Yrkes SM 2014 Västerbotten och Umeå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yrkes SM 2014 Västerbotten och Umeå"

Transkript

1 Yrkes SM 2014 Västerbotten och Umeå 1

2 2

3 Yrkes SM 2014 Västerbotten och Umeå 3

4 Innehåll Stark tillväxt och breddat näringsliv 5 varför just umeå och västerbotten 7 vi som vill arrangera yrkes sm umeå en kreativ växtplats 11 beredskap och samverkan 12 umeå den nära staden 19 Tävling, boende och upplevelser 19 nolia som mässarrangör 20 teknik och utbildning i direkt närhet 21 upplevelser som skapar mervärde 22 så bygger vi yrkes sm yrkes sm som mötesplats 24 projektledning 29 bilagor värdskap projektledning och mässhallar miljöpolicy monterservice Letters of intent 4

5 Västerbottens tillväxt är stark och Umeå är en av Europas fem snabbast växande städer. Men regionens stora andel råvaruexport gör oss känsligare än andra för konjunktursvängningar. Ffaktum är att dagens råvaruexport med låg förädlingsgrad främst skapar förmögenheter i övriga Sverige och i omvärlden. Det här ska vi ändra på och i högre grad dra nytta av våra gemensamma natur resurser. Vi ska bredda vårt näringsliv med fler tjänsteföretag och öka graden av vidareförädling av våra råvaror. skogen, vår fina natur och bergets mineraler ska vi omvandla till attraktiva produkter, besöksmål och arbetstillfällen. För en uthållig och hållbar ekonomisk tillväxt förutsätts forskning och utbildning på alla nivåer av hög kvalité. Vi behöver såväl yrkes- och högskoleutbildning för att möta en behovet av innovationer och näringslivets tillväxt. precis som näringslivet och de organisationer som med Letters of support ställer sig bakom den här ansökan, kan jag bara framhålla betydelsen av att vi får genomföra Yrkes-SM i Umeå Jag är mycket stolt över den breda uppslutning som breven visar. Allt från stora industriföretag och branschorganisationer till akademi som står för vidareutbildning och nödvändig forskning. Uppslutningen visar på styrkan av redan upparbetade samarbeten och en framtida gemensam viljeinriktning. Styrkan är också att vi som står bakom arrangemanget är en organisation representerad av hela Vvästerbotten. En ansökan av Region Västerbotten säkrar att alla våra 15 kommuner, landstinget, företag, universitet, utbildningsanordnare och elever garanterat kommer att bli engagerade. Att arrangera ett Yrkes-SM är en angelägenhet som berör alla som bor och är verksamma i Västerbotten är också Kulturhuvudstadsår och kommer med många kulturevenemang vara dragplåster för besökare från hela Sverige och Europa. den kreativitet som finns i kulturen vill vi förena med den yrkeskunskap som vi manifesterar med ett Yrkes-SM. vi strävar efter att ge unga människor starka intryck och motivation till framtida yrkesval. Val som kommer bygga länets näringsliv och regionens tillväxt. Vi vill gärna arrangera Yrkes-SM Erik Bergkvist (S) regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten 5

6 6

7 Varför just UMEÅ och västerbotten Vårsommar en livsbejakande tid med ökad energi och dynamik. En tid då solen går ner endast ett fåtal timmar och natten bara blir till skymning. Ett dygnetruntljus som ger lust och inspiration att umgås, se och uppleva Västerbotten och Umeå och samla krafter inför stundande tävlingsmoment. Yrkes-SM är en fråga för hela Västerbotten och Region Västerbotten som arrangör och samlande kraft stärker en regional samverkan och effekter av mässan på längre sikt. umeå den unga staden som pulserar av kraft, där hela musikerkåren reser sig i en gemensam protest när en älskad musikscen riskerar att försvinna, det är staden där parken med namnet Sparken vimlar av unga skateboardåkare, där nya byggnader reser sig i rask takt mot skyn och där nya vägdragningar skapar spänning med ständigt nya sträckningar för arbetspendlarna. Självklart borde Yrkes-SM förläggas till Umeå 2014, just det år då Umeå samtidigt är europeisk kulturhuvudstad ett år sprängfyllt av kreativitet kulturhuvudstad 2014 som går av stapeln i Umeå och hela Västerbotten hämtar inspiration i de åtta samiska årstiderna. Årstider som påverkar oss människor variationer i väder, variationer i humöret och variationer i vad vi gör med vår tid. besökare och deltagare i Yrkes SM 2014 kan utöver mässa och tävlingar ta del av det som erbjuds i Kulturhuvudstadsprogrammet. den nära staden är också ett argument. Det är dags att avliva myten att Umeå ligger för långt norrut. Flyget till Stockholm tar bara 50 minuter och avståndet till flygplatsen bara fyra kilometer. Mellan boende, mässa och andra aktiviteter är det gångavstånd. 7

8 Vi som vill arrangera Yrkes SM 2014 Region Västerbotten är ett kommunalt samverkansorgan med ett samlat politiskt ansvar för regionens utveckling. Medlemmar är länets 15 kommuner (Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Umeå, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs, Åsele) samt Västerbottens läns landsting. Yrkes-SM kommer engagera flera av Region Västerbottens utvecklingsområden. Utbildning och kompetensförsörjning är beroende av god infrastruktur, näringslivsutveckling, IT, vård- och hälsa, miljöfrågor med mera. Vi ser en styrka i att vara en bred organisation med förankring i hela länet. arbetet med genomförandet kommer ske i nära samarbete med Umeå kommun och Nolia AB mässarrangör. Aktiva i utformandet av mässan kommer också vara alla kommuners skolförvaltningar, utbildningsanordnare och branschföreträdare. Tillsammans med aktörer från näringslivet, myndigheter och akademien (Se letters of support) delar vi uppfattningen att Yrkes SM 2014 är ett utmärkt tillfälle att belysa aktuella och framtida rekryteringsbehov och framhålla vikten av yrkeskunskap. västerbottens aktörer har ett gemensamt uppdrag att verka för Västerbottens och Norra Sveriges tillväxt. 8

9 9

10 10

11 Umeå en kreativ växtplats Umeå är norra Sveriges största stad och en av de snabbast växande. genom Björkarnas stad vid Bottenhavets kust, rinner Umeälven. Här finns två universitet och befolkningen har låg medelålder 38 år. Ur ett europeiskt perspektiv är staden också ung den grundades på 1600-talet. de senaste decennierna har Umeå alltmer profilerat sig som kulturcentrum. Öppenheten och det kreativa klimatet lockar människor från hela världen. kulturen som tillväxtfaktor framhålls i Umeå kommuns övergripande mål att förstärka ställningen som kulturhuvudstaden i norr. Umeå växer med 1000 invånare per år och är på det sättet unikt i Norrland. Kommunens ambitiösa tillväxtmål är att nå medborgare år Kulturhuvudstadsåret mobiliserar krafter som ger oss bättre förutsättningar att förverkliga visionen. kultur spelar stor roll för regionens innovativa utveckling och attraktionskraft. I Umeå finns högkvalificerade utbildningar och kvalificerad forskning inom flera områden som är viktiga för kulturlivet, liksom miljöer och mötesplatser där företag och entreprenörer kan samarbeta i kreativa processer med forskare och studenter. kulturfrågor är en del av en stads strategiska utveckling. Kultur är gemenskap, men också mycket betydelsefullt för stadens image. En kreativ samhällsmiljö föder innovationer och samarbeten. Det ökade intresset för Umeå i samband med att vi utsetts till Europas kulturhuvudstad märks på många sätt. hela kulturhuvudstadsåret stärker Umeås invånare och kulturliv. Det ger nya förutsättningar att förverkliga fler visioner och drömmar. umeå som kreativ växtplats skulle vi vilja dela med av oss under Yrkes SM

12 Beredskap och samverkan Vad vore Västerbotten utan yrkeskunskap, utbildningar och utan samverkan mellan branscher, universitet, politiker och skolfolk? och vad vore länet utan alla kreativa människor som gör idéer till innovationer och ger livskvalitet och nya näringar? för Västerbottens utveckling och tillväxt är utbildning- och kompetensförsörjning angelägna insatsområden. Och vi har goda förutsättningar och beredskap att klara utmaningar som förändringar i åldersstrukturer, utveckling inom framtida tillväxtområden och mer oförutsägbara svängningar i världens ekonomier. vi har alla förutsättningar att klara länets framtida kompetensförsörjning och dessutom med god kvalitet. Men för att göra det möjligt krävs samverkan i och mellan alla led och där Yrkes-SM är en viktig del. Ett län med många små kommuner, långa avstånd har utvecklat avancerade former av samverkan. Alla kommuner inser att man genom samverkan kan klara långt mer tillsammans än var för sig. samverkan sker dagligen och strukturerar mellan kommuner, akademier, myndigheter och näringslivet om utbildning- och kompetensförsörjning. Vi samarbetar också med de angränsande Norrlandslänen Västernorrland, Norrbotten och Jämtland. I arbetet med att nå matchning mellan utbildningsutbud och arbetslivets behov av kompetens anordnas regelbundna möten mellan de fyra norrlandslänen och på nationell nivå. därutöver har Region Västerbotten nära samarbeten med både Österbotten i Finland och med Nordland Fylke i Norge. 12

13 Exempel på samverkan: Skolchefskonferenser 4 ggr/år Skolpolitikerkonferenser 2 ggr/år Konferens Aktuell skolpolitik årligen i augusti tillsammans med Kommunförbundet Norrbotten Gymnasiesamverkan: Samverkansavtal om gymnasieutbildning och vuxenutbildning vilket alla 15 kommuner i Västerbottens län är med i, även de kommuner som inte har egen gymnasieskola. Samverkansavtalet innebär bland annat att ungdomar i länet fritt kan ansöka till nationella program och inriktningar även om utbildningen finns i hemkommunen. Ett länsgemensamt gymnasieantagningskansli i Vindeln. Strategisk samverkan mellan Umeå universitet och Region Västerbotten kring forskning och högre utbildning. 13

14 Åldrande befolkning och unga städer Västerbottens befolkning uppgår till omkring Nära 80 procent bor i länets tre största kommuner Umeå, Skellefteå och Lycksele. resterande 20 procent är fördelade mellan länets övriga 12 kommuner. Åldersstrukturerna skiljer sig åt där Umeå är en ung stad med stor andel unga i åldrarna upp till 30 år, medan många inlandskommuner istället har starkt åldrande strukturer. Vikande intresse för yrkesprogram Nyligen publicerad statistik från Skolverket visar att andelen elever på yrkesprogrammen minskar. Branschföreträdare är oroliga över det vikande intresset och ser Yrkes-SM 2014 som en aktivitet bland många andra för att locka fler unga att göra gymnasieval för en yrkesutbildning. Rekryteringsbehov Västerbottens rekryteringsbehov är omfattande. En rapport visar att fram till år 2020 beräknas behovet uppgå till personer. Rekryteringsbehovet förväntas vara väldigt stort inom vård och omsorg, finansiell verksamhet, fordonsförare med flera. Stark råvarutradition Länet har en stark tradition av råvaruutvinning och står tillsammans med Norrbotten för stora delar av landets samlade råvaruexport. Ambitionen är ett ökat uttag och i Västerbotten projekteras nya gruvor som tillsammans med skogen har en ständig efterfrågan på kompetent personal. Men bearbetningsgraden är låg och ger möjlighet till innovationer och produktutveckling för vidareförädling. Framtida tillväxtområden Råvaruförädling: För en mer uthålligt hållbar ekonomi förutsätts forskning, utbildning och innovationer för stimulans av vidareförädling av naturtillgångar. Skogen och våra mineraler kan i högre grad bli till produkter innan de forslas ut i världen och inom länet har vi en växande tillverkningsindustri av möbler och moduler till husbyggen. Turismen: Västerbottens turistindustri växer starkt med målet om fördubblad turism fram till I Västerbotten pågår arbetet med att utveckla exportmogna destinationer, att utöka den inkommande chartertrafiken och att ännu fler produkter från vårt län ska marknadsföras i utlandet. Under 2011 hade Västerbotten den största ökningen av gästnattsvolymen i landet. Kulturella och kreativa näringar: Västerbotten har en stark förankring i kultur och kreativitet som också är ett framtida tillväxtområde. Hög kompetens och teknik för platsoberoende arbetsplatser har gett Västerbotten många starka företag som verkar på en internationell marknad. Den kreativa förmågan är en kompetens i sig som kan höja värdet och ge ökad lönsamhet inom andra sektorer. Med Kulturhuvudstad 2014 manifesterar Umeå och Västerbotten kultur som en förutsättning för tillväxt och goda livsvillkor. För att realisera ambitioner inom både traditionella yrken och nya tillväxtområden krävs ett stort tillflöde av yrkeskunskap. 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 Umeå den nära staden Umeå är nära från alla håll med många olika färdmedel. Flyget tar endast 50 minuter från Stockholm, Arlanda och Bromma. Direktflyg från Göteborg tar en och en halv timme. Flygförbindelse finns också till Östersund, Luleå och Kiruna. Flera gånger varje vecka har Umeå direktflyg till Vasa med fortsättning till Riga. Inte mindre än sex flygbolag trafikerar Umeås flygplats som är belägen endast fyra kilometer från centrum. Året runt går också färja till Vasa vår närmaste stad bara 70 km från Umeå. botniabanan kortar avståndet och skapar närhet till städerna i Västernorrland. Det tar nu bara 40 minuter med tåg till Örnsköldsvik. Snabba kommunikationer förstorar studie- och arbetsmarknadsområdet. tåg-, buss- och färjeförbindelser är väl utbyggt söderut till Stockholm, Göteborg och Östersund, norrut mot Haparanda, österut till Vasa och till Mo i Rana i Norge. Umeå växer så det knakar och Nordic Logistic Center (NLC) utgör ett logistiknav för norra Skandinavien. Mer än fartyg per år anlöper Umeå Hamn i Holmsund. Tävling, boende och upplevelser 2014 har Umeå cirka hotellrum och 300 andra bäddar, vandrarhemsplatser, camping med mera. Till Nolia och mellan Umeås centralt belägna hotell är det gångavstånd och ger bra förutsättningar till umgänge på kvällstid. till både flygplats och vildmark är det bara några kilometer. umeå är en modern stad med många nationella och internationella gäster som alltid har ställt höga krav på bekvämlighet. Trots det har Umeå en förhållandevis låg prisbild. Samtliga hotell går att boka via internet. 19

20 Nolia som mässarrangör Nolia AB är norra Sveriges största mässarrangör och anordnar möten för upp till personer sittande i biosittning i samma sal. Nolia arrangerar och utvecklar mötesplatser, mässor och konferenser för målgruppen unga och unga vuxna. Utställare är branscher, universitet, högskolor, företag, kommuner och organisationer. Följande mässor har ingått eller ingår i Nolias mässportfölj inom området unga och utbildning: Nolia efter Nian, en branschmässa inför valet till gymnasiet, arrangerades i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrland län. Nolia Utbildning & Framtid, samt Utbildning & Rekrytering, målgrupp/besökare, de som lämnar gymnasiet och ska göra vidare val. Mässan genomförs i de fyra nordligaste länen. Yrkes SM Piteå 2004 Nolia har en bred och lång erfarenhet och ett stort nätverk av att arrangera mötesplatser inom området som berör Yrkes SM Nolia anpassar lokaler efter behov och utifrån vikten av att flödet mellan möteslokalerna och utställarna fungerar, för att båda ska mötas. Lokalerna anpassas utifrån behovet av förtäring och att undvika onödiga köer. Nolia AB disponerar kvadratmeter utställningsytor, mötesrum, receptioner etcetera inomhus. Dessutom finns stora utomhusytor. på området finns en stängslad yta på ca kvadratmeter. Av denna är en stor del asfalterad med parkeringsplatser (fri parkering). Övrigt finns två fotbollsplaner samt övriga grönområden. nolia ordnar varje år många stora lunchsittningar, event och mottagningar. ordinarie restaurang är Kummin Nolia med ca 300 sittplatser. vid större arrangemang byggs restaurangmiljöer upp utifrån behov och önskemål. Referenslista på tidigare arrangemang Nolias Utbildning & Rekryteringsmässor, , nationell mässa med regionala besökare Skogs Nolia, Nationell mässa för skogen, , Umeå EuroMind Expo, internationell gruvmässa med konferenser, Skellefteå, SEE Västerbottens Hållbarhetsvecka, , samarrangemang för länets hållbara utveckling V46 Energi och Miljövecka i Piteå Byggnation Matematikbiennalen 2012 Röntgenveckan, Rikskongress 2011 EU konkurrenskraftsministermöte 2009 Kirurgveckan, Rikskongress 2008 Ortopedveckan, Rikskongress 2007 Yrkes SM maj 2004 Serveradagarna SLU IBFRA Internationell Kongress 2006 Öhrlings PWC Turspelen 2004 Scouternas förbundsstämma 2006 Nordiskt Utrikesministermöte 2003 Stora Nolia, besökare vart annat år. Ladies Night UmeåGalan

21 Teknik och utbildning i direkt närhet I direkt anslutning till Nolia ligger Dragonskolan som är Umeås största gymnasieskola med cirka 2000 elever och många yrkesutbildningar. Där finns bland annat Teknikcollege Komatsu Technology Center. Utbildningen fick under 2011 en donation på 35 miljoner kronor av Komatsu Forest för att skapa en unik utbildningsmiljö inom teknikområdet. Stark yrkesförankring i länets skolor I sju övriga gymnasiekommuner Vännäs, Vilhelmina, Storuman, Robertsfors, Skellefteå, Norsjö och Lycksele finns både högskoleförberedande program och framgångsrika yrkesprogram. Ett axplock av yrkesprogramprogram och inriktningar: Industriprogrammet med inriktning metall och skärande bearbetning, Fordons- och transportprogrammet med inriktningar karosseri, lackering, Naturbruksprogrammet, Anläggning och maskinförare, Byggprogrammet, Industriprogrammet med träinriktning, Hantverksprogrammet, Textil och design med flera, Vård- och omsorgscollege är en samverkansform för att utveckla utbildningar och verksamheter inom vård och omsorg. 21

22 Upplevelser som skapar mervärde Samtidigt med Yrkes-SM pågår programmet för Kulturhuvudstad Allt är ännu inte planlagt, men redan nu finns några fina programpunkter som arrangeras parallellt. MADE festivalen arrangeras av NorrlandsOperan och är Umeås årligen återkommande scenkonstfestival med en ständigt överraskande blandning av olika uttryck och konstformer. Här möts internationella artister och konstnärer av hög kaliber, lokala kreatörer och entusiaster och publik från alla håll. Music, Art, Dance, Experience MADE är mycket av allt. Arkitekthögskolans Examensutställning Teaterfestival Musik & körfestival 22

23 Så bygger vi Yrkes SM 2014 Västerbottens kommuner kommer tillsammans förbereda alla skolor inför Yrkes-SM Målet är att länet ska ha tävlande i alla yrken, vilket ska ge mersmak att delta i kommande tävlingar på andra platser och Yrkes-VM. vi vill etablera tävlingsmomentet som en naturlig del i yrkeskunnande och stimuleras av branschernas organisationer och företag. Inom matområdet har länet redan flera förebilder som deltar i tävlingar, exempel på det är Bergmans fisk i Villhelmina som flera år vunnit guld för sillinläggningar och beredning av fiskråvaror och Nisses i Holmsund gör sig kända på nationella tävlingar för bakhantverket. vi är övertygade om att tävlingsmomentet ger höjd kvalitet, ökad självkänsla och kan ge Västerbotten och norra Sverige en ökad tillväxt. uttagningstävlingar inför Yrkes-SM har redan genomförts inom måleri och möbelsnickeri och det planeras flera utbildningsmässor med uttagningstävlingar inom alla yrkeskategorier. skolledare och lärare medverkar i arbetet att få fram engagerade tävlingsdeltagare. Regionala uttagningstävlingar sker också i samverkan mellan gymnasieskolorna i de fyra nordliga länen. I samband med uttagningstävlingar ska information spridas om kommunala skolor, friskolor, skolor från andra delar av Sverige som har riksintag. branscher och företag tillsammans med yrkesprogram får möjlighet att visa upp sin yrkesskicklighet och utgör i sig en marknadsföring för olika yrkesval. Prova på ett yrke och ett till... Branscherna och yrkeskunniga i länet vill medverka och visa sitt yrkeskunnande och då inte bara som tävlande utan också som uppvisningsyrken. Vi ser det som självklart att våra basnäringar, industrier, hantverks- och omsorgsyrken ska finnas represtenterade kommer att sjuda av kultur och aktiviteter inom film, musik, konst, litteratur med mera. Naturligt blir då att synliggöra yrken inom kultur och kreativitet. den samiska kulturen är en viktig del av Västerbotten och har en stark tradition inom bland annat konsthantverk. Mat av våra vilda och vilt växande råvaror är både exportvara och turistattraktion och kommer också vara en viktig del i mässan. gamla hantverksyrken kommer att delta och att visas upp och ytor finns för att besökarna ska få prova på. Provapå-aktiviteter ska också finnas för en yngre målgrupp. De som nu är i förskoleåldern är en kommande målgrupp. Vi vill ge barnen en lustfylld upplevelse av framtida yrken, skapa tidigt intresse och motivation. Yrkes-SM för hela länets unga Aktiviteter planeras för barn och unga från förskola och uppåt. Vi vill redan på ett tidigt stadium motivera, inspirera och visa på framtidsmöjligheter inom spännande yrken. Målsättningen är att alla elever i årskurs 8 och 9 i länet skall erbjudas gratis buss till Yrkes SM 2014 i Umeå. I länet finns ca 7500 elever i årskurs 8 och 9. 23

24 Yrkes-SM som mötesplats Intresset för Yrkes-SM är riktigt stort i Västerbotten och angränsande län. Det visar inte minst mängden och bredden av bifogade Letter of intents. Vi tror det är realistiskt att vänta ett stort antal besökare. här finns möjligheten att bygga vidare på redan existerande strukturer för samverkan, men också för att bygga nya. vi skulle vilja se ett torg där studie- och yrkesvägledare och arbetsförmedlare tillsammans med branschföreträdare kan svara på frågor och ge råd om yrkesval och utbildningar. Vi är övertygade om att ett nära samarbete mellan alla aktörer är nödvändigt för att på rätt sätt möta framtida kompetensbehov. för att göra det möjligt krävs ett förarbete där redan existerande arbetsformer förstärks och tydliggörs. Region Västerbotten har redan flera utvecklade mötesforum och vi vill öka närheten mellan branschföreträdare, företagsledare, arbetsmarknad och utbildningsväsen. Universiteten är en viktig och avgörande part som erbjuder kvalificerade vidareutbildningar inom väldigt många yrkesområden. Inom akademierna sker också forskning och produktutveckling som utvecklar många av de yrken och branscher som medverkar under mässsan och tävlingarna. vi ser yrkesmässan som en mötesplats, ett tillfälle för strategisk marknadsföring och nätverkande för både branscher och utbildningsanordnare. seminarier ska anordnas och anpassas efter olika målgrupper, kring hur yrkeskunskap får ökad status, intresse och kvalitet i svensk yrkesutbildning. vi vill förlägga redan existerande mötesforum till Yrkes SM. Det handlar om möten och seminarier för exempelvis skolchefer, skolpolitiker, näringslivets chefer och företrädare, universitet, myndigheter och Länsgrupp kompetensplattform som är direkt involverad i arbetet med bättre matchning av utbildningsutbud och arbetslivets behov av kompetens. vi har för avsikt att skapa delaktighet för alla de som inte fysiskt kan närvara under Yrkes SM. Redan idag har vi väl upparbetad kompetens för att livesända seminarier och konferenser. På så sätt skulle programmet kunna upplevas nära över hela Sverige. arbetsmarknadsområdet för unga sträcker sig bortom kommungränser, länsgränser och nationsgränser. Länet konkurrerar med omvärlden om den unga arbetskraften. De mötesformer vi skapar inför och under mässan kan ha avgörande betydelse för ungdomars yrkesval och för framtida kompetensutveckling. vi är öppna för diskussioner med WWS, WorldSkills Sweden, som samarbetspart om hur vi kan dra nytta av och utveckla erfarenheter från tidigare arrangemang av Yrkes-SM. tillsammans med er vill vi skapa den allra mest spännande av alla Yrkes-SM. 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 Projektledning Katarina Sjöström, strateg utbildning och kompetensförsörjning, Region Västerbotten Anders Almberg, strateg näringsliv och innovation, Region Västerbotten Inger Bäckström, Projektledare Nolia AB Jonas Dahlberg, Koordinator Nolia Event & Konferens Solveig Larsson, Förvaltningschef Gymnasiet, Liljaskolan, Vännäs Kommun Reinhold Näsström, Skolchef, Åsele Kommun Jan Midlert, Gymnasiechef, Skellefteå Kommun Ulrika Larsson, Gymnasie -och vuxenutbildningen, Umeå kommun Patrik Henell, Visit Umeå Anna Olofsson, Umeå näringslivsservice Gruppen kommer att kompletteras med representanter för grundskolan. Det kommer att skapas ett antal arbetsgrupper i länet med olika ansvarsområden. 29

30 30

31 BILAGA 1 till Offert avseende värdskap för YrkesSM 2014 Adress till ansökande part Kontaktperson Regionförbundet Västerbottens Län Box 443, Umeå Katarina Sjöström Strateg inom utbildning och kompetensförsörjning , Motiv Ange på max 10 rader varför ni önskar stå värd för YrkesSM 2014? Tidpunkt Förslag på tidpunkt Arenan Namn på arenan samt adress Kvadratmeter, inom/utomhus Restauranger, matställen inom gångavstånd Prisnivå för en dagens lunch Konferens- utrymmen Öka intresset och kunskapen kring yrkesutbildningar bland ungdomar och samtidigt höja statusen på yrkena och därigenom öka möjligheterna att tillgodose arbetsmarknadens behov av kompetens och samtidigt minska felval och omval. Yrkes SM bidrar konkret till att ge besökarnas framtidstro. Stark mötesplats för näringslivet och som Europas kulturhuvudstad 2014 har vi Europas ögon på Umeå och kan bidra med att sätta fokus på behovet av nuvarande och framtida kompetensförsörjning, lyfta yrkesskickligheten hos unga, samtidigt verka för Västerbottens och Norra regionens specifika behov. Vecka 21, maj, genomförandedagar enligt er önskan. V 22 är en delad vecka, och därför inte lämplig.(kristi Himmelsfärdsdag) Övriga veckor i maj månad kan givetvis diskuteras. Juni månad mindre lämplig då många skolavslutningar går av stapeln i länet. Nolia AB Signalvägen Umeå Nolia disponerar över kvadratmeter utställningsytor, mötesrum, receptioner etc inomhus. På området finns en instängslad yta på ca m2. Grönområde/asfalt 60/40. Hallar inomhus, hall 1: 3100kvm, hall2: 2800 kvm, Hall 4:5600 kvm. Bowlinghall och två ishockey hallar finns om behov uppstår på området. Restaurang Kummin Nolia, i huset. Polisrestaurangen 6 minuters promenad. Amphigas, Thairestaurang, 8 minuters promenad. Citys samtliga restauranger 18 minuter. Dragonskolans matsal, 2 minuter Därtill kan det tillkomma tälthallar, samekåtor och andra innovativa matställen utomhus kr inklusive moms. Nolia Event & Konferens konferensrum Parkettsalen biosittning 500 Show room biosittning 200 Omtanken bio 70 Hälsan bio 40 Skönheten bio 40 Miljön bio 40 Relationen bio 40 Kompetensen styrelse 12 Innovationen styrelse 12 Kaizen styrelse 12 Online Room styrelse (Videokonferens) 10 Övrigt inom området: 5x30 personer konferensrum.

32 Projektledning, organisation Projektledning Katarina Sjöström, strateg utbildning och kompetensförsörjning, Region Västerbotten Anders Almberg, strateg näringsliv och innovation, Region Västerbotten Inger Bäckström, Nolia Mäss Jonas Dahlberg, Nolia Konferens Solveig Larsson, Förvaltningschef Gymnasiet, Liljaskolan, Vännäs Kommun Reinhold Näsström, Skolchef, Åsele Kommun Jan Midlert, Gymnasiechef, Skellefteå Kommun Ulrika Larsson, Gymnasiekontorets utvecklingsavdelning. Patrik Henell, Visit Umeå Anna Olofsson, Umeå näringslivsservice Gruppen kommer att kompletteras med representanter för grundskolan. Det kommer att skapas ett antal arbetsgrupper i länet med olika ansvarsområden. Arenaservice (bifoga gärna nu aktuell prislista) Miljöcertifiering? Fullständigt monterserviceutbud. Se bifogad lista. Västerbottens län arbetar med att bli Sveriges hållbaraste län 2020, vilket innebär att det ska integreras i det mesta av det dagliga livet. I SEE Västerbottens hållbarhetsvecka samverkar ett antal parter för regional och lokal långsiktig hållbarhet med målet att kommande generationer ska ha möjlighet att leva i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. SEE Västerbottens hållbarhetsvecka är en förebild för arrangemang och nätverk inom hållbar utveckling i en region. Nolias miljöpolicy bifogas. Umeå Kommuns miljömål. JA NEJ X Invignings-resp avslutningsceremoni Finns lämplig lokal för ca 500 personer? Parkettsalen på Nolia Dragonskolans Aula, ligger mittemot Nolia, ca 2 minuters gångväg. JA X NEJ Logi 2010: 1323 disponibla rum. 2014: 1728 (planerat antal.) De flesta hotellen finns i stadskärnan med 1,1 km och 18 minuters gångväg till arenan. Hotell Hotell 2012: Clarion Collection Hotel Uman, Hotell Dragonen, Hotel Aveny (Profil Hotels), Best Western Hotel Botnia, Scandic Plaza, Scandic Syd, Comfort Hotel Winn. Minst tre hotell är under uppbyggnad inför Andra alternativ First Camp stugby, Gamla Fängelset, STFs Vandrarhem, Tegs Hotell, Hotell Västerbacken, Hotell Entre Norr. Antal bädda r Avstån d till arenan, km Lokala transporter JA NEJ Kan lokala transporter erbjudas utan kostnad för tävlande och experter? Vi hoppas vi kan erbjuda transporter i Umeås nya elbussar som är under inköp. Det rullar redan en på Umeås gator. X Kan lokala transporter erbjudas utan kostnad för elever? Marknadsföring Västerbotten består av 15 kommuner, målsättningen är att alla i åk 8 och 9 skall erbjudas gratis buss till Yrkes SM. I länet finns ca 7500 elever i åk 8 och 9. Umeå kommun kommer även att erbjuda gymnasielever att besöka tävlingarna under skoltid. X

33 Ange kortfattat möjligheterna till lokal marknadsföring utan kostnad för WSS Kan ansökande part stå värd för en VIP-middag för ca 50 personer? Alla kommuners egna intranät nyttjas samt kommunernas egna hemsidor. Nolias hemsida. Regionförbundet Västerbottens kommunikationsenhet och deras informatörer. Det länsövergripande kontaktnätet är stort i Västerbotten och kommer att nyttjas, bl.a Samverka.nu Ambitionen är att hitta samverkan på olika plan för att hitta många marknadsföringstillfällen. Ljustavla mot E12an på Nolias område. Engagera elever i marknadsföring och mediesamverkan. Vi har en aktiv relation och kommunikation med lokala reportrar från TV, Radio och tidningar. Vi kommer att söka och hitta alla möjliga tillfällen för ömsesidiga marknadsföringsåtgärder. Med glädje! På Umeå universitet finns Gastronomiprogrammet vilket skulle vara speciellt intressanta i middagssammanhang under Yrkes SM JA X NEJ Process JA NEJ Är ansökande part beredd betala resekostnader för 2 personer för en inspektion på plats? X

34 Offert lokaler och projektledning - Yrkes SM 2014 Nolia AB tackar för möjligheten att få lämna offert på lokaler och projektledning. Projektledning kronor per månad exkl moms. Nolia AB har sedan 1999 låtit personal utbilda och förkovra sig inom detta segment, yrkestävlingar. Vår personal har besökt: - Yrkes OS i Montreal och Seoul - Yrkes VM i St Gallen, Helsingfors och London. - Euroskills i Rotterdam. - Samtliga Yrkes SM i Sverige. Nolia AB fick även förtroendet att genomföra Yrkes SM i Piteå Med förhoppning att vår offert ska vara tilltalande. Jag svarar gärna på uppkomna frågor och eventuella förtydliganden vid behov. Margaretha Lundquist VD Nolia AB , Nolia AB, Signalvägen 3, UMEÅ. Telefon

35 Offert YRKES SM Nolia konferenslokaler - 3 dagar Parkettsalen Teknik ingår 440 kvm 500 biosittning Show room Teknik ingår 430 kvm Omtanken Teknik ingår 70 biosittning Hälsan 40 biosittning Skönheten 40 biosittning Miljön 40 biosittning Relationen Teknik ingår 40 biosittning Kompetensen 12 styrelsesittning Innovationen 10 styrelsesittning Kaizen 10 styrelsesittning On line (videokonferensrum) 10 styrelsesittning kr + moms Givetvis har vi en stor flexibilitet vad gäller antalet rum och dagar samt korrigerar också kostnaderna efter ert behov av rum. Hallar - 6 dagar Hall 1: 6 dagar 3100 kvm Tom lokal kr + moms Hall 2: 6 dagar 2800 kvm Tom lokal kr + moms Hall 4: 6 dagar 5600 kvm Tom lokal kr + moms Övrigt som kan tillkomma Täckgolv, Hall 1: 3100 kvm inkl läggning/rivning Hall 2: ordinarie golv gråmålad asfalt Täckgolv, Hall 4: 5600 kvm inkl läggning/rivning kr + moms 0 kr kr + moms Nolia AB, Signalvägen 3, UMEÅ. Telefon

36 Miljöpolicy Som Norrlands största mässarrangör är Nolia en viktig aktör i arbetet för en hållbar utveckling. Vår affärsidé är att arrangera mässor, seminarier och konferenser viktiga mötesplatser för affärer, information och kompetenshöjning. Vi drivs av en ambition att skapa fungerande mötesplatser som bidrar till en positiv utveckling av näringsliv och samhälle. Vi fortsätter också att ständigt utveckla våra idéer om det goda mötet där kreativitet, lust, personlighet och nyskapande står i fokus. Vår vision är att tillsammans med våra kunder skapa möten och mötesplatser som är i takt med tiden och har blicken mot framtiden. Att arbeta för en ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är därför en avgörande faktor för att kunna nå våra verksamhetsmål. För att kunna genomföra arrangemang krävs transporter, energi, vatten och diverse material. Vidare genererar arrangemang avfall. Detta påverkar miljön och har därför rangordnats som Nolias betydande miljöaspekter, det vill säga de områden som vi påverkar miljön mest negativt. Vi arbetar för en ekologisk hållbarhet genom att: Vid projektplaneringen verka för att minimera vår negativa miljöpåverkan. Förebygga utsläpp av föroreningar till luft och vatten samt omhänderta våra restprodukter. Ställa tydliga krav på våra leverantörers miljöarbete. Vid upphandling och inköp i första hand välja miljövänliga alternativ. Informera och engagera samarbetspartners, kunder och besökare i vår miljöarbete. Förankra miljöarbetet i verksamheten genom att kontinuerligt höja miljökompetensen internt. Följa miljölagstiftningen och andra krav som gäller för vår verksamhet. Verksamheten genomsyras av kaizenfilosofin, det vill säga ständiga förändringar till det bättre, vilket även gäller för vårt miljöarbete. Klimatsmarta affärer, ett projekt tillsammans med Almi Företagspartner Nord. Umeå Margaretha Lundquist VD Nolia AB

37 MONTERSERVICE 2014 Produkter och Tjänster - Mässor och Event

38 BORD I priset ingår leverans till monter innan genomförande och hämtning efter. Fällbord 180x70 cm Artnr: A10226 Pris: 390 kr (st) Längd 180 cm Djup 70 cm Höjd 73 cm Konferensbord 120x50cm Artnr: A10225 Pris: 260 kr (st) Längd 120 cm Djup 50 cm Höjd 72 cm Barbord Flip Artnr: A10230-D Pris: 395 kr (st) Diameter 70 cm Höjd 110 cm Barbord Björk Artnr: A10230-B Pris: 420 kr (st) Diameter 60 cm Höjd 110 cm Cafébord 90 cm Artnr: A10229-B Pris: 400 kr (st) Diameter 90 cm Höjd 70 cm Skiva i Björklaminat Cafébord 60 cm Artnr: A10228-B Pris: 345 kr (st) Diameter 60 cm Höjd 70 cm Skiva i Björklaminat Noteringar: Bokning - E-post: - Telefon:

39 STOLAR I priset ingår leverans till monter innan genomförande och hämtning efter. Stol Nisse Artnr: A10245 Pris: 165 kr (st) Stoppad Dyna Kopplingsbar Sitthöjd 45cm Karmstol Artnr: A10241 Pris: 190 kr (st) Klädd Lila Dyna Staplingsbar Sitthöjd 45cm Regissörs stol Artnr: A10242 Pris: 240 kr (st) Svart Tyg - Sits och Rygg Hopfällbar Sitthöjd 46cm Stol SMART svart Artnr: A10246 Pris: 120 kr (st) Svart plastsits Sitthöjd 45cm Hopfällbar/staplingsbar Barstol Artnr: A10243 Pris: 275 kr (st) Svart sits i konstläder Sitthöjd 82 cm Noteringar: Bokning - E-post: - Telefon:

40 DISKAR I priset ingår leverans till monter innan genomförande och hämtning efter. Infodisk björk Artnr: A10270-B Pris: 1300 kr (st) Bredd 120cm Djup 62cm Höjd 110cm Disk björk Artnr: A10271-B Pris: 1100 kr (st) Bredd 100cm Djup 62cm Höjd 90cm Låsbart skåp Artnr: A10275 Pris: 980 kr (st) Bredd 80cm Djup 50cm Höjd 70cm Disksektion svängd björk Artnr: A10272-B Pris: 800 kr (st Bredd 62cm Djup 62cm Höjd 90cm Glasdisk Björk Artnr: A10273 Pris: 1200 kr (st) Bredd 100cm Djup 60cm Höjd 90cm Vitrinskåp Artnr: A10274 Pris: 2110 kr (st Bredd 100 cm. Djup 50 cm. Höjd 180 cm. Noteringar: Bokning - E-post: - Telefon:

41 HYLLOR OCH BROSCHYRSTÄLL I priset ingår leverans till monter innan genomförande och hämtning efter. Bokhylla Artnr: A10260 Pris: 390 kr (st) Bredd 80cm Djup 40cm Längd 180cm Hyllplan vägghängd Artnr: A10252 Pris: 375 kr (Enhet) Bredd 80cm Djup 28cm I en enhet ingår tre valfria hyllplan Broschyrställ A fack Artnr: A10250 Pris: 390 kr (st) A4 Fack Förkromat stativ Snurrställ Broschyrställ A4 3-fack Artnr: A10251 Pris: 350 kr (st) A4 Fack Förkromat stativ Noteringar: Bokning - E-post: - Telefon:

42 EL OCH BELYSNING I priset ingår leverans till monter innan genomförande och hämtning efter. Eluttag 1-fas 230V 10A max 2000w Artnr: R10100 Pris: 895 kr (st) Eluttag 3-fas 16A 400V Artnr: R10102 Pris: 1790 kr (st) Eluttag 3-fas 32A 400V (25A säkring) Artnr: R10103 Pris: 1990 kr (st) Eluttag 3-fas 63A 400V Artnr: R10104 Pris: 3600 kr (st) Spotlights Halogen Artnr: A10109 Pris: 250 kr (st) Spotlight halogen klämfäste Artnr: A10104 Pris: 250 kr Viktigt att ta del av! Räkna ut totaleffekten för hela montern vid beställning! Om du beställer ett 3-fasuttag måste du ta med, eller beställa en elcentral också till denna. Alla el-installationer utförs av fackmän. I priserna ingår ledningsdragning inom utställningsmontern, övertids- och jourersättning, energikostnad samt demontering av förhyrt material. Elutrustning som ansluts till Nolias elnät måste uppfylla elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter och handhas korrekt. Orsakar utställares elutrustning elavbrott/jordfel i Nolias elnät debiteras utställare/nyttjare för felsökning/åtgärd. Noteringar: Bokning - E-post: - Telefon:

43 MATTOR Hyrmattorna läggs i rutor 50x50 cm. I priset ingår läggning. Matta Blå Artnr: A10290 Pris: 87 kr (kvm) Nålfiltsmatta 50x50 cm rutor Matta Röd Artnr: A10291 Pris: 87 kr (kvm) Nålfiltsmatta 50x50 cm rutor Matta Svart Artnr: A10292 Pris: 87 kr (kvm) Matta Grön Artnr: A10295 Pris: 87 kr (kvm) Nålfiltsmatta 50x50 cm rutor Nålfiltsmatta 50x50 cm rutor Matta Grå Artnr: A10301 Pris: 87 kr (kvm) Ergonomisk ståmatta Artnr: A10308 Pris: 450 kr (st) Nålfiltsmatta 50x50 cm rutor Noteringar: Bokning - E-post: - Telefon:

44 MEDIA I priset ingår leverans till monter innan genomförande och hämtning efter. Bärbar dator och Inloggningsuppgifter rekvireras i Servicecenter vid ankomst. Trådlöst internet 2mbit/s Artnr: R10364 Pris: 1000 kr (st) Användarnamn och lösen kviteras ut i Servicecenter. Gäller för 1 uppkoppling! Fast Internet 1:a inkoppling Artnr: R10350 Pris: 2000 kr (st) Hastighet 2 mbit/s DHCP Om behovet av fast IP och högre hastighet krävs begär offert! Fast uppkoppling. Endast en dator per inkoppling. Behöver fler datorer anslutas komplettera med R10356, Internet, därpå följande. Lämplig anslutning för bl a VPN-uppkoppling! OBS! Datorn måste vara förberedd för DHCP (automatisk tilldelning av ip-adress). Fråga er IT-avdelning! Fast Internet uppkoppling därpå följande Artnr: R10356 Pris: 1200 kr (st) Bärbar dator Artnr: R10351 Pris: 1755 kr (st) Win7, Officepaketet. Kviteras ut i Servicecenter. Plasma TV 50"+ DVD inkl ställ Artnr: R10324 Pris: 3900 kr (Enhet) Här ingår Plasma, kablage, stativ, högtalare och DVD-spelare. Noteringar: Bokning - E-post: - Telefon:

45 BYGG I priset ingår leverans till monter innan genomförande och hämtning efter. Ramp WOOD Artnr: A10212 Pris: 200 kr (Löpmeter) Höjd 30cm Monterns längd, vitmålad. Överkant ramp 250cm över golv Text på ramp Artnr: R10218 Begär offert! Monteras på 30cm PVC skiva Ramp ALU Artnr: A10213 Pris: 400 kr (Löpmeter) Låsbart utrymme 1x1m Artnr: R10217 Pris: 665 kr (st) A4 Fack Förkromat stativ Snurrställ 1x1 meter Höjd 2,5meter Vitmålad. Målning i annan färg inkl. återställning Artnr: R10215 Pris: 295 kr (Löpmeter) Inklusive återställning till vit. Ange färgnummer! (NCS-skalan) Snickeriservice exkl material Artnr: R10214 Pris: 490 kr (Tim) Bifoga ritning med tydliga måttangivelser. Materialkostnad tillkommer! Noteringar: Bokning - E-post: - Telefon:

46 Växter och VVS I priset ingår leverans till monter innan genomförande och hämtning efter. Grön växt 120 cm Artnr: R10282 Pris: 360 kr (st) Höjd upp till 120 cm Siden, Terrakottakruka Grön växt cm Artnr: R10283 Pris: 460 kr (st) Höjd cm Siden, Terrakottakruka Vatten Artnr: R10326 Pris: 2900 kr (st) Avlopp Artnr: R10327 Pris: 2900 kr (st) Vattenledning till monter, Obs! Inkoppling ingår inte! Diskbänk med varmvattenberedare Artnr: A10328 Pris: 1900 kr Exklusive vatten & avlopp Noteringar: Bokning - E-post: - Telefon:

47 Övriga tillbehör I priset ingår leverans till monter innan genomförande och hämtning efter. Kylskåp 110L Artnr: A10325 Pris: 720 kr (st) Höjd 85 cm Djup 60 cm Bredd 55 cm Sopbehållare Artnr: A10320 Pris: 95 kr (st) 100L Inklusive sopsäck. Vattenkylare Artnr: R10322 Pris: 900 kr (st) Golvmodell Bredd 31 cm Djup 31 cm Höjd 140 cm Vattenflaska Artnr: R10323 Pris: 120 kr (st) 18,9 liter/flaska Plastmuggar Artnr: R10511 Pris: 70 kr (RÖR) Rockhängare Artnr: A10255 Pris: 150 kr (st) Plastmuggar till vattenkylare 50 muggar/rör. Flaggstång Artnr: A10329 Pris: 1250 kr (st) Städning per kvm och dag Artnr: R10321 Pris: 12 kr (Kvm/dag) För utomhusmontrar. Monterat på betongfot. Noteringar: Bokning - E-post: - Telefon:

48 Nolias allmänna bestämmelser & villkor Anmälan Anmälan är bindande för utställaren tills den antagits eller avböjts av Nolia. Har anmälan antagits har härigenom bindande avtal träffats avseende den hyra som angivits på Nolias orderbekräftelse. Annullering Utställaren äger rätt att frånträda avtalet, dock endast därest han skriftligen anmält detta inom 14 dagar efter det att bindande avtal träffats. Sker ej sådan skriftlig anmälan inom denna tid är beställaren betalningsansvarig för hela anmälningsavgiften samt hyresbeloppet. Anmälningsavgift uttas med ett belopp som fastställts vid varje mässtillfälle, även vid annullering inom 14 dagar. Betalningsvillkor Hyresbelopp ska betalas senast 2 månader före den första utställningsdagen eller enligt villkor som framgår av orderbekräftelsen. Dröjsmålsränta debiteras vid försenad betalning med referensränta +8%. Priser Nolia förbehåller sig rätten att göra eventuella prisjusteringar! Kontraktsbrott Bryter utställaren mot kontraktet och sker inte rättelse omedelbart efter anmaning, kan utställaren med omedelbar verkan avstängas från deltagande i aktuell eller kommande mässor. Betalning för avtalad monterhyra och monterservice skall oaktat detta erläggas. Tillträde till utställningsplatsen Utställningsplatsen skall ha tagits i besittning senast 24 timmar innan mässan påbörjas. I annat fall äger Nolia rätt att disponera över platsen. Inflyttning får ej ske förrän monterhyran är till fullo betald. Överlåtelse av monterplats Överlåtelse av monterplats, helt eller delvis, är inte tillåtet. Skyddsbestämmelser Det är ej tillåtet att utställa levande djur, explosiva varor eller annat som Nolia betecknar olämpligt ur säkerhetssynpunkt. Utställda varor skall vara i överensstämmelse med statliga myndigheters och /eller kontrollorgans bestämmelser och skall där så erfodras vara försedd med godkännande från sådana myndigheter eller organ. Utställare erinras om sina skyldigheter enligt Arbetsmiljölagen i samband med utställningen av maskiner mm i enlighet med 3 kap 8 paragrafen i Arbetsmiljölagen (SFS1977:1160). Nolia friskriver sig från allt ansvar för skador eller åläggande till följd av att bestämmelser ej följts eller godkännande inhämtats. Utställaren ersätter Nolia för alla utgifter och skador till följd härav. Utställarens varor och tjänster Varor och tjänster, som enligt Nolias bedömmande ur kvalitets eller estetiskt ståndpunkt eller eljest är uppenbart olämpliga för mässan, får ej utställas. Har så dock skett, skall varorna efter anmodan omedelbart borttagas. Nolia medgives härmed rätt att verkställa sådant borttagande. Nolia förbehåller sig rätten att bestämma vilka produktgrupper som får utställas på uteområdet. Utställare är skyldiga att uppge alla produkter och representerade företag/medutställare i anmälan. Monter Utställaren skall hålla sin monter i gott skick. Utställaren är skyldig att underkasta sig de jämkningar i plats och utrymme som av omständigheterna kan påkallas. Klagomål på tilldelad monter framföres innan monterplatsen tas i besittning. Om inomhusmonterns höjd överstiger 2,5 m måste planritning och hållfastberäkning insändas till Nolia senast 2 månader innan mässans öppnande. Utställaren är skyldig att återställa upplåtet utrymme i det skick det befann sig vid mottagandet. Om ej så sker debiteras utställaren återställningskostnad. Utställningsföremålens borttagande Samtliga utställningsföremål skall vara bortförda senast den tid som angivits för varje speciell mässa. Annan överenskommelse kan träffas med Nolia. Skulle föremålen ej tas bort, ersätter utställaren Nolia för de kostnader och skador som kan komma i fråga. El, vatten och telefon Utställaren svarar för installations- och förbrukningskostnader. Installationer skall utföras av Nolia anvisad entreprenör. Försäljning av mat och dryck Utställare får inte sälja mat, dryck och godis för förtäring på mässan om ej annat överenskommits. Vissa skyldigheter och förbud Det är förbjudet för utställaren att: a) utanför den egna montern sprida reklam eller annan information. b) uppföra montern så att den skymmer annan utställares monter ej heller vara så utformad att den enligt Nolias bedömning estetiskt stör angränsande utställare, ej heller bedriva verksamhet som inskränker på annan utställares verksamhet, t ex högtalaranläggning eller annan audiovisuell anordning. c) placera föremål utanför monterområdet eller blockera brandskyddsanordningar, reservutgångar, elcentraler eller andra för mässan gemensamma anordningar. d) använda annan ytbehandling än Nolias standard på Nolias väggar och övrigt material, om inte särskild tillstånd från Nolia lämnats. e) använda av brandmyndigheterna ej godkända dekorationsmaterial. f ) utan brandmyndigheterna och mässans tillstånd använda öppen eld, förvara gaser och lättantändliga vätskor inom utställningsområdet. g) ordna sin monter, sina dekorationer, demonstrationer och försäljning på sätt som strider mot Internationella Handelskammarens grundregler för reklam eller som stör andra utställare och besökare. h) all muntlig och skriftlig marknadsföring skall vara vederhäftig och förenligt med marknadsföringslagen. i) sälja lotter utan tillstånd av Nolia. j) politisk eller annan propaganda som inte direkt berör utställarens produkter eller försäljning får inte bedrivas i montern eller annan plats inom mässområdet. Medutställare Medutställare och deras produkter skall godkännas av Nolia. Skador och försäkringar Allt ansvar för den skada, som kan åsamkas utställningsföremålen såväl under transporten till och från utställningsområdet som under uppehållet där, bäres av utställaren. Nolia fritar sig från allt ansvar för den skada som i samband med utställning kan vållas av utställaren eller dennes personal eller deras tillhörigheter, samt likaledes för den skada, som kan åsamkas utställaren eller dennes personal eller deras tillhörigheter. Utställaren bör därför teckna försäkring. Demonstration av maskiner Demonstration av maskiner med hög bullernivå eller maskiner som kan förorsaka markskador får endast ske på av Nolia anvisad demon-strationsplats. Utställaren skall återställa mark i ursprungligt skick. Övriga bestämmelser Utställaren förbinder sig att följa Nolias samtliga allmänna bestämmelser samt övriga särbestämmelser som kan komma att utfärdas av Nolia och myndigheter. Därest på grund av omständigheter varöver Nolia inte råder, inskränkningar med avseende på uppvärmning eller tillhandahållande av elström och vatten, är utställaren ej berättigad att återfå monterhyra eller del därav liksom ej heller erhålla någon form av skadestånd. Force Majeure Skulle till följd av krig, särskilda åtgärder från myndigheters sida, strejk, lock-out, brand eller annan härmed jämförlig händelse Nolia nödgas inställa eller uppskjuta avhållandet av utställningen, återbetalas ej erlagd monterhyra. Utställaren äger däremot så snart utställningen åter kan avhållas rätt till förtur avseende monterplats samt eventuellt och efter Nolias medgivande erhålla viss reduktion på platshyra. Tvister Tvist rörande detta avtals tillkomst, tolkning eller tillämpning och till detta avtal fogade bestämmelser samt tvist rörande däri omnämnda och därav härflytande rättsförhållanden och vad därmed äger samband, skall avgöras av skiljemän enligt vid tiden för påkallande av skiljeförfarandet gällande lag om skiljemän. I skiljeförfarandet, som skall äga rum i Umeå, skall 16 kap 4 rättegångsbalken äga tillämpning. Oavsett utgången skall vardera parten stå sina kostnader och sinsemellan till lika delar bära skiljemännens arvoden och kostnader. Oaktat föregående stycke skall krav på betalning för vara eller tjänst samt yrkande om avhysning prövas av allmän domstol. Nolia skall icke genom anhängiggörande av talan som nu sagts anses i övrigt ha framgått ovanstående bestämmelser om skiljeavtal. Skulle särskild skatt eller annan pålaga komma att uttagas å åtagande enligt detta kontrakt, skall motsvarande belopp erläggas av utställaren till Nolia. Personuppgiftlagen (PUL) Förekommande personuppgifter kommer att registreras i vårt affärssystem för att underlätta vår hantering. Copyright all rights Nolia AB

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 31

60 32

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Beställningslista för Kongress

Beställningslista för Kongress CONVENTUM ÖREBRO Fabriksgatan 17-19 702 23 ÖREBRO Tel 019-766 45 00 E-post: anna.fransson@conventum.se www.conventum.se Beställningslista för Kongress Beställningslistan skall vara Conventum tillhanda

Läs mer

Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016

Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016 Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016 Nu är det äntligen dags att börja planera inför den fjärde upplagan av mässan Bygga, Bo & Hälsa i Flen. Tiden går fort och det är hög tid att boka din monter.

Läs mer

Beställningslista för Kongress

Beställningslista för Kongress Fabriksgatan 17-19 702 23 ÖREBRO Tel 019-766 45 00 (03) Mob 070-927 20 31 Fax 019-766 45 50 E-post: hans.holmberg@conventum.se www.conventum.se Beställningslista för Kongress Beställningslistan skall vara

Läs mer

ANSÖKAN MARKET AT LARGE LILJEVALCHS STOCKHOLM 4-6 APRIL 20 14

ANSÖKAN MARKET AT LARGE LILJEVALCHS STOCKHOLM 4-6 APRIL 20 14 ANSÖKAN MARKET AT LARGE LILJEVALCHS STOCKHOLM 4-6 APRIL 20 14 Galleri Org nr Etableringsår Adress Postnr Ort/Land Kontaktperson Telefon Mobil Kontaktperson e-postadress Hemsida Fakturaadress om annan än

Läs mer

Beställningslista för Conventum Arena

Beställningslista för Conventum Arena Olof Palmes Torg 1 SE-702 22 ÖREBRO Tel 019-766 45 00 (03) - Mob 070-927 20 31 - Fax 019-766 45 50 E-post: hans.holmberg@conventum.se www.conventum.se Beställningslista för Conventum Arena Beställningslistan

Läs mer

Välkommen till premiären av Mjölby Bomässa

Välkommen till premiären av Mjölby Bomässa Välkommen till premiären av Mjölby Bomässa Med E4:an precis vid knuten är Mjölby en del av den expansiva fjärde storstadsregionen och allt fler människor väljer att bosatta sig i kommunen. Här finns nytänkande

Läs mer

Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016

Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016 Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016 Nu är det äntligen dags att börja planera inför den fjärde upplagan av mässan Bygga, Bo & Hälsa i Flen. Tiden går fort och det är hög tid att boka din monter.

Läs mer

Besök gärna vår hemsida för tips om team - & gruppaktiviteter, föreläsningar, After Work, mat - & dryckesprovningar eller personliga tillval.

Besök gärna vår hemsida för tips om team - & gruppaktiviteter, föreläsningar, After Work, mat - & dryckesprovningar eller personliga tillval. Jönköpings kommun 70VIRAN Box 393 551 15 JÖNKÖPING Bekräftelse: Jönköpings kommun Varmt tack för er bokning med bokningsnummer 143257, vi har nöjet att bekräfta följande: Lokaler Från Till á kr. Pris inkl.

Läs mer

En liten passus: Sundsvallsregionens Hem & Villamässa, 1-2 okt, Nordichallen, Gärdehov, Sundsvall

En liten passus: Sundsvallsregionens Hem & Villamässa, 1-2 okt, Nordichallen, Gärdehov, Sundsvall Presentation 2015 innebar en rungande succé med publikrekord och väldigt mycket handel. För många utställare var det den bästa mässan av de fem som tidigare gjorts. 2016 lär inte bli sämre då också publiken

Läs mer

Prospekt. Hus & Interiör. Teknik. 27-28 april 2013. Lifestyle

Prospekt. Hus & Interiör. Teknik. 27-28 april 2013. Lifestyle Hus & Interiör Teknik 27-28 april 2013 Lifestyle Årets nyhet Trendmässan Örebro på Behrn Arena! Mässan förenar några av dagens hetaste temaområden och består i praktiken av tre olika mässor: Hus & Interiör,

Läs mer

Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning

Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning i Västerbottens län 2011-01- 01 Samverkande kommuner: Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman,

Läs mer

Välkommen till Lindesbergs Bomässa 2013

Välkommen till Lindesbergs Bomässa 2013 Välkommen till Lindesbergs Bomässa 2013 Över 100 utställare, seminarier och en folkfest som lockade hela 3000 besökare. Premiären av Lindesbergs Bomässa 2011 blev en succé. Tiden går fort och nu är det

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL FIRST HOTEL REISEN // STOCKHOLM

VARMT VÄLKOMMEN TILL FIRST HOTEL REISEN // STOCKHOLM VARMT VÄLKOMMEN TILL FIRST HOTEL REISEN // STOCKHOLM First Hotel Reisen är ett klassiskt Stockholmshotell med anor från 1600-talet, centralt beläget vid vattnet i hjärtat av Gamla stan, nära Kungliga slottet

Läs mer

Lokalhyran för arrangemanget faktureras i förskott efter bekräftad beställning.

Lokalhyran för arrangemanget faktureras i förskott efter bekräftad beställning. 2013 01 30 BOKNINGSVILLKOR 1. Offert och betalningsvillkor 1.1. Förskott Lokalhyran för arrangemanget faktureras i förskott efter bekräftad beställning. Betalas inte förskottet är beställningen inte bindande

Läs mer

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 SID 1 (6) 2014-01-01 Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 Lokalhyra För närvarande utgår ingen moms på lokalhyra. Blå Hallen 60 000:- Gyllene Salen 60 000:- Båda lokalerna 110 000:- Tillkommande

Läs mer

Utställningen kommer att hålla till i foajén till kongresshall A. Deltagarna kommer att vistas där i alla kaffepauser under programmet.

Utställningen kommer att hålla till i foajén till kongresshall A. Deltagarna kommer att vistas där i alla kaffepauser under programmet. Utställning på Bergmekanikdagen 2015 I samband med Bergmekanikdagen den 9 mars 2015 kommer BeFo att arrangera en mindre utställning med ca 10 platser, på City Conference Centre i Stockholm (CCC). Till

Läs mer

TEKNISK INFORMATION Möten & Events Öresund Malmö 29 30 januari 2014

TEKNISK INFORMATION Möten & Events Öresund Malmö 29 30 januari 2014 TEKNISK INFORMATION Möten & Events Öresund Malmö 29 30 januari 2014 MalmöMässan Mässgatan 6 215 32 Malmö MalmöMässan och easyfairs hälsar Er välkomna och hoppas att ni ska få två givande mässdagar! Nedan

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978. Svenska Mässan Göteborg 2015

DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978. Svenska Mässan Göteborg 2015 DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978 Svenska Mässan Göteborg 2015 Samarbetet mellan Svensk Digital Handel, Svensk Handel och Svenska Mässan skapar fantastiska möjligheter för dig och ditt nätverk. Gothia Towers

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

MONTER SERVICE. Utrustning och tjänster för ditt mässdeltagande

MONTER SERVICE. Utrustning och tjänster för ditt mässdeltagande MONTER SERVICE Utrustning och tjänster för ditt mässdeltagande Gärdehov Mässcentret Gärdehov ligger intill E4, ett par kilometer norr om Sundsvall och 15 minuters bilresa från Midlanda flygplats. Gärdehov

Läs mer

Göteborg - Svenska Mässan - 2015

Göteborg - Svenska Mässan - 2015 Digital Commerce in Change Göteborg - Svenska Mässan - 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 Gothia Towers 12 mars 2015 Gothia Towers 12 mars 2015 Gothia Towers Samarbetet mellan Svensk

Läs mer

Är ni flera företag som delar monter?

Är ni flera företag som delar monter? Intresset för att ställa ut på Stockholm Furniture & Light Fair är glädjande nog mycket stort. Eftersom vi redan nu utnyttjar all tillgänglig utställningsyta maximalt har vi tyvärr mycket små möjligheter

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

ANMÄLAN DEADLINE 20 SEPT 2013 4-8 FEBRUARI 2014. Fristående designers/greenhouse:

ANMÄLAN DEADLINE 20 SEPT 2013 4-8 FEBRUARI 2014. Fristående designers/greenhouse: ANMÄLAN DEADLINE 20 SEPT 2013 Företagets juridiska namn/ditt eller era namn. Marknadsföringsnamn (för katalogen och webbplatsen) Organisations-/personnummer Adress Postadress Land Eventuella referensnummer

Läs mer

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser.

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Att boka konferens En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Konferenser, möten och andra sammankomster är en förutsättning för att företag och medarbetare ska kunna utvecklas,

Läs mer

TEKNISK INFORMATION FORDONSVERKSTAD Sverige/Danmark Malmö 16-17 januari 2013

TEKNISK INFORMATION FORDONSVERKSTAD Sverige/Danmark Malmö 16-17 januari 2013 TEKNISK INFORMATION FORDONSVERKSTAD Sverige/Danmark Malmö 16-17 januari 2013 MalmöMässan Mässgatan 6 215 32 Malmö MalmöMässan och easyfairs hälsar Er välkomna och hoppas att ni ska få två givande mässdagar!

Läs mer

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö.

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö. Inbjudan HANDEL Teknik Bygg IT Hälso/sjukvård Utbildning Transport Besöksnäring Miljö Energi FRAMTIDEN DRIV SE FÖRMÅGOR SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN NYA UTBILDNINGAR LÄRANDE ATTRAKTIV 20+21 september SUNDSVALL

Läs mer

Välkommen till Entreprenad Expo 25-27 september!

Välkommen till Entreprenad Expo 25-27 september! Välkommen till Entreprenad Expo 25-27 september! Nedan följer information som är bra att känna till inför och under mässdagarna. Kontaktpersoner Fredrik Nyström, producent, 073-736 05 68, fredrik.nystrom@mentoronline.se

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

TEKNISK INFORMATION Möten & Events Sverige/Danmark 2015 MalmöMässan i Hyllie, den 21 22 januari 2015

TEKNISK INFORMATION Möten & Events Sverige/Danmark 2015 MalmöMässan i Hyllie, den 21 22 januari 2015 TEKNISK INFORMATION Möten & Events Sverige/Danmark 2015 MalmöMässan i Hyllie, den 21 22 januari 2015 MalmöMässan Mässgatan 6 215 32 Malmö MalmöMässan och easyfairs hälsar Er välkomna som utställare och

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Praktisk Information

Praktisk Information Praktisk Information 3-5 oktober 2014 1 september Praktisk information mailas till monteransvarig Gå in på www.harmoniochenergi.se under utställare och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som du

Läs mer

Industrimässorna Sverige/Danmark 2015 25 26 mars 2015

Industrimässorna Sverige/Danmark 2015 25 26 mars 2015 TEKNISK INFORMATION Industrimässorna Sverige/Danmark 2015 25 26 mars 2015 MalmöMässan Mässgatan 6 215 32 Malmö MalmöMässan och easyfairs hälsar Er välkomna och hoppas att ni ska få två givande mässdagar!

Läs mer

Du som har bokat monterpaket gör färg- och möbelval på www.saco.se/utstallare/malmo - se Info för bokade utställare

Du som har bokat monterpaket gör färg- och möbelval på www.saco.se/utstallare/malmo - se Info för bokade utställare PRAKTISKT/TEKNISK INFORMATION INFÖR SACO STUDENTMÄSSA PÅ MALMÖMÄSSAN 21-22 NOVEMBER 2014 Ansvariga Saco, arrangör Sandra Wahlgren Tfn: 070-7337188 E-post:sandra.wahlgren@saco.se www.saco.se/sacomassor

Läs mer

April 2015. Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme

April 2015. Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme 1. Inledande bestämmelser A. Dessa allmänna villkor gäller för avtal om upplåtelse av reklamutrymme på och i bussar samt vid väderskydd/busskurer utanför

Läs mer

Du som har bokat monterpaket gör färg- och möbelval på www.saco.se/utstallare/malmo - se Info för bokade utställare

Du som har bokat monterpaket gör färg- och möbelval på www.saco.se/utstallare/malmo - se Info för bokade utställare PRAKTISKT/TEKNISK INFORMATION INFÖR SACO STUDENTMÄSSA PÅ MALMÖMÄSSAN 21-22 NOVEMBER 2014 Ansvariga Saco, arrangör Sandra Wahlgren Tfn: 070-7337188 E-post:sandra.wahlgren@saco.se www.saco.se/sacomassor

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR FÖRSÄLJNINGS- & MARKNADSFÖRINGSPLATS (Tältplats och Marknadsbord under Jubileumsveckan)

BESTÄMMELSER FÖR FÖRSÄLJNINGS- & MARKNADSFÖRINGSPLATS (Tältplats och Marknadsbord under Jubileumsveckan) BESTÄMMELSER FÖR FÖRSÄLJNINGS- & MARKNADSFÖRINGSPLATS (Tältplats och Marknadsbord under Jubileumsveckan) Vi förbehåller oss rätten att göra en rutinmässig kontroll av de som ansöker om försäljnings- och

Läs mer

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse.

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse. Allmänna villkor 1. Om Star Audio AB Star Audio AB hyr ut, säljer och reparerar utrustning för ljud, ljus, bild mm samt tillhandahåller personal för transport, installation och handhavande av event-utrustningen.

Läs mer

24-27 september 2009 MÄSSTIDER

24-27 september 2009 MÄSSTIDER 24-27 september 2009 MÄSSTIDER In- & Utflyttning Öppettider Godstransporter Beställningar bör vara oss tillhanda senast: Fredag 21 augusti Vi reserverar oss för slutförsäljning. Beställningar Beställningar

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Varmt välkommen till Åre Park & Det goda Jämtland!

Varmt välkommen till Åre Park & Det goda Jämtland! Varmt välkommen till Åre Park & Det goda Jämtland! Åre Höstmarknad arrangeras för tionde året i rad och är det enskilt största evenemanget i Jämtland under hösten. En färgsprakande folkfest för hela familjen.

Läs mer

Vattenstämman 2015, 19-20 maj, Hotell Södra Berget, Sundsvall

Vattenstämman 2015, 19-20 maj, Hotell Södra Berget, Sundsvall Vattenstämman 2015, 19-20 maj, Hotell Södra Berget, Sundsvall Anmälningsavgifter deltagare: Medlem 5600:- Ej medlem 7300:- Företagsabonnent 6000:- Värdkommun/Sundsvall/Timrå/ Nordanstig 2750:- Statliga

Läs mer

Utställningsinformation Fastighetsmässan 2015. Inflyttning Utflyttning Öppettider Godstransporter

Utställningsinformation Fastighetsmässan 2015. Inflyttning Utflyttning Öppettider Godstransporter Utställningsinformation Fastighetsmässan 2015 Inflyttning Utflyttning Öppettider Godstransporter God planering premieras Det är viktigt för oss att ni vid ert deltagande på Svenska Mässan får bästa service.

Läs mer

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar Om oss * Över 780 företagare i Norr- och Västerbotten har bildat en ek. förening vars uppgift är att ställa kreditgarantier i form av borgen till föreningens medlemmar * Projektet påbörjades hösten 2002

Läs mer

STOXA VIKTIG INFORMATION

STOXA VIKTIG INFORMATION STOXA VIKTIG INFORMATION 28-30 maj 2015 STOXA 12 km från Arlanda INFLYTTNING Området är öppet för monterbyggnation Måndag 25 maj 8 20 Tisdag 26 maj 8 20 Onsdag 27 maj 8 22 Vid önskemål om inflyttning vid

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

BRAND GUIDELINES VÄLKOMMEN TILL MALMÖMÄSSAN

BRAND GUIDELINES VÄLKOMMEN TILL MALMÖMÄSSAN BRAND GUIDELINES VÄLKOMMEN TILL MALMÖMÄSSAN 3 Malmö Arena Hotell Öresundsbron SKANDINAVIENS MEST LÄTTILLGÄNGLIGA MÖTESANLÄGGNING! Hotell Quality View Tågstation Malmö Arena Emporia Köpcentrum Endast fantasin

Läs mer

FAQ Entreprenörskap på riktigt 2015

FAQ Entreprenörskap på riktigt 2015 FAQ Entreprenörskap på riktigt 2015 Innehåll ALKOHOL- OCH DROGFRITT ARRANGEMANG... 1 AVANMÄLAN... 1 BEMANNING... 1 BESÖKARE... 1 BOENDE... 1 BYTE AV MONTER... 2 DJUR... 2 EL... 2 ELD/LEVANDE LJUS... 2

Läs mer

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun 1 Parter Detta avtal har ingåtts mellan Uppsala kommun och Enköpings kommhåi ^0 Parterna är

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011 Kommunstyrelsen 2011 09 12 205 463 Arbets och personalutskottet 2011 09 12 174 363 Dnr 11.482 12 oktkf11 Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011 Bilaga: Ansökan Ärendebeskrivning

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT INBJUDAN TILL MITTIA LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM 1 9 9 9-2 0 1 1 9 9 9-2 0 1 5 Möten mellan människor På mässan är den tunga frågan högaktuell Per-Arne Weglin p r o j e k

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR.

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD Att delta på mässor är en investering, och som med alla investeringar ska den naturligtvis ge resultat. Vi på L-Konsult Exhibition är specialister

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Julmarknaden i Helsingborg december 2009

Julmarknaden i Helsingborg december 2009 Inbjudan September 2009 Julmarknaden i Helsingborg december 2009 Helsingborgs Ungdomsråd avser i enlighet med senaste årsmötets beslut att utöka den traditionella Julskyltningen på 1:a Advent med en Julmarknad

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Foto från Enköpingsmässan 2014, kommunens gemensamma monter. Råd och checklistor. Medverka vid mässor. Enköpings kommun

Foto från Enköpingsmässan 2014, kommunens gemensamma monter. Råd och checklistor. Medverka vid mässor. Enköpings kommun Råd och checklistor Foto från Enköpingsmässan 2014, kommunens gemensamma monter Medverka vid mässor Enköpings kommun Planera en mässa Enköpings kommun kan ha nytta av att medverka vid mässor. Men för att

Läs mer

TUR 22-23 mars, enbart publikdagar Lördag (09.00-18.00) Söndag (10.00-17.00) 22-23 mars

TUR 22-23 mars, enbart publikdagar Lördag (09.00-18.00) Söndag (10.00-17.00) 22-23 mars Montrar/Medverkan - Vilka målgrupper vill ni möta? Välj de dagar som passar er medverkan bäst. TUR 20-23 mars, både fackdagar och publikdagar. Torsdag - söndag TUR 20-21mars, Trade Pavilion B2B enbart

Läs mer

Välkommen till Motala Expo 2015 vårens stora mötesplats för det lokala näringslivet

Välkommen till Motala Expo 2015 vårens stora mötesplats för det lokala näringslivet DATUM: 2015.02.18 Välkommen till Motala Expo 2015 vårens stora mötesplats för det lokala näringslivet Motala Expo är fulltecknat med över 120 företag och ni tillhör de anmälda som fått plats. Detta utskick

Läs mer

SILJA LINE MÄSSOR& EVENEMANG. Flexibla lösningar till havs. www.silja.se/konferens/evenemang

SILJA LINE MÄSSOR& EVENEMANG. Flexibla lösningar till havs. www.silja.se/konferens/evenemang SILJA LINE MÄSSOR& EVENEMANG Flexibla lösningar till havs. www.sil.se/konferens/evenemang 2 Mässor&Evenemang våra ytor bara för er Har ni något riktigt stort på gång? Branschmässa? Releasefest? Jubileum?

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten

Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten PROTOKOLL 2012-02-15 Dnr: 10RV155 Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten Tid: Onsdag den 15 februari, 2012 mellan kl 10.00 och 12.15. Plats: Region Västerbotten, rum Aspen Ledamöter: Hans Lindberg,

Läs mer

Hyra av eventyta på Kungsmässan.

Hyra av eventyta på Kungsmässan. Hyra av eventyta på Kungsmässan. Vill du synas med ditt företag eller din förening? Då är du välkommen att komma in med förfrågan angående hyra eventyta på Kungsmässan. Gyllene Tider signerar skivor Art4u

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING: FÖRKLARING TILL PRISLISTAN: HÄMTPRIS. Hyrpris när kund hämtar och återlämnar hos Rent a Tent.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING: FÖRKLARING TILL PRISLISTAN: HÄMTPRIS. Hyrpris när kund hämtar och återlämnar hos Rent a Tent. 2 PRISLISTA 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: PRISER: PARTYTÄLT UPP TILL 53 M 2 SID 2 TÄLTHALLAR FRÅN 72 M 2 OCH UPPÅT SID 3-4 MÖBLER, BELYSNING, VÄRME OCH PORSLIN SID 5 MÖBERINGSGUIDE SID 6-15 FÖRKLARING TILL

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse!

Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse! Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse! Erbjud dina gäster förstklassig underhållning visa SVTs sändningar från Sommar-OS i London! För att få visa SVTs OS-sändningar i offentliga miljöer

Läs mer

Avtal och Information till Utställare

Avtal och Information till Utställare Avtal och Information till Utställare Mässans tider 8:e april - Fredag 12:00-21:00 9:e april - Lördag 11:00-20:00 Monterinformation och priser I monterns basutbud ingår elanslutning 10A/230V, bord samt

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Regional digital utveckling

Regional digital utveckling www.regionvasterbotten.se Regional digital utveckling Kommunförbundet Skåne Umeå, 26 juni 2014 Västerbotten 15 kommuner. 2 stora och 13 små. 259 000 invånare 72% av invånarna är bosa

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund. Inbjudan!

Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund. Inbjudan! Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund Inbjudan! till utställare och värdar 2008 Chokladfesten växer! En gång om året fylls Askersunds gator och torg med doften av choklad! Den 12 14 september 2008

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr

Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr Onsdag den 21 februari 2011 Umeå Folkets Hus En hållbar utveckling byggs med kunskap och engagemang som utmanar vår nuvarande världsbild.

Läs mer

hotellavtal mellan elite hotels of sweden och svensk industriförening

hotellavtal mellan elite hotels of sweden och svensk industriförening hotellavtal mellan elite hotels of sweden och svensk industriförening logi&konferensavtal 2010 Mellan Elite Hotels of Sweden, 556248-5259, & Conventum Örebro, 556627-6233, nedan kallat Elite och Svensk

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS

UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS ALLT FÖR ETT BRA MÖTE VÄLJ TRÄCENTRUM Många företag och organisationer väljer Träcentrum som mötesplats. Träcentrum

Läs mer

Swedish Wood Expo trä- och byggmässan står i centrum Trästad 2012 Kontaktmässa Trust Global Axe Event Lumber Jacking Flytta till Dalarna

Swedish Wood Expo trä- och byggmässan står i centrum Trästad 2012 Kontaktmässa Trust Global Axe Event Lumber Jacking Flytta till Dalarna Swedish Wood Expo är den största mässan i sitt slag i Sverige. Det är en mötesplats både för branschen och en plats där kunder och leverantörer träffas. Swedish Wood Expo är också en manifestation för

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR OCH INFORMATION FÖR UTSTÄLLARE MINDHOUSE PARK RENEWABLE ENERGY 2013

ALLMÄNNA VILLKOR OCH INFORMATION FÖR UTSTÄLLARE MINDHOUSE PARK RENEWABLE ENERGY 2013 ALLMÄNNA VILLKOR OCH INFORMATION FÖR UTSTÄLLARE MINDHOUSE PARK RENEWABLE ENERGY 2013 Anmälan Sker genom aktuell inbjudan eller på formuläret på vår webb. Betalning Efter att anmälan är genomförd, kommer

Läs mer

Frakt och godshantering Leveransadress vid försändelser till mässan/utställningen: Skövde Kulturhus Hertig Johans gata 2 541 30 SKÖVDE

Frakt och godshantering Leveransadress vid försändelser till mässan/utställningen: Skövde Kulturhus Hertig Johans gata 2 541 30 SKÖVDE utställarinformation Välkommen som utställare till Unilabs vårmöte klinisk kemi 23-25 april 2013 på Skövde Kulturhus. I detta dokument finns information och villkor som är bra att känna till när Ni planerar

Läs mer

Praktisk Information. 27-29 september 2013

Praktisk Information. 27-29 september 2013 3 mässor under 1 tak 2013 Praktisk Information 27-29 september 2013 16 augusti Monternummer mailas till monteransvarig Gå in på www.sydevent.se/monter och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som

Läs mer

Mässan med allt fokus på lätta arbetsfordon!

Mässan med allt fokus på lätta arbetsfordon! UTSTÄLLARINBJUDAN Mässan med allt fokus på lätta arbetsfordon! 16 17 oktober 2013 UTSTÄLLARINBJUDAN Bilar som Jobbar rullar nu in på Stockholmsmässan Efter en succéartad premiär 2011 på Infra City tar

Läs mer

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER!

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! Välkomna Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare, utvecklingsledare och övriga intresserade på grundskolan

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 Tid: 2015-04-13, kl 13:00-16:30 Plats: Regionens hus, sal A Avtal och bidrag till Jönköping Convention Bureau Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer