Ett öppet och nyfiket bibliotek som inspirerar besökarna att vidga sina vyer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett öppet och nyfiket bibliotek som inspirerar besökarna att vidga sina vyer."

Transkript

1 PM Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(15) Marcus Strand Ett öppet och nyfiket bibliotek som inspirerar besökarna att vidga sina vyer. Sandvikens folkbibliotek är en öppen, demokratisk mötesplats där alla är välkomna. En plats för kulturmöten där människor i alla åldrar med olika bakgrund och livserfarenheter vistas samtidigt. Vi uppmuntrar till läsning, skapar förutsättningar för livslångt lärande och erbjuder fri tillgång till medier, information och kulturupplevelser. Många besöker biblioteket för att låna hem böcker, filmer, musik och andra medier. För andra är biblioteket samhällets vardagsrum ; en plats där man tar del av kultur eller träffar vänner och bekanta. För den som vill studera eller arbeta är biblioteket i första hand en lärmiljö. Andra uppskattar lugna, tysta miljöer i biblioteket för en stunds avkoppling och reflektion i vardagen. Barnperspektivet ska vara utgångspunkten för hela biblioteket, med Barnkonventionen som vägledning. Att leva upp till målgruppernas olika förväntningar är en daglig, spännande utmaning. För att lyckas behöver vi vara öppna för att människors behov av bibliotek hela tiden förändras. Vi vill att våra besökare känner sig välkomna, sedda och bekräftade. Och vi vill erbjuda en biblioteksmiljö som är trivsam och avkopplande samtidigt som den stimulerar kreativitet och lust att lära. Sandvikens folkbibliotek är inte ett bibliotek i mängden utan i framkant ett öppet, nyfiket och inspirerande bibliotek. Vi vill att den attityden, känslan och atmosfären ska prägla arbetsplatsen och även synliggöras i biblioteksmiljön. Allt vi gör ska kännetecknas av kvalitet. Men vi vill också överraska, bjuda på oväntade upplevelser. Endast det bästa är gott nog åt våra besökare. Kultur- och Fritidskontoret/Folkbiblioteket Version nr 2

2 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 2(15) Folkbiblioteket i Kulturcentrum Inventering av behov för att skapa inspirerande biblioteksmiljöer i Sandvikens folkbibliotek som del av ett kulturcentrum. Genomgående är vi i behov av flexibla och lättanpassade miljöer. Lokaler som gör det möjligt att hela tiden förändra biblioteket och ger oss en variation av möjligheter vid placering och exponering av vårt sortiment. Hela biblioteket måste vara tillgängligt för alla våra besökare. Permobilar och barnvagnar ska utan problem kunna passera mellan bokhyllor, gångar och sittplatser. Det ska vara lätt att hitta i biblioteket. Det är viktigt att våra besökare lätt finner information om var det de söker finns, gärna genom innovativa sätt att presentera information och skapa igenkänning med hjälp av färg och form. Samtidigt vill förstås att själva gestaltandet av biblioteksrummet ska inspirera våra besökare att upptäcka nya avdelningar i biblioteket, men också personalens kunskaper och kompetenser. Och genom ett besök på vårt bibliotek få en positiv bild av vad biblioteket har att erbjuda. 1 Bibliotekstorget Placering: I den gata som i Kulturcentrum förbinder Folkets Hus med gamla Hammarskolan, från nuvarande Turistbyrån fram till Konsthallens entré. Entrén till biblioteket breddas för att omfatta bibliotekets befintliga in- och utgångar. Larmbågarna vid nuvarande entrén kan vara kvar på samma plats. (Eventuellt kan det bli fråga om en lösning med larmbågar placerade där Bibliotekstorget börjar och slutar) Butiken mellan larmbågarna tas bort och området blir en del av entrén. Plats för bibliotekets bestånd av dagstidningar med utrymme för 1 dator för databasen Library Press Display. Plats för scen som kan användas som öppen scen och för mindre arrangemang, t ex samhällsinformation och elevutställningar. I anslutning till scenen bör det alltså finnas ett utrymme för besökare att röra sig på, och där publik vid olika framträdanden kan vistas. Sittplatser. Plats för både bekväma soffor/fåtöljer för tidningsläsare och stolar med arbetsbord för den som vill studera och arbeta med egen dator. 2

3 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 3(15) Digital informationsskärm på vägg men väl synlig. Bibliotekets mediejukebox för nedladdning av mp3-böcker. Orienteringstavla för information om bibliotekets olika avdelningar på entréplan och plan 2. Informationstavla för tryckt biblioteksinformation. Om vad som händer på biblioteket. Plats för placering av olika informationsblad om bibliotekets service. 2 Sök, Låna, Fråga Placering: I anslutning till entrén, med logiska genvägar till bibliotekets olika avdelningar. Utrymme som krävs: Se Berättelser, punkt 4. Reception med Infopunkt för sökvägledning med hjälp av bibliotekets personal. 2 Lånestationer, (Självbetjäning) 2 Återlämningsstationer. (Självbetjäning) 3 Sökdatorer. 1 Bokningsdator. Plats för exponering av medier. Plats för kopiator, fax, skrivare, häftapparat, hålslagare, tejp m.m. 2 datorer på pelare i biblioteket. Ej bokningsbara med möjlighet att använda i max 15 minuter. Möjlighet att vänta i kö. 4 Datorer som kan lånas ut via Netloan för vuxna besökare. 3 Barn/Unga Placering: Nuvarande barn- och ungdomsavdelningen + nuvarande Ljushallen. 3

4 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 4(15) Vi vill erbjuda platser för såväl lek och rörelse som läsning och avkoppling. Där vi genom olika estetiska uttrycksformer erbjuder barn och unga att skapa själva och ta del av det andra skapat. Målgrupper för avdelningen är främst barn och ungdomar. Andra målgrupper är pedagoger, föräldrar och andra vuxna i barn och ungas närhet. Vi önskar en naturlig övergång mellan avdelningen för barn/unga och avdelningen Berättelser, som främst vänder sig till vuxna besökare. Alla barn och ungdomar har rätt till bibliotek. Vår ambition är att bibliotekets insatser för barn och ungdomar utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter. Barnens bästa ska alltid komma i främsta rummet. Det innebär att: Barnperspektivet ska vara utgångspunkten för biblioteket. Barns och ungdomars egna behov ska vara vägledande för verksamheten. De ska kunna påverka denna och de ska erbjudas möjligheter att uttrycka sig i biblioteket. Biblioteket ska bidra till att stärka barns och ungdomars personlighetsutveckling, liksom deras utveckling till aktiva, demokratiska samhällsmedborgare. Biblioteket ska vara en fristad och mötesplats för barn och ungdomar, där de möts med respekt av engagerade och kunniga vuxna. Biblioteket ska vara ett roligt ställe där det händer saker. I biblioteket ska finnas ett rikt, varierat och aktuellt utbud av medier som speglar världen ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Anpassade medier ska erbjudas barn och ungdomar som behöver det. Bibliotekets verksamhet, lokaler och information ska vara tillgängliga för barn och ungdomar med funktionshinder. Barn och ungdomar ska ges vana att använda bibliotek och redskap för att orientera sig i en svåröverskådlig och gränsöverskridande medievärld. Biblioteket ska erbjuda komplement och alternativ till utbudet i lokalsamhället. Biblioteket ska vara en del av samhällets nätverk för barn och ungdomar när det gäller språkutveckling, kulturarv, kulturupplevelser och eget skapande. Biblioteket ska tillsammans med föräldrar,barnhälsovård, förskola och skola lägga grunden till det livslånga lärandet och hjälpa barn och ungdomar att skapa sammanhang i tillvaron. 4

5 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 5(15) Biblioteket ska stimulera till nyfikenhet och läslust. För muntligt berättande, upplevelseläsning och för barns och ungdomars eget kunskapssökande ska biblioteket vara ledande. Biblioteket ska vara aktivt och uppsökande. Barns och ungdomars användande av biblioteket ska inte begränsas av ekonomiska hinder. Biblioteket ska vara en angelägenhet för alla barn och ungdomar. 3.1 Småbarnsavdelning 0-6 år Placering: I nära anslutning till barnvagnsparkering och avdelningen för föräldrar och pedagoger. En del av den här avdelningen ska det vara skoförbud; små barn ska få krypa runt och springa i strumplästen utan att behöva bli allt för smutsiga. Utrymme som krävs: 120 kvm. Bilderbokstråg, Pekbokstråg 18 st. Förskolefakta, 5 sekt. á 5 hyllplan (25 hyllmeter m låga hyllor, ev. höga). Äppelhylla, språkpiller, 3 sekt. á 5 hyllplan (15 hyllmeter m höga hyllor). Mjuk pöl eller liknande att sätta ned barnet i. Soffa, läshjul, ritbord, stolar, anslagstavla, leksaker, Sandbergs tittskåp, Mamma Mus ladugård, Mamma Mu, barnklädhängare, utklädningshörna, tronen. (Det mesta av interiörerna är befintlig utrustning på nuvarande barnavdelning) Plats för exponering av medier. Plats för utställningar. 3.2 Föräldrar och Pedagoger Placering: Nära barnvagnsparkeringen och småbarnsavdelningen. Förslagsvis omkring nuvarande ungdomsavdelningen, ganska nära entrén. Vi vill göra det möjligt för föräldrar och pedagoger att stanna länge på biblioteket med barnen, vilket förutsätter tillgång till funktioner som toalett, skötbord, amningshörna, mikro för att värma mat osv. Avdelningen bör ha koppling till vuxenavdelningarna i biblioteket, för att uppmuntra de vuxna till eget biblioteksanvändande. 5

6 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 6(15) Utrymme som krävs: 40 kvm. Avd. E, 6 sekt. á 5 hyllplan (30 hyllmeter m höga hyllor). Avd. D, G, V, Q, R m.fl., Tidskrifter6 sekt. á 5 hyllplan (30 hyllmeter m höga hyllor). Sköna sittplatser + studieplats. 3.3 Multimedia för barn Placering: Avdelningen bör ligga centralt på barnavdelningen så att den kan snabbt kan nås från flera håll. Utrymme som krävs: 28 kvm + utrymme för Infopunkt och sökdator. DVD-film, 4 sekt. á 4 hyllplan (16 hyllmeter m låga hyllor). CD-skivor, 4 sekt. á 4 hyllplan (16 hyllmeter m låga hyllor). Ljudböcker, DAISY, PC-spel, 6 sekt. á 4 hyllplan (24 hyllmeter m låga hyllor). Plats för Infopunkt Barn. Placeras med god överblick över hela barn- och ungdomsavdelningen och söktorget vid entrén. Sökdator. Barn 7-9 år Utrymme som krävs: 80 kvm. Lättlästa böcker Hcf, 8 sekt. á 4 hyllplan = (32 hyllmeter m låga hyllor) Hcf kapitel, 10 sekt. á 4 hyllplan (40 hyllmeter m låga hyllor) Sagor, poesi, drama, 4 sekt á 4 hyllplan (16 hyllmeter m låga hyllor) Sköna sittplatser. 2 Internetdatorer. Barn år Utrymme som krävs: 90 kvm. 6

7 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 7(15) Hcg, 28 sekt á 4 hyllplan (112 hyllmeter m låga hyllor). Serier, 4 sekt á 3 hyllplan (12 hyllmeter m låga hyllor). DAISY, ljudböcker, tidskrifter, 6 sekt á 4 hyllplan (24 hyllmeter m låga hyllor). Sköna sittplatser. 2 Internetdatorer. Utländska språk Utrymme som krävs: 24 kvm. Bilderbokstråg, 6 st. (gärna nya med underrede). Bokhyllor, 10 sekt á 4 låga hyllplan (40 hyllmeter). Fakta Utrymme som krävs: 50 kvm. Bokhyllor, 15 sekt. á 4 hyllplan (60 hyllmeter m höga hyllor) + 20 sekt.á 3 hyllplan (60 hyllmeter m låga hyllor). Sköna sittplatser + arbetsbord och stolar. Ungdomshörnan (13-18 år) Placering: I nära anslutning till avdelningen Berättelser (se nedan). Ungdomar ska i övrigt uppmuntras att röra sig på vuxenavdelningarna runt om i biblioteket. De ska känna sig välkomna i hela biblioteket, och alla ämnesgrupper ska arbeta aktivt med ungdomar som målgrupp. Utrymme som krävs: 50 kvm. Bokhyllor, 15 sekt. á 5 hyllplan (75 hyllmeter m höga hyllplan). Manga, 4 smala mangahyllor (höga). Cd-böcker, DVD, DAISY, serier, tidskrifter (3-4 specialhyllor, höga). 7

8 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 8(15) 1 Internetdator. Sköna sittplatser. 4 Berättelser Placering: Den del av entréplan som inte används till barn- och ungdomsavdelning och Söktorg. Nuvarande bokhyllor i långa rader bör kompletteras med miljöer som uppmuntrar till både läsning vid enskilda läsplatser och samtal om litteratur. Utrymme som krävs: 500 kvadratmeter (beräkning inkl. utrymme för Sök, Låna, Fråga). Skönlitteratur och Livsöden Skönlitteratur: 112 sektioner á 5 hyllplan = 560 hyllmeter Cd-böcker: 4 sektioner á 5 hyllplan = 20 hyllmeter. Livsöden: delar av L, 14 sektioner á 5 hyllplan. Engelska Folianter Vi testar att placera livsöden i form av sanna berättelser som i dag står på biografier (Lz) tillsammans med romanerna. Genom omplaceringen tror vi att böcker om livsöden blir lättare att hitta för våra besökare. Böcker o Livsöden, svenska + engelska sist på avdelningen. o o o o Romaner, svenska + engelska sist på avdelningen. Deckare, svenska + engelska sist på avdelningen. Fantasy och Science Fiction, svenska + engelska sist på avdelningen. Poesi, Dramatik och Antologier, svenska + engelska sist på avdelningen. Ljudböcker, svenska + engelska sist på avdelningen. Sköna sittplatser; i anslutning till de olika rummen. Soffor med låga bord och enskilda läsplatser. Bra punktbelysning. 8

9 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 9(15) Pocket, Korttidsböcker och KUR-böcker Avdelningar som i dag finns på exponeringstorget placeras på skönavdelningen. Lättläst, Stor Stil och Daisy Böcker (25 sektioner á 5 hyllplan = 125 hyllmeter). Bekväma stolar som passar äldre + avlastningsbord. 5 Språk och Litteratur Placering: Avdelningen ska helst placeras på nedre plan, i nära anslutning till lättläst litteratur och avdelningen Sök, Låna, Fråga. Vi inser dock att det kan vara svårt att få plats med allt på plan 1. Därför är vi öppna för att dela på avdelningen, så att Litteraturvetenskap hamnar på nedre plan i anslutning till avdelningen Berättelser medan Språk hamnar på övre plan. Utrymme som krävs: 75 kvadratmeter. Böcker, 40 sektioner á 5 hyllplan = 200 hyllmeter (Ordböcker, Språkvetenskap, Litteraturvetenskap) Utländska språk (utom engelska). Foliantböcker, 1 hylla + 1 sektion = 6 hyllmeter. Sittgrupp med avlastningsbord. 6 Kultur och Multimedia Placering: Plan 2, till höger sett från trappan. Området sträcker sig från hissen till nuvarande Gästrikerummet. I nuläget osäkert om vi kan använda utrymme fram till fönstren. Troligen blir studieverkstaden, studierummet, 3 personalkontor samt dagens utrymme för Idrott och Gästrikeidrott en del av en ny personalkorridor. Avdelningarna inom Kultur och Multimedia kan med fördel gå i varandra, dvs ha gemensamma miljöer. 9

10 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 10(15) En aktiv och livfull avdelning med bland annat filmvisning, musiklyssning, spel, interaktivitet, avkoppling med mera. Serier för vuxna placeras på försök i anslutning till avdelningen för Musik, Film och TV-spel. Syftet är att försöka få fler att upptäcka seriemediet genom kopplingen till konst, film och visuella medier. Vissa sittmiljöer bör kunna samutnyttjas med avdelningen Fakta och Livsstil i en gemensam lounge som förbinder avdelningarna (se nedan). Musik, Film, TV-spel Utrymme som krävs: 110 kvm. Musik: Böcker (44 hyllmeter). Film: CD-skivor, filmer (25 hyllmeter). Tidskrifter (utbrytning från tidskrifterna i Loungen). Sköna sittmöbler (soffa + fåtöljer). Lyssningsstationer med fåtöljer. Både några med CD-spelare och någon med dator för lyssning av streamad musik. Plats för utställningar och exponering. Böcker (26 hyllmeter). Filmer (hyllor och snurror av olika slag). Tidskrifter (utbrytning från tidskrifterna i Loungen). Sköna sittmöbler (soffa + fåtöljer) samma som på musikavdelningen. TV med DVD-spelare för daglig filmvisning. Soffa och/eller fåtöljer i närheten. Dator med pekskärm med möjlighet till sökningar och inspiration via utvalda webbplatser. (Wagner) Plats för utställningar och exponering. TV-spel: Böcker (1-2 hyllmeter). 10

11 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 11(15) TV-spel. Tidskrifter (utbrytning från tidskrifterna i Loungen). Två konsoler för spel i biblioteket. Serier Utrymme som krävs: x kvadratmeter. Böcker (4 sektioner á 18 hyllmeter) Soffa (eller nära till) Konstformer Utrymme som krävs: minst 40 kvadratmeter. Böcker, filmer (112 hyllmeter) Tidskrifter (utbrytning från tidskrifterna i Loungen) Plats för utställningar och exponering. Videokonst (TV och sittplatser). Sittplatser + bord. Pekskärm på hyllgavel för inspiration och sökningar. (Wagner) Signum A + B inkl ABM, Kulturvetenskap och Radio och TV Utrymme som krävs: 16 kvm. Böcker (29 hyllmeter). Bord och stolar. IT och multimedia Avdelningen ska i någon utsträckning vara bemannad med möjlighet för besökare att droppa in för handledning i IT-frågor. Man ska också besökare kunna prova på teknik, på egen hand eller med hjälp (ladda ner en e-bok, vad är en ipad?, hur funkar en läsplatta?, Spotify, sociala medier, bildbehandling, sökningar, databaser, streamat...). Vissa dagar/kvällar i veckan erbjuds särskilda kurser i olika ämnen. Utrymme som krävs: 65 kvadratmeter. 11

12 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 12(15) Böcker sammanplockade från bland annat avdelningarna Pu, Aef och Q (ca hyllmeter). CD-romskivor. Dator/tekniktidskrifter (utbrytning från tidskrifterna i Loungen). Läs-/surfplattor för utlån och för visningar. Smartboard för undervisning. Plats för utställningar och exponering. Soffa/fåtöljer för läsning. IT- och medieverkstad; datorer som är bokningsbara med diverse användbara program, bland annat bildbehandling, scanner till varje dator, färgskrivare. 7 Fakta och Livsstil Placering: Plan 2. Nuvarande avdelning Facklitteratur delas in i två övergripande ämnesområden, Fakta och Livsstil. Ämnesområden som placeras tillsammans: Geografi, Historia och Arkeologi, 53 sektioner (inkl 9 foliant*) Politik, Samhälle och Ekonomi, 28 sektioner (inkl 3 foliant) Religion, Filosofi och Livsåskådning, 12 sektioner (inkl 1 foliant) Idrott, Hälsa och Psykologi, 17 sektioner (inkl 2 foliant) Hem, Mat och Trädgård, 16 sektioner (inkl 4 foliant) Djur och Natur, 19 sektioner (inkl 6 foliant) Medicin, 11 sektioner (inkl 1 foliant) Teknik och Naturvetenskap, 24 sektioner (inkl 9 foliant) Lokalt (Gästrikelitteratur), 25 sektioner (inkl 1 foliant) *Foliant = Bok i stort format, minst 26 cm hög som inte får plats i vanlig bokhylla på biblioteket utan placeras i särskild bokhylla. Utrymme som krävs: 800 kvm kvm för bokhyllor (200 L/300 F) - 50 kvm för exponering av medier - 70 kvm lokalt+släktforskning - 50 kvm för enskilda sittplatser kvm för studiemiljöer - 30 kvm för förråd Böcker, 152 sektioner á 5 hyllplan = 760 hyllmeter 12

13 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 13(15) Foliantböcker, 39 sektioner folianter á 4 hyllplan = 156 hyllmeter + 2 storfolianter á 3 hyllplan = 6 hyllmeter. Lokal litteratur, 22 sektioner á 5 hyllplan = 110 hyllmeter. Sandvikenrum inkl möteslokal för släktforskarföreningen (slutet rum), boksamling med lokal litteratur och bokningsbara datorer. Rummet i hörnet används till litteratur som anknyter till företagande och arbetslivet (kompetensutveckling, driva företag, ekonomi, marknadsföring etc.) Enskilda sittplatser för läsning och studier. Med punktbelysning. 5 studiemiljöer för grupper, bord och stolar 4-6 personer. Någon som är sluten miljö med dörrar som kan stängas. Förråd. (Se medföljande bilaga för detaljerad placering av olika avdelningar.) Frågetecken kring nuvarande Gästrikerummet. Två olika förslag på lösningar: 1. Ett rum till datasal (IT-och medieverkstad, se punkt 6 ovan) samt för placering av språkböcker om dessa inte får plats på entréplan (se punkt 5 ovan). 2. En gemensam datasal för biblioteket och släktforskarna som också innehåller släktforskarnas läsapparater. Olika val ger olika lösningar för placering av släktforskarnas föreningslokal och lokal litteratur. 8 Lounge Placering: Avdelningen ska vara det första man som besökare möter på plan 2. Här ska det kunna hända också oväntade aktiviteter och miljön måste vara möjlig att ändra utifrån behov som uppkommer. Om vi till exempel vill arrangera ett mindre författarprogram, en utställning eller bjuda in en verksamhet som vill presentera något ska vi snabbt och enkelt kunna frigöra utrymme i denna del av lokalen. Utrymme som krävs: kvadratmeter. 13

14 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 14(15) Sköna sittplatser; soffor och fåtöljer med låga bord. Tidskrifter i olika ämnen + förvaring av årets tidskrifter. Plats för exponering av medier. Sökdator. Orienteringstavla. Infopunkt för personal. 9 Övriga utrymmen Toaletter och skötbord I dag finns en tillgänglighetsanpassad kundtoalett med skötbord till höger om entrén. Vi vill kunna erbjuda en tillgänglighetsanpassad toalett med skötbord också på barn- och ungdomsavdelningen. Barnvagnsparkering I nära anslutning till småbarnsavdelning och föräldraavdelning. Med låsmöjligheter. Magasin Magasin + Gästrikearkiv för böcker och andra medier i källaren. Närmagasin + personaltoalett i nära anslutning till bibliotekets reception, där vi kan förvara material som vi behöver för att lösa uppgifter i biblioteket. Till exempel kontorsmaterial, butiksvaror, mikrofoner, förvaring av medier och bankfack. Butik En yta för butik i biblioteket saknas i vår beskrivning. Förråd För teknisk utrustning, utställningsskärmar, butiksmaterial, skyltställ etc. 10 Personalgången Personalgången placeras i biblioteket. Den börjar i korridoren från nuvarande vaktmästeriet eller Evandersalen och går till och med Åsas nuvarande rum. Inglasade fönster till kontoren. Kontor för 16 anställda. Vaktmästeri med 1 arbetsplats. 14

15 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 15(15) Kopiator. Förråd. Lunchrum med konferensmöjligheter. Vilorum. Rum för hantering av Helge- och filialtransporter och tidningar och post. 15

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Välkommen till Umeå stadsbibliotek

Välkommen till Umeå stadsbibliotek Välkommen till Umeå stadsbibliotek Plan 4 Bibliotekets barn- och ungavdelning med sagorum, familjerum och formverkstad Avdelningarna Musik Film Scen, Makt och människa, Fantastika och Regnbågshyllan Upplev,

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Dokumentnamn : Biblioteksplan Dokumenttyp : Plan (Benämning efter bibliotekslagen) Beslutad av: Kommunfullmäktige 2013-02-11, 3 Diarienummer: KS2012/438 Giltighetstid:

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012 Datum: 1114 Sida: 1 (9) Enkät Mariestads Stadsbibliotek 12 Mariestads Stadsbibliotek fick i uppdrag av kulturnämnden att göra en enkät om bibliotekets verksamhet. Enkäten fanns på biblioteket samt kommunens

Läs mer

Jämförelse av areor i nytt bibliotek- och kulturhus Uppställning enligt Nyréns uppställning (delareor är inte redovisade).

Jämförelse av areor i nytt bibliotek- och kulturhus Uppställning enligt Nyréns uppställning (delareor är inte redovisade). Jämförelse av areor i nytt bibliotek- och kulturhus Uppställning enligt Nyréns uppställning (delareor är inte redovisade). NYTT BIBLIOTEK- OCH KULTURHUS Befintlig area (m²) Aros förstudie 2006 (m²) Utvalt

Läs mer

Stadsbibliotekets enkätundersökning

Stadsbibliotekets enkätundersökning Stadsbibliotekets enkätundersökning Enkäterna delades ut torsdag 2 april 26 till och med onsdag 26 april 26 med jämn spridning avseende tidpunkt för besök, kön och ålder. Dock kan man i svaren notera att

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Framtidens barnbibliotek

Framtidens barnbibliotek Framtidens barnbibliotek Samtidighet Delaktighet Ömsesidighet Tankar och synpunkter från verksamma inom Kalmar läns barnbibliotek Process startad 5 oktober 2009, fortsatt 2 februari 2010 Region Kalmars

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

folk- och skolbibliotek

folk- och skolbibliotek folk- och skolbibliotek 2016-2018 LAGAR OCH RIKTLINJER Det gröna Ockelbo: I det natursköna Ockelbo värnar vi om det gröna och har en nära relation till det spirande växtriket. Folkbiblioteket ser miljön

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Resultat brukarundersökningen hösten 2010

Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Om du tänker på bemötandet i stort. Hur nöjd är du då med personalens bemötande? Bemöter personalen dig lika bra som du hoppades? Tänk dig ett perfekt bemötande.

Läs mer

Jönköpings Stadsbibliotek

Jönköpings Stadsbibliotek Jönköpings Stadsbibliotek 1 Foto: Magdalena Angslycke Jönköpings stadsbibliotek invigdes 1969. Arkitekterna Jan Wallinder och Johan Hedborg ritade en vacker och funktionell byggnad, som tar vara på ljuset

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Enkät 1; Om din läsning (7-11 år)

Enkät 1; Om din läsning (7-11 år) Modul: Stimulera läsintresse Del 1: Att stimulera elevers läsintresse ett samverkansuppdrag Enkät 1; Om din läsning (7-11 år) 1. Vem är du? Hur gammal är du? På vilka språk läser du? 2. Hur mycket tycker

Läs mer

2010-06-23. Foto; Lennart Krafve 2010-2014. Biblioteksplan för Vaggeryds kommun. Kultur Information Utbildning

2010-06-23. Foto; Lennart Krafve 2010-2014. Biblioteksplan för Vaggeryds kommun. Kultur Information Utbildning 2010-06-23 Foto; Lennart Krafve 2010-2014 Biblioteksplan för Vaggeryds kommun Kultur Information Utbildning Innehållsförteckning Ordförandes tankar..s.3 Vision.s.4 Uppdraget,,,s.5 Biblioteksverksamheten

Läs mer

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro InTibro Mottagande av besökare Yta för försäljning Receptionsdisk, öppen miljö, ergonomiskt utformad arbetsplats. Konstnärlig utsmyckning och växter som stämmer överens med övrig inredning. Besöksstolar,

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Resultat från besökarenkäten hösten 2009

Resultat från besökarenkäten hösten 2009 Resultat från besökarenkäten hösten 2009 Systemet som användes heter Kvalitetsmetoden Boken och kommer från Compile Solution Sverige AB. Enkätfrågor: 1. Biblioteket uppfyller de krav som jag tycker att

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Man 17 19,5 Kvinna 63 72,4 Annan 7 8 Min ålder yngre än 25 år 19 21,8 26 45 år 25 28,7 46 65 år 23 26,4 äldre än 65 20 23 Tid för mitt besök 8 13 9 10,3 13 17

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare 300 telefonintervjuer med användare De som under de senaste 12 månaderna besökt Linköpings stadsbibliotek eller dess webbplats. (inklusive närbibliotek/bokbuss,

Läs mer

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 Verksamhetsplan Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 1 1 Bakgrund 3 2 Vision 4 3 Verksamheten 5 3.1 Organisation... 5 3.2 Lokaler och bemanning... 5 3.3 Bibliotekssamarbete... 5 4 Verksamhetens

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Sidan 2 av 14 Inledning Barn- och ungdomskulturen är

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012

Biblioteksplan 2009-2012 Biblioteksplan 2009-2012 1 Bakgrund och Syfte...utgår från invånarnas behov av biblioteksservice...ta tillvara de resurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling 2

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 81

FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 81 Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2016-12-08, 81 Norrtälje kommuns biblioteksplan 2016-18 har tagits fram genom omvärldsanalys och vilar samtidigt på den samlade yrkeserfarenheten hos personalen, Norrtälje

Läs mer

Mediepolicy

Mediepolicy PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Mediepolicy 2016 2018. Örebro stadsbibliotek Örebro kommun 2016-09-21 Km 235/2016 orebro.se 2 MEDIEPOLICY 2016-2018 PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Lidköping kommun. sammanställning biblioteksundersökning 2013

Lidköping kommun. sammanställning biblioteksundersökning 2013 Lidköping kommun sammanställning biblioteksundersökning 2013 1 Sammanfattning Nya ökade möjligheter ger nya utmaningar I det stora hela är Lidköpingsborna nöjda med sitt nya bibliotek. Resultatet indikerar

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Regeringsredovisning: förslag till text i Lgr11 om fritidshemmet U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013.

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013. Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013 Januari 2014 Syftet med enkäten har varit att ta reda på vad våra besökare vid biblioteken

Läs mer

Värmdö. sammanställning biblioteksundersökning 2013

Värmdö. sammanställning biblioteksundersökning 2013 Värmdö sammanställning biblioteksundersökning 2013 1 Innehåll Biblioteket uppfyller de krav som jag tycker att det är rimligt att ställa Biblioteket har bra öppettider Det är lätt att hitta det jag söker

Läs mer

Enkät 2; Om din läsning (12-15 år)

Enkät 2; Om din läsning (12-15 år) Modul: Stimulera läsintresse Del 1: Att stimulera elevers läsintresse ett samverkansuppdrag Enkät 2; Om din läsning (12-15 år) 1. Vem är du? Hur gammal är du? På vilka språk läser du? 2. Hur mycket tycker

Läs mer

S K V A L I T E T S G A R A N T I

S K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Mitt i City förskolor Ingress 1 (5) Varje barn har rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och ständigt uppmuntras och stärkas i sitt fortsatta lärande. Arbetet

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola Regeringsredovisning: förslag till text i Lsam11 om förskoleklass U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola Undervisningen

Läs mer

ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand

ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand BIBLIOTEKSPLAN 2013 Inledning/Bakgrund Läsning är nyckeln till lärande. För att kunna hantera stora mängder information i dagens föränderliga samhälle

Läs mer

IT-plan för Förskolan Äventyret

IT-plan för Förskolan Äventyret IT-plan för Förskolan Äventyret 2015-2016 Inledning Idag är multimedia ett självklart verktyg i vardagen, både på arbetet och fritiden, på samma sätt som papper, penna och böcker. Vi använder datorn både

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som skall ge en överblick över bibliotekens verksamheter och ansvarsfördelningar i

Läs mer

Plan för hur fritidshemmens uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande kopplas till förskoleklass och de obligatoriska skolformerna

Plan för hur fritidshemmens uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande kopplas till förskoleklass och de obligatoriska skolformerna Plan för hur fritidshemmens uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande kopplas till förskoleklass och de obligatoriska skolformerna Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef

Läs mer

Välkommen. till biblioteken i Nässjö

Välkommen. till biblioteken i Nässjö Välkommen till biblioteken i Nässjö Lånekort Det är gratis att skaffa bibliotekskort, men du måste visa legitimation. Bibliotekskortet kan användas på alla bibliotek i Nässjö kommun. Du är ansvarig för

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2013 2016 Kontaktuppgifter för mer information: Anette Eliasson, bibliotekschef, Biblioteken i Mölndal Telefon: 031-315 16 71. E-post: anette.eliasson@molndal.se Linda Rydgren

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S)

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S) MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Kommunikation och områdesarbete 2012-04-18 Referens Lena Hellström Dag och tid Onsdag den 18april 2012 Plats Närvarande Alby bibliotek Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Insatser för digital delaktighet på folkbiblioteken

Insatser för digital delaktighet på folkbiblioteken Insatser för digital delaktighet på folkbiblioteken Av Ida Norberg Hela rapporten kan hämtas här, PDF Något om förutsättningarna inför rapportskrivandet: Byte av författare Tidsperspektivet Digital delaktighet:

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Lokalprogram för. Nytt Stadsbibliotek. i Stockholm. del 2 (2) (del 1: Program för Nytt Stadsbibliotek)

Lokalprogram för. Nytt Stadsbibliotek. i Stockholm. del 2 (2) (del 1: Program för Nytt Stadsbibliotek) Lokalprogram för Nytt Stadsbibliotek i Stockholm del () (del : Program för Nytt Stadsbibliotek) Stockholms stadsbibliotek Stockholms Kulturförvaltning Februari 006 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 5

Läs mer

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola Regeringsredovisning: förslag till text i Lspec11 om förskoleklass U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola Undervisningen

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm

Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm En dag i november 2015 lämnade delar ur personalen på Gagnefs kommunbibliotek Dalarna för att åka till huvudstaden och besöka Internationella biblioteket

Läs mer

[Document::Title] Program för biblioteksverksamheten i Tranås kommun

[Document::Title] Program för biblioteksverksamheten i Tranås kommun Sida 1 (7) Förvaltning: [Metadata::Ansvarig förvaltning] Ansvarig: [Metadata::Ansvarig avdelning/sektion/skola] Dokumenttyp: [Document::DocumentType] Diarienummer: [Metadata::Diarienummer] Beslutat av:

Läs mer

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan Gullspångs kommun Gullspångs kommun har reviderat sin barn- och ungdomskulturplan och den nya planen sträcker sig

Läs mer

Biblioteksplan Strategi

Biblioteksplan Strategi Biblioteksplan 2015-2016 Strategi Diarienummer: KS2015/1959 Beslutad av: Kommunstyrelsen Giltighetstid: 2015-2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Relation till andra styrdokument... 3 3. Syfte... 3 4. Mål

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i en förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Medborgardialog Sjöbo bibliotek

Medborgardialog Sjöbo bibliotek Medborgardialog Sjöbo bibliotek 1 Hur gammal är du? Namn Antal % Yngre än 15 11 13,8 16-20 4 5 21-30 4 5 31-40 9 11,2 41-50 11 13,8 51-60 18 22,5 61-70 13 16,2 71-80 7 8,8 Äldre än 80 3 3,8 Total 80 100

Läs mer

Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan

Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan Gemensamma riktlinjer för Trelleborgs kommuns förskoleverksamhet Inledning Barn med annat modersmål som ges möjlighet att utveckla detta får bättre möjligheter

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Syfte Vårt syfte med den genomförda enkäten var att skapa en dialog med våra biblioteksanvändare och att skapa positiva

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Mitt i City förskolor

Mitt i City förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Giltig fr.o.m..2010-01-01 Mitt i City förskolor Ingress Varje barn har rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och ständigt uppmuntras och stärkas

Läs mer

Litteraturhuset i Sandviken för barn och unga. Seminarium 23 februari 2011 Språkstimulans genom estetiska uttrycksformer Plats: Folkets Hus, Sandviken

Litteraturhuset i Sandviken för barn och unga. Seminarium 23 februari 2011 Språkstimulans genom estetiska uttrycksformer Plats: Folkets Hus, Sandviken SAMMANFATTNING Litteraturhuset i Sandviken för barn och unga Seminarium 23 februari 2011 Språkstimulans genom estetiska uttrycksformer Plats: Folkets Hus, Sandviken Seminariedagen innehöll information

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 för Oxelösunds kommun

Biblioteksplan 2012-2014 för Oxelösunds kommun OXL200 v 1.0 2006-11-13 1 (6) Kultur- och fritid Bibliotek Kerstin Nordén Telefon 0155-38358 Fax 0155-38353 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan 2012-2014 för Oxelösunds kommun 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

Biblioteksplan för Malmö stad

Biblioteksplan för Malmö stad Biblioteksplan för Malmö stad 2011-2014 Inledning Ett fritt meningsutbyte och en fri och allsidig upplysning är en förutsättning för ett fritt och demokratiskt samhälle. Biblioteken är som garanter för

Läs mer

Sagor och berättande stimulerar språkutvecklingen och kan även få barnen att intressera sig för skriftspråket.

Sagor och berättande stimulerar språkutvecklingen och kan även få barnen att intressera sig för skriftspråket. Sagoberättande på Björken Sagoberättandet är en del av vårt kulturarv och ett viktigt inslag i avdelningens pedagogiska arbete. "Det var en gång..." skapar en förväntan att något spännande ska hända! Förutom

Läs mer

Premiär för Prima. En ny skola för årskurs 6 9 i Farsta Centrum

Premiär för Prima. En ny skola för årskurs 6 9 i Farsta Centrum Premiär för Prima En ny skola för årskurs 6 9 i Farsta Centrum Inspiration Kreativitet Utveckling Prima handlar om kreativitet och digital kompetens! Prima är en helt ny, spännande form av grundskola.

Läs mer

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag E-kampanj 2009 Ett diskussionsunderlag Bakgrund! Syfte med e-kampanjen 2008 Öka användningen av bibliotekens e-tjänster Marknadsföra östgötabibliotekens e- tjänster under gemensamt begrepp Biblioteket

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Språk och kommunikation en i ämnesområdet språk och kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga

Läs mer

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015 Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN Läsåret 2014/2015 Skolbibliotekets funktion Skolbibliotek ska utgöra pedagogiska informations- och kunskapscentra där mediebeståndet kompletterar skolans läromedel och där

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun 1 (8) Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Program Beslutad av: Kultur och fritidsnämnden (2013 09 24 66 ) och barn och utbildningsnämnden (2013 12 11 108) Gäller för: Alla

Läs mer

Språkplan modersmålsstöd. Stenkolet/Stjärnfallets förskolor Lidingö

Språkplan modersmålsstöd. Stenkolet/Stjärnfallets förskolor Lidingö Språkplan modersmålsstöd Stenkolet/Stjärnfallets förskolor Lidingö 2015/2016 Introduktion En stark grund i barnets modersmål har stor betydelse i utvecklingen av barnets identitet, självförtroende, normer,

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området NORMER OCH VÄRDEN Varje enhet har ett väl fungerande och förebyggande likabehandlingsarbete och en väl dokumenterad likabehandlingsplan

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Blackebergs förskolor

Blackebergs förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Blackebergs förskolor Ing re ss Övergripande bild av verksamheten. Vår verksamhet är till för barn mellan 1-5 år och deras familjer i Blackeberg och Södra Ängby.

Läs mer

Bibliotekskunskap Yttre Biblioteken

Bibliotekskunskap Yttre Biblioteken Bibliotekskunskap Yttre Biblioteken Bibliotekskunskap för årskurs 5 4 lektioner i ½ klass 1. KLASSIFIKATIONSSYSTEMET Böckerna är ordnade ämnesvis i olika huvudavdelningar, med en stor bokstav, en signatur,

Läs mer