Vi fördjupar demokratin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi fördjupar demokratin"

Transkript

1 Vi fördjupar demokratin En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter

2

3 ordföranden har ordet Människor i byutvecklingsgrupper, kooperativ och intresseföreningar runt om i landet, arbetar tillsammans för sina bygders utveckling. De utför ett mycket betydelsefullt samhällsbyggande. Med denna skriftserie vill vi uppmärksamma några platser där bygdens folk har brutit nya vägar för att fördjupa demokratin. Vi vill sprida goda exempel bygder emellan, och också få våra makthavare att upptäcka den kapacitet och skaparkraft som finns i vårt härliga land. God läsning! innehåll Bygdens Röst Yes! 4 Svågadalsnämnden 5 Områdesstyrelsen i Kall 6 Kosternämnden 7 Kommunala byautvecklingsgruppen i Malung 8 Blivande närrådet i Österfärnebo 9 Kommunpartiet Vår framtid i Gullspång 10 Avslutande reflexioner 11 Kontakter 11 Åke Edin Ordförande Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva Kall Svågadalen Malung Österfärnebo Koster Gullspång Skribent: Ulla Herlitz Omslag: Kosternämnden åker med den nya färjan. Omslagsfoto: Susanne Enfors-Davies Form: Ingse & Co AB/Reybekiel Form AB Redaktör: Karin Wenström Ansvarig utgivare: Åke Edin Tryck: Alltryck Plus AB, Lysekil 2006 Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva Stortorget 7, Stockholm Tfn: , fax: E-post:

4 Bygdens röst Yes! På temat Bygdens Röst Yes! samlades i Öje, den 9 mars 2006, ett fyrtiotal engagerade deltagare till det första rådslaget i regeringens demokratisatsning. En av tankarna med rådslagen var att samla information till en ny demokratipolitik. Samtalen om lokal demokrati fördes bland ribbstolar och basketkorgar i en gymnastiksal i Öje servicekooperativ. Vid ingången vakade en gigantisk uppstoppad albinoälg över vinterrockar och jackor. Som en händelse har Svågadalsnämnden en älg i sitt vapen och i Svågadalen finns också Sveriges första partiopolitiska nämnd med personvalda lokala ledamöter i allmänna val. De lokala demokratimodeller som presenterades på seminariet speglar ett brett och intressant spektrum av olika former för lokalt inflytande. Svågadalsnämnden, Områdesstyrelsen i Kall, Kosternämnden, Kommunala byautvecklingsgruppen i Malung, Närrådet i Österfärnebo och Kommunpartiet Vår framtid kan ses som nya moderna instrument för att kanalisera medborgarnas synpunkter och åsikter. I en forskarrapport 1 om Svågadalsnämnden pekar forskarna just på problemet att de traditionella politiska partierna har förlorat sin kanalfunktion. Tidigare fanns en annan närhet och direktkontakt mellan medborgare och partier/folkvalda politiker. Under och 1970 talen minskade antalet kommuner successivt från till knappt 290 kommuner genom sammanslagningar. Små och perifera samhällen blev ofta svagt representerade i de nya storkommunerna. Det är i detta tomrum som många lokala demokratiinitiativ har uppstått. Hit kan man också räkna in hundratalet kommunbygderåd som många av byarörelsens drygt lokala utvecklingsgrupper deltar i. Den representativa demokratin med de politiska partierna utgör den svenska folkstyrelsens grund. Det är i den representativa demokratins växelspel med medborgarnas erfarenheter och viljor som folkstyrelsens utveckling avgörs. I de många mötena medborgarna emellan bildas de dygder och normer som en demokrati både förutsätter och syftar till. Den deltagardemokrati som bland annat den statliga Demokratiutredningen 2 förordade innebär att varje medborgare måste ges större möjligheter till deltagande, inflytande och delaktighet. Våra exempel i den här skriften om lokal demokrati är spjutspetsar som öppnar nya kanaler mellan medborgare och förtroendevalda. Framtidens demokratiska utmaning ligger i att kunna ta tillvara och utveckla det lokala engagemanget; att hitta fungerande och hållbara demokratiformer som kombinerar medborgarnas lokala partiopolitiska engagemang med den partipolitiska representativa strukturen. 1. Representativ demokrati utan partier, Vad kan vi lära av Svågadalsnämnden? Jan Olsson, Ann Sofie Lennqvist Lindén, Novemus/Örebro Universitet, En uthållig demokrati, SOU 2000:1, DemokratiUtredningen

5 Svågadalsnämnden bygdens största arbetsgivare Vi tröttnade på att vara nickedockor, säger Arne Edström, ordförande i Svågadalsnämnden om varför han och hans medarbetare engagerat sig i lokalt arbete för inflytande och delaktighet. Äppelboflotten är en av många verksamheter som drivs av Äppelbo Gemenskap en av de sju utvecklingsgrupper som gör sin röst hörd genom Vansbro kommunbygderåd. Svågagården rymmer en mängd verksamheter. Förutom Svåganämndens kontor, finns här bland annat skola, barnstuga, hemtjänst, trä- och textilverkstäder och en allmän tvättstuga. Foto: Arne Edström Svågadalsnämnden är en unik modell för lokal demokrati. Tanken är att nämndens sju ledamöter, utan partifärg och valda av invånarna direkt, ska förvalta skattemedel för området och stå i tät och nära kontakt med medborgarna. Nämnden handlägger skola, barnomsorg, äldreomsorg samt kultur och fritid, och är bygdens största arbetsgivare med 20 anställda. Och efter lokala påtryckningar jobbar nämnden även med landsbygdsutveckling. I Svågans dalgång med 15 byar och cirka 600 invånare finns sedan 1996 Sveriges första och fortfarande enda partiopolitiska kommundelsnämnd med direktvalda ledamöter. Den kom inte till av sig själv utan är resultatet av en envis kamp av människorna i bygden. Det hela började redan på 1970 talet med en studiecirkel om bygdens överlevnad. Under landsbygdskampanjen i slutet av 1980 talet blev Svågadalen utnämnd till en av tre Framtidsbyar, och Svågagården byggdes i samband med det. Där finns nu skola, barnstuga, hemtjänst, Folkets Hus med restaurang och stor samlingssal, idrottshall med bastu, trä och textilverkstäder, allmän tvättstuga, handikappanpassade lägenheter och Svågadalsnämndens kontor. Det finns ett rikt föreningsliv i dalen med fem aktiva byalag, samlade i Svågadalens intresseförening. Vi arbetar aktivt tillsammans med nämnden, berättar Sven Erik Eriksson som är ordförande i intresseföreningen men också förtroendevald i Svågadalsnämnden. I senaste valet för fyra år sedan fanns 23 namn på valsedeln och valdeltagandet var 59 procent 1. Det är reglementet, alltså de regler och lagar som gäller för kommunal förvaltning, som styr tillsammans med de förtroendevaldas personliga mandat från väljarna. Förutom de frågor som nämnden har formellt ansvar för, bevakar de sådant som är viktigt för bygden. När det krävs uppvaktar de myndigheter och skickar skrivelser. Det har de gjort om väg 772, posten och mobilnätet. Har människorna i dalen synpunkter räcker det faktiskt med att prata med den nämndledamot man träffar, kanske i affären, på macken eller på Svågagården. Här är det inte långt mellan medborgare och förtroendevalda, alla känner ju varandra, mer eller mindre. kontakt: 1. Valet 2006 genomförs 19 november och resultatet var inte klart när detta skrevs.

6 områdesstyrelsen i kall närhet ger korta beslutsvägar Den 15 november 1997 var en historisk dag för invånarna i Kallbygden. Då gick de till valurnorna för att välja bygdens representanter till den nya områdesstyrelsen i allmänna val. Det efterlängtade äldreboendet står nu klart och är ett resultat av områdesstyrelsens arbete. Foto: Egon Wikström när Åre kommun ville testa olika former för att öka medborgarinflytandet, anmälde Kallbygdens intresseförening sitt intresse. Försöket slog väl ut och idag är områdesstyrelsen permanentad. Styrelsen består av sex ledamöter varav ordföranden och ytterligare två ledamöter väljs direkt av lokalbefolkningen på egna mandat och tre kommunalpolitiker utses av kommunen. Vid valet 2006 var valdeltagandet 62 procent. På valsedeln, som upptog 15 namn i bokstavsordning, kunde de knappt 600 invånarna i Kallbygden kryssa för en till tre personer. Föregående mandatperiods ordförande Jan Forssén fick förnyat förtroende, nästan 50 procent av väljarna kryssade honom. En viktig tanke var att utveckla nya demokratiska former för att ta tillvara samhällsengagemanget hos dem som väljer att stå utanför partipolitiken, säger Eva Olsson områdeschef i Kallbygden. Hon basar över förskola, fritidshem, skola (t o m årskurs 6), hemvård och drygt 20 anställda. Områdesstyrelsen har en budget på cirka 10 miljoner kronor för att klara sina åtaganden. Och man är stolt över att Kallbygdens verksamheter har lägst sjukfrånvaro i hela kommunen. Ett önskemål sedan starten var ett äldreboende i bygden. Det framkom när man frågade alla hushåll om vilka frågor de tyckte styrelsen skulle driva. Nu står äldreboendet klart för inflyttning. Närhet, korta beslutsvägar och mindre byråkrati är några framgångsfaktorer som Jan Forssén, Eva Olsson och Egon Wikström från Kallbygdens intresseförening lyfter fram. Ökat engagemang, lättöverskådlig ekonomi, möjlighet att driva lokala frågor och ingen partipolitik är andra. Intresseföreningen har en aktiv roll i bygdens utveckling och äger både vindkrafts, fastighets och bredbandsbolag. Föreningen och styrelsen samarbetar och driver frågor tillsammans med bygdens bästa för ögonen. Båda framhåller att besluten är väl förankrade och att det är bra att ha med partipolitiker i områdesstyrelsen eftersom de har direkta kanaler till kommunstyrelse och fullmäktige. Om det finns något på minussidan? Jo, lokal demokrati tar mycket tid och ibland tas man inte riktigt på allvar, tycker Jan, Eva och Egon. kontakt:

7 Numera går en obemannad färja fram och tillbaka över sundet mellan Syd- och Nordkoster och binder samman öarna. Den stora färjan på bilden är färjan från Strömstad. Foto: Susanne Enfors-Davies kosternämnden har svetsat samman öborna Det har tagit tid att få in det demokratiska tänkandet på Syd- och Nordkoster; att det inte handlar om att stå bakom en sjöbod och muttra utan att göra sin röst hörd. Arbetet i Kosternämnden har inte bara gett konkreta resultat som en helt ny färja mellan öarna utan det har också svetsat samman öborna. kosternämnden är ett partiopolitiskt forum med representanter från öarna och är Kosterbornas röst gentemot myndigheterna. Erland Lundqvist, kommunstyrelsens ordförande i Strömstad, berättar att innan Kosternämndens tillkomst var det svårt att veta vad Kosterborna kände och ville. Ofta var det röster emot som fick utrymme medan andra låg lågt för att inte bryta det invanda mönstret och sticka ut. Så både kommunen och öborna tyckte att en direktvald Kosternämnd var bra. Men inte en förening till var budskapet från öborna, som redan hade samhällsförening, företagarförening, sportklubb, hembygdsförening, hamnförening, vägförening och många fler. Så Kosternämndens mandat är att vara en lokal nämnd vars främsta syfte är att bilda sig en uppfattning om majoritetens vilja i viktiga frågor och efter förankring hos Kosterborna framföra detta till berörd instans. Första valet hölls i maj år På Koster bor omkring 320 personer året om, och alla över 16 år som är mantalsskrivna på Kosteröarna är röstberättigade och valbara. Valet går till så att alla får en lista över de valbara personerna med en unik tresiffrig kod och på valsedeln skriver man koderna för de nio personer man vill se i nämnden. De nio som får flest röster väljs till ledamöter i nämnden. Skulle någon tacka nej går uppdraget till den som därefter fått flest röster. Kosternämnden delar upp de röstberättigade i tre åldersgrupper. Särskilt roligt med valet år 2006 var att 55 procent i den äldsta åldersgruppen och 47 procent av ungdomarna röstade, berättar Kosternämndens nuvarande ordförande Göran Lyth. Han fick flest röster även i årets val, men på egen begäran byter han plats med andre mannen. Enligt stadgarna ska nämnden upplösa sig själv när valdeltagandet två val i sträck är mindre än 50 procent. Då har den tjänat ut sin roll som bygdens röst. Med ett valdeltagande på 70 procent så har Kosternämnden fått fortsatt mandat och kan jobba vidare med exempelvis förslaget att utveckla Koster till Sveriges första marina naturreservat. kontakt:

8 Byautvecklingsgruppen i malung pratar direkt med byalagen I Malung har man mycket framgångsrikt drivit sin egen variant av kommunbygderåd. Minst en gång om året åker byautvecklingsgruppen ut till kommunens byalag för att samtala. Denna vita älg har för alltid slagit sig till ro vid ingången till Öjes servicekooperativ. Foto: Johan Göransson För att göra historien kort, berättar Lena Olsson, ordförande i den Kommunala byautvecklingsgruppen, var det så att Holger Andersson från Öje var upp till Lycksele och lyssnade till en eldsjäl som heter Engvar Arvidsson. Han tyckte att föreläsningen var väldigt intressant. Holger bjöd ner Engvar till Malung för att berätta. Detta var Besök hos kommunstyrelsen gjordes för att presentera Engvars idéer och kommunstyrelsen som gillade arbetssättet tillsatte en utvecklingsgrupp. Samma kväll anordnades ett offentligt möte och dit kom ett 30 tal eldsjälar som ville arbeta för sina byar. Den 5 december 1995 bildade kommunstyrelsen den Kommunala byautvecklingsgruppen för att arbeta med byautveckling. Snabba ryck kan man säga. I ett hundratal kommuner finns idag så kalllade kommunbygderåd och i Malung har man utvecklat en egen framgångsrik variant. Den Kommunala byautvecklingsgruppen består av ordförande och kommunalrådet Lena Olsson, ytterligare fyra kommunpolitiker samt kommunens landsbygdsutvecklare Ture Olsson. Dialogen förs direkt mellan dessa och de lokala byagrupperna och alla upplever att det byråkratiska krånglet minskar. Den Kommunala byautvecklingsgruppen åker ut till grupperna minst en gång varje år. Dessutom bjuder kommunen årligen in till ett större möte med alla lokala byagrupper och alla kommunalråd. Idag finns tio byautvecklingsgrupper från Tyngsjö i söder till Sörsjön i norr. Ett flertal kooperativ har bildats och det pågår ständigt nya utvecklingsprojekt. Exempelvis som i Öje där byborna bildade ett kooperativ när lanthandeln lades ner, ett kooperativ som idag driver både butik, bensinstation, vandrarhem, biblioteksfilial, post och servering. Öjes kooperativ har också tagit över hemtjänsten. Uppstarten av kooperativen och projekten möjliggörs ofta genom eu bidrag, privat delfinansiering, ideellt arbete samt medel från stat och kommun. Malung fick Folkrörelserådets utmärkelse Årets kommun år 2005 med motiveringen Byalagen har hela tiden varit motorn i arbetet med att utveckla servicepunkter utanför kommunens centralorter. Malungs kommun har under en tioårsperiod arbetat målmedvetet med landsbygdsutvecklingen och på ett självklart sätt ställt upp på byarnas idéer vad gäller skolor, butiker eller djärva experiment med kommunal verksamhet i kooperativ form. kontakt:

9 Blivande närrådet i Österfärnebo Lokala protester mot indragning av deltidsbrandkåren i Österfärnebo och nedläggning av kommundelsnämnderna ledde vidare till tankar om ett närråd. Det hela tog sin början på en kurs på Färnebo folkhögskola. efter 14 år med kommundelsnämnder återgick Sandvikens kommun till en traditionell nämndorganisation. Ett av skälen var ekonomin. Frågan om lokalt inflytande och lokal dialog utreddes och kommunfullmäktige beslöt att genomföra ett tvåårigt försök med ett så kallat närråd. Det skulle vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för invånarna i Österfärnebo. Ledamöterna skulle väljas vid allmänna val. Ett förslag till reglemente för närrådet utarbetades, med syfte, verksamhetsområde, val, arbetsformer och ekonomiska villkor. Maria Brook, Österfärnebo sockens utvecklingsgrupp, ger bakgrunden till sockenbornas engagemang. Hon berättar att vägen till ett närråd i Österfärnebo började med att en grupp kvinnor deltog i kursen Utveckla din bygd och dig själv på Färnebo folkhögskola hösten En uppgift var att gemensamt skapa opinion i bygden vars aktuella frågor kretsade kring brandkåren och kommundelsnämnderna. Både räddningstjänst och makt skulle flyttas till kommuncentrat 4,5 mil bort. För att ha möjlighet att kunna påverka kommunen bildades Österfärnebo sockens utvecklingsgrupp i januari Efter ett stort antal skrivelser och möten beslutade Sandvikens kommun att ett närråd skulle bildas i Österfärnebo och reglementet togs fram i samarbete med utvecklingsgruppen. Maria Brook, Ingrid Bergman och Mikael Larsson från Österfärnebo sockens utvecklingsgrupp menar att närrådet inte konkurrerar utan snarare kompletterar utvecklingsgruppen. Det blev inget närråd i Österfärnebo. I alla fall inte under år Det kunde inte ens Robert Sten från kommunens demokratiberedning ana, när han på Rådslaget i Öje under våren 2006 berättade om det nya partiopolitiska närrådet som skulle väljas i september I tidningen Arbetarbladet kunde Österfärneboborna under våren följa händelseutvecklingen: Den 28 april 2006: Tredje veckan i november går invånarna i Österfärnebo till val igen. Då handlar det om att välja ett närråd som ska representera byn i olika angelägenheter. Den 28 maj 2006: Sandvikens kommun är på väg att bryta mot kommunallagen genom att inrätta ett olagligt närråd i Österfärnebo. Den 30 maj 2006: Demokratiförsöket med närråd i Österfärnebo skjuts på framtiden. Det beslutade fullmäktige i går efter uppgifterna om att det saknas lagligt stöd för rådet. Problemet var att närrådets reglemente inte var korrekt utformat enligt kommunallagen, så reglementet ska skrivas om. Nu siktar kommunen på val till närrådet nästa år istället. kontakt: Mikael Larsson, Ingrid Bergman och Maria Brook från Österfärnebo sockens utvecklingsgrupp hoppas fortfarande på ett demokratiskt samarbete kring lokala frågor. Längst till höger, Robert Sten från Sandvikens kommun. Foto: Johan Göransson

10 kommunpartiet Vår framtid växte fram ur missnöje Kommunpartiet Vår framtid bildades efter ett upprop i lokaltidningen. Nu är partiet inne på sin tredje mandatperiod, men i årets val fick man konkurrens av ännu ett lokalt parti. Under den tidigare ledningen av Gullspångs kommun var det mycket politiskt tjafs och lite verkstad vilket ledde till ett stort missnöje och trötthet bland befolkningen, säger fritidspolitikern Elisabet Ericsson när hon förklarar hur det nya lokala partiet Kommunpartiet Vår framtid (kvf) vuxit fram. Missnöjet bestod i alltifrån hur verksamheterna sköttes politiskt till driften av bostadsbolaget och hur vi som kommuninnevånare blev bemötta. Många planer smiddes vid köksborden utan att riktigt komma till skott. kvf är ett i raden av många lokala partier utan koppling till ett nationellt moderparti som tagit plats i kommunernas fullmäktige de senaste åren. kvf tog inte bara plats, man tog så småningom makten. Elisabet tycker att det är bra med många nya opolitiska politiker som inte alltid tänker konventionellt. I partiet försöker vi vara så prestigefria som möjligt och till och med kunna säga att vi hade fel eller ändra oss till förmån för ett bättre förslag. Även om det kommer från oppositionen. Det började på allvar när två kommuninvånare via ett upprop i den lokala tidningen kalllade till ett möte och cirka 20 personer mötte upp. De beslöt bilda ett parti med målet att ställa upp i kommunvalet i september Massor av arbete låg framför gruppen; planering, partiprogram, möten, intressegrupper, annonsering, valsedlar, ekonomi, information, registrering etcetera. Starta ett parti är kostsamt och det fanns ingen hjälp att få. Det löstes genom ett privat lån och mycket ideellt arbete. Valet 1998 gick över alla förväntningar, tio mandat av 41 i kommunfullmäktige. Efter fyra tuffa, lärorika år fick kvf ytterligare sju mandat. Det blev en ny period av erfarenheter, svåra beslut, ansvar och engagemang. Fortfarande finns intresset, men efter åtta år upplever kvf en svårighet med att rekrytera fler nya som vill vara med. Elisabet Ericsson säger att hon engagerar sig för att bygden ska överleva och för att kunna var med och påverka. Gullspångs kommun 1 har invånare och ligger i norra Skaraborg mellan Vänern och Vättern. Kommunsammanslagningen 1971 ledde till stridighet mellan de två lika stora orterna Hova och Gullspång. Inför valet 2006 kom återigen ett upprop i lokaltidningen. Vilka ville vara med och bilda ett nytt parti? Så bildades partiet rätt väg för Gullspångs kommun. De ställde upp i kommunalvalet 2006 och fick fem mandat. kvf fick 11 mandat och förlorade sin ledande position. kontakt: 1. Amnehärad (med tätorten Gullspång), Hova och Södra Råda kommun bildade 1971 Gullspångs kommun. kvf har flest röster i Hovadelen och det nybildade rätt väg i Gullspångsdelen. Det är ännu oklart vem som ska leda Gullspångs kommun framöver. Kommunpartiet Vår framtids årsmöte den 3 mars Kommunalrådet Bengt Bygdén informerar medlemmarna. Foto: Håkan Petersson 10

11 Avslutande reflexioner Folkrörelser och demokrati Folkrörelsernas uppgift är inte, som somliga verkar tro, att hålla folk i rörelse i största allmänhet. Utan ett brett föreningsliv finns knappast längre något levande demokratiskt system. Föreningar och folkrörelser är demokratins oundgängliga rotverk och känselspröt. När dessa förtvinar dör demokratin. Faran lurar ständigt i vassen när föreningsengagemang tas över av heltidsengagerade ombudsmän och partiernas demokratiska processer ersätts av ett kampanjorganisationsliknande arbetssätt där det enda som på allvar räknas är vad som sägs i media. Dagens mediefixering är ett problem i sig, inte minst i de politiska partierna. I brist på utveckling av det inre livet, det vill säga medlemsengagemanget och idédebatten, har pr strategier gjorts till ett försök att förnya arbetsformerna. Men detta har bara lett till att allt fler hamnat på läktaren. Är då folkrörelsernas tid förbi? Svaret på den frågan är nej. På landsbygden finns idag en rörelse med över aktiva medlemmar. Det är Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva som sedan slutet av 80 talet vuxit successivt och idag består av över lokala, aktiva bygdegrupper. Byarörelsen engagerar såväl enskilda som olika föreningar, för att både skapa nya företag och för att möte den starka kraft som utgörs av urbaniseringen. Av naturliga skäl är kommunerna byarörelsens närmsta kontaktyta. Därför blir det allt viktigare att utveckla långsiktigt hållbara arbetsmetoder för samspelet mellan medborgarna och kommunens politiker och förvaltning. Det finns ett stort behov av en fördjupad byapolitik för att stärka bygdegruppernas inflytande över utvecklingen i den egna bygden och forma en samhällsplanering som bygger på människors engagemang. Här måste många nya idéer och modeller till samarbete utvecklas. Folkrörelserådet Hela Sverige ska levas roll är att systematiskt stimulera och syresätta den process som är igång. Åke Edin Ordförande, Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva kontakter regeringskansliet Justitiedepartementets Demokratienhet Stockholm tfn Sveriges kommuner och landsting, SKL Projektet Brytpunkt, politikens roll i framtiden Hornsgatan Stockholm tfn Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva Stortorget Stockholm tfn Underlaget till texterna i denna skrift bygger på muntliga föredragningar vid rådslaget Bygdens Röst Yes!, skriftlig dokumentation, telefonsamtal och personliga samtal med nyckelpersoner, forskningsrapporter, tidningsartiklar, hemsidor och Regeringskansliets dokumentation från rådslaget i Öje. Skriften har tillkommit med stöd av Justitiedepartementet. 11

12 Skrifter i samma serie: Vi arrangerar kooperativ äldreomsorg, 2006 Vi driver byskolor, 2006 Vi bevarar och brukar kulturlandskap, 2006 Vi ökar vår beredskap inför kriser, 2006 Vi skapar hållbara bygder, 2006 Vi stöder småföretagande, 2006 Vi förvaltar våra naturresurser, 2006 Vi ordnar boende, 2006 Vi behöver samlingslokalerna, 2006 Vi arbetar med integration, 2006 Vi samverkar i kommunbygderåd, 2006 Vi fördjupar demokratin, 2006 Vi arbetar med lokala utvecklingsplaner, 2006 Vi stödjer lokal utveckling och tydliggör landsbygdens värden. Vi ser till helheten lokalt, över alla sektorer i samhället och över partigränser. Mer än utvecklingsgrupper, länsbygderåd och 40 medlemsorganisationer är engagerade människor satsar varje år över fem miljoner ideella timmar för den egna bygdens bästa. En växande folkrörelse som ger mångfald och livskraft i hela Sverige! Stortorget StoCkHoLm tel Fax

Vi arbetar med lokala utvecklingsplaner

Vi arbetar med lokala utvecklingsplaner Vi arbetar med lokala utvecklingsplaner En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter Annons Ordföranden har ordet Människor i byutvecklingsgrupper, kooperativ och intresseföreningar

Läs mer

4 Ta hjälp av Byanätsforum

4 Ta hjälp av Byanätsforum 2/2015 4 vi lanserar #jämställtmöte 4 Ta hjälp av Byanätsforum Hela Sverige ska leva! 1 4 TRE utredningar FÖR BYARÖRELSEN Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. NYHETER VI LANSERAR #JÄMSTÄLLTMÖTE 4. NYHETER TRE

Läs mer

Vi stöder småföretagande

Vi stöder småföretagande Vi stöder småföretagande En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter Ordföranden har ordet Människor i byutvecklingsgrupper, kooperativ och intresseföreningar runt om i

Läs mer

1/2013 KOMMUNBYGDERÅD. 4Prata telefoni med Telia 4Landsbygd 2.0 söker processledare 4Kyrkosamarbete ger lokal energi. Hela Sverige ska leva!

1/2013 KOMMUNBYGDERÅD. 4Prata telefoni med Telia 4Landsbygd 2.0 söker processledare 4Kyrkosamarbete ger lokal energi. Hela Sverige ska leva! 1/2013 KOMMUNBYGDERÅD 4Prata telefoni med Telia 4Landsbygd 2.0 söker processledare 4Kyrkosamarbete ger lokal energi Hela Sverige ska leva! 1 Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. Tema KOMMUNBYGDERÅD Oskarshamn

Läs mer

Vi arbetar med TRAFIKSÄKERHET

Vi arbetar med TRAFIKSÄKERHET Vi arbetar med TRAFIKSÄKERHET En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter Nöjdast kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex Hej! Prata med oss om dina försäkringar! Bra försäkringar

Läs mer

Vi ordnar BOENDE. En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter

Vi ordnar BOENDE. En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter Vi ordnar BOENDE En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter Ordföranden har ordet Människor i byutvecklingsgrupper, kooperativ och intresseföreningar runt om i landet,

Läs mer

bryt punkt Demokratins utmaningar Reportage Intervjuer Omvärldsspaning

bryt punkt Demokratins utmaningar Reportage Intervjuer Omvärldsspaning bryt punkt Demokratins utmaningar Reportage Intervjuer Omvärldsspaning Mellan tradition och förnyelse VI SER I DAG oroande tecken på att den kommunala och regionala demokratin har allvarliga problem. Valdeltagandet

Läs mer

Vi samlar LOkalt kapital

Vi samlar LOkalt kapital Vi samlar LOkalt kapital En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter LEA Lokalekonomisk analys LEA När du vill beskriva din bygd med statistik, vänd dig till SCB! Mer information

Läs mer

Vi ordnar BREDBAND. En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter

Vi ordnar BREDBAND. En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter Vi ordnar BREDBAND En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter Ordföranden har ordet Runt om i vårt land arbetar människor tillsammans för sina bygders utveckling, i byalag,

Läs mer

Vi samarbetar med Svenska kyrkan

Vi samarbetar med Svenska kyrkan Vi samarbetar med Svenska kyrkan En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter Ordföranden har ordet Runt om i vårt land arbetar människor tillsammans för sina bygders utveckling,

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

För en levande demokrati

För en levande demokrati För en levande demokrati Regeringens satsning på dialog om samhällets värdegrund PAWEL FLATO I vår globaliserade värld sker förändringar snabbt. Samhället är inte detsamma i dag som det var för tjugo eller

Läs mer

Vi skapar. hållbar energi. En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter

Vi skapar. hållbar energi. En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter Vi skapar hållbar energi En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter Vad är förnybart? För att en resurs ska kallas förnybar måste den kunna omvandlas och återskapas av naturen

Läs mer

Vi skapar hållbara bygder

Vi skapar hållbara bygder Vi skapar hållbara bygder En inspirationsskrift med konkreta exempel, fakta och matnyttiga kontakter Ordföranden har ordet Människor i byutvecklingsgrupper, kooperativ och intresseföreningar runt om i

Läs mer

Text: Ulla Herlitz. Illustration: Anders Persson & Thomas Norberg

Text: Ulla Herlitz. Illustration: Anders Persson & Thomas Norberg Text: Ulla Herlitz Illustration: Anders Persson & Thomas Norberg 1 Sparbankerna bidrar med tillväxt och livskvalitet där du bor. Delar av vinsten går tillbaka till din bygd. Ekobanken ekologiskt - socialt

Läs mer

Kraft att förändra. Verktyg för lokal utveckling

Kraft att förändra. Verktyg för lokal utveckling Kraft att förändra Verktyg för lokal utveckling Innehåll 4. Vi bygger landet 5. Studiecirkeln som arbetsmetod 6. Mobilisering & förankring 8. Samlas kring en idé eller vision 3.1 Möte kring en enskild

Läs mer

Sektorsövergripande arbete är så svårt alltså. erfarenheter och lärdomar från Ronneby och Växjö kommun. Carina Petersson Växjö universitet

Sektorsövergripande arbete är så svårt alltså. erfarenheter och lärdomar från Ronneby och Växjö kommun. Carina Petersson Växjö universitet UNGDOMSSTYRELSEN www.ungdomsstyrelsen.se Sektorsövergripande arbete är så svårt alltså erfarenheter och lärdomar från Ronneby och Växjö kommun 6 Carina Petersson Växjö universitet Carina Petersson Växjö

Läs mer

Vi skärgårdsbor VALNUMMER. Läs om Riksdagspartiernas svar på tio skärgårdsfrågor SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND. Tidningen från Skärgårdarnas Riksförbund

Vi skärgårdsbor VALNUMMER. Läs om Riksdagspartiernas svar på tio skärgårdsfrågor SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND. Tidningen från Skärgårdarnas Riksförbund Vi skärgårdsbor Nr 3, september 2014 Tidningen från Skärgårdarnas Riksförbund VALNUMMER Läs om Riksdagspartiernas svar på tio skärgårdsfrågor SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Rönnskär Foto: Eva Widlund Den 14:e

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

underlag för diskussion och debatt från centerpartiets europaparlamentariker kent johansson Reflektion & Dialog tema föreningslivet och europa

underlag för diskussion och debatt från centerpartiets europaparlamentariker kent johansson Reflektion & Dialog tema föreningslivet och europa underlag för diskussion och debatt från centerpartiets europaparlamentariker kent johansson Reflektion & Dialog tema föreningslivet och europa Maj 2013 Innehåll Föreningslivet och Europa av Kent Johansson

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

Jakten på effektivitet. några exempel på mod och metod

Jakten på effektivitet. några exempel på mod och metod Jakten på effektivitet några exempel på mod och metod Jakten på effektivitet några exempel på mod och metod Upplysningar om innehållet: Anders Nilsson, anders.nilsson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Att arbeta med vuxenutbildningsfrågor

Att arbeta med vuxenutbildningsfrågor Att arbeta med vuxenutbildningsfrågor HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN Vuxenutbildning för alla, Handikappförbundens samarbetsorgan Sundbyberg 2006 ARTIKLAR Carina Järvenhag, Susanne Glennegård, Voff

Läs mer

2/2013 BREDBAND. 4Två nya ordförande 4Små skolor blir större 4Larv och Längjum valde egen väg. Hela Sverige ska leva! 1

2/2013 BREDBAND. 4Två nya ordförande 4Små skolor blir större 4Larv och Längjum valde egen väg. Hela Sverige ska leva! 1 2/2013 BREDBAND 4Två nya ordförande 4Små skolor blir större 4Larv och Längjum valde egen väg Hela Sverige ska leva! 1 Innehåll Intervju 2. INTERVJU 3. Tema BREDBAND Bättre stöd på gång? 4. Tema BREDBAND

Läs mer

Dilemman och möjligheter med LEADER-metoden

Dilemman och möjligheter med LEADER-metoden Dilemman och möjligheter med LEADER-metoden Utvärdering Leader Mellansjölandet 2007-2013 Hillevi Helmfrid & Jacob Käll Oktober 2014 Inte allt som räknas kan mätas (A. Einstein) Innehåll Inledning... 2

Läs mer