Piteå stad Piteå landskommun. Hortlax kommun Piteå kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Piteå stad Piteå landskommun. Hortlax kommun Piteå kommun"

Transkript

1 eo förteekoios över Arkiv som omfattar Piteå stad Piteå landskommun Norrfjärdens kommun Hortlax kommun Piteå kommun Föreningar, folkrörelser och företag eotra Arkivet

2 Flera ämnen finns att studera. Bland annat hur man påverkades under första världskriget, bibliotekens framväxt, fritids- och ungdomsfrågor, skolans och bebyggelsens utveckling. Kommunens Centralarkiv är öppet för alla. Vi hjälper Dig att hitta det Du söker. Öppettider Måndag - Fredag (15 maj - 31 augusti ) Post och besöksadress Svartuddsvägen PITEÅ Tfn Fax E-post INNEHÅLLSFÖRTECKNING Historik... 3 Piteå stad... 4 Piteå landskommun... 8 Hortlax kommun Norrfjärdens kommun...13 Piteå kommun...15 Förening-, folkrörelse- o företag

3 CENTRALARKIVET Historik Redan på 1300-talet hade Piteåälvens dalgång en bofast befolkning av nybyggare. I början på 1400-talet byggdes en kyrka på den nuvarande kyrkplatsen i Öjebyn, vilken ort från denna tid blev centrum för Piteå socken, som då omfattade även Hortlax, Norrfjärden, Älvsbyn, Arvidsjaur och Arjeplog som sträckte sig från gränsfjällen mot Norge till kusten vid Bottniska viken eller ca 235 kvadratmil. Arvidsjaur och Arjeplog blev egna socknar år För Älvsbyn var det dags att bryta sig ur gemenskapen år Norrfjärden och Hortlax blev egna kommuner 1916 resp Piteå stad bildades den 12 maj 1621 genom privilegiebrev av Gustav II Adolf. Staden flyttades från Öjebyn till Piteå år 1667 efter en brand juli Vid ryska plundringen 1721 brann rådstugan liksom alla andra byggnader ner. En mängd dyrbara handlingar gick då förlorade. Det tredje rådhuset byggdes år 1829, den byggnad där idag Piteå museum har sin verksamhet. En utredning om återförening av kustkommunerna i Piteå-området till en storkommun, har präglat första hälften av 1960-talet och den 1 januari 1967 slog man samman Piteå stad, Piteå landskommun, Hortlax och Norrfjärdens kommuner till Piteå vidgade stad. När en enhetlig beteckning, kommun, infördes 1971 upphörde begreppen stad och landskommun. Kommunens arkivlokal I det nya stadshuset, som stod klart för inflyttning 1969, finns kommunens centralarkiv med en golvyta på 270 m 2 och plats för hyllmeter arkivmaterial. Hit överförs de kommunala förvaltningarnas arkivhandlingar för slutlig förvaring. Därför finns arkiv Enligt arkivlagen är myndigheternas arkiv en del av vårt kulturarv. Viktiga handlingar från kommunens olika verksamheter ska därför bevaras, vårdas och hållas tillgängliga. Det omfattar sådana handlingar som är värdefulla för forskningen, handlingar som behövs av rättssäkerhetsskäl och för att allmänheten ska kunna kontrollera de kommunala myndigheterna. Vad finns att ta del av? I centralarkivet finns arkiv från när den kommunala organisationen infördes i Sverige. Dessa arkiv kommer från myndigheterna inom Piteå stad och Piteå landskommun från 1863, Norrfjärden och Hortlax kommuner från 1916 resp Här förvaras också ett 20-tal förenings-, folkrörelse- och företagsarkiv. 3

4 PITEÅ STAD Arbetslöshetsnämnden Protokoll Centrala Byggnadskommittén Liggare, register Protokoll Inkomna skrivelser Räkenskaper Drätselkammaren Protokoll Barnavårdsnämnden Koncept Protokoll Diarie Diarie Liggare, register Liggare, register Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser Ämnesordnade handl Ämnesordnade handl Räkenskaper Räkenskaper Ritningar Fotografier 1955 Bostadsnämnden Övriga handlingar Protokoll I Drätselkammarens arkiv finns bl a - Piteå stads previlegiebrev 12 maj 1621 Brandbefälet - Kantor Olov Selinus kvarl.skap. Protokoll Tävlingsritningar till Piteå stads nya Brandstyrelsen hotellbyggnad, 1901 Protokoll Jubileumsutställning, Nattfestivalen, Byggnadsnämnden Protokoll Elverket Koncept Protokoll Diarie Liggare, register 1915 Liggare, register Inkomna skrivelser Ämnesordnade handl Ämnesordnade handl Räkenskaper Statistik Ritningar

5 Exekutionsverket Protokoll Räkenskaper Fattigvårdsstyrelsen Protokoll Koncept Diarie Liggare, register Inkomna skrivelser Ämnesordnade handl Räkenskaper Folkbiblioteksstyrelsen Protokoll Liggare, register Ämnesordnade handl Räkenskaper Statistik Tidningsurklipp Övriga handlingar I arkivet finns historik om folkbibliotekets bildande och utveckling, , Hamndirektionen Protokoll Koncept Liggare, register Inkomna skrivelser Ämnesordnade handl Räkenskaper Statistik Ritningar Fotografier/tidn urklipp Hemhjälpsnämnden Protokoll Inkomna skrivelser Hyresnämnden Protokoll Diarie Inkomna skrivelser Ämnesordnade handl Hälsovårdsnämnden Protokoll Koncept Diarie Liggare, register Inkomna skrivelser Ämnesordnade handl Idrotts- och fritidsnämnden Protokoll Inkomna skrivelser Ämnesordnade handl Räkenskaper I Idrotts- och fritidsnämndens arkiv finns handlingar om invigning av Sporthallen Norrmalmia från Livsmedelsnämnden Liggare, register Löne- och avtalsnämnden Protokoll Liggare, register Inkomna skrivelser Ämnesordnade handl Räkenskaper Statistik Magistraten Lagböcker, författn, handels- o firmaregister Nykterhetsnämnden Protokoll Diarie Liggare, register 1934 Inkomna skrivelser Ämnesordnade handl Pensionsnämnden Protokoll Liggare, register Inkomna skrivelser Ämnesordnade handl Räkenskaper Pitebygdens Vägnämnd Protokoll Inkomna skrivelser Ämnesordnade handl

6 Planteringsnämnden Diarie Protokoll Inkomna skrivelser Ämnesordnade handl 1966 Polischefen Räkenskaper Protokoll Räkenskaper Socialnämnden Protokoll Polisfullmäktige Diarie Protokoll Liggare, register Inkomna skrivelser Polisnämnden Ämnesordnade handl 1966 Protokoll Räkenskaper Liggare, register 1960 Inkomna skrivelser Stadsfullmäktige Ämnesordnade handl 1916 Protokoll Koncept Räkenskaper Diarie Liggare, register Samarbetsnämnd (Pitekommunernas) Ämnesordnade handl Protokoll I arkivet finns handlingar om: - Järnvägsinvigning, 1915 Sammanläggningsdelegerade årsjubileum, 1921 Protokoll Reglementen, Stadsvapen, Diarie Folkminnen från Piteå, 1943 Ämnesordnade handl Bibanor från norra stambanan till Piteå, Räkenskaper I Sammanläggningsdelegerades arkiv finns - Konung Gustaf VI Adolfs besök, 1952 Piteå Utredningen. - Avtäckning av CJ Boströms byst, 1935 Skolstyrelsen Taxeringsnämnden Protokoll Inkomna skrivelser Koncept Diarie Tullkammaren Liggare, register Ämnesordnade handl Inkomna skrivelser Räkenskaper Ungdomsstyrelsen Statistik Protokoll Ritningar Diarie I Skolstyrelsens arkiv finns bl a protokoll från Inkomna skrivelser Undervisnings- o ekonominämnden, Vattenverket - Byggnadskommittén, Protokoll Lekskolenämnden, Liggare, register Första betyget finns från Piteå stads folkskola, Inkomna skrivelser Ämnesordnade handl Räkenskaper Socialbyråstyrelsen I Vattenverkets arkiv finns protokoll från Protokoll Vattenledningskommittén,

7 Vägbyggnadsdirektionen Hotellbyggnadskommittén Protokoll Ämnesordnade handl Räkenskaper (Piteå stadshotell) Innehåller handlingar angående väganläggning Piteå stad - Bergsvikens färjställe. STIFTELSER Stiftelsen Piteåhem Yrkesskolan i Piteå stad Protokoll (Parkskolan) Innehåller översikt av generalplanen och Liggare, register stadsplanearbetet med tonvikt på Anne- Ämnesordnade handl lundsområdet. Räkenskaper Överförmyndaren Liggare, register Ämnesordnade handl KOMMITTÉR Bibanekommittén Ämnesordnade handl Innehåller handlingar angående Järnvägsbygge från Piteå till Norra stambanan (Älvsbyn). 7

8 PITEÅ LANDSKOMMUN Arbetslöshetsnämnden Ämnesordnade handl Protokoll Räkenskaper Inkomna skrivelser Statistik Räkenskaper Ritningar Arbetarsmåbruksnämnden Civilförsvarsnämnden Protokoll Protokoll Inkomna skrivelser Ämnesordnade handl Räkenskaper Familjebidragsnämnden Barnavårdsnämnden Protokoll Protokoll Ämnesordnade handl Koncept Räkenskaper Liggare, register Inkomna skrivelser Fattigvårdsstyrelsen Ämnesordnade handl Protokoll Räkenskaper Diarie Liggare, register Biblioteksstyrelsen Inkomna skrivelser Protokoll Ämnesordnade handl Liggare, register Räkenskaper Ämnesordnade handl Räkenskaper Hemhjälpsnämnden Statistik Protokoll Inkomna skrivelser Brandstyrelsen Protokoll Hälsovårdsnämnden Protokoll Byggnadsnämnden Koncept Protokoll Diarie Diarie Inkomna skrivelser Liggare, register

9 Hästuttagningsnämnden Räkenskaper Liggare, register Statistik Idrottsnämnden Nykterhetsnämnden Protokoll Protokoll Inkomna skrivelser Diarie Ämnesordnade handl Inkomna skrivelser Kommunalfullmäktige Pensionsnämnden Protokoll Protokoll Liggare, register Koncept Inkomna skrivelser Liggare, register Räkenskaper Inkomna skrivelser I Kommunalfullmäktiges arkiv finns bl a : Ämnesordnade handl Originalexemplar av kommunens vapen- Räkenskaper sköld samt mallar till sigill från Handlingar angående kommunens av- Skolstyrelsen slutningsfest 17/ Protokoll Koncept Kommunalnämnden Diarie Protokoll Liggare, register Koncept Inkomna skrivelser Diarie Ämnesordnade handl Liggare, register Räkenskaper Inkomna skrivelser Statistik Ämnesordnade handl Fotografier Räkenskaper I Skolstyrelsens arkiv finns protokoll från: Statistik Styrelsen för yrkesundervisn, 1945 Kommunalnämndens arkiv innehåller bl a 1958 Johan O Löfgrens kvarlåtenskap, Allmänna avdelningen, Undervisningsnämnden, Kommunalhem och sjukhem - Betygsnämnden, Protokoll Byggnadskommittérade, Liggare, register Lärobokskommittén, Ämnesordnade handl Klasskonferenser i Sjulnäs, Räkenskaper Första betyget finns från Pitholm och Långnäs, Kristidsnämnden Protokoll Socialnämnden Liggare, register Protokoll Liggare, register Inkomna skrivelser Lönenämnden Ämnesordnade handl Protokoll Statistik Diarie Liggare, register Turistnämnden Inkomna skrivelser Protokoll Ämnesordnade handl Övriga handl

10 Valnämnden Överförmyndaren Protokoll Protokoll Liggare, register u å Vägbyggnadsdirektionen Ämnesordnade handl Ämnesordnade handl Innehåller handlingar ang väg- och brobyggen. Piteå landskommuns kommunvapen som fastställdes av Kungl. Maj:t den 6 november Om färgsättningen står att läsa: I fält av guld en sparre, åtföljd nedan av ett treblad, bägge röda. 10

11 HORTLAX KOMMUN Arbetarsmåbruksnämnden Förvaltades under Hälsovårdsnämnden Arbetslöshetsnämnden Protokoll Liggare, register Inkomna skrivelser Räkenskaper Barnavårdsnämnden Protokoll Liggare, register Inkomna skrivelser Ämnesordnade handl Räkenskaper Brandstyrelsen Ämnesordnade handl Byggnadsnämnden Protokoll Diarie Liggare, register Inkomna skrivelser Räkenskaper Statistik Ritningar Civilförsvarsnämnden Inkomna skrivelser Familjebidragsnämnden Protokoll Inkomna skrivelser Ämnesordnade handl Räkenskaper Fattigvårdsstyrelsen Protokoll Diarie Liggare Inkomna skrivelser Ämnesordnade handl Räkenskaper I Fattigvårdsstyrelsens arkiv finns protokoll från byggnadskommittén för ålderdomshemmet i Hortlax, Hemhjälpsnämnden Protokoll Inkomna skrivelser Räkenskaper Hälsovårdsnämnden Protokoll Inkomna skrivelser Ämnesordnade handl Räkenskaper Idrotts- och fritidsnämnden Protokoll Inkomna skrivelser

12 Inkvarteringsnämnden Pensionsnämnden Protokoll Protokoll Liggare, register Liggare, register Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser Ämnesordnade handl Ämnesordnade handl Kommunalfullmäktige Skolstyrelsen Protokoll Protokoll Liggare, register Liggare, register Ämnesordnade handl 1907 Inkomna skrivelser I kommunalfullmäktiges arkiv finns medlems- Räkenskaper böcker från Svenska Sågverksindustriar- Statistik betarförbundet (enskilda individer), Ritningar I skolstyrelsens arkiv finns protokoll från: Kommunalnämnden - Betygsnämnden, Protokoll Skolbyggnadskommittén, Diarie Första betyget finns från Hortlax mindre Liggare, register folkskola, Inkomna skrivelser Ämnesordnade handl Socialbyråstyrelsen Räkenskaper Protokoll Statistik I kommunalnämndens arkiv finns protokoll från: Socialnämnden - Brandutskottet, Protokoll Förvaltningsbyggnadskommittén, Diarie Fastighetsutskottet, Liggare, register Industrikommittén, Inkomna skrivelser Emil Hedkvists donationsfond, Ämnesordnade handl Räkenskaper Kommunalstämma Statistik Protokoll Ritningar Kristidsnämnden Styrelsen för Hortlax skyddade verkstad Liggare, register Protokoll Inkomna skrivelser Räkenskaper Taxeringsnämnden Protokoll Lönenämnden Protokoll Turistnämnden Inkomna skrivelser Protokoll Räkenskaper Överförmyndaren Nykterhetsnämnden Liggare, register Protokoll Liggare, register Inkomna skrivelser Ämnesordnade handl

13 NORRFJÄRDENS KOMMUN Arbetarsmåbruksnämnden Protokoll Familjebidragsnämnden Inkomna skrivelser Protokoll Ämnesordnade handl Liggare, register Räkenskaper Räkenskaper Arbetslöshetsnämnden Fattigvårdsstyrelsen Protokoll Protokoll Liggare, register Räkenskaper Inkomna skrivelser Räkenskaper Folkbiblioteksstyrelsen Protokoll Barnavårdsnämnden Liggare, register Protokoll Ämnesordnade handl Liggare, register Räkenskaper Inkomna skrivelser Statistik Ämnesordnade handl Räkenskaper Hemhjälpsnämnden Protokoll Brandstyrelsen Inkomna skrivelser Protokoll Räkenskaper Byggnadsnämnden Hälsovårdsnämnden Protokoll Protokoll Diarie Diarie Inkomna skrivelser Liggare, register Ämnesordnade handl 1921 Inkomna skrivelser Ämnesordnade handl Räkenskaper Räkenskaper Ritningar

14 Idrotts- och fritidsnämnden Skolstyrelsen Protokoll Protokoll Ämnesordnade handl Liggare, register I arkivet finns idrottshallskommitténs proto- Inkomna skrivelser koll, Ämnesordnade handl Räkenskaper Kommunalfullmäktige Statistik Protokoll I Skolstyrelsen arkiv finns protokoll från: Liggare, register Betygsnämnden, Inkomna skrivelser Synenämnden, Valnämndens protokoll ingår med vissa årgångar. - Kommittérade ang skolärenden, Kommunalnämnden - Byggnadskommittén, Protokoll Intressenterna i Rosviks småskolehus, Diarie Liggare, register Styrelsen för Hermods realskola, Inkomna skrivelser Ämnesordnade handl Första betyget finns från Porsnäs mindre Räkenskaper folkskola, Statistik Socialnämnden Kristidsnämnden Protokoll Protokoll Liggare, register Liggare, register Inkomna skrivelser Räkenskaper Ämnesordnade handl Statistik Lönenämnden Protokoll Överförmyndaren Räkenskaper Liggare, register Nykterhetsnämnden Protokoll Inkomna skrivelser Ämnesordnade handl Pensionsnämnden Protokoll Liggare, register Inkomna skrivelser Ämnesordnade handl

15 Barnavårdsnämnden Byggnadsnämnden Protokoll Protokoll 1967 Liggare, register Diarie 1967 Ämnesordnade handl Ämnesordnade handl 1967 Räkenskaper Statistik 1967 Barnavårdsnämndens verksamhet överfördes I arkivet finns bl a fritidshusinventering till nyinrättad social centralnämnd 1/ från 1968 och 1976 samt statistik över bostadsbyggande. Barn- och utbildningsnämnden (1/ ) Skolstyrelsen (- 30/6 1997) Fritidsnämnden ( ) Protokoll Idrotts- och fritidsnämnden ( ) Koncept Protokoll Diarie Diarie 1967 Liggare, register Liggare, register 1977 Ämnesordnade handl Ämnesordnade handl 1938 Tidningsurklipp Statistik 1966 I arkivet ingår bl a beslut och handlingar från: I arkivet ingår bl a: - Skolst fördelningsgrupp ( ) - Beslut från Sambu (samarbetsorgan - Skolledarkonferenser för skola, social, kultur och fritid) - SSA-råd (Samråd mellan skola och - Gästböcker från Kullens vandrarhem näringsliv) samt Strömlida - Fortbildningskommittén - Historik från idrotts- o sportanläggn - Musikskolans programhäfte - Statistik över gästnätter vid turistanl - Betyg- o skolkataloger samt klasslistor Fr o m 1992 slog man samman fritids - Norrmalmprojektet nämnden och kulturnämnden till en kultur- och fritidsnämnd. Bostadsförmedlingsnämnd Protokoll Gatu- och trafiknämnd Statistik Protokoll Fr o m 1992 övergick verksamheten till Diarie byggnadsnämnden och från 1/ Statistik Stiftelsen Hyresbostäder. Verksamheten överfördes till byggnadsnämnden från

16 Fr o m 1988 utgör kommunstyrelsen Nordsvenska Dagbladet/Norrbottens trafiknämnd och ärendehandläggning Allehanda 1904, sker genom särskilt trafikutskott. Miljö- och hälsoskyddsnämnden (1983 Hamnstyrelsen 1998) Protokoll Hälsovårdsnämnden ( ) Liggare, register Protokoll Ämnesorde handl Koncept 1966 Statistik Diarie Fr o m 1/ handläggs hamnfrågor av Ämnesordnade handl 1967 kommunstyrelsen. I arkivet ingår bl a vattenanalyser. Fr o m 1999 kommer miljö- o hälsoskydds- Kommunstyrelsen nämnden och byggnadsnämnden att slås Protokoll 1967 samman till en gemensam nämnd. Koncept Diarie 1967 Nykterhetsnämnden Liggare, register 1966 Protokoll Inkomna skrivelser 1974 Nykterhetsnämndens verksamhet överför- Ämnesordnade handl 1880 des till nyinrättad social centralnämnd Räkenskaper / Statistik 1967 Film- o bandupptagning 1966 Personalnämnden ( ) Övrigt 1966 Lönenämnden ( ) I Kommunstyrelsens arkiv ingår bl a beslut Protokoll 1967 och handlingar från: Koncept Kommunfullmäktige Diarie Trafiksäkerhets-, jubileums- och centrala Liggare, register 1975 byggnadskommittén Ämnesordnade handl Närings-, konsument- och trafikutskott Sammanst av upptagn Teaterpremiär, 1967 I arkivet ingår beslut och handlingar från: - Förteckning över förtroendevalda - Förhandl delegationen samt anpass - Fastighetsakter och byggnadskontrakt ningsgruppen - Bandupptagn från kommunfullmäktiges - Arbetsmiljö- samt förslagskommittén sammanträden - Personalvårdsgruppen - Filmupptagn från kommunsammanslagn. - Datortek samt 350 årsjubileet - Ledn- och beredn grupp för arbetsmarknadsfrågor Kulturnämnden ( ) - Kommunkanalen (personalinformation) Protokoll Dokumentation om internutbildningar Koncept Diarie 1978 Kommunrevisionen I arkivet finns bl a beslut från biblioteksut- I revisionens arkiv finns protokoll, årsredoskottet, verkställande utskottet samt konst görelser, ink och utg skrivelser, rapporter, kommittén. Fr o m 1992 slog man samman revisionsplaner samt revisionsberättelser kulturnämnden och fritidsnämnden till en från Delar av ovanstående handlingar kultur- och fritidsnämnd. finns före 1976 arkiverade tillsammans med Biblioteket i Öjebyn förvarar följande tidningar: kommunfullmäktiges bilagor samt berörd Norrbottens-Posten myndighets arkiv. 16

17 Räddn- och beredskapsnämnd (1993 -) Turistnämnden Räddningsnämnden ( ) Protokoll Brandstyrelsen ( ) Innehåller även parkkommitténs protokoll, Kommunstyrelsen tillika brandstyrelsen ( ) Fr o m 1971 sammanslogs turistnämnden Protokoll 1980 samt idrotts- o fritidsnämnden till en nämnd, Koncept 1972 fritidsnämnden. Diarie 1980 Liggare, register 1969 Ungdomsstyrelsen Inkomna skrivelser 1969 Protokoll Ämnesordnade handl Diarie Statistik 1955 Ämnesordnade handl I arkivet finns bl a information om utryck- Handlingar ang fritidsgården Ladan ingår. ningar från 1955 samt kompletta beredskaps- Fr o m 1980 överfördes ungdomsverksamoch skyddsplaner från heten till fritidsnämnden. Socialnämnden Valnämnden Protokoll 1967 I valnämndens arkiv finns röstlängder från Koncept 1981 förrättade val fr o m mandatperiod Diarie 1973 Liggare, register 1950 Övrigt Ämnesordnade handl 1884 SFS (Statens författningssamling) I arkivet ingår bl a beslut och handlingar Ett exemplar per år fr o m 1689 finns från: förvarade. - Samrådsgrupper (tidigare förtroenderåd , boenderåd ) - Pensionärsråd - Handikappråd - Flyktingteam - Omsorgsplaner - Barnomsorgsinformation i form av trycksak - Sesamprojekt (barnomsorg) - Barnomsorgshistorik Fr o m 1/ överfördes barnomsorgsverksamheten till barn- och utbildningsnämnden. 17

18 Förenings-, folkrörelseoch företagsarkiv Auktionskammaren Protokoll Räkenskaper Bergsvikens Badhusförening ( ) Hortlax sockens andels tvättstugeförening ( ) Protokoll Ämnesordnade handl Räkenskaper Fastighets AB Ärlan Protokoll Räkenskaper Bolaget bildades 30/ genom avtal med KA Forsén AB. Ombildades till Piteå Energiverk AB 1/ Fåröns vägsamfällighet Ämnesordnade handl Handl om väg- och brobygge över Fårösundet. Föreningen Blomsterfonden Protokoll Liggare, register Ämnesordnade handl Räkenskaper Föreningen Folkets Hus upa Bergsviken Protokoll Ämnesordnade handl Räkenskaper Infjärdens Tvätt- och Badhusförening Protokoll Liggare, reigster Ämnesordnade handl Räkenskaper Kolers såg & Hyvleri Ämnesordnade handl Räkenskaper Munksunds Byggnadsförening Protokoll Liggare, register Ämnesordnade handl Räkenskaper Norrfjärdens arbetarkommun Protokoll Liggare, register Ämnesordnade handl Räkenskaper Nykterhets ( )- samt Blåbandsföreningen ( ) Protokoll Liggare, register Pitebygdens Forskarförening Protokoll Ämnesordnade handl

19 Piteortens trafiksäkerhetskommitté Protokoll Statistik Statistikuppgifter avser trafikolyckor. Verksamheten överfördes till en kommunal trafiksäkerhetskommitté 1967 vilken ombildades till gatu- o trafiknämnd 1980 och tillfördes byggnadsnämnden Fr o m 1988 utgör kommunstyrelsen trafiknämnd med ett särskilt trafikutskott. Piteå Badhus AB Ämnesordnade handl Räkenskaper Piteå distrikts Samorganisation av Svenska Såg- och Industriarbetarförbundet Protokoll Piteå sockens socialdemokratiska kretsorganisation Protokoll Piteå stads fruntimmersförening Protokoll Liggare, register Inkomna skrivelser Räkenskaper Pressklipp Piteå stads föreläsningsförening Räkenskaper Piteå stads Sjukhjälpsförening Protokoll Räkenskaper Piteå Älvdahls arbetarkommun Protokoll Rosfors Bruk & Såg i Piteå landskommun Räkenskaper Skeppare - Sociteten Ämnesordnade handl Socialdemokratiska Kommunfullmäktigegruppen i Piteå landskommun Protokoll Storfors och Bergsvikens Arbetares Begravningskassa Protokoll Räkenskaper Sällskapet i Piteå Jultomtar Protokoll Räkenskaper Tallen i Piteå Fastighets AB Protokoll Inkomna skrivelser Ämnesordnade handl Räkenskaper Bolaget bildades 1964 i o m byggandet av busstation inom kvarteret Tallen avvecklades bolaget och inventarier samt byggnad överläts till kommunen. Tvättstugeföreningen i Norrfjärdens kommun Protokoll Ämnesordnade handl Räkenskaper Öjebyns Tvätt ek förening Protokoll Liggare, register Inkomna skrivelser Ämnesordnade handl Räkenskaper Öjebyns lokalförening av Rädda barnens Riksförbund Protokoll Sandöns vägsamfällighet i Norrfjärden Ämnesordnade handl Räkenskaper

20 S KRIBENTEN/ACCIDENSTRYCKERIET 98 04

21

22

Förteckning över de kommunala arkiven

Förteckning över de kommunala arkiven 2016-11-23 Förteckning över de kommunala arkiven 1971- Kommunfullmäktige 1971- Kommunstyrelsen 1971- Barn- och utbildningsnämnden/barn- och ungdomsnämnden 2003- Byggnadsnämnden 1971-1991 Centrala byggnadskommittén

Läs mer

KOMMUNARKIVET VÄNERSBORG

KOMMUNARKIVET VÄNERSBORG KOMMUNARKIVET VÄNERSBORG 2 VÄNERSBORG KOMMUNARKIV Postadress Kommunarkivet Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Besöksadresser (Kontakta arkivarie först) 1) Arkiv och arkivkontor Vänersborg kommun Sundsgatan

Läs mer

HYLTE KOMMUNTRÄD. Femsjö kommun Hylte kommun Färgaryds kommun Långaryds kommun Drängsereds kommun

HYLTE KOMMUNTRÄD. Femsjö kommun Hylte kommun Färgaryds kommun Långaryds kommun Drängsereds kommun Kommunarkivet HYLTE KOMMUNTRÄD Femsjö kommun Färgaryds kommun Hylte kommun 1952-1973 Långaryds kommun Drängsereds kommun Kinnareds kommun Torups kommun Jälluntofta kommun Södra Unnaryds kommun Torups kommun

Läs mer

ONSLUNDA SKÅNE-TRANÅS SPJUTSTORP. Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i

ONSLUNDA SKÅNE-TRANÅS SPJUTSTORP. Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i ONSLUNDA SPJUTSTORP SKÅNE-TRANÅS Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i Onslunda kommun 1863 1951 Onslunda storkommun 1952-1968 Skåne-Tranås kommun 1863 1951 Spjutstorps

Läs mer

REGISTER ÖVER ARKIVBILDARE I SÖDERKÖPINGS STAD (1973)

REGISTER ÖVER ARKIVBILDARE I SÖDERKÖPINGS STAD (1973) REGISTER ÖVER ARKIVBILDARE I SÖDERKÖPINGS STAD 1863-1970 (1973) Stadsfullmäktige 1863-1970 Drätselkammaren 1863-1970 Sammanläggningsdelegerade Söderk.-Aspveden 1970 Lönenämnden 1947-1970 Hälsovårdsnämnden

Läs mer

Kommunbildningar i Laxå

Kommunbildningar i Laxå Kommunbildningar i Laxå 1862 1863 1910 1946 1952 1967 1971 Socknar under församlingsprästens ledning Borgeliga kommuner kommunaltsjälvstyre: Bodarne, Finnerödja Skagershults och Tiveds kommuner Bodarne

Läs mer

YSTADS STADSARKIV. ARKIV FRÅN LANDSKOMMUNER VILKA UPPGÅTT I YSTADS KOMMUN

YSTADS STADSARKIV. ARKIV FRÅN LANDSKOMMUNER VILKA UPPGÅTT I YSTADS KOMMUN 1 YSTADS STADSARKIV. ARKIV FRÅN LANDSKOMMUNER VILKA UPPGÅTT I YSTADS KOMMUN Senast uppdaterad 2001-09-13. Landskommuner 1863-1950, storkommuner 1951-1970. Handlingar kan ha överförts till Ystads kommun.

Läs mer

BESTÅNDSREGISTER. Kommunarkivet i Östra Göinge. Arkivbildare 25 BROBY - EMMISLÖVS HEMHJÄLPSNÄMND 43 BROBY KOMMUN BADHUSSTYRELSEN

BESTÅNDSREGISTER. Kommunarkivet i Östra Göinge. Arkivbildare 25 BROBY - EMMISLÖVS HEMHJÄLPSNÄMND 43 BROBY KOMMUN BADHUSSTYRELSEN Kommunarkivet i Östra Göinge 25 BROBY - EMMISLÖVS HEMHJÄLPSNÄMND 43 BROBY KOMMUN BADHUSSTYRELSEN 44 BROBY KOMMUN BARNAVÅRDSNÄMNDEN 67 BROBY KOMMUN BIBLIOTEKSSTYRELSEN 45 BROBY KOMMUN BRANDSTYRELSEN 75

Läs mer

F d landskommuner (1863-1951) som nu ingår i Lunds kommun

F d landskommuner (1863-1951) som nu ingår i Lunds kommun F d landskommuner (1863-1951) som nu ingår i Lunds kommun Bonderups kommun. Kommunalstämmans arkiv Bonderups kommun. Kommunalfullmäktiges arkiv Bonderups kommun. Kommunalnämndens arkiv Bonderups kommun.

Läs mer

A. Protokoll 1950-1954 A 1

A. Protokoll 1950-1954 A 1 Hyllsektion 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Kommunalstämmans arkiv A. Protokoll 1950-1954 A 1 Kommunalfullmäktiges arkiv A. Protokoll Sammanträdesprotokoll med bilagor 1950-1973 A 1 Bilagor

Läs mer

BESTÅNDSREGISTER. Katrineholms kommunarkiv. Placering. Arkivbildare. Arkiv 1 ARKIVET FÖR SKOLSTYRELSEN 1 KATRINEHOLMS KOMMUN SKOLSTYRELSEN

BESTÅNDSREGISTER. Katrineholms kommunarkiv. Placering. Arkivbildare. Arkiv 1 ARKIVET FÖR SKOLSTYRELSEN 1 KATRINEHOLMS KOMMUN SKOLSTYRELSEN bildare Katrineholms kommunarkiv ARKIVET FÖR SKOLSTYRELSEN KATRINEHOLMS KOMMUN SKOLSTYRELSEN 4 KATRINEHOLMS KOMMUN DUVEHOLMSSKOLAN DUVEHOLMSSKOLAN 5 KATRINEHOLMS KOMMUN, UNGDOMSUPPFÖLJNINGEN KATRINEHOLMS

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv. G = Räkenskaper. Verifikationer 1906-1910 G 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv. G = Räkenskaper. Verifikationer 1906-1910 G 1 Hyllsektion 82 -. 85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv A = Protokoll 1863-1931 A 1 E= Handlingar 1868-1869 E 1 Utlåningsbok 1907-1945 G 1 Kyrkostämmans arkiv.

Läs mer

Hyllsektione 82-85. INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Gryts socken Kommunalstämman/Kommunalfullmäktiges/Kommunalnämndes arkiv

Hyllsektione 82-85. INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Gryts socken Kommunalstämman/Kommunalfullmäktiges/Kommunalnämndes arkiv Hyllsektione 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Gryts socken Kommunalstämman/Kommunalfullmäktiges/Kommunalnämndes arkiv A = Protokoll Kommunalstämmans protokoll 1863-1945 A 1 Kommunalfullmäktiges

Läs mer

Arkivbildare på Örebro stadsarkiv kommunala arkiv

Arkivbildare på Örebro stadsarkiv kommunala arkiv Arkivbildare på Örebro stadsarkiv kommunala arkiv 2011-02-17 Gamla kommuners arkiv Storkommuners arkiv Örebro stads arkiv Örebro kommuns arkiv Förkommunala arkiv Interkommunala arkiv Kommunala bolags arkiv

Läs mer

Arkivguide. för Uppsala stadsarkiv. Teckning ur Ärentuna folkskolestyrelses arkiv

Arkivguide. för Uppsala stadsarkiv. Teckning ur Ärentuna folkskolestyrelses arkiv Arkivguide för Uppsala stadsarkiv Teckning ur Ärentuna folkskolestyrelses arkiv INNEHÅLLSFÖRTECKNING Arkivguiden innehåller uppgifter om Stadsarkivets arkivbestånd. Förteckningen anger arkivbildarens namn

Läs mer

Jönköpings stadsarkiv

Jönköpings stadsarkiv Jönköpings stadsarkiv I äldre tider förvarades stadens brev, privilegier och andra viktiga dokument i en stor, svart kista. Idag finns Jönköpings stadsarkiv i nya moderna lokaler i Arkivhuset. Stadsarkivet

Läs mer

1. LERUM (16) BESTÅNDSREGISTER LERUMS KOMMUNARKIV. 1. Lerums kommun Skallsjö kommun

1. LERUM (16) BESTÅNDSREGISTER LERUMS KOMMUNARKIV. 1. Lerums kommun Skallsjö kommun BESTÅNDSREGISTER LERUMS KOMMUNARKIV 2012-01-12 1 (16) Infrasupport Sofia Särdquist kommunarkivarie 0302-52 11 16 BESTÅNDSREGISTER LERUMS KOMMUNARKIV 1. Lerums kommun 1863-1968 2. Skallsjö kommun 1863-1968

Läs mer

Linköpings stadsarkiv ARKIVBILDARREGISTER

Linköpings stadsarkiv ARKIVBILDARREGISTER Linköpings stadsarkiv ARKIVBILDARREGISTER Aktuellt: 1 oktober 2015 Inledande anmärkningar Arkivbildarregistret redovisar i nummerordning samtliga identifierade arkivbildare i Stadsarkivet. Av registret

Läs mer

Ämnesförslag och idéer till uppsatser och projektarbeten. Örebro Stadsarkiv

Ämnesförslag och idéer till uppsatser och projektarbeten. Örebro Stadsarkiv Ämnesförslag och idéer till uppsatser och projektarbeten Örebro Stadsarkiv Ämnesområden för uppsatser och projektarbeten med material från Örebro Stadsarkiv En hel del handlingar finns digitalt på stadsarkivets

Läs mer

Beståndsregister - Falkenbergs kommunarkiv

Beståndsregister - Falkenbergs kommunarkiv Beståndsregister - Falkenbergs kommunarkiv Typ Arkiv År ABILDS KOMMUN 1863 1951 Abilds folk- och fortsättningsskola - ABILDS KOMMUN 1863 1951 Abilds skogsallmänning 1933 1949 ABILDS KOMMUN 1863 1951 Abilds

Läs mer

GNARPS KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar

GNARPS KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden 3 Barnavårdsnämnden Bostadsförmedlingsnämnden

Läs mer

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

BERGSJÖ KOMMUN. och Hassela kommuner i Nordanstigs kommun. 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden

BERGSJÖ KOMMUN. och Hassela kommuner i Nordanstigs kommun. 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar 1974 gick Bergsjö kommun samman med Gnarps, Harmångers och Hassela kommuner i Nordanstigs kommun. Nummer Akivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbruksnämnden

Läs mer

Askers storkommun. Socialnämnden.

Askers storkommun. Socialnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers storkommun. Socialnämnden. 2014-12-17 Historik Verksamhetstid 1952-1970, handlingar omfattar tiden 1926-1972 Askers storkommun bildades den 1 januari 1952 genom

Läs mer

HASSELA KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar. 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden

HASSELA KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar. 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Arbetslöshetsnämnden 3 Barnavårdsnämnden

Läs mer

Askers kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Askers kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers kommun. Fattigvårdsstyrelsen. 2014-12-17 Historik Handlingarna omfattar åren 1921-1952, verksamhetstid 1922-1951 Den 1 november 1846 skiljs fattigförsörjningen

Läs mer

BESTÅNDSREGISTER VAXHOLMS STAD. Arkivbildare Arkiv 68 AB VAXHOLMSBOSTÄDER 71 AB WAXHOLMSBÅTAR 146 ABF, VAXHOLMSAVDELNINGEN

BESTÅNDSREGISTER VAXHOLMS STAD. Arkivbildare Arkiv 68 AB VAXHOLMSBOSTÄDER 71 AB WAXHOLMSBÅTAR 146 ABF, VAXHOLMSAVDELNINGEN bildare VAXHOLMS STAD 68 AB VAXHOLMSBOSTÄDER 71 AB WAXHOLMSBÅTAR 146 ABF, VAXHOLMSAVDELNINGEN 112 ABF:S BIBLIOTEK, VAXHOLMSAVDELNINGEN 135 ARKIVMYNDIGHETEN 132 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 72 BARN-, UTBILDNINGS-

Läs mer

Askers kommun. Nedre fattigvårdsroten.

Askers kommun. Nedre fattigvårdsroten. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers kommun. Nedre fattigvårdsroten. 2014-12-17 Historik Handlingarna omfattar åren 1919-1921, verksamhetstid 1870-1921 Den 1 november 1846 skiljs fattigförsörjningen

Läs mer

ANDRARUM BRÖSARP ELJARÖD FÅGELTOFTA

ANDRARUM BRÖSARP ELJARÖD FÅGELTOFTA ANDRARUM BRÖSARP ELJARÖD FÅGELTOFTA Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i Andrarums kommun 1863 1951 Brösarps kommun 1863 1951 Brösarps storkommun 1952 1968 Eljaröds kommun

Läs mer

Arkivreglemente för Köpings kommun

Arkivreglemente för Köpings kommun REGLEMENTE 1 (6) Arkivreglemente för Köpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 116 Förutom arkivlagens och arkivförordningens bestämmelser om arkivvård gäller följande reglemente för den

Läs mer

Arkiv i Regionarkivet på Gotland

Arkiv i Regionarkivet på Gotland 1 Arkiv i Regionarkivet på Gotland I listan nedan hittar du de verksamheter vars arkiv helt eller delvis förvaras hos oss. Tidsangivelser avser handlingarna, inte verksamhetstiden. Nya leveranser tillkommer

Läs mer

Östra Orust kommun Skolstyrelsen

Östra Orust kommun Skolstyrelsen Östra Orust kommun 96- Skolstyrelsen Innehållsförteckning A. PROTOKOLL I. Skolstyrelsens protokoll med bilagor II. Skolbyggnadskommitténs protokoll med bilagor III. Östra Orust yrkesskola IV. Diverse protokoll

Läs mer

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV 1 SVENSKT FÖRENINGSLIV ÄR UNIKT! Sverige är det föreningsrikaste

Läs mer

1 VÄXJÖ KOMMUNARKIV 2013-09-01

1 VÄXJÖ KOMMUNARKIV 2013-09-01 VÄXJÖ KOMMUNARKIV 2013-09-01 1 2 Personal: Kerstin Johansson Marie Ulmhed Postadress: Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress: Kulturarvscentrum Småland Sandvägen 15, 352 45 Växjö Telefon: Kerstin tel. 0470-413

Läs mer

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-25 Historik Historik för. (Verksamhetstid 1923-1936, handlingar omfattar tiden 1923-1937) Den första förordningen om fattigvård i Sverige kom i juni 1871. I

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Arkivreglemente ÖFS 2010:1 Fastställd av Kommunfullmäktige 1991-12-16, 156 Historik: Kommunfullmäktige1995-12-11, 200, 2000-08-14, 69, 2006-11-27, 98, 2010-04-12, 51 (Dnr

Läs mer

Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden.

Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden. 2014-12-18 Historik Handlingar omfattar tiden 1920-1970, verksamhetstid 1952-1970 Axberg, Ervalla, Hovsta och

Läs mer

RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN

RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN 56 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare RÅNEÅ

Läs mer

Anmärkningar. Verksamhets- och revisionsber Seriesignum: A 3

Anmärkningar. Verksamhets- och revisionsber Seriesignum: A 3 Årsmötesprotokoll A 1 1 1966 1994 Serien i arkivkartong. 1986 saknas. I denna volymen ingår också A:2, och A:3. 1997 1997 Ingår i volym F14:1. Styrelseprotokoll A 2 1957 1994 Serien i arkivkartong. Ingår

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 ARKIVREGLEMENTE FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antaget av fullmäktige 2000-05-15, 52 Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård

Läs mer

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare Översikt arkivbildare NÄSSJÖ SOCKEN (KOMMUN) 6 Uppgifter om arkivbildaren Arkivbildarens namn NÄSSJÖ SOCKEN (KOMMUN) 6 Alternativa namn Verksamhetstid NADkategori Verksamhetstyp Geografisk hemvist Verksamhetsort

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN. Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn

FAGERSTA KOMMUN. Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn FAGERSTA KOMMUN Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn 1 INLEDNING... 2 Utbildnings- och fritidsnämnden ARKIVFÖRTECKNING...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden 1 NR 67 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kultur och Fritidsnämnden GÄLLER FR O M...2007-10-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum

Läs mer

Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd.

Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1906-1925 I början av 1900-talet var samhällets barnavårdande uppgifter fördelade

Läs mer

Örebro stad. Överförmyndaren.

Örebro stad. Överförmyndaren. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Överförmyndaren. 2014-10-03 Historik Handlingarna i Örebro stad. Överförmyndaren omfattar tiden 1925-1972. År 1845 kom en förordning enligt vilken varje

Läs mer

Askers storkommun. Kommunalfullmäktige.

Askers storkommun. Kommunalfullmäktige. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers storkommun. Kommunalfullmäktige. 2014-12-17 Historik Verksamhetstid 1952-1970, handlingar omfattar tiden 1950-1970 Kommunalfullmäktige i Askers storkommun sammanträdde

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//99:1. Utskriftsdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 99

KOMMUNFULLMÄKTIGE ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//99:1. Utskriftsdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 99 Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING KOMMUNFULLMÄKTIGE Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare KOMMUNFULLMÄKTIGE 99 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare KOMMUNFULLMÄKTIGE 99 Uppgifter

Läs mer

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkivförteckning Protokoll A Protokoll med bilagor och handlingar (A1) Övriga protokoll (A2) Utgående handlingar (B) Verksamhets. Och revisonsberättelser med

Läs mer

JÄTTENDALS KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar

JÄTTENDALS KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén 3 Barnavårdsnämnden 4 Brandstyrelsen 5 Byggnadsnämnden 6 Civilförsvarsnämnden

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads sjukhem.

Örebro stad. Örebro stads sjukhem. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads sjukhem. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1912-1954, handlingarna omfattar tiden 1912-1953 Örebro Stads Sjukhem invigdes år 1912 och togs

Läs mer

Innehållsförteckning 2 (7)

Innehållsförteckning 2 (7) 2 (7) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Arkivbeskrivning för barn och utbildningsnämnden... 3 1. Barn och utbildningsnämndens organisation och verksamhet... 3 2. Arkivansvar inom barn och

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen. 2016-04-14 Historik Handlingar omfattar tiden 1853-1951, verksamhetstid 1919-1951. Den första förordningen om fattigvård i Sverige

Läs mer

ILSBO KOMMUN. Jättendals kommuner i Harmångers kommun. 1 Arbetarsmåbruksnämnden / Egnahemskommittén 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden

ILSBO KOMMUN. Jättendals kommuner i Harmångers kommun. 1 Arbetarsmåbruksnämnden / Egnahemskommittén 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Från 1952 gick Ilsbo kommun samman med Harmångers och Jättendals kommuner i Harmångers kommun. Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbruksnämnden

Läs mer

se Jättendals kommun: Kommunalstämman

se Jättendals kommun: Kommunalstämman Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbrukarnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Arbetslöshetsnämnden 3 Barnavårdsnämnden

Läs mer

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Några råd i skötsel av föreningshandlingar Sundsvalls kommuntryckeri, 2008 Ordning och reda Dagligen översköljs vi av information från alla håll - från medier,

Läs mer

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, 0531-526013 lina.radegard@bengtsfors.se ARKIVBESKRIVNING Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Arkivbeskrivning för c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2007:26 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 17 september 2007 (Utl 2007:102) (Ersätter Kfs 1995:50) Innehållsförteckning

Läs mer

Följande har publicerats i stadsarkivets dokumentarkiv december 2012 november 2016

Följande har publicerats i stadsarkivets dokumentarkiv december 2012 november 2016 Följande har publicerats i stadsarkivets dokumentarkiv december 2012 november 2016 http://www.orebro.se/stadsarkivetsdokumentarkiv Örebro Allmänna rådstugan Röstlängder 1817-1888 Arbetshuset för barn (Stiftelsen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 1996-12-17, 225 Blad 1(6) KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv. Några råd i skötsel av föreningshandlingar

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv. Några råd i skötsel av föreningshandlingar Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Några råd i skötsel av föreningshandlingar 1 2 I dagens samhälle översköljs vi dagligen av information från alla håll - från medier, myndigheter, organisationer

Läs mer

AB Marks Hyresbostäder.

AB Marks Hyresbostäder. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Marks Hyresbostäder. 2014-10-13 Historik Historik för AB Marks Hyresbostäder. (GF:119) 1959 köpte Örebro stad aktierna i AB Marks tegelbruk. Avsikten var att den mark

Läs mer

Örebro stad. Parknämnden.

Örebro stad. Parknämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Parknämnden. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1962-1970, handlingarna omfattar tiden 1944-1971 Utredning År 1957 insättades en Park-och idrottsnämnd som

Läs mer

ARKIVBILDARE VERKSAMHETSTID

ARKIVBILDARE VERKSAMHETSTID AB Edsvikens vatten- och avloppsverk 1920-1950 AB Erik Sundberg 1947- AB Gillbo vatten- och avloppsverk 1943-1950 AB Norrvikens Villastad 1906-1965 AB Rotebro Egna Hem 1906-1921 AB Sollentunaholm 1962-1984

Läs mer

Kommunalnämnden. 1 1941-1951 Innehåller även register

Kommunalnämnden. 1 1941-1951 Innehåller även register signum A Protokoll 1 1941-1951 Innehåller även register signum C Diarium 1 1944-1945 signum D1 Mantalslängder 1 1942 2 1943 3 1944 4 1945 5 1946 6 1947-1948 7 1949-1950 8 1951-1952 signum D2 Taxeringslängder

Läs mer

Innehåll. De politiska partierna...30 Repetitionsfrågor De politiska partierna...31

Innehåll. De politiska partierna...30 Repetitionsfrågor De politiska partierna...31 Innehåll Riksdagen...5 Var finns riksdagen?...6 Vad gör riksdagen?...7 Hur arbetar riksdagen?...8 Repetitionsfrågor Riksdagen...11 Regeringen...13 Vad gör regeringen?...14 Hur arbetar regeringen?...15

Läs mer

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 1 1966 1994 Serien i arkivkartong. 1986 saknas. I denna volymen ingår också A:2, och A:3. Styrelseprotokoll A 2 1957 1994 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Verksamhets- och

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av stadsledningskontoret 2015:27 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2015 (Utl 2015:153) (Ersätter Kfs 2007:26)

Läs mer

Lännäs kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Lännäs kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-26 Historik Verksamhetstid 1919-1951, handlingar omfattar tiden 1869-1951 Den första förordningen om fattigvård i Sverige kom i juni 1871. I Lännäs hade kommunalnämnden

Läs mer

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 1 1966 1994 Serien i arkivkartong. 1986 saknas. I denna volymen ingår också A:2, och A:3. Styrelseprotokoll A 2 1957 1994 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Verksamhets- och

Läs mer

Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola.

Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1895-1968 Grundades år 1895 Örebro praktiska språk- och handelsskola

Läs mer

Lillkyrka kommun. Kommunalnämnden.

Lillkyrka kommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Lillkyrka kommun. Kommunalnämnden. 2015-01-14 Historik Historik för. ( Handlingar omfattar tiden 1880-1951 ) Lillkyrka kommun var belägen mellan Glanshammar i väster,

Läs mer

Morlanda kommun 1863-1951 Fattigvårdsstyrelsen

Morlanda kommun 1863-1951 Fattigvårdsstyrelsen Morlanda kommun 863-95 Fattigvårdsstyrelsen Innehållsförteckning A. PROTOKOLL I. Fattigvårdsstyrelsens protokoll, huvudserie II. Fattigvårdskommitténs protokoll B. KONCEPT FINNS EJ C. Diarier D. LIGGARE

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

HUVUDREGLEMENTE FÖR LULEÅ KOMMUNS NÄMNDER

HUVUDREGLEMENTE FÖR LULEÅ KOMMUNS NÄMNDER LULEÅ KOMMUN HUVUDREGLEMENTE 1 (11) 2015/1477-00 2015-12-14 Gunilla Lundin HUVUDREGLEMENTE FÖR LULEÅ KOMMUNS NÄMNDER Dokumentet innehåller en beskrivning av de rutiner och regler som gäller för kommunens

Läs mer

HÅLLBARHET. Ett arkiv skall återspegla föreningens verksamhet!

HÅLLBARHET. Ett arkiv skall återspegla föreningens verksamhet! Att ta hand om sina papper och skapa ett arkiv är viktigt både för föreningar, privatpersoner, företag och myndigheter. Arkivet blir en faktabank, dit man går för att jämföra och kontrollera uppgifter:

Läs mer

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare BARKERYD KOMMUN 5

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare BARKERYD KOMMUN 5 Översikt arkivbildare BARKERYD KOMMUN 5 Uppgifter om arkivbildaren Arkivbildarens namn BARKERYD KOMMUN 5 Alternativa namn Verksamhetstid NADkategori Verksamhetstyp Geografisk hemvist Verksamhetsort 1863

Läs mer

Ärendets diarienummer Första giltighetsdatum Diarieplanbeteckning 102/06 2006-03-27 003

Ärendets diarienummer Första giltighetsdatum Diarieplanbeteckning 102/06 2006-03-27 003 Ärendets diarienummer Första giltighetsdatum Diarieplanbeteckning 102/06 2006-03-27 003 ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala

Läs mer

Örebro Läns Utställning 1928.

Örebro Läns Utställning 1928. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Utställning 1928. 2014-10-17 Historik Verksamhetstid 1928, handlingarna omfattar åren 1926-1928. Den 21 juni till den 12 augusti 1928 hölls en stor länsutställning

Läs mer

Arkivreglemente för Kristianstads kommun

Arkivreglemente för Kristianstads kommun -1-2014 Arkivreglemente för Kristianstads kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158 att gälla från 2014-11-01. Ersätter nr 452 Inledning Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska

Läs mer

Karlskoga härads Brandstodsförening.

Karlskoga härads Brandstodsförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karlskoga härads Brandstodsförening. 2017-01-03 Historik Handlingarna omfattar åren 1857-1950, verksamhetstid 1857-1948.Karlskoga härads Brandstodsförening

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. Ekeby-Gällersta storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning av Ekeby och

Läs mer

BEHOV AV FLER KOLONILOTTER I PITEÅ

BEHOV AV FLER KOLONILOTTER I PITEÅ MARKNADSUNDERSÖKNING BEHOV AV FLER KOLONILOTTER I PITEÅ Bakgrund: Kultur- och fritidsförvaltningen fick efter kommunfullmäktiges beslut 2009-05-18 62 i uppdrag att i samarbete med miljö- och byggkontoret

Läs mer

Rinkaby kommun. Kommunalnämnden.

Rinkaby kommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Rinkaby kommun. Kommunalnämnden. 2016-04-14 Historik 13. Ringkarleby socken (Beskrifning öfver Örebro län)verksamhetstid 1863-1951, handlingar omfattar tiden 1823-1951

Läs mer

www.visualarkiv.se Introduktion till Visual Arkiv på nätet

www.visualarkiv.se Introduktion till Visual Arkiv på nätet Visual Arkiv på nätet www.visualarkiv.se Introduktion till Visual Arkiv på nätet Alla arkiv, som tex kommunarkiv, landstingsarkiv, föreningsarkiv mfl har förtecknat sina arkivbestånd. En arkivförteckning

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Stadsledningskontoret ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Dokumenttyp Reglemente Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentinformation Arkivreglemente för Umeå kommun Dokumentnamn Arkivreglemente Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården

Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården 1 (8) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KS 2015-03-10, 61 Uppdateras: 2017 Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården Innehållsförteckning 1. Krav på arkivvård

Läs mer

Anmärkningar. Verksamhets- och revisionsber Seriesignum: A 3

Anmärkningar. Verksamhets- och revisionsber Seriesignum: A 3 Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1966 1994 Serien i arkivkartong. 1986 saknas. I denna volymen ingår också A:2, och A:3. 1997 1997 Ingår i volym F14:1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 1957 1994

Läs mer

Örebro kommun. Informationskontoret.

Örebro kommun. Informationskontoret. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Informationskontoret. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-1991, handlingar omfattar tiden 1971-1990 Arkivet är en fortsättning på Örebro Stad. Drätselkammaren

Läs mer

Hedemora kommun. 150 år

Hedemora kommun. 150 år Hedemora kommun 150 år 1863 2013 2013 fyller alla kommuner och landsting i Sverige 150 år. För att uppmärksamma det har kommunarkivet tagit fram denna lilla broschyr. I kommunens arkiv bevaras nämligen

Läs mer

Ställningstagande om bildande av ett gemensamt Arkivcentrum

Ställningstagande om bildande av ett gemensamt Arkivcentrum TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2016-04-05 KS 2016/0342 50044 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ställningstagande om bildande av ett gemensamt Arkivcentrum Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet

Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet Riktlinjer för folkrörelsearkivet Folkrörelsearkivet är en fristående del av kommunarkivet, som är utformad speciellt för föreningar och folkrörelser. Här

Läs mer

Riktlinjer för leverans av handlingar till föreningsarkivet

Riktlinjer för leverans av handlingar till föreningsarkivet Riktlinjer för leverans av handlingar till föreningsarkivet Innehåll Sid Regler för Föreningsarkivet 2 Ansvarsfördelning 3 Vilka handlingar ska levereras 4 Tillvägagångssätt vid leverans av arkivhandlingar

Läs mer

Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS.

Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1992-1998, handlingarna omfattar åren 1991-1997 Bildandet av Tekniska Servicekontoret

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Orust kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Orust kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden Orust kommun 1971- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1971-1998 Ersattes 1999 av Samhällsbyggnadsnämnden. Innehållsförteckning A. PROTOKOLL 1. Hälsovårdsnämnden/Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2. Miljö-

Läs mer

Arkivbestånd. i Simrishamns kommun SIMRISHAMNS KOMMUN. Foto: Alexander Murdzevski Schedvin

Arkivbestånd. i Simrishamns kommun SIMRISHAMNS KOMMUN. Foto: Alexander Murdzevski Schedvin Arkivbestånd i Simrishamns kommun Foto: Alexander Murdzevski Schedvin SIMRISHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning: Öppettider / avgifter Simrishamns kommuns Stamträd Historia Donationer / Fonder / Stiftelser

Läs mer

VAD BÖR SPARAS? Protokoll

VAD BÖR SPARAS? Protokoll INNEHÅLL VAD BÖR SPARAS? s.1 Protokoll s.1 Verksamhets- och revisionsberättelser s.1 Utgående handlingar s.1 Matriklar, medlemsförteckningar s.2 Liggare s.2 Inkomna handlingar s.2 Statistik s.2 Ämnesordnade

Läs mer