Vi fördjupar demokratin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi fördjupar demokratin"

Transkript

1 Vi fördjupar demokratin En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter

2

3 ordföranden har ordet Människor i byutvecklingsgrupper, kooperativ och intresseföreningar runt om i landet, arbetar tillsammans för sina bygders utveckling. De utför ett mycket betydelsefullt samhällsbyggande. Med denna skriftserie vill vi uppmärksamma några platser där bygdens folk har brutit nya vägar för att fördjupa demokratin. Vi vill sprida goda exempel bygder emellan, och också få våra makthavare att upptäcka den kapacitet och skaparkraft som finns i vårt härliga land. God läsning! innehåll Bygdens Röst Yes! 4 Svågadalsnämnden 5 Områdesstyrelsen i Kall 6 Kosternämnden 7 Kommunala byautvecklingsgruppen i Malung 8 Blivande närrådet i Österfärnebo 9 Kommunpartiet Vår framtid i Gullspång 10 Avslutande reflexioner 11 Kontakter 11 Åke Edin Ordförande Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva Kall Svågadalen Malung Österfärnebo Koster Gullspång Skribent: Ulla Herlitz Omslag: Kosternämnden åker med den nya färjan. Omslagsfoto: Susanne Enfors-Davies Form: Ingse & Co AB/Reybekiel Form AB Redaktör: Karin Wenström Ansvarig utgivare: Åke Edin Tryck: Alltryck Plus AB, Lysekil 2006 Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva Stortorget 7, Stockholm Tfn: , fax: E-post:

4 Bygdens röst Yes! På temat Bygdens Röst Yes! samlades i Öje, den 9 mars 2006, ett fyrtiotal engagerade deltagare till det första rådslaget i regeringens demokratisatsning. En av tankarna med rådslagen var att samla information till en ny demokratipolitik. Samtalen om lokal demokrati fördes bland ribbstolar och basketkorgar i en gymnastiksal i Öje servicekooperativ. Vid ingången vakade en gigantisk uppstoppad albinoälg över vinterrockar och jackor. Som en händelse har Svågadalsnämnden en älg i sitt vapen och i Svågadalen finns också Sveriges första partiopolitiska nämnd med personvalda lokala ledamöter i allmänna val. De lokala demokratimodeller som presenterades på seminariet speglar ett brett och intressant spektrum av olika former för lokalt inflytande. Svågadalsnämnden, Områdesstyrelsen i Kall, Kosternämnden, Kommunala byautvecklingsgruppen i Malung, Närrådet i Österfärnebo och Kommunpartiet Vår framtid kan ses som nya moderna instrument för att kanalisera medborgarnas synpunkter och åsikter. I en forskarrapport 1 om Svågadalsnämnden pekar forskarna just på problemet att de traditionella politiska partierna har förlorat sin kanalfunktion. Tidigare fanns en annan närhet och direktkontakt mellan medborgare och partier/folkvalda politiker. Under och 1970 talen minskade antalet kommuner successivt från till knappt 290 kommuner genom sammanslagningar. Små och perifera samhällen blev ofta svagt representerade i de nya storkommunerna. Det är i detta tomrum som många lokala demokratiinitiativ har uppstått. Hit kan man också räkna in hundratalet kommunbygderåd som många av byarörelsens drygt lokala utvecklingsgrupper deltar i. Den representativa demokratin med de politiska partierna utgör den svenska folkstyrelsens grund. Det är i den representativa demokratins växelspel med medborgarnas erfarenheter och viljor som folkstyrelsens utveckling avgörs. I de många mötena medborgarna emellan bildas de dygder och normer som en demokrati både förutsätter och syftar till. Den deltagardemokrati som bland annat den statliga Demokratiutredningen 2 förordade innebär att varje medborgare måste ges större möjligheter till deltagande, inflytande och delaktighet. Våra exempel i den här skriften om lokal demokrati är spjutspetsar som öppnar nya kanaler mellan medborgare och förtroendevalda. Framtidens demokratiska utmaning ligger i att kunna ta tillvara och utveckla det lokala engagemanget; att hitta fungerande och hållbara demokratiformer som kombinerar medborgarnas lokala partiopolitiska engagemang med den partipolitiska representativa strukturen. 1. Representativ demokrati utan partier, Vad kan vi lära av Svågadalsnämnden? Jan Olsson, Ann Sofie Lennqvist Lindén, Novemus/Örebro Universitet, En uthållig demokrati, SOU 2000:1, DemokratiUtredningen

5 Svågadalsnämnden bygdens största arbetsgivare Vi tröttnade på att vara nickedockor, säger Arne Edström, ordförande i Svågadalsnämnden om varför han och hans medarbetare engagerat sig i lokalt arbete för inflytande och delaktighet. Äppelboflotten är en av många verksamheter som drivs av Äppelbo Gemenskap en av de sju utvecklingsgrupper som gör sin röst hörd genom Vansbro kommunbygderåd. Svågagården rymmer en mängd verksamheter. Förutom Svåganämndens kontor, finns här bland annat skola, barnstuga, hemtjänst, trä- och textilverkstäder och en allmän tvättstuga. Foto: Arne Edström Svågadalsnämnden är en unik modell för lokal demokrati. Tanken är att nämndens sju ledamöter, utan partifärg och valda av invånarna direkt, ska förvalta skattemedel för området och stå i tät och nära kontakt med medborgarna. Nämnden handlägger skola, barnomsorg, äldreomsorg samt kultur och fritid, och är bygdens största arbetsgivare med 20 anställda. Och efter lokala påtryckningar jobbar nämnden även med landsbygdsutveckling. I Svågans dalgång med 15 byar och cirka 600 invånare finns sedan 1996 Sveriges första och fortfarande enda partiopolitiska kommundelsnämnd med direktvalda ledamöter. Den kom inte till av sig själv utan är resultatet av en envis kamp av människorna i bygden. Det hela började redan på 1970 talet med en studiecirkel om bygdens överlevnad. Under landsbygdskampanjen i slutet av 1980 talet blev Svågadalen utnämnd till en av tre Framtidsbyar, och Svågagården byggdes i samband med det. Där finns nu skola, barnstuga, hemtjänst, Folkets Hus med restaurang och stor samlingssal, idrottshall med bastu, trä och textilverkstäder, allmän tvättstuga, handikappanpassade lägenheter och Svågadalsnämndens kontor. Det finns ett rikt föreningsliv i dalen med fem aktiva byalag, samlade i Svågadalens intresseförening. Vi arbetar aktivt tillsammans med nämnden, berättar Sven Erik Eriksson som är ordförande i intresseföreningen men också förtroendevald i Svågadalsnämnden. I senaste valet för fyra år sedan fanns 23 namn på valsedeln och valdeltagandet var 59 procent 1. Det är reglementet, alltså de regler och lagar som gäller för kommunal förvaltning, som styr tillsammans med de förtroendevaldas personliga mandat från väljarna. Förutom de frågor som nämnden har formellt ansvar för, bevakar de sådant som är viktigt för bygden. När det krävs uppvaktar de myndigheter och skickar skrivelser. Det har de gjort om väg 772, posten och mobilnätet. Har människorna i dalen synpunkter räcker det faktiskt med att prata med den nämndledamot man träffar, kanske i affären, på macken eller på Svågagården. Här är det inte långt mellan medborgare och förtroendevalda, alla känner ju varandra, mer eller mindre. kontakt: 1. Valet 2006 genomförs 19 november och resultatet var inte klart när detta skrevs.

6 områdesstyrelsen i kall närhet ger korta beslutsvägar Den 15 november 1997 var en historisk dag för invånarna i Kallbygden. Då gick de till valurnorna för att välja bygdens representanter till den nya områdesstyrelsen i allmänna val. Det efterlängtade äldreboendet står nu klart och är ett resultat av områdesstyrelsens arbete. Foto: Egon Wikström när Åre kommun ville testa olika former för att öka medborgarinflytandet, anmälde Kallbygdens intresseförening sitt intresse. Försöket slog väl ut och idag är områdesstyrelsen permanentad. Styrelsen består av sex ledamöter varav ordföranden och ytterligare två ledamöter väljs direkt av lokalbefolkningen på egna mandat och tre kommunalpolitiker utses av kommunen. Vid valet 2006 var valdeltagandet 62 procent. På valsedeln, som upptog 15 namn i bokstavsordning, kunde de knappt 600 invånarna i Kallbygden kryssa för en till tre personer. Föregående mandatperiods ordförande Jan Forssén fick förnyat förtroende, nästan 50 procent av väljarna kryssade honom. En viktig tanke var att utveckla nya demokratiska former för att ta tillvara samhällsengagemanget hos dem som väljer att stå utanför partipolitiken, säger Eva Olsson områdeschef i Kallbygden. Hon basar över förskola, fritidshem, skola (t o m årskurs 6), hemvård och drygt 20 anställda. Områdesstyrelsen har en budget på cirka 10 miljoner kronor för att klara sina åtaganden. Och man är stolt över att Kallbygdens verksamheter har lägst sjukfrånvaro i hela kommunen. Ett önskemål sedan starten var ett äldreboende i bygden. Det framkom när man frågade alla hushåll om vilka frågor de tyckte styrelsen skulle driva. Nu står äldreboendet klart för inflyttning. Närhet, korta beslutsvägar och mindre byråkrati är några framgångsfaktorer som Jan Forssén, Eva Olsson och Egon Wikström från Kallbygdens intresseförening lyfter fram. Ökat engagemang, lättöverskådlig ekonomi, möjlighet att driva lokala frågor och ingen partipolitik är andra. Intresseföreningen har en aktiv roll i bygdens utveckling och äger både vindkrafts, fastighets och bredbandsbolag. Föreningen och styrelsen samarbetar och driver frågor tillsammans med bygdens bästa för ögonen. Båda framhåller att besluten är väl förankrade och att det är bra att ha med partipolitiker i områdesstyrelsen eftersom de har direkta kanaler till kommunstyrelse och fullmäktige. Om det finns något på minussidan? Jo, lokal demokrati tar mycket tid och ibland tas man inte riktigt på allvar, tycker Jan, Eva och Egon. kontakt:

7 Numera går en obemannad färja fram och tillbaka över sundet mellan Syd- och Nordkoster och binder samman öarna. Den stora färjan på bilden är färjan från Strömstad. Foto: Susanne Enfors-Davies kosternämnden har svetsat samman öborna Det har tagit tid att få in det demokratiska tänkandet på Syd- och Nordkoster; att det inte handlar om att stå bakom en sjöbod och muttra utan att göra sin röst hörd. Arbetet i Kosternämnden har inte bara gett konkreta resultat som en helt ny färja mellan öarna utan det har också svetsat samman öborna. kosternämnden är ett partiopolitiskt forum med representanter från öarna och är Kosterbornas röst gentemot myndigheterna. Erland Lundqvist, kommunstyrelsens ordförande i Strömstad, berättar att innan Kosternämndens tillkomst var det svårt att veta vad Kosterborna kände och ville. Ofta var det röster emot som fick utrymme medan andra låg lågt för att inte bryta det invanda mönstret och sticka ut. Så både kommunen och öborna tyckte att en direktvald Kosternämnd var bra. Men inte en förening till var budskapet från öborna, som redan hade samhällsförening, företagarförening, sportklubb, hembygdsförening, hamnförening, vägförening och många fler. Så Kosternämndens mandat är att vara en lokal nämnd vars främsta syfte är att bilda sig en uppfattning om majoritetens vilja i viktiga frågor och efter förankring hos Kosterborna framföra detta till berörd instans. Första valet hölls i maj år På Koster bor omkring 320 personer året om, och alla över 16 år som är mantalsskrivna på Kosteröarna är röstberättigade och valbara. Valet går till så att alla får en lista över de valbara personerna med en unik tresiffrig kod och på valsedeln skriver man koderna för de nio personer man vill se i nämnden. De nio som får flest röster väljs till ledamöter i nämnden. Skulle någon tacka nej går uppdraget till den som därefter fått flest röster. Kosternämnden delar upp de röstberättigade i tre åldersgrupper. Särskilt roligt med valet år 2006 var att 55 procent i den äldsta åldersgruppen och 47 procent av ungdomarna röstade, berättar Kosternämndens nuvarande ordförande Göran Lyth. Han fick flest röster även i årets val, men på egen begäran byter han plats med andre mannen. Enligt stadgarna ska nämnden upplösa sig själv när valdeltagandet två val i sträck är mindre än 50 procent. Då har den tjänat ut sin roll som bygdens röst. Med ett valdeltagande på 70 procent så har Kosternämnden fått fortsatt mandat och kan jobba vidare med exempelvis förslaget att utveckla Koster till Sveriges första marina naturreservat. kontakt:

8 Byautvecklingsgruppen i malung pratar direkt med byalagen I Malung har man mycket framgångsrikt drivit sin egen variant av kommunbygderåd. Minst en gång om året åker byautvecklingsgruppen ut till kommunens byalag för att samtala. Denna vita älg har för alltid slagit sig till ro vid ingången till Öjes servicekooperativ. Foto: Johan Göransson För att göra historien kort, berättar Lena Olsson, ordförande i den Kommunala byautvecklingsgruppen, var det så att Holger Andersson från Öje var upp till Lycksele och lyssnade till en eldsjäl som heter Engvar Arvidsson. Han tyckte att föreläsningen var väldigt intressant. Holger bjöd ner Engvar till Malung för att berätta. Detta var Besök hos kommunstyrelsen gjordes för att presentera Engvars idéer och kommunstyrelsen som gillade arbetssättet tillsatte en utvecklingsgrupp. Samma kväll anordnades ett offentligt möte och dit kom ett 30 tal eldsjälar som ville arbeta för sina byar. Den 5 december 1995 bildade kommunstyrelsen den Kommunala byautvecklingsgruppen för att arbeta med byautveckling. Snabba ryck kan man säga. I ett hundratal kommuner finns idag så kalllade kommunbygderåd och i Malung har man utvecklat en egen framgångsrik variant. Den Kommunala byautvecklingsgruppen består av ordförande och kommunalrådet Lena Olsson, ytterligare fyra kommunpolitiker samt kommunens landsbygdsutvecklare Ture Olsson. Dialogen förs direkt mellan dessa och de lokala byagrupperna och alla upplever att det byråkratiska krånglet minskar. Den Kommunala byautvecklingsgruppen åker ut till grupperna minst en gång varje år. Dessutom bjuder kommunen årligen in till ett större möte med alla lokala byagrupper och alla kommunalråd. Idag finns tio byautvecklingsgrupper från Tyngsjö i söder till Sörsjön i norr. Ett flertal kooperativ har bildats och det pågår ständigt nya utvecklingsprojekt. Exempelvis som i Öje där byborna bildade ett kooperativ när lanthandeln lades ner, ett kooperativ som idag driver både butik, bensinstation, vandrarhem, biblioteksfilial, post och servering. Öjes kooperativ har också tagit över hemtjänsten. Uppstarten av kooperativen och projekten möjliggörs ofta genom eu bidrag, privat delfinansiering, ideellt arbete samt medel från stat och kommun. Malung fick Folkrörelserådets utmärkelse Årets kommun år 2005 med motiveringen Byalagen har hela tiden varit motorn i arbetet med att utveckla servicepunkter utanför kommunens centralorter. Malungs kommun har under en tioårsperiod arbetat målmedvetet med landsbygdsutvecklingen och på ett självklart sätt ställt upp på byarnas idéer vad gäller skolor, butiker eller djärva experiment med kommunal verksamhet i kooperativ form. kontakt:

9 Blivande närrådet i Österfärnebo Lokala protester mot indragning av deltidsbrandkåren i Österfärnebo och nedläggning av kommundelsnämnderna ledde vidare till tankar om ett närråd. Det hela tog sin början på en kurs på Färnebo folkhögskola. efter 14 år med kommundelsnämnder återgick Sandvikens kommun till en traditionell nämndorganisation. Ett av skälen var ekonomin. Frågan om lokalt inflytande och lokal dialog utreddes och kommunfullmäktige beslöt att genomföra ett tvåårigt försök med ett så kallat närråd. Det skulle vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för invånarna i Österfärnebo. Ledamöterna skulle väljas vid allmänna val. Ett förslag till reglemente för närrådet utarbetades, med syfte, verksamhetsområde, val, arbetsformer och ekonomiska villkor. Maria Brook, Österfärnebo sockens utvecklingsgrupp, ger bakgrunden till sockenbornas engagemang. Hon berättar att vägen till ett närråd i Österfärnebo började med att en grupp kvinnor deltog i kursen Utveckla din bygd och dig själv på Färnebo folkhögskola hösten En uppgift var att gemensamt skapa opinion i bygden vars aktuella frågor kretsade kring brandkåren och kommundelsnämnderna. Både räddningstjänst och makt skulle flyttas till kommuncentrat 4,5 mil bort. För att ha möjlighet att kunna påverka kommunen bildades Österfärnebo sockens utvecklingsgrupp i januari Efter ett stort antal skrivelser och möten beslutade Sandvikens kommun att ett närråd skulle bildas i Österfärnebo och reglementet togs fram i samarbete med utvecklingsgruppen. Maria Brook, Ingrid Bergman och Mikael Larsson från Österfärnebo sockens utvecklingsgrupp menar att närrådet inte konkurrerar utan snarare kompletterar utvecklingsgruppen. Det blev inget närråd i Österfärnebo. I alla fall inte under år Det kunde inte ens Robert Sten från kommunens demokratiberedning ana, när han på Rådslaget i Öje under våren 2006 berättade om det nya partiopolitiska närrådet som skulle väljas i september I tidningen Arbetarbladet kunde Österfärneboborna under våren följa händelseutvecklingen: Den 28 april 2006: Tredje veckan i november går invånarna i Österfärnebo till val igen. Då handlar det om att välja ett närråd som ska representera byn i olika angelägenheter. Den 28 maj 2006: Sandvikens kommun är på väg att bryta mot kommunallagen genom att inrätta ett olagligt närråd i Österfärnebo. Den 30 maj 2006: Demokratiförsöket med närråd i Österfärnebo skjuts på framtiden. Det beslutade fullmäktige i går efter uppgifterna om att det saknas lagligt stöd för rådet. Problemet var att närrådets reglemente inte var korrekt utformat enligt kommunallagen, så reglementet ska skrivas om. Nu siktar kommunen på val till närrådet nästa år istället. kontakt: Mikael Larsson, Ingrid Bergman och Maria Brook från Österfärnebo sockens utvecklingsgrupp hoppas fortfarande på ett demokratiskt samarbete kring lokala frågor. Längst till höger, Robert Sten från Sandvikens kommun. Foto: Johan Göransson

10 kommunpartiet Vår framtid växte fram ur missnöje Kommunpartiet Vår framtid bildades efter ett upprop i lokaltidningen. Nu är partiet inne på sin tredje mandatperiod, men i årets val fick man konkurrens av ännu ett lokalt parti. Under den tidigare ledningen av Gullspångs kommun var det mycket politiskt tjafs och lite verkstad vilket ledde till ett stort missnöje och trötthet bland befolkningen, säger fritidspolitikern Elisabet Ericsson när hon förklarar hur det nya lokala partiet Kommunpartiet Vår framtid (kvf) vuxit fram. Missnöjet bestod i alltifrån hur verksamheterna sköttes politiskt till driften av bostadsbolaget och hur vi som kommuninnevånare blev bemötta. Många planer smiddes vid köksborden utan att riktigt komma till skott. kvf är ett i raden av många lokala partier utan koppling till ett nationellt moderparti som tagit plats i kommunernas fullmäktige de senaste åren. kvf tog inte bara plats, man tog så småningom makten. Elisabet tycker att det är bra med många nya opolitiska politiker som inte alltid tänker konventionellt. I partiet försöker vi vara så prestigefria som möjligt och till och med kunna säga att vi hade fel eller ändra oss till förmån för ett bättre förslag. Även om det kommer från oppositionen. Det började på allvar när två kommuninvånare via ett upprop i den lokala tidningen kalllade till ett möte och cirka 20 personer mötte upp. De beslöt bilda ett parti med målet att ställa upp i kommunvalet i september Massor av arbete låg framför gruppen; planering, partiprogram, möten, intressegrupper, annonsering, valsedlar, ekonomi, information, registrering etcetera. Starta ett parti är kostsamt och det fanns ingen hjälp att få. Det löstes genom ett privat lån och mycket ideellt arbete. Valet 1998 gick över alla förväntningar, tio mandat av 41 i kommunfullmäktige. Efter fyra tuffa, lärorika år fick kvf ytterligare sju mandat. Det blev en ny period av erfarenheter, svåra beslut, ansvar och engagemang. Fortfarande finns intresset, men efter åtta år upplever kvf en svårighet med att rekrytera fler nya som vill vara med. Elisabet Ericsson säger att hon engagerar sig för att bygden ska överleva och för att kunna var med och påverka. Gullspångs kommun 1 har invånare och ligger i norra Skaraborg mellan Vänern och Vättern. Kommunsammanslagningen 1971 ledde till stridighet mellan de två lika stora orterna Hova och Gullspång. Inför valet 2006 kom återigen ett upprop i lokaltidningen. Vilka ville vara med och bilda ett nytt parti? Så bildades partiet rätt väg för Gullspångs kommun. De ställde upp i kommunalvalet 2006 och fick fem mandat. kvf fick 11 mandat och förlorade sin ledande position. kontakt: 1. Amnehärad (med tätorten Gullspång), Hova och Södra Råda kommun bildade 1971 Gullspångs kommun. kvf har flest röster i Hovadelen och det nybildade rätt väg i Gullspångsdelen. Det är ännu oklart vem som ska leda Gullspångs kommun framöver. Kommunpartiet Vår framtids årsmöte den 3 mars Kommunalrådet Bengt Bygdén informerar medlemmarna. Foto: Håkan Petersson 10

11 Avslutande reflexioner Folkrörelser och demokrati Folkrörelsernas uppgift är inte, som somliga verkar tro, att hålla folk i rörelse i största allmänhet. Utan ett brett föreningsliv finns knappast längre något levande demokratiskt system. Föreningar och folkrörelser är demokratins oundgängliga rotverk och känselspröt. När dessa förtvinar dör demokratin. Faran lurar ständigt i vassen när föreningsengagemang tas över av heltidsengagerade ombudsmän och partiernas demokratiska processer ersätts av ett kampanjorganisationsliknande arbetssätt där det enda som på allvar räknas är vad som sägs i media. Dagens mediefixering är ett problem i sig, inte minst i de politiska partierna. I brist på utveckling av det inre livet, det vill säga medlemsengagemanget och idédebatten, har pr strategier gjorts till ett försök att förnya arbetsformerna. Men detta har bara lett till att allt fler hamnat på läktaren. Är då folkrörelsernas tid förbi? Svaret på den frågan är nej. På landsbygden finns idag en rörelse med över aktiva medlemmar. Det är Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva som sedan slutet av 80 talet vuxit successivt och idag består av över lokala, aktiva bygdegrupper. Byarörelsen engagerar såväl enskilda som olika föreningar, för att både skapa nya företag och för att möte den starka kraft som utgörs av urbaniseringen. Av naturliga skäl är kommunerna byarörelsens närmsta kontaktyta. Därför blir det allt viktigare att utveckla långsiktigt hållbara arbetsmetoder för samspelet mellan medborgarna och kommunens politiker och förvaltning. Det finns ett stort behov av en fördjupad byapolitik för att stärka bygdegruppernas inflytande över utvecklingen i den egna bygden och forma en samhällsplanering som bygger på människors engagemang. Här måste många nya idéer och modeller till samarbete utvecklas. Folkrörelserådet Hela Sverige ska levas roll är att systematiskt stimulera och syresätta den process som är igång. Åke Edin Ordförande, Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva kontakter regeringskansliet Justitiedepartementets Demokratienhet Stockholm tfn Sveriges kommuner och landsting, SKL Projektet Brytpunkt, politikens roll i framtiden Hornsgatan Stockholm tfn Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva Stortorget Stockholm tfn Underlaget till texterna i denna skrift bygger på muntliga föredragningar vid rådslaget Bygdens Röst Yes!, skriftlig dokumentation, telefonsamtal och personliga samtal med nyckelpersoner, forskningsrapporter, tidningsartiklar, hemsidor och Regeringskansliets dokumentation från rådslaget i Öje. Skriften har tillkommit med stöd av Justitiedepartementet. 11

12 Skrifter i samma serie: Vi arrangerar kooperativ äldreomsorg, 2006 Vi driver byskolor, 2006 Vi bevarar och brukar kulturlandskap, 2006 Vi ökar vår beredskap inför kriser, 2006 Vi skapar hållbara bygder, 2006 Vi stöder småföretagande, 2006 Vi förvaltar våra naturresurser, 2006 Vi ordnar boende, 2006 Vi behöver samlingslokalerna, 2006 Vi arbetar med integration, 2006 Vi samverkar i kommunbygderåd, 2006 Vi fördjupar demokratin, 2006 Vi arbetar med lokala utvecklingsplaner, 2006 Vi stödjer lokal utveckling och tydliggör landsbygdens värden. Vi ser till helheten lokalt, över alla sektorer i samhället och över partigränser. Mer än utvecklingsgrupper, länsbygderåd och 40 medlemsorganisationer är engagerade människor satsar varje år över fem miljoner ideella timmar för den egna bygdens bästa. En växande folkrörelse som ger mångfald och livskraft i hela Sverige! Stortorget StoCkHoLm tel Fax

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Kyrkogårdsförvaltningen staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-27 Handläggare Karin Söderling Telefon: 08 508 30121 Till KN 2016-05-17 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Förvaltningens

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Lokal demokrati. en förutsättning för utveckling

Lokal demokrati. en förutsättning för utveckling Lokal demokrati en förutsättning för utveckling Januari 2014 Inledning I den här skriften beskriver Riksorganisationen Hela Sverige ska leva kortfattat hur några demokratiinitiativ upplevs fungera av de

Läs mer

Demokratiberedningen 27 mars 2013

Demokratiberedningen 27 mars 2013 1 (2) Datum 2013-03-27 Kommunstyrelseförvaltningen Niklas Thelin 0155-381 22 072-212 78 20 niklas.thelin@oxelosund.se Demokratiberedningen 27 mars 2013 Närvarande Catharina Fredriksson Bo Höglander Mattias

Läs mer

(Se vidare i Bilaga 1 Bakgrunds-PM Demokrati och inflytande).

(Se vidare i Bilaga 1 Bakgrunds-PM Demokrati och inflytande). Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

styrdokument i botkyrka kommun

styrdokument i botkyrka kommun styrdokument i botkyrka kommun Riktlinjer för dialogforum Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:201 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den:

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

Riktlinjer och principer för medborgardialog

Riktlinjer och principer för medborgardialog riktlinjer Riktlinjer och principer för medborgardialog Fastställd av kommunfullmäktige den 10 juni 2014 67 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se 1 Riktlinjer och principer

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning Gagnefs kommun Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-30 Dnr 2013:701/00 Sida 17 Kf 109 Motion om ny politisk organisation Kommunfullmäktiges beslut 1. Remittera motionen till

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 2016-08-19 Ks 376/2016 Ert dnr: KU2016/00088/D Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Kulturdepartementet har inkommit med en remiss till Örebro kommun gällande betänkandet

Läs mer

Yttrande över betänkande Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5)

Yttrande över betänkande Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5) Tjänsteskrivelse Handläggare: Cornelia Englén Telefonnummer: 0411-57 71 15 E-postadress: cornelia.englen@ystad.se Datum Diarienummer 2016-05-24 2016/103 Kulturdepartementet Yttrande över betänkande Låt

Läs mer

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice Stadsdelsdirektörens stab Sida 1 (7) 2015-05-17 Handläggare: Marie Khoury 08 508 18 042 Till Farsta stadsdelsnämnd 2015-06-11 Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED ORSA KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED ORSA KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED ORSA KOMMUN Orsa kommun Alla behöver inte vara överens om allt I Orsa är samverkan en av de grundläggande förutsättningarna. Kommunen samarbetar med grannkommunerna

Läs mer

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Örebro län Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Objektnummer : Örebro län ENKÄT Enkäten vänder

Läs mer

Vårt Skellefteå Verksamhetsberättelse för demokratiberednigens arbete 2013 och handlingsplan 2014

Vårt Skellefteå Verksamhetsberättelse för demokratiberednigens arbete 2013 och handlingsplan 2014 -03-04 Vårt Skellefteå Verksamhetsberättelse för demokratiberednigens arbete 2013 och handlingsplan Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Demokratiberedningens uppdrag... 3 3 Mål och syfte... 3 4 Aktiviteter...

Läs mer

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND STENUNGSUNDS KOMMUN PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND Typ av dokument Projektplan Dokumentägare T.f. Projektberedning för vision för Stenungsund Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Beslutsdatum

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

KF INRÄTTANDE AV BEREDNING FÖR ÖVERSIKTSPLAN

KF INRÄTTANDE AV BEREDNING FÖR ÖVERSIKTSPLAN KF 2007-01-29 INRÄTTANDE AV BEREDNING FÖR ÖVERSIKTSPLAN I handlingarna på sida 49-54 redovisar KS sitt förslag till beslut i KF att inrätta en tillfällig beredning med sju ledamöter. Inför handläggningen

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt UTDRAG 1 (4) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Kommunstyrelsens personaldelegation 33 Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt Dnr KS 2013/0543 Handlingar

Läs mer

UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN. God lokal demokrati - EN PLATTFORM

UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN. God lokal demokrati - EN PLATTFORM UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN God lokal demokrati - EN PLATTFORM 1 2 Förord Valdemokrati är viktig, men väl så viktigt är vad som händer mellan valen: Har politikerna medborgarnas förtroende? Använder

Läs mer

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Minnesanteckningar 1 (2) Datum 2012-11-05 Demokratiberedningen Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Deltagare: Björn Johansson (MP), Dag Bergentoft (M), Lotta Johnsson-Fornarve

Läs mer

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete 2012-02-14 Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Demokratiberedningens uppdrag 3 3 Mål och syfte 3 4 Åtgärder och aktiviteter 2012 4 4.1 Utvecklad medborgardialog

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-27 Handläggare Monica Slama Telefon: 08-508 23 092 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Historik INTRAPRENADEN RAMSJÖBYGDEN

Historik INTRAPRENADEN RAMSJÖBYGDEN INTRAPRENADEN RAMSJÖBYGDEN Historik 1952-1971 2500 invånare Egen kommun med god ekonomi. Inkomster från skog, järnväg och industri och Bolidens guldgruva Järnvägsstation. Skola, Barnomsorg. Äldreboende

Läs mer

Mer än bara en idé. En lokal överenskommelse om gemensamt ansvar och samverkan mellan Sollentuna kommun och idéburna organisationer.

Mer än bara en idé. En lokal överenskommelse om gemensamt ansvar och samverkan mellan Sollentuna kommun och idéburna organisationer. Mer än bara en idé En lokal överenskommelse om gemensamt ansvar och samverkan mellan Sollentuna kommun och idéburna organisationer. 1 Mer än bara en idé är en lokal överenskommelse om samverkan mellan

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? Idag är var femte invånare i Sverige mellan 18-30 år. Samtidigt är bara var femtonde politiker i samma ålder. I kommuner och i landsting såväl som i riksdagen är unga människor kraftigt underrepresenterade.

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel

Södermöres Medborgarpanel Södermöres Medborgarpanel 30 april-7 maj 2013 Tema: Principer för medborgardialog Metod: E-enkät 1 Svarsfrekvens 55 av 136 har svarat, svarsfrekvens 40,5 % Enkät februari 2013, tema service; 66% Enkät

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap 1 Samverkan mellan Trelleborgs kommun och Glokala Folkhögskolan Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap Bakgrund I oktober 2008 lades grunden till en nationell överenskommelse mellan regeringen,

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 www.helasverige.se

Verksamhetsplan 2015 www.helasverige.se Foto Ingela Nyman Verksamhetsplan 2015 www.helasverige.se Allt vårt arbete har sin utgångspunkt i lokal utveckling för hållbara bygder i ett hållbart samhälle. Med bygdens intressen i fokus är vi nyfikna,

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården

Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården 3 INTERVJU Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården Carina Dahl har jobbat med brukarfrågor från två perspektiv, som politiker och som ombudsman i Verdandi. Är det inte

Läs mer

Biblioteket, Vänersborg

Biblioteket, Vänersborg 2009-02-05 1 (11) Plats Biblioteket, Vänersborg Tid Torsdagen den 5 februari 2009, kl. 15.00 17.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012

Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012 Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012 Ceremonin hölls på Börsen i Göteborg. Text: Malin Sand Foto: Malin Ekelund Vid en ceremoni tisdagen den 4 september

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Detta faktahäfte är ett fördjupningsmaterial kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Faktahäftet tar sin utgångspunkt

Läs mer

Vi samverkar i KOMMUNBYGDERÅD

Vi samverkar i KOMMUNBYGDERÅD Vi samverkar i KOMMUNBYGDERÅD En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter Vi arbetar för en långsiktigt hållbar, levande och attraktiv landsbygd i Dalarna med socialt välfungerande

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult. En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult. En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län 2009 Kvalitet i korthet Sedan 2007 har ett 70-tal av landets kommuner samverkat

Läs mer

Uppförandekod för förtroendevalda i Sotenäs kommun

Uppförandekod för förtroendevalda i Sotenäs kommun Uppförandekod för förtroendevalda i Demokrati och respekt Två honnörsord i demokratin är frihet och jämlikhet. Friheten innebär att alla opinioner och viljeyttringar ska få komma till uttryck. Alla människor

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

Vad händer med Yttermalungs skola?

Vad händer med Yttermalungs skola? Vad händer med Yttermalungs skola? Dagsläget Malung-Sälens kommun har lagt ner skolorna: Östra Utsjö Öje Kyrkskolan Idbäck Transtrand Står Yttermalung på tur? Historisk tidslinje 2011 2012 2013 2014 2015

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Bilderna på omslaget finns också inne i broschyren. Där kan du läsa vad de föreställer. Sveriges riksdag på lättläst svenska Innehåll Sveriges riksdag och demokratin...3

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Demokrati utan partier?

Demokrati utan partier? S Slutsatser och sammanfattning Demokratirådets rapport 2000 Demokrati utan partier? SNS Demokratiråd Demokratirådet består av fristående forskare som på SNS uppdrag presenterar begrepp, analyser och resultat

Läs mer

Politiker och tjänstemän i medborgarnas tjänst

Politiker och tjänstemän i medborgarnas tjänst Statistik Politiker och tjänstemän i medborgarnas tjänst Dags att förtydliga tjänstemannens roll i kommunallagen Kommundirektörsföreningen i Sverige Skapa stabila spelregler mellan politik och förvaltning

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Kommunhuset, A-salen, Tierp kl. 09:00 11:00

Kommunhuset, A-salen, Tierp kl. 09:00 11:00 Kommunhuset, A-salen, Tierp kl. 09:00 11:00 Lars-Peter Hållstrand (S), ordförande Catarina Deremar (C), 1:e vice ordförande Ulrika Löfgren (S) Håkan Thomsson (MP) Lars-Göran Wadström (V) Per Bergsten (M)

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Vår värdegrund. Vår uppgift

Vår värdegrund. Vår uppgift PROGRAM HELA SVERIGE SKA LEVA 2007 2012 Till läsaren I din hand håller du programmet för vår rörelses utveckling. Det ska fungera som vägledning när vi utformar våra lokala, regionala och centrala mål

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

LANDSBYGDSPROGRAM FÖR

LANDSBYGDSPROGRAM FÖR 1 LANDSBYGDSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN 2002-10-31 2 INLEDNING I Hannäs/Kvarnvik bildades 1995 en arbetsgrupp med syfte att ta fram en plan för bygdens framtid. Planen skulle omfatta barn- och äldreomsorg,

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Landsbygd 2.0. Vad är det?

Landsbygd 2.0. Vad är det? Landsbygd 2.0 Vad är det? 1 Historien bakom Blir landsbygdens invånare äldre, färre och dummare? Nej, men tyvärr är det många som tror det. På landsbygden bor vi längre ifrån varandra och de stora avstånden

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar INSPIRATIONSMATERIAL - Ungdomar Hej! Det du nu har framför dig är Ung NU- projektets inspirationsmaterial Ett material som du kan använda för att påverka något du tycker är fel eller försöka genomföra

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-03-11 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Susanne Forss-Gustafsson Telefon: 08-508

Läs mer

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12 Tierpspanelen Utvärdering 2-3-12 Utvärdering Nu går kommunens försöksprojekt med medborgarpanel in i sitt slutskede. I samband med detta kommer ansvariga för panelen att ta fram ett förslag på hur kommunen

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

E-dialog. www.tidaholm.se

E-dialog. www.tidaholm.se E-dialog Grund för (Tidaholm) att jobba med e-dialog Öka lokal demokrati Ökat engagemang och dialog Medborgare vill engagera sig Lokala mål i olika styrdokument Målområde Kommunstyrelse Lokal demokrati

Läs mer

Jobba lokalt och rädda vårt klot!

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! NAGU 6 juni 2016 Ulla Herlitz GLOBAL EKONOMI EU NATIONEN REGIONEN KOMMUNEN LOKAL EKONOMI Lokalt kretslopp för kapital Där det finns människor,

Läs mer

Yttermalungs skola. - Här har vi plats för fler!

Yttermalungs skola. - Här har vi plats för fler! Yttermalungs skola - Här har vi plats för fler! Dagsläget Yttermalungs skola är sedan hösten 2013 en F-2 skola (beslutsunderlaget ifrågasattes av 369 namnunderskrifter) Förskola 2014 Januari 6 barn Sommar

Läs mer

Kommunal författningssamling Arbetsordning

Kommunal författningssamling Arbetsordning Kommunal författningssamling Arbetsordning 2007 Nr 9 Arbetsordning för medborgarstämmor Antagen av kommunfullmäktige den 6 september 2007 Gäller fr.o.m. den 7 september 2007 Ersätter KFS 1998 nr 9 ADRESS

Läs mer

Hur skapar vi hållbara lokala servicelösningar på landsbygden?

Hur skapar vi hållbara lokala servicelösningar på landsbygden? 2010-03-20 Projektbeskrivning Hur skapar vi hållbara lokala servicelösningar på landsbygden? 2 Projektnamn Hållbara lokala servicelösningar på landsbygden. Projektidé Syftet med projektet är att skapa

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Demokratidagen 2011. Varmt välkommen!

Demokratidagen 2011. Varmt välkommen! VÄLKOMMEN TILL Demokratidagen 2011 Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till Demokratidagen 2011, mötesplatsen för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. Här möter du

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Hälsoveckan 2013 Syfte Mål Aktiviteter 3 Hälsoveckan 2013 fyller 10 år 4 Inledning 4 Hälsoveckans temaområden

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv

Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Motion om sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunalvalet i Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-449

Motion om sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunalvalet i Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-449 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-01-29 23 Motion om sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunalvalet i. Dnr KS 2012-449 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Hur kan människors delaktighet i demokratin bidra till social hållbarhet?

Hur kan människors delaktighet i demokratin bidra till social hållbarhet? Hur kan människors delaktighet i demokratin bidra till social hållbarhet? Kongressbeslut 2011 SKL ska stödja medlemmarna i arbete med att utveckla dialogen med medborgarna och att integrera resultat i

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting En jämförelse mellan sex kommuner i Kronobergs län 2010 Kvalitet i korthet

Läs mer

Genomlysning av välfärdsförvaltningens

Genomlysning av välfärdsförvaltningens Genomlysning av välfärdsförvaltningens verksamheter Projekt- och processbeskrivning Detta dokument är en övergripande beskrivning av uppdraget att genomlysa välfärdsförvaltningens verksamheter, vilket

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av medborgardialoger (RS/146/2015)

Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av medborgardialoger (RS/146/2015) Tjänsteskrivelse 1(1) Regionstyrelsen Samordningskansliet 2015-01-19 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av

Läs mer