Illustration: Cathrin Hesselstrand

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Illustration: Cathrin Hesselstrand"

Transkript

1 Illustration: Cathrin Hesselstrand Vadstena och Dals församlingsblad Nr 1/2013

2 Pastoralbrev och fågelholkar Jag har satt upp fågelholkar. Varje dag gick jag och spanade för att se tecken på att någon bosatt sig där. Besvikelsen över en tom fågelholk var väldigt stor. Jag har förberett, tänkt ut väderstreck mätt ut höjd över marken och reviravstånd. Allt fanns där förberett men när en holk förblir obebodd blir tomheten märkligt stor. Samtidigt blir glädjen över att se hur en annan holk fylls med liv. Först boas det med grenar och hundhår för att snart fyllas på med ägg och liv. Fågelmamman flyger fram och tillbaka med mat. Den förberedda platsen för liv får sitt svar genom att livet besvarar med sin närvaro. Sparven har funnit ett rede och svalan ett bo för sina ungar: dina altaren, Herre Sebaot, min konung och min Gud. Lyckliga de som bor i ditt hus och alltid kan sjunga ditt lov. Lyckliga de som har sin styrka i dig, de som gärna drar upp till templet. Psalt 84:4-6 När jag åker runt på slätten och ser våra vackra kyrkor tänker jag mig dem ibland som fågelholkar. De står där förberedda för liv och väntande på att livet svarar med sin närvaro. Gud har genom sin kyrka i århundraden byggt och vårdat boplatser för människan. I glädje och sorg, vigslar och dop, begravningar och svåra samtal, mäss- 2

3 sor och enskilda andakter. Präster, musiker, vaktmästare, kyrkvärdar, frivilliga har flugit som fäder och mödrar fram och tillbaka med omvårdnad av boet och med mat till boets ungar brödet räcks fram för dig utgiven. I höst är det kyrkoval. Det är val i den största demokratiska organisationen som finns i vårt land (näst staten) och som samlar fler människor under året än vad t. ex. idrottsrörelsen gör, nämligen Svenska kyrkan. I Vadstena och Dal har vi några av landets mest förnämliga kyrkor och ett församlingsliv som blomstrar både på söndagen och i vardagen. Alla medlemmar i Svenska kyrkan som är minst 16 år har rösträtt och varje döpt medlem som är 18 år och över kan väljas till det stora och viktiga uppdraget att ta hand om livet i församlingarna. Generationer före oss har generöst tagit sitt ansvar genom att använda sin demokratiska rättighet att röstat och genom att axla olika uppdrag. Nu är det vår tur. Kyrkan behöver dig och jag är ganska säker att du behöver kyrkan. Det vilar en ödslig tomhet i en bygd när fågelholken är tom. I Valet får vi välja dels till Kyrkomötet, dels till Stiftsfullmäktige, dels till församlingarnas Kyrkofullmäktige. Fullmäktige ska i sin tur välja Kyrkoråd och Församlingsråd. Hur vill du att Svenska kyrkans utveckling styras i Vadstena och Dal? Torbjörn Ahlund kyrkoherde Öppet hus hösten 2013 Vadstena församlingshem en mötesplats för alla åldrar Kom och träffa nya och gamla vänner. Café, läshörna, pyssel och trevlig samvaro Måndagar kl Babysång kl Från och med måndag 26 augusti till och med måndag 2 december. Inget Öppet hus under höstlovet v. 44. Följande torsdagar har vi Öppet hus med programverksamhet, se vidare annonsering. Torsdag 12 september kl Torsdag 24 oktober kl Torsdag 21 november kl Torsdag 5 december kl

4 Biskopsvisitation i Vadstena och Dal maj får vi åter besök av vår biskop Martin Modéus, som är Linköpings stifts 64:e i ordningen. Denna gång i form av biskopsvisitation. En norsk kollega skulle en gång försöka beskriva för sin son vad en biskopsvisitation är. På norska heter det visitas: Jo när vi åker till bestemor - då åker vi på visit, men visitas det är när bestemor kommer till oss! Må hända speglar det en äldre tids vånda inför kontroll och skärskådan. Riktigt så går det inte till idag. Visst finns det formella saker som måste kollas ibland som inventarielistor och ordning och reda i det formella men det har biskopen delegerat till kontraktsprostarna. Svenska kyrkan har två pastorala nivåer: församling och stift, i församlingarna är kyrkoherden herde, i stiftet biskopen. Biskopens kräkla eller herdestav är ett tecken på det. Till biskopens uppdrag hör att viga och visitera. Viga präster, diakoner och tillsammans med andra biskopar även ny biskop och att visitera/besöka församlingarna och ge uppmuntran och stöd till församlingslivet. Ordet biskop betyder egentligen tillsynsman och det är biskopens uppdrag att tillse att församlingarna fullgör sitt uppdrag, att ord och sakrament förvaltas enligt kyrkans lära. Att arbete sker med gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Biskopens mitra eller biskopsmössa är en gammal symbol för andens eldslåga som inspirerade apostlarna att förkunna i hela världen vid den första pingsten och av Kyrkan som Andens gemenskap i apostlarnas tro. I Svenska kyrkan är tillsynsfunktionen en kombination av ett personligt uppdrag (biskopen), ett synodalt (ett valt domkapitel) och ett kollegialt (biskopsmötet). Lokalt är tillsynsfunktionen delegerad till kyrkoherden som på biskopens uppdrag har att se till att allt sker med ordning och enligt kyrkans lära. Biskopsämbetet är en påminnelse om att Kyrkan är större än lokalsammanhanget och den privata tron och att ingen i Kyrkan handlar på eget uppdrag utan är sänd med en uppgift som vi inte hittat på själva. I den meningen är församlingarna inte självstyrande utan hänger samman i en större helhet. När nu vår biskop Martin Modéus kommer till oss handlar det mindre om avsyning än om ett uttryck för att vi står i en större gemenskap, om samtal och dialog, om viktiga frågor som är aktuella för församlingslivet i Vadstena/Dal och om uppmuntran och stöd. 4

5 "Visa mig Vägen" Birgitta, den heliga kommer till Vadstena klosterkyrka den 1-4 augusti. Precis som förr är det Emelie Lagergren som Birgitta och Maximilian (Lars) Mellfors och Johan Sandberg som de sjungande gycklarna. Lill-Birgitta gestaltas av Kajsa Sandberg och Maria tolkas av Ingegerd Lindaräng, som också producerar musikdramat. Barbro Oshers stiftelse gör det möjligt att genomföra "Visa mig Vägen" tillsammans med församlingen. Författare är Gerd Jonzon och Ingrid Yden Sandgren. Musiken är skriven av Inga Wieselgren. Ingegerd Lindaräng 1 aug. kl.19.00, 2 aug. kl.19.00, 3 aug. kl.16.00, 4 aug. kl Till sin hjälp har biskopen några stiftsmedarbetare som på olika sätt förbereder besöket. Bl a kommer kyrkoråden att reflektera över hur församlingsinstruktionerna speglar det faktiska livet här hos oss. Den 19 maj firas visitationshögmässan i med avslutande stämma där biskopen delar sina tankar och visioner för Vadstena/Dal med oss. Christer Staaf Vadstena Kyrkliga Missionskrets 3 september i Församlingshemmet 1 oktober november december Julförsäljning, auktion i Församlingshemmet 5

6 FÖRSAMLINGSMÖTET och förändringar i Svenska kyrkan Kyrkorådet bjöd in till lunch och församlingsmöte för alla församlingsbor efter högmässan söndagen den 10 mars. Om man ville, kunde man komma efter lunchen och delta enbart i församlingsmötet. Vid varje bord fanns det plats för sex personer, varav en var ledamot i Kyrkorådet. Uppskattningsvis kom ungefär 50 personer. Församlingsmötet inleddes med information om förändringarna i organisationen av Svenska kyrkan och om kyrkovalet i höst. Kyrkoherde Torbjörn Ahlund visade med ett schema hur det kommer att bli. Kyrkofullmäktige väljs direkt som förut och utser sedan kyrkorådet. Kyrkonämnden läggs ned och kyrkorådet tar över dess ärenden. Kyrkorådet kan också bilda utskott av olika slag, tillfälliga eller permanenta. Kyrkofullmäktige utser också två församlingsråd, som kyrkorådet kommer att ha tät kontakt med. I församlingsråden kan ledamöterna välja att arbeta kortare tid än hela mandatperioden. Det kan göra det lättare att ta ett sådant uppdrag och fler kan bli engagerade. Kyrkorådets ordförande Inga Björklund informerade om hur själva valet går till och vilka konstellationer som är representerade under denna mandatperiod, POSK, För Kyrkans Väl, Socialdemokraterna och Dals församling. Från deltagarna i mötet kom en del förslag och frågor. Ett viktigt förslag handlade om utbildning av nyvalda ledamöter, t. ex. i ekonomiska frågor. Det är inte lätt för en amatör att läsa och förstå en resultaträkning eller en balansräkning och se sambandet mellan dem! Det är också viktigt att ALLA församlingsbor är välkomna till dessa möten, alltså även de som inte är aktiva i kyrkan! Lena Savoca SKUT kretsen träffas följande onsdagar kl. 18 i Vadstena församlingshem: 28/8, 11/9, 25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12 13 oktober ordnar SKUT- kretsen söndagslunch på Tacksägelsedagen 6

7 Sjung i kör! Måndagar Strålarna (8 år och uppåt): Vadstena församlingshem, körledare: Camilla Wellborg Käck Vadstena gospelkör: Vadstena församlingshem, körledare: Camilla Wellborg Käck Onsdagar Ministrålarna (5-7 år): Vadstena församlingshem, körledare: Camilla Wellborg Käck Torsdagar Gregorianska kören: , körledare: Marie-Louise Beckman Dalskören: Rogslösa församlingshem, körledare: Elisabeth Jivegård Vadstena kyrkokör: Vadstena församlingshem, körledare: Marie-Louise Beckman Camilla Wellborg Käck Elisabeth Jivegård Marie-Louise Beckman Musikfest Söndagen den 28 juli kl. 16 blir det musikfest i Prostgårdens trädgård. Då återkommer gruppen FJK till estraden. 7

8 Vadstena församling Hov Strå 4 maj (Lördag) Lördagskonsert med Folkungaskolans musikklass årskurs 8 5 maj (Bönsöndagen) Gregorianska kören Vätternkyrkan Sinnesrogudstjänst 9 maj (Kristi himmelsfärds dag) 12 maj (Söndagen före pingst) Björklinge kyrkokör Vadstena församlingshem Forum: Urban Bäckström om Selma Lagerlöf och gudstron 13 maj Mässa, biskopsvisitation Mingelfest för församlingarna med biskopen i Folkhögskolan, samtal. 17 maj (Fredag) Wasagården Gudstjänst Vätterngården Gudstjänst 8 19 maj (Pingstdagen) Visitationshögmässa Biskop Martin Modéus Vadstena kyrkokör Röda Korset serverar kyrkkaffe Bach under valven. Akademiska kören Linköping, Marie-Louise Beckman dirigent och Murdo Morgan orgel. 25 maj (Lördag) s vänner guidar i kyrkan Birgittamässa Motala/Vadstena musikskolas kammarorkester Birgittakonsert med kören Mälarton 26 maj (Heliga trefaldighets dag) Vadstena Gospelkör och Laggarp Jazz Trio 2 juni (Första sönd. efter trefaldighets dag) Agnes Hulander sång Vätternkyrkan Sinnesrogudstjänst

9 6 juni (Torsdag) Nocturne Vadstena kyrkokör sjunger svensk musik på nationaldagen Jennie Åbrink harpa 9 juni (Andra sönd. efter trefaldighets dag) Körkonsert, Hägerstens kammarkör Strå Högmässa 12 juni (Onsdag) Skolavslutning för Katarinaskolan 13 juni (Torsdag) Skolavslutning för S:t Persskolan Skolavslutning för Petrus Magniskolan 14 juni (Fredag) Wasagården Gudstjänst Vätterngården Gudstjänst 16 juni (Tredje sönd. efter trefaldighets dag) Röda Korset serverar kyrkkaffe Hov Högmässa 1963 års konfirmander 20 juni (Torsdag) Sommarmusik Maria Carlsson mezzosopran och Anna Ericsson piano 23 juni (Johannes Döparens dag) 30 juni (Apostladagen) med konfirmation 4 juli (Torsdag) Sommarmusik Marie-Louise Beckman orgel 6 juli (Lördag) Musikdrama om det keltiska helgonet Sunniva, grupp under ledning av Trine Geike Kolbjörnshus 7 juli (Sjätte sönd. efter trefaldighets dag) Hov Friluftsgudstjänst i hembygdsgården Skräddaregården Forts. sid. 10 9

10 Vadstena församling juli (Torsdag) Strå Sommarmusik Gustav Backman gitarr m fl. 12 juli (Fredag) Wasagården Gudstjänst Vätterngården Gudstjänst 14 juli (Kristi förklarings dag) Friluftsgudstjänst Broby kyrkplats 18 juli (Torsdag) Hov Från Venedig till Wien Camerata Mandolino Classico 21 juli (Åttonde sönd. e. trefaldighets dag) Världens barn-kyrkkaffe 23 juli (Tisdag) 8.30 Högmässa SSB Högtidsgudstjänst SSB 28 juli (Nionde sönd. e. trefaldighets dag) Musikfest i Prostgårdens trädgård med gruppen FJK. 30 juli (Tisdag) Inledningsgudstjänst Franciskanska pilgrimsrörelsens pilgrimsvandring 1 augusti (Torsdag) Visa mig vägen musikdrama om heliga Birgitta 2 augusti (Fredag) Visa mig vägen musikdrama om heliga Birgitta 3 augusti (Lördag) Visa mig vägen musikdrama om heliga Birgitta 4 augusti (Tionde sönd. efter trefaldighets dag) Visa mig vägen musikdrama om heliga Birgitta Sommarmusik Mark Falsjö orgel 7 augusti (Onsdag) Avslutningsgudstjänst Franciskanska pilgrimsrörelsens pilgrimsvandring 10

11 8 augusti (Torsdag) Sommarmusik Murdo Morgan orgel 9 augusti (Fredag) Wasagården Gudstjänst Vätterngården Gudstjänst 10 augusti (Lördag) Konfirmation med mässa 11 augusti (Elfte sönd. efter trefaldighets dag) 15 augusti (Torsdag) Sommarmusik O. Messiaen: Kvartett vid tidens ände. Arr. Östergötlands musikdagar 18 augusti (Tolfte sönd. efter trefaldighets dag) Röda Korset serverar kyrkkaffe 25 augusti (Trettonde sönd. e. trefaldighets dag) 1 september (Fjortonde sönd. e. trefaldighets dag) 4 september Tidning om Kyrkovalet utdelas 5 september (Torsdag) Musikgudstjänst Gregoriansk sång med Vox Silenti 6 september (Fredag) Wasagården Gudstjänst Vätterngården Gudstjänst Forts. sid. 12 Kyrktaxi i Vadstena och Dal Har du svårt att själv åka till söndagens gudstjänst kan vi erbjuda kyrktaxi. Ring Taxi senast 1 timme före gudstjänsten. Gäller resor till, Nässja, Örberga, Herrestad, Källstad, Rogslösa, Väversunda, Hov och Strå och för personer bosatta inom Vadstena och Dals församlingar. För Taxis planering är det dock en fördel att få beställningen dagen före. Kyrkoråden i Dal och Vadstena 11

12 Vadstena församling... 8 september (Femtonde sönd. e. trefaldighets dag) Forum: s konstskatt. s vänner visar och berättar om några av konstverken, i samverkan med Vadstena församling. 15 september (Sextonde sönd. e. trefaldighets dag) Vadstena församlingshem Kyrkoval Öppet september (Fredag) Mässa 22 september (Sjuttonde sönd. e. trefaldighets dag) Röda korset serverar kyrkkaffe 29 september (Den helige Mikaels dag) Strå Skördegudstjänst Fredagar 18 Mässa i, Mån-Fre 8, 9, 12, 15 Bön eller Mässa, se dagaffisch vid s port. 12 Nu spelar vi igen! Kom och tag chansen att få vara med om att sätta upp en musikal! 2013 års barn- och ungdomsmusikal heter: Tontjuven Vi söker barn och ungdomar från årskurs 2 och uppåt som vill sjunga och agera. Vi behöver dessutom ungdomar för kulissbygge och scenografi. Start måndagen den 26 augusti kl i Vadstena församlingshem. Föreställningar: 7 november 8 november 9 november För mer info och kontakt: Camilla Maria

13 Sing & Pray - pilgrimsdagar med böner och sånger från Taizé arrangeras i varje år - här en bild från högmässan. För kropp och själ Under samma period som soppluncherna serveras i höst, kan man under tisdagarna även avnjuta lunchmusik, (kortare konsert), i Vadstena klosterkyrka, delta i middagsbönen och sedan fortsätta till Vätternkyrkan för sopplunch. Lunchmusik kl Middagsbön kl Sopplunch kl Höstens tisdagssoppor startar den 3 september. Serveringen sker i Vätternkyrkan, kl Priset är 40 kr och i detta ingår god hemlagad soppa, smörgås, dryck samt kaffe och kaka. Är Du intresserad av att koka soppa? kontakta församlingsvärdinna Maria Sundelius tel eller Ragnhild Djärf tel

14 När jag började få ordning på mina pinnaler därhemma fick jag mer tid över till att se mig mer omkring i stan på dagarna. Och jag tog inte längre den snabbaste vägen hem utan jag tog Skänningegatan. Där var en anslagstavla. Svenska kyrkans. Jag gick fram och läste på den och just den dagen kl 15 var det allsång på församlingshemmet. Jag tittade på min klocka, det började om en kvart. Jag öppnade dörren och gick in. Några kvinnor stod med ryggarna emot mig och höll på att ordna med kaffe och kaffebröd. Ivrigt sysselsatta. Men jag ropade: -Hallå! Då vände sig alla om, en av kvinnorna kom emot mig och log glatt och sträckte fram en hand till mig och sa: -Hjärtligt välkommen till allsången och här finns kaffe och bröd om du vill ha. Jag tog för mig och satte mig ner vid ett av borden. Mitt bord som de andra borden de fylldes snabbt på med kaffe- som allsångssugna gäster. Sångböcker delades ut. En musikant satte sig vid flygeln började att spela. Hon sjöng, vi gäster sjöng. Vi turades om att 14 Jag har hittat hem! I juli förra året flyttade jag hit till Vadstena. När man min levde var vi här ofta, vi tyckte båda så mycket om stan. Den ligger ju så vackert vid Vättern. Och alltid blev vi så väl och gott bemötta vid alla besök vi gjorde. Här fanns en sådan vänlighet och ett sådant lugn och ingen stress alls! önska vilka melodier vi skulle ta. Det blev en hel del från vår visskatt. Och många sa, så roligt att få höra dessa vackra sånger, det är så sällan de spelas i radio! Och så kul det är att få sjunga med! Jag var med på fler allsångssstunder. Och jag kom att tala lite mer med kvinnan som hälsat på mig så glatt, Maria Sundelius församlingsvärdinnan, och hon berättade om soppköket de har i samarbete med Vätternkyrkan och till det behövdes fler frivilliga medarbetare. Så jag anmälde mig att vara med i laget. Där har jag varit med några gånger nu! Och jag har hamnat i ett otroligt kunnigt matlag! Bara glada miner! Ingenting är omöjligt! Många glada skratt under arbetets gång och det händer till och med att nå n stämmer upp i en sång. Så jag, som kom som en främling till stan jag har verklingen tagits emot gott här. Så jag säger bara det är en förmån att få vara med i detta arbetslag. Och Maria Sundelius sa igen, det behövs fler frivilliga medarbetare till soppköket, så är det någon som är intresserad att vara med så ring henne, telefon: När jag skriver detta har jag bott i Vadstena i lite mer än ett halvt år och jag trivs så gott, men vad jag skulle ha förstått är ju att jag borde ha flyttat hit för länge sen. Ewa-Britt Nilson

15 Sunniva till Vadstena Klosterkyrka den 6 juli kl Sunniva är Vestnorges skyddshelgon och levde på 900-talet på Irland. Traditionen säger att hon ville berätta om Kristus. Hon var konungadotter och hade krav på sig att bilda familj och leda sitt land men hennes kristna övertygelse förde henne över till Norges Vestkust, där hon möter ett hårdare liv. Manus och musik är med i denna Pilgrimsföreställning och kommer farande från Vestlandet. Trine Geike Kolbjörnshus är huvudförfattare. BESLUTANDE ORGAN I VADSTENA & DALS PASTORAT Kyrkofullmäktige och Kyrkonämnd Örjan Petersson, ordförande tel Kyrkoråd Vadstena församling Inga Björklund, ordförande tel Kyrkoråd Dals församling Eva Malmberg, ordförande tel Ingegerd Lindaräng En kopp kaffe kan vara början på en livslång vänskap Kyrkkaffe är en trevlig och viktig fortsättning på den gemenskap vi delat under gudstjänsten. I sommar finns möjlighet, för er förening eller arbetskrets, att arrangera ett eller flera kyrkkaffen efter söndagens högmässa i Vadstena klosterkyrka. Serveringen sker på Pilgrimscentrum. Ett kyrkkaffe kan vara ett utmärkt tillfälle att synas och skapa kontakter, samtidigt som föreningen kan få in ett bidrag till sin verksamhet eller något projekt den arbetar för. För ytterligare information och intresseanmälan ring: Maria Sundelius eller Gunilla Lindblad

16 Varför söndaglig mässa? Några frågor och svar Varför måste man fira nattvard så ofta? Ingen måste naturligtvis fira nattvard ofta, men i kan man ta emot nattvarden varje dag. Det beror på att både är en församlingskyrka och en pilgrimskyrka. I en pilgrimskyrka som söker människor ständigt påfyllning för sitt andliga liv. Jag tycker ändå att det är nattvard för ofta. Och flera andra tycker också det. Det blir slentrian. Nattvarden skall vara en högtid. Det känns säkert så för en del, men det är det begränsade individperspektivet. I församlings- och pilgrimskyrkoperspektivet finns det alltid människor som vill och behöver ta emot nattvarden. Då är det en generösare hållning att möjligheten finns. På individplanet kan man alltid avstå. Det är en välkänd sak att t exmånga som förlorat en anhörig och kommer till kyrkan finner tröst i att delta i nattvarden en måltidsgemenskap som går utöver tid och rum. Församlingen tar emot sorgehus så gott som varje söndag. Men slentrianen då? Man kan aldrig bygga sin gudsrelation på att det ska kännas på ett visst sätt. Så har aldrig kristenlivet fungerat. Vi får lita på Guds närvaro bortom våra känslor och upplevelser. När Jesus säger jag är med er alla dagar till tidens slut är det inte en garanti för att vi ska känna på ett visst sätt utan ett löfte om osviklig närvaro. Så är det med nattvarden också. 16

17 Men när jag var liten var det inte så här mycket mässor. Har inte kyrkan blivit väldigt katolsk? Katolsk betyder allmännelig och det är kyrkans väsen att vara det som vi bekänner i vår trosbekännelse. Det betyder inte att Kyrkan måste vara romersk-katolsk. Svenska kyrkan har sin evangeliska frihet och sina särtraditioner. Men det var aldrig reformatorernas mening att bryta nattvardsseden i Sverige. Det nya vid reformationen var att lekfolket fick del av nattvardskalken och att mässan firades på svenska. Martin Luther firade nattvard varje dag står det i Stora katekesen. Vad som hände i vårt land (och i många andra länder också) var att nattvarden misstänkliggjordes som oförnuftig under upplysningstiden (1700-talet). Kyrkorna i Svenska kyrkan förvandlades till föreläsningssalar där prästens altartjänst och predikan blev huvudsak och nattvarden tillslut firades ett par gånger om året (på skärtorsdag och vid konfirmation). Det som har skett långsamt under nittonhundratalet är att vi har återgått till normaltillståndet en kristen huvudgudstjänst som innehåller både predikan och nattvarden, såväl Ordet som Bordet! Det är en generösare och rikare huvudgudstjänstform! Här är vi en del av en rörelse i hela den världsvida Kyrkan. Men det är så mycket man inte förstår i en högmässa! Ja, men också mycket som finns att upptäcka. Det kan vi bli bättre på att undervisa om. Det finns också fler uppgifter för ungdomar och församlingsbor att hjälpas åt med. Det händer mer i en Högmässa! Jan-Erik Nylund håller på att göra en film om högmässan som vi kommer att använda i undervisningssyfte. Den som missar en mässa missar en massa! Christer Staaf Torbjörn Ahlund 17

18 Dals församling Nässja Örberga Herrestad Källstad Rogslösa Väversunda 5 maj (Bönsöndagen) Rogslösa 9.30 Högmässa Källstad 9 maj (Kristi himmelsfärds dag) Herrestad 9.00 Otta och gångedag Kyrkfrukost i Herrestadsgården Per Kruse trumpet 11 maj (Lördag) Rogslösa Musikgudstjänst Dalskören och Nackpellakören från Stockholm framför musik av Benny Andersson 12 maj (Söndagen före pingst) Rogslösa Gudstjänst med stora och små Väversunda Högmässa 19 maj (Pingstdagen) Örberga 8.00 Pingstotta med Dalskören och Therese Centervad flöjt Kyrkfrukost i Örberga sockengård 26 maj (Heliga trefaldighets dag) Rogslösa 9.30 Högmässa Herrestad Väversunda församlingshem Föredrag. Bland kungligheter och hemlösa i Köpenhamn, om Svenska Gustafskyrkans arbete i den danska huvudstaden. Thomas Stoor berättar om sin tid i Köpenhamn. Kaffeservering. 2 juni (Första sönd. efter trefaldighet) Nässja Högmässa 9 juni (Andra sönd. efter trefaldighet) Rogslösa 9.30 Högmässa Källstad 16 juni (Tredje sönd. efter trefaldighet) Örberga Högmässa 21 juni (Midsommarafton) Rogslösa församlingshem midsommarfirande med dans, kör & levande musik, fiskdamm, tipspromenad, café. Arr: Östgöta Dal ek förening, Dals 18

19 församling, Prästgårdens café Rogslösa kyrka Musik: Evert Johansson orgel, Therese Centervad tvärflöjt. 22 juni (Midsommardagen) Örberga Högmässa 23 juni (Johannes döparens dag) Väversunda Högmässa 25 juni (Tisdag) Väversunda Visningsgudstjänst Hans Merseburg 30 juni (Apostladagen) Rogslösa 9.30 Högmässa Herrestad 2 juli (Tisdag) Nässja Sommarmusik Konstutställning med sång och musik 7 juli (Sjätte sönd. efter trefaldighet) Rogslösa 9.30 Högmässa Nässja 9 juli (Tisdag) Nässja Kyrkogårdsvandring 14 juli (Kristi förklarings dag) Källstad Högmässa 16 juli (Tisdag) Rogslösa Sommarmusik Jan Gustafsson trumpet, Murdo Morgan orgel 21 juli (Åttonde sönd. efter trefaldighet) Örberga Högmässa 28 juli (Nionde sönd. efter trefaldighet) Väversunda Högmässa 30 juli (Tisdag) Örberga Sommarmusik "Nordisk romans och folkmusik" Johanna och Joakim Zetterqvist, flöjt och fiol 4 augusti (Tionde sönd. efter trefaldighet) Hovanäset Friluftsgudstjänst Forts. sidan 20 19

20 Dals församling... 6 augusti (Tisdag) Västra väggar, Omberg Aftonbön, Therese Centervad flöjt 11 augusti (Elfte sönd. efter trefaldighet) Herrestad Högmässa 13 augusti (Tisdag) Rogslösa Sommarmusik Livsnära sånger av B. Afzelius, Mikael Billemar och Kjell Silverwitt 18 augusti (Tolfte sönd. efter trefaldighet) Källstad Högmässa 20 augusti (Tisdag) Väversunda Aftonbön 25 augusti (Trettonde sönd. efter trefaldighet) Örberga Högmässa 27 augusti (Tisdag) Källstad Sommarmusik "Musik i jazzton" Stina och Stefan Rosenberg, Jan Fagerström, Lennart Blomberg 1 september (Fjortonde sönd. efter trefaldighet) Herrestad Väversunda Högmässa 8 september (Femtonde sönd. efter trefaldighet) Nässja Högmässa 15 september (Sextonde sönd. efter trefaldighet) Rogslösa Rogslösa församlingshem Kyrkoval Vallokalen håller öppet september (Sjuttonde sönd. efter trefaldighet) Sammanlyst till 29 september (Den helige Mikaels dag) Sammanlyst till Torsdagar mässa i Väversunda kyrka Prästgårdens café i Rogslösa församlingshem är öppet v 26-32, måndagar kl Föredrag (program ej fastställt) arr: Östöta Dal ek förening och Dals församling 20

21 Herrestads kyrka 901 år När vi planerade jubiléet utgick vi från antagandet att kyrkan heter Sankta Maria i Herrestad. Kyrkorådet bestämde att följa Maria i kyrkoåret Höjdpunkten var Marie bebådelsedag. Vi firade den med stiftets biskop och "borgmästaren" i Vadstena. Kyrkokören sjöng. Vi fick våfflor i församlingshemmet. Det var ett klokt beslut att följa Marias år. Dagarna kom på olika veckodagar och utspritt över året. Alla som ville hade möjlighet att deltaga i åtminstone något evenemang. Vi firade Marie kyrkogång, Marie bebådelse, Majmånaden - Marias månad, Marie besökelse - "Salig Du som trodde". Marie himmelsfärd 15 augusti var speciellt högtidlig eftersom altarskåpet föreställer just Marie kröning. Morsmässan om hösten, Marie födelse och fjärde advent. Vi fick stanna inför Maria som trons moder, som tar emot Ordet, gömmer det i sitt hjärta och är "trogen intill döden och får livets krona". En förebild för alla troende. Nästan 500 besök hade vi på de nio evenemang vi bjöd in till! Det gör 55 personer i snitt. 500 personer ryms inte vid ett enda tillfälle i kyrkan. Många idéella krafter, särskilt syföreningen, samverkade för att ro det hela i land. Vi hade roligt medan det pågick och nu har vi ljusa minnen att njuta av är det Örbergas tur att jubilera. Det börjar bli dags att dra upp riktlinjerna för den festligheten. Vill man koncentrera firandet till en speciell helg eller vill örbergaborna också göra ett jubileumsår? Det finns många trådar att dra i, stenmuséet och missionstidens Örberga, resealtaret och "gravkalken", målningarna i valven, medeltida inventarier t ex häradets först orgel, prins Eugen, Heidenstam, Skäljens fiskeflotta och mycket mycket annat. Det finns ännu tid för tips och synpunkter. Tala med kyrkvärdarna! Hans Merseburg VÅRPROMENADER Vill du vara med vid promenader från Wasagården och Vätterngården, köra en rullstol eller hålla någon under armen? Wasagården torsdag förmiddag, Vätterngården varannan måndag förmiddag. Kontaktperson: diakon Helena Svensson, , , 21

22 Göran Grefbäck berättar om den stora restaureringen åren 1980 till s ombyggnad för 30 år sedan Det är förunderligt att så mycket skönhet och levande tradition har kunnat bevaras i vår församlingskyrka. Men så har det inte alltid varit. Under rationalismens århundrade satte man förnuftet i högsätet, ställde medeltidsskulpturerna i en beläteskammare och kalkade över de gamla kyrkmålningarna. I en gången generation, då allmogen ännu inte var läskunnig, hade man betraktat kyrkans målningar som en Biblia pauperum, en fattigmansbibel, eftersom bilderna var en viktig del av undervisningen. Varje kyrka och samfund måste, när de kommit i otakt med sin samtid, söka anpassa sin verksamhet efter människors verkliga behov. Kyrkan finns ju inte till för sin egen skull, utan för människornas skull. Det är då en väckelse behövs till förnyelse, inte av budskapet, men av de yttre formerna. Kyrkan behöver i var tid förnyas, men förnyelsen måste alltid bygga på traditionens fasta grund. Så skedde i vår kyrka vid reformationen och i den katolska världen vid andra Vatikankonciliet. I år är det 30 år sedan vår Klosterkyrka genomgick en stor restaurering,

23 Det högtidliga återöppnandet Församlingsungdomar bär kors och ljus. Torbjörn Ahlund har därför bett mig berätta både om det som då förverkligades och något om det som ännu återstår att göra. En god vilja till ekumeniskt samarbete manifesterade Moder Henrika och den katolska församlingen med stor generositet, när de i tre år upplät sin vackra kyrka för våra gudstjänster. Även från Kungliga Byggnadsstyrelsens sida möttes våra önskemål ytterst positivt. Förhandlingarna om en restaurering av inleddes med regeringen redan 1973, när Alva Myrdal var kyrkominister. Under tio år blev det för mig många byggmöten och projekteringssammanträden i Stockholm. Förhandlingarna gick bra. Eftersom Vadstena är en liten stad med lågt skatteunderlag. behövde vi endast betala 10 procent av den totala byggkostnaden. Vadstenas och Varnhems klosterkyrkor gynnas när det gäller statsbidrag genom att de jämställs med våra medeltida domkyrkor. Alldeles i slutet av restaureringen gjordes upptäckten att det under putsen i valven fanns rester av medeltida målningar, men inga pengar till att ta fram den. Fortsättning nästa sida 23