Yrkes SM 2014 Västerbotten och Umeå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yrkes SM 2014 Västerbotten och Umeå"

Transkript

1 Yrkes SM 2014 Västerbotten och Umeå 1

2 2

3 Yrkes SM 2014 Västerbotten och Umeå 3

4 Innehåll Stark tillväxt och breddat näringsliv 5 varför just umeå och västerbotten 7 vi som vill arrangera yrkes sm umeå en kreativ växtplats 11 beredskap och samverkan 12 umeå den nära staden 19 Tävling, boende och upplevelser 19 nolia som mässarrangör 20 teknik och utbildning i direkt närhet 21 upplevelser som skapar mervärde 22 så bygger vi yrkes sm yrkes sm som mötesplats 24 projektledning 29 bilagor värdskap projektledning och mässhallar miljöpolicy monterservice Letters of intent 4

5 Västerbottens tillväxt är stark och Umeå är en av Europas fem snabbast växande städer. Men regionens stora andel råvaruexport gör oss känsligare än andra för konjunktursvängningar. Ffaktum är att dagens råvaruexport med låg förädlingsgrad främst skapar förmögenheter i övriga Sverige och i omvärlden. Det här ska vi ändra på och i högre grad dra nytta av våra gemensamma natur resurser. Vi ska bredda vårt näringsliv med fler tjänsteföretag och öka graden av vidareförädling av våra råvaror. skogen, vår fina natur och bergets mineraler ska vi omvandla till attraktiva produkter, besöksmål och arbetstillfällen. För en uthållig och hållbar ekonomisk tillväxt förutsätts forskning och utbildning på alla nivåer av hög kvalité. Vi behöver såväl yrkes- och högskoleutbildning för att möta en behovet av innovationer och näringslivets tillväxt. precis som näringslivet och de organisationer som med Letters of support ställer sig bakom den här ansökan, kan jag bara framhålla betydelsen av att vi får genomföra Yrkes-SM i Umeå Jag är mycket stolt över den breda uppslutning som breven visar. Allt från stora industriföretag och branschorganisationer till akademi som står för vidareutbildning och nödvändig forskning. Uppslutningen visar på styrkan av redan upparbetade samarbeten och en framtida gemensam viljeinriktning. Styrkan är också att vi som står bakom arrangemanget är en organisation representerad av hela Vvästerbotten. En ansökan av Region Västerbotten säkrar att alla våra 15 kommuner, landstinget, företag, universitet, utbildningsanordnare och elever garanterat kommer att bli engagerade. Att arrangera ett Yrkes-SM är en angelägenhet som berör alla som bor och är verksamma i Västerbotten är också Kulturhuvudstadsår och kommer med många kulturevenemang vara dragplåster för besökare från hela Sverige och Europa. den kreativitet som finns i kulturen vill vi förena med den yrkeskunskap som vi manifesterar med ett Yrkes-SM. vi strävar efter att ge unga människor starka intryck och motivation till framtida yrkesval. Val som kommer bygga länets näringsliv och regionens tillväxt. Vi vill gärna arrangera Yrkes-SM Erik Bergkvist (S) regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten 5

6 6

7 Varför just UMEÅ och västerbotten Vårsommar en livsbejakande tid med ökad energi och dynamik. En tid då solen går ner endast ett fåtal timmar och natten bara blir till skymning. Ett dygnetruntljus som ger lust och inspiration att umgås, se och uppleva Västerbotten och Umeå och samla krafter inför stundande tävlingsmoment. Yrkes-SM är en fråga för hela Västerbotten och Region Västerbotten som arrangör och samlande kraft stärker en regional samverkan och effekter av mässan på längre sikt. umeå den unga staden som pulserar av kraft, där hela musikerkåren reser sig i en gemensam protest när en älskad musikscen riskerar att försvinna, det är staden där parken med namnet Sparken vimlar av unga skateboardåkare, där nya byggnader reser sig i rask takt mot skyn och där nya vägdragningar skapar spänning med ständigt nya sträckningar för arbetspendlarna. Självklart borde Yrkes-SM förläggas till Umeå 2014, just det år då Umeå samtidigt är europeisk kulturhuvudstad ett år sprängfyllt av kreativitet kulturhuvudstad 2014 som går av stapeln i Umeå och hela Västerbotten hämtar inspiration i de åtta samiska årstiderna. Årstider som påverkar oss människor variationer i väder, variationer i humöret och variationer i vad vi gör med vår tid. besökare och deltagare i Yrkes SM 2014 kan utöver mässa och tävlingar ta del av det som erbjuds i Kulturhuvudstadsprogrammet. den nära staden är också ett argument. Det är dags att avliva myten att Umeå ligger för långt norrut. Flyget till Stockholm tar bara 50 minuter och avståndet till flygplatsen bara fyra kilometer. Mellan boende, mässa och andra aktiviteter är det gångavstånd. 7

8 Vi som vill arrangera Yrkes SM 2014 Region Västerbotten är ett kommunalt samverkansorgan med ett samlat politiskt ansvar för regionens utveckling. Medlemmar är länets 15 kommuner (Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Umeå, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs, Åsele) samt Västerbottens läns landsting. Yrkes-SM kommer engagera flera av Region Västerbottens utvecklingsområden. Utbildning och kompetensförsörjning är beroende av god infrastruktur, näringslivsutveckling, IT, vård- och hälsa, miljöfrågor med mera. Vi ser en styrka i att vara en bred organisation med förankring i hela länet. arbetet med genomförandet kommer ske i nära samarbete med Umeå kommun och Nolia AB mässarrangör. Aktiva i utformandet av mässan kommer också vara alla kommuners skolförvaltningar, utbildningsanordnare och branschföreträdare. Tillsammans med aktörer från näringslivet, myndigheter och akademien (Se letters of support) delar vi uppfattningen att Yrkes SM 2014 är ett utmärkt tillfälle att belysa aktuella och framtida rekryteringsbehov och framhålla vikten av yrkeskunskap. västerbottens aktörer har ett gemensamt uppdrag att verka för Västerbottens och Norra Sveriges tillväxt. 8

9 9

10 10

11 Umeå en kreativ växtplats Umeå är norra Sveriges största stad och en av de snabbast växande. genom Björkarnas stad vid Bottenhavets kust, rinner Umeälven. Här finns två universitet och befolkningen har låg medelålder 38 år. Ur ett europeiskt perspektiv är staden också ung den grundades på 1600-talet. de senaste decennierna har Umeå alltmer profilerat sig som kulturcentrum. Öppenheten och det kreativa klimatet lockar människor från hela världen. kulturen som tillväxtfaktor framhålls i Umeå kommuns övergripande mål att förstärka ställningen som kulturhuvudstaden i norr. Umeå växer med 1000 invånare per år och är på det sättet unikt i Norrland. Kommunens ambitiösa tillväxtmål är att nå medborgare år Kulturhuvudstadsåret mobiliserar krafter som ger oss bättre förutsättningar att förverkliga visionen. kultur spelar stor roll för regionens innovativa utveckling och attraktionskraft. I Umeå finns högkvalificerade utbildningar och kvalificerad forskning inom flera områden som är viktiga för kulturlivet, liksom miljöer och mötesplatser där företag och entreprenörer kan samarbeta i kreativa processer med forskare och studenter. kulturfrågor är en del av en stads strategiska utveckling. Kultur är gemenskap, men också mycket betydelsefullt för stadens image. En kreativ samhällsmiljö föder innovationer och samarbeten. Det ökade intresset för Umeå i samband med att vi utsetts till Europas kulturhuvudstad märks på många sätt. hela kulturhuvudstadsåret stärker Umeås invånare och kulturliv. Det ger nya förutsättningar att förverkliga fler visioner och drömmar. umeå som kreativ växtplats skulle vi vilja dela med av oss under Yrkes SM

12 Beredskap och samverkan Vad vore Västerbotten utan yrkeskunskap, utbildningar och utan samverkan mellan branscher, universitet, politiker och skolfolk? och vad vore länet utan alla kreativa människor som gör idéer till innovationer och ger livskvalitet och nya näringar? för Västerbottens utveckling och tillväxt är utbildning- och kompetensförsörjning angelägna insatsområden. Och vi har goda förutsättningar och beredskap att klara utmaningar som förändringar i åldersstrukturer, utveckling inom framtida tillväxtområden och mer oförutsägbara svängningar i världens ekonomier. vi har alla förutsättningar att klara länets framtida kompetensförsörjning och dessutom med god kvalitet. Men för att göra det möjligt krävs samverkan i och mellan alla led och där Yrkes-SM är en viktig del. Ett län med många små kommuner, långa avstånd har utvecklat avancerade former av samverkan. Alla kommuner inser att man genom samverkan kan klara långt mer tillsammans än var för sig. samverkan sker dagligen och strukturerar mellan kommuner, akademier, myndigheter och näringslivet om utbildning- och kompetensförsörjning. Vi samarbetar också med de angränsande Norrlandslänen Västernorrland, Norrbotten och Jämtland. I arbetet med att nå matchning mellan utbildningsutbud och arbetslivets behov av kompetens anordnas regelbundna möten mellan de fyra norrlandslänen och på nationell nivå. därutöver har Region Västerbotten nära samarbeten med både Österbotten i Finland och med Nordland Fylke i Norge. 12

13 Exempel på samverkan: Skolchefskonferenser 4 ggr/år Skolpolitikerkonferenser 2 ggr/år Konferens Aktuell skolpolitik årligen i augusti tillsammans med Kommunförbundet Norrbotten Gymnasiesamverkan: Samverkansavtal om gymnasieutbildning och vuxenutbildning vilket alla 15 kommuner i Västerbottens län är med i, även de kommuner som inte har egen gymnasieskola. Samverkansavtalet innebär bland annat att ungdomar i länet fritt kan ansöka till nationella program och inriktningar även om utbildningen finns i hemkommunen. Ett länsgemensamt gymnasieantagningskansli i Vindeln. Strategisk samverkan mellan Umeå universitet och Region Västerbotten kring forskning och högre utbildning. 13

14 Åldrande befolkning och unga städer Västerbottens befolkning uppgår till omkring Nära 80 procent bor i länets tre största kommuner Umeå, Skellefteå och Lycksele. resterande 20 procent är fördelade mellan länets övriga 12 kommuner. Åldersstrukturerna skiljer sig åt där Umeå är en ung stad med stor andel unga i åldrarna upp till 30 år, medan många inlandskommuner istället har starkt åldrande strukturer. Vikande intresse för yrkesprogram Nyligen publicerad statistik från Skolverket visar att andelen elever på yrkesprogrammen minskar. Branschföreträdare är oroliga över det vikande intresset och ser Yrkes-SM 2014 som en aktivitet bland många andra för att locka fler unga att göra gymnasieval för en yrkesutbildning. Rekryteringsbehov Västerbottens rekryteringsbehov är omfattande. En rapport visar att fram till år 2020 beräknas behovet uppgå till personer. Rekryteringsbehovet förväntas vara väldigt stort inom vård och omsorg, finansiell verksamhet, fordonsförare med flera. Stark råvarutradition Länet har en stark tradition av råvaruutvinning och står tillsammans med Norrbotten för stora delar av landets samlade råvaruexport. Ambitionen är ett ökat uttag och i Västerbotten projekteras nya gruvor som tillsammans med skogen har en ständig efterfrågan på kompetent personal. Men bearbetningsgraden är låg och ger möjlighet till innovationer och produktutveckling för vidareförädling. Framtida tillväxtområden Råvaruförädling: För en mer uthålligt hållbar ekonomi förutsätts forskning, utbildning och innovationer för stimulans av vidareförädling av naturtillgångar. Skogen och våra mineraler kan i högre grad bli till produkter innan de forslas ut i världen och inom länet har vi en växande tillverkningsindustri av möbler och moduler till husbyggen. Turismen: Västerbottens turistindustri växer starkt med målet om fördubblad turism fram till I Västerbotten pågår arbetet med att utveckla exportmogna destinationer, att utöka den inkommande chartertrafiken och att ännu fler produkter från vårt län ska marknadsföras i utlandet. Under 2011 hade Västerbotten den största ökningen av gästnattsvolymen i landet. Kulturella och kreativa näringar: Västerbotten har en stark förankring i kultur och kreativitet som också är ett framtida tillväxtområde. Hög kompetens och teknik för platsoberoende arbetsplatser har gett Västerbotten många starka företag som verkar på en internationell marknad. Den kreativa förmågan är en kompetens i sig som kan höja värdet och ge ökad lönsamhet inom andra sektorer. Med Kulturhuvudstad 2014 manifesterar Umeå och Västerbotten kultur som en förutsättning för tillväxt och goda livsvillkor. För att realisera ambitioner inom både traditionella yrken och nya tillväxtområden krävs ett stort tillflöde av yrkeskunskap. 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 Umeå den nära staden Umeå är nära från alla håll med många olika färdmedel. Flyget tar endast 50 minuter från Stockholm, Arlanda och Bromma. Direktflyg från Göteborg tar en och en halv timme. Flygförbindelse finns också till Östersund, Luleå och Kiruna. Flera gånger varje vecka har Umeå direktflyg till Vasa med fortsättning till Riga. Inte mindre än sex flygbolag trafikerar Umeås flygplats som är belägen endast fyra kilometer från centrum. Året runt går också färja till Vasa vår närmaste stad bara 70 km från Umeå. botniabanan kortar avståndet och skapar närhet till städerna i Västernorrland. Det tar nu bara 40 minuter med tåg till Örnsköldsvik. Snabba kommunikationer förstorar studie- och arbetsmarknadsområdet. tåg-, buss- och färjeförbindelser är väl utbyggt söderut till Stockholm, Göteborg och Östersund, norrut mot Haparanda, österut till Vasa och till Mo i Rana i Norge. Umeå växer så det knakar och Nordic Logistic Center (NLC) utgör ett logistiknav för norra Skandinavien. Mer än fartyg per år anlöper Umeå Hamn i Holmsund. Tävling, boende och upplevelser 2014 har Umeå cirka hotellrum och 300 andra bäddar, vandrarhemsplatser, camping med mera. Till Nolia och mellan Umeås centralt belägna hotell är det gångavstånd och ger bra förutsättningar till umgänge på kvällstid. till både flygplats och vildmark är det bara några kilometer. umeå är en modern stad med många nationella och internationella gäster som alltid har ställt höga krav på bekvämlighet. Trots det har Umeå en förhållandevis låg prisbild. Samtliga hotell går att boka via internet. 19

20 Nolia som mässarrangör Nolia AB är norra Sveriges största mässarrangör och anordnar möten för upp till personer sittande i biosittning i samma sal. Nolia arrangerar och utvecklar mötesplatser, mässor och konferenser för målgruppen unga och unga vuxna. Utställare är branscher, universitet, högskolor, företag, kommuner och organisationer. Följande mässor har ingått eller ingår i Nolias mässportfölj inom området unga och utbildning: Nolia efter Nian, en branschmässa inför valet till gymnasiet, arrangerades i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrland län. Nolia Utbildning & Framtid, samt Utbildning & Rekrytering, målgrupp/besökare, de som lämnar gymnasiet och ska göra vidare val. Mässan genomförs i de fyra nordligaste länen. Yrkes SM Piteå 2004 Nolia har en bred och lång erfarenhet och ett stort nätverk av att arrangera mötesplatser inom området som berör Yrkes SM Nolia anpassar lokaler efter behov och utifrån vikten av att flödet mellan möteslokalerna och utställarna fungerar, för att båda ska mötas. Lokalerna anpassas utifrån behovet av förtäring och att undvika onödiga köer. Nolia AB disponerar kvadratmeter utställningsytor, mötesrum, receptioner etcetera inomhus. Dessutom finns stora utomhusytor. på området finns en stängslad yta på ca kvadratmeter. Av denna är en stor del asfalterad med parkeringsplatser (fri parkering). Övrigt finns två fotbollsplaner samt övriga grönområden. nolia ordnar varje år många stora lunchsittningar, event och mottagningar. ordinarie restaurang är Kummin Nolia med ca 300 sittplatser. vid större arrangemang byggs restaurangmiljöer upp utifrån behov och önskemål. Referenslista på tidigare arrangemang Nolias Utbildning & Rekryteringsmässor, , nationell mässa med regionala besökare Skogs Nolia, Nationell mässa för skogen, , Umeå EuroMind Expo, internationell gruvmässa med konferenser, Skellefteå, SEE Västerbottens Hållbarhetsvecka, , samarrangemang för länets hållbara utveckling V46 Energi och Miljövecka i Piteå Byggnation Matematikbiennalen 2012 Röntgenveckan, Rikskongress 2011 EU konkurrenskraftsministermöte 2009 Kirurgveckan, Rikskongress 2008 Ortopedveckan, Rikskongress 2007 Yrkes SM maj 2004 Serveradagarna SLU IBFRA Internationell Kongress 2006 Öhrlings PWC Turspelen 2004 Scouternas förbundsstämma 2006 Nordiskt Utrikesministermöte 2003 Stora Nolia, besökare vart annat år. Ladies Night UmeåGalan

21 Teknik och utbildning i direkt närhet I direkt anslutning till Nolia ligger Dragonskolan som är Umeås största gymnasieskola med cirka 2000 elever och många yrkesutbildningar. Där finns bland annat Teknikcollege Komatsu Technology Center. Utbildningen fick under 2011 en donation på 35 miljoner kronor av Komatsu Forest för att skapa en unik utbildningsmiljö inom teknikområdet. Stark yrkesförankring i länets skolor I sju övriga gymnasiekommuner Vännäs, Vilhelmina, Storuman, Robertsfors, Skellefteå, Norsjö och Lycksele finns både högskoleförberedande program och framgångsrika yrkesprogram. Ett axplock av yrkesprogramprogram och inriktningar: Industriprogrammet med inriktning metall och skärande bearbetning, Fordons- och transportprogrammet med inriktningar karosseri, lackering, Naturbruksprogrammet, Anläggning och maskinförare, Byggprogrammet, Industriprogrammet med träinriktning, Hantverksprogrammet, Textil och design med flera, Vård- och omsorgscollege är en samverkansform för att utveckla utbildningar och verksamheter inom vård och omsorg. 21

22 Upplevelser som skapar mervärde Samtidigt med Yrkes-SM pågår programmet för Kulturhuvudstad Allt är ännu inte planlagt, men redan nu finns några fina programpunkter som arrangeras parallellt. MADE festivalen arrangeras av NorrlandsOperan och är Umeås årligen återkommande scenkonstfestival med en ständigt överraskande blandning av olika uttryck och konstformer. Här möts internationella artister och konstnärer av hög kaliber, lokala kreatörer och entusiaster och publik från alla håll. Music, Art, Dance, Experience MADE är mycket av allt. Arkitekthögskolans Examensutställning Teaterfestival Musik & körfestival 22

23 Så bygger vi Yrkes SM 2014 Västerbottens kommuner kommer tillsammans förbereda alla skolor inför Yrkes-SM Målet är att länet ska ha tävlande i alla yrken, vilket ska ge mersmak att delta i kommande tävlingar på andra platser och Yrkes-VM. vi vill etablera tävlingsmomentet som en naturlig del i yrkeskunnande och stimuleras av branschernas organisationer och företag. Inom matområdet har länet redan flera förebilder som deltar i tävlingar, exempel på det är Bergmans fisk i Villhelmina som flera år vunnit guld för sillinläggningar och beredning av fiskråvaror och Nisses i Holmsund gör sig kända på nationella tävlingar för bakhantverket. vi är övertygade om att tävlingsmomentet ger höjd kvalitet, ökad självkänsla och kan ge Västerbotten och norra Sverige en ökad tillväxt. uttagningstävlingar inför Yrkes-SM har redan genomförts inom måleri och möbelsnickeri och det planeras flera utbildningsmässor med uttagningstävlingar inom alla yrkeskategorier. skolledare och lärare medverkar i arbetet att få fram engagerade tävlingsdeltagare. Regionala uttagningstävlingar sker också i samverkan mellan gymnasieskolorna i de fyra nordliga länen. I samband med uttagningstävlingar ska information spridas om kommunala skolor, friskolor, skolor från andra delar av Sverige som har riksintag. branscher och företag tillsammans med yrkesprogram får möjlighet att visa upp sin yrkesskicklighet och utgör i sig en marknadsföring för olika yrkesval. Prova på ett yrke och ett till... Branscherna och yrkeskunniga i länet vill medverka och visa sitt yrkeskunnande och då inte bara som tävlande utan också som uppvisningsyrken. Vi ser det som självklart att våra basnäringar, industrier, hantverks- och omsorgsyrken ska finnas represtenterade kommer att sjuda av kultur och aktiviteter inom film, musik, konst, litteratur med mera. Naturligt blir då att synliggöra yrken inom kultur och kreativitet. den samiska kulturen är en viktig del av Västerbotten och har en stark tradition inom bland annat konsthantverk. Mat av våra vilda och vilt växande råvaror är både exportvara och turistattraktion och kommer också vara en viktig del i mässan. gamla hantverksyrken kommer att delta och att visas upp och ytor finns för att besökarna ska få prova på. Provapå-aktiviteter ska också finnas för en yngre målgrupp. De som nu är i förskoleåldern är en kommande målgrupp. Vi vill ge barnen en lustfylld upplevelse av framtida yrken, skapa tidigt intresse och motivation. Yrkes-SM för hela länets unga Aktiviteter planeras för barn och unga från förskola och uppåt. Vi vill redan på ett tidigt stadium motivera, inspirera och visa på framtidsmöjligheter inom spännande yrken. Målsättningen är att alla elever i årskurs 8 och 9 i länet skall erbjudas gratis buss till Yrkes SM 2014 i Umeå. I länet finns ca 7500 elever i årskurs 8 och 9. 23

24 Yrkes-SM som mötesplats Intresset för Yrkes-SM är riktigt stort i Västerbotten och angränsande län. Det visar inte minst mängden och bredden av bifogade Letter of intents. Vi tror det är realistiskt att vänta ett stort antal besökare. här finns möjligheten att bygga vidare på redan existerande strukturer för samverkan, men också för att bygga nya. vi skulle vilja se ett torg där studie- och yrkesvägledare och arbetsförmedlare tillsammans med branschföreträdare kan svara på frågor och ge råd om yrkesval och utbildningar. Vi är övertygade om att ett nära samarbete mellan alla aktörer är nödvändigt för att på rätt sätt möta framtida kompetensbehov. för att göra det möjligt krävs ett förarbete där redan existerande arbetsformer förstärks och tydliggörs. Region Västerbotten har redan flera utvecklade mötesforum och vi vill öka närheten mellan branschföreträdare, företagsledare, arbetsmarknad och utbildningsväsen. Universiteten är en viktig och avgörande part som erbjuder kvalificerade vidareutbildningar inom väldigt många yrkesområden. Inom akademierna sker också forskning och produktutveckling som utvecklar många av de yrken och branscher som medverkar under mässsan och tävlingarna. vi ser yrkesmässan som en mötesplats, ett tillfälle för strategisk marknadsföring och nätverkande för både branscher och utbildningsanordnare. seminarier ska anordnas och anpassas efter olika målgrupper, kring hur yrkeskunskap får ökad status, intresse och kvalitet i svensk yrkesutbildning. vi vill förlägga redan existerande mötesforum till Yrkes SM. Det handlar om möten och seminarier för exempelvis skolchefer, skolpolitiker, näringslivets chefer och företrädare, universitet, myndigheter och Länsgrupp kompetensplattform som är direkt involverad i arbetet med bättre matchning av utbildningsutbud och arbetslivets behov av kompetens. vi har för avsikt att skapa delaktighet för alla de som inte fysiskt kan närvara under Yrkes SM. Redan idag har vi väl upparbetad kompetens för att livesända seminarier och konferenser. På så sätt skulle programmet kunna upplevas nära över hela Sverige. arbetsmarknadsområdet för unga sträcker sig bortom kommungränser, länsgränser och nationsgränser. Länet konkurrerar med omvärlden om den unga arbetskraften. De mötesformer vi skapar inför och under mässan kan ha avgörande betydelse för ungdomars yrkesval och för framtida kompetensutveckling. vi är öppna för diskussioner med WWS, WorldSkills Sweden, som samarbetspart om hur vi kan dra nytta av och utveckla erfarenheter från tidigare arrangemang av Yrkes-SM. tillsammans med er vill vi skapa den allra mest spännande av alla Yrkes-SM. 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 Projektledning Katarina Sjöström, strateg utbildning och kompetensförsörjning, Region Västerbotten Anders Almberg, strateg näringsliv och innovation, Region Västerbotten Inger Bäckström, Projektledare Nolia AB Jonas Dahlberg, Koordinator Nolia Event & Konferens Solveig Larsson, Förvaltningschef Gymnasiet, Liljaskolan, Vännäs Kommun Reinhold Näsström, Skolchef, Åsele Kommun Jan Midlert, Gymnasiechef, Skellefteå Kommun Ulrika Larsson, Gymnasie -och vuxenutbildningen, Umeå kommun Patrik Henell, Visit Umeå Anna Olofsson, Umeå näringslivsservice Gruppen kommer att kompletteras med representanter för grundskolan. Det kommer att skapas ett antal arbetsgrupper i länet med olika ansvarsområden. 29

30 30

31 BILAGA 1 till Offert avseende värdskap för YrkesSM 2014 Adress till ansökande part Kontaktperson Regionförbundet Västerbottens Län Box 443, Umeå Katarina Sjöström Strateg inom utbildning och kompetensförsörjning , Motiv Ange på max 10 rader varför ni önskar stå värd för YrkesSM 2014? Tidpunkt Förslag på tidpunkt Arenan Namn på arenan samt adress Kvadratmeter, inom/utomhus Restauranger, matställen inom gångavstånd Prisnivå för en dagens lunch Konferens- utrymmen Öka intresset och kunskapen kring yrkesutbildningar bland ungdomar och samtidigt höja statusen på yrkena och därigenom öka möjligheterna att tillgodose arbetsmarknadens behov av kompetens och samtidigt minska felval och omval. Yrkes SM bidrar konkret till att ge besökarnas framtidstro. Stark mötesplats för näringslivet och som Europas kulturhuvudstad 2014 har vi Europas ögon på Umeå och kan bidra med att sätta fokus på behovet av nuvarande och framtida kompetensförsörjning, lyfta yrkesskickligheten hos unga, samtidigt verka för Västerbottens och Norra regionens specifika behov. Vecka 21, maj, genomförandedagar enligt er önskan. V 22 är en delad vecka, och därför inte lämplig.(kristi Himmelsfärdsdag) Övriga veckor i maj månad kan givetvis diskuteras. Juni månad mindre lämplig då många skolavslutningar går av stapeln i länet. Nolia AB Signalvägen Umeå Nolia disponerar över kvadratmeter utställningsytor, mötesrum, receptioner etc inomhus. På området finns en instängslad yta på ca m2. Grönområde/asfalt 60/40. Hallar inomhus, hall 1: 3100kvm, hall2: 2800 kvm, Hall 4:5600 kvm. Bowlinghall och två ishockey hallar finns om behov uppstår på området. Restaurang Kummin Nolia, i huset. Polisrestaurangen 6 minuters promenad. Amphigas, Thairestaurang, 8 minuters promenad. Citys samtliga restauranger 18 minuter. Dragonskolans matsal, 2 minuter Därtill kan det tillkomma tälthallar, samekåtor och andra innovativa matställen utomhus kr inklusive moms. Nolia Event & Konferens konferensrum Parkettsalen biosittning 500 Show room biosittning 200 Omtanken bio 70 Hälsan bio 40 Skönheten bio 40 Miljön bio 40 Relationen bio 40 Kompetensen styrelse 12 Innovationen styrelse 12 Kaizen styrelse 12 Online Room styrelse (Videokonferens) 10 Övrigt inom området: 5x30 personer konferensrum.

32 Projektledning, organisation Projektledning Katarina Sjöström, strateg utbildning och kompetensförsörjning, Region Västerbotten Anders Almberg, strateg näringsliv och innovation, Region Västerbotten Inger Bäckström, Nolia Mäss Jonas Dahlberg, Nolia Konferens Solveig Larsson, Förvaltningschef Gymnasiet, Liljaskolan, Vännäs Kommun Reinhold Näsström, Skolchef, Åsele Kommun Jan Midlert, Gymnasiechef, Skellefteå Kommun Ulrika Larsson, Gymnasiekontorets utvecklingsavdelning. Patrik Henell, Visit Umeå Anna Olofsson, Umeå näringslivsservice Gruppen kommer att kompletteras med representanter för grundskolan. Det kommer att skapas ett antal arbetsgrupper i länet med olika ansvarsområden. Arenaservice (bifoga gärna nu aktuell prislista) Miljöcertifiering? Fullständigt monterserviceutbud. Se bifogad lista. Västerbottens län arbetar med att bli Sveriges hållbaraste län 2020, vilket innebär att det ska integreras i det mesta av det dagliga livet. I SEE Västerbottens hållbarhetsvecka samverkar ett antal parter för regional och lokal långsiktig hållbarhet med målet att kommande generationer ska ha möjlighet att leva i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. SEE Västerbottens hållbarhetsvecka är en förebild för arrangemang och nätverk inom hållbar utveckling i en region. Nolias miljöpolicy bifogas. Umeå Kommuns miljömål. JA NEJ X Invignings-resp avslutningsceremoni Finns lämplig lokal för ca 500 personer? Parkettsalen på Nolia Dragonskolans Aula, ligger mittemot Nolia, ca 2 minuters gångväg. JA X NEJ Logi 2010: 1323 disponibla rum. 2014: 1728 (planerat antal.) De flesta hotellen finns i stadskärnan med 1,1 km och 18 minuters gångväg till arenan. Hotell Hotell 2012: Clarion Collection Hotel Uman, Hotell Dragonen, Hotel Aveny (Profil Hotels), Best Western Hotel Botnia, Scandic Plaza, Scandic Syd, Comfort Hotel Winn. Minst tre hotell är under uppbyggnad inför Andra alternativ First Camp stugby, Gamla Fängelset, STFs Vandrarhem, Tegs Hotell, Hotell Västerbacken, Hotell Entre Norr. Antal bädda r Avstån d till arenan, km Lokala transporter JA NEJ Kan lokala transporter erbjudas utan kostnad för tävlande och experter? Vi hoppas vi kan erbjuda transporter i Umeås nya elbussar som är under inköp. Det rullar redan en på Umeås gator. X Kan lokala transporter erbjudas utan kostnad för elever? Marknadsföring Västerbotten består av 15 kommuner, målsättningen är att alla i åk 8 och 9 skall erbjudas gratis buss till Yrkes SM. I länet finns ca 7500 elever i åk 8 och 9. Umeå kommun kommer även att erbjuda gymnasielever att besöka tävlingarna under skoltid. X

33 Ange kortfattat möjligheterna till lokal marknadsföring utan kostnad för WSS Kan ansökande part stå värd för en VIP-middag för ca 50 personer? Alla kommuners egna intranät nyttjas samt kommunernas egna hemsidor. Nolias hemsida. Regionförbundet Västerbottens kommunikationsenhet och deras informatörer. Det länsövergripande kontaktnätet är stort i Västerbotten och kommer att nyttjas, bl.a Samverka.nu Ambitionen är att hitta samverkan på olika plan för att hitta många marknadsföringstillfällen. Ljustavla mot E12an på Nolias område. Engagera elever i marknadsföring och mediesamverkan. Vi har en aktiv relation och kommunikation med lokala reportrar från TV, Radio och tidningar. Vi kommer att söka och hitta alla möjliga tillfällen för ömsesidiga marknadsföringsåtgärder. Med glädje! På Umeå universitet finns Gastronomiprogrammet vilket skulle vara speciellt intressanta i middagssammanhang under Yrkes SM JA X NEJ Process JA NEJ Är ansökande part beredd betala resekostnader för 2 personer för en inspektion på plats? X

34 Offert lokaler och projektledning - Yrkes SM 2014 Nolia AB tackar för möjligheten att få lämna offert på lokaler och projektledning. Projektledning kronor per månad exkl moms. Nolia AB har sedan 1999 låtit personal utbilda och förkovra sig inom detta segment, yrkestävlingar. Vår personal har besökt: - Yrkes OS i Montreal och Seoul - Yrkes VM i St Gallen, Helsingfors och London. - Euroskills i Rotterdam. - Samtliga Yrkes SM i Sverige. Nolia AB fick även förtroendet att genomföra Yrkes SM i Piteå Med förhoppning att vår offert ska vara tilltalande. Jag svarar gärna på uppkomna frågor och eventuella förtydliganden vid behov. Margaretha Lundquist VD Nolia AB , Nolia AB, Signalvägen 3, UMEÅ. Telefon

35 Offert YRKES SM Nolia konferenslokaler - 3 dagar Parkettsalen Teknik ingår 440 kvm 500 biosittning Show room Teknik ingår 430 kvm Omtanken Teknik ingår 70 biosittning Hälsan 40 biosittning Skönheten 40 biosittning Miljön 40 biosittning Relationen Teknik ingår 40 biosittning Kompetensen 12 styrelsesittning Innovationen 10 styrelsesittning Kaizen 10 styrelsesittning On line (videokonferensrum) 10 styrelsesittning kr + moms Givetvis har vi en stor flexibilitet vad gäller antalet rum och dagar samt korrigerar också kostnaderna efter ert behov av rum. Hallar - 6 dagar Hall 1: 6 dagar 3100 kvm Tom lokal kr + moms Hall 2: 6 dagar 2800 kvm Tom lokal kr + moms Hall 4: 6 dagar 5600 kvm Tom lokal kr + moms Övrigt som kan tillkomma Täckgolv, Hall 1: 3100 kvm inkl läggning/rivning Hall 2: ordinarie golv gråmålad asfalt Täckgolv, Hall 4: 5600 kvm inkl läggning/rivning kr + moms 0 kr kr + moms Nolia AB, Signalvägen 3, UMEÅ. Telefon

36 Miljöpolicy Som Norrlands största mässarrangör är Nolia en viktig aktör i arbetet för en hållbar utveckling. Vår affärsidé är att arrangera mässor, seminarier och konferenser viktiga mötesplatser för affärer, information och kompetenshöjning. Vi drivs av en ambition att skapa fungerande mötesplatser som bidrar till en positiv utveckling av näringsliv och samhälle. Vi fortsätter också att ständigt utveckla våra idéer om det goda mötet där kreativitet, lust, personlighet och nyskapande står i fokus. Vår vision är att tillsammans med våra kunder skapa möten och mötesplatser som är i takt med tiden och har blicken mot framtiden. Att arbeta för en ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är därför en avgörande faktor för att kunna nå våra verksamhetsmål. För att kunna genomföra arrangemang krävs transporter, energi, vatten och diverse material. Vidare genererar arrangemang avfall. Detta påverkar miljön och har därför rangordnats som Nolias betydande miljöaspekter, det vill säga de områden som vi påverkar miljön mest negativt. Vi arbetar för en ekologisk hållbarhet genom att: Vid projektplaneringen verka för att minimera vår negativa miljöpåverkan. Förebygga utsläpp av föroreningar till luft och vatten samt omhänderta våra restprodukter. Ställa tydliga krav på våra leverantörers miljöarbete. Vid upphandling och inköp i första hand välja miljövänliga alternativ. Informera och engagera samarbetspartners, kunder och besökare i vår miljöarbete. Förankra miljöarbetet i verksamheten genom att kontinuerligt höja miljökompetensen internt. Följa miljölagstiftningen och andra krav som gäller för vår verksamhet. Verksamheten genomsyras av kaizenfilosofin, det vill säga ständiga förändringar till det bättre, vilket även gäller för vårt miljöarbete. Klimatsmarta affärer, ett projekt tillsammans med Almi Företagspartner Nord. Umeå Margaretha Lundquist VD Nolia AB

37 MONTERSERVICE 2014 Produkter och Tjänster - Mässor och Event

38 BORD I priset ingår leverans till monter innan genomförande och hämtning efter. Fällbord 180x70 cm Artnr: A10226 Pris: 390 kr (st) Längd 180 cm Djup 70 cm Höjd 73 cm Konferensbord 120x50cm Artnr: A10225 Pris: 260 kr (st) Längd 120 cm Djup 50 cm Höjd 72 cm Barbord Flip Artnr: A10230-D Pris: 395 kr (st) Diameter 70 cm Höjd 110 cm Barbord Björk Artnr: A10230-B Pris: 420 kr (st) Diameter 60 cm Höjd 110 cm Cafébord 90 cm Artnr: A10229-B Pris: 400 kr (st) Diameter 90 cm Höjd 70 cm Skiva i Björklaminat Cafébord 60 cm Artnr: A10228-B Pris: 345 kr (st) Diameter 60 cm Höjd 70 cm Skiva i Björklaminat Noteringar: Bokning - E-post: - Telefon:

39 STOLAR I priset ingår leverans till monter innan genomförande och hämtning efter. Stol Nisse Artnr: A10245 Pris: 165 kr (st) Stoppad Dyna Kopplingsbar Sitthöjd 45cm Karmstol Artnr: A10241 Pris: 190 kr (st) Klädd Lila Dyna Staplingsbar Sitthöjd 45cm Regissörs stol Artnr: A10242 Pris: 240 kr (st) Svart Tyg - Sits och Rygg Hopfällbar Sitthöjd 46cm Stol SMART svart Artnr: A10246 Pris: 120 kr (st) Svart plastsits Sitthöjd 45cm Hopfällbar/staplingsbar Barstol Artnr: A10243 Pris: 275 kr (st) Svart sits i konstläder Sitthöjd 82 cm Noteringar: Bokning - E-post: - Telefon:

40 DISKAR I priset ingår leverans till monter innan genomförande och hämtning efter. Infodisk björk Artnr: A10270-B Pris: 1300 kr (st) Bredd 120cm Djup 62cm Höjd 110cm Disk björk Artnr: A10271-B Pris: 1100 kr (st) Bredd 100cm Djup 62cm Höjd 90cm Låsbart skåp Artnr: A10275 Pris: 980 kr (st) Bredd 80cm Djup 50cm Höjd 70cm Disksektion svängd björk Artnr: A10272-B Pris: 800 kr (st Bredd 62cm Djup 62cm Höjd 90cm Glasdisk Björk Artnr: A10273 Pris: 1200 kr (st) Bredd 100cm Djup 60cm Höjd 90cm Vitrinskåp Artnr: A10274 Pris: 2110 kr (st Bredd 100 cm. Djup 50 cm. Höjd 180 cm. Noteringar: Bokning - E-post: - Telefon:

41 HYLLOR OCH BROSCHYRSTÄLL I priset ingår leverans till monter innan genomförande och hämtning efter. Bokhylla Artnr: A10260 Pris: 390 kr (st) Bredd 80cm Djup 40cm Längd 180cm Hyllplan vägghängd Artnr: A10252 Pris: 375 kr (Enhet) Bredd 80cm Djup 28cm I en enhet ingår tre valfria hyllplan Broschyrställ A fack Artnr: A10250 Pris: 390 kr (st) A4 Fack Förkromat stativ Snurrställ Broschyrställ A4 3-fack Artnr: A10251 Pris: 350 kr (st) A4 Fack Förkromat stativ Noteringar: Bokning - E-post: - Telefon:

42 EL OCH BELYSNING I priset ingår leverans till monter innan genomförande och hämtning efter. Eluttag 1-fas 230V 10A max 2000w Artnr: R10100 Pris: 895 kr (st) Eluttag 3-fas 16A 400V Artnr: R10102 Pris: 1790 kr (st) Eluttag 3-fas 32A 400V (25A säkring) Artnr: R10103 Pris: 1990 kr (st) Eluttag 3-fas 63A 400V Artnr: R10104 Pris: 3600 kr (st) Spotlights Halogen Artnr: A10109 Pris: 250 kr (st) Spotlight halogen klämfäste Artnr: A10104 Pris: 250 kr Viktigt att ta del av! Räkna ut totaleffekten för hela montern vid beställning! Om du beställer ett 3-fasuttag måste du ta med, eller beställa en elcentral också till denna. Alla el-installationer utförs av fackmän. I priserna ingår ledningsdragning inom utställningsmontern, övertids- och jourersättning, energikostnad samt demontering av förhyrt material. Elutrustning som ansluts till Nolias elnät måste uppfylla elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter och handhas korrekt. Orsakar utställares elutrustning elavbrott/jordfel i Nolias elnät debiteras utställare/nyttjare för felsökning/åtgärd. Noteringar: Bokning - E-post: - Telefon:

43 MATTOR Hyrmattorna läggs i rutor 50x50 cm. I priset ingår läggning. Matta Blå Artnr: A10290 Pris: 87 kr (kvm) Nålfiltsmatta 50x50 cm rutor Matta Röd Artnr: A10291 Pris: 87 kr (kvm) Nålfiltsmatta 50x50 cm rutor Matta Svart Artnr: A10292 Pris: 87 kr (kvm) Matta Grön Artnr: A10295 Pris: 87 kr (kvm) Nålfiltsmatta 50x50 cm rutor Nålfiltsmatta 50x50 cm rutor Matta Grå Artnr: A10301 Pris: 87 kr (kvm) Ergonomisk ståmatta Artnr: A10308 Pris: 450 kr (st) Nålfiltsmatta 50x50 cm rutor Noteringar: Bokning - E-post: - Telefon:

44 MEDIA I priset ingår leverans till monter innan genomförande och hämtning efter. Bärbar dator och Inloggningsuppgifter rekvireras i Servicecenter vid ankomst. Trådlöst internet 2mbit/s Artnr: R10364 Pris: 1000 kr (st) Användarnamn och lösen kviteras ut i Servicecenter. Gäller för 1 uppkoppling! Fast Internet 1:a inkoppling Artnr: R10350 Pris: 2000 kr (st) Hastighet 2 mbit/s DHCP Om behovet av fast IP och högre hastighet krävs begär offert! Fast uppkoppling. Endast en dator per inkoppling. Behöver fler datorer anslutas komplettera med R10356, Internet, därpå följande. Lämplig anslutning för bl a VPN-uppkoppling! OBS! Datorn måste vara förberedd för DHCP (automatisk tilldelning av ip-adress). Fråga er IT-avdelning! Fast Internet uppkoppling därpå följande Artnr: R10356 Pris: 1200 kr (st) Bärbar dator Artnr: R10351 Pris: 1755 kr (st) Win7, Officepaketet. Kviteras ut i Servicecenter. Plasma TV 50"+ DVD inkl ställ Artnr: R10324 Pris: 3900 kr (Enhet) Här ingår Plasma, kablage, stativ, högtalare och DVD-spelare. Noteringar: Bokning - E-post: - Telefon:

45 BYGG I priset ingår leverans till monter innan genomförande och hämtning efter. Ramp WOOD Artnr: A10212 Pris: 200 kr (Löpmeter) Höjd 30cm Monterns längd, vitmålad. Överkant ramp 250cm över golv Text på ramp Artnr: R10218 Begär offert! Monteras på 30cm PVC skiva Ramp ALU Artnr: A10213 Pris: 400 kr (Löpmeter) Låsbart utrymme 1x1m Artnr: R10217 Pris: 665 kr (st) A4 Fack Förkromat stativ Snurrställ 1x1 meter Höjd 2,5meter Vitmålad. Målning i annan färg inkl. återställning Artnr: R10215 Pris: 295 kr (Löpmeter) Inklusive återställning till vit. Ange färgnummer! (NCS-skalan) Snickeriservice exkl material Artnr: R10214 Pris: 490 kr (Tim) Bifoga ritning med tydliga måttangivelser. Materialkostnad tillkommer! Noteringar: Bokning - E-post: - Telefon:

46 Växter och VVS I priset ingår leverans till monter innan genomförande och hämtning efter. Grön växt 120 cm Artnr: R10282 Pris: 360 kr (st) Höjd upp till 120 cm Siden, Terrakottakruka Grön växt cm Artnr: R10283 Pris: 460 kr (st) Höjd cm Siden, Terrakottakruka Vatten Artnr: R10326 Pris: 2900 kr (st) Avlopp Artnr: R10327 Pris: 2900 kr (st) Vattenledning till monter, Obs! Inkoppling ingår inte! Diskbänk med varmvattenberedare Artnr: A10328 Pris: 1900 kr Exklusive vatten & avlopp Noteringar: Bokning - E-post: - Telefon:

47 Övriga tillbehör I priset ingår leverans till monter innan genomförande och hämtning efter. Kylskåp 110L Artnr: A10325 Pris: 720 kr (st) Höjd 85 cm Djup 60 cm Bredd 55 cm Sopbehållare Artnr: A10320 Pris: 95 kr (st) 100L Inklusive sopsäck. Vattenkylare Artnr: R10322 Pris: 900 kr (st) Golvmodell Bredd 31 cm Djup 31 cm Höjd 140 cm Vattenflaska Artnr: R10323 Pris: 120 kr (st) 18,9 liter/flaska Plastmuggar Artnr: R10511 Pris: 70 kr (RÖR) Rockhängare Artnr: A10255 Pris: 150 kr (st) Plastmuggar till vattenkylare 50 muggar/rör. Flaggstång Artnr: A10329 Pris: 1250 kr (st) Städning per kvm och dag Artnr: R10321 Pris: 12 kr (Kvm/dag) För utomhusmontrar. Monterat på betongfot. Noteringar: Bokning - E-post: - Telefon:

48 Nolias allmänna bestämmelser & villkor Anmälan Anmälan är bindande för utställaren tills den antagits eller avböjts av Nolia. Har anmälan antagits har härigenom bindande avtal träffats avseende den hyra som angivits på Nolias orderbekräftelse. Annullering Utställaren äger rätt att frånträda avtalet, dock endast därest han skriftligen anmält detta inom 14 dagar efter det att bindande avtal träffats. Sker ej sådan skriftlig anmälan inom denna tid är beställaren betalningsansvarig för hela anmälningsavgiften samt hyresbeloppet. Anmälningsavgift uttas med ett belopp som fastställts vid varje mässtillfälle, även vid annullering inom 14 dagar. Betalningsvillkor Hyresbelopp ska betalas senast 2 månader före den första utställningsdagen eller enligt villkor som framgår av orderbekräftelsen. Dröjsmålsränta debiteras vid försenad betalning med referensränta +8%. Priser Nolia förbehåller sig rätten att göra eventuella prisjusteringar! Kontraktsbrott Bryter utställaren mot kontraktet och sker inte rättelse omedelbart efter anmaning, kan utställaren med omedelbar verkan avstängas från deltagande i aktuell eller kommande mässor. Betalning för avtalad monterhyra och monterservice skall oaktat detta erläggas. Tillträde till utställningsplatsen Utställningsplatsen skall ha tagits i besittning senast 24 timmar innan mässan påbörjas. I annat fall äger Nolia rätt att disponera över platsen. Inflyttning får ej ske förrän monterhyran är till fullo betald. Överlåtelse av monterplats Överlåtelse av monterplats, helt eller delvis, är inte tillåtet. Skyddsbestämmelser Det är ej tillåtet att utställa levande djur, explosiva varor eller annat som Nolia betecknar olämpligt ur säkerhetssynpunkt. Utställda varor skall vara i överensstämmelse med statliga myndigheters och /eller kontrollorgans bestämmelser och skall där så erfodras vara försedd med godkännande från sådana myndigheter eller organ. Utställare erinras om sina skyldigheter enligt Arbetsmiljölagen i samband med utställningen av maskiner mm i enlighet med 3 kap 8 paragrafen i Arbetsmiljölagen (SFS1977:1160). Nolia friskriver sig från allt ansvar för skador eller åläggande till följd av att bestämmelser ej följts eller godkännande inhämtats. Utställaren ersätter Nolia för alla utgifter och skador till följd härav. Utställarens varor och tjänster Varor och tjänster, som enligt Nolias bedömmande ur kvalitets eller estetiskt ståndpunkt eller eljest är uppenbart olämpliga för mässan, får ej utställas. Har så dock skett, skall varorna efter anmodan omedelbart borttagas. Nolia medgives härmed rätt att verkställa sådant borttagande. Nolia förbehåller sig rätten att bestämma vilka produktgrupper som får utställas på uteområdet. Utställare är skyldiga att uppge alla produkter och representerade företag/medutställare i anmälan. Monter Utställaren skall hålla sin monter i gott skick. Utställaren är skyldig att underkasta sig de jämkningar i plats och utrymme som av omständigheterna kan påkallas. Klagomål på tilldelad monter framföres innan monterplatsen tas i besittning. Om inomhusmonterns höjd överstiger 2,5 m måste planritning och hållfastberäkning insändas till Nolia senast 2 månader innan mässans öppnande. Utställaren är skyldig att återställa upplåtet utrymme i det skick det befann sig vid mottagandet. Om ej så sker debiteras utställaren återställningskostnad. Utställningsföremålens borttagande Samtliga utställningsföremål skall vara bortförda senast den tid som angivits för varje speciell mässa. Annan överenskommelse kan träffas med Nolia. Skulle föremålen ej tas bort, ersätter utställaren Nolia för de kostnader och skador som kan komma i fråga. El, vatten och telefon Utställaren svarar för installations- och förbrukningskostnader. Installationer skall utföras av Nolia anvisad entreprenör. Försäljning av mat och dryck Utställare får inte sälja mat, dryck och godis för förtäring på mässan om ej annat överenskommits. Vissa skyldigheter och förbud Det är förbjudet för utställaren att: a) utanför den egna montern sprida reklam eller annan information. b) uppföra montern så att den skymmer annan utställares monter ej heller vara så utformad att den enligt Nolias bedömning estetiskt stör angränsande utställare, ej heller bedriva verksamhet som inskränker på annan utställares verksamhet, t ex högtalaranläggning eller annan audiovisuell anordning. c) placera föremål utanför monterområdet eller blockera brandskyddsanordningar, reservutgångar, elcentraler eller andra för mässan gemensamma anordningar. d) använda annan ytbehandling än Nolias standard på Nolias väggar och övrigt material, om inte särskild tillstånd från Nolia lämnats. e) använda av brandmyndigheterna ej godkända dekorationsmaterial. f ) utan brandmyndigheterna och mässans tillstånd använda öppen eld, förvara gaser och lättantändliga vätskor inom utställningsområdet. g) ordna sin monter, sina dekorationer, demonstrationer och försäljning på sätt som strider mot Internationella Handelskammarens grundregler för reklam eller som stör andra utställare och besökare. h) all muntlig och skriftlig marknadsföring skall vara vederhäftig och förenligt med marknadsföringslagen. i) sälja lotter utan tillstånd av Nolia. j) politisk eller annan propaganda som inte direkt berör utställarens produkter eller försäljning får inte bedrivas i montern eller annan plats inom mässområdet. Medutställare Medutställare och deras produkter skall godkännas av Nolia. Skador och försäkringar Allt ansvar för den skada, som kan åsamkas utställningsföremålen såväl under transporten till och från utställningsområdet som under uppehållet där, bäres av utställaren. Nolia fritar sig från allt ansvar för den skada som i samband med utställning kan vållas av utställaren eller dennes personal eller deras tillhörigheter, samt likaledes för den skada, som kan åsamkas utställaren eller dennes personal eller deras tillhörigheter. Utställaren bör därför teckna försäkring. Demonstration av maskiner Demonstration av maskiner med hög bullernivå eller maskiner som kan förorsaka markskador får endast ske på av Nolia anvisad demon-strationsplats. Utställaren skall återställa mark i ursprungligt skick. Övriga bestämmelser Utställaren förbinder sig att följa Nolias samtliga allmänna bestämmelser samt övriga särbestämmelser som kan komma att utfärdas av Nolia och myndigheter. Därest på grund av omständigheter varöver Nolia inte råder, inskränkningar med avseende på uppvärmning eller tillhandahållande av elström och vatten, är utställaren ej berättigad att återfå monterhyra eller del därav liksom ej heller erhålla någon form av skadestånd. Force Majeure Skulle till följd av krig, särskilda åtgärder från myndigheters sida, strejk, lock-out, brand eller annan härmed jämförlig händelse Nolia nödgas inställa eller uppskjuta avhållandet av utställningen, återbetalas ej erlagd monterhyra. Utställaren äger däremot så snart utställningen åter kan avhållas rätt till förtur avseende monterplats samt eventuellt och efter Nolias medgivande erhålla viss reduktion på platshyra. Tvister Tvist rörande detta avtals tillkomst, tolkning eller tillämpning och till detta avtal fogade bestämmelser samt tvist rörande däri omnämnda och därav härflytande rättsförhållanden och vad därmed äger samband, skall avgöras av skiljemän enligt vid tiden för påkallande av skiljeförfarandet gällande lag om skiljemän. I skiljeförfarandet, som skall äga rum i Umeå, skall 16 kap 4 rättegångsbalken äga tillämpning. Oavsett utgången skall vardera parten stå sina kostnader och sinsemellan till lika delar bära skiljemännens arvoden och kostnader. Oaktat föregående stycke skall krav på betalning för vara eller tjänst samt yrkande om avhysning prövas av allmän domstol. Nolia skall icke genom anhängiggörande av talan som nu sagts anses i övrigt ha framgått ovanstående bestämmelser om skiljeavtal. Skulle särskild skatt eller annan pålaga komma att uttagas å åtagande enligt detta kontrakt, skall motsvarande belopp erläggas av utställaren till Nolia. Personuppgiftlagen (PUL) Förekommande personuppgifter kommer att registreras i vårt affärssystem för att underlätta vår hantering. Copyright all rights Nolia AB

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 31

60 32

Malmö 1-2 februari SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA. Välkommen till Bröllopsfeber FOTO: RONNIE KRONBLAD FOTO: MAX ALM-NORELL FOTO: FRIDA RÖNNHOLM

Malmö 1-2 februari SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA. Välkommen till Bröllopsfeber FOTO: RONNIE KRONBLAD FOTO: MAX ALM-NORELL FOTO: FRIDA RÖNNHOLM FOTO NIE K RO N B L AD HO IDA RÖNN FOTO : FR : RO N LM FOTO: RONNIE KRONBLAD FOTO: FRIDA RÖNNHOLM FOTO: BIRGERSDOTTER FOTO: RONNIE KRONBLAD FOTO: RONNIE KRONBLAD FOTO: MAX ALM-NORELL FOTO: RONNIE KRONBLAD

Läs mer

Välkommen till Bröllopsfeber SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA FOTO: GUSTAF WAESTERBERG FOTO: LINUS MORALES. Stockholm 24 25 januari

Välkommen till Bröllopsfeber SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA FOTO: GUSTAF WAESTERBERG FOTO: LINUS MORALES. Stockholm 24 25 januari Välkommen till Bröllopsfeber SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA FOTO: GUSTAF WAESTERBERG FOTO: LINUS MORALES Stockholm 24 25 januari Välkommen som utställare Välkommen som utställare på Bröllopsfeber Sveriges

Läs mer

falun.se/ En del av Falun Framåt / Hållbar utveckling inom tillväxt, miljö och folkhälsa Tillväxtprogram för Falu kommun Koncept 2010 03 15

falun.se/ En del av Falun Framåt / Hållbar utveckling inom tillväxt, miljö och folkhälsa Tillväxtprogram för Falu kommun Koncept 2010 03 15 falun.se/ En del av Falun Framåt / Hållbar utveckling inom tillväxt, miljö och folkhälsa Tillväxtprogram för Falu kommun Koncept 2010 03 15 år 2010 2014 Innehåll Förord 3 Inledning 4 Att arbeta i Falun

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

Regionplan 2012-2014

Regionplan 2012-2014 Regionplan 2012-2014 Uppdrag och prioriteringar för under perioden 2012-2014 Beslutas av Förbundsfullmäktige November 2011 1 Innehållsförteckning Inledning s syfte och medlemmar Regionplanens syfte Politiska

Läs mer

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning 2007-01-10 1 Dnr Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning Myndigheten för skolutveckling utger, på uppdrag av utbildningsdepartementet, ekonomiskt bidrag i syfte

Läs mer

Teknikcollege i Östergötland. möjligheter och utmaningar. Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU

Teknikcollege i Östergötland. möjligheter och utmaningar. Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU Teknikcollege i Östergötland möjligheter och utmaningar Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Teknikcollege i Sverige... 3 Teknikcollege i Östergötland...

Läs mer

Diarienummer: 13 RV 57-5. Socioekonomisk analys för Övre Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020

Diarienummer: 13 RV 57-5. Socioekonomisk analys för Övre Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Diarienummer: 13 RV 57-5 Socioekonomisk analys för Övre Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 Region Västerbotten fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Regional handlingsplan för Europeiska Socialfonden 2014-2020 i Övre Norrland

Regional handlingsplan för Europeiska Socialfonden 2014-2020 i Övre Norrland Regional handlingsplan för Europeiska Socialfonden 2014-2020 i Övre Norrland Enligt mall för de regionala handlingsplanerna Detta dokument är ett utkast till Övre Norrlands handlingsplan för europeiska

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Sverigelokaler

Hela denna bilaga är en annons från Sverigelokaler ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Sverigelokaler en tidning från Sverigelokaler.se Affärer & Fastigheter i norr Fuglesang och satsning på rymdturism i Kiruna Skellefteå blev årets stadskärna Storsatsning

Läs mer

KALLELSE. 17 Kommunikation och medskapande av Vision 2025 KS/2014:241 KR 299 18 Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård

KALLELSE. 17 Kommunikation och medskapande av Vision 2025 KS/2014:241 KR 299 18 Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-24 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Tisdag den 29 april 2014, kl 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Nr Information 1 Uppföljning av kommunstyrelsens

Läs mer

REGIONANALYS, bilaga 3. Version 2013-09- 30

REGIONANALYS, bilaga 3. Version 2013-09- 30 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning i Övre Norrland 2014-2020 REGIONANALYS, bilaga 3 Version 2013-09- 30 Version 2013-09-30 är ett förslag på Regionanalys för

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

SKÅNES REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGI

SKÅNES REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGI SKÅNES REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGI Skånes regionala utvecklingsstrategi juni 2014 Politisk styrgrupp: Pia Kinhult, Katarina Erlingson, Rikard Larsson, Pontus Lindberg, Ewa Bertz, Christine Axelsson,

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Om Västerbottens län. Om Region Västerbotten. Sorsele. Malå Storuman Norsjö Skellefteå. Lycksele. Vilhelmina. Vindeln Robertsfors.

Om Västerbottens län. Om Region Västerbotten. Sorsele. Malå Storuman Norsjö Skellefteå. Lycksele. Vilhelmina. Vindeln Robertsfors. Årsredovisning 2013 Sorsele Malå Storuman Norsjö Skellefteå Vilhelmina Lycksele Dorotea Vindeln Robertsfors Åsele Bjurholm Vännäs Umeå Om Västerbottens län Landareal: 55 190 km2 Motsvarar 1/8 av Sverige

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

Förord. Fler exemplar av denna skrift kan beställas på tel: 020-31 32 30, fax: 020-31 32 40 eller på www.kommentus.se

Förord. Fler exemplar av denna skrift kan beställas på tel: 020-31 32 30, fax: 020-31 32 40 eller på www.kommentus.se Förord Fler exemplar av denna skrift kan beställas på tel: 020-31 32 30, fax: 020-31 32 40 eller på www.kommentus.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2006 ISBN-10: 91-7164-142-4 ISBN-13: 978-91-7164-142-7

Läs mer

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 9 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Turism i Region Norrland Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Analys...4 2.1. Bakgrund Leaderområde...4 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 2.1.2. Regional identitet, delaktighet och regional förankring...6 2.1.3. Arbetsmarknad

Läs mer

Borås 2010-11-11. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17. Olovholmsgatan 32, Borås

Borås 2010-11-11. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17. Olovholmsgatan 32, Borås KALLELSE Borås 2010-11-11 Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund Härmed kallas till sammanträde Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17 Plats: Sjuhärads Kommunalförbund Olovholmsgatan 32, Borås Sammanträdesrum;

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning för Övre Norrland 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning för Övre Norrland 2007-2013 Bilaga 5 till regeringsbeslut 2007-01-18 I 5 N2006/9083/RUT Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning för Övre Norrland 2007-2013 Förslag till operativt program CCI:

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 1 (6) 2013-03-06 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Biografmöjligheter i Södertälje Dnr 12/53

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 5 februari 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 5 februari 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-01-27 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 5 februari 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Möten för tillväxt. En strategi för hur regeringen kan skapa regional och nationell tillväxt med hjälp av den svenska mötesindustrin

Möten för tillväxt. En strategi för hur regeringen kan skapa regional och nationell tillväxt med hjälp av den svenska mötesindustrin Möten för tillväxt En strategi för hur regeringen kan skapa regional och nationell tillväxt med hjälp av den svenska mötesindustrin 17 mars 2011 Vi ber inte om några bidrag eller ändrade skatter, lagar

Läs mer