Grafiska riktlinjer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafiska riktlinjer 113 13"

Transkript

1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 Grafiska riktlinjer är ett telefonnummer som allmänheten kan ringa för att få information om allvarliga olyckor och kriser i samhället. Syftet är att komplettera och avlasta 112. För att numret ska kunna kommuniceras på ett enhetligt och konsekvent sätt har en logotyp och grafiska riktlinjer tagits fram. Denna logotyp och dessa riktlinjer ska användas när numret kommuniceras (på hemsidor, i nyhetsbrev, affischer och så vidare). På så vis kommer numret att bli lättare att känna igen och snabbare få fäste. På följande sidor hittar du logotypen och riktlinjer för hur den ska användas i olika sammanhang. Om du har några frågor kring riktlinjerna är du alltid välkommen att kontakta oss på tel Med vänliga hälsningar Kommunikationsavdelningen SOS Alarm Sverige AB

2 GRAFISKA RIKTLINJER _tryck.eps Logotyp Logotypen utgörs av två element. Numret och payoffen Information vid olyckor och kriser. Dessa får inte delas upp utan ska alltid förekomma tillsammans. Huvudsyftet med logotypen är att lyfta fram numret. Därför är läsbarheten i fokus. Logtypen får inte övertäckas _tryck_negativ.eps Logotypen får heller inte beskäras, vridas, typograferas om eller på annat sätt avvika från originalet. Logotypen får inte användas i löpande text. Versioner Det finns fyra olika logotyper anpassade för olika användningsområden: 11313_tryck.eps Används i trycksaker och minsta rekommenderade storleken är 30 mm bred (se sida 5 för exempel). Denna version är skalbar _digital_liten.png 11313_digital_stor.png 11313_tryck_negativ.eps Används i svart-vita trycksaker och minsta rekommenderade storleken är 30 mm bred. Denna version är skalbar _digital_liten.png Används i digitalt material (se sida 4 för exempel). Denna version är inte skalbar och är 180 pixlar bred _digital_stor.png Används i digitalt material (se sida 4 för exempel). Denna version är inte skalbar och är 470 pixlar bred.

3 GRAFISKA RIKTLINJER 3 bredden av en rektangel = Y X/2 X/2 Friyta höjden av en rektangel = X Y Logotypen blir tydligare om den omges av luft. Ju större de fria ytorna runt logotypen är, desto tydligare blir dess läsbarhet. Friytan baseras både på bredden och höjden av en blå rektangel. Avstån uppåt, till höger och vänster är lika med höjden av en rektangel delat med två. Avstån neråt räknas från de blå rektanglarnas nederkant och är lika med bredden på en rektangel. Måttet utgör avstån till andra grafiska element. Var alltid mer generös med den fria ytan där är möjligt. De angivna måttförhållandena gäller som minsta tillåtna frizon. En vit rektangel lika stor som friytan är placerad bakom logotypen. Detta för att undvika dålig läsbarhet om logotypen placeras över en bild. INFORMATION VID OLYCKOR OCH KRISER

4 GRAFISKA RIKTLINJER 4 Online När logotypen ska användas online ser vi gärna att den placeras väl synligt på startsidan. Vill du publicera en artikel eller ett pressmedelande om Använd då den större logtypen 11313_digital_stor.png Vill du däremot placera logotypen på startsidan, förslagsvis i någon sidokolumn. Använd då 11313_digital.png

5 GRAFISKA RIKTLINJER 5 Säffle kommun informerar Stolta Säfflebor som vill och vågar Vilken julklapp vi fick precis innan årets slut! Marianne Krönsjö, välrennomerad från bland annat Astrid Lindgrens värld och Sillegården, och ägare till Länsmansgården i Sunne, tar över driften av Krokstad Herrgård! Glädjande är också att våra elektroniska infartsskyltar har kommit på plats och ger förbipasserande inblick i mängden av konserter och evenemang som vi har nöjet av att avnjuta här i Säffle. För inte att glömma vår nya fina lekpark i Furuskogsparken, promenadstråket längs med älven och nyetablering av ett större köpcenter som innebär både ett större handelsutbud och över hundra arbetsplatser! När man blickar tillbaka är häftigt att se vilken utveckling Säffle har haft - ta under en lågkonjunktur är också ett år där broar byggts, bland annat mellan Säffle och Åmål. Under gånga året har vi delat teknik- och fritidsnämd och tillsammans certifierats till Teknikcollege. Det blir tydligare för varje dag att samarbete är den rätta vägen att gå. Regionalt tas ett gemensamt grepp om Nr , årgång 6 kollektivtrafiken i hela Värmland, för att ska gå enkelt och snabbt - dit och hit. KLIMATFÖRÄNRINGAR SKYNDA PÅ NY PLAN Just den formuleringen kommer faktiskt För drygt åtta år sedan klubbade kommunfullfrån byggstenarna till visionen som växt mäktige gällande översiktsplan, ett av kommunens viktigaste styrdokument. Nu är dags fram ur Säfflebornas alla framtidsbrev. Viatt ta fram en ny. Klimatförändringarna med allt har nu ett färdigt förslag till som ska bli större risk för erosion och översvämningar skyndarvision på behovet av planen, som ger riktlinjer för hela Säffles mot år Visionen markanvändning och kommunens fortsatta utvisar vilka vi är och veckling. vad vi vill, och den bygger på tankar från ett stort antal personer hela kommunen. Vem minns inte Gudruni och Per och de senaste årens De senaste årens många översvämningar, bland anjag ser fram emot atttaletdela den med er på nyåret! Då nat i Knäred, skyndar på behovet av ny översiktsforskare en direkt följd av de globala klimatför- plan. ändringarna, vilket i sin tur innebär att kommunerna ska vi fortsätta visa att vi kan, vi vill, vi får och vi måste anpassa sig därefter. ska. GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! Information vid olyckor och kriser Ny webbplats för biblioteket Nyhetsbrev Samhällsutvecklingen och boen har också förändrats radikalt. Vi bor i mindre utsträckning där Kommunchef Sven Junzell BRA TURISTSÄSONG Semestrarna är över och sommaren är slut. Trots något ostadiga vädret har varit en besöksnäringen utveckla sin verksamhet. Det märks inte minst bland dem som erbjuder olika boendeformer. Och blir som vi planerar för, byggs ett strandnära hotell i Mellbystrand inom ett par år. Under den gångna sommaren provade vi två nya aktiviteter, Parkens dag i Laholm och sommarfrukostar vid Lagan. Välbesökta och uppskattade arrangemang som återkommer nästa år. Lägg därtill Stadsfesten i Laholm, Mellbystrandskalaset, Knäredsdagen, restaurangdagarna och att pulsen och engagemanget ökar i kommunen. - Förändringarna i klimatet och samhällsutvecklingen innebär att vi måste se på planeringen med andra ögon. Exempelvis förbättra möjligheterna till pendling för kustboende, men också att verka för nyföretagande på bostadsorten, säger planeringssekretare Karl-Axel Jansson. Säffle biblioteks hemsida ingår från första december i den nya gemensamma webbsidan för alla värmländhan understryker också behovet av att utveckla produktion och tjänster som går under gemenska bibliotek Bibliotek samma Värmland. namnet bioekonomi. Det handlar bland annat om mat, livsmedel, turism och industriproförnybara material. Bibliotek Värmland duktion är ettmed samarbete mellan 12 komöversiktsplanen behandlar också tätorternas utveckling med förslag på områden för nya bostäder munbibliotek som gör enkelt för alla i länet att och verksamheter. Ett och annat förslag sticker ut, som exempelvis bostäder norr om Lagan i Laholm. Den tilltänkta ligger intillav L:a Tjärby i de så kallade Fogdadalarna. Bostäder snabbt och enkelt kunna ta del av bebyggelsen hela bestån mellan E 6 och Svarvareskogen i Skummeslövsstrand kan möjligen också leda till diskussioner böcker, skivor, filmerliksom etc.villabebyggelse På den nya österwebbsidan om E 6 och söderkan om Mellby industripark. du vara aktiv på ett helt annat sätt än tidigare. Du kan syn på förslaget till ny översiktsplan. ta del av andras omdömen och du kan själv betygsätta böcker du läst och du kan naturligtvis även MINDFULNELSS SKAPAR LUGN OCH MINSKAR STRESSNIVÅN skriva egna recensioner. Här Hur ska mankan skapadu merockså lugn i sinprova tillvaro nya för framtiden. Genom att möta verkligheten som minska stressnivån? Svaret kan vara kanden är och se de val man har, hävdar utövarna att medier som e-böckerochoch e-musik. Som tidigare svårigheter kan hanteras på ett bättre sätt. en kurs i mindfulness. Det är i vart fall ett du naturligtvis även genomgående reservera svar ochfrån låna om du kommunanställda - Forskningsresultat understryker också ta, och andra gicksamma kursen un-som tidigare poängterar Ingegerd Andrén. Via lånat, hemifrån. Adressen ärsom den magnetröntgen av pannloben har der förra hösten och i våras. saffle.se/bibliotek eller bibliotekvarmland.se ökad aktivitet konstaterats i den del Under förra våren utbildade sig som registrerar vår upplevelse av Ingegerd Andrén, nätverksledare lycka och glädje. Efter åtta veckor inom socialtjänsten, till mindfulmed mindfulness är resultatet högst nessinstruktör. Kursen basera- Ingegerd Andrén leder kurser i påtagligt. mindfulness. des på läkaren Ola Schenströms I höst fortsätter hon med sina kurser. upplägg, som i sin tur bygger på Förutom grundkurs på åtta veckor erbjuder hon amerikanen Jon Kabat-Zinns anpassning av även individuellt anpassad fortsättningskurs. den tusenåriga buddistiska traditionen till uthär läggs grunden till egenhändig träning för övande i västvärlden. Med anpassningen förresten av livet. svann bland annat de religiösa inslagen, men Tidigare har kurserna varit gratis. Från och med grunden är densamma, att vara närvarande i i höst kostar en slant att deltaga, men den nuet. Det vill säga att inte grubbla över som vill kan höra med sin närmaste chef om som redan skett eller oroa sig alltför mycket friskvårdspeng. - IVPA skapar trygghet Inom Säffle kommun finns ordningen IVPA - I Vän tan På Ambulans. Det innebär att Räddningstjänsten i Säffle, Nysäter & Svanskog rycker ut på alla ambu lansens prio 1 -larm där ambulansen är mer än 10 minuter bort från patienten. - Ansv. utgivare: Nils Danred Kontakt: Lars Ingemarson E-post: Telefon: När logotypen ska användas i tryck, exempelvis i ett nyhetsbrev, på en kylskåpsmagnet eller penna använd 11313_tryck.eps Minsta rekommenderade storleken är 30 mm bred. kare från Danmark och Tyskland. Därmed vå- rade riksintressen med nya kulturminnesmärken. Har du hört om ett giftigt utsläpp och undrar om kranvattnet är drickbart? Ser du rök och vill veta vad som har hänt? Är du orolig över att vägen till jobbet är översvämmad? är ett nytt nummer som du ringer för att få korrekt information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället Tjänsten kommer från SOS Alarm och du kan ringa dygnet runt. Om är omedelbar fara för någons liv så är fortfarande 112 som gäller. I N F O R M A T I O N V I D O LY C K O R O C H K R I S E R Tryck Jonas Hallberg var en av sex sommarpratare vid Lagan i Laholm. (Foto:Laholms Tidning) INFORMATION VID OLYCKOR OCH KRISER Har du hört om ett giftigt utsläpp och undrar om kranvattnet är drickbart? Ser du rök och vill veta vad som har hänt? Är du orolig över att vägen till jobbet är översvämmad? är ett nytt nummer som du ringer för att få korrekt information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället Tjänsten kommer från SOS Alarm och du kan ringa dygnet runt. Om är omedelbar fara för någons liv så är fortfarande 112 som gäller. I N F O R M A T I O N V I D O LY C K O R O C H K R I S E R Exempeltext för artikel: Har du hört om ett giftigt utsläpp och undrar om kranvattnet är drickbart? Ser du rök och vill veta vad som har hänt? Är du orolig över att vägen till jobbet är översvämmad? är ett nytt nummer som du ringer för att få korrekt information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Tjänsten kommer från SOS Alarm och du kan ringa dygnet runt. Om är omedelbar fara för någons liv så är fortfarande 112 som gäller.

Faktablad. pro j e kte t m e dborgar dialog

Faktablad. pro j e kte t m e dborgar dialog Faktablad pro j e kte t m e dborgar dialog 7 e-petitioner december 2009 Vad är en e-petition? En e-petition är en idé, önskan om åtgärd eller förslag från en medborgare till kommunen eller landstinget.

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

att starta Lycka till!

att starta Lycka till! att starta feministcirkel Feministcirklar utgår först och främst från vad de som vill delta i cirkeln har lust att prata om, eller göra, så det bästa är att bygga upp varje cirkel speciellt för just er

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Planera mötet. Checklista

Planera mötet. Checklista Engagerande MÖTEN 2 Engagerande möten Engagerade medlemmar som deltar aktivt i diskussioner och beslut är viktigt för ett framgångsrikt fackligt arbete. En av dina uppgifter som förtroendevald är att se

Läs mer

Förenings. NF-aren. Teater. UNF-träf. UNF-resa. boken. Värva PLANERA VERKSAMHET. Ett studiematerial om att planera bra verksamhet i UNF

Förenings. NF-aren. Teater. UNF-träf. UNF-resa. boken. Värva PLANERA VERKSAMHET. Ett studiematerial om att planera bra verksamhet i UNF R E T TE 7 I V I KT A 2 1 f UNF-träf 8 4 Förenings boken 3 10enings- 9 Värva f UNF-träf 22 Värva 29 18 17 16 15 11 För boken 23 30 6 5 25 24enings- NF-aren U n e r a UNF- 12 Teater 14 13 20 19 26 27 21

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete bilden av malmö Innehåll Bilden av Malmö 3 En resa i tiden 4 Det medvetna bildskapandet 5 Den goda spiralen 6 Ett målinriktat arbete 7 Kommunikation & Utveckling

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser Ärende 1 (8) Datum 2014-10-06 Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser 1. Bakgrund Vid mötet i e-delegationens styrgrupp den 5 juni 2013 fick avdelningen för strategi och kommunikation

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

RESURSNYTT. Utbildning och personlig utveckling. Tema: Mindfulness liksom samlar ihop kroppen och får bitarna att falla på plats.

RESURSNYTT. Utbildning och personlig utveckling. Tema: Mindfulness liksom samlar ihop kroppen och får bitarna att falla på plats. RESURSNYTT ser dina resurser #5 Tema: Utbildning och personlig utveckling Mindfulness liksom samlar ihop kroppen och får bitarna att falla på plats. Lasse börjar sina arbetsdagar med mindfulness LEDARE

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-2016

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-2016 Dokumentnamn: Kommunikationsplan för Vård- och omsorgsförvaltningen Skapad av: Marianne Waplan + arbetsgrupp Beslutad av: Förvaltningsledning 29 november 2012 Gäller: 2013-2016 Reviderad den: Diarienummer:

Läs mer

Unikt samarbete Norrbottens alla bibliotek marknadsförs under gemensam flagg

Unikt samarbete Norrbottens alla bibliotek marknadsförs under gemensam flagg Unikt samarbete Norrbottens alla bibliotek marknadsförs under gemensam flagg Hur det hela började Vintern 2004 samlades Länsbiblioteket och alla länets bibliotekschefer i Haparanda för att diskutera vilken

Läs mer

Öppna vägar till arbetsmarknaden

Öppna vägar till arbetsmarknaden Öppna vägar till arbetsmarknaden för personer med psykisk ohälsa Vägen till arbetsmarknaden går via återhämtning Psykisk ohälsa är ett av våra största folkhälsoproblem. För den som drabbas är det oftast

Läs mer

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7 ÅMÅLS KOMMUN magasinet Åmåls UTGIVET AV ÅMÅLS KOMMUN #3 MARS 2012 VAR MED OCH TYCK FYLL I TALONGEN PÅ SISTA SIDAN! TYCK OM ÅMÅL! HEMTJÄNSTEN LÅSER UPP MED MOBILEN Kommunen inför nyckelfri hemtjänst STJÄRNKVÄLL

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION. STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.SE Allt fler företag väljer att vara aktiva i olika sociala kanaler

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer