BERGS &BRUKS SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER ÅRGÅNG 93

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BERGS &BRUKS SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER ÅRGÅNG 93"

Transkript

1 BERGS &BRUKS BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER ÅRGÅNG 93 SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING

2 Miljö- och kostnadseffektiva egenskaper VPA filtreringskoncept Utvecklingen inom filtrerings- och avvattningstekniken har under senare år gått snabbt. Miljömedvetandet har varit en pådrivande faktor samtidigt som ökade energioch personalkostnader ställer allt högre krav på effektivitet och automatisering. Metso erbjuder ett VPA-pressfilter med över 250 tons kapacitet per timme för en enda enhet. Det innebär hög prestanda i kombination med ett självgående system som ger lägsta möjliga totalkostnad. Resultatet ett automatiskt pressfilter konstruerat för gruv- och mineralindustrin. Metso tillhandahåller innovativ och hållbar teknik till gruv-, bygg- och anläggningsindustrin samt olje- och gasbranschen. Läs mer på QR-kod för smarta telefoner

3 CBI-RAPPORTEN Information från CBI Betonginstitutet SBUF-projekt om skydd av parkeringsdäck CBI och Swerea KIMAB genomför tillsammans med en rad tillverkare, entreprenörer och fastighetsägare ett SBUFprojekt i tre etapper om skydd av parkeringsdäck mot nedbrytning i form av betongskador och armeringskorrosion. på däckstyp, och provningen utförs med svenska dubbdäck. Syftet med projektet är att ta fram underlag för hur ett parkeringsdäck bör utformas, skyddas och underhållas på ett optimalt och ekonomiskt hållbart sätt. Frågor rörande utformningen avser främst golvbeläggning och katodiskt skydd, där slitstyrka idag nämligen inga klara riktlinjer för val av beläggningssystem eller katodiskt skydd i parkeringsgarage. Mot bakgrund av inrapporterade skador från förvaltare av parkeringsanläggningar i Sverige, samt det stora antal skadeutredningar som genomförts ytterligare forsknings- och utvecklingsinsatser inom området. Provläggning med nio olika typer av beläggningssystem har genomförts på ett garageplan i Göteborg Ytterligare sex system har lagts ut i ett annat garage i Stockholm Varje provyta är drygt 30 kvadratmeter och hela provfältet följs upp avseende främst slitage, men även andra skador som kan uppstå. Mindre betongprovplattor (50 cm x 50 cm x 5 cm) har applicerats i anslutning till provläggningarna för slitageprovning i laboratoriet. gäller beläggningens egenskaper kommer dessutom att tas fram. Installation av katodiskt skydd med insticksanoder har genomförts på pelare i ytterligare ett parkeringsgarage i Stockholm för uppföljning. Slitageprovning i laboratoriet Slitageprovning i laboratoriet genomförs för de aktuella beläggningssystemen enligt tre olika metoder. Erhållna resultat utvärderas och jämförs mot det slitage som med tiden uppstår på plats i de två provläggningsgaragen. Avsikten är att kunna De utvalda provningsmetoderna är: Resistance to Scuffing, modifierad pren (Bituminous mixtures Test methods for hot mix asphalt ) Prall, SS EN (Vägmaterial Asfaltmassor Provningsmetoder för varmblandad asfalt Del 16: Bestämning av nötningsmotstånd) RWA, SS EN (Golvmaterial Provning av avjämnings- och beläggningsmassor Del 5: Bestämning av nötningsmotstånd mot rullande hjul hos avjämnings- och beläggningsmassor använda som slitskikt) Resultat Erhållna resultat visar att de tre laboratoriemetoderna inte korrelerar med varandra och att beläggningarna således rangordnas olika beroende på val av metod., dras följande preliminära slutsatser: Metoden verkar lovande för provning av slitstyrka hos beläggningssystem avsedda för parkeringsdäck av betong i garage Metoden differentierar väl mellan olika produkter Provningstiden 3,5 timmar bedöms som tillräckligt lång, och kan eventuell reduceras Slitaget på dubbdäckens dubbar (i utrustningen) verkar lågt och bedöms inte ha påverkat provningsresultatet nämnvärt Projektet beräknas pågå till 2016, med uppföljning av provytor under ytterligare ett antal år. Kontaktperson Ylva Edwards, CBI Betonginstitutet Stockholm, Tel: c/o SP, Box 857, Borås, Tel:

4

5 Svensk BERGS-& BRUKS Årgång 93 Nr 4/2014 tidning Annonsera i branschens informationskanal!

6 METALLMARKNADEN Är Ryssland en bananrepublik? METALLKRÖNIKÖR: ANDERS OHLSSON Presslagd TÄNK SÅ MYCKET som kan hända på ett år. Inte var det väl någon som för ett år sedan stod på Stortorget och basunerade ut att Putin var på väg att annektera Krim, att järnmalm är en död produkt och att oljan är överprisad. Visst höjdes det röster för att US-dollarn var på väg att stärkas, baserat på starkare konjunktur, men det som vi nu har sett trotsar nästan tyngdlagarna. Konsumera medan pengarna är värda något! Kombinationen av Putins vurm för Krim, USA på väg upp och fundamentalt ändrade olje - balanser har blivit till en för den ryska valutan nära nog dödlig cocktail. Ingen vill ha rubel på banken men samtidigt Guld Koppar är det svårt att växla över till annan valuta, så för att för - hindra att pengarna bara äts upp konsumerar man. Det blir en konsumtionsfest utan like för dem som har, och etter värre för dem som redan tidigare var utan. Men vad ska de göra? Här gäller regeln att den som sitter stilla i båten sjunker. Spiken i kistan för rubeln var naturligtvis när oljan tog nästa kliv ner efter höstens korrige - ringar ner mot 80 dollar per fat för att nu handlas till kurser under 60 dollar för Brent. Med en redan tidigare rejält försvagad valuta blev det en smäll för mycket och kaoset var ett faktum. Som ni ser på diagrammet har rubeln försvagats med 50 procent på bara några veckor. Halverade järnmalmspriser Kollaps nummer två för året måste vara järnmalmspriserna som på ett år gått från att noteras till nästan 140 dollar och nu är nere under 75 dollar. Många mindre producenter svettas eller har redan gått under, allt medan de stora drakarna Rio och BHP vrider upp takten än mer i sin kamp om dominans och herravälde i detta spel. Här är det inte heller politik som styr, vilket till viss del gäller oljan, utan här är det ren och skär kapitalism. För oljans del står nu analytikerna på kö för att tala om hur mycket de sänker sina estimat för framtida priser. Det senaste jag såg var Nordea som nu spår ett oljepris på 62 USD/bbl för nästa år och en uppgång till 75 för år Jag vet inte vad de spådde före sommaren, men jag kan tänka mig att det låg en dollar högre. Visst är det väl märkligt ändå hur fort det kan svänga. Räntehöjning i USA dröjer För att gå över till en något positivare ton så sa den amerikanska Fed-chefen Janet Yellen att man ämnar att tålmodigt närma sig de räntehöjningar som kan förväntas komma. Detta trots att ekonomin nu kontinuerligt stärks. Hennes kommentarer tolkas som att det inte är troligt att vi ser en höjning före april. För Sveriges del lär vi få vänta på dylika åtgärder ytterligare ett år, om man ska tro vad som sägs. Riskaversion pressar basmetallerna Basmetallerna är så här vid årsskiftet satta i press baserat på ovan nämnda faktorer, men också på grund av den ovilja som finns i marknaden att ta på sig risk. Riskaversionen är uppenbar vilket tillsammans med industrins säsongsmässigt låga aktivitet gör den nedåt - gående trenden än mer accentuerad. Koppar handlas kring USD/mt och aluminium till dryga USD. Det är låga priser, men priser som kan bli ännu lägre om allt det negativa slår in. Men varför ska det slå in när allt annat har lurat dem som sitter närmast marknaden och analyserar. Det är en sak att oljan kan få det tufft en längre tid, det ska den bara rent allmänt ha, baserat på rysk och amerikansk produktion på maxfart. För basmetallerna är det inte riktigt lika självklart med lägre priser för där är det nu riskaversion som pressar ner marknaden, inte nödvändigtvis massiva överskott. För koppar räknar man nu med 300 tton i överproduktion för år 2015, och det är mer eller mindre det - samma som att säga att marknaden är balanserad. Det är nämligen svårt att få in produktionsstörningar i kalkylen och därför blir verkligheten ofta lite tightare än teorin. Vidare går det som alla vet trögare i Kina, men vi vet också att man där har verktyg kvar att använda för att stimulera. I Europa är steget till nya stimulanser heller inte långt borta och detta tillsammans med sannolikheten att riskaversionen kommer att minska gör att det bör gå att se framtiden an med ett visst mått av tillförsikt, ett lägre oljepris gör även det sitt till för att elda på. Annonsera i branschens informationskanal!

7

8 Glad mottagare av årets bergteknikpris Kent Hedin flankeras av Bo-Göran Johansson och Hanna Knutsson, pressansvarig och seminariefixerska. EN FYRBÅK I VINTERMÖRKRET I vintermörker och orostider lyser Atlas Copcos luciaseminarium traditionsenligt upp tillvaron när branschens ledande befattningshavare samlas i Sickla gruva i Nacka. Ett nittiotal deltagare hade hörsammat 2014 års inbjudan till en dags stimulerande samvaro med vacker lucia, intressanta föreläsningar och ett generöst tilltaget julbord, ackompanjerat av underhållning. TEMAT FÖR SEMINARIET var Att lyckas i en värld i stor förändring, och efter välkomstord av Bo-Göran Johansson lämnades ordet till näringsministern Mikael Damberg (s). Han inledde med att veder - lägga diskussionerna om att industrin inte skulle vara så betydelsefull och att produktion är en överskattad företeelse. Näringsministern konstaterade att utan en stark industri står vi oss slätt i den globala konkurrensen. Industrins utmaning i dag är att kunna öka takten när det gäller innovationskraft, Luciarapportör: Jan Hallonqvist annars riskerar vi att bli om - körda av våra konkurrenter. Ett innovationsråd kommer i detta syfte att inrättas med deltagare från industri, näringsliv, politik och akademi. För att lyfta frågor över departementsgrän - serna kommer rådet att ledas av statsministern själv. I en ny exportstrategi är det viktigt att finnas på tillväxtmarknaderna och inte bara i de traditionellt viktiga exportländerna. Med målet att år ha EU:s lägsta arbetslöshet är det av betydelse att inse att privata företag har ett behov av att växa och vilja finnas på nya marknader. Ofta handlar det om att som underleverantör i större utsträckning än i dag hänga med i utvecklingen. Damberg anger tre nyckel - strategier för att säkra vår konkurrenskraft: 1. Stora investeringar i infrastruktur. Det kan gälla vägar och järnvägar, men också inves - teringar i forskning och utveckling. 2. Investeringar i näringspolitik: Det måste bli lättare för små och medelstora företag att växa och anställa arbetskraft. 3. En bättre utbildningspolitik som matchar näringslivets behov. Kompetensförsörjningen i dag är ett bekymmer. Det ministern kallar ny - industrialiseringsstrategi handlar delvis om att ta industrin tillbaka till politikens varmrum. Det innebär att flytta hem produktion till Sverige i stället för motsatsen. Detta har

9 Stämningsfull luciatablå med ungdomar från Södra Latin betydelse, inte minst för forskning och utveckling. Mycket av innovation och produktutveckling sker nämligen i direkt koppling till produktionen. Nyindustrialisering betyder för många länder i vår omvärld att sätta upp handelshinder för att skydda sin egen industri. Sveriges väg bör i stället vara satsningar på sådant som driver industrins utveckling, nämligen automatisering, digitalisering och en smartare kompetensförsörjning. Näringsministern slutade med att gratulera Atlas och branschen till framgången i råvarukicken (mer om detta senare). En nyhet för årets semina - rium var att deltagarna direkt via nätverket kunde skicka in frågor från dator eller telefon. Frågorna dök omedelbart upp på en stor bildskärm vid podiet. Luleå excellenscentrum för KIC Vad gör Sverige för att behålla sitt kunskapsövertag inom gruv- och bergteknik? Så löd den långa rubriken på näste talares anförande. Mikael Ramström från Atlas Copco definierade innovation utifrån ett europaperspektiv. Innovationsråd finns också i EU-sammanhang, då kallat EIP (European Innovation Partnership). Atlas representeras här av sin vd, och här finns också en minister, i nuläget oklart vem. Rådet har funnits i tre år och ett resultat av dess arbete är KIC (Knowledge & Innovation Community). I centrum står strävan att förena industri, akademi och institut till aktiviteter inom utbildning, innovation och entreprenörskap. Nya områden för KIC är dels råmaterial, dels hälsa och Life Science. EU-kommissionen satsar ekonomiskt motsvarande 542 miljoner euro på dessa två projekt. Ett konsortium, där Atlas Copco ingick, lämnade in ett programförslag med specificerade mål inom områdena gruv, återvinning och ersättningsmaterial. Den 10 december valde EU-kommissionen detta konsortium till vinnande förslag aktörer från 21 länder ingår i gruppen, varav 14 är svenska. Såväl högre ut- Näringsminister Mikael Damberg (s). 7

10 En i det närmaste fullsatt föreläsningssal i Atlas försöksgruva i Sickla. bildning som forskning och näringsliv finns representerade. Man går som aktör in med olika ambitionsnivåer (pengar engagemang) och får därigenom olika mycket inflytande i beslutsprocessen. Sex teman finns inom programmet, och inom området gruv och mineral finns ett s.k. excellens - centrum i Luleå. Huvudkontor för det nybildade KIC-bolaget kommer att ligga i Berlin. Under de kommande sju åren kommer diverse innovations-, utbildnings- och entreprenörs - projekt att startas och sluka motsvarande två miljarder euro. Nya järnvägar och Förbifart Stockholm Nästa talare var Jenny Johansson (ÅF Infrastructure Stora Projekt) som kunde meddela det senaste från Förbifart Stockholm samt Väst- och Ostlänken. Jenny började med att delge åhörarna basfakta om de tre projekten. Hon övergick sedan till att berätta om fördelarna med 3D-projektering i allmänhet och visade exempel från Förbifart Stockholm. Med 3Dteknik är det så mycket lättare att visa det färdiga resultatet och Jenny visade en 3D-animerad film från en tur i en av förbifartens tunnlar. Ett annat område som på senare tid fått en allt större betydelse är arbetsmiljöfrågorna. Jenny arbetar i dag med projektering av Ostlänken (Stockholm-Linköping). Det första projekteringsuppdraget för ÅF är den tre mil långa banan mellan Södertälje och Trosa. Tågen kommer här att föras fram i 320 km/tim, och med denna hastighet blir restiden mellan huvudstaden och Linköping ca en timme. Ostlänken är en del i höghastighetssatsningen på järnvägen, och i för- Mikael Ramström, Atlas Copco, och t.h. Jenny Johansson, ÅF. 8

11 Smidig lösning för Track & Trace och lagerhållning.

12 Slutförvaret för kärnbränsle i Forsmark. Industriområdet med byggnader och nedfarter närmast kraftverket. Det stora deponerings - området till höger. T.h: Erik Lindgren, projektchef, Svensk Kärnbränslehantering AB. längningen ser man en restid Stockholm-Köpenhamn på tre timmar. Dessa hastigheter innebär helt nya förutsättningar för projekteringen, och man har vänt sig till Frankrike och Japan för att få del av deras erfaren - heter på området. Byggstart för Ostlänken blir år 2020, och beräknad trafikstart åtta år senare. Kostnad ca 35 miljarder. Vad gäller Västlänken är syftet (liksom för Citybanan) att frigöra plats på centralen genom att flytta Göteborgs pendeltågstrafik till en egen bana. Det innebär tre nya stationer vid Göteborgs Central, Haga och Korsvägen. Västlänken utgörs av en åtta km lång dubbelspårig järnväg genom centrala Göteborg, varav 6 km i tunnel,. En stor utmaning är att 2 km kommer att gå i betongtunnel genom lera. Byggstart beräknas till år , och trafikstart år Kostnaden här blir 20 miljarder kronor. Eftersom byggnationen sker under känsliga delar av Göteborg kan projektet också i detta hänseende liknas vid Citybanan. Atlas Copco Bergteknikpris 2014 Årets bergteknikprispris gick till Kent Hedin, gruvproduktionschef vid Boliden Garpenberg, för hans arbete med utveckling av effektivare metoder för bergbrytning och därmed säkrare arbetsplatser. Motive - ringen lyder som följer: Genom sitt starka engagemang för borrning och sprängning samt säkerhet bidrar årets bergteknikpristagare till att driva bergteknisk utveckling vidare och fortsätta positionera de svenska gruvorna som de modernaste i världen. Lite rallycross som omväxling Hur kan man överge ett av de allra sexigaste jobben diamantborrarens för en karriär som rallycrossförare, var den väl genomtänkta frågan Bo- Göran ställde till Anton Mark - lund (22). Den i branschen kände sonen fick efter bästa förmåga besvara frågan och berätta lite om hur det känns att t.ex. accellerera km/tim på två sekunder i en Folka med 600 hästkrafter under huven Slutförvar för använt kärnbränsle Näste talare var Erik Lindgren, projektchef, Svensk Kärnbränsle - hantering AB. Sedan början av 70-talet har Olov Kvist, Atlas Copco (t.v.) instruerar Hans-Olof Jansson, Skanska, som med hjälp av 3D-glasögonens virtuella värld manövrerar en Scooptram ST 14. Jenny Johansson, ÅF, hejar på. 10

13 Trans-Auto är en av de ledande leverantörerna av drivlinekomponenter r på den nordiska, baltiska och ryska marknaden Bland de företag vi representerar återfinns: ns: Transmissioner s ioner och axlar, vilka tidigare var kända under produktnamnen Clark-Hurth, Clark, Hurth, Kirkstall, Sige, Comaxle Hydrauliska komponenter och bromssystem Flexibla kopplingar Vätskekopplingar, kraftuttag, ttag, industritransmissioner mm Kraftuttag KOMPLETTA KOMPONENTER, ORIGINALRESERVDELAR, ER RENOVERINGAR R OCH UTBYTESENHETER. ER. Förrådsvägen 6, Box 215, SE Södertälje, Sverige. Tel: , fax:

14 Mer simulering: Peder Göransson, omgiven av intresserade åhörare, visar den senaste simulatorn för styrning av en Boomer E2 C. Tillsammans med tvåspakssystemet klarar man det mesta med hjälp av den nya touchskärmen. Sverige genererat radioaktivt avfall. Det låg- och medelaktiva avfallet har av SKB deponerats i en anläggning i Forsmark. Transporterna skedde först med det välbekanta fartyget Sigun, numera utbytt mot det modernare m/s Sigrid. Det använda kärnbränslet förvaras sedan 1985 i ett mellanlager nära Oskarshamn (Clab). Förvaringen sker i kapslar i två bas- Bo-Göran Johansson visar den skyddsbur som numera krävs på maskiner med roterande utrustning. Borrvagnen (Flexiroc T15R) är med sina knappt 3 ton Atlas minsta. 12

15 Vi påverkar genom dialog myndigheter, beställare och övriga branschintressenter för en positiv utveckling av vår bransch. Vi främjar våra medlemmars ekonomiska intressen och stödjer dem i såväl dagliga frågor som långsiktiga utvecklingsprojekt. Vi formar genom ny teknik och god arbetsmiljö morgondagens arbetsplats som ska attrahera dagens ungdom Vi förändrar Bergsprängarvärlden genom införandet av Auktoriserad Bergsprängare. Genom fokus på arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet skapas trygghet för beställaren. Välkommen som medlem BEF 100 entreprenörer, 40 Aktivt Stödjande Partner Medlemmarna utför 85 % av ovanjordssprängningarna

16 Den f.d. Atlas-anställda sångerskan Jessica Isaksson (infälld) underhöll från scenen. Markus Hahn, gitarr, och David Lindberg kompade och sjöng stämmor. sänger 30 meter under jord. I Forsmark finns sedan 1988 bergrum där kortlivat radioaktivt avfall förvaras (SFR). Vad gäller slutförvaret i Forsmark är detta under projektering under Eriks ledning. SKB:s metod för förvaring bygger på ett antal barriärer för att avskärma det använda bränslet från biosfären: 1. En kopparkapsel 2. Bentonitlera som omger kapseln 3. Återfyllning av deponitunneln blandning av berg och lera 4. Berget i sig Sedan 70-talet har SKB sökt en plats för slutförvaring där berget motsvarar alla de säkerhetskrav som kan ställas. I Forsmark har man funnit en sådan plats och där har man också vunnit acceptans för projektet hos politiker och allmänhet. Projekteringen innebär ett industriområde ovan mark innefattande ett 15-tal byggnader. Sedan byggs tillfar - ter/ramper och schakt ner till 500 meters djup. Från tillfarterna når man ett med ett antal bergsalar där det finns verkstäder och utrustning för ventilation m.m. När detta är klart tar Erik Lindgrens projekt slut och överlämning sker till en driftsorganisation. Ett stort område för deponering av kärn - bränslet kommer fram till slutet av talet att anläggas. Ca 240 personer kommer att vara sysselsatta med tunneldrivning, deponering och återfyllning. Cirka kapslar kommer att deponeras i ett tunnelsystem omfattande 66 km. Drifttiden blir 50 år varefter avveckling sker. I nuläget befinner sig projektet i ett systemskede med teknikval, optimering och fram - tagande av systemhandlingar. Som exempel på teknikval nämnde Erik frågan om TBM eller borr/spräng för tunnelbygget; man har valt det senare alternativet. Teknik för schaktsänkning är också något som måste inhämtas. Tillståndsprocessen pågår och blir oväntat lång, någon byggstart som planerats till 2016 lär det inte bli. Erik avslutade med att konstatera att projektet till lika delar handlar om teknik och förtroendeskapande. För att nå framgång måste man lyckas i båda styckena. Vad är automation? Frågan ställdes av Olov Kvist från Atlas Copco. Och svaret finns kanske att söka i Austra - lien där mycket av utvecklingen sker. Olov tar som exempel en med diverse kameror och lasrar försedd Pitviper 271:a. Utrustningen möjliggör full borr - plansautomatik med hjälp av autolevelling, autoborrning och navigering. Allt kontrollerat genom ett internt nätverk. Resultatet blir jämn och hög produktion helt utan operatör. Man blir också helt oberoende av väderförhållanden. Vid sprängning tappar man inte heller tid genom att pausa arbetet av säkerhetsskäl. Ett annat scenario är Malmberget. Där står sex Simbor och borrar m under jord, medan operatörerna sitter ovan jord med enda uppgift att övervaka processen. Automatiseringen ger för - utom ökad produktion också andra fördelar. Till dessa hör väsentligt bättre arbetsmiljö för operatören, vilket i sin tur kan bidra till att rekrytering till yrket underlättas. Olov avslutade med att konstatera att mer än Atlasmaskiner över hela klotet i dag är installerade med olika grad av automation. Rundvandring i gruvan Det sista passet före julbordet bestod som vanligt av en rundvandring i gruvan med presentation av spännande nyheter från Atlas Copco. Besökarna fick bl.a. stifta bekantskap med en Flexiroc T15R med den skyddsbur kring roterande utrustning som skyddslagen numera föreskriver. Vidare visades flera typer av simulatorer för körträning. En 42 tons underjordisk lastmaskin, MT42, kunde också beskådas. Detta är den första truck som ritats och tillverkats i Örebro. Julbord med show Som sista programpunkt bjöds deltagarna i seminariet på ett generöst tilltaget julbord och därtill underhållning av hög kvalitet. 14

17 Ökad tillgänglighet med Metso truckinfodring ing Metso truckinfodring Vi erbjuder truckinfodringar med idealisk slitegenskap som dessutom ger en bättre arbetsmiljö i form av dämpat buller och vibration. Modulsystemet gör infodringen lätthanterlig samtidigt som det minimerar underhåll och justeringar. Truckinfodringen är speciellt utvecklad för att öka tillgängligheten på era truckar och därmed hålla igång produktionen samt hålla nere kostnaden per ton. Metso tillhandahåller innovativ och hållbar t eknik till gruv-, olje/gas- samt ballastindustrin. in. Läs mer på

18 FAB har fyllt 30 Gustav Vasa kallade Sala Silvergruva för Svea Rikes skattkammare. Under gruvans storhetstid 1530 till 1550 var årsproduktionen kilo rent silver. Nya rön visar att silver bröts i området redan på 1100-talet och järn ännu tidigare. Den sista silvergruvan stängdes 1962 och gruvan är i dag en unik besöksgruva. 30-årsjubileum i SVERIGES ÄLDSTA gruvhistoria nere i dunkla schakt och orter blev en perfekt inramning för FAB:s jubileumsmöte. Besökarna följde den gamla nedstigningsvägen som gruvarbetarna använde under 17- och talen. I dag är dessbättre schaktens hisstunnor och stegar ersatta av trappor. Det blev en rejäl rundvandring på olika nivåer med guiden Joachim Nordlund i högform. Kvällens middag serverades i Victoria - salen, ett magnifikt bergrum på 155 meters djup som behändigt nås med hiss genom Knektschaktet. REPORTAGE: KJELL DUBERG FAB-veteraner berättar Men innan jubilarerna omslöts av gruvans mörker hölls förmiddagens möten ovan jord. Efter de ordinarie medlemsförhandlingarna ledda av ord - förande Peter Hedenstedt, kallade Anders Olsson, Drillex, fram en skara veteraner, varav de flesta liksom han själv hade varit med sedan föreningen bildades Anders ledde ett samtal kring föreningens historia, mål och mening. Han framförde också hälsningar från föreningens förste ordförande Torbjörn Thoring (84-91) som var förhindrad att närvara. Anders Odén, tidigare verksam som teknikchef vid Atlas Copco Craelius, hade sammanställt fakta från föreningens första tid. Den grundades när det statliga ämbetsverket STU efterfrågade ett insatsprogram som skulle främja prospekte - ringsborrning och skapa bättre kontakt mellan användare och tillverkare. Karl-Otto Frykfors, 16

19 tusenårig gruva avdelningsdirektör för mineraloch geologiavdelningen på STU, var verkets kontaktperson gentemot föreningen. Några av de första medlemmarna var Ulf Domeij, Boliden, Mats Andersson och Jan Kallenbäck, Hagby Bruk, Risto Virkkunen och Lars-Georg Enkvist, LKAB, Roger Norman, SGAB Borr, Göran Lagne, Atlas Copco, Menachem Finkel, Gruvföreningen, och Jan- Olof Eriksson och Olav Dock från TGB. Åtskilliga långresor Medlemmarna besökte varandra i Sverige och senare också i Norge som tidigt kom med i organisationen. Flera längre resor initierades av STU, bland annat ett utbyte med Ryssland och ett besök i Nevada där RCborrning studerades både ovan och under jord. Föreningen utarbetade en handbok för prospekteringsborrning som utgavs 1989 och en säkerhetshandbok senare på 90-talet. Hela 80-talet gick man under det långa namnet: Svenska gruvföreningen Kommittén för prospekteringsborrning (PBK). Runt 1990 drog sig Gruvföreningen ur och verksamheten fortsatte under namnet Föreningen för Avancerad Borrning, FAB. År 2011 bytte man namn till Föreningen för Aktiva i Borrbranschen med samma förkortning. Studieresa till Ryssland Ulf Domeij, DDMC, gladde församlingen med foton, dagboksanteckningar och livfulla berättelser från studieresan till Ryssland Han berättade bland annat om ett borrplatsbesök i Sibirien där man med 17

20 Glimtar från FAB:s 30-åriga historia förmedlades av fr.v. Ulf Domeij, Mikael Berglund, Leif Berglund, Jan-Erik Daniels, Anders Odén, Anders Olsson och Peter Hedenstedt. omvänd spolning borrade 50 meter på häpnadsväckande 15 minuter. En specialbyggd kärnborrmaskin som diamantbor - rade sex meter utan att stanna för omtag imponerade också. Ulf som då var rationalise - ringsingenjör på Bolidens diamantborrningsavdelning chockerades över hur elegant man automatiskt skruvade rör. I golvet satt rörskruvare av den typ som finns på oljeborriggar. Jan-Erik Daniels, tidigare Atlas Copco, och Leif Berglund, Hagby Bruk, påminde om hur föreningen arbetade med många projekt utbildningsfrågor, tätning av foderrör mot berg, rotationsriktning, prövning av oanvända hål och certifiering av borrare. När det gällde framtagandet av Säkerhetsguiden för borrare var både Jan-Erik och Leif speciellt engagerade. Jan-Erik höll i ordförandeklubban i hela 17 år, 1991 till Mikael Berglund, Drillcon, ordförande , berättade minnen från en studieresa till Finland och reflekterade över hur säkerhetsarbetet har utvecklats under åren. Det ledde till en intressant diskussion kring teknikutveckling som fick ta paus en stund när Johan Barth och Johan Larsson dök upp med champagne och skålade för före - ningens 30 år. Ett mycket välkommet avbrott. Efter lunch var det dags för det som i besöksgruvans program kallas Stora gruvturen, en rundvandring i 17- och 1800-talsmiljö med fotvandring ner till 60 meter och hiss vidare till 155 meter. En decimeter om dagen Gruvguiden Joachim Nordlund berättade att det var järnet som Ulf Domeijs dagboksanteckningar från FAB:s studieresa i Sovjet - unionen 1988 väckte glada minnen hos Mikael Berglund och Leif Berglund. kanske redan på 600-talet loc - kade de första människorna till Sala. Silvret gick aldrig upp i dagen utan hittades när man brutit sig en bit ner. Med hjälp av Smiths testhammare har man konstaterat silverbrytning från 1100-talet. I Sala gruvor använde man ända fram till slutet av talet brytmetoden tillmakning, också kallad eldsättning. Man sprängde genom att elda på berget. En mycket tidsödande metod som krävde mängder av ved som skulle forslas fram, Johan Larsson och Johan Barth serverade champagne och smällande korkar ackompanjerade jubileumsglädjen. 18

21 FLEXIROC T15 - EFFEKTIVITET I LITEN SKALA Det känns tryggt att ha med borriggen FlexiROC T15 på flaket. För den borrar effektivare än andra maskiner jag har testat. Se filmen om FlexiROC T15! Åke Gustavsson, ÅG Sprängare AB i Luleå

22 Drottning Christinas lave som den ser ut i dag. I bakgrunden t.h. Knektschaktets lave. huggas upp, torkas och fraktas ner i gruvgångarna. Önskad sprängriktning bestämde hur veden skulle staplas, plant för att driva ett schakt (ligglave) eller lutande mot bergväggen för en ort (reslave). På kvällen tände man vid en bestämd tidpunkt alla staplar samtidigt och sedan gällde det att snabbt ta sig upp ur gruvan innan röken fyllde gångarna. Ett par eldvakter övervakade nattetid. Efter ofta bristfällig utvädring kom gruvarbetarna på morgonen med släggor, hackor och spett och kunde i bästa fall hugga loss ungefär en decimeter berg, vid eldning rakt ner kanske bara några centimeter. En eldning inklusive brytning kunde ta upp till tre dagar. Att röken måste ha besväret arbetarna förstår man när man än i dag får sot på hän - derna från bergväggen. Under vandringen i gruvan konstaterade FAB-besökarna att metoden resulterat i mycket släta ytor och fint rundade hörn. Från 26-metersnivån kunde den modige titta rakt ner i Drottning Christinas mäktiga schakt. Man förvånas över att ett så brett och djupt schakt tillmakats decimeter för decimeter, ett enormt arbete under många år. På 1600-talet gjordes försök med krut, men det var farligt och besvärligt att hantera och metoden fick inget genomslag förrän i slutet av 1700-talet. När dynamiten kom ersatte den både krut och tillmakning. Den sista elden brann i Sala Silvergruva Gustav Vasas skattkammare Efter en blygsam start på talet tog silverbrytningen fart på 1400-talet när man hittade rika fyndigheter i Herr Stens botten. Under Gustav Vasas regenttid kulminerade brytningen med upp till kilo rent silver per år. Kungen köpte upp allt silver av de bergsmän som arrenderade gruvorna av staten. Höga skatter togs ut på det tillverkade silvret. Även folket som bodde i gruvbyn fick betala kännbar skatt. Små men starka gruvhästar Från 1675 ända fram till talet användes starka men småväxta hästar inköpta från Öland och Gotland för att dra vindor och forsla malm och gråberg under jord. Med en sele runt kroppen firades de skräckslagna hästarna ner i mörkret. Besökare har beskrivit att hästarna förvånansvärt nog verkade pigga och mådde ganska bra i gruvan med god tillgång till mat, rikligt med arbetsupp- Drottning Christinas schakt fick modern malmbana till skrädhuset i slutet av talet och gruvhästarna kunde pensioneras. Bild: Sala kommun. 20

SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI Tel Box 55684, Stockholm Besök: Storgatan 19

SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI Tel Box 55684, Stockholm Besök: Storgatan 19 2016-02-01 Miljödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se johan.fallenius@regeringskansliet.se. Svar på remiss M2015/02675/R Prövning av miljöfarlig verksamhet Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI,

Läs mer

SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI Tel Box 55684, Stockholm Besök: Storgatan 19

SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI Tel Box 55684, Stockholm Besök: Storgatan 19 2014-10-16 Miljödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se erika.nygren@regeringskansliet.se. Svar på remiss av Europeiska kommissionens förslag (COM(2014)397 final) Synpunkter inför kommande revidering

Läs mer

INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB. Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN

INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB. Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN UNDERLAG FÖR SAMRÅDSMÖTE DEN 5 APRIL 2005 UNDERLAG FÖR SAMRÅDSMÖTE DEN 5 APRIL 2005 Det här är

Läs mer

Spöket i Sala Silvergruva

Spöket i Sala Silvergruva Spöket i Sala Silvergruva Hej! Jag har hört att du jobbar som smådeckare och jag skulle behöva hjälp av dig. Det är bäst att du får höra vad jag behöver hjälp med. I Sala finns Sala Silvergruva, den har

Läs mer

Bergsprängardagarna 2013

Bergsprängardagarna 2013 Utbildningstrender Säkerhet / olyckor Bergsprängardagarna 2011 2010 - Mycket stort antal incidenter! Stenkast! Stenkast! Stenkast! Dolor Välta borriggar Bergsprängardagarna 2012 2011 - Mycket stort antal

Läs mer

Brandskydd, strategi... och tid

Brandskydd, strategi... och tid Brandskydd, strategi... och tid 2 DET HANDLAR OM ATT VINNA VARJE LOPP MOT LÅGORNA. Den viktigaste faktorn för att stoppa en brand är tiden. Ju tidigare du kan upptäcka en begynnande brand desto mer tid

Läs mer

Spår i marken. av gruvans drift i Sala tätort

Spår i marken. av gruvans drift i Sala tätort Spår i marken av gruvans drift i Sala tätort En informationsfolder om vad den historiska gruvbrytningen lämnat efter sig i vår närmiljö och vad vi bör och måste tänka på att göra för att minimera skadlig

Läs mer

Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Sidan 1 av 5 Strategienheten Anders Bergman Datum Sid 2015-01-19 Dnr 2015KS004 1 (5) Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Underrättelse enligt 17 kap. 5 miljöbalken samt hemställan om tillåtlighetsprövning

Läs mer

ALLÄTARE. Danmarks största krossentreprenör VI SÄTTER TÄNDERNA I ALLT SOM SERVERAS FRÅN ASFALT OCH ARMERAD BETONG TILL RÖTTER OCH TRÄAVFALL.

ALLÄTARE. Danmarks största krossentreprenör VI SÄTTER TÄNDERNA I ALLT SOM SERVERAS FRÅN ASFALT OCH ARMERAD BETONG TILL RÖTTER OCH TRÄAVFALL. ALLÄTARE Danmarks största krossentreprenör VI SÄTTER TÄNDERNA I ALLT SOM SERVERAS FRÅN ASFALT OCH ARMERAD BETONG TILL RÖTTER OCH TRÄAVFALL. ÅTERANVÄNDNIN SKA OCKSÅ VAR KROSSNING OC EKONOMISKT LÖNSAMT H

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

SFR Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall

SFR Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall Här finns Sveriges radioaktiva driftavfall SFR, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, var den första anläggningen i sitt slag när den togs i drift

Läs mer

Cross Border, Intressentkonferens 10 mars 2016

Cross Border, Intressentkonferens 10 mars 2016 Cross Border, Intressentkonferens 10 mars 2016 ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society Regional Leverantörsbas - ett samarbete för en starkare region med regionala leverantörer Lokala, regionala

Läs mer

Goslar Rammelsberg September 2008

Goslar Rammelsberg September 2008 Goslar Rammelsberg September 2008 Reserapport av Ida Wedin Så fick jag äntligen en studieresan till den medeltida staden Goslar och dess bergverk Rammelsberg, i utkanten av den tyska nationalparken Harz.

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! att vattnet avdunstar, kondenseras till moln och regnar ner.

Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! att vattnet avdunstar, kondenseras till moln och regnar ner. JÄRNRALLY Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! I järnrallyt ska du på utställningen försöka hitta verkliga järnportioner av information som gäller geologi, gruvverksamhet och underjordiska

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

Kompletterande undersökningstillstånd.

Kompletterande undersökningstillstånd. VD har ordet När jag nu återigen sätter mig ner för att sammanfatta vinterns arbeten uppe i Vindelgransele känns det mycket glädjande att Länsstyrelsen i Västerbotten godkänt vår ansökan för provbrytning

Läs mer

Återvinningsindustriernas remissvar på promemoria Återvinning ur nedlagda avfallsanläggningar (Fi2016/00774)

Återvinningsindustriernas remissvar på promemoria Återvinning ur nedlagda avfallsanläggningar (Fi2016/00774) Stockholm den 1 juni 2016 Återvinningsindustriernas remissvar på promemoria Återvinning ur nedlagda avfallsanläggningar (Fi2016/00774) Om Återvinningsindustrierna Återvinningsindustrierna, ÅI, är en branschförening

Läs mer

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst 3 Välkommen till Kristinehamn Konstnären Pablo Picasso valde att ställa sin 15 meter höga skulptur Jacqueline i Kristinehamn. Han ville att skulpturen skulle

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation Vi bryter branschens mönster varje dag Under ett och samma tak levererar vi pneumatik, industriventiler, linjärteknik och profiler En unik mix av produktprogram Öbergs - en oberoende

Läs mer

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Rivning av kärnkraftverk Nov 2005 Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Reparationer ger erfarenhet De svenska erfarenheterna av att helt montera ned kärntekniska

Läs mer

med andras glasögon vinjett

med andras glasögon vinjett med andras glasögon vinjett Bergmaterialindustrin behöver ibland, liksom alla andra branscher, anlita kompetens som inte alltid finns i de egna leden. I en perfekt värld blir resultatet ett gott samarbete

Läs mer

Interzoo 2004. Världens största zoofackmässa

Interzoo 2004. Världens största zoofackmässa Världens största zoofackmässa Interzoo 2004 Text och foto: Kjell Fohrman V ä r l d e n s s t ö r s t a z o o f a c k m ä s s a g å r a v s t a p e l n v a r t a n n a t å r i Nürnberg, Tyskland - årets

Läs mer

När Sandvik utvecklade världens lägsta gruvmaskin skedde det under bordet

När Sandvik utvecklade världens lägsta gruvmaskin skedde det under bordet När Sandvik utvecklade världens lägsta gruvmaskin skedde det under bordet Utmaningen: Den viktiga metallen platina förekommer i form av tunna horisontella lager i berggrunden. Vanligtvis är dessa mindre

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

SKB har uppdraget. att ta hand om det svenska kärnavfallet

SKB har uppdraget. att ta hand om det svenska kärnavfallet SKB har uppdraget att ta hand om det svenska kärnavfallet Att skydda män niskor och miljö I Sverige finns radioaktivt avfall. Det är SKB:s uppdrag att ta hand om detta avfall och skydda människor och miljön,

Läs mer

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Maskiner, konstruktioner och anläggningar utsätts för slitage i form av mekanisk nötning, korrosion, kemiska angrepp och så vidare.

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Stockholms nya järnvägslänk

Stockholms nya järnvägslänk ANLÄGGNING Att spränga mitt i stan och att det är trångt. Det är två av utmaningarna när Citybanan i Stockholm ska dras under Riddarfjärden. Dessutom gäller det att få tunnel elementen från Tallinn igenom

Läs mer

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014.

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. 2 MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM EN MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDEN. Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Varje år

Läs mer

Kompetensutveckling i Grundläggnings- branschen i alla led för ett bättre utförande. Mikael Creütz Golder Associates AB

Kompetensutveckling i Grundläggnings- branschen i alla led för ett bättre utförande. Mikael Creütz Golder Associates AB Kompetensutveckling i Grundläggnings- branschen i alla led för ett bättre utförande Mikael Creütz Golder Associates AB Entreprenörer, ca 20 st Beställare, ca 4 st Leverantörer, ca 8 st Konsulter, ca 12

Läs mer

Vattenverksamhet

Vattenverksamhet Vattenverksamhet Upplägg Definitioner Prövning av vattenverksamhet Eventuella frågor Definitioner 11 kap. miljöbalken, MB Lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, LSV Förordningen

Läs mer

Sidan 1 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan Emma Sahlman, presskommunikatör Kalle Persson, samordnare miljöprövning

Sidan 1 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan Emma Sahlman, presskommunikatör Kalle Persson, samordnare miljöprövning Sidan 1 Nya tunnelbanan Emma Sahlman, presskommunikatör Kalle Persson, samordnare miljöprövning Sidan 2 Innehåll Bakgrund Vad ska vi bygga? Tid & pengar Byggtiden De fyra projekten Planläggning och miljöprövning

Läs mer

I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle.

I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle. ÄSPÖ LABORATORIET I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle. På nästan 500 meters djup jobbar forskare och

Läs mer

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange.

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange. Seminariet inleddes med en registrering och ett drop-in-fika för de c:a 60 deltagarna som hade anmält sig. Lennart Gustavsson hälsade alla välkomna och informerade om dagens agenda. Lennart informerade

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN i Sverige Miljöbalkens syfte Miljöbalken 1 syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att en hälsosam och god miljö säkras för nuvarande och kommande generationer.

Läs mer

Bygglov, miljötillstånd eller detaljplan? Vägar till beslut. 7 dec 2010

Bygglov, miljötillstånd eller detaljplan? Vägar till beslut. 7 dec 2010 Bygglov, miljötillstånd eller detaljplan? Vägar till beslut. 7 dec 2010 Måns Hagberg Arkitekt SAR/MSA Gotlands kommun: Bygglov för första stora vindkraftverket i Sverige ca 1980 Lst Västra Götaland: Tagit

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Bergmaterialrådet 12 mars, Björn Holgersson och Kajsa Bovin SGU Enheten för Grundvatten. Vattenverksamhet?

Bergmaterialrådet 12 mars, Björn Holgersson och Kajsa Bovin SGU Enheten för Grundvatten. Vattenverksamhet? Bergmaterialrådet 12 mars, 2014 Björn Holgersson och Kajsa Bovin SGU Enheten för Grundvatten Vattenverksamhet? Bergtäkt = Vattenverksamhet? Ja! Väldigt ofta! Men, är vattenverksamheten tillståndspliktig?

Läs mer

2011-12-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar. sfr.samrad@skb.se

2011-12-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar. sfr.samrad@skb.se 2011-12-07 Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar sfr.samrad@skb.se Kommentarer och frågor från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med anledning av

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA ANLÄGGNING REGION MELLERSTA TOMMY PATRIKSSON, PROJEKTCHEF PEAB, ANLÄGGNING REGION MELLERSTA VI PÅ PEAB KAN TELECOM. OCKSÅ. Att Peab är ett rikstäckande bygg- och anläggningsföretag har väl knappast undgått

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Information från Värmskog Fibernät

Information från Värmskog Fibernät Information från Värmskog Fibernät Vi är en ekonomisk förening som verkar för att hålla landsbygden vid liv samt att ge oss som bor, lever och verkar utanför tätorten lika villkor. Den digitala infrastrukturen

Läs mer

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg Västlänken En pulsåder för det moderna Göteborg HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Morgondagens Göteborg Regionen beräknas växa med en och en halv miljon invånare till 2035 Enligt prognoser är vi år 2035

Läs mer

INTRODUKTION 2 I. MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 II. MEDLEMSSKAP REKRYTERA OCH BEHÅLLA 3

INTRODUKTION 2 I. MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 II. MEDLEMSSKAP REKRYTERA OCH BEHÅLLA 3 Democratic Republic of ia INTRODUKTION 2 I. MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 II. MEDLEMSSKAP REKRYTERA OCH BEHÅLLA 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 III. NATIONELLA STYRELSENS SERVICE

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Landet Demokratien. Om arbetsbladet

Landet Demokratien. Om arbetsbladet Om arbetsbladet I den här övningen får eleverna i grupper fundera, argumentera och ta ställning i demokratifrågor. Ämnets aktualitet och förankring i skolans styrdokument gör att övningen kan användas

Läs mer

Vissa saker måste alltid fungera! Vi ordnar vatten i kranarna medan ledningarna repareras

Vissa saker måste alltid fungera! Vi ordnar vatten i kranarna medan ledningarna repareras FOTO: PETER CEDERLING Vissa saker måste alltid fungera! Vi ordnar vatten i kranarna medan ledningarna repareras Detta är Proco Services unika tjänster som är smarta och ekonomiska samt utför rörarbeten

Läs mer

Kammarkollegiet ADVOKATFISKALSENHETEN

Kammarkollegiet ADVOKATFISKALSENHETEN ADVOKATFISKALSENHETEN Karolina Ardesjö Lundén 08-700 0855 1 (5) Länsstyrelsen i Hallands län 301 86 Halmstad Remissyttrande avseende anmälan om åtgärder inom Natura 2000-områdena Lilla Middelgrund och

Läs mer

Bosses Trimguide 1. Kolla mastkurvan

Bosses Trimguide 1. Kolla mastkurvan Bosses Trimguide Guiden bygger på mitt eget gamla valspråk ungefär rätt är alltid bättre än exakt fel! Med det menar jag att man skall se till att kunna få till ett skapligt bra trim snabbt och säkert

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Stiftelsen Bergteknisk Forskning, BeFo

Stiftelsen Bergteknisk Forskning, BeFo Stiftelsen Bergteknisk Forskning, BeFo BeFo har verkat sedan 1970 som bred organisation för bergteknisk forskning Är ett center och samordnare för FoU inom bergteknik Representerar i olika sammanhang svensk

Läs mer

SOLIDARISKT ANSVAR FÖR MILJÖSKADOR

SOLIDARISKT ANSVAR FÖR MILJÖSKADOR SOLIDARISKT ANSVAR FÖR MILJÖSKADOR Miljölagstiftningen kan vara krånglig men är något som angår alla inblandade parter på ett bygge. Visste du förresten att ansvaret för eventuella miljöskador kan vara

Läs mer

Dnr 2011-1297 Tillstånd till grundvattenbortledning för Förbifart Stockholm, ert dnr M 3346-11. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut

Dnr 2011-1297 Tillstånd till grundvattenbortledning för Förbifart Stockholm, ert dnr M 3346-11. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2012-01-03 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-1297 Tillstånd till grundvattenbortledning för Förbifart Stockholm, ert dnr M 3346-11 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

Inledning: om att vi skapar miljöproblem när vi utnyttjar naturen

Inledning: om att vi skapar miljöproblem när vi utnyttjar naturen Ord och begrepp till arbetsområdet Miljö i Europa. Inledning: om att vi skapar miljöproblem när vi utnyttjar naturen resurser: det som vi kan leva av, Pengar kan vara en resurs. Naturen är också en stor

Läs mer

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/005 Er referens: Fi2012/4241 1 (6) 2015-04-30 Skatte- och Tullavdelningen Att. Helena Persson Finansdepartementet S-103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher 1(5) Kampsportsdelegationen Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher Sökanden: Svenska Proffsboxningskommissionen Organisationsnummer: 802474-6983 Adress:

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin!

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! Nr 7163 november april 2007 2009 Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! En nystartad barngrupp med teaterövningar mixade med sång! Björn Stoltz, Agneta Ljungström och Sylvi Viberg är ledare.

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

alla vill ha sjöutsikt

alla vill ha sjöutsikt 1 770 personer i tomtkö och alla vill ha sjöutsikt Ödeshögs Mekaniska, en pigg 19-åring Lärlingsutbildning ska ge fler svetsare Internetförsäljning sätter Ödeshög på kartan Trehörnasjön 1 770 personer

Läs mer

Johann Helgason Dreamstime.com. Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser

Johann Helgason Dreamstime.com. Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser Johann Helgason Dreamstime.com Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser Kärnavfall avger farlig strålning i 100 000 år Kärnavfall ska hanteras på ett sätt som inte pålägger framtida generationer

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008 Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys 24 april 2008 Helhetsbild av slutförvarssystemet Olle Olsson Projektchef Kärnbränsleprojektet Dagens presentationer Anläggningar för slutligt omhändertagande

Läs mer

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu Three Monkeys Trading Tänk Just nu Idag ska vi ta upp ett koncept som är otroligt användbart för en trader i syfte att undvika fällan av fasta eller absoluta uppfattningar. Det är mycket vanligt att en

Läs mer

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Göran Fagerström, handläggare 010-224 13 55, 076-800 23 17, goran.fagerstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson 1 NACKA TINGSRÄTT PROTOKOLL 2017-03-17 Handläggning i parternas utevaro Mål nr M 1333-11 Aktbilaga 508 RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson SÖKANDE

Läs mer

Vad tycker du om HaV:s förslag om nya avloppsregler?

Vad tycker du om HaV:s förslag om nya avloppsregler? Vad tycker du om HaV:s förslag om nya avloppsregler? Avloppsguidens användarförening frågar dig för att få ett underlag till sitt remissvar. Vi hoppas att denna enkät även ska vara till hjälp för ditt

Läs mer

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel.

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel. MV-5701-PT9i-9-2015 PT9i ROBOTIC POOL CLEANER Lycka till med ditt köp! PT9i är en teknologisk avancerad automatisk pool robot, som är enkel att använda. PT9I gör det lätt att hålla din pool ren. Följ nedanstående

Läs mer

VÄLKOMMEN. Till kurs om fridlysning och dispenser enligt Artskyddsförordningen. Naturvårdsverket

VÄLKOMMEN. Till kurs om fridlysning och dispenser enligt Artskyddsförordningen. Naturvårdsverket VÄLKOMMEN Till kurs om fridlysning och dispenser enligt Artskyddsförordningen Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Inledning Deltagare från Naturvårdsverket Dagens

Läs mer

ENVIRONMENT EVOLUTION FOR THE FUTURE

ENVIRONMENT EVOLUTION FOR THE FUTURE ENVIRONMENT EVOLUTION FOR THE FUTURE Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N SYSTEMBEHANDLING AV ALLA TYPER AV HET-, KYL- ELLER PROCESSVATTENSYSTEM WAREN INTERNATIONAL 2014 Hundra procent rent

Läs mer

UNDERRÄTTELSE

UNDERRÄTTELSE NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen UNDERRÄTTELSE 2016-11-03 Aktbilaga 35 Mål nr M 495-16 Avdelning 3 Anges vid kontakt med domstolen Miljö- och räddningstjänstnämnden i Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

Granskningsgruppens arbetsplan 2010

Granskningsgruppens arbetsplan 2010 s arbetsplan 2010 Antagen av 2010-02-09 1 Förord I och med platsvalsbeslutet den 3 juni 2009 har förutsättningarna kring det planerade slutförvarssystemet i Sverige tydliggjorts för LKO-projektet. SKB:s

Läs mer

Alkavare kapell med inblick i Sarek. Juli 2013

Alkavare kapell med inblick i Sarek. Juli 2013 Alkavare kapell med inblick i Sarek Juli 2013 Hur man kan besöka Sarek utan alltför stor ansträngning Vi hade under vintern planerat en del tänkbara vägar att ta oss till Alkavare kapell från Ritsem och

Läs mer

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE Av Marie Hansson När man är nybörjare i agility, eller ser sporten utifrån, är det lätt att tro att just den runda tunneln är det allra lättaste hindret! Och det

Läs mer

Elektronik i var mans hand

Elektronik i var mans hand Elektronik i var mans hand I vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det ger en ökad marknad

Läs mer

Fiberlinjeträff och Leverantörsträff 2015

Fiberlinjeträff och Leverantörsträff 2015 Fiberlinjeträff och Leverantörsträff 2015 Något om årets träffar i Skoghall (Store Enso) den 22 och 23 april 2015 Pär Eriksson, Skoghall, och Thomas Hedlund-Björnwall, ÅF, hälsade drygt 50 deltagare välkomna

Läs mer

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd.

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd. Boksammanfattning Våga leda modigare! Om författaren Malin Trossing har en gedigen bakgrund som ledare inom olika branscher och började sin chefsbana redan vid 26 års ålder. Hennes första bok Våga leda

Läs mer

Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål

Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål Inledning Detta handläggarstöd är tänkt som en hjälp i bedömningen av när en anläggning där schaktmassor (avfall) återvinns

Läs mer

Ringhals en del av Vattenfall

Ringhals en del av Vattenfall Ringhals en del av Vattenfall Nordens största kraftverk 1 Ringhals - Sveriges största elfabrik 2 Ringhals + Barsebäck Barsebäck Kraft AB är dotterbolag till Ringhals AB Ägare: Vattenfall (70,4 %) och E.ON

Läs mer

Gruvbolag har hittat guld i en isolerad del av Mongoliet. Det har satt fart på landets ekonomiska utveckling. Mongoliet / gruvdrift

Gruvbolag har hittat guld i en isolerad del av Mongoliet. Det har satt fart på landets ekonomiska utveckling. Mongoliet / gruvdrift Mongoliet / gruvdrift MalM I MÄN Gruvbolag har hittat guld i en isolerad del av Mongoliet. Det har satt fart på landets ekonomiska utveckling. TexT NaNcy Pick foto atlas copco & rio tinto 10 achieve 2011

Läs mer

PROTOKOLL 2014-01-08 Handläggning i Nacka Strand. RÄTTEN Marianne Wilanan Ahlberg (ordförande) och det tekniska rådet Ola Lindstrand

PROTOKOLL 2014-01-08 Handläggning i Nacka Strand. RÄTTEN Marianne Wilanan Ahlberg (ordförande) och det tekniska rådet Ola Lindstrand 2014-01-08 Handläggning i Nacka Strand Aktbilaga 28 Mål nr Sid l (7) Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Marianne Wilanan Ahlberg (ordförande) och det tekniska rådet Ola Lindstrand FÖRARE Beredningsjuristen

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015 Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/ 20 Antal svarande: 7 stycken Har du tidigare deltagit i SKNT:s årskonferens? 44 st 27 st Vad tyckte du om Årskonferensens olika delar? Programinnehållet 4,4

Läs mer

Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om

Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om detta fick vi många kommentarer. Rapporteringen och kommentarerna

Läs mer

ÅForsk rapport nr 13-356. Ny metodik för utvärdering av slitstyrka hos beläggningar i parkeringshus

ÅForsk rapport nr 13-356. Ny metodik för utvärdering av slitstyrka hos beläggningar i parkeringshus ÅForsk rapport nr 13-356 Ny metodik för utvärdering av slitstyrka hos beläggningar i parkeringshus 3 (29) CBI Betonginstitutet Ny metodik för utvärdering av slitstyrka hos beläggningar i parkeringshus

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer