90 miljoner kr. Av dessa är cirka 23 miljoner kronor per år Sidabidrag. Resten är frivilliga gåvor. Det mesta av dessa samlas in i samband med fyra stora offerdagar varje år: en för missionsarbetet i Sverige, en för SMU, en för pastorsutbildningen och en för missionsarbetet i andra länder. Dessa offerdagar kommer även i framtiden att tillsammans med inbetalningar till missionskontot att stå för cirka 70 procent av gåvomedlen. Men, som sagt, att samla in pengar till något av de projekt som beskrivs i den här katalogen är ett bra sätt att komplettera offerdagsinsamlingarna. Administration Av de belopp som samlas in till projekt används fem procent för att täcka kostnader för information och administration. Om det kommer in mer pengar till ett projekt under ett år än vad som förbrukas förs intäkterna över till nästa år. Om ett projekt upphör och det finns pengar kvar för projektet, så används de för att täcka kostnader för likartade projekt i samma land. Konkreta råd För att stödja ett projekt, sätt in pengar på Svenska Missionsförbundets postgiro, nummer Ange alltid projektnumret på inbetalningskortet och ditt eget namn, om du vill det. Vill du ha ett mottagningsbevis för din gåva, skriv det på talongen. Om det gäller minnesgåvor, ange både ditt eget namn samt namn och adress till den som ska ha gratulationskort respektive minneskort. Skriv också när kortet senast måste vara hos mottagaren. Mer information Vill du veta mer om de olika projekten eller om Svenska Missionsförbundets och SMU:s missionsarbete i stort, kontakta Sophie Linsmo (SMF), , eller Sara Dynesius (SMU), , 2 Projektkatalog

3 Costa Rica Alfabetisering bland cabécarindianerna Nairistiftelsen i Costa Rica bedriver ett alfabetiseringsprojekt bland cabécarindianerna i det djungelområde som kallas Kyrkornas regnskog. Dessutom utbildas inhemska lärare och man tar fram läromedel på cabécarspråket. Målsättningen är att framställa skolböcker för samtliga sex årskurser i folkskolan utifrån indianernas eget kulturella och historiska perspektiv. Genom Sidastöd har Missionsförbundet kunnat bidra till detta arbete med en volontär på plats för arbetet bland cabécarindianerna. Det behövs kompletterande finansiering för undervisningen, lärarutbildningen och läromedelsframställningen. Behov för ett år: kr Projektnummer: 100 Costa Rica Statsskick: republik Statschef: Miguel Angel Rodriguez Yta: km 2 Huvudstad: San José ( invånare 1996) Invånare: 3,37 miljoner (uppskattning 1996) Folkgrupper: vita 87 %, mestiser 7 %, svarta 3 %, asiater (kineser) 2 %, indianer 1 % Språk: spanska, på östkusten engelska Andel läskunniga: 95 % (1995; bland indianerna beräknas dock läs- och skrivkunnigheten inte uppgå till mer än 30 %) BNP/invånare: US dollar (1994) Näringsgrenar: jordbruk 17 %, gruv- och tillverknings-industri 19 %, byggnadsverksamhet 2 %, transporter och kommunikationer 5 %, handel och restauranger 20 %, övrig service 37 % (1995) Valuta: colón, 100 colón = 3,3 SEK (feb 1998) Beräknad medellivslängd: 76 år Religion: katoliker %, protestanter 12 %, mormoner, Jehovas vittnen och övriga 3 8 % Samarbetspartners: Nairi-stiftelsen och Ekumeniska Forskningscentret DEI. Arbetsområde: Costa Ricas östra djungelområde. Missionsförbundet stöder miljövårdsarbete och undervisning samt forskning i miljö- och människorättsfrågor. Projektkatalog 3

4 Ecuador Stipendier till skolungdomar Förbundskyrkan i Ecuador har alltid värnat om utbildning på alla nivåer. Genom kyrkans försorg delas stipendier ut så att även barn vars föräldrar inte har så god ekonomi kan få studera. Behov för ett år: kr Projektnummer: 14 Pionjärevangelisation i Manabí I kustprovinsen Manabí har församlingen i Montecristi startat ett pionjärarbete för att nya församlingar ska kunna växa fram. Ecuadorianska pastorer och svenska missionsarbetare arbetar tillsammans på flera olika platser med misión integral mission för hela människan. Församlingar har under de senaste åren bildats i Manta, Mejía, Jipijapa och Pedrenales och arbetet fortsätter nu på nya platser. Ordets predikan går hand i hand med sociala insatser för hjälp till människors totala livssituation. Behoven för ande, själ och kropp är stora. Behov för ett år: kr Projektnummer: 15 Radio Interoceánica Radio Interoceánica, belägen i Santa Rosa, Napo, har fungerat sedan Radion, som sänder på spanska och quichua, har ett brett utbud med information, sport, gudstjänster samt barn- och ungdomsprogram. Tillgången till andra medier i området är liten, så kanalen har en kristen, kulturell och folkbildande funktion i Napo och Pastaza-provinserna och ger röst åt befolkningen i området. Täckningsområdet har nyligen utökats genom att fler radiolänkar och FM-sändare installerats. Lyssnarunderlaget är nu drygt personer. Missionsförbundet har ställt en svensk radioingenjör till förfogande i det arbete som pågår. Behov för ett år: kr Projektnummer: 16 Mobilt hälsovårdsteam Ett av de största behoven på landsbygden är tillgång till sjukvård. Förbundskyrkans mobila sjukvårdsteam gör regelbundna besök runt om i landet där det inte finns tillgång till statlig sjukvård. Under ett år kan ungefär människor få möjlighet till sjuk- och tandläkarvård. Dessutom ges undervisning i förebyggande syfte genom föredrag och filmförevisningar. Hälsovårdsteamens besök sker i de flesta fall i samarbete med den lokala församlingen. Behov för ett år: kr Projektnummer: 17 4 Projektkatalog

5 Skolor i Guayaquil I Guasmo Sur, ett slumområde i utkanten av storstaden Guayaquil, driver den lokala församlingen med stöd av Förbundskyrkan en primärskola i direkt anslutning till kyrkolokalen. Skolan behöver byggas till ytterligare för att motsvara de behov som finns. Förbundskyrkan driver också en nystartad skola i en annan stadsdel, Durán. Stöd från Svenska Missionsförbundet och SMU går till subventionerade skolavgifter för behövande familjer samt till utbyggnad av skollokalerna och undervisningsmaterial. Behov för ett år: kr Projektnummer: 18 Scoutarbete Scout har blivit en ny verksamhet inom Förbundskyrkans ungdomsavdelning. Scoutarbetet innebär möjligheter till demokratisk fostran, till ledarskapsträning och till samhällsengagemang. För närvarande finns ett tjugotal patruller igång och ett system för ledarutbildning håller på att byggas upp. Ett scoutmaterial produceras och inför framtiden är det viktigt att stötta det lokala och regionala arbetet med fortsatt utbildning och samordning. Stöd behövs även för inköp av utrustning och material. Behov för ett år: kr Projektnummer: 19 Projektkatalog 5

6 Ecuador Statsskick: republik Statschef: Gustavo Noboa Yta: km 2 (enligt Rio-protokollet från 1942 som Ecuador inte erkänner) Huvudstad: Quito (1,4 miljoner invånare 1995) Invånare: 11,7 miljoner (uppskattning 1996) Folkgrupper: mestiser 40 %, indianer 40 %, vita %, svarta och mulatter 5 10 % Språk: spanska och quichua (quechua) är officiella språk, i övrigt talas ca åtta andra indianspråk Andel läskunniga: 91 % för personer över 14 år (1995) BNP/invånare: US dollar (1994) Näringsgrenar: jordbruk, skogsbruk och fiske 18 %, oljeutvinning och gruvdrift 18 %, industri och byggverksamhet 14 %, transporter och kommunikationer 9 %, handel 15 %, tjänster 21 %, övrigt 5 % (1993) Valuta: US Dollar Beräknad medellivslängd: 71 år Religion: katoliker 90 %, protestanter och övriga 10 % Samarbetskyrka: La Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador, IPEE. Arbetsområde: Kust- och bergslandet samt Amazonasregionen. Missionsförbundet och SMU stöder evangelisation på nya platser, arbete bland barn och unga, undervisning, utbildning av pastorer och ledare, radioarbete samt förebyggande hälsovård. 6 Projektkatalog

7 Europa Ledarutbildning i östra Europa Genom det här projektet stöder Missionsförbundet olika former av ledarutbildning och ledarutbyten i och mellan bland annat Estland, Litauen, Polen och Tjeckien. Det gäller allt från barn-, scout- och ungdomsledarkurser till utbildning för ledare i gatubarnsprojekt. Ett antal kurser och seminarier genomförs på olika platser i dessa länder. Även ledarutbyten med Sverige genomförs. Behov för ett år: kr Projektnummer: 21 Bibelarbete i östra Europa Arbetet med bibelundervisning och teologi är mycket viktigt i östra Europa där bibelarbetet tidigare varit starkt beskuret. Missionsförbundet stöder olika projekt, från utdelning av barnbiblar vid sommarläger till stöd och undervisningshjälp vid bibelskolor och teologiska seminarier i bland annat Ryssland och Ukraina. Behov för ett år: kr Projektnummer: 22 Evangelisation i östra Europa Kyrkorna i östra Europa vill nu själva vara med i olika evangelisationssatsningar. Många organisationer och enskilda har redan tagit olika initiativ, ofta utan att samarbeta med etablerade kyrkor och lokala församlingar. För Svenska Missionsförbundet är det dock viktigt att samarbeta med lokala kyrkor kring dessa frågor. Evangelisationssamarbete planeras bland annat i Estland. Missionsförbundet vill också ge stöd till kontinuerlig, församlingsbaserad evangelisation i olika länder. Syftet med samarbetet är att skapa internationella mötesplatser, inte minst för ungdomar, i kombination med uppdraget att evangelisera. Behov för ett år: kr Projektnummer: 23 Projektkatalog 7

8 Gatubarnsprojekt i Tallinn Vi stöder den Estniska Unionskyrkans sociala arbete Friends Hand. Det gäller främst ett gatubarnsprojekt i Tallinn där man ger barn och ungdomar mat och social gemenskap i hyrda lokaler. Nu planerar man att överta och bygga om en förskola till ett hem och utspisningslokaler för gatubarnen. Planer finns också på att starta liknande projekt i Tartu och på att utvidga arbetet i Tallinn, där det finns flera tusen gatubarn, men allt är beroende av hur stort stöd de kan få. Behov för ett år: kr Projektnummer: 24 Europa Samarbetskyrkor: Eesti EKB Liit, The Union of Evangelical Christian and Baptist Churches Estonia (ECBU), Evangelical Christian Church in Poland, Reformed Church of Lithuania, Brödrakyrkan i Tjeckien samt lokala församlingar. Arbetsområden: Estland, Litauen, Polen, Tjeckien, Ryssland, Ukraina. Stöd ges till ledarutbildning för pastorer och lekmän, kristet socialt arbete, utbyten, teologisk utbildning, kyrkobyggnation. 8 Projektkatalog

9 Indien Brunnsborrning Hindustani Covenant Church, HCC, arbetar på den indiska landsbygden, bland annat för att ge rent vatten åt befolkningen. Det är Sholapur Water Service som på HCC:s uppdrag utför arbetet, främst i Sholapurdistriktet; reparationer av handpumpar, konstruktion av cementplattformar, borrning av nya brunnar och installationer av handpumpar. Därtill hjälper man till med att starta och underhålla köksträdgårdar med hjälp av spillvatten. Arbetet initieras av byborna och ibland går staten eller någon biståndsorganisation in och betalar. Men ibland finns ingen finansiär och därför har HCC ett konto för hjälp till byar med stora behov men inga ekonomiska möjligheter. Behov per pump: kr Projektnummer: 31 Fadderbarn HCC har kontakt med ca 400 barn och ungdomar som får ekonomisk hjälp till sina studier. Kyrkan har inget eget skolhem, utan stipendierna förmedlas till barn och ungdomar som går i olika skolor eller på internat drivna av andra organisationer. Kyrkans stipendiekommitté samlas ett par gånger per år och är sammansatt av lokala representanter från församlingar i kyrkan. Dessa tar emot ansökningar om stipendier som sedan förs vidare till kommittén. Bidragen används för att täcka internatkostnader, skolavgifter, skoluniformer, böcker, mat och eventuella sjukvårdskostnader. Behov för ett år: kr Projektnummer: 32 Sjuk- och hälsovård I och omkring Gulbarga/Aurad och Nannaj, i Sholapurdistriktet, driver Hindustani Covenant Church genom S:t Luke s Medical Society sjuk- och hälsovårdsarbete. Man betjänar idag tusentals människor i de många byar som finns runt omkring sjukhusen. Målsättningen är att förse landsbygdsbefolkningen med hälsovård till en låg kostnad, erbjuda befolkningen specialistkonsultationer samt förbättra de lokaliteter och den utrustning som finns så att man ska kunna erbjuda modern service. Sjuk- och hälsovårdsarbetet drar stora kostnader och självfinansieringsgraden är låg. Detta beror bland annat på att besökande patienter till stor del är mycket fattiga. Behov för ett år: kr Projektnummer: 33 Projektkatalog 9

10 Western Youth in the East Tillsammans med EFS och Svenska Baptistsamfundet ansvarar Missionsförbundet för projektet Western Youth in the East i Goa. Många västerländska ungdomar kommer varje år till Goa, där drogproblemen är stora. Många av ungdomarna är andliga sökare. De svenska teammedlemmarna lever i en kristen kommunitet i denna speciella miljö. Teamet finns på plats under sex månader varje år och inbjuder till besök i biblioteket, till måltider, samtal och andaktsgemenskap. Många av besökarna i Goa råkar illa ut och hamnar på sjukhus och i fängelse. Då stöttar teamet med besök, ordnar kontakter med hemlandets ambassad och andra praktiska frågor. Behov för ett år: kr per teammedlem Projektnummer: 35 Utvecklingsprojekt för barnarbetare Svenska Missionsförbundet, SMU och Södra Vätterbygdens folkhögskola, SVF, driver tillsammans med Hindustani Covenant Church, HCC, ett projekt omkring barnarbete i Mumbai och Poona. Man vill hjälpa arbetande barn i slumområden att återvinna sin barndom och strävar efter att skapa medvetenhet om barns rättigheter. Barn och föräldrar erbjuds hälsoundersökningar, måltider, undervisning, rådgivning och olika aktiviteter för personlig utveckling. Volontärer från SVF finns med under handledning av lokala projektledare. Under 2001 beräknar man verka för att ca 475 barn ska få en bättre tillvaro. HCC:s önskan är att ytterligare 660 barn ska kunna erbjudas hjälp och stöd. Behov för ett år: kr Projektnummer: Projektkatalog

11 Bokbuss För Hindustani Covenant Church, HCC, är det viktigt att sprida evangeliet i ord och handling. De driver en mängd sociala projekt och har på vissa håll bokhandel och läsrum. Men delstaten Maharashtra, där HCC har sin mesta verksamhet, är stor och många människor saknar tillgång till kristen undervisning. För att nå ut, framför allt till landsbygden, vill HCC skaffa en bokbuss. Med den kommer man att regelbundet besöka olika delar av delstaten och erbjuda kristen litteratur. Kostnaden för inköp av buss och drift inklusive löner för två medarbetare under tre år är totalt kr. Behov för ett år: Skatt, försäkring och bränsle: kr; Löner: kr Projektnummer: 38 Indien Statsskick: förbundsrepublik Statschef: Kicheril Raman Narayanan Yta: km 2 Huvudstad: New Delhi (9,9 milj invånare 1995) Invånare: 976 miljoner (uppskattning 1998) Folkgrupper: indo-arier 72 %, dravider 25 %, mongoler och övriga 3 % Språk: engelska och hindi är de största officiella språken, därutöver fi nns ca 15 officiella mindre språk och ett stort antal icke-offi ciella språk och dialekter. Andel läskunniga: 52 %, för män 65,5 %, för kvinnor 38 % (1995) BNP/invånare: 365 US dollar (uppskattning 1995) Näringsgrenar: jordbruk 28 %, industri (inkl gruvdrift) 24,5 %, handel, transport och kommunikationer 25 %, finansväsen 9 %, service och övrigt 13,5 % (1995/96) Valuta: rupie, 1 rupie = 100 paisa = 0,19 SEK (sept 1998) Beräknad medellivslängd: 62,5 år Religion: hinduer 80 %, muslimer 11 %, kristna 2,8 %, sikher 2 %, buddister 0,7 %, övriga 3,5 % Samarbetskyrka: Hindustani Covenant Church (HCC). Arbetsområde: Städerna Bombay, Pune och Sholapur med omnejd i delstaten Maharashtra samt Gulbarga med omnejd i delstaten Karnataka. Stöd ges till HCC:s evangelisation och centrala administration, dessutom till hälso- och sjukvårdsarbete via S:t Luke s Medical Society, som bland annat driver två sjukhus. Stöd ges också till verksamhet bland unga i slumområden, stipendieverksamhet, kapacitetsuppbyggnad, alfabetisering, skolor, brunnsborrning och landsbygdsutveckling. Missionsförbundet, EFS och Baptistsamfundet arbetar också tillsammans bland västerländska ungdomar i Goa. Projektkatalog 11

12 Japan Storstadsmission Förbundskyrkan arbetar sedan tretton år med en satsning på evangelisation i Tokyo-området. Arbetet har utvecklats från pionjärarbete till en organiserad församling med ett 20-tal medlemmar i staden Urayasu, ungefär 30 minuters resväg från Tokyo Central. Urayasu ligger mitt i ett expansivt bostadsområde med stora industrier i närheten. Efter att under lång tid ha arbetat i dyra, hyrda lokaler kunde församlingen för ett par år sedan med stöd från Svenska Missionsförbundet och NSKK köpa en egen fastighet. Trots stödet är avbetalningar på lån en tung börda. Det finns få kyrkor i Tokyos omgivningar i förhållande till antalet invånare så Förbundskyrkans medverkan är oerhört viktig. Behov för ett år: kr Projektnummer: 41 Japan Statsskick: Monarki Statschef: kejsare Akihito, premiärminister Yoshiro Moro Yta: km2 Huvudstad: Tokyo (8 milj invånare, Stor-Tokyo 11,6 milj inv, 1995) Invånare: 125,9 miljoner (1998) Folkgrupper: japaner 98,9 %, övriga främst koreaner 1,1 % Språk: japanska Andel läskunniga: 99 % BNP/invånare: US dollar (1996) Näringsgrenar: jordbruk och fiske 2 %, industri 27 %, byggnadsverksamhet 10 %, transporter 6 %, handel 12 %, finans och fastigheter 17 %, förvaltning 8 %, tjänster 18 % (1995) Valuta: yen, 1 yen = 0,06 SEK (sept 1998) Beräknad medellivslängd: 81 år Religion: de fl esta japaner bekänner sig till shintoismen och/ eller buddismen. Drygt 1 % är kristna Missionsförbundets samarbetskyrka: Nippon Seiyaku Kirisuto Kyoodan, Japanska Förbundskyrkan Arbetsområde: Okayama län, samt Kobe och Tokyo (Urayasu). Missionsförbundet stöder församlingsbyggande och pionjärarbete. 12 Projektkatalog

13 Kina Bibelarbete Genom United Bible Society stöder Missionsförbundet tryckningen av biblar i Kina. Ett modernt bibeltryckeri har ställts i ordning i Nanjing, varifrån biblar distribueras till hela landet. Närmare fyra miljoner biblar trycks årligen. Missionsförbundet hjälper till med papperskostnaden. Papperskostnad för en bibel: 10 kr Projektnummer: 50 Pastors- och ledarutbildning Sedan 15 år bedrivs pastorsutbildning vid Zhong Nan Theological Seminary i Wuhan, som ligger i Hubeiprovinsen. Ungdomar från ett tiotal provinser kommer till seminariet. För närvarande finns drygt 200 elever som studerar under fyra år. Därefter går de in i tjänst i olika församlingar i Hubei eller närliggande provinser. En ny seminariebyggnad invigdes för några år sedan, med stöd bland annat från Missionsförbundet. Ytterligare en byggnad är nu klar, där vuxenutbildningen kommer att utvecklas. Stöd behövs till driften av seminariet eftersom församlingarna har små möjligheter att stödja seminariet och eleverna ofta kommer från mindre bemedlade familjer. Behov för ett år: kr Projektnummer: 53 Projektkatalog 13

14 Kina Statsskick: republik Statschef: Jiang Zemin Yta: 9,6 miljoner km 2 Huvudstad: Peking (Beijing 7 milj invånare, Stor-Peking 12,5 milj inv) Invånare: miljoner (1998) Folkgrupper: han (egentliga kineser) 92 %, minoritetsfolk 8 % Språk: kinesiska (med flera inbördes mycket olika dialekter). De fl esta minoriteter har dessutom egna språk Andel läskunniga: 81 % (1995) BNP/invånare: ca 582 US dollar (1995) Näringsgrenar: jordbruk, skogsbruk och fiske 20 %, industri och byggverksamhet 48 %, tjänster och övrigt 32 % (1995) Valuta: yuan, 1 yuan = 10 jiao = 100 fen = 0,96 SEK (aug 1998) Beräknad medellivslängd: 72 år Religion: de traditionella trossystemen är daoism (taoism), konfucianism och buddism. En person kan ofta utöva alla tre religionerna. I landet finns också tiotals miljoner kristna och muslimer Samarbetspartner: Hubei Christian Council, som är en del av China Christian Council. Arbetsområde: Hubei-provinsen i centrala Kina. Missionsförbundet stöder pastors- och ledarutbildning, kyrkobyggnation och bibelarbete, främst i Hubei, men också i andra delar av Kina. 14 Projektkatalog

15 Kongo-Brazzaville Pastorsutbildning I förorten Mansimou, cirka en mil från Brazzavilles centrum, ligger Evangeliska kyrkans centrum för pastorsutbildning. Här studerar eleverna under fyra år. Hebreiska och grekiska är obligatoriska ämnen, liksom introduktion till bibelns böcker, bibelteologi, dogmatik, etik, kyrkohistoria och afrikansk teologi. Franska, psykologi, filosofi, bokföring och praktisk fordonsskötsel finns också på programmet. I anslutning till pastorsutbildningen ges också utbildning för dem av elevernas makar som inte studerar på annat håll eller har en anställning. Högskolan har, förutom rektor, två heltidsanställda lärare och ett antal timlärare. Behov för ett år: kr per elev Projektnummer: 62 Återuppbyggnad av krigsskadade kyrkor De båda Kongorepublikerna drabbades under åren av förödande inbördeskrig. Förutom allt mänskligt lidande blev också den materiella förödelsen stor. Kyrkor och andra församlingsbyggnader som pastorsbostäder, dispensärer och skolor har förstörts. Församlingsanställda har plundrats på sina personliga tillhörigheter. Församlingar har i olika hög grad förlorat nödvändiga inventarier för verksamheten. Återuppbyggnadsarbetet är nu igång på olika platser och kommer att fortsätta under de närmaste åren. Genom stöd till detta behov kan byggnader repareras och stulna inventarier ersättas. Behov för ett år: kr Projektnummer: 67 Barnen i fokus efter kriget Ungdomsorganisationen inom Evangeliska kyrkan i Kongo, JEEC, har byggt upp ett koncept för stöd till barn och familjer efter kriget. För att komplettera andra hjälpinsatser där praktisk och materiell hjälp ges, har man satsat på barnens mentala rehabilitering och byggt upp lyssnarstationer i lokala församlingar. Där finns utbildade volontärer som har till uppgift att lyssna på vad barnen har att berätta och att hjälpa barnen hantera upplevelser och minnen som gör ont. Projektet är viktigt därför att det kastar ljus på barnens situation, på deras eget sätt att uttrycka det de har varit med om. Man har viss experthjälp från Unicef i Kongo. Stöd behövs för att utbilda fler frivilliga till arbetet och för att sprida arbetsmetoden i landet. Behov för ett år: kr Projektnummer: 68 Projektkatalog 15

16 Hälsovårdsarbete Efter inbördeskriget i Kongo-Brazzaville är det av största vikt att hälsovårdsarbetet i landet återupptas. Samtidigt som oroligheterna kostat oerhörda summor i mänskligt lidande ger den aktuella situationen också en möjlighet till förändring och nytänkande. Evangeliska kyrkan i Kongo har skickat in en ansökan till Sida om stöd till återuppbyggnad av det egna arbetet med hälsovård. Ansökan gäller drygt två miljoner kronor och avser att täcka kostnader för reparationer och utrustning av byggnader i Mansimou, ett vaccinationsprogram för barn samt hälsoutbildning på lokalnivå. Insatsen beräknas pågå i tre år och kräver en ekonomisk egeninsats på 20 procent av projektkostnaden. Behov för ett år: kr Projektnummer: Projektkatalog

17 Praktisk utbildning för unga Bristande utbildning och försörjningssvårigheter är en god grogrund för rekrytering av unga milissoldater. Detta har Republiken Kongo smärtsamt fått uppleva under de senaste årens väpnade konflikter. Evangeliska kyrkan ser därför som en viktig kallelse att ge unga människor ett alternativ. Man vill ge möjligheter för unga män att utbilda sig i ett praktiskt yrke. Genom att reparera och utrusta verkstadslokaler i Mansimou utanför Brazzaville vill kyrkan erbjuda lärlingsutbildning i fordonsmekanik, snickeri och svetsmekanisk verksamhet. 15 ettåriga lärlingsplatser kommer att ställas till förfogande. Eftersom denna insats är ett Sidastött projekt blir egeninsatsen 20 procent, ungefär kr. Behov för ett år: kr per elev Projektnummer: 691 Fredsarbete Projektet vill ge Evangeliska kyrkan möjlighet att på lokal nivå arbeta för en bestående fred genom utbildning, seminarier, debattkvällar, teater, sportaktiviteter, tidningsartiklar, inslag på radio och TV samt tryckning och spridning av böcker, affischer och småskrifter. Aktiviteterna har som syfte att verka för försoning mellan de olika etniska grupperna så att man gemensamt kan gå vidare efter kriget. Tanken är att sprida kunskap om ickevåldslösningar, mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet. Insatsen är i första hand tänkt att pågå ett år, för att därefter utvärderas. Projektet har stöd från Sida så egeninsatsen är 20 procent. Behov för ett år: kr Projektnummer: 692 Socialt arbete De senaste årens svåra händelser har kallat till en ny social medvetenhet i de lokala församlingarna inom Evangeliska kyrkan. Många barn har blivit föräldralösa, kvinnor står som ensamförsörjare för sina barn, åldringar har inte längre familjen som socialt skyddsnät. Nöden är stor och lokala resurser mobiliseras men räcker inte till. Här ges möjlighet för enskilda och församlingar i Sverige att bidra med medel till en hjälpfond ur vilken kongolesiska församlingar kan söka pengar till sina sociala insatser. Stöd till detta projekt kan också utvecklas till en värdefull vänförsamlingskontakt. Flera församlingar eller enskilda kan slå sig ihop för att bistå en kongolesisk församling. Behov för ett år i en församling: kr Projektnummer: 693 Projektkatalog 17

18 Ny bibel på kikongo Ett långt och mödosamt översättningsarbete från bibelns grundspråk till modern kikongo är nu avslutat. Endast slutjusteringar och tryckning återstår. Den nya bibelöversättningen kommer från årsskiftet finnas färdig för spridning och försäljning i de bägge Kongorepublikerna. Tusentals kristna och andra läsare inom kikongospråkets område ser med förväntan fram emot att få en ny bibel i sin hand. Biblarna behöver subventioneras för att så många som möjligt ska ha råd att köpa. Här finns en möjlighet att genom detta projekt bidra till evangelisation och bibelspridning i Kongorepublikerna. Behov för ett år: 50 kr per bibel Projektnummer: 694 Republiken Kongo (Kongo-Brazzaville) Statsskick: Republik Statschef: Denis Sassou-Nguesso Yta: km 2 Huvudstad: Brazzaville ( invånare) Invånare: 2,8 miljoner Folkgrupper: bakongo 50 %, teke, m bochi, sanga m fl Språk: franska som offi ciellt språk; kikongo m fl lokala språk Skolgång: obligatorisk för åldrarna 6 16 år Andel läskunniga: 75 % (uppskattning 1995) BNP/invånare: 830 US dollar (uppskattning 1997) Näringsgrenar: jordbruk 35 %, industri 20 %, service och övrigt 45 % Valuta: Francs CFA Beräknad medellivslängd: män 45 år, kvinnor 49 år Religion: animister %, katoliker %, protestanter %, muslimer ca 2 % Samarbetskyrka: Evangeliska kyrkan i Kongo, EEC, med ca medlemmar. EEC arbetar i hela landet. Stöd ges till EEC:s evangelisation och centrala administration, dessutom till hälso- och sjukvård, socialt arbete, pastors- och evangelistutbildning, återuppbyggnad av kyrkor och församlingsbyggnader, humanitärt stöd till krigets offer samt freds- och demokratiarbete. 18 Projektkatalog

19 Kongo-Kinshasa Ambulansflyg Evangeliska samfundet bedriver ett omfattande arbete i sydvästra Kongo, främst i Maniangaprovinsen. Under senare år har vägnätet i området kraftigt försämrats. Allt arbete underlättas därför betydligt genom tillgången till det lilla sexsitsiga Cessnaplanet som kallas The Helping Lion och fungerar som ambulans- och taxiflyg. Det är stationerat vid regionens stora ekumeniska sjukhus i Kimpese, och fungerar bland annat som förbindelselänk mellan kyrkans lokala sjukhus/dispensärer och regionsjukhuset. Att hålla ambulansflyget i gång kostar cirka en miljon kronor årligen. Svenska Missionsförbundet har lovat att försöka bidra med halva den kostnaden. Behov för ett år: kr Projektnummer: 91 Trädplantering I Maniangaområdet driver Evangeliska samfundet ett projekt för återbeskogning genom jordförbättring och trädplantering. Arbetsmetoden innebär förenklat att trädplantering kombineras med odling av olika grönsaker. På de platser där verksamhet bedrivs finns en gymnasieagronom som ansvarar för plantproduktionen och för utplanteringen på savannen. Agronomen är även ansvarig för att informera i byarna om arbetet och stimulera byborna att starta egna planteringar. Stor vikt läggs vid ungdomar via riktade insatser i skolor. Under tre år är målsättningen att producera tre miljoner plantor i plantskolorna. Projektet svarar också för all försäljning av grönsaksfröer i området. Kostnad per utplacerad växtduglig planta: 5 kr (= 5 träd för 100 kr) Projektnummer: 92 Vaccinering av barn Evangeliska samfundet driver sex sjukhus med omgivande hälsocentraler utifrån vilka ett omfattande förebyggande hälsoarbete bedrivs. Personal från en hälsocentral går dagen före ett bybesök till närmaste sjukhus för att hämta vaccin i en kylväska, specialbyggd för att klara rätt temperatur i upp till 36 timmar. Vid hemkomsten dagen därpå ger sig så ett team ut till en by för undervisning och vaccinering om transporten kunnat ske utan incidenter och vaccinet är oskadat. Vaccinering sker mot TBC, polio, stelkramp, kikhosta, difteri och mässling. Målgrupp är framför allt barn under fem år. Undervisning i hygien och näringslära ges också till mödrarna. Cirka 75 procent av barnen i Maniangaområdet vaccineras. Behov för ett år: kr Projektnummer: 93 Projektkatalog 19

20 Alfabetisering/undervisning De senaste årens kriser i landet innebär bland annat att människorna har svårare än någonsin att prioritera barnens skolgång. Det är framförallt flickorna som drabbas. Konsekvensen blir att behovet av läsundervisning för vuxna ökar. Församlingarna bedriver därför en speciell vuxenundervisning. Läskunnighet ökar den enskilda människans självkänsla och möjlighet att vidareutvecklas och dela tankar och erfarenheter med andra. Med hjälp av Sidabidrag har alfabetiseringsverksamhet påbörjats, men insatsen måste nu stå på egna ben. För att arbetet ska kunna fortsätta behövs ett kontinuerligt stöd till anskaffning av material och bidrag till lärarlöner. För närvarande finns det fyra flickskolor, men fler kan startas om pengarna räcker. Behov för ett år: kr för fyra skolor Projektnummer: 98 Reparation av brunnar och vattentäkter 1986 påbörjades ett målmedvetet arbete i Maniangaområdet i syfte att borra brunnar och öka tillgången på rent vatten. Nu vill man arbeta vidare genom att säkra vattentillgång och -kvalitet i befintliga källor och vattentäkter. Huvudmålet är att förse åtminstone 50 procent av Luoziområdets lantbruksbefolkning med rent vatten. Under en treårsperiod ska 200 vattenkällor förbättras och 90 cisterner byggas. Cisternerna placeras framför allt i skolor, sjukhus, hälsocentra och församlingar. Rent vatten är en bidragande orsak till bättre hygien och hälsa. Tillgång till vatten i närområdet minskar också kvinnors och barns arbetsbörda och ger dem utrymme att hinna med andra saker som är viktiga för deras liv. Behov för ett år: kr Projektnummer: 99 Pastors- och evangelistutbildning Att det finns välutbildade pastorer och evangelister för kyrkans olika behov är en viktig fråga i Evangeliska samfundet. Pastorer utbildas vid två olika ekumeniska universitet i huvudstaden Kinshasa. Kyrkan bidrar med administrativa avgifter för driften av de teologiska fakulteterna samt med studiemedel till de studerande. En tvåårig evangelistutbildning ges vid ett speciellt center i Luozi. Behov för ett år: kr per pastorselev kr för evangelistskolan Projektnummer: Projektkatalog

21 Anpassad teknik Evangeliska samfundet ser en betydelse i att försöka bidra till landets ekonomiska utveckling. Man menar att detta kan göras genom att stimulera till små och medelstora företag och genom att förbättra och modernisera föråldrade arbetsmetoder. Därför har man lämnat in en Sidaansökan för ett projekt som under tre år ska arbeta med att ta fram nya tekniker för bland annat energiförsörjning, konservering av matvaror samt förbättring av spisar. Den nya kunskapen ska sedan förmedlas via demonstrationer och seminarier. Projektet kommer också att förfoga över en fond för mikrokrediter som kan hjälpa enskilda eller kooperativ att komma igång med företag. Alla Sidastödda projekt kräver en egeninsats på 20 procent av kostnaden. Behov för ett år: kr Projektnummer: 992 Ekumenisk lekmannautbildning Utbildning på olika nivåer är av största vikt i Centralafrika. Protestantiska Universitetet i Kongo, UPC, spelar här en betydelsefull roll som en av de få fungerande institutionerna i det krigsdrabbade landet. Universitetet har ca studenter fördelade på en teologisk, en ekonomisk och en juridisk fakultet. Det finns ett stort behov av ett fungerande bibliotek. Sida har beviljat fyra miljoner kronor för uppförande av en biblioteksbyggnad, utrustning till denna samt till utbildning av personalen. Missionsförbundet och Baptistsamfundet hjälps åt att täcka egeninsatsen som uppgår till 20 procent av den totala kostnaden. Behov för ett år: kr Projektnummer: 993 Projektkatalog 21

22 Skolundervisning Evangeliska samfundet driver ungefär 150 skolor för omkring elever. Det statliga stödet till skolor är minimalt, varför föräldrar via föräldrakommittéer ger stora bidrag för att skolgången ska kunna fungera. En skollokal kan kosta kr att bygga. Stöd från Sverige kan då uppgå till kr medan den lokala insatsen är kr. Detta innebär att man lokalt via arbetsinsatser, transporter av byggnadsmaterial med mera står för 73 procent av kostnaden. Bidragen från Sverige täcker kostnader för takplåt och annat som är förhållandevis dyrt i inköp. Ett lokalt engagemang och ansvarstagande för ett skolbygge eller upprustning av en skola, kan alltså stödjas på detta sätt. Behov för ett år: kr per skola Projektnummer: 994 Ny bibel på kikongo Ett långt och mödosamt översättningsarbete från bibelns grundspråk till modern kikongo är nu avslutat. Endast slutjusteringar och tryckning återstår. Den nya bibelöversättningen kommer från årsskiftet finnas färdig för spridning och försäljning i de bägge Kongorepublikerna. Tusentals kristna och andra läsare inom kikongospråkets område ser med förväntan fram emot att få en ny bibel i sin hand. Biblarna behöver subventioneras för att så många som möjligt ska ha råd att köpa. Här finns en möjlighet att genom detta projekt bidra till evangelisation och bibelspridning i Kongorepublikerna. Behov för ett år: 50 kr per bibel Projektnummer: Projektkatalog

23 Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa) Statsskick: republik Stats- och regeringschef: Josef Kabila Yta: km 2 Huvudstad: Kinshasa (5 8 milj invånare) Invånare: 55 miljoner Folkgrupper: ca 250 etniska grupper, varav de flesta är bantufolk Språk: mer än 200 språk och dialekter; franska, lingala, kikongo, tshiluba och swahili är officiella språk Skolgång: sexårig grundskola obligatorisk Andel läskunniga vuxna: 77 % (1997) BNP/invånare: 110 US dollar (uppskattning 1997) Näringsgrenar: jordbruk 52 %, industri 11 %, tillverkningsindustri 7 %, tjänster 30 % (1994) Valuta: kongolesiska Francs Beräknad medellivslängd: män 52 år, kvinnor 55 år Religion: katoliker 47 %, protestanter 25 %, dessutom animister, kimbanguister och muslimer Samarbetskyrka: Evangeliska samfundet i Kongo, CEC, med ca medlemmar. Arbetsområde: CEC arbetar i Kinshasa och nedre Kongo. Stöd ges till EEC:s evangelisation och centrala administration, dessutom till hälso- och sjukvård, undervisning vid 150 skolor, jord- och skogsbruk, pastors- och evangelistutbildning, kyrkbyggen, socialt arbete, humanitära insatser samt freds- och demokratiarbete. SMU ger stöd till arbetet bland barn och unga samt verkar för utbyte mellan unga i Kongo-Kinshasa och Sverige. Projektkatalog 23

24 Mellanöstern Jerusaleminsamlingen Liksom Paulus en gång gjorde en insamling till de fattigaste bland de heliga i Jerusalem för att bistå dem materiellt, har Missionsförbundet och SMU en Jerusaleminsamling till stöd för de kristna i Mellanöstern. Svenska Missionsförbundet och SMU delar människornas förtvivlan över situationen i Mellanöstern och deras längtan efter en rättvis och varaktig fred. Pengarna från Jerusaleminsamlingen kommer därför att gå till freds- och försoningsarbete, diakonala insatser som sjukvård, rehabilitering av barn och vuxna, samt till återuppbyggnad och ledarutbildning. Behov för ett år: kr Projektnummer: 510 Stöd till flickor på Västbanken och Gaza Under några år har SMU och Missionsförbundet gett stöd till skolflickor på Västbanken. Genom lokala församlingar i området har fattiga kristna familjer fått hjälp att låta sina döttrar gå kvar i skolan. Behoven har ökat kraftigt den senaste tiden, varför insamlingen till detta ändamål fortsätter och vidgas till att också omfatta Gaza. Det finns också i några områden stort behov av kristen litteratur, som bekräftar och stärker de kristna barnens identitet. Insamlingen är en del av SMU:s insamling Alla på samma kula. Behov för ett år: kr Projektnummer: Projektkatalog

25 Stöd till skolbarn i Jeriko och Betlehem Projektet stöder barn med särskilda behov från fattiga familjer och från flyktingläger i Jeriko- och Betlehemsområdet. Det är barn med läs- och skrivsvårigheter som på skolorna får en ny chans att lära sig läsa och skriva. Projektet ger främst stöd till flickor, eftersom det ofta är flickorna som annars inte får gå i skolan när familjens ekonomi inte räcker till för alla barn i familjen. Behov för ett år: kr Projektnummer: 512 Mellanöstern Samarbetspartners: Federation of Middle East Evangelical Churches, Melia Center, Middle East Council of Churches, Moder Teresasystrarna i Gaza, Sabeel, SIRA. Arbetsområde: Palestina/Israel, Libanon, Syrien, Egypten, Jordanien. Missionsförbundet stöder kristet socialt arbete, ledarutbildning, fredsarbete, ekumeniskt arbete. Projektkatalog 25

26 Nicaragua Teologisk utbildning Moravakyrkan arbetar i Nicaragua sedan mer än 150 år och har ungefär medlemmar. Kyrkan drabbades hårt av inbördeskriget på 1980-talet, då bland annat pastorsutbildningen avbröts. Sedan 1990 har en distansundervisning fungerat. Idag finns det mer än 200 elever i den utbildningen återupptogs en fast utbildning, som idag har 35 elever, i ett nytt studiecentrum som stod färdigt då. Under år 2000 har en andra byggnadsetapp inletts, för att utöka antalet lektionssalar. Sida har gett stöd till studiecentret. Det finns behov av att bygga även en internatsdel, en hörsal och vissa andra lokaler. Missionsförbundets stöd går till ett utbildningsteam, resor, studiematerial samt till biblioteket. Behov för ett år: kr Projektnummer: 70 Utbildning av indianledare Moravauniversitetet i Puerto Cabezas har en avdelning för forskning och kursverksamhet. För närvarande pågår kurser för den omgivande lands- och kustbygdens indianledare, som tillhör Miskito- och Mayangnafolken. De utbildas i lokalt självstyre, småföretagande, kustnära fiske samt jord- och skogsbruk. Ett annat kursprogram är riktat till en grupp f d motståndsmän från 1980-talets inbördeskrig, som på liknande sätt får hjälp att orientera sig in i ett civilt liv och en civil verksamhet för sin försörjning. Kursverksamheten är möjlig genom Sidastöd, men det krävs också en egeninsats där Missionsförbundet står för 20 procent. Behov för ett år: kr Projektnummer: Projektkatalog

27 Ungdomsarbete inom Moravakyrkan SMU samarbetar med AJECIM, ungdomsrörelsen inom Moravakyrkan, främst med ledarutbildning och seminarieverksamhet. Det är viktigt att ungdomarna får möjlighet att organisera sig, att träffas och dela erfarenheter från olika lokala miljöer. SMU stöder också lokala bibliotek för barn och ungdomar. Där finns skolböcker men också skönlitteratur möjlighet till utblickar i världen och inblickar i tankar och drömmar... någonting alla borde ha tillgång till! Behov för ett år: kr Projektnummer: 73 Nicaragua Statsskick: republik Statschef: Arnoldo Aleman Lacayo Yta: km 2 (enligt Världsbanken m fl, andra källor anger ) Huvudstad: Managua (1,1 miljon invånare med förstäder 1995) Invånare: 4,3 miljoner (1996) Folkgrupper: mestiser 69 %, vita (främst av spansk härkomst) 17 %, svarta och mulatter 9 %, indianer 5 % (1992) Språk: spanska är officiellt språk, engelska, miskito, sumu och ramas är erkända språk på Atlantkusten Andel läskunniga: 66 % (1995) BNP/invånare: 433 US dollar (1994) Näringsgrenar: jordbruk 33 %, industri 22 %, transporter och kommunikationer 4 %, handel 24 %, service och övrigt 17 % (1994) Valuta: cordoba, 1 cordoba = 100 cevantos = 0,8 SEK (feb 1998) Beräknad medellivslängd: 69 år Religion: katoliker 89 %, bland de övriga 11 % dominerar protestanterna Samarbetspartners: Moravakyrkan (Nicaragua och Honduras) samt Accion Medica Cristiana (Nicaragua). Arbetsområde: Atlantkusten i Nicaragua, La Mosquitia i Honduras. Missionsförbundet och SMU stöder utbyggnaden av ett studiecentrum och undervisning, pastorsutbildning, ungdomsarbete, freds- och försoningsarbete samt hälsovårdsarbete. Projektkatalog 27

28 Pakistan Kvinnoarbete Oavsett hur högt kvalificerad, välutbildad och begåvad kvinnan än må vara, ser man ofta ned på henne i det pakistanska samhället, i familjen och i kyrkan. En kvinnoorganisation inom Pakistanska kyrkan i Lahore arbetar för att starta ett välfärdscenter där. Centrets målsättningar är: att träna kvinnor att bli ekonomiskt självständiga att göra kvinnor medvetna om sina legala rättigheter att ge kvinnor yrkeskunskap och lära dem att marknadsföra sina produkter att ge kvinnor möjlighet att bekämpa våld mot dem och mot barn att ge kvinnor andlig och teologisk kunskap att ge juridisk hjälp Missionsförbundet samarbetar med Raiwinds stift inom Pakistanska kyrkan som samordnar de planerade insatserna. Behov för ett år: kr Projektnummer: 52 Pakistan Statsskick: republik Statschef: Mohammad Rafiq Tarar Yta: km 2 (innefattar ej den pakistanskkontrollerade delen av Kashmir, som utgör km 2 ) Huvudstad: Islamabad ( ) Invånare: 147,8 miljoner (1998) Folkgrupper: punjaber ca 60 %, sindier ca 10 %, pushtuner ca 10 %, mohajirer ca 7 %, balucher ca 5 %, andra minoriteter ca 8 % Språk: urdu är offi ciellt språk. Andra viktiga språk är punjabi, sindhi, pashto och baluchi Andel läskunniga: män 50 %, kvinnor 24 % (1995) BNP/invånare: 504 US dollar (1995) Näringsgrenar: jordbruk 26 %, industri 25 %, transporter och kommunikationer 10 %, handel 16 %, service och övrigt 23 % (1995) Valuta: rupee, 1 rupee = 0,16 SEK (feb 1999) Beräknad medellivslängd: 61 år Religion: muslimer (främst sunniter) ca 97 %. Små grupper hinduer, kristna, perser, buddister och bahaier Samarbetspartners: Raiwind stift inom Church of Pakistan samt Christian Study Centre, Rawalpindi. Arbetet utförs i samarbete med Svenska kyrkans mission inom ramen för Svenska Pakistankommittén. Missionsförbundet stöder skolverksamhet, kvinnoarbete och teologiska studier samt ger bidrag till driftskostnader för Christian Study Centre. 28 Projektkatalog

29 Sverige SMU:s Ettårsarbete Ettårsarbetet har gett många ungdomar värdefulla erfarenheter och församlingar ovärderlig hjälp under åren. Syftet med Ettårsarbetet är att ge ungdomar en möjlighet att göra en insats i församling och SMU-förening utan krav på någon längre utbildning. De får en chans att pröva sin tro och eventuella kallelse till församlingstjänst. Församlingar med små ekonomiska resurser får en möjlighet att erbjuda ungdomar anställning. Ettåringen fungerar som en ledarresurs i barn- och ungdomsgrupper och får vara med och forma ett fungerande ledarskap i SMU. Behov för ett år: kr Projektnummer: 87 Församlingsmentorer Ibland behövs en blick utifrån för att kunna utvecklas. En vän som ser och känner, på en gång kritisk och förtrogen. Detta är en församlingsmentor, tillräcklig insatt för att förstå den lokala församlingens situation och tillräckligt distanserad för att kunna bidra kritiskt och konstruktivt. Församlingsmentorn finns i skärningspunkten mellan organisationsutveckling och själavård/andligt ledarskap. Samarbetet mellan mentor och församling är en långsiktig process där församlingen får hjälp i sitt utvecklingsarbete. Detta arbete bör kompletteras Projektkatalog 29

30 med utbildning och inspiration för församling och förtroendevalda. Församlingsmentorerna får kontinuerlig utbildning och stöd från Svenska Missionsförbundet. För mindre församlingar är det viktigt att få hjälp med kostnaden för detta samarbete. Behov för ett år: kr per mentor Projektnummer: 893 Pionjärarbete Under de närmaste åren vill Missionsförbundet ge möjlighet för pastorer och team att i nära samarbete med församlingar och distrikt finna former för att möta människor på nya platser med evangeliet. Det pionjära arbetet har en klar inriktning att starta nya församlingar där sådana saknas. Det kan också innebära att, där det finns underlag för ett utåtriktat arbete, pröva nya arbetsformer i församlingar med litet medlemsantal. Pionjärt arbete är långsiktigt och kräver en god ekonomisk grund. Som samordnare av arbetet har Missionsförbundet en anställd missionär i Sverige för att informera, inspirera och vara ett stöd för pionjärpastorer och -team i detta nya arbete. Behov för ett år: kr Projektnummer: 894 Evangelisationsteam Under ett par års tid har ett evangelisationsteam arbetat. Arbetet bygger på en avtalad samverkan med lokala församlingar, där teamet och församlingen förbereder, genomför och därefter utvärderar en evangelisationssatsning. Den innehåller många olika delar som skolkontakter, kvinno- respektive mansfrukostar och temakvällar omkring aktuella frågor i samhället med inbjudna från till exempel kommun och skola. Teamet vill även inspirera inom sång- och musikområdet liksom när det gäller förkunnelsen och inbjudan till församlingen. Satsningen på ett evangelisationsteam pågår under en treårsperiod. Behov för ett år: kr Projektnummer: 895 Ömsesidig mission I projektet Ömsesidig mission är ambitionen att förnya medvetandet hos församlingar och enskilda om missionsuppdraget. Att arbeta för tydligare linjer och söka goda kommunikationsvägar för vänförsamlingsarbetet. Försöka föra in erfarenheter från den universella kyrkan i det lokala arbetet som ett led i förverkligandet av ömsesidighet i mission. Att öka medvetenheten och engagemanget om Mission på sex kontinenter, bland annat genom att undersöka möjligheterna och arbeta för att utbytesprogram med någon eller några systerkyrkor förverkligas. Behov för ett år: kr Projektnummer: Projektkatalog

31 Hela livets kyrka Hela livets kyrka är ett projekt som hämtar sin inspiration från det tidigare projektet Alla åldrars gudstjänst och som syftar till att fördjupa det teologiska tänkandet. Hela kroppens gudstjänst är en del av projektet. Inom projektet ryms också konkretion av innehållet i dokumentet En enda kropp om funktionshinder. Projektet är gemensamt för Missionsförbundet och SMU. Syftet är att utveckla och inspirera barns och ungdomars delaktighet i gudstjänstlivet. Erfarenheterna från projektet kommer att utvärderas och användas som inspiration och utmaningar för församlingar över hela landet. Behov för ett år: kr Projektnummer: 897 Projektkatalog 31

32 Övrigt Ekumeniska lånefonden Eclof (the Ecumenical Church Loan Fund) har två mål för sin verksamhet: att låna till kyrkor för arbete som stärker kyrkans verksamhet. att ge fattiga människor i tredje världen lån för att starta egna företag. De medel som Missionsförbundet stöder Eclof med används till så kallade roterande fonder. Det betyder att människor kan låna en mindre summa och när lånet betalas av går pengarna tillbaka till fonden så att nya lån kan ges. Missionsförbundets stöd handlar både om att öka de fonder som finns och stärka de administrativa rutinerna. Dessutom får flera av Svenska Missionsförbundets samarbetskyrkor hjälp av Eclof. Läs mer på deras hemsida: Behov för ett år: kr Projektnummer: 120 Kyrkornas Världsråd Kyrkornas Världsråd består idag av 342 medlemskyrkor i 100 länder. Målet är att fördjupa gemenskapen mellan kyrkor och samfund och arbeta tillsammans för att förverkliga Guds mission på jorden. Missionsförbundet är bland annat med och förmedlar Sidamedel till utvecklingsinsatser via Kyrkornas Världsråd, där en egeninsats förväntas av Svenska Missionsförbundet. Dessa medel används till att aktualisera frågor om skuldavskrivning och globalisering; till stipendier och annat stöd till ungdomar och kvinnor; till olika minoriteter och till fredsskapande arbete samt till förebyggande sjukvård och arbetet för att motarbeta HIV/aids och andra allvarliga sjukdomar. Läs mer på deras hemsida: Behov för ett år: kr Projektnummer: 121 Foto: Emanuel Furbacken sid 24, 25, Marine Hedström-Rojas sid 3, Bertil Svensson sid 5, 10, 13, 14, 21 och Peter Wärnelid sid 7, 16, Projektkatalog

en HEL värld stöd Missionskyrkans internationella mission Missionskyrkans projektkatalog finns på www.missionskyrkan.

en HEL värld stöd Missionskyrkans internationella mission Missionskyrkans projektkatalog finns på www.missionskyrkan. en HEL värld stöd Missionskyrkans internationella mission Missionskyrkans projektkatalog finns på www.missionskyrkan.se/projektkatalog en HEL värld Evangelisation, diakoni och gemenskap är alla uttryck

Läs mer

Tillsammans i världen

Tillsammans i världen Tillsammans i världen b e k ä m p a f a t t i g d o m e v a n g e l i s a t i o n m ä n s k l i g a r ä t t i g h e t e r Utmanad att vara med och göra skillnad alla har vi väl någon gång känt att det

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Equmeniakyrkans samarbete i Ryssland

Equmeniakyrkans samarbete i Ryssland Equmeniakyrkans samarbete i Ryssland 1 Ryssland Ryssland är ett av de länder där Equmeniakyrkan genom bildarsamfundet Svenska Missionskyrkan funnits längst. Under modern tid, sedan 1990, har ett samarbete

Läs mer

VOIPROJEKTETs. Fadderprogram

VOIPROJEKTETs. Fadderprogram VOIPROJEKTETs Fadderprogram Voiprojektets Fadderprogram VOIPROJEKTET Staden Voi med omnejd är svårt drabbad av HIV/AIDS och till följd av detta ökar antalet föräldralösa barn drastiskt. Samarbetet mellan

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 beslutad av kyrkokonferensen 2014 Vision En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Övergripande mål Equmeniakyrkans övergripande mål

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

och liv. till kyrkan. ledarskap.

och liv. till kyrkan. ledarskap. Idag ser vi att sportlovsläger, nyårsläger och tonårsläger ofta är fyllda av idrott och sport. SMU, SBUF och MKU har en historia med mycket idrottsarrangemang, bland annat SMUiader och distriktsmästerskap.

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Material för årskurs 4-6

Material för årskurs 4-6 Material för årskurs 4-6 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi.

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

1. Öppen och fördomsfri kyrka

1. Öppen och fördomsfri kyrka Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK är ett nätverk som samlar liberaler engagerade i Svenska kyrkan. Vi m öjliggör för alla liberaler oavsett partipolitisk tillhörighet att vara förtroendevalda i Svenska

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Dövas Afrika Missions utvecklingsprojekt 2016-2017

Dövas Afrika Missions utvecklingsprojekt 2016-2017 Denna projektplan är uppdaterad 29/1 2015 och beslutad av styrelsen 14/2 2015 //BO Dövas Afrika Missions utvecklingsprojekt 2016-2017 Projektnamn: Mötesplats- Tanzania/Sverige Projektägare Dövas Afrikamission

Läs mer

1. Mission över alla gränser... 3. 2. Våra utgångspunkter...4. 3. Vad gör vi och hur gör vi?... 7. 4. Hur vet vi om vi har lyckats?...

1. Mission över alla gränser... 3. 2. Våra utgångspunkter...4. 3. Vad gör vi och hur gör vi?... 7. 4. Hur vet vi om vi har lyckats?... 1 1. Mission över alla gränser... 3 2. Våra utgångspunkter...4 3. Vad gör vi och hur gör vi?... 7 4. Hur vet vi om vi har lyckats?... 10 5. Till sist...12 2 I vår tradition och historia har mission ofta

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

Handelsbankens FadderbarnsFond Bilaga 1 till Förvaltningsberättelsen Totalt utbetalda bidrag under år 2008: 2.535.311,41 kr Sid. 1/2 Organisation/ Projekt: BaanChivitMai: Totalt bidrag under 2008: BCM-barnen

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Material för Förskolan - årskurs 3

Material för Förskolan - årskurs 3 Material för Förskolan - årskurs 3 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2007

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2007 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2007 Maria

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 livets ord Styrelsen för Stiftelsen Livets Ord Org nr 817602-1106 Utrusta Guds folk med hans trosord, visa dem vilka andliga vapen de har, lär dem använda dem och sänd dem ut i

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2006

Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2006 Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2006 Protokoll 1 Innehåll Protokoll, Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 15 17 juni 2006 Torsdag 15 juni 1 Inledningstal... 4 2 Val av presidium... 6

Läs mer

Barn och ungdomar i kyrka och samhälle i Sverige

Barn och ungdomar i kyrka och samhälle i Sverige Barn och ungdomar i kyrka och samhälle i Sverige Under våren 2012 har metodstödjaren för Barn och Ungdom på Frälsningsarméns programkontor tillsammans med arbetsgruppen för Frälsningsarméns Ungdomsförbund

Läs mer

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF/Estey LIVET är en GÅVA som du kan ge vidare Vi vet att det går att skapa en bättre värld för alla barn. En värld där alla barn i alla

Läs mer

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge! Socialdemokraterna Haninge Haninge 2009-04-17 Social ekonomi Det är något för Haninge! 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse

Läs mer

Information - Kommunikation Det är skillnad på att informera och att kommunicera. Kommunikation handlar om att två eller fler parter lever i dialog.

Information - Kommunikation Det är skillnad på att informera och att kommunicera. Kommunikation handlar om att två eller fler parter lever i dialog. Redaktion: Kommunikationsavdelningen på Missionskyrkans kansli info@missionskyrkan.se Postadress: Box 632, 113 81 Stockholm tfn 8-674 7 www.missionskyrkan.se nr 1/7 Information - Kommunikation Det är skillnad

Läs mer

Vi är med och förändrar Sverige!

Vi är med och förändrar Sverige! Din kyrkoavgift till församlingen ett enkelt sätt att stödja arbetet Vi är med och förändrar Sverige! Kom med du också! Vårt gemensamma beslut utmanar: I snitt 14 nya givare per församling!» Vi vågar satsa

Läs mer

Framtidstro, Barn i alla länder. Genom Barn i alla länder (BIAL) får barn stöd till utbildning för en bättre framtid.

Framtidstro, Barn i alla länder. Genom Barn i alla länder (BIAL) får barn stöd till utbildning för en bättre framtid. Framtidstro, Barn i alla länder Genom Barn i alla länder (BIAL) får barn stöd till utbildning för en bättre framtid. Barnens egen mission, BIAL, vill verka för att barns rättigheter blir tillgodosedda

Läs mer

Effektrapport Frii 2013

Effektrapport Frii 2013 Effektrapport Frii 2013 P A G E 1 of (5) D A T E 30/09/2014 A U T H O R Krister Adolfsson 1. Vad vill er organisation uppnå? Diakonia är en biståndsorganisation grundad i kristna värderingar som samarbetar

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Beslutad av kyrkostyrelsen den 7 april 2013 Inledning Kyrkostyrelsen lägger här fram sitt förslag till rambudget för år 2014. Under våren 2013 har styrelsen

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

De unga entreprenörerna! Wallumni. - Anders Walls stiftelses stipendienätverk. Kenneth Alness 58år!!!!

De unga entreprenörerna! Wallumni. - Anders Walls stiftelses stipendienätverk. Kenneth Alness 58år!!!! De unga entreprenörerna! Wallumni - Anders Walls stiftelses stipendienätverk Kenneth Alness 58år!!!! Vad är Wallumni? Anders Walls Stiftelse grundades 1981 och delar årligen ut stipendier till unga begåvningar

Läs mer

Läkarmissionens effektrapport 2014

Läkarmissionens effektrapport 2014 Effektrapport 2014 Läkarmissionens effektrapport 2014 Namn: Läkarmissionen (Svenska Journalens Läkarmission och Hjälpverksamhet) Org.nr: 802005-9989 Juridisk form: Stiftelse 1. Vad vill Läkarmissionen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer

Kristendomen och andra livsåskådningar

Kristendomen och andra livsåskådningar Kristendomen och andra livsåskådningar Världens mest kända människa, eller var Han Guds Son? PLANERING AV SO: RELIGION, MOMENT: KRISTENDOMEN OCH ANDRA LIVSÅSKÄDNINGAR Klass: 8D HT 2012 LÄRARE: ROLF JOHNNY

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Rollbeskrivning för kombinerad tjänst som assistent och sekreterare

Rollbeskrivning för kombinerad tjänst som assistent och sekreterare Rollbeskrivning för kombinerad tjänst som assistent och sekreterare Välkommen till Gideoniterna! En ny tjänst har inrättats som assistent/sekreterare med placering vid förbundets kansli i Örebro. Syftet

Läs mer

Välkomna till Trampolin! Lägerkommittén, genom Torbjörn Jacobsson, lägerchef

Välkomna till Trampolin! Lägerkommittén, genom Torbjörn Jacobsson, lägerchef trampolin närmar sig med stormsteg! Om nio månader är det slutet av juli, uppbyggnaden av lägret är i full gång och inryckningen för scouterna ligger bara ett par dagar bort. Förhoppningsvis väntar lägerplatsen

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Relationer i centrum för ett lyckat lärande. Helena Colliander

Relationer i centrum för ett lyckat lärande. Helena Colliander Relationer i centrum för ett lyckat lärande Helena Colliander Sudan Sudan Ett konfliktfyllt land Inbördeskrig i över 20 år landet delas (juli 2011) Många stamkonflikter i gränstrakterna mellan Sudan och

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

KENYA HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP

KENYA HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP KENYA HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP Vatten Området lider av extrem svår torka periodvis. Brist på vatten förorsakar stort lidande. Regnvatten lagras för användning under torrperioderna. Därför byggs många vattentankar.

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Bibelstudiet: Enhet för världens skull

Bibelstudiet: Enhet för världens skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Enhet för världens skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Vi

Läs mer

Barbro Dahlbom-Hall Konsult AB

Barbro Dahlbom-Hall Konsult AB CV BARBRO DAHLBOM-HALL 1967 Examen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. 1967-1969 Byråsekreterare Statens Personalutbildningsnämnd (PUN) med ansvar för amanuensutbildning 1969-1976

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Vincent Ihlberg TJG-konsulent, Salt Barn och unga i EFS Hållands folkhögskola

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Vincent Ihlberg TJG-konsulent, Salt Barn och unga i EFS Hållands folkhögskola INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTBILDNINGEN. 2 KURSUPPLÄGG.. 3 KAMRATSTÖDJARE... 3 UNGDOMSLEDARE. 3 TEAMARE.. 4 EGNA KOSTNADER.. 4 BÖNEBREV... 4 INTERNET.. 4 UTBILDNINGSFÖRSAMLING. 4 TEAMANSVARIG.. 5 HANDLEDNING.

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION

Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION Jag har lärt mig att tänka på att alla inte har samma förutsättningar som vi i Sverige och att man ska ta vara på sina möjligheter. Man tjänar ingenting på att

Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 Dalkarlså Folkhögskola ligger vackert belägen i Västerbottens kustland, fyra mil norr om Umeå. Låt den kreativa miljön prägla studieåret

Läs mer

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde Kyrknytt Delad gemenskap Svenska kyrkan är en av de äldsta för att inte säga den äldsta gemenskapen i vårt samhälle. I Kyrkoordningen uttrycks det som är vårt huvudsyfte: fira gudstjänst, bedriva undervisning

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Bibelstudiet: Att dela för livets skull

Bibelstudiet: Att dela för livets skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Att dela för livets skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

utmanad: Välkommen till konferens! av Jesus och samtiden nr 3/10 Örebro 2010 13-16 maj, Conventum www.gemensamframtid.se/utmanad

utmanad: Välkommen till konferens! av Jesus och samtiden nr 3/10 Örebro 2010 13-16 maj, Conventum www.gemensamframtid.se/utmanad Redaktion: Kommunikationsavdelningen på Missionskyrkans kansli info@missionskyrkan.se Postadress: Box 632, 113 81 Stockholm tfn 8-674 7 www.missionskyrkan.se nr 3/1 utmanad: av Jesus och samtiden 13-16

Läs mer