BERGS &BRUKS SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER ÅRGÅNG 93

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BERGS &BRUKS SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER ÅRGÅNG 93"

Transkript

1 BERGS &BRUKS BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER ÅRGÅNG 93 SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING

2 Miljö- och kostnadseffektiva egenskaper VPA filtreringskoncept Utvecklingen inom filtrerings- och avvattningstekniken har under senare år gått snabbt. Miljömedvetandet har varit en pådrivande faktor samtidigt som ökade energioch personalkostnader ställer allt högre krav på effektivitet och automatisering. Metso erbjuder ett VPA-pressfilter med över 250 tons kapacitet per timme för en enda enhet. Det innebär hög prestanda i kombination med ett självgående system som ger lägsta möjliga totalkostnad. Resultatet ett automatiskt pressfilter konstruerat för gruv- och mineralindustrin. Metso tillhandahåller innovativ och hållbar teknik till gruv-, bygg- och anläggningsindustrin samt olje- och gasbranschen. Läs mer på QR-kod för smarta telefoner

3 CBI-RAPPORTEN Information från CBI Betonginstitutet SBUF-projekt om skydd av parkeringsdäck CBI och Swerea KIMAB genomför tillsammans med en rad tillverkare, entreprenörer och fastighetsägare ett SBUFprojekt i tre etapper om skydd av parkeringsdäck mot nedbrytning i form av betongskador och armeringskorrosion. på däckstyp, och provningen utförs med svenska dubbdäck. Syftet med projektet är att ta fram underlag för hur ett parkeringsdäck bör utformas, skyddas och underhållas på ett optimalt och ekonomiskt hållbart sätt. Frågor rörande utformningen avser främst golvbeläggning och katodiskt skydd, där slitstyrka idag nämligen inga klara riktlinjer för val av beläggningssystem eller katodiskt skydd i parkeringsgarage. Mot bakgrund av inrapporterade skador från förvaltare av parkeringsanläggningar i Sverige, samt det stora antal skadeutredningar som genomförts ytterligare forsknings- och utvecklingsinsatser inom området. Provläggning med nio olika typer av beläggningssystem har genomförts på ett garageplan i Göteborg Ytterligare sex system har lagts ut i ett annat garage i Stockholm Varje provyta är drygt 30 kvadratmeter och hela provfältet följs upp avseende främst slitage, men även andra skador som kan uppstå. Mindre betongprovplattor (50 cm x 50 cm x 5 cm) har applicerats i anslutning till provläggningarna för slitageprovning i laboratoriet. gäller beläggningens egenskaper kommer dessutom att tas fram. Installation av katodiskt skydd med insticksanoder har genomförts på pelare i ytterligare ett parkeringsgarage i Stockholm för uppföljning. Slitageprovning i laboratoriet Slitageprovning i laboratoriet genomförs för de aktuella beläggningssystemen enligt tre olika metoder. Erhållna resultat utvärderas och jämförs mot det slitage som med tiden uppstår på plats i de två provläggningsgaragen. Avsikten är att kunna De utvalda provningsmetoderna är: Resistance to Scuffing, modifierad pren (Bituminous mixtures Test methods for hot mix asphalt ) Prall, SS EN (Vägmaterial Asfaltmassor Provningsmetoder för varmblandad asfalt Del 16: Bestämning av nötningsmotstånd) RWA, SS EN (Golvmaterial Provning av avjämnings- och beläggningsmassor Del 5: Bestämning av nötningsmotstånd mot rullande hjul hos avjämnings- och beläggningsmassor använda som slitskikt) Resultat Erhållna resultat visar att de tre laboratoriemetoderna inte korrelerar med varandra och att beläggningarna således rangordnas olika beroende på val av metod., dras följande preliminära slutsatser: Metoden verkar lovande för provning av slitstyrka hos beläggningssystem avsedda för parkeringsdäck av betong i garage Metoden differentierar väl mellan olika produkter Provningstiden 3,5 timmar bedöms som tillräckligt lång, och kan eventuell reduceras Slitaget på dubbdäckens dubbar (i utrustningen) verkar lågt och bedöms inte ha påverkat provningsresultatet nämnvärt Projektet beräknas pågå till 2016, med uppföljning av provytor under ytterligare ett antal år. Kontaktperson Ylva Edwards, CBI Betonginstitutet Stockholm, Tel: c/o SP, Box 857, Borås, Tel:

4

5 Svensk BERGS-& BRUKS Årgång 93 Nr 4/2014 tidning Annonsera i branschens informationskanal!

6 METALLMARKNADEN Är Ryssland en bananrepublik? METALLKRÖNIKÖR: ANDERS OHLSSON Presslagd TÄNK SÅ MYCKET som kan hända på ett år. Inte var det väl någon som för ett år sedan stod på Stortorget och basunerade ut att Putin var på väg att annektera Krim, att järnmalm är en död produkt och att oljan är överprisad. Visst höjdes det röster för att US-dollarn var på väg att stärkas, baserat på starkare konjunktur, men det som vi nu har sett trotsar nästan tyngdlagarna. Konsumera medan pengarna är värda något! Kombinationen av Putins vurm för Krim, USA på väg upp och fundamentalt ändrade olje - balanser har blivit till en för den ryska valutan nära nog dödlig cocktail. Ingen vill ha rubel på banken men samtidigt Guld Koppar är det svårt att växla över till annan valuta, så för att för - hindra att pengarna bara äts upp konsumerar man. Det blir en konsumtionsfest utan like för dem som har, och etter värre för dem som redan tidigare var utan. Men vad ska de göra? Här gäller regeln att den som sitter stilla i båten sjunker. Spiken i kistan för rubeln var naturligtvis när oljan tog nästa kliv ner efter höstens korrige - ringar ner mot 80 dollar per fat för att nu handlas till kurser under 60 dollar för Brent. Med en redan tidigare rejält försvagad valuta blev det en smäll för mycket och kaoset var ett faktum. Som ni ser på diagrammet har rubeln försvagats med 50 procent på bara några veckor. Halverade järnmalmspriser Kollaps nummer två för året måste vara järnmalmspriserna som på ett år gått från att noteras till nästan 140 dollar och nu är nere under 75 dollar. Många mindre producenter svettas eller har redan gått under, allt medan de stora drakarna Rio och BHP vrider upp takten än mer i sin kamp om dominans och herravälde i detta spel. Här är det inte heller politik som styr, vilket till viss del gäller oljan, utan här är det ren och skär kapitalism. För oljans del står nu analytikerna på kö för att tala om hur mycket de sänker sina estimat för framtida priser. Det senaste jag såg var Nordea som nu spår ett oljepris på 62 USD/bbl för nästa år och en uppgång till 75 för år Jag vet inte vad de spådde före sommaren, men jag kan tänka mig att det låg en dollar högre. Visst är det väl märkligt ändå hur fort det kan svänga. Räntehöjning i USA dröjer För att gå över till en något positivare ton så sa den amerikanska Fed-chefen Janet Yellen att man ämnar att tålmodigt närma sig de räntehöjningar som kan förväntas komma. Detta trots att ekonomin nu kontinuerligt stärks. Hennes kommentarer tolkas som att det inte är troligt att vi ser en höjning före april. För Sveriges del lär vi få vänta på dylika åtgärder ytterligare ett år, om man ska tro vad som sägs. Riskaversion pressar basmetallerna Basmetallerna är så här vid årsskiftet satta i press baserat på ovan nämnda faktorer, men också på grund av den ovilja som finns i marknaden att ta på sig risk. Riskaversionen är uppenbar vilket tillsammans med industrins säsongsmässigt låga aktivitet gör den nedåt - gående trenden än mer accentuerad. Koppar handlas kring USD/mt och aluminium till dryga USD. Det är låga priser, men priser som kan bli ännu lägre om allt det negativa slår in. Men varför ska det slå in när allt annat har lurat dem som sitter närmast marknaden och analyserar. Det är en sak att oljan kan få det tufft en längre tid, det ska den bara rent allmänt ha, baserat på rysk och amerikansk produktion på maxfart. För basmetallerna är det inte riktigt lika självklart med lägre priser för där är det nu riskaversion som pressar ner marknaden, inte nödvändigtvis massiva överskott. För koppar räknar man nu med 300 tton i överproduktion för år 2015, och det är mer eller mindre det - samma som att säga att marknaden är balanserad. Det är nämligen svårt att få in produktionsstörningar i kalkylen och därför blir verkligheten ofta lite tightare än teorin. Vidare går det som alla vet trögare i Kina, men vi vet också att man där har verktyg kvar att använda för att stimulera. I Europa är steget till nya stimulanser heller inte långt borta och detta tillsammans med sannolikheten att riskaversionen kommer att minska gör att det bör gå att se framtiden an med ett visst mått av tillförsikt, ett lägre oljepris gör även det sitt till för att elda på. Annonsera i branschens informationskanal!

7

8 Glad mottagare av årets bergteknikpris Kent Hedin flankeras av Bo-Göran Johansson och Hanna Knutsson, pressansvarig och seminariefixerska. EN FYRBÅK I VINTERMÖRKRET I vintermörker och orostider lyser Atlas Copcos luciaseminarium traditionsenligt upp tillvaron när branschens ledande befattningshavare samlas i Sickla gruva i Nacka. Ett nittiotal deltagare hade hörsammat 2014 års inbjudan till en dags stimulerande samvaro med vacker lucia, intressanta föreläsningar och ett generöst tilltaget julbord, ackompanjerat av underhållning. TEMAT FÖR SEMINARIET var Att lyckas i en värld i stor förändring, och efter välkomstord av Bo-Göran Johansson lämnades ordet till näringsministern Mikael Damberg (s). Han inledde med att veder - lägga diskussionerna om att industrin inte skulle vara så betydelsefull och att produktion är en överskattad företeelse. Näringsministern konstaterade att utan en stark industri står vi oss slätt i den globala konkurrensen. Industrins utmaning i dag är att kunna öka takten när det gäller innovationskraft, Luciarapportör: Jan Hallonqvist annars riskerar vi att bli om - körda av våra konkurrenter. Ett innovationsråd kommer i detta syfte att inrättas med deltagare från industri, näringsliv, politik och akademi. För att lyfta frågor över departementsgrän - serna kommer rådet att ledas av statsministern själv. I en ny exportstrategi är det viktigt att finnas på tillväxtmarknaderna och inte bara i de traditionellt viktiga exportländerna. Med målet att år ha EU:s lägsta arbetslöshet är det av betydelse att inse att privata företag har ett behov av att växa och vilja finnas på nya marknader. Ofta handlar det om att som underleverantör i större utsträckning än i dag hänga med i utvecklingen. Damberg anger tre nyckel - strategier för att säkra vår konkurrenskraft: 1. Stora investeringar i infrastruktur. Det kan gälla vägar och järnvägar, men också inves - teringar i forskning och utveckling. 2. Investeringar i näringspolitik: Det måste bli lättare för små och medelstora företag att växa och anställa arbetskraft. 3. En bättre utbildningspolitik som matchar näringslivets behov. Kompetensförsörjningen i dag är ett bekymmer. Det ministern kallar ny - industrialiseringsstrategi handlar delvis om att ta industrin tillbaka till politikens varmrum. Det innebär att flytta hem produktion till Sverige i stället för motsatsen. Detta har

9 Stämningsfull luciatablå med ungdomar från Södra Latin betydelse, inte minst för forskning och utveckling. Mycket av innovation och produktutveckling sker nämligen i direkt koppling till produktionen. Nyindustrialisering betyder för många länder i vår omvärld att sätta upp handelshinder för att skydda sin egen industri. Sveriges väg bör i stället vara satsningar på sådant som driver industrins utveckling, nämligen automatisering, digitalisering och en smartare kompetensförsörjning. Näringsministern slutade med att gratulera Atlas och branschen till framgången i råvarukicken (mer om detta senare). En nyhet för årets semina - rium var att deltagarna direkt via nätverket kunde skicka in frågor från dator eller telefon. Frågorna dök omedelbart upp på en stor bildskärm vid podiet. Luleå excellenscentrum för KIC Vad gör Sverige för att behålla sitt kunskapsövertag inom gruv- och bergteknik? Så löd den långa rubriken på näste talares anförande. Mikael Ramström från Atlas Copco definierade innovation utifrån ett europaperspektiv. Innovationsråd finns också i EU-sammanhang, då kallat EIP (European Innovation Partnership). Atlas representeras här av sin vd, och här finns också en minister, i nuläget oklart vem. Rådet har funnits i tre år och ett resultat av dess arbete är KIC (Knowledge & Innovation Community). I centrum står strävan att förena industri, akademi och institut till aktiviteter inom utbildning, innovation och entreprenörskap. Nya områden för KIC är dels råmaterial, dels hälsa och Life Science. EU-kommissionen satsar ekonomiskt motsvarande 542 miljoner euro på dessa två projekt. Ett konsortium, där Atlas Copco ingick, lämnade in ett programförslag med specificerade mål inom områdena gruv, återvinning och ersättningsmaterial. Den 10 december valde EU-kommissionen detta konsortium till vinnande förslag aktörer från 21 länder ingår i gruppen, varav 14 är svenska. Såväl högre ut- Näringsminister Mikael Damberg (s). 7

10 En i det närmaste fullsatt föreläsningssal i Atlas försöksgruva i Sickla. bildning som forskning och näringsliv finns representerade. Man går som aktör in med olika ambitionsnivåer (pengar engagemang) och får därigenom olika mycket inflytande i beslutsprocessen. Sex teman finns inom programmet, och inom området gruv och mineral finns ett s.k. excellens - centrum i Luleå. Huvudkontor för det nybildade KIC-bolaget kommer att ligga i Berlin. Under de kommande sju åren kommer diverse innovations-, utbildnings- och entreprenörs - projekt att startas och sluka motsvarande två miljarder euro. Nya järnvägar och Förbifart Stockholm Nästa talare var Jenny Johansson (ÅF Infrastructure Stora Projekt) som kunde meddela det senaste från Förbifart Stockholm samt Väst- och Ostlänken. Jenny började med att delge åhörarna basfakta om de tre projekten. Hon övergick sedan till att berätta om fördelarna med 3D-projektering i allmänhet och visade exempel från Förbifart Stockholm. Med 3Dteknik är det så mycket lättare att visa det färdiga resultatet och Jenny visade en 3D-animerad film från en tur i en av förbifartens tunnlar. Ett annat område som på senare tid fått en allt större betydelse är arbetsmiljöfrågorna. Jenny arbetar i dag med projektering av Ostlänken (Stockholm-Linköping). Det första projekteringsuppdraget för ÅF är den tre mil långa banan mellan Södertälje och Trosa. Tågen kommer här att föras fram i 320 km/tim, och med denna hastighet blir restiden mellan huvudstaden och Linköping ca en timme. Ostlänken är en del i höghastighetssatsningen på järnvägen, och i för- Mikael Ramström, Atlas Copco, och t.h. Jenny Johansson, ÅF. 8

11 Smidig lösning för Track & Trace och lagerhållning.

12 Slutförvaret för kärnbränsle i Forsmark. Industriområdet med byggnader och nedfarter närmast kraftverket. Det stora deponerings - området till höger. T.h: Erik Lindgren, projektchef, Svensk Kärnbränslehantering AB. längningen ser man en restid Stockholm-Köpenhamn på tre timmar. Dessa hastigheter innebär helt nya förutsättningar för projekteringen, och man har vänt sig till Frankrike och Japan för att få del av deras erfaren - heter på området. Byggstart för Ostlänken blir år 2020, och beräknad trafikstart åtta år senare. Kostnad ca 35 miljarder. Vad gäller Västlänken är syftet (liksom för Citybanan) att frigöra plats på centralen genom att flytta Göteborgs pendeltågstrafik till en egen bana. Det innebär tre nya stationer vid Göteborgs Central, Haga och Korsvägen. Västlänken utgörs av en åtta km lång dubbelspårig järnväg genom centrala Göteborg, varav 6 km i tunnel,. En stor utmaning är att 2 km kommer att gå i betongtunnel genom lera. Byggstart beräknas till år , och trafikstart år Kostnaden här blir 20 miljarder kronor. Eftersom byggnationen sker under känsliga delar av Göteborg kan projektet också i detta hänseende liknas vid Citybanan. Atlas Copco Bergteknikpris 2014 Årets bergteknikprispris gick till Kent Hedin, gruvproduktionschef vid Boliden Garpenberg, för hans arbete med utveckling av effektivare metoder för bergbrytning och därmed säkrare arbetsplatser. Motive - ringen lyder som följer: Genom sitt starka engagemang för borrning och sprängning samt säkerhet bidrar årets bergteknikpristagare till att driva bergteknisk utveckling vidare och fortsätta positionera de svenska gruvorna som de modernaste i världen. Lite rallycross som omväxling Hur kan man överge ett av de allra sexigaste jobben diamantborrarens för en karriär som rallycrossförare, var den väl genomtänkta frågan Bo- Göran ställde till Anton Mark - lund (22). Den i branschen kände sonen fick efter bästa förmåga besvara frågan och berätta lite om hur det känns att t.ex. accellerera km/tim på två sekunder i en Folka med 600 hästkrafter under huven Slutförvar för använt kärnbränsle Näste talare var Erik Lindgren, projektchef, Svensk Kärnbränsle - hantering AB. Sedan början av 70-talet har Olov Kvist, Atlas Copco (t.v.) instruerar Hans-Olof Jansson, Skanska, som med hjälp av 3D-glasögonens virtuella värld manövrerar en Scooptram ST 14. Jenny Johansson, ÅF, hejar på. 10

13 Trans-Auto är en av de ledande leverantörerna av drivlinekomponenter r på den nordiska, baltiska och ryska marknaden Bland de företag vi representerar återfinns: ns: Transmissioner s ioner och axlar, vilka tidigare var kända under produktnamnen Clark-Hurth, Clark, Hurth, Kirkstall, Sige, Comaxle Hydrauliska komponenter och bromssystem Flexibla kopplingar Vätskekopplingar, kraftuttag, ttag, industritransmissioner mm Kraftuttag KOMPLETTA KOMPONENTER, ORIGINALRESERVDELAR, ER RENOVERINGAR R OCH UTBYTESENHETER. ER. Förrådsvägen 6, Box 215, SE Södertälje, Sverige. Tel: , fax:

14 Mer simulering: Peder Göransson, omgiven av intresserade åhörare, visar den senaste simulatorn för styrning av en Boomer E2 C. Tillsammans med tvåspakssystemet klarar man det mesta med hjälp av den nya touchskärmen. Sverige genererat radioaktivt avfall. Det låg- och medelaktiva avfallet har av SKB deponerats i en anläggning i Forsmark. Transporterna skedde först med det välbekanta fartyget Sigun, numera utbytt mot det modernare m/s Sigrid. Det använda kärnbränslet förvaras sedan 1985 i ett mellanlager nära Oskarshamn (Clab). Förvaringen sker i kapslar i två bas- Bo-Göran Johansson visar den skyddsbur som numera krävs på maskiner med roterande utrustning. Borrvagnen (Flexiroc T15R) är med sina knappt 3 ton Atlas minsta. 12

15 Vi påverkar genom dialog myndigheter, beställare och övriga branschintressenter för en positiv utveckling av vår bransch. Vi främjar våra medlemmars ekonomiska intressen och stödjer dem i såväl dagliga frågor som långsiktiga utvecklingsprojekt. Vi formar genom ny teknik och god arbetsmiljö morgondagens arbetsplats som ska attrahera dagens ungdom Vi förändrar Bergsprängarvärlden genom införandet av Auktoriserad Bergsprängare. Genom fokus på arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet skapas trygghet för beställaren. Välkommen som medlem BEF 100 entreprenörer, 40 Aktivt Stödjande Partner Medlemmarna utför 85 % av ovanjordssprängningarna

16 Den f.d. Atlas-anställda sångerskan Jessica Isaksson (infälld) underhöll från scenen. Markus Hahn, gitarr, och David Lindberg kompade och sjöng stämmor. sänger 30 meter under jord. I Forsmark finns sedan 1988 bergrum där kortlivat radioaktivt avfall förvaras (SFR). Vad gäller slutförvaret i Forsmark är detta under projektering under Eriks ledning. SKB:s metod för förvaring bygger på ett antal barriärer för att avskärma det använda bränslet från biosfären: 1. En kopparkapsel 2. Bentonitlera som omger kapseln 3. Återfyllning av deponitunneln blandning av berg och lera 4. Berget i sig Sedan 70-talet har SKB sökt en plats för slutförvaring där berget motsvarar alla de säkerhetskrav som kan ställas. I Forsmark har man funnit en sådan plats och där har man också vunnit acceptans för projektet hos politiker och allmänhet. Projekteringen innebär ett industriområde ovan mark innefattande ett 15-tal byggnader. Sedan byggs tillfar - ter/ramper och schakt ner till 500 meters djup. Från tillfarterna når man ett med ett antal bergsalar där det finns verkstäder och utrustning för ventilation m.m. När detta är klart tar Erik Lindgrens projekt slut och överlämning sker till en driftsorganisation. Ett stort område för deponering av kärn - bränslet kommer fram till slutet av talet att anläggas. Ca 240 personer kommer att vara sysselsatta med tunneldrivning, deponering och återfyllning. Cirka kapslar kommer att deponeras i ett tunnelsystem omfattande 66 km. Drifttiden blir 50 år varefter avveckling sker. I nuläget befinner sig projektet i ett systemskede med teknikval, optimering och fram - tagande av systemhandlingar. Som exempel på teknikval nämnde Erik frågan om TBM eller borr/spräng för tunnelbygget; man har valt det senare alternativet. Teknik för schaktsänkning är också något som måste inhämtas. Tillståndsprocessen pågår och blir oväntat lång, någon byggstart som planerats till 2016 lär det inte bli. Erik avslutade med att konstatera att projektet till lika delar handlar om teknik och förtroendeskapande. För att nå framgång måste man lyckas i båda styckena. Vad är automation? Frågan ställdes av Olov Kvist från Atlas Copco. Och svaret finns kanske att söka i Austra - lien där mycket av utvecklingen sker. Olov tar som exempel en med diverse kameror och lasrar försedd Pitviper 271:a. Utrustningen möjliggör full borr - plansautomatik med hjälp av autolevelling, autoborrning och navigering. Allt kontrollerat genom ett internt nätverk. Resultatet blir jämn och hög produktion helt utan operatör. Man blir också helt oberoende av väderförhållanden. Vid sprängning tappar man inte heller tid genom att pausa arbetet av säkerhetsskäl. Ett annat scenario är Malmberget. Där står sex Simbor och borrar m under jord, medan operatörerna sitter ovan jord med enda uppgift att övervaka processen. Automatiseringen ger för - utom ökad produktion också andra fördelar. Till dessa hör väsentligt bättre arbetsmiljö för operatören, vilket i sin tur kan bidra till att rekrytering till yrket underlättas. Olov avslutade med att konstatera att mer än Atlasmaskiner över hela klotet i dag är installerade med olika grad av automation. Rundvandring i gruvan Det sista passet före julbordet bestod som vanligt av en rundvandring i gruvan med presentation av spännande nyheter från Atlas Copco. Besökarna fick bl.a. stifta bekantskap med en Flexiroc T15R med den skyddsbur kring roterande utrustning som skyddslagen numera föreskriver. Vidare visades flera typer av simulatorer för körträning. En 42 tons underjordisk lastmaskin, MT42, kunde också beskådas. Detta är den första truck som ritats och tillverkats i Örebro. Julbord med show Som sista programpunkt bjöds deltagarna i seminariet på ett generöst tilltaget julbord och därtill underhållning av hög kvalitet. 14

17 Ökad tillgänglighet med Metso truckinfodring ing Metso truckinfodring Vi erbjuder truckinfodringar med idealisk slitegenskap som dessutom ger en bättre arbetsmiljö i form av dämpat buller och vibration. Modulsystemet gör infodringen lätthanterlig samtidigt som det minimerar underhåll och justeringar. Truckinfodringen är speciellt utvecklad för att öka tillgängligheten på era truckar och därmed hålla igång produktionen samt hålla nere kostnaden per ton. Metso tillhandahåller innovativ och hållbar t eknik till gruv-, olje/gas- samt ballastindustrin. in. Läs mer på

18 FAB har fyllt 30 Gustav Vasa kallade Sala Silvergruva för Svea Rikes skattkammare. Under gruvans storhetstid 1530 till 1550 var årsproduktionen kilo rent silver. Nya rön visar att silver bröts i området redan på 1100-talet och järn ännu tidigare. Den sista silvergruvan stängdes 1962 och gruvan är i dag en unik besöksgruva. 30-årsjubileum i SVERIGES ÄLDSTA gruvhistoria nere i dunkla schakt och orter blev en perfekt inramning för FAB:s jubileumsmöte. Besökarna följde den gamla nedstigningsvägen som gruvarbetarna använde under 17- och talen. I dag är dessbättre schaktens hisstunnor och stegar ersatta av trappor. Det blev en rejäl rundvandring på olika nivåer med guiden Joachim Nordlund i högform. Kvällens middag serverades i Victoria - salen, ett magnifikt bergrum på 155 meters djup som behändigt nås med hiss genom Knektschaktet. REPORTAGE: KJELL DUBERG FAB-veteraner berättar Men innan jubilarerna omslöts av gruvans mörker hölls förmiddagens möten ovan jord. Efter de ordinarie medlemsförhandlingarna ledda av ord - förande Peter Hedenstedt, kallade Anders Olsson, Drillex, fram en skara veteraner, varav de flesta liksom han själv hade varit med sedan föreningen bildades Anders ledde ett samtal kring föreningens historia, mål och mening. Han framförde också hälsningar från föreningens förste ordförande Torbjörn Thoring (84-91) som var förhindrad att närvara. Anders Odén, tidigare verksam som teknikchef vid Atlas Copco Craelius, hade sammanställt fakta från föreningens första tid. Den grundades när det statliga ämbetsverket STU efterfrågade ett insatsprogram som skulle främja prospekte - ringsborrning och skapa bättre kontakt mellan användare och tillverkare. Karl-Otto Frykfors, 16

19 tusenårig gruva avdelningsdirektör för mineraloch geologiavdelningen på STU, var verkets kontaktperson gentemot föreningen. Några av de första medlemmarna var Ulf Domeij, Boliden, Mats Andersson och Jan Kallenbäck, Hagby Bruk, Risto Virkkunen och Lars-Georg Enkvist, LKAB, Roger Norman, SGAB Borr, Göran Lagne, Atlas Copco, Menachem Finkel, Gruvföreningen, och Jan- Olof Eriksson och Olav Dock från TGB. Åtskilliga långresor Medlemmarna besökte varandra i Sverige och senare också i Norge som tidigt kom med i organisationen. Flera längre resor initierades av STU, bland annat ett utbyte med Ryssland och ett besök i Nevada där RCborrning studerades både ovan och under jord. Föreningen utarbetade en handbok för prospekteringsborrning som utgavs 1989 och en säkerhetshandbok senare på 90-talet. Hela 80-talet gick man under det långa namnet: Svenska gruvföreningen Kommittén för prospekteringsborrning (PBK). Runt 1990 drog sig Gruvföreningen ur och verksamheten fortsatte under namnet Föreningen för Avancerad Borrning, FAB. År 2011 bytte man namn till Föreningen för Aktiva i Borrbranschen med samma förkortning. Studieresa till Ryssland Ulf Domeij, DDMC, gladde församlingen med foton, dagboksanteckningar och livfulla berättelser från studieresan till Ryssland Han berättade bland annat om ett borrplatsbesök i Sibirien där man med 17

20 Glimtar från FAB:s 30-åriga historia förmedlades av fr.v. Ulf Domeij, Mikael Berglund, Leif Berglund, Jan-Erik Daniels, Anders Odén, Anders Olsson och Peter Hedenstedt. omvänd spolning borrade 50 meter på häpnadsväckande 15 minuter. En specialbyggd kärnborrmaskin som diamantbor - rade sex meter utan att stanna för omtag imponerade också. Ulf som då var rationalise - ringsingenjör på Bolidens diamantborrningsavdelning chockerades över hur elegant man automatiskt skruvade rör. I golvet satt rörskruvare av den typ som finns på oljeborriggar. Jan-Erik Daniels, tidigare Atlas Copco, och Leif Berglund, Hagby Bruk, påminde om hur föreningen arbetade med många projekt utbildningsfrågor, tätning av foderrör mot berg, rotationsriktning, prövning av oanvända hål och certifiering av borrare. När det gällde framtagandet av Säkerhetsguiden för borrare var både Jan-Erik och Leif speciellt engagerade. Jan-Erik höll i ordförandeklubban i hela 17 år, 1991 till Mikael Berglund, Drillcon, ordförande , berättade minnen från en studieresa till Finland och reflekterade över hur säkerhetsarbetet har utvecklats under åren. Det ledde till en intressant diskussion kring teknikutveckling som fick ta paus en stund när Johan Barth och Johan Larsson dök upp med champagne och skålade för före - ningens 30 år. Ett mycket välkommet avbrott. Efter lunch var det dags för det som i besöksgruvans program kallas Stora gruvturen, en rundvandring i 17- och 1800-talsmiljö med fotvandring ner till 60 meter och hiss vidare till 155 meter. En decimeter om dagen Gruvguiden Joachim Nordlund berättade att det var järnet som Ulf Domeijs dagboksanteckningar från FAB:s studieresa i Sovjet - unionen 1988 väckte glada minnen hos Mikael Berglund och Leif Berglund. kanske redan på 600-talet loc - kade de första människorna till Sala. Silvret gick aldrig upp i dagen utan hittades när man brutit sig en bit ner. Med hjälp av Smiths testhammare har man konstaterat silverbrytning från 1100-talet. I Sala gruvor använde man ända fram till slutet av talet brytmetoden tillmakning, också kallad eldsättning. Man sprängde genom att elda på berget. En mycket tidsödande metod som krävde mängder av ved som skulle forslas fram, Johan Larsson och Johan Barth serverade champagne och smällande korkar ackompanjerade jubileumsglädjen. 18

21 FLEXIROC T15 - EFFEKTIVITET I LITEN SKALA Det känns tryggt att ha med borriggen FlexiROC T15 på flaket. För den borrar effektivare än andra maskiner jag har testat. Se filmen om FlexiROC T15! Åke Gustavsson, ÅG Sprängare AB i Luleå

22 Drottning Christinas lave som den ser ut i dag. I bakgrunden t.h. Knektschaktets lave. huggas upp, torkas och fraktas ner i gruvgångarna. Önskad sprängriktning bestämde hur veden skulle staplas, plant för att driva ett schakt (ligglave) eller lutande mot bergväggen för en ort (reslave). På kvällen tände man vid en bestämd tidpunkt alla staplar samtidigt och sedan gällde det att snabbt ta sig upp ur gruvan innan röken fyllde gångarna. Ett par eldvakter övervakade nattetid. Efter ofta bristfällig utvädring kom gruvarbetarna på morgonen med släggor, hackor och spett och kunde i bästa fall hugga loss ungefär en decimeter berg, vid eldning rakt ner kanske bara några centimeter. En eldning inklusive brytning kunde ta upp till tre dagar. Att röken måste ha besväret arbetarna förstår man när man än i dag får sot på hän - derna från bergväggen. Under vandringen i gruvan konstaterade FAB-besökarna att metoden resulterat i mycket släta ytor och fint rundade hörn. Från 26-metersnivån kunde den modige titta rakt ner i Drottning Christinas mäktiga schakt. Man förvånas över att ett så brett och djupt schakt tillmakats decimeter för decimeter, ett enormt arbete under många år. På 1600-talet gjordes försök med krut, men det var farligt och besvärligt att hantera och metoden fick inget genomslag förrän i slutet av 1700-talet. När dynamiten kom ersatte den både krut och tillmakning. Den sista elden brann i Sala Silvergruva Gustav Vasas skattkammare Efter en blygsam start på talet tog silverbrytningen fart på 1400-talet när man hittade rika fyndigheter i Herr Stens botten. Under Gustav Vasas regenttid kulminerade brytningen med upp till kilo rent silver per år. Kungen köpte upp allt silver av de bergsmän som arrenderade gruvorna av staten. Höga skatter togs ut på det tillverkade silvret. Även folket som bodde i gruvbyn fick betala kännbar skatt. Små men starka gruvhästar Från 1675 ända fram till talet användes starka men småväxta hästar inköpta från Öland och Gotland för att dra vindor och forsla malm och gråberg under jord. Med en sele runt kroppen firades de skräckslagna hästarna ner i mörkret. Besökare har beskrivit att hästarna förvånansvärt nog verkade pigga och mådde ganska bra i gruvan med god tillgång till mat, rikligt med arbetsupp- Drottning Christinas schakt fick modern malmbana till skrädhuset i slutet av talet och gruvhästarna kunde pensioneras. Bild: Sala kommun. 20