Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2014"

Transkript

1 Q4 Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER

2 För den late Januari December Periodens hyresintäkter uppgick till 471 mkr (647) Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,5% (99,5%) Driftnettot uppgick totalt 242 mkr (321) Finansnettot uppgick till -144 mkr (-249) Förvaltningsresultatet uppgick till 112 mkr (93) Värdeförändring i fastigheter uppgick till 144 mkr (-42) Värdeförändring av finansiella instrument uppgick till -0,3 mkr (214) Periodens resultat uppgick till 266 mkr (367) Belopp i mkr 3 mån okt dec 3 mån okt dec 12 mån jan dec 12 mån jan dec Hyresintäkter Driftnetto Rörelseresultat Finansnetto Förvaltningsresultat Värdeförändringar Skatt Resultat efter skatt Överskottsgrad, % 39,4 44,7 51,3 49,7 Uthyrningsgrad bostäder (antal), % 99,4 99,4 99,5 99,5 Räntetäckningsgrad (ICR), ggr 1,9 1,5 1,7 1,3 Belåningsgrad (LTV), % Framsidesbild: Kråkan 30, 31, 41, Malmö Bakgrundsbild: Gjörloff 4, Landskrona 2 Heimstaden AB Delårsrapport JANUARI DECEMBER

3 Jag är mycket nöjd med de affärer vi kunnat slutföra under årets sista kvartal. Vi har kunnat hålla oss till vår primära målsättning om förvärv av centrala bostadsfastigheter, där bostadsefterfrågan kraftigt överstiger utbudet. Detta skapar den extra trygghet vi eftersträvar i våra förvärv. Det finns inget idag som över huvud taget tyder på en bostadsmarknad med bostadsöverskott, men förändringar sker plötsligt och när vi minst anar det. Att då äga fastigheter på de mest attraktiva mikrolägena i respektive ort gör oss än mindre sårbara. VD har ordet Framåt, framåt, framåt,jul, framåt, nyår, pust Nytt kvartal, nya tag. Avtal om förvärv av bostadsbestånd, 322 lgh, i Strängnäs Avtal om förvärv av Heimstadens första bostadsbestånd, 371 lgh, i Gävle Tillträde av Henry Ståhl Fastigheter den 30 december Nyproduktionsstart av 57 bostadslägenheter i centrala Malmö med inflyttning årsskiftet 2015/2016 Avtal för Nordhalla Fastigheter AB om förvärv av 1141 lgh i Skellefteå. Säljare Skellefteå kommun genom deras allmännyttiga bostadsbolag Skebo Q4 blev ett intensivt kvartal, där vi kunde addera bra och välskötta centralt belägna fastigheter i intressanta orter till vårt fastighetsbestånd. Detta har skett i en transaktionsmiljö med allt tuffare konkurrens om fastighetsobjekten. Dagens extrema lågräntenivå, och begränsade utbudsalternativ till trygg och stabil avkastning, attraherar både väl etablerade aktörer och helt nya aktörer till fastighetsmarknaden. Den löpande förvaltningen har utvecklas väl med kompetent och motiverad personal. Vi skall villigt erkänna att moder natur bidragit till minskade driftskostnader år genom ett varmare år än normalt. Tillsammans med sommarens stora regnmängder leder det oss in på viktigheten av hållbarhetsarbete. Vi måste som fastighetsägare bidra med eftertänksamhet och kloka val i vår förvaltning av fastigheter och göra det vi kan för att minska vår klimatpåverkan. Vi utökar vår kapacitet inom driftsoptimering och kommer framöver att fokusera än mer på friska hus, där boendemiljö blir en allt viktigare fråga. Under ökade vi kraftigt våra investeringar i befintliga fastigheter i syfte att erbjuda än mer attraktiva fastigheter och kommer framöver att fortsätta dessa investeringar. Vad händer 2015 i Heimstaden och intressebolaget Nordhalla Fastigheter? Kassan är välfylld, vi har en organisation för framtiden, våra samarbeten är uppskattade av våra partners och framtidstron är stark. Vi fortsätter vår expansion i enlighet med våra mål, finner nya samarbeten och stärker våra driftnetton. Patrik Hall, VD Heimstaden Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 3

4 Heimstaden Den 30 december förvärvade Heimstaden det välrenommerade och framgångsrika familjeföre taget Henry Ståhls Fastigheter AB i Norrköping. Tillsammans med Nordhalla transaktionen i början av oktober, där Heimstaden sålde hela beståndet i Katrineholm, samt avtalen per den 26 november om förvärv i Gävle och Strängnäs, har vi haft ett aktivt sista kvartal med ökad volym och nya medarbetare. Som följd av dessa transaktionerna är förvaltningsorganisationen igång och omorganiserar sig för att bättre möta de nya utmaningarna. Ny förvaltningsledning är utsedd och översyn av förvaltningsområden/segment pågår. Gröna Lund 21-24, Landskrona Öresund I Öresundsregionen, som består av Skåne på den svenska sidan, växer befolkningen snabbt. Idag finns ungefär 3,8 miljoner invånare i regionen och de närmaste 20 åren räknar man med en befolkningsökning på invånare. Redan 2021 kan invånarantalet ha passerat 4 miljoner. Snabb befolkningsökning, snabb ekonomisk tillväxt och bra infrastruktur skapar gynnsamma förutsättningar för näringslivet. I den dynamiska regionen finns företag, som producerar en fjärdedel av Sveriges och Danmarks samlade BNP. Cirka studenter på elva universitet och högskolor förser närings livet med kvalificerad arbetskraft. Den internationella flygplatsen Copenhagen Airport är en viktig faktor för Öresundsregionens tillgänglighet och attraktionskraft, och 2021 förstärks regionens betydelse ytterligare då Fehmarn Bält-förbindelsen öppnas och regionen kommer ännu närmare Tyskland och övriga Europa. Sunnan 1, Stockholm Stockholm/Mälardalen Stockholmsregionen har stor ekonomisk betydelse. Det är Sveriges största arbetsmarknad, som sysselsätter över en miljon människor och svarar för 50% av hela landets BNP. Alla prognoser pekar också på en positiv tillväxt för regionen i framtiden. En rapport från Stockholms handelskammare slår fast att regionen är ett av fem storstadsområden i Västeuropa där befolkningsökningen är störst proportionellt sett. Här bor drygt 2,9 miljoner människor idag, vilket är ungefär 35 % av Sveriges befolkning, och befolkningsökningen är nästan dubbelt så hög som i landet som helhet. Enligt prognoser kommer Stockholm-Mälarregionen att ha en befolkningstillväxt på invånare fram till år Men befolkningen växer i betydligt snabbare takt än bostadsbyggandet och behovet av bostäder i regionen kommer även i fortsättningen att vara stort. I en trendrapport från Svensk Fastighetsförmedling tror en majoritet av svenskarna att de kommer att bo i lägenhet i en storstadsregion i framtiden. Faktaren 9, Ronneby Småland/Blekinge I Boverkets vision för Sverige 2025 menar man att de regionala högskoleorterna kommer att växa och vara viktiga tillväxtmotorer för hela regionen. I Småland-Blekinge ligger högskolorna tätt med Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö, Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona och Högskolan i Jönköping. Närheten till högskolorna och välutbildad arbetskraft stärker förutsättningarna för en gynnsam utveckling av näringslivet. Det strategiska läget, nära de nya växande marknaderna i Europa, och naturtillgångarna med stora rekreationsområden gör också Småland- Blekinge till en attraktiv region med stor potential. Här bor idag ungefär människor, eller nästan 10 procent av Sveriges befolkning. Men man räknar med att den kraftiga befolkningsökningen i Mälarregionen och Skåne så småningom också kommer att följas av en befolkningsökning även i Småland och Blekinge. Folkmängden förväntas växa med invånare om året under och 2030-talen. Liljan 16-17, Norrköping Östergötland I Östergötland bor närmare en halv miljon människor, här finns omkring företag och det geografiska läget är ett av Sveriges skarpaste. 80 procent av Sveriges befolkning finns inom 400 km. Norrköpings hamn är en fullservicehamn, under 2012 uppgick godshanteringen till närmare 4 miljoner ton. Regionen har en ledande position inom biogasområdet. Vid Linköpings universitet finns ett nationellt biogascentrum, och i Linköping och Norrköping finns unika kretslopp där avfall och restprodukter blir till resurser på nytt. Östergötland, och Linköpings universitet, är i många avseenden världsledande inom visualisering. Östergötland är navet för svensk flygrelaterad industri och utveckling. Här finns basen för Aerospace Cluster Sweden, med starka aktörer som Saab i spetsen. Sveriges enda flygplanstillverkning sker i Linköping. Det tillhörande klustret samlar över 60 högteknologiska företag. Över människor i regionen arbetar med flygrelaterad verksamhet. 4 Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER

5 Totalt Heimstaden januari-december Hyresintäkter per geografisk marknad Area per fastighetskategori Marknadsvärde, mkr Hyresintäkter, mkr Driftnetto, mkr Överskottsgrad, % 51,3 49,7 Uthyrningsgrad bostäder (antal), % 99,5 99,5 Antal fastigheter Area, kvm Öresund, 64% Småland/Blekinge, 31 % Stockholm/Mälardalen, 5 % Bostäder, 66 % Östergötland, 0 % Lokaler, 34 % Öresund januari-december Hyresintäkter andel av Heimstaden totalt Area per fastighetskategori Marknadsvärde, mkr Hyresintäkter, mkr Driftnetto, mkr Överskottsgrad, % 49,7 49,6 Uthyrningsgrad bostäder (antal), % 99,4 99,7 Antal fastigheter Area, kvm Öresund, 64% Bostäder, 90 % Lokaler, 10 % Stockholm/Mälardalen januari-december Hyresintäkter andel av Heimstaden totalt Area per fastighetskategori Marknadsvärde, mkr Hyresintäkter, mkr Driftnetto, mkr Överskottsgrad, % 54,1 52,6 Uthyrningsgrad bostäder (antal), % 99,6 99,6 Antal fastigheter Area, kvm Stockholm/Mälardalen, 31 % Bostäder, 92% Lokaler, 8% Småland/Blekinge januari-december Hyresintäkter andel av Heimstaden totalt Area per fastighetskategori Marknadsvärde, mkr Hyresintäkter, mkr Driftnetto, mkr Överskottsgrad, % 55,0 52,0 Uthyrningsgrad bostäder (antal), % 97,9 98,4 Antal fastigheter 7 8 Area, kvm Småland/Blekinge, 5% Bostäder, 93 % Lokaler, 7% Östergötland januari-december Hyresintäkter andel av Heimstaden totalt Area per fastighetskategori Marknadsvärde, mkr Hyresintäkter, mkr Driftnetto, mkr Överskottsgrad, % Uthyrningsgrad bostäder (antal), % 99,5 Antal fastigheter 44 Area, kvm Östergötland, 0% Bostäder, 40 % Lokaler, 60% Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 5

6 Intressebolag Som en del av affärsstrategin i Heimstaden ingår ett aktivt samägande med professionella partners. Under bildades Nordhalla Fastigheter AB, ett bostadsbolag som samägs med Alecta samt Ericsons och Sandviks Pensionsstiftelser. Tillsammans med Svensk Boligutleje 1 AS och HKS Fastighets AB / HKS Bostads AB utgör de den externa förvaltningsport följen som Heimstaden till fullo förvaltar både tekniskt och ekonomiskt. Under året har aktierna i Handelsstaden Vetlanda AB sålts till extern part. I oktober genomfördes en transaktion där Heimstaden sålde sitt bestånd i Katrineholm till Nordhalla. Nordhalla har under året tecknat avtal om förvärv om 1141 lgh i centrala Skellefteå som kommer tillträdas i april Heimstaden kommer i samband med detta att tillskjuta ca 57 mkr. Älgen 6, Katrineholm Andelar i intressebolag Belopp i mkr Fördelning kapitalandelsägande, Ingående balans Årets investering Årets avyttring -14 Utdelning Resultatandel Utgående balans Andelarna redvisas enligt kapitalandelsmetoden Nordhalla Fastigheter AB Svensk Boligutleie 1 AS HKS Fastighets AB HKS Bostäder AB Specifikation av koncernens innehav av andelar i intressebolag Bolag Org.nr Säte Antal aktier Andel i % Kapitalandelens värde, mkr Nordhalla Fastigheter AB Malmö ,31% 137 Svensk Boligutleie 1 AS 1) Oslo ,71% 17 HKS Fastighets AB Malmö ,00% 5 HKS Bostäder AB Malmö ,00% ) Valutakurs SEK/NOK 1,042 Specifikation över hyresintäkter och resultat januari-december samt tillgångar och skulder per , mkr Bolag Hyresintäkter Resultat Tillgångar Skulder Nordhalla Fastigheter AB Svensk Boligutleie 1 AS 1) HKS Fastighets AB HKS Bostäder AB Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER

7 Förvaltning Våra segment följer de organisatoriska förvaltningsområden som täcker både det helägda beståndet såsom det indirekta beståndet, via Intressebolagen. Heimstaden har förvaltningsavtal med intressebolagen gällande ekonomisk och teknisk förvaltning. Sammanslaget förvaltar Heimstaden en fastighets portfölj (direkt/indirekt ägande) om totalt mkr i fastighetsvärde exkl. avtalade förvärv. Skellefteå Gävle Uppsala Uppsala Örebro Solna Strängnäs Vaxholm Stockholm Katrineholm Åkersberga Norrköping Linköping Vetlanda Landskrona Lund Malmö Svedala Ystad Ronneby Hyltebruk Örkelljunga Klippan Malmö Ljungby Växjö Karlskrona Fastigheter ägda av Heimstaden efter avtalade förvärv och försäljningar. Fastigheter ägda av Intressebolag efter avtalade förvärv och försäljningar samt förvaltade av Heimstaden. Heimstaden AB Delårsrapport JANUARI SEPTEMBER 7

8 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT KONCERNEN Belopp i mkr 3 mån okt dec 3 mån okt dec 12 mån jan dec 12 mån jan dec Hyresintäkter Fastighetskostnader Driftnetto Central administration Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Resultat från andelar i intressebolag Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Förvaltningsresultat Värdeförändring förvaltningsfastigheter Värdeförändring räntederivat Resultat före skatt Aktuell skatt Uppskjuten skatt Årets resultat Övrigt totalresultat Totalresultat Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER

9 HYRESINTÄKTER Hyresintäkterna uppgick under perioden till 471 mkr (647), vilket är en nedgång med ca 27 %. Nedgången i intäkter är ett resultat av bland annat den stora fastighetsförsäljningen som gjordes till Nordhalla i oktober. FASTIGHETSKOSTNADER Fastighetskostnaderna minskade med närmare 29 procent under perioden, primärt pga. utförsäljningen av fastigheter till Nordhalla. Dessa förklaras även av lägre taxebundna kostnader samt lägre kostnader för snöröjning, båda pga den milda vintern. Uthyrningsgraden för bostäder ligger kvar på en stabil hög nivå på 99,5 procent (99,5) för perioden. Vakansen förklaras till största del av naturlig omflyttning samt en mindre del av enstaka tomställda lägenheter till följd av tillfälligt tekniskt underhåll. Då Ståhls förvärvades den 30 december ingår bidrar de inte med något resultat för i de konsoliderade siffrorna. DRIFTNETTO Driftnettot uppgick under perioden till 242 mkr (321). Överskottsgraden ökade till 51,3 procent (49,7). ADMINISTRATION Kostnaden för central administration uppgick till -39 mkr (-46). Kostnadsposten minskar inte i samma utsträckning som fastighetskostnaderna, då Heimstaden fortsatt har avtal med Intressebolagen gällande ledning och förvaltning av de utsålda fastigheterna. FASTIGHETSKOSTNADER Belopp i mkr 3 mån okt dec 3 mån okt dec 12 mån jan dec 12 mån jan dec Driftkostnader Reparation och underhåll Fastighetsadministration Fastighetsskatt Tomträttsavgäld Avskrivningar Summa fastighetskostnader Hyresintäkter Stabil uthyrningsgrad (Bostäder) Hög överskottsgrad Mkr 900 Kr/kvm 1100 % 99,6 mkr 450 % , , , , , Q Q Q Q4- Q ,0 Q Q Q Q4- Q4-0 Q Q Q Q4- Q4-43 Hyresintäkter, mkr Hyresintäkter, kr/kvm Driftnetto, mkr Överskottsgrad, % Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 9

10 FINANSNETTO Finansiella intäkter under perioden var 23 mkr (22) och finansiella kostnader var -167 mkr (-270). Det sjunkande räntenettot beror på lägre skuldsättning än jämförelseperioden primärt pga. Nordhalla trans aktionen, återköp av derivatkontrakt i samband med refinansiering i början av samt fallande marknadsräntor. Genomsnittsräntan för den totala upp låningen inkl. derivat har minskat till 3,1% (4,4 %). Genomsnittlig räntebindning uppgår vid periodens slut till 2,1 år (1,5 år). Ca 64 % (61 %) av portföljen byter ränta inom 1 år och en momentan förändring av STIBOR med en procent, allt annat lika, påverkar Heimstadens räntekostnader med ca 39 mkr (10 mkr). Koncernens upplåning har under perioden ökat med mkr och kombinerat med refinansieringen i början av året har kapitalbindningstiden ökat till 5,4 år (1,0 år). FÖRBÄTTRAD RÄNTETÄCKNINGSGRAD (ICR) 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 Q Q Q Q4- Q4- RESULTAT FÖRE VÄRDEFÖRÄNDRINGAR OCH SKATT Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 112 mkr (93), en ökning med 22 procent. Ökningen förklaras primärt av det förbättrade räntenettot. VÄRDEFÖRÄNDRING FÖRVALTNINGSFASTIGHETER Per 31 december har hela fastighetsbeståndet värderats baserat på extern värdering. Sammantaget uppgick den orealiserade värdeförändringen på fastigheterna till 142 mkr, vilket motsvarar en värdeökning på 2,4 procent. Ökningen förklaras primärt av sänkta direktavkastningskrav i befintligt bestånd. Direktavkastningskraven i värderingen uppgick i genomsnitt till 4,73 procent, (4,13 procent att jämföra med 4,48 procent för motsvarande fastigheter vid utgången av ). Gamlabron 13, Norrköping 10 Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER

11 VÄRDEFÖRÄNDRING FINANSIELLA INSTRUMENT Koncernen har under perioden återköpt swappar till ett värde av drygt 201 mkr samt övertagit -270 mkr i derivat genom förvärvet av Ståhls. Värdeförändringen på derivat uppgick till -0,3 mkr (214). Marknadsvärdet på den aktuella derivatportföljen uppgår vid periodens slut till -376 mkr (-307 mkr). Den nominella volymen av utestående ränteswappar uppgår till mkr (4 012 mkr) köpta och mkr (278 mkr) sålda swappar. Utöver detta existerar avtal om räntetak med ett nominellt belopp om 800 Mkr vilka idag, mot bakgrund av strikenivån inte har något teoretiskt värde och därför inte räknas med i nyckeltalsberäkningar. Huvudsakligen består portföljen av traditionella ränte swappar men räntetak, förlängningsbara swappar och performance swappar förekommer också i portföljen. Heimstadens räntebindningsperiod och räntesäkringsnivå är ett resultat av en intern räntesäkringsmodell och kan variera över tid beroende på externa (makroekonomiska, sektorrelaterade), såväl som interna (företagsspecifika) omständigheter. Bolagets räntesäkringsstrategi ska genom en väl avvägd utvärderingsmodell skapa trygghet hos bolagets intressenter och möjliggöra finansiering på attraktiva villkor samt säkra att bolagets finansiella åtaganden mot externa finansiärer upp - fylls oberoende av ränteläge. Per Räntebindning lån Räntebindning inkl. derivat 1) År Mkr Andel, % Ränta, inkl marginal, % Mkr Andel, % Ränta, inkl marginal, % ,0 1, ,3 1, ,1 6, ,7 5, ,8 4, ,6 5,2 5 år efter balansdag ,7 5,1 Totalt ,0 1, ,0 3,1 1) Kreditmarginalen är jämnt utspridd över förfallostrukturen. Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden i låneportföljen uppgår till: Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden i låneportföljen inkl. derivat uppgår till: 0,25 år 2,12 år FINANSIELLA RISKER Belopp i mkr Finanspolicy i sammandrag Utfall Refinansieringsrisk Kapitalbindning (månader) minst Låneförfall (i enskilt år) maximalt 40% 22 % (2015) SKATT I koncernen redovisades en total skatt om 11 mkr (102), som primärt består av uppskjuten skatt. Av skatten utgjordes 11 mkr (102) av uppskjuten skatt på temporära skillnader mellan redovisat värde och skattemässigt värde hänförlig till förvaltningsfastigheter och finansiella instrument. Ränterisk Räntetäckningsgrad (ggr, rullande 12 månader) Enligt resp covenant 1,7 Räntebindning (år) I enlighet med separat räntesäkringsstrategi 2,1 Räntesäkring (procent) minst 25% 46 % Kreditrisk Soliditet (procent) minst 25% 31 % Begränsning enskild långivare (procent) maximalt 50% 16 % Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 11

12 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING KONCERNEN Belopp i Mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill 24 Förvaltningsfastigheter Materiella anläggningstillgångar 4 2 Andelar i intressebolag Övriga finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Avsättning för pensionsförpliktelse 0 Räntebärande skulder Räntederivat Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Ej räntebärande skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL KONCERNEN Belopp i mkr Aktiekapital Balanserade vinstmedel Summa eget kapital Eget kapital Periodens totalresultat Utdelning Eget kapital Periodens totalresultat Eget kapital Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER

13 Heimstaden, Malmö GOODWILL Förvärvet av Henry Ståhl Fastigheter AB utgör ett rörelseförvärv och har hanterats enligt IFRS 3. Goodwill uppkommer huvudsakligen genom att uppskjuten skatt avseende förvaltningsfastigheter beräknas enligt redovisningsmässiga regler till 22 % av skillnaden mellan verkliga värden och skattemässiga värden. I transaktionen mellan parterna har den uppskjutna skatteskulden värderats till ett lägre belopp. ANDELAR I INTRESSEBOLAG Heimstaden äger andelar i ett antal intressebolag, primärt Nordhalla. Nordhalla bildades under genom att en fastighetsportfölj förvärvades från Heimstaden, som fortsätter förvaltningen av portföljen. Under året har andelsbeloppet minskat genom utdelning från HKS med 13 mkr. Andelarna i Handelsstaden i Vetlanda AB (14 mkr) har sålts under perioden till extern part. Heimstaden har även tillskjutit 11 mkr i kapital till Nordhalla. FÖRVALTNINGSFASTIGHETER Per 31 december har Heimstadens fastighetsbestånd ett marknadsvärde om mkr, jämfört med mkr vid årsskiftet /. Den orealiserade värde förändringen under perioden uppgick till 142 mkr (69) och resterande förändring av fastighetsportföljens bokförda värde utgörs av nettoinvesteringar, dvs förvärv och investeringar samt försäljningar. Värderingarna har utförts enligt samma metodik som vid tidigare värderingar. Marknadsvärdet har ökat främst mot bakgrund av att marknadens avkastningskrav har sänkts. För en mer utförlig beskrivning av Heimstadens metodik för värdering av fastigheter, se sidan 19 i Heimstadens årsredovisning för. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLLGÅNGAR Periodens förändring består primärt av tillgångar hos Ståhls. ÖVRIGA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR I perioden har 48 mkr tillskjutits till Nordhalla som aktieägarlån och totala utlån till intressebolag uppgår till 324 mkr. Förändring marknadsvärde förvaltningsfastigheter, mkr Belopp i mkr Marknadsvärde förvaltningsfastigheter Försäljningar under perioden Förvärv och investeringar under perioden Marknadsvärde efter transaktioner Orealiserad värdeförändring 142 Marknadsvärde förvaltningsfastigheter Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 13

14 UPPSKJUTEN SKATT Uppskjuten skatt beräknas med en nominell skatt på 22 procent på skillnader mellan redovisat värde och skattemässigt värde på tillgångar och skulder. Uppskjuten skatt, som är ett netto av uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder, uppgick per 31 december till 816 mkr (451) och är till största delen hänförlig till förvaltningsfastigheter. Ökningen beror primärt på att förvärvet av Henry Ståhl Fastigheter AB utgör ett rörelseförvärv. Se vidare under rubriken Goodwill på sidan 13. RÄNTEBÄRANDE SKULDER I slutet av september tog Heimstaden ett kliv in på kapitalmarknaden genom utsällande av obligationer till ett nominellt värde om 1000 mkr med en löptid på 5 år. Utöver obligationen har en stor del av låneportföljen refinansierats i början av året och en större återbetalning av lånen skedde i samband med att Heimstaden i oktober sålde en portfölj med fastigheter belägna i Katrineholm till sitt delägda intressebolag Nordhalla. Den 30 december tillträdde Heimstaden aktierna till Henry Ståhl Fastigheter AB och ökade därmed lånevolymen med motsvarande Mkr. Räntebärande skulder ökade under perioden till mkr (3 724) varav 84 % är säkerställda med pantbrev i fastighet och 16 % är icke säkerställda. Med avdrag för likvida medel har nettoskulden ökat med mkr till mkr (3 366). Förändring lånevolym, mkr Räntebärande lån Återbetalning lån Nyupplåning/övertagande av lån Räntebärande lån Förändring marknadsvärde derivat, mkr Marknadsvärde derivat Marknadsvärde derivat hos förvärvade bolag -270 Lösta derivat 201 Förändring av marknadsvärde 0 Marknadsvärde derivat Kapitalbindning lån Kreditlöften År mkr Andel, % Ränta, inkl marginal% mkr Andel, % 0-1 år ,2 1, ,0 1-2 år 549 8,5 1,5 0 0,0 2-3 år ,2 1,6 0 0,0 3-4 år ,8 1,5 0 0,0 4-5 år ,6 3,3 0 0,0 5 år efter balansdag ,7 1,7 0 0,0 Totalt ,0 1, Den genomsnittliga återstående kapitalbindningstiden uppgår till: 5,40 år Den genomsnittliga kapitalbindningen ökade till 5,4 år (1,0) som en konsekvens av stora refinansieringar i början av året samt nyupptagna lån med längre löptider. Andelen låneförfall i enskilt år minskade till 22 procent (71) av räntebärande skulder. Vid utgången av perioden var andelen kapitalmarknadsfinansiering 16 procent (0) och andelen finansiering från kreditinstitut 84 procent (100). EGET KAPITAL Det egna kapitalet uppgick till mkr (3 213). Förändringen hänförs till resultat under perioden samt aktieägarutdelning i Q4. Soliditeten minskade till 31 procent (41) och skuldsättningsgraden ökade till 185 procent (116). Finansiella instrument Förfall År Typ mkr Andel, % Ränta, % 1) 0-1 år Betalar fast ,7 3,5 1-2 år Betalar fast ,3 3,6 2-3 år Betalar fast ,2 4,5 3-4 år Betalar fast ,1 3,5 4-5 år Betalar fast 100 3,2 3,8 5 år efter balansdag Betalar fast ,4 3,6 Summa köpta swappar ,0 3,8 0-1 år Tar emot fast ,9-1,2 1-2 år Tar emot fast ,1-1,6 2-3 år Tar emot fast 0 0,0 0,0 3-4 år Tar emot fast 0 0,0 0,0 4-5 år Tar emot fast 0 0,0 0,0 5 år efter balansdag Tar emot fast 0 0,0 0,0 Summar sålda swappar ,0-1,0 1) Räntan indikerar den avtalade genomsnittliga fasta räntan i kontrakten. En negativ ränta indikerar att vi tar emot fast ränta. Finansieringskälla, mkr Kredit Outnyttjat kreditlöfte Andel, % Obligationer % Realkreditlån % Banklån % Totalt ,0 14 Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER

15 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN KONCERNEN Belopp i mkr 3 mån okt dec 3 mån okt dec 12 mån jan dec 12 mån jan dec Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Värdeförändring förvaltningsfastigheter Värdeförändring derivatinstrument Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring rörelsekapital Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av bostadsrättsandelar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv och investeringar i fastigheter Förvärv dotterbolag Övriga investeringar Försäljning av fastigheter Förvärv av andelar i intressebolag Försäljning andelar i intressebolag Förändring lån till intressebolag Utdelning från intressebolag Förändring av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Lämnade lån till moderbolaget Förändring räntebärande skulder Lösen räntederivat Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöder Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 15

16 LÖPANDE VERKSAMHETEN Kassaflödet från den löpande verksamheten, före förändring i rörelsekapital, ökade till 77 mkr (36). Ökningen förklaras främst av ett förbättrat räntenetto. Efter en förändring av rörelsekapitalet på -22 mkr (-9) uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 55 mkr (27). FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 646 mkr (-3 034). I kassaflödet ingår lösen av räntederivat om -201 mkr (-78). Därtill har ränte bärande skulder ökat med 848 mkr (-2 864). Kassaflödet upp gick till 11 mkr (188) och likvida medel ökade till 369 mkr (359) vid utgången av perioden. INVESTERINGSVERKSAMHETEN Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -691 mkr (3 195) och utgörs av förvärv och investeringar i fastigheter om -184 mkr (-33) och försäljning av fastigheter för mkr (3 537). Förvärv av dotterbolag står för (0). Kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till -636 mkr (3 223). Fastighetstransaktioner Typ Fastighet Ort Segment Transaktionsvärde, mkr Försäljning Läkaren 5 Trollhättan Småland/Blekinge 71 Försäljning Råby Lund Öresund 6 Försäljning Katrinehemportföljen Katrineholm Stockholm/Mälardalen 964 Summa försäljning Förvärv Vidar 1 Malmö Öresund 29 Förvärv Skrået 5 Malmö Öresund 15 Förvärv Ängdala 1 Malmö Öresund 101 Summa förvärv 146 Vidar 1, Malmö 16 Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER

17 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT, MODERBOLAGET RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING, MODERBOLAGET Belopp i mkr jan-dec jan-dec Belopp i mkr Övriga rörelseintäkter 7 6 Central administration Rörelseresultat Avskrivningar 0 0 Resultat före finansiellt netto Utdelning från intressebolag 0 5 Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter 6 12 Räntekostnader Förvaltningsresultat TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar 0 1 Andelar i koncernbolag Andelar i intressebolag Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 1 Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Koncernbidrag Resultat före skatt EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktuell skatt Uppskjuten skatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Totalresultat Långfristiga skulder Obligationslån Koncerninterna skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Koncerninterna skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 17

18 RISKHANTERING, UPPSKATTNING OCH BEDÖMNINGAR Styrelsen och företagsledningen arbetar kontinuerligt för att uppnå önskad riskprofil, som återfinns dels i antagen Finanspolicy och dels i uppsatta verksamhetsmål. Heimstadens verksamhet, finansiella ställning och resultat kan påverkas av ett antal risker och osäkerhetsfaktorer. Dessa beskrivs i årsredovisningen för, på sidorna Inga väsentliga förändringar har därefter uppstått som påverkar styrelsens och företagsledningens bedömning. REDOVISNINGSPRINCIPER Heimstaden följer de av EU antagna International Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar av dessa (IFRIC). Denna bokslutsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Samma redovisnings- och värderingsprinciper samt beräkningsmetoder har tillämpats som i senast angivna årsredovisning, se Heimstadens årsredovisning sidorna 30-32, förutom vad som anges nedan. För att kunna upprätta redovisningen enligt god redovisningssed måste företagsledningen göra bedömningar och antaganden som påverkar i bokslutet redovisade tillgångs- och skuldposter respektive intäkts-och kostnadsposterna samt lämnad information i övrigt. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar. Från och med 1 januari tillämpas IFRIC 21 Levies. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. NÄRSTÅENDE TRANSAKTIONER Heimstadens relationer med närstående framgår av not 30 i Heimstadens årsredovisning för. Därutöver har inga väsentliga närståendetransaktioner skett under perioden. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG Efter periodens utgång har inga väsentliga händelser ägt rum. Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som förekommer i moderbolaget och koncernens verksamhet. Malmö den 27 februari 2015 Patrik Hall Verkställande direktör Ivar Tollefsen Styrelseordförande Magnus Nordholm Styrelseledamot Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 18 Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER

19 NYCKELTAL 3 mån okt dec 3 mån okt dec 12 mån jan dec 12 mån jan dec Fastighetsrelaterade uppgifter Uthyrningsgrad bostäder (antal), % 99,4 99,4 99,5 99,5 Överskottsgrad, % 39,4 44,7 51,3 49,7 Förvärv och investeringar i fastigheter, mkr Fastighetsförsäljningar, mkr Marknadsvärde fastigheter på balansdagen, mkr Antal fastigheter på balansdagen Uthyrningsbar area på balansdagen, kvm Antal bostadslägenheter på balansdagen Andel bostadsyta på balansdagen, % Finansiella uppgifter Kassaflöde, mkr Räntetäckningsgrad (ICR), ggr 1,9 1,5 1,7 1,3 Soliditet, % 30,8 41,0 30,8 41,0 Belåningsgrad (LTV), % 58,4 47,8 58,4 47,8 Genomsnittlig ränta, % 3,1 4,4 3,1 4,4 Genomsnittlig räntebindningstid lån inkl derivat, år 2,1 1,5 2,1 1,5 Genomsnittlig kapitalbindningstid lån, år 5,4 1,0 5,4 1,0 Räntebilitet på eget kapital före skatt, % 7,6 8,1 7,6 8,1 Eget kapital på balansdagen, mkr Substansvärde på balansdagen, mkr Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) på balansdagen, mkr Skuldsättningsgrad på balansdagen, % DEBT/EBITDA, ggr Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 19

20 Definitioner och ordlista Uthyrningsgrad bostäder (antal), % Uthyrda bostäder dividerat med totala antalet bostäder. Överskottsgrad, % Driftnetto i procent av hyresintäkterna. Andel bostadsyta på balansdagen, % Bostadsyta dividerat med total fastighetsyta. Räntetäckningsgrad (ICR), ggr Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader. Soliditet, % Eget kapital i procent av balansomslutningen vid periodens utgång. Belåningsgrad (LTV), % Nettoskuld i förhållande till bedömt marknadsvärde. Nettoskuld Nettot av räntebärande skulder och avsättningar minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel. Genomsnittlig ränta, % Genomsnittlig ränta för räntebärande skulder med hänsyn tagen till räntederivat. Heimstaden, Malmö Räntabilitet på eget kapital före skatt, % Resultat före skatt för rullande tolvmånaders resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital. Substansvärde på balansdagen, mkr Eget kapital med tillägg av uppskjuten skatteskuld. Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) på balansdagen, mkr Eget kapital med återläggning av uppskjuten skatteskuld samt räntederivat. Heimstaden, Malmö Skuldsättningsgrad på balansdagen, % Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. Ekonomisk information Årsredovisning publiceras april 2015 DEBT/EBITDA, ggr Tidsviktade räntebärande skulder dividerat med rörelseresultat före avskrivningar 20 Heimstaden AB Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER

21 Denna information är sådan som Heimstaden AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 februari 2015 klockan 08:00. Heimstaden AB (publ), Ö Promenaden 7 A, Malmö Organisationsnummer Bolagets säte Malmö. Tel , Fax

För den late Januari September 2014

För den late Januari September 2014 Heimstaden AB Delårsrapport JANUARI SEPTEMBER Q3 För den late Januari September Periodens hyresintäkter uppgick till 371 mkr (525) Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,5 % (99,5 %) Driftnettot

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

HEIMSTADEN DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016

HEIMSTADEN DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 HEIMSTADEN DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 Perioden i korthet Januari Mars 2016 Periodens hyresintäkter uppgick till 186 mkr (187) Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,6 procent (99,1) Driftnettot

Läs mer

Heimstaden AB Delårsrapport JANUARI MARS 2015 Q 1

Heimstaden AB Delårsrapport JANUARI MARS 2015 Q 1 Heimstaden AB Delårsrapport JANUARI MARS 2015 Q 1 2015 Perioden i korthet Januari Mars 2015 Hyresintäkterna uppgick till 187 mkr (123) Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,1 % (99,5 %) Driftnettot

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Perioden i korthet Januari September 2015

Perioden i korthet Januari September 2015 Heimstaden AB Delårsrapport JANUARI SEPTEMBER Q3 Perioden i korthet Januari September Periodens hyresintäkter ökade till 555 mkr (371) Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,2% (99,5) Driftnettot

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 54,4 mkr då alla förvärv från 2013 nu ingår för hela perioden. Driftsöverskottet uppgick till 47,3 mkr och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016 Om Trophi Trophi är Nordens ledande fastighetsägare av dagligvarubutiker med verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för handel. Vår vision är

Läs mer

Perioden i korthet Januari Juni 2015

Perioden i korthet Januari Juni 2015 Heimstaden AB Delårsrapport JANUARI JUNI Q2 Perioden i korthet Januari Juni Periodens hyresintäkter uppgick till 376 mkr (246) Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,4 procent (99,3) Driftnettot

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Intäkterna ökade till 307 Mkr (294), en ökning med 4 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2013

Delårsrapport januari juni 2013 Delårsrapport januari juni 2013 Koncernens intäkter ökade till 594 Mkr (406), en ökning med 46 procent. Ökningen beror huvudsakligen på tillväxt i fastighetsbeståndet. Den ekonomiska uthyrningsgraden för

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm Delårsrapport Q1 2016-01-01 2016-03-31 KVALITENA AB (PUBL) 556527-3314 Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A 114 51 Stockholm KVALITENAS STÖRSTA NOTERADE INNEHAV D. Carnegie & Co Nasdaq OMX Stockholm Röstandel

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Intäkterna ökade till 677 Mkr (621), en ökning med 9 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Intäkterna ökade till 337 Mkr (307), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet, inklusive parkering

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm

Delårsrapport KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm Delårsrapport 2017-01-01 2017-03-31 KVALITENA AB (PUBL) 556527-3314 Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A 114 51 Stockholm FÖRÄNDRING AV VERKSAMHETENS INRIKTNING Kvalitena har under de senaste åren alltmer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2016

Delårsrapport januari mars 2016 Delårsrapport januari mars 2016 Intäkterna ökade till 361 Mkr (337), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,7 procent (99,7) och som helhet till 99 procent

Läs mer

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm Delårsrapport Q1 2016-01-01 2016-03-31 KVALITENA AB (PUBL) 556527-3314 Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A 114 51 Stockholm KVALITENAS STÖRSTA NOTERADE INNEHAV D. Carnegie & Co Nasdaq OMX Stockholm Röstandel

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Q1 Q2 Q3 Q4. Väsentliga händelser under första kvartalet. Väsentliga händelser efter första kvartalet. Pågående aktiviteter.

Q1 Q2 Q3 Q4. Väsentliga händelser under första kvartalet. Väsentliga händelser efter första kvartalet. Pågående aktiviteter. januari mars 2016 Q1 Q2 Q3 Q4 Koncernen i siffror jan-mar jan-dec Förvaltningsresultat, 3,3 11,5 Periodens totalresultat, 5,4 23,8 Balansomslutning, 1 264,8 1 197,9 Eget kapital per aktie, kr 13,2 13,0

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 Koncernens intäkter ökade till 294 Mkr (202), en ökning med 46 procent. Ökningen beror huvudsakligen på tillväxt i fastighetsbeståndet. Den ekonomiska uthyrningsgraden för

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Halvårsrapport 2016-07-01-2016-12-31 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto Business

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) Kommunikén omfattar perioden 7 mars till 31 december 2016 Detta är bolagets första räkenskapsår, varför inga jämförelsetal finns. Fastighetsbeståndet marknadsvärderades

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK 1.000.000.000) med ISIN SE 0005624871 samt obligationslån med fast ränta om tvåhundra

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm

Delårsrapport KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm Delårsrapport 2016-01-01 2016-06-30 KVALITENA AB (PUBL) 556527-3314 Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A 114 51 Stockholm KVALITENAS STÖRSTA NOTERADE INNEHAV D. Carnegie & Co Nasdaq OMX Stockholm Röstandel

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q2 DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 Delårsrapport JANUARI-JUNI 2015 DELÅRET 1 JANUARI-30 JUNI 2015 Hyresintäkterna

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 Delårsrapport JANUARI-MARS 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,2 % (5,5 %)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-SEPT 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-SEPT 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q3 DELÅRSRAPPORT JAN-SEPT 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-SEPT 2015 Delårsrapport JANUARI-SEPTEMBER 2015 DELÅRET 1 JANUARI-30 SEPTEMBER 2015

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007

PRESSMEDDELANDE. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 PRESSMEDDELANDE Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 Hyresintäkterna under perioden januari - juni 2007 uppgick till 90,9 (100,2) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 202,1 (187,7) Mkr.

Läs mer

SIG har under första halvåret 2017 förvärvat fastigheter för 57,8 Mkr Resultat före skatt perioden januari-juni 2017 uppgick till 15,9 Mkr

SIG har under första halvåret 2017 förvärvat fastigheter för 57,8 Mkr Resultat före skatt perioden januari-juni 2017 uppgick till 15,9 Mkr SIG har under första halvåret 2017 förvärvat fastigheter för 57,8 Mkr Resultat före skatt perioden januari-juni 2017 uppgick till 15,9 Mkr Orealiserade värdeförändringar för perioden uppgick till 18,6

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 3 2012 Bokslutsrapport Kvartal 3 2012 Nettoomsättningen uppgick till 944 Mkr (426) och driftnettot uppgick till 523 Mkr (225) för perioden. Överskottsgraden

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

januari till mars 2013

januari till mars 2013 Akelius Fastigheter Delårsrapport januari till mars 2013 Matrosen 4, Umeå, Sverige Hyresintäkterna ökade med 4,6 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade med 4,6 procent för jämförbara

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2015

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2015 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2015 RÄKENSKAPSÅRET 2015 Hyresintäkterna ökade med 25 procent till 336,1 mkr (268,3) Driftsöverskottet ökade med 24 procent till 292,8 mkr (236,5) Förvaltningsresultatet

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 Fastighetsintäkterna uppgick till 486 mkr (452), en ökning med 7,5 % främst hänförlig till förvärv av fastigheter. Driftnettot uppgick till 322 mkr (314), en ökning med

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Hyresintäkterna uppgick till 1 402 mkr (1 234). Motsvarande en ökning med 14 %. Ökningen är främst hänförlig till förvärvade fastigheter. Driftnettot uppgick till 1

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna ökade med 1,6 procent till 84,0 mkr (82,7) Driftsöverskottet ökade med 2,4 procent till 71,9 mkr (70,2) Förvaltningsresultatet

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Intäkterna ökade till 406 Mkr (383), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent. Driftnettot

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q2 DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2014 Delårsrapport JANUARI-JUNI 2014 DELÅRET 1 JANUARI-30 JUNI 2014 Hyresintäkterna

Läs mer