Nummer 3 år Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nummer 3 år 2007. Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna."

Transkript

1 Nummer 3 år 2007 Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna.

2 2 STAR Medlemsforum för TRIKEPILOTER STAR = Svenska Trikeflygares Allmänna Riksförening. En ideell intresseförening för trikeflygare. Föreningen bildades i maj 1996 och håller på grund av de långa avstånden inga föreningsmöten utan endast årsmöte varje år. Detta informationshäfte utkommer ca. 4 gånger per år, och avsett att informera om det som rör trikeflyget, samt bidraga till kontakten emellan medlemmarna. Ansvarig för sammanställning och innehåll Jerker Berg. adr. Hindsbogatan Skara tel mob E-post: Medlemsavgiften är 200:- Vill du vara med så sätt in pengar på Pg Notera STAR och glöm inte ditt namn, även adress om du är ny. Styrelsen 2003 ordf. Jerker Berg Vice ordf Per Hede Sala. Sekr. Kjell Andersson Övriga styrelsemedlemmar. Sten-Anders Fellman Stockholm Börje Haglund Borlänge Sven Hagströmer Stockholm Lennart Forsmark Stockholm Per-Åke Wikström Eslöv Robin Fjellström Orsa Tomas Jonsson Lidköping Hasse Westlund Stockholm Hejsan flygarkompis! Jag förstår att du blivit misstänksam om du skulle få något mer info-blad från STAR, men som det ser ut att bli på flygarfronten börjar jag tappa modet å humöret för flygarlivet. Med krav på allt tänkbart från mera regler, krav på behörighet, läkarundersökningar, pengar för en massa olika avgifter som du själv upplever dej inte få något för, skaffa dej utrustning som inte gagnar någon, och som grädde på moset, ett bensinpris kring bara 17 kronor om vi har lite tur, så hoppas jag du förstår mina tankar, mer i dom olika turerna kan du läsa på andra ställen i bladet. Om nu alla dessa regler och avgifter skulle främja säkerheten kan jag ha förståelse för dom, men jag är rädd för att dom kommer att få motsatt verkan, kraven börjar bli så många och krångliga att risken finns att många kommer att strunta i dom helt och hållet. Det blir allt fler som har sina egna maskiner och egna stripor att flyga från, dom sköter sina maskiner själva, service och underhåll, klipper och vårdar sina hemmafält och på så vis inte krävs på minsta kontakt med klubbar eller myndigheterna över huvud taget. Annat är det i Norge tex. där du måste tillhöra en klubb för att få dina tillstånd, cert och flygtillstånd med försäkring, och på så vis följs upp av kompisar och klubbens ansvariga, men har betydligt mindre fasta kostnader. Deras avgifter är kring kronor för det hela, därtill kör dom på bilbensin, visserligen lite släpande på dunkar och fat, men dom får tillbaka vägskatten, så deras bensinpris ligger runt 7 kronor litern. Ja köra på bilbensin lär väl även vi få göra nu när vår 91/96 (bara vi och Japan har den blyfria) kommer att kosta omkring 17:- litern. Jerker B.

3 Detta är de viktigaste ändringarna som genomförs den 1 mars 2008 och som berör Dig som ska förnya ditt certifikat för ultralätt flyg. Efter samtal med personal på certavdelningen har jag fått följande information. Du som ska förnya ditt Ul-certet och inte har radiobehörighet får ditt cert förnyat denna gången, men till nästa förnyelse blir det troligen ändrat till att den som flyger klass A även framöver inte behöver radiocert, medan klass B kommer att få kravet om radiotelefoni som det kallas på styrelsen, så löd infot. nu, men på KSAK fick jag rådet att inte lita på den enskilde tjänstemannen jag talat med. Om det blir två olika cert eller hur det blir är ännu inte bestämt, men det är viktigt att du anger att det är cert för klass A som du söker förnyelse för. De blanketter som du måste ha är: Gå in på klicka på Certifikat och utbildning. Sedan blanketter Vid Kategori klickar du på bocken och markerar certifikat och utbildning. Klicka sedan på alla och rulla ned. Där ska du ha Blankett L som är för förnyelse av certet. Blankett L gäller för det medicinska intyget, detta är på 2 sidor och du får även med anvisningar för hur du ska fylla i de olika rutorna, även det på två sidor, så fick jag i alla fall. Obs. de olika blanketterna står inte i nummerordning, så du får leta dej fram. Läs även om språktest på sida 14 3 För att ett medicinskt intyg ska accepteras i övriga Europa ska läkarundersökningarna göras av en auktoriserad flygläkare. Men för kategorierna segelflyg, ultralätt flyg och ballongflyg privat behålls i Sverige möjligheten att göra förnyelseundersökningar hos varje läkare med svensk läkarlegitimation, men det medicinska intyget kommer i dessa fall att begränsas att gälla enbart för segelflyg, ultralätt flyg och ballongflyg privat samt enbart i svenskt luftrum, om inte tillstånd erhålls från annan stat att få flyga i dess luftrum. Första gången ett medicinskt intyg klass 2 utfärdas för dessa kategorier måste utfärdandet göras av Luftfartsstyrelsen, men fortsatta förnyelser därefter kan göras direkt av undersökande flygläkare. Om du däremot gör undersökningen hos någon annan legitimerad läkare så måste det medicinska intyget godkännas av Luftfartsstyrelsens läkare, och godkänner han det så får du certet förnyat, så har de flesta av oss gjort i alla år. På nätet hittade jag följande svar till en som mejlat till luftfartsstyrelsen om certfrågan. Det finns numera bara en blankett, vilken har samma utseende i hela Europa. Sverige har för segel/ultralätt/ballong gjort ett undantag från kravet på att undersökningen ska göras av en flygläkare, men vi kan inte ändra på den blankett som är fastställd genom internationella bestämmelser. Om undersökningsläkaren inte är flygläkare så kan han/hon använda samma blankett, men stryka över ordet "flyg-" där det förekommer. Någon bedömning/rekommendation kan inte ges av någon annan än en flygläkare, och det är bara flygläkare som har en auktorisationsstämpel.

4 4 STAR och trikeflygandet. Vi är få trikeflygare i Sverige och vi vill naturligtvis även vi ha rimliga regler och vettiga villkor i övrigt. För att någon ska lyssna på oss måste vi gå samman och driva vårt intresse gemensamt, det är därför vi har STAR. För att gemensamt diskutera fram vad som är bäst för oss har STAR årsmöten där alla som är intresserade är med och gemensamt beslutar hur vi ska göra. Det vore jättebra om fler kom till mötena, både för att fler kan ha bra idéer men också för att så många som möjligt av oss ska vara överens om tankarna och resonemangen bakom besluten. Informationen skulle även lättare spridas om fler kom till mötena... Vid senaste årsmötet i Karlskoga hade vi långa, förutsättningslösa, diskussioner och funderingar. Det visade sig framför allt att frågorna inte var så lätta som de kunde verka. Inte så att vi hade några motsättningar alls utan bara att de var svårt att veta vad som är bäst. Vi gjorde verkligen vårt bästa. Jag är relativt ny som flygare och kan inte så mycket om hur det fungerar men nog tycker jag att en del av de regler som just har införts och andra som är på väg att införas är direkt korkade och ställer till onödigt besvär för oss. Tydligen har vi inte haft företrädare som har kunnat övertyga beslutsfattarna om vettiga regler, eller så har dom inte tagit till sej andras åsikter. Låt mig ge fyra exempel på färska korkade bestämmelser som borde ha fått stopp för: 1) Om jag t.ex. ska flyga till Åre så behöver jag inte ha hjälm men däremot är jag skyldig att ha ficklampa med mig! (tänker då på flygning över fjällområde) 2) Med oss i triken ska vi ha ett häfte (som vi måste tillverka själva) tillhands med korrekt radioterminologi vid prejning av luftfartyg. Skriften ska finnas tillhands och vara på både svenska och engelska (med uttalsbeskrivning). Något krav på radio finns dock inte! Hur meningsull är denna bestämmelse? Kommer vi att följa den? 3) Alla trikar ska ha en PLB nödsändare. Det ska räcka med den enkla handhållna modellen som man aktiverar manuellt, den för 4.000:-. Undersökningar visar att 98% av ELT larmen är falsklarm. För de återstående 2%-en är inte bevisat att de räddat liv, och det finns exempel på att man avvaktat med räddningsinsats till nästkommande vardag. För att ha någon nytta av PLBn så måste man alltså vara tillräckligt pigg efter haveriet för att kunna leta rätt på och aktivera nödsändaren.

5 Är inte det en mycket bättre lösning att ha en mobiltelefon? Jag tror att det skulle fungera bättre och också spara pengar och vikt. Dessutom blir det en manick mindre att underhålla. KSAKs lösning på detta är att ordna gemensamt inköp så att vi kanske kan få PLBn för 4.000:-, istället för att avstyra dumheterna. 4) Inför varje flygning längre än 25nm så måste vi ha med oss papper på: metreologiska upplysningar, driftsfärdplan (namn på befälhavare, datum, start och landningsplats, beräknad flygtid, brytpunkter/uppföljningspunkter, kurser mellan brytpunkter, flyghöjd, distans mellan brytpunkter, tid mellan brytpunkter, beräknad start och landningssträcka), bränsleplan (normal förbrukning, bränsle till målflygplats, bränsle till alternativflygplats, etc) etc. Vi trikeflygare flyger ju oftast inte på det viset! Hur meningsfullt känns det att skaffa/ skriva dessa papper inför varje flygning? Kommer vi att ta fram dem och titta på dem under flygningen? Om inte, vad är de då till för? Det finns en hel radda andra bestämmelser som inte passar för oss trikeflygare. Bestämmelser som helt enkelt är fel, korkade. En lösning är ju förståss att bara skita i det som är dumt men jag tycker att det är bättre om vi kan få vettiga regler. De som sitter och skriver regler är ju till för oss, och betalas av oss! 5 Reglerna ska vara till för att göra vårt flygande säkert och inte för att djävlas med oss. Många av de som har varit med ett tag tycker inte att KSAK har kunna åstadkomma vad de borde för oss. Vi har fått fler korkade bestämmelser och mer byråkrati, inte mindre. Många av dom har också bra erfarenhet från EAA. Därför ville vi på årsmötet höra med EAA om de skulle kunna göra något för oss. Trikar är ju någon slag X-klass, typ. EAA är därför de som ansvarar för trikarna när nya modeller tas in i Sverige. Kontroller och flygutprovning sker under EAAs överinseende. Först när det är avslutat överförs trikarna till KSAK. Samma sak vid väsentliga ändringar av trikar så är det EAA som kommer in som experter. Somliga tycker att KSAK bara är ett extra byråkratiskt led. Jag tror att det är viktigt att vi trikeflygare diskuterar dessa saker oss emellan så att vi eniga kan driva vår sak, att få flyga trike på rimliga villkor. STAR är den organisation vi har för detta. Låt oss därför arbeta utifrån STAR. Om det sedan blir KSAK, EAA eller någon annan som hjälper oss är inte det viktiga utan att det blir bra resultat. Mikael Markow Ps: Kravet på högst 100 rörelser på ett flygfält är ändrat till 500.

6 6 Nu har den första Rampohs amfibiemaskin kommit till Sverige. Det finns en i Norge med en 912 motor, men den är endast i sjöversion, alltså utan infällbara hjul. Det är Knut Hoffman Göteborg och Magnus Johansson Orust som från Italien hämtat hem en maskin som dom tänkt ha som demo-ex och marknadsföra i Skandinavien. Den skiljer sej från Fibben på så vis att skrovet är av plast, och att hjulen är infällbara i skrovet. Vi har ju sett Ramphosen i vårt blad tidigare både som två och tre sitsiga maskiner, de tidigaste vi såg var dessutom utrustade med en dysa, en ring kring propellern. Själva triken är en gammal beprövad konstruktion, Sonic, en tysk trike, visserligen inte tillverkad i större antal, men maskinen har funnits i många år och har ett DULV godkännande, ett tyskt certifikat, dyrt att komma över för både maskiner och vingar, så det var därför den blev basen för denna amfibiemaskin. Sonic- triken har visats på mässan i Friedrichshafen i många år, och redan 1991 med en Smart motor, och då för första gången med ram i fyrkantsprofil, den var tidigare rund. Ramphosen väger 258 kilo tomvikt, och vingen som dom tänkt marknadsföra i första hand, en 15 kvm. är testad till 600 kg. men satt till 450 kg. i papperen, så det blir en tillsatsvikt på 192 kg. Vingen som även den är tysk med DULV-certifikat heter Hazzard. Som du ser så är vingen utan kingpost, något som blir allt mer vanligt, och i uppgifterna du kan läsa om på hemsidorna som du tipsas om här nedan står S för vingar utan toppmast, och underriggen har profilerade rör. Detta har även den fördelen att man

7 fälla in vingen på plats på triken som du ser på bilden, man behöver endast ta ut lattorna. På bilderna är vingen monterad på Sonicktriken. 7 Här är några detaljbilder från vingstöttornas infästning. Prismässigt kommer amfibiemaskinerna att börja på kring moms enligt deras prislista som du själv kan kolla vidare på under Sedan har du Ramphos egen hemsida under Knut och Magnus med firmanamnet KM Aviation har även skaffat sej agenturen på Sonic-triken. Den kommer att säljas med de tre olika vingvalen, kvm. Som framgår av bilderna är den låg och lätt att komma i, man slipper hiva sej upp i maskinen. Den kanfås med pod (kåpa fram) och de breda hjulen är försedda med skivbromsar. Mer om Sonicen återkommer jag med i senare blad, för ryktesvägen har jag hört att det ska hända positiva saker för Ul-flyget ute på Orust där vårt kära EU förhoppningsvis ska lämna bidrag, visserligen har Magnus både egen nybyggd hangar och landningsbana, men ska EU vara med så blir det troligen större utrymmen som ska fram. Jerker B.

8 8 Bränsleskatten Riksdagen sade den 23 april 08 ja till regeringens förslag om beskattning av flygbränsle som förbrukas i ett luftfartyg, när luftfartyget används för privat ändamål. Kopierat ut Pilot Briefing: Nu skall allt flygdrivmedel som inte är flygfotogen (Jet-A1) säljas inklusive skatt. Sedan kan innehavaren eller ägaren av luftfartyget begära restitution (få skatt tillbaka) för sådan flygning som inte går under definitionen privat nöjesflygning. Med det menar man kommersiellt verksamhet, skolflygning, firmaflyg, förrättningsflyg, FFKflygningar, flygningar inom hjälpflygets ram, mm. Gränsen mellan privat nöjesflygning och annan flygning är säkert inte lätt att definiera exakt. Här har vi anledning att återkomma. Restitution skall man kunna begära kvartalsvis upp till tre år bakåt i tiden. Restitutionen måste uppgå till minst 500 kr för sökt kvartal. Det innebär att den som söker måste redovisa knappa 100 liter bränsle som skall vara skattefritt under ett kvartal. Lagerskatt skall betalas på enbart flygbensin som är köpt före 1 juli 2008 och som inte förvaras i luftfartygens tankar för den del i lagret som överstiger 1000 liter. Skatten på det lagret skall betalas före 26 augusti. Den exakta skattesatsen när hela förslaget skall börja gälla den 1 juli 2008 kan vi inte säga. Dagens skattesats per liter är 4:55 för Jet-A1, 5:32 för Avgas 91/96 och 6:02 för Avgas 100 LL. Rolf Björkman KSAK. Regeringens skrivning om effekten. Offentligfinansiella och andra effekter Den totala förbrukningen av flygbensin i Sverige uppgick år 2006 till ca 5 miljoner liter. Luftfartsstyrelsen uppskattar att den svenska användningen av flygbensin fördelar sig ungefär lika mellan användning för kommersiellt och privat ändamål. Skatteintäkterna beräknas öka med 15 miljoner kronor (helår) när skattebefrielsen för flygbensin upphör. Beräkningen bygger på mängden förbrukad flygbensin och att ca 10 % av den totala mängden utgörs av oblyad bensin. Förbrukningen av andra flygbränslen än flygbensin för privat bruk är försumbar. Regeringen anser det troligt att priserna för utnyttjande av flygplan i flygklubbar kommer att gå upp och att antalet flygtimmar kommer att minska något. Därmed kommer även flygklubbarnas efterfrågan på flygbränsle att minska. Huruvida en lägre omsättning kommer att medföra några effekter på det svenska nätet av flygplatser, på sysselsättningen eller för flygutbildning och flygsäkerhet i stort går i nuläget inte att säga med säkerhet. Effekterna bedöms dock som marginella med hänsyn till att det s.k. småflyget redan nu har en begränsad omfattning. Skatteverkets ökade kostnader för utformning av blanketter, informationsinsatser och dylikt beräknas uppgå till kr och är i allt väsentligt av engångskaraktär. Verkets kostnader för utveckling av IT-stöd beräknas till ca kr. Utöver dessa kostnader tillkommer årliga kostnader för handläggning och kontroll av åter-

9 betalningssystemet för kommersiella användare på ca 1,2 1,5 miljoner kronor. Merkostnaderna får enligt propositionen hanteras inom befintliga anslagsramar. Förslaget bedöms inte påverka de allmänna förvaltningsdomstolarna och andra offentliga myndigheter. Hämtat från regeringens hemsida. Effekter av skatt enligt HjelmcoOil:s beräkning. 9 Skatt minskar konsumtionen och skapar förändrat konsumtionsmönster Resultat: Distributionen och tillgängligheten av flygbensin i Sverige hotas! Det blir en för liten volym att distribuera effektivt. Text hämtad från HjelmcoOil hemsida Flyget gör av med tillsammans c:a 5 miljoner liter/år fördelat på kommersiell verksamhet 2,3 milj. liter blyad och 0,2 milj. liter oblyad =2,5 milj. liter privat verksamhet ej nöje 1,6 milj. liter blyad och 0,4 milj. liter oblyad = 2,0 milj. liter Klubbar och privat verksamhet=nöje 0,1 milj. liter blyad 0,4 milj. liter oblyad = 0,5 milj. liter Total bensinförbrukning i flyg utgör ca. 1,5 promille av vägtrafikens förbrukning, och motsvarar vad en stor mack utmed E 20 säljer på ett år. Uppskattningar för 2007 Skattevärdet per år för c:a 0,5 miljoner liter flygbensin i privat nöjesflygning Summa bruttoskatteintäkt c:a 2,6 miljoner kr. Bygelhandskar: Ett par fabriksnya med plastfickor för info. under flygning, tex. frekvenser, landningskartor etc. Monteras medkardborre över bygeln. Pris ev. frakt. Jerker Berg Tel: mobil e-post: HjelmcoOil marknadsuppskattning vid skatt 50 % reducering av förbrukningen/halvering av flygplansflottans värde med 500 Mkr 200 flyglärare/mekaniker behövs ej 25 småflygplatser läggs ned 500 arbetstillfällen i glesbygd försvinner flygcertifikat försvinner på sikt Halverad förbrukning1-2 kr/liter extra från bränslebolagen1-2 kr/liter extra p.g.a. ändrat inköpsmönster?? kr/liter extra p.g.a. ej möjlig samtransport + energi + CO 2 skatt Halverad förbrukning Exempel Leverans av 5000 liter jan till Flygklubben Silvervingen Gautosjön från Västerås.184 mil ToR. Fraktkostnad c:a 18 kr/liter Bränslekostnad inkl. skatt c:a 18 kr/l c:a 36 kr/liter och om det finns en tilldelningsbar bil och om någon förare vill köra pga EU:s vilo/pausregler.

10 10 Niclas i en Tanarg på Luddvika fp. Ett gäng Fransmän tog sej ned genom Sverige under juli månad förra året 07, mestadels i dåligt väder kan jag tänka. Hörde det ryktesvägen när dom övernattade i Tidaholm, men hann inte dit för att träffa dom. Det jag hört om deras resa är inte mer än vad som andra skrivit om, och jag har kopierat in här under. Jag har jobbat på Ume fpl i över tio år nu men aldrig lyckats se några trikar landa här när jag jobbat, men i går kväll så kom det 8 st Franska maskiner nerdimpandes på rad. Alla på fräscha DTA/ Cosmos eller Air Creation maskiner, vad jag förstod av dom så hade dom fraktat upp maskinerna till Kiruna och skulle sen flyga hem till Frankrike. Dom hade 3 veckor planerad flygning hem. Detta gäng flygare har flugit i både Marocko o Madagaskar. Hoppas någon annan i södra delen av Swe får se dom komma... Skrivet av ronny administratör på Trikeflygare.se Forts nästa sida.

11 I fredags ( ) landade de på ESSG (Luddvika) där jag hjälpte dem med flygbränsle. Det var 9 trikar med totalt 17 flygare. 11 Det var organiserat så att de hade en markgrupp med fyra personer i två skåpbilar, som transporterade deras campingutrustning och deras normala bränsle, bilbensin. Markgruppen hade även två släpkärror, varav den ena verkade vara gjord för transport av en trike. De kom närmast från Orsa/Tallhed med en mellanlandning på Gagnef/Himmelsslätta. De skulle vidare till Tidaholm/Bämmelshed, med mellanlandning på Laxå/Vena. Skrivet på samma forum av Niclas Strandberg. Under den korare adressen finns ett forum för trikeflygare, och den undre tips om en film på barfotaåkning på vattnet efter en enkel Ul-maskin. För den som gillar sporten så är det en höjdare, även om det ser lite riskabelt ut med maskinen på så låg höjd dragandes på en person som gör flera kullerbyttor, men ändå inte släpper taget. Under länktipsen finns även en massa spännande inlägg och du har själv möjlighet att bli medlem och delta i debatten/informationen. JB.

12 12 I nummer 2 år 2007 av STAR bladet framförs kritik på två ställen. På sidan 3 säger man Tycker du som vi på Star:s årsstämma nyligen att KSAK är dålig på att företräda trikeflyget. På sidan 17 återges ett brev till EAA där det sägs: Med detta avses i första hand vilken organisation som skall utfärda flygtillstånd och ansvara för besiktningar. Vidare sägs: Anledningen till denna förfrågan är att STAR-medlemmarna saknar den större organisationens stöd för de frågor, som är väsentliga för det A-klassade flyget. och att våra medlemmar blir professionellt företrädda gentemot Luftfartsstyrelsen och andra beslutsorgan. Jag kan bara djupt beklaga att STAR har denna uppfattning om det arbete som utförs i KSAK. Jag har inte fått någon information från STAR om vari problemen består. Vi skulle säkert ha kunnat finna lösningar mot ett utbrett missnöje om konkreta problem delgivits oss. KSAK har varit inbjuden och deltagit i flera av STAR:s årsmöten, dock inte detta senaste. På tidigare möten har det aldrig framförts någon allmän kritik eller missnöje med KSAK. Enskilda fall räknar jag inte dit där man kan ha olika uppfattningar. Flygklubbar med inslag av UL-A har inte heller framfört någon kritik. Av texten ovan framgår att man mest är missnöjd med KSAK sätt att företräda trikeflygarna men också att det skulle röra sig om brister i myndighetsutövningen. Om jag börjar med att företräda. KSAK företräder sina medlemsorganisationer och medlemmar som också får komma till tals på olika sätt. Till STAR STARs medlemmar och STARbladet STAR är inte medlem i KSAK och kommer således inte att företrädas intressemässigt av oss. Trots detta har STAR inbjudits att ha representant i KSAK ULråd och UL-A har dessutom en företrädare i UL-rådets ledningsgrupp. UL-rådet har fått yttra sig över de remisser som nyligen behandlats och KSAK har tagit med rådets synpunkter i remissyttrandena. Dessa finns fortfarande att läsa på KSAK hemsida. Vi har fått gehör för alla de verkligt viktiga frågorna men en del frågor som kan verka irriterande har man inte beaktat. KSAK har således aktivt företrätt hela UL och kommer så att fortsätta. KSAK kommer också att inhämta synpunkter och lyssna på ULrådet där STAR kan framföra synpunkter och kritik. Om STAR vore ansluten till KSAK på samma sätt som flygklubbar i övrigt skulle KSAK mera aktivt kunna företräda STAR:s intressen Den andra delen av KSAK verksamhet är den myndighetsutövning som gäller alla UL. I myndighetsutövning företräder vi ingen utan är Luftfartsstyrelsens förlängda arm med uppgiften att utöva tillsyn över UL-flyget i enlighet med de lagar och regler som gäller. Det är ofrånkomligt att vi vid myndighetsutövning kan ha annan uppfattning i vissa frågor än enskilda personer. Myndighetsutövningen måste ske på ett grannlaga sätt för att delegeringen skall få fortgå. Vi utsätts årligen för inspektion från myndigheten som framför kritik om allt inte är välskött. Vi upplever att vi håller en mycket hög servicenivå jämfört med Luftfartsstyrelsens egen tillsyn över privatflyget. Vi finns ständigt nåbara per telefon och lägger ner mycket tid på att besvara frågor. I myndighetsutövningen ingår att svara för luftvärdigheten, hålla en besiktningsorganisation, vidareutbilda besiktningsmän och

13 instruktörer, godkänna och inspektera ULflygskolor, utreda olyckor, godkänna nya typer inklusive att utfärda typintyg, korrespondera med tillverkare och ge ut tekniska meddelanden. Intäkterna för flygtillstånden täcker inte på långa vägar kostnaderna för denna myndighetsutövning. I den intresseinriktade delen av UL-verksamheten ingår följande. Där ingår att bevaka regelutvecklingen och svara på remisser, hela det omfattande flygsäkerhetsar-betet inklusive H50P, anordna instruktörsutbildning, informera, göra PR för UL-flyget, svara på frågor om UL som inte är myndighetsinriktade, besöka UL-klubbar och hjälpa UL-klubbar vid miljöproblem eller andra lokalinriktade problem. Det är detta vi således gör för våra egna medlemmar. I STAR bladets artiklar tycker jag mig se en uppfattning att KSAK i sin myndighetsutövning skulle företräda UL-flyget. I sådan utövning får man bara företräda myndigheten. Man måste således noga skilja på dessa två roller. Även om andra inte alltid kan göra detta så anser jag att vi klarar av detta. För att garantera att så sker och ge utomstående möjligheter att kontrollera detta har vi sedan något år tillbaka skapat UL-rådet. När det nu är känt att det bland trikeflygare finns ett missnöje vill vi i KSAK inbjuda till dialog för att så långt möjligt lösa frågor som skapat detta missnöje. Vi är alltid öppna för dialog. Några kommentarer till referat av bestämmelser på sidan i STARbladet. Detta tycks vara hämtat ur en remissutgåva och är således inte korrekt. Bl a det allmänna råd som anges under 24 finns inte och 23 har en annan lydelse där planeringsvärdet endast gäller vid 13 distansflygning dvs. när man avlägsnar sig mer än 25 NM från startplatsen. Dessa var punkter där KSAK argumenterade starkt emot den ursprungliga lydelsen. Följande ersätter i stort dessa två paragrafer: 22 Distansflygning får inte påbörjas förrän meteorologiska observationer eller meteorologisk information visar att sikt och molntäckeshöjd under den planerade flygningen kommer att vara lägst meter respektive fot (300 meter). Varje UL-pilot bör läsa LFS 2007:71 som är Luftfartsstyrelsens föreskrifter för flygning med ultralätta flygplan. Gå in på välj Gällande, välj Flygdrift (OPS), du kommer till en sida som har flera sidor leta upp 45 OPS LFS 2007:71 som finns på tredje sidan som du når genom att klicka på ned två gånger. Om STAR går med i KSAK som klubb så kostar det 405 kr per medlem och då är man med i KSAK, M-KSAK och FSF. Man måste ta hela paketet och alla medlemmar måste vara med. Klubben måste ha ett öppet medlemsintag dvs vara en öppen allmännyttig ideell förening. De som redan är med i KSAK via annan klubb behöver inte betala en ny avgift. Pilot Briefing ingår. Med bästa hälsningar Rolf Björkman Generalsekreterare KSAK Läs vidare ett inlägg/svar under Inlägg från aktiv trikepilot på sidan 17. På kommande årsmöte tror jag vi måste ta en djupare diskussion om STAR och KSAK. JB.

14 14 Inlägg från aktiv trikepilot. Jag tycker resonemanget är konstigt. STAR är ju inte en flygklubb utan en förening som samlar folk från olika flygklubbar. STARs medlemmar är ju med i flygklubbar (jag i 2st) och är anslutna till KSAK den vägen, och ska därmed företrädas av KSAK. STAR är alltså inte ett alternativ till KSAK-anslutna flygklubbar utan ett komplement. Det borde väl underlätta för KSAK att företräda oss när vi gemensamt berättar om våra behov är istället för att var och en kommunicerar med KSAK... Å andra sidan vill KSAK att vi ska anslutas till KSAK via STAR så kan kanske det också vara en möjlighet. Jag tänker mig att det kan ger STAR lite extra tyngd. Risken är väl att de snåljåpar som inte är anslutna till KSAK via någon klubb tycker det blir för dyrt att vara med i STAR då. Frågan är också på vem i STAR som orkar och vill administrera detta. \Mikael Jag frågade Rolf Björkman om trikeflygarna kunde få ingå i Hängflygsektionen eftersom en motorförsedd (typ Mosquito) vinge tydligen kommer att ingå under hängflyget, och fick följande svar. Det är vi som i samverkan med Hängflygförbundet föreslagit att det fotstartade motoriserade hängflyget skall räknas som hängflyg och inte UL. Det tog tre år att driva igenom. Detta låter sig göras med hänsyn till vikt och startsätt. Men med Trike är det inte lika lätt. Jerker B. Språktest för den som har radiocert. Det innebär att alla innehavare av ett svenskt certifikat och som tidigare har avlagt godkänt prov i Sverige på engelska för flygradiotelefonibehörighet får en fyra i engelska. Alla innehavare av svenskt certifikat som tidigare avlagt prov i Sverige för radiotelefonibehörighet på svenska eller engelska får en femma i svenska. Dessa slipper alltså att göra något prov före den 5 mars 2008, utan ska göra ett förnyelseprov inom tre år för engelskan och sex år för svenskan. Nytillkommande sökande för certifikat och radiotelefonibehörighet efter den 5 mars 2008 ska alltså inte bara prövas i fraseologi som det var tidigare, utan även bedömas enligt de nya kraven på allmän engelska och/ eller svenska. Ur lfv:s hemsida Det är sex kriterier, eller förmågor, som ska bedömas och nivåsättas: Uttal, struktur, ordförråd, talförhet, förståelse och interaktion. Den lägsta bedömningen i någon av dem bestämmer slutsiffran om man alltså sätter nivå 5 i allting utom uttal, där man sätter en trea, så blir slutpoängen 3, och vederbörande får alltså inte prata i radion. Det kan vara intressant att observera att nivå 6 inte innebär att man måste ha engelska som modersmål. Om man tittar på grundkravet när det gäller uttal så ska man kunna använda dialekt eller uttal som de som arbetar inom luftfartsbranschen kan förstå. Det kan till och med vara så, att vissa engelska dialekter kan vara så svåra att förstå att en engelsman eller amerikan inte når nivå 6. Extremfallet kan teoretiskt tänkas bli att vederbörande har 6 i allting utom uttal, där det blir en trea! Om man får nivå 4 ska man göra förnyelseprov inom tre år; vid en femma ska det göras inom sex år, och får man en sexa behöver man aldrig göra något förnyelseprov.

15 15

16 Från 1 juli 2008 ska allt flyg ha en fast installerad ELT 406 eller medföra en PLB 406 med GPS. Bilden KSAKs Pris till endast medlem-mar 3.875:- ink. moms + ev. frakt o emballage Har du en PLB, Personal Locator Beacon, avsedd för flygbruk skall den ha en inbyggd GPS. Den måste också registreras hos Flygräddningscentralen för att du ska få rätt hjälp om du hamnar i nöd. Den får registreras på flera maskiner/personer, men endast en av brukarna kan då flyga eller på annat sätt använda den. Men hejda dej med inköp, det finns andra alt. som kan vara billigare i längden, batteribytet kan kosta dej tusenlappar. Jag återkommer i nästa blad som redan är på gång med mer information. Jerker Berg Inför årets årsmöte som jag tänkt lägga på Rolanda (2 mil norr Uppsala) hos Urban Wall har jag bett honom kontakta KSAK för att bestämma tiden. Uppslutningen brukar ju var god hos honom, och det ligger ganska centralt i landet. Närmare info. i kommande STARblad tillsammans med ett inbetalningskort för Håll ut, nytt blad inom kort. JB B-post Föreningsbrev. Avsändare: STAR c/o Jerker Berg Hindsbogatan Skara