SOMMARVÄRMEN. VAR FINNS DU???

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOMMARVÄRMEN. VAR FINNS DU???"

Transkript

1 1 Sidan 1 30 juni 2004 Årgång 16 SOMMARVÄRMEN. VAR FINNS DU??? Hej alla glada och trevliga medlemmar, nya som gamla! Sommaren har börjat sitt antågande! Det spritter överallt i trädgårdar och balkonger. Uteplatserna är fyllda med förväntansfulla grillare och fikat står kontinuerligt och puttrar. Maskrosor och vackrare blomster spirar och prunkar i alla sorter och färger. För de flesta väntar eller har semestrarnas ledighet redan påbörjats. Egentligen är det mesta ganska bra men det har tornat upp en del orosmoln på föreningens himmel. Problem som måste lösas praktiskt i första hand och detta ganska snart. Årsmötet förlöpte bra, utom på en punkt det fattades ett formellt felaktigt beslut som påverkar protokollsskrivningen. Mer om detta under rubriken Årsmötet Nya styrelsen presenteras, vi skall prata sopor, parkeringar, utemiljö och en hel del annat... Så vi sparkar väl igång direkt! redaktör n Leif Årsmötet 2004 Vi saknade Dig! Du som tror, att allt bara fixar sig om alla andra gör t i stället för Dig? Årsmötet genomfördes med 51 medlemmar av 141. Årsmötet avhandlade förutom de sedvanliga punkterna även frågan om inre fondens återinförande. Detta slutade med, att vi tolkade lagstiftningen om röstningsförfarandet på olika sätt och protokollförde ett troligen felaktigt beslut. Flera medlemmar protesterade redan direkt efter mötet varför styrelsen beslöt, att omgående kontrollera vilken tolkning som borde anses gälla. Lagstiftningen är inte helt solklar i frågan. I samråd med UBC jurist, PRV, de protesterande, styrelsen och mötesordförande, tillika revisor i Brf. Oden 2 beslöt styrelsen att i protokollet tillföra en anmärkning om det skedda samt att beslutet skall vara att inte återinföra Inre fond. Det är styrelsens ansvar, att årsmötet genomförs på ett korrekt sätt samt att besluten bedöms korrekt enligt stadgarnas krav och BRL intentioner. För styrelsen har således det allra viktigaste varit att återspegla medlemmarnas demokratiska rätt enligt de spelregler vi gemensamt bestämt skall råda. Styrelsen ber medlemmarna om ursäkt för denna fadäs och arbetar vidare enligt årsmötets beslut och anvisningar och passar samtidigt på att tacka De som anmärkte på beslutet, för uppmärksamheten och att vi alla nu skall respektera och acceptera beslutet med de nya stadgarna. /styrelsen Allvarligt talat! SOPPROBLEM Det skulle vara så roligt att få starta detta nummer med glada besked - men det har smugit sig in en liten katt bland alla hermelinerna! Ragnsells har i upprepade arga brev och med stöd av AML (Arbets-miljölagen) nu preliminärt sagt upp sophämtning i våra soprum. Trots upprepade uppmaningar till medlemmarna, väger sopsäckarna för tungt. Det värsta är, att dem har rätt!!! Hur ända in i glödheta h-e kan vi få för oss att slänga Telefonkataloger och fyllda jordsäckar i sopnedkasten???? Styrelsen tvingas nu att redan under sommaren och tidig höst, påbörja förfrågan om nybyggnation av nytt miljöhus vid Stationsgatan 23 och därmed tvingas stänga igen samtliga sopnedkast i höst ( Stg ) Detsamma gäller småhusen, där anbud redan hämtats in för ombyggnation av 2 soprum ( containerhuset och Odenvägen 32, gatan ) Hur har det då blivit så här? Enkelt, sophämtarna arbetar enbart med säcktyngder om 15 kg / säck. Ragnsells skyddsombud och miljöansvariga har Fortsätter på sidan 2 spalt

2 Ordförande Pia Mitt första år som ordförande för Brf Oden 2 har gått och jag kan summera.. Det har varit ett ganska arbetssamt år med mycket nytt att sätta sig in i. Samtidigt har det varit väldigt kul och mycket lärorikt. Vi i styrelsen har fått gå igenom en del prövningar med olika typer av problem, och som det inte alltid har varit lätt att få en smärtfri lösning på. Utifrån ett helårsperspektiv känns det dock skönt att kunna summera följande; - Under 2003 har vi omförhandlat våra räntor på föreningens lån och detta har resulterat till att vi fått ett bra resultat för Ni har säkert sett detta i den årsredovisning som Ni alla skall ha fått i Er brevlåda. - Det som är planerats och gjorts under 2004 är bland annat byte av garageportarna, som har gjort sitt under dom 15 år som föreningen har funnits. Kostnaden för reparationer blev till slut så dyra att det lönar sig att köpa nya. - Det har också upphandlats ett nytt Portlåssystem. Detta är monterat och beräknas starta i Augusti Alla kommer att få information om hur det kommer att fungera när det nya systemet sätts i drift. - Vi har uppgraderat vårt kabel-tv nät till digital-tv genom utbyte av samtliga förstärkare samt kort. - Utvändig miljö, så skall vi fortsätta att byta ut och restaurera inspringningsskydden som har blivit allt för dåliga och ruttnar. Avslutningsvis hoppas vi, att alla Ni som bor i vårt område sköter om Ert åtagande som medlemmar och bostadsrättsägare. Tyvärr är det allt för många som tror att allt sköter sig självt. Men det är ALLA Vi tillsammans som bor i Brf. Oden 2 som måste se till och ansvarar för att vårt bostadsområde förblir tryggt och skötsamt. Jag önskar kommande styrelse lycka till med att förvalta Brf. Oden 2 i Märsta. Sist men inte minst så hoppas jag att Ni får en skön och avkopplande sommar. Hälsningar, Pia Gidlöf Brf. Oden 2 i Märsta 2 Sidan 2 (Sopor... fortsätter från sida 1 ) därför förelagt Brf. Oden 2 att antingen minska säckvikterna, vilket vi också försökt med olika åtgärder, eller att helt enkelt ersätta dagens sopsnurrresystem med flera 600 liters sopkärl. Ombyggnation kommer först att ske av soprummen vid containerhuset Tallstigen och dels vid det fel utåtvända soprummet vid gatan Odenvägen 32. Detta innebär även, att sopsortering kommer att startas inom området. För detta kommer även intilliggande och idag oanvända utrymmen att användas. Kort sagt, det är medlemmarnas eget fel att vi idag står i denna situation. Detta innebär även investeringar på i storleksordningen ~ Kr! Pengar som kan påverka våra månadsavgifter på sikt. Vi övriga bugar oss inför denna omtanke om oss alla andra dumskallar, som besvärat oss med att vilja använda de skattefinansierade och dyra kommunalt bekostade buttarna. Det finns säkert flera medlemmar som anser att mitt ordval är både fräckt, oförskämt och onyanserat. Japp! Det är det! Miljöansvarig arg Lena och redaktör n Leifs elaka penna Att skriva ett medlemsblad för 141 medlemmar är som, att genomgå ett reningsbad i 90 0 varmvatten med tagel i ställer för tvål och taggtråd som handduk. Styrelsen har genom åren bett mig, att ömsom vara len i skrivarhanden och ömsom ta i som Muhammed Ali i sina bästa år och klämma till med rejäla skamgrepp. Vi har nått vägs ände och tyvärr visade det sig, att ens försöka lösa en del av våra medlemmars slöhet och likgiltighet om vilka fåtal skyldigheter som föreligger henne eller honom, med mjuka händer - är dömt att misslyckas redan innan det började. Är det någon läsare som känner sig kränkt, påhoppad eller orättvist behandlad, så är jag ledsen, men trots allt, ganska nöjd. Budskapet trängde kanske igenom! Jag önskar samtliga en skön o varm sommar! Redaktör n Leffe

3 3 Sidan 3 Styrelsen 2004/2005 Brf. Oden 2 i Märsta F-skatt/Org; c/o Gidlöf, Tallstigen 27 D Märsta Bilen, vår käraste ägodel??? Ibland funderar jag över våra mänskliga förmågor och vad som gör oss till knäppgökar eller sunt resonerande homo sapiens? Det är inte alltid svaret blir det jag önskade mig eller att det ens låter vettigt? Utan att på något sätt förringa någon enda medlem, dennes tyckande eller andra i deras närhet, har vår gemensamma parkering och uthyrningspolicyn för dessa, blivit föremål för dels onödiga tillmälen, tyckande och råd både om och till den eller de personer som försöker genomföra en korrekt hantering av samtliga bostadsrätters rätt till anvisad P-plats för 1 motorfordon, inom eller utomhus. I första hand skall alla ha tillgång till 1 varmgarageplats och därefter kunna komplettera med ytterligare uteplatser. Flera vill av olika skäl enbart ha 1 uteplats eller 1 garageplats. Detta är medlemmens enskilda beslut och styrelsens P-ansvarig försöker tillgodose allas önskemål, så långt detta nu låter sig göras. Styrelsen kommer inte att säga upp någon enda parkeringsplatshyresgäst, medlem eller externt, i mening att tillgodose enskilda medlemmars extraordinära behov av flera än 2 platser i varmgaragen eller utomhus. I de fall hyresavtal upprättats om 3;e eller fler platser, har Brf. Oden 2 tecknat dessa avtal med särskilda krav för upplåtelsen och möjligheten att med kort varsel kunna återta dessa platser vid akuta behov. Styrelsen har att behandla såväl medlemmar som våra hyresgäster enligt det hyresavtal, regelverk och lagar som reglerar marknaden. Har vi tecknat fleråriga avtal med bl.a. Sigtunahem eller andra externa hyresgäster, har vi gjort detta utifrån bedömningen att 2 garageplatser samt tillgång till utomhusplatser mer än väl uppfyller våra samlade behov. Styrelsen undanber sig fortsättningsvis att kritiken framförs på det sätt som redovisades i inledningen. Den som har kritik avseende detta är välkommen att på ett styrelsemöte framföra detta, eller i bästa fall på årsmötet. Styrelsen gm. / Pia Gidlöf & Leif Mayer Ordförande Pia Gidlöf Tallstigen 27 D Sekreterare/ Leif Mayer Information/ Tallstigen 13 C fax (P-platsreg) Ekonomi/ Catarina Harwing Kassör Tallstigen 27 C V.ordf, IT/TV Anders Sundqvist Stationsgatan 23 C Webb/info Lina Beutler Tallstigen 19 A Teknik Peter Aro Odenvägen 12 A Utemiljö Margareta Rasmussen Stationsgatan 23 C Gårdsvärdar/ Lena Dahlkar Miljöärenden Tallstigen 7 B Finans o. lån Björn Svensson Tallstigen 7 C Styrelsens ledamöter har valts av Dig till sina uppdrag medvetna om, att detta innebär samtal från medlemmarna och försöker att vara så tillmötesgående som det är möjligt, kunna besvara frågor på bästa sätt, ge hänvisningar eller rekommendationer, ta upp frågor på nästkommande styrelsemöte m.m. Dessutom är vi öppna för saklig kritik eller ros. Motsatt krav på våra medlemmar är, att respektera ledamotens rätt till ett normalt familjeliv. Vi ber Er därför att inte ringa eller kontakta styrelsen efter kl kvällstid - såvida det inte är akut. E-post är ett alldeles utmärkt medium för frågeställningar och enkelt för styrelsen att bolla frågorna emellan sig. P-platser och garage handhas tills vidare av styrelsen gm. Pia till dess överlämning skett till Leif. Styrelsen sammanträder normalt 1 g / månad, se agendan. Till dessa möten kan enskild medlem anmäla ärenden och personligen redovisa dessa. Styrelsemötena och protokollen är inte öppna handlingar och lyder under Sekretesslagens regler. Styrelsen

4 TJUVAR Å BANDITER Det härjar skurkar inom området som stjäl cyklar och leksaker, möbler och parasoller från våra fram och baksidor! VAR PÅ DIN VAKT!!! Visst är det trist, att vi inte får ha våra enklaste tillhörigheter ifred. Det måste vara någon riktigt sjuk rackare, som förra året stal underbraxor (dam) och BH från tvättklädlinorna och nu i år toppar med cyklar, leksaker, blommor, dukar som finns på uteplatserna. När Du reser bort, låt en del saker stå framme som om Du vore hemma, utemöbler t.ex. Lås in värdesakerna i förråd eller lägenheten men låt även Din bostad se ut som om DU egentligen är hemma. Tala om för Dina grannar att Du reser bort!!! Vi som är grannar vattnar gärna Dina blommor m.m. Var på Din vakt en skurk kan vara nära! GLAD NYHET Från och med hösten kommer expeditionen på Stationsgatan 23B gården, att vara bemannad 2 torsdagskvällar per månad. Styrelsen har sett ett behov för medlemmarna att kunna få direktkontakt i olika frågor. Det kommer dessa kvällar kl , att finnas 2 styrelseledamoter per tillfälle. Vi startar Torsdagen 19 augusti, Torsdagen 2 sept. och därefter varannan helgfri torsdagskväll. Genom denna åtgärd hoppas styrelsen kunna förbättra det som inte fungerar 100% idag och som bonus få en ännu bättre dialog med våra trevliga medlemmar. Styrelsen Ett stort Tack till Er alla som var ute på vårstäddagen! Vilket drag det var! Det som var extra roligt var, att de flesta nyare och yngre medlemmarna tillsammans med de äldre, bildade något slags arbetslag, tog emot kunskap och spred själv glädje! Ni som glömde bort att vara med - så synd det är för Er, att inte få uppleva detta. Maggan o Lena 4 Varning! Extra grinigt!! VARFÖR ÄR DETTA SÅ SVÅRT??? Sidan 4 Att döma av hur vår omgivning börjar ser ut och hur det fåtal medlemmar ( samma vareviga gång ) försöker hålla stånd mot maskrosor och tistlar, klippa gräsmattorna och vattna - för alla hos alla - så skulle man kunna tro att semestern börjar 1 januari och slutar 31 december varje år???? Vad var det för mening att kosta på området en ansiktslyftning på Stationsgatans utsida??? då ingen endaste ( förutom ett par ålderspensionärer ) medlem bryr sig om, att ens försöka plocka upp sitt eget skräp, sopa eller klippa buskar m.m. Inte ens att hund och kattägarna plockar upp sina kelgrisars bajs och hos oss andra nedpinkade utemöbelkuddar och filtar. Det är vi andra dumskallar som drabbas, får köpa nytt, tvätta eller försöka ta bort eländet för att inte prata om småbarnens kläder. Kelgrisägarna bryr sig inte ens om, att deras och andras barn tvingas leka i traktens största kiss och bajslåda.. lekparkernas sandlådor. De står till och med och leende tittar på när kelgrisarna utövar sina dagliga toalettbestyr och oftast blossande på något rökverk! Jag hoppas att Ni ramlar över Er egen slöhet! För Ni orkar väl inte ens ta Er samman och försöka låtsas hjälpa till med Era fåtaliga skyldigheter. Det underligt fascinerande är, att det är samma namn som ständigt återkommer som icke närvarande på årsmöten eller städdagarna. Däremot är Ni flitigt förekommande i gnäll och tyckande. Dessvärre finns det ingen i BRL som gör att vi kan sparka ut Dig och säga upp Ditt medlemskap till förmån för någon annan. Visserligen kan vi ta striden och avhysa Dig enligt stadgarna för att Du inte aktivt deltager i omvårdnaden, men det finns andra mer trivsamma uppgifter att sköta. All heder och ära åt De djurägare som med känsla och finess sköter rastning på det sätt som förväntas av en kunnig och intresserad djurmänniska. Men det kommer en dag, inom en inte alltför avlägsen framtid, då vi tar och väljer striden! Låt oss då hoppas att Du funnit Dina grannar och framförallt styrelsen så besvärliga och dumma, att Du redan flyttat från föreningen! Detta provokativa inlägg avser också Den som försöker på alla sätt sko sig på sina medmedlemmars bekostnad och utan hänsyn till fortsatta konsekvenser. Taggtrådsleffe har retat upp sig ( kal. W222 )

5 Agenda arbetsåret 2004 Brf. Oden 2 i Märsta 5 Sidan 5 7 augusti lördag kl Gårdsfest alla medlemmar 16 augusti måndag kl Styrelsemöte augusti torsdag kl Kvällsöppet expedition 2 september torsdag kl Kvällsöppet expedition 6 september måndag kl Styrelsemöte september torsdag kl Kvällsöppet expedition 30 september torsdag kl Kvällsöppet expedition 4 oktober måndag kl Styrelsemöte / Budget 14 oktober torsdag kl Kvällsöppet expedition 23 oktober kl Höststäddag, alla medlemmar 23 oktober kl Medlemshöstmöte, obligatoriskt 28 oktober torsdag kl Kvällsöppet expedition 11 november torsdag kl Kvällsöppet expedition 15 november måndag kl Styrelsemöte november torsdag kl Kvällsöppet expedition 6 december måndag kl Styrelsemöte december torsdag kl Kvällsöppet expedition 16 december torsdag kl Styrelsen, gårdsvärdar, revisorer samlas för årets sedvanliga julavslutning, tid och plats meddelas separat Agenda arbetsåret januari torsdag kl Kvällsöppet expedition 17 januari måndag kl Styrelsemöte januari torsdag kl Kvällsöppet expedition 10 februari torsdag kl Kvällsöppet expedition 14 februari måndag kl Styrelsemöte februari torsdag kl Kvällsöppet expedition 10 mars torsdag kl Kvällsöppet expedition 14 mars måndag kl Styrelsemöte mars torsdag kl Kvällsöppet expedition 11 april måndag kl Styrelsemöte , årsredov. samt förbereda årsmötet 14 april torsdag kl Kvällsöppet expedition 23 april lördag kl Höststäddag, alla medlemmar 28 april torsdag kl Kvällsöppet expedition 8 maj söndag kl Sista motionsdag årsmötet 2004/5 9 maj måndag kl Styrelsemöte , årsmötet 12 maj torsdag kl Kvällsöppet expedition 23 maj måndag kl ÅRSMÖTE 2004, Obligatoriskt Ändringar meddelas separat / infoansvarig Leif Ett medlemsblad är ytterst beroende av medlemmarnas medverkan, direkt eller indirekt. Jag skulle kunna ha skrivit om många fler roliga och mindre roliga händelser. Tyvärr kommer då alltid någon enskild medlem att bli inkorrekt behandlad, vilket inte är den avsikt med bladet som är tänkt. Det kan säkert uppfattas som näst intill kränkande, en del av detta nummer, men situationen har blivit sådan i föreningen att obetänksamhet och ointresse sprider sig allt för snabbt. Ett friskhetstecken är de nya medlemmarna, yngre, medvetnare och inte minst mycket nyfikna. De ställer frågor och förväntar sig svar. Korrekta svar. Trots allt är jag optimist och gläds över att ha valt att bo i en så trivsam förening med mest mycket mysiga människor, alla Ni! Jag önskar framföra mitt tack och bugar mig ödmjukt till Er alla, för det förtroende Ni visar mig och alla i styrelsen / Leif Mayer

6 6 Sidan 6 Allvarligt!!! Vi har ett jättebekymmer med oreglerade skulder från medlemmarna! Under 2003 minskade medlemmarnas skuldbörda till föreningen från ca; kr.varje månad!!!.. till nästan 0 kr 1 januari Skuldbördan = av medlemmarna mer än 30 dagar försenade och oreglerade månadsavgifter, bostäder och P- platser. 1 juli 2004 redovisar vi återigen ett underskott mellan kr, varje månad. Detta innebär, att styrelsen har fått revisorernas påpekande att omgående se till att dessa skulder regleras. Om inte dessa regleras omgående genom frivillig uppgörelse, kommer styrelsen att genom UBC och Kronofogdemyndigheten, avhysa och tvångsförsälja bostadsrätten. Styrelsen kommer här att utnyttja hembudsmöjligheten och lösa ut medlemmen till skattetekniskt värde. Ohörsamheten och oviljan hos en del medlemmar, att reglera sina skulder och inte låna pengarna av de andra medlemmarna för sitt eget uppehälle är minst sagt irriterande och ohederligt. Idag riskerar 3 medlemmar detta genom att processen redan startats. Observera, att detta inte gäller det fåtal medlemmar genom årens lopp, som av olika orsaker tillfälligt och oftast utan egen förskyllan råkat illa ut och frivilligt i förväg träffat enskilda överenskommelser med styrelsen och UBC. Styrelsen Gårdsfest / medlemsfest! Lördagen den 7 augusti kl. 1800, gångvägen utanför kvarterslokalen. Vi skall inviga grillarna och gör detta i formen av knytkalas, där Du tar med Dig det Du vill äta och dricka, starkt. Föreningen bistår med attiraljer, läsk, folköl, kaffe och kaffegodis. ALLA är välkomna, vilket innebär medlemmar och deras familjer. Styrelsen återkommer med närmare uppgifter på anslag. Förbered och medverka till en trivsam medlemsfest i goda vänners lag. / Festkommittén gm. Pia,

Medlemsbladet. I de t här n umr et:

Medlemsbladet. I de t här n umr et: Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Medlemsbladet Å r g å n g 2 3, n u m m e r 2 S e p t e m b e r 2 0 1 1 I de t här n umr et: Styrelse. Ordförande har ordet.

Läs mer

Medlemsbladet I D E T H Ä R N U M R E T : O K T O B E R 2 0 1 3. Nya styrelsen. UBC = Fastum. Bedrägeriförsök. Städdagen. Hängrännor.

Medlemsbladet I D E T H Ä R N U M R E T : O K T O B E R 2 0 1 3. Nya styrelsen. UBC = Fastum. Bedrägeriförsök. Städdagen. Hängrännor. Brf. Oden 2 i Märsta Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Medlemsbladet O K T O B E R 2 0 1 3 I D E T H Ä R N U M R E T : Nya styrelsen UBC = Fastum Bedrägeriförsök Städdagen Hängrännor Stadgar Valberedning

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 16 Maj 2011 Årgång 23 nummer 2. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 16 Maj 2011 Årgång 23 nummer 2. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 10 Maj 2010 Årgång 22 nummer 3. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 10 Maj 2010 Årgång 22 nummer 3. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

Medlemsbladet. Vintern blev riktig vinter och våren verkar avlägsen... Brf. Oden 2 mars 2005 Årgång 17 nummer 1. Leif Mayer, sekr.

Medlemsbladet. Vintern blev riktig vinter och våren verkar avlägsen... Brf. Oden 2 mars 2005 Årgång 17 nummer 1. Leif Mayer, sekr. Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Tallstigen 27 D 195 42 Märsta Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 bostadsrättsägare samt 1 hyresrätt. Föreningen har inga

Läs mer

MEDLEMSBLADET BRF MÖRBYSKOGEN3 WWW.MORBYSKOGEN.COM REDAKTÖR: PONTUS WIKLANDER. Juni 2 0 0 6

MEDLEMSBLADET BRF MÖRBYSKOGEN3 WWW.MORBYSKOGEN.COM REDAKTÖR: PONTUS WIKLANDER. Juni 2 0 0 6 MEDLEMSBLADET BRF MÖRBYSKOGEN3 WWW.MORBYSKOGEN.COM REDAKTÖR: PONTUS WIKLANDER Juni 2 0 0 6 Hej på Er kära medlemmar! Trots lite ostadig väder till att börja med så verkar det nu som att vi ska få en varm

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd!

Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd! Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd! OBS! Tillhör Brf-pärmen ETT TRYCK SOM DETTA KAN FORT BLI INAKTUELLT! AKTUELLA NAMN OCH TFN FINNS ALLTID

Läs mer

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010 Sllut på semester,, skollorna börjjar... Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas:

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Styrelsens konstituering

Styrelsens konstituering Styrelsens konstituering Efter val på föreningsstämman och konstituering har styrelsen följande utseende och ledamöterna följande ansvarsområden: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Styrelseledamot

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

Att bo i bostadsra tt

Att bo i bostadsra tt Att bo i bostadsra tt Vi hoppas att denna information ska vara till nytta för dig som boende i bostadsrättsföreningen Röbäckshus 5. Vad är en bostadsrätt? Att bo i bostadsrätt innebär kort sagt att du

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Stagneli us bladet. Nr3. Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14

Stagneli us bladet. Nr3. Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Stagneli us bladet 2012 Nr3 Ansvarig Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 utgivare: Lars-Inge Karlsson, Hg 27 Redaktör: Anneli Edman, Hg 63 Redaktör: Barbro

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Gurkbladet NR 8 2010-12-10

Gurkbladet NR 8 2010-12-10 Gurkbladet NR 8 2010-12-10 VÄLKOMNA TILL GURKANS KVARTERSBLAD Vi vill passa på att hälsa alla nya medlemmar välkomna! Gurkbladet är en information från styrelsen för Visbyhus nr 13 i kvarteret Gurkan.

Läs mer

Föreningsinformation Brf Bollstanäs Sommaren 2012 www.brf-bollstanas.se

Föreningsinformation Brf Bollstanäs Sommaren 2012 www.brf-bollstanas.se Föreningsinformation Brf Bollstanäs Sommaren 2012 www.brf-bollstanas.se Sommaren är här vilket syns i området med allt vackert blommande på terrasser och i området. Föreningen har precis haft årsmöte och

Läs mer

TRE DAMER Nr 73 Oktober 2011

TRE DAMER Nr 73 Oktober 2011 TRE DAMER Nr 73 Oktober 2011 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas nästa gång den 7 november,

Läs mer

Bybladet. Mars 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Mars 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Mars 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Årsstämman 2015 Sopning av våra vägar Takprojektet 2015 Fasadprojektet 2015 Rensning av våra avlopp och brunnar Vårens städdag Expeditionens

Läs mer

Kåpan Nytt. Parkering i och kring Kåpan JUNI 2008

Kåpan Nytt. Parkering i och kring Kåpan JUNI 2008 JUNI 2008 Kåpan Nytt Parkering i och kring Kåpan Innehåll: Parkering i och kring Kåpan (sid 1-2) Grovsoprummet (sid 2) Värmepumpen en följetong (sid 3) Garaget en följetong (sid 3) Nytt i föreningen (sid

Läs mer

Stagneliusbladet. God jul och gott nytt år! Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14

Stagneliusbladet. God jul och gott nytt år! Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Stagneliusbladet 2013 Nr 2 Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Ansvarig utgivare: Adnan Hadziagovic, Hg 39 tel 0708 248848 Redaktör: Anneli Edman, Hg 63 tel

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2 Maj 2006, vårnummer Årgång 18 nummer 2. Välkomna alla glada medlemmar! Något av innehållet i detta nummer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2 Maj 2006, vårnummer Årgång 18 nummer 2. Välkomna alla glada medlemmar! Något av innehållet i detta nummer Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Tallstigen 27 D 195 42 Märsta Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 bostadsrättsägare samt 1 hyresrätt. Föreningen har inga

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Att bo i bostadsrätt innebär att vi alla har ett gemensamt ansvar för vår förening. Vi hoppas att Ni skall trivas här och känna er delaktiga. Vad är en bostadsrättsförening?

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

MÅNADSINFORMATION MARS-APRIL 2012

MÅNADSINFORMATION MARS-APRIL 2012 www.skogalundsklippan.com Information från Styrelsen MÅNADSINFORMATION MARS-APRIL 2012 Vårdagjjämniing,, sommartiid God fortsättning på det nya året, vi ser fram emot ett år i energisparandets tecken och

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Information brf Slagverket blad 1

Information brf Slagverket blad 1 Information brf Slagverket blad 1 Till dig som är nyinflyttad i Slagverket! Välkommen till Axel Swartlings gata och HSB:s bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping. Vi hoppas att Du kommer att trivas

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2 Oktober 2005, Julnummer Årgång 17 nummer 5. God jul och ett Gott nytt år. Tack, styrelsen

Medlemsbladet. Brf. Oden 2 Oktober 2005, Julnummer Årgång 17 nummer 5. God jul och ett Gott nytt år. Tack, styrelsen Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Tallstigen 27 D 195 42 Märsta Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 bostadsrättsägare samt 1 hyresrätt. Föreningen har inga

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

TRE DAMER Nr 72 Juni 2011

TRE DAMER Nr 72 Juni 2011 TRE DAMER Nr 72 Juni 2011 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas nästa gång den 8 augusti,

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden.

Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden. Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden. -Det ser illa ut, säger Andreas Nylander, förtroendevald revisor. Det finns risk att medlemmarna

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas.

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas. 1 Föreningens webbplats http://www.gbghus45.se Hej! Hoppas ni alla har njutit av den fina sommaren. Nu ser vi fram emot en fin höst. Tillsammans med Riksbyggen är ambitionen alltid att göra vårt bästa

Läs mer

RÖNNEBLADET. Nummer 1, 2015 Årgång 18. Lennart Jörsmar Färg, släp och utlåning av verktyg

RÖNNEBLADET. Nummer 1, 2015 Årgång 18. Lennart Jörsmar Färg, släp och utlåning av verktyg RÖNNEBLADET Nummer 1, 2015 Årgång 18 2015 års stämma har nu hållits och vi har avtackat Kjell Eriksson för 15 fantastiska år som ledamot i styrelsen med olika ansvarsområden. Samtidigt hälsar vi vår nye

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet Arbetet med att installera föreningens fiberoptiska bredbandsnät är nu avslutat. Endast finjusteringar återstår. Ni kan läsa mer om detta i bilaga till detta blad men jag vill här

Läs mer

Kåpan Nytt. Ny webbsida www.brfkapan.se. September 2008

Kåpan Nytt. Ny webbsida www.brfkapan.se. September 2008 September 2008 Kåpan Nytt Ny webbsida www.brfkapan.se Nu har äntligen nya webbsidan dykt upp. Tanken med denna sida är flerdelad. Skulle man försöka skriva ned de tankar som styrelsen och redaktionen har

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

Stadgerevision. Medlemsskapsreglerna är generellt mer omfattande än i nuvarande stadgar.

Stadgerevision. Medlemsskapsreglerna är generellt mer omfattande än i nuvarande stadgar. Brf Spinnmästaren i Lindome Göteborg 2013-04-21 Stadgerevision Föreningen har lämnat mig uppdraget att gå igenom föreningens nuvarande stadgar och ta fram nya stadgar. Sedan föreningen registrerade sina

Läs mer

Västanberga Samfällighetsförening Informationsbrev 1

Västanberga Samfällighetsförening Informationsbrev 1 Sid 01 Informationsbrev 1 2009 Hej alla 122 st medlemmar i samfälligheten. Det är dags för ett informationsbrev igen. Små och stora saker har hänt, och är på gång. På sista sidan vill vi veta vad Du tycker.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

MÅNADSINFORMATION JUNI 2010

MÅNADSINFORMATION JUNI 2010 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION JUNI 2010 Sommar sommar sommar... Information från Nya grannar Styrelsen Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat någon

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

Fredagen den 12 april mellan kl. 12-14.

Fredagen den 12 april mellan kl. 12-14. 34: ans nyhetsbrev. Årgång 2Nummer 1 16 april 2002 Vår eminente fastighetsskötare går i pension Som säkert flera av er vet har vår fastis Leif Flink arbetat på övertid ett år. Fast i år väljer Leif att

Läs mer

Vi på Berget. Under våren har styrelsen fortsatt arbetet med att förbättra i föreningen. SRV levererar nya sopbehållare: 27 aug

Vi på Berget. Under våren har styrelsen fortsatt arbetet med att förbättra i föreningen. SRV levererar nya sopbehållare: 27 aug Informationsblad nr.2 & 3 Aug 2015 Vi på Berget I detta nummer Första sidan Styrelsen informerar Viktiga datum 2015 Sortering av matavfall Sid 2 Bergets dag Ansvarsområden Sid 3-4 Stämmoprotokoll 2015

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Ledamot

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Klarinettvägens Samfällighetsförening

Klarinettvägens Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2006, Klarinettvägens samfällighetsförening Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 20 mars 2006 kl 1900. 1. Stämmans öppnande. Ordförande Johan Kårebäck öppnade

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2015-02-17

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2015-02-17 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2015-02-17 När: Tisdag 2015-02-17 kl.19.00. Var: Humlebacken 28 (Lasse). Närvarande Magnus Ehdwall (44), Johan Olofson (36), Mona Lif (4), Lasse Eriksson (28), Sara Ekström (38),

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Lyckebybladet nr 3, 2014

Lyckebybladet nr 3, 2014 Lyckebybladet nr 3, 2014 HÖSTINFO Hösten är här och snart är det dags för vår höststäddag närmare bestämt helgen den 25/26 oktober. Som tidigare år är lördagen huvudstäddag och då bjuder vi också på grillad

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad 1 juli 2012 Till Medlemmar i föreningen Informationsbrev #3 2012 Har du kontinuerligt tagit del av den information som :inns på föreningens hemsida är det

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Ordinarie styrelsemöte Datum 2014-12-02 Tid 19-21 Föreningslokalen Tämnarvägen 14, 120 53 Årsta. Punkt Vad Vem

Ordinarie styrelsemöte Datum 2014-12-02 Tid 19-21 Föreningslokalen Tämnarvägen 14, 120 53 Årsta. Punkt Vad Vem Protokoll nr 10-14 Möte Ordinarie styrelsemöte Datum 2014-12-02 Tid 19-21 Plats Föreningslokalen Tämnarvägen 14, 120 53 Årsta Punkt Vad Vem 1 Mötet öppnas. Registrering av närvaro/förhinder Ordf Närvarande

Läs mer

18/3-2012 Stockholm Årsmötesprotokoll Kollektivhusföreningen Södra

18/3-2012 Stockholm Årsmötesprotokoll Kollektivhusföreningen Södra 18/3-2012 Stockholm Årsmötesprotokoll Kollektivhusföreningen Södra Station Närvarande: 24 ½ personer, Vania M-B, Björn E, Cecilia E, Erik, Christina F, Anna H, Lena S-H, Caroline K, Camilla L, Lena N,

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. December 2006, jul- & nyårsnr. Årgång 18 nummer 4. Något av innehållet i detta nummer. Välkomna

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. December 2006, jul- & nyårsnr. Årgång 18 nummer 4. Något av innehållet i detta nummer. Välkomna Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Tallstigen 27 D 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö. Infoblad november

Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö. Infoblad november Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö Infoblad november BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 2 (4) Hösten är över oss och snart kommer kylan krypandes Alla helgona är runt knuten och snart stundar julen. Tänk på att det är

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer