Först till Lekis, sedan till stan Baklänges skriftskolan tar form sid 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Först till Lekis, sedan till stan Baklänges skriftskolan tar form sid 4"

Transkript

1 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING MAO LINDHOLM Först till Lekis, sedan till stan Baklänges skriftskolan tar form sid 4 Elisabeth Stubb Hemma i församlingen sid 3 Sommarevenemang sid miljoner kristna lider förföljelse i dag. sid 7

2 2 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING Framåt trots motvind! Det står alldeles klart att församlingarna i Finlands evangelisk-lutherska kyrka seglar i motvind. Jag talar om tiotusentals utskrivningar, för många kyrkor och andra fastigheter, teologiska slitningar. Resultatet är att församlingar idag kämpar med ekonomiska svårigheter, uppsagd och modfälld personal och minskad trovärdighet för kyrkan och dess budskap. Det är lätt att stämma in i kören av pessimister och låta den negativa tendensen bli allt mer självuppfyllande. Men jag vägrar att vara pessimistisk trots att jag leder Petrus församling som är en del av kyrkan i motvind. Folk frågar mig när de ser mitt glesnande gråa hår: När skall du gå i pension? Underförstått menar de att då slipper jag att tampas med problemen och kan ta det lugnt. Men jag vill inte välja den lätta vägen. Varför? Det är inte något nytt för kyrkans skepp att segla i motvind. Jag tror att det bara är hälsosamt med de utmaningar som motvinden ger. Då hålls Ledare besättningen vaken och fokuserad på att hålla rätt kurs. En del seglarfantaster talar ju om att det är mera stimulerande och man lär sig mera om segling när man får kryssa i motvind. Vad är det rent konkret som ger mig inspiration och kraft i en svår situation? För det första har jag och Petrus församling förmånen att ha medarbetare, både frivilliga och anställda, som är både innovativa och motiverade att möta människor och föra ut det glada budskapet utanför kyrkans väggar. I mamma-pappa barngrupperna har vi för tillfället sammanlagt drygt 250 deltagare, det vill säga barnen tillsammans med sina föräldrar. I ungdomsarbetet lever vi just nu i ett uppsving där det inte handlar enbart om konfirmander som deltar i våra tre konfirmandläger, vilket i sig är mycket positivt. Vi har äldre tonåringar och unga vuxna med en personlig tro på Jesus Kristus som sedan flere år lever ett aktivt och engagerat liv som Jesu lärjungar. De unga lever ut sin tro bland annat genom att gå ut och möta folk och samtala med dem i deras vardags- och livssituation. Vad gör vi åt våra gudstjänster som ju ofta beskylls för att vara enformiga och tråkiga? Jag tror att vi i framtiden behöver både traditionella gudstjänster men också förnyade gudstjänster. Vi har två mera traditionella gudstjänster, dels i Munksnäs kyrka och dels i Åggelby gamla kyrka. Där går både äldre och yngre människor som är tacksamma och glada över de här gudstjänsterna. Men det behövs också förnyade gudstjänster där man möter människor utifrån deras egen livssituation. Våra unga medarbetare har utvecklat en ny eftermiddagsgudstjänst Puls med mycket sång, undervisning och förbön som i medeltal drar mellan 40 och 70 deltagare. Det intressanta och nya är att vi i Puls når nya människor och medelåldern bland dem som deltar varierar mellan 15 och 40 år, det vill säga den grupp som enligt Kyrkans forskningscentral är svårast att nå. Till det här kommer satsningen på hemgrupper där man öppet och i en avslappnad atmosfär äter tillsammans, samtalar om livet och tron, stöder och uppmuntrar varandra. Det här betyder också att man i en stor församling som Petrus som har drygt 7200 medlemmar kan känna samhörighet och gemenskap. Hemgrupper eller cellgrupper är ju ingen ny upptäckt. I flera forskningsrapporter har man konstaterat att kyrkan speciellt i svåra tider både har överlevt och vuxit genom aktiva och öppna hemgrupper med låg tröskel. Det gäller både i växande lutherska och anglikanska församlingar i dagens Europa men också i den trängda och förföljda kyrkan i till exempel Kina och Egypten. Framåt trots motvind! Javisst. Jag är övertygad om att vi alla behöver möta Jesus Kristus. Han kan i församlingen ge oss det som vi och människor i alla tider längtar efter: kärlek, förlåtelse, mening och rätt riktning på väg mot framtiden! Därför behövs Petrus församling. Du har din plats där. Vi ses! Välkommen! Med önskan om en välsignad vår och sommar! Bengt Lassus kyrkoherde SOF Monica Cleve möter nya utmaningar i Ekenäs Cellgruppsaktivisten som blev kaplan Många i Petrus församling har säkert undrat vart Monica Cleve har tagit vägen. Hon var i tiderna med om att, tillsammans med Majvor Sjövall, starta cellgruppsverksamheten på Markus-sidan. Som medlem i gamla Markus diakonidirektion var hon även en stöttepelare i frivilligverksamheten. Monica har vid sidan om sitt arbete som vårdansvarig översköterska på Blomsterfondens åldringshem studerat teologi i Åbo. Hon blev prästvigd på Trettondagen i år och blev förordnad till t.f. kaplan i Ekenäs från och med den första februari. Vägen dit har varit lång och krokig. År 1986 for hon som nybliven specialsjukskötare till Egypten för att bekanta sig med bl.a. pyramiderna. Där Monica Cleve, som varit aktiv bl.a. i cellgruppsverksamheten och diakonin, arbetar nu i Ekenäs. gick det som det ofta går: Monica blev bekant med sin blivande man, Mustafa, som hon småningom gifte sig med. De fick två pojkar och Monica arbetade bl.a. på Finlands ambassad med olika biståndsprojekt. Efter en livskris insåg hon att hon inte kommer vidare i egen kraft. Hon hittade ett andligt hem i en internationell församling i Kairo, Maadi Community Church, och på den vägen är hon. År 2003 kom hon med sin familj till Finland och bosatte sig tillfälligt i Berghäll. Enligt egen utsago idkade hon church shopping när hon sökte ett nytt andligt hem. Hon stannade för gudstjänstgemenskapen i Åggelby gamla kyrka, där hon upplevde att hon fick god andlig föda. Familjen hittade även en bostad på församlingens område i Helsingfors geografiska centrum, Månsas. När Markus och Lukas församlingar fusionerades till Petrus församling för några år sedan märkte hon, att hon trivdes också på Lukas-sidan. Monicas farfar, prosten Ola Cleve hade på 70-talet, då Monica var tio år, en vision om att hon skulle bli präst. Då hon även själv kände en kallelse att hjälpa andra människor att upptäcka Guds närvaro och kärlek, tog hon steget ut efter återkomsten till Finland. Hon slutförde sina studier, som hon börjat via Öppna universitetets nätstudier redan i Kairo och nu har de alltså resulterat i en prästtjänst i Ekenäs där hon trivs utmärkt. På en fråga om hur det är att vara gift med en muslimsk man och samtidigt ha tjänst i vår kyrka svarar hon att hon och hennes man nog har djupa diskussioner, men eftersom de högaktar varandras åsikter blir det inga problem. Där har vi nog alla något att lära oss. Vi i våra församlingar är ju inte alltid toleranta ens mot varandra, trots att vi har samma religion. Göran Lindén

3 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING 3 Gud tar alltid hand om mig Det som fascinerar mig mest med församlingen är att man där får dela livet. Det hjälper en att se vad Gud gör, säger Elisabeth Stubb, aktiv medlem i Petrus församling. För några månader sedan blev hon doktor i historia. Nu väntar hon, lite otåligt, på att Gud ska visa vad som är nästa steg. Elisabeth Stubb växte upp i den österbottniska byn Östensö i Pedersöre. I ett hem där tron fanns med lite på sidan om, det var naturligt med söndagsskola och församlingsfaddrar, men speciellt församlingsaktiva eller troende var hennes föräldrar inte. Samtidigt hade jag ju hört om tron hela livet och som tolvåring fick jag för mig att jag skulle börja be. Jag hade väl uppfattat att det var bra att be. Så jag började be varje kväll ensam i mitt rum och kom in i en riktigt intensiv böneperiod. Bönesvar Elisabeth Stubb är med i pulsgudstjänsten. Att bön är en verklighet har hon själv fått erfara i förbönsteamet. Många av Elisabeths första böner handlade om konfirmationen. Hon gick i skola med barn som var ett år äldre än hon och i samband med äldre systerns konfirmation några år före det var dags för Elisabeths skriftskola började familjen fundera på om hon skulle få åka på läger med sina klasskompisar eller om hon skulle bli tvungen att vara på läger med de jämnåriga. Vi hörde oss för i församlingen och de sa att man helst ska gå med sina jämnåriga. Så jag började be för att jag skulle få åka på läger med mina klasskamrater. Men när vi frågade igen sa församlingen samma sak och jag fick börja be på ett annat sätt nu bad jag för att jag inte skulle känna bitterhet och besvikelse utan kunna vara glad för mina kompisars skull. Gud svarade på den bönen. När lägret sedan närmade sig bad Elisabeth att hon skulle hitta någon att vara med på lägret och också den gången fick hon bönesvar. Jag lärde mig då att det inte alltid går exakt som jag vill men att Gud alltid tar hand om mig, säger hon. Svårfunnen gemenskap När Elisabeth kom in i sin böneperiod började hon vandra med Gud. I samband med skriftskolan bestämde hon sig för att ge sitt liv åt honom. Samtidigt hade hon svårt att hitta in i församlingsgemenskapen. Visst kunde hon gå på större ungdomssamlingar ibland, men hon hade ingen kamratkrets att dela det med. Tron fortsatte länge vara en sak mellan mig och Gud, något jag gjorde i ensamhet. För pengar jag fick i konfirmationsgåva köpte jag en bibel och började läsa. Igen varje kväll och igen ensam. Det var först efter gymnasiet, under ett år som au-pair i Schweiz som Elisabeth fick smaka på en församlingsgemenskap där hon trivdes och hörde hemma. och när hon sedan började studera historia i Helsingfors hittade hon så småningom dels Elisabeth Stubb Äter helst: god mat. Hobbyn: motionsidrott, friluftsliv, litteratur, handarbete. Gillar: att samtala och be för saker som är aktuella i mänskors liv. Framtidsdrömmar: att gå in i de äventyr Gud förberett. cellgruppsgemenskap via Andreaskyrkan och gudstjänstgemenskap i dåvarande Lukas församling. Sedan dess har hon känt sig hemma i Petrus församling. Hon deltar idag aktivt i puls-gudstjänsten och gudstjänster i Munksnäs. Hon är också med i förbönsteamet på puls och har under våren lett en hemgrupp. Gemenskapen i församlingen ger henne mycket. Då man uppnår en djup relation och gemenskap delar man verkligen livet som församling och det fascinerar mig. När man under en längre tid får följa med andras liv och sitt eget ser man tydligare vad Gud gör. Sju goda år Och Gud gör mycket. Han hade nog sitt finger med i spelet när Elisabeth kom till Helsingfors för att studera. Enligt henne var Åbo det säkra alternativet. Med Helsingfors kändes det mera som om det kunde bli antingen himmel eller pannkaka. Och jag ville inte ta det säkra valet, så då blev det så här. Elisabeth blev klar med sina studier Hon visste redan tidigt att hon gärna ville studera vidare sedan och så blev det. Hennes handledare föreslog Leo Mechelin som ämne och efter att Elisabeth hittat en vinkel som intresserade henne började hon forska. Jag jobbade med min doktorsavhandling i sju år. Jag har fått göra något jag verkligen tycker om och har aldrig känt någon panik. Det har fått mogna fram. Det har varit sju goda år. Ett år av ovisshet rufus hedengren För snart ett år sedan lämnade Elisabeth in sin avhandling för förhandsgranskning. I samband med det sa hon åt Gud att han får göra vad han vill med hennes liv nu. Men han sa ingenting om det då. Så jag tog ledigt över sommaren och jobbade sedan en månad med att göra de ändringar som skulle göras i avhandlingen. När jag sedan förde in manuskriptet till tryckeriet bad jag igen Gud visa mig vad han vill att jag ska göra nu. Men igen en gång var Gud förtegen. I samband med disputationen i januari i år tänkte Elisabeth att det väl senast nu var dags för Gud att säga något om framtiden, men hon väntar fortfarande. Nu har det alltså gått ett år utan att jag vetat något om vad som händer sedan. Och jag har fortfarande ingen aning om vad jag ska göra härnäst. Jag förtröstar på att Gud har planerat något, men han har inte delat med sig ännu. Och nu börjar jag småningom känna mig lite frustrerad på den här ovissheten. Samtidigt håller ju den sanning som Elisabeth lärde sig redan som bedjande tonåring; Gud har allt i sin goda hand och Han tar alltid hand om oss. Också om det inte alltid sker exakt så som vi själva tror. Amanda Audas-Kass

4 4 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING Baklänges skriftskola I flera decennier har skriftskollägret ordnats som höjdpunkt i slutet av ett år av konfirmationsundervisning. Men för första gången har man i Petrus församling nu ordnat lägret som den allra första delen av konfirmationsåret. Petrusbladet intervjuade några av dem som varit med om denna helomvändning. Först ut är Fredrik Kass, präst i Petrus församling. Martina Dahm mycket på att sitta på en bänk och ta in undervisning, men det kristna livet är ju så mycket mer än det. Det livet vill vi få in i skriftskolan. Årets konfirmand Amanda Stenius är också en av dem som fått testa på den omvända tågordningen. Hur har skriftskolåret varit för dig, börjande från lägret? Varför gick ni in för ett nytt system? Vi upplevde en frustration med det gamla systemet då det tog lång tid att lära känna varandra väl. Det vi däremot visste var att man under ett läger snabbt blir bekanta, och att det först är då man kan börja tala om vad församlingen verkligen är. Mänskor i dagens samhälle vill ju ofta lära känna varandra före man är beredd att höra vad den andra har att komma med. För mig var lägret fantastiskt, det var något av en ögonöppnare. Jag har alltid varit halvt troende men nu har mänskorna, Gud och gemenskapen på lägret, och senare på Puls-gudstjänsterna, gjort tron riktigt bra. Det känns som om Puls är gjort för oss ungdomar och vi föredrar nog den gudstjänsten framom torra högmässor. Det är också skönt att på Puls kunna tala med de yngre ledarna som inte rör sig i helt samma kretsar som vi, det ger ett bättre perspektiv på saker. Hur tycker du den nya ordningsföljden har fungerat? Bra, gemenskapen mellan konfirmander och ledare har nog blivit starkare. Vi känner att vi är vänner. Jag tror att lägret har varit avgörande för att skapa bra relationer redan från början. Nu har konfirmanderna också en bredare bild av vad tron handlar om. Isak Sandell är en av de hjälpledare som jobbat under både det gamla och det nya systemet. Vad har du tyckt om att ha lägret först? Det har fungerat bra, nu blir varje ungdomssamling något av en återförening. Det räcker med att man säger hej till kon- Hur har programmet efter lägret sett ut? Under läsåret har vi ordnat lektioner, samlingar och Puls-gudstjänster men mycket har det också handlat om spontana evenemang; filmkvällar, fotboll, en kaffe tillsammans och chattande på Facebook. Sådant känns väldigt roligt. Jag tror att det behövs både organiserat program och spontana träffar. Ibland fokuseras det lite väl mao lindholm mao lindholm Lek, sång och undervisning är viktiga ingredienser för ett lyckat läger...

5 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING 5 firmanderna för att kunna tala om något. Förr kunde man känna sig halvt tvingad att lära känna en ovillig konfirmand som vågat sig på ungdomssamling. En orsak till att det faktiskt finns ungdomar som vill vara med är att det nu finns ett fungerande ungdomsarbete som ordnar bra evenemang. Martina Dahm Varifrån kommer inspirationen, Fredrik Kass? Jesus samlade ju lärjungar omkring sig, levde livet nära dem och gick ut och predikade om Guds rike. Så vi tar modell av honom... och så vänskap såklart. och låter det handla om relationer. Jag tror att det är i mötet med andra mänskor som tron blir intressant. Det är först när man lär känna varandra som man kan ha djupa samtal, speciellt när man börjar tycka om en människa. Rufus Hedengren Lekholmen blir bok år är det 75 år sedan Lekholmen togs i bruk av för- I samlingarna i Helsingfors. Sedan dess är det många finlandssvenska helsingforsare som tillbringat några sommarveckor på ön. Men Mao Lindholm som fått i uppgift att skriva en bok om Lekholmen var inte en av dem. Jag har ett vagt minne av att ha hälsat på någon där på 60-talet, men jag hade inga emotionella band till ön, vilket ju är bra när man vill skriva objektivt. Jag har märkt att Lekholmen ofta lämnar ett starkt intryck på sina besökare, säger Mao. Lekholmen är ingen märklig holme i sig, men mänskornas närvaro och de småprimitiva byggnaderna gör sitt. De som gått i skriftskola på ön delar definitivt en gemensam upplevelse. Det kan kännas som en extrem upplevelse för ungdomar då den moderna tekniken tas ifrån dem, men skriftskolan på Lekholmen sätter också igång positiva processer och många fortsätter att komma ut till holmen några somrar efter konfirmationen. Lekis har länge varit en plats Ett läger tar iland. Skriftskola har ordnats på Lekholmen i snart 60 år. just för unga eftersom det ordnats skriftskola där sedan 1954, påpekar Mao. Kanske det är därför det också finns en egen jargong på ön. Många kallar fortfarande öns kapell för Pelle, och istället för att delta i andakt går man på andjakt. Men Lekis är framförallt en andlig ö att möta Gud på, i dialog med andra mänskor. Där finns en positiv lust att hitta sig själv, och alltid möjlighet till både umgänge och isolering, säger Mao. Ruskigare förr Under talet var Lekholmen ett sommarparadis för många familjer. Men delar av ön var täckt av tät granskog och det kunde bli riktigt ruggigt under sena augustikvällar. Under årens lopp har flera mao lindholm mänskor också haft övernaturliga upplevelser på ön, om några av dem berättas det i bokens intervjuer. Lekholmen ligger på ett ställe där flera havsströmmar drar in mot holmen. Mänskor som drunknat ute till havs har ibland flutit i land på ön, så ett helt skyddat paradis har ön inte varit. Men i det stora hela har inga värre olyckor inträffat, säger Mao. En av dem jag intervjuade förundrade sig över att inga katastrofer skett på fastlandet när Lekholmen varit full av folk alla skyddsänglar måste ju vara ute på ön då menade hon. Klosterliv i framtiden Att visionera långt in i framtiden om vad man vill att Lekholmen skall vara tycker Mao är viktigt. En idé som presenteras i boken är att man kunde starta ett slags klosterväsende där, med åtta till tio kristna bröder och systrar som lever och jobbar på ön året om. Det behövs en kommunitet som tar ansvar för ön eftersom det är ett jättejobb att organisera bara ett år av verksamhet, påpekar han. Det krävs också aktiva tag för att Svenskfinland fortsättningsvis skall få ha tillgång till holmen, säger Mao, som i och med skrivprocessen inte verkar ha lämnats helt oberörd av ön. Han har nu spenderat ett knappt dussin dygn där och i och med det också hittat sin favoritplats på Lekholmen de soldränkta berghällarna som kallas Södras klippor.

6 6 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING Den blomstertid nu kommer... Mycket mera än bara en sommarpsalm Huruvida det var just Israel Kolmodin som inspirerad av den gotländska naturen diktade sommarpsalmernas sommarpsalm, är inte så viktigt. Det som står klart är att psalmen Den blomstertid nu kommer har anammats av oss nordbor generation efter generation sedan den togs med i den karolinska psalmboken år Psalmen tillskrivs Kolmodin men även Haqvin Spegel och Jesper Swedberg, hans föregångare som superintendenter, vikarier för biskopen i Linköping på öriket Gotland, var djupt engagerade i psalmarbetet under samma tidsperiod och därmed tänkbara kandidater som författare. Alla tre nämnda, sedermera ordinarie biskopar, företrädde en innerlig och varm luthersk ortodoxi. Ortodoxin som en tid av renlärighet i den Vårfest för stora och små ute på kyrkbacken i Södra Haga kyrka Onsdag 23 maj klockan Programmet börjar kl Korvgrillining - Munkar, mjöd och ka e - Lotteri till förmån för eftisverksamheten - Sommarhattar för barnen - Mamma-pappa-barngrupperna och Tallkottens eftis medverkar ALLA VARMT VÄLKOMNA! Medarbetarna i Petrus lutherska kyrkan på och 1700-talet, har anklagats för att vara präglad av stelhet och hårdhet. Om man tar sig mödan att granskar ortodoxins efterlämnade skrifter, t.ex. psalmer som härstammar från den karolinska psalmboken, möter man en annan verklighet. Swedberg hade en förkärlek för änglar, Spegel för naturen och vår sommarvisa har en tydlig anknytning till Höga visan i Gamla Testamentet. De ger alla uttryck för både huvudet och hjärtat, en rätt lära förknippad med en personlig bekännelse till kristen tro utan att glömma känslolivet. Skolsång från Piae Cantiones Then Sommarwisa var den ursprungliga överskriften för psalmen Den blomstertid nu kommer. Psalmen inleds med uttryck och idéer från en gammal latinsk skolsång med namnet Tempus adest floridum. Skolsången ingick i samlingen Piae Cantiones som utgavs år 1582 i Greifswald och vida och länge användes i det svenska riket. Första och andra versen följer den äldre latinska traditionen och beskriver sommarens under i naturen. I psalmens tredje vers, som brukar vara den sista allmänt sjungna, vänds blicken från skapelsen till Skaparen. Tilltalet blir här personligare, författaren uppmanar även sin egen själ, och tacksägelsen riktas till Gud Fadern. I följande vers tilltalar han Jesus, som enligt Skriften även han deltog i skapelsen: Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. (Kol 1:16) Men i första hand framträder Jesus i sommarpsalmen inte med tanke på skapelsen utan på frälsningen. Våra hjärtan är kalla och vårt liv präglas av sorg och smärta. Vi är svaga. Nu vill Jesus frälsa oss från syndens och ondskans kalla vinter, om man får uttrycka det så. Jesus är de svagas tröst. Han är glädjesolen med kärlekseld som igen förnyar oss. Mina tankar går till en latinsk julhymn där de vise männen hälsar på Jesusbarnet och hans mor Maria: Långt från den eld som slukar och förtär, /tillbedja vi den eld som glittrar här, /ett nyfött barn, av evighet Gud. Kristi kärlekseld är en eld som värmer. En profetisk kärleksberättelse Naturmotiven fortsätter i den femte versen som hämtar sin inspiration från Höga Visan. Bakgrunden är en profetisk kärleksberättelse som här tillämpas mellan Jesus och själen, alternativt hela församlingen. Jesus är Sarons blomma och liljan i den gröna dalen, men sedan byts rollerna när Jesus får befukta själen med dagg från himlen. Profeten Hosea använder samma bild om relationen mellan Gud och hans folk: Jag skall bli som dagg för Israel, han skall blomstra som en lilja, han skall skjuta rötter som Libanon. Hans avkomlingar skall breda ut sig, han skall bli lik ett olivträd i fägring, han skall dofta som Libanon. (Hos 14:6,7) Med hjälp av den himmelska daggen kan själen blomma som en ros i Libanon med alla goda dygder som utsmyckning i rosens fina kronblad. Nya testamentets uppmaningar gäller dygder som kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning (Gal 5:22,23) eller med andra ord gäller det att visa aktning för alla, älska bröderna, frukta Gud och vörda kejsaren. (1 Petr 2:17) Det som beskrivs här är hur Jesus kan verka i en människa, vilket han efter sin himmelsfärd gör genom Anden. Den Helige Ande verkar helgelse och förnyelse i oss genom nådemedlen, Guds Ord och sakramenten, dopet och nattvarden. Vi har kanske också en treenighetspsalm i denna sommarpsalm. Vi kan hitta tilltal till Gud Fadern, till Sonen Jesus och till den Helige Ande. Likaså berörs i psalmen alla Guds goda gåvor: skapelsen, frälsningen och helgelsen. Psalmens sista vers blir därefter en förbön för land och folk, både kropp och själ till fromma. Inför den kommande sommaren uppmuntrar jag dig att smaka på alla verser i sommarpsalmen: Smaka och se att Herren är god! (Ps 34:8) Tuomas Anttila

7 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING 7 Martyrkyrkans vänner firade 30-års jubileum Var femte minut dör en kristen för sin tro Martyrkyrkans vänner rf (MKV) firade sitt 30-års jubileum med fester i Karleby, Jakobstad och Helsingfors. Den sistnämnda hölls den 12 mars i Månsas kyrka. Bengt Lassus hälsade alla välkomna. Halvar Sandell och Johan Candelin berättade om MKV. Festtalare var doktor Bob Fu som emottagit MKV:s Pro Fide pris i Jakobsstad. För musiken stod Paula Šūmane och Reinis Zariņš. I Månsas var mellan 60 och 70 personer närvarande. Bob Fu kommer från en fattig kinesisk familj. Fadern var invalidiserad och modern måste tigga för att få mat till familjen. Som ung beslöt Bob Fu att bli Kinas första demokratiskt valda premiärminister. Han var politiskt aktiv och därför med bland de unga som samlades på Himmelska fridens torg den fjärde juni Då pansarvagnarna rulllade in och massakrerade hundratals, kanske tusentals unga studenter, överlevde Bob Fu men fängslades. I fängelset ljög hans forna bundsförvanter om honom för att själva komma lindrigare undan. Detta svek kändes värre än tortyren för Bob Fu. Han sjönk in i en värld av hämndtankar i form av bomb- och självmordsattacker tills han en dag av misstag började läsa en liten biografi om en kinesisk kristen pastor. Där fanns bibelcitat som talade starkt till honom trots att han som ateist inte visste att de var från Bibeln. Ett av dem var: Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit (2 Kor 5:17). Bob Fu böjde knä och ville överlämna sig åt den Gud som boken talade om. Jesus, som han inte känt, kom in i hans liv. Han kunde förlåta alla orätter mot honom. Ett år senare fick han sin första Bibel och döptes senare i duschen i en fabriksbyggnad. För många andra kristna i Kina har fängelset varit den första bibelskolan. Den fruktansvärda massakern på Himmelska fridens torg använde Gud till något positivt. Den blev en vändpunkt. Hittills hade kristendomen i Kina sakta spridits bland landsortsbefolkningen och de lägre samhällsskikten men nu startade en lavinartad väckelse bland de intellektuella som fortfarande pågår. Inte bara studerande utan även lärare och professorer kommer till tro. Bob Fu verkade en tid i Kina men fängslades tillsammans med sin hustru 1996 på grund av deras evangeliserande verksamhet. De måste fly och bosatte sig i USA där familjen bor i dag. Bob Fu leder rörelsen China Aid som arbetar för förföljda, fängslade och torterade kristna i Kina. Under det senaste året har förföljelserna av kristna och oliktänkande i Kina intensifierats, vilket beror på en rädsla för att den arabiska våren skall sprida sig till Kina. Man beräknar att Kina i dag har 130 miljoner kristna. Bob Fu reser mycket men kan inte resa till Kina. Han anses i dag vara en av världens ledande experter på kyrkan i Kina. Vid MKV:s 30-års festligheter uppträdde Paula Šūmane och Reinis Zariņš, två musiker av världsklass från Lettland som båda med sin musik vill lova Guds storhet. Violinisten Paula Šūmane har trots sin unga ålder tagit topplaceringar i tretton internationella violintävlingar och gett konserter i alla världsdelar. Pianisten Reinis Zariņš har vunnit elva pianotävlingar. Båda har fått lysande recensioner och det är inte ofta Månsas kyrka har begåvats med så högklassig musik. Toppmusikerna Paula Šūmane och Reinis Zariņš stod för musiken. Dr Bob Fu fängslades som ung student på Himmelska fridens torg. Fängelset blev min första bibelskola, sade han. Martyrkyrkans vänner rf År 1981 insåg en liten grupp bestående av fem unga personer att man som enskild person har svårt att nå ut. Nu hoppades de istället att i namn av en organisation kunna påverka. De var fast beslutna att göra något för de lidande kristna. Martyrkyrkans vänner rf registrerades den 30 mars år I skuggan av det kalla kriget förföljdes Sovjetunionens kristna. Att synliggöra deras problem och att hjälp kristna i Polen och Baltikum var i början de viktigaste målen för verksamheten. Ofta möttes föreningen under de första verksamhetsåren av oförståelse och misstänksamhet i massmedier och ifrågasattes t.o.m. i Finlands riksdag. De ekonomiska resurserna var små, den första kassan var 50 mark. Till MKV:s ordförande valdes Johan Candelin, en post som han innehar ännu i dag. Johan Candelin konstaterar: Gud hörde vår bön. Under trettio år har tusentals människor kommit med i vänskaran och bidragit med bön och gåvor. MKV:s rundbrev läses i dag av 4000 personer och veckorapporten per e-post går ut till över År 2011 inflöt över en miljon euro i understöd av över 5000 understödjare. MKV är en självständig förening i Finland och har ett ganska stort understöd också i Sverige. Idag arbetar MKV i 30 länder och under åren har tiotusentals kristna systrar och bröder fått hjälp. MKV har ett utbrett nät av kontaktpersoner och likasinnade organisationer. Idag när järnridån och Berlinmuren har fallit är Asien samt de muslimska länderna det stora böneämnet. Det är stor fara att den arabiska våren inte leder till demokrati och tolerans utan istället till att religiösa radikala element tar över. Hur det går vet vi inte ännu men situationen för kristna i många arabländer och i Kina har blivit svårare. I dagens värld förföljs över 200 miljoner kristna för sin tro och var femte minut dör en kristen på grund av sin tro. Micke Nyström Den som vill veta mer om MKV kan gå in på eller kontakta Halvar Sandell som är stiftande medlem och styrelsemedlem i MKV. Bibeldagar i Houtskär Datum: juni. Deltagarantalet har vuxit från år till år. Folkhögskolans utrymmen utnyttjas maximalt. Årets huvudtalare är predikanten och bibelläraren Ingmar Rönn, som för några år sedan undervisade på Bibeldagarna. Lektor Ulla-Christina Sjöman m.fl. medverkar. Barnprogram ordnas också. Busstransport. Info från kansliet, (09)

8 8 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING Sommarprogram Gudstjänster (till den 16.9) Åggelby gamla kyrka, söndagar kl. 10; 20.5, 27.5 och därefter varje söndag. Midsommargudstjänst i Åggelby gamla kyrka lö kl. 10. Munksnäs kyrka, söndagar kl. 10; 20.5 och Söndagar därefter gudstjänst kl.12 fram till 26.8 då gudstjänst igen hålls kl. 10. Malms kyrka, söndagen 20.5 kl. 12. Konfirmationsmässa sö. 2.9 kl. 12. Månsas kyrka, söndagar kl. 10; 2.9, 9.9 och Kårböle kapell, söndagen 2.9 kl. 12. SommarPuls, söndagar kl ; 20.5, 3.6 och torsdagar kl , 28.6, 12.7 och Gud tar inte semester! Under sommaren träffas vi till SommarPuls på Seuris varannan vecka, Månsasvägen 21. Välkommen med på en härlig träff ute på gräsmattan. Grilla, umgås och njut. Familjefest och SommarPuls i Södra Haga kyrka to. 9.8 kl. 17. Petrus församlings barnläger har avslutningsfest för hela familjen. Alla är inbjudna! Samtidigt firas säsongavslutning för SommarPuls. Vespervägen 12. Vi ses! Puls-gudstjänsterna börjar igen 26.8 kl i Månsas kyrka. Därefter ordnas Puls varje söndag. På sö ordnas Puls undantagsvis kl. 12. Puls är en gudstjänst för alla. Kom med du också! Söndagsskola för barnen och pizzamingel efteråt för alla. Församlingens vårfest firas 23.5 kl. 17 på Södra Haga kyrkbacke, Vespervägen 12. Sommarmusik i Viks kyrka, 7.6 kl. 13. Albena Zaharieva, piano. Lena Tivelind, sång. Sommarcafé i Malms kyrka 13.6 kl Aftonmusik börjar kl. 19. Bill Ravall, tenor, Peter Hilli, orgel. Sommarcafé också följande datum: 27.6, 11.7, 25.7 och 8.8. Musiklek i Munksnäs, måndag 21.5 kl. 10, därefter sommarpaus. Musiklek börjar igen 11.9 kl. 10 i Munksnäs. Fredag 14.9 ordnas Musiklek i Hagasalen kl. 10. Knatte- o babyrytmik börjar igen efter sommarpaus 11.9 kl. 10 i Malms kyrka och 13.9 kl. 10 i Månsas kyrka. Lukasklubben för män, i Hagasalen måndag 21.5 kl. 19. Förbön och tack, tisdag 22.5 kl. 19 i Munkshöjdens kyrka. Förbön och tack fortsätter efter sommarpaus tisdagen 4.9 kl. 19 på samma plats. Pensionärssamling ordnas igen efter sommaren i Malms kyrka 11.9 kl. 13. Skribaweekend för Lekholmen-konfirmanderna ute på Lekholmen Medarbetare i Petrus församling Präster Björk Daniel, församlingspastor Bonde Niklas, församlingspastor Kass Fredrik, församlingspastor Lassus Bengt, kyrkoherde Sandell Halvar, kaplan Thylin Ronny, kaplan Kantorer Hilli Peter Söderström Olav Varho Kaj Diakoniarbetare Monnberg Tove, projektarbetare inom diakonin Nybergh Nina, diakonissa Riska Gunilla, diakonissa Sandell Bodil, diakonissa Barnledare Elo Benita, hjälpledare i Lukasgården Fagerholm Nina, fritidshemsledare i Sockenbacka Leskinen Susanna, ledare för barnarbetet Lundström Marianne, fritidshemsledare i Lukasgården Martikainen Anne-Marie, fritidshemsledare i Tallkotten Sinko Alice, dagklubbsledare Ulfvens Gunilla, hjälpledare i Sockenbacka Sekreterare Bonde Annabella, ekonomisekreterare Lindqvist Monica, församlingssekreterare Hedengren Rufus, informationssekreterare Perret Christoffer, projektsekreterare Ungdomsledare Sandell Benjamin, ungdomssekreterare Sandell Eva-Lina Lindholm Sofia Övriga Fernelius Taru, vaktmästare Elzohary Salme, vaktmästare Sjövall Majvor, värdinna Petrus församling Tfn (09) , Fax (09) E-post Hemsida E-post till anställda: (inte åäö) Kansliet öppet må-ti 9 13, on och to-fr Dessutom kvällstid enligt överenskommelse. Adress Vespervägen 12 A, Helsingfors. Förböns-e-post Förbönsämnen ti förbönskvällar tfn Pro Markus församling rf Björkebo sommarhem rf Pro Lukas rf Pro Lukas referenser enligt sektorer: Förbönstjänst: 25043, Barn och familjearbetet 25302, Där stödet bäst behövs 25315, Ungdomsarbetet 25373, Diakonin Pro Lukas tillhandahåller på kansliet kondoleans- och hyllningsadresser. Verksamhetspunkter Baggis, Baggbölev. 17 Björkebo sommarhem, Nummela Grindis, Skaldestigen 2 Kottby kyrka, Metsolav. 14 Kånala kapell, Plöjarv. 4 Kårböle kyrka och kapell, Gamlasv. 6 Lukascentret, Hagasalen, Vesperv. 12 A, vån 2 Lukasgården, Munkstigen 2 Malms kyrka, Kommunalv. 1 Munkshöjdens kyrka, Raumov. 3 Munksnäs kyrka, Tegelstigen 6 Månsas kyrka, Skogsbäcksv. 15 Norra Haga kyrka, Tolariv. 1 Seuris, Månsasv. 21 Sockenbacka kyrka, Sockengränden 4 Södra Haga kyrka, Vespserv. 12, vån 3 Viks kyrka, Agronomg. 5 Åggelby gamla kyrka, Brofogdev. 12 Nyheter från Petrus, årgång 4, nr 2/2012 Utgivare: Petrus församling, Vespervägen 12 A, Helsingfors. Ansvarig utgivare: Bengt Lassus. Redaktion: Amanda Audas-Kass, Kristina Fernström, Stig-Olof Fernström, Rufus Hedengren, Göran Lindén, Mikael Nyström. Layout: Jaagon Ab/Jenni Signell. Församlingen förbehåller sig rätten till ändringar. Följ med annonseringen i Kyrkpressen.

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Fortsätt det goda arbetet!

Fortsätt det goda arbetet! NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING 1 2015 sid 6 Fortsätt det goda arbetet! Den Lassuska eran tar slut, Daniel Björk ny herde Petrus får eget café Kom in och säg hej! sid 3 Vi inbjuder dig till kvinnobrunch

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Det Gud gör nu. sid 4. Bengt Lassus: Låt oss frimodigt stå för vår kristna tro också i skolan sid 2

Det Gud gör nu. sid 4. Bengt Lassus: Låt oss frimodigt stå för vår kristna tro också i skolan sid 2 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING 2 2014 Det Gud gör nu sid 4 Bengt Lassus: Låt oss frimodigt stå för vår kristna tro också i skolan sid 2 Göran Skytte: Vi behöver både lovsång och rökelse sid 3 Pingsten

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

sid 3 Vem är hon? sid 5 Att man godkände oss berodde delvis på att vi bodde bland stadens invånare, i ett vanligt hus och lärde känna våra grannar.

sid 3 Vem är hon? sid 5 Att man godkände oss berodde delvis på att vi bodde bland stadens invånare, i ett vanligt hus och lärde känna våra grannar. NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING 4 2013 Att man godkände oss berodde delvis på att vi bodde bland stadens invånare, i ett vanligt hus och lärde känna våra grannar. sid 3 Som barnmorska i östafrika Öppet

Läs mer

Hillsongkonferens i Stockholm

Hillsongkonferens i Stockholm NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING 4 2012 Hillsongkonferens i Stockholm Ett gäng ungdomar deltog och inspirerades sid 3 Jultraditionerna måste leva sid 4 En forskares trosbekännelse sid 7 Vad hände med Missio

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

Julens Barn. sid 4. Guds godhet blev konkret sid 3. Jesus Power Night sid 6

Julens Barn. sid 4. Guds godhet blev konkret sid 3. Jesus Power Night sid 6 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING 4 2011 sof Julens Barn Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Detta tror vi på! Apg 4:11-12

Detta tror vi på! Apg 4:11-12 Detta tror vi på! (Årshögtidspredikan) Borlänge 140105 Gott Nytt År! Jag ska nu försöka förmedla till er vad jag tror Gud har lagt på mitt hjärta för den här dagen och för året som ligger framför. På olika

Läs mer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM VAD ÄR JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium är vår himmelske Faders plan för hans barns lycka och frälsning*. Det kallas Jesu Kristi evangelium därför att Jesu Kristi

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! TRO LÄGER SAMTAL HOPP KÄRLEK SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LEK TANKAR Vad är konfirmation? Konfirmation är gemenskap, det berättar några av Solnas konfirmander. Konfirmation

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

diskussionsunderlag Hallelujabröllop

diskussionsunderlag Hallelujabröllop diskussionsunderlag Hallelujabröllop Religion Vad är religion? Vad innebär det att vara religiös? Är du religiös? Om ja, vad innebär religionen för dig? Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder,

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

Församlingsblad nr 4B 2009

Församlingsblad nr 4B 2009 Församlingsblad nr 4B 2009 Ett myller av unga som får en personlig tro på Jesus, visar äkta kärlek till varandra och skapar levande hopp för en bättre värld Hej Du håller just nu i handen en folder som

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

ÖRTAGÅRDEN 2015. hösten. www.ortagarden.se

ÖRTAGÅRDEN 2015. hösten. www.ortagarden.se ÖRTAGÅRDEN 2015 hösten www.ortagarden.se Hälsning från ordföranden Det är söndag kväll och det betyder för mig en särskild frid och ro. Jag har idag bland annat fått fira högmässa och träffa goda kristna

Läs mer