KONFERENS PROGRAM. Nordens ledande logistikkonferens. Svenska Mässan, Göteborg maj

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONFERENS PROGRAM. Nordens ledande logistikkonferens. Svenska Mässan, Göteborg 22-23 maj 2007. www.logistik.to"

Transkript

1 KONFERENS PROGRAM 2007 Nordens ledande logistikkonferens Svenska Mässan, Göteborg maj 2007

2 Två fullmatade dagar för inspiration och nätverkande! Logistik & Transport är den självklara mötesplatsen för att underhålla och skapa nya affärskontakter, utbyta erfarenheter och umgås med vänner och kollegor inom logistikområdet. Tyngdpunkten i år är den stora logistikkonferensen som kompletteras med en konferensmässa. Logistik är gränsöverskridande och programrådet består av välkända namn med bred erfarenhet inom området, inte bara från Sverige utan också från våra Skandinaviska grannländer. Det garanterar att innehållet blir både balanserat och intressant. Vi lyfter fram helhetslösningarna. Det är här de stora vinsterna finns att hämta. Du kommer säkert att hitta många spännande och matnyttiga seminarier att ta del av! Du har gott om tid för personliga möten med leverantörerna i samband med kaffe- och lunchpauser inne bland montrarna. På kvällen den 22 maj blir det mingel, buffé och några svalkande öl eller ett glas vin. Du kommer också att kunna se hur man får upp 20 långtradare i luften! Det händer mycket på Svenska Mässan den maj. Ta vara på chansen att knyta kontakter och få inspiration under två fullmatade dagar på Svenska Mässan. Välkommen till Skandinaviens ledande konferens inom logistik! Börje Larsson, Gainmore AB Jan Nilsson Mässansvarig Logistik & Transport Börje Larsson Projektledare för konferensen Eva Malbert Konferenskoordinator Anmäl dig enklast till konferensen på. Du kan också fylla i Anmälningsblanketten längst bak i programmet och faxa den till Gainmore AB, Förregistrera dig till konferensmässan på. Sedan skriver du ut ditt personliga entrékort som snabbt och enkelt tar dig in på mässan! Fri entré till mässan. Du kan också skriva ut entrékortet på plats när du kommer. REFERENSR ÅD Bengt Wennerberg, Logistik & Transportstiftelsen LTS Börje Larsson, Gainmore AB Carina Hjelm Dahllöf, Silf Competence AB Cato Hoberg, LogTrade Barlink AS Claus Rothman, Valcon A/S Göran Persson, Norwegian School of Management (BI) Ina Engelbrektsson, IBM Svenska AB Johan Karlberg, Accenture AB Johan Rådmark, Volvo Cars AB Kalle Lötberg, Transport idag, Logistik idag Kenth Lumsden, Chalmers Matthias Kettelhoit, Schenker Consulting AB Per Gustafsson, Posten AB Per Jessing, Sjöfartsforum Stefan Back, Sveriges Transportindustriförbund Terje Aarbog, DHL Norge MEDIAPARTNER MEDVERKANDE ORGANISATIONER

3 Logistik & Tranport maj 2007 Många "tunga" beslutsfattare Håkan Åkerström Dagab Tomas Dyrbye Maersk Nordic&Baltic Christel Wiman Stockholms Hamnar Håkan Larsson Transatlantic Ingvar Nilsson Schenker North Göran Sällqvist Posten Paneldebatt 22 maj Roger Olsson DHL Björn Petrusson DFDS Tor Line Patrick Holm Elanders Politik, logistik och logik finns ett samband? Svante Axelsson SNF Helén Savmyr Volvo Cars Magnus Svensson SCA Knut Hansen Tradimus AB Jan Sundling Green Cargo Patrik Jansson Sony Ericsson Åsa Torstensson Infrastrukturminister Rune Landin AB Volvo LOGISTIKSELSKABET

4 Seminarieprogram Tisdag 22 maj L1:01 Varuägarnas förändrade krav: Utopi eller tuff verklighet? L1:02 Internationell sourcing möjligheter och risker! L1:03 Intelligenta IT lösningar i fokus! L1:04 Nordisk logistikforskning L1:05 Besök KappAhls distributionscentral L1:06 Politik, logistik och logik finns ett samband? L1:07 L1: Hur svarar logistikföretagen på varuägarnas krav? L1:08 Kontrolltorn ett begrepp med många innebörder Flygfrakt i moderna distributionslösningar L1:10 Rätt förpackning kapar kostnader och skapar värde L1:11 Besök Nordens största hamn! L1:12 Bufféafton med 20 långtradare i luften! Onsdag 23 maj L2:01 Fokus på Demand Chain Tillbaka till framtiden L2:02 The last mile problem L2:03 Cost cutting vs. cost avoidance rätt från början L2:04 Närsjöfart Skandinaviens flesta broar till kontinenten L2:05 Besök Volvo Logistics och Volvo Lastvagnar! L2:06 Peak Oil Står vi inför en kommande oljekris? L2:07 Demand Chain Leadership Logistik styrd av detaljhandeln L2:08 Effektivt byggande med effektiva flöden L2:09 Hållbar logistik spänt läge? L2:10 Hamnarna och rederierna Hur skall de ytterligare stärka varandra? L2:11 Besök Paketterminal Härryda, Postens modernaste terminal! 17.00

5 Tisdag 22 maj L1:01 22 maj Varuägarnas förändrade krav: Utopi eller tuff verklighet? Moderatorer: Matthias Kettelhoit, VD, Schenker Consulting och Johan Karlberg, Partner Supply Chain Management, Accenture Konkurrensen hårdnar, produkterna tenderar att blir allt mer lika, produktlivscyklerna kortare, varorna skall vara tillgängliga hela tiden etc. Allt detta känner vi till. Hur påverkar de allt tuffare kraven på marknaden logistiken? Hur kombinerar man ständig kostnadsjakt med ökad tillgänglighet, service och miljömedvetenhet? Vilka krav ställs på dagens varuägare och vad får detta i sin tur för konsekvenser på de företag som skall leverera logistiktjänster? Seminariet följs upp under lunchen med en paneldebatt där bl. a. Infrastrukturminister Åsa Torstensson deltar. Under eftermiddagen svarar logistikleverantörerna på hur de möter kravbilden. Elanders ett tryckeri i förändring Patrick Holm beskriver vilken förändring tryckeribranschen i allmänhet och Elanders i synnerhet genomgått de senaste åren. Från masstillverkning till enstycks-tryck vilka konsekvenser får detta på Elanders logistik? Patrick Holm, President and CEO, Elanders AB Logistik i världens mest konkurrensutsatta bransch Bilindustrin ses ofta som ledande i trender inom supply chain. Helén Savmyr kommer att berätta om den aktuella kravbilden på biltillverkarna och hur detta påverkar logistikutvecklingen. Helén Savmyr, Vice President MP&L, Volvo Cars Förändringstryck! Svensk skogsindustri är exportinriktad och under hård konkurrens. Energi- och råvarubrist i Europa ökar produktionskostnaderna. Logistik är en ständigt viktig komponent i konkurrensen mellan olika regioner. Vilka krav/önskemål ger detta på transportleverantörerna? Magnus Svensson, VD, SCA Transforrest AB Paneldiskussion Är kraven realistiska? Tisdag 22 maj L1:02 22 maj Internationell sourcing möjligheter och risker! Moderator: Dan Andersson, Logistik, Linköpings Tekniska högskola Svenska företag är idag utsatta för ett starkt tryck att flytta verksamhet till lågkostnadsländer. Intresset för att bli bättre på att hantera internationaliseringens möjligheter och risker är därför mycket stort. I seminariet behandlas både forskningsprojekt och praktiska erfarenheter. PROLOG Beslutsstöd för utflyttning och hemtagning De logistiska konsekvenserna av olika lokaliserings- och sourcingalternativ behöver tydliggöras. Grunden till en modell för att utveckla en långsiktig global försörjningsstrategi samt underlätta lokaliseringsbeslut presenteras. Anna Fredriksson, doktorand & Lars Medbo, lektor, Chalmers Tekniska Högskola PROFIL Produktionslogistisk analys av internationella försörjningskedjor Utformningen av globala produktionsnätverk kräver att produktion och logistik är väl anpassade till varandra. Alternativa lokaliseringar och medföljande förändringar och effekter i produktion, logistik och konkurrensfaktorer presenteras. Andreas Feldmann, doktorand & Jan Olhager, professor, Linköpings tekniska högskola Intelligent Outsourcing Intelligent Outsourcing skapar förutsättningar för lönsamhet och långsiktig konkurrensförmåga. Genom att applicera närhetsprincipen, integrera leverantören i hela processen och ständigt fokusera på effektiv produktion läggs grunden för detta. Jonas Eklind, VD, Morphic Technologies Fallgropar, problem och utmaningar Att i en global värld ta vara på de vinster som finns med sourcing från lågkostnadsländer för med sig en del fallgropar, problem och utmaningar som företag måste brottas med och lära av. Anders Melin, logistikchef, Husqvarna AB

6 Tisdag 22 maj 22 maj L1:03 Intelligenta IT-lösningar i fokus Moderator: Finn Zoëga, Chefskonsulent, Dansk Teknologisk Institut, Emballage og Transport Utvecklingen av mer effektiva transportlösningar och företag förutsätter rätt IT-stöd. Branschen är pressad ekonomiskt, kundernas krav på service och transparens i leverantörskedjan ökar konstant. Effekterna av flerfunktionella IT-lösningar för synlighet, spårbarhet, säkerhet mm behandlas. Hur bör framtidens logistikverksamhet se ut? Finn Zoëga beskriver branschens väsentligaste utmaningar och redovisar utvecklingstrender för framtidens försörjningskedjor med fokus på IT. Intelligent-Transport och Logistik Det finns IT-lösningar som kan hjälpa till att stärka marginalerna genom att sänka de operativa kostnaderna och optimera utnyttjandegraden av fordonen samtidigt som leveranskedjan blir smidigare. IBM har i samarbete med en rad logistikleverantörer implementerat innovativa IT-lösningar för framtidens logistikverksamhet. Föredraget belyser några exempel. Anders Quitzau, Business Development Executive, IBM Sensor & Actuator Solutions Web-baserade lösningar som verktyg i sälj- och marknadsarbetet Tollpost Globe har utvecklat en uppmärksammad lösning för styrning, uppföljning och kommunikation med varuägarna och deras transporter. Här delar dom med sig av sina erfarenhet av lösningen. Gustaf Rabo, Salgs- og markedsdirektør, Tollpost Globe AS Shortsea XML ett verktyg för att harmonisera datautbytet mellan varuägarna och aktörerna inom kortsjöfarten Shortsea XML är ett EU-projekt inom ramen för Marco Polo. Projektet skall ta fram en internationell standard för enklare utbyte av elektronisk information. Dessutom bistår projektet med information, utbildning och teknisk implementering. Mariann Sundvor, Project Manager, ShortseaXML, NorStella Tisdag 22 maj 22 maj L1:04 Nordisk logistikforskning Moderator: Bitr. Professor Patrik Jonsson, Chalmers tekniska högskola Seminariet beskriver dagens och framtidens logistikknäckfrågor genom att kortfattat presentera några större befintliga forskningsprojekt vid nordens logistikhögskolor. De flesta av projekten genomförs i nära samverkan mellan högskolor och näringsliv. Logistikutveckling hos svenska dagligvaruproducenter Starka grossister, ökad internationalisering och en ökande priskonkurrens ställer stora krav på producentledet. Hur har producenter inom dagligvarubranschen utvecklat sin logistik för att möta de nya kraven? Dr. Maria Huge-Brodin, Linköpings universitet Distribution networks in transition Några av erfarenheterna från ett 4-årigt projekt, som studerat bl.a. distributionsförändringar i tre olika brancher, presenteras. Speciellt fokuseras drivkrafter, systemförändringar och betydelsen för s.k. intermediaries (som t.ex. företag som tillhandahåller olika typer logistik tjänster) Professor Göran Persson, Norwegian School of Management (BI) Risk- och vinstdelning i försörjningskedjor Risk- och vinstdelning är viktigt för att lyckas med SCM och kontrakt är en central del. Här redovisas insikter från en studie kring detta inom högteknologiska försörjningskedjor. Tekn. Lic. Robert Lindroth, Lunds universitet Försörjningskedjeintegration i praktiken till nöje eller besvär? Presentationen omfattar erfarenheter och resultat från flera forskningsprojekt med olika lösningar för integration i försörjningskedjor, baserade på hög grad av samarbete och automatik. Dessutom behandlas viktiga förutsättningar för att praktiskt tillämpa sådana lösningar. Professor Heidi Dreyer, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) IT-stöd för transportsäkerhet och transporteffektivitet Projektet utvecklar system för transportsäkerhet och transporteffektivitet med hjälp av intelligent gods, intelligenta transportmedel och logistikledningssystem. Dr. Gunnar Stefansson, Chalmers tekniska högskola

7 Tisdag 22 maj L1:05 22 maj Besök KappAhls distributionscentral! KappAhls produktion på distributionscentralen i Mölndal är en av nordeuropas mest innovativa Vi hanterar i dagsläget ca. 50 miljoner artiklar i ett automatiserat sorteringsverk för crossdock/replenishment och ett sorteringsverk för hängande plagg. Totalytan är på ca m 2 vilket betyder att vi kan växa vidare med med nyöppnade butiker under en lång period. Vi hanterar varuflöden till KappAhls alla butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Värdar är Driftschef Gunnar Persson och Produktionsledare Lars-Anders Johansson Tisdag 22 maj L1:06 22 maj Paneldebatt fritt för alla att lyssna Politik, logistik och logik finns ett samband? Moderator: Olle Rossander, fristående ekonomijournalist Världens vägar fylls allt snabbare Växthusgaserna hotar mänsklighetens miljö. Behoven av nya, dyra vägar, järnvägar och hamnar blir allt större. Kraven på minskade utsläpp växer dramatiskt. Industrin kräver snabbare och smidigare vägtransporter. Miljöengagerade vill leda in transporterna på nya, dyra spår. Skattetrötta medborgare kräver snabbt minskade offentliga utgifter. Klarar politikerna och skattebetalarna framtidens krav på infrastrukturen? Klarar sveriges och EU:s politiker kraven på långtgående, drastiska och dyra infrastrukturbeslut? Deltagare: Åsa Torstensson, Infrastrukturminister Rune Landin, Director Public Affairs, AB Volvo Jan Sundling, VD Green Cargo, ordf. Transportindustriförbundet Svante Axelsson, Generalsekreterare, SNF Kan framtidens företag överleva utan att ta aktiv hänsyn till miljö och växthuseffekten! Är de billiga transporternas tid förbi? Är avgiftsbelagda privata vägar och stigande miljöavgifter politiskt möjliga lösningar?

8 Tisdag 22 maj 22 maj L1:07 Hur svarar logistikföretagen på varuägarnas krav? Moderatorer: Matthias Kettelhoit, Schenker Consulting och Johan Karlberg, Partner Supply Chain Management, Accenture Med utgång från förmiddagens seminarie (L1:01) där vi belyst varuägarnas situation och vilka krav de ställer på logistik- transportföretagen, får vi nu ta del av hur de stora logistikföretagen samt en uppstickare fångar upp dessa krav. Vi tar bla del av de kundundersökningar företagen gjort och reflekterar över dem. Företagsledarna från fyra bolag med olika bakgrund ger sin syn på dessa krav och låter oss ta del av vad man gör för att tillmötesgå de allt tuffare kraven. Schenker är en global aktör som ingår i världsomspännande logistiknätverk och har en historia från vägtransporter. Green Cargo med sin historia och bas i tåglösningar vilka blir allt mer aktuella. Posten har utvecklats till ett logistikföretag utifrån sin tidigare brev- och paketdistribution i Sverige. Tradimus har utifrån en industriell metodik och outsourcing växt på den svenska logistikmarknad de senaste åren. Fyra aktörer som möts på en stenhård marknad utifrån helt olika bakgrund. Påverkar bakgrunden sättet att agera på marknaden, sätta sig in i kundernas krav och leverera tjänster som motsvarar deras behov? Ingvar Nilsson, CEO Schenker North Jan Sundling, VD, Green Cargo Göran Sällqvist, vvd Posten Knut Hansen, Head of Tradimus Logistics, Tradimus Avslutande diskussion Tisdag 22 maj 22 maj L1:08 Kontrolltorn ett begrepp med många innebörder Moderator: Magnus Strand, VD, Schenker Dedicated Services AB Begreppet Kontrolltorn eller Control Tower sprider sig snabbt, vad är den egentliga innebörden? Vad vill kunderna ha och kan marknaden leverera det? Insourcad transportfunktion Apoteket har en 4-partlogistiker som ombesörjer upphandling av transporttjänster, styrning av informationsflöden och driver de operativa aktiviteterna. Avtalskonstruktionen, ett par års erfarenheter och vinsterna med denna typ av samarbetet beskrivs. Michael Camitz, Logistikdirektör, Apoteket AB Mölnlycke Health Care s behov av en sammanhållen distributionskedja Mölnlycke Health Care beskriver hur de arbetar med kontrolltorn, vad de kräver av sådana lösningar och hur väl nuvarande lösningar motsvarar deras behov. Förslag till justeringar och utveckling för framtiden ingår också. Jan Månsson, Distribution manager Europe, Middle East, Africa and Asia Pacific, MHC AB The Sony Ericsson supply chain control tower Sony Ericssons erfarenheter av att introducera kontrolltorn i ett globalt perspektiv, vilka är falluckorna och vad är framgångsfaktorerna för ett bra samarbete? Det är några av frågorna som besvaras. Jan Ahlstrand, Director, Supply Chain Flow and Logistics, Sony Ericsson Olika dimensioner av logistikkoordinering vilken roll kan kontrolltornen spela? Vilka krav kan tjänsteköpare ställa på de olika roller som ett kontrolltorn har. Exempel ges på hur man tänkte i slutet av 90-talet när kontrolltornen introducerades i Sverige. Vilka är de viktigaste koordineringsdimensionerna i förhållandet mellan köpare och säljare av logistiktjänster och hur kan dessa förbättras? Dan Andersson, Lektor, Linköpings tekniska högskola

9 Tisdag 22 maj L1:09 22 maj Flygfrakt i moderna distributionslösningar Moderator: Göran Persson, Professor, Norwegian School of Management (BI) Tillväxten av den internationella handeln och ökad produktion i länder som Kina, Indien och Ryssland påverkar både godsflöden och strukturen för försörjning och distribution i många brancher. Företagens strävan mot specialisering har också medfört en betydande tillväxt i 3-partsmarknaden. Logistikaktörer av alla slag repositionerar sig som aktörer i värdekedjan. Vi ser nya typer av aktörer, allianser och samarbetsformer mellan såväl varuägare och logistikaktörer som mellan olika logistikaktörer. Med detta som bakgrund vill vi ge några smakbitar och trender inom flygfrakt som en del av företagens distributionslösningar. Vi belyser några av de principiella frågorna och ger exempel på tillämpningar. Flygfrakt för att klara försörjning under förändringsfaser Johan Carlén, Contracting Manager airfreights, Volvo Logistics Speditörens syn på flygfraktens roll i försörjningskedjor Roger Olsson, CEO UK/Ireland/Nordics/Baltics, DHL Global Forwarding Flyg som back up vid längre intermodala transporter för 100% JIT Sten Wandel, professor, LTH Lund Operativ risk management i försörjningskedjor Bjørn Egil Asbjørnslett, Dr.ing. MARINTEK / NTNU, Trondheim Tisdag 22 maj L1:10 22 maj Rätt förpackning kapar kostnader och skapar värde Moderator: Kennert Johansson, Förpackningar & Logistik, STFI Packforsk Förpackningar som fungerar väl i logistikkedjan bidrar i hög utsträckning till lönsamheten. Illa utformade och dåligt anpassade förpackningssystem innebär ökade kostnader i transport och lagring, ökat svinn, skador på produkter och hindrar även ökad försäljning. Inom dagligvarubranschen som ses som logistikens nästa förebild ställs nya krav på förpackningar. Exempel på detta är Wal-Mart som pressar sina leverantörer att minska förpackningsmängden. Seminariet visar hur framgångsrika företag arbetar med förpackningar för en effektiv logistikkedja och vill inspirera till nya förbättrade lösningar. Dagligvarubranschen kräver funktionella och attraktiva förpackningar genom värdekedjan Fler egna varumärken, ökade miljökrav på minskad förpackningsanvändning, billigare och effektivare distribution. Hur hanterar dagligvarubranschen förändrade förpackningskrav? Christina Stockinger, Infrastruktur & Logistikutveckling, ICA AB Kostnadseffektiva transportförpackningar NEFAB är en förpackningsleverantör som har tagit ett helhetsgrepp på distributionskedjan. Hör deras syn på hur rätt förpackningar och rätt förpackningslogistik kan minska både totalkostnad och miljöpåverkan. Peter Bjelovuk, Key Account Manager, NEFAB Rätt förpackning kapar kostnader! DUNI har anpassat en mängd av sina produkter och förpackningar till effektiv distribution med nya förpackningslogistika grepp. Jenny Klewås, Sales Solution Developer, DUNI AB Rätt förpackning skapar värde! IKEA är sedan länge känt för sina platta paket. Vad ser de för nästa utmaning för effektivare distribution? Allan Dickner, Packaging Concepts, IKEA of Sweden AB

10 Tisdag 22 maj 22 maj L1:11 Besök Nordens största hamn! Göteborgs Hamn omsätter ca 40 miljoner ton gods årligen, och mängderna är stigande. I godsflödet ingår över containrar per dag, lika många trailerlaster och drygt ton olja, allt räknat sju dagar i veckan. Hamnen är ett transportnav i Nordeuropa med ytterligare kapacitet för omlastning mellan oceanfart och Norden/Östersjön. Göteborgs Hamn har direkta oceanlinjer i linjetrafiken till Nordamerika, Sydamerika, Medelhavet, Mellanöstern och Fjärran Östern. Tre-fyra avgångar per dag med matarfartyg för omlastning i kontinenthamn kompletterar bilden, liksom täta avgångar i trafiken på Brittiska öarna och lokala transporter till kontinenten. Göteborgs Hamn AB har sedan år 2000 investerat i bl a fyra ro/ro-terminaler, breddade och fördjupade farleder, en förstärkt containerterminal och tre nya containerkranar. Välkommen på studiebesöket i Göteborgs Hamn, under vilket vi besöker hamnterminalerna för olja, bilar, containrar och ro/ro laster! Värdar: Anders Johansson, Sales and Marketing och Helen Almström, guide, Göteborgs Hamn AB Tisdag 22 maj 22 maj L1:12 Bufféafton med 20 långtradare i luften! Tag chansen att mingla med övriga konferensdeltagare vid en buffékväll på restaurang Estrad. Förutom mat och dryck kommer vi att få veta mer om Airbus nya spektakulära A380, den nya superjumbon med två våningar, som snart sätts i trafik. A380 kommer inte att flyga med 20 långtradare i lastrummet, men väl med samma mängd last. Förutom att det är ett intressant och på många sätt nyskapande flygplan, är det också en logistikövning av den högre skolan att transportera alla de olika flygplansdelarna, som tillverkas på olika håll i världen, till Toulouse för sammansättning. Robert Lundberg, Marketing Director, Volvo Aero Program: Kl 18:30 Buffé serveras Kl 19:30 A380 presentation och bilder Ca 22:00 Slut

11 Onsdag 23 maj L2:01 23 maj Fokus på Demand Chain Tillbaka till framtiden Moderator: Dag Ericsson, professor, Högskolan i Borås Supply Chain Management, rätt tillämpat är ett win-win koncept för både leverantör och kund. Vi har på senare tid börjat fokusera alltmer på slutkunden/konsumenten, vilket ligger helt i linje med logistikens helhetssynsätt, men påverkar sättet att driva samarbete inom logistikkedjan. Vi ser en omfokusering från gårdagens leverantörsorienterade push-ansats baserad på massproduktion och massdistribution till morgondagens kundorienterade pull-ansats med skräddarsydda produkter och leveranssystem och utgångspunkt i relationsmarknadsföring. Kunden står alltid i centrum. Men vad innebär en förskjutning av tyngdpunkten från ensidig kostnadseffektivisering till allsidig värdeökning? Seminariet avser att klarlägga de bakomliggande drivkrafterna i denna omorientering och dess konsekvenser. Hur detta tar sig uttryck i konkreta affärslösningar kommer att redovisas. Demand Chain Management visioner och verklighet Från kostnadsminimering till värdeökning. Vad innebär begreppet profitable inefficiences? Dag Ericsson, professor, Högskolan i Borås Dell 2.0 Dells framgångsrika direktmodell är välkänd, men hur ser vägen framåt ut? Thomas Rundin, Manager Sales Operations, Dell Sverige Efterfrågestyrd distribution inom detaljhandeln Hur genomför man det i praktiken? Håkan Åkerström, VD, Dagab Lantmännen så gör vi våra kunder framgångsrika Omstrukturering av logistiken baserat på demand chain management, hur gör man? Anna Elgh, Director Corporate Logistics, Lantmännen Onsdag 23 maj L2:02 23 maj The last mile problem Moderator: Fredrik Bergström, VD, Handelns Utredningsinstitut Den sista milen, dvs leveransen ut till mottagaren av en varuförsändelse, uppfattas ofta som ett problem. Det innebär att varuägaren lämnar över ansvaret för fullföljandet av affären till en tredje part; logistikföretaget. För logistikföretaget är leveransen, oavsett om den sker direkt till mottagaren eller via ett hämtställe, en betydande del av kostnadsmassan samtidigt som det är en viktig del av rollen. Kanske är det fel att betrakta detta som ett problem utan snarare som ett viktigt utvecklingsområde för branschen? Seminariet syftar till att beskriva de utvecklingstrender och utvecklingsmöjligheter som drivs av en starkt växande distanshandel både inom B2B och B2C. Några ledande företag ger olika perspektiv på omådet och seminariet avslutas med en paneldebatt. Presentatörer Last Mile ur varuägarens perspektiv Pål Vindegg, Logistikdirektør, Komplett ASA Från transportlösning till kundmöte Bo Zetterqvist, chef Postens Distanshandel, Posten Från entrepenör till nordisk utmanare Schenker Privpaks koncept som kom att bli standard. Fredrik Goldbeck-Löwe, VD Schenker Privpak AB, Schenker Paket hela vägen fram till kunden Kenneth Lindqvist, Manager Sales Large Accounts, PNL & Per Erik Eriksson, Manager Sales Sweden, PNL Paneldebatt

12 Onsdag 23 maj 23 maj L2:03 Cost cutting vs. cost avoidance rätt från början Moderator: Johan Rådmark, Logistics Development Director, Volvo Cars Logistik och transport branschen kännetecknas fortfarande till en stor del av relativt snabba fix-lösningar. Man är bra på att snabbt lösa uppkomna problem inom transporter och materialhantering. Däremot finns en stor förbättringspotential genom att introducera rätt lösningar från början och därigenom undvika att waste uppkommer i logistikverksamheten. Ett större cost cutting program inom fordonsindustrin presenteras och du kan höra hur man inom logistikbranschen utvecklar möjligheterna för att hjälpa sina kunder att välja de mest kostnadseffektiva logistiklösningarna för hela leverantörskedjan. Vilka krav ställs på kund respektive leverantör för att få ett kostnadsoptimerat flöde från början? Vikten av att logistikfunktionen redan från början är med och påverkar produktutveckling och produktion för att säkerställa optimala kostnadseffektivitet (LCC) beskrivs? Förutsättningarna i olika branscher varierar. Låt dig inspireras av några spännande exempel. FMV stora strukturomvandlingar Göran Berg, uppdragsledare, FMV Volvo Cars extrem konkurrens Arne Johansson, Senior manager MP&L, Volvo Cars Schenker processarbetet för högre kvalitet och lägre kostnader Thor Bergby, vice VD Schenker AB Kvalitet ger cost cutting, Ericssons erfarenheter Roy Andersson, forskare, Högskolan i Borås Onsdag 23 maj 23 maj L2:04 Moderator: Kjell-Åke Hvittfeldt, Vice President, Volvo Logistics Närsjöfart Skandinaviens flesta broar till kontinenten Närsjöfarten skapar broar genom att binda ihop Skandinavien med UK, kontinenten och östra Europa. Varuägarnas krav på kostnadseffektiva och miljövänliga transporter driver den positiva utvecklingen inom området, och expansionen syns tydligt både i Östersjön och på Nordsjön med stora nyinvesteringar. Förutsättningarna och utvecklingen ser olika ut inom skilda varusegment. Olika avstånd och produkttyper är några av faktorerna som kräver speciella lösningar och påverkar förutsättningarna. Några grundläggande frågeställningar i samband med närsjöfartens utveckling är relationen kostnad, kapacitet och frekvens. Kan olika varuägare samverka i gemensamma lösningar? Hur ser den framtida utvecklingen ut? Vilka förhoppningar kan vi förvänta oss att få tillfredställda, kommer vi att fortsatt se nya trafikrutter och finns något nytt för intermodala transporter sjölandsväg och järnväg? Volvos krav som verkstadsindustri Lars Langenius, Vice president, Global business operations inbound, Volvo Logistics StoraEnsos krav som skogsindustri Stig Wiklund, Director, Stora Enso Transport & Distribution AB Korta broar med många olika kundgrupper Hans Hansson, Freight Commercial Director, Stena Line Medellånga broar med påverkan av verkstadsindustrin Björn Petrusson, VD, DFDS Tor Line Långa broar med påverkan av skogsindustrin Håkan Larsson, VD, Transatlantic

13 Onsdag 23 maj L2:05 23 maj OBS TIDEN! Besök Volvo Logistics och Volvo Lastvagnar! Hur arbetar Volvo Logistics och Volvo Lastvagnar för att optimera och säkerställa transportflöde och emballageutveckling på lastbilsfabriken i Tuve? Volvo Logistics och Volvo Lastvagnar bjuder in till ett intressant besök på fabriken. Besöket inleds med en kort introduktion och sedan blir det tågresa genom fabriken i cirka en timme. Efter turen berättar representanter från Volvo Logistics och Volvo Lastvagnar om sitt samarbete. Volvo Logistics har verksamhet på 30 platser i världen och erbjuder logistiklösningar för hela försörjningskedjan både internt inom Volvokoncernen och till externa kunder. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve monterar cirka 100 lastbilar per dag. Fabriken producerar dels tunga lastbilar, över 16 ton, dels CKD satser (satser som packas och skickas till utlandet för att monteras på plats). Fabriken i Tuve startade 1982 och sysselsätter drygt personer. Förutom fabriken i Tuve har Volvo Lastvagnar bland annat produktion i Belgien, Brasilien, USA och Australien. Värdar: Lena Nordström, Logistics Development, Volvo Logistics och Kenth Andersson, Supplier Development & Material Control, Volvo Trucks Tuve fabrik Onsdag 23 maj L2:06 23 maj Peak Oil Står vi inför en kommande oljekris? Robert Börjesson, Schenker Consulting AB Varje dag konsumeras liter olja i världen. Det motsvarar två liter per person och dag i snitt. De senaste 20 åren har efterfrågan på olja ökat med i genomsnitt två procent per år och prognosen för kommande tjugoårsperiod är att efterfrågan fortsätter öka med 1,3 procent per år enligt OECD. Om konsumtionen av olja ökar måste även oljeproduktionen öka i samma takt. Men många av världens största oljefält sinar samtidigt som allt mindre ny olja hittas. När hälften av jordens olja utvunnits kommer produktionen av olja minska eftersom trycket i oljekällorna inte går att hålla uppe. Hur påverkas tillväxtsamhället? Vad händer med våra flygresor? Ska man investera i en etanolbil? I ett tankeväckande lunchseminarium får du en inblick i hur debatten kring tillgången på olja går idag. Vad menas med Peak Oil? Filmen The real Oil Crisis lämnar dig inte oberörd. Robert Börjesson, Schenker Consulting AB

14 Onsdag 23 maj 23 maj L2:07 Demand Chain Leadership Logistik styrd av detaljhandeln Moderator: Carina Hjelm Dahllöf, produktchef logistik, Silf Competence AB Affärmodellerna inom olika delar av detaljhandeln skiljer sig åt och byggs upp från en rad olika parametrar. Sortiments- och butiksprofileringen är i ständig utveckling alltifrån utpräglade lågpriskedjor med smalt sortiment och stordriftsfördelar till traditionella profiler med både brett och djupt sortiment. Handelsaktörer med en differentierad strategi måste hantera en komplex logistik. Seminariet kommer att behandla olika moderna affärsmodeller för handeln med utgångspunkt från kundernas nya krav och skilda behov. Detaljhandelns logistiska utmaningar Hur kan vi med hjälp av våra kunder effektivisera vår logistik så att vi bara gör det som efterfrågas. Hur kan man skapa värde och reducera kostnaderna på samma gång? Mats Abrahamsson, Professor i Logistik, Linköpings Tekniska Högskola och konsult i LIME AB. Från jord till bord på kortast tid, slaget om kunden! Konsumenternas allt högre krav driver på producenter, grossister och handeln att hela tiden bli bättre på kundkrav och logistik. Svein-Egil Hoberg, Koncerndirektör i BAMA Gruppen I samarbete med kunden! Utvecklingen inom supply chain och supply chain management inom en av världens mest konkurresutsatta branscher. Hur gör man dagens kunder nöjda? Patrik Jansson, VP Head of Supply Chain Operations, Sony Ericsson Mode - konsten att förutse kundens önskemål Modekunden styrs av lust snarare än behov, vilket kräver stor kunskap om kunden och en effektiv design- och inköpsprocess. Mari Svensson, Inköpsdirektör, KappAhl Onsdag 23 maj 23 maj L2:08 Effektivt byggande med effektiva flöden Moderator: Fredrik Friblick, VD, Prolog Bygglogistik AB Byggmaterial köps i ökande omfattning från utlandet. De stora entreprenadbolagen vill skapa nya logistiklösningar för att försörja sin byggproduktion i Sverige. Samtidigt utvecklas industriella metoder för att projektera och producera byggnader. Logistikföretag erbjuder nya tjänster och befintliga logistikstrukturer omprövas. På seminariet redovisas hur en rad företag arbetar för att deras logistiklösningar ska möta byggproduktionens önskemål om behovsstyrda leveranser. Vidare diskuteras de utmaningar som byggindustrin möter på grund av de nya flödena. Vem eller vilka riskerar att bli kedjans svagare länkar? Bygglogistik så in i Norden tid och platsnytta som konkurrensmedel Jacob Jensen, Supply chain manager, Rockwool Dk (Roxull i Sverige) Framtidens byggprocesser arbetssätt och materialhantering Janne Bark, VD, Starke Arvid Industriellt byggande revolutionerar logistiken Caroline Nord, Logistikchef, NCC Komponent Logistik- Byggentreprenörernas stora utmaning Lars Gutwasser, Utvecklingschef, Peab Sverige AB

15 Onsdag 23 maj L2:09 23 maj Hållbar logistik spänt läge? Moderator: Olle Rossander, fristående ekonomijournalist Transportsektorns miljöpåverkan och utsläpp av klimatpåverkande koldioxid ökar stadigt. Vilka möjligheter finns att skapa ett miljöanpassat transportsystem, och hur når vi dit? Eftermiddagens seminarium belyser utvecklingen inom EU, styrmedel för transportmarknaden samt olika nyckelaktörers roll och ansvar för en hållbar logistik. Transportläget i massbilismens Europa Varför är det så svårt att minska transportsektorns klimatpåverkande utsläpp? Vem har makten och att förändra och hur? Hur ser det framtida motståndet ut? Gunnar Falkemark, Docent i statsvetenskap, Göteborgs universitet Vilka styrmedel och åtgärder finns och räcker de? Flera lagar och ekonomiska styrmedel diskuteras inom EU. Vilka effekter kommer dessa få för transportsektorn? Markus Åhman, Forskare, IVL Svenska Miljöinstitutet Globala företag globala transporter Hur ser globala företag på transporternas miljöpåverkan som en del av produktionskedjan? Fokuserar företag på rätt saker i strävan för en hållbar logistik? Erfarenheter från ett nätverksprojekt. Jan-Olov Lundow, Sustainability Controller, ABB Sustainability Affairs Kundkraven och transportutvecklingen Hur kan kundernas krav förenas med en hållbar logistik? Vilka krav ställer kunder idag och imorgon? Lars Hallsten, Generalsekreterare, Näringslivets Transportråd Handel och logistik för en hållbar utveckling Transportlogistiken utgör en alltmer integrerad och väsentlig del för en smidig handel och tillverkning. Handelsutbytet mellan länder har historiskt bidragit till ekonomisk utveckling samtidigt som vi väl känner till transporternas negativa miljökonsekvenser. Utmaningen är därför att behålla denna positiva symbios men med minskad miljöpåverkan. Erica Kronhöffer, Miljöchef, Green Cargo Paneldebatt Onsdag 23 maj L2:10 23 maj Hamnarna och rederierna hur skall de ytterligare stärka varandra? Moderator: Per Jessing, Sjöfartsforum Hamnens vidareutveckling som terminal och omlastningspunkt mellan sjö- och landtransporter är en central fråga för transportsektorn. Utöver att stå för infrastrukturen är hamnen en kommersiell aktör som levererar olika hamntjänster i kedjan av intermodala transporter. Det är viktigt att effektivisera samarbetet mellan hamnen och rederierna för att addera värde för slutkunden och därmed öka konkurrenskraften för sjöfarten. Är de båda typerna av aktörer medvetna om varandras förutsättningar för att tillsammans erbjuda nya och effektivare tjänster? Seminariet syftar till att öka och förstärka förståelsen mellan hamnarna och rederierna och att belysa potentialen för ett utvecklat samarbete. Vilka tjänster bör utvecklas och vem ska utföra dem? Från rederi till logstikföretag Nya krav från våra kunder ställer nya krav på våra tjänster. Lars Green, VD, NYK Logistics Sweden Speciella krav för Stockholms hamnar? Ställer industristrukturen inom Stockholms hamnars kringområde och närsjöfarten på Östersjön speciella krav på och ger speciella förutsättningar för olika terminaltjänster? Christel Wiman,VD, Stockholms hamnar Perspektivet från en stor aktör Talar om hur Maersk ser på behovet av samarbete och tillläggstjänster utöver effektivitet och låga kostnader. Tomas Dyrbye, CEO, Maersk Nordic & Baltic Skandinaviens största hamn speciella krav? Vad innebär Göteborgs hamns ställning som störst i Skandinavien gällande förutsättningar och krav på tjänster? Eric Nilsson, vvd, Göteborgs Hamn Större oceanfartyg ökar behoven av feeder Flexibilitet och flexibla hamnar krävs för att ta hand om ökande volymer. Ulf Stenberg, VD, Team Lines Sverige AB Avslutande diskussion

16 Onsdag 23 maj 23 maj L2:11 Besök Paketterminal Härryda, Postens modernaste terminal! Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Med över serviceställen ger vi daglig service till 4,5 miljoner hushåll och företag i Sverige. Med drygt medarbetare och en omsättning på över 25 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Varje dag hanterar Postens logistikverksamhet över paket. Härryda är en viktig punkt i det nav av terminaler och transporter som möjliggör snabb och effektiv distribution av paket. Terminalen invigdes 2005 och rymmer både modern teknik och kompetenta medarbetare. Härryda paketterminal sorterar ca försändelser per dygn och har ett geografiskt område som sträcker sig från Halmstad i söder till Strömstad i norr och Ulricehamn i öster. Du kommer att få se och höra hur Posten har utformat lokaler och valt maskinell utrustning för att så effektivt som möjligt svara mot kundernas krav. Värdar: Anette Parneryd, Kvalitetscontroller, Bengt Flodin, Teknisk Chef och Lars-Åke Gyllén, Underhållsledare

17 Onsdag 23 maj Årets viktigaste logistikmässa Ett 50-tal utställande företag står för de praktiska lösningarna på Logistik & Transport. Mässan har blivit branschens viktigaste mötesplats för att knyta kontakter och göra affärer, säger Jan Nilsson, projektledare på Svenska Mässan. Det har gått elva år sedan Logistik & Transport arrangerades för första gången på Svenska Mässan. I dag har arrangemanget utvecklats till branschens viktigaste mötesplats, där Nordens största logistikkonferens kompletteras med en mässa. Teori och praktik hand i hand har visat sig vara ett koncept som passar en så här kunskapsintensiv bransch. Det finns ett stort behov av ny kunskap, men de praktiska lösningarna är alltid mest intressanta, säger Jan Nilsson Lunchdebatt med ministern Missa inte den kostnadsfria lunchdebatten på tisdagen 22 maj. Då ställs infrastrukturministern Åsa Torstensson mot väggen av bland andra Svenska Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson. Medverkar gör också Rune På årets mässan finns ett 50-tal skandinaviska utställande företag och 13 medverkande organisationer. Tillsammans visar de upp de senaste lösningarna inom logistikområdet. Transporttjänster, ITsystem, materialhantering och konsulttjänster är några övergripande områden på mässan. Vi vill fokusera på helhetslösningar i första hand och inte detaljerna och jag tycker det finns en bra bredd på mässan. Logistikområdets betydelse har ökat i takt med att de geografiska marknaderna blir större. Effektiva transporter blir allt viktigare i hela logistikkedjan, men också flödet av information. Det kanske allra viktigaste i dag är att man vågar ta ett helhetsgrepp på logistiken och titta på nya lösningar. Det är därför det är så bra med den här typen av mötesplats, som samlar hela logistikkedjan. Mer information: Landin, Director Public Affairs, AB Volvo och Jan Sundling, VD Green Cargo. Debatten handlar om dilemmat att klara både industrins krav på effektiva transporter och samhällets allt hårdare miljökrav. Åsa Torstensson Det här hittar du på mässan: Logistik & Transporttjänster Flygtransporter Sjötransporter Järnvägstransporter Vägtransporter Tredje- och fjärdepartslogistik Infrastruktur, hamnar och terminaler Övrigt IT Affärssystem / Supply Chain Management Transportadministrativa system Identifiering, datafångst, märkning och etikettering Mobil kommunikation Hårdvara, fordons- och handdatorer Övrigt Materialhantering Ställage Hanteringsutrustning Övrigt Konsulter & Kompetens Konsulttjänster Universitet och Högskulor Övriga utbildningar Övrigt Branschorganisationer Outsourcing och Bemanning Farligt gods Finansiering och försäkring Media Säkerhet/Övervakning Tullhantering Övrigt

18 Anmälningsblankett, faxnummer , eller posta till Gainmore AB, St Badhusgatan 18 20, Göteborg. Endast en person per anmälan. Kopiera gärna! Reservation för ev. förändringar. Anmälan är bindande. Namn: Organisation: Postadress: Tel (kontorstid): Fax: E-post: Ev faktureringsadress/beställningsnummer: Övriga upplysningar: Min befattning Min bransch A Företagsledning A Logistik och transport B Inköpschef/ansvarig B Sjöfart C Inköp C Tåg D Produktionschef/ansvarig D IT E Produktion E Forskning/Utbildning F Underhåll/service F Infrastruktur/statliga verk/myndigheter G Logistikchef/ansvarig G Konsultverksamhet H Logistik H Utrustning för materialhantering I Marknadschef/ansvarig I Verkstadsindustri J Marknadsföring/försäljning J Bilindustri K Ekonomichef/ansvarig K Skogsindustri L Ekonomi/administration L Kemi M IT-chef/ansvarig M Läkemedel N IT N Bygg O Projektledare O Landsting/kommun P Lagerchef P Handel Z Övrigt Z Övrigt Jag är intresserad av A Logistik och transporter B Materialhantering C IT och kommunikation D Rådgivning och utbildning Z Övrigt Priser Kaffe och lättare lunch, samt entré till utställningen, ingår i priset. Moms tillkommer. Grundavgift Grundavgift 200 kr tillkommer. Vid anmälan före 11 maj ingen grundavgift. Betalning Mot faktura med betalningsvillkor 15 dgr netto. Anmälan kan överlåtas Anmälan är personlig och bindande, men kan överlåtas i sin helhet på annan person. Anmälan mottages i mån av plats fram till start. Anmälan faktureras och bekräftas av Gainmore AB. Vid avbokning senast 11 maj återbetalas 50% av konferensavgiften, därefter är anmälan bindande och ingen avgift återbetalas. Fler konferensprogram, ring eller faxa Frågor om konferensen, ring Gainmore AB, tel , fax , e-post: Information om konferensen och mässan finner du även på Internet. Du kan även anmäla dig via Internet,. Plats och tid Konferensen äger rum maj på Svenska Mässan i Göteborg. Utställningen är öppen Tisdag 22 maj Onsdag 23 maj Resor och hotell Vi hjälper dig boka hotellrum och prisvärda resepaket. Kontakta Svenska Mässan Reseservice för mer information på tel eller fax , Antal seminarier Pris : : :- Hela konferensen 5 450:- Konf.delt. Icke delt. Peak Oil - L2:06 500:- 500:- Företagsbesök 500:- 500:- Buffékväll 395:- 595:- Tisdag 22 maj L1:01 Varuägarnas förändrade krav: Utopi eller tuff verklighet? L1:02 Internationell sourcing möjligheter och risker! L1:03 Intelligenta IT-lösningar i fokus! L1:04 Nordisk logistikforskning L1:05 Besök KappAhls Distributionscentral! L1:06 Politik, logistik och logik finns ett samband? L1:07 Hur svarar logistikföretagen på varuägarnas krav? L1:08 Kontrolltorn - ett begrepp med många innebörder L1:09 Flygfrakt i moderna distributionslösningar L1:10 Rätt förpackning kapar kostnader och skapar värde L1:11 Besök Nordens största hamn! L1:12 Bufféafton med 20 långtradare i luften! Onsdag 23 maj L2:01 Fokus på Demand Chain Tillbaka till framtiden L2:02 The last mile problem L2:03 Cost cutting vs. cost avoidance rätt från början L2:04 Närsjöfart Skandinaviens flesta broar till kontinenten L2:05 Besök Volvo Logistics och Volvo Lastvagnar! L2:06 Peak Oil Står vi inför en kommande oljekris? L2:07 Demand Chain Leadership Logistik styrd av detaljhandeln L2:08 Effektivt byggande med effektiva flöden L2:09 Hållbar logistik spänt läge? L2:10 Hamnarna och rederierna Hur skall de ytterligare stärka varandra? L2:11 Besök Paketterminal Härryda, Postens modernaste terminal! Personuppgifter som du lämnar vid registeringen kommer att användas av Svenska Mässan, Hotel Gothia Towers och Göteborg Convention Centre i marknadsföringssammanhang. Svenska Mässan använder sina kunddata för erbjudanden via olika samarbetspartners. Vill du inte ta del av sådan information, ber vi dig sätta ett kryss i rutan. Nej tack F a x w w w. l o g i s t i k. t o

19 Media partner:

20

KONFERENS- PROGRAM. 26-28 maj 2009 Svenska Mässan Göteborg. www.logistik.to. med aktiviteter under Logistik & Transportmässan

KONFERENS- PROGRAM. 26-28 maj 2009 Svenska Mässan Göteborg. www.logistik.to. med aktiviteter under Logistik & Transportmässan KONFERENS- PROGRAM med aktiviteter under Logistik & Transportmässan 26-28 maj 2009 Svenska Mässan Göteborg - FRAMTIDENS HÅLLBARA LOGISTIK SKAPAS IDAG! OFFICIELL PARTNER www.logistik.to Träffa kollegor

Läs mer

Konferensprogram. www.logistik.to. - Framtidens hållbara logistik skapas idag! OFFICIELL PARTNER

Konferensprogram. www.logistik.to. - Framtidens hållbara logistik skapas idag! OFFICIELL PARTNER Konferensprogram 4-6 maj 2010 Svenska Mässan Göteborg - Framtidens hållbara logistik skapas idag! OFFICIELL PARTNER www.logistik.to Ett vasst startfält! Dubbelt så stor dubbelt så bra. Logistik & Transport

Läs mer

Lönsam LOGISTIK nr 8. 09

Lönsam LOGISTIK nr 8. 09 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS Lönsam LOGISTIK nr 8. 09 Logistikens betydelse för miljön, näringslivet och samhället Foto: Göran Wink»»» E-HANDELN FORTSATT UPPÅT

Läs mer

Lönsam Logistik. Godspendlar tar hamnen till staden. Eric Nilsson, Göteborgs Hamn, berättar om railports en rationell transportlösning

Lönsam Logistik. Godspendlar tar hamnen till staden. Eric Nilsson, Göteborgs Hamn, berättar om railports en rationell transportlösning ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS Lönsam Logistik #6 EFFEKTIVITET, MILJÖ OCH EKONOMI I SAMSPEL FÖR KONKURRENSKRAFTIGA LOGISTIK- OCH GODSTRANSPORTLÖSNINGAR RFID-experten

Läs mer

Konferensprogram. VÅR mötesplats din möjlighet! 25 27 maj 2011 Svenska Mässan Göteborg. www.logistik.to OFFICIELL PARTNER

Konferensprogram. VÅR mötesplats din möjlighet! 25 27 maj 2011 Svenska Mässan Göteborg. www.logistik.to OFFICIELL PARTNER Konferensprogram 25 27 maj 2011 Svenska Mässan Göteborg VÅR mötesplats din möjlighet! OFFICIELL PARTNER www.logistik.to Vad kan vi lära av OS i London? Att få transporter av människor och gods att fungera

Läs mer

Intelligent Logistik. Ledaren: På väg mot logistiksamhället

Intelligent Logistik. Ledaren: På väg mot logistiksamhället Intelligent Logistik Ledaren: På väg mot logistiksamhället Think square åkestam.holst Saknar du ett bollplank, logistikchefen? Tror du att flexibilitet och struktur är motsatser? Får vi motbevisa dig?

Läs mer

Intelligent Logistik TEMA: TREDJEPARTSLOGISTIK. De svenska TPL-företagen vi har hela listan

Intelligent Logistik TEMA: TREDJEPARTSLOGISTIK. De svenska TPL-företagen vi har hela listan Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Nummer 6 November 2006 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER TEMA: TREDJEPARTSLOGISTIK De svenska TPL-företagen vi har hela listan Intelligent logistik i Insjön

Läs mer

ummer 2 April 2005 Årgåg 11 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION

ummer 2 April 2005 Årgåg 11 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION Intelligent Logistik Pris: 70 kronor Nummer 2 April 2006 ummer 2 April 2005 Årgåg 11 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION Pris 65 AFFÄRER kroor Norrbotten har närmast till Kina Tema: Intelligent Logistik Vi granskar

Läs mer

Intelligent Logistik. Lean vände plastfabriken. Logistikerna måste ta ökat miljöansvar. Västsverige vill rädda Vänersjöfarten

Intelligent Logistik. Lean vände plastfabriken. Logistikerna måste ta ökat miljöansvar. Västsverige vill rädda Vänersjöfarten Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 2 2010 inköp logistik PRODUKTION AFFÄRER Västsverige vill rädda Vänersjöfarten Lean vände plastfabriken Logistikerna måste ta ökat miljöansvar

Läs mer

PORTRÄTTET: MONA SAHLIN TEKNISKA MÄSSAN TYRESÖ BOLLNÄS VÄXER NACKA

PORTRÄTTET: MONA SAHLIN TEKNISKA MÄSSAN TYRESÖ BOLLNÄS VÄXER NACKA Årgång 23 Nr 2 Januari 2007 Pris 39 Kronor PORTRÄTTET: MONA SAHLIN Där står hon mitt på scen, Mona Sahlin, socialdemokraternas nya drottning. Hallen är fullsatt av anhängare som lyssnar, frågar och får

Läs mer

TEMA: Citylogistik på frammarsch. Relationsmarknadsföring och SCM två grenar på samma träd Trender i logistiken Outsourcing 2.0

TEMA: Citylogistik på frammarsch. Relationsmarknadsföring och SCM två grenar på samma träd Trender i logistiken Outsourcing 2.0 F Ö R B E S L U T S FAT TA R E I S U P P LY C H A I N NUMMER 1/2014 WWW.SCEFFECT.SE TEMA: Citylogistik på frammarsch Relationsmarknadsföring och SCM två grenar på samma träd Trender i logistiken Outsourcing

Läs mer

SMARTARE VARUSTYRNING I HANDEL OCH DETALJHANDEL. Logent kaxar ödmjukt Krigets logistik Logistiken lyfter byggbranschen INTERVJUER REPORTAGE TRENDER

SMARTARE VARUSTYRNING I HANDEL OCH DETALJHANDEL. Logent kaxar ödmjukt Krigets logistik Logistiken lyfter byggbranschen INTERVJUER REPORTAGE TRENDER FÖR BESLUTSFATTARE I SUPPLY CHAIN NUMMER 2/2012 WWW.SCEFFECT.SE SMARTARE VARUSTYRNING I HANDEL OCH DETALJHANDEL Logent kaxar ödmjukt Krigets logistik Logistiken lyfter byggbranschen INTERVJUER REPORTAGE

Läs mer

FÖRSTUDIE LOGISTIK I ÖREBRO LÄN AFFÄRSUTVECKLING OCH ÖKAD KONKURRENSKRAFT HOS LOGISTIKSEKTORN I REGION ÖREBRO

FÖRSTUDIE LOGISTIK I ÖREBRO LÄN AFFÄRSUTVECKLING OCH ÖKAD KONKURRENSKRAFT HOS LOGISTIKSEKTORN I REGION ÖREBRO FÖRSTUDIE LOGISTIK I ÖREBRO LÄN AFFÄRSUTVECKLING OCH ÖKAD KONKURRENSKRAFT HOS LOGISTIKSEKTORN I REGION ÖREBRO Författare Gunilla Sandström, Miljölots AB Dan Samuelsson, Predict AB Datum 2005-04-12 SAMMAN

Läs mer

PLAN hälsar dig välkommen till: Nordens största logistikoch planeringskonferens

PLAN hälsar dig välkommen till: Nordens största logistikoch planeringskonferens PLAN hälsar dig välkommen till: Nordens största logistikoch planeringskonferens Hej! Nu är det äntligen dags igen, PLAN-konferensen 2007. Förra PLAN-konferensen lockade 600 deltagare och bjöd på mer än

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INTELLIGENT LOGISTIK ANNONS. 15 sjöfartsregioner. sysselsätter 220 000

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INTELLIGENT LOGISTIK ANNONS. 15 sjöfartsregioner. sysselsätter 220 000 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INTELLIGENT LOGISTIK ANNONS Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Nummer 4 2006 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Logistiken måste uppåt i förädlingskedjan

Läs mer

Intervju med Cerveras vd Yvonne Magnusson. Reportage från Sonats operativa center i Örebro. Magnus Berthling om detaljhandelns utmaningar

Intervju med Cerveras vd Yvonne Magnusson. Reportage från Sonats operativa center i Örebro. Magnus Berthling om detaljhandelns utmaningar En affärstidning från Sonat #2 2013 Reportage från Sonats operativa center i Örebro Intervju med Cerveras vd Yvonne Magnusson Magnus Berthling om detaljhandelns utmaningar Innehåll 4 6 8 12 14 15 16 18

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM TRANSPORT & LOGISTIK FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Sjöfartens Arbetsgivareförbund en del av TransportGruppen

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM TRANSPORT & LOGISTIK FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Sjöfartens Arbetsgivareförbund en del av TransportGruppen TRANSPORT9 LOGISTIK NR 1 MAJ 2004 STRATEGISKA LOGISTIKCENTRAN SIDAN 8 Vi får allt säkrare transporter till sjöss SIDAN 6 Lösningar genom tredjepartslogistik SIDAN 15 EU satsar på kombinerade transporter

Läs mer

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 Många miljölöften spikade på mässan Sidan 11 Sidan 15-17 Sidan 20-21 Sidan 25-27 Premiär för första etanollastbilen

Läs mer

artneren affärstidning

artneren affärstidning Supply chain artneren affärstidning från Sonat 1#-2011 Sund Birstas Erik Karlström: Bättre service och mer än 30% lägre transportkostnader Maria Huge Brodin: Kompetenshöjning behövs hos transportköparna

Läs mer

POSTNORD LOGISTICS AWARD

POSTNORD LOGISTICS AWARD Vi arbetar med att optimera hela flödet Anna Bergvall, Supply Chain Manager hos Nestlé Norden POSTNORD LOGISTICS AWARD Årets vinnare utsedd GUIDEN Förpackningstips TEKNIK Så fungerar lagersimulering POSTNORD

Läs mer

magasinet Så kom en guldmedaljör på plats LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2007

magasinet Så kom en guldmedaljör på plats LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2007 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2007 Så kom en guldmedaljör på plats Sidan 4-5 Grattis Schenker Paket 30 år! Sidan 8-9 Billeruds uppdelning gav utdelning

Läs mer

Intelligent Logistik. Han leder branschens bubblare. Molntjänster och säkerhet. IT-special: Med hela konferensprogrammet för Logistik&Transport

Intelligent Logistik. Han leder branschens bubblare. Molntjänster och säkerhet. IT-special: Med hela konferensprogrammet för Logistik&Transport Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 2 3 2011 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER IT-special: Molntjänster och säkerhet Han leder branschens bubblare Med hela konferensprogrammet

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS. Hamnen. framtidens knytpunkt VI KAN LOGISTIK - HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS. Hamnen. framtidens knytpunkt VI KAN LOGISTIK - HUR KAN VI HJÄLPA DIG? FOKUS EFFEKTIV LOGISTIK OPTIMERING & FRAMTID NOVEMBER 2014 E-handel hur ser framtiden ut? Orderplocklösning smidig genom samarbete Grön transport bra för plånbok och miljö JÄMFÖR FAKTURAKÖP fakturum.se

Läs mer

www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 4/5 maj 2008 Låt transporterna ta vattenvägen

www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 4/5 maj 2008 Låt transporterna ta vattenvägen Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 4/5 maj 2008 inköp logistik PRODUKTION AFFÄRER Sommarnummer Låt transporterna ta vattenvägen Lean på Scania, Volvo och i Vara Miljölogistik

Läs mer

Intelligent Logistik GÖTEBORG REGERAR. Sveriges bästa logistiklägen:

Intelligent Logistik GÖTEBORG REGERAR. Sveriges bästa logistiklägen: Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 2 Mars 2007 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Sveriges bästa logistiklägen: GÖTEBORG REGERAR Möt bilvärldens mäktigaste svensk Logistiksystem

Läs mer

TEMA: FRAMTIDENS SUPPLY CHAINS. Internet of things förändrar allt. Alan Waller om supply chain innovation

TEMA: FRAMTIDENS SUPPLY CHAINS. Internet of things förändrar allt. Alan Waller om supply chain innovation FÖR BESLUTSFATTARE I SUPPLY CHAIN NUMMER 1/2015 WWW.SCEFFECT.SE TEMA: FRAMTIDENS SUPPLY CHAINS Internet of things förändrar allt Martin Christopher, Mats Abrahamsson och Bo-Inge Stensson om förmågan att

Läs mer

TIDSKRIFT. Skogsindustrins råvaruförsörjningskedja. pågående utveckling och utblickar mot andra branscher. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens

TIDSKRIFT. Skogsindustrins råvaruförsörjningskedja. pågående utveckling och utblickar mot andra branscher. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 142:19, 2003 Skogsindustrins råvaruförsörjningskedja pågående utveckling och utblickar mot andra branscher Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Årg. 142 Nr 19 År 2003

Läs mer

logistik lösning uppdrag CyberPhoto har äntligen hittat rätt miljöeffektiva utmaningen Mindre köer för Mekonomen

logistik lösning uppdrag CyberPhoto har äntligen hittat rätt miljöeffektiva utmaningen Mindre köer för Mekonomen uppdrag logistik EN TIDNING FRÅN POSTEN LOGISTIK NUMMER 4 2008 lantmännen: så blev våra transporter miljöeffektiva n rdisk lösning CyberPhoto har äntligen hittat rätt PRODUKTEN 18 miljoner liter popcorn

Läs mer

logistik Detaljhandelns tuffa utmaningar magasinet Vinjett grå Växande aptit på lyxvaror i Kina Schenker AB:s nye VD ser ett spännande 2014

logistik Detaljhandelns tuffa utmaningar magasinet Vinjett grå Växande aptit på lyxvaror i Kina Schenker AB:s nye VD ser ett spännande 2014 logistik NR 1 MARS 2014 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Växande aptit på lyxvaror i Kina Schenker AB:s nye VD ser ett spännande 2014 Hemleverans av paket med tidningsbud

Läs mer

www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 9. Deember 2008

www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 9. Deember 2008 Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 9. Deember 2008 inköp logistik PRODUKTION AFFÄRER Citybanan löser upp getingmidjan Utbilda istället för att avskeda Varför bilindustrin drabbats

Läs mer