Illustration: Cathrin Hesselstrand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Illustration: Cathrin Hesselstrand"

Transkript

1 Illustration: Cathrin Hesselstrand Vadstena och Dals församlingsblad Nr 1/2013

2 Pastoralbrev och fågelholkar Jag har satt upp fågelholkar. Varje dag gick jag och spanade för att se tecken på att någon bosatt sig där. Besvikelsen över en tom fågelholk var väldigt stor. Jag har förberett, tänkt ut väderstreck mätt ut höjd över marken och reviravstånd. Allt fanns där förberett men när en holk förblir obebodd blir tomheten märkligt stor. Samtidigt blir glädjen över att se hur en annan holk fylls med liv. Först boas det med grenar och hundhår för att snart fyllas på med ägg och liv. Fågelmamman flyger fram och tillbaka med mat. Den förberedda platsen för liv får sitt svar genom att livet besvarar med sin närvaro. Sparven har funnit ett rede och svalan ett bo för sina ungar: dina altaren, Herre Sebaot, min konung och min Gud. Lyckliga de som bor i ditt hus och alltid kan sjunga ditt lov. Lyckliga de som har sin styrka i dig, de som gärna drar upp till templet. Psalt 84:4-6 När jag åker runt på slätten och ser våra vackra kyrkor tänker jag mig dem ibland som fågelholkar. De står där förberedda för liv och väntande på att livet svarar med sin närvaro. Gud har genom sin kyrka i århundraden byggt och vårdat boplatser för människan. I glädje och sorg, vigslar och dop, begravningar och svåra samtal, mäss- 2

3 sor och enskilda andakter. Präster, musiker, vaktmästare, kyrkvärdar, frivilliga har flugit som fäder och mödrar fram och tillbaka med omvårdnad av boet och med mat till boets ungar brödet räcks fram för dig utgiven. I höst är det kyrkoval. Det är val i den största demokratiska organisationen som finns i vårt land (näst staten) och som samlar fler människor under året än vad t. ex. idrottsrörelsen gör, nämligen Svenska kyrkan. I Vadstena och Dal har vi några av landets mest förnämliga kyrkor och ett församlingsliv som blomstrar både på söndagen och i vardagen. Alla medlemmar i Svenska kyrkan som är minst 16 år har rösträtt och varje döpt medlem som är 18 år och över kan väljas till det stora och viktiga uppdraget att ta hand om livet i församlingarna. Generationer före oss har generöst tagit sitt ansvar genom att använda sin demokratiska rättighet att röstat och genom att axla olika uppdrag. Nu är det vår tur. Kyrkan behöver dig och jag är ganska säker att du behöver kyrkan. Det vilar en ödslig tomhet i en bygd när fågelholken är tom. I Valet får vi välja dels till Kyrkomötet, dels till Stiftsfullmäktige, dels till församlingarnas Kyrkofullmäktige. Fullmäktige ska i sin tur välja Kyrkoråd och Församlingsråd. Hur vill du att Svenska kyrkans utveckling styras i Vadstena och Dal? Torbjörn Ahlund kyrkoherde Öppet hus hösten 2013 Vadstena församlingshem en mötesplats för alla åldrar Kom och träffa nya och gamla vänner. Café, läshörna, pyssel och trevlig samvaro Måndagar kl Babysång kl Från och med måndag 26 augusti till och med måndag 2 december. Inget Öppet hus under höstlovet v. 44. Följande torsdagar har vi Öppet hus med programverksamhet, se vidare annonsering. Torsdag 12 september kl Torsdag 24 oktober kl Torsdag 21 november kl Torsdag 5 december kl

4 Biskopsvisitation i Vadstena och Dal maj får vi åter besök av vår biskop Martin Modéus, som är Linköpings stifts 64:e i ordningen. Denna gång i form av biskopsvisitation. En norsk kollega skulle en gång försöka beskriva för sin son vad en biskopsvisitation är. På norska heter det visitas: Jo när vi åker till bestemor - då åker vi på visit, men visitas det är när bestemor kommer till oss! Må hända speglar det en äldre tids vånda inför kontroll och skärskådan. Riktigt så går det inte till idag. Visst finns det formella saker som måste kollas ibland som inventarielistor och ordning och reda i det formella men det har biskopen delegerat till kontraktsprostarna. Svenska kyrkan har två pastorala nivåer: församling och stift, i församlingarna är kyrkoherden herde, i stiftet biskopen. Biskopens kräkla eller herdestav är ett tecken på det. Till biskopens uppdrag hör att viga och visitera. Viga präster, diakoner och tillsammans med andra biskopar även ny biskop och att visitera/besöka församlingarna och ge uppmuntran och stöd till församlingslivet. Ordet biskop betyder egentligen tillsynsman och det är biskopens uppdrag att tillse att församlingarna fullgör sitt uppdrag, att ord och sakrament förvaltas enligt kyrkans lära. Att arbete sker med gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Biskopens mitra eller biskopsmössa är en gammal symbol för andens eldslåga som inspirerade apostlarna att förkunna i hela världen vid den första pingsten och av Kyrkan som Andens gemenskap i apostlarnas tro. I Svenska kyrkan är tillsynsfunktionen en kombination av ett personligt uppdrag (biskopen), ett synodalt (ett valt domkapitel) och ett kollegialt (biskopsmötet). Lokalt är tillsynsfunktionen delegerad till kyrkoherden som på biskopens uppdrag har att se till att allt sker med ordning och enligt kyrkans lära. Biskopsämbetet är en påminnelse om att Kyrkan är större än lokalsammanhanget och den privata tron och att ingen i Kyrkan handlar på eget uppdrag utan är sänd med en uppgift som vi inte hittat på själva. I den meningen är församlingarna inte självstyrande utan hänger samman i en större helhet. När nu vår biskop Martin Modéus kommer till oss handlar det mindre om avsyning än om ett uttryck för att vi står i en större gemenskap, om samtal och dialog, om viktiga frågor som är aktuella för församlingslivet i Vadstena/Dal och om uppmuntran och stöd. 4

5 "Visa mig Vägen" Birgitta, den heliga kommer till Vadstena klosterkyrka den 1-4 augusti. Precis som förr är det Emelie Lagergren som Birgitta och Maximilian (Lars) Mellfors och Johan Sandberg som de sjungande gycklarna. Lill-Birgitta gestaltas av Kajsa Sandberg och Maria tolkas av Ingegerd Lindaräng, som också producerar musikdramat. Barbro Oshers stiftelse gör det möjligt att genomföra "Visa mig Vägen" tillsammans med församlingen. Författare är Gerd Jonzon och Ingrid Yden Sandgren. Musiken är skriven av Inga Wieselgren. Ingegerd Lindaräng 1 aug. kl.19.00, 2 aug. kl.19.00, 3 aug. kl.16.00, 4 aug. kl Till sin hjälp har biskopen några stiftsmedarbetare som på olika sätt förbereder besöket. Bl a kommer kyrkoråden att reflektera över hur församlingsinstruktionerna speglar det faktiska livet här hos oss. Den 19 maj firas visitationshögmässan i med avslutande stämma där biskopen delar sina tankar och visioner för Vadstena/Dal med oss. Christer Staaf Vadstena Kyrkliga Missionskrets 3 september i Församlingshemmet 1 oktober november december Julförsäljning, auktion i Församlingshemmet 5

6 FÖRSAMLINGSMÖTET och förändringar i Svenska kyrkan Kyrkorådet bjöd in till lunch och församlingsmöte för alla församlingsbor efter högmässan söndagen den 10 mars. Om man ville, kunde man komma efter lunchen och delta enbart i församlingsmötet. Vid varje bord fanns det plats för sex personer, varav en var ledamot i Kyrkorådet. Uppskattningsvis kom ungefär 50 personer. Församlingsmötet inleddes med information om förändringarna i organisationen av Svenska kyrkan och om kyrkovalet i höst. Kyrkoherde Torbjörn Ahlund visade med ett schema hur det kommer att bli. Kyrkofullmäktige väljs direkt som förut och utser sedan kyrkorådet. Kyrkonämnden läggs ned och kyrkorådet tar över dess ärenden. Kyrkorådet kan också bilda utskott av olika slag, tillfälliga eller permanenta. Kyrkofullmäktige utser också två församlingsråd, som kyrkorådet kommer att ha tät kontakt med. I församlingsråden kan ledamöterna välja att arbeta kortare tid än hela mandatperioden. Det kan göra det lättare att ta ett sådant uppdrag och fler kan bli engagerade. Kyrkorådets ordförande Inga Björklund informerade om hur själva valet går till och vilka konstellationer som är representerade under denna mandatperiod, POSK, För Kyrkans Väl, Socialdemokraterna och Dals församling. Från deltagarna i mötet kom en del förslag och frågor. Ett viktigt förslag handlade om utbildning av nyvalda ledamöter, t. ex. i ekonomiska frågor. Det är inte lätt för en amatör att läsa och förstå en resultaträkning eller en balansräkning och se sambandet mellan dem! Det är också viktigt att ALLA församlingsbor är välkomna till dessa möten, alltså även de som inte är aktiva i kyrkan! Lena Savoca SKUT kretsen träffas följande onsdagar kl. 18 i Vadstena församlingshem: 28/8, 11/9, 25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12 13 oktober ordnar SKUT- kretsen söndagslunch på Tacksägelsedagen 6

7 Sjung i kör! Måndagar Strålarna (8 år och uppåt): Vadstena församlingshem, körledare: Camilla Wellborg Käck Vadstena gospelkör: Vadstena församlingshem, körledare: Camilla Wellborg Käck Onsdagar Ministrålarna (5-7 år): Vadstena församlingshem, körledare: Camilla Wellborg Käck Torsdagar Gregorianska kören: , körledare: Marie-Louise Beckman Dalskören: Rogslösa församlingshem, körledare: Elisabeth Jivegård Vadstena kyrkokör: Vadstena församlingshem, körledare: Marie-Louise Beckman Camilla Wellborg Käck Elisabeth Jivegård Marie-Louise Beckman Musikfest Söndagen den 28 juli kl. 16 blir det musikfest i Prostgårdens trädgård. Då återkommer gruppen FJK till estraden. 7

8 Vadstena församling Hov Strå 4 maj (Lördag) Lördagskonsert med Folkungaskolans musikklass årskurs 8 5 maj (Bönsöndagen) Gregorianska kören Vätternkyrkan Sinnesrogudstjänst 9 maj (Kristi himmelsfärds dag) 12 maj (Söndagen före pingst) Björklinge kyrkokör Vadstena församlingshem Forum: Urban Bäckström om Selma Lagerlöf och gudstron 13 maj Mässa, biskopsvisitation Mingelfest för församlingarna med biskopen i Folkhögskolan, samtal. 17 maj (Fredag) Wasagården Gudstjänst Vätterngården Gudstjänst 8 19 maj (Pingstdagen) Visitationshögmässa Biskop Martin Modéus Vadstena kyrkokör Röda Korset serverar kyrkkaffe Bach under valven. Akademiska kören Linköping, Marie-Louise Beckman dirigent och Murdo Morgan orgel. 25 maj (Lördag) s vänner guidar i kyrkan Birgittamässa Motala/Vadstena musikskolas kammarorkester Birgittakonsert med kören Mälarton 26 maj (Heliga trefaldighets dag) Vadstena Gospelkör och Laggarp Jazz Trio 2 juni (Första sönd. efter trefaldighets dag) Agnes Hulander sång Vätternkyrkan Sinnesrogudstjänst

9 6 juni (Torsdag) Nocturne Vadstena kyrkokör sjunger svensk musik på nationaldagen Jennie Åbrink harpa 9 juni (Andra sönd. efter trefaldighets dag) Körkonsert, Hägerstens kammarkör Strå Högmässa 12 juni (Onsdag) Skolavslutning för Katarinaskolan 13 juni (Torsdag) Skolavslutning för S:t Persskolan Skolavslutning för Petrus Magniskolan 14 juni (Fredag) Wasagården Gudstjänst Vätterngården Gudstjänst 16 juni (Tredje sönd. efter trefaldighets dag) Röda Korset serverar kyrkkaffe Hov Högmässa 1963 års konfirmander 20 juni (Torsdag) Sommarmusik Maria Carlsson mezzosopran och Anna Ericsson piano 23 juni (Johannes Döparens dag) 30 juni (Apostladagen) med konfirmation 4 juli (Torsdag) Sommarmusik Marie-Louise Beckman orgel 6 juli (Lördag) Musikdrama om det keltiska helgonet Sunniva, grupp under ledning av Trine Geike Kolbjörnshus 7 juli (Sjätte sönd. efter trefaldighets dag) Hov Friluftsgudstjänst i hembygdsgården Skräddaregården Forts. sid. 10 9

10 Vadstena församling juli (Torsdag) Strå Sommarmusik Gustav Backman gitarr m fl. 12 juli (Fredag) Wasagården Gudstjänst Vätterngården Gudstjänst 14 juli (Kristi förklarings dag) Friluftsgudstjänst Broby kyrkplats 18 juli (Torsdag) Hov Från Venedig till Wien Camerata Mandolino Classico 21 juli (Åttonde sönd. e. trefaldighets dag) Världens barn-kyrkkaffe 23 juli (Tisdag) 8.30 Högmässa SSB Högtidsgudstjänst SSB 28 juli (Nionde sönd. e. trefaldighets dag) Musikfest i Prostgårdens trädgård med gruppen FJK. 30 juli (Tisdag) Inledningsgudstjänst Franciskanska pilgrimsrörelsens pilgrimsvandring 1 augusti (Torsdag) Visa mig vägen musikdrama om heliga Birgitta 2 augusti (Fredag) Visa mig vägen musikdrama om heliga Birgitta 3 augusti (Lördag) Visa mig vägen musikdrama om heliga Birgitta 4 augusti (Tionde sönd. efter trefaldighets dag) Visa mig vägen musikdrama om heliga Birgitta Sommarmusik Mark Falsjö orgel 7 augusti (Onsdag) Avslutningsgudstjänst Franciskanska pilgrimsrörelsens pilgrimsvandring 10

11 8 augusti (Torsdag) Sommarmusik Murdo Morgan orgel 9 augusti (Fredag) Wasagården Gudstjänst Vätterngården Gudstjänst 10 augusti (Lördag) Konfirmation med mässa 11 augusti (Elfte sönd. efter trefaldighets dag) 15 augusti (Torsdag) Sommarmusik O. Messiaen: Kvartett vid tidens ände. Arr. Östergötlands musikdagar 18 augusti (Tolfte sönd. efter trefaldighets dag) Röda Korset serverar kyrkkaffe 25 augusti (Trettonde sönd. e. trefaldighets dag) 1 september (Fjortonde sönd. e. trefaldighets dag) 4 september Tidning om Kyrkovalet utdelas 5 september (Torsdag) Musikgudstjänst Gregoriansk sång med Vox Silenti 6 september (Fredag) Wasagården Gudstjänst Vätterngården Gudstjänst Forts. sid. 12 Kyrktaxi i Vadstena och Dal Har du svårt att själv åka till söndagens gudstjänst kan vi erbjuda kyrktaxi. Ring Taxi senast 1 timme före gudstjänsten. Gäller resor till, Nässja, Örberga, Herrestad, Källstad, Rogslösa, Väversunda, Hov och Strå och för personer bosatta inom Vadstena och Dals församlingar. För Taxis planering är det dock en fördel att få beställningen dagen före. Kyrkoråden i Dal och Vadstena 11

12 Vadstena församling... 8 september (Femtonde sönd. e. trefaldighets dag) Forum: s konstskatt. s vänner visar och berättar om några av konstverken, i samverkan med Vadstena församling. 15 september (Sextonde sönd. e. trefaldighets dag) Vadstena församlingshem Kyrkoval Öppet september (Fredag) Mässa 22 september (Sjuttonde sönd. e. trefaldighets dag) Röda korset serverar kyrkkaffe 29 september (Den helige Mikaels dag) Strå Skördegudstjänst Fredagar 18 Mässa i, Mån-Fre 8, 9, 12, 15 Bön eller Mässa, se dagaffisch vid s port. 12 Nu spelar vi igen! Kom och tag chansen att få vara med om att sätta upp en musikal! 2013 års barn- och ungdomsmusikal heter: Tontjuven Vi söker barn och ungdomar från årskurs 2 och uppåt som vill sjunga och agera. Vi behöver dessutom ungdomar för kulissbygge och scenografi. Start måndagen den 26 augusti kl i Vadstena församlingshem. Föreställningar: 7 november 8 november 9 november För mer info och kontakt: Camilla Maria

13 Sing & Pray - pilgrimsdagar med böner och sånger från Taizé arrangeras i varje år - här en bild från högmässan. För kropp och själ Under samma period som soppluncherna serveras i höst, kan man under tisdagarna även avnjuta lunchmusik, (kortare konsert), i Vadstena klosterkyrka, delta i middagsbönen och sedan fortsätta till Vätternkyrkan för sopplunch. Lunchmusik kl Middagsbön kl Sopplunch kl Höstens tisdagssoppor startar den 3 september. Serveringen sker i Vätternkyrkan, kl Priset är 40 kr och i detta ingår god hemlagad soppa, smörgås, dryck samt kaffe och kaka. Är Du intresserad av att koka soppa? kontakta församlingsvärdinna Maria Sundelius tel eller Ragnhild Djärf tel

14 När jag började få ordning på mina pinnaler därhemma fick jag mer tid över till att se mig mer omkring i stan på dagarna. Och jag tog inte längre den snabbaste vägen hem utan jag tog Skänningegatan. Där var en anslagstavla. Svenska kyrkans. Jag gick fram och läste på den och just den dagen kl 15 var det allsång på församlingshemmet. Jag tittade på min klocka, det började om en kvart. Jag öppnade dörren och gick in. Några kvinnor stod med ryggarna emot mig och höll på att ordna med kaffe och kaffebröd. Ivrigt sysselsatta. Men jag ropade: -Hallå! Då vände sig alla om, en av kvinnorna kom emot mig och log glatt och sträckte fram en hand till mig och sa: -Hjärtligt välkommen till allsången och här finns kaffe och bröd om du vill ha. Jag tog för mig och satte mig ner vid ett av borden. Mitt bord som de andra borden de fylldes snabbt på med kaffe- som allsångssugna gäster. Sångböcker delades ut. En musikant satte sig vid flygeln började att spela. Hon sjöng, vi gäster sjöng. Vi turades om att 14 Jag har hittat hem! I juli förra året flyttade jag hit till Vadstena. När man min levde var vi här ofta, vi tyckte båda så mycket om stan. Den ligger ju så vackert vid Vättern. Och alltid blev vi så väl och gott bemötta vid alla besök vi gjorde. Här fanns en sådan vänlighet och ett sådant lugn och ingen stress alls! önska vilka melodier vi skulle ta. Det blev en hel del från vår visskatt. Och många sa, så roligt att få höra dessa vackra sånger, det är så sällan de spelas i radio! Och så kul det är att få sjunga med! Jag var med på fler allsångssstunder. Och jag kom att tala lite mer med kvinnan som hälsat på mig så glatt, Maria Sundelius församlingsvärdinnan, och hon berättade om soppköket de har i samarbete med Vätternkyrkan och till det behövdes fler frivilliga medarbetare. Så jag anmälde mig att vara med i laget. Där har jag varit med några gånger nu! Och jag har hamnat i ett otroligt kunnigt matlag! Bara glada miner! Ingenting är omöjligt! Många glada skratt under arbetets gång och det händer till och med att nå n stämmer upp i en sång. Så jag, som kom som en främling till stan jag har verklingen tagits emot gott här. Så jag säger bara det är en förmån att få vara med i detta arbetslag. Och Maria Sundelius sa igen, det behövs fler frivilliga medarbetare till soppköket, så är det någon som är intresserad att vara med så ring henne, telefon: När jag skriver detta har jag bott i Vadstena i lite mer än ett halvt år och jag trivs så gott, men vad jag skulle ha förstått är ju att jag borde ha flyttat hit för länge sen. Ewa-Britt Nilson

15 Sunniva till Vadstena Klosterkyrka den 6 juli kl Sunniva är Vestnorges skyddshelgon och levde på 900-talet på Irland. Traditionen säger att hon ville berätta om Kristus. Hon var konungadotter och hade krav på sig att bilda familj och leda sitt land men hennes kristna övertygelse förde henne över till Norges Vestkust, där hon möter ett hårdare liv. Manus och musik är med i denna Pilgrimsföreställning och kommer farande från Vestlandet. Trine Geike Kolbjörnshus är huvudförfattare. BESLUTANDE ORGAN I VADSTENA & DALS PASTORAT Kyrkofullmäktige och Kyrkonämnd Örjan Petersson, ordförande tel Kyrkoråd Vadstena församling Inga Björklund, ordförande tel Kyrkoråd Dals församling Eva Malmberg, ordförande tel Ingegerd Lindaräng En kopp kaffe kan vara början på en livslång vänskap Kyrkkaffe är en trevlig och viktig fortsättning på den gemenskap vi delat under gudstjänsten. I sommar finns möjlighet, för er förening eller arbetskrets, att arrangera ett eller flera kyrkkaffen efter söndagens högmässa i Vadstena klosterkyrka. Serveringen sker på Pilgrimscentrum. Ett kyrkkaffe kan vara ett utmärkt tillfälle att synas och skapa kontakter, samtidigt som föreningen kan få in ett bidrag till sin verksamhet eller något projekt den arbetar för. För ytterligare information och intresseanmälan ring: Maria Sundelius eller Gunilla Lindblad

16 Varför söndaglig mässa? Några frågor och svar Varför måste man fira nattvard så ofta? Ingen måste naturligtvis fira nattvard ofta, men i kan man ta emot nattvarden varje dag. Det beror på att både är en församlingskyrka och en pilgrimskyrka. I en pilgrimskyrka som söker människor ständigt påfyllning för sitt andliga liv. Jag tycker ändå att det är nattvard för ofta. Och flera andra tycker också det. Det blir slentrian. Nattvarden skall vara en högtid. Det känns säkert så för en del, men det är det begränsade individperspektivet. I församlings- och pilgrimskyrkoperspektivet finns det alltid människor som vill och behöver ta emot nattvarden. Då är det en generösare hållning att möjligheten finns. På individplanet kan man alltid avstå. Det är en välkänd sak att t exmånga som förlorat en anhörig och kommer till kyrkan finner tröst i att delta i nattvarden en måltidsgemenskap som går utöver tid och rum. Församlingen tar emot sorgehus så gott som varje söndag. Men slentrianen då? Man kan aldrig bygga sin gudsrelation på att det ska kännas på ett visst sätt. Så har aldrig kristenlivet fungerat. Vi får lita på Guds närvaro bortom våra känslor och upplevelser. När Jesus säger jag är med er alla dagar till tidens slut är det inte en garanti för att vi ska känna på ett visst sätt utan ett löfte om osviklig närvaro. Så är det med nattvarden också. 16

17 Men när jag var liten var det inte så här mycket mässor. Har inte kyrkan blivit väldigt katolsk? Katolsk betyder allmännelig och det är kyrkans väsen att vara det som vi bekänner i vår trosbekännelse. Det betyder inte att Kyrkan måste vara romersk-katolsk. Svenska kyrkan har sin evangeliska frihet och sina särtraditioner. Men det var aldrig reformatorernas mening att bryta nattvardsseden i Sverige. Det nya vid reformationen var att lekfolket fick del av nattvardskalken och att mässan firades på svenska. Martin Luther firade nattvard varje dag står det i Stora katekesen. Vad som hände i vårt land (och i många andra länder också) var att nattvarden misstänkliggjordes som oförnuftig under upplysningstiden (1700-talet). Kyrkorna i Svenska kyrkan förvandlades till föreläsningssalar där prästens altartjänst och predikan blev huvudsak och nattvarden tillslut firades ett par gånger om året (på skärtorsdag och vid konfirmation). Det som har skett långsamt under nittonhundratalet är att vi har återgått till normaltillståndet en kristen huvudgudstjänst som innehåller både predikan och nattvarden, såväl Ordet som Bordet! Det är en generösare och rikare huvudgudstjänstform! Här är vi en del av en rörelse i hela den världsvida Kyrkan. Men det är så mycket man inte förstår i en högmässa! Ja, men också mycket som finns att upptäcka. Det kan vi bli bättre på att undervisa om. Det finns också fler uppgifter för ungdomar och församlingsbor att hjälpas åt med. Det händer mer i en Högmässa! Jan-Erik Nylund håller på att göra en film om högmässan som vi kommer att använda i undervisningssyfte. Den som missar en mässa missar en massa! Christer Staaf Torbjörn Ahlund 17

18 Dals församling Nässja Örberga Herrestad Källstad Rogslösa Väversunda 5 maj (Bönsöndagen) Rogslösa 9.30 Högmässa Källstad 9 maj (Kristi himmelsfärds dag) Herrestad 9.00 Otta och gångedag Kyrkfrukost i Herrestadsgården Per Kruse trumpet 11 maj (Lördag) Rogslösa Musikgudstjänst Dalskören och Nackpellakören från Stockholm framför musik av Benny Andersson 12 maj (Söndagen före pingst) Rogslösa Gudstjänst med stora och små Väversunda Högmässa 19 maj (Pingstdagen) Örberga 8.00 Pingstotta med Dalskören och Therese Centervad flöjt Kyrkfrukost i Örberga sockengård 26 maj (Heliga trefaldighets dag) Rogslösa 9.30 Högmässa Herrestad Väversunda församlingshem Föredrag. Bland kungligheter och hemlösa i Köpenhamn, om Svenska Gustafskyrkans arbete i den danska huvudstaden. Thomas Stoor berättar om sin tid i Köpenhamn. Kaffeservering. 2 juni (Första sönd. efter trefaldighet) Nässja Högmässa 9 juni (Andra sönd. efter trefaldighet) Rogslösa 9.30 Högmässa Källstad 16 juni (Tredje sönd. efter trefaldighet) Örberga Högmässa 21 juni (Midsommarafton) Rogslösa församlingshem midsommarfirande med dans, kör & levande musik, fiskdamm, tipspromenad, café. Arr: Östgöta Dal ek förening, Dals 18

19 församling, Prästgårdens café Rogslösa kyrka Musik: Evert Johansson orgel, Therese Centervad tvärflöjt. 22 juni (Midsommardagen) Örberga Högmässa 23 juni (Johannes döparens dag) Väversunda Högmässa 25 juni (Tisdag) Väversunda Visningsgudstjänst Hans Merseburg 30 juni (Apostladagen) Rogslösa 9.30 Högmässa Herrestad 2 juli (Tisdag) Nässja Sommarmusik Konstutställning med sång och musik 7 juli (Sjätte sönd. efter trefaldighet) Rogslösa 9.30 Högmässa Nässja 9 juli (Tisdag) Nässja Kyrkogårdsvandring 14 juli (Kristi förklarings dag) Källstad Högmässa 16 juli (Tisdag) Rogslösa Sommarmusik Jan Gustafsson trumpet, Murdo Morgan orgel 21 juli (Åttonde sönd. efter trefaldighet) Örberga Högmässa 28 juli (Nionde sönd. efter trefaldighet) Väversunda Högmässa 30 juli (Tisdag) Örberga Sommarmusik "Nordisk romans och folkmusik" Johanna och Joakim Zetterqvist, flöjt och fiol 4 augusti (Tionde sönd. efter trefaldighet) Hovanäset Friluftsgudstjänst Forts. sidan 20 19

20 Dals församling... 6 augusti (Tisdag) Västra väggar, Omberg Aftonbön, Therese Centervad flöjt 11 augusti (Elfte sönd. efter trefaldighet) Herrestad Högmässa 13 augusti (Tisdag) Rogslösa Sommarmusik Livsnära sånger av B. Afzelius, Mikael Billemar och Kjell Silverwitt 18 augusti (Tolfte sönd. efter trefaldighet) Källstad Högmässa 20 augusti (Tisdag) Väversunda Aftonbön 25 augusti (Trettonde sönd. efter trefaldighet) Örberga Högmässa 27 augusti (Tisdag) Källstad Sommarmusik "Musik i jazzton" Stina och Stefan Rosenberg, Jan Fagerström, Lennart Blomberg 1 september (Fjortonde sönd. efter trefaldighet) Herrestad Väversunda Högmässa 8 september (Femtonde sönd. efter trefaldighet) Nässja Högmässa 15 september (Sextonde sönd. efter trefaldighet) Rogslösa Rogslösa församlingshem Kyrkoval Vallokalen håller öppet september (Sjuttonde sönd. efter trefaldighet) Sammanlyst till 29 september (Den helige Mikaels dag) Sammanlyst till Torsdagar mässa i Väversunda kyrka Prästgårdens café i Rogslösa församlingshem är öppet v 26-32, måndagar kl Föredrag (program ej fastställt) arr: Östöta Dal ek förening och Dals församling 20

21 Herrestads kyrka 901 år När vi planerade jubiléet utgick vi från antagandet att kyrkan heter Sankta Maria i Herrestad. Kyrkorådet bestämde att följa Maria i kyrkoåret Höjdpunkten var Marie bebådelsedag. Vi firade den med stiftets biskop och "borgmästaren" i Vadstena. Kyrkokören sjöng. Vi fick våfflor i församlingshemmet. Det var ett klokt beslut att följa Marias år. Dagarna kom på olika veckodagar och utspritt över året. Alla som ville hade möjlighet att deltaga i åtminstone något evenemang. Vi firade Marie kyrkogång, Marie bebådelse, Majmånaden - Marias månad, Marie besökelse - "Salig Du som trodde". Marie himmelsfärd 15 augusti var speciellt högtidlig eftersom altarskåpet föreställer just Marie kröning. Morsmässan om hösten, Marie födelse och fjärde advent. Vi fick stanna inför Maria som trons moder, som tar emot Ordet, gömmer det i sitt hjärta och är "trogen intill döden och får livets krona". En förebild för alla troende. Nästan 500 besök hade vi på de nio evenemang vi bjöd in till! Det gör 55 personer i snitt. 500 personer ryms inte vid ett enda tillfälle i kyrkan. Många idéella krafter, särskilt syföreningen, samverkade för att ro det hela i land. Vi hade roligt medan det pågick och nu har vi ljusa minnen att njuta av är det Örbergas tur att jubilera. Det börjar bli dags att dra upp riktlinjerna för den festligheten. Vill man koncentrera firandet till en speciell helg eller vill örbergaborna också göra ett jubileumsår? Det finns många trådar att dra i, stenmuséet och missionstidens Örberga, resealtaret och "gravkalken", målningarna i valven, medeltida inventarier t ex häradets först orgel, prins Eugen, Heidenstam, Skäljens fiskeflotta och mycket mycket annat. Det finns ännu tid för tips och synpunkter. Tala med kyrkvärdarna! Hans Merseburg VÅRPROMENADER Vill du vara med vid promenader från Wasagården och Vätterngården, köra en rullstol eller hålla någon under armen? Wasagården torsdag förmiddag, Vätterngården varannan måndag förmiddag. Kontaktperson: diakon Helena Svensson, , , 21

22 Göran Grefbäck berättar om den stora restaureringen åren 1980 till s ombyggnad för 30 år sedan Det är förunderligt att så mycket skönhet och levande tradition har kunnat bevaras i vår församlingskyrka. Men så har det inte alltid varit. Under rationalismens århundrade satte man förnuftet i högsätet, ställde medeltidsskulpturerna i en beläteskammare och kalkade över de gamla kyrkmålningarna. I en gången generation, då allmogen ännu inte var läskunnig, hade man betraktat kyrkans målningar som en Biblia pauperum, en fattigmansbibel, eftersom bilderna var en viktig del av undervisningen. Varje kyrka och samfund måste, när de kommit i otakt med sin samtid, söka anpassa sin verksamhet efter människors verkliga behov. Kyrkan finns ju inte till för sin egen skull, utan för människornas skull. Det är då en väckelse behövs till förnyelse, inte av budskapet, men av de yttre formerna. Kyrkan behöver i var tid förnyas, men förnyelsen måste alltid bygga på traditionens fasta grund. Så skedde i vår kyrka vid reformationen och i den katolska världen vid andra Vatikankonciliet. I år är det 30 år sedan vår Klosterkyrka genomgick en stor restaurering,

23 Det högtidliga återöppnandet Församlingsungdomar bär kors och ljus. Torbjörn Ahlund har därför bett mig berätta både om det som då förverkligades och något om det som ännu återstår att göra. En god vilja till ekumeniskt samarbete manifesterade Moder Henrika och den katolska församlingen med stor generositet, när de i tre år upplät sin vackra kyrka för våra gudstjänster. Även från Kungliga Byggnadsstyrelsens sida möttes våra önskemål ytterst positivt. Förhandlingarna om en restaurering av inleddes med regeringen redan 1973, när Alva Myrdal var kyrkominister. Under tio år blev det för mig många byggmöten och projekteringssammanträden i Stockholm. Förhandlingarna gick bra. Eftersom Vadstena är en liten stad med lågt skatteunderlag. behövde vi endast betala 10 procent av den totala byggkostnaden. Vadstenas och Varnhems klosterkyrkor gynnas när det gäller statsbidrag genom att de jämställs med våra medeltida domkyrkor. Alldeles i slutet av restaureringen gjordes upptäckten att det under putsen i valven fanns rester av medeltida målningar, men inga pengar till att ta fram den. Fortsättning nästa sida 23

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Här är det fest I advent Sång vid ljusbäraren Vi är så glada Marias advent Andra söndagen i advent

Läs mer

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd Sidan 1 av 6 Kyrkoråd Datum 2014-01-28 Plats Vadstena församlingshem kl 17.00-19.05 Beslutande Ingemar Falk ordförande Inga Björklund ledamot Eva Malmberg Gudrun Bramstorp Hovnert Christer Casell tom 16

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Här är det fest I advent Sång vid ljusbäraren Vi är så glada Juldagen Jesu födelse Julsång På natten

Läs mer

DET HÄNDER I KYRKAN. Maj - Juni S. Kyrkogatan 10, Strömstad mån, ons-fre kl

DET HÄNDER I KYRKAN. Maj - Juni S. Kyrkogatan 10, Strömstad mån, ons-fre kl DET HÄNDER I KYRKAN Maj - Juni 2017 S. Kyrkogatan 10, Strömstad 0526-183 00 mån, ons-fre kl. 10-12 www.svenskakyrkan.se/stromstad G ud slösar med färger och former, dofter och smaker. Hela världen är underbar.

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna Tänd ett ljus Vi är så glada

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Vasa församling HÖSTEN Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter

Vasa församling HÖSTEN Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter Vasa församling HÖSTEN 2016 Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter Söndag 2 oktober kl. 11.00 Den helige Mikaels dag HÖG Stefan Martinsson, predikant Tore Bennshagen, celebrant Söndag 2 oktober kl.

Läs mer

Sommar i Vasa. Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA

Sommar i Vasa. Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA Sommar i Vasa Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA Församlingsblad NR 2 SOMMMAREN 2012 Allting är Herrens... Allting är Herrens och allt har han skapat, skapat i kärlek och gett

Läs mer

Valinformation för Vadstena och Dal

Valinformation för Vadstena och Dal KYRKPORTEN Valinformation för Vadstena och Dal Söndagen den 20 september väljer Svenska kyrkans medlemmar vilka som ska företräda dem i församlingen, stiftet och kyrkomötet. De olika grupperna i Vadstena

Läs mer

Datum Dag EV Kyrkoår 1/1/2016 Fredag Luk 13:6-9 Nyårsdagen 1/2/2016 Lördag Upp 19: /3/2016 Söndag Mark 11:15-19 Söndagen efter nyår 1/4/2016

Datum Dag EV Kyrkoår 1/1/2016 Fredag Luk 13:6-9 Nyårsdagen 1/2/2016 Lördag Upp 19: /3/2016 Söndag Mark 11:15-19 Söndagen efter nyår 1/4/2016 Datum Dag EV Kyrkoår 1/1/2016 Fredag Luk 13:6-9 Nyårsdagen 1/2/2016 Lördag Upp 19:11-16 1/3/2016 Söndag Mark 11:15-19 Söndagen efter nyår 1/4/2016 Måndag Ps 23 1/5/2016 Tisdag Ps 40:1-6 1/6/2016 Onsdag

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

VÅRDNÄS FÖRSAMLING Höst 2011

VÅRDNÄS FÖRSAMLING Höst 2011 VÅRDNÄS FÖRSAMLING Höst 2011 Ett vänligt ord Hösten innebär ofta nya sammanhang, nya människor och nya rutiner. Arbete och skola har börjat efter en längre ledighet som många gånger bryter av rutiner som

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Norrahammars kyrka 10.30-12.30 Öppen för stillhet, ljuständning. Sandseryds kyrka 11.00 Gudstjänst med dop

Norrahammars kyrka 10.30-12.30 Öppen för stillhet, ljuständning. Sandseryds kyrka 11.00 Gudstjänst med dop Onsdag 6 juni, Nationaldagen Stenbäcken 18.00-21.00 Kvällsvåfflan 10 kronor Sverigeleken för stora och små Tipspromenad m.m. Sega gubbar spelar sommarmusik i trädgården Se startsidan för mer info Lördag

Läs mer

Musik. Gudstjänster. Café. Utflykter

Musik. Gudstjänster. Café. Utflykter Musik Gudstjänster Café Utflykter Sommar 2017 Sommarutflykter Utflykterna går med buss som startar från Hackeforsgården, passerar Hjulsbro och vändplatsen vid sidan av Ekholmens centrum. Anmäl var du vill

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Församlingsblad. Advent, Jul och Nyår Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam

Församlingsblad. Advent, Jul och Nyår Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam Församlingsblad Advent, Jul och Nyår 2016 Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam Till Dig Ett nytt nådens år från Herren ekonomiskt kanske Herren också bjuder in oss till något nytt. Nu behöver

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Pastorns tankar. Temagudstjänster om bön vårterminen Herre, lär oss att be!

Pastorns tankar. Temagudstjänster om bön vårterminen Herre, lär oss att be! Pastorns tankar Det himmelska hemmet! En dag tar vårt jordiska liv slut. Det vet vi alldeles säkert. Min gamla mor fick hembud för en tid sedan. Hon var nästan 91 år och vägde drygt 30 kilo. De sista åren

Läs mer

SANKT FRANSISCUS NYTT

SANKT FRANSISCUS NYTT Församlingsbladet för Sankt Fransiscus församling, Segeltorp, Stockholm Avslutning Fredag den 19 december i tredje adventsveckan avslutad vi i församlingen årets verksamhet eller om man så vill inledde

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

GRATTIS TILL DITT BARN

GRATTIS TILL DITT BARN GRATTIS TILL DITT BARN Information till er föräldrar inför ert barns dop från Vänersborg och Väne-Ryrs församling Jag vill lyckönska till ert barn och inbjuda till dop När vi står med ett nyfött barn i

Läs mer

Guds fred. Torbjörn Ahlund Kyrkoherde

Guds fred. Torbjörn Ahlund Kyrkoherde Vadstena och Dals församlingsblad Nr 2/2012 Guds fred När du läser det här brevet har vi firat påsk 2012 i våra församlingar. Ljuset har tänts i mörkret och vi firar kyrkans tillit till att hoppet segrar

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Ett enklare och mer logiskt kyrkoår. Förslag till kyrkomötesbeslut. Motivering. Kyrkomötet Motion 2012:33 av Per Ingvarsson

Ett enklare och mer logiskt kyrkoår. Förslag till kyrkomötesbeslut. Motivering. Kyrkomötet Motion 2012:33 av Per Ingvarsson Kyrkomötet Mot 2012:33 Kyrkomötet Motion 2012:33 av Per Ingvarsson Ett enklare och mer logiskt kyrkoår Förslag till kyrkomötesbeslut Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att inför nästa evangeliebok

Läs mer

Medlemsbrev 2:2012. För styrelsen i Linköpings Domkyrkas Vänner

Medlemsbrev 2:2012. För styrelsen i Linköpings Domkyrkas Vänner Medlemsbrev 2:2012 Efter en kall vinter och vår så går vi nu mot en skön sommartid för rekreation och njutning. Sommaren är också en tid då vår Domkyrka erbjuder ett rikt och varierat utbud. Domkyrkokaplan

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON

Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON Marta, du är anställd på Equmeniakyrkans Region Nord. När började du där och vad har du för arbetsuppgifter? - Jag började jobba i september, men tjuvstartade

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Gilla oss på Facebook

Gilla oss på Facebook & Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling www.svenskakyrkan.se/lerum Beröringspunkten Beröringspunkten är en mötesplats för alla som vill stanna upp en stund och låta sig bli berörda. En

Läs mer

Pastorns tankar. Du får naturligtvis vara helt anonym men har också möjlighet att skriva ditt namn.

Pastorns tankar. Du får naturligtvis vara helt anonym men har också möjlighet att skriva ditt namn. Pastorns tankar Förbön är något centralt i den kristna församlingen. Gång efter annan uppmanar oss nya testamentet att be, både enskilt och tillsammans. I samband med våra förmiddagsgudstjänster kommer

Läs mer

Nr 4: 2014 Y R K N Y T T

Nr 4: 2014 Y R K N Y T T K Nr 4: 2014 Y R K N Y T T Frälsarkransen en livboj i vardagen 1995 satte biskop Martin Lönnebo ihop den första Frälsarkransen. Hans tanke var att den skulle bli ett redskap för bön, meditation och för

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

Det händer i Lidingö församling. sommaren 2011. 1 juni - 28 augusti. jungfru marie nycklar Foto: Miriam Nordgren

Det händer i Lidingö församling. sommaren 2011. 1 juni - 28 augusti. jungfru marie nycklar Foto: Miriam Nordgren Det händer i Lidingö församling sommaren 2011 1 juni - 28 augusti jungfru marie nycklar Foto: Miriam Nordgren 2 Mer information om Caféerna, Samtalsgruppen, och Musik i sommarkväll finns på sista sidan

Läs mer

Värnamo Pastorat Församlingsrådet i Värnamo församling 2014-2015 140224 1.

Värnamo Pastorat Församlingsrådet i Värnamo församling 2014-2015 140224 1. Församlingsrådet i Värnamo församling 2014-2015 140224 1. Plats och tid: Prostgården i Värnamo kl 18.30 19.40 Thomas Borglin Tommy Jönsson Victoria Liljekvist Sara Green Helena Persson Helén Håkansson

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

SOCIETAS SANCTAE BIRGITTAE XCVII GENERALKAPITEL

SOCIETAS SANCTAE BIRGITTAE XCVII GENERALKAPITEL ORDNING FÖR SOCIETAS SANCTAE BIRGITTAE XCVII GENERALKAPITEL I VADSTENA 19 24 JULI 2016 GENERALKAPITLET 2016 SAMLAS KRING ORDEN: Må hans kärleks eld omsluta dig och må han beskära dig vila på sin välsignade

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

Pilgrimsfärd för tillit Taizéhelg för unga vuxna april TAIZÉ. Jönköping april

Pilgrimsfärd för tillit Taizéhelg för unga vuxna april TAIZÉ.  Jönköping april Pilgrimsfärd för tillit Taizéhelg för unga vuxna 20-22 april www.taize2018.se TAIZÉ Jönköping 20 20-22 april 18 Lämna vardagen ett slag. Gör ett avsteg från krav och stress. Träffa människor med olika

Läs mer

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. I detta nummer, bl a: Se oss på: http://www.vetlandaallianskyrka.se

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. I detta nummer, bl a: Se oss på: http://www.vetlandaallianskyrka.se Försam lings nytt Nr: 34 program mars april 2014 I detta nummer, bl a: Från pastorns penna Barn o Ungdomsverksamheten Program för mars, april 2014 Ekonomi Vision och mål (måldokument) Annonser mm. mm.

Läs mer

DET HÄNDER I KYRKAN. September. S. Kyrkogatan 10, Strömstad mån, ons-fre kl

DET HÄNDER I KYRKAN. September. S. Kyrkogatan 10, Strömstad mån, ons-fre kl DET HÄNDER I KYRKAN September 2016 S. Kyrkogatan 10, Strömstad 0526-183 00 mån, ons-fre kl. 10-12 www.svenskakyrkan.se/stromstad September och terminsstart för verksamheter. I detta nummer av församlingsbladet

Läs mer

2013/2014. konfirmand

2013/2014. konfirmand 1 2013/2014 konfirmand Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson K Nr 3: 2013 Y R K N Y T T Foto: Yngve Ivarsson Kan Gud älska en medioker medelmåtta? Vissa människor och möten sätter spår i oss och avtryck i våra hjärtan. Det hade varit en intensiv period med massor

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Program för EFS i Töllsjö. Program för EFS i Töllsjö. Januari April Januari April 2017

Program för EFS i Töllsjö. Program för EFS i Töllsjö. Januari April Januari April 2017 Program för EFS i Töllsjö Program för EFS i Töllsjö Januari April 2017 Januari April 2017 Januari Servering Vaktmästare Söndag 1/1 Töllsjö kl 17.00 Grupp 1 Lars Töllenius Jonas Ljunggren Solveig mfl Elisabeth

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. april - maj. februari T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. april - maj. februari T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D FÖRSAMLINGSBLAD april - maj februari 2015 P I N G S T K Y R K A N T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D Det är femtio dagar mellan Påsk och Pingst, två av våra största kristna högtider. Tiden mellan

Läs mer

Svenska Kyrkan Bjärreds församling Församlingsnytt Våren 2016

Svenska Kyrkan Bjärreds församling Församlingsnytt Våren 2016 Svenska Kyrkan Bjärreds församling Församlingsnytt Våren 2016 Ägget är också en symbol för uppståndelsen! 2016 VårFörsamlingsnytt Bjärred.indd 1 15/02/16 10:02 Kyrkoherden har ordet... Efter en kall och

Läs mer

november måndag 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag

november måndag 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag 23 måndag november 48 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag 48 november fredag 27 lördag 28 1:a sön. i advent 29 Ett nådens år Sak 9:9-10 Upp 3:20-22 Matt 21:1-9 Ps 24 30 måndag november 49 1 tisdag 2 onsdag

Läs mer

CENTRUMKYRKAN. i Skånes Fagerhult SEPTEMBER-NOVEMBER 2011 VÄLKOMMEN

CENTRUMKYRKAN. i Skånes Fagerhult SEPTEMBER-NOVEMBER 2011 VÄLKOMMEN CENTRUMKYRKAN i Skånes Fagerhult SEPTEMBER-NOVEMBER 2011 VÄLKOMMEN TÄNKVÄRT Du vet väl om att du är värdefull Du vet väl om att du är värdefull Att du är viktig här och nu Att du är älskad för din egen

Läs mer

Kristendomen. Mikael C. Svensson

Kristendomen. Mikael C. Svensson Kristendomen Mikael C. Svensson Jesus Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Maria och Josef kan inte få barn. Ängeln Gabriel visar sig för Maria och säger att hon ska föda guds son. Jesus

Läs mer

Näsums Kyrkoblad. Fira Påsk i din kyrka!

Näsums Kyrkoblad. Fira Påsk i din kyrka! Näsums Kyrkoblad Nr 1/2010 Mars- Juni 2010 Fira Påsk i din kyrka! Barnen i grupperna välkomnar alla redan på Palmsöndagens familjegudstjänst då vi har stor fest och final på årets Fastekampanj och upptakt

Läs mer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer 1 Tunadalskyrkan 161127 Första Advent Hosianna- välsignad är han som kommer Idag är det festdag i kyrkorna. Det är första dagen på det nya kyrkoåret, Nyårsdag med nya möjligheter och nya påminnelser om

Läs mer

Sankt Mikaels Katolska Församling Växjö

Sankt Mikaels Katolska Församling Växjö Sankt Mikaels Katolska Församling Växjö Församlingsbrev Påsken 2010 1 Kyrkoherdens påskhälsning De tre påskdagarna världshistorien förändras Vi närmar oss snabbt kyrkoårets absoluta höjdpunkt som kallas

Läs mer

Välkommen till 100% konfirmand

Välkommen till 100% konfirmand Välkommen! 2016-2017 2 Välkommen till 100% konfirmand Så här fungerar det! Du som konfirmand skall samla ihop minst 100 poäng! Det finns 4 olika block. se sida 5, blocken har mellan 40-50 möjliga poäng

Läs mer

när ni samlas har var och en

när ni samlas har var och en Vadstena och Dals församlingsblad Nr 3/2012 Gud kan använda alla och alla har något att bidra med. Citatet i rubriken är hämtat från 1 Kor 14:26. Paulus använder också bilden av kyrkan som en kropp, där

Läs mer

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FRAMTIDSPARTIET I OSKARSHAMNS KOMMUN EN ÖPPEN OCH VÄLKOMNADE En öppen folkkyrka ska ha plats för alla, oavsett var man befinner sig på trons väg. Det ska vara enkelt att

Läs mer

Nr 2: 2014 Y R K. Västra Karaby kyrka i vårskrud. Foto: Åsa Kalén N Y T T

Nr 2: 2014 Y R K. Västra Karaby kyrka i vårskrud. Foto: Åsa Kalén N Y T T K Nr 2: 2014 Y R K Västra Karaby kyrka i vårskrud. Foto: Åsa Kalén N Y T T Bär barnet på sanningen om livets innersta hemlighet? Så kom den äntligen, den stora födelsedagen. Två vuxna hade blivit föräldrar

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

September / Oktober 2014

September / Oktober 2014 September / Oktober 2014 Foto: John Redstig Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem. September 2014 V Dat Dag Tid Samling 36 2 tisd 19:00 Omsorgsgruppen 3 onsd

Läs mer

Värnamo Pastorat Församlingsrådet i Värnamo församling 2014 2015 140616 1. Plats och tid: Församlingshemmet i Värnamo kl. 18.30 19.

Värnamo Pastorat Församlingsrådet i Värnamo församling 2014 2015 140616 1. Plats och tid: Församlingshemmet i Värnamo kl. 18.30 19. Församlingsrådet i Värnamo församling 2014 2015 140616 1. Plats och tid: Församlingshemmet i Värnamo kl. 18.30 19.55 Elsie Håkansson Helen Håkansson Sara Green Katarina Blomberg Victoria Liljeqvist Thomas

Läs mer

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Jag har märkt att vi kristna ibland glömmer hur fantastiskt det är att känna Jesus. Vi blir

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

Och det är bara några bra skäl till att bli konfirmand. Välkommen!

Och det är bara några bra skäl till att bli konfirmand. Välkommen! Du blir tagen på allvar för den du är. Det är roligt och kul. Du upplever gemenskap. Du träffar gamla och nya vänner. Du får åka på läger. Du får veta vad kristen tro handlar om. Och det är bara några

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Kyrkofullmäktige 11-22 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-05-27 kl. 19.00-19.45

Kyrkofullmäktige 11-22 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-05-27 kl. 19.00-19.45 PROTOKOLL PARAGRAF NR SIDA Kyrkofullmäktige 11-22 1(7) PLATS DATUM OCH TID FÖR MÖTET Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-05-27 kl. 19.00-19.45 BESLUTANDE Rolf Eknefelt (Sfk), ordförande Börje Duvell (Kr),

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Pilgrimssommar. Klosterområdet i Vadstena. 27 juni 8 augusti

Pilgrimssommar. Klosterområdet i Vadstena. 27 juni 8 augusti Pilgrimssommar Klosterområdet i Vadstena 2016 27 juni 8 augusti 1 2 Måndag 27 juni n 18.00 Pilgrims yoga, Munkträdgården (nedanför Pilgrimscentrum) Eva Seilitz Tisdag 28 juni 18.00 Mässa med sånger från

Läs mer

Välkomna till våra gudstjänster i Träslövs kyrka

Välkomna till våra gudstjänster i Träslövs kyrka Församlingens hemsida: www.svenskakyrkan.se/traslov samt Varbergsposten Träslövs församlingsexp tel 0340-20 10 30 är öppen mån-fre 9:30-12:00, tis 13.00-15.00 Gunnarsgårdsgatan 2, 432 37 Varberg. E-mail:

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Församlingsblad. Torestorp, Öxabäck & Älekulla Hösten 2013

Församlingsblad. Torestorp, Öxabäck & Älekulla Hösten 2013 Församlingsblad Torestorp, Öxabäck & Älekulla Hösten 2013 Förtroendeval 2 Alphakurs 2 Gemenskapshelg 3 Församlingskväll 3 Kyrkoval 4-5 På gång 6 Döpta & Kontakt 7 Gudstjänster 8 Förtroendeval Församlingen

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

Välkommen till. Missionskyrkan. april - juni 2015

Välkommen till. Missionskyrkan. april - juni 2015 Välkommen till Missionskyrkan april - juni 2015 Sommartid Ockelbo Missionskyrka N. Åsgatan 26 816 31 Ockelbo 0297 423 37 Exp.tid tisd - onsd 10-12 ockelbo.missionskyrka@ telia.com Pg. 29 54 46-9 Bg. 336

Läs mer

Sommarblad från kyrkorna i Kållered

Sommarblad från kyrkorna i Kållered Sommarblad från kyrkorna i Kållered www.metodistkyrkan.se www.svenskakyrkan.se/kallered www.kallered.missionskyrkan.se Hej då Tomas! Tack för ditt fantastiska och mångåriga goda arbete i Kållered. Sju

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Våren 2016

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Våren 2016 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Våren 2016 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-10466 E-mail: info@hastenskyrkan.se Hemsida:

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

Kyrklig samverkan i Visby stift

Kyrklig samverkan i Visby stift SAMHÄLLSINFORMATION TILL HUSHÅLLEN Kyrklig samverkan i Visby stift Vi värnar om en öppen folkkyrka som tar ansvar i samhället. Kyrkan ska synas, höras och vara tillgänglig för alla. Dess främsta uppgift

Läs mer

Kyrkoår och evangeliebok

Kyrkoår och evangeliebok Introduktion till avsnittet Evangelieboken i Psalmer och Sånger Kyrkoår och evangeliebok Den första kristna församlingen samlades från början till gudstjänst på söndagen, Herrens dag (t.ex. 1 Kor 16:2).

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Sommar i kyrkan FÖRSAMLINGSBLADET

Sommar i kyrkan FÖRSAMLINGSBLADET Sommar i kyrkan FÖRSAMLINGSBLADET Lidköpings församling Sommarnummer 2009 Fyren Hur navigerar man rätt mellan skär och grund under livet? Hur hittar man en trygg hamn när livets oroliga vågar slår mot

Läs mer

Församlingsnytt hösten 2012

Församlingsnytt hösten 2012 Församlingsnytt hösten 2012 Redaktionen Ansvarig utgivare: www.bjarredsforsamling.se Öresundsvägen 9 kyrkoherde Eva Landberg Tryckt hos Tryckfolket AB,Malmö 237 35 Bjärred bjarredsforsamling@svenskakyrkan.se

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September - November Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September - November Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE September - November 2014 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

Andreasakademin Inspiration och fördjupning för vuxna Våren 2016

Andreasakademin Inspiration och fördjupning för vuxna Våren 2016 Andreasakademin Inspiration och fördjupning för vuxna Våren 2016 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2013-11-18 1 (6) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Åkersberga Kyrkliga Centrum 18 november kl.19.30-20.20 Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

Händer i Lagunda församling

Händer i Lagunda församling Händer i Lagunda församling Tacksägelse- och allhelgonatid Torsdag 9 oktober 18 Lectio divina, Biskopskulla kyrka Bibelsamtal där man lyssnar till ett kortare avsnitt ur Bibeln flera gånger. Mellan varje

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Sommaren 2016 Munka Ljungby församling

Sommaren 2016 Munka Ljungby församling Sommaren 2016 Munka Ljungby församling Foto: Henrik Nilsson Sommarmusik - onsdagar kl 18.30 Össjö / Tåssjö / Munka Ljungby Alla onsdagar under juni-juli-augusti är det antingen Mässa eller Sommarmusik

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer