Partipriset Partipriset är oförändrat vecka 45, så när som sugga som går upp 40 öre.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Partipriset Partipriset är oförändrat vecka 45, så när som sugga som går upp 40 öre."

Transkript

1 @-GRIS 4 november är ett komplement till tidningen GRIS, med senaste grispriserna och GRIS utkommer fredagar, eller när grispriserna är satta. I övrigt när något viktigt inträffar. Använd gärna innehållet för att sprida kunskap om näringen, men ange som källa! Tipsa om nyheter, problem och problemlösningar, arrangemang, nya produkter och finansieras via tidningens prenumerationsavgift. Prenumerera på GRIS (12 nr/år) GRIS (ca 60 nr/år)! Pris 190 kr inom Sverige, inkl moms 10.75! Norden 400 skr. Betala på bankgiro eller postgiro Vill du ha faktura eller kontakta oss, maila till eller ring Grispriserna vecka 45 Nordiska noteringarna oförändrade, svenska grispriset högre än tyska efter tysk sänkning Tyska grispriset gick ned 2 cent under veckan, vilket gjorde att tyska grispriset hamnade under svenska, enligt ISNs jämförelser av noteringarna i EU, korrigerade för tillägg och avdrag. Sverige har därmed fjärde bästa grispriset i EU. Italien toppar fortfarande, följt av England och Portugal. Spanska priset sänktes ytterligare i veckan och spanjorerna får 55 öre mindre betalt än danskarna, som betalar näst sämst i Europa. Prisskillnaden mellan bästa och sämsta grispris i Europa, alltså italienskt jämfört med spanskt, är nästan 3 kr!rädslan för fågelinfluensan i Europa börjar lägga sig och medierna rapporterar allt mera kortfattat när nya fall tillkommer. Därmed avklingar också spekulationerna och fågelinfluensan ger nu inget större tryck uppåt på grispriserna. ISNs kommentar är att sjukdomarna håller grispriset på en stabil nivå, där efterfrågan på griskött från Ryssland balanserar ett stort utbud av slaktgrisar i Europa. Men när det gäller sjukdomsutvecklingen kan en förändring komma snabbt. Marknaden är känslig. Muloch klövsjukan har, som sagts tidigare, inte heller haft någon stor påverkan på grispriset hittills, men enligt danska bedömare kan priset påverkas uppåt om antalet fall, nu 15, i Brasilien fortsätter öka. Här finns således ytterligare en osäkerhetsfaktor på en lugn marknad. 30 % minskad konsumtion av fjäderfäkött i EU Fågelkonsumtionen har i alla händelser minskat kraftigt på flera marknader och handeln över gränserna har mer eller mindre avstannat p g a myndighetsbeslut. Minskad fågelkonsumtion innebär lägre produktion och press nedåt på foderpriserna. Det kan grisproduktionen ha glädje av. Enligt tyska ISN har fjäderfäkonsumtionen minskat med ca 30 % i Europa, Italien minus 30 %, Frankrike 20 %, Schweiz 20 %, Holland 20 % och Tyskland minus 10 %.-Det är inte så mycket snack om rädslan för fågelinfluensan längre, nu är det mer rädsla för julen, dvs hur mycket priset sjunker i mitten på december när industrin försett sig med griskött inför helgen, säger Karsten Flemin. Danske Slagterier. Ett sänkt pris kring jul och nyår blir det alltid. Stort utbud av grisar är också att vänta.det är inte mer än en helgdag extra i jul, annandag jul, sedan är det enbart arbetsdagar. Det blir alltså inte så många dagar till fest och julmat. Det kan påverka försäljningen.futurepriserna i Hannover vände uppåt i veckan. Fortsatt kronförsvagning Svenska kronan har försvagats ytterligare mot de flesta valutorna. Nu får vi betala över 1,28 för en dansk krona. Observera att hänsyn inte tagits till valutaförändringarna nedan. /LG Partipriset Partipriset är oförändrat vecka 45, så när som sugga som går upp 40 öre. Svenska slaktsvinspriser, grundnoteringar Till slakteriernas grundpriser tillkommer i de flesta fall olika tilläggsbetalningar, som kan vara betydande. I Ginstens pris ingår generellt marknadstillägg med 1 kr. Pil > framför pris visar höjning, < visar sänkning, inget tecken betyder oförändrat pris sedan förra veckan. V 45 Slakteri Viktgr kg v 44 v 43 v 42 v 41 v 40 13,00 Ginsten Slakt 65-94,9 13,00 >13,00 12,70 >12,70 12,55 12,15 KLS 64-90,9** 12,05 >12,05 11,75 11,75 11,75 12,00 Skövde Slakteri 75-94,9 12,00 >12,00 11,70 11,70 11,70

2 11,95 Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 11,95 >11,80 11,65 >11,65 11,50 11,95 Dahlbergs Slakteri 71-94,9 11,95 >11,95 11,65 >11,65 11,50 11,80 Swedish Meats 73-90,9* 11,80 >11,80 11,50 11,50 11,50 11,80 Nyhléns & Hugosons fria vikter 11,80 >11,80 11,50 11,50 11,50 11,80 Ystad Slakteri AB ,80 >11,80 11,65 11,65 >11,65 11,80 Ugglarps Slakteri 70-94,9 11,80 >11,80 11,65 11,65 >11,65 11,80 SLP 70 94,9 11,80 >11,80 11,65 11,65 >11,65 * Premie 5 öre/kg för slaktsvin 82-87,9 kg, för jämnare grisar. ** Marknadstillägg ingår med 10 öre/kg för slaktsvin i viktintervallet 64 90,9 kg. Grundnoteringen 12,05 ligger kvar i intervallet 64 94,9 kg. Norden Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och varierande efterbetalning. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre, vilket t ex ska beaktas vid jämförelse med svenska priser. Dansk efterbetalning kan vara runt 1 skr. Dansk kurs 1.25, norsk 1.18, euro 9,34. Skr Slakteri Bäst bet. viktgr valuta v 45 v 44 v 43 v 42 v 41 11,00 Danska slakterier 70,0 84,9 kg** dkr 8,80 8,80 8,80 >8,80 <8,60 24,90 Norsk Kjött 55,1 77,0 kg* nkr 21,10 21,10 >21,10 20,50 20,50 11,76 Österbottens Kött kg euro 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 12,60 Snellman, Finland kg euro 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 * Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m. ** Övre viktgränsen för slaktvikterna sänks 2 kg från v 48 till 1. Europa. Källa: Henton Børsmæglerselskab. Priserna är från 2 november Eurokurs 9.34 kr. Priserna ska inte exakt jämföras med svenska, se framför allt på trenderna. Skr Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40 10,64 Frankrike 1,14 1,14 >1,14 >1,10 <1,09 13,26 Tyskland 1,42 1,42 >1,42 <1,40 1,45 9,71 Belgien 1,04 1,04 >1,04 <1,01 1,08 10,46 Italien 1,12 1,12 >1,12 1,10 1,10 Futurepriser Futurepriserna per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover. Priserna är från 2 november, Källa: Henton Børsmæglerselskab. Mån v 44 v 43 v 42 v 41 v 40 Nov >1,440 <1,420 >1,455 >1,430 >1,375 Dec >1,437 <1,418 >1,430 >1,385 >1,335 Jan >1,380 <1,366 >1,374 >1,323 1,285 Feb >1,409 <1,392 >1,404 >1,355 1,320 mars >1,409 <1,390 >1,400 >1,350 1,335 April >1,407 <1,400 >1,420 >1,365 <1,355 Maj >1,420 <1,400 >1,430 >1,410 1,400

3 Skövde % 7,05 >7,05 >6,95 6,45 <6,45 6,85 Juni >1,420 <1,400 >1,435 >1,410 1,400 Juli <1,386 <1,401 >1,415 >1,385 1,380 Aug >1,380 <1,375 >1,400 >1,385 1,380 Sep 1,375 <1,375 >1,400 1,375 Grispriser i andra EU-länder Euro, omräkningskurs 9,34. Korrigerade noteringspriser. Källa: ISN, Tyskland. Skr Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40 14,36 Italien 1,538 >1,538 >1,468 1,424 <1,424 13,43 England 1,438 1,438 <1,438 >1,452 1,431 13,24 Portugal 1,418 1,418 1,418 <1,418 <1,458 12,77 Sverige 1,368 >1,368 1,335 1,335 1,335 12,75 Tyskland <1,366 >1,386 >1,366 >1,346 <1,326 12,61 Österrike >1,350 >1,330 1,290 1,290 <1,290 12,59 Holland 1,348 >1,348 >1,328 1,299 <1,299 12,52 Belgien 1,341 >1,341 >1,329 <1,292 <1,316 12,18 Frankrike <1,304 <1,315 >1,321 <1,281 <1,305 11,98 Danmark 1,283 1,283 >1,283 <1,256 1,283 11,44 Spanien <1,225 1,260 1,260 <1,260 <1,319 Senaste notering saknas: 13,15 Tjeckien <1,408 <1,414 <1,446 12,34 Polen <1,322 1,359 >1,397 12,63 Irland ,353 1,353 1,353 1,353 Suggor, Sverige Slakteri Bäst bet. viktgr v 45 v 44 v 43 v 42 v 41 v 40 Dalsjöfors Slakteri 58 % 7,45 >7,45 >7,25 >6,85 <6,45 6,85 Dahlbergs Slakteri 140 kg och över 7,25 >7,25 >7,05 6,65 <6,65 7,05 Swedish Meats 140 kg och över 7,05 >7,05 >6,85 6,45 <6,45 6,85

4 Ugglarps Slakteri % 7,55 >7,35 >7,35 6,95 <6,95 7,35 SLP 140,1 kg- 58 % 7,55 >7,55 >7,35 6,95 <6,95 7,35 Suggor, utland Skr Slakteri Bäst bet. Viktgr valuta v 45 v 44 v 43 v 42 v 41 8,62 Danish Crown/TiCan Över 129,9 kg dkr 6,90 >6,90 >6,60 >6,30 <6,00 4,29 Österbottens Kött Fria vikter, klass E euro 0,24 0,46 0,46 0,46 0,46 4,39 Snellmans Klass E euro 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 Valutor Fredagar i dag v 44 v 43 v 42 v 41 v 40 Pund >14,19 >14,01 >13,97 >13,74 <13,60 <13,64 Dollar >8,03 <7,85 >7,88 >7,83 <7,68 >7,74 Euro >9,58 >9,52 >9,48 >9,41 >9,34 <9,32 Dansk >1,28 >1,27 >1,27 >1,26 1,25 1,25 Norsk >1,23 >1,22 >1,21 >1,20 <1,18 <1,19 Yen >6,82 <6,80 <6,82 >6,83 <6,77 <6,85 Marknadskommentarer, slaktsvin Swedish Meats Bo Larsson: -Det har varit lönehelg och försäljningen blev hyfsad. Dvs det är bra försäljning av hela sortimentet, utom för kotlett och karré. Balansen mellan slakt och försäljning är bra. Ugglarps Slakteri Thomas Olander: -Försäljningen är fortsatt bra, men tufft för kotlett och karré. Charken ligger på oförändrad nivå. Vi är inte slutsålda på julskinka, men räknar med att snart bli det. Skövde Slakteri Cato Gustafsson: -Det händer inte så mycket nytt på marknaden just nu. Allt går bra, utom karré och kotlett. Charkråvaran är givetvis efterfrågan till alla produkter som framställs till jul. Ystad Slakteri Tom Hansson: -Helfallsmarknaden är bra, men kunderna vittnar om pressade grisköttpriser,

5 vilket konkurser i styckningsbranschen verifierar. Nye delägaren i slakteriet, Falk-bolagen tar hälften av antalet slaktade grisar och vill på sikt ha all slakt. Nyhléns & Hugoson Mikael Hugoson: -Vi hade bra skjuts på försäljningen under veckan, som var den första gemensamma under nya namnet Nyhléns & Hugosons. Det gick otroligt bra och kunderna är nöjda med både produkterna och fusionen, som nu är klar. Julskinkan är slutsåld och vi skulle behöva ton till. Priserna var hyggliga på skinkan, men med facit i hand har nog priset kunnat vara lite högre. Problemprodukter är karré och kamben, som går in i frysen. -Det som är glädjande är också att nya kunder tillkommit. Vi har fått in Ica i kundkretsen, vilket vi inte haft tidigare. Österbottens Kött Marcus Skullbacka: -Marknaden är oförändrad. Vi har haft bra slakt och bra försäljning hela hösten, men ändå har det inte gått att få upp priserna. -Vi har inget överskott på smågrisar i vårt område och försöker värna om att inte smågrisarna körs till Sverige. Smågrispriset är 60 euro för 25-kilosgrisar, plus tillägg som varierar. -Vi behöver fler smågrisar och ökad slaktsvinsproduktion för att tillfredsställa Atrias behov. Slaktkapaciteten i slakteriet i Nurmo ökar från slaktade grisar per vecka till , när ombyggnaden blir klar. Danish Crown Skinkhandeln har varit lugn och priserna är oförändrade. Marknaden är något präglad av helgdagar i katolska länder. Bog och charkråvara säljs till oförändrade priser, men volymerna är något lägre p g a helgdagarna. Baconmarknaden är stabil, även volymmässigt, på den för november låga prisnivån. Marknaderna i länder utanför EU är oförändrade. De senaste veckornas skriverier om fågelinfluensan har dämpats något och därmed även påverkan på grisköttsmarknaden. Mul- och klövsjukan i Brasilien fortsätter breda ut sig och är nu konstaterad på 15 gårdar och i 2 delstater. Sjukdomens påverkan på marknaderna har hittills varit mycket begränsad, men om om den fortsätter breda ut sig kan vi vänta påverkan främst på nötköttsmarknader, men även lite bättre marknad för griskött. /LG Smågrispriser, Sverige Swedish Meats Smågrispriserna går upp 10 öre, utom nyavvanda med 20 öre. Marknadstillägg 30 kr/smågris. Klass, kr/kg v 45 v 44 v 43 v 42 v 41 v 40 Bis Plus,23 kg >18,30 >18,20 >18,10 18,00 18,00 18,00 Bas, 23 kg >16,95 >16,85 >16,75 16,65 16,65 16,65 Nyavvanda, 9 kg >36,80 >36,60 >36,40 36,20 36,20 36,20 KRAV, 23 kg >23,95 >23,85 >23,75 23,65 23,65 23,65

6 435 SPF 30 kg >349 < KLS Smågrispriset går upp 10 öre. Marknadstillägget är 15 kr/smågris. KLS Smågris >18,85 >18,75 >18,65 18,55 18,55 >18,55 Ugglarp Marknadstillägg 10 kr/smågris. Särklass >18,85 18,70 18,70 18,70 18,70 18,70 Ugglarpsgrisen >17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 Skövde Slakteri Marknadstillägg (ej vita) 30 kr/smågris. SwedeHam+ >18,76 >18,62 >18,58 >18,33 >18,29 >18,23 SwedeHam >17,38 >17,25 >17,12 >16,98 >16,94 >16,89 Vita >16,22 >16,10 >15,97 >15,84 >15,81 >15,76 SLP Marknadstillägg 10 kr/smågris, dock ej vid mellangårdsavtal. SLP+ >18,85 18,70 18,70 18,70 18,70 >18,70 Dahlbergs Marknadstillägg på förmedlingsgrisar 30 kr. Särklass D >18,70 >18,60 >18,55 >18,45 >18,30 >18,10 Smågrispriser, Norden Danish Crown/TiCan Kurs Smågrispriserna är oförändrade, utom ekogrisar. Skr Vecka, dkr v 45 v 44 v 43 v 42 v 41 v Basis 7 kg >196 < Basis 30 kg >340 < SPF+Myc 7 kg >201 < SPF+Myc 30 kg >345 < SPF 7 kg >205 <

7 895 Økologi 30 kg >708 <701 >707 Norsk Kjøtt Smågrispriset är oförändrat. Kurs kilos Snellmans Euro, kurs 9, Grund 30 kg A1* *) Tillägg för avelsindex 0-4 euro/st + mängdtillägg. Smågrisar, balansen i förmedlingen, + = överskott, = brist Slakteri v 45 v 44 v 43 v 42 v 41 v 40 Swedish Meats Ugglarps Slakteri Skövde Slakteri SLP KLS brist brist brist brist brist brist Marknadskommentarer, livdjur Swedish Meats Carl-Olof Port:-Bristen på smågrisar har ökat och väntetiden på leverans är nu ca 4 veckor. Nyheter Atria HK, Danish Crown, Sovion/Vion och Smithfield är alternativen för Swedish Meats -Swedish Meats bör söka igenom vilka samarbetspartner som är lämpliga. Vi behöver en internationell partner, sådan ser slakterivärlden ut idag, säger Åke Modig, som tillträder som koncernchef för Swedish Meats 1 januari. Atria HK, Danish Crown, Sovion/Vion och Smithfield, det är kretsen där en samarbetspartner står att finna. -Många spekulerar i att samarbetspartnern blir Danish Crown, säger han. Danish Crown har f n jobbigt med sin egen struktur. Av den anledningen dröjer det nog en tid innan det är möjligt med en diskussion med Danish Crown, om det är alternativet.

8 -Priset på de finska grisarna avviker inte mycket från de svenska. De 150 kr, som nämnts i någon tidning, är helt fel. De finska grisarna kostar oss 30 kr mer än svenska, plus färjeavgiften -Det finns inte bara fördelar med att komma ut på en internationell marknad, säger Åke. Svenska grisuppfödarna blir mer exponerade för de internationella prisfluktuationerna och vi blir mer beroende av valutaväxlingarna. Alla Arla-leverantörer i Sverige har inte varit glada åt det internationella beroendet, sa han. Han hoppades också på samarbete och ev fusion med svenska privatslakterier för att förbättra svenska slakteristrukturen. Åke Modig höll sitt anförande vid Avelspoolens uppfödarträff i onsdags. Kommentar: Åke Modig gjorde sitt första offentliga framträdande inför privatslaktens ledningar och leverantörer, vid Avelspoolens träff i Nässjö. Kanske också ett nytt tecken i tiden. /LG Åke Modig vill profilera svenska mervärdena mera -Det har varit ett motstånd från svenska slakten att profilera de svenska mervärdena, trots att man har många mervärden inbyggda i produkterna, säger Åke Modig. Man behöver inte leta efter dem. -Jag vill bygga ut Scanmärket, som är ett starkt varumärke, till att ännu mer stå för svenska mervärden, säger han. Källa: Avelspoolens uppfödarträff i onsdags. /LG Tufft för livsmedelsindustrin, i framtiden blir det ännu tuffare Livsmedelsindustrin lever i tufft klimat, med deflationsekonomi. Lönerna stiger med ca 3 %, men priserna på det vi säjer sjunker med 2 % per år. Vi ska således rationalisera med 5 % per år för att hålla oförändrad lönsamhet, säger Åke Modig. -Det är vad som gäller idag, framöver blir det ännu tuffare, med ännu mer öppna gränser och därmed öppna marknader. Vi är gynnade i EU, där det går lite långsammare än på en del övriga marknader. -Svenska livsmedelsföretag konkurrerar inte på lika villkor med internationella. Svenska samhället, handeln och konsumenterna ställer större krav på svenska företag, än på internationella. Det borde vara tvärtom. I England är konsumenterna mer kritiska till import. -Ser vi backspegeln på den politik som fördes innan vi kom med i EU, har situationen varit ännu svårare. Det har varit en katastrof för både lantbruket och svensk livsmedelsindustri med ensidig svensk avreglering. /LG finska smågrisar insatta i slaktsvinsstall i Skåne -Importen av smågrisar från Finland i veckan genomfördes lyckligt och grisarna är insatta hos Staffan Gibrand, Bjuv, berättar Peter Johansson, SLP. Enligt önskemål från Svenska Djurhälsovården, har grisarna vaccinerats mot mycoplasma. -Sammanlagt blev det smågrisar vid första importen. En gris hade lite hälta, men de övriga såg helt pigga och fina ut vid ankomsten till slaktsvinsstallet. -I helgen ska vi utvärdera den första importen och ta ställning till ev fortsättning, säger Peter.

9 och extra långa frakten. Peter understryker att smågrisimporten inte tillkommit för att konkurrera med svenska smågrisproducenter, utan för att mildra en akut brist som gör att slaktsvinsproducenter står med tomma stallar och slakten minskar till slakteriet. Vi ligger även nu under inleveransprognoserna, säger han. -Reaktionerna på importen har varit få och rört farhågor om svenska smågrisproducenter får ökad konkurrens, säger Peter. Jag har förklarat att åtgärden är tillfällig, tills vi får regler som gör att svenska smågrisproduktionen byggts upp igen. -En fråga som kommit upp är om smågrisarna från Finland deklareras som svenskt griskött, eller finsk import, när grisarna slaktas. Vi kommer att följa reglerna och inte döpa om dem, säger Peter. Säger regelverket att det är finska grisar, då märker vi köttet med ursprung Finland. Konsumenterna ska inte undanhållas ett korrekt ursprung. Kommentar: Reaktioner till redaktionen har både gällt kritik mot smågrispriset, som varit för lågt för att stimulera produktionen och kritik mot myndigheternas oförmåga att snabbt skapa regler som gör att grisuppfödarna vågar satsa. Klara regler, är ett krav. /LG Finska smågrisarna ser bra ut, säger veterinären -Jag var i går förmiddag och tittade på de finska smågrisarna, säger Carl-Johan Ehlorsson, Svenska Djurhälsovården, Klippan. De verkar vara av bra kvalitet och insättningen ser inte annorlunda ut än vid insättning av svenska smågrisar. Smågrisarna har klarat transporten från Finland bra, det var inte värre skador än normalt. Knappast inga. Jag ska följa upp insättningen om en vecka. -Vårt önskemål var att smågrisarna skulle vaccineras mot mycoplasma redan i Finland. Men det gick inte att ordna. Vi fick göra det näst bästa, att göra det vid ankomsten till besättningen i Sverige. Det blev dagen efter ankomsten till besättningen. Finland är fritt från mycoplasma, i Sverige finns den här och där. Vad tycker du om att Sverige importerar smågrisar från Finland? -Jordbruksverket har gett tillstånd, så vad göra. Ur veterinär synpunkt är importer inget önskeläge och med långa transporter. så jag hoppas det inte blir någon stor omfattning. /LG -Kommer importen igång, kommer den att fortsätta -Jag är smågrisuppfödare och höll på att explodera, när jag läste om import av smågrisar från Finland, säger Tore Jönsson, Tasseboda gård, Tollarp. Kommer importen igång, kommer den att fortsätta. Finsk smågrisproduktion, med liberalare produktionsregler och bidrag till byggnation och produktion, har alla möjligheter att priskonkurrera med oss i Sverige. -I stället för att betala mer för finska grisar, bör slakterierna höja priset mer till svenska smågrisproducenter, så att man ökar sin produktion, säger han. Slaktsvinsuppfödarna måste givetvis också tjäna pengar, vi är ju beroende av dem, men vi har fortfarande alldeles för dålig lönsamhet i smågrisproduktionen. /LG Redaktion Swedish Meats har tillstånd att importera smågrisar från Finland -Vi har ett tillstånd att importera smågrisar från Finland sedan i mars. Vi övervägde import i somras, men avstod, då de finska grisarna var avsevärt dyrare, ca 150 kr, än de svenska, säger

10 Carl-Olof Port, Swedish Meats. Det kunde vi då inte ta ut av våra slaktsvinsproducenter. Sedan dess har finska priset dock gått ner, medan det svenska gått upp. -Idag kan vi köpa finska grisar för 60 euro, vilket korrigerat till vår normalvikt 23 kg blir 63 euro. Till detta kommer förmedlingsavgift, kostnader för färjetransporten, m m. -Vi har nu en kompletterande ansökan hos Jordbruksverket om undantag att märka smågrisarna med de annars obligatoriska röda importmärkena, samt viss provtagning. /LG Livsmedelskedjornas prispress orsak till norska salmonellaskandalen -Livsmedelskedjornas prispress är orsaken till norska salmonellaskandalen förra veckan, där hela kilo köttfärs drogs tillbaka från butiker över hela Norge. Det säger Svein Fatland, vd i Fatland-koncernen, där köttfärsen tillverkats. Källan till salmonellasmittan är kött från Polen. -Vi vill först och främst köpa norskt kött. Men prispressen från livsmedelskedjorna gör, att vi måste hitta så billiga råvaror som möjligt, säger Svein Fatland. Riskerna för salmonella är större vid import. -När allt fungerar som det ska med importen, då är priset på importköttet ok. Men när det går snett, då får vi se vad det verkliga priset på köttet blir, säger Svein. Om gränserna tas bort mellan länderna, då får Norge mer salmonella. Då är det konsumenterna som får betala om man blir sjuka. -Vi ska ta en diskussion med våra kunder om vi ska fortsätta köpa det billiga köttet. Vill kunderna ha det, då får vi fortsätta köpa importkött trots riskerna. Annars köper våra kunder från annat håll. -Det är känt att EU sliter med sina kontroller. Även om exporthandlingarna är ifyllda, finner vi salmonella i kontrollerade partier, säger sektionschef Karen Johanne Baalsrud, Mattillsynet (motsvarar svenska Livsmedelsverket). Källa: Nationen. /LG Inte salmonella i norska köttfärsen, men i polska köttet Det var inte salmonella i den köttfärs som drogs tillbaka i Norge, men väl i ett parti köttfärs av polskt kött, som inte gått ut till butikerna. De slutliga proverna är dock inte klara. Att larmet gick om köttfärsen, beror på att samlingsprov tagits. Köttfärsen är återtagen till Fatland Ølen, men behöver inte destrueras, utan kan användas till uppvärmda produkter. Salmonellatypen i polska köttet är Salmonella typhimurium. Mattillsynet berömmer Fatland Ølen för en korrekt handläggning efter salmonellafyndet. Källa: Mattillsynet. /LG Norge får höjd matmoms till 13 % Regeringen Stoltenberg kommer troligen att höja matmomsen från 11 till 13 %, som den avgående regeringen föreslaget. Källa: Nationen. /LG Hollands export ökat kraftigt

11 Hollands grisköttexport har ökat 9 % till ton. En stor del av ökningen har skett till Polen, Ungern och till andra nya EU-medlemsländer. Av dessa ton exporterades ton till Italien till stor del skinka. En ökning med ton. Även exporten till England har ökat. Den är nu ton. En ökning med ton. Det är huvudsakligen bacon, som nu är ton. Det är marknadsföringsföretaget Dutch Meat Board som sköter försäljningen. Källa: MaskinBladet Kommentar: ton motsvarar ca 6,7 miljoner slaktkroppar med en medelvikt av 80 kg. /Nils Norsvin bygger ut galtstationen i Litauen -Norsvins försäljning av avelsdjur och sperma i östländerna är lovande. Vi behöver bygga ut galtstationen i Litauen med 26 platser för det omedelbara behovet av spermaleveranser, men kommer sannolikt att bygga för för att kunna fortsätta växa, säger Øystein Jørem, vd i Norsvin International. När vi beslutar under närmaste dagarna sätter vi spaden i jorden direkt för att vara klara med bygget i mars. -Det är i öst tillväxten i grisproduktionen väntas. I år kommer vi att sälja till spermadoser från stationen i Litauen. Nästa år räknar vi med doser. Av dessa går 20 % till andra länder, främst Vitryssland och Ukraina. -Alla raser efterfrågas, lantras, yorkshire och inte minst renrasig duroc. Just nu är det finsk yorkshire på stationen, men när de nya nordiska avtalen börjar fungera, blir det svensk yorkshire livdjur ska levereras till en kund i Kaliningrad. Det är lantrasgyltor till hybridproduktion väntar vi en stor affär till Ryssland av livdjur och sperma, jag vet inte antalet. Till Ukraina levereras endast sperma. -Flera affärer i USA väntas bli klara före jul, säger Øystein. /LG Unga inom köttindustrin skolas internationellt -Ett nätverk har bildats för yngre företagsledare inom slakt, styckning och chark, för att tillsammans utbilda sig internationellt inom branschen, berättar Fredrik Sundblad Kött- och Charkföretagen. I november reser en grupp till Paris, nu är de 10 personer, för att besöka anläggningar inom köttindustrin och lära känna personer inom branschen och bygga ut nätverket. -Avsikten är att deltagarna ska få ett europeiskt perspektiv på sin verksamhet här i Sverige, säger Fredrik. Åldersgränsen för att få vara med i nätverket är 45 år. /LG Handeln kontrollerar platsen där varan når konsumenten -Stora slaktföretag kan lättare möta den internationaliserade handelns krav på stora leveranser. Därför måste vi växa, sa Angela Eggers, assistent till vd för Sovion/Vion, de holländska animalieproducenternas slakteriföretag. Det är handeln som kontrollerar platsen där varan når konsumenten och bestämmer vad konsumenterna ska köpa. Vi måste kunna sälja till de företag som når konsumenterna.

12 Vion är från början en slakteriförening i Holland. Genom uppköp av olika slakteriföretag har Vion växt sig stora både i Holland och internationellt. Senaste uppköp, som ännu inte är godkänt av konkurrensmyndigheterna, är Südfleisch. -Nestlé, som tillverkar livsmedel, hade för 10 år sedan makten över marknaden, nu är det Wal- Mark, som säljer produkterna, exemplifierade hon. Det sker en kraftig strukturförändring över hela Europa. Angela Eggers höll sitt föredrag vid Kött- och Charkföretagens möte i torsdags. Vion slaktar bl a mer än 4 gånger så många grisar som i hela Sverige. Antalet anställda är och man har försäljningsföretag i Sverige. /LG Företagsnytt Mikael Hugoson slutar (har slutat) som ordförande och styrelseledamot i Avelspoolen Mikael Hugoson lämnar, eller rättare sagt har redan lämnat, uppdraget som ordförande i Avelspoolen. Det sker mitt under mandatperioden och han lämnar även sitt mandat som styrelseledamot. Han var inte närvarande vid Avelspoolens styrelsemöte i Nässjö i veckan och inte heller vid konferensen för slakterifolk och uppfödare för privatslakten. -Jag har nu fullt upp med mitt företag Nyhléns & Hugosons och måste använda all min tid åt detta projekt framöver. Därför uteblev jag från styrelsemötet och jag kunde inte närvara ens om man lagt mötet så det passat mig bättre än i Nässjö, säger han. Så jag har redan avgått, säger han, vem som efterträder mig vet jag inte. -Dessutom har jag ju blivit en hybrid inom grisnäringen, med ett ben i kooperationen och ett i privatslakten, fortsätter han. Företaget jag är vd för ägs både av mig själv och Swedish Meats och mina kolleger inom kooperationen tycker jag inte ska inneha en så viktig förtroendepost inom privatslakten, som den som ordförande i Avelspoolen. Det håller jag med om, säger Mikael. Jag är inte rätt man som ordförande i Avelspoolen, med den ägarkonstellation jag har i mitt företag. -Formellt är Mikael fortfarande ordförande, säger vd Hans Agné. Vem som efterträder är en ägarfråga. Ägarna får vaska fram en efterträdare. -Jag ledde styrelsemötet i Nässjö i Mikaels frånvaro, säger Øystein Jørem, Norsvin. Men jag är inte vice ordförande, utan ledde endast detta möte, säger han. Vi ska ha ett nytt styrelsesammanträde med budgetfrågor i december, då får vi ta upp ordförandefrågan. /LG Fusionen mellan Swedish Meats dotterbolag i Norrland, Nyhlens, och Hugosons klar 27 oktober. -Nu gäller den nya organisationen och vi har ett tufft beting att klara förväntningarna, säger Mikael Hugoson, vd i nya Nyhléns & Hugoson Kött AB. Anläggningar läggs ned, produktion koncentreras och flyttas och personalen ska jobba i en ny enhet. Nu är vi enbart Nyhléns & Hugoson Kött AB och allt gammalt är glömt. Nästa vecka ska vi träffa leverantörerna, lantbrukarna, på informationsmöten. -Antalet anställda minskas från ca 290 till 180. I Skellefteå ska slaktas gris, nöt och lamm. I Alvik endast gris och i Ullånger nöt. Charktillverkningen koncentreras till Luleå. Styckning och konsumentpackning sker i Skellefteå. Charktillverkningen läggs ned i Skellefteå och konsumentpackningen läggs ned vid Hugosons i Luleå. Allt är genomfört, utom k-packningen, som flyttas efter julhelgen.

13 -De allra flesta lantbrukare jag träffar är positiva till det nya företaget, säger Mikael. Särskilt grisuppfödarna. /LG Ystad Slakteri får fortsätta vänta på medlemskap i Avelspoolen Det blev inget beslut om medlemskap för Ystad Slakteri, när Avelspoolen hade styrelsesammanträde i måndags. Ny ansökan (efter ny ägarkonstellation) hade kommit in kort före sammanträdet, men för kort tid innan för att ansökan skulle kunna behandlas. Ystad Slakteri får dock fortsätta köpa sperma och tjänster till sina leverantörer till 31 december. /LG Stallsystem har flyttat till Borgeby Stallsystem i Dalby, har flyttat från Dalby till nya lokaler vid hushållningssällskapets gård Borgeby, vid Löddeköpinge. Stallsystem har även börjat jobba med projekt i forna Jugoslavien och Ukraina. Detta har gjorts möjligt genom en kontakt med lokal kännedom i dessa länder. /LG Scan lanserar julskinkor för småhushåll Inför årets jul kommer Scan Piggham med två nya produkter som är framtagna med tanke på det växande antalet svenska småhushåll. Produkterna är dels en enkilos färdigkokt julskinka samt en 400 grams förpackning med färdigskivad skinka. Nyheterna passar också alldeles utmärkt för dem som vill ha en julskinkemacka innan julen. -I Sverige är över 70 procent av alla hushåll småhushåll, alltså en- eller tvåpersonershushåll. Många av det växande antalet småhushållen köper inte julskinka eftersom en normal julskinka är för stor. Med de nya produkterna hoppas vi nu kunna erbjuda en skinka för alla typer av julbord, stora som små, säger Martin Pardell produktchef för Scan Piggham julskinka. Produkterna finns ute i handeln från och med 28 november. Källa: Scan. /LG Redaktion: GRIS Berga, Stenåsen 311, S Kumla Lars-Gunnar Lannhard, , , Nils Andersson, , ,

14

15

16

17

18

19

20

21 GRIS Berga, Stenåsen 311, S Kumla Lars-Gunnar Lannhard, , , Nils Andersson, , ,

Uppdatera här: http://home.swipnet.se/agrar/egris.html

Uppdatera här: http://home.swipnet.se/agrar/egris.html Uppdatera här: http://home.swipnet.se/agrar/egris.html Nyheter Antalet PMWS-fall har fördubblats hittills i år Antalet fall av PRWS i Sverige har under de första månaderna i år ökat lika mycket som under

Läs mer

Swedish Meats. Nyheter KLS medlemmar erbjuds kontanta pengar och höjt grispris från. Uppdatera här: http://home.swipnet.se/agrar/egris0548.

Swedish Meats. Nyheter KLS medlemmar erbjuds kontanta pengar och höjt grispris från. Uppdatera här: http://home.swipnet.se/agrar/egris0548. Uppdatera här: http://home.swipnet.se/agrar/egris0548.html Prenumerera på GRIS 2006! Prenumerera redan nu på GRIS t o m december 2006! Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS. 190 kr, inkl moms

Läs mer

Samlade styrkor!.. ger fördel Sverige

Samlade styrkor!.. ger fördel Sverige Samlade styrkor!.. ger fördel Sverige Hög tid att dra åt samma håll! Svenska Köttföretagen AB Unika möjligheter att producera högkvalitativa livsmedel men kurvorna visar på motsatsen 400 Svenska grismarknaden

Läs mer

Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst betalande

Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst betalande Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst betalande Artikel i Svensk Gris med knorr nr 8-2009. Se nästa sida. 5 Per K och Paw M jämför grispriser och lönsamhet Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst

Läs mer

SLAKTGRIS produktion och lönsamhet

SLAKTGRIS produktion och lönsamhet SLAKTGRIS produktion och lönsamhet Slaktgriskalkylen Vilka kostnader är påverkbara? För en företagare är det viktigt att se över de kostnader som finns i företaget. Nyckeln till ökad lönsamhet är inte

Läs mer

...kom till Möjligheternas Marknad

...kom till Möjligheternas Marknad ...kom till Möjligheternas Marknad Program Möjligheternas Marknad 22 november 2007 09.30 Registrering med kaffe och smörgås 10.00 Konferensen öppnar Moderator Arje Eisenberg Inledning Lars-Göran Pettersson,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof. Gäller från 2013-01-01

Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof. Gäller från 2013-01-01 Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 A.3

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Fungerar konkurrensen på marknaden för slaktdjur?

Fungerar konkurrensen på marknaden för slaktdjur? Fungerar konkurrensen på marknaden för slaktdjur? De producenter som inte förhandlar med slakterierna får ofta sämre betalt för sina djur. Bättre prisinformation skulle underlätta för producenterna, men

Läs mer

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB Blasieholmstorg 14-, Stockholm C. KONFIDENTIELLT U:566 Okt. 1953 Goddag, mitt namn är... fran Svenska Gallup Institutet. Vi hade för någon vecka sedan nöjet att tala med herr/fru...

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Johan Sundberg. Profu. Profu. Profu

Johan Sundberg. Profu. Profu. Profu Johan Sundberg Delägare i forsknings- och utredningsföretaget. Forskningsledare för avfallsgruppen på Chalmers 1993-2005 (tekn. doktor i avfallssystemanalys 1993). (Projektinriktad forskning och utveckling)

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under den gångna

Läs mer

Svensk unggris. inspiration & recept

Svensk unggris. inspiration & recept Svensk unggris inspiration & recept Mört och saftigt premiumkött Svensk unggris föds upp i liten skala runtom i Sverige. Det är en ung gris som väljs ut för sina goda egenskaper. Det speciella med den

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Agria Gris. Flexibla försäkringslösningar för dig som är lantbrukare

Agria Gris. Flexibla försäkringslösningar för dig som är lantbrukare Agria Gris Flexibla försäkringslösningar för dig som är lantbrukare Vågar du lita på turen? Agria Djurförsäkring erbjuder dig ett försäkringsskydd för dina djur om olyckan skulle vara framme. OBS! Om

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Maj 2006 Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Rapport inför miljöpartiets kongress 25-28 maj Innehåll Inledning. 3 Om ursprungsmärkning.. 5 Om betydelsen av att kunna göra medvetna val..

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 2. 2014 Sammanfattning Globalt lägre mjölkpriser har lett till att det genomsnittliga svenska avräkningspriset har sjunkit under maj månad. Avräkningen ligger fortfarande

Läs mer

VARFÖR VÄLJA LIMOUSIN?

VARFÖR VÄLJA LIMOUSIN? VARFÖR VÄLJA LIMOUSIN? Limousin - Den gyllenbruna eliten Historia, egenskaper och utveckling Limousinrasen härstammar från det centralfranska höglandet, med staden Limoges som centrum i Limousindistriktet.

Läs mer

Billig mat en dyr affär. Korta fakta om handelns egna märken

Billig mat en dyr affär. Korta fakta om handelns egna märken Billig mat en dyr affär Korta fakta om handelns egna märken Vad är det vi äter? - korta fakta om den billiga maten Den mat som livsmedelsarbetarna producerar säljs inte på samma sätt som förr. Dagens matbutiker

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Tertialrapport. Tertialrapport - Livsmedel, hotell och restaurang Tertial 1 2014

Tertialrapport. Tertialrapport - Livsmedel, hotell och restaurang Tertial 1 2014 Tertialrapport Årets första månader visar på en fortsatt uppgång för ekologiska varor och konsumenterna har dessutom börjar efterfråga produkter rena från hormoner och antibiotika. Efterfrågan på viltkött

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens IP/04/285 Bryssel den 2 mars 2004 Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens Den senaste rapporten om bilpriser visar att priserna för nya bilar fortfarande håller

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

BULL & BEAR TENDENS BULL & BEAR

BULL & BEAR TENDENS BULL & BEAR Nr 104/2013 (sid 1 av 6) Tisdagen den 10 december 2013 BULL & BEAR Anno 2009 2 0 1 3 Nummer 104 OMXS 30 index 1 271,00 OMXS 30 har en tid get signaler om en nedgång I och med att index varit under 1 280-nivån.

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Minnesanteckningar från konsumentrådets möte den 4 mars 2014

Minnesanteckningar från konsumentrådets möte den 4 mars 2014 Minnesanteckningar från konsumentrådets möte den 4 mars 2014 Punkt 1 Mötesordföranden Christina Nordin inledde mötet med att hälsa deltagarna välkomna till konsumentrådets möte. Ordföranden började med

Läs mer

December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark

December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark I Bastuträsk har man gjort korv till försäljning i 118 år, det är en fin Västerbottnisk mattradition som man ser att ägarna Mattias Berg och

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Fortfarande bra vårdresultat men oförmåga ta itu med kroniska svagheter

Fortfarande bra vårdresultat men oförmåga ta itu med kroniska svagheter Euro Health Consumer Index 2013: Sverige rasar i årets ranking av EU-sjukvården Fortfarande bra vårdresultat men oförmåga ta itu med kroniska svagheter Bryssel, den 28 november, 2013 Samtidigt som den

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Årsstämma Sveriges Grisföretagare

Årsstämma Sveriges Grisföretagare Årsstämma Sveriges Grisföretagare Karlstad 16-17 juni 2009 Arrangör: Värmlands Grisföretagare Program, anmälan etc i denna pdf samt i Stämmotidningen (bilaga till Svensk Gris med knorr nr 5-2009) 9 Välkommen!

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

EKONOMISK JÄMFÖRELSE MELLAN INTEGRERAD GRISPRODUKTION OCH SMÅGRISPRODUKTION

EKONOMISK JÄMFÖRELSE MELLAN INTEGRERAD GRISPRODUKTION OCH SMÅGRISPRODUKTION Examensarbete inom Lantmästarprogrammet EKONOMISK JÄMFÖRELSE MELLAN INTEGRERAD GRISPRODUKTION OCH SMÅGRISPRODUKTION ECONOMIC COMPARISON BETWEEN INTEGRATED AND PIGLET PRODUCTION Edvard Olsson Handledare:

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Ska du börja importera kött?

Ska du börja importera kött? Ska du börja importera kött? Ska du börja importera kött? Den här broschyren vänder sig till dig som vill börja importera kött yrkesmässigt. Här får du information om vad du behöver tänka på. Kött är ett

Läs mer

Mål resurshushållning i kursplanen

Mål resurshushållning i kursplanen RESURSHUSHÅLLNING Mål resurshushållning i kursplanen Ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning Kunna planera, tillaga, arrangera

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Produktion och export av lax från Mitt-Norge

Produktion och export av lax från Mitt-Norge Produktion och export av lax från Mitt-Norge Januari 2006 Uppdraget Uppdraget omfattar en bild av transportvolymer för norsk lax och andra fiskeprodukter. Det antas att det säljs relativt stora volymer

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2013-12-13 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 50, år 2013 vecka 50, år 2013 2 (19) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 67,4 procent i slutet av vecka

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:1 13.2.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Januari 2015 Gästnätterna på hotellen minskade i januari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Konkurrensen i köttbranschen intervjuundersökning

Konkurrensen i köttbranschen intervjuundersökning Konkurrensen i köttbranschen intervjuundersökning Enligt intervjusvaren har konkurrensen på den svenska köttmarknaden skärpts i hela livsmedelskedjan de senaste åren. har dålig lönsamhet lett till en ohållbar

Läs mer

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under november 2002

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under november 2002 MMS Månadsrapport TV-tittandet under november 2002 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under november 2002. Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014 AGENDA Ekonomiska läget Offentliga finanser Inför Harpsund Tre frågor 8ll finansministern POSITIVA

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

International youth handball championships 26-30 December 2011

International youth handball championships 26-30 December 2011 International youth handball championships 26-30 December 2011 Fotograf: Ludvig Thunman Välkomna! LUGI Handboll är mycket glada att för 34:e året i rad kunna bjuda in till världens största inomhusturnering

Läs mer

ANALYSERAR 2002:7 Internationell prisjämförelse av storsäljande läkemedel i Sverige 2001 650-1454 ana02_7omslag.pmd 3 2002-04-09, 13:35

ANALYSERAR 2002:7 Internationell prisjämförelse av storsäljande läkemedel i Sverige 2001 650-1454 ana02_7omslag.pmd 3 2002-04-09, 13:35 ANALYSERAR 2002:7 Internationell prisjämförelse av storsäljande läkemedel i Sverige 2001 I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderinsarbete

Läs mer

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER?

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? Solweig Wall Ellström, KRAV, E-post: konsument@krav.se Attityder till ekologiska livsmedel Det är bra, det är viktigt och det är klokt att köpa ekologiskt.

Läs mer

20 frå gor och svår om svensk grisuppfo dning

20 frå gor och svår om svensk grisuppfo dning 20 frå gor och svår om svensk grisuppfo dning 1. Är det någon skillnad i användning av antibiotika mellan svensk och andra EUländers uppfödning av grisar? 2. Varför har Sverige låg antibiotikaanvändning

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Kött. Det du äter när du äter kött består av. Muskler. Fett. Bindväv MÖRT KÖTT

Kött. Det du äter när du äter kött består av. Muskler. Fett. Bindväv MÖRT KÖTT Kött Det du äter när du äter kött består av Muskler Fett Bindväv MÖRT KÖTT Kött som har varit mycket i arbete har grövre muskeltrådar och mer bindväv. Det gör att vi tycker att köttet är grövre och segare

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 3 2010 Handel

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 3 2010 Handel L e k t i o n st i p s f r å n S w e d b a n k o c h S pa r b a n k e r n a LYCK SLANTEN Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 3 2010 Handel Till

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel Maria Ingevaldsson Läkemedelsinspektör Utbildningsdag vårmöte 2013 Innehåll GMP PIC/S och EU Svensk lagstiftning LVFS 1999:4 Läkemedelsverkets föreskrifter och

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Maria Österlund. Europaresan. Mattecirkeln Statistik 2

Maria Österlund. Europaresan. Mattecirkeln Statistik 2 Maria Österlund Europaresan Mattecirkeln Statistik 2 namn: Ida och hennes föräldrar planerar en bilsemester i Europa, Oskar vill veta hur långt det är mellan några olika städer. Han tittar i den här avståndstabellen:

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com

För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com Affärsnytt från Honda Nummer 40. December 2005 - januari 2006 1. Nytt Europarekord för

Läs mer

Den svenska industrins konkurrenskraft

Den svenska industrins konkurrenskraft Den svenska industrins konkurrenskraft Augusti 2015 Under den senaste dryga 15-årsperioden ha arbetskraftskostnaderna i den svenska industrin ökat mer än genomsnittet för konkurrentländerna. Skillnaden

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer