Ämne Subject in English Kurs Course in English Kod / Code ATV- och MC-teknik ATVs and motorcycles Reparation av motorcyklar och ATV Repairs of

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ämne Subject in English Kurs Course in English Kod / Code ATV- och MC-teknik ATVs and motorcycles Reparation av motorcyklar och ATV Repairs of"

Transkript

1 Ämne Subject in English Kurs Course in English Kod / Code ATV- och MC-teknik ATVs and motorcycles Reparation av motorcyklar och ATV Repairs of motorcycles and ATVs ATVREP0 Administration Administration Administration 1 Administration 1 ADMADM01 Administration Administration Administration 2 Administration 2 ADMADM02 Administration Administration Administration specialisering Administration specialisation ADMADM00S Administration Administration Personaladministration Personnel Administration ADMPER0 Administration Administration Receptions- och konferensservice Reception and conference services ADMREC0 Affärskommunikation Business Communication Affärskommunikation Business Communication AFFAFÄ00S Animation Animation Animation 1 Animation 1 ANIANI01 Animation Animation Animation 2 Animation 2 ANIANI02 Animation Animation Animation specialisering Animation specialisation ANIANI00S Anläggning Construction Anläggning 1 Construction 1 ANLANL01 Anläggning Construction Anläggning 2 Construction 2 ANLANL02 Anläggning Construction Anläggning gröna ytor Construction green areas ANLANL0 Anläggning Construction Anläggning ledningsbyggnad Construction pipe building ANLANÄ0 Anläggning Construction Anläggning stensättning Construction stone paving ANLANG0 Anläggning Construction Anläggning vägbyggnad Construction road construction ANLANN0 Anläggning Construction Anläggningsprocessen Construction process ANLANS0 Anläggningsförare Construction driver Anläggningsförare 1 Construction driver 1 ANAANA01 Anläggningsförare Construction driver Anläggningsförare 2 Construction driver 2 ANAANA02 Anläggningsförare Construction driver Anläggningsförare 3 Construction driver 3 ANAANA03 Anläggningsförare Construction driver Anläggningsförare 4 Construction driver 4 ANAANA04 Anläggningsförare Construction driver Anläggningsförare process Construction driver process ANAANL0 Arkitektur Architecture Arkitektur hus Architecture house ARKARK0 Arkitektur Architecture Arkitektur rum Architecture room ARKARI0 Automationsteknik Automation technology Allmän automationsteknik General automation technology AUTALL0 Automationsteknik Automation technology Avhjälpande och förebyggande underhåll Support and preventative maintenance AUTAVH0 Automationsteknik Automation technology Elmotordrivsystem Electric motor drive systems AUTELD0 Automationsteknik Automation technology Fastighetsautomation 1 Property automation 1 AUTFAS01 Automationsteknik Automation technology Fastighetsautomation 2 Property automation 2 AUTFAS02 Automationsteknik Automation technology Industriautomation Industrial automation AUTIND0 Automationsteknik Automation technology Robotteknik Robotics AUTROB0 Bageri- och konditorikunskap Baking and patisserie Bageri 1 Baking 1 BAGBAG01 Bageri- och konditorikunskap Baking and patisserie Bageri 2 Baking 2 BAGBAG02 Bageri- och konditorikunskap Baking and patisserie Bageri 3 Baking 3 BAGBAG03 Bageri- och konditorikunskap Baking and patisserie Bageri 4 Baking 4 BAGBAG04 Bageri- och konditorikunskap Baking and patisserie Bageri specialisering Bakery specialisation BAGBAG00S Bageri- och konditorikunskap Baking and patisserie Choklad och konfektyr Chocolate and confectionery BAGCHO0 Bageri- och konditorikunskap Baking and patisserie Konditori 1 Patisserie 1 BAGKON01 Bageri- och konditorikunskap Baking and patisserie Konditori 2 Patisserie 2 BAGKON02 Bageri- och konditorikunskap Baking and patisserie Konditori 3 Patisserie 3 BAGKON03 Bageri- och konditorikunskap Baking and patisserie Konditori 4 Patisserie 4 BAGKON04

2 Bageri- och konditorikunskap Baking and patisserie Konditori specialisering Patisserie specialisation BAGKON00S Beläggning Surfacing Beläggning Surfacing BELBEL0 Beläggning Surfacing Beläggningsarbeten Surfacing work BELBEÄ0 Beläggning Surfacing Beläggningsmaskiner Surfacing machinery BELBEG0 Berghantering Rock handling Bergarbeten Rock work BERBER0 Berghantering Rock handling Bergborrning Rock drilling BERBEB0 Berghantering Rock handling Bergmaskiner Rock machinery BERBEM0 Berghantering Rock handling Bergsprängning Rock blasting BERBEP0 Betong Concrete Betong 1 lågform och platta på mark Concrete 1 boards and plate on ground BETBET01 Betong Concrete Betong 2 väggar och pelare Concrete 2 walls and columns BETBET02 Betong Concrete Betong 3 bärlag Concrete 3 floor structures BETBET03 Betong Concrete Betong 4 golv Concrete 4 floor BETBET04 Bild Art Bild Art BILBIL0 Bild Art Bild och form 1a1 Art and design 1a1 BILBIL01a1 Bild Art Bild och form 1a2 Art and design 1a2 BILBIL01a2 Bild Art Bild och form 1b Art and design 1b BILBIL01b Bild Art Bild och form specialisering Art and design specialisation BILBIL00S Bild Art Form Design BILFOM0 Bildteori Art theory Bildteori Art theory BIDBIT0 Biodling Beekeeping Biodling Beekeeping BINBIO0 Biologi Biology Biologi 1 Biology 1 BIOBIO01 Biologi Biology Biologi 2 Biology 2 BIOBIO02 Biologi Biology Bioteknik Biotechnology BIOBIT0 Biologi naturbruk Biology natural resources Bevarandebiologi Conservation biology BIGBEA0 Biologi naturbruk Biology natural resources Biologi naturbruk specialisering Biology natural resources specialisation BIGBIG00S Biologi naturbruk Biology natural resources Djurens biologi Animal biology BIGDJE0 Biologi naturbruk Biology natural resources Marken och växternas biologi Soil and plant biology BIGMAN0 Biologi i vattenmiljöer Biology in aquatic environments Biologi i vattenmiljöer 1 Biology in aquatic environments 1 BIIVAT01 Biologi i vattenmiljöer Biology in aquatic environments Biologi i vattenmiljöer 2 Biology in aquatic environments 2 BIIVAT02 Biologi i vattenmiljöer Biology in aquatic environments Biologi i vattenmiljöer 3 Biology in aquatic environments 3 BIIVAT03 Brand, bevakning och säkerhet Fire, surveillance and safety Akut omhändertagande Emergency custody BEVAKU0 Brand, bevakning och säkerhet Fire, surveillance and safety Bevakning och säkerhet Surveillance and safety BEVBEV0 Brand, bevakning och säkerhet Fire, surveillance and safety Brand och räddning Fire and rescue BEVBRA0 Brand, bevakning och säkerhet Fire, surveillance and safety Vardagsolyckor Daily accidents BEVVAR0 Bygg och anläggning Building and construction Bygg och anläggning 1 Building and construction 1 BYGBYG01 Bygg och anläggning Building and construction Bygg och anläggning 2 Building and construction 2 BYGBYG02 Byggproduktionsledning Building production management Grundläggande mätningsteknik Basic measurement techniques BYLGRN0 Byggproduktionsledning Building production management Planering före byggstart Planning before building BYLPLA0 Byggproduktionsledning Building production management Produktionsstyrning i byggskedet Production control in building BYLPRO0 Båtkunskap Boats Kustnavigation och säkerhet Coastal navigation and safety BATKUS0 Båtkunskap Boats Skärgårdsnavigation Archipelago navigation BATSKA0 Cad CAD Cad 1 CAD 1 CADCAD01 Cad CAD Cad 2 CAD 2 CADCAD02

3 Cad CAD Cad 3 CAD 3 CADCAD03 Cirkus Circus Akrobatik Acrobatics CIRAKR00S Cirkus Circus Cirkus 1 Circus 1 CIRCIR01S Cirkus Circus Cirkus 2 Circus 2 CIRCIR02S Dansgestaltning Dance interpretation Dansgestaltning 1 Dance interpretation 1 DANDAN01 Dansgestaltning Dance interpretation Dansgestaltning 2 Dance interpretation 2 DANDAN02 Dansgestaltning Dance interpretation Dansimprovisation Dance improvisation DANDAS0 Dansgestaltning Dance interpretation Dansimprovisation och komposition Dance improvisation and composition DANDAI0 Dansgestaltning Dance interpretation Koreografi Choreography DANKOO0 Dansgestaltning Dance interpretation Repertoar Repertoire DANREE0 Dansgestaltning för yrkesdansare Dance interpretation for professional dancers Dansimprovisation och komposition för Dance improvisation and composition for DAGDAN0 yrkesdansare professional dancers Dansgestaltning för yrkesdansare Dance interpretation for professional dancers Pas de deux/partnering Pas de deux/partnering DAGPAS0 Dansgestaltning för yrkesdansare Dance interpretation for professional dancers Repertoar för yrkesdansare Repertoire for professional dancers DAGREP0 Dansgestaltning för yrkesdansare Dance interpretation for professional dancers Scenisk verksamhet för yrkesdansare Stage performance for professional dancers DAGSCE0 Dansorientering Dance orientation Dansorientering Dance orientation DASDAO0 Dansteknik Dance techniques Dansteknik 1 Dance techniques 1 DATDAS01S Dansteknik Dance techniques Dansteknik 2 Dance techniques 2 DATDAS02S Dansteknik Dance techniques Dansteknik 3 Dance techniques 3 DATDAS03S Dansteknik Dance techniques Dansteknik 4 Dance techniques 4 DATDAS04S Dansteknik Dance techniques Dansteknik specialisering Dance techniques specialisation DATDAN00S Dansteknik Dance techniques Dansträning Dance training DATDAR0 Dansteknik för yrkesdansare Dance techniques for professional dancers Dansteknik breddning Dance techniques extension DAKDAN0 Dansteknik för yrkesdansare Dance techniques for professional dancers Dansträning för yrkesdansare Dance training for professional dancers DAKDAS0 Dansteknik för yrkesdansare Dance techniques for professional dancers Klassisk balett 1 Classical ballet 1 DAKKLA01 Dansteknik för yrkesdansare Dance techniques for professional dancers Klassisk balett 2 Classical ballet 2 DAKKLA02 Dansteknik för yrkesdansare Dance techniques for professional dancers Klassisk balett 3 Classical ballet 3 DAKKLA03 Dansteknik för yrkesdansare Dance techniques for professional dancers Modern nutida dans 1 Modern contemporary dance 1 DAKMOD01 Dansteknik för yrkesdansare Dance techniques for professional dancers Modern nutida dans 2 Modern contemporary dance 2 DAKMOD02 Dansteknik för yrkesdansare Dance techniques for professional dancers Modern nutida dans 3 Modern contemporary dance 3 DAKMOD03 Dansteori Dance theory Dansteori Dance theory DAEDAT0 Datalagring Data storage Datalagring Data storage DALDAT0 Dator- och kommunikationsteknik Computers and ICT Dator- och nätverksteknik Computers and network technology DAODAC0 Dator- och kommunikationsteknik Computers and ICT Datorsamordning och support Computer coordination and support DAODAT0 Dator- och kommunikationsteknik Computers and ICT Datorteknik 1a Computer technology 1a DAODAT01a Dator- och kommunikationsteknik Computers and ICT Datorteknik 1b Computer technology 1b DAODAT01b Dator- och kommunikationsteknik Computers and ICT Digital kommunikationsteknik Digital communication technology DAODIG0 Dator- och kommunikationsteknik Computers and ICT Industriell informationsteknik Industrial ICT DAOINU0 Dator- och kommunikationsteknik Computers and ICT Multimediasystem Multimedia systems DAOMUL0 Datorstyrd produktion Computer-controlled production Cad/cam CAD/CAM DARCAD0 Datorstyrd produktion Computer-controlled production Datorstyrd produktion 1 Computer-controlled production 1 DARDAT01S Datorstyrd produktion Computer-controlled production Datorstyrd produktion 2 Computer-controlled production 2 DARDAT02 Datorstyrd produktion Computer-controlled production Datorstyrd produktion 3 Computer-controlled production 3 DARDAT03

4 Datorstyrd produktion Computer-controlled production Datorstyrd produktion 4 Computer-controlled production 4 DARDAT04 Datorstyrd produktion Computer-controlled production Datorstyrd produktion 5 Computer-controlled production 5 DARDAT05 Datorstyrd produktion Computer-controlled production Datorstyrd produktion 6 Computer-controlled production 6 DARDAT06 Design Design Design 1 Design 1 DESDES01 Design Design Design 2 Design 2 DESDES02 Design Design Designmodeller Design models DESDES0 Digitalt skapande Digital creativity Digitalt skapande 1 Digital creativity 1 DIGDIG01 Digitalt skapande Digital creativity Digitalt skapande 2 Digital creativity 2 DIGDIG02 Djur Animals Djur i zoohandel Animals in pet shops DJUDJI0 Djur Animals Djur specialisering Animals specialisation DJUDJU00S Djur Animals Djuren i naturbruket Animals in natural resource use DJUDJR0 Djur Animals Djurhållning Animal management DJUDJH0 Djur Animals Sällskapsdjur 1 Pets 1 DJUSÄL01 Djur Animals Sällskapsdjur 2 Pets 2 DJUSÄL02 Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård Animal health and medical care Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1 Animal health and medical care 1 DJRDJU01 Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård Animal health and medical care Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2 Animal health and medical care 2 DJRDJU02 Driftsäkerhet och underhåll Operations and maintenance Avhjälpande underhåll 1 Support maintenance 1 DRIAVH01 Driftsäkerhet och underhåll Operations and maintenance Avhjälpande underhåll 2 Support maintenance 2 DRIAVH02 Driftsäkerhet och underhåll Operations and maintenance Underhåll driftsäkerhet Maintenance reliability DRIUND0 Driftsäkerhet och underhåll Operations and maintenance Underhåll elteknik Maintenance electrical technology DRIUNE0 Driftsäkerhet och underhåll Operations and maintenance Underhåll hydraulik Maintenance hydraulics DRIUNR0 Driftsäkerhet och underhåll Operations and maintenance Underhåll hydraulik och pneumatik Maintenance hydraulics and pneumatics DRIUNH0 Driftsäkerhet och underhåll Operations and maintenance Underhåll lager och smörjteknik Maintenance bearings and lubricants DRIUNÅ0 Driftsäkerhet och underhåll Operations and maintenance Underhåll mekatronik Maintenance mechatronics DRIUNL0 Driftsäkerhet och underhåll Operations and maintenance Underhåll pneumatik Maintenance pneumatics DRIUNP0 Driftsäkerhet och underhåll Operations and maintenance Underhåll produktionsmekanik Maintenance production mechanics DRIUNO0 Driftsäkerhet och underhåll Operations and maintenance Underhåll pumpteknik Maintenance pump technology DRIUNU0 Driftsäkerhet och underhåll Operations and maintenance Underhåll transmissioner och uppriktning Maintenance transmissions and alignment DRIUNT0 Driftsäkerhet och underhåll Operations and maintenance Underhåll vibrationsteknik Maintenance vibration technology DRIUNV0 Dryckeskunskap Drinks Barteknik Bar services DRYBAT0 Dryckeskunskap Drinks Drycker Drinks DRYDRY0 Dryckeskunskap Drinks Drycker och ansvarsfull alkoholservering Drinks and responsible serving of alcohol DRYDRC0 Dryckeskunskap Drinks Drycker specialisering Drinks specialisation DRYDRY00S Däckstjänst Deck service Däckstjänst 1 Deck service 1 DACDAC01 Däckstjänst Deck service Däckstjänst 2 Deck service 2 DACDAC02 Däckstjänst Deck service Fartygsbefäl Bridge command DACFAR0 Däckstjänst Deck service Radiokommunikation till sjöss Radio communication at sea DACRAD0 El- och verkstadsteknik Electricity and engineering El- och verkstadsteknik Electricity and engineering VERVER0 Eldistributionsteknik Electricity distribution Belysningsnät Lighting mains ELDBEY0 Eldistributionsteknik Electricity distribution Högspänningsnät High tension systems ELDHÖG0 Eldistributionsteknik Electricity distribution Lågspänningsnät Low tension systems ELDLÅS0 Eldistributionsteknik Electricity distribution Nät- och transformatorstationer Network and substations ELDNÄT0

5 Eldistributionsteknik Electricity distribution Nätunderhållsarbete i stadsnät Network maintenance in urban networks ELDNÄU0 Eldistributionsteknik Electricity distribution Nätunderhållsarbete i vindkraftnät Network maintenance in windpower networks ELDNÄN0 Eldistributionsteknik Electricity distribution Nätunderhållsarbete på luftledningsnät 0,4 24kV Network maintenance in overhead line system ELDNÄD kV Elektronik Electronics Elektronik och mikrodatorteknik Electronics and microcomputer technology ELEELR0 Elektronik Electronics Låg- och högfrekvenskretsar Low and high frequency circuits ELELÅG0 Elektronik Electronics Mikrodatortillämpningar Microcomputer applications ELEMIK0 Elektronikproduktion Electronic production Elektronikproduktionsteknik Electronic production technologies ELKELO0 Elektronikproduktion Electronic production Provning och kontrollarbete Testing and inspection ELKPRV0 Elektroniksystem Electronic systems Bild- och ljudanläggningar Visual and audio systems ELTBID0 Elektroniksystem Electronic systems Kontorstekniksystem Office technology systems ELTKOT0 Elektroniksystem Electronic systems Marina elektroniksystem Marine electronic systems ELTMAR0 Elektroniksystem Electronic systems Trådlösa radiosystem Wireless radio systems ELTTRL0 Elektroteknik Electrotechnology Antenn- och kabel-tv-teknik Aerial and cable TV technology ELRANT0 Elektroteknik Electrotechnology Data- och medianät Computing and media networks ELRDAA0 Elektroteknik Electrotechnology Elektromekanik Electromechanics ELRELK0 Elektroteknik Electrotechnology Elkraftteknik Electrical power technology ELRELF0 Elementmontering Element assembly Elementmontering Element assembly ELMELM0 Ellära Electricity theory Ellära 1 Electricity theory 1 ELLELL01 Ellära Electricity theory Ellära 2 Electricity theory 2 ELLELL02 Ellära Electricity theory Praktisk ellära Practical electricity ELLPRA0 Elmätteknik Electricity metering technologies Elmätteknik 1 Electrical metering technology 1 ELÄELM01 Elmätteknik Electricity metering technologies Elmätteknik 2 Electrical metering technology 2 ELÄELM02 Elprojektering Electricity project planning Installationer Installations ELPINS0 Elprojektering Electricity project planning Projektering Project planning ELPPRO0 Energiteknik Energy technology Energiteknik 1 Energy technology 1 ENEENE01 Energiteknik Energy technology Energiteknik 2 Energy technology 2 ENEENE02 Energiteknik Energy technology Förnybar energi Renewable energy ENEFÖR0 Energiteknik Energy technology Vatten- och processkemi Water and process chemistry ENEVAE0 Engelska English Engelska 5 English 5 ENGENG05 Engelska English Engelska 6 English 6 ENGENG06 Engelska English Engelska 7 English 7 ENGENG07 Engelska för döva English for deaf persons Engelska för döva 5 English for deaf persons 5 ENLENE05 Engelska för döva English for deaf persons Engelska för döva 6 English for deaf persons 6 ENLENE06 Engelska för döva English for deaf persons Engelska för döva 7 English for deaf persons 7 ENLENE07 Entreprenörskap Entrepreneurship Entreprenörskap Entrepreneurship ENTENR0 Estetisk kommunikation Aesthetic communication Estetisk kommunikation 1 Aesthetic communication 1 ESTEST01 Estetisk kommunikation Aesthetic communication Estetisk kommunikation 2 Aesthetic communication 2 ESTEST02 Estetisk kommunikation Aesthetic communication Estetisk kommunikation 3 Aesthetic communication 3 ESTEST03 Eurytmi Eurythmy Eurytmi 1 Eurythmy 1 EUREUR01 Eurytmi Eurythmy Eurytmi 2 Eurythmy 2 EUREUR02 Eurytmi Eurythmy Eurytmi 3 Eurythmy 3 EUREUR03

6 Eurytmi Eurythmy Eurytmi 4 Eurythmy 4 EUREUR04 Eventteknik Events Eventteknik Events EVEEVN0 Eventteknik Events Ljudproduktionsteknik Audio production technology EVELJD0 Eventteknik Events Ljus- och bildproduktionsteknik Lighting and visual production EVELJS0 Fartygsteknik Shipping technology Lasthantering och passagerarsäkerhet Cargo handling and passenger safety FARLAS0 Fartygsteknik Shipping technology Skeppsteknik Ship stability FARSKE0 Fastighetsförvaltning Property management Fastighetsförvaltning Property management FAFFAS0 Fastighetsförvaltning Property management Fastighetskommunikation Property communication FAFFAT0 Fastighetsförvaltning Property management Informationsteknik i fastighetsförvaltning Information technology in property FAFINF0 administration Fastighetsservice Property service Fastighetsservice VVS Property service HVS FASFAE0 Fastighetsservice Property service Fastighetsservice byggnader Property service buildings FASFAS0 Fastighetsservice Property service Fastighetsservice elarbeten Property service electricity work FASFAH0 Fastighetsservice Property service Fastighetsservice ytor Property service surfaces FASFAV0 Film- och tv-produktion Film and TV production Film- och tv-produktion 1 Film and TV studies 1 FILFIL01 Film- och tv-produktion Film and TV production Film- och tv-produktion 2 Film and TV studies 2 FILFIL02 Film- och tv-produktion Film and TV production Filmproduktion Film production FILFIL0 Film- och tv-produktion Film and TV production Manus för film och tv Scriptwriting for Film and TV FILMAN0 Film- och tv-produktion Film and TV production Tv-produktion TV production FILTVP0 Filosofi Philosophy Filosofi 1 Philosophy 1 FIOFIO01 Filosofi Philosophy Filosofi 2 Philosophy 2 FIOFIO02 Fiske Fishery Fiske 1 Fishery 1 FISFIS01 Fiske Fishery Fiske 2 Fishery 2 FISFIS02 Fiske Fishery Fiske 3 Fishery 3 FISFIS03 Fiskevård Fishery conservation Fiskevård 1 Fishery conservation 1 FIKFIS01 Fiskevård Fishery conservation Fiskevård 2 Fishery conservation 2 FIKFIS02 Fiskevård Fishery conservation Fiskevård 3 Fishery conservation 3 FIKFIS03 Flygplatsteknik Airport technology Flygplatsen Airports FLGFLY0 Flygplatsteknik Airport technology Fälthållning Airfield maintenance FLGFAL0 Flygyrkesteknik Aviation technology Aerodynamik Aerodynamics FLYAER0 Flygyrkesteknik Aviation technology Digitalteknik och flyginstrument Digital technologies and flight instruments FLYDII0 Flygyrkesteknik Aviation technology Elektronik flyg Electronics aviation FLYELT0 Flygyrkesteknik Aviation technology Ellära flyg Electricity - aviation FLYELL0 Flygyrkesteknik Aviation technology Flyglagstiftning Aviation legislation FLYFLY0 Flygyrkesteknik Aviation technology Flygplanslära Aircraft mechanics FLYFLG0 Flygyrkesteknik Aviation technology Gasturbinmotorer Gas turbine engines FLYGAT0 Flygyrkesteknik Aviation technology Helikopterlära Helicopter mechanics FLYHEL0 Flygyrkesteknik Aviation technology Kolvmotor Piston engines FLYKOL0 Flygyrkesteknik Aviation technology Materiallära flyg Materials flight FLYMAA0 Flygyrkesteknik Aviation technology Mänskliga faktorer Human factors FLYMAS0 Flygyrkesteknik Aviation technology Underhållsteknik flyg Maintenance flight FLYUNS0 Fordons- och transportbranschen Vehicle and transport industry Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden Conditions and working areas of vehicle and transport industry FORFOD0

7 Fordonsteknik Vehicle technology Fordonsteknik introduktion Vehicle technology introduction FODFOO0 Fordonstestteknik Vehicle testing technology Fordonstestteknik Vehicle testing technology FOOFOR0 Fordonstestteknik Vehicle testing technology Miljöer och utrustning för fordonstest Environments and equipment for vehicle testing FOOMIL0 Formgivning Creative design Fackteckning och design Technical drawing and design FOMFAC0 Formgivning Creative design Formgivning 1 Creative design 1 FOMFOR01S Formgivning Creative design Formgivning 2 Creative design 2 FOMFOR02S Formgivning Creative design Formgivning 3 Creative design 3 FOMFOR03S Formgivning Creative design Textil färg och form Textile colour and design FOMTEX0 Fotografisk bild Photography Fotografisk bild 1 Photography 1 FOTFOT01 Fotografisk bild Photography Fotografisk bild 2 Photography 2 FOTFOT02 Fotografisk bild Photography Fotografisk bild 3 Photography 3 FOTFOT03 Fotografisk bild Photography Fotografisk bild 4 Photography 4 FOTFOT04 Fritids- och friskvårdsverksamheter Leisure and recreational activities Bad- och friskvårdsanläggningar Swimming and recreational facilities FRIBAD0 Fritids- och friskvårdsverksamheter Leisure and recreational activities Drift och underhåll av fritidsanläggningar Operation and maintenance of recreational FRIDRF0 facilities Fritids- och friskvårdsverksamheter Leisure and recreational activities Fritids- och friskvårdsverksamheter Leisure and recreational activities FRIFRT0 Fritids- och friskvårdsverksamheter Leisure and recreational activities Fritidsmiljöer och arenor Recreational environments and arenas FRIFRS0 Fritids- och idrottskunskap Recreation and sports Fritids- och idrottskunskap Recreation and sports FRTFRD0 Fritidsbåtteknik Recreational boats Båthantering och underhåll Boat handling and maintenance FRDBAT0 Fritidsbåtteknik Recreational boats Båtsystem Boat systems FRDBAS0 Fritidsbåtteknik Recreational boats Konstruktion och reparation 1 Construction and repairs 1 FRDKON01 Fritidsbåtteknik Recreational boats Konstruktion och reparation 2 Construction and repairs 2 FRDKON02 Fritidsbåtteknik Recreational boats Plast- och lamineringsteknik Plastic and lamination techniques FRDPLA0 Fysik Physics Fysik 1a Physics 1a FYSFYS01a Fysik Physics Fysik 1b1 Physics 1b1 FYSFYS01b1 Fysik Physics Fysik 1b2 Physics 1b2 FYSFYS01b2 Fysik Physics Fysik 2 Physics 2 FYSFYS02 Fysik Physics Fysik 3 Physics 3 FYSFYS03 Företagsekonomi Business economics Entreprenörskap och företagande Entrepreneurship and business FÖRENT0 Företagsekonomi Business economics Företagsekonomi 1 Business economics 1 FÖRFÖR01 Företagsekonomi Business economics Företagsekonomi 2 Business economics 2 FÖRFÖR02 Företagsekonomi Business economics Företagsekonomi specialisering Business economics specialisation FÖRFÖR00S Företagsekonomi Business economics Marknadsföring Marketing FÖRMAD0 Företagsekonomi Business economics Redovisning 1 Accounting 1 FÖRRED01 Företagsekonomi Business economics Redovisning 2 Accounting 2 FÖRRED02 Försäljning och kundservice Sales and customer service Personlig försäljning 1 Personal sales 1 FÖSPER01 Försäljning och kundservice Sales and customer service Personlig försäljning 2 Personal sales 2 FÖSPER02 Försäljning och kundservice Sales and customer service Personlig försäljning 3 Personal sales 3 FÖSPER03 Försäljning och kundservice Sales and customer service Servicekunskap Service FÖSSEV0 Försäljning och kundservice Sales and customer service Telefon- och internetservice Telephony and Internet services FÖSTEL0 Geografi Geography Geografi 1 Geography 1 GEOGEO01 Geografi Geography Geografi 2 Geography 2 GEOGEO02

8 Geografi Geography Geografiska informationssystem Geographic information systems GEOGEO0 Gerontologi och geriatrik Gerontology and geriatrics Vård och omsorg vid demenssjukdom Health and social care for dementia GERVÅR0 Gerontologi och geriatrik Gerontology and geriatrics Äldres hälsa och livskvalitet Older people's health and quality of life GERÄLD0 Godshantering Freight handling Godshantering vux Freight handling adult GODGOD1 Godshantering Freight handling Hantering av varor och gods Handling goods and freight GODHAT0 Godshantering Freight handling Lastbärare Load carrier GODLAS0 Godshantering Freight handling Maskinell godshantering Machine freight handling GODMAL0 Godshantering Freight handling Tunga arbetsmaskiner Heavy work machines GODTUN0 Godstransporter Freight transporters Godstrafik Freight transport GOSGOD0 Godstransporter Freight transporters Godstransporter specialisering Freight transporters specialisation GOSGOD00S Godstransporter Freight transporters Lastbilsmonterad kran Lorry mounted cranes GOSLAL0 Golvläggning Floor laying Golvläggning 1 Floor laying 1 GOLGOL01 Golvläggning Floor laying Golvläggning 2 våtrum Floor laying 2 wet rooms GOLGOL02 Golvläggning Floor laying Golvläggning 3 trä och laminat Floor laying 3 wood and laminate GOLGOL03 Grafisk kommunikation Graphic communication Grafisk illustration Graphic illustration GRAGRI0 Grafisk kommunikation Graphic communication Grafisk illustration i pixelgrafik Graphic illustration pixel graphics GRAGRP0 Grafisk kommunikation Graphic communication Grafisk illustration i vektorgrafik Graphic illustration vector graphics GRAGRV0 Grafisk kommunikation Graphic communication Grafisk kommunikation 1 Graphic communication 1 GRAGRA01 Grafisk kommunikation Graphic communication Grafisk kommunikation 2 Graphic communication 2 GRAGRA02 Grafisk kommunikation Graphic communication Grafiska arbetsflöden och analysmodeller Graphic workflow and analysis models GRAGRA0 Grafisk kommunikation Graphic communication Original, reproduktion och prepress Original, reproduction and prepress GRAGRR0 Grafisk produktion Graphic production Grafisk produktion 1 Graphic production 1 GRFGRF01 Grafisk produktion Graphic production Grafisk produktion 2 Graphic production 2 GRFGRF02 Grafisk produktion Graphic production Grafisk produktion 3 Graphic production 3 GRFGRF03 Grafisk produktion Graphic production Grafisk produktion 4 Graphic production 4 GRFGRF04 Grundläggande vård och omsorg Basic health and social care Grundläggande vård och omsorg Basic health and social care GRUGRD0 Gränssnittsdesign Interface design Gränssnitt 3D Interface 3D GRÄGRN0 Gränssnittsdesign Interface design Gränssnittsdesign Interface design GRÄGRÄ0 Gymnasieingenjören i praktiken Upper secondary engineering practice Gymnasieingenjören i praktiken Upper secondary engineering practice GYMGYM0 Handel Retailing Affärsutveckling och ledarskap Business development and leadership HANAFR0 Handel Retailing Branschkunskap inom handel och administration Industry knowledge in retailing and HANBRS0 administration Handel Retailing Handel specialisering Retailing specialisation HANHAN00S Handel Retailing Praktisk marknadsföring 1 Practical marketing 1 HANPRA01 Handel Retailing Praktisk marknadsföring 2 Practical marketing 2 HANPRA02 Handel Retailing Praktisk marknadsföring 3 Practical marketing 3 HANPRA03 Hantverk Handicrafts Finsnickeri 1 Cabinet making 1 HAVFIN01 Hantverk Handicrafts Finsnickeri 2 Cabinet making 2 HAVFIN02 Hantverk Handicrafts Finsnickeri 3 Cabinet making 3 HAVFIN03 Hantverk Handicrafts Finsnickeri 4 Cabinet making 4 HAVFIN04 Hantverk Handicrafts Finsnickeri 4 specialisering Cabinet making 4 specialisation HAVFIN04S Hantverk Handicrafts Finsnickeri 5 Cabinet making 5 HAVFIN05 Hantverk Handicrafts Finsnickeri 5 specialisering Cabinet making 5 specialisation HAVFIN05S

9 Hantverk Handicrafts Finsnickeri 6a Cabinet making 6a HAVFIN06a Hantverk Handicrafts Finsnickeri 6b Cabinet making 6b HAVFIN06b Hantverk Handicrafts Florist 1 Floristry 1 HAVFLO01 Hantverk Handicrafts Florist 2 Floristry 2 HAVFLO02 Hantverk Handicrafts Florist 3 Floristry 3 HAVFLO03 Hantverk Handicrafts Florist 4 Floristry 4 HAVFLO04 Hantverk Handicrafts Florist 4 specialisering Floristry 4 specialisation HAVFLO04S Hantverk Handicrafts Florist 5 Floristry 5 HAVFLO05 Hantverk Handicrafts Florist 5 specialisering Floristry 5 specialisation HAVFLO05S Hantverk Handicrafts Florist 6a Floristry 6a HAVFLO06a Hantverk Handicrafts Florist 6b Floristry 6b HAVFLO06b Hantverk Handicrafts Frisör 1 Hairdressing 1 HAVFRI01 Hantverk Handicrafts Frisör 2 Hairdressing 2 HAVFRI02 Hantverk Handicrafts Frisör 3 Hairdressing 3 HAVFRI03 Hantverk Handicrafts Frisör 4 Hairdressing 4 HAVFRI04 Hantverk Handicrafts Frisör 4 specialisering Hairdressing 4 specialisation HAVFRI04S Hantverk Handicrafts Frisör 5 Hairdressing 5 HAVFRI05 Hantverk Handicrafts Frisör 5 specialisering Hairdressing 5 specialisation HAVFRI05S Hantverk Handicrafts Frisör 6a Hairdressing 6a HAVFRI06a Hantverk Handicrafts Frisör 6b Hairdressing 6b HAVFRI06b Hantverk Handicrafts Hantverk introduktion Handicrafts introduction HAVHAV0 Hantverk Handicrafts Hantverksteknik 1 Handicraft techniques 1 HAVHNT01 Hantverk Handicrafts Hantverksteknik 2 Handicraft techniques 2 HAVHNT02 Hantverk Handicrafts Hantverksteknik 3 Handicraft techniques 3 HAVHNT03 Hantverk Handicrafts Hantverksteknik 4 Handicraft techniques 4 HAVHNT04 Hantverk Handicrafts Hantverksteknik 4 specialisering Handicraft techniques 4 specialisation HAVHNT04S Hantverk Handicrafts Hantverksteknik 5 Handicraft techniques 5 HAVHNT05 Hantverk Handicrafts Hantverksteknik 5 specialisering Handicraft techniques 5 specialisation HAVHNT05S Hantverk Handicrafts Hantverksteknik 6a Handicraft techniques 6a HAVHNT06a Hantverk Handicrafts Hantverksteknik 6b Handicraft techniques 6b HAVHNT06b Hantverk Handicrafts Textil design 1 Textile design 1 HAVTEX01 Hantverk Handicrafts Textil design 2 Textile design 2 HAVTEX02 Hantverk Handicrafts Textil design 3 Textile design 3 HAVTEX03 Hantverk Handicrafts Textil design 4 Textile design 4 HAVTEX04 Hantverk Handicrafts Textil design 4 specialisering Textile design 4 specialisation HAVTEX04S Hantverk Handicrafts Textil design 5 Textile design 5 HAVTEX05 Hantverk Handicrafts Textil design 5 specialisering Textile design 5 specialisation HAVTEX05S Hantverk Handicrafts Textil design 6a Textile design 6a HAVTEX06a Hantverk Handicrafts Textil design 6b Textile design 6b HAVTEX06b Hantverkskunskap Handicraft studies Material Materials HVKMAT0 Hantverkskunskap Handicraft studies Material och miljö Materials and environment HVKMAE0 Hantverkskunskap Handicraft studies Miljö Environment HVKMIL0 Hantverkskunskap Handicraft studies Tradition och utveckling Tradition and development HVKTRA0

10 Hippologi Hippology Hippologi anatomi och fysiologi Hippology anatomy and physiology HIOHIP0 Hippologi Hippology Hippologi avel och hästens hälsa Hippology breeding and health HIOHIO0 Hippologi Hippology Hippologi etologi Hippology ethology HIOHIL0 Historia History Historia 1a1 History 1a1 HISHIS01a1 Historia History Historia 1a2 History 1a2 HISHIS01a2 Historia History Historia 1b History 1b HISHIS01b Historia History Historia 2a History 2a HISHIS02a Historia History Historia 2b kultur History 2b culture HISHIS02b Historia History Historia 3 History 3 HISHIS03 Hjulutrustningsteknik Wheel equipment techniques Hjulutrustning Wheel equipment HJUHJU0 Hjulutrustningsteknik Wheel equipment techniques Hjulutrustning specialisering Wheel equipment specialisation HJUHJT00S Hotell Hotel Frukost och bufféservering Breakfast and buffet serving HOTFRU0 Hotell Hotel Hotelladministration Hotel administration HOTHOT0 Hotell Hotel Logi Accommodation HOTLOG0 Hotell Hotel Reception 1 Reception 1 HOTREC01 Hotell Hotel Reception 2 Reception 2 HOTREC02 Hotell Hotel Reception 3 Reception 3 HOTREC03 Hotell Hotel Våningsservice 1 Floor service 1 HOTVÅN01 Hotell Hotel Våningsservice 2 Floor service 2 HOTVÅN02 Hotell Hotel Våningsservice 3 Floor service 3 HOTVÅN03 Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering Humanistic and social science specialisation Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering Humanistic and social science specialisation HUMHUM00S Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Humanistic and social science specialisation in pilot projects in nationwide upper secondary leading edge education Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets Humanistic and social science specialisation leading edge education HUAHUM00S Hundkunskap Dogs Hundkunskap 1 Dogs 1 HUNHUN01 Hundkunskap Dogs Hundkunskap 2 Dogs 2 HUNHUN02 Hundkunskap Dogs Hundkunskap 3 Dogs 3 HUNHUN03 Hundkunskap Dogs Träning av hund Dog training HUNTRN0 Husbyggnad House building Husbyggnad 1 House building 1 HUSHUS01 Husbyggnad House building Husbyggnad 2 House building 2 HUSHUS02 Husbyggnad House building Husbyggnad 3 ombyggnad House building 3 conversion HUSHUS03 Husbyggnad House building Husbyggnadsprocessen House building process HUSHUB0 Husbyggnad specialyrken House building specialisation Specialyrken 1 Specialisation 1 HUBSPC01S Husbyggnad specialyrken House building specialisation Specialyrken 2 Specialisation 2 HUBSPC02S Husbyggnad specialyrken House building specialisation Specialyrken 3 Specialisation 3 HUBSPC03S Hygienkunskap Hygiene Hygien Hygiene HYGHYG0 Hållbart samhälle Sustainable society Hållbart samhällsbyggande Building a sustainable society HÅLHÅB0 Hållbart samhälle Sustainable society Miljö- och energikunskap Environment and energy HÅLMIJ0 Hållbart samhälle Sustainable society Politik och hållbar utveckling Policies for sustainable development HÅLPOL0 Hälsa Health Barnhälsovård Child health HÄLBAN0 Hälsa Health Ergonomi Ergonomy HÄLERG0

11 Hälsa Health Friskvård och hälsa Wellness and health HÄLFRI0 Hälsa Health Hälsopedagogik Health pedagogy HÄLHÄL0 Hälsa Health Komplementärmedicin Alternative medicine HÄLKOM0 Hälsa Health Kost och hälsa Diet and health HÄLKOC0 Hälsa Health Kost, måltid och munhälsa Diet, meals and oral hygiene HÄLKOS0 Hälsa Health Mental träning Mental training HÄLMEN0 Hästkunskap Horses Den unga hästens utveckling 1a Development of young horses 1a HÄTDEN01a Hästkunskap Horses Den unga hästens utveckling 1b Development of young horses 1b HÄTDEN01b Hästkunskap Horses Den unga hästens utveckling 2 Development of young horses 2 HÄTDEN02 Hästkunskap Horses Hästkunskap 1 Horses 1 HÄTHÄS01 Hästkunskap Horses Hästkunskap 2 Horses 2 HÄTHÄS02 Hästkunskap Horses Hästkunskap 3 Horses 3 HÄTHÄS03 Idrott och hälsa Physical education and health Idrott och hälsa 1 Physical education and health 1 IDRIDR01 Idrott och hälsa Physical education and health Idrott och hälsa 1 specialisering Physical education and health 1 specialisation IDRIDO01 Idrott och hälsa Physical education and health Idrott och hälsa 2 Physical education and health 2 IDRIDR02 Idrott och hälsa Physical education and health Idrott och hälsa 2 specialisering Physical education and health 2 specialisation IDRIDO02 Industrirörteknik Industrial pipes Industrirörteknik 1 Industrial pipes 1 INDIND01 Industrirörteknik Industrial pipes Industrirörteknik 2 Industrial pipes 2 INDIND02 Industrirörteknik Industrial pipes Industrirörteknik 3 Industrial pipes 3 INDIND03 Industriteknisk fördjupning Industrial technology specialisation Industriteknisk fördjupning 1 Industrial technology specialisation 1 PRFPRF01 Industriteknisk fördjupning Industrial technology specialisation Industriteknisk fördjupning 2 Industrial technology specialisation 2 PRFPRF02 Industritekniska processer Industrial technological processes Industritekniska processer 1 Industrial technological processes 1 INUINU01 Industritekniska processer Industrial technological processes Industritekniska processer 2 Industrial technological processes 2 INUINU02 Industritekniska processer Industrial technological processes Industritekniska processer 3 Industrial technological processes 3 INUINU03 Industritekniska processer Industrial technological processes Industritekniska processer 4 Industrial technological processes 4 INUINU04 Industritekniska processer Industrial technological processes Laboratorieteknik Laboratory technology INULAB0 Information och kommunikation Information and communication Information och kommunikation 1 Information and communication 1 INFINF01 Information och kommunikation Information and communication Information och kommunikation 2 Information and communication 2 INFINF02 Information och kommunikation Information and communication Intern och extern kommunikation Internal and external communication INFINE0 Information och kommunikation Information and communication Programhantering Programme handling INFPRG0 Informationsteknisk arkitektur och ICT architecture and infrastructure Datakommunikation och informationssäkerhet Data communication and information security INODAT0 infrastruktur Informationsteknisk arkitektur och ICT architecture and infrastructure Informationsteknisk arkitektur ICT architecture INOINF0 infrastruktur Informationsteknisk arkitektur och ICT architecture and infrastructure Nätverks- och kommunikationstjänster Network and communication services INONAT0 infrastruktur Inköp och logistik Purchasing and logistics Inköp 1 Purchasing 1 INKINK01 Inköp och logistik Purchasing and logistics Inköp 2 Purchasing 2 INKINK02 Inköp och logistik Purchasing and logistics Logistik 1 Logistics 1 INKLOG01 Inköp och logistik Purchasing and logistics Logistik 2 Logistics 2 INKLOG02 Inköp och logistik Purchasing and logistics Transport och spedition Transport and shipping INKTRP0

12 Installationsteknik Installations Belysningsteknik Lighting technology INSBES0 Installationsteknik Installations Elinstallationer Electrical installation INSELI0 Installationsteknik Installations Elmotorstyrning Electric motor control INSELS0 Installationsteknik Installations Kommunikationsnät 1 Communication networks 1 INSKOM01 Installationsteknik Installations Kommunikationsnät 2 Communication networks 2 INSKOM02 Installationsteknik Installations Kommunikationsnät 3 Communication networks 3 INSKOM03 Installationsteknik VVS Installations HVS Sanitet och tappvatten Sanitation and tap water INTSAN0 Installationsteknik VVS Installations HVS Ventilation och komfortkyla Ventilation and air conditioning INTVET0 Installationsteknik VVS Installations HVS Värme- och kylsystem Heating and cooling systems INTVÄR0 It i vård och omsorg IT in health and social care It i vård och omsorg IT in health and social care ITIITI0 Juridik Law Affärsjuridik Business law JURAFF0 Juridik Law Privatjuridik Civil law JURPRI0 Juridik Law Rätten och samhället Law and society JURRÄT0 Järnvägsbyggnad Railway construction Järnvägsbyggnad 1 Railway construction 1 JÄRJÄR01 Järnvägsbyggnad Railway construction Järnvägsbyggnad 2 Railway construction 2 JÄRJÄR02 Järnvägsbyggnad Railway construction Järnvägsbyggnad 3 Railway construction 3 JÄRJÄR03 Järnvägsteknik Railway technology Allmän järnvägsteknik General railway technology JÄNALM0 Järnvägsteknik Railway technology Elteknik Electrical technology JÄNELN0 Järnvägsteknik Railway technology Signalteknik Signals technology JÄNSIG0 Karosseriteknik Bodywork Karosserikonstruktioner och inredning Body construction and interior fittings KARKAR0 Karosseriteknik Bodywork Riktbänkssystem Alignment jig systems KARRIK0 Karosseriteknik Bodywork Riktningsteknik introduktion Alignment techniques introduction KARRIT0 Karosseriteknik Bodywork Skadebesiktning och produktionsflöde Damage inspection and production flow KARSKA0 Karosseriteknik Bodywork Skarvnings- och sammanfogningsteknik Splicing and joining KARSKR0 Kemi Chemistry Kemi 1 Chemistry 1 KEMKEM01 Kemi Chemistry Kemi 2 Chemistry 2 KEMKEM02 Klassisk grekiska språk och kultur Classical Greek language and culture Klassisk grekiska språk och kultur 1 Classical Greek language and culture 1 KLAKLA01 Klassisk grekiska språk och kultur Classical Greek language and culture Klassisk grekiska språk och kultur 2 Classical Greek language and culture 2 KLAKLA02 Konferens och evenemang Conferences and events Evenemang Events KONEVE0 Konferens och evenemang Conferences and events Konferens 1 Conferences 1 KONKOF01 Konferens och evenemang Conferences and events Konferens 2 Conferences 2 KONKON02 Konferens och evenemang Conferences and events Konferens 3 Conferences 3 KONKON03 Konferens och evenemang Conferences and events Konferens och evenemang Conferences and events KONKOF0 Konferens och evenemang Conferences and events Rums- och konferensbokning Booking rooms and conferences KONRUM0 Konst och kultur Art and culture Film- och tv-kunskap Film and TV studies KOSFIL0 Konst och kultur Art and culture Konstarterna och samhället Different arts and society KOSKOS0 Konst och kultur Art and culture Kultur- och idéhistoria Culture and history of ideas KOSKUL0 Konst och kultur Art and culture Samtida kulturuttryck Contemporary culture KOSSAT0 Konsthantverk Art handicrafts Konsthantverk 1 Art handicrafts 1 KOHHAN01 Konsthantverk Art handicrafts Konsthantverk 2 Art handicrafts 2 KOHHAN02 Konsthantverk Art handicrafts Konsthantverk 3 Art handicrafts 3 KOHHAN03 Konsthantverk Art handicrafts Konsthantverk 4 Art handicrafts 4 KOHHAN04 Konsthantverk Art handicrafts Konsthantverk 5 Art handicrafts 5 KOHHAN05

13 Konstruktion Construction Konstruktion 1 Construction 1 KOTKOS01 Konstruktion Construction Konstruktion 2 Construction 2 KOTKOS02 Konstruktion Construction Konstruktion 3 Construction 3 KOTKOS03 Kraft- och värmeteknik Power and heating technology Kraft- och värmeteknik 1 Power and heating technology 1 KRAKRA01 Kraft- och värmeteknik Power and heating technology Kraft- och värmeteknik 2 Power and heating technology 2 KRAKRA02 Kraft- och värmeteknik Power and heating technology Reservkraft Power reserve KRARER0 Kyl- och värmepumpsteknik Refrigeration and heat-pump technology Kyl- och värmepumpsteknik energieffektivisering Refrigeration and heat-pump technology energy KYLKYL0 efficiency Kyl- och värmepumpsteknik Refrigeration and heat-pump technology Kyl- och värmepumpsteknik grund Refrigeration and heat pump technology basics KYLKYO0 Kyl- och värmepumpsteknik Refrigeration and heat-pump technology Kyl- och värmepumpsteknik installation Refrigeration and heat-pump technology KYLKYC0 installation Kyl- och värmepumpsteknik Refrigeration and heat-pump technology Kyl- och värmepumpsteknik miljö och säkerhet Refrigeration and heat pump technology KYLKYH0 environment and safety Kyl- och värmepumpsteknik Refrigeration and heat-pump technology Kyl- och värmepumpsteknik service Refrigeration and heat-pump technology service KYLKYV0 Lackeringsteknik Spraying Baskurs i lackering Basic course spraying LACBAK0 Lackeringsteknik Spraying Färg och dekorationslackering Colour and decorative painting LACFÄR0 Lackeringsteknik Spraying Industriell lackering Industrial spraying LACINS0 Lackeringsteknik Spraying Lackeringssystem Spraying systems LACLAC0 Lackeringsteknik Spraying Lackeringsteknik för tunga fordon Spraying heavy vehicles LACLAR0 Lackeringsteknik Spraying Lackeringsteknik applicering Spraying application LACLAK0 Lackeringsteknik Spraying Lackeringsteknik introduktion Spraying introduction LACLAE0 Lackeringsteknik Spraying Produktionsflöden Production flows LACPRD0 Lager och terminal Stocks and terminals Lageradministration och terminallogistik Stock administration and terminal logistics LAGLAG0 Lager och terminal Stocks and terminals Lagerprocesser Stock processes LAGLAP0 Lager och terminal Stocks and terminals Plocklagerhantering Stock handling LAGPLO0 Lantbruksdjur Agricultural animals Lantbruksdjur 1 Agricultural animals 1 LANLAN01 Lantbruksdjur Agricultural animals Lantbruksdjur 2 Agricultural animals 2 LANLAN02 Lantbruksdjur Agricultural animals Lantbruksdjur specialisering Agricultural animals specialisation LANLAN00S Larm och säkerhetsteknik Alarm and security technologies Brandlarmssystem Fire alarm systems LARBRN0 Larm och säkerhetsteknik Alarm and security technologies CCTV-system CCTV systems LARCCT0 Larm och säkerhetsteknik Alarm and security technologies Inbrottslarmssystem Burglary alarm systems LARINB0 Larm och säkerhetsteknik Alarm and security technologies Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem Alarm, surveillance and security systems LARLAM0 Larm och säkerhetsteknik Alarm and security technologies Passersystem Access systems LARPAS0 Latin språk och kultur Latin language and culture Latin språk och kultur 1 Latin language and culture 1 LATLAT01 Latin språk och kultur Latin language and culture Latin språk och kultur 2 Latin language and culture 2 LATLAT02 Latin språk och kultur Latin language and culture Latin språk och kultur 3 Latin language and culture 3 LATLAT03 Ledarskap och organisation Leadership and organisation Ledarskap och organisation Leadership and organisation LEDLED0 Livsmedels- och näringskunskap Food and nutrition Livsmedels- och näringskunskap 1 Food and nutrition 1 LIVLIV01 Livsmedels- och näringskunskap Food and nutrition Livsmedels- och näringskunskap 2 Food and nutrition 2 LIVLIV02 Ljudproduktion Audio production Film- och interaktiv ljudproduktion Film and interactive audio production LJUFIL0 Ljudproduktion Audio production Ljudproduktion 1 Audio production 1 LJULJU01

14 Ljudproduktion Audio production Ljudproduktion 2 Audio production 2 LJULJU02 Ljudproduktion Audio production Radioproduktion Radio production LJURAD0 Marin el och elektronik Marine electricity and electronics Båtel 1 Electricity for boats 1 MAIBAT01 Marin el och elektronik Marine electricity and electronics Båtel 2 Electricity for boats 2 MAIBAT02 Marin el och elektronik Marine electricity and electronics Marinelektronik 1 Marine electronics 1 MAIMAR01 Marin el och elektronik Marine electricity and electronics Marinelektronik 2 Marine electronics 2 MAIMAR02 Marin el och elektronik Marine electricity and electronics Marinelektronik 3 Marine electronics 3 MAIMAR03 Marin el och elektronik Marine electricity and electronics Motorelektronik 1 Motor electronics 1 MAIMOT01 Marin el och elektronik Marine electricity and electronics Motorelektronik 2 Motor electronics 2 MAIMOT02 Marinmotorteknik Marine engines Diagnos och reparation Diagnosis and repairs MANDIA0 Marinmotorteknik Marine engines Intervallservice Interval servicing MANINT0 Marinmotorteknik Marine engines Marinmotor introduktion Marine engines introduction MANMAR0 Marinmotorteknik Marine engines Nyinstallation New installations MANNYI0 Maskin- och lastbilsteknik Machine and lorry technologies Anpassning och montering av utrustning Adjustment and installation of equipment MASANP0 Maskin- och lastbilsteknik Machine and lorry technologies Arbete från servicebil Work from service cars MASARB0 Maskin- och lastbilsteknik Machine and lorry technologies Komfortsystem Comfort systems MASKOM0 Maskin- och lastbilsteknik Machine and lorry technologies Lastbilar och utrustning Lorries and equipment MASLAT0 Maskin- och lastbilsteknik Machine and lorry technologies Lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik Lorry mounted hydraulics and pneumatics MASLAI0 Maskin- och lastbilsteknik Machine and lorry technologies Maskin- och lastbilsteknik introduktion Machine and lorry technology introduction MASMAI0 Maskin- och lastbilsteknik Machine and lorry technologies Mobil hydraulik 1 Mobile hydraulics 1 MASMOB01 Maskin- och lastbilsteknik Machine and lorry technologies Mobil hydraulik 2 Mobile hydraulics 2 MASMOB02 Maskin- och lastbilsteknik Machine and lorry technologies Mobila maskiner och utrustning Mobile machinery and equipment MASMOB0 Maskin- och lastbilsteknik Machine and lorry technologies Reparation av lastbilar och mobila maskiner Repairing lorries and mobile machinery MASREP0 Maskin- och lastbilsteknik Machine and lorry technologies Styr- och övervakningssystem Control and monitoring systems MASSTY0 Maskintjänst Machine services Maskinbefäl Engineering officer MAKMAS0 Maskintjänst Machine services Maskintjänst 1 Machine services 1 MAKMAS01 Maskintjänst Machine services Maskintjänst 2 Machine services 2 MAKMAS02 Massage Massage Massage 1 Massage 1 MAAMAA01 Massage Massage Massage 2 Massage 2 MAAMAA02 Mat och butik Food and shops Mat och butik 1 Food and shops 1 MAOMAT01 Mat och butik Food and shops Mat och butik 2 Food and shops 2 MAOMAT02 Mat och butik Food and shops Mat och butik specialisering Food and retail specialisation MAOMAT00S Mat och dryck i kombination Food and drink in combination Mat och dryck i kombination Food and drink in combination MACMAT0 Matematik Mathematics Matematik 1a Mathematics 1a MATMAT01a Matematik Mathematics Matematik 1b Mathematics 1b MATMAT01b Matematik Mathematics Matematik 1c Mathematics 1c MATMAT01c Matematik Mathematics Matematik 2a Mathematics 2a MATMAT02a Matematik Mathematics Matematik 2b Mathematics 2b MATMAT02b Matematik Mathematics Matematik 2c Mathematics 2c MATMAT02c Matematik Mathematics Matematik 3b Mathematics 3b MATMAT03b Matematik Mathematics Matematik 3c Mathematics 3c MATMAT03c Matematik Mathematics Matematik 4 Mathematics 4 MATMAT04 Matematik Mathematics Matematik 5 Mathematics 5 MATMAT05

Ämne Subject in English Kurs Course in English Kod / Code ATV- och MC-teknik ATVs and motorcycles Reparation av motorcyklar och ATV Repairs of

Ämne Subject in English Kurs Course in English Kod / Code ATV- och MC-teknik ATVs and motorcycles Reparation av motorcyklar och ATV Repairs of ATV- och MC-teknik ATVs and motorcycles Reparation av motorcyklar och ATV Repairs of motorcycles and ATVs ATVREP0 Administration Administration Administration specialisering Administration specialisation

Läs mer

nge=course&subjectcategory=vocational&searchstring=

nge=course&subjectcategory=vocational&searchstring= http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-ochprogram/search.htm?alphasearchstring=&searchtype=freetext&searchra nge=course&subjectcategory=vocational&searchstring=

Läs mer

FÖRSLAG- Kurser som motsvarar varandra GY2000 - GY2011 2011-09-30

FÖRSLAG- Kurser som motsvarar varandra GY2000 - GY2011 2011-09-30 FÖRSLAG- Kurser som motsvarar varandra GY0 - GY2011 2011-09-30 GY2011 GY0 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Administration specialisering ADMADM00S 100 -- Administration 1 ADMADM01

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-19 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:196) om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner och

Läs mer

TABELL FÖR UTBYTESKOMPLETTERING MED GY11/VUX12 KURSER

TABELL FÖR UTBYTESKOMPLETTERING MED GY11/VUX12 KURSER MED GY11/VUX12 KURSER GY2000 Administration Konferens och reception ADM1208 100 Receptions- och konferensservice ADMREC0 100 Anläggning Stensättning ATE1210 150 Anläggning stensättning ANLANG0 100 Gröna

Läs mer

Tabell för utbyteskomplettering med Gy11/Vux12-kurser

Tabell för utbyteskomplettering med Gy11/Vux12-kurser Tabell för utbyteskomplettering med Gy11/Vux12-kurser Här i tabellen ser du vilka Gy11/Vux12-kurser som kan ersätta de äldre kurserna för en sökande som vill höja sitt meritvärde. GY2011/VUX12 Administration

Läs mer

Kurser vi erbjuder under läsåret 2014-2015

Kurser vi erbjuder under läsåret 2014-2015 Kurser vi erbjuder under läsåret 2014-2015 NÄVADM0 MASANP0 Administration av nätverks- och serventrus Anpassning och montering av utrustning DRIAVH01 Avhjälpande underhåll 1 INSBES0 BILBIL00S BILBIL01a1

Läs mer

NTI-skolan, fristående kurser, distans

NTI-skolan, fristående kurser, distans NTI-skolan, fristående kurser, distans KURSINFORMATION från och med 1 juli 2012 NTIs kurskatalog Kurskoder Gymnasiala Kursnamn Poäng SVESVE01 Svenska 1 100 SVESVE02 Svenska 2 100 SVESVE03 Svenska 3 100

Läs mer

Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet

Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet Efternamn Tilltalsnamn Personnummer E-postadress Telefon Nedan angivna formulär är obligatoriskt för dig som söker till Yrkeslärarprogrammet vid Göteborgs Universitet,

Läs mer

Skolverkets ämnesplaner hittar du här: http://www.skolverket.se/sb/d/4168

Skolverkets ämnesplaner hittar du här: http://www.skolverket.se/sb/d/4168 Program- och ämnesförteckning Förteckningen listar de program och ämnen som är aktuella för behörighet som yrkeslärare. I din ansökan anger du vilka ämnen som du vill ha behörighet att undervisa i. Din

Läs mer

Titel. Administration 1 ADMADM01 Administration 1 Liber 978-91-47-11396-5. Kontakta din lärare för information angående kursens litteratur.

Titel. Administration 1 ADMADM01 Administration 1 Liber 978-91-47-11396-5. Kontakta din lärare för information angående kursens litteratur. Kurslitteratur Kurs Kurskod Titel Förlag ISBN Administration 1 ADMADM01 Administration 1 978-91-47-11396-5 Administration 2 ADMADM02 Affärsjuridik JURAFF0 J2000 Affärsjuridik, Fakta & uppgifter 978-91-47-11623-2

Läs mer

Kursutbud MiROi. Nedre Åkargatan 67, Box 356, 801 05 Gävle www.gavle.se/vuxenutbildningen

Kursutbud MiROi. Nedre Åkargatan 67, Box 356, 801 05 Gävle www.gavle.se/vuxenutbildningen Kursutbud MiROi 2015 Starter 2015 Sista ansökningsdag 4 maj 31 mars sommarkurser (juni-juli) 30 april 3 augusti 31 maj 7 september 30 juni 5 oktober 31 augusti 2 november 30 september 7 december 31 oktober

Läs mer

Blankett för kompletterande handlingar i samband med anmälan till Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng

Blankett för kompletterande handlingar i samband med anmälan till Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng Blankett för kompletterande handlingar i samband med anmälan till Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng Läs igenom informationen på www.antagning.se och anmäl dig där innan du fyller i denna blankett

Läs mer

Vilka kurser i det gamla systemet motsvarar de nya kurserna?

Vilka kurser i det gamla systemet motsvarar de nya kurserna? Vilka kurser i det gamla systemet motsvarar de nya kurserna? Det kan vara svårt att veta vad de gamla kurserna du har studerat motsvarar i det nya systemet. Ibland finns det inte h en motsvarighet. Vår

Läs mer

Valbara kurser Utbildning i svenska för invandrare - SFI Grundläggande vuxenutbildning Särskild utbildning för vuxna Gymnasial vuxenutbildning

Valbara kurser Utbildning i svenska för invandrare - SFI Grundläggande vuxenutbildning Särskild utbildning för vuxna Gymnasial vuxenutbildning Valbara kurser Utbildning i svenska för invandrare - SFI Grundläggande vuxenutbildning Särskild utbildning för vuxna Gymnasial vuxenutbildning Utbildning i svenska för invandrare - SFI SFI är en grundläggande

Läs mer

Diarienummer 4.1.2-511-2015

Diarienummer 4.1.2-511-2015 Datum 2015-08-25 Diarienummer 4.1.2-511-2015 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org.nr 202100-6487 www.uhr.se Rättelse I den tryckta

Läs mer

Vuxenutbildning på distans 2015

Vuxenutbildning på distans 2015 Vuxenutbildning på distans 2015 VUX Gymnasial vuxenutbildning Administration Barn och fritid Ekonomi Försäljning Handel Humaniora IT Information och media Juridik Matematik Naturvetenskap Samhällskunskap

Läs mer

Vuxenutbildning på distans 2015

Vuxenutbildning på distans 2015 Vuxenutbildning på distans 2015 VUX Gymnasial vuxenutbildning Administration Barn och fritid Ekonomi Försäljning Handel Humaniora IT Information och media Juridik Matematik Naturvetenskap Samhällskunskap

Läs mer

Antal sökande inom program första hand. Anmälningskod Utbildningsnamn. Antal sökande totalt. Antal sökande första hand. Lärosäte

Antal sökande inom program första hand. Anmälningskod Utbildningsnamn. Antal sökande totalt. Antal sökande första hand. Lärosäte Sökande till samtliga kurser HT2008 Sorterat efter lärosäte Kursen måste ha minst en sökande för att inkluderas här, sökande inkluderar även obehöriga. Sökande inom program innebär de som har sökt kursen

Läs mer

Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet

Obligatorisk bilaga - Yrkeslärarprogrammet Obligatrisk bilaga - Yrkeslärarprgrammet Efternamn Tilltalsnamn Persnnummer E-pstadress Telefn Nedan angivna frmulär är bligatriskt för dig sm söker till Yrkeslärarprgrammet vid Götebrgs Universitet, Högsklan

Läs mer

Hylluppställning enligt Dewey 2013-11-06

Hylluppställning enligt Dewey 2013-11-06 1 Hylluppställning enligt Dewey 2013-11-06 000 Datavetenskap, information och allmänna verk 001 Kunskap och vetenskap Knowledge 001.4 Forskning Research 001.42 Forskningsmetodik Research methods 003 System

Läs mer

Vuxenutbildning på distans

Vuxenutbildning på distans Vuxenutbildning på distans 2014 4 av 5 studerande kan rekommendera Hermods till andra Enligt den senaste undersökningen som baseras på svar från 4040 studerande Hos oss når du dina mål» Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Bispgården Bräcke Fyrvalla Torsta Wargentin Wången

Bispgården Bräcke Fyrvalla Torsta Wargentin Wången Gymnasiekatalog 2015-2016 Bispgården Bräcke Fyrvalla Torsta Wargentin Wången välkommen till Jämtlands Gymnasium! Grattis! Det har blivit dags för dig att välja utbildning. Det är nu det roliga börjar.

Läs mer

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET TURISM & RESOR HANDELS-

Läs mer

6. Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011

6. Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 6. Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 1 Naturvetenskap Natural sciences 101 Matematik Mathematics 10101 Matematisk analys Mathematical Analysis 10102 Geometri Geometry 10103 Algebra

Läs mer

Standard for Swedish classification into research fields

Standard for Swedish classification into research fields Standard for Swedish classification into research fields 1 Naturvetenskap Natural sciences 101 Matematik Mathematics 10101 Matematisk analys Mathematical Analysis 10102 Geometri Geometry 10103 Algebra

Läs mer

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 PROGRAMVÄLJAREN Gävle kommunala gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 Innehåll Erfarenhet som ger goda resultat...4 Skolor Borgarskolan...6 Polhemsskolan...7 Vasaskolan...8 Barn- och fritidsprogrammet BF...9

Läs mer

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Denna förteckning är framtagen för att användas i den officiella statistiken vid statistikredovisningar

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN I NORRKÖPING UTBILDNINGSKATALOG ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

VUXENUTBILDNINGEN I NORRKÖPING UTBILDNINGSKATALOG ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN VUXENUTBILDNINGEN I NORRKÖPING UTBILDNINGSKATALOG 2015 ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN VägLedningsCentrum Studier yrken yrkes val Vägledningscentrum, tel 011-15 54 40, Hospitalsgatan 20, Norrköping

Läs mer

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2014/15

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2014/15 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2014/15 Stagneliusskolan Jenny Nyströmsskolan Lars Kaggskolan 2013-11-18

Läs mer