Årsmöte 2013 Tisdagen den 23 april

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte 2013 Tisdagen den 23 april"

Transkript

1 Årsmöte 2013 Tisdagen den 23 april

2 Omvärldsanalys - utdrag Antalet medlemmar i SGF anslutna GK: s minskar med netto per år Tappat sedan 2004 Alltfler rapporter om försämrad drift och ökad skuldsättning Ca golfare utan medlemskap tillåts spela greenfee på SGF anslutna GK: s Argument för medlemskap? Parera underskott med sänkta priser Större konkurrens

3 2012 Wermdö Golf redovisar ett bra år Hög aktivitet Främst från medlemmar och medlemmars gäster Höga intäkter från företagssamarbeten Fortsatt utveckling av Klubbhus Klubbhusområde Golfbana Medlemmarna är nöjda Förbättrad ekonomi - Skuld tkr

4 2012 Förbättring fastighet/golfbana WGCC sträcker sig över 80 ha (mark 55 ha) varav ca 35 ha klipps. Totalt fastighetsbestånd uppgår till drygt kvm. Golfbana Röd tee hål 9 & 11 Röd tee hål 7 Vit/gula tees hål 3 & 4 Fairway hål 7 & 17 Fastighet Poolområde staket/mark VA-pump Staket DR Målning klubbhusfasad Ny restaurangaltan

5 2012 Aktivitetsnivå/beläggningsgrad Spelaktivitet Medlemmar Greenfee spel med medlem ca 75% Företag Beläggningsgrad Maj Juni Juli/Augusti September 50% 70% 90% 75%

6 2012 Utveckling av låneskuld Tkr

7 Utveckling de senaste åren Positivt de senaste åren Stabil medlemsgrupp Bibehålla/öka intäkter från företagssamarbeten Hård kostnadskontroll Resultat Ytterligare förbättringar i vår anläggning Skuld till bank har minskat snabbare än förväntat

8 Interna utmaningar Förvaltar ett stort kapital på en relativt begränsad omsättning Alltid risk för oförutsedda kostnader Hög skuldsättning räntekostnader Marknadskonjunkturen Stor exponering mot företag Intresse för medlemskap Genomgår ett generationsskifte i ett läge då golfen i stort minskar Fokusområde 2013

9 Stor osäkerhet En tuff bransch som även kan tvinga Wermdö Golf & Country Club till anpassningar i drift och verksamhet. Intresse för medlemskap Företagsintäkter

10 Förteckning andelsbevisinnehavare 0 25 år 15 2% år % år % % Klubben 9 1% via hembud/inlösen

11 Öka intresset för medlemskap Kansliet arbetar aktivt med rekrytering av nya medlemmar Använder oss av befintligt nätverk för att komma i kontakt med potentiella medlemmar. Projekt Andelsvärde Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som tittar på hur vi kan öka intresset för medlemskap. Arbetet leds av marknadskommittén Åtgärder för att behålla/rekrytera medlemmar

12 Huvudambition: Ett skuldfritt WGCC Liten risk = Hög attraktionskraft En skuldfri golfklubb vet vi ökar attraktionskraften till medlemskap Nya medlemmar sätter sig noggrant in i golfklubbens ekonomi - Undersöker trycket på årsavgiftshöjningar/extra insatser Att deläga en anläggning utan skuld är mycket attraktivt Alltmer ovanligt idag

13 Hört av nya medlemmar Stark gemenskap och hög trivsel bland medlemmar Framåtanda synbara och årliga förbättringar Förbättrad ekonomi

14 2012 Utveckling gäst- och företagsintäkter Tkr

15 2013 och framåt Måste för framtiden planera för att även vi påverkas av minskat medlemsunderlag och det rådande marknadsläget Vi måste vara ödmjuka inför det kommande året Vi kommer fortsätta att arbeta för en skyndsam amortering i kombination med en kontinuerlig förbättring av WGCC Extra fokus på medlemmar 2013

16 2013 Fokus på Fortsatt god tillgänglighet till golfbanan för medlemmar. Ökad satsning på klubb- och tävlingsaktiviteter med fokus på ökad trivsel för våra medlemmar. Kontinuerligt förbättringsarbete på golfbanan, i klubbhuset och på klubbhusområdet. Renovera restaurangköket. Fortsätta arbetet med att förbereda för en eventuell avyttring av den s.k. Torpamarken. Oförändrad årsavgift

17 2013 Golfbana/Fastighet Fortsätta/färdigställa påbörjade projekt Golfbana Färdigställa renovering röd tee hål 7, gul/vit tee hål 3 och 4 samt renovera tee hål 13 Nytt orange tee Hålpiplufta fairway hål 7 & 17 Fokus på den övergripande finishen såsom gångvägar, bunkrar mm Fastighet Färdigställa renoveringen av restaurang altan med nya räcken och målning Målning del av klubbhus/hus vid puttinggreen Extra satsning på planteringar och rabatter Fräscht klubbhus

18 Verksamhetsplan 2013 Klubbaktiviteter Fler klubbaktiviteter Två klubbaftnar Ökad satsning på Tävlings- och klubbkommittén Ökad satsning på Juniorkommittén Herrlag till seriespel Fortsättning med Countrydag Vi kommer att satsa ännu mera på medlemsnytta under de kommande åren och jobba för att behålla vår fina WGCC-anda Introduktion till nya medlemmar Cirka 70 nya medlemmar 2011 och Kallas till introduktionsmöte

19 Verksamhetsplan 2013 Ekonomi Styrelsens budgetförslag Oförändrad årsavgift Externa gäst- och företagsintäkter budgeteras till 90 % av 2012 års utfall Klubbens löpande drift- och underhållskostnader sätts i nivå med föregående år Renovera restaurangköket med upp till tkr Slutföra det pågående förrättningsarbetet med att få till två säljbara tomter Oförändrad bankskuld vid årets slut

20

21 Strategi- och verksamhetsutveckling Handlingsplan Sätter ramar och verksamhetsinriktning för en 3-årsperiod Medlemsenkät Ger inflöde med synpunkter från medlemmarna Förutsättningar för Verksamhetsplan Anger riktning för kommande år Årsredovisning, budget och verksamhetsplan Underlag för beslut om verksamhet på årsmötet Oktober December Mars

22 Medlemmarna trivs! Sammanfattning medlemsenkät 2012 Ännu högre värden rakt igenom Trivsel Nöjdhet Rekommenderar gärna WGCC Ännu högre eller lika värden på Kiosk på 9an, restaurang, pro s, golfshop, kansli- och banarbetare och reception Ännu bättre bemötande över lag Förbättrad tillgänglighet Positivare syn på tee och fairways, bunkrar nästa prioritet men Driving rangen och övningsområden behöver förbättras Höj vardagskvaliteten finputs 22

23 Vad anser medlemmarna om WGCC + 0,04 + 0,06 +0,11 + 0,17 + 0,24 + 0,24

24 Vad anser medlemmarna om golfbana och anläggning + 0,03 +0,11 +0,13 + 0,22 + 0,23 + 0,12 24

25 Vad anser medlemmarna om bemötandet på WGCC? - 0,02 + 0,16 + 0,02 + 0,18 + 0,10 + 0,20 + 0,04 25

26 Vad anser medlemmarna om tillgänglighet till golfbanan på WGCC? + 0,04 + 0,28 + 0,14 + 0,16 26

27 Vad anser medlemmarna om kommunikation på WGCC? + 0,17 + 0,16 27

28 Balansakt Medlemmarna Bra golfbana Tillgänglighet Bra service och omhändertagande Realistisk årsavgift 9 000:-/år Företagspartners Attraktiva erbjudanden Bra service Begränsad tillgänglighet :-/år Greenfeespelare Främst som gäst till medlem Begränsad bokningsmöjlighet Höjer greenfee under sommaren

29 Wermdö Golf & Country Club WGCC är en golfbana i Stockholms skärgård som erbjuder greener av hög klass, en omväxlande golfbana och kringservice med högt ställda krav. WGCC har en av Sveriges bästa golfrestauranger, en välsorterad golfshop, välutbildade pro s och ett bra café efter hål 9.. WGCC är en Country Club med tennis, swimmingpool, boule, båtbrygga, med mera. WGCC fokuserar på medlemmar och prioriterar hög trivsel och vänligt bemötande

30

31 Torpamarken

32 Bakgrund markdiskussioner inom WGCC 1992 föreslogs ett finansiellt åtgärdsprogram för WGCC som inkluderade ett antal avstyckningar som skulle ske inom WGCCs mark. Bland annat ca 5 tomter kring Trädgårdsmästarbostaden, 5-6 tomter kring Torpamarken, 6 tomter plus 2 befintliga bostadshus mellan Ladan och Tjänstebostäderna och ett antal tomter vid Ålstäksmarken. Vid detta tillfälle fanns inga godkännanden från Kommunen om detaljplan. Förslaget möttes av motstånd vid ett extra årsmöte och avslogs föreslogs en försäljning av de sk Tjänstebostäderna, vilket godkändes vid ett första årsmöte men avslogs vid ett följande extra årsmöte beslutades om att sälja den sk Ålstäksmarken som en del i finansieringen av projekt Green Det visade sig sedan att det inte var möjligt att få detaljplan för denna mark inleddes ett projekt för att identifiera vilka möjliga markområden som finns inom WGCC för att avyttra. Här identifierades den sk Torpamarken som mest lämplig. Ett detaljplanearbete inleddes och godkändes av Värmdö kommun i juli Styrelsen och VD har löpande informerat medlemmarna om hur ärendet gått framåt.

33 Årsmötesbeslut 2006 I projekt Green 2007 ingick en försäljning av den sk Ålstäksmarken Del i finansieringen av Green 2007 Förutsättning ändrad detaljplan För att vinna tid i avvaktan på kommunens beslut la styrelsen fram en proposition till det ordinarie årsmötet den 30 mars 2006 att styrelsen skulle få fullmakt att avyttra Ålstäksmarken om och när detta skulle vara möjligt. Årsmötet godkände styrelsens förslag och beslutet konfirmerades på ett extra årsmöte den 26 juli samma år. Värmdö kommun var inte beredd att ändra planen för Ålstäksmarken på grund av strandskyddsreglerna.

34 Torpamarken i stället för Ålstäksmarken Arbetet sedan hösten 2010 Mål få detaljplan Markområde med arbetsnamnet Torpamarken Norr om inre parkeringen Komplicerat arbete Konstruktiv dialog med Värmdö kommun I stort tagit hänsyn till kringboendes synpunkter Planändringsfråga är tidskrävande Överklagats till Länsstyrelsen. Beslut i Kommunstyrelsen och Länsstyrelsen Ny detaljplan för Torpamarken med bostadsbebyggelse vann laga kraft den 27 juni 2012 Lantmäteriförrättning pågår för att bilda avyttringsbara tomter

35 Torpamarken 2 säljbara tomter Planområde kvm Minsta tomtstorlek kvm Sammanlagda byggnadsarea per fastighet inkl komplementbyggnad om max 50 kvm Envåningshus 250 kvm Tvåvåningshus 200 kvm Båda tomterna ansluts till kommunalt vatten Genomförandetid 15 år

36 Torpamarken Fördelar Möjligt att avyttra Stör förhållandevis lite Ger möjlighet att betala tillbaks lån Marken är svårutnyttjad för golfverksamhet Längre driving range? Förbättrat närspelsområde? Del av golfbana? Nackdelar Ligger nära parkering och driving range Måste flytta närspelsområde, men det hade vi tänkt göra ändå med ett nytt hål 19 mellan restaurang och brygga.

37 Hur minska låneskuld Överskott från löpande verksamhet Spara in på investeringar i golfbana och fastigheter Försäljning av fastigheter / mark Fler medlemmar t ex 100 som betalar kr per andel ger 4 Mkr i kapitaltillskott f n orealistiskt i dagens golfkonjunktur Kapitaltillskott från medlemmar 800 á kr ger 4 Mkr stor risk att tappa medlemmar i dagens golfkonjunktur

38 Synpunkter har inkommit från två medlemmar Enligt vår uppfattning bör detta förslag inte genomföras. Vår uppfattning grundas på följande skäl - sammanfattning Klubbens medlemmar har redan en gång tidigare (under 1990-talet) i demokratisk ordning avvisat en försäljning av ifrågavarande område. I ett kort perspektiv kan det te sig lockande att genomföra fastighetsförsäljningen och få tillgång till ett antal miljoner, men så fort de nya ägarna väljer att bebygga marken så kommer otvivelaktigt problem för klubben som kan påverka dess utveckling. Ifrågavarande markområde ligger inklämt mellan ett säsongsmässigt starkt frekventerat parkeringsområde och klubbens driving-range. - Ny bebyggelse på ifrågavarande markområde kommer att påverka klubbens parkeringsområde. - Klubben har i anslutning till den nyligen genomförda ombyggnaden av golfbanan investerat i ett nytt närspelsområde inom det nu aktuella markområdet. - Ökade kostnader vid markförsäljning - Trots allt kanske det vore en klokare åtgärd att be medlemmarna om ytterligare ett kapitaltillskott

39 Låneskuld mål bli skuldfria Ett skuldfritt WGCC innebär att vi kan få bättre möjligheter att ytterligare förbättra vår golfbana, våra träningsområden och våra fastigheter. 1. Handlingsfrihet och stabilitet Vi äger vår fina anläggning och att dessutom vara i det närmaste oberoende av externa lån skulle innebära en stor handlingsfrihet och stabilitet för verksamheten. 2. 1,2 Mkr i räntekostnader på 3 år Idag är räntenivån låg och ändå uppgick räntekostnaderna för 2012 till ca 450 tkr. De senaste tre åren har WGCC haft räntekostnader på drygt tkr, pengar som kan användas bättre i verksamheten. Dessutom måste vi räkna med stigande lånekostnader från dagens historiskt låga räntenivå. 3. Stort beroende av externa intäkter Under de senaste åren har WGCC haft relativt sätt höga externa intäkter från företag och greenfeegäster. Konkurrensen kommer att hårdna och vi kan inte räkna med samma goda utfall de kommande åren. 4. Undvika avgiftshöjningar Vi vill undvika stora årsavgiftshöjningar för att möta nödvändiga och delvis tvingande investeringar i vår anläggning.

40 Förslag till årsmötesbeslut I enlighet med 18 i klubbens stadgar föreslår därför styrelsen Årsmötet besluta att styrelsen ges mandat att fullfölja planerna att minska klubbens låneskuld genom försäljning av Torpamarken efter att den pågående lantmäteriförrättningen slutförts. att en försäljning skall ske vid lämpligt tillfälle och när styrelsen anser att gynnsamma affärsmässiga förutsättningar bedöms föreligga.

41

42 Resultaträkning Utfall Budget Utfall Medlems- och spelrättsavgifter Gästavgifter Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Personalkostnader Banunderhållskostnader Fastighetskostnader Främmande tjänster Föreningskostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Räntekostnader Årets resultat

Förutsättningar Verksamhetsplan 2013

Förutsättningar Verksamhetsplan 2013 Förutsättningar Verksamhetsplan 2013 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 23 april 2013. Till den 1 februari 2013 vill vi gärna ha synpunkter på Förutsättningar

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2012 Verksamhetsplan 2013 Årsmöte 2013 Tisdagen den 23 april 2013, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2013. Verksamhetsplan 2014. Årsmöte 2014

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2013. Verksamhetsplan 2014. Årsmöte 2014 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014 Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april 2014, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Medlemsenkät 2014. Medlemsenkät 2014

Medlemsenkät 2014. Medlemsenkät 2014 Medlemsenkät 2014 Medlemsenkät 2014 1 Medlemmarna trivs! Sammanfattning medlemsenkät 2014 Årets resultat visar medlemmarnas omdömen är mycket stabila Fortsatt hög trivsel Tillgänglighet uppfattas vara

Läs mer

BOKBLADET VÄLKOMNA TILL EXTRA ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Torsdagen den 30 juni 2011 kl. 18.30 i. Handlingar till årsmötet.

BOKBLADET VÄLKOMNA TILL EXTRA ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Torsdagen den 30 juni 2011 kl. 18.30 i. Handlingar till årsmötet. BOKBLADET Nummer 2 2011 VÄLKOMNA TILL EXTRA ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Torsdagen den 30 juni 2011 kl. 18.30 i Limhamns Folketshus Handlingar till årsmötet. Styrelsen översänder stadgeenligt kallelse

Läs mer

FORSGÅRDENS GOLFKLUBB

FORSGÅRDENS GOLFKLUBB FORSGÅRDENS GOLFKLUBB Handlingar till Höstmötet 2010-12-06 Kl 19:00 Aulan Elof Lindälvs gymnasium 1 (19) Innehållsförteckning Handlingar Höstmöte 2010-12-06 Sid Kallelse 3 Verksamhetsplan Viktiga händelser

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 Sollentuna Golfklubbs framtida medlemsformer och finansiering Sollentuna golfklubb är idag en ekonomiskt välmående golfklubb med erkänt god

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits till ny

Läs mer

Västerås GK:s verksamhetsplan 2015

Västerås GK:s verksamhetsplan 2015 Västerås GK:s verksamhetsplan 2015 Introduktion Styrelsen i VGK började under 2011 arbetat med att lägga ett fundament för en långsiktig strategi för klubben. Den strategin är grunden för de verksamhetsplaner

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK Varför föreslår styrelsen att Upsala GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Ekonomi i balans. Upsala Golfklubb. Extra årsmöte 1 oktober 2009. Bilaga 1 EKONOMI I BALANS EN RAPPORT FRÅN UGK:S STYRELSE.

Ekonomi i balans. Upsala Golfklubb. Extra årsmöte 1 oktober 2009. Bilaga 1 EKONOMI I BALANS EN RAPPORT FRÅN UGK:S STYRELSE. Ekonomi i balans Upsala Golfklubb Extra årsmöte 1 oktober 2009 Bilaga 1 EKONOMI I BALANS EN RAPPORT FRÅN UGK:S STYRELSE. Bakgrund Upsala golfklubbs årsmöte avslog vid sitt sammanträde den 2 mars den då

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus

Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) Organisationsnummer: 556046-9669

Läs mer

Mölndals Golfklubb. HÖSTMÖTESHANDLINGAR 2008 Höstmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 22 november 2008 kl 12

Mölndals Golfklubb. HÖSTMÖTESHANDLINGAR 2008 Höstmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 22 november 2008 kl 12 Mölndals Golfklubb Föredragningslista HÖSTMÖTESHANDLINGAR 2008 Höstmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 22 november 2008 kl 12 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

Förslag till framtida finansiering av central och mellannivå

Förslag till framtida finansiering av central och mellannivå Förslag till framtida finansiering av central och mellannivå Avrapportering av utredningsuppdrag avseende arbetsgruppen för Finansiering Stockholm den 18 april 2008 1 Rapportens innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Bilaga - Beslutsunderlag till agendapunkt 7. 1. Bakgrund

Bilaga - Beslutsunderlag till agendapunkt 7. 1. Bakgrund Bilaga - Beslutsunderlag till agendapunkt 7 1. Bakgrund Golf har sedan ett antal år tillbaka utvecklats mot att bli en konsumtionsvara och fritidssysselsättning bland många andra och i stor konkurrens

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

- från årsmötet sid 4 - ny anläggning sid 7 - nya medarbetare sid 8 - medlemslån kontra spelrätter sid 11

- från årsmötet sid 4 - ny anläggning sid 7 - nya medarbetare sid 8 - medlemslån kontra spelrätter sid 11 Pin High Medlemsinformation 32:a årg nr 2 maj 2009 - från årsmötet sid 4 - ny anläggning sid 7 - nya medarbetare sid 8 - medlemslån kontra spelrätter sid 11 Årets CGK:are 2008 sid 7 Årets golfare 2008

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Fråga 1 Varför föreslår styrelsen att A6 Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Styrelsen

Läs mer