ARBETSNYTT KINA. Hej och välkommen till årets första upplaga av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSNYTT KINA. Hej och välkommen till årets första upplaga av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA."

Transkript

1 ARBETSNYTT KINA Hej och välkommen till årets första upplaga av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA. I denna upplaga av ARBETSNYTT KINA kan du bland annat läsa om Kinas satsning på gröna jobb och om hur svenska arbetsförmedlingens nya app inspirerar kinesiska myndigheter. Vidare beskrivs två större trender på den kinesiska arbetsmarknaden, dels hur det precis avslutade kinesiska nyåret utgör ett årligen återkommande orosmoment för många av landets migrantarbetare, dels hur Kinas demografiska förändringar kan tänkas påverka landets framtida konkurrenskraft. Bifogad finner du även rapporten Swedish Business in China Trends and Challenges. Rapporten är skriven av ambassaden i Peking i samarbete med Svenska Handelskammaren samt Exportrådet i Kina och analyserar svenska företags utmaningar och möjligheter på den kinesiska marknaden, däribland från ett arbetsmarknadsperspektiv. ARBETSNYTT KINA vänder sig till dig som är intresserad av arbetsrelaterade frågor från sysselsättning till arbetsrätt i Asien med extra fokus på Kina. Innehållet baseras i huvudsak på mitt arbete som arbetsmarknadsråd vid ambassaden i Peking och spänner från aktuella utvecklingar och händelser via intressanta möten till viktig bakgrundsinformation. Hör gärna av dig om du har kommentarer, reflektioner eller frågor kring det som skrivs. Hör även gärna av dig om du har idéer och önskemål kring ämnen du vill läsa om. Känner du andra som du tror skulle vara intresserade av att läsa ARBETSNYTT KINA? Skicka i så fall deras e-postadress. OSCAR BERGER Arbetsmarknadsråd, Peking INNEHÅLL: - Gröna jobb - Arbetsförmedlingens nya app - Det kinesiska nyåret (2) - Demografi, arbetskraft och löner - Rapport Swedish Business in China Trends and Challenges GRÖNA JOBB - en del av Kinas ekonomiska strukturomvandling? I början av december förra året träffades medlemsstaterna i den internationella världsorganisationen för offentliga arbetsförmedlingar (WAPES) här i Peking. I samband med det årliga styrelsemötet arrangerades även en konferens på temat gröna jobb och offentliga arbetsförmedlingars eventuella roll i främjandet av dessa. Nedan följer en sammanfattning av delar av konferensen. - Konferensen organiserades av WAPES i samarbete med det kinesiska arbetsmarknadsministeriet (MOHRSS). Frågan om gröna jobb har diskuterats under ett antal år här i Kina, inte minst tack vare att ILO lyft ämnet via sitt Pekingkontor (http://www.ilo.org/asia/areas/green-jobs/lang--en/index.htm). Men

2 det är först nu i och med landets planerade omstruktureringen av ekonomin som frågan verkligen fått relevans i en kinesisk kontext. Plötsligt är, ur MOHRSS perspektiv, gröna jobb inte bara ett luddigt mantra som upprepas vid internationella konferenser utan ett koncept som gör att ministeriets ansvarsområde faller i linje med landets övergripande strukturomvandling från enkel och nedsmutsande tillverkningsindustri till mer högteknologiskt och hållbart fokus på forskning & utveckling, service etc. - MOHRSS definierar gröna jobb enligt vedertagen internationell praxis med en uppdelning mellan direkta jobb (exempelvis jobb inom miljöskydd), indirekta jobb (exempelvis jobb som skapas av ny grönare teknik) och inducerade jobb (jobb som skapas då arbetstillfällen inom miljömässigt destruktiva industrier görs om till mindre förorenande jobb, exempelvis nya jobb inom transportsektorn). - Att ta steget från luddiga fraser till handling är emellertid inte lätt. Vid konferensen presenterade MOHRSS f.d. viceminister och nuvarande ordförande för China Association of Employment Promotion (ett institut under MOHRSS) Zhang Xiaojian den kinesiska arbetsförmedlingens arbete för att stärka övergången till grönare jobb. MOHRSS satsar bland annat på yrkesutbildningar inom gröna sektorer (exempelvis för arbete inom tillverkning av teknik för sol- och vindenergi). Resurser läggs även på att hitta nya jobb för arbetstagare inom bruna industrier, exempelvis de uppskattningsvis miljonen skogsarbetare som enligt Zhang blivit av med jobben i takt med att industrin blir alltmer begränsad till följd av miljöskyddsregler. - Samtidigt framhöll Zhang Xiaojian de många utmaningar som Kina står inför när det gäller omstruktureringen mot gröna jobb. Bland annat saknas alltifrån teknik och kapital till kunskap som kan skynda på omvandlingen. Ett annat problem är att jobb inom gröna sektorer inte alltid är gröna i sig. Byggandet av solcellspaneler, där Kina sedan ett par år tillbaka är världens största producent, bidrar exempelvis till åtskillig miljöförstöring trots att slutprodukten i sig är grön. - Zhang Xiaojian påpekade även att Kina, trots landets policy att arbeta för en grönare ekonomi, alltjämt är oerhört skevt utvecklat. Medan städer längs kusten så som Shanghai och Shenzhen nu satsar alltmer på sektorer som kommer leda till fler gröna jobb så kämpar många inlandsprovinser alltjämt med att överhuvudtaget få igång den ekonomiska utvecklingen. Dessa regioner satsar därför alltjämt på bruna industrier så som kolbrytning i syfte att komma ikapp. - I ett nyligen publicerat styrdokument för de offentliga arbetsförmedlingarnas arbete under 2012 är det uppenbart att även MOHRSS huvudsakliga fokus ligger på mer akuta insatser. Lokala myndigheter (provins, stad, etc.), som är de som ansvarar för arbetsförmedlingarnas faktiska verksamhet, uppmanas framför allt lägga resurser och kraft på att hjälpa akademiker att hitta anställning. Satsningen förefaller ny i kinesiska termer då akademiker tidigare i huvudsak sökt jobb via privata arbetsförmedlingsföretag. Gröna jobb nämns emellertid inte med ett enda ord i MOHRSS styrdokument för 2012 ARBETSFÖRMEDLINGENS NYA APP - en modell för kinesiska arbetsförmedlingens tekniska utveckling? I samband med förra årets WAPES-konferens (se ovan) bjöds svenska arbetsförmedlingens projektledare Lars-Åke Svensson in av kinesiska myndigheter för att presentera AF:s nya applikation för smarta mobiltelefoner. Nedan följer en sammanfattning av den mycket livliga workshopen. - Seminariet arrangerades av organisationen China Employment Training Technical Instruction Center (CETTIC), en organisation under Ministry of Human Resources and Social Security som bland annat har i uppdrag att genomföra studier och pilotprojekt inom områden så som yrkesutbildning och arbetsförmedling. - De medverkande deltagarna var representanter för lokala myndigheter från fem provinser (Jiangsu, Shanghai, Ningxia, Shandong och Beijing) som just nu ingår i ett pilotprojekt med målet att försöka etablera bättre tekniska lösningar för den offentliga arbetsförmedlingen. Närvarande var även representanter för China Mobiles i Jiangsuprovinsen. China Mobile är Kinas (och världens) största

3 mobiloperatör, och enligt CETTIC:s representanter är samarbetet mellan de lokala myndigheterna med ansvar för arbetsförmedlingen i Jiangsu och China Mobiles Jiangsuavdelning det första av sitt slag i Kina. - Efter det att Lars-Åke Svensson presenterat hur arbetsförmedlingen rent generellt arbetar med webblösningar beskrev han den nya applikationen för smarta mobiler och hur man resonerat kring frågor så som sökbarhet och kopplingar till webben. Bland annat lades åtskillig tid på att förklara vikten av yrkesklassificering i relation till andelen relevanta träffar då arbetssökande använder appens sökfunktion. Just frågan om klassificering är av extra relevans i Kina där myndigheterna, trots att man har ett inhemskt klassificeringssystem för yrken på den kinesiska arbetsmarknaden, har problem med matchningen. En av orsakerna bakom problemet är det kinesiska språket som har många olika namn för samma eller snarlika yrken. En annan är att det i kölvattnet av den ständigt reformerade kinesiska ekonomin hela tiden uppstår nya yrkeskategorier, både sådana jobb som helt enkelt inte utfördes under planekonomins dagar men även sådana som funnits tidigare men som inte erkänts som en enskild yrkesgrupp. - Att döma av frågorna som ställdes under den efterföljande frågestunden var det huvudsakligen fundamentala aspekter av innehållet i svenska webblösningar snarare än tekniska aspekter som intresserade de kinesiska arbetsförmedlingarna. Bland annat ställdes frågor om AF:s roll som garant för att den information arbetsgivarna lägger upp är korrekt och ärlig, vad man i Sverige gör med annonser som förefaller vara förlegade och hur det är möjligt för en arbetssökande att komma i kontakt med arbetsgivare som erbjuder tjänster utan att behöva lämna ut privat information som kan utnyttjas av exempelvis marknadsföringsföretag. - Workshopen summerades av CETTIC:s generaldirektör som konstaterade att Sverige, bland kinesiska arbetsmarknadsaktörer, är synonymt med konceptet aktiv arbetsmarknadspolitik. Detta främst tack vare arbetsförmedlingens tidigare långa samarbetsprojekt med kinesiska myndigheter. Kina kommer nu att i de fem pilotprovinserna arbeta vidare med att försöka bygga webb- och mobillösningar för att öka informationsflödet mellan arbetsgivare och arbetssökande. Generaldirektören framhöll samtidigt att svenska arbetsförmedlingens lösningar framförallt ger insikt om att det är informationens relevans för användarna som bör ligga i fokus, snarare än de tekniska bitarna. Bland annat uttryckte han stort intresse och beundran för hur arbetsförmedlingen, bara någon månad efter det att appen för smarta mobiler lanserades, redan arbetar för ytterligare förbättringar baserat på allmänhetens kommentarer/recensioner. Att på detta vis lyssna på och ta till sig av användarnas synpunkter på statligt förmedlade samhällstjänster är något främmande i en kinesisk kontext och därför något som uppenbarligen väcker frågor om hur kinesiska arbetsförmedlingar i framtiden kan förbättra sin egen service. DET KINESISKA NYÅRET (2) - en tid för (tillfälligt) skärpt arbetsrätt För ungefär ett år sedan skrev jag om det kinesiska nyårets årliga inverkan på den kinesiska arbetsmarknaden ( Det kinesiska nyåret högtiden som belyser Kinas sysselsättningsutmaning från mars 2011). Då behandlades framför allt hur den kinesiska kalenderns viktigaste högtid en tid då landets miljontals migrantarbetare åker hem för att hälsa på familjen påverkar tillgängligheten på arbetskraft längs landets fabrikstäta kustremsa. Men nyåret innebär även en risk för arbetstagarna. - Inför det nu just firade kinesiska nyåret fylldes landets tidningar, likt varje år, av tårdrypande reportage om migrantarbetare ofta byggarbetare som snuvats på sin årsinkomst av snarstuckna arbetsgivare. I många av reportagen beskrevs även hur nitiska tjänstemän vid landets myndigheter heroiskt bistått grupper av arbetstagare att få ut sina löner. - Att problemet består från år till år beror delvis på att arbetstagare inom framför allt byggsektorn ofta arbetar projektvis på specifika byggen och därför bara får betalt i samband med nyåret eller då projekten slutförts. En annan orsak är att många byggarbetare saknar anställningsbevis, detta trots den så kallade arbetskontraktslagen som infördes En ny studie publicerad i kinesisk media uppskattar att omkring hälften av landets byggarbetare har anställningskontrakt, en siffra som enligt

4 bedömare ambassaden talat med är alltför optimistisk. Inom just byggsektorn är det även vanligt med många led av underleverantörer vilket ofta medför att det är oklart vem som faktiskt är arbetsgivare. - Kinesiska myndigheter har länge försökt komma tillrätta med problemet. I december meddelade nio ministerier i ett gemensamt uttalande att alla lönetvister som involverar fler än 10 arbetstagare måste lösas inom sju dagar. Enligt officiell statistik lyckades statliga organisationer förra året driva in knappt 10 miljarder RMB (ungefär lika mycket i SEK) i utestående löner från företag. Vissa provinser tvingar lokala företag att bidra till särskilda fonder vars intäkter ska gå till arbetstagare som inte fått ut sin lön. Det statliga kinesiska fackförbundet ACFTU har i Guangdongprovinsen även initierat en kampanj som bland annat går ut på att förbundets tjänstemän ska ner till verkligheten för att på arbetsplatser lära sig mer om problem förknippade med lönetvister kring nyåret. - Som så ofta i Kina där bristen på fri facklig verksamhet lett till en ojämn maktbalans arbetsgivare och arbetstagare emellan försöker man även lagstifta sig fram till en lösning. I februari förra året gjordes ändringar i landets straffrätt vilka innebär att arbetsgivare som avsiktligen undanhåller löner från arbetstagare kan dömas till upp till sju års fängelse. I upptakten till årets nyårsvecka rapporterades hur lokala myndigheter runtom i landet börjat tillämpa lagen. Industristaden Shenzhen initierade exempelvis en så kallad strike hard -kampanj (ett vanligt instrument i Kina där polis och andra myndigheter samverkar för att under en begränsad tid fokusera på ett visst problem) riktad mot just arbetsgivare som inte betalat ut löner. Enligt kinesisk media har hittills nio arbetsgivare i staden arresterats, och i början av januari fälldes för första gången en arbetsgivare i Shenzhen till 1,5 års fängelse för att ha undanhållit drygt RMB från 47 anställda. - Inte ens kinesiska myndigheter förefaller emellertid tro att enbart kriminaliseringen ska få arbetsgivare att betala ut rätt löner. En större debatt om hur man kan komma till rätta med de växande problemen på arbetsmarknaden har på senare tid förekommit i akademiska kretsar och bland beslutsfattare. Allt oftare nämns kollektivavtal och direkta förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare som en mer hållbar lösning. Första januari i år utfärdade arbetsmarknadsministeriet ett nytt direktiv om att företag och fackförbund bör skapa mekanismer genom vilken tvister kan lösas genom dialog på arbetsplatserna innan de eskalerar till regelrätta rättsfall. Organisationen China Labour Bulletin, en arbetsrättsorganisation med säte i Hongkong, välkomnar initiativet men framhåller samtidigt att även dessa regler endast är av värde om de faktiskt implementeras och arbetstagarna kan känna tilltro till existerande mekanismer och system. DEMOGRAFI, ARBETSKRAFT OCH LÖNER - är Kinas konkurrenskraft på väg att urholkas? Fler kineser bor i städerna än på landsbygden, andelen medborgare i arbetsför ålder minskar och lönerna stiger. Vad innebär det för Kinas ekonomiska utveckling och för arbetsmarknaderna i övriga världen när det Kina vi känner som världens fabrik inte längre är sig likt? - Nyheten om att en majoritet av Kinas befolkning för första gången i världshistorien bor i landets städer spreds för några veckor sedan världen över. Statistik från Kinas statistiska centralbyrå (National Bureau of Statistics) visar att 51,27 procent av landets invånare numera bor i städer. Detta innebär ett historiskt trendbrott då Kina traditionellt sett alltid varit ett agrart samhälle uppskattades endast 20 procent bo i städerna, och så sent som 2000 var siffran dryga 35 procent. Den snabba urbaniseringen beror inte minst på de omkring 250 miljoner migrantarbetare som flyttat till städerna för arbete. - Men rapporten från NBS innehöll även en annan liten detalj som förefaller ha gått de flesta västerländska observatörer förbi. För första gången på många år sjönk andelen medborgare i arbetsför ålder (i Kina definierat som de mellan år, nu 74,4 procent). Minskningen var förvisso minimal, 0,1 procent, men enligt observationer i kinesisk media är även detta ett trendbrott med implikationer för framtiden. Vad statistiken visar, menar exempelvis finansmagasinet Caixin, är resultatet av såväl enbarnspolitiken som det faktum att den tidigare till synes outtömliga arbetskraften som rört sig från landsbygden till städerna håller på att sina. Lägg därtill det faktum att andelen äldre ökar drastiskt; mellan 2000 och 2010 steg andelen äldre än 60 år från 10,3 till 13,3 procent av

5 befolkningen beräknas gruppen utgöra hela 33 procent av landets invånare, något som på ett mycket konkret sätt kommer att påverka relationen mellan försörjande och försörjda. - NBS siffror kan även kopplas samman med de kraftiga löneökningar som lyfts fram i tidigare nyhetsbrev (se bland annat Kinesiska minimilönerna fortsätter upp från juni 2011). Trenden av stigande minimilöner har i år fortsatt, även om på en något lägre skala. Första januari höjde Peking stad den lokalt lagstadgade minimilönen med 8,6 procent till 1260 RMB/månad, medan Shenzhen i söder har landets högsta minimilön (1500 RMB/månad) från första februari. I snitt steg minimilönerna i 24 av Kinas provinser med hela 22 procent under En viktig faktor bakom de alltjämt stigande lönerna är inflationen som framför allt i städerna fortsatt att urholka låginkomsttagarnas inkomster. Men ur ett mer långsiktigt perspektiv är det sannolikt snarare de geografiska och demografiska förändringarna som kommer att hålla uppe det höga lönetrycket. - Nu ställer sig alltfler frågan vad en krympande arbetskraft och kraftiga löneökningar, i kombination med en sakta men stadigt stigande kinesisk växelkurs, får för konsekvenser på kinesisk konkurrenskraft. Inom vissa sektorer är resultatet redan synligt. En allt större del av den tekoindustri som under snart 30 år flyttat till Kina börjar nu sakta men säkert flytta därifrån till verkliga låglöneländer så som Vietnam, Kambodja och Bangladesh. Frågan är dock hur långtgående effekterna av ett dyrare Kina kan bli. I en nyligen publicerad rapport av den amerikanska konsultfirman BCG, med den tankeväckande titeln Made in America, Again: Why Manufacturing Will Return to the U.S., argumenteras det för att situationen i Kina i kombination med krisen i USA kan få en del av den tidigare utflyttade amerikanska tillverkningsindustrin att flytta hem igen. - Andra observatörer hävdar att eran av billig kinesisk tillverkning visserligen går mot sitt slut, men att det alltjämt finns utrymme i den kinesiska ekonomin för fortsatt billig tillverkning, inte minst i landets inre regioner. Professor Cai Fang, en av Kinas ledande arbetsmarknadsekonomer, framhåller även att förflyttningen av enkel tillverkningsindustri från kusten till inlandet (i en inhemsk version av flygande gäss -modellen) utgör ett ben av vad som kommer att säkerställa Kinas fortsatta konkurrenskraft. Det andra benet är fortsatt utveckling mot nya höjder i förädlingskedjan. Detta innebär inte att man helt överger tillverkningsindustrin utan snarare, som bloggen China Business Blog tillspetsat uttrycker det, kommer gå från att sälja tandpetare till maskiner som tillverkar dem. RAPPORT SWEDISH BUSINESS IN CHINA Trends and Challenges

ARBETSNYTT KINA. Hej och välkommen till ett sommarnummer av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA.

ARBETSNYTT KINA. Hej och välkommen till ett sommarnummer av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA. ARBETSNYTT KINA Hej och välkommen till ett sommarnummer av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA. I denna upplaga av ARBETSNYTT KINA rör vi oss mellan stort och smått. Du kan bland annat läsa om minimilönernas

Läs mer

Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem

Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem Sid. 1 (5) Peking Oscar Berger, arbetsmarknadsråd Per Linnér, andre ambassadsekreterare Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem Företag med utländska arbetstagare

Läs mer

ARBETSNYTT KINA. Hej och välkommen till höstens första nummer av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA.

ARBETSNYTT KINA. Hej och välkommen till höstens första nummer av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA. ARBETSNYTT KINA Hej och välkommen till höstens första nummer av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA. I denna upplaga av ARBETSNYTT KINA blandas juridiska, ekonomiska och sociala spörsmål som just nu är aktuella

Läs mer

ARBETSNYTT KINA. Hej och välkommen till årets första nummer av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA.

ARBETSNYTT KINA. Hej och välkommen till årets första nummer av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA. ARBETSNYTT KINA Hej och välkommen till årets första nummer av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA. I denna upplaga av ARBETSNYTT KINA ligger fokus på olika aspekter av den kinesiska sysselsättningen. Ett återkommande

Läs mer

ARBETSNYTT KINA. Hej och välkommen till 2010 års första nummer av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA.

ARBETSNYTT KINA. Hej och välkommen till 2010 års första nummer av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA. ARBETSNYTT KINA Hej och välkommen till 2010 års första nummer av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA. I denna upplaga av ARBETSNYTT KINA ligger fokus på globaliseringen av arbetsmarknaden ur ett svenskt-asiatiskt

Läs mer

Vad har strejkande Hondaarbetare med Kinas växelkurs att göra?

Vad har strejkande Hondaarbetare med Kinas växelkurs att göra? Sid. 1(9) 2010-07-05 Peking Arbetsmarknadsråd Oscar Berger +86 (0)10 6532 9790 ext. 8253 oscar.berger@foreign.ministry.se Vad har strejkande Hondaarbetare med Kinas växelkurs att göra? Nya prioriteringar

Läs mer

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus december 2013 Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus Av Anna Kiefer Det började med att uppfylla krav och uppförandekod och genom åren har det omvandlats till själva grunden för

Läs mer

ARBETSNYTT KINA. Hej och välkommen till ett sommarnummer av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA.

ARBETSNYTT KINA. Hej och välkommen till ett sommarnummer av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA. ARBETSNYTT KINA Hej och välkommen till ett sommarnummer av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA. Texterna i denna upplaga av ARBETSNYTT KINA har ett gemensamt fokus på framtiden och hur Kina arbetar för att möta

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Allting prioriteras i Kinas femårsplan 1 bil.

Allting prioriteras i Kinas femårsplan 1 bil. Peking Andre ambassadsekreterare Per Linnér Allting prioriteras i Kinas femårsplan 1 bil. Som ambassaden tidigare rapporterat i en övergripande rapport klubbades en ny femårsplan igenom av Nationella folkkongressen

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Mina damer och herrar Seminarium: Europaforum Norra Sverige IV 6 juni, 2002 Sundsvall, Sverige Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Jag är mycket glad att ha

Läs mer

Höga arbetskraftskostnader bromsar sysselsättningen. Göran Johansson Grahn, Fabian Wallen Januari 2007

Höga arbetskraftskostnader bromsar sysselsättningen. Göran Johansson Grahn, Fabian Wallen Januari 2007 Höga arbetskraftskostnader bromsar sysselsättningen Göran Johansson Grahn, Fabian Wallen Januari 2007 HÖGA ARBETSKRAFTSKOSTNADER BROMSAR SYSSELSÄTTNINGEN..3 1. ARBETSKRAFTSKOSTNADER UR ETT INTERNATIONELLT

Läs mer

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016!

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016! 1 Anförande Lena Micko SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala, 17 mars 2016 Plats: Uppsala Konsert och Kongress Tid: ca kl 10.10-10.35 (inkl Marlenes välkomsthälsning) ca 15 min Tack för

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 31 maj 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och socialfrågor till utskottet för kvinnors

Läs mer

Aktuella projekt inom Arbetsförmedlingens internationella utvecklingssamarbete

Aktuella projekt inom Arbetsförmedlingens internationella utvecklingssamarbete PM 2014-01-21 Aktuella projekt inom Arbetsförmedlingens internationella utvecklingssamarbete Januari 2014 Pär Skoglund Internationella staben Arbetsförmedlingen Sida: 2 av 7 Vitryssland Syfte: Stödja den

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

De gömda och glömda. En rapport om akademikerarbetslöshet

De gömda och glömda. En rapport om akademikerarbetslöshet De gömda och glömda En rapport om akademikerarbetslöshet Inledning Tiden då en akademisk utbildning i praktiken garanterade ett jobb är förbi. För bara tio år sedan blev studenter rekryterade och fick

Läs mer

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN Den 14 oktober har Besöksnäringens Sverigeturné intagit Mora och träffar Dalarnas olika destinationsbolag, kommuner, Region Dalarna och andra

Läs mer

BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING

BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING Befolkningsutveckling Befolkningen i Båstads kommun var drygt 11000 personer under 1940-talet och fram till början av 50-talet. Kommunen var en typisk landsorts- och jordbrukskommun

Läs mer

Så bygger vi en inkluderande arbetsmarknad

Så bygger vi en inkluderande arbetsmarknad Så bygger vi en inkluderande arbetsmarknad Klicka här för att ändra format Li Jansson, arbetsmarknadsekonom Arbetsmarknaden förändras Digitalisering Klicka här för att ändra format Hälften av världens

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen SKTFs förbundsmöte Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande... 1 Bakgrund... 1 Förslag... 2 Målen SKTF 2012... 5 Övrigt... 5 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

Framväxtbolaget i Dalarna. Kompetensförsörjning på lokal nivåproblem

Framväxtbolaget i Dalarna. Kompetensförsörjning på lokal nivåproblem Kompetensförsörjning på lokal nivåproblem och lösningar Rätt person??? Önskelista - Hitta rätt person till specialisttjänster (i offentlig och privat sektor) - På (främst) längre sikt kunna bemanna kommunala

Läs mer

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln 1 (9) 2010-01-28 Arbetsmarknadsåret 2009 Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln Den mycket kraftiga nedgången i världsekonomin under hösten 2008 fortsatte ett stycke in på 2009. Under senare delen

Läs mer

Avtal som ger reallöneökningar, konkurrenskraft och hög sysselsättning

Avtal som ger reallöneökningar, konkurrenskraft och hög sysselsättning Avtal som ger reallöneökningar, konkurrenskraft och hög sysselsättning Av Industriavtalet framgår att industrins parter samarbetar för att säkerställa en stabil lönebildning i Sverige. Det innebär att

Läs mer

Medierna och arbetskraftsinvandringen

Medierna och arbetskraftsinvandringen Timbro Medieinstitut 2013-03- 26 Medierna och arbetskraftsinvandringen GENOMGÅNG AV SEX MEDIERS RAPPORTERING DET SENASTE ÅRET Reformen om arbetskraftsinvandring från länder utanför EU sjösattes 2008. Mediernas

Läs mer

Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi

Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi Så bidrar Coca-Cola till svensk ekonomi När du köper en Coca-Cola i Sverige kanske du inte tänker på allt som ligger bakom den och hur den bidrar till

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 11.10.2007 KOM(2007) 600 slutlig Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av medel ur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

Hur länge ska folk jobba?

Hur länge ska folk jobba? DEBATTARTIKEL Bengt Furåker Hur länge ska folk jobba? Denna artikel diskuterar statsminister Fredrik Reinfeldts utspel tidigare i år om att vi i Sverige behöver förvärvsarbeta längre upp i åldrarna. Med

Läs mer

ANDRA UPPLAGAN LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

ANDRA UPPLAGAN LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen ANDRA UPPLAGAN LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad PENNINGPOLITISK RAPPORT OKTOBER 13 3 Utvecklingen på arbetsmarknaden är viktig för Riksbanken vid utformningen av penningpolitiken. För att få en så rättvisande

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

Sveriges ekonomi inte tillräckligt bra

Sveriges ekonomi inte tillräckligt bra 2014-02-28 PM Till: Från: Tid: Ärende: Ann Öberg Jonas Frycklund, Göran Grahn Utveckling av BNP per capita Sveriges ekonomi inte tillräckligt bra Den allmänna bilden är att svensk ekonomi har utvecklats

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 19 september 2001 PE 305.713/1-21 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Mauro Nobilia (PE 305.713) KOMMISSIONENS MEDDELANDE

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR

RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR SAMMANFATTNING Återhämtningen i svensk ekonomi har tappat fart till följd av den mycket tröga utvecklingen på många av landets viktigaste exportmarknader.

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006 Konkurrensen om arbetskraften i Baltikum hårdnar Arbetskraftskostnaderna i Estland och Lettland ökar snabbast av de nya EU-länderna. Sedan 2001 har den genomsnittliga

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Offentlig sektor sackar efter i IT-användningen Svenska myndigheter behöver bli Smarta Myndigheter

Offentlig sektor sackar efter i IT-användningen Svenska myndigheter behöver bli Smarta Myndigheter Offentlig sektor sackar efter i IT-användningen Svenska myndigheter behöver bli Smarta Myndigheter Rapport kring en omfattande TNS-Sifo-undersökning av IT-användandet i näringsliv och offentlig sektor

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (5) Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär Fråga 1 Vilken typ av företag är ni? Olika typer av företag har olika förutsättningar att arbeta med leverantörsansvar

Läs mer

NyföretagarCentrum STRÄNGNÄS. Utförd av IUC Sverige AB 2010

NyföretagarCentrum STRÄNGNÄS. Utförd av IUC Sverige AB 2010 IUC Sverige AB RAPPORT SEK! Samhällsekonomisk kalkyl NyföretagarCentrum STRÄNGNÄS Utförd av IUC Sverige AB 2010 RAPPORT 2010-06-30 Samhällsekonomisk Kalkyl NyföretagarCentrum Strängnäs Sammanfattning Våra

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Blekinge, 13 maj 2011 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Antalet nyanmälda platser ökar kraftigt Under den senaste månaden nyanmäldes 670 1 lediga platser till länets arbetsförmedlingar,

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M):

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M): 15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya affärsmöjligheter Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Rapport av Annakarin Wall, Kommunal 2013 Kommunal Visstid på livstid? - En rapport

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

6 Sammanfattning. Problemet

6 Sammanfattning. Problemet 6 Sammanfattning Oförändrad politik och oförändrat skatteuttag möjliggör ingen framtida standardhöjning av den offentliga vården, skolan och omsorgen. Det är experternas framtidsbedömning. En sådan politik

Läs mer

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida Till dig som är paneldeltagare vid Föräldrakrafts seminarium Vägen till arbete i Almedalen den 30 juni Stockholm i juni 2015 INSPEL INFÖR PANELSAMTAL 1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete

Läs mer

BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar

BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar Sammanställt av Swedwatch i augusti 2013 Hur är blåbärsplockningen i Sverige organiserad? Den kommersiella bärplockningen är uppdelad på två system. I det ena

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bo Gustavsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti månad 2015 Fått arbete Antalet personer som fick arbete var under augusti 1 229 i

Läs mer

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2010. Arbetsmarknaden stärks framför allt inom servicesektorn

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2010. Arbetsmarknaden stärks framför allt inom servicesektorn Sida: 1 av 5 Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens siffror över antalet inskrivna arbetslösa är väsentligt lägre än antalet arbetslösa i SCB:s arbetskraftsundersökningar. Summan av inskrivna arbetslösa

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Varsel och dess samband med arbetslösheten

Varsel och dess samband med arbetslösheten Fördjupning i Konjunkturläget december 28 (Konjunkturinstitutet) 16 Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Diagram 15 Varsel Tusentals personer 2 2 Varsel och dess samband med arbetslösheten 15 1 15

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

ARBETSNYTT KINA. Hej och välkommen till ett nytt nummer av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA.

ARBETSNYTT KINA. Hej och välkommen till ett nytt nummer av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA. ARBETSNYTT KINA Hej och välkommen till ett nytt nummer av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA. Denna upplaga av ARBETSNYTT KINA reflekterar i mångt och mycket vidden av mitt bevakningsområde som sträcker sig

Läs mer

Swedbank Analys Nr 3 3 mars 2009

Swedbank Analys Nr 3 3 mars 2009 Swedbank Analys Nr 3 3 mars 2009 Avtalet på arbetsmarknaden är ett val mellan pest och kolera Uppgörelsen mellan IF Metall och fyra arbetsgivarorganisationer handlar om arbetstidförkortning. Positivt är

Läs mer

Blackebergs gymnasium

Blackebergs gymnasium Nästa: Kina Praktik i Kina För att ge eleverna på Stockholm stads gymnasieskolor en så bra utbildning som möjligt har en satsning genomförts de senaste två åren: Gymnasieskolorna har kraftigt utökat sitt

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 Baltikum snabbväxande ekonomier men få nya jobb skapas Bland de nya EU-medlemmarna är det de baltiska länderna som framstår som snabbväxare. Under perioden 1996-2004

Läs mer

Aktuella projekt inom Arbetsförmedlingens internationella utvecklingssamarbete

Aktuella projekt inom Arbetsförmedlingens internationella utvecklingssamarbete PM Sida: 1 av 6 Aktuella projekt inom Arbetsförmedlingens internationella utvecklingssamarbete Augusti 2012 Arbetsförmedlingen Internationella staben Sida: 2 av 6 Afrika-Asien Syfte: Utveckla kapaciteten

Läs mer

Vem kan rädda den svenska välfärden?

Vem kan rädda den svenska välfärden? Fokus på arbetsmarknad och utbildning Den svenska välfärden Vem kan rädda den svenska välfärden? Johan Jönsson 7 Kan vi bevara den svenska välfärden? Hur ska det i så fall gå till? Alla vet vi att välfärd

Läs mer

Lönekartläggning och analys samt Handlingsplan för jämställda löner 2015-2017

Lönekartläggning och analys samt Handlingsplan för jämställda löner 2015-2017 Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 285 1(18) Lönekartläggning och analys samt Handlingsplan för jämställda löner 2015-2017 2(18) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syftet med kartläggningen...

Läs mer

Är skyddsombudet lönsamt?

Är skyddsombudet lönsamt? Är skyddsombudet lönsamt? 1. Lönsamt för vem? 2. Hur är skyddsombudet lönsamt? Sten Gellerstedt, LO 28 april 2009 1 Är skyddsombudet lönsamt? Samhällets kostnad för arbetsrelaterad sjukfrånvaro 47 95 miljarder

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Framväxtbolaget i Dalarna. Kompetensförsörjning på lokal nivåproblem

Framväxtbolaget i Dalarna. Kompetensförsörjning på lokal nivåproblem Kompetensförsörjning på lokal nivåproblem och lösningar Rätt person??? Önskelista - Hitta rätt person till specialisttjänster (i offentlig och privat sektor) - På (främst) längre sikt kunna bemanna kommunala

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 25 juni 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - IFO-index föll för andra

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Ingen solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Vi reser mer än någonsin Rese- och turismsektorn är en av världens största branscher och står för nio procent av världens BNP.

Läs mer

Lång sikt: Arbetslöshet

Lång sikt: Arbetslöshet Del Lång sikt: Arbetslöshet Arbetslöshet. Varför finns den? Varför är det ett problem? Vi kommer att lära oss att det finns olika typer av arbetslöshet, och olika anledningar. Tänk på att det här kapitlet

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

Nationell samling för unga utanför

Nationell samling för unga utanför 2015-05-01 Nationell samling för unga utanför Ungdomsarbetslösheten i Sverige Ungdomsarbetslösheten har stigit och Sverige har idag en högre ungdomsarbetslöshet än jämförbara länder. År 2014 uppgick arbetslösheten

Läs mer

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto:s1: Berit Roald/Scanpix; s 4, 5, 12 och 13: Leif Zetterling Produktion: TCO, avdelningen för kommunikation & opinion, 2010 Tryck: CM Gruppen, Stockholm, oktober

Läs mer

Nyhet! Upplaga 1. Vision utbildningar. Mentorskapsprogram. för avdelningar och klubbar. *Förslag på utbildningsmaterial*

Nyhet! Upplaga 1. Vision utbildningar. Mentorskapsprogram. för avdelningar och klubbar. *Förslag på utbildningsmaterial* Nyhet! Upplaga 1 Vision utbildningar Mentorskapsprogram för avdelningar och klubbar *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och

Läs mer

Den tredje industriella revolutionen och den svenska arbetsmarknaden. Föreläsning Lena Gonäs februari 2009 Arbetsvetenskap

Den tredje industriella revolutionen och den svenska arbetsmarknaden. Föreläsning Lena Gonäs februari 2009 Arbetsvetenskap Den tredje industriella revolutionen och den svenska arbetsmarknaden Föreläsning Lena Gonäs februari 2009 Arbetsvetenskap Uppläggning av föreläsningen Begrepp och grundläggande fakta Den tredje industriella

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning - en enkätundersökning genomförd av NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Inledning Alla har rätt till ett liv utan diskriminering,

Läs mer