Först till Lekis, sedan till stan Baklänges skriftskolan tar form sid 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Först till Lekis, sedan till stan Baklänges skriftskolan tar form sid 4"

Transkript

1 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING MAO LINDHOLM Först till Lekis, sedan till stan Baklänges skriftskolan tar form sid 4 Elisabeth Stubb Hemma i församlingen sid 3 Sommarevenemang sid miljoner kristna lider förföljelse i dag. sid 7

2 2 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING Framåt trots motvind! Det står alldeles klart att församlingarna i Finlands evangelisk-lutherska kyrka seglar i motvind. Jag talar om tiotusentals utskrivningar, för många kyrkor och andra fastigheter, teologiska slitningar. Resultatet är att församlingar idag kämpar med ekonomiska svårigheter, uppsagd och modfälld personal och minskad trovärdighet för kyrkan och dess budskap. Det är lätt att stämma in i kören av pessimister och låta den negativa tendensen bli allt mer självuppfyllande. Men jag vägrar att vara pessimistisk trots att jag leder Petrus församling som är en del av kyrkan i motvind. Folk frågar mig när de ser mitt glesnande gråa hår: När skall du gå i pension? Underförstått menar de att då slipper jag att tampas med problemen och kan ta det lugnt. Men jag vill inte välja den lätta vägen. Varför? Det är inte något nytt för kyrkans skepp att segla i motvind. Jag tror att det bara är hälsosamt med de utmaningar som motvinden ger. Då hålls Ledare besättningen vaken och fokuserad på att hålla rätt kurs. En del seglarfantaster talar ju om att det är mera stimulerande och man lär sig mera om segling när man får kryssa i motvind. Vad är det rent konkret som ger mig inspiration och kraft i en svår situation? För det första har jag och Petrus församling förmånen att ha medarbetare, både frivilliga och anställda, som är både innovativa och motiverade att möta människor och föra ut det glada budskapet utanför kyrkans väggar. I mamma-pappa barngrupperna har vi för tillfället sammanlagt drygt 250 deltagare, det vill säga barnen tillsammans med sina föräldrar. I ungdomsarbetet lever vi just nu i ett uppsving där det inte handlar enbart om konfirmander som deltar i våra tre konfirmandläger, vilket i sig är mycket positivt. Vi har äldre tonåringar och unga vuxna med en personlig tro på Jesus Kristus som sedan flere år lever ett aktivt och engagerat liv som Jesu lärjungar. De unga lever ut sin tro bland annat genom att gå ut och möta folk och samtala med dem i deras vardags- och livssituation. Vad gör vi åt våra gudstjänster som ju ofta beskylls för att vara enformiga och tråkiga? Jag tror att vi i framtiden behöver både traditionella gudstjänster men också förnyade gudstjänster. Vi har två mera traditionella gudstjänster, dels i Munksnäs kyrka och dels i Åggelby gamla kyrka. Där går både äldre och yngre människor som är tacksamma och glada över de här gudstjänsterna. Men det behövs också förnyade gudstjänster där man möter människor utifrån deras egen livssituation. Våra unga medarbetare har utvecklat en ny eftermiddagsgudstjänst Puls med mycket sång, undervisning och förbön som i medeltal drar mellan 40 och 70 deltagare. Det intressanta och nya är att vi i Puls når nya människor och medelåldern bland dem som deltar varierar mellan 15 och 40 år, det vill säga den grupp som enligt Kyrkans forskningscentral är svårast att nå. Till det här kommer satsningen på hemgrupper där man öppet och i en avslappnad atmosfär äter tillsammans, samtalar om livet och tron, stöder och uppmuntrar varandra. Det här betyder också att man i en stor församling som Petrus som har drygt 7200 medlemmar kan känna samhörighet och gemenskap. Hemgrupper eller cellgrupper är ju ingen ny upptäckt. I flera forskningsrapporter har man konstaterat att kyrkan speciellt i svåra tider både har överlevt och vuxit genom aktiva och öppna hemgrupper med låg tröskel. Det gäller både i växande lutherska och anglikanska församlingar i dagens Europa men också i den trängda och förföljda kyrkan i till exempel Kina och Egypten. Framåt trots motvind! Javisst. Jag är övertygad om att vi alla behöver möta Jesus Kristus. Han kan i församlingen ge oss det som vi och människor i alla tider längtar efter: kärlek, förlåtelse, mening och rätt riktning på väg mot framtiden! Därför behövs Petrus församling. Du har din plats där. Vi ses! Välkommen! Med önskan om en välsignad vår och sommar! Bengt Lassus kyrkoherde SOF Monica Cleve möter nya utmaningar i Ekenäs Cellgruppsaktivisten som blev kaplan Många i Petrus församling har säkert undrat vart Monica Cleve har tagit vägen. Hon var i tiderna med om att, tillsammans med Majvor Sjövall, starta cellgruppsverksamheten på Markus-sidan. Som medlem i gamla Markus diakonidirektion var hon även en stöttepelare i frivilligverksamheten. Monica har vid sidan om sitt arbete som vårdansvarig översköterska på Blomsterfondens åldringshem studerat teologi i Åbo. Hon blev prästvigd på Trettondagen i år och blev förordnad till t.f. kaplan i Ekenäs från och med den första februari. Vägen dit har varit lång och krokig. År 1986 for hon som nybliven specialsjukskötare till Egypten för att bekanta sig med bl.a. pyramiderna. Där Monica Cleve, som varit aktiv bl.a. i cellgruppsverksamheten och diakonin, arbetar nu i Ekenäs. gick det som det ofta går: Monica blev bekant med sin blivande man, Mustafa, som hon småningom gifte sig med. De fick två pojkar och Monica arbetade bl.a. på Finlands ambassad med olika biståndsprojekt. Efter en livskris insåg hon att hon inte kommer vidare i egen kraft. Hon hittade ett andligt hem i en internationell församling i Kairo, Maadi Community Church, och på den vägen är hon. År 2003 kom hon med sin familj till Finland och bosatte sig tillfälligt i Berghäll. Enligt egen utsago idkade hon church shopping när hon sökte ett nytt andligt hem. Hon stannade för gudstjänstgemenskapen i Åggelby gamla kyrka, där hon upplevde att hon fick god andlig föda. Familjen hittade även en bostad på församlingens område i Helsingfors geografiska centrum, Månsas. När Markus och Lukas församlingar fusionerades till Petrus församling för några år sedan märkte hon, att hon trivdes också på Lukas-sidan. Monicas farfar, prosten Ola Cleve hade på 70-talet, då Monica var tio år, en vision om att hon skulle bli präst. Då hon även själv kände en kallelse att hjälpa andra människor att upptäcka Guds närvaro och kärlek, tog hon steget ut efter återkomsten till Finland. Hon slutförde sina studier, som hon börjat via Öppna universitetets nätstudier redan i Kairo och nu har de alltså resulterat i en prästtjänst i Ekenäs där hon trivs utmärkt. På en fråga om hur det är att vara gift med en muslimsk man och samtidigt ha tjänst i vår kyrka svarar hon att hon och hennes man nog har djupa diskussioner, men eftersom de högaktar varandras åsikter blir det inga problem. Där har vi nog alla något att lära oss. Vi i våra församlingar är ju inte alltid toleranta ens mot varandra, trots att vi har samma religion. Göran Lindén

3 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING 3 Gud tar alltid hand om mig Det som fascinerar mig mest med församlingen är att man där får dela livet. Det hjälper en att se vad Gud gör, säger Elisabeth Stubb, aktiv medlem i Petrus församling. För några månader sedan blev hon doktor i historia. Nu väntar hon, lite otåligt, på att Gud ska visa vad som är nästa steg. Elisabeth Stubb växte upp i den österbottniska byn Östensö i Pedersöre. I ett hem där tron fanns med lite på sidan om, det var naturligt med söndagsskola och församlingsfaddrar, men speciellt församlingsaktiva eller troende var hennes föräldrar inte. Samtidigt hade jag ju hört om tron hela livet och som tolvåring fick jag för mig att jag skulle börja be. Jag hade väl uppfattat att det var bra att be. Så jag började be varje kväll ensam i mitt rum och kom in i en riktigt intensiv böneperiod. Bönesvar Elisabeth Stubb är med i pulsgudstjänsten. Att bön är en verklighet har hon själv fått erfara i förbönsteamet. Många av Elisabeths första böner handlade om konfirmationen. Hon gick i skola med barn som var ett år äldre än hon och i samband med äldre systerns konfirmation några år före det var dags för Elisabeths skriftskola började familjen fundera på om hon skulle få åka på läger med sina klasskompisar eller om hon skulle bli tvungen att vara på läger med de jämnåriga. Vi hörde oss för i församlingen och de sa att man helst ska gå med sina jämnåriga. Så jag började be för att jag skulle få åka på läger med mina klasskamrater. Men när vi frågade igen sa församlingen samma sak och jag fick börja be på ett annat sätt nu bad jag för att jag inte skulle känna bitterhet och besvikelse utan kunna vara glad för mina kompisars skull. Gud svarade på den bönen. När lägret sedan närmade sig bad Elisabeth att hon skulle hitta någon att vara med på lägret och också den gången fick hon bönesvar. Jag lärde mig då att det inte alltid går exakt som jag vill men att Gud alltid tar hand om mig, säger hon. Svårfunnen gemenskap När Elisabeth kom in i sin böneperiod började hon vandra med Gud. I samband med skriftskolan bestämde hon sig för att ge sitt liv åt honom. Samtidigt hade hon svårt att hitta in i församlingsgemenskapen. Visst kunde hon gå på större ungdomssamlingar ibland, men hon hade ingen kamratkrets att dela det med. Tron fortsatte länge vara en sak mellan mig och Gud, något jag gjorde i ensamhet. För pengar jag fick i konfirmationsgåva köpte jag en bibel och började läsa. Igen varje kväll och igen ensam. Det var först efter gymnasiet, under ett år som au-pair i Schweiz som Elisabeth fick smaka på en församlingsgemenskap där hon trivdes och hörde hemma. och när hon sedan började studera historia i Helsingfors hittade hon så småningom dels Elisabeth Stubb Äter helst: god mat. Hobbyn: motionsidrott, friluftsliv, litteratur, handarbete. Gillar: att samtala och be för saker som är aktuella i mänskors liv. Framtidsdrömmar: att gå in i de äventyr Gud förberett. cellgruppsgemenskap via Andreaskyrkan och gudstjänstgemenskap i dåvarande Lukas församling. Sedan dess har hon känt sig hemma i Petrus församling. Hon deltar idag aktivt i puls-gudstjänsten och gudstjänster i Munksnäs. Hon är också med i förbönsteamet på puls och har under våren lett en hemgrupp. Gemenskapen i församlingen ger henne mycket. Då man uppnår en djup relation och gemenskap delar man verkligen livet som församling och det fascinerar mig. När man under en längre tid får följa med andras liv och sitt eget ser man tydligare vad Gud gör. Sju goda år Och Gud gör mycket. Han hade nog sitt finger med i spelet när Elisabeth kom till Helsingfors för att studera. Enligt henne var Åbo det säkra alternativet. Med Helsingfors kändes det mera som om det kunde bli antingen himmel eller pannkaka. Och jag ville inte ta det säkra valet, så då blev det så här. Elisabeth blev klar med sina studier Hon visste redan tidigt att hon gärna ville studera vidare sedan och så blev det. Hennes handledare föreslog Leo Mechelin som ämne och efter att Elisabeth hittat en vinkel som intresserade henne började hon forska. Jag jobbade med min doktorsavhandling i sju år. Jag har fått göra något jag verkligen tycker om och har aldrig känt någon panik. Det har fått mogna fram. Det har varit sju goda år. Ett år av ovisshet rufus hedengren För snart ett år sedan lämnade Elisabeth in sin avhandling för förhandsgranskning. I samband med det sa hon åt Gud att han får göra vad han vill med hennes liv nu. Men han sa ingenting om det då. Så jag tog ledigt över sommaren och jobbade sedan en månad med att göra de ändringar som skulle göras i avhandlingen. När jag sedan förde in manuskriptet till tryckeriet bad jag igen Gud visa mig vad han vill att jag ska göra nu. Men igen en gång var Gud förtegen. I samband med disputationen i januari i år tänkte Elisabeth att det väl senast nu var dags för Gud att säga något om framtiden, men hon väntar fortfarande. Nu har det alltså gått ett år utan att jag vetat något om vad som händer sedan. Och jag har fortfarande ingen aning om vad jag ska göra härnäst. Jag förtröstar på att Gud har planerat något, men han har inte delat med sig ännu. Och nu börjar jag småningom känna mig lite frustrerad på den här ovissheten. Samtidigt håller ju den sanning som Elisabeth lärde sig redan som bedjande tonåring; Gud har allt i sin goda hand och Han tar alltid hand om oss. Också om det inte alltid sker exakt så som vi själva tror. Amanda Audas-Kass

4 4 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING Baklänges skriftskola I flera decennier har skriftskollägret ordnats som höjdpunkt i slutet av ett år av konfirmationsundervisning. Men för första gången har man i Petrus församling nu ordnat lägret som den allra första delen av konfirmationsåret. Petrusbladet intervjuade några av dem som varit med om denna helomvändning. Först ut är Fredrik Kass, präst i Petrus församling. Martina Dahm mycket på att sitta på en bänk och ta in undervisning, men det kristna livet är ju så mycket mer än det. Det livet vill vi få in i skriftskolan. Årets konfirmand Amanda Stenius är också en av dem som fått testa på den omvända tågordningen. Hur har skriftskolåret varit för dig, börjande från lägret? Varför gick ni in för ett nytt system? Vi upplevde en frustration med det gamla systemet då det tog lång tid att lära känna varandra väl. Det vi däremot visste var att man under ett läger snabbt blir bekanta, och att det först är då man kan börja tala om vad församlingen verkligen är. Mänskor i dagens samhälle vill ju ofta lära känna varandra före man är beredd att höra vad den andra har att komma med. För mig var lägret fantastiskt, det var något av en ögonöppnare. Jag har alltid varit halvt troende men nu har mänskorna, Gud och gemenskapen på lägret, och senare på Puls-gudstjänsterna, gjort tron riktigt bra. Det känns som om Puls är gjort för oss ungdomar och vi föredrar nog den gudstjänsten framom torra högmässor. Det är också skönt att på Puls kunna tala med de yngre ledarna som inte rör sig i helt samma kretsar som vi, det ger ett bättre perspektiv på saker. Hur tycker du den nya ordningsföljden har fungerat? Bra, gemenskapen mellan konfirmander och ledare har nog blivit starkare. Vi känner att vi är vänner. Jag tror att lägret har varit avgörande för att skapa bra relationer redan från början. Nu har konfirmanderna också en bredare bild av vad tron handlar om. Isak Sandell är en av de hjälpledare som jobbat under både det gamla och det nya systemet. Vad har du tyckt om att ha lägret först? Det har fungerat bra, nu blir varje ungdomssamling något av en återförening. Det räcker med att man säger hej till kon- Hur har programmet efter lägret sett ut? Under läsåret har vi ordnat lektioner, samlingar och Puls-gudstjänster men mycket har det också handlat om spontana evenemang; filmkvällar, fotboll, en kaffe tillsammans och chattande på Facebook. Sådant känns väldigt roligt. Jag tror att det behövs både organiserat program och spontana träffar. Ibland fokuseras det lite väl mao lindholm mao lindholm Lek, sång och undervisning är viktiga ingredienser för ett lyckat läger...

5 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING 5 firmanderna för att kunna tala om något. Förr kunde man känna sig halvt tvingad att lära känna en ovillig konfirmand som vågat sig på ungdomssamling. En orsak till att det faktiskt finns ungdomar som vill vara med är att det nu finns ett fungerande ungdomsarbete som ordnar bra evenemang. Martina Dahm Varifrån kommer inspirationen, Fredrik Kass? Jesus samlade ju lärjungar omkring sig, levde livet nära dem och gick ut och predikade om Guds rike. Så vi tar modell av honom... och så vänskap såklart. och låter det handla om relationer. Jag tror att det är i mötet med andra mänskor som tron blir intressant. Det är först när man lär känna varandra som man kan ha djupa samtal, speciellt när man börjar tycka om en människa. Rufus Hedengren Lekholmen blir bok år är det 75 år sedan Lekholmen togs i bruk av för- I samlingarna i Helsingfors. Sedan dess är det många finlandssvenska helsingforsare som tillbringat några sommarveckor på ön. Men Mao Lindholm som fått i uppgift att skriva en bok om Lekholmen var inte en av dem. Jag har ett vagt minne av att ha hälsat på någon där på 60-talet, men jag hade inga emotionella band till ön, vilket ju är bra när man vill skriva objektivt. Jag har märkt att Lekholmen ofta lämnar ett starkt intryck på sina besökare, säger Mao. Lekholmen är ingen märklig holme i sig, men mänskornas närvaro och de småprimitiva byggnaderna gör sitt. De som gått i skriftskola på ön delar definitivt en gemensam upplevelse. Det kan kännas som en extrem upplevelse för ungdomar då den moderna tekniken tas ifrån dem, men skriftskolan på Lekholmen sätter också igång positiva processer och många fortsätter att komma ut till holmen några somrar efter konfirmationen. Lekis har länge varit en plats Ett läger tar iland. Skriftskola har ordnats på Lekholmen i snart 60 år. just för unga eftersom det ordnats skriftskola där sedan 1954, påpekar Mao. Kanske det är därför det också finns en egen jargong på ön. Många kallar fortfarande öns kapell för Pelle, och istället för att delta i andakt går man på andjakt. Men Lekis är framförallt en andlig ö att möta Gud på, i dialog med andra mänskor. Där finns en positiv lust att hitta sig själv, och alltid möjlighet till både umgänge och isolering, säger Mao. Ruskigare förr Under talet var Lekholmen ett sommarparadis för många familjer. Men delar av ön var täckt av tät granskog och det kunde bli riktigt ruggigt under sena augustikvällar. Under årens lopp har flera mao lindholm mänskor också haft övernaturliga upplevelser på ön, om några av dem berättas det i bokens intervjuer. Lekholmen ligger på ett ställe där flera havsströmmar drar in mot holmen. Mänskor som drunknat ute till havs har ibland flutit i land på ön, så ett helt skyddat paradis har ön inte varit. Men i det stora hela har inga värre olyckor inträffat, säger Mao. En av dem jag intervjuade förundrade sig över att inga katastrofer skett på fastlandet när Lekholmen varit full av folk alla skyddsänglar måste ju vara ute på ön då menade hon. Klosterliv i framtiden Att visionera långt in i framtiden om vad man vill att Lekholmen skall vara tycker Mao är viktigt. En idé som presenteras i boken är att man kunde starta ett slags klosterväsende där, med åtta till tio kristna bröder och systrar som lever och jobbar på ön året om. Det behövs en kommunitet som tar ansvar för ön eftersom det är ett jättejobb att organisera bara ett år av verksamhet, påpekar han. Det krävs också aktiva tag för att Svenskfinland fortsättningsvis skall få ha tillgång till holmen, säger Mao, som i och med skrivprocessen inte verkar ha lämnats helt oberörd av ön. Han har nu spenderat ett knappt dussin dygn där och i och med det också hittat sin favoritplats på Lekholmen de soldränkta berghällarna som kallas Södras klippor.

6 6 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING Den blomstertid nu kommer... Mycket mera än bara en sommarpsalm Huruvida det var just Israel Kolmodin som inspirerad av den gotländska naturen diktade sommarpsalmernas sommarpsalm, är inte så viktigt. Det som står klart är att psalmen Den blomstertid nu kommer har anammats av oss nordbor generation efter generation sedan den togs med i den karolinska psalmboken år Psalmen tillskrivs Kolmodin men även Haqvin Spegel och Jesper Swedberg, hans föregångare som superintendenter, vikarier för biskopen i Linköping på öriket Gotland, var djupt engagerade i psalmarbetet under samma tidsperiod och därmed tänkbara kandidater som författare. Alla tre nämnda, sedermera ordinarie biskopar, företrädde en innerlig och varm luthersk ortodoxi. Ortodoxin som en tid av renlärighet i den Vårfest för stora och små ute på kyrkbacken i Södra Haga kyrka Onsdag 23 maj klockan Programmet börjar kl Korvgrillining - Munkar, mjöd och ka e - Lotteri till förmån för eftisverksamheten - Sommarhattar för barnen - Mamma-pappa-barngrupperna och Tallkottens eftis medverkar ALLA VARMT VÄLKOMNA! Medarbetarna i Petrus lutherska kyrkan på och 1700-talet, har anklagats för att vara präglad av stelhet och hårdhet. Om man tar sig mödan att granskar ortodoxins efterlämnade skrifter, t.ex. psalmer som härstammar från den karolinska psalmboken, möter man en annan verklighet. Swedberg hade en förkärlek för änglar, Spegel för naturen och vår sommarvisa har en tydlig anknytning till Höga visan i Gamla Testamentet. De ger alla uttryck för både huvudet och hjärtat, en rätt lära förknippad med en personlig bekännelse till kristen tro utan att glömma känslolivet. Skolsång från Piae Cantiones Then Sommarwisa var den ursprungliga överskriften för psalmen Den blomstertid nu kommer. Psalmen inleds med uttryck och idéer från en gammal latinsk skolsång med namnet Tempus adest floridum. Skolsången ingick i samlingen Piae Cantiones som utgavs år 1582 i Greifswald och vida och länge användes i det svenska riket. Första och andra versen följer den äldre latinska traditionen och beskriver sommarens under i naturen. I psalmens tredje vers, som brukar vara den sista allmänt sjungna, vänds blicken från skapelsen till Skaparen. Tilltalet blir här personligare, författaren uppmanar även sin egen själ, och tacksägelsen riktas till Gud Fadern. I följande vers tilltalar han Jesus, som enligt Skriften även han deltog i skapelsen: Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. (Kol 1:16) Men i första hand framträder Jesus i sommarpsalmen inte med tanke på skapelsen utan på frälsningen. Våra hjärtan är kalla och vårt liv präglas av sorg och smärta. Vi är svaga. Nu vill Jesus frälsa oss från syndens och ondskans kalla vinter, om man får uttrycka det så. Jesus är de svagas tröst. Han är glädjesolen med kärlekseld som igen förnyar oss. Mina tankar går till en latinsk julhymn där de vise männen hälsar på Jesusbarnet och hans mor Maria: Långt från den eld som slukar och förtär, /tillbedja vi den eld som glittrar här, /ett nyfött barn, av evighet Gud. Kristi kärlekseld är en eld som värmer. En profetisk kärleksberättelse Naturmotiven fortsätter i den femte versen som hämtar sin inspiration från Höga Visan. Bakgrunden är en profetisk kärleksberättelse som här tillämpas mellan Jesus och själen, alternativt hela församlingen. Jesus är Sarons blomma och liljan i den gröna dalen, men sedan byts rollerna när Jesus får befukta själen med dagg från himlen. Profeten Hosea använder samma bild om relationen mellan Gud och hans folk: Jag skall bli som dagg för Israel, han skall blomstra som en lilja, han skall skjuta rötter som Libanon. Hans avkomlingar skall breda ut sig, han skall bli lik ett olivträd i fägring, han skall dofta som Libanon. (Hos 14:6,7) Med hjälp av den himmelska daggen kan själen blomma som en ros i Libanon med alla goda dygder som utsmyckning i rosens fina kronblad. Nya testamentets uppmaningar gäller dygder som kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning (Gal 5:22,23) eller med andra ord gäller det att visa aktning för alla, älska bröderna, frukta Gud och vörda kejsaren. (1 Petr 2:17) Det som beskrivs här är hur Jesus kan verka i en människa, vilket han efter sin himmelsfärd gör genom Anden. Den Helige Ande verkar helgelse och förnyelse i oss genom nådemedlen, Guds Ord och sakramenten, dopet och nattvarden. Vi har kanske också en treenighetspsalm i denna sommarpsalm. Vi kan hitta tilltal till Gud Fadern, till Sonen Jesus och till den Helige Ande. Likaså berörs i psalmen alla Guds goda gåvor: skapelsen, frälsningen och helgelsen. Psalmens sista vers blir därefter en förbön för land och folk, både kropp och själ till fromma. Inför den kommande sommaren uppmuntrar jag dig att smaka på alla verser i sommarpsalmen: Smaka och se att Herren är god! (Ps 34:8) Tuomas Anttila

7 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING 7 Martyrkyrkans vänner firade 30-års jubileum Var femte minut dör en kristen för sin tro Martyrkyrkans vänner rf (MKV) firade sitt 30-års jubileum med fester i Karleby, Jakobstad och Helsingfors. Den sistnämnda hölls den 12 mars i Månsas kyrka. Bengt Lassus hälsade alla välkomna. Halvar Sandell och Johan Candelin berättade om MKV. Festtalare var doktor Bob Fu som emottagit MKV:s Pro Fide pris i Jakobsstad. För musiken stod Paula Šūmane och Reinis Zariņš. I Månsas var mellan 60 och 70 personer närvarande. Bob Fu kommer från en fattig kinesisk familj. Fadern var invalidiserad och modern måste tigga för att få mat till familjen. Som ung beslöt Bob Fu att bli Kinas första demokratiskt valda premiärminister. Han var politiskt aktiv och därför med bland de unga som samlades på Himmelska fridens torg den fjärde juni Då pansarvagnarna rulllade in och massakrerade hundratals, kanske tusentals unga studenter, överlevde Bob Fu men fängslades. I fängelset ljög hans forna bundsförvanter om honom för att själva komma lindrigare undan. Detta svek kändes värre än tortyren för Bob Fu. Han sjönk in i en värld av hämndtankar i form av bomb- och självmordsattacker tills han en dag av misstag började läsa en liten biografi om en kinesisk kristen pastor. Där fanns bibelcitat som talade starkt till honom trots att han som ateist inte visste att de var från Bibeln. Ett av dem var: Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit (2 Kor 5:17). Bob Fu böjde knä och ville överlämna sig åt den Gud som boken talade om. Jesus, som han inte känt, kom in i hans liv. Han kunde förlåta alla orätter mot honom. Ett år senare fick han sin första Bibel och döptes senare i duschen i en fabriksbyggnad. För många andra kristna i Kina har fängelset varit den första bibelskolan. Den fruktansvärda massakern på Himmelska fridens torg använde Gud till något positivt. Den blev en vändpunkt. Hittills hade kristendomen i Kina sakta spridits bland landsortsbefolkningen och de lägre samhällsskikten men nu startade en lavinartad väckelse bland de intellektuella som fortfarande pågår. Inte bara studerande utan även lärare och professorer kommer till tro. Bob Fu verkade en tid i Kina men fängslades tillsammans med sin hustru 1996 på grund av deras evangeliserande verksamhet. De måste fly och bosatte sig i USA där familjen bor i dag. Bob Fu leder rörelsen China Aid som arbetar för förföljda, fängslade och torterade kristna i Kina. Under det senaste året har förföljelserna av kristna och oliktänkande i Kina intensifierats, vilket beror på en rädsla för att den arabiska våren skall sprida sig till Kina. Man beräknar att Kina i dag har 130 miljoner kristna. Bob Fu reser mycket men kan inte resa till Kina. Han anses i dag vara en av världens ledande experter på kyrkan i Kina. Vid MKV:s 30-års festligheter uppträdde Paula Šūmane och Reinis Zariņš, två musiker av världsklass från Lettland som båda med sin musik vill lova Guds storhet. Violinisten Paula Šūmane har trots sin unga ålder tagit topplaceringar i tretton internationella violintävlingar och gett konserter i alla världsdelar. Pianisten Reinis Zariņš har vunnit elva pianotävlingar. Båda har fått lysande recensioner och det är inte ofta Månsas kyrka har begåvats med så högklassig musik. Toppmusikerna Paula Šūmane och Reinis Zariņš stod för musiken. Dr Bob Fu fängslades som ung student på Himmelska fridens torg. Fängelset blev min första bibelskola, sade han. Martyrkyrkans vänner rf År 1981 insåg en liten grupp bestående av fem unga personer att man som enskild person har svårt att nå ut. Nu hoppades de istället att i namn av en organisation kunna påverka. De var fast beslutna att göra något för de lidande kristna. Martyrkyrkans vänner rf registrerades den 30 mars år I skuggan av det kalla kriget förföljdes Sovjetunionens kristna. Att synliggöra deras problem och att hjälp kristna i Polen och Baltikum var i början de viktigaste målen för verksamheten. Ofta möttes föreningen under de första verksamhetsåren av oförståelse och misstänksamhet i massmedier och ifrågasattes t.o.m. i Finlands riksdag. De ekonomiska resurserna var små, den första kassan var 50 mark. Till MKV:s ordförande valdes Johan Candelin, en post som han innehar ännu i dag. Johan Candelin konstaterar: Gud hörde vår bön. Under trettio år har tusentals människor kommit med i vänskaran och bidragit med bön och gåvor. MKV:s rundbrev läses i dag av 4000 personer och veckorapporten per e-post går ut till över År 2011 inflöt över en miljon euro i understöd av över 5000 understödjare. MKV är en självständig förening i Finland och har ett ganska stort understöd också i Sverige. Idag arbetar MKV i 30 länder och under åren har tiotusentals kristna systrar och bröder fått hjälp. MKV har ett utbrett nät av kontaktpersoner och likasinnade organisationer. Idag när järnridån och Berlinmuren har fallit är Asien samt de muslimska länderna det stora böneämnet. Det är stor fara att den arabiska våren inte leder till demokrati och tolerans utan istället till att religiösa radikala element tar över. Hur det går vet vi inte ännu men situationen för kristna i många arabländer och i Kina har blivit svårare. I dagens värld förföljs över 200 miljoner kristna för sin tro och var femte minut dör en kristen på grund av sin tro. Micke Nyström Den som vill veta mer om MKV kan gå in på eller kontakta Halvar Sandell som är stiftande medlem och styrelsemedlem i MKV. Bibeldagar i Houtskär Datum: juni. Deltagarantalet har vuxit från år till år. Folkhögskolans utrymmen utnyttjas maximalt. Årets huvudtalare är predikanten och bibelläraren Ingmar Rönn, som för några år sedan undervisade på Bibeldagarna. Lektor Ulla-Christina Sjöman m.fl. medverkar. Barnprogram ordnas också. Busstransport. Info från kansliet, (09)

8 8 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING Sommarprogram Gudstjänster (till den 16.9) Åggelby gamla kyrka, söndagar kl. 10; 20.5, 27.5 och därefter varje söndag. Midsommargudstjänst i Åggelby gamla kyrka lö kl. 10. Munksnäs kyrka, söndagar kl. 10; 20.5 och Söndagar därefter gudstjänst kl.12 fram till 26.8 då gudstjänst igen hålls kl. 10. Malms kyrka, söndagen 20.5 kl. 12. Konfirmationsmässa sö. 2.9 kl. 12. Månsas kyrka, söndagar kl. 10; 2.9, 9.9 och Kårböle kapell, söndagen 2.9 kl. 12. SommarPuls, söndagar kl ; 20.5, 3.6 och torsdagar kl , 28.6, 12.7 och Gud tar inte semester! Under sommaren träffas vi till SommarPuls på Seuris varannan vecka, Månsasvägen 21. Välkommen med på en härlig träff ute på gräsmattan. Grilla, umgås och njut. Familjefest och SommarPuls i Södra Haga kyrka to. 9.8 kl. 17. Petrus församlings barnläger har avslutningsfest för hela familjen. Alla är inbjudna! Samtidigt firas säsongavslutning för SommarPuls. Vespervägen 12. Vi ses! Puls-gudstjänsterna börjar igen 26.8 kl i Månsas kyrka. Därefter ordnas Puls varje söndag. På sö ordnas Puls undantagsvis kl. 12. Puls är en gudstjänst för alla. Kom med du också! Söndagsskola för barnen och pizzamingel efteråt för alla. Församlingens vårfest firas 23.5 kl. 17 på Södra Haga kyrkbacke, Vespervägen 12. Sommarmusik i Viks kyrka, 7.6 kl. 13. Albena Zaharieva, piano. Lena Tivelind, sång. Sommarcafé i Malms kyrka 13.6 kl Aftonmusik börjar kl. 19. Bill Ravall, tenor, Peter Hilli, orgel. Sommarcafé också följande datum: 27.6, 11.7, 25.7 och 8.8. Musiklek i Munksnäs, måndag 21.5 kl. 10, därefter sommarpaus. Musiklek börjar igen 11.9 kl. 10 i Munksnäs. Fredag 14.9 ordnas Musiklek i Hagasalen kl. 10. Knatte- o babyrytmik börjar igen efter sommarpaus 11.9 kl. 10 i Malms kyrka och 13.9 kl. 10 i Månsas kyrka. Lukasklubben för män, i Hagasalen måndag 21.5 kl. 19. Förbön och tack, tisdag 22.5 kl. 19 i Munkshöjdens kyrka. Förbön och tack fortsätter efter sommarpaus tisdagen 4.9 kl. 19 på samma plats. Pensionärssamling ordnas igen efter sommaren i Malms kyrka 11.9 kl. 13. Skribaweekend för Lekholmen-konfirmanderna ute på Lekholmen Medarbetare i Petrus församling Präster Björk Daniel, församlingspastor Bonde Niklas, församlingspastor Kass Fredrik, församlingspastor Lassus Bengt, kyrkoherde Sandell Halvar, kaplan Thylin Ronny, kaplan Kantorer Hilli Peter Söderström Olav Varho Kaj Diakoniarbetare Monnberg Tove, projektarbetare inom diakonin Nybergh Nina, diakonissa Riska Gunilla, diakonissa Sandell Bodil, diakonissa Barnledare Elo Benita, hjälpledare i Lukasgården Fagerholm Nina, fritidshemsledare i Sockenbacka Leskinen Susanna, ledare för barnarbetet Lundström Marianne, fritidshemsledare i Lukasgården Martikainen Anne-Marie, fritidshemsledare i Tallkotten Sinko Alice, dagklubbsledare Ulfvens Gunilla, hjälpledare i Sockenbacka Sekreterare Bonde Annabella, ekonomisekreterare Lindqvist Monica, församlingssekreterare Hedengren Rufus, informationssekreterare Perret Christoffer, projektsekreterare Ungdomsledare Sandell Benjamin, ungdomssekreterare Sandell Eva-Lina Lindholm Sofia Övriga Fernelius Taru, vaktmästare Elzohary Salme, vaktmästare Sjövall Majvor, värdinna Petrus församling Tfn (09) , Fax (09) E-post Hemsida E-post till anställda: (inte åäö) Kansliet öppet må-ti 9 13, on och to-fr Dessutom kvällstid enligt överenskommelse. Adress Vespervägen 12 A, Helsingfors. Förböns-e-post Förbönsämnen ti förbönskvällar tfn Pro Markus församling rf Björkebo sommarhem rf Pro Lukas rf Pro Lukas referenser enligt sektorer: Förbönstjänst: 25043, Barn och familjearbetet 25302, Där stödet bäst behövs 25315, Ungdomsarbetet 25373, Diakonin Pro Lukas tillhandahåller på kansliet kondoleans- och hyllningsadresser. Verksamhetspunkter Baggis, Baggbölev. 17 Björkebo sommarhem, Nummela Grindis, Skaldestigen 2 Kottby kyrka, Metsolav. 14 Kånala kapell, Plöjarv. 4 Kårböle kyrka och kapell, Gamlasv. 6 Lukascentret, Hagasalen, Vesperv. 12 A, vån 2 Lukasgården, Munkstigen 2 Malms kyrka, Kommunalv. 1 Munkshöjdens kyrka, Raumov. 3 Munksnäs kyrka, Tegelstigen 6 Månsas kyrka, Skogsbäcksv. 15 Norra Haga kyrka, Tolariv. 1 Seuris, Månsasv. 21 Sockenbacka kyrka, Sockengränden 4 Södra Haga kyrka, Vespserv. 12, vån 3 Viks kyrka, Agronomg. 5 Åggelby gamla kyrka, Brofogdev. 12 Nyheter från Petrus, årgång 4, nr 2/2012 Utgivare: Petrus församling, Vespervägen 12 A, Helsingfors. Ansvarig utgivare: Bengt Lassus. Redaktion: Amanda Audas-Kass, Kristina Fernström, Stig-Olof Fernström, Rufus Hedengren, Göran Lindén, Mikael Nyström. Layout: Jaagon Ab/Jenni Signell. Församlingen förbehåller sig rätten till ändringar. Följ med annonseringen i Kyrkpressen.

Skriban 2011. sid 4 5. I sommarens soliga dagar begicks tre skriftskolläger i Petrus, kolla upp bildskörden från Lekholmen

Skriban 2011. sid 4 5. I sommarens soliga dagar begicks tre skriftskolläger i Petrus, kolla upp bildskörden från Lekholmen NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING 3 2011 Martina Dahm Skriban 2011 I sommarens soliga dagar begicks tre skriftskolläger i Petrus, kolla upp bildskörden från Lekholmen sid 4 5 Ledaren Tro och trygghet sid

Läs mer

Sumobrottning på Björkebo

Sumobrottning på Björkebo NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING 3 2012 Sumobrottning på Björkebo Barnläger strax före skolstart sid 4 Amanda Audas-Kass Vi skulle inte jobba med tonåringar sid 2 Benji och Eva gör gemensam sak sid 3 Olav

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Filmintresserade Robert Hedengren söker gemenskap i församlingen

Filmintresserade Robert Hedengren söker gemenskap i församlingen NYH ETE R F RÅN PETRUS FÖRSAMLI NG 2 2010 sid 3 Hanna Farley Ledaren Det goda livet finns sid 2 Ungdomsarbete på gång sid 4 Beredd att svara? sid 2 Filmintresserade Robert Hedengren söker gemenskap i församlingen

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Tema: Trons grunder och trons frukter

Tema: Trons grunder och trons frukter NYH ETE R F RÅN PETRUS FÖRSAMLI NG 3 2010 Martina Dahm Ledaren Vad är sanning sid 2 Paul von Martens: Därför tror jag sid 5 Skriftskolans kunskapstest blev en tävling sid 3 Förvandlat kök på Björkebo sid

Läs mer

Peter Didrichsen på rätt väg igen sid 3. Från studsande golfboll till brobyggare. Johan Candelin har mött många under samma himmel sid 5

Peter Didrichsen på rätt väg igen sid 3. Från studsande golfboll till brobyggare. Johan Candelin har mött många under samma himmel sid 5 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING 1 2011 Amanda audas-kass Från studsande golfboll till brobyggare Peter Didrichsen på rätt väg igen sid 3 Ledaren Tillbaka till framtiden sid 2 Fin stämning i det nya rådet

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping Biskop Anders predikan Den Heliga Familjens Fest 30 december 2013 S:t Olai, Norrköping På juldagen firade vi med stor glädje att Gud har blivit människa för vår skull. Idag på söndagen efter jul firar

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning inledande musik. Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik annan instrumental- vokalmusik. Fast

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan 1 Vi ber under fastan Bibelläsning och Bön under 8 veckor 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan Bibelläsning och bön under fastan 2015 2 Fastan en tid för omvändelse bön och eftertanke. Sedan 300-talet

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Vigselgudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Musik Under musiken går brudparet in i kyrkan. Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn. P: Vi har samlats till vigsel

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. örbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. ormuläret kan användas i tillämpliga delar i enlighet med situationens krav. På ett bord som är täckt med en

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Den Heliga Familjen - år A

Den Heliga Familjen - år A 143 Den Heliga Familjen - år A Ingångsantifon (Luk 2:16) Herdarna skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. Inledning Guds son blev människa för vår frälsnings skull.

Läs mer

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING Vigselgudstjänst i Grytnäs församling Några ord på vägen Vi gläds mer er i era vigselplaner och vi tycker det är särskilt roligt att ni planerar att gifta er i Grytnäs

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Kristendomen. Mikael C. Svensson

Kristendomen. Mikael C. Svensson Kristendomen Mikael C. Svensson Jesus Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Maria och Josef kan inte få barn. Ängeln Gabriel visar sig för Maria och säger att hon ska föda guds son. Jesus

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 1 Tunadalskyrkan 160612 3 e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 Ett brev kan se ut på många sätt, skrivet i ett automatiskt dataprogram med tryckt adress; i ett brunt eller orange kuvert från

Läs mer

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 1 Tunadalskyrkan, Köping 161204 Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 Jag fick ett telefonsamtal häromdagen från någon som höll på med en uppgift i religion och som skulle jämföra

Läs mer

Dina första steg på trons väg

Dina första steg på trons väg Dina första steg på trons väg En liten hjälp för dig som precis har tagit emot Jesus och blivit frälst! Av Christer Åberg Inledning Till att börja med vill jag gratulera dig över att du har tagit emot

Läs mer

Guds Ande påverkar allt!

Guds Ande påverkar allt! Guds Ande påverkar allt! Av: Johannes Djerf I fredags kväll så var jag inbjuden till Rydaholm och tonårsgruppen i kyrkan där för att tala om relationer och sex. Och jag förstår om ni undrar om det var

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström Dagens evangelietext är ur Lukas evangelium, kap 17, vers 20-30 De första verserna lyder : Tillfrågad av fariséerna om när Guds rike skulle komma svarade han (Jesus):Guds rike kommer inte på ett sådant

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Kliva från Outvecklad till mogen

Kliva från Outvecklad till mogen Kliva från Outvecklad till mogen LEDAR VERSIONEN TANKEN BAKOM Alla kristna behöver vara del i eller befinna sig i en miljö som karakteriseras av bra relationer med Gud och andra kristna så väl som okristna,

Läs mer

Spår Första samlingen Lärjungar

Spår Första samlingen Lärjungar Inledande bön Gud, vår Fader, vi tackar dig för att du alltid söker efter oss. I skapelsen ser vi spår av din kärlek; kom och befria oss från allt som hindrar vårt gensvar på din godhet. Herre Jesus Kristus,

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Tunadalskyrkan Luk 7: Ett heligt mysterium

Tunadalskyrkan Luk 7: Ett heligt mysterium 1 Tunadalskyrkan 130915 Luk 7:11-17 Ett heligt mysterium Olika bibelöversättningar ger olika varianter av bibeltexten. I en av de nyare The Message på svenska är det också tillrättalagt för att det lättare

Läs mer

Tunadalskyrkan TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10

Tunadalskyrkan TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10 1 Tunadalskyrkan 160918 TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10 Mobiltelefoner är en bra uppfinning. Man har den alltid med sig, har man en nyare telefon kan man också ansluta till internet och hitta

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

C. När någon har avlidit

C. När någon har avlidit C. När någon har avlidit Andakt enligt detta formulär hålls på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med en vit

Läs mer

Kandidaterna i Petrus presenteras. Hitta din representant sid 3 7

Kandidaterna i Petrus presenteras. Hitta din representant sid 3 7 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING 4 2010 Teologi och litteratur intresserar Niklas Bonde sid 2 Därför tror jag av Pekka Reinikainen sid 6 Ungdomarna knyter kontakter till Lettland sid 7 Kandidaterna i Petrus

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 1 Tunadalskyrkan 14 05 25 Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 Livet består av många ingredienser. Det är olika sidor men hänger ändå ihop med att vara människa. Vi möter sådant som skapar

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

Längtan efter Guds närvaro! Av: Johannes Djerf

Längtan efter Guds närvaro! Av: Johannes Djerf Längtan efter Guds närvaro! Av: Johannes Djerf Vad längtar du efter? Jag menar innerst inne, när du skalat bort all längtan efter framgångar, god hälsa och lyckliga relationer! Vad längtar du då efter?

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

Ordning för begravningsgudstjänst

Ordning för begravningsgudstjänst Ordning för begravningsgudstjänst Klockringning Musik Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/ eller vokalmusik kan utföras. Därefter kan prästen säga följande eller

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

Dopgudstjänst så här går det till

Dopgudstjänst så här går det till Dopgudstjänst så här går det till Ni har bokat tid för dop i vår kyrka. Här kan ni inför dopsamtalet gå igenom hur en dopgudstjänst brukar gå till. Psalmer samtalar vi om på dopsamtalet, där vi kommer

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Begravnings- gudstjänst

Begravnings- gudstjänst Begravnings- gudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Klockringning Musik Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn.vi är samlade för att ta avsked av NN och för

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop på egen bekännelse Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön 75 Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Jfr Jes 45:8 Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Adventstiden

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

Bibelläsning och bön under pingstnovenan

Bibelläsning och bön under pingstnovenan Bibelläsning och bön under pingstnovenan N är Jesus hade uppstått från de döda talade han med sina lärjungar om att han snart skulle lämna dem. Inför sin himmelsfärd uppmanade Jesus dem att vänta på det

Läs mer

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och Kristendomen Grundtankar Alla troende kristna tror på EN gud Kristna kallas de människor som följer Jesus Kristus lära Jesus är Messias Bibeln är den viktigaste och heligaste boken för kristna Bibeln är

Läs mer

församling växa Efter en längre tids bön i församlingen börjar det hända under, Gud börjar svara på bön, tack o lov, vi ger Gud all ära.

församling växa Efter en längre tids bön i församlingen börjar det hända under, Gud börjar svara på bön, tack o lov, vi ger Gud all ära. DECEMBER 2001 Göran o Mai-Brith Holm Kära vänner, Gåvogivare, förebedjare, Tack för eran kärlek och villighet att stödja oss i arbetet för Guds rikes utbredande, tack vare er kan vi fortsätta arbetet i

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

Vigselgudstjänst. Vigselordning. Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnen/namnet. Inledningsmusik

Vigselgudstjänst. Vigselordning. Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnen/namnet. Inledningsmusik Vigselgudstjänst Ordningen för vigselgudstjänst i Svenska kyrkan är den som finns i 1986 års kyrkohandbok. Denna ordning gäller från och med 1 nov 2009 även vid vigsel för par av samma kön, dock med några

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Vid kvällsgudstjänsten på alla helgons dag minns man under förbönen dem som dött i tron på Kristus och särskilt de församlingsmedlemmar som har avlidit under året.

Läs mer