CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS MER PÅ WEBBEN! KVALITETSSÄKRING.NU Nr 9 SEPTEMBER 2014 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING Missa inte FLER LYCKADE Featuring PROJEKT LOREM Certifi era IPSUM läkare och Ellora legitimera sequi projektledare sus eatusan descia quo tem UTVECKLA voloreptatem DITT FÖRETAG Rätt ledningssystem hjälper dig på vägen LOREM IPSUM Ellora sequi sus eatusan EXPERTPANEL descia quo tem Experterna voloreptatem om det senaste inom certifi ering LOREM IPSUM Ellora sequi sus eatusan descia quo tem voloreptatem FOTO: FREDRIK HJERLING Nytt EU-direktiv uppmanar till miljömässig och social hänsyn Gabriella Blomgren: Det är mycket viktigt att känna till de tredjepartcertifieringar som finns på marknaden. Avvikelsehantering för vård, omsorg och kvalitet Ring oss på eller besök Förbättra er verksamhet med Sveriges ledande IT-system för stödprocesser

2 2 KVALITETSSÄKRING.NU HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Enligt, sedan länge, genomförda vetenskapliga undersökningar och utredningar har många företag höga kostnader för att hantera och genomföra aktiviteter som inte tillför företaget, medarbetare, kunder eller andra intressenter något mervärde. Certifieringens roll i företagets ekonomiska utveckling Hans-Inge Almgren Chefsrevisor BMG TRADA Certifi ering AB FOTO: PER.E.DAVIDSON De flesta revisorer som verkar på marknaden är kompetenta och har lång erfarenhet av att driva och utveckla företag och organisationer. Det kan vara kostnader för att hantera felaktigheter internt i produktion eller administration, sjukskrivningar och personalbyten, från leverantörer, bristande underhåll och service av utrustning och fordon, reklamationshantering, och återkallelse av produkter, böter och sanktionsavgifter för att man inte följer tillstånd och lagstiftning etcetera. Långsiktig nytta Alla dessa områden berörs på ett eller annat sätt i ISO standarderna för ledningssystem. Därför borde det inte vara svårt för företag och organisationer att erhålla en reell ökning av den interna effektiviteten och den ekonomiska nyttan med att införa ett effektivt ledningssystem. Om man sedan lägger till den långsiktiga nyttan med att certifiera sitt ledningssystem, för att bibehålla den systematiska utvecklingen, är möjligheten till en god ekonomisk utveckling ett faktum. Rätt fokus Problemet för många företag med ett icke certifierat ledningssystem är att det krävs betydligt mer intern fokus, kompetens och tillfälliga konsultinsatser för att hålla ledningssystemet levande över en längre tid. Risken är att det blir ett projekt som drivs under en period och sedan sätts fokus på något annat projekt och ledningssystemet börjar falla i glömska. Därmed blir det sällan en kostnadseffektiv investering för företaget. Här kan en extern revisor från ett ackrediterat certifieringsorgan göra stor nytta. Den stora nyttan med en certifiering av företagets ledningssystem är att fokus på att utveckla den interna effektiviteten, systematiken och verksamhetsutvecklingen behålls över tiden. De flesta revisorer som verkar på marknaden är kompetenta och har lång erfarenhet av att driva och utveckla företag och organisationer. Driva företaget framåt Revisorerna skall ifrågasätta företagets system, ge nya infallsvinklar för att driva företaget framåt. Med rätt fokus och inriktning är de en stor hjälp till företagsledningar och organisationer i det löpande utvecklingsarbetet. Förhoppningsvis ger det även en trygghet till företagets intressenter att man arbetar systemetiskt och utvecklande med sin verksamhet. Axel Olsson Project Manager, Certifi ering & Kvalitetssäkring. FOTO: MEDIAPLANET REDAKTIONEN Att certifiera och kvalitetssäkra sin organisation kan verka komplex och tidskrävande. Denna informationssatsning ämnar för att underlätta processen samt att belysa nyttan av att vara certifierad och kvalitetssäkrad. Trevlig Läsning! LÄS MER PÅ WEBBEN! KVALITETSSÄKRING.NU CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING NR 9, SEPTEMBER 2014 Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Axel Olsson Tel: E-post: Verkställande direktör: Vilhelm Ögren Redaktionschef: Alexandra Ekström Madrid Affärsutvecklare: Richard Waller Layout: Daniel Di Meo Distribution: Dagens Industri, September 2014 Tryckeri: BOLD/DNEX Tryckeri AB, Akalla, V-TAB, Landvetter, Daily Print, Umeå Repro: Bert Lindevall Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Richard Waller Citera oss gärna, men ange källan. Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. Företags- och personcertifikat för arbete i kyl- och värmepumpanläggningar där köldmediet är: CFC, HCFC eller HFC Energiexperter Ventilationsmontörer Värmepumpinstallatörer Högspänningsbrytare Fibertekniker Teletekniker Utbildningsintyg inom Terminering fiber och inom Mobil luftkonditionering Diplomerad Kyl & Värmepumptekniker INSTALLATIONS CERTIFIERING I STOCKHOLM AB Box , Stockholm, Tel , Fax Av SWEDAC ackrediterat certifieringsorgan

3 Vi öppnar dörrar för svenska företag Förtroende mellan företag och organisationer är en förutsättning vid internationell handel. Alla måste kunna lita på att aktörer är kompetenta och att produkter och tjänster följer givna normer och krav, bestämda i internationella överenskommelser. Ackreditering fungerar inom många områden som en garant för att kvalitetssäkringen går rätt till. Genom ackreditering öppnas också dörrar till de flesta marknader i världen. Ackreditering skapar transparens, förutsägbarhet och opartiskhet.... ett öppet system där tillverkare, näringsidkare och tjänstesektorn visar för marknaden att produkter och tjänster uppfyller krav på säkerhet och funktionalitet.... en öppen marknad för laboratorier, certifi eringsorgan och kontrollorgan genom tredjepartsgranskning av kompetens.... rättvis konkurrens genom lika krav på aktörer som certifi erar, provar och kontrollerar produkter och tjänster. En myndighet för kvalitet och säkerhet Som nationellt ackrediteringsorgan kompetensprövar vi organisationer som utför provning, kalibrering, certifi ering och kontroll. Swedacs arbete berör företag och människor i deras dagliga liv i Sverige och utomlands. Vi arbetar för att varor och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga och för stärkt svensk konkurrenskraft. Swedac har 120 anställda 75 på huvudkontoret i Borås och 45 i Stockholm. Hos oss arbetar bland annat ingenjörer, biologer, ekonomer, jurister, statsvetare, administratörer och kommunikatörer. Building Sustainability SGBC14 NORDENS STÖRSTA KONFERENS OM HÅLLBART BYGGANDE, URBAN MILJÖ OCH STADSPLANERING Hur ska städer kunna växa hållbart? Hur kan samhällsbyggandet möta planetens krav? Varför är vi urbana? Och hur kan politikerna utveckla det hållbara byggandet efter årets turbulenta val? Svaren får du på Building Sustainability SGBC14 som arrangeras på Stockholm Waterfront den november. Läs hela programmet och anmäl dig på Huvudarrangörer Medarrangörer Guldsponsorer Silversponsorer Samarbetspartner

4 4 KVALITETSSÄKRING.NU HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Allt fler företag börjar inse vikten av att investera långsiktigt i certifieringar. Det ger en tydlighet gentemot leverantörer och kunder, vilket skapar värde både som kvalitetsgaranti och marknadsföringsverktyg. CERTIFIERINGEN ÄR EN KVALITETSSTÄMPEL LIVSMEDEL Hos Kiwa märks den stora efterfrågan tydligast hos livsmedelsbranschen. Certifieringsbolaget Kiwa Sverige är en del av Kiwakoncernen med kontor i Europa, Asien och Sydamerika. Med 45 anställda i Sverige tar man sig an certifieringar för kvalitet och miljö inom bland annat bygg, energi, livsmedel och lantbruk. Det är framförallt inom livsmedelsproduktion, restauranger och bygg som den största tillväxten sker för tillfället. Ekologiskt i fokus Folk är i dag oerhört måna om att veta vad de äter och var maten kommer i från, säger Kiwas Sverige-vd Hans Lindahl. Det ekologiska intresset är ett väldigt tydligt exempel på det bara under de senaste sex månaderna har försäljningen av ekologiska livsmedel ökat med drygt 50 procent. Det innebär också att Kiwa i dag är störst i Sverige på livsmedelscertifiering enligt KRAVs regler, och märkningen begränsar sig inte bara till slutprodukter. Alla Coops butiker är till exempel KRAV certifierade, vilket bland annat fordrar utbildad personal, ett bra utbud av ekologiska produkter i sortimentet, hållbar energi med grön el samt god särhållning vid lösvikthantering. En stark efterfrågan Livsmedelscertifiering är en allt viktigare kvalitetsstämpel för alla aktörer i livsmedelskedjan, säger Hans Lindahl. Man vet vad man får och betalar för. Jag upplever inte att konsumenterna är särskilt förvirrade kring olika märkningar, utan de är tvärtom väldigt kunniga och intresserade. Kiwa är stora inom ekologiskt och KRAV, men har de senaste åren märkt en stark efterfrågan även på certifieringar inom livsmedelssäkerhet. Säker mat vad det gäller hälsa, hygien och etik är en allt viktigare fråga för många, säger Hans Lindahl. Med detta sagt finns det i Kiwas Sverige-portfölj bland annat möjlighet att certifiera sig enligt IP-Livsmedel, Svenskt Sigill (ursprung, spårbarhet, hygien), EU:s ekologiska löv, BRC (Storbritanniens märkning avseende livsmedelssäkerhet), UTZ (för spårbarhet och arbetsmiljö inom kaffe, te och kakao), ISO/FSSC ( globala standarder för livsmedelssäkerhet) och GLOBAL G.A.P (för ett hållbart lantbruk inom frukt och grönt). KVALITETSSÄKRING.NU Läs fler intressanta artiklar på vår sajt! Hjälp till utlandet Ofta har leverantörer flera olika certifieringar samtidigt, och som oberoende aktör kontrollerar Kiwa att reglerna följs på ett korrekt sätt av företaget. Det är också viktigt att för kunderna belysa de skillnader som trots allt finns, exempelvis när det gäller ekologisk märkning mellan svenska KRAV och EU-ekologiskt. Det är viss skillnad mellan de olika regelverken, säger Hans Lindahl. KRAV går lite djupare. Du ska bland annat använda grön el samt genomgå en kurs i att köra energisnålt samt att det är grundligare regler vad det avser djurvälfärd. Svenska regelverk är generellt tuffare än de internationella. Men det positiva med att ha kontor över hela världen är att vi kan göra kontroller av leverantörer i andra länder, och att vi kan hjälpa exempelvis en turkisk juicetillverkare att bli KRAV-certifierad innan de lanserar i Sverige. Säker mat vad det gäller hälsa, hygien och etik är en allt viktigare fråga för många. Adderar mervärde Livsmedelscertifieringarna kräver en del tid och pengar för företagen, men Hans Lindahl menar att det är en investering som betalar sig. Vi ser allt tydligare att det inte längre uppfattas som en pålaga, utan något man investerar i på lång sikt och som kan användas i marknadsföringen. Märkningarna är i dag en del av företagens vanliga affärscykel, vilket adderar mervärde på marknaden. Många vittnar att de får en pålitlig kvalitetsstämpel i sin kunddialog. Dessutom är det ett bra sätt att försvåra uppkomsten av så kallad food fraud. Det brukar sällan vara certifierade bolag som är inblandade i sådana skandaler. CHRISTIAN VON ESSEN DIN KOMPLETTA CERTIFIERINGSPARTNER Livsmedel och Lantbruk Bygg och Energi Produktcertifiering Personcertifiering Systemcertifiering Verifiering och Utbildning Kiwa Sverige Tel (Livsmedel, System) Tel (Bygg, Energi)

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET KVALITETSSÄKRING.NU 5 TIPS Livsmedelscertifiering är en allt viktigare kvalitetsstämpel för alla aktörer i livs- medelskedjan. Hans Lindahl Vd Kiwa, Sverige FOTO: MAUD GUSTAFSSON FAHLBECK KRAV Bildades som ideell förening 1985 och består i dag av 28 medlemsorganisationer, bland annat Lantmännen, LRF, Arla, Ica och Coop. En KRAV-certifiering garanterar en ekologisk odling, djurhållning och ett hållbart fiske. Tidigare har klimatpåverkan inte innefattats i KRAV, men i dag finns bestämmer kring bland annat förnybar energi i växthus, bränsleåtgången vid fiske samt gödselplan för att undvika läckage av kväve. I Sverige finns i dag sju certifieringsorgan som är godkända av Swedac. NYCKELHÅLET Nyckelhålet är Livsmedelsverkets märkning som sedan 1989 har hjälpt konsumenter hitta nyttigare och hälsosammare mat. Generellt står Nyckelhålet för mindre socker, salt och onyttigt fett, samt mer kostfiber. Märkningen kan användas för 25 olika livsmedelsgrupper med olika villkor för innehållet. För spannmålsprodukter gäller särskilda villkor för fullkorn. Nyckelhålsmärkningen är frivillig och kostnadsfri. FAIRTRADE Fairtrade eller rättvisemärkt syftar till att bidra till bättre arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Bland annat stipulerar Fairtrade-stämpeln en viss lönenivå och ett garanterat minimipris för produkterna. Även arbetsvillkorn ingår i Fairtrade, med fokus på säkerhet och hälsa. Ett smart sätt att hålla koll på den lagstiftning som berör er verksamhet. Att hålla koll på den lagstiftning man berörs av kräver stor kunskap och mycket tid. Därför startade vi Miljöparagrafen en webbaserad lagförteckning som tydligt anger på vilket sätt gällande lagstiftning berör just er verksamhet. Vi upprättar en företagsspecifik lagförteckning som ger lättförståelig information om hur ni berörs av relevant lagstiftning, information om de senaste förändringarna samt vilka åtgärder som eventuellt ska vidtas på grund av lagändringarna. Uppdatering av er lagförteckning sker normalt två gånger per år. Givetvis kan man dokumentera och följa upp sin lagefterlevnadsrevision på ett användarvänligt sätt. Miljökonsulter. Som förstår uppdraget. Med våra IT-verktyg kan vi hjälpa er att uppfylla de ledningsstandarder som är relevanta för er verksamhet samt effektivisera och integrera befi ntliga ledningssystem minel Vårt webbaserade verksamhetssystem Genom minet ges företag (stora som små) möjlighet att bygga upp ett webbaserat verksamhetssystem där personalen naturligt hittar information och styrning. Minet kan sammankopplas med andra system som används i verksamheten. Det kan användas av olika avdelningar för information (HR och personal, ekonomi, etc) och vara den mittpunkten för ett strukturerat och systematiserat arbetssätt inom hela företaget. Miljö blir en naturlig och integrerad del i verksamhetssystemet och inte en sidoprodukt få känner till. Minet anpassas efter er grafiska profil. Allt för att skapa ett verksamhetssystem som känns som hemma. Nu förstärker vi vår närvaro i Stockholmsregionen och öppnar ett nytt kontor i Sundbyberg. Samtidigt anställer vi fl er miljöjurister och kvalifi cerade miljökonsulter till våra kontor i Linköping och Stockholm. Envima AB Vintergatan 2, Sundbyberg Vxl Göran Sjöblom, miljöjurist Tel direkt: Envima AB Gjuterigatan 1D, Linköping Vxl , Anders Johansson, VD Miljökonsulter. Som förstår uppdraget.

6 6 kvalitetssäkring.nu hela denna tematidning är en annons från mediaplanet Nyheter förändringar. även om det skulle bli smärre Âförändringar framtill själva standarden publiceras, kommer inriktningen att kvarstå. De som arbetar med ledningssystem Âvinner på att gå en utbildning och att Âtidigt få ett perspektiv. Foto: thinkstock Flera bra förändringar i kommande ISO-standarder för ledningssystem Pekka ÂEriksson lrqa - Lloyd s Register. Foto: Albert Kloek Det finns mycket Âmaterial på nätet att ta del av. Effektiva kommunikationer i form av en välfungerande kollektivtrafik är en avgörande pusselbit för att främja tillväxt och rörlighet i den dynamiska Mälardalsregionen. iso ledningssystem Syftet med Annex SL är att Âskapa en gemensam och definierad struktur för standards som Âligger till grund för ISO-certifieringar av ledningssystem. Det handlar om en gemensam huvudtext samt gemensamma termer och definitioner för alla ledningssystemsstandarder. Man skapar konsensus mellan nuvarande, reviderade och framtida standarder. Allt i syfteâ att förenkla och minimera missförstånd. Systematiskt miljöarbete De nya och förändrade standarder som nu succesivt införs kommer innebära nya krav på företag och organisationer. ISO 9001, kvalitetsledning och ISO 14001, miljöledning står först i kö av de stora.utöver dessa är ett antal på gång för nya versioner. Systematiskt arbetsmiljöarbeteâ, i dag OHSAS kommer att övergå till ISO För att få klarhet i vad förändringarna kommer att innebäraâför företag och organisationer ställdes frågan till: Technical ÂManager Pekka ÂEriksson, som jobbar på LRQA - Lloyd s Register. Förändringarna ligger främst i Annex SL. De som vill förbereda sig bör inhandla DIS utgåvorna. Vänj dig vid terminologi och definitioner innan du börjar läsa självaâ Âkraven. Även om det skulle bli smärre förändringar framtill själva standarden publiceras, kommer inriktningen att kvarstå. De som arbetar med ledningssystem vinner på att gå en utbildning och att tidigt få ett perspektiv. Arbetsuppgifterna kvarstår En stor förändring blir att identifiera alla interna och externaâ krav samt dina intressenter. Ett riskbaserat angreppssätt och planering av förändringar är andra avsnitt som kommer påverkâa hur ledningssystem utformas framöverâ. Rollen som Ledningens representant kommer att tas bort, men Âarbetsuppgifterna kvarstår. De nya reglerna införs med en övergångsperiod om tre år, där Âvalet av införandet är fritt. Innebär detta att organisationer som redan är certifieradeâ måste göra om processen? Nej, det handlar om att komplettera och är man osäker så kan man kontakta sitt certifieringsorgan. Det finns också mycket Âmaterial på nätet att ta del av, avslutar ÂPekka Eriksson. ola hanson Vår kombination av ett modernt och smart IT-verktyg samt en lång erfarenhet av att ta fram, införa och driva enkla och verkningsfulla ledningssystem (enligt t.ex. ISO 9001, 14001, SOSFS 2011:9 och OHSAS 18001) gör att vi anlitas av allt fler företag i hela landet. Kontakta oss idag för en förutsättningslös diskussion! Spineweb Ledningssystem: - Webbaserat & anpassningsbart - Minskar administrationen, ökar engagemanget & effektiviserar driften - Moduler för Ärendehantering, Lagbevakning, Kemikalieregister m.m. Läs mer och boka demo på eller ring oss på

7 Välkommen till nya LRQA Nu byter vi på LRQA skrud allt för att än mer tydliggöra att vi ingår i Lloyd s Register Group Limited. LRQA är en ledande leverantör av certifieringstjänster inom ett brett spektrum av standarder för ledningssystem. Vi är erkända av över 50 ackrediteringsorgan globalt och levererar våra tjänster till kunder i fler än 120 länder. Vår unika revisionsmetodik Business Assurance är ett kraftfullt verktyg för att skapa mervärde i samband med revisioner av era ledningssystem. För mer info Improving performance. Reducing risk. Lloyd s Register and variants of it are trading names of Lloyd s Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. Copyright Lloyd s Register Group Services Limited. [2013] A member of the Lloyd s Register group. Ställ krav på BF9K- eller ISO-certifiering när du handlar upp byggtjänster! BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek. Tryggt för kunden Med en entreprenör som är certifierad enligt BF9K får kunden en bekräftelse på att entreprenören har ett fungerande ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA) som genom intern och extern revision hålls vid liv och ständigt förbättras. Oberoende certifiering BF9K-företag certifieras av ett oberoende certifieringsorgan för att säkerställa att före taget tillämpar systemet på rätt sätt och minst en revision görs varje år. Kvalitet, miljö och arbetsmiljö BF9K står för byggbranschens kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem. Kraven i BF9K grundas på gällande lagar, förordningar och föreskrifter samt på erfarenheter från byggbranschen. Varje företag anpassar sitt kvalitets-, miljöoch arbetsmiljösystem så att det fungerar väl i före tagets specifika verksamhet och projektinriktning samtidigt som kraven uppfylls. Läs mer på mejla eller ring

8 8 KVALITETSSÄKRING.NU HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER I början av år 2014 antog EU-parlamentet ett nytt direktiv för offentlig upphandling som bland annat ger bättre möjligheter för upphandlande organisationer att ta större miljömässig och social hänsyn. FOTO: THINKSTOCK STÄLL MILJÖMÄSSIGA OCH SOCIALA KRAV I OFFENTLIGA UPPHANDLINGAR KLIMATMÅL MILJÖ Ett av huvudsyftena är även att underlätta för upphandlande organisationer att ta hänsyn till nationella och internationella miljö- och klimatmål. Det nya direktivet om offentlig upphandling ska vara verkställt i respektive EU-land senast år Den offentliga upphandlingen i Sverige står för 600 miljarder kronor. Signalen från EU-parlamentet 600 Miljarder kr Så mycket står den offentliga upphandlingen för i Sverige är nu mycket tydlig att miljökrav och sociala krav ska ställas i offentliga upphandlingar. Tidigare möjligheter att ta miljöhänsyn och social hänsyn har med det nya EUdirektivet blivit uppmaningar och i vissa fall till och med skyldigheter. Detta är även en viktig signal till tillverkare och leverantörer av varor att de ska ställa om till en hållbar produktion, säger Gabriella Blomgren, Marknadschef på TCO Development. En förenkling Det nya EU-direktivet uppmuntrar även till att ställa krav som hänvisar till både miljömässiga och sociala märkningar, samt att med hjälp av certifieringar och märkningar verifiera att kraven som ställs vid upphandlingar uppfylls. Här innebär det nya direktivet en förenkling för upphandlande organsationer att ställa aktuella hållbarhetskrav på en vara, tillsammans med underlättad uppföljningen av kraven. Ett särskilt märke Tidigare har den upphandlande organisationen behövt tillåta all form av lämplig bevisning från leverantören att varan uppfyller de krav som ställts. Upphandlande organisation har inte kunnat kräva att varan ska vara försedd med en märkning utan att annan lämplig bevisning som teknisk dokumentation godtas från tillverkaren. Många gånger har upphandlande organisation upplevet denna dokumentation som svårtolkad och resurskrävande. Nu ska det bli möjligt att kräva ett särskilt märke under förutsättning att märkningen uppfyller vissa krav på bland annat på tredjepartscertifiering och att upphandlande organisation också godtar andra likvärdiga märkningar eller certifieringar. Gabriella Blomgren, menar på att det är det mycket viktigt att känna till de tredjepartcertifieringar som finns på PROFIL FOTO: PETER KNOCHENHAUER Gabriella Blomgren Yrke: Marknadschef på TCO Development. marknaden och deras skillnader och likheter. Även om de kan vara snarlika, går det normalt inte att likställa en märkning med en annan eftersom de alltid innehåller olika miljömässiga och sociala krav ur ett livscykelperspektiv. Den upphandlande myndigheten behöver alltså inte godta annan bevisning i och med det nya EU-direktivet, förutom i de fall där leverantören kan verifiera att anbudstiden var för kort för att hinna få sin vara certifierad. I detta fall är den upphandlande organisationen skyldig att acceptera annan lämplig bevisning än en märkning. Ett verifikat I vilken omfattning den upphandlande organisationen kommer att kunna direkt hänvisa till en märkning, och inte endast i den tekniska specifikationen, urvalskriterierna eller villkoren för fullgörande av kontraktet kräva ett särskilt märke som verifikat för att varan motsvarar de miljö- och sociala egenskaper som krävts, återstår att se när direktivet implementerats och verkställts i Sverige och övriga medlemsländer, avslutar Gabriella Blomgren. REDAKTIONEN, TCO DEVELOPMENT FOTO: TCO DEVELOPMENT FAKTA Offentliga upphandlingen från EU:s medlemsländer står för närmare 2000 miljarder euro per år och motsvarar nästan 20 procent av EU:s samlade BNP.

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET KVALITETSSÄKRING.NU 9 Den offentliga upphandlingen i Sverige står för 600 miljarder kronor. Signalen från EU-parlamentet är nu mycket tydlig att miljökrav och sociala krav ska ställas i offentliga upphandlingar. TCO DEVELOPMENT TCO Developments arbetar inom Hållbar IT vars mål är att åstadkomma en hållbar utveckling av IT-produkter och IT-system. Vi driver bland annat en global tredjepartscertifiering, TCO Certified, som är en Typ 1 ekomärkning enligt ISO TCO Certified är med en unik bredd av krav på miljömässig och social hänsyn den mest omfattande hållbarhetscertifieringen av IT-produkter och finns för följande produktgrupper: Bildskärmar, bärbara datorer, tablets, smartphones, stationära datorer, allti-ett- datorer, projektorer och headsets. Tillit i vardagen Swedac är en viktig aktör i den svenska och den globala kvalitetsinfrastrukturen. Kvalitetsinfrastrukturen är ett nätverk av offentliga och privaträttsliga aktörer som ser till att vi kan ha tillit till de samhällsstrukturer som vi rör oss i. Det finns idag ett behov av att använda kvalitetsinfrastrukturen för att skapa smarta helhetslösningar för effektiv användning av resurser i bland annat offentlig tillsyn och kontroll. Vi tror att högprofilområden såsom vård och omsorg som står för stora utmaningar kan säkra och utveckla kvaliteten genom att i större grad och bredare dra nytta av den svenska kvalitetsinfrastrukturen. Svenska statens verktyg I nätverket ingår sektorsmyndigheter, ackrediteringsorgan, standardiseringsorgan, laboratorier, certifieringsorgan, kontrollorgan mm. Systemet fungerar till nytta för medborgare, företag och samhälle om det finns ett politiskt engagemang och ett juridiskt ramverk på plats. Det krävs också regler och normer som gäller säkerhet, funktionalitet och kvalitet; vissa reglerade i lag och andra på frivillig basis. Swedac är den svenska statens verktyg för att systemet med bland annat ackreditering och kontrollordningar fungerar. Det är vi som kontrollerar kontrollanten! Genom ackreditering säkerställer vi att de som kontrollerar varor och tjänster arbetar på ett tillförlitligt och kompetent sätt och är oberoende. Systemet är inte statiskt. För att möta den kontinuerliga utvecklingen bevakar och bearbetar Swedac nya behov som uppstår. FOTO: THINKSTOCK FOTO: THINKSTOCK PETER STRÖMBÄCK Generaldirektör, Swedac Taurus Energy medverkar till en kostnadseffektiv och miljövänlig produktion av etanol från skogsoch jordbruksavfall.

10 10 kvalitetssäkring.nu hela denna tematidning är en annons från mediaplanet nyheter genomlysning. Det är nyttigt att genomgå en certifiering eftersom man får en genomlysning med nya ögon av hur man jobbar, säger Ingemar Thorén. foto: thinkstock foto: thinkstock Ledningssystem skapar styrning Ett ledningssystem kan bidra till att utveckla såväl företagskultur som reell produktionseffektivitet. Det krävs både mer av de som ska certifieras och mer av oss som revisorer Ingemar Thorén Senior ÂAuditor från Tüv Nords Göteborgsbaserade certifieringsverksamhet. Foto: bepe foto ledningssystem Certifieringsjätten TÜV NORD utvecklar nu sin närvaro på den svenska marknaden, bland annat som specialister på fordonsindustrins allt tuffare certifiering ISO/ TS Tyska Tüv Nord har funnits i Sverige i 10 år, och har i dagsläget närmare hundra kunder inom allt från kärnkraftverk till fordonsindustrins underleverantörer. Fokus ligger på inspektion och certifiering. Ingemar Thorén är Senior ÂAuditor från Tüv Nords Göteborgsbaserade certifieringsverksamhet. Sedan ett år tillbaka har verksamheten allt mer inkorporerats i Tüv Nord Sweden AB. Det underlättar mycket för våraâkunder, säger Ingemar ÂThorén. Det blir en samordningsvinst för alla att vi kan göra både certifiering och inspektion. Det blir smidigare och lättare att kontrollera. Tuffa krav Fordonsindustrin och dess underleverantörer är bolagets viktigaste kundgrupp, och framförallt är det branschspecifika ledningssystemet ISO/TS viktigt i kampen för konstant kvalitetshöjning. Fordonsindustrin ställer tuffa krav på sina leverantörer, så trots att certifieringen i regel är frivillig har man inte mycket val om man vill behålla sina kunder. De som har ett ledningssystem får dessutom bättre styrning av sitt företag. Vad är speciellt med 16949? Det bygger på ISO 9001 men har flera krav, bland annat inom prestanda och hur man hanterar avvikelser och jobbar med förbättringar. Det krävs både mer av de som ska certifieras och mer av oss som revisorer bland annat behöver våra revisorer genomgå extra utbildning och externa prov måsteâ genomgås för att få certifiera. Vi har i dag tre godkända svensktalande revisorer för Det finns ungefär 20 i hela landet. kvalitetssäkring.nu Läs fler intressanta artiklar på vår sajt! Enligt Ingemar Thorén handlar ledningssystem mycket om att kunna jobba effektivt och värdeskapande, med god felsäkerhet och riskbedömning. Produktionsresultaten ska inte spreta, och som leverantör ska man inte behöva arbeta in i det sista för att få klart sina beställningar. Det är till stor del fråga om filosofiâoch kultur, men som tredjepart granskar vi ifall den implementeras i praktiken. Det är nyttigt att genomgå en certifiering eftersom man får en genomlysning med nya ögon av hur man jobbar. Ständigt pågående process Det första steget i en certifieringsprocess är att undersöka företagets egen dokumentation. Därefter skickar certifieringsorganet en revisor som är på plats för utvärdering under 1-5 dagar, beroende på företagets storlek. Sedan sker en uppföljande revision en gång per år, vanligtvis under ett par Âdagar. Finner man då något som inte Âefterföljts utfärdas en avvikelse. Företaget har 60 dagar på sig att åtgärda, och vid en mindre avvikelse kan de själva dokumentera åtgärden, annars blir det ytterligare ett återbesök. Åtgärderna ska alltid godkännas av revisorerna. Fungerar det inte alls får vi hävaâ certifieringen, säger Ingemar ÂThorén. Man kan säga att det är lite som att besiktiga bilen. Man åtgärdar eventuella fel och kollar att det funkar. Ser det bra ut ses vi Ânästa år igen. CHRISTIAN VON ESSEN TÜV NORD är en ledande aktör inom teknisk kontroll med internationell närvaro. TÜV NORD har mer än medarbetare i 70 länder. Dotterbolaget, TÜV NORD Sweden AB, verifierar och certifierar kunders produkter och ledningssystem, i rollen som ackrediterat tredjepartsorgan. Vårt motto är: MED FART OCH SPÄNST, TILL KUNDENS TJÄNST! TÜV NORD Sweden jobbar huvudsakligen med mekaniska anordningar, inom såväl kärnkraftsindustrin som inom övrig tillverkande- och processteknisk industri. Verksamhetsområden: Inspektion Kärnkraftindustrin Naturgasanläggningar Trycksatt utrustning Anmält Organ vid tillverkning av tryckbärande anordningar Material och materialtillverkare m.m. Certifiering av ledningssystem Kvalitet Miljö Energi Arbetsmiljö Medicinteknik Fordonsindustrin m.m.

11 Nyemissioner Nytt från näringslivet Nyemissioner Nytt från näringslivet Nytt från näringslivet Nytt Nytt från från näringslivet näringslivet Boe Media AB tel fax tel fax Boe Media AB tel fax tel Boe Media 00 AB 69 tel fax fax tel fax ANNONS ANNONS ANNONS ANNONS ANNONS ANNONS Världsunik reningsteknik löser ödesfråga ELIXIR 24 är utformad som en standardprodukt för köket. ELIXIR 24 är utformad som en standardprodukt för köket. ELIXIR 24 är utformad som en standardprodukt för köket. HVR:s världsunika vattenreningsteknologi både HVR:s avsaltar världsunika saltvatten vattenreningsteknologi och tar bort alla slags föroreningar både avsaltar ur saltvatten vatten. och takt tar med bort tilltagande alla slags vattenbrist föroreningar och ur växande vatten. I vattenföroreningar takt med tilltagande världen vattenbrist runt och ökar växande den kommersiella vattenföroreningar potentialen världen för HVR: runt ökar produkter. den kommersiella potentialen för HVR: s produkter. Omkring två miljarder människor saknar Omkring säker tillgång två miljarder till rent dricksvatten människor saknar säker år blir tillgång miljontals till rent människor dricksvatten sjuka och Omkring två miljarder människor saknar säker tillgång till rent dricksvatten och dör varje av år dåligt blir miljontals vatten. En människor stor del av sjuka världens och och varje varje år blir miljontals människor sjuka och vattenresurser dör av dåligt vatten. är dessutom En stor förorenade del av världens dör av dåligt vatten. En stor del av världens och kan vattenresurser betraktas som är dessutom otjänliga förorenade som livsmedel. och vattenresurser är dessutom förorenade och kan HVR betraktas har utvecklat som otjänliga enkla som och livsmedel. kan betraktas som otjänliga som livsmedel. effektiva produkter HVR har för utvecklat att lösa denna enkla ödesfråga, och effektiva HVR har utvecklat enkla och effektiva säger produkter Aapo Sääsk, för att grundare lösa denna och ödesfråga, VD för HVR säger Aapo Purification Sääsk, grundare AB (publ). och VD för HVR produkter för att lösa denna ödesfråga, säger Aapo Sääsk, grundare och VD för HVR Water Water HVR Purification bildades 1991 AB (publ). Water Purification AB (publ). för att utveckla reningsprodukter HVR bildades som 1991 ger för renare att utveckla dricksvatteningsprodukter än andra produkter som ger renare på marknaden. dricksvat- re- HVR bildades 1991 för att utveckla reningsprodukter som ger renare dricksvatten än andra produkter på marknaden. som fram- Bolaget ten än andra har nu produkter en färdig teknik på marknaden. ställer Bolaget dricksvatten har nu färdig av högsta teknik kvalitet som framställer att dricksvatten avlägsna samtliga av högsta föroreningar kvalitet ge- Bolaget har nu färdig teknik som framställer dricksvatten av högsta kvalitet ge- genom från nom alla att typer avlägsna vatten, samtliga även saltvatten. föroreningar nom att avlägsna samtliga föroreningar från alla Vi typer förbereder av vatten, nu även tillverkning saltvatten. från alla typer av vatten, även saltvatten. och marknadsföring Vi förbereder av en nu vattenrenare tillverkning för den och Vi förbereder nu tillverkning och kinesiska marknadsföring marknaden av vattenrenare och vattenavsaltare kinesiska för Mellanöstern, marknaden berättar och en Aapo vattenavsal- för den marknadsföring av vattenrenare för den kinesiska marknaden och en vattenavsaltare för Mellanöstern, berättar Aapo Sääsk. Sääsk. tare för Mellanöstern, berättar Aapo Sääsk. Ger dricksvatten på plats HVR:s Ger dricksvatten produkter är på avsedda plats Ger dricksvatten på plats att användas HVR:s av konsumenter produkter är för avsedda att producera att användas av konsumenter på plats. för Produkterna att producera skyd- rent HVR:s produkter är avsedda att användas av konsumenter för att producera rent rent dricksvatten dar dricksvatten användaren på plats. från inte Produkterna bara akut skyddar användaren som orsakas från av inte virus, bara bakterier akut sjuk- dricksvatten på plats. Produkterna skyddar användaren från inte bara akut sjuk- och sjukdom andra dom som patogener orsakas utan av även virus, från bakterier långsiktiga och dom som orsakas av virus, bakterier och effekter andra patogener av föroreningar utan även som från exempelvis långsiktiga andra patogener utan även från långsiktiga bly, effekter radioaktivitet, av föroreningar arsenik, som nanopartiklar, exempelvis effekter av föroreningar som exempelvis läkemedelsrester bly, radioaktivitet, och arsenik, andra kemikalier. nanopartiklar, bly, radioaktivitet, arsenik, nanopartiklar, läkemedelsrester Vattnet som ska och renas andra upphettas kemikalier. läkemedelsrester och andra kemikalier. innan det Vattnet cirkuleras som mellan ska renas hydrofoba upphettas membran innan Vattnet som ska renas upphettas innan inuti det cirkuleras en kassett. mellan Varje membransida hydrofoba membran det cirkuleras mellan hydrofoba membran kyls av inuti en kassett. Varje membransida kyls av inuti en kassett. Varje membransida kyls av kalla ytor och skillnaden i ångtryck mellan den kalla varma ytor och och skillnaden kalla sidan ångtryck tvingar vattenmolekylerna den varma och genom kalla membranen sidan tvingar i vilka vatten- mellan kalla ytor och skillnaden i ångtryck mellan den varma och kalla sidan tvingar vattenmolekylerna genom membranen i vilka re- reningsprocessemolekylerna genom sker. membranen vilka reningsprocessen sker. ningsprocessen sker. Stor och växande marknad Marknaden Stor och växande för bolagets marknad Stor och växande marknad produkter är i snabb Marknaden tillväxt för och bolagets målet är produkter att bygga är upp Marknaden för bolagets produkter är i ett snabb världsledande tillväxt och företag målet är inom att bygga vattenreningsbranschen. ett världsledande företag inom vattenre- upp snabb tillväxt och målet är att bygga upp ett världsledande företag inom vattenreningsbranschen. Vår nuvarande plan är tillverkning i ningsbranschen. Sverige Vår och nuvarande Kina och plan en inledande är tillverkning mark- Vår nuvarande plan är tillverkning i nadsföring Sverige och i Kina, och Japan, en inledande USA och Emiratennadsföring säger Aapo Kina, Sääsk. Japan, USA och Emira- mark- Sverige och och en inledande marknadsföring i Kina, Japan, USA och Emiraten, säger Aapo Sääsk. har beslutat att notera ten, Bolagsstämman säger Aapo Sääsk. aktien Bolagsstämman så snart bolaget har har beslutat ett positivt att notera Bolagsstämman har beslutat att notera kassaflöde aktien så vilket snart beräknas bolaget har ske ett 2015/2016. positivt kassaflöde vilket beräknas ske 2015/2016. aktien så snart bolaget har ett positivt kassaflöde vilket beräknas ske 2015/2016. För två år sedan ändrade HVR sin affärsstrategi För två och år började sedan ändrade satsa på HVR samarbete sin affärsstrategi och som började står för satsa kostnaderna på samarbete för såväl med För två år sedan ändrade HVR sin affärsstrategi och började satsa på samarbete med med partners serietillverkning partners som står som för marknadsföring. kostnaderna såväl partners som står för kostnaderna såväl serietillverkning Detta innebär som att marknadsföring. serietillverkning som marknadsföring. vi får lägre marginaler per Detta såld innebär produkt, att men vi får samtidigt lägre marginaler per såld större produkt, omsättning men samtidigt och därigenom får vi Detta innebär att vi får lägre marginaler per såld produkt, men samtidigt får vi får vi betydligt större betydligt avkastning större omsättning på investerat och därigenom betydligt större omsättning och därigenom kapital, framhåller större avkastning Aapo Sääsk. på investerat kapital, större avkastning på investerat kapital, framhåller Aapo Sääsk. framhåller Aapo Sääsk. Lansering i Kina och Emiraten Det Lansering första steget Kina i och lanseringsstrategin Emiraten Lansering i Kina och Emiraten är att Det etablera första steget tillverkning lanseringsstrategin och försäljning av är Det första steget i lanseringsstrategin är konsumentprodukten att etablera tillverkning ELIXIR och försäljning 24 på den av att etablera tillverkning och försäljning av kinesiska konsumentprodukten marknaden. ELIXIR 24 på den konsumentprodukten ELIXIR 24 på den kinesiska Det är marknaden. kinesiska marknaden. bra marknad att börja på eftersom Det är vattnet en bra är marknad dåligt på att många börja håll på Det är en bra marknad att börja på samtidigt eftersom vattnet som köpkraften är dåligt växer, på många framhåller samtidigt Aapo Sääsk. som köpkraften växer, framhål- håll eftersom vattnet är dåligt på många håll samtidigt som köpkraften växer, framhåller Aapo Sääsk. har utvecklats i samarbete med ler Produkten Aapo Sääsk. den Produkten kinesiska har tillverkaren utvecklats United samarbete Products. med Produkten har utvecklats i samarbete med den Det kinesiska andra steget tillverkaren är att United lansera Products. den kinesiska tillverkaren United Products. den soldrivna Det andra flerfamiljsprodukten steget är att lansera ELIXIR den 500 soldrivna rening flerfamiljsprodukten av saltvatten i Emiraten. ELIXIR Utrust- 500 Det andra steget är att lansera den soldrivna flerfamiljsprodukten ELIXIR 500 för ningen för rening utvecklas av saltvatten i samarbete Emiraten. med Utrustningen partners utvecklas i Emiraten. samarbete med KTH för rening av saltvatten i Emiraten. Utrustningen utvecklas i samarbete med KTH KTH och och partners Större delen Emiraten. och partners i Emiraten. av mänskligheten bor nära Större kuster. delen Vår teknik av mänskligheten inte bara avsaltar bor Större delen av mänskligheten bor vattnet nära kuster. utan Vår gör teknik det också inte välsmakande bara avsaltar nära kuster. Vår teknik inte bara avsaltar och vattnet hälsosamt, utan gör framhåller det också Aapo välsmakande vattnet utan gör det också välsmakande Sääsk. och hälsosamt, framhåller Aapo Sääsk. och hälsosamt, framhåller Aapo Sääsk. Tar bort arsenik och radioaktivitet Ytterligare Tar bort arsenik ett projekt och under radioaktivitet Tar bort arsenik och radioaktivitet utveckling är små Ytterligare reningsverk ett projekt för arsenikhaltiga under utveckling brunnnar små i reningsverk Bangladesh, för ett arbete arsenikhaltiga som genomförs brunn- är Ytterligare ett projekt under utveckling är små reningsverk för arsenikhaltiga brunnnar i Bangladesh, ett arbete som genomförs Shakti av nar KTH Bangladesh, i samarbete ett arbete med Grameen som genomförs och av KTH med samarbete finansiering med av Grameen Sida. Problemet Shakti av KTH i samarbete med Grameen Shakti med och med arsenik finansiering i grundvattenbrunnar av Sida. Problemet och med finansiering av Sida. Problemet finns i med många arsenik länder grundvattenbrunnar som Indien, Argentina, finns med arsenik i grundvattenbrunnar finns Chile många och länder delar av som Kina, Indien, Mexiko Argentina, i många länder som Indien, Argentina, och USA, men Chile ingenstans och delar är av det Kina, så utbrett Mexiko som och i Bangladesh. men ingenstans Närmare är 77 det miljoner så utbrett människor som Bang- USA, Chile och delar av Kina, Mexiko och USA, men ingenstans är det så utbrett som i Bang-ladesh. Närmare 77 miljoner människor i Bangladesh ladesh. Närmare löper risk 77 miljoner att dö i förtid människor efter att ha Bangladesh exponerats löper för risk giftiga att halter dö förtid av arsenik efter att Bangladesh löper risk att dö i förtid efter att i dricksvattnet. ha exponerats Forskningsresultat för giftiga halter av i arsenik USA vi- ha exponerats för giftiga halter av arsenik i sar dricksvattnet. skolbarn Forskningsresultat utvecklas sämre även USA med visar att mängder skolbarn av utvecklas arsenik i hushållsvattnet. sämre även med dricksvattnet. Forskningsresultat i USA visar att skolbarn utvecklas sämre även med små små mängder Vår teknik av arsenik är den enda hushållsvattnet. små mängder av arsenik i hushållsvattnet. som helt avlägsnar Vår arsenik teknik är från den vattnet. enda som Så vi helt ser avlägsnar potential arsenik för från bolagets vattnet. Så produkter vi ser en Vår teknik är den enda som helt avlägsnar arsenik från vattnet. Så vi ser en i en stor Bangladesh, stor potential säger för Aapo bolagets Sääsk. produkter stor potential för bolagets produkter i Bangladesh, En annan säger potentiell Aapo marknad Sääsk. Bangladesh, säger Aapo Sääsk. är Japan där En låga annan doser potentiell av radioaktivitet marknad i vattentäkter där har låga kommit doser av för radioaktivitet att stanna i långa vattentäk- är Japan En annan potentiell marknad är Japan där låga doser av radioaktivitet i vattentäkter har kommit för att stanna i långa tider. Vi har testat vår teknik samarbete tider. ter har Vi kommit har testat för att vår stanna teknik långa i samarbete tider. Vi har testat vår teknik i samarbete Aapo Sääsk, Peter Nobel och Andreas Hammar diskuterar utveckling av en ny modul. Aapo Sääsk, Peter Nobel och Andreas Hammar diskuterar utveckling av en ny modul. Aapo Sääsk, Peter Nobel och Andreas Hammar diskuterar utveckling av en ny modul. Målet är att bygga upp Målet ett är världsledande att bygga företag upp ett världsledande inom vattenreningsbranschen. företag inom vattenreningsbranschen. Doktoranderna Ershad Ullah, Brijesh Mijnali, Professor Doktoranderna Semida Ershad Silveira Ullah, och Brijesh Aapo Sääsk Mijnali, Doktoranderna Ershad Ullah, Brijesh Mijnali, på möte Professor på KTH Semida Silveira och Aapo Sääsk på Professor Semida Silveira och Aapo Sääsk på möte på KTH möte på KTH med Ringhals och Strålskyddsmyndigheten med och Ringhals den tar och bort Strålskyddsmyndigheten och den Aapo tar Sääsk. bort all radioaktivitet, po- med Ringhals och Strålskyddsmyndigheten och den tar bort all radioaktivitet, po- all radioaktivitet, poängteraängterar Aapo Sääsk. ängterar Aapo Sääsk. Pågående nyemission Teknikutvecklingen Pågående nyemission Pågående nyemission är färdig. HVR gör nu en Teknikutvecklingen nyemission för att är driva färdig. pågående HVR gör projekt en nyemission vidare till för kommersialisering. att driva pågående Likvi- pro- nu Teknikutvecklingen är färdig. HVR gör nu en nyemission för att driva pågående projekt vidare till kommersialisering. Likvi- att den jekt från vidare nyemissionen till kommersialisering. främst Likviden från nyemissionen för att förhandla kommer fram avtal främst med att användas den från nyemissionen kommer främst att ytterligare användas för samarbetspartners. att förhandla fram avtal med användas för att förhandla fram avtal med ytterligare Med vår samarbetspartners. ytterligare samarbetspartners. blygsamma investering lägger vi grunden Med vår för blygsamma en mobilisering investering av omfattande lägger vi Med vår blygsamma investering lägger vi internationella grunden för en mobilisering finansiella resurser av omfattande grunden för en mobilisering av omfattande för åtgärda internationella ett av världens finansiella största resurser problem för att internationella finansiella resurser för att bristen åtgärda på ett hälsosamt av världens dricksvatten, största problem avslutar åtgärda ett av världens största problem Aapo bristen Sääsk. på hälsosamt dricksvatten, avslutar bristen på hälsosamt dricksvatten, avslutar Aapo Sääsk. Aapo Sääsk. INFORMATIONSMÖTEN INFORMATIONSMÖTEN Informationsmöten INFORMATIONSMÖTEN kommer att hållas i Informationsmöten Göteborg den 23/9 kommer kl 18.00, att i Malmö hållas Informationsmöten kommer att hållas den Göteborg 24/9 kl den /9 och kl i 18.00, Stockholm Malmö i Göteborg den 23/9 kl 18.00, i Malmö den 25/9 den 24/9 kl kl och Stockholm den den 24/9 kl och i Stockholm den 25/9 kl /9 kl Lokal meddelas till dem som anmäler Lokal meddelas sig på till dem som Lokal meddelas till dem som anmäler sig på anmäler sig på ERBJUDANDET I SAMMANDRAG ERBJUDANDET SAMMANDRAG Emissionsvolym: ERBJUDANDET I 6 SAMMANDRAG MSEK Emissionsvolym: Villkor: Utan företrädesrätt MSEK Emissionsvolym: 6 MSEK Antal Villkor: aktier Utan företrädesrätt Villkor: Utan företrädesrätt i erbjudandet: 125 Antal 000 aktier B-aktier erbjudandet: Antal aktier i erbjudandet: Antal aktier B-aktier B-aktier innan emissionen: 10 Antal 195 aktier 403 innan emissionen: Antal aktier innan emissionen: Emissionskurs: SEK per aktie Teckningspost: Emissionskurs: SEK aktier. per Därefter aktie Emissionskurs: 48 SEK per aktie i jämna Teckningspost: 100-tal. 200 aktier. Därefter Teckningspost: 200 aktier. Därefter i Sista jämna teckningsdag: 100-tal. jämna 100-tal. 29 september 2014 Memorandum: Sista teckningsdag: 29 september eller 2014 Sista teckningsdag: 29 september Memorandum: eller Memorandum: eller En skatterabatt på 15 % utgår enligt gällande En skatterabatt regler vid på köp 15 av aktierna. utgår enligt gällande regler vid köp av aktierna. En skatterabatt på 15 % utgår enligt gällande regler vid köp av aktierna.

12 12 kvalitetssäkring.nu hela denna tematidning är en annons från mediaplanet expertpanel Hans Lindahl Vd, KIWA. Foto: maud gustafsson fahlbeck Ingemar Thorén Senior Auditor, TuvNord. Foto: bepefoto Kristian Fohlin Vd, Ileno Foto: lars segerström Mattias Georgson Petrén Vd, PMP Eseco Systems AB Foto: marie georgson petrén Claes-Erik Nyman Vd, Ecotech Foto: privat Varför skall företag välja att certifieras sig? Det finns flera poänger och Âorsaker till att certifiera sitt företag och organisation. De starkaste skälen är att man höjer och säkerställer kvaliteten i sin verksamhet, man stärker sin konkurrenskraft och i många fall innebär det även att man förbättrar och Âeffektiviserar sin verksamhet och dess processer. I vissa fall är det även ett krav för att kunna marknadsföra och sälja sina produkter på vissa markander och till vissa kunder. Vad är viktigt att tänka på om man som företag skall certifiera sig? Först anser jag att man skall klargör vad som är syftet med att man skall certifiera sig och hur man utifrån det kan dra mest nytta av den. Vidare så bör man gör sin hemläxa så att man är väl förberedd inför revisionen så att man har allt tillgängligt och på plats när revisorn kommer. Man bör även fundera hur man kommunicera intern och externt avseende certifieringen och hur man avser att arbeta med certifieringen långsiktigt så att man skapar värde för verksamheten både internt och externt. Jag tänker på ständiga förbättringar samt i sin marknadskommunikation. Hur ser du att certifieringâ kommer att utvecklas Âframåt? Min uppfattning är att certifiering kommer att spela en fortsatt viktigt roll i framtiden utifrån den trygghet som certifiering skapar hos kunder och anställda. Kvalitet och effektivitet kommer att vara starka konkurrens faktorer även i framtiden. Om vad ska det certifierade företaget informera certifieringsorganet om? Förändringar, till exempel ägarbyte eller namnändringar, ska meddelas certifieringsorganet omgående. Om det inte görs tolkas det som ett brott mot regelverket och kan innebära att certifikatet dras in. Inför revisionerna ska företaget informera certifieringsorganet till exempel om dess prestanda, både egna mätningar och kundmätningar. Vad gäller för Manufacturing extension? Manufacturing extensions definierades som en del av produktionen som finns på en annan adress än huvudproduktionen. Begreppet Manufacturing Âextension har tagits bort. Nu ska alla produktionsenheter ha ett eget certifikat. Den första egna certifieringen görs som en omcertifieringsrevision. Huvudproduktionsenheten och den tidigare Manufacturing extension ges ett gemensamt (corporate) certifikat. Vid beräkning av den totala revisionstiden används reglerna för corporate certifiering. Hur snabbt ska åtgärderna från revisionerna åtgärdas? Vad ska ingå i svaren? Inom 60 kalenderdagar ska företaget ge certifieringsorganet bevis på genomförda korrigeringar, grundorsaksanalyser och genomförda korrigerande åtgärder. Man ska även visa hur åtgärder vidtagits för liknande processer och produkter. Effekten av vidtagna korrigerande åtgärder ska verifieras och redovisas i svaret till certifieringsorganet. Metoder som Lean och Six Sigma är populära även när man pratar certifiering ochkvalitetssäkring. Fungerar de tillsammans? Ur förbättringssynpunkt är ÂLean enklare och mer lättillgängligt medan Six Sigma är mer vetenskapligt metodiskt. De passar för olika typer av problem och de Âolika typerna finns i alla verksamheter. De passar jättebra tillsammans. När vi förankrat att vi ska börja med förbättringsarbete - Hur börjar man rent praktiskt? Det beror på den egna organisationens behov och vilken bransch man är verksam i. Det är vanligt att enkel monterande industri börjar med allmänna enkla förbättringsförslag (Lean modell) medan tex processindustri startar med mer kvalificerat förbättringsarbete som utförs av specialister (Six Sigma modell). Vägen fram är olika slutmålet är detsamma man vill kunna hanteraâ både enkla och mer komplexa Âutmaningar. Måste personalen ha Âutbildning? För mer kvalificerat förbättringsarbete blir kunskapskraven högre. Vi utbildar modulbaserat inom tex Lean Six Sigma vilket innebär att man bygger på sin kunskapsnivå efter behov och Âintresse. De flesta problem kan Âlösas efter en relativt kort utbildning som många kan delta i. För extremt svåra problem kan man hyra in en resurs om man inte vill bekosta en lång utbildning. Vilket är det vanligaste Âfelet med projekt (som en certifierad projektledare inte gör)? Många projekt startas utan att ha identifierat nyttan och effekterna som ska uppnås med projektet. Med en ordentlig projekt uppstart ser man redan under initieringsfasen om projektet skall genomföras och om inriktningen är rätt. Vilken certifiering ska jag välja? Välj en certifiering som är internationellt användbar. Är du nybörjare välj CAPM eller IPMA-D. Är du mer erfaren projektledare välj PMP eller IPMA-B. Jobbar du agilt, välj PMI-ACP. Lär känna dina Âintressenter och gör en kommunikationsplan på alla nivåer. Hur säkerställer jag att mitt projekt blir lyckat? Lär känna dina intressenter och gör en kommunikationsplan på alla nivåer. Under projektets gång kommunicera framför allt förändringar. Varför behövs lagbevakning? Det kommer cirka 10 nya lagändringar varje dygn förutom redan befintliga lagstiftning. I Sverige behöver företagsledningen ett verktyg som visar vilka krav som företaget skall uppfylla. Detta för att trygga företagets verksamhet och dess investeringar i marknad, anställda, ledning och produkter. Hur fungerar det? Varje användare får ett personligt konto som de kan logga in på och se vilka lagar de berörs av. ÂEftersom allting är företagsanpassat finns bara den information inlagd som är relevant och verkligen behövs. Vid lagändringarâfår användarna som berörs ett mail där det kortfattat och enkelt Âbeskrivs vad ändringen innebär. Därefter kan företaget ändra i Âsina processer och rutiner så att de uppfyller de nya kraven. Vad innebär lagefterlevnadskontroll? Enligt svensk lagstiftning om egenkontroll och kraven i ISOstandarderna, skall företagets ledning genomföra regelbundna kontroller på att företagets verksamhet följer lagstiftning. Detta sker genom verktyget Lagefterlevnadskontrollen. Med hjälp av verktygen i Lagvakten underlättas detta arbete avsevärt då man direkt på internet genererar en rapport som beskriver hur man uppfyller varje lag. När vi När färdiga vi färdiga med med våra våra kunder kunder vill vill helst vi helst inte inte se se dem dem igen. När vi är färdiga med våra kunder vill vi helst inte se dem igen. Okej, vi medger Okej, När att vi vi medger det är en att färdiga sanning det en med sanning med modifikation, med våra modifikation, då kunder det då främst det främst vill utgör vi utgör ett helst kvalitetslöfte ett kvalitetslöfte inte från se från oss oss dem till våra till våra kunder. igen. När våra brand- När Okej, våra vi och medger brand- riskingenjörer att och det riskingenjörer är utfört sanning sitt utfört med uppdrag modifikation, sitt uppdrag ska kunden då ska det kunden främst känna utgör känna sig ett trygg sig kvalitetslöfte trygg och och nöjd från nöjd med oss med sin till våra sin lösning. kunder. Modifikationen När Okej, våra vi medger vi brand- är ligger att färdiga och det i riskingenjörer att vi gärna sanning med träffar utfört med våra kunderna modifikation, sitt uppdrag kunder igen, då ska men det kunden då främst vill i samband utgör vi känna helst ett med sig kvalitetslöfte trygg nästa inte och projekt. från se nöjd oss dem med till våra sin igen. lösning. kunder. Modifikationen ligger i att vi gärna träffar kunderna igen, men då i samband med nästa projekt. Modifikationen När våra brand- ligger och i riskingenjörer att vi gärna träffar utfört kunderna sitt uppdrag igen, ska men kunden då i samband känna med sig trygg nästa och projekt. nöjd med sin lösning. Vi kan stödja Vi Modifikationen kan Okej, er i stödja vi olika medger projekt er ligger i olika att det inom i att projekt är vi en Risk- gärna inom sanning och träffar Riskmed Sårbarhetsanalyser, kunderna och Sårbarhetsanalyser, modifikation, igen, då men det Brandskyddsprojektering, då främst i samband utgör ett med kvalitetslöfte nästa projekt. Systematiskt brandskyddsarbete Vi kan stödja er (SBA), i olika Utbildningar, projekt inom Hantering Risk- och av Sårbarhetsanalyser, brandfarlig vara m m. Brandskyddsprojektering, Systematiskt brand- från oss till våra brandskyddsarbete kunder. skyddsarbete Vi När kan (SBA), våra stödja brand- Utbildningar, er (SBA), i olika och Utbildningar, projekt riskingenjörer Hantering inom Hantering Risk- av utfört brandfarlig och sitt av Sårbarhetsanalyser, brandfarlig uppdrag vara ska m m. vara kunden m m. Brandskyddsprojektering, känna sig trygg och nöjd Systematiskt med sin lösning. brandskyddsarbete Modifikationen (SBA), ligger Utbildningar, i att vi gärna Hantering träffar kunderna av brandfarlig igen, men vara då m i m. samband med nästa projekt. Vi kan stödja er i olika projekt inom Risk- och Sårbarhetsanalyser, Brandskyddsprojektering, Systematiskt brandskyddsarbete (SBA), Utbildningar, Hantering av brandfarlig vara m m.

13 Effektiv organisation? För våra kunder är det pengar på sista raden som räknas. Vägen dit stavas ofta effektivitet. Senaste tiden: Utbildningar: Atlas Copco, Autoliv, Kärnkraftverken, Alfa Laval Workshop/Utvecklingsövningar: Carlsberg HR, Saab, Effektivitetmäningar: SJ, Landstinget - Ring din ileniokontakt redan idag, så berättar vi hur du får mer pengar på sista raden! ILENIO hjälper dig med praktisk verksamhetsutveckling. Från det enkla och breda LEAN till de vassaste förbättringsverktygen. Dessutom med en struktur som får allt att fungera tillsammans. Vår specialitet: Six Sigma - även för inköpare och leverantörsutvecklare. Alla nivåer. Lean Produktion - första vågen berör produktion Lean Administration - andra vågen- projekt, HR, service. Lean Produktutveckling - tredje vågen utvecklingsorganisationen, nya produkter. Logistik - produktionslogistik Projektledning - modern och uppdaterad med nya rön. Mail: Telefon: Advania 251x176.indd :09:43

14 14 KVALITETSSÄKRING.NU HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PERSONLIG INSIKT Klas Skogmar PMP och PMI-ACP Styrelsemedlem i Project Management Institute (PMI) i Sverige med ansvar för Professionell Utveckling & Certifiering & Standards MISSA INTE! 5vanligaste certifieringarna Tänk dig att du över en period haft ett tryck över bröstet, och nu vill du utesluta att det är någonting annat än stress, så du söker dig till den lokala vårdcentralen för att få en diagnos. Vad är poängen med att certifiera sig? När du sitter i receptionen får du en kölapp, och du sätter dig lugnt ner i väntrummet. Så får du plötsligt syn på en stor lapp på väggen i väntrummet: På den här vårdcentralen har vi inga legitimerade läkare men de är lika bra ändå. Hur reagerar du då? Tänker du att det inte är något konstigt med det och sitter kvar eller rusar du ut därifrån för att hitta en annan vårdcentral? En stor debatt Inom många yrken är det självklart att man ska ha en legitimation: läkare, sjuksköterskor, poliser, apotekare, veterinär, dietist, och lärare. Just lärare har det varit en stor debatt kring när det gäller legitimation. Blir man en bättr e lärare med legitimation, eller klarar man sig lika bra utan? Inom projektledaryrket finns en liknande debatt, men här handlar det istället om certifiering. Varför ska en projektledare behöva certifiera sig? Blir man en bättre projektledare av det, eller är det bara något som unga projektledare gör för att kompensera för bristande erfarenhet? Kort och gott: vad är poängen med att certifiera sig? Gemensamma arbetssätt Svaret på den frågan skiljer sig, beroende på om man tittar från individens, organisationens eller samhällets perspektiv. På individnivån, så handlar det om att utvecklas och om att få ett högre värde på marknaden. För organisationen handlar det om att säkerställa en gemensam nomenklatur, få gemensamma arbetssätt och höja kompetensnivån hos projektledarna. För samhället innebär det fler lyckade projekt. FOTO: STEN SKOGMAR Inom många yrken är det självklart att man ska ha en legitimation, läkare, sjuksköterskor, poliser, apotekare, veterinär, dietist, och lärare. Prövar olika saker I brist på projektledarlegitimation finns det många certifieringar att välja mellan. Certifieringarna prövar olika saker; de kan testa en specifik metodik, såsom Prince2 eller Scrum, eller testa projektledarens totala kunskaper och erfarenhet såsom PMI och IPMA gör. På sikt kanske professionen projektledare kan få en status som andra legitimerade yrken. I framtiden kommer man kanske att höja på ögonbrynen när man får höra att det viktiga projektet drivs av en projektledare som inte är certifierad. Kanske inte riktigt som för läkarna men nästan. Genomsnittlig procentuell ökning Tillverkning av gummi- och plastvaror Verksamheter som utövas av huvudkontor; Reparation och installation av maskiner och apparater Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar Intressebevakning; religös verksamhet Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning Tillverkning av övriga maskiner Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 32% ISO 14001: % ISO 9001:2008 STATISTIKEN AVSER UTFÄRDADE CERTIFIERINGAR SOM FORTFARANDE ÄR GILTIGA. KÄLLA: certifiering.nu ISO 14001:2004 ISO 9001:2008 Fördelning mellan olika branscher anmäl Dig till våra seminarier Bli ett med dina standarder. vi går igenom de viktigaste föränd ringarna som kommer att gälla med början Gå in på 4certifiering.se för mer information och anmälan. utmana er egen maxpotential! låt våra kompetenta revisorer med lång erfarenhet från er bransch omsätta standardkraven till ett mervärde för er och era kunder! vi certifierar gentemot iso 9001, iso 14001, emas, afs, ohsas 18001, pefc, fsc* brc food, brc iop, fssc 22000, iso 22000, ifs*, iso 27000*, ip livsmedel, svensk standard för livsmedelshantering i butik, krav, msc*, iso 5001*, iso 13485*, en 1090*, iso 3834 * tillsammans med samarbetspartner tel: +46 (0) Besöksadress: fjordvägen 45, Hovås Postadress: Box 9006, göteborg

15 HAR DU ETT KVITTO PÅ DIN PROJEKTLEDARKOMPETENS? Varje år väljer över 600 svenska projektledare att genomföra en projektledarcertifiering enligt IPMA:s system. De senaste tio åren har över 3000 projektledare fått sin kompetens verifierad i Sverige och över projektledare i sammanlagt 55 länder. En certifiering är ingen utbildning, utan en validering av redan befintlig kunskap. Genom en projektledarcertifiering får du som projektledare ett försprång på arbetsmarknaden, ett vidgat nätverk och ett kvitto på din kompetens som är internationellt erkänt. I certifieringsprocessen ingår flera delmoment, bland annat självutvärdering av den egna kompetensen och ett skriftligt prov. Workshop med grupparbete kring ett praktikfall finns på nivå A, B och C. Personen som genomgår en IPMA-certifiering bedöms inom tre huvudområden: erfarenhet, metod och beteende. Beteendekompetens är en unik del av IPMA-certifieringen. I certifieringsprocessen ingår därför en självutvärdering, denna är en viktig del där du identifierar dina starka och svaga sidor som projektledare. Besök för att anmäla dig och för mer information om certifieringsprocessen. IPMA:s certifieringssystem har fyra nivåer. Nivå A - Projektchef För att klara en projektledarcertifiering på nivå A ska du bland annat ha minst 60 manmånaders erfarenhet av att kunna leda komplexa projektportföljer och/eller program. Nivå B - Senior Projektledare För att klara en projektledarcertifiering på nivå B ska du bland annat ha ha minst 55 manmånaders erfarenhet av att kunna leda komplexa projekt. Nivå C - Projektledare För att klara en projektledarcertifiering på nivå C ska du ha minst 33 manmånaders erfarenhet av att kunna leda projekt av lägre komplexitet. Nivå D - Projektkunskap För att klara en certifiering på nivå D behöver du inte ha någon erfarenhet eller förkunskap som projektledare. Föreningen för projektledare i alla branscher säkra din certifiering med lagvakten Säkerställ att du uppfyller kommande krav på medicinteknisk QP Symbioteq erbjuder en unik preparandutbildning för dig som behöver dokumenterad QP-kompetens (Qualified Person) inom medicinteknik och som idag arbetar med kvalitetsoch regulatoriska frågor i en medicinteknisk verksamhet. Genom utbildningen får du en heltäckande genomgång av de regulatoriska krav som ställs på en medicinteknisk verksamhet och kan därigenom säkra att du har den kompetens som kommer att krävas av en medicinteknisk QP. Du får dessutom ta del av senaste informationen inom området medicinteknik, skapa nätverk med likasinnade i andra organisationer och sist, men inte minst, vara rätt rustad för att klara en personcertifiering som QA/RA Leader Medical Devices* och därigenom få dokumenterade bevis på att dina kunskaper motsvarar de krav som kommer att ställas på dig. Visste du att det dyker upp cirka 10 nya lagar och förordningar varje dag!? Med Lagvakten är du alltid uppdaterad och trygg. En oumbärlig hjälpreda som är tillgänglig 24 timmar om dygnet. Lagvakten skräddarsys för din verksamhet och håller dig uppdaterad om just de lagar, regler och förordningar som berör ditt företag. Att alltid få reda på de senaste spelreglerna ger dig omedelbara konkurrensfördelar och tryggar kommande investeringar. Certifieringen QA/RA Leader Medical Devices är en frivillig och relativt ny certifiering som lanserades Certifieringen speglar kravet på kompetens hos QP som finns i förslaget på uppdaterat regelverk inom EU. Certifieringen genomförs i enlighet med ISO och ställer bland annat krav på individens erfarenhet och kompetens inom relevanta medicintekniska regelverk och standarder, kvalitetssystem, produktutveckling, riskhantering och marknadsövervakning. * Quality Assurance & Regulatory Affairs Leader Medical Devices Läs mer på vår hemsida eller ring oss på Kontakta oss via så får du inloggning. Ring oss på eller besök vår hemsida på Lagvakten är utvecklad av Eco Tech AB, Agnesfridsvägen 179, Malmö. Untitled :43

16 Systemlösningar med gedigen verksamhetskompetens Aktiebolaget Systemstöd Sverige är en ledande leverantör av affärskritiska systemlösningar baserade på Jeeves. Med en gedigen branschkännedom och djup verksamhetsförståelse inom logistik, handel och projektstyrda organisationer utgår Systemstöd från verksamhetssidan när de utvecklar BI- lösningar som effektiviserar kundernas dagliga effektivitet och lönsamhet. Verksamhetskunnande samt kännedom om kundens och branschens utmaningar är en förutsättning för att framgångsrikt implementera BI-lösningar i en organisation. Vi genomför sedan många år tillbaks implementeringar av ERP-systemet Jeeves hos våra kunder. Det är kombinationen av en stark och mångsidig teknisk plattform och ett gediget verksamhetskunnande som gör att vi kan bistå kunden i arbetet med att definiera lämpliga nyckeltal och analysformer, säger Fredrik Jansson, VD på Systemstöd. Bollplank i arbetet med att definiera nyckeltal Systemstöds konsulter agerar ofta bollplank i arbetet med att definiera vilka nyckeltal ett företag bör fokusera på, baserat på företagets utmaningar, målsättningar, konkurrensfaktorer, nuläge och verksamhetens art. På så sätt kan Systemstöd kvalitetssäkra informationskällan och leverera tillförlitliga nyckeltal som mäter rätt parametrar. Vi erbjuder ett bundlat beslutsstöd som är integrerat i Jeeves. Det sänker tröskeln för företag som överväger att börja arbeta mer strukturerat med beslutsstödsprocesser, säger Fredrik Jansson. BOKSTAVLIGT talat erbjuder vi balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. GLOBALT ERKÄNNANDE MED LOKAL FÖRANKRING PMI:S CERTIFIERINGAR är välkända över hela världen. Totalt finns det mer än personer med våra certifieringar. PMI Sverige arrangerar seminarier inom projektledning som blandar kompetensutveckling, nätverkande och att ha roligt. Vi arrangerar seminarier i Stockholm, Uppsala, Västerås, Göteborg, Helsingborg och Malmö/Lund. VÄLKOMMEN! PMP PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL Världens största projektledarcertifiering. PMI-ACP PMI-AGILE CERTIFIED PRACTITIONER Visa att du är agil projektledare! LÄS MER PÅ

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Vägledning innan, under och efter upphandling för att ställa miljömässiga och sociala krav på ITprodukter och deras

Läs mer

FRAMTIDENS MILJÖ KONSULTER SOM FÖRSTÅR UPPDRAGET

FRAMTIDENS MILJÖ KONSULTER SOM FÖRSTÅR UPPDRAGET FRAMTIDENS MILJÖ KONSULTER SOM FÖRSTÅR UPPDRAGET Med våra verktyg och metoder kan vi hjälpa er med att få en hållbar affärsutveckling som genomsyrar hela verksamheten och samtidigt lösa era miljöproblem

Läs mer

#ModUpp2020. Riktlinjer för en Modern Upphandling

#ModUpp2020. Riktlinjer för en Modern Upphandling #ModUpp2020 Riktlinjer för en Modern Upphandling Vad är #ModUpp2020? #Modupp2020 är en kampanj som uppmanar offentlig sektor att ställa om till en modern upphandling genom att bli en kravställare som hanterar

Läs mer

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi.

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. Peter Strömbäck, Generaldirektör Borås 2015-05-21 Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. 1. Bakgrund och utgångspunker 1 är en

Läs mer

Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder

Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder Fredrik Fehn Swedish Standards Institute Peter Nohrstedt SKL Kommentus standarder & upphandling? Vilka är SIS? Ideell medlemsförening

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Inledning När ert företag har visat att ledningssystem uppfyller internationella standarder vinner ett företag mycket på att

Läs mer

Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker

Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker Peter Rohlin, INCERT AB BeLivs Seminarium: Energieffektivisering i dagens livsmedelslokaler 2 Installations Certifiering i Stockholm AB Elektriska

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering April 2012 Inledning Grattis till ert företags certifiering! Nu när ert företag har visat att ert ledningssystem uppfyller internationella

Läs mer

Energi- och klimatfrågan. Verksamhetssystem.

Energi- och klimatfrågan. Verksamhetssystem. Miljön i fokus. Energi- och klimatfrågan. Berendsen har arbetat med miljö- och kvalitetsfrågor under många år. Det är numera en integrerad del i vårt dagliga arbete. Tillsammans strävar vi efter ständiga

Läs mer

CERTIFIERING AV ARBETSMILJÖN

CERTIFIERING AV ARBETSMILJÖN CERTIFIERING AV ARBETSMILJÖN FTF Region 8 Göteborg Oktober 2005 Jan-Olof Marberg For the benefit of business and people INNEHÅLL 1 Inledning 2 Certifiering 3 Hur går det till? 4 SAM / OHSAS 5 Erfarenheter

Läs mer

NYEMISSION 2014-09-15 2014-09-29

NYEMISSION 2014-09-15 2014-09-29 NYEMISSION 2014-09-15 2014-09-29 Allt fler människor inser att det inte finns något viktigare än vatten HVR har utvecklat ett flertal produkter med en unik teknik som gör dricksvattnet renare och nyttigare

Läs mer

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 1 Orientering Två av de viktigaste målen vid revideringen av standarderna i ISO 9000-serien var att a) utveckla förenklade standarder

Läs mer

Ledningssystem för hållbar IT-användning. Förslag till ny standardisering

Ledningssystem för hållbar IT-användning. Förslag till ny standardisering Ledningssystem för hållbar IT-användning Förslag till ny standardisering Grön IT Möjligheter och potentialer SIDA 3 Behov Många företag har tagit initiativ till att minska sin energiförbrukning och miljöpåverkan

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Certifiering. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Certifiering. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering Profilområde Certifiering SP-koncernen har en omfattande certifieringsverksamhet som sträcker sig över många branscher, produkter och teknikområden.

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

makes it easier, faster and more fun! www.viqma.se

makes it easier, faster and more fun! www.viqma.se makes it easier, faster and more fun! www.viqma.se VIQMA System - Komplett Ledningssystem på webben I VIQMA System finns 12 moduler. De samverkar och skapar en röd tråd i systemet. På så sätt bildar de

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

Trycksättning med gas. Ackreditering. Föreskrifter. Riskbedömning

Trycksättning med gas. Ackreditering. Föreskrifter. Riskbedömning Trycksättning med gas Ackreditering Föreskrifter Riskbedömning 1 Swedac en myndighet för kvalitet och säkerhet 2 SWEDAC Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 3 Swedacs uppdrag Nationellt utveckla

Läs mer

Informationsmöte Scarab Development AB 20 februari 2014

Informationsmöte Scarab Development AB 20 februari 2014 Informationsmöte Scarab Development AB 20 februari 2014 Plan 18.00 19.30 presentation 19.30 20.00 paus 20.00 diskussion Hålltider 18.05-18.15 Tekniken 18.15 18.45 Xzero - produkt 18.45 19.15 HVR produkt

Läs mer

Rapport för första kvartalet 2008

Rapport för första kvartalet 2008 Kvartalssrapport januari mars 2008 Rapport för första kvartalet 2008 Omsättning var 8,2 MSEK (17,5) för kvartalet. Rörelseresultat -1,8 MSEK (-2,2) för kvartalet. Resultat efter skatt för kvartalet -1,9

Läs mer

Visa vad din butik står för. KRAV-certifiera! Receptet på godare mat

Visa vad din butik står för. KRAV-certifiera! Receptet på godare mat Visa vad din butik står för KRAV-certifiera! Receptet på godare mat Visa vad din butik står för KRAV är en symbol för positiv utveckling. Nästan alla konsumenter, 98 procent*, känner till KRAV-märket.

Läs mer

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform En kort sammanfattning En kurs som ger måleriföretaget allt som krävs för att kunna driva ett bra kvalitets- och miljöarbete. Under kursen inför kursdeltagarna

Läs mer

Talarmanus för presentation om Fairtrade region

Talarmanus för presentation om Fairtrade region Talarmanus för presentation om Fairtrade region Detta talarmanus är framtaget som stöd när du håller en presentation om Fairtrade region. Det innehåller också kort information om vad Fairtrade City är.

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Trender och utvecklingsområden. certifieringsområdet. Peter Rohlin INCERT AB

Trender och utvecklingsområden. certifieringsområdet. Peter Rohlin INCERT AB Trender och utvecklingsområden inom certifieringsområdet Peter Rohlin INCERT AB Vad innebär en certifiering? Certifiering är ett sätt att garantera att en produkt, en person eller ett företag uppfyller

Läs mer

SIS och Ledningssystem för hållbar IT

SIS och Ledningssystem för hållbar IT SIS och Ledningssystem för hållbar IT Standardisering En framgångsrik beprövad modell för att ta fram accepterade lösningar på gemensamma utmaningar hos företag, myndigheter och organisationer 2014-11-14

Läs mer

FR2000 ger dig fler och bättre affärer

FR2000 ger dig fler och bättre affärer FR2000 ger dig fler och bättre affärer FR2000:2017 LEDNINGSSYSTEM FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG En certifiering är inget man bara köper. Man jobbar med det och ser till att det anpassas till företaget

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen; SFS 2009:382 Utkom från trycket den 27 maj 2009 utfärdad den 13 maj 2009.

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER 1 SAFER, SMARTER, GREENER Vad är en grön obligation? Gröna obligationer definieras som värdepapper med fast avkastning för att ta in kapital för projekt med särskilda miljömässiga eller sociala fördelar

Läs mer

Nya ISO 14001. Miljöledning får en central roll i organisationen. Hur påverkas ni?

Nya ISO 14001. Miljöledning får en central roll i organisationen. Hur påverkas ni? Nya ISO 14001 Miljöledning får en central roll i organisationen. Hur påverkas ni? Ylva Linder, WSP Environmental ylva.linder@wspgroup.se 010-722 72 16 Webinar 18 och 19 sept. 2014 Innehåll Kort info om

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

förebygger åtgärdar utbildar

förebygger åtgärdar utbildar förebygger åtgärdar utbildar Det här är nomor Nomor AB är ett av Sveriges största företag inom skadedjursoch matsäkerhetsbranschen. Vi finns representerade i hela landet med kontor från Boden i norr till

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling Socialt ansvarsfull upphandling LOU EU- direktiv LUF Principer för offentlig upphandling Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och social hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker

Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker Miljöförvaltningen Tillverkningsenheten Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-19 Handläggare Petter Jonsson Telefon: 08-50829745 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-06-14 p. 9 Ekologiska påståenden på

Läs mer

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility Addtechkoncernens CSR-arbete Corporate Social Responsibility Kort om Addtechkoncernen Teknikhandel under många varumärken Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Miljödriven affärsutveckling

Miljödriven affärsutveckling Snabbguide till Miljödriven affärsutveckling För alla företag som vet vad de vill men inte hur. -Kan ni vara snäll att tala om vilken väg jag ska gå? -Det beror på vart du vill komma. -Det spelar inte

Läs mer

Vägledning för införande av ISO 9001:2015

Vägledning för införande av ISO 9001:2015 Vägledning för införande av ISO 9001:2015 INNEHÅLL 1.0 ORIENTERING 2.0 BAKGRUND TILL REVIDERINGSPROCESSEN FÖR ISO 9001:2015 3.0 ANVÄNDARGRUPPER 4.0 VÄGLEDNING FÖR INFÖRANDE 4.1 GENERELL VÄGLEDNING 4.2

Läs mer

Vår kunskap blir din konkurrensfördel

Vår kunskap blir din konkurrensfördel Vår kunskap blir din konkurrensfördel Ett teknikkonsultföretag för processindustrin Improvus ett teknikkonsultbolag Improvus har sin bas i Stockholm och verkar i hela Europa. Vi är specialiserade inom

Läs mer

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD Berätta för dina kollegor om värdet av att identifiera betydande miljöaspekter, att följa upp och förbättra era produkters miljöprestanda Samarbeta med dina

Läs mer

Intern revision av ledningssystem

Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem - en introduktion... en introduktion ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000 Behöver du en introduktion? Detta häfte är i första

Läs mer

Trender och utvecklingsområden inom certifieringsområdet

Trender och utvecklingsområden inom certifieringsområdet Trender och utvecklingsområden inom certifieringsområdet Peter Rohlin INCERT AB Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2014 Installations Certifiering i Stockholm AB EIO Kyl & Värmepumpföreningen Svenska Kyltekniska

Läs mer

Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001

Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001 Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO 14001 och ISO 9001 Göteborgs Stads Upphandlings AB Anna Lundeen anna.lundeen@canea.se 2016-05-17 Packhusgatan 6 SE-411 13 Göteborg Folkungagatan 49 SE-116

Läs mer

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN Unna dig en dag med lärande diskussioner! Kunskapsnavet inom Life Science Nordic Medical Advisor Sagsjövägen, 428 81 Kållered. Tel: 031-795

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Sökanden är införstådd med reglerna för anmälda organ. Av dessa

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

SCAs hållbara värdekedja Susan Iliefski-Janols, Hållbarhetschef

SCAs hållbara värdekedja Susan Iliefski-Janols, Hållbarhetschef SCAs hållbara värdekedja Susan Iliefski-Janols, Hållbarhetschef sca Om du vill veta mer om SCA och vårt arbete sca.com Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad Foto: Éric St-Pierre När jag säljer mer Fairtrade-kakao får jag råd med sjukvård och utbildning till mina barn och kan försörja min familj

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Erbjudandet i korthet Företrädesemission

Erbjudandet i korthet Företrädesemission Nyemission i Brighter AB (publ) Välkommen att teckna aktier 5 19 december 2012 Brighter One Erbjudandet i korthet Företrädesemission Avstämningsdag: 30 november 2012. Teckningstid: 5 19 december 2012.

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det?

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? 1(5) MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? Innebär det inte bar a en massa byråkrati och papper?

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik VAD ÄR KVALITET? Verksamhetsförbättring Kvalitetskontroll är allt som görs EFTER Kvalitetsstyrning är allt som görs för att säkra kvaliteten i ett pågående arbete, dvs NU Kvalitetssäkring är allt som görs

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (STAFS 2014:20) om avgifter för ackrediterade certifieringsorgan, organ för validering och verifiering samt

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

12 Tillverkning av produktionshjälpmedel

12 Tillverkning av produktionshjälpmedel 12 Tillverkning av produktionshjälpmedel KRAVs regler för produktionshjälpmedel talar om vilka typer av produktionshjälpmedel för växtodling (inklusive trädgårdsodling) som kan KRAV-märkas och vilka kriterier

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

Globescan Konsumentundersökning 2011

Globescan Konsumentundersökning 2011 Globescan Konsumentundersökning 7 000 respondenter i länder På uppdrag av Fairtrade International Maj Syfte och metod Syftet med undersökningen är att undersöka konsumentattityder och -beteenden i relation

Läs mer

SIS Ledningssystem. Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25. Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute

SIS Ledningssystem. Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25. Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute SIS Ledningssystem Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25 Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute 2010-08-25 2 Vad är SIS? SIS, Swedish Standards Institute

Läs mer

Billigt, men till vilket pris? Hur man ställer, och följer upp, sociala och etiska krav i offentlig upphandling

Billigt, men till vilket pris? Hur man ställer, och följer upp, sociala och etiska krav i offentlig upphandling 1 Billigt, men till vilket pris? Hur man ställer, och följer upp, sociala och etiska krav i offentlig upphandling Erik Olsson/Delphi Malin Oud/Tracktwo Umeå den 25 mars 2014 Parallellseminarium SOI årkonferens

Läs mer

Energiarbete i företag

Energiarbete i företag Energiarbete i företag Peter Carlsson 0709 64 92 78 peter.carlsson@hifab.se www.hifab.se Agenda Fördelar med systematiskt och effektivt energiarbete Lag om energikartläggning i stora företag Stegvis införande

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ

Läs mer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer Säkerhet i fokus Ansvarskod för leverantörer Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

One for all A Clean Partner har lösningarna

One for all A Clean Partner har lösningarna Livsmedel 2 One for all A Clean Partner har lösningarna A Clean Partner är en av Sveriges största leverantörer av kemtekniska produkter. Vi utvecklar och saluför rengöringsmedel och systemlösningar för

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Se om ditt hus. Perspektiv. Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? Nya! Daniel Steinholtz, expert inom hållbarhet guidar till ISO 26000

Se om ditt hus. Perspektiv. Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? Nya! Daniel Steinholtz, expert inom hållbarhet guidar till ISO 26000 Nya! Perspektiv #194 november årgång 23 på hållbar verksamhetsutveckling utblick Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? företaget Medarbetarnas kreativitet sattes på prov hos HSB Göteborg

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå I december 2007 behandlade Skellefteå kommunfullmäktige (KF) en motion från Folkpartiet, skriven 2002, angående rättvis handel. En uppförandekod i kommunens

Läs mer

beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 1(6)

beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 1(6) Datum Beteckning Avdelningen för juridik och inre marknad Anders Karlsson Direktnr: 08-406 83 68 E-post: anders.karlsson@swedac.se Konsekvensutredning - ändring i Swedacs föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Ledningssystem för KRAV-certifierade skolrestauranger i Örebro kommun

Ledningssystem för KRAV-certifierade skolrestauranger i Örebro kommun Ledningssystem för KRAV-certifierade skolrestauranger i Örebro kommun 1. Kedja översikt Kedjans namn: Skolrestauranger Ansvarig och kontaktperson för KRAV-certifiering: Madelene Lagerlöf Internrevisorer:

Läs mer

Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017

Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017 Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017 Eget mätsystem på ICA ger kontroll inom supporten och på SLA:er med strategiska partners Föredraget kommer att handla om hur vi har tillgodosett behovet

Läs mer

Miljöfrågorna berör oss alla

Miljöfrågorna berör oss alla Miljöfrågorna berör oss alla Vi måste alla förhålla oss till miljön. Inte minst industri, tjänsteföretag och offentliga verksamheter. Förutom att följa aktuell lagstiftning och ta ett miljömässigt ansvar

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Läs mer

Nytt EU-direktiv om offentlig upphandling

Nytt EU-direktiv om offentlig upphandling Nytt EU-direktiv om offentlig upphandling Fairtrade Sveriges analys av hur direktivet påverker målsättingen att öka andelen rättvist handlade varor inom kommunen Mars 2014 Inledning Europaparlamentet röstade

Läs mer

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter EU - Näringslivet - Miljön 2005-01-26 (uppdaterad 2005-04-14) ENVIVE AB Pia M Berglund-Lundström www.envive.se Övergång till ISO 14001:2004 Förberedelsetid

Läs mer