SOMMARVÄRMEN. VAR FINNS DU???

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOMMARVÄRMEN. VAR FINNS DU???"

Transkript

1 1 Sidan 1 30 juni 2004 Årgång 16 SOMMARVÄRMEN. VAR FINNS DU??? Hej alla glada och trevliga medlemmar, nya som gamla! Sommaren har börjat sitt antågande! Det spritter överallt i trädgårdar och balkonger. Uteplatserna är fyllda med förväntansfulla grillare och fikat står kontinuerligt och puttrar. Maskrosor och vackrare blomster spirar och prunkar i alla sorter och färger. För de flesta väntar eller har semestrarnas ledighet redan påbörjats. Egentligen är det mesta ganska bra men det har tornat upp en del orosmoln på föreningens himmel. Problem som måste lösas praktiskt i första hand och detta ganska snart. Årsmötet förlöpte bra, utom på en punkt det fattades ett formellt felaktigt beslut som påverkar protokollsskrivningen. Mer om detta under rubriken Årsmötet Nya styrelsen presenteras, vi skall prata sopor, parkeringar, utemiljö och en hel del annat... Så vi sparkar väl igång direkt! redaktör n Leif Årsmötet 2004 Vi saknade Dig! Du som tror, att allt bara fixar sig om alla andra gör t i stället för Dig? Årsmötet genomfördes med 51 medlemmar av 141. Årsmötet avhandlade förutom de sedvanliga punkterna även frågan om inre fondens återinförande. Detta slutade med, att vi tolkade lagstiftningen om röstningsförfarandet på olika sätt och protokollförde ett troligen felaktigt beslut. Flera medlemmar protesterade redan direkt efter mötet varför styrelsen beslöt, att omgående kontrollera vilken tolkning som borde anses gälla. Lagstiftningen är inte helt solklar i frågan. I samråd med UBC jurist, PRV, de protesterande, styrelsen och mötesordförande, tillika revisor i Brf. Oden 2 beslöt styrelsen att i protokollet tillföra en anmärkning om det skedda samt att beslutet skall vara att inte återinföra Inre fond. Det är styrelsens ansvar, att årsmötet genomförs på ett korrekt sätt samt att besluten bedöms korrekt enligt stadgarnas krav och BRL intentioner. För styrelsen har således det allra viktigaste varit att återspegla medlemmarnas demokratiska rätt enligt de spelregler vi gemensamt bestämt skall råda. Styrelsen ber medlemmarna om ursäkt för denna fadäs och arbetar vidare enligt årsmötets beslut och anvisningar och passar samtidigt på att tacka De som anmärkte på beslutet, för uppmärksamheten och att vi alla nu skall respektera och acceptera beslutet med de nya stadgarna. /styrelsen Allvarligt talat! SOPPROBLEM Det skulle vara så roligt att få starta detta nummer med glada besked - men det har smugit sig in en liten katt bland alla hermelinerna! Ragnsells har i upprepade arga brev och med stöd av AML (Arbets-miljölagen) nu preliminärt sagt upp sophämtning i våra soprum. Trots upprepade uppmaningar till medlemmarna, väger sopsäckarna för tungt. Det värsta är, att dem har rätt!!! Hur ända in i glödheta h-e kan vi få för oss att slänga Telefonkataloger och fyllda jordsäckar i sopnedkasten???? Styrelsen tvingas nu att redan under sommaren och tidig höst, påbörja förfrågan om nybyggnation av nytt miljöhus vid Stationsgatan 23 och därmed tvingas stänga igen samtliga sopnedkast i höst ( Stg ) Detsamma gäller småhusen, där anbud redan hämtats in för ombyggnation av 2 soprum ( containerhuset och Odenvägen 32, gatan ) Hur har det då blivit så här? Enkelt, sophämtarna arbetar enbart med säcktyngder om 15 kg / säck. Ragnsells skyddsombud och miljöansvariga har Fortsätter på sidan 2 spalt

2 Ordförande Pia Mitt första år som ordförande för Brf Oden 2 har gått och jag kan summera.. Det har varit ett ganska arbetssamt år med mycket nytt att sätta sig in i. Samtidigt har det varit väldigt kul och mycket lärorikt. Vi i styrelsen har fått gå igenom en del prövningar med olika typer av problem, och som det inte alltid har varit lätt att få en smärtfri lösning på. Utifrån ett helårsperspektiv känns det dock skönt att kunna summera följande; - Under 2003 har vi omförhandlat våra räntor på föreningens lån och detta har resulterat till att vi fått ett bra resultat för Ni har säkert sett detta i den årsredovisning som Ni alla skall ha fått i Er brevlåda. - Det som är planerats och gjorts under 2004 är bland annat byte av garageportarna, som har gjort sitt under dom 15 år som föreningen har funnits. Kostnaden för reparationer blev till slut så dyra att det lönar sig att köpa nya. - Det har också upphandlats ett nytt Portlåssystem. Detta är monterat och beräknas starta i Augusti Alla kommer att få information om hur det kommer att fungera när det nya systemet sätts i drift. - Vi har uppgraderat vårt kabel-tv nät till digital-tv genom utbyte av samtliga förstärkare samt kort. - Utvändig miljö, så skall vi fortsätta att byta ut och restaurera inspringningsskydden som har blivit allt för dåliga och ruttnar. Avslutningsvis hoppas vi, att alla Ni som bor i vårt område sköter om Ert åtagande som medlemmar och bostadsrättsägare. Tyvärr är det allt för många som tror att allt sköter sig självt. Men det är ALLA Vi tillsammans som bor i Brf. Oden 2 som måste se till och ansvarar för att vårt bostadsområde förblir tryggt och skötsamt. Jag önskar kommande styrelse lycka till med att förvalta Brf. Oden 2 i Märsta. Sist men inte minst så hoppas jag att Ni får en skön och avkopplande sommar. Hälsningar, Pia Gidlöf Brf. Oden 2 i Märsta 2 Sidan 2 (Sopor... fortsätter från sida 1 ) därför förelagt Brf. Oden 2 att antingen minska säckvikterna, vilket vi också försökt med olika åtgärder, eller att helt enkelt ersätta dagens sopsnurrresystem med flera 600 liters sopkärl. Ombyggnation kommer först att ske av soprummen vid containerhuset Tallstigen och dels vid det fel utåtvända soprummet vid gatan Odenvägen 32. Detta innebär även, att sopsortering kommer att startas inom området. För detta kommer även intilliggande och idag oanvända utrymmen att användas. Kort sagt, det är medlemmarnas eget fel att vi idag står i denna situation. Detta innebär även investeringar på i storleksordningen ~ Kr! Pengar som kan påverka våra månadsavgifter på sikt. Vi övriga bugar oss inför denna omtanke om oss alla andra dumskallar, som besvärat oss med att vilja använda de skattefinansierade och dyra kommunalt bekostade buttarna. Det finns säkert flera medlemmar som anser att mitt ordval är både fräckt, oförskämt och onyanserat. Japp! Det är det! Miljöansvarig arg Lena och redaktör n Leifs elaka penna Att skriva ett medlemsblad för 141 medlemmar är som, att genomgå ett reningsbad i 90 0 varmvatten med tagel i ställer för tvål och taggtråd som handduk. Styrelsen har genom åren bett mig, att ömsom vara len i skrivarhanden och ömsom ta i som Muhammed Ali i sina bästa år och klämma till med rejäla skamgrepp. Vi har nått vägs ände och tyvärr visade det sig, att ens försöka lösa en del av våra medlemmars slöhet och likgiltighet om vilka fåtal skyldigheter som föreligger henne eller honom, med mjuka händer - är dömt att misslyckas redan innan det började. Är det någon läsare som känner sig kränkt, påhoppad eller orättvist behandlad, så är jag ledsen, men trots allt, ganska nöjd. Budskapet trängde kanske igenom! Jag önskar samtliga en skön o varm sommar! Redaktör n Leffe

3 3 Sidan 3 Styrelsen 2004/2005 Brf. Oden 2 i Märsta F-skatt/Org; c/o Gidlöf, Tallstigen 27 D Märsta Bilen, vår käraste ägodel??? Ibland funderar jag över våra mänskliga förmågor och vad som gör oss till knäppgökar eller sunt resonerande homo sapiens? Det är inte alltid svaret blir det jag önskade mig eller att det ens låter vettigt? Utan att på något sätt förringa någon enda medlem, dennes tyckande eller andra i deras närhet, har vår gemensamma parkering och uthyrningspolicyn för dessa, blivit föremål för dels onödiga tillmälen, tyckande och råd både om och till den eller de personer som försöker genomföra en korrekt hantering av samtliga bostadsrätters rätt till anvisad P-plats för 1 motorfordon, inom eller utomhus. I första hand skall alla ha tillgång till 1 varmgarageplats och därefter kunna komplettera med ytterligare uteplatser. Flera vill av olika skäl enbart ha 1 uteplats eller 1 garageplats. Detta är medlemmens enskilda beslut och styrelsens P-ansvarig försöker tillgodose allas önskemål, så långt detta nu låter sig göras. Styrelsen kommer inte att säga upp någon enda parkeringsplatshyresgäst, medlem eller externt, i mening att tillgodose enskilda medlemmars extraordinära behov av flera än 2 platser i varmgaragen eller utomhus. I de fall hyresavtal upprättats om 3;e eller fler platser, har Brf. Oden 2 tecknat dessa avtal med särskilda krav för upplåtelsen och möjligheten att med kort varsel kunna återta dessa platser vid akuta behov. Styrelsen har att behandla såväl medlemmar som våra hyresgäster enligt det hyresavtal, regelverk och lagar som reglerar marknaden. Har vi tecknat fleråriga avtal med bl.a. Sigtunahem eller andra externa hyresgäster, har vi gjort detta utifrån bedömningen att 2 garageplatser samt tillgång till utomhusplatser mer än väl uppfyller våra samlade behov. Styrelsen undanber sig fortsättningsvis att kritiken framförs på det sätt som redovisades i inledningen. Den som har kritik avseende detta är välkommen att på ett styrelsemöte framföra detta, eller i bästa fall på årsmötet. Styrelsen gm. / Pia Gidlöf & Leif Mayer Ordförande Pia Gidlöf Tallstigen 27 D Sekreterare/ Leif Mayer Information/ Tallstigen 13 C fax (P-platsreg) Ekonomi/ Catarina Harwing Kassör Tallstigen 27 C V.ordf, IT/TV Anders Sundqvist Stationsgatan 23 C Webb/info Lina Beutler Tallstigen 19 A Teknik Peter Aro Odenvägen 12 A Utemiljö Margareta Rasmussen Stationsgatan 23 C Gårdsvärdar/ Lena Dahlkar Miljöärenden Tallstigen 7 B Finans o. lån Björn Svensson Tallstigen 7 C Styrelsens ledamöter har valts av Dig till sina uppdrag medvetna om, att detta innebär samtal från medlemmarna och försöker att vara så tillmötesgående som det är möjligt, kunna besvara frågor på bästa sätt, ge hänvisningar eller rekommendationer, ta upp frågor på nästkommande styrelsemöte m.m. Dessutom är vi öppna för saklig kritik eller ros. Motsatt krav på våra medlemmar är, att respektera ledamotens rätt till ett normalt familjeliv. Vi ber Er därför att inte ringa eller kontakta styrelsen efter kl kvällstid - såvida det inte är akut. E-post är ett alldeles utmärkt medium för frågeställningar och enkelt för styrelsen att bolla frågorna emellan sig. P-platser och garage handhas tills vidare av styrelsen gm. Pia till dess överlämning skett till Leif. Styrelsen sammanträder normalt 1 g / månad, se agendan. Till dessa möten kan enskild medlem anmäla ärenden och personligen redovisa dessa. Styrelsemötena och protokollen är inte öppna handlingar och lyder under Sekretesslagens regler. Styrelsen

4 TJUVAR Å BANDITER Det härjar skurkar inom området som stjäl cyklar och leksaker, möbler och parasoller från våra fram och baksidor! VAR PÅ DIN VAKT!!! Visst är det trist, att vi inte får ha våra enklaste tillhörigheter ifred. Det måste vara någon riktigt sjuk rackare, som förra året stal underbraxor (dam) och BH från tvättklädlinorna och nu i år toppar med cyklar, leksaker, blommor, dukar som finns på uteplatserna. När Du reser bort, låt en del saker stå framme som om Du vore hemma, utemöbler t.ex. Lås in värdesakerna i förråd eller lägenheten men låt även Din bostad se ut som om DU egentligen är hemma. Tala om för Dina grannar att Du reser bort!!! Vi som är grannar vattnar gärna Dina blommor m.m. Var på Din vakt en skurk kan vara nära! GLAD NYHET Från och med hösten kommer expeditionen på Stationsgatan 23B gården, att vara bemannad 2 torsdagskvällar per månad. Styrelsen har sett ett behov för medlemmarna att kunna få direktkontakt i olika frågor. Det kommer dessa kvällar kl , att finnas 2 styrelseledamoter per tillfälle. Vi startar Torsdagen 19 augusti, Torsdagen 2 sept. och därefter varannan helgfri torsdagskväll. Genom denna åtgärd hoppas styrelsen kunna förbättra det som inte fungerar 100% idag och som bonus få en ännu bättre dialog med våra trevliga medlemmar. Styrelsen Ett stort Tack till Er alla som var ute på vårstäddagen! Vilket drag det var! Det som var extra roligt var, att de flesta nyare och yngre medlemmarna tillsammans med de äldre, bildade något slags arbetslag, tog emot kunskap och spred själv glädje! Ni som glömde bort att vara med - så synd det är för Er, att inte få uppleva detta. Maggan o Lena 4 Varning! Extra grinigt!! VARFÖR ÄR DETTA SÅ SVÅRT??? Sidan 4 Att döma av hur vår omgivning börjar ser ut och hur det fåtal medlemmar ( samma vareviga gång ) försöker hålla stånd mot maskrosor och tistlar, klippa gräsmattorna och vattna - för alla hos alla - så skulle man kunna tro att semestern börjar 1 januari och slutar 31 december varje år???? Vad var det för mening att kosta på området en ansiktslyftning på Stationsgatans utsida??? då ingen endaste ( förutom ett par ålderspensionärer ) medlem bryr sig om, att ens försöka plocka upp sitt eget skräp, sopa eller klippa buskar m.m. Inte ens att hund och kattägarna plockar upp sina kelgrisars bajs och hos oss andra nedpinkade utemöbelkuddar och filtar. Det är vi andra dumskallar som drabbas, får köpa nytt, tvätta eller försöka ta bort eländet för att inte prata om småbarnens kläder. Kelgrisägarna bryr sig inte ens om, att deras och andras barn tvingas leka i traktens största kiss och bajslåda.. lekparkernas sandlådor. De står till och med och leende tittar på när kelgrisarna utövar sina dagliga toalettbestyr och oftast blossande på något rökverk! Jag hoppas att Ni ramlar över Er egen slöhet! För Ni orkar väl inte ens ta Er samman och försöka låtsas hjälpa till med Era fåtaliga skyldigheter. Det underligt fascinerande är, att det är samma namn som ständigt återkommer som icke närvarande på årsmöten eller städdagarna. Däremot är Ni flitigt förekommande i gnäll och tyckande. Dessvärre finns det ingen i BRL som gör att vi kan sparka ut Dig och säga upp Ditt medlemskap till förmån för någon annan. Visserligen kan vi ta striden och avhysa Dig enligt stadgarna för att Du inte aktivt deltager i omvårdnaden, men det finns andra mer trivsamma uppgifter att sköta. All heder och ära åt De djurägare som med känsla och finess sköter rastning på det sätt som förväntas av en kunnig och intresserad djurmänniska. Men det kommer en dag, inom en inte alltför avlägsen framtid, då vi tar och väljer striden! Låt oss då hoppas att Du funnit Dina grannar och framförallt styrelsen så besvärliga och dumma, att Du redan flyttat från föreningen! Detta provokativa inlägg avser också Den som försöker på alla sätt sko sig på sina medmedlemmars bekostnad och utan hänsyn till fortsatta konsekvenser. Taggtrådsleffe har retat upp sig ( kal. W222 )

5 Agenda arbetsåret 2004 Brf. Oden 2 i Märsta 5 Sidan 5 7 augusti lördag kl Gårdsfest alla medlemmar 16 augusti måndag kl Styrelsemöte augusti torsdag kl Kvällsöppet expedition 2 september torsdag kl Kvällsöppet expedition 6 september måndag kl Styrelsemöte september torsdag kl Kvällsöppet expedition 30 september torsdag kl Kvällsöppet expedition 4 oktober måndag kl Styrelsemöte / Budget 14 oktober torsdag kl Kvällsöppet expedition 23 oktober kl Höststäddag, alla medlemmar 23 oktober kl Medlemshöstmöte, obligatoriskt 28 oktober torsdag kl Kvällsöppet expedition 11 november torsdag kl Kvällsöppet expedition 15 november måndag kl Styrelsemöte november torsdag kl Kvällsöppet expedition 6 december måndag kl Styrelsemöte december torsdag kl Kvällsöppet expedition 16 december torsdag kl Styrelsen, gårdsvärdar, revisorer samlas för årets sedvanliga julavslutning, tid och plats meddelas separat Agenda arbetsåret januari torsdag kl Kvällsöppet expedition 17 januari måndag kl Styrelsemöte januari torsdag kl Kvällsöppet expedition 10 februari torsdag kl Kvällsöppet expedition 14 februari måndag kl Styrelsemöte februari torsdag kl Kvällsöppet expedition 10 mars torsdag kl Kvällsöppet expedition 14 mars måndag kl Styrelsemöte mars torsdag kl Kvällsöppet expedition 11 april måndag kl Styrelsemöte , årsredov. samt förbereda årsmötet 14 april torsdag kl Kvällsöppet expedition 23 april lördag kl Höststäddag, alla medlemmar 28 april torsdag kl Kvällsöppet expedition 8 maj söndag kl Sista motionsdag årsmötet 2004/5 9 maj måndag kl Styrelsemöte , årsmötet 12 maj torsdag kl Kvällsöppet expedition 23 maj måndag kl ÅRSMÖTE 2004, Obligatoriskt Ändringar meddelas separat / infoansvarig Leif Ett medlemsblad är ytterst beroende av medlemmarnas medverkan, direkt eller indirekt. Jag skulle kunna ha skrivit om många fler roliga och mindre roliga händelser. Tyvärr kommer då alltid någon enskild medlem att bli inkorrekt behandlad, vilket inte är den avsikt med bladet som är tänkt. Det kan säkert uppfattas som näst intill kränkande, en del av detta nummer, men situationen har blivit sådan i föreningen att obetänksamhet och ointresse sprider sig allt för snabbt. Ett friskhetstecken är de nya medlemmarna, yngre, medvetnare och inte minst mycket nyfikna. De ställer frågor och förväntar sig svar. Korrekta svar. Trots allt är jag optimist och gläds över att ha valt att bo i en så trivsam förening med mest mycket mysiga människor, alla Ni! Jag önskar framföra mitt tack och bugar mig ödmjukt till Er alla, för det förtroende Ni visar mig och alla i styrelsen / Leif Mayer

6 6 Sidan 6 Allvarligt!!! Vi har ett jättebekymmer med oreglerade skulder från medlemmarna! Under 2003 minskade medlemmarnas skuldbörda till föreningen från ca; kr.varje månad!!!.. till nästan 0 kr 1 januari Skuldbördan = av medlemmarna mer än 30 dagar försenade och oreglerade månadsavgifter, bostäder och P- platser. 1 juli 2004 redovisar vi återigen ett underskott mellan kr, varje månad. Detta innebär, att styrelsen har fått revisorernas påpekande att omgående se till att dessa skulder regleras. Om inte dessa regleras omgående genom frivillig uppgörelse, kommer styrelsen att genom UBC och Kronofogdemyndigheten, avhysa och tvångsförsälja bostadsrätten. Styrelsen kommer här att utnyttja hembudsmöjligheten och lösa ut medlemmen till skattetekniskt värde. Ohörsamheten och oviljan hos en del medlemmar, att reglera sina skulder och inte låna pengarna av de andra medlemmarna för sitt eget uppehälle är minst sagt irriterande och ohederligt. Idag riskerar 3 medlemmar detta genom att processen redan startats. Observera, att detta inte gäller det fåtal medlemmar genom årens lopp, som av olika orsaker tillfälligt och oftast utan egen förskyllan råkat illa ut och frivilligt i förväg träffat enskilda överenskommelser med styrelsen och UBC. Styrelsen Gårdsfest / medlemsfest! Lördagen den 7 augusti kl. 1800, gångvägen utanför kvarterslokalen. Vi skall inviga grillarna och gör detta i formen av knytkalas, där Du tar med Dig det Du vill äta och dricka, starkt. Föreningen bistår med attiraljer, läsk, folköl, kaffe och kaffegodis. ALLA är välkomna, vilket innebär medlemmar och deras familjer. Styrelsen återkommer med närmare uppgifter på anslag. Förbered och medverka till en trivsam medlemsfest i goda vänners lag. / Festkommittén gm. Pia,

Medlemsbladet. Vintern blev riktig vinter och våren verkar avlägsen... Brf. Oden 2 mars 2005 Årgång 17 nummer 1. Leif Mayer, sekr.

Medlemsbladet. Vintern blev riktig vinter och våren verkar avlägsen... Brf. Oden 2 mars 2005 Årgång 17 nummer 1. Leif Mayer, sekr. Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Tallstigen 27 D 195 42 Märsta Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 bostadsrättsägare samt 1 hyresrätt. Föreningen har inga

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. December 2006, jul- & nyårsnr. Årgång 18 nummer 4. Något av innehållet i detta nummer. Välkomna

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. December 2006, jul- & nyårsnr. Årgång 18 nummer 4. Något av innehållet i detta nummer. Välkomna Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Tallstigen 27 D 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140

Läs mer

1 Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård

1 Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter/medlemmar

Läs mer

Medlemsbladet. I de t här n umr et:

Medlemsbladet. I de t här n umr et: Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Medlemsbladet Å r g å n g 2 3, n u m m e r 2 S e p t e m b e r 2 0 1 1 I de t här n umr et: Styrelse. Ordförande har ordet.

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 10 Maj 2010 Årgång 22 nummer 3. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 10 Maj 2010 Årgång 22 nummer 3. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

ska trivas men också för att värdet på våra bostadsrätter inte ska sjunka. Det säger sig själv att köpare är beredda att ge mer på ett hus eller

ska trivas men också för att värdet på våra bostadsrätter inte ska sjunka. Det säger sig själv att köpare är beredda att ge mer på ett hus eller Fakta om bostadsrätter Medlemsbladet Brf Oden 2 Vad är en bostadsrätt? När du köper en bostadsrätt blir du medlem i en bostadsrättsförening och får en andel i den. Du äger rätten att bo i din lägenhet

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg- och fastighetsekonomprogrammet Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt - Vilka privatekonomiska och sociala konsekvenser uppkommer för de

Läs mer

Akallahöjden. Ekonomimötet

Akallahöjden. Ekonomimötet Vi vi vi på på Akallahöjden Nr 1 Nr 4 2014 2013 Ekonomimötet Måndagskvällen den 8 dec trotsade 25 personer det fruktansvärda vädret för att ta sig till föreningslokalen och lyssna på litet information

Läs mer

Vi är alla en del av någon annans värld

Vi är alla en del av någon annans värld Vinter 2013 Vi är alla en del av någon annans värld Sök pengar till ökad trivsel Vad händer just nu? Störande grannar De stora 3 PuL Inledning På Gotlandsfärjan så ser man överallt små skyltar med texten

Läs mer

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till www.segelflygaren.org Mars - 2006 Nummer 1 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Enhetsmätning el.... 2 Ekonomi... 5 Statistik och avtal... 7 Teknik... 9 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Vill du vara med och

Läs mer

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram:

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram: Almviksbulletinen Vår nya utemiljö växer fram: Sept 2007 I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret sid 2 Projekt sid 3 Familjedagen sid 5 Riksbyggen sid 5 Teknisk status sid 7 Fixar-Per sid 7 Tysklandsresa

Läs mer

Bävernytt. Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig.

Bävernytt. Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig. Bävernytt Din lokala nyhetskälla Nr 3 - December 2009 Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig. Det här året

Läs mer

SÄÄÄNK VOLYMEN! STÖRANDE GRANNAR FÅR TUSENTALS ATT FLYTTA. Så påverkar du ditt boende. Bostadsrätt är demokrati i det lilla. Ta tag i konflikten

SÄÄÄNK VOLYMEN! STÖRANDE GRANNAR FÅR TUSENTALS ATT FLYTTA. Så påverkar du ditt boende. Bostadsrätt är demokrati i det lilla. Ta tag i konflikten ÅRSSTÄMMAN Så påverkar du ditt boende BOSTADSRÄTTERNAS VD: Bostadsrätt är demokrati i det lilla EXPERTEN FÖRKLARAR: Ta tag i konflikten För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-03-26 Föregående möte: 2006-03-12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson Petra

Läs mer

Välkommen till Brf Målaren!

Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA Hej! Vi hoppas att du ska komma att trivas i ditt nya boende hos oss i bostadsrättsföreningen

Läs mer

INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA 2013-1

INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA 2013-1 INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA 2013-1 2012-12-12 Sida 1 Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2013-1 Hej alla medlemmar! Då var det dags för årets första informationsbrev. Det har varit

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40

VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40 VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40 Kungsholmen som tidigare kallades Munklägret var från början ett centrum för garvarna som sysslade med beredning av skinn.

Läs mer

MASTHUGGS. Målarverkstaden ommålad

MASTHUGGS. Målarverkstaden ommålad Tre förslag om fasaderna Brf Masthuggets historia del 2 Digital-tv via bredband eller kabel? TV-film om gamla Masthugget 1-09nytt MASTHUGGS Bostadsrättsföreningen Masthugget Målarverkstaden ommålad Ledare

Läs mer

Nr 2 Juni 2009. HSBs brf Tellus, HSB-kontoret Sleipnervägen 115, 136 42 HANDEN 785 30 70, fax 777 81 06 (Administration och förvaltning).

Nr 2 Juni 2009. HSBs brf Tellus, HSB-kontoret Sleipnervägen 115, 136 42 HANDEN 785 30 70, fax 777 81 06 (Administration och förvaltning). Nr 2 Juni 2009 Viktiga telefonnummer och webbsida www.brftellus.se brf.tellus@brftellus.se Föreningsexpedition - Lejonets gata 383. Öppet 2:a torsdagen i månaden kl 18:00-19:00, dock ej under sommaren

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

NR 2/2001. Ordföranden har ordet DETTA NUMMER

NR 2/2001. Ordföranden har ordet DETTA NUMMER DETTA NUMMER Ekonomi och förvaltning: - Ekonomiska reserver i brf Svartvik - Att tjäna pengar på pengar Årsmöte: - Årsstämmans debattfråga Smått & gott: -Bredband till hösten - Minnebergs vårsalong - Intresset

Läs mer

Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna

Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna Falkenbergs kommun Revisorerna Datum zot5-o6-25 6verf

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Årsmötet. Frivilliga inför föreningens 30-årsjubileum. Soporna - igen. Parkeringsbokning på webben. Vatten tillbaka i portarna

Årsmötet. Frivilliga inför föreningens 30-årsjubileum. Soporna - igen. Parkeringsbokning på webben. Vatten tillbaka i portarna JUNI 2009 Årsmötet Årsmötet som ägde rum den 14 maj var ovanligt välbesökt: 66 röstberättigade och 10 fullmakter. Därtill ytterligare ett stort antal boende på Akallahöjden. Punkterna på dagordningen klarades

Läs mer