Absoluta tal Jonasbo 20 14% Munkebo 62 44% Nunnebo 21 15% Toftabo 30 21%

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Absoluta tal Jonasbo 20 14% Munkebo 62 44% Nunnebo 21 15% Toftabo 30 21%"

Transkript

1 Förskolor Sallerup 1 vilken förskola går ditt barn på? Jonasbo Munkebo Nunnebo Toftabo Obesvarad 9 6 Ack. svar Vilken avdelning går ditt barn på? Jonasbo Blåklockan Blåsippan 10 8 Smörblomman 10 8 Snödroppen 10 8 Violen 12 9 Blåbäret 11 8 Lingonet 10 8 Drömmen Fantasia 9 7 Språkförskolan 4 3 Obesvarad 0 0 Ack. svar I vilken grad anser du att din förskola ger ditt barn den trygghet han eller hon behöver? I hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad 4 3 I låg grad 1 1 Obesvarad 1 1 Ack. svar 130

2 4 I vilken grad anser du att ditt barn trivs i förskolan? I hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad 2 2 I låg grad 0 0 Obesvarad 1 1 Ack. svar I vilken grad anser du dig ha förtroende för förskolans personal? I hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad 4 3 I låg grad 2 2 Obesvarad 1 1 Ack. svar I vilken grad känner du dig välkommen på förskolan I hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad 3 2 I låg grad 1 1 Obesvarad 2 2 Ack. svar 130

3 7 Inom vilka av följande områden skulle du vilja få mer insyn och information? Jag är helt nöjd Vem mitt barn leker med Hur det går för mitt barn vid måltiderna Vad mitt barn tycker om att göra Hur mitt barn lär sig nya saker Om förändringar på förskolan Förskolans läroplan 9 7 Annat, ange vad; 11 9 Obesvarad 0 0 Ack. svar 129 Frågetyp: Flervalsmöjlighet 7 Inom vilka av följande områden skulle du vilja få mer insyn och information? Svar Om mitt barn slåss/ biter alt. blir slagen/biten vad som händer under dagen Jag brukar ringa och prata med pedagogerna om det är något jag undrar eller behöver berätta. kort kring vad mitt barn gjort,mått, under dagen. Gärna mer information om vad som hänt då barnet slagit sig eller blivit biten. När barnet kommer hem med sår vill vi gärna veta vad han/hon gjort. Samspelet mellan mitt barn och andra på förskolan (barn och vuxna) Någon slags veckoplanering. Vad som händer varje dag ex. gympa på tisdagar. trygghet på gården, för lite personal! Bemästra konflikter, bråk, problem ad gäller ombyggnad alt byggande av ny förskola vilket vi inte fått någon som helst information om 8 Vilka av följande områden skulle du vilja ha mer möjlighet att påverka? Jag är helt nöjd Den pedagogiska verksamheten 7 5 Vad barnen ska lära sig 10 8 Förskolans lärmiljöer, ute och inne Normer för barnen 11 9 Maten och rutinerna kring måltiderna 9 7 Annat, ange vad: 6 5 Obesvarad 1 1 Ack. svar 129 Frågetyp: Flervalsmöjlighet

4 8 Vilka av följande områden skulle du vilja ha mer möjlighet att påverka? Svar själv kunna bestämma mina tider under tiden jag går mammaledig Jag är mycket nöjd och då för att pedagogerna tex. vid dungedag låter föräldrarna framföra vad de önskar 15 timmars barnen, hur o när de får vara där. genusaspekter, värderingsfrågor Dator och TV-brukande i förskoleverksamheten. Utemiljön skulle kunna vara lite roligare. 9 Vad anser du kan bli bättre gällande trivsel och trygghet för dig och ditt barn på förskolan? Du får kryssa för flera alternativ. Jag är helt nöjd Mer information om hur mitt barn har det i förskolan Bättre mottagande vid hämtning och lämning Normer och värden för barnen 9 7 Fler möjligheter till sam Att jag snabbt blir kontaktad om det är något problem i förskolan Annat, ange vad: 9 7 Obesvarad 2 2 Ack. svar 128 Frågetyp: Flervalsmöjlighet 9 Vad anser du kan bli bättre gällande trivsel och trygghet för dig och ditt barn på förskolan? Du får kryssa för flera alternativ. Svar Använd veckoplanering bättre för bättre info. Då kan vi bättre följa vad ni gjort och skall göra. Ni är en bra förskola, jag är nöjd Att det inte är så många olika vikarier när det är behov av vikarier, man kan ju inte namnet på hälften av dem. Får sällan någon feedback "på hur dagen har varit för MINA BARN" Mindre barngrupper eftersom det bevisligen ger många positiva konsekvenser säkrare dörrar så att barnen ej kan klämma fingrarna. Att det inte är så många olika vikarier när det är behov av vikarier och absolut inte någon helt ny person vid lämning på morgonen. Mere ut af huset - udflugter hygien, tillsyn

5 10 I vilken grad anser du att barnen lär sig att ta hänsyn och visa respekt för varandra i förskolan? I hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad 3 2 I låg grad 0 0 Vet ej Obesvarad 2 2 Ack. svar I vilken grad anser du att förskolan bemöter barnen likvärdigt? I hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad 0 0 I låg grad 0 0 Vet ej Obesvarad 0 0 Ack. svar I vilken grad anser du att förskolan bemöter familjer likvärdigt? I hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad 4 3 I låg grad 1 1 Vet ej Obesvarad 0 0 Ack. svar 126

6 13 I vilken grad anser du att förskolan ger barnen ett bra bemötande? I hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad 0 0 I låg grad 0 0 Vet ej 2 2 Obesvarad 2 2 Ack. svar I vilken grad anser du att förskolan ger föräldrarna ett bra bemötande? I hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad 6 5 I låg grad 1 1 Vet ej 3 2 Obesvarad 1 1 Ack. svar Kryssa för de påstående som du tycker stämmer överens med ditt barns förskola Mitt barn har roligt i förskolan Mitt barn har kompisar i förskolan Mitt barn lär sig att ta ansvar i förskolan Mitt barn får vara med och påverka verksamheten Mitt barn lär sig och får uppleva nya saker Mitt barn ges möjlighet till utveckling Personalen är goda förebilder för barnen Personalen har förmåga att skapa lugn och ro Personalen arbetar med demokrati, jämlikhet, solidaritet, ansvar och mångfald Personalen arbetar för att främja en hälsosam livsstil Förskolans miljö är bra för mitt barn Det är lätt att vända sig till ledningen Jag kan rekommendera barnets förskola Jag funderar på att byta förskola 0 0 Obesvarad 1 1 Ack. svar 126 Frågetyp: Flervalsmöjlighet

7 16 Kryssa för de påstående som du tycker stämmer överens med din upplevelse av utvecklingssamet kring ditt barn; Personalen var väl förberedd inför samet Jag kände tillit till personalen Jag kände mig bekväm under samets gång Jag upplevde att personalen har pedagogiska kunskaper Jag tyckte att personalen har kunskap om mitt barn Jag fick en tydlig bild över hur mitt barn mår på förskolan Jag fick en tydlig bild över mitt barns lärande och utveckling Jag fick en tydlig bild över hur mitt barn samspelar med de andra barnen i gruppen Jag tyckte att samet hade en karaktär av dialog mellan mig och personalen Jag tyckte att personalen lyssnade aktivt på mig och mina synpunkter Jag tyckte att personalen kunde svara på mina frågor Jag tyckte att det var ett bra och givande sam Jag var delaktig i framtagandet av mitt barns utvecklingsplan Jag har ännu inte varit på något utvecklingssam kring mitt barn Obesvarad 1 1 Ack. svar 126 Frågetyp: Flervalsmöjlighet 17 Beskriv med några få meningar vad du är speciellt nöjd med i ditt barns förskola. Här kan du också förtydliga dina svar på tidigare frågor i enkäten. Svar Man har gjort allt man har kunnat för att "allergisanera" och man har skaffat sig goda kunskaper om barnets allergi, även skaffat sig en anapenatrapp för att kunna träna inför en akut situation Nöjd med pedagodernas kunskaperr om mitt barns hinder, Personalen på Blåbäret är helt fantastiska! Tycker att de flesta i personalen bemöter alla barnen på bra sätt. De är oehört måna om att alla ska må bra och ha tillgång till de bästa förutsättningarna. Både jag och barn trivs bra med förskolan! Personalen är positiva och utstrålar arbetsglädje. Detta smittar av sig på barnen. stressfritt miljö, vänlig personal. Vi är mycket nöjda med förskolan. Peronalen är mycket vänliga och bra för vårt barn Tycker att utvecklingssamet inte direkt berörde mitt barn. Det pratades om förskolan generellt hur och vad de arbetar med. Önskar få mer information om mitt barn och hans utveckling. Alla 3 fröknarna är underbara. jag är helt nöjd för att han utvecklas bra och trivs bra där. Personalen får mina barn att känna sig välkommna. De skapar spännande och kreativa dagar för barnen. Utvecklingen och lärandet. Alltid trevlig bemötande av personalen. Bra ljud nivå på dagis. Utflykter, promenader uppskattat aktivitet- Personalen Utflykter Påhittiga teman Barnen känner sig alltid välkomna till förskolan och dom vill gärna dit. Det händer alltid givande och roliga saker. Väldigt bra pedagoger på ett och samma ställe.

8 Min son är väldigt glad i sin förskola och vill gärna gå dit. för mig är det ett kvitto på att han trivs och har det bra under dagarna. Jag har okså bra kontakt med personalen som gör ett mycke bra arbete Barnen älskar att gå dit och lär sig otroligt mycket! Då måste det vara bra och inspirerande personal som är där! Jag är nöjd med förskolan då det är tydligt att mina barn trivs där. Ligger bra nära till naturen gör många projekt med barnen dem har hjälpt min son med språket jättebra och kom i gång bara på 1 månad Så länge mitt barn trivs och vill gå till förskolan och inte vill gå hem så ser jag det som att han trivs bra. Trygghet i att gå dit. En förskola som låter barnen uppleva med alla sina sinnen. Trevlig personal som bjuder på sig själva, (vilket leder till att jag som förälder kan få förtroende för personen i fråga.) Personalen som vill sträva framåt. Stämningen på Jonasbo är "go"... lite bus, lite allvar, humor, mycket skapande, och ännu mer upptåg... Ett koncept som går hem hos de flesta familjer tror jag! Att det syns på personalen att dom brinner för sitt jobb och gör allt för /med barnen. Bra och trevlig personal på avdelningen som bryr sig om barnen. Min dotter är 19 månader och är glad och trivs bra på dagis vilket är det viktigaste i denna åldern för oss föräldrar. Bra bemötande och välkomnande i förskolan. Engagerad personal. Vi är väldigt nöjda med NN, NN och NN på avd Smörblomman! De tar alltid emot vårt barn med ett leende på läpparna och man får lätt ta del av vad som sker med vårt barn under dagen. Båda språken albanska som är modersmål och svenska går paralelt med varandra, tack vore en underbar personal. Positiv, kunnig, engagerad och glad personal som vårt barn trivs och känner tillit med. Vänligt bemötande och vetskapen om att mitt barn trivs och har det bra. Den lilla gruppen ger mitt barn trygghet och han har förbättrats väldigt mycket i både språk och självförtroende under tiden på språkförskolan. Att mitt barn får stort stöd i sitt ut och får möjlighet till kreativitet. Att det är en lagom liten barngrupp vilket gör att personalen lätt kan se alla barn. Ang fråga 15 det kan hända att jag kunnde kryssat fler men det är saker som jag är osäker på och inte har tillräklig information om. Jag är specielot nöjd med att mitt barn alltid är glad när hon ska till förskolan. Positiv och engagerad personal. Är mycket nöjd med att lokalerna påminner om ett vanligt hem ej så dagisaktigt. Utemiljön är fin och varierad. Att barnen får leka mycket tillsammans oavsett ålder. Allt är underbart!! ; ) Vi är nöjda med förskolans område: gården, hela läget är väldigt bra - mycket natur, bra klimat... Personalen är jätte bra! Fantastiska sätt att få barnen intresserade av nya spännande saker! Att barnen får prova på så mycket och följa "sin egen väg". UNDERBAR PERSONAL!!! Fröknarna är mycket duktiga. De dokumenterar med bilder och beskrivningar de aktiviteter som de håller på med. Barnen går till skogen, bibliteket, går på bio, mm. Vi anser att dessa aktiviteter är viktiga. Vårt barn mår bra på dagis och känner sig trygg. Det uppskattar vi väldigt mycket. De skapar en trivsam miljö utan för mycket stök. Vi är väldigt nöjda sen dag 1, då mitt barn började för 2 år sedan. Småskaligheter. Det nära samarbetet mellan grupperna. jag känner mig super trygg med förskolan och förskolans personal och det känner mina barn av. så som jag känner av att mina barn har förtoende och trivs. Trevlig personal trevliga lokaler Rent och snyggt på förskolan Bra miljö Ej för många barn Att det ligger nära skolan att de har gymnastik i den stora idrottshallen, bra utemiljö. Jag har haft alla mina 5 barn på förskolan genom åren. Jag är jätte nöjd, bra personal som jobbar för att barnen skall trivas och utvecklas i rätt riktning, tycker det har varit bra med all dokumentation över mitt barn tex: foto intervjuer med mitt barn, sen är det skoj att pedagogerna får möjlighet till olika utbildningar och kurser, bra för framtiden och lärandet. Har varit super nöjd alla år jag haft barn på Munkebo. Kan och får leka med många barn, samt därigenom lära sig av både äldre och yngre barn. Lär sig nya ord och lekar som visas, pratas och eller sjungs hemma.

9 Att det finns en öppen kommunikation mellan mig och personalen. Jag känner tot förtroende för personalen på smörblomman1 Att hon trivs och vill dit är för mig ett gott tecken. Jag känner mig trygg med att lämna henne där. Tycker att verksamheten gör mycket för och med barnen så som utflykter, festligheter, bio, teater, promenader etc. Trevlig och tillmötesgående personal. Personalen på Toftabo är helt enkelt suveräna! Personalen är kanon. Vårt barn säger ofta att "den" inte vill till dagis. Vårt barn leker oftast ensam då vi hämtar "det". Vår kontaktperson är alltid mycket glad och vänlig och vi tycker mycket om Jenny! Tyvärr händer det ibland att ordinarie personal blir sjuka och då får vårt barn inte det stöd som det behöver vid lämning och under dagen. Mitt barn känner sig trygg på dagis. Det som är bra är att man känner sig trygg att lämna sitt barn. Allt Ej för stora barngrupper, tydliga kontaktpersoner, god stämning Uteaktiviteterna är väldigt varierande och väl genomtänkta. Det är vi väldigt nöjda med. Väldigt trevligt personal, fin miljö med mycket lek ute Personalen är engagerad och hittar på stimulerande och roliga saker med barnen som får dem att utvecklas. Att ni hittar på mycket med barnen. Mycket utelek. Bra personal. Varierande dagar för barnen. Barnen utvecklas. Ok innemiljö. Ok utemiljö. jag och mitt barn tycker att vissa av förskolanspersonal är jätte bra och de trevliga när man träffar och de andra personallen är och ckså bra med sitt jobb för barnen men inte lika trevliga som de andra. Personalen är toppen o mitt barn trivs jätte bra! Mycket kreativt skapande. Bra utflykter. Bra miljö i dungen. Bra mix/sammansättning av personal. Pedagogerna arbetar aktivt med barnen och dess miljö och hela tiden ser man att pedagogerna arbetar för barnen. Pedagogerna arbetar även aktivt med förskolans miljö vilket blivit mycket positivt och miljön blir bara bättr eoch bättre. Pedagogerna tar tillvara på vad barnen har för intresse vilket bland annat resulterade i en scen i dungen. Glad och påhittig personal! Hittar väldigt fantasifulla vägar till nytt lärande för barnen! Observera att samtliga frågor gäller när ordinarie personal arbetar. De flesta i personalen är engagerade och positiva till sitt arbete. Personalen visar omtanke om mina barn. De alternativ jag ej fyllt i något, fråga 15 är pga att jag ej vet, det är inte så att det inte stämmer. Engagerad personal. liten förskola med personal som kan verkligen ägna sig åt barnen det känns som de har tid för alla Trevlig, trygg och kompetent personal. Barnens inflytande över verksamheten. Mindre förskola med bara två avdelningar och att avdelningarna har gemensam gårdsplan för utelek, vilket underlättar vid övergången till avd. för 3-6 år. Jag är väldigt nöjd med personalen och framför allt Jenny, hon är en stjärna både för mig och min dotter. Jag känner mig helt trygg med att lämna min dotter på förskolan. Jag känner stor trygghet i alla avseenden på förskolan - tex. överlämningar, öppenhet och tydlighet / rakhet i komunikationen, bra normer och värden hos personalen (som även appliceras på barnen) engagemang i barnen, empati... Personal som är goda vuxna förebilder för våra barn. Trevlig personal, är måna om barnen. T.ex. att det är fin personal och väldigt trevlig miljö. Fungerar oerhört smidigt med ändrade tider med kort varsel, pga inhopp på jobb. Personalen på avd blåklockan är toppen även de på snödroppen är duktiga padagoger. Till er lämnar jag det finaste jag har o ni tar bra hand om mina barn, på ett bra sätt. Tack Personalen, storleken, miljön, kamraterna. Personalen på avdelningen! Jenny, Maria och Margareta är underbara på alla sätt. De förstår vikten av att sammanfoga omsorg med pedagogik vilket ger barnen en trygg miljö som därav hjälper barnen att utvecklas. Jag är väldigt nöjd med personalen, som gör ett fantastiskt arbete med våra barn. Utmärkta pedagoger. Att han känner sig trygg, har roligt och att han tycker om personalen.

10 UNDERBAR PERSONAL KUNNIGA OCH LYHÖRDA NN och NN är toppen! De känner verkligen vårt barn och ser honom på samma sätt som vi ser att han är på dagis. De hjälper och stöttar honom och vi har 100 förtroende för dem. Den bra kommunikationen mellan oss är ett stort +. Mitt barn trivs på förskolan. Rekomenderar den till fler. Vårt barn har trivts från dag 1. Jag är i stort sett nöjd med förskolans verksamhet på alla plan. Det gäller barnens delaktighet och personalens arbete. Jag önskar mest att man komplicerar genusperspektiven för barnen så att de förstår att kön inte betyder att man måste inta vissa bestämda roller. Att betona att flickor kan vara militärer osv och att man får klä ut sig till prinsessa om man är pojke. Trevlig personal. Att barnen är uppdelade i grupper, stora och små. Personalen försöker verkligen hjälpa till. Personalen är jätte bra, och jag är helt nöjd med hela förskolan och avdelningen som mitt barn går på. Bra dokumentation vid dörren. Personalen fotar mycket. Barnen är ute mycke. Stora och små barn får leka ihop. Hela staben jobba över barnens gruppgränser. Hela staben kan alla barnen. Allt bra! Personalen ställer upp, hjälpsam, lyhörd. Det nära samarbetet mellan grupperna. Jag tycker att personalen på Munkebo, Violen är underrbara och jag hoppas att min son får möjlighet att ha kvar alla tre eller i alla fall någon av dem efter sommaren. Min son älskar sina förskolelärare. 18 Beskriv med några få meningar vad du anser kan bli bättre. Här kan du också förtydliga dina svar på tidigare frågor i enkäten. Svar Maten borde inte vara halvfabrikat, de skal lära sig vad man SKALL äta. Att dom fortsätter med samma engagemang. vet ej Jonasbo har tappat sin stabilitet under den senaste terminen eftersom 2 st ur personalgruppen har gått på fortbildning på samma gång. Inte riktigt samma känsla nu. IUP dokumentet som vi använde sist gav inte mig som förälder något. Jag bryr mig inte så mycket om hur pedagogerna jobbar med hela barngruppen... som förälder vill jag veta hur mitt barn fungerar i samspelet med andra barn, vem leker han/hon med, vad sysselsätter hon /han sig med osv. Jag vill höra mestadels saker om mitt eget barn - inte hur de jobbar med hela barngruppen. Många goda projekt har genomförts,men filmtittandet tillhör absolut inte min favorit. Snälla, ta bort filmtittandet från denna kompetenta förskola. Ni har så otroligt mycket att ge våra barn!! Det vi skulle se bli bättre är lokalerna de vistas i, de är ganska små och behöver förnyas. Har inget att säga. Jag saknar en liten almanacka/dagbok där man snabbt med bara en eller två meningar kan se vad som hänt under dagen. Barnen är dåliga på att återberätta o komma ihåg vad de gjort när de väl kommer hem. Planeringstiden. Måste den ligga när även 15-timmarsbarnen är på förskolan. Är det inte bättre att lägga den när det är så få barn som mölligt på förskolan, eftersom den pedagogiska verksamheten blir något lidande den dagen. Få reda på vad barnen gjort på dagen, om de ätit bra. Om de slagit sig vill man ha reda på det. Vi skulle önska oss mer hänvisning till de intressanta dokumenten som frökena tar fram, lite mer daglig återkopling om dagisets aktiviteter och hur vårt barn upplever dessa. Fröknarna gör ett fantastiskt jobb. De ska inte vara "blyga" för att "marknadsföra", eller rättare sagt berätta om resultaten av det de gör! Jag hade tyckt att det var trevligt om personalen kom fram till en när man hämtar barnet på dagis, och att de ar om för en hur dagen varit utan att jag själv ska behöva fråga. Jag önskar att personal var med barnen när de är på baksidan eftersom där är vatten och ett träd som dom kan klättra i utan uppsikt. Kvalitén har tyvärr sjunkit det senaste året, enligt vår uppfattning pga studieledig personal som inte ersatts, inte med motsvarande kompetens i alla fall. Sluta visa film! Önskar lite fler gungor på förskolan, de 2 på baksidan räcker ej långt till alla de barn som går där. inget, jag är nöjd. Kan inte komma på något, tycker att allt fungerar jättebra.

11 Under den senaste tiden har det varit mycket vikarier pga sjukdomar och det känns inte helt bra att lämna vår son på morgonen när han får möta en person som han aldrig träffat. Jag förstår att en och samma vikarie inte kan vara på samma förskola när det blir sjukdomar, men man kan kanske begränsa anet en del. Min son har en favoritvikarie som heter Markus och en annan som heter Vlora. Förskolan har gjort skillnader för 15-timmars barnen. Vissa föräldrar får lov att lämna sina barn 3 ggr 1 vecka- 5 timmar/dag, och vi andra får lämna må - fr 3 timmar/dag. Det tycker vi är fel när man gör sådana skillnader, det skulle vara lika för alla. Ibland känns det som det är för lite personal men det är nog mest vid de dagar som personalen har möten och vid sjukdom. Fler utedagar i "dungen" eller skogen. Försöka få med flickorna i fysiska aktiviteter ex fotboll. Finns inget att tillägga... Barngruppen är stor. Personalen gör vad de kan för att ge varje barn vad de kan och jag litar till fullo på dem, men jag tycker dock att barngruppen är väl stor. Man kan välalltid utvacklas! men jag är väldigt nöjd med vårt dagis!!! Någon enstaka gång har det vid hämtning skett att personal med utländsk bakgrund står och pratar på sitt eget språk mitt framför mig som förälder och barngruppen och det känns lite olustigt. Tycker det är bra som det är. Kanske något extra kvatsam då och då. jag önskar barnen i allmänhet kom mer på bio och teaterföreställningar,men det kanske blir mer i framtiden. Tycket att det ibland känns stökigt i barngruppen. Hög acceptans för slag och sparkar?! jag är nöjd Vet ej Inget. Vet ej. Vid hämtning skulle jag önska en kort redogörelse för hur dagen har gått. Jag skulle önska att man var ute på utflykter och liknande i högre grad. Dessa utflykter behöver inte vara några kostsamma tillställningar. Olika tema som barnen bestämmer skulle kunna vara utgångspunkt för utflykterna. Förskolans placering är sådan att det finns många möjligheter att komma ut i naturen och andra miljöer. Att ni får en roligare och större uteplats/lekplats på gården utanför dagis. Så att barnen kan vara ute mer och leka. Peronalen upplevs ofta som stressad vid hämtning. Jag tycker inte att jag hinner få tillräcklig information om mitt barn. Det enda jag kan komma på är att ibland när man går förbi eller ska hämta så finns det ingen pedagog på den sida av gården som är mot skolan. Mår sonen inte bra så rymmer han (klättrar över staketet)och vi vill inte få något sam på jobbet om att de inte hittar honom. Det låga staketet runt rabatten borde plockas bort. Detta har vi påpekat till personalen. Kommunikationen och informationen vad gäller den ombyggnad som skall bli eller inte. Att läsa i tidningen att det skall byggas nytt eller inte känns som det är någon viktig bit som har misats. Det är vl vi som skall ha våra barn på förskolan som skall få vara med och tycka till. andra som inte är i verksamheten kan ínte alltid veta vad som är rätt. Kritik till detta. Vill gärna ha information på föräldrarmöte om planerna för mitt barns framtid!!!!!!! Försöker komma på något men...nej, jag är så nöjd med allt. Mer verksamhet förläggs utomhus, året runt. Bättre hygien, tex. tvätta händerna etc. Vårt barn går för tillfället fem timmar om dagen / tre dagar i veckan. Det fungerar mycket bra, eftersom vi har långt till dagis och ett litet barn hemma. Vi (och alla andra föräldrar vi at med) vill verkligligen inte gå tillbaka till tre timmar /fem dagar i veckan. Vårt barn trivs med de lite längre dagarna och under de hellediga dagarna passar vi på att göra olika aktiviteter som tar större delen av dagen (besök på djurpark etc). Ta inte bort denna möjlighet! Lokalerna är dåligt anpassade. Det har varit om att bygga om Toftabo i många år, men det händer aldrig någonting. Det vore bra om det fanns en "fast" vikarie kopplad till dagis. Vi är annars mycket nöjda med Munkebo. Att inte fler än en dag läggs på barnets hemförskola i veckan. Jag tror det kommer hämma utvecklingen. Information om att någon sjukdom härjar runt på förskolan. Jag anser att jag är fullt nöjd med mitt barns förskola och min önskan är att pedagogerna fortsätter att arbeta som de gör nu. Kanske baka ihop, scons,brödbullar el.dyl.

12 Vet ej. info om lekkamrater och lek på raster och måltider När ordinarie personal är frånvarande så sätts inte vikarier in i tillräcklig utsträckning. Då har vi fleret tillfällen film använts som avlastning. Gärna mer högläsning. Även om förskolan når det mål som är upsatt i förhållande till an pedagoger occh barnskötare i förhållande till an barn får jag ständigt intryck av att de är för få. Detta är en politisk fråga och har inte med personalens kompetens eller intresse för sitt arbete att göra. lokalerna hade behövts renoveras!! att det ska finnas mer personal...när man sägr nått om ens barn. Vi har inte tid o resurser ill detta. så mitt barn ska gå med blöja altid på dais för dom inte har tid o gå med han på toa...näääää KAn inte nu komma på något som jag är mindre nöjd med. Vet ej. Kan ej komma på något direkt... Vore dock bra med tydlig löpande info hur planeringen ser ut för Toftabo, betr. ev. om- eller nybyggnad, personalfrågor etc... Någonstans mal detta ändå - då ens barns förskolemiljö är så viktig. Trots allt är det där barnet oftast tillbringar större delen av sin vakna tid i vardagen. (Även om möligheten att påverka ej är stor är det ändå en trygghet att veta vad som är på gång) Bättre tillsyn, både inne och ute. När man kommer och hämtar ibland är barnen själva på vissa delar av gården. Inomhus är dörren olåst och barnen vistas utan tillsyn i kapprummet. ibättre hygienrutiner och kontroll av handtvättning osv. Vi saknar lidt att ni tar utflukt med barnen, men ellers tycker vi att allt är bra! Utemiljön kunde vara bättre. vet ej Att man skulle kunna få vara med och själv bestämma sina tider under sin mammaledighet samt att om man är försenad så ska inte ens barn få behöva sitta ute i kapprummet och vänta medans alla andra barn och personal sitter och äter mellis pga av att dem har sina tider. Önskar att barnen är ute mer, året om. Önskar att hygien, tvätta händer tex. kunde vara bättre. För många olika vikarier. Jag är hur nöjd som helst. Att det inte är så många olika vikarier, som jag skrev innan - man vet inte namnet på hälften av dem. Bort med soppor från matmenyn. Allt bra! Lekplatsen är väldigt tråkig (violens och snödroppens sida!!!) Blomsterrabatten är tråkig... kanske man kan ta rabatten att odla och plantera frön, blommor, lite kryddor...en bra erfarenhet för barnen!!! Det är bra! Jag skulle vilja att barnen fick en mer inspirerande och utmanande lärmiljö. Tydliga rum/hörnor med material framme så barnen kan se vad som finns att göra. Inget jag kan komma på. Mer utevisstelse är aldrig fel. Jag tycker att de kan vara ute lite mer på sin lilla gård på eftermiddagarna. De andra avdelningarna är ute mycket mer. Tycker att det är bra och att det både syns och märks i skolan, samt därhemma genom att barnet vill till skolan och saknar det vid frånvaro. Vissa bland personalen behöver bli lite bättre på att möta föräldrar vid hämtning och lämning. Ofta kanske det i och för sig handlar om stora barngrupper och svårt att gå ifrån, men när det går så är det viktigt med dessa mötena anser jag. Det är då jag får en liten inblick i hur mitt barns dag på förskolan har varit.