Myggproblemen i området Deje. Man blir inte längre glad över att det är sol ute när man vaknar för jag vet att jag ändå måste tillbringa dagen inne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Myggproblemen i området Deje. Man blir inte längre glad över att det är sol ute när man vaknar för jag vet att jag ändå måste tillbringa dagen inne"

Transkript

1 Myggproblemen i området Deje September 2012 Man blir inte längre glad över att det är sol ute när man vaknar för jag vet att jag ändå måste tillbringa dagen inne

2 Deje Tätort i Forshaga kommun Omkring 3000 invånare. Olsäter. Deje.Forshaga

3 Forskningsfällor Kommunen har sex forskningsfällor som är utplacerade på strategiska platser i Deje. Området runt Naturreservatet Deje där vi misstänker att det är där myggen kläcks är där det är mest besvärligt. Vi samlar in myggen under cirka 12 timmar och räknar antalet. Om myggen uppgår i tusental räknas en del och resten vägs för att uppskatta antalet. Myggfällorna sätts efter vetenskaplig metod ut varannan vecka (ojämn).

4 Myggfångst i forskningsfällorna 2012 och 2011 Det som visas i tabellen är totalsumman mygg som fanns i fällorna, dvs de är ännu inte artbestämda. Det görs i ett senare skede på Uppsala universitet, dit alla myggen skickas. Upp till ett par hundra stycken/fällnatt upplevs sällan problem. Mellan 500 och 1000 stycken anser många att situationen blir påfrestande, och vid 2000 stickmyggor/fällnatt anser flertalet att de drabbats av besvärande myggproblem. 5000, här går gränsen för mycket stora myggproblem. Vid stickmyggor/fällnatt passeras gränsen för vad samtliga anser är olidliga myggproblem.

5 Vad gör kommunen Ansökan om biologisk bekämpning + andra lösningar Kommunen har ansökt om bekämpning av mygg i Deje till Naturvårdsverket men fått avslag. Samtliga politiska partier representerade i Forshaga fullmäktige är överens om att bekämpa myggen. KD och MP står inte bakom en biologisk bekämpning. Miljö- och byggförvaltningen utreder, enligt beslut taget i kommunfullmäktige, långsiktiga och hållbara lösningar på myggproblematiken. Myggdokumentation - forskningsfällor Vi mäter myggförekomsten i forskningsfällor. Kommunen har sex forskningsfällor som är utplacerade på strategiska platser i Deje. Området runt Naturreservatet Deje där vi misstänker att myggen kläcks är där det är mest besvärligt. Inköp gasolfällor I samband med beskedet om att vi inte fick tillstånd att bekämpa biologiskt köpte vi in gasolfällor till våra egna verksamheter och syftet med gasolfällorna är ett försök att lindra plågan. 9 stycken myggfällor modell större köptes in till kommunen och kommunala bostadsbolaget FABO, och 2 stycken till Svenska kyrkan. Vi ingick också i ett projekt tillsammans med Villaägarna och ett företag som säljer myggfällor, där ytterligare fällor placerats ut. Innehållet i gasolfällorna räknas också, men det är för att se att de fungerar som de ska och att de är placerade på ett bra ställe. När de vittjas är det inte ovanligt att totalsumman överstiger mygg. Slyröjning Kommunens skogslag har röjt sly på kommunens områden i och kring Deje och uppmanat fastighetsägare att göra detsamma. Uppmanar invånarna att beskriva hur de påverkas av myggsituationen Vi har bett invånare som är drabbade att beskriva hur de påverkas av myggen. Information till invånare Kommunens invånare ska vara välinformerade. På kommunens webbplats finns en särskild myggsajt med löpande uppdatering om vad som händer i projektet, FAQs och myggstatistik. Hela ansökan finns också att ta del av där. Kommunens medborgartidning Kontakten har regelbundna rapporteringar om ärendet. På kommunens facebook-sida går det att ställa frågor och få svar. (facebook.com/forshagakommun) Informationsmöten med invånare Presskontakter

6 Utdrag från Myggaktuellt från forshaga.se Vecka 37 Den 12 september svarar Länsstyrelsen på Forshaga kommuns skrivelse där kommunen ber att få träffa Länsstyrelsen för att diskutera problemen med översvämningsmyggor. Länsstyrelsen bjuder in Forshaga kommun till möte. Tisdag 11 september sätts forskningsfällorna ut för sista gången. De hämtas in på onsdag och antalet mygg i forskningsfällorna publiceras under myggresultat. Vecka 36 Fredag 7 september töms myggbrevlådorna på Konsum och Ica i Deje. Sammanlagt har vi nu fått in 87 skildringar av myggsituationen Lådorna är kvar i butikerna september ut. 5 september töms gasolfällorna efter 7 dagar. Totalt antal mygg uppskattades till I risätter var antalet mygg i fällorna 1300, och Vecka 35 Onsdag den 29 är forskningsfällorna åter tömda och räknade. Se myggresultat. 29 augusti töms gasolfällorna efter 7 dagar. Totalt antal mygg uppskattades till I risätter var antalet mygg i fällorna 3000, och Nu kan vi redovisa antal mygg som fångades i kommunens extra utsättning av forskningsfällor den 16/8. Antal mygg i extra forskningsfällorna var i Edeby 1500, Mölnbacka 633 och Risätter Måndag 27 augusti töms myggbrevlådorna på Konsum och Ica i Deje. Sammanlagt har vi nu fått in 48 skildringar av myggsituationen Lådorna är kvar i butikerna några veckor till. Vecka augusti får vi svar på vår förfrågan om träff med Länsstyrelsen. De återkommer med förslag på tid efter internt möte 10 september. Där står också att Länsstyrelsen ställer upp som samtalspart för att försöka reda ut frågor kring Natura 2000-området Pannkakan, och dess koppling till översvämningsmyggen. 20 augusti töms gasolfällorna efter 6 dagar. I samtliga fällor uppmättes mer mygg än förra veckan. Totalt antal mygg uppskattades till I Risätter var antalet mygg i fällorna 4800, och Vecka augusti töms gallolfällorna efter 6 dagar. Återigen uppmättes mest mygg i Risätter. ( ). Vi skickar brev till Länsstyrelsen där vi skriver att vi vill träffa dem för att diskutera hur Länsstyrelsens skötsel av Pannkakan kan se ut. Vi förklarar också att vi behöver en samtalspart när det gäller alternativa lösningar. (Karta skickas med som bilaga i brevet) Tisdag 14 augusti sätts forskningsfällorna ut för fjärde gången den här sommar. De hämtas in på onsdag och antalet mygg i forskningsfällorna publiceras under myggresultat. Vecka 32 Den 9 augusti tömdes gasolfällorna på nytt. Totalt uppmätts mygg. Möte på Ullerudsgården i Deje hålls den 9 augusti där kommunledningen pratar med boende som är drabbade av översvämningsmygg. 13 personer kommer på mötet. Kommunen bjuds in till ett informationsmöte i riksdagen den 19 september (se inbjudan) om att bo och leva i ett område som drabbats av översvämningsmygg. 6 augusti töms gasolfällorna. Totalt uppmätts mygg. På Risätter uppmätts ( ). Myggbrevlådorna och enkäter har återigen placerats ut på Konsum och Ica Nära i Deje. Era upplevelser under 2012 är viktiga. Mer information finns under Dina upplevelser. Naturvårdsverket avböjer kommunens inbjudan om att komma till Deje. Kommunledningen beslutar att de tillsammans på torsdag den 9 augusti dels kommer att besöka boende i Deje samt ha en möteplats på Ullerudsgården klockan för att träffa invånare. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar den 6 augusti om att kommunen ska begära att Länsstyrelsen tar större ansvar för det Natura 2000-område som finns i Deje. Det är främst det området som misstänks orsaka att platserna i och kring drabbas av återkommande mygginvasioner. Vecka 31 2 augusti töms gasolfällorna. Totalt uppmätts mygg. I området Vargån uppmätts mygg och på Risätter uppmätts ( ).

7 1 augusti. Forskningsfällorna åter tömda. Antalet i fällan vid Ådran passerar gränsen för vad som anses vara olidliga myggproblem. Hela resultatet finns att läsa under myggresultat 1 augusti skriver Forshaga kommun till Naturvårdsverket och ber dem komma till Deje för att uppleva befolkningens situation på plats. Måndag den 30 juli töms alla gasolfällor och antalet mygg räknas. Totalt uppmätts mygg. I området Vargån uppmätts mygg och på Risätter uppmätts mygg ( ). Under helgen började övervämningsmyggen att komma. Under måndagen öppnas det normalt sommarstängda Kulturhuset dit allmänhet kan komma och få information och barn kan pyssla. Vecka 30 Onsdag den 25 juli upptäcks att en av myggfällorna stulits från Tjusbol. Den var märkt med Forshaga kommun. Händelsen polisanmäls. Måndag den 23 juli töms gasolfällorna. I Vargån-området uppmätts 1080 mygg. Vid området Risätter uppmätts 1310 mygg ( mygg) Vecka 29 Tisdag 17 juli på eftermiddagen sätts forskningsfällor ut för tredje gången denna sommar. De hämtas in på onsdag och antalet mygg i forskningsfällorna publiceras under myggresultat. Flest mygg finns i forskningsfällan som är placerad vid Ådran, 800 mygg. Förra året vid samma vecka hade den fällan 7300 mygg. Den 16 juli tömdes gasolfällorna på nytt. Än så länge är det relativt få mygg i fällorna. Runt Vargån-området var det 1220 mygg. Vid området Risätter var det 2620 mygg i fällorna ( mygg) Vecka 28 Måndag 9 juli tömde vi gasolfällorna efter elva dagar. Det var få mygg i fällorna. Flest var det vid Vargån (1000 mygg) och fällorna vid Risätter ( mygg). Övriga fällor hade mellan 100 och 300 mygg. I början av veckan beställdes 9 stycken myggfällor modell större till Forshaga kommun och FABO, och 2 stycken till Svenska kyrkan. Trolig leverans fredag. Vi ingår också i ett projekt tillsammans med Villaägarna och ett företag som säljer myggfällor, och de avser att sätta ut ytterligare fällor. Vecka 23 7 juni nås vi av nyheten att regeringen avslagit bekämpningsansökan på naturreservat pannkakan. Forshaga kommun ges tillfälle till synpunkter på beslutet till Naturvårdsverket, som är den myndighet som meddelar kommunen beslutet. Forshaga kommun avser att skicka in synpunkter där vi inte är nöjda med beslutet från regeringen. Måndag 4 juni föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunstyrelsen inte ska överklaga Naturvårdsverkets avslag om myggbekämpning i områdena Korset, Sjöbotten, Hedås-Brobråten och områdena runt Mölnbacka från 16 april. Forshaga kommun fokuserar på bekämpning av mygg i Natura 2000-området, kring Pannkakan, Risätter mm, där antalet mygg överstiger angivna gränser. Främsta skälen till att överklagan inte framställs är den långa tid den tar att handlägga, vilket innebär att ett beslut troligen fattas efter att en eventuell bekämpning skulle ha skett. En överklagan kräver också stora resurser i form av juridisk konsultation med miljöfrågor som expertområde. Vecka 22 Den 1 juni avslutades insamlingen av myggupplevelser 2011 och mygglådorna plockades in från Konsum och Ica i Deje. Sammanlagt 114 upplevelser har nu lämnats vidare till Naturvårdsverket. 28 maj fick kommunen Namninsamling med 1374 underskrifter som intygar lidandet av myggplågan i Deje de senate åren. Dessa skickas till Naturvårdsverket och kompletterar vår ansökan. För mer information om ärendet längre bakåt i tiden se forshaga.se Vecka 27 Fredag 6 juli får vi besked från Länsstyrelsen i Värmland om att de inte tar över ansvaret för myggbekämpning i och omkring Klarälven. Onsdag 4 juli. Forskningsfällorna åter tömda och räknade med ett relativt lågt antal mygg. Resultaten finns att läsa under myggresultat. Vecka 26 Måndag 25 juni får vi definitivt beslut från Naturvårdsverket (bilaga 1 karta) om avslag på ansökan om att bekämpa mygg. Vecka 25 Torsdag 21 juni. Nu är forskningsfällorna tömda och räknade med en ansenlig mängd myggor främst vid Ådran (Pannkakan) och Risätter. Resultaten finns att läsa under myggresultat. Tisdag 19 juni. Närmsta dygn mäts antal+art av mygg i våra forskningsfällor som laddas med torris och vittjas imorgon. Måndag 18 juni skickar kommunen iväg synpunkter på regeringens beslut om att avslå bekämpningsansökan. Vi skickar samtidigt iväg beslutet från KS att inte överklaga Naturvårdsverkets avslag om myggbekämpning i områdena Korset, Sjöbotten, Hedås-Brobråten och områden runt Mölnbacka. Vecka 24 Fredag 15 juni. Vi placerar ut våra första myggfällor under dagen. Torsdag 14 juni. Nu har vi fått besked om att våra myggfällor finns i Karlstad, och att de kan och kommer hämtas under eftermiddagen. Om nu allt går som det ska med utplaceringar, gasol och annat ska de kunna vara i drift under morgondagen. Vi har också förberett inför forskningsmätningarna som inled under kommande vecka. Regeringsbeslut om avslag av myggbekämpning inkommer till kommunen.

8 Invånarnas upplevelser En boende har skickat in en bild på sin outnyttjade hängmatta. Omöjligt att vara utomhus oavsett tidpunkt på dagen.

9 Vi vill veta hur våra invånare lider Forshaga kommun har bett invånare att ge sin beskrivning av översvämningsmyggen. Vi har ett formulär på webben som man kan fylla i. Vi har brevlådor uppsatta där i Deje där man kan lägga sin beskrivning. Namnunderskrifter har samlats in av ideella krafter underskrifter Sagt om myggen Vår 2-årige son har 80 myggbett Har inte kunnat vistas ute Är så sönderbiten av mygg, får feber Lånat myggfångare, går ändå inte att sitta ute Jag har bott i Deje i 47 år men aldrig varit med om ett sånt helvete Barn ska kunna vara ute och leka utan att behöva dränkas i myggmedel Dag 3 blev jag förgiftad av myggspiralen Barn, barnbarn och andra bekanta vägrar komma på besök. Mycket aggressiva mygg Nu kan man väl inte ens skänka bort huset Åt helvete, man får myggbett i duschen Ohållbar situation! Får panik av utevistelse. Smutskastar en vacker bygd Vidrigt går ej att vara ute Jag flytta hit i april men flyttar den 1 september för det går inte ens att ha fönstren på glänt Kan knappt gå ut med hunden Nej detta är som en mardröm, man känner sig helt maktlös och instängd i en bur Funderar starkt på att flytta härifrån. Men hur ska huset kunna bli sålt? Vissa dagar måste hästarna stå inne. Det är djurplågeri att ha dem ute. De springer i panik och blir sjösvetta för att komma undan myggen, dom har även rivit staketen för att komma undan. Fattar inte att en hackspett är värd mer än 1000-tals människolliv. Myggfällorna hjälper ej längre Man blir inte längre glad över att det är sol ute när man vaknar för jag vet att jag ändå måste tillbringa dagen inne. Vi behöver hjälp!!!!! Förskolan Junibacken som har öppet för sommaromsorg skriver myggdagbok: Ganska mycket mygg idag Katastrof, gick inte att vara ute, trots soligt väder Massor av mygg, gick in efter en stund

10 Inlägg från kommunens Facebook-sida

11

12

13

14

15 Myggen i media

16

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag INFORMATION OM KOLLEKTIVTRAFIKEN Värmlandstrafik informerar snart premiär för Nya buss linjer till Karlstad den 9 december

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag VILKEN EVENEMANGSSOMMAR Så ska vi tillsammans bekämpa myggen i Deje Förslag att Dejeskolan byggs om UKM på export till

Läs mer

ISM 2015 VI OCH VÅRA BOKARE

ISM 2015 VI OCH VÅRA BOKARE VI OCH VÅRA BOKARE Utförd av: RESURS för Resor och Turism i Norden AB Januari 2015 På uppdrag av: Informus Resurs för Resor och Turism i Norden AB 1 Vi och våra bokare Syfte Syftet med denna lilla undersökning

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Brukarrevisionsrapport

Brukarrevisionsrapport Brukarrevisionsrapport Exempel på Brukarrevisionsrapport avseende boendestödsverksamhet i en kommun i Uppsala län utförd av tre brukarrevisorer med stöd av Regionförbundet Uppsala län. Våren 2013 Förord

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Del 1. Ett värdigt liv inom äldreomsorgen. Vad är det?

Del 1. Ett värdigt liv inom äldreomsorgen. Vad är det? SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 1 Ett värdigt liv inom äldreomsorgen Vad är det? Augusti 2007 2 Inledning Samma dag som förslaget från Göran Hägglund och Maria Larsson om att

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits till ny

Läs mer

Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär

Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Många lyckade evenemang under lovet! Läs mer om turistsommaren på sidan 9. Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Förord. Utredningens syfte var att:

Förord. Utredningens syfte var att: Förord Under de senaste åren har arbetsbelastningen ökat på kommunernas socialförvaltningar. En stor del kan relateras till fler ärenden inom barnskyddet och vårdnadsärenden. Dessa typer av ärenden kräver

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Vi är alla en del av någon annans värld

Vi är alla en del av någon annans värld Vinter 2013 Vi är alla en del av någon annans värld Sök pengar till ökad trivsel Vad händer just nu? Störande grannar De stora 3 PuL Inledning På Gotlandsfärjan så ser man överallt små skyltar med texten

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Socialt utsatta EUmedborgare

Socialt utsatta EUmedborgare Sociala Resursförvaltningen Socialt utsatta EUmedborgare i Malmö - deras situation och behov 2014-08-07 Pernilla Edlund Stina Jensen Anne-Lie Lindell Uppsökarverksamheten för Vuxna Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Röster från skuggsamhället. att leva som papperslös i Sverige

Röster från skuggsamhället. att leva som papperslös i Sverige Röster från skuggsamhället att leva som papperslös i Sverige En rapport från Svenska Röda Korset och Stockholms Stadsmission 2015 Röster från skuggsamhället att leva som papperslös i Sverige En rapport

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer

Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag

Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag Julia Lindbladh och Lisa Gunnefur FoU-dokument 2010:5 ISBN 978-91-86631-04-8 Stadskontoret Förord I Malmö

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning Protokoll Datum: 15 april 2014 Tid: 18:00 Plats: Telefonkonferens Protokoll nr: 6 Närvarande med rösträtt: Agnes Back, Niklas Kühnemann, Zorba Hållsten, Klara Blomqvist, Linn Broman Ordförande: Agnes Back

Läs mer

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Nedan följer en sammanställning av dokumentation från Trygghetsdagen i Vårby gård den 2 november. Eftersom tre parallella seminarier/gruppdiskussioner

Läs mer