KONFERENS PROGRAM. Nordens ledande logistikkonferens. Svenska Mässan, Göteborg maj

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONFERENS PROGRAM. Nordens ledande logistikkonferens. Svenska Mässan, Göteborg 22-23 maj 2007. www.logistik.to"

Transkript

1 KONFERENS PROGRAM 2007 Nordens ledande logistikkonferens Svenska Mässan, Göteborg maj 2007

2 Två fullmatade dagar för inspiration och nätverkande! Logistik & Transport är den självklara mötesplatsen för att underhålla och skapa nya affärskontakter, utbyta erfarenheter och umgås med vänner och kollegor inom logistikområdet. Tyngdpunkten i år är den stora logistikkonferensen som kompletteras med en konferensmässa. Logistik är gränsöverskridande och programrådet består av välkända namn med bred erfarenhet inom området, inte bara från Sverige utan också från våra Skandinaviska grannländer. Det garanterar att innehållet blir både balanserat och intressant. Vi lyfter fram helhetslösningarna. Det är här de stora vinsterna finns att hämta. Du kommer säkert att hitta många spännande och matnyttiga seminarier att ta del av! Du har gott om tid för personliga möten med leverantörerna i samband med kaffe- och lunchpauser inne bland montrarna. På kvällen den 22 maj blir det mingel, buffé och några svalkande öl eller ett glas vin. Du kommer också att kunna se hur man får upp 20 långtradare i luften! Det händer mycket på Svenska Mässan den maj. Ta vara på chansen att knyta kontakter och få inspiration under två fullmatade dagar på Svenska Mässan. Välkommen till Skandinaviens ledande konferens inom logistik! Börje Larsson, Gainmore AB Jan Nilsson Mässansvarig Logistik & Transport Börje Larsson Projektledare för konferensen Eva Malbert Konferenskoordinator Anmäl dig enklast till konferensen på. Du kan också fylla i Anmälningsblanketten längst bak i programmet och faxa den till Gainmore AB, Förregistrera dig till konferensmässan på. Sedan skriver du ut ditt personliga entrékort som snabbt och enkelt tar dig in på mässan! Fri entré till mässan. Du kan också skriva ut entrékortet på plats när du kommer. REFERENSR ÅD Bengt Wennerberg, Logistik & Transportstiftelsen LTS Börje Larsson, Gainmore AB Carina Hjelm Dahllöf, Silf Competence AB Cato Hoberg, LogTrade Barlink AS Claus Rothman, Valcon A/S Göran Persson, Norwegian School of Management (BI) Ina Engelbrektsson, IBM Svenska AB Johan Karlberg, Accenture AB Johan Rådmark, Volvo Cars AB Kalle Lötberg, Transport idag, Logistik idag Kenth Lumsden, Chalmers Matthias Kettelhoit, Schenker Consulting AB Per Gustafsson, Posten AB Per Jessing, Sjöfartsforum Stefan Back, Sveriges Transportindustriförbund Terje Aarbog, DHL Norge MEDIAPARTNER MEDVERKANDE ORGANISATIONER

3 Logistik & Tranport maj 2007 Många "tunga" beslutsfattare Håkan Åkerström Dagab Tomas Dyrbye Maersk Nordic&Baltic Christel Wiman Stockholms Hamnar Håkan Larsson Transatlantic Ingvar Nilsson Schenker North Göran Sällqvist Posten Paneldebatt 22 maj Roger Olsson DHL Björn Petrusson DFDS Tor Line Patrick Holm Elanders Politik, logistik och logik finns ett samband? Svante Axelsson SNF Helén Savmyr Volvo Cars Magnus Svensson SCA Knut Hansen Tradimus AB Jan Sundling Green Cargo Patrik Jansson Sony Ericsson Åsa Torstensson Infrastrukturminister Rune Landin AB Volvo LOGISTIKSELSKABET

4 Seminarieprogram Tisdag 22 maj L1:01 Varuägarnas förändrade krav: Utopi eller tuff verklighet? L1:02 Internationell sourcing möjligheter och risker! L1:03 Intelligenta IT lösningar i fokus! L1:04 Nordisk logistikforskning L1:05 Besök KappAhls distributionscentral L1:06 Politik, logistik och logik finns ett samband? L1:07 L1: Hur svarar logistikföretagen på varuägarnas krav? L1:08 Kontrolltorn ett begrepp med många innebörder Flygfrakt i moderna distributionslösningar L1:10 Rätt förpackning kapar kostnader och skapar värde L1:11 Besök Nordens största hamn! L1:12 Bufféafton med 20 långtradare i luften! Onsdag 23 maj L2:01 Fokus på Demand Chain Tillbaka till framtiden L2:02 The last mile problem L2:03 Cost cutting vs. cost avoidance rätt från början L2:04 Närsjöfart Skandinaviens flesta broar till kontinenten L2:05 Besök Volvo Logistics och Volvo Lastvagnar! L2:06 Peak Oil Står vi inför en kommande oljekris? L2:07 Demand Chain Leadership Logistik styrd av detaljhandeln L2:08 Effektivt byggande med effektiva flöden L2:09 Hållbar logistik spänt läge? L2:10 Hamnarna och rederierna Hur skall de ytterligare stärka varandra? L2:11 Besök Paketterminal Härryda, Postens modernaste terminal! 17.00

5 Tisdag 22 maj L1:01 22 maj Varuägarnas förändrade krav: Utopi eller tuff verklighet? Moderatorer: Matthias Kettelhoit, VD, Schenker Consulting och Johan Karlberg, Partner Supply Chain Management, Accenture Konkurrensen hårdnar, produkterna tenderar att blir allt mer lika, produktlivscyklerna kortare, varorna skall vara tillgängliga hela tiden etc. Allt detta känner vi till. Hur påverkar de allt tuffare kraven på marknaden logistiken? Hur kombinerar man ständig kostnadsjakt med ökad tillgänglighet, service och miljömedvetenhet? Vilka krav ställs på dagens varuägare och vad får detta i sin tur för konsekvenser på de företag som skall leverera logistiktjänster? Seminariet följs upp under lunchen med en paneldebatt där bl. a. Infrastrukturminister Åsa Torstensson deltar. Under eftermiddagen svarar logistikleverantörerna på hur de möter kravbilden. Elanders ett tryckeri i förändring Patrick Holm beskriver vilken förändring tryckeribranschen i allmänhet och Elanders i synnerhet genomgått de senaste åren. Från masstillverkning till enstycks-tryck vilka konsekvenser får detta på Elanders logistik? Patrick Holm, President and CEO, Elanders AB Logistik i världens mest konkurrensutsatta bransch Bilindustrin ses ofta som ledande i trender inom supply chain. Helén Savmyr kommer att berätta om den aktuella kravbilden på biltillverkarna och hur detta påverkar logistikutvecklingen. Helén Savmyr, Vice President MP&L, Volvo Cars Förändringstryck! Svensk skogsindustri är exportinriktad och under hård konkurrens. Energi- och råvarubrist i Europa ökar produktionskostnaderna. Logistik är en ständigt viktig komponent i konkurrensen mellan olika regioner. Vilka krav/önskemål ger detta på transportleverantörerna? Magnus Svensson, VD, SCA Transforrest AB Paneldiskussion Är kraven realistiska? Tisdag 22 maj L1:02 22 maj Internationell sourcing möjligheter och risker! Moderator: Dan Andersson, Logistik, Linköpings Tekniska högskola Svenska företag är idag utsatta för ett starkt tryck att flytta verksamhet till lågkostnadsländer. Intresset för att bli bättre på att hantera internationaliseringens möjligheter och risker är därför mycket stort. I seminariet behandlas både forskningsprojekt och praktiska erfarenheter. PROLOG Beslutsstöd för utflyttning och hemtagning De logistiska konsekvenserna av olika lokaliserings- och sourcingalternativ behöver tydliggöras. Grunden till en modell för att utveckla en långsiktig global försörjningsstrategi samt underlätta lokaliseringsbeslut presenteras. Anna Fredriksson, doktorand & Lars Medbo, lektor, Chalmers Tekniska Högskola PROFIL Produktionslogistisk analys av internationella försörjningskedjor Utformningen av globala produktionsnätverk kräver att produktion och logistik är väl anpassade till varandra. Alternativa lokaliseringar och medföljande förändringar och effekter i produktion, logistik och konkurrensfaktorer presenteras. Andreas Feldmann, doktorand & Jan Olhager, professor, Linköpings tekniska högskola Intelligent Outsourcing Intelligent Outsourcing skapar förutsättningar för lönsamhet och långsiktig konkurrensförmåga. Genom att applicera närhetsprincipen, integrera leverantören i hela processen och ständigt fokusera på effektiv produktion läggs grunden för detta. Jonas Eklind, VD, Morphic Technologies Fallgropar, problem och utmaningar Att i en global värld ta vara på de vinster som finns med sourcing från lågkostnadsländer för med sig en del fallgropar, problem och utmaningar som företag måste brottas med och lära av. Anders Melin, logistikchef, Husqvarna AB

6 Tisdag 22 maj 22 maj L1:03 Intelligenta IT-lösningar i fokus Moderator: Finn Zoëga, Chefskonsulent, Dansk Teknologisk Institut, Emballage og Transport Utvecklingen av mer effektiva transportlösningar och företag förutsätter rätt IT-stöd. Branschen är pressad ekonomiskt, kundernas krav på service och transparens i leverantörskedjan ökar konstant. Effekterna av flerfunktionella IT-lösningar för synlighet, spårbarhet, säkerhet mm behandlas. Hur bör framtidens logistikverksamhet se ut? Finn Zoëga beskriver branschens väsentligaste utmaningar och redovisar utvecklingstrender för framtidens försörjningskedjor med fokus på IT. Intelligent-Transport och Logistik Det finns IT-lösningar som kan hjälpa till att stärka marginalerna genom att sänka de operativa kostnaderna och optimera utnyttjandegraden av fordonen samtidigt som leveranskedjan blir smidigare. IBM har i samarbete med en rad logistikleverantörer implementerat innovativa IT-lösningar för framtidens logistikverksamhet. Föredraget belyser några exempel. Anders Quitzau, Business Development Executive, IBM Sensor & Actuator Solutions Web-baserade lösningar som verktyg i sälj- och marknadsarbetet Tollpost Globe har utvecklat en uppmärksammad lösning för styrning, uppföljning och kommunikation med varuägarna och deras transporter. Här delar dom med sig av sina erfarenhet av lösningen. Gustaf Rabo, Salgs- og markedsdirektør, Tollpost Globe AS Shortsea XML ett verktyg för att harmonisera datautbytet mellan varuägarna och aktörerna inom kortsjöfarten Shortsea XML är ett EU-projekt inom ramen för Marco Polo. Projektet skall ta fram en internationell standard för enklare utbyte av elektronisk information. Dessutom bistår projektet med information, utbildning och teknisk implementering. Mariann Sundvor, Project Manager, ShortseaXML, NorStella Tisdag 22 maj 22 maj L1:04 Nordisk logistikforskning Moderator: Bitr. Professor Patrik Jonsson, Chalmers tekniska högskola Seminariet beskriver dagens och framtidens logistikknäckfrågor genom att kortfattat presentera några större befintliga forskningsprojekt vid nordens logistikhögskolor. De flesta av projekten genomförs i nära samverkan mellan högskolor och näringsliv. Logistikutveckling hos svenska dagligvaruproducenter Starka grossister, ökad internationalisering och en ökande priskonkurrens ställer stora krav på producentledet. Hur har producenter inom dagligvarubranschen utvecklat sin logistik för att möta de nya kraven? Dr. Maria Huge-Brodin, Linköpings universitet Distribution networks in transition Några av erfarenheterna från ett 4-årigt projekt, som studerat bl.a. distributionsförändringar i tre olika brancher, presenteras. Speciellt fokuseras drivkrafter, systemförändringar och betydelsen för s.k. intermediaries (som t.ex. företag som tillhandahåller olika typer logistik tjänster) Professor Göran Persson, Norwegian School of Management (BI) Risk- och vinstdelning i försörjningskedjor Risk- och vinstdelning är viktigt för att lyckas med SCM och kontrakt är en central del. Här redovisas insikter från en studie kring detta inom högteknologiska försörjningskedjor. Tekn. Lic. Robert Lindroth, Lunds universitet Försörjningskedjeintegration i praktiken till nöje eller besvär? Presentationen omfattar erfarenheter och resultat från flera forskningsprojekt med olika lösningar för integration i försörjningskedjor, baserade på hög grad av samarbete och automatik. Dessutom behandlas viktiga förutsättningar för att praktiskt tillämpa sådana lösningar. Professor Heidi Dreyer, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) IT-stöd för transportsäkerhet och transporteffektivitet Projektet utvecklar system för transportsäkerhet och transporteffektivitet med hjälp av intelligent gods, intelligenta transportmedel och logistikledningssystem. Dr. Gunnar Stefansson, Chalmers tekniska högskola

7 Tisdag 22 maj L1:05 22 maj Besök KappAhls distributionscentral! KappAhls produktion på distributionscentralen i Mölndal är en av nordeuropas mest innovativa Vi hanterar i dagsläget ca. 50 miljoner artiklar i ett automatiserat sorteringsverk för crossdock/replenishment och ett sorteringsverk för hängande plagg. Totalytan är på ca m 2 vilket betyder att vi kan växa vidare med med nyöppnade butiker under en lång period. Vi hanterar varuflöden till KappAhls alla butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Värdar är Driftschef Gunnar Persson och Produktionsledare Lars-Anders Johansson Tisdag 22 maj L1:06 22 maj Paneldebatt fritt för alla att lyssna Politik, logistik och logik finns ett samband? Moderator: Olle Rossander, fristående ekonomijournalist Världens vägar fylls allt snabbare Växthusgaserna hotar mänsklighetens miljö. Behoven av nya, dyra vägar, järnvägar och hamnar blir allt större. Kraven på minskade utsläpp växer dramatiskt. Industrin kräver snabbare och smidigare vägtransporter. Miljöengagerade vill leda in transporterna på nya, dyra spår. Skattetrötta medborgare kräver snabbt minskade offentliga utgifter. Klarar politikerna och skattebetalarna framtidens krav på infrastrukturen? Klarar sveriges och EU:s politiker kraven på långtgående, drastiska och dyra infrastrukturbeslut? Deltagare: Åsa Torstensson, Infrastrukturminister Rune Landin, Director Public Affairs, AB Volvo Jan Sundling, VD Green Cargo, ordf. Transportindustriförbundet Svante Axelsson, Generalsekreterare, SNF Kan framtidens företag överleva utan att ta aktiv hänsyn till miljö och växthuseffekten! Är de billiga transporternas tid förbi? Är avgiftsbelagda privata vägar och stigande miljöavgifter politiskt möjliga lösningar?

8 Tisdag 22 maj 22 maj L1:07 Hur svarar logistikföretagen på varuägarnas krav? Moderatorer: Matthias Kettelhoit, Schenker Consulting och Johan Karlberg, Partner Supply Chain Management, Accenture Med utgång från förmiddagens seminarie (L1:01) där vi belyst varuägarnas situation och vilka krav de ställer på logistik- transportföretagen, får vi nu ta del av hur de stora logistikföretagen samt en uppstickare fångar upp dessa krav. Vi tar bla del av de kundundersökningar företagen gjort och reflekterar över dem. Företagsledarna från fyra bolag med olika bakgrund ger sin syn på dessa krav och låter oss ta del av vad man gör för att tillmötesgå de allt tuffare kraven. Schenker är en global aktör som ingår i världsomspännande logistiknätverk och har en historia från vägtransporter. Green Cargo med sin historia och bas i tåglösningar vilka blir allt mer aktuella. Posten har utvecklats till ett logistikföretag utifrån sin tidigare brev- och paketdistribution i Sverige. Tradimus har utifrån en industriell metodik och outsourcing växt på den svenska logistikmarknad de senaste åren. Fyra aktörer som möts på en stenhård marknad utifrån helt olika bakgrund. Påverkar bakgrunden sättet att agera på marknaden, sätta sig in i kundernas krav och leverera tjänster som motsvarar deras behov? Ingvar Nilsson, CEO Schenker North Jan Sundling, VD, Green Cargo Göran Sällqvist, vvd Posten Knut Hansen, Head of Tradimus Logistics, Tradimus Avslutande diskussion Tisdag 22 maj 22 maj L1:08 Kontrolltorn ett begrepp med många innebörder Moderator: Magnus Strand, VD, Schenker Dedicated Services AB Begreppet Kontrolltorn eller Control Tower sprider sig snabbt, vad är den egentliga innebörden? Vad vill kunderna ha och kan marknaden leverera det? Insourcad transportfunktion Apoteket har en 4-partlogistiker som ombesörjer upphandling av transporttjänster, styrning av informationsflöden och driver de operativa aktiviteterna. Avtalskonstruktionen, ett par års erfarenheter och vinsterna med denna typ av samarbetet beskrivs. Michael Camitz, Logistikdirektör, Apoteket AB Mölnlycke Health Care s behov av en sammanhållen distributionskedja Mölnlycke Health Care beskriver hur de arbetar med kontrolltorn, vad de kräver av sådana lösningar och hur väl nuvarande lösningar motsvarar deras behov. Förslag till justeringar och utveckling för framtiden ingår också. Jan Månsson, Distribution manager Europe, Middle East, Africa and Asia Pacific, MHC AB The Sony Ericsson supply chain control tower Sony Ericssons erfarenheter av att introducera kontrolltorn i ett globalt perspektiv, vilka är falluckorna och vad är framgångsfaktorerna för ett bra samarbete? Det är några av frågorna som besvaras. Jan Ahlstrand, Director, Supply Chain Flow and Logistics, Sony Ericsson Olika dimensioner av logistikkoordinering vilken roll kan kontrolltornen spela? Vilka krav kan tjänsteköpare ställa på de olika roller som ett kontrolltorn har. Exempel ges på hur man tänkte i slutet av 90-talet när kontrolltornen introducerades i Sverige. Vilka är de viktigaste koordineringsdimensionerna i förhållandet mellan köpare och säljare av logistiktjänster och hur kan dessa förbättras? Dan Andersson, Lektor, Linköpings tekniska högskola

9 Tisdag 22 maj L1:09 22 maj Flygfrakt i moderna distributionslösningar Moderator: Göran Persson, Professor, Norwegian School of Management (BI) Tillväxten av den internationella handeln och ökad produktion i länder som Kina, Indien och Ryssland påverkar både godsflöden och strukturen för försörjning och distribution i många brancher. Företagens strävan mot specialisering har också medfört en betydande tillväxt i 3-partsmarknaden. Logistikaktörer av alla slag repositionerar sig som aktörer i värdekedjan. Vi ser nya typer av aktörer, allianser och samarbetsformer mellan såväl varuägare och logistikaktörer som mellan olika logistikaktörer. Med detta som bakgrund vill vi ge några smakbitar och trender inom flygfrakt som en del av företagens distributionslösningar. Vi belyser några av de principiella frågorna och ger exempel på tillämpningar. Flygfrakt för att klara försörjning under förändringsfaser Johan Carlén, Contracting Manager airfreights, Volvo Logistics Speditörens syn på flygfraktens roll i försörjningskedjor Roger Olsson, CEO UK/Ireland/Nordics/Baltics, DHL Global Forwarding Flyg som back up vid längre intermodala transporter för 100% JIT Sten Wandel, professor, LTH Lund Operativ risk management i försörjningskedjor Bjørn Egil Asbjørnslett, Dr.ing. MARINTEK / NTNU, Trondheim Tisdag 22 maj L1:10 22 maj Rätt förpackning kapar kostnader och skapar värde Moderator: Kennert Johansson, Förpackningar & Logistik, STFI Packforsk Förpackningar som fungerar väl i logistikkedjan bidrar i hög utsträckning till lönsamheten. Illa utformade och dåligt anpassade förpackningssystem innebär ökade kostnader i transport och lagring, ökat svinn, skador på produkter och hindrar även ökad försäljning. Inom dagligvarubranschen som ses som logistikens nästa förebild ställs nya krav på förpackningar. Exempel på detta är Wal-Mart som pressar sina leverantörer att minska förpackningsmängden. Seminariet visar hur framgångsrika företag arbetar med förpackningar för en effektiv logistikkedja och vill inspirera till nya förbättrade lösningar. Dagligvarubranschen kräver funktionella och attraktiva förpackningar genom värdekedjan Fler egna varumärken, ökade miljökrav på minskad förpackningsanvändning, billigare och effektivare distribution. Hur hanterar dagligvarubranschen förändrade förpackningskrav? Christina Stockinger, Infrastruktur & Logistikutveckling, ICA AB Kostnadseffektiva transportförpackningar NEFAB är en förpackningsleverantör som har tagit ett helhetsgrepp på distributionskedjan. Hör deras syn på hur rätt förpackningar och rätt förpackningslogistik kan minska både totalkostnad och miljöpåverkan. Peter Bjelovuk, Key Account Manager, NEFAB Rätt förpackning kapar kostnader! DUNI har anpassat en mängd av sina produkter och förpackningar till effektiv distribution med nya förpackningslogistika grepp. Jenny Klewås, Sales Solution Developer, DUNI AB Rätt förpackning skapar värde! IKEA är sedan länge känt för sina platta paket. Vad ser de för nästa utmaning för effektivare distribution? Allan Dickner, Packaging Concepts, IKEA of Sweden AB

10 Tisdag 22 maj 22 maj L1:11 Besök Nordens största hamn! Göteborgs Hamn omsätter ca 40 miljoner ton gods årligen, och mängderna är stigande. I godsflödet ingår över containrar per dag, lika många trailerlaster och drygt ton olja, allt räknat sju dagar i veckan. Hamnen är ett transportnav i Nordeuropa med ytterligare kapacitet för omlastning mellan oceanfart och Norden/Östersjön. Göteborgs Hamn har direkta oceanlinjer i linjetrafiken till Nordamerika, Sydamerika, Medelhavet, Mellanöstern och Fjärran Östern. Tre-fyra avgångar per dag med matarfartyg för omlastning i kontinenthamn kompletterar bilden, liksom täta avgångar i trafiken på Brittiska öarna och lokala transporter till kontinenten. Göteborgs Hamn AB har sedan år 2000 investerat i bl a fyra ro/ro-terminaler, breddade och fördjupade farleder, en förstärkt containerterminal och tre nya containerkranar. Välkommen på studiebesöket i Göteborgs Hamn, under vilket vi besöker hamnterminalerna för olja, bilar, containrar och ro/ro laster! Värdar: Anders Johansson, Sales and Marketing och Helen Almström, guide, Göteborgs Hamn AB Tisdag 22 maj 22 maj L1:12 Bufféafton med 20 långtradare i luften! Tag chansen att mingla med övriga konferensdeltagare vid en buffékväll på restaurang Estrad. Förutom mat och dryck kommer vi att få veta mer om Airbus nya spektakulära A380, den nya superjumbon med två våningar, som snart sätts i trafik. A380 kommer inte att flyga med 20 långtradare i lastrummet, men väl med samma mängd last. Förutom att det är ett intressant och på många sätt nyskapande flygplan, är det också en logistikövning av den högre skolan att transportera alla de olika flygplansdelarna, som tillverkas på olika håll i världen, till Toulouse för sammansättning. Robert Lundberg, Marketing Director, Volvo Aero Program: Kl 18:30 Buffé serveras Kl 19:30 A380 presentation och bilder Ca 22:00 Slut

11 Onsdag 23 maj L2:01 23 maj Fokus på Demand Chain Tillbaka till framtiden Moderator: Dag Ericsson, professor, Högskolan i Borås Supply Chain Management, rätt tillämpat är ett win-win koncept för både leverantör och kund. Vi har på senare tid börjat fokusera alltmer på slutkunden/konsumenten, vilket ligger helt i linje med logistikens helhetssynsätt, men påverkar sättet att driva samarbete inom logistikkedjan. Vi ser en omfokusering från gårdagens leverantörsorienterade push-ansats baserad på massproduktion och massdistribution till morgondagens kundorienterade pull-ansats med skräddarsydda produkter och leveranssystem och utgångspunkt i relationsmarknadsföring. Kunden står alltid i centrum. Men vad innebär en förskjutning av tyngdpunkten från ensidig kostnadseffektivisering till allsidig värdeökning? Seminariet avser att klarlägga de bakomliggande drivkrafterna i denna omorientering och dess konsekvenser. Hur detta tar sig uttryck i konkreta affärslösningar kommer att redovisas. Demand Chain Management visioner och verklighet Från kostnadsminimering till värdeökning. Vad innebär begreppet profitable inefficiences? Dag Ericsson, professor, Högskolan i Borås Dell 2.0 Dells framgångsrika direktmodell är välkänd, men hur ser vägen framåt ut? Thomas Rundin, Manager Sales Operations, Dell Sverige Efterfrågestyrd distribution inom detaljhandeln Hur genomför man det i praktiken? Håkan Åkerström, VD, Dagab Lantmännen så gör vi våra kunder framgångsrika Omstrukturering av logistiken baserat på demand chain management, hur gör man? Anna Elgh, Director Corporate Logistics, Lantmännen Onsdag 23 maj L2:02 23 maj The last mile problem Moderator: Fredrik Bergström, VD, Handelns Utredningsinstitut Den sista milen, dvs leveransen ut till mottagaren av en varuförsändelse, uppfattas ofta som ett problem. Det innebär att varuägaren lämnar över ansvaret för fullföljandet av affären till en tredje part; logistikföretaget. För logistikföretaget är leveransen, oavsett om den sker direkt till mottagaren eller via ett hämtställe, en betydande del av kostnadsmassan samtidigt som det är en viktig del av rollen. Kanske är det fel att betrakta detta som ett problem utan snarare som ett viktigt utvecklingsområde för branschen? Seminariet syftar till att beskriva de utvecklingstrender och utvecklingsmöjligheter som drivs av en starkt växande distanshandel både inom B2B och B2C. Några ledande företag ger olika perspektiv på omådet och seminariet avslutas med en paneldebatt. Presentatörer Last Mile ur varuägarens perspektiv Pål Vindegg, Logistikdirektør, Komplett ASA Från transportlösning till kundmöte Bo Zetterqvist, chef Postens Distanshandel, Posten Från entrepenör till nordisk utmanare Schenker Privpaks koncept som kom att bli standard. Fredrik Goldbeck-Löwe, VD Schenker Privpak AB, Schenker Paket hela vägen fram till kunden Kenneth Lindqvist, Manager Sales Large Accounts, PNL & Per Erik Eriksson, Manager Sales Sweden, PNL Paneldebatt

12 Onsdag 23 maj 23 maj L2:03 Cost cutting vs. cost avoidance rätt från början Moderator: Johan Rådmark, Logistics Development Director, Volvo Cars Logistik och transport branschen kännetecknas fortfarande till en stor del av relativt snabba fix-lösningar. Man är bra på att snabbt lösa uppkomna problem inom transporter och materialhantering. Däremot finns en stor förbättringspotential genom att introducera rätt lösningar från början och därigenom undvika att waste uppkommer i logistikverksamheten. Ett större cost cutting program inom fordonsindustrin presenteras och du kan höra hur man inom logistikbranschen utvecklar möjligheterna för att hjälpa sina kunder att välja de mest kostnadseffektiva logistiklösningarna för hela leverantörskedjan. Vilka krav ställs på kund respektive leverantör för att få ett kostnadsoptimerat flöde från början? Vikten av att logistikfunktionen redan från början är med och påverkar produktutveckling och produktion för att säkerställa optimala kostnadseffektivitet (LCC) beskrivs? Förutsättningarna i olika branscher varierar. Låt dig inspireras av några spännande exempel. FMV stora strukturomvandlingar Göran Berg, uppdragsledare, FMV Volvo Cars extrem konkurrens Arne Johansson, Senior manager MP&L, Volvo Cars Schenker processarbetet för högre kvalitet och lägre kostnader Thor Bergby, vice VD Schenker AB Kvalitet ger cost cutting, Ericssons erfarenheter Roy Andersson, forskare, Högskolan i Borås Onsdag 23 maj 23 maj L2:04 Moderator: Kjell-Åke Hvittfeldt, Vice President, Volvo Logistics Närsjöfart Skandinaviens flesta broar till kontinenten Närsjöfarten skapar broar genom att binda ihop Skandinavien med UK, kontinenten och östra Europa. Varuägarnas krav på kostnadseffektiva och miljövänliga transporter driver den positiva utvecklingen inom området, och expansionen syns tydligt både i Östersjön och på Nordsjön med stora nyinvesteringar. Förutsättningarna och utvecklingen ser olika ut inom skilda varusegment. Olika avstånd och produkttyper är några av faktorerna som kräver speciella lösningar och påverkar förutsättningarna. Några grundläggande frågeställningar i samband med närsjöfartens utveckling är relationen kostnad, kapacitet och frekvens. Kan olika varuägare samverka i gemensamma lösningar? Hur ser den framtida utvecklingen ut? Vilka förhoppningar kan vi förvänta oss att få tillfredställda, kommer vi att fortsatt se nya trafikrutter och finns något nytt för intermodala transporter sjölandsväg och järnväg? Volvos krav som verkstadsindustri Lars Langenius, Vice president, Global business operations inbound, Volvo Logistics StoraEnsos krav som skogsindustri Stig Wiklund, Director, Stora Enso Transport & Distribution AB Korta broar med många olika kundgrupper Hans Hansson, Freight Commercial Director, Stena Line Medellånga broar med påverkan av verkstadsindustrin Björn Petrusson, VD, DFDS Tor Line Långa broar med påverkan av skogsindustrin Håkan Larsson, VD, Transatlantic

13 Onsdag 23 maj L2:05 23 maj OBS TIDEN! Besök Volvo Logistics och Volvo Lastvagnar! Hur arbetar Volvo Logistics och Volvo Lastvagnar för att optimera och säkerställa transportflöde och emballageutveckling på lastbilsfabriken i Tuve? Volvo Logistics och Volvo Lastvagnar bjuder in till ett intressant besök på fabriken. Besöket inleds med en kort introduktion och sedan blir det tågresa genom fabriken i cirka en timme. Efter turen berättar representanter från Volvo Logistics och Volvo Lastvagnar om sitt samarbete. Volvo Logistics har verksamhet på 30 platser i världen och erbjuder logistiklösningar för hela försörjningskedjan både internt inom Volvokoncernen och till externa kunder. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve monterar cirka 100 lastbilar per dag. Fabriken producerar dels tunga lastbilar, över 16 ton, dels CKD satser (satser som packas och skickas till utlandet för att monteras på plats). Fabriken i Tuve startade 1982 och sysselsätter drygt personer. Förutom fabriken i Tuve har Volvo Lastvagnar bland annat produktion i Belgien, Brasilien, USA och Australien. Värdar: Lena Nordström, Logistics Development, Volvo Logistics och Kenth Andersson, Supplier Development & Material Control, Volvo Trucks Tuve fabrik Onsdag 23 maj L2:06 23 maj Peak Oil Står vi inför en kommande oljekris? Robert Börjesson, Schenker Consulting AB Varje dag konsumeras liter olja i världen. Det motsvarar två liter per person och dag i snitt. De senaste 20 åren har efterfrågan på olja ökat med i genomsnitt två procent per år och prognosen för kommande tjugoårsperiod är att efterfrågan fortsätter öka med 1,3 procent per år enligt OECD. Om konsumtionen av olja ökar måste även oljeproduktionen öka i samma takt. Men många av världens största oljefält sinar samtidigt som allt mindre ny olja hittas. När hälften av jordens olja utvunnits kommer produktionen av olja minska eftersom trycket i oljekällorna inte går att hålla uppe. Hur påverkas tillväxtsamhället? Vad händer med våra flygresor? Ska man investera i en etanolbil? I ett tankeväckande lunchseminarium får du en inblick i hur debatten kring tillgången på olja går idag. Vad menas med Peak Oil? Filmen The real Oil Crisis lämnar dig inte oberörd. Robert Börjesson, Schenker Consulting AB

14 Onsdag 23 maj 23 maj L2:07 Demand Chain Leadership Logistik styrd av detaljhandeln Moderator: Carina Hjelm Dahllöf, produktchef logistik, Silf Competence AB Affärmodellerna inom olika delar av detaljhandeln skiljer sig åt och byggs upp från en rad olika parametrar. Sortiments- och butiksprofileringen är i ständig utveckling alltifrån utpräglade lågpriskedjor med smalt sortiment och stordriftsfördelar till traditionella profiler med både brett och djupt sortiment. Handelsaktörer med en differentierad strategi måste hantera en komplex logistik. Seminariet kommer att behandla olika moderna affärsmodeller för handeln med utgångspunkt från kundernas nya krav och skilda behov. Detaljhandelns logistiska utmaningar Hur kan vi med hjälp av våra kunder effektivisera vår logistik så att vi bara gör det som efterfrågas. Hur kan man skapa värde och reducera kostnaderna på samma gång? Mats Abrahamsson, Professor i Logistik, Linköpings Tekniska Högskola och konsult i LIME AB. Från jord till bord på kortast tid, slaget om kunden! Konsumenternas allt högre krav driver på producenter, grossister och handeln att hela tiden bli bättre på kundkrav och logistik. Svein-Egil Hoberg, Koncerndirektör i BAMA Gruppen I samarbete med kunden! Utvecklingen inom supply chain och supply chain management inom en av världens mest konkurresutsatta branscher. Hur gör man dagens kunder nöjda? Patrik Jansson, VP Head of Supply Chain Operations, Sony Ericsson Mode - konsten att förutse kundens önskemål Modekunden styrs av lust snarare än behov, vilket kräver stor kunskap om kunden och en effektiv design- och inköpsprocess. Mari Svensson, Inköpsdirektör, KappAhl Onsdag 23 maj 23 maj L2:08 Effektivt byggande med effektiva flöden Moderator: Fredrik Friblick, VD, Prolog Bygglogistik AB Byggmaterial köps i ökande omfattning från utlandet. De stora entreprenadbolagen vill skapa nya logistiklösningar för att försörja sin byggproduktion i Sverige. Samtidigt utvecklas industriella metoder för att projektera och producera byggnader. Logistikföretag erbjuder nya tjänster och befintliga logistikstrukturer omprövas. På seminariet redovisas hur en rad företag arbetar för att deras logistiklösningar ska möta byggproduktionens önskemål om behovsstyrda leveranser. Vidare diskuteras de utmaningar som byggindustrin möter på grund av de nya flödena. Vem eller vilka riskerar att bli kedjans svagare länkar? Bygglogistik så in i Norden tid och platsnytta som konkurrensmedel Jacob Jensen, Supply chain manager, Rockwool Dk (Roxull i Sverige) Framtidens byggprocesser arbetssätt och materialhantering Janne Bark, VD, Starke Arvid Industriellt byggande revolutionerar logistiken Caroline Nord, Logistikchef, NCC Komponent Logistik- Byggentreprenörernas stora utmaning Lars Gutwasser, Utvecklingschef, Peab Sverige AB

15 Onsdag 23 maj L2:09 23 maj Hållbar logistik spänt läge? Moderator: Olle Rossander, fristående ekonomijournalist Transportsektorns miljöpåverkan och utsläpp av klimatpåverkande koldioxid ökar stadigt. Vilka möjligheter finns att skapa ett miljöanpassat transportsystem, och hur når vi dit? Eftermiddagens seminarium belyser utvecklingen inom EU, styrmedel för transportmarknaden samt olika nyckelaktörers roll och ansvar för en hållbar logistik. Transportläget i massbilismens Europa Varför är det så svårt att minska transportsektorns klimatpåverkande utsläpp? Vem har makten och att förändra och hur? Hur ser det framtida motståndet ut? Gunnar Falkemark, Docent i statsvetenskap, Göteborgs universitet Vilka styrmedel och åtgärder finns och räcker de? Flera lagar och ekonomiska styrmedel diskuteras inom EU. Vilka effekter kommer dessa få för transportsektorn? Markus Åhman, Forskare, IVL Svenska Miljöinstitutet Globala företag globala transporter Hur ser globala företag på transporternas miljöpåverkan som en del av produktionskedjan? Fokuserar företag på rätt saker i strävan för en hållbar logistik? Erfarenheter från ett nätverksprojekt. Jan-Olov Lundow, Sustainability Controller, ABB Sustainability Affairs Kundkraven och transportutvecklingen Hur kan kundernas krav förenas med en hållbar logistik? Vilka krav ställer kunder idag och imorgon? Lars Hallsten, Generalsekreterare, Näringslivets Transportråd Handel och logistik för en hållbar utveckling Transportlogistiken utgör en alltmer integrerad och väsentlig del för en smidig handel och tillverkning. Handelsutbytet mellan länder har historiskt bidragit till ekonomisk utveckling samtidigt som vi väl känner till transporternas negativa miljökonsekvenser. Utmaningen är därför att behålla denna positiva symbios men med minskad miljöpåverkan. Erica Kronhöffer, Miljöchef, Green Cargo Paneldebatt Onsdag 23 maj L2:10 23 maj Hamnarna och rederierna hur skall de ytterligare stärka varandra? Moderator: Per Jessing, Sjöfartsforum Hamnens vidareutveckling som terminal och omlastningspunkt mellan sjö- och landtransporter är en central fråga för transportsektorn. Utöver att stå för infrastrukturen är hamnen en kommersiell aktör som levererar olika hamntjänster i kedjan av intermodala transporter. Det är viktigt att effektivisera samarbetet mellan hamnen och rederierna för att addera värde för slutkunden och därmed öka konkurrenskraften för sjöfarten. Är de båda typerna av aktörer medvetna om varandras förutsättningar för att tillsammans erbjuda nya och effektivare tjänster? Seminariet syftar till att öka och förstärka förståelsen mellan hamnarna och rederierna och att belysa potentialen för ett utvecklat samarbete. Vilka tjänster bör utvecklas och vem ska utföra dem? Från rederi till logstikföretag Nya krav från våra kunder ställer nya krav på våra tjänster. Lars Green, VD, NYK Logistics Sweden Speciella krav för Stockholms hamnar? Ställer industristrukturen inom Stockholms hamnars kringområde och närsjöfarten på Östersjön speciella krav på och ger speciella förutsättningar för olika terminaltjänster? Christel Wiman,VD, Stockholms hamnar Perspektivet från en stor aktör Talar om hur Maersk ser på behovet av samarbete och tillläggstjänster utöver effektivitet och låga kostnader. Tomas Dyrbye, CEO, Maersk Nordic & Baltic Skandinaviens största hamn speciella krav? Vad innebär Göteborgs hamns ställning som störst i Skandinavien gällande förutsättningar och krav på tjänster? Eric Nilsson, vvd, Göteborgs Hamn Större oceanfartyg ökar behoven av feeder Flexibilitet och flexibla hamnar krävs för att ta hand om ökande volymer. Ulf Stenberg, VD, Team Lines Sverige AB Avslutande diskussion

16 Onsdag 23 maj 23 maj L2:11 Besök Paketterminal Härryda, Postens modernaste terminal! Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Med över serviceställen ger vi daglig service till 4,5 miljoner hushåll och företag i Sverige. Med drygt medarbetare och en omsättning på över 25 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Varje dag hanterar Postens logistikverksamhet över paket. Härryda är en viktig punkt i det nav av terminaler och transporter som möjliggör snabb och effektiv distribution av paket. Terminalen invigdes 2005 och rymmer både modern teknik och kompetenta medarbetare. Härryda paketterminal sorterar ca försändelser per dygn och har ett geografiskt område som sträcker sig från Halmstad i söder till Strömstad i norr och Ulricehamn i öster. Du kommer att få se och höra hur Posten har utformat lokaler och valt maskinell utrustning för att så effektivt som möjligt svara mot kundernas krav. Värdar: Anette Parneryd, Kvalitetscontroller, Bengt Flodin, Teknisk Chef och Lars-Åke Gyllén, Underhållsledare

17 Onsdag 23 maj Årets viktigaste logistikmässa Ett 50-tal utställande företag står för de praktiska lösningarna på Logistik & Transport. Mässan har blivit branschens viktigaste mötesplats för att knyta kontakter och göra affärer, säger Jan Nilsson, projektledare på Svenska Mässan. Det har gått elva år sedan Logistik & Transport arrangerades för första gången på Svenska Mässan. I dag har arrangemanget utvecklats till branschens viktigaste mötesplats, där Nordens största logistikkonferens kompletteras med en mässa. Teori och praktik hand i hand har visat sig vara ett koncept som passar en så här kunskapsintensiv bransch. Det finns ett stort behov av ny kunskap, men de praktiska lösningarna är alltid mest intressanta, säger Jan Nilsson Lunchdebatt med ministern Missa inte den kostnadsfria lunchdebatten på tisdagen 22 maj. Då ställs infrastrukturministern Åsa Torstensson mot väggen av bland andra Svenska Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson. Medverkar gör också Rune På årets mässan finns ett 50-tal skandinaviska utställande företag och 13 medverkande organisationer. Tillsammans visar de upp de senaste lösningarna inom logistikområdet. Transporttjänster, ITsystem, materialhantering och konsulttjänster är några övergripande områden på mässan. Vi vill fokusera på helhetslösningar i första hand och inte detaljerna och jag tycker det finns en bra bredd på mässan. Logistikområdets betydelse har ökat i takt med att de geografiska marknaderna blir större. Effektiva transporter blir allt viktigare i hela logistikkedjan, men också flödet av information. Det kanske allra viktigaste i dag är att man vågar ta ett helhetsgrepp på logistiken och titta på nya lösningar. Det är därför det är så bra med den här typen av mötesplats, som samlar hela logistikkedjan. Mer information: Landin, Director Public Affairs, AB Volvo och Jan Sundling, VD Green Cargo. Debatten handlar om dilemmat att klara både industrins krav på effektiva transporter och samhällets allt hårdare miljökrav. Åsa Torstensson Det här hittar du på mässan: Logistik & Transporttjänster Flygtransporter Sjötransporter Järnvägstransporter Vägtransporter Tredje- och fjärdepartslogistik Infrastruktur, hamnar och terminaler Övrigt IT Affärssystem / Supply Chain Management Transportadministrativa system Identifiering, datafångst, märkning och etikettering Mobil kommunikation Hårdvara, fordons- och handdatorer Övrigt Materialhantering Ställage Hanteringsutrustning Övrigt Konsulter & Kompetens Konsulttjänster Universitet och Högskulor Övriga utbildningar Övrigt Branschorganisationer Outsourcing och Bemanning Farligt gods Finansiering och försäkring Media Säkerhet/Övervakning Tullhantering Övrigt

18 Anmälningsblankett, faxnummer , eller posta till Gainmore AB, St Badhusgatan 18 20, Göteborg. Endast en person per anmälan. Kopiera gärna! Reservation för ev. förändringar. Anmälan är bindande. Namn: Organisation: Postadress: Tel (kontorstid): Fax: E-post: Ev faktureringsadress/beställningsnummer: Övriga upplysningar: Min befattning Min bransch A Företagsledning A Logistik och transport B Inköpschef/ansvarig B Sjöfart C Inköp C Tåg D Produktionschef/ansvarig D IT E Produktion E Forskning/Utbildning F Underhåll/service F Infrastruktur/statliga verk/myndigheter G Logistikchef/ansvarig G Konsultverksamhet H Logistik H Utrustning för materialhantering I Marknadschef/ansvarig I Verkstadsindustri J Marknadsföring/försäljning J Bilindustri K Ekonomichef/ansvarig K Skogsindustri L Ekonomi/administration L Kemi M IT-chef/ansvarig M Läkemedel N IT N Bygg O Projektledare O Landsting/kommun P Lagerchef P Handel Z Övrigt Z Övrigt Jag är intresserad av A Logistik och transporter B Materialhantering C IT och kommunikation D Rådgivning och utbildning Z Övrigt Priser Kaffe och lättare lunch, samt entré till utställningen, ingår i priset. Moms tillkommer. Grundavgift Grundavgift 200 kr tillkommer. Vid anmälan före 11 maj ingen grundavgift. Betalning Mot faktura med betalningsvillkor 15 dgr netto. Anmälan kan överlåtas Anmälan är personlig och bindande, men kan överlåtas i sin helhet på annan person. Anmälan mottages i mån av plats fram till start. Anmälan faktureras och bekräftas av Gainmore AB. Vid avbokning senast 11 maj återbetalas 50% av konferensavgiften, därefter är anmälan bindande och ingen avgift återbetalas. Fler konferensprogram, ring eller faxa Frågor om konferensen, ring Gainmore AB, tel , fax , e-post: Information om konferensen och mässan finner du även på Internet. Du kan även anmäla dig via Internet,. Plats och tid Konferensen äger rum maj på Svenska Mässan i Göteborg. Utställningen är öppen Tisdag 22 maj Onsdag 23 maj Resor och hotell Vi hjälper dig boka hotellrum och prisvärda resepaket. Kontakta Svenska Mässan Reseservice för mer information på tel eller fax , Antal seminarier Pris : : :- Hela konferensen 5 450:- Konf.delt. Icke delt. Peak Oil - L2:06 500:- 500:- Företagsbesök 500:- 500:- Buffékväll 395:- 595:- Tisdag 22 maj L1:01 Varuägarnas förändrade krav: Utopi eller tuff verklighet? L1:02 Internationell sourcing möjligheter och risker! L1:03 Intelligenta IT-lösningar i fokus! L1:04 Nordisk logistikforskning L1:05 Besök KappAhls Distributionscentral! L1:06 Politik, logistik och logik finns ett samband? L1:07 Hur svarar logistikföretagen på varuägarnas krav? L1:08 Kontrolltorn - ett begrepp med många innebörder L1:09 Flygfrakt i moderna distributionslösningar L1:10 Rätt förpackning kapar kostnader och skapar värde L1:11 Besök Nordens största hamn! L1:12 Bufféafton med 20 långtradare i luften! Onsdag 23 maj L2:01 Fokus på Demand Chain Tillbaka till framtiden L2:02 The last mile problem L2:03 Cost cutting vs. cost avoidance rätt från början L2:04 Närsjöfart Skandinaviens flesta broar till kontinenten L2:05 Besök Volvo Logistics och Volvo Lastvagnar! L2:06 Peak Oil Står vi inför en kommande oljekris? L2:07 Demand Chain Leadership Logistik styrd av detaljhandeln L2:08 Effektivt byggande med effektiva flöden L2:09 Hållbar logistik spänt läge? L2:10 Hamnarna och rederierna Hur skall de ytterligare stärka varandra? L2:11 Besök Paketterminal Härryda, Postens modernaste terminal! Personuppgifter som du lämnar vid registeringen kommer att användas av Svenska Mässan, Hotel Gothia Towers och Göteborg Convention Centre i marknadsföringssammanhang. Svenska Mässan använder sina kunddata för erbjudanden via olika samarbetspartners. Vill du inte ta del av sådan information, ber vi dig sätta ett kryss i rutan. Nej tack F a x w w w. l o g i s t i k. t o

19 Media partner:

20

Bättre styrning av materialflödet påverkar lönsamheten

Bättre styrning av materialflödet påverkar lönsamheten Odette Sweden & Fordons Komponent Gruppen inbjuder till ett nytt seminarium om Bättre styrning av materialflödet påverkar lönsamheten Seminarium om hur bättre samarbete med IT-stöd i förädlingskedjan kan

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland. Effektivare. livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen

Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland. Effektivare. livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland Effektivare livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen På väg mot en livsmedelsregion med fler jobb, starkare näringsliv och

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

Nordic Transport Convention

Nordic Transport Convention Nordic Transport Convention den 5 oktober 2006 Nordic Transport Convention genomförs parallellt med Tekniska Mässan, Nordens största industrimässa Östersjöfrågorna hetare och hetare - transportflödena

Läs mer

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation...

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation... Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Vill ditt företag/din organisation......erbjuda praktikplats, få hjälp med genomlysning av något område, lägga ut examensuppdrag, vara delaktig

Läs mer

Intäktsoptimera genom Värdebaserad prissättning. Inbjudan till konferens i Stockholm 17-18 september 2008

Intäktsoptimera genom Värdebaserad prissättning. Inbjudan till konferens i Stockholm 17-18 september 2008 Intäktsoptimera genom Värdebaserad prissättning Inbjudan till konferens i Stockholm 17-18 september 2008 VÅRA TALARE Ordförande: Anders Bley PriceGain Praktikfall från: Handelshögskolan Göteborgs universitet

Läs mer

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 För 7:e året i rad fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 Konferens & Utställning 23 september - Stockholm Missa inte boka tidigt-rabatt på 1.000kr! TALARE Agneta Persson, WSP Sverige AB Björn Wellhagen,

Läs mer

Förpackning & Innovation 12-13 mars 2014 Karlstad CCC

Förpackning & Innovation 12-13 mars 2014 Karlstad CCC Förpackning & Innovation 12-13 mars 2014 Karlstad CCC PACSEM 2014 Förpackning & Innovation Gör dig redo för framtidens förpackningsutveckling! Ny cellulosateknik, The Internet of Everything och hållbar

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer:

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer: inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 EXPERT PRAKTIKFALL Axfood Närlivs Henrik Schylander Logistikchef Elektroskandia Sverige Christer Wördner Inköpschef Nederman Fredrik Arborelius

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT INBJUDAN TILL MITTIA LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM 1 9 9 9-2 0 1 1 9 9 9-2 0 1 5 Möten mellan människor På mässan är den tunga frågan högaktuell Per-Arne Weglin p r o j e k

Läs mer

Flygfraktens betydelse för näringslivet

Flygfraktens betydelse för näringslivet Frukostseminarier med tema: Att förbättra Stockholmsregionens internationella tillgänglighet för att främja regionens långsiktiga utveckling - ekonomiskt, socialt och kulturellt Tema för frukostseminarium

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen Prof. Mats Abrahamsson Logistikens betydelse för retail Exemplet HORNBACH Handel hat keine logistik, Handel ist logistik DET DYNAMISKA FÖRETAGET OM FÖLJSAMHET

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Pressinformation, december 2013 Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Detaljhandeln står idag inför stora utmaningar. Kunderna är mer kräsna och illojala än någonsin tidigare. Konkurrensen är

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

SCHENKERconcepts Skräddarsydda transporter. Globalt nätverk. Schenker Concepts i korta drag. Verktygslåda. Konceptmoduler. Så kontaktar du Schenker

SCHENKERconcepts Skräddarsydda transporter. Globalt nätverk. Schenker Concepts i korta drag. Verktygslåda. Konceptmoduler. Så kontaktar du Schenker SCHENKERconcepts Skräddarsydda transporter Globalt nätverk Schenker Concepts i korta drag Verktygslåda Konceptmoduler Så kontaktar du Schenker Schenker AB stark aktör i ett globalt nätverk Schenker Concepts

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring. Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08. Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1

Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring. Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08. Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1 Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08 Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1 Vi är hela Sveriges apotek I storstad och på landsbygd, från

Läs mer

www.transfargo.se att göra det att göra det svåra enkelt

www.transfargo.se att göra det att göra det svåra enkelt www.transfargo.se att göra det att göra det svåra enkelt Hans-Gunnar Andersson vd Ta en boll, kasta upp den i luften och fånga den med handen. Det är inget konstigt med det. Ta nu ett par bollar till,

Läs mer

Framtidssäkra din Logistik!

Framtidssäkra din Logistik! Framtidssäkra din Logistik! Sara Ihrlund Consortio Fashion Group Bo Zetterqvist Svensk Digital Handel Logistikgruppens Uppdrag Hos medlemmar och i omvärlden: Hitta de för E-handeln viktigaste logistikfrågorna

Läs mer

Ledning av logistik. Erik Sandberg, Tekn. Dr lektor, avdelningen Logistik, IEI 2012-02-07

Ledning av logistik. Erik Sandberg, Tekn. Dr lektor, avdelningen Logistik, IEI 2012-02-07 Ledning av logistik Erik Sandberg, Tekn. Dr lektor, avdelningen Logistik, IEI 2012-02-07 IEI, Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (c:a 400 anst.) LiU Linköpings Universitet Utb.vet.

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Lönsam e-handel kräver radikalt nytänkande i logistiken

Lönsam e-handel kräver radikalt nytänkande i logistiken Foto:Swisslog Swisslog AB Brodalsvägen 13B, Box 4 SE-433 38 Partille Tel. +46 31 336 60 00 wds.nordic@swisslog.com Swisslogs Logistikseminarium 14 april 2015 Lönsam e-handel kräver radikalt nytänkande

Läs mer

Frågor och svar om MA-system AB 2001-09-18

Frågor och svar om MA-system AB 2001-09-18 Frågor och svar om MA-system AB 2001-09-18 Detta dokument innehåller en sammanställning av frågor och svar om MA-system AB. Har du ytterligare frågor så tveka inte att kontakta oss. Kontaktperson: Marknadschef

Läs mer

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 maj 2015 MÖT EXPERTEN Universitetslektor management & organisation PRAKTIKFALL FRÅN Boliden Henrik Östberg Senior VP Corporate Responsibility Getinge Andreas

Läs mer

Vad efterfrågar din kund egentligen? OPTIMERAD PRODUKTUTVECKLING. Innovativ produktutvecklingsprocess

Vad efterfrågar din kund egentligen? OPTIMERAD PRODUKTUTVECKLING. Innovativ produktutvecklingsprocess inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 februari 2015 PRAKTIKFALL FRÅN Stora Enso Jan Lif Head of R&D and Innovation Sandvik Ola Wilhelmsson NPPD Manager W&HT Dilip Chandrasekaran R&D Manager W&HT

Läs mer

STOR A 27. Ledarskapsdagen NOV. www.storaledarskapsdagen.se

STOR A 27. Ledarskapsdagen NOV. www.storaledarskapsdagen.se Av Sveriges största chefsnätverk 27 november 2013 - Berns - Stockholm - Så får du dina medarbetare att prestera mera och bli mer motiverade - Hur leder du verksamheten när förutsättningarna förändras hela

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

En oberoende partner när ni söker kvalitet

En oberoende partner när ni söker kvalitet En oberoende partner när ni söker kvalitet En gasell med fokus på effektiva logistiklösningar Sedan starten 2005 har Höglands Logistik utvecklats på ett sätt vi knappt trodde var möjligt. På bara några

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen anordnar TUR ett speciellt seminarieprogram med intressanta föreläsare från olika delar av branschen.

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen bjuder TUR in er skola till inspirerande och kunskapshöjande seminarier. Det finns nio

Läs mer

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Program Årsmöte 11-12 november, 2014 Elite Park Avenue Hotel, Göteborg PROGRAM Tisdagen den 11 november 11.00 Registrering 11.30 Lunch Göteborg Energi bjuder på lunch Moderator Annika Johannesson 13.00

Läs mer

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium!

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium! V Ä L K O M M E N T I L L M A - S Y S T E M S KUNSKAPS- SEMINARIUM 1 2-1 3 M A J G R A N D H O T E L I L U N D Truckutbildning, säkerhet, nya lagar och regler, lagerhantering, logistik och arbetsmiljö

Läs mer

Skräddarsydda transporter

Skräddarsydda transporter DB SCHENKERconcepts Skräddarsydda transporter Globalt nätverk DB SCHENKERconcepts i korta drag Verktygslåda Konceptmoduler Så kontaktar du Schenker Schenker AB stark aktör i ett globalt nätverk Schenker

Läs mer

Skapa mervärde genom spårbarhet och samverkan!

Skapa mervärde genom spårbarhet och samverkan! Varmt välkommen till vår konferens Skapa mervärde genom spårbarhet och samverkan! 10-11 april 2008 Ingvar Kamprad Designcentrum, Lund Alla aktörer i livsmedelskedjan ställs inför allt hårdare krav på spårbarhet,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL TVÅ DAGAR AV INSPIRATION OCH NÄTVERK Det finns en god anledning till att städer ofta beskrivs som levande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

SCHENKERfairs&exhibitions Specialister på mäss- och eventlogistik. Globalt nätverk. Schenker Fairs & Exhibitions i korta drag

SCHENKERfairs&exhibitions Specialister på mäss- och eventlogistik. Globalt nätverk. Schenker Fairs & Exhibitions i korta drag SCHENKERfairs&exhibitions Specialister på mäss- och eventlogistik Globalt nätverk Schenker Fairs & Exhibitions i korta drag Experter på detaljer och kontroll Helhetslösningar Så kontaktar du oss Schenker

Läs mer

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen Nolato Medical Pharma Packaging Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen 2 3 Vi vill skapa den perfekta förpackningen för världens viktigaste produkter Partner för livet Nolato Medical

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

http://www.gs1.se/sv/om-gs1/nyheter-och-press/nyhetsbrev-gs1-sweden/nr-1-201...

http://www.gs1.se/sv/om-gs1/nyheter-och-press/nyhetsbrev-gs1-sweden/nr-1-201... Page 1 of 3 Du är här:start Om GS1 Nyheter och press Nyhetsbrev GS1 Sweden Nr 1 2012 GS1 LIM går till sjöss En standard som gynnar alla! Nr 1 2012 GS1 LIM går till sjöss En standard som gynnar alla! Det

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978. Svenska Mässan Göteborg 2015

DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978. Svenska Mässan Göteborg 2015 DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978 Svenska Mässan Göteborg 2015 Samarbetet mellan Svensk Digital Handel, Svensk Handel och Svenska Mässan skapar fantastiska möjligheter för dig och ditt nätverk. Gothia Towers

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen

Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen Globalt nätverk Air & Ocean i korta drag Snabba sändningar hög service Branschanpassad och effektiv sjöfrakt Så här kontaktar du oss

Läs mer

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 februari 2014 SPECIELLT INBJUDEN Utredare: Privata utförare kontroll och insyn (SOU 2013:53) Regeringskansliet Johan Höök VÅRA TALARE Göteborg Energi Andreas

Läs mer

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av:

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av: Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke En guide till rätt märkning framtagen av: Inledning Rätt märkning är en förutsättning för att effektivt kunna köpa, lagra, sälja, administrera och

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Flexibla transporter för framtiden När marknaden för många branscher blir allt mer global, måste transporterna effektiviseras för att du som

Läs mer

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan.

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. LOGISTIKPOSITION K ARLSHAMN Öst är det nya Väst! Effektiv logistik handlar till stor del om att minimera förflyttning av gods både

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Hur kan företag påverka och bli påverkade av ambitioner (samverkansmodeller - informationssystem - teknik) Umeå 13 Nov 2013 Fredrik Bärthel

Hur kan företag påverka och bli påverkade av ambitioner (samverkansmodeller - informationssystem - teknik) Umeå 13 Nov 2013 Fredrik Bärthel tat, fråga, liknande Hur kan företag påverka och bli påverkade av ambitier (samverkansmodeller - informatissystem - teknik) Umeå 13 Nov 2013 Fredrik Bärthel ch punktlista Bothnian Green Logistics Corridor

Läs mer

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL ny teknik goda exempel utvecklande möten En spännande dag i Sandviken Seminariedagen arrangeras för fjärde året i rad och syftet är att lyfta fram ny teknik

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Inbjudan Säkerhetsdagarna 2011 Grand Hôtel 10 11 november

Inbjudan Säkerhetsdagarna 2011 Grand Hôtel 10 11 november Inbjudan Säkerhetsdagarna 2011 Grand Hôtel 10 11 november Den Mänskliga faktorn För 25:e året i rad bjuder vi nu in till Säkerhetsdagarna säkerhetsbranschens exklusiva kunskapsseminarium och mötesplats.

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Välkommen till konferens den 27 november

Välkommen till konferens den 27 november Välkommen till konferens den 27 november Är kommunala och regionala vänortssamarbeten dörröppnare för svenska företag och deras exportaffärer? Kina är idag Sveriges viktigaste marknad i Asien och får en

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Nedan följer en presentation av jury och mentorer i Vattenfall Innovation Awards 2015.

Nedan följer en presentation av jury och mentorer i Vattenfall Innovation Awards 2015. Nedan följer en presentation av jury och mentorer i Vattenfall Innovation Awards 2015. Jury BRANISLAV SLAVIC VICE PRESIDENT OF COMMODITIES NORDIC Branislav är ansvarig för för försäljning mot stora företag

Läs mer

Ta det personligt! Jan-Åke Jonsson VD

Ta det personligt! Jan-Åke Jonsson VD Det löser vi! Ta det personligt! Vi brukar säga att vi tar det personligt. Löften som håller, ett personligt ansvarstagande och gods som kommer fram i tid. Självklart får du alltid ett vänligt bemötande,

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 september 2013 VÅRA TALARE Vinnova Nationell kontaktperson Malmö högskola Carl-Henrik Bonde Ekonomichef Göteborgs universitet Pirjo Gustafsson Redovisningsekonom

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

Marknadens bredaste paketerbjudande

Marknadens bredaste paketerbjudande Marknadens bredaste paketerbjudande DB SCHENKERparcel DB SCHENKERprivpak Globalt nätverk Leveranser till företag Leveranser till privatpersoner DB Schenker stark aktör i ett globalt nätverk DB Schenker

Läs mer

Steam generator tubing TM2012

Steam generator tubing TM2012 Steam generator tubing TM2012 Jan-Erik Sundström PU-Chef Ånggeneratorrör Agenda Ånggeneratorrör inom Sandvik Rv2012 organization (effective from 1 January 2012) President Jonas Gustavsson Finance, Business

Läs mer

Göteborg - Svenska Mässan - 2015

Göteborg - Svenska Mässan - 2015 Digital Commerce in Change Göteborg - Svenska Mässan - 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 Gothia Towers 12 mars 2015 Gothia Towers 12 mars 2015 Gothia Towers Samarbetet mellan Svensk

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Seminarieprogram EXPOdagen 2014-12 - 11 Stockholmsmässan

Seminarieprogram EXPOdagen 2014-12 - 11 Stockholmsmässan Seminarieprogram EXPOdagen 2014-12 - 11 Stockholmsmässan Dubblerade antalet möten, men bibehöll kvaliteten Hör Kristina Havik från Statoil Fuel and Retail berätta om erfarenheterna från Underhåll 2014.

Läs mer

Effektiva transporter av partigods

Effektiva transporter av partigods DB SCHENKERdirect Effektiva transporter av partigods Globalt nätverk DB SCHENKERdirect i korta drag Snabbaste vägen till mottagaren Skräddarsydda lösningar Så kontaktar du Schenker Schenker AB stark aktör

Läs mer

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö.

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö. Inbjudan HANDEL Teknik Bygg IT Hälso/sjukvård Utbildning Transport Besöksnäring Miljö Energi FRAMTIDEN DRIV SE FÖRMÅGOR SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN NYA UTBILDNINGAR LÄRANDE ATTRAKTIV 20+21 september SUNDSVALL

Läs mer

DB SCHENKERparcel DB SCHENKERprivpak. Marknadens största paketerbjudande. Globalt nätverk. Leveranser till företag. Leveranser till privatpersoner

DB SCHENKERparcel DB SCHENKERprivpak. Marknadens största paketerbjudande. Globalt nätverk. Leveranser till företag. Leveranser till privatpersoner DB SCHENKERparcel DB SCHENKERprivpak Marknadens största paketerbjudande Globalt nätverk Leveranser till företag Leveranser till privatpersoner Leveranser mellan privatpersoner Schenker AB stark aktör i

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

STOR A. Ledarskapsdagen. 26 november 2015 - Berns - Stockholm. Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent.

STOR A. Ledarskapsdagen. 26 november 2015 - Berns - Stockholm. Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent. STOR A 26 november 2015 - Berns - Stockholm Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent. Under en dag samlas några av Sveriges främsta ledare. Du får lyssna på fantastiska föreläsare och inspiratörer

Läs mer

Revolution på den skandinaviska logistikmarknaden

Revolution på den skandinaviska logistikmarknaden Revolution på den skandinaviska logistikmarknaden SE Norra Europas starkaste och mest innovativa logistikkluster håller på att bildas Under de närmaste åren kommer regionerna i STRING-korridoren att vara

Läs mer

IT SOM KONKURRENSMEDEL

IT SOM KONKURRENSMEDEL Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL process IT outsourcing IT för små- & medelstora företag EN SPÄNNANDE DAG I SANDVIKEN Branschdagen IT-forum fyller 5 år och det firar vi med ett program innehåll

Läs mer