Ett öppet och nyfiket bibliotek som inspirerar besökarna att vidga sina vyer.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett öppet och nyfiket bibliotek som inspirerar besökarna att vidga sina vyer."

Transkript

1 PM Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(15) Marcus Strand Ett öppet och nyfiket bibliotek som inspirerar besökarna att vidga sina vyer. Sandvikens folkbibliotek är en öppen, demokratisk mötesplats där alla är välkomna. En plats för kulturmöten där människor i alla åldrar med olika bakgrund och livserfarenheter vistas samtidigt. Vi uppmuntrar till läsning, skapar förutsättningar för livslångt lärande och erbjuder fri tillgång till medier, information och kulturupplevelser. Många besöker biblioteket för att låna hem böcker, filmer, musik och andra medier. För andra är biblioteket samhällets vardagsrum ; en plats där man tar del av kultur eller träffar vänner och bekanta. För den som vill studera eller arbeta är biblioteket i första hand en lärmiljö. Andra uppskattar lugna, tysta miljöer i biblioteket för en stunds avkoppling och reflektion i vardagen. Barnperspektivet ska vara utgångspunkten för hela biblioteket, med Barnkonventionen som vägledning. Att leva upp till målgruppernas olika förväntningar är en daglig, spännande utmaning. För att lyckas behöver vi vara öppna för att människors behov av bibliotek hela tiden förändras. Vi vill att våra besökare känner sig välkomna, sedda och bekräftade. Och vi vill erbjuda en biblioteksmiljö som är trivsam och avkopplande samtidigt som den stimulerar kreativitet och lust att lära. Sandvikens folkbibliotek är inte ett bibliotek i mängden utan i framkant ett öppet, nyfiket och inspirerande bibliotek. Vi vill att den attityden, känslan och atmosfären ska prägla arbetsplatsen och även synliggöras i biblioteksmiljön. Allt vi gör ska kännetecknas av kvalitet. Men vi vill också överraska, bjuda på oväntade upplevelser. Endast det bästa är gott nog åt våra besökare. Kultur- och Fritidskontoret/Folkbiblioteket Version nr 2

2 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 2(15) Folkbiblioteket i Kulturcentrum Inventering av behov för att skapa inspirerande biblioteksmiljöer i Sandvikens folkbibliotek som del av ett kulturcentrum. Genomgående är vi i behov av flexibla och lättanpassade miljöer. Lokaler som gör det möjligt att hela tiden förändra biblioteket och ger oss en variation av möjligheter vid placering och exponering av vårt sortiment. Hela biblioteket måste vara tillgängligt för alla våra besökare. Permobilar och barnvagnar ska utan problem kunna passera mellan bokhyllor, gångar och sittplatser. Det ska vara lätt att hitta i biblioteket. Det är viktigt att våra besökare lätt finner information om var det de söker finns, gärna genom innovativa sätt att presentera information och skapa igenkänning med hjälp av färg och form. Samtidigt vill förstås att själva gestaltandet av biblioteksrummet ska inspirera våra besökare att upptäcka nya avdelningar i biblioteket, men också personalens kunskaper och kompetenser. Och genom ett besök på vårt bibliotek få en positiv bild av vad biblioteket har att erbjuda. 1 Bibliotekstorget Placering: I den gata som i Kulturcentrum förbinder Folkets Hus med gamla Hammarskolan, från nuvarande Turistbyrån fram till Konsthallens entré. Entrén till biblioteket breddas för att omfatta bibliotekets befintliga in- och utgångar. Larmbågarna vid nuvarande entrén kan vara kvar på samma plats. (Eventuellt kan det bli fråga om en lösning med larmbågar placerade där Bibliotekstorget börjar och slutar) Butiken mellan larmbågarna tas bort och området blir en del av entrén. Plats för bibliotekets bestånd av dagstidningar med utrymme för 1 dator för databasen Library Press Display. Plats för scen som kan användas som öppen scen och för mindre arrangemang, t ex samhällsinformation och elevutställningar. I anslutning till scenen bör det alltså finnas ett utrymme för besökare att röra sig på, och där publik vid olika framträdanden kan vistas. Sittplatser. Plats för både bekväma soffor/fåtöljer för tidningsläsare och stolar med arbetsbord för den som vill studera och arbeta med egen dator. 2

3 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 3(15) Digital informationsskärm på vägg men väl synlig. Bibliotekets mediejukebox för nedladdning av mp3-böcker. Orienteringstavla för information om bibliotekets olika avdelningar på entréplan och plan 2. Informationstavla för tryckt biblioteksinformation. Om vad som händer på biblioteket. Plats för placering av olika informationsblad om bibliotekets service. 2 Sök, Låna, Fråga Placering: I anslutning till entrén, med logiska genvägar till bibliotekets olika avdelningar. Utrymme som krävs: Se Berättelser, punkt 4. Reception med Infopunkt för sökvägledning med hjälp av bibliotekets personal. 2 Lånestationer, (Självbetjäning) 2 Återlämningsstationer. (Självbetjäning) 3 Sökdatorer. 1 Bokningsdator. Plats för exponering av medier. Plats för kopiator, fax, skrivare, häftapparat, hålslagare, tejp m.m. 2 datorer på pelare i biblioteket. Ej bokningsbara med möjlighet att använda i max 15 minuter. Möjlighet att vänta i kö. 4 Datorer som kan lånas ut via Netloan för vuxna besökare. 3 Barn/Unga Placering: Nuvarande barn- och ungdomsavdelningen + nuvarande Ljushallen. 3

4 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 4(15) Vi vill erbjuda platser för såväl lek och rörelse som läsning och avkoppling. Där vi genom olika estetiska uttrycksformer erbjuder barn och unga att skapa själva och ta del av det andra skapat. Målgrupper för avdelningen är främst barn och ungdomar. Andra målgrupper är pedagoger, föräldrar och andra vuxna i barn och ungas närhet. Vi önskar en naturlig övergång mellan avdelningen för barn/unga och avdelningen Berättelser, som främst vänder sig till vuxna besökare. Alla barn och ungdomar har rätt till bibliotek. Vår ambition är att bibliotekets insatser för barn och ungdomar utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter. Barnens bästa ska alltid komma i främsta rummet. Det innebär att: Barnperspektivet ska vara utgångspunkten för biblioteket. Barns och ungdomars egna behov ska vara vägledande för verksamheten. De ska kunna påverka denna och de ska erbjudas möjligheter att uttrycka sig i biblioteket. Biblioteket ska bidra till att stärka barns och ungdomars personlighetsutveckling, liksom deras utveckling till aktiva, demokratiska samhällsmedborgare. Biblioteket ska vara en fristad och mötesplats för barn och ungdomar, där de möts med respekt av engagerade och kunniga vuxna. Biblioteket ska vara ett roligt ställe där det händer saker. I biblioteket ska finnas ett rikt, varierat och aktuellt utbud av medier som speglar världen ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Anpassade medier ska erbjudas barn och ungdomar som behöver det. Bibliotekets verksamhet, lokaler och information ska vara tillgängliga för barn och ungdomar med funktionshinder. Barn och ungdomar ska ges vana att använda bibliotek och redskap för att orientera sig i en svåröverskådlig och gränsöverskridande medievärld. Biblioteket ska erbjuda komplement och alternativ till utbudet i lokalsamhället. Biblioteket ska vara en del av samhällets nätverk för barn och ungdomar när det gäller språkutveckling, kulturarv, kulturupplevelser och eget skapande. Biblioteket ska tillsammans med föräldrar,barnhälsovård, förskola och skola lägga grunden till det livslånga lärandet och hjälpa barn och ungdomar att skapa sammanhang i tillvaron. 4

5 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 5(15) Biblioteket ska stimulera till nyfikenhet och läslust. För muntligt berättande, upplevelseläsning och för barns och ungdomars eget kunskapssökande ska biblioteket vara ledande. Biblioteket ska vara aktivt och uppsökande. Barns och ungdomars användande av biblioteket ska inte begränsas av ekonomiska hinder. Biblioteket ska vara en angelägenhet för alla barn och ungdomar. 3.1 Småbarnsavdelning 0-6 år Placering: I nära anslutning till barnvagnsparkering och avdelningen för föräldrar och pedagoger. En del av den här avdelningen ska det vara skoförbud; små barn ska få krypa runt och springa i strumplästen utan att behöva bli allt för smutsiga. Utrymme som krävs: 120 kvm. Bilderbokstråg, Pekbokstråg 18 st. Förskolefakta, 5 sekt. á 5 hyllplan (25 hyllmeter m låga hyllor, ev. höga). Äppelhylla, språkpiller, 3 sekt. á 5 hyllplan (15 hyllmeter m höga hyllor). Mjuk pöl eller liknande att sätta ned barnet i. Soffa, läshjul, ritbord, stolar, anslagstavla, leksaker, Sandbergs tittskåp, Mamma Mus ladugård, Mamma Mu, barnklädhängare, utklädningshörna, tronen. (Det mesta av interiörerna är befintlig utrustning på nuvarande barnavdelning) Plats för exponering av medier. Plats för utställningar. 3.2 Föräldrar och Pedagoger Placering: Nära barnvagnsparkeringen och småbarnsavdelningen. Förslagsvis omkring nuvarande ungdomsavdelningen, ganska nära entrén. Vi vill göra det möjligt för föräldrar och pedagoger att stanna länge på biblioteket med barnen, vilket förutsätter tillgång till funktioner som toalett, skötbord, amningshörna, mikro för att värma mat osv. Avdelningen bör ha koppling till vuxenavdelningarna i biblioteket, för att uppmuntra de vuxna till eget biblioteksanvändande. 5

6 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 6(15) Utrymme som krävs: 40 kvm. Avd. E, 6 sekt. á 5 hyllplan (30 hyllmeter m höga hyllor). Avd. D, G, V, Q, R m.fl., Tidskrifter6 sekt. á 5 hyllplan (30 hyllmeter m höga hyllor). Sköna sittplatser + studieplats. 3.3 Multimedia för barn Placering: Avdelningen bör ligga centralt på barnavdelningen så att den kan snabbt kan nås från flera håll. Utrymme som krävs: 28 kvm + utrymme för Infopunkt och sökdator. DVD-film, 4 sekt. á 4 hyllplan (16 hyllmeter m låga hyllor). CD-skivor, 4 sekt. á 4 hyllplan (16 hyllmeter m låga hyllor). Ljudböcker, DAISY, PC-spel, 6 sekt. á 4 hyllplan (24 hyllmeter m låga hyllor). Plats för Infopunkt Barn. Placeras med god överblick över hela barn- och ungdomsavdelningen och söktorget vid entrén. Sökdator. Barn 7-9 år Utrymme som krävs: 80 kvm. Lättlästa böcker Hcf, 8 sekt. á 4 hyllplan = (32 hyllmeter m låga hyllor) Hcf kapitel, 10 sekt. á 4 hyllplan (40 hyllmeter m låga hyllor) Sagor, poesi, drama, 4 sekt á 4 hyllplan (16 hyllmeter m låga hyllor) Sköna sittplatser. 2 Internetdatorer. Barn år Utrymme som krävs: 90 kvm. 6

7 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 7(15) Hcg, 28 sekt á 4 hyllplan (112 hyllmeter m låga hyllor). Serier, 4 sekt á 3 hyllplan (12 hyllmeter m låga hyllor). DAISY, ljudböcker, tidskrifter, 6 sekt á 4 hyllplan (24 hyllmeter m låga hyllor). Sköna sittplatser. 2 Internetdatorer. Utländska språk Utrymme som krävs: 24 kvm. Bilderbokstråg, 6 st. (gärna nya med underrede). Bokhyllor, 10 sekt á 4 låga hyllplan (40 hyllmeter). Fakta Utrymme som krävs: 50 kvm. Bokhyllor, 15 sekt. á 4 hyllplan (60 hyllmeter m höga hyllor) + 20 sekt.á 3 hyllplan (60 hyllmeter m låga hyllor). Sköna sittplatser + arbetsbord och stolar. Ungdomshörnan (13-18 år) Placering: I nära anslutning till avdelningen Berättelser (se nedan). Ungdomar ska i övrigt uppmuntras att röra sig på vuxenavdelningarna runt om i biblioteket. De ska känna sig välkomna i hela biblioteket, och alla ämnesgrupper ska arbeta aktivt med ungdomar som målgrupp. Utrymme som krävs: 50 kvm. Bokhyllor, 15 sekt. á 5 hyllplan (75 hyllmeter m höga hyllplan). Manga, 4 smala mangahyllor (höga). Cd-böcker, DVD, DAISY, serier, tidskrifter (3-4 specialhyllor, höga). 7

8 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 8(15) 1 Internetdator. Sköna sittplatser. 4 Berättelser Placering: Den del av entréplan som inte används till barn- och ungdomsavdelning och Söktorg. Nuvarande bokhyllor i långa rader bör kompletteras med miljöer som uppmuntrar till både läsning vid enskilda läsplatser och samtal om litteratur. Utrymme som krävs: 500 kvadratmeter (beräkning inkl. utrymme för Sök, Låna, Fråga). Skönlitteratur och Livsöden Skönlitteratur: 112 sektioner á 5 hyllplan = 560 hyllmeter Cd-böcker: 4 sektioner á 5 hyllplan = 20 hyllmeter. Livsöden: delar av L, 14 sektioner á 5 hyllplan. Engelska Folianter Vi testar att placera livsöden i form av sanna berättelser som i dag står på biografier (Lz) tillsammans med romanerna. Genom omplaceringen tror vi att böcker om livsöden blir lättare att hitta för våra besökare. Böcker o Livsöden, svenska + engelska sist på avdelningen. o o o o Romaner, svenska + engelska sist på avdelningen. Deckare, svenska + engelska sist på avdelningen. Fantasy och Science Fiction, svenska + engelska sist på avdelningen. Poesi, Dramatik och Antologier, svenska + engelska sist på avdelningen. Ljudböcker, svenska + engelska sist på avdelningen. Sköna sittplatser; i anslutning till de olika rummen. Soffor med låga bord och enskilda läsplatser. Bra punktbelysning. 8

9 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 9(15) Pocket, Korttidsböcker och KUR-böcker Avdelningar som i dag finns på exponeringstorget placeras på skönavdelningen. Lättläst, Stor Stil och Daisy Böcker (25 sektioner á 5 hyllplan = 125 hyllmeter). Bekväma stolar som passar äldre + avlastningsbord. 5 Språk och Litteratur Placering: Avdelningen ska helst placeras på nedre plan, i nära anslutning till lättläst litteratur och avdelningen Sök, Låna, Fråga. Vi inser dock att det kan vara svårt att få plats med allt på plan 1. Därför är vi öppna för att dela på avdelningen, så att Litteraturvetenskap hamnar på nedre plan i anslutning till avdelningen Berättelser medan Språk hamnar på övre plan. Utrymme som krävs: 75 kvadratmeter. Böcker, 40 sektioner á 5 hyllplan = 200 hyllmeter (Ordböcker, Språkvetenskap, Litteraturvetenskap) Utländska språk (utom engelska). Foliantböcker, 1 hylla + 1 sektion = 6 hyllmeter. Sittgrupp med avlastningsbord. 6 Kultur och Multimedia Placering: Plan 2, till höger sett från trappan. Området sträcker sig från hissen till nuvarande Gästrikerummet. I nuläget osäkert om vi kan använda utrymme fram till fönstren. Troligen blir studieverkstaden, studierummet, 3 personalkontor samt dagens utrymme för Idrott och Gästrikeidrott en del av en ny personalkorridor. Avdelningarna inom Kultur och Multimedia kan med fördel gå i varandra, dvs ha gemensamma miljöer. 9

10 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 10(15) En aktiv och livfull avdelning med bland annat filmvisning, musiklyssning, spel, interaktivitet, avkoppling med mera. Serier för vuxna placeras på försök i anslutning till avdelningen för Musik, Film och TV-spel. Syftet är att försöka få fler att upptäcka seriemediet genom kopplingen till konst, film och visuella medier. Vissa sittmiljöer bör kunna samutnyttjas med avdelningen Fakta och Livsstil i en gemensam lounge som förbinder avdelningarna (se nedan). Musik, Film, TV-spel Utrymme som krävs: 110 kvm. Musik: Böcker (44 hyllmeter). Film: CD-skivor, filmer (25 hyllmeter). Tidskrifter (utbrytning från tidskrifterna i Loungen). Sköna sittmöbler (soffa + fåtöljer). Lyssningsstationer med fåtöljer. Både några med CD-spelare och någon med dator för lyssning av streamad musik. Plats för utställningar och exponering. Böcker (26 hyllmeter). Filmer (hyllor och snurror av olika slag). Tidskrifter (utbrytning från tidskrifterna i Loungen). Sköna sittmöbler (soffa + fåtöljer) samma som på musikavdelningen. TV med DVD-spelare för daglig filmvisning. Soffa och/eller fåtöljer i närheten. Dator med pekskärm med möjlighet till sökningar och inspiration via utvalda webbplatser. (Wagner) Plats för utställningar och exponering. TV-spel: Böcker (1-2 hyllmeter). 10

11 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 11(15) TV-spel. Tidskrifter (utbrytning från tidskrifterna i Loungen). Två konsoler för spel i biblioteket. Serier Utrymme som krävs: x kvadratmeter. Böcker (4 sektioner á 18 hyllmeter) Soffa (eller nära till) Konstformer Utrymme som krävs: minst 40 kvadratmeter. Böcker, filmer (112 hyllmeter) Tidskrifter (utbrytning från tidskrifterna i Loungen) Plats för utställningar och exponering. Videokonst (TV och sittplatser). Sittplatser + bord. Pekskärm på hyllgavel för inspiration och sökningar. (Wagner) Signum A + B inkl ABM, Kulturvetenskap och Radio och TV Utrymme som krävs: 16 kvm. Böcker (29 hyllmeter). Bord och stolar. IT och multimedia Avdelningen ska i någon utsträckning vara bemannad med möjlighet för besökare att droppa in för handledning i IT-frågor. Man ska också besökare kunna prova på teknik, på egen hand eller med hjälp (ladda ner en e-bok, vad är en ipad?, hur funkar en läsplatta?, Spotify, sociala medier, bildbehandling, sökningar, databaser, streamat...). Vissa dagar/kvällar i veckan erbjuds särskilda kurser i olika ämnen. Utrymme som krävs: 65 kvadratmeter. 11

12 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 12(15) Böcker sammanplockade från bland annat avdelningarna Pu, Aef och Q (ca hyllmeter). CD-romskivor. Dator/tekniktidskrifter (utbrytning från tidskrifterna i Loungen). Läs-/surfplattor för utlån och för visningar. Smartboard för undervisning. Plats för utställningar och exponering. Soffa/fåtöljer för läsning. IT- och medieverkstad; datorer som är bokningsbara med diverse användbara program, bland annat bildbehandling, scanner till varje dator, färgskrivare. 7 Fakta och Livsstil Placering: Plan 2. Nuvarande avdelning Facklitteratur delas in i två övergripande ämnesområden, Fakta och Livsstil. Ämnesområden som placeras tillsammans: Geografi, Historia och Arkeologi, 53 sektioner (inkl 9 foliant*) Politik, Samhälle och Ekonomi, 28 sektioner (inkl 3 foliant) Religion, Filosofi och Livsåskådning, 12 sektioner (inkl 1 foliant) Idrott, Hälsa och Psykologi, 17 sektioner (inkl 2 foliant) Hem, Mat och Trädgård, 16 sektioner (inkl 4 foliant) Djur och Natur, 19 sektioner (inkl 6 foliant) Medicin, 11 sektioner (inkl 1 foliant) Teknik och Naturvetenskap, 24 sektioner (inkl 9 foliant) Lokalt (Gästrikelitteratur), 25 sektioner (inkl 1 foliant) *Foliant = Bok i stort format, minst 26 cm hög som inte får plats i vanlig bokhylla på biblioteket utan placeras i särskild bokhylla. Utrymme som krävs: 800 kvm kvm för bokhyllor (200 L/300 F) - 50 kvm för exponering av medier - 70 kvm lokalt+släktforskning - 50 kvm för enskilda sittplatser kvm för studiemiljöer - 30 kvm för förråd Böcker, 152 sektioner á 5 hyllplan = 760 hyllmeter 12

13 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 13(15) Foliantböcker, 39 sektioner folianter á 4 hyllplan = 156 hyllmeter + 2 storfolianter á 3 hyllplan = 6 hyllmeter. Lokal litteratur, 22 sektioner á 5 hyllplan = 110 hyllmeter. Sandvikenrum inkl möteslokal för släktforskarföreningen (slutet rum), boksamling med lokal litteratur och bokningsbara datorer. Rummet i hörnet används till litteratur som anknyter till företagande och arbetslivet (kompetensutveckling, driva företag, ekonomi, marknadsföring etc.) Enskilda sittplatser för läsning och studier. Med punktbelysning. 5 studiemiljöer för grupper, bord och stolar 4-6 personer. Någon som är sluten miljö med dörrar som kan stängas. Förråd. (Se medföljande bilaga för detaljerad placering av olika avdelningar.) Frågetecken kring nuvarande Gästrikerummet. Två olika förslag på lösningar: 1. Ett rum till datasal (IT-och medieverkstad, se punkt 6 ovan) samt för placering av språkböcker om dessa inte får plats på entréplan (se punkt 5 ovan). 2. En gemensam datasal för biblioteket och släktforskarna som också innehåller släktforskarnas läsapparater. Olika val ger olika lösningar för placering av släktforskarnas föreningslokal och lokal litteratur. 8 Lounge Placering: Avdelningen ska vara det första man som besökare möter på plan 2. Här ska det kunna hända också oväntade aktiviteter och miljön måste vara möjlig att ändra utifrån behov som uppkommer. Om vi till exempel vill arrangera ett mindre författarprogram, en utställning eller bjuda in en verksamhet som vill presentera något ska vi snabbt och enkelt kunna frigöra utrymme i denna del av lokalen. Utrymme som krävs: kvadratmeter. 13

14 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 14(15) Sköna sittplatser; soffor och fåtöljer med låga bord. Tidskrifter i olika ämnen + förvaring av årets tidskrifter. Plats för exponering av medier. Sökdator. Orienteringstavla. Infopunkt för personal. 9 Övriga utrymmen Toaletter och skötbord I dag finns en tillgänglighetsanpassad kundtoalett med skötbord till höger om entrén. Vi vill kunna erbjuda en tillgänglighetsanpassad toalett med skötbord också på barn- och ungdomsavdelningen. Barnvagnsparkering I nära anslutning till småbarnsavdelning och föräldraavdelning. Med låsmöjligheter. Magasin Magasin + Gästrikearkiv för böcker och andra medier i källaren. Närmagasin + personaltoalett i nära anslutning till bibliotekets reception, där vi kan förvara material som vi behöver för att lösa uppgifter i biblioteket. Till exempel kontorsmaterial, butiksvaror, mikrofoner, förvaring av medier och bankfack. Butik En yta för butik i biblioteket saknas i vår beskrivning. Förråd För teknisk utrustning, utställningsskärmar, butiksmaterial, skyltställ etc. 10 Personalgången Personalgången placeras i biblioteket. Den börjar i korridoren från nuvarande vaktmästeriet eller Evandersalen och går till och med Åsas nuvarande rum. Inglasade fönster till kontoren. Kontor för 16 anställda. Vaktmästeri med 1 arbetsplats. 14

15 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 15(15) Kopiator. Förråd. Lunchrum med konferensmöjligheter. Vilorum. Rum för hantering av Helge- och filialtransporter och tidningar och post. 15

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012

Biblioteksplan 2009-2012 Biblioteksplan 2009-2012 1 Bakgrund och Syfte...utgår från invånarnas behov av biblioteksservice...ta tillvara de resurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling 2

Läs mer

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012 Datum: 1114 Sida: 1 (9) Enkät Mariestads Stadsbibliotek 12 Mariestads Stadsbibliotek fick i uppdrag av kulturnämnden att göra en enkät om bibliotekets verksamhet. Enkäten fanns på biblioteket samt kommunens

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Man 17 19,5 Kvinna 63 72,4 Annan 7 8 Min ålder yngre än 25 år 19 21,8 26 45 år 25 28,7 46 65 år 23 26,4 äldre än 65 20 23 Tid för mitt besök 8 13 9 10,3 13 17

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare 300 telefonintervjuer med användare De som under de senaste 12 månaderna besökt Linköpings stadsbibliotek eller dess webbplats. (inklusive närbibliotek/bokbuss,

Läs mer

Resultat från besökarenkäten hösten 2009

Resultat från besökarenkäten hösten 2009 Resultat från besökarenkäten hösten 2009 Systemet som användes heter Kvalitetsmetoden Boken och kommer från Compile Solution Sverige AB. Enkätfrågor: 1. Biblioteket uppfyller de krav som jag tycker att

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Syfte Vårt syfte med den genomförda enkäten var att skapa en dialog med våra biblioteksanvändare och att skapa positiva

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3 1 Innehållsförteckning Medieplan för Alfta bibliotek 3 Facklitteratur Avdelning A 4 Avdelning B 5 Avdelning C 6 Avdelning D 7 Avdelning E 8 Avdelning F 9 Avdelning G 10 Avdelning I. 11 Avdelning J. 12

Läs mer

Ny teknik och webb inför framtiden

Ny teknik och webb inför framtiden Länsbibliotek Jönköping Ny teknik och webb inför framtiden Undersökning av Jönköpings läns biblioteks interna och externa hantering och målbild av webb, ny teknik och digital delaktighet Mia Olausson 2014-04-01

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Svensk Biblioteksförening Promemoria 2012-06- 15 Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format,

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Lokalprogram för Ulricehamns nya stadsbibliotek

Lokalprogram för Ulricehamns nya stadsbibliotek ULRICEHAMNS KOMMUN Lokalprogram för Ulricehamns nya stadsbibliotek Underlag för projektering av nytt stadsbibliotek Anna Laang Verksamhetschef Kultur 2013-05-20 U L R I C E H A M N S K O M M U N 523 86

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla.

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. MEDIEPLAN FÖR LESSEBOS BIBLIOTEK 2013 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Innehåll Mål...3 Bakgrund kommun...3

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 24 25,8 B. Kvinna 60 64,5 C. Annan 9 9,7 Min ålder A. yngre än 25 år 40 43 B. 26 45 år 18 19,4 C. 46 65 år 17 18,3 D. äldre än 65 18 19,4 Tid för mitt besök

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Medieplan på Rinkeby bibliotek

Medieplan på Rinkeby bibliotek Medieplan på Rinkeby bibliotek 1. Beskrivning av nuläget. I Rinkeby bodde 2003 16 053 människor, fördelat på 5 099 hushåll, varav 67 % med utländsk bakgrund, i Tensta 17 463, varav 61% med utländsk bakgrund.

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR...

BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR... Page 1 of 6 共 享 举 报 滥 用 情 况 下 一 个 博 客» 创 建 博 客 登 录 BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR... EN BLOGG FRÅN OCH OM HTS BIBLIOTEK! DET HANDLAR OM DET SOM HAR HÄNT, HÄNDER OCH SKA HÄNDA. BLOGGEN GER OCKSÅ MÅNGA BOKTIPS PÅ

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

Kommunikationsplan. för. Sandvikens Folkbibliotek

Kommunikationsplan. för. Sandvikens Folkbibliotek Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(13) Marcus Strand 026-24 16 12 marcus.strand@sandviken.se Kommunikationsplan för Sandvikens Folkbibliotek Sandvikens Folkbibliotek Version nr 1 Kommunikationsplan

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

0% 37.5% 75% RÄKNA PROCENT

0% 37.5% 75% RÄKNA PROCENT Survey Results 01 1a. Erbjuder ni bokdepositioner till äldreomsorgen? 243 95% 14 5% 0% 37.5% 75% RÄKNA PROCENT Ja 181 74% Nej 62 26% 02 2. Hur levererar ni bokdepositionerna? 167 65% 90 35% 0% 34% 68%

Läs mer

60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI

60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI 60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI 60/30 KLASSISK STÅLHYLLA Funktionell, flexibel och estetisk 60/30 klassisk stålhylla är ett fristående hyllsystem som är resultatet av många års erfarenhet och framgång.

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund VAXHOLMS STAD BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte 2. Biblioteksverksamheten i Vaxholm i dag 3. Biblioteksbehov i framtiden 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte

Läs mer

Barnbiblioteket i Kulturens hus i rummet & i rymden

Barnbiblioteket i Kulturens hus i rummet & i rymden Barnbiblioteket i Kulturens hus i rummet & i rymden Bakgrund: Kulturens hus planeras för fullt i Luleå. Byggstart 1 april 2005. Planerad inflyttning i december 2006. Huset ska inrymma Stadsbiblioteket,

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Enkät 2011 - Umeåregionen

Enkät 2011 - Umeåregionen Enkät 2011 - Umeåregionen Jag är A. Man 26 26,3 B. Kvinna 73 73,7 Min ålder A. yngre än 25 år 18 18,2 B. 26-45 år 42 42,4 C. 46-65 år 24 24,2 D. äldre än 65 15 15,2 Tid för mitt besök A. 8-13 20 20,2 B.

Läs mer

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 2015-06-14 Till alla vårdnadshavare På Förskolan Vattentornet Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 Bakgrund Under året hösten 2013 och våren 2014 arbetade vi med att lära oss förstå hur man

Läs mer

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Innehållsförteckning Biblioteksplan för Lilla Edets kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Inledning... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 4 Biblioteket som

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 GÄRDESÄNGENS FÖRSKOLA Arbetsplan Gärdesängens förskola Begränsning Vårt val av problem/ område 1. Barns inflytande med leken i fokus 2. IKT- projekt 3. Pedagogiska samtal

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Västfastigheter. mail. lunch. entré. team-arbete. Fika. paus fly. möten. idéer. projektarbete vilorum prata i telefon. växter.

Västfastigheter. mail. lunch. entré. team-arbete. Fika. paus fly. möten. idéer. projektarbete vilorum prata i telefon. växter. Västfastigheter förråd toalett entré projektplancher sitta skönt checka in information idéer lunch större möte konst konferens konsulter frukostklubb färg paus fly team-arbete Fika växter personlig yta

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

Mera temasatsningar, såsom ni gjorde med biografier om jag minns rätt. SVAR: Håll utkik på utställningsytan.

Mera temasatsningar, såsom ni gjorde med biografier om jag minns rätt. SVAR: Håll utkik på utställningsytan. Sammanställning från fråga 12 Vad tycker du Karlskoga bibliotek kan förändra för att bli det perfekta biblioteket och fråga 13 Lämna gärna övriga synpunkter. Beröm Jag tycker att vi har ett jättebra bibliotek

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län Resursbibliotek för döva I Örebro pågår sedan oktober 2001 projektet Resursbibliotek för döva. Initiativtagare

Läs mer

Projekt Synliggör Biblioteket

Projekt Synliggör Biblioteket Projekt Synliggör Biblioteket Projektet drivs av Region Halland 2009-2010. Kulturrådet har beviljat medel. Projektbibliotek: Hylte, Laholm, Onsala och Vallås Syfte: göra biblioteken och biblioteksverksamheterna

Läs mer

Digitalisering och tillgänglighet

Digitalisering och tillgänglighet Digitalisering och tillgänglighet Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att se hur digitala lösningar kan öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

IT-strategi för Strängnäs kommun

IT-strategi för Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Utbildnings- och kulturkontoret Handläggare Tor-Erik Lillsebbas tor-erik.lillsebbas@strangnas.se 0709-429 211 Dnr BUN/2010:14-600 2010-05-11 1/5 Barn- och utbildningsnämnden IT-strategi

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 Bakgrund! Bibliotekens tjänster på nätet www.ostgotabibliotek.se Biblioteket hemifrån Sök i bibliotekens kataloger Låna om och beställ Ladda ner e-böcker Lyssna

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben

Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben Pia Malmberg-Kronvall, Bibliotekskonsulent, Regionförbundet i Kalmar län 2 Inspiration och andra vinklar Barnwebben

Läs mer

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Region Skåne regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket

Handlingsplan för fokusbiblioteket Handlingsplan för fokusbiblioteket Vist skola 2011/2012 Innehållsförteckning Presentation av fokusbiblioteket... 3 Handlingsplanens syfte... 3 Fokusbibliotekets mål... 3 Styrdokument... 3 Lgr 11... 3 Skollagen...

Läs mer

Medieplan Solna stadsbibliotek 2011

Medieplan Solna stadsbibliotek 2011 Medieplan Solna stadsbibliotek En medieplan görs för att bättre tillgodose brukarnas behov få bättre kunskap om mediebeståndet effektivisera mediehanteringen medvetet profilera sig skapa ett budgetunderlag

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Det skall börjas i tid.. det som roligt skall bli.

Det skall börjas i tid.. det som roligt skall bli. DRAKÄGGET Det skall börjas i tid.. det som roligt skall bli. Var - och vad Ett barns språk utvecklas i samspel med andra. Vi vill stimulera små barn och deras föräldrar och pedagoger till språk- och läslust.

Läs mer

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING MUSIK LIVE & ONLINE ON/OFF I LJUSDAL BRÄDSPEL & KINECT LÄSA PÅ OLIKA SÄTT TISDAG 12 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING För alla som vill prova på handarbete. Du som redan kan, kom

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014 Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande 2 Innehåll UTVECKLING OCH LÄRANDE... 3 SAMMANFATTNING... 3 Mål... 3 Resultat... 3 Föräldrasamverkan och språk...

Läs mer

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Lund 23 februari 2015 Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Detta är en steg för steg-handledning för att underlätta arbetet med att bearbeta årsstatistiken i BOOK-IT. Anvisningarna ska ses som ett förslag

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Enkät 2011 - Umeåregionen

Enkät 2011 - Umeåregionen Enkät 2011 - Umeåregionen Jag är A. Man 146 40,1 B. Kvinna 218 59,9 Min ålder A. yngre än 25 år 116 31,9 B. 26-45 år 111 30,5 C. 46-65 år 83 22,8 D. äldre än 65 54 14,8 Tid för mitt besök A. 8-13 120 33

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Svensk Biblioteksförenings studiepaket Olika syn på saken Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal 2 Välkommen till studiepaketet Olika syn på saken! Svensk Biblioteksförening ska främja

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

BESÖKARENKÄT. Borlänge bibliotek

BESÖKARENKÄT. Borlänge bibliotek BESÖKARENKÄT Borlänge bibliotek April 8 Antal besvarade enkäter 137 68 47 Ej uppgivit kön 22 Vad är ditt ärende på biblioteket idag? Låna skönlitteratur 54 19 13 86 Låna faktaböcker 18 13 8 39 Låna musik-cd

Läs mer