Ett öppet och nyfiket bibliotek som inspirerar besökarna att vidga sina vyer.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett öppet och nyfiket bibliotek som inspirerar besökarna att vidga sina vyer."

Transkript

1 PM Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(15) Marcus Strand Ett öppet och nyfiket bibliotek som inspirerar besökarna att vidga sina vyer. Sandvikens folkbibliotek är en öppen, demokratisk mötesplats där alla är välkomna. En plats för kulturmöten där människor i alla åldrar med olika bakgrund och livserfarenheter vistas samtidigt. Vi uppmuntrar till läsning, skapar förutsättningar för livslångt lärande och erbjuder fri tillgång till medier, information och kulturupplevelser. Många besöker biblioteket för att låna hem böcker, filmer, musik och andra medier. För andra är biblioteket samhällets vardagsrum ; en plats där man tar del av kultur eller träffar vänner och bekanta. För den som vill studera eller arbeta är biblioteket i första hand en lärmiljö. Andra uppskattar lugna, tysta miljöer i biblioteket för en stunds avkoppling och reflektion i vardagen. Barnperspektivet ska vara utgångspunkten för hela biblioteket, med Barnkonventionen som vägledning. Att leva upp till målgruppernas olika förväntningar är en daglig, spännande utmaning. För att lyckas behöver vi vara öppna för att människors behov av bibliotek hela tiden förändras. Vi vill att våra besökare känner sig välkomna, sedda och bekräftade. Och vi vill erbjuda en biblioteksmiljö som är trivsam och avkopplande samtidigt som den stimulerar kreativitet och lust att lära. Sandvikens folkbibliotek är inte ett bibliotek i mängden utan i framkant ett öppet, nyfiket och inspirerande bibliotek. Vi vill att den attityden, känslan och atmosfären ska prägla arbetsplatsen och även synliggöras i biblioteksmiljön. Allt vi gör ska kännetecknas av kvalitet. Men vi vill också överraska, bjuda på oväntade upplevelser. Endast det bästa är gott nog åt våra besökare. Kultur- och Fritidskontoret/Folkbiblioteket Version nr 2

2 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 2(15) Folkbiblioteket i Kulturcentrum Inventering av behov för att skapa inspirerande biblioteksmiljöer i Sandvikens folkbibliotek som del av ett kulturcentrum. Genomgående är vi i behov av flexibla och lättanpassade miljöer. Lokaler som gör det möjligt att hela tiden förändra biblioteket och ger oss en variation av möjligheter vid placering och exponering av vårt sortiment. Hela biblioteket måste vara tillgängligt för alla våra besökare. Permobilar och barnvagnar ska utan problem kunna passera mellan bokhyllor, gångar och sittplatser. Det ska vara lätt att hitta i biblioteket. Det är viktigt att våra besökare lätt finner information om var det de söker finns, gärna genom innovativa sätt att presentera information och skapa igenkänning med hjälp av färg och form. Samtidigt vill förstås att själva gestaltandet av biblioteksrummet ska inspirera våra besökare att upptäcka nya avdelningar i biblioteket, men också personalens kunskaper och kompetenser. Och genom ett besök på vårt bibliotek få en positiv bild av vad biblioteket har att erbjuda. 1 Bibliotekstorget Placering: I den gata som i Kulturcentrum förbinder Folkets Hus med gamla Hammarskolan, från nuvarande Turistbyrån fram till Konsthallens entré. Entrén till biblioteket breddas för att omfatta bibliotekets befintliga in- och utgångar. Larmbågarna vid nuvarande entrén kan vara kvar på samma plats. (Eventuellt kan det bli fråga om en lösning med larmbågar placerade där Bibliotekstorget börjar och slutar) Butiken mellan larmbågarna tas bort och området blir en del av entrén. Plats för bibliotekets bestånd av dagstidningar med utrymme för 1 dator för databasen Library Press Display. Plats för scen som kan användas som öppen scen och för mindre arrangemang, t ex samhällsinformation och elevutställningar. I anslutning till scenen bör det alltså finnas ett utrymme för besökare att röra sig på, och där publik vid olika framträdanden kan vistas. Sittplatser. Plats för både bekväma soffor/fåtöljer för tidningsläsare och stolar med arbetsbord för den som vill studera och arbeta med egen dator. 2

3 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 3(15) Digital informationsskärm på vägg men väl synlig. Bibliotekets mediejukebox för nedladdning av mp3-böcker. Orienteringstavla för information om bibliotekets olika avdelningar på entréplan och plan 2. Informationstavla för tryckt biblioteksinformation. Om vad som händer på biblioteket. Plats för placering av olika informationsblad om bibliotekets service. 2 Sök, Låna, Fråga Placering: I anslutning till entrén, med logiska genvägar till bibliotekets olika avdelningar. Utrymme som krävs: Se Berättelser, punkt 4. Reception med Infopunkt för sökvägledning med hjälp av bibliotekets personal. 2 Lånestationer, (Självbetjäning) 2 Återlämningsstationer. (Självbetjäning) 3 Sökdatorer. 1 Bokningsdator. Plats för exponering av medier. Plats för kopiator, fax, skrivare, häftapparat, hålslagare, tejp m.m. 2 datorer på pelare i biblioteket. Ej bokningsbara med möjlighet att använda i max 15 minuter. Möjlighet att vänta i kö. 4 Datorer som kan lånas ut via Netloan för vuxna besökare. 3 Barn/Unga Placering: Nuvarande barn- och ungdomsavdelningen + nuvarande Ljushallen. 3

4 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 4(15) Vi vill erbjuda platser för såväl lek och rörelse som läsning och avkoppling. Där vi genom olika estetiska uttrycksformer erbjuder barn och unga att skapa själva och ta del av det andra skapat. Målgrupper för avdelningen är främst barn och ungdomar. Andra målgrupper är pedagoger, föräldrar och andra vuxna i barn och ungas närhet. Vi önskar en naturlig övergång mellan avdelningen för barn/unga och avdelningen Berättelser, som främst vänder sig till vuxna besökare. Alla barn och ungdomar har rätt till bibliotek. Vår ambition är att bibliotekets insatser för barn och ungdomar utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter. Barnens bästa ska alltid komma i främsta rummet. Det innebär att: Barnperspektivet ska vara utgångspunkten för biblioteket. Barns och ungdomars egna behov ska vara vägledande för verksamheten. De ska kunna påverka denna och de ska erbjudas möjligheter att uttrycka sig i biblioteket. Biblioteket ska bidra till att stärka barns och ungdomars personlighetsutveckling, liksom deras utveckling till aktiva, demokratiska samhällsmedborgare. Biblioteket ska vara en fristad och mötesplats för barn och ungdomar, där de möts med respekt av engagerade och kunniga vuxna. Biblioteket ska vara ett roligt ställe där det händer saker. I biblioteket ska finnas ett rikt, varierat och aktuellt utbud av medier som speglar världen ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Anpassade medier ska erbjudas barn och ungdomar som behöver det. Bibliotekets verksamhet, lokaler och information ska vara tillgängliga för barn och ungdomar med funktionshinder. Barn och ungdomar ska ges vana att använda bibliotek och redskap för att orientera sig i en svåröverskådlig och gränsöverskridande medievärld. Biblioteket ska erbjuda komplement och alternativ till utbudet i lokalsamhället. Biblioteket ska vara en del av samhällets nätverk för barn och ungdomar när det gäller språkutveckling, kulturarv, kulturupplevelser och eget skapande. Biblioteket ska tillsammans med föräldrar,barnhälsovård, förskola och skola lägga grunden till det livslånga lärandet och hjälpa barn och ungdomar att skapa sammanhang i tillvaron. 4

5 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 5(15) Biblioteket ska stimulera till nyfikenhet och läslust. För muntligt berättande, upplevelseläsning och för barns och ungdomars eget kunskapssökande ska biblioteket vara ledande. Biblioteket ska vara aktivt och uppsökande. Barns och ungdomars användande av biblioteket ska inte begränsas av ekonomiska hinder. Biblioteket ska vara en angelägenhet för alla barn och ungdomar. 3.1 Småbarnsavdelning 0-6 år Placering: I nära anslutning till barnvagnsparkering och avdelningen för föräldrar och pedagoger. En del av den här avdelningen ska det vara skoförbud; små barn ska få krypa runt och springa i strumplästen utan att behöva bli allt för smutsiga. Utrymme som krävs: 120 kvm. Bilderbokstråg, Pekbokstråg 18 st. Förskolefakta, 5 sekt. á 5 hyllplan (25 hyllmeter m låga hyllor, ev. höga). Äppelhylla, språkpiller, 3 sekt. á 5 hyllplan (15 hyllmeter m höga hyllor). Mjuk pöl eller liknande att sätta ned barnet i. Soffa, läshjul, ritbord, stolar, anslagstavla, leksaker, Sandbergs tittskåp, Mamma Mus ladugård, Mamma Mu, barnklädhängare, utklädningshörna, tronen. (Det mesta av interiörerna är befintlig utrustning på nuvarande barnavdelning) Plats för exponering av medier. Plats för utställningar. 3.2 Föräldrar och Pedagoger Placering: Nära barnvagnsparkeringen och småbarnsavdelningen. Förslagsvis omkring nuvarande ungdomsavdelningen, ganska nära entrén. Vi vill göra det möjligt för föräldrar och pedagoger att stanna länge på biblioteket med barnen, vilket förutsätter tillgång till funktioner som toalett, skötbord, amningshörna, mikro för att värma mat osv. Avdelningen bör ha koppling till vuxenavdelningarna i biblioteket, för att uppmuntra de vuxna till eget biblioteksanvändande. 5

6 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 6(15) Utrymme som krävs: 40 kvm. Avd. E, 6 sekt. á 5 hyllplan (30 hyllmeter m höga hyllor). Avd. D, G, V, Q, R m.fl., Tidskrifter6 sekt. á 5 hyllplan (30 hyllmeter m höga hyllor). Sköna sittplatser + studieplats. 3.3 Multimedia för barn Placering: Avdelningen bör ligga centralt på barnavdelningen så att den kan snabbt kan nås från flera håll. Utrymme som krävs: 28 kvm + utrymme för Infopunkt och sökdator. DVD-film, 4 sekt. á 4 hyllplan (16 hyllmeter m låga hyllor). CD-skivor, 4 sekt. á 4 hyllplan (16 hyllmeter m låga hyllor). Ljudböcker, DAISY, PC-spel, 6 sekt. á 4 hyllplan (24 hyllmeter m låga hyllor). Plats för Infopunkt Barn. Placeras med god överblick över hela barn- och ungdomsavdelningen och söktorget vid entrén. Sökdator. Barn 7-9 år Utrymme som krävs: 80 kvm. Lättlästa böcker Hcf, 8 sekt. á 4 hyllplan = (32 hyllmeter m låga hyllor) Hcf kapitel, 10 sekt. á 4 hyllplan (40 hyllmeter m låga hyllor) Sagor, poesi, drama, 4 sekt á 4 hyllplan (16 hyllmeter m låga hyllor) Sköna sittplatser. 2 Internetdatorer. Barn år Utrymme som krävs: 90 kvm. 6

7 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 7(15) Hcg, 28 sekt á 4 hyllplan (112 hyllmeter m låga hyllor). Serier, 4 sekt á 3 hyllplan (12 hyllmeter m låga hyllor). DAISY, ljudböcker, tidskrifter, 6 sekt á 4 hyllplan (24 hyllmeter m låga hyllor). Sköna sittplatser. 2 Internetdatorer. Utländska språk Utrymme som krävs: 24 kvm. Bilderbokstråg, 6 st. (gärna nya med underrede). Bokhyllor, 10 sekt á 4 låga hyllplan (40 hyllmeter). Fakta Utrymme som krävs: 50 kvm. Bokhyllor, 15 sekt. á 4 hyllplan (60 hyllmeter m höga hyllor) + 20 sekt.á 3 hyllplan (60 hyllmeter m låga hyllor). Sköna sittplatser + arbetsbord och stolar. Ungdomshörnan (13-18 år) Placering: I nära anslutning till avdelningen Berättelser (se nedan). Ungdomar ska i övrigt uppmuntras att röra sig på vuxenavdelningarna runt om i biblioteket. De ska känna sig välkomna i hela biblioteket, och alla ämnesgrupper ska arbeta aktivt med ungdomar som målgrupp. Utrymme som krävs: 50 kvm. Bokhyllor, 15 sekt. á 5 hyllplan (75 hyllmeter m höga hyllplan). Manga, 4 smala mangahyllor (höga). Cd-böcker, DVD, DAISY, serier, tidskrifter (3-4 specialhyllor, höga). 7

8 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 8(15) 1 Internetdator. Sköna sittplatser. 4 Berättelser Placering: Den del av entréplan som inte används till barn- och ungdomsavdelning och Söktorg. Nuvarande bokhyllor i långa rader bör kompletteras med miljöer som uppmuntrar till både läsning vid enskilda läsplatser och samtal om litteratur. Utrymme som krävs: 500 kvadratmeter (beräkning inkl. utrymme för Sök, Låna, Fråga). Skönlitteratur och Livsöden Skönlitteratur: 112 sektioner á 5 hyllplan = 560 hyllmeter Cd-böcker: 4 sektioner á 5 hyllplan = 20 hyllmeter. Livsöden: delar av L, 14 sektioner á 5 hyllplan. Engelska Folianter Vi testar att placera livsöden i form av sanna berättelser som i dag står på biografier (Lz) tillsammans med romanerna. Genom omplaceringen tror vi att böcker om livsöden blir lättare att hitta för våra besökare. Böcker o Livsöden, svenska + engelska sist på avdelningen. o o o o Romaner, svenska + engelska sist på avdelningen. Deckare, svenska + engelska sist på avdelningen. Fantasy och Science Fiction, svenska + engelska sist på avdelningen. Poesi, Dramatik och Antologier, svenska + engelska sist på avdelningen. Ljudböcker, svenska + engelska sist på avdelningen. Sköna sittplatser; i anslutning till de olika rummen. Soffor med låga bord och enskilda läsplatser. Bra punktbelysning. 8

9 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 9(15) Pocket, Korttidsböcker och KUR-böcker Avdelningar som i dag finns på exponeringstorget placeras på skönavdelningen. Lättläst, Stor Stil och Daisy Böcker (25 sektioner á 5 hyllplan = 125 hyllmeter). Bekväma stolar som passar äldre + avlastningsbord. 5 Språk och Litteratur Placering: Avdelningen ska helst placeras på nedre plan, i nära anslutning till lättläst litteratur och avdelningen Sök, Låna, Fråga. Vi inser dock att det kan vara svårt att få plats med allt på plan 1. Därför är vi öppna för att dela på avdelningen, så att Litteraturvetenskap hamnar på nedre plan i anslutning till avdelningen Berättelser medan Språk hamnar på övre plan. Utrymme som krävs: 75 kvadratmeter. Böcker, 40 sektioner á 5 hyllplan = 200 hyllmeter (Ordböcker, Språkvetenskap, Litteraturvetenskap) Utländska språk (utom engelska). Foliantböcker, 1 hylla + 1 sektion = 6 hyllmeter. Sittgrupp med avlastningsbord. 6 Kultur och Multimedia Placering: Plan 2, till höger sett från trappan. Området sträcker sig från hissen till nuvarande Gästrikerummet. I nuläget osäkert om vi kan använda utrymme fram till fönstren. Troligen blir studieverkstaden, studierummet, 3 personalkontor samt dagens utrymme för Idrott och Gästrikeidrott en del av en ny personalkorridor. Avdelningarna inom Kultur och Multimedia kan med fördel gå i varandra, dvs ha gemensamma miljöer. 9

10 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 10(15) En aktiv och livfull avdelning med bland annat filmvisning, musiklyssning, spel, interaktivitet, avkoppling med mera. Serier för vuxna placeras på försök i anslutning till avdelningen för Musik, Film och TV-spel. Syftet är att försöka få fler att upptäcka seriemediet genom kopplingen till konst, film och visuella medier. Vissa sittmiljöer bör kunna samutnyttjas med avdelningen Fakta och Livsstil i en gemensam lounge som förbinder avdelningarna (se nedan). Musik, Film, TV-spel Utrymme som krävs: 110 kvm. Musik: Böcker (44 hyllmeter). Film: CD-skivor, filmer (25 hyllmeter). Tidskrifter (utbrytning från tidskrifterna i Loungen). Sköna sittmöbler (soffa + fåtöljer). Lyssningsstationer med fåtöljer. Både några med CD-spelare och någon med dator för lyssning av streamad musik. Plats för utställningar och exponering. Böcker (26 hyllmeter). Filmer (hyllor och snurror av olika slag). Tidskrifter (utbrytning från tidskrifterna i Loungen). Sköna sittmöbler (soffa + fåtöljer) samma som på musikavdelningen. TV med DVD-spelare för daglig filmvisning. Soffa och/eller fåtöljer i närheten. Dator med pekskärm med möjlighet till sökningar och inspiration via utvalda webbplatser. (Wagner) Plats för utställningar och exponering. TV-spel: Böcker (1-2 hyllmeter). 10

11 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 11(15) TV-spel. Tidskrifter (utbrytning från tidskrifterna i Loungen). Två konsoler för spel i biblioteket. Serier Utrymme som krävs: x kvadratmeter. Böcker (4 sektioner á 18 hyllmeter) Soffa (eller nära till) Konstformer Utrymme som krävs: minst 40 kvadratmeter. Böcker, filmer (112 hyllmeter) Tidskrifter (utbrytning från tidskrifterna i Loungen) Plats för utställningar och exponering. Videokonst (TV och sittplatser). Sittplatser + bord. Pekskärm på hyllgavel för inspiration och sökningar. (Wagner) Signum A + B inkl ABM, Kulturvetenskap och Radio och TV Utrymme som krävs: 16 kvm. Böcker (29 hyllmeter). Bord och stolar. IT och multimedia Avdelningen ska i någon utsträckning vara bemannad med möjlighet för besökare att droppa in för handledning i IT-frågor. Man ska också besökare kunna prova på teknik, på egen hand eller med hjälp (ladda ner en e-bok, vad är en ipad?, hur funkar en läsplatta?, Spotify, sociala medier, bildbehandling, sökningar, databaser, streamat...). Vissa dagar/kvällar i veckan erbjuds särskilda kurser i olika ämnen. Utrymme som krävs: 65 kvadratmeter. 11

12 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 12(15) Böcker sammanplockade från bland annat avdelningarna Pu, Aef och Q (ca hyllmeter). CD-romskivor. Dator/tekniktidskrifter (utbrytning från tidskrifterna i Loungen). Läs-/surfplattor för utlån och för visningar. Smartboard för undervisning. Plats för utställningar och exponering. Soffa/fåtöljer för läsning. IT- och medieverkstad; datorer som är bokningsbara med diverse användbara program, bland annat bildbehandling, scanner till varje dator, färgskrivare. 7 Fakta och Livsstil Placering: Plan 2. Nuvarande avdelning Facklitteratur delas in i två övergripande ämnesområden, Fakta och Livsstil. Ämnesområden som placeras tillsammans: Geografi, Historia och Arkeologi, 53 sektioner (inkl 9 foliant*) Politik, Samhälle och Ekonomi, 28 sektioner (inkl 3 foliant) Religion, Filosofi och Livsåskådning, 12 sektioner (inkl 1 foliant) Idrott, Hälsa och Psykologi, 17 sektioner (inkl 2 foliant) Hem, Mat och Trädgård, 16 sektioner (inkl 4 foliant) Djur och Natur, 19 sektioner (inkl 6 foliant) Medicin, 11 sektioner (inkl 1 foliant) Teknik och Naturvetenskap, 24 sektioner (inkl 9 foliant) Lokalt (Gästrikelitteratur), 25 sektioner (inkl 1 foliant) *Foliant = Bok i stort format, minst 26 cm hög som inte får plats i vanlig bokhylla på biblioteket utan placeras i särskild bokhylla. Utrymme som krävs: 800 kvm kvm för bokhyllor (200 L/300 F) - 50 kvm för exponering av medier - 70 kvm lokalt+släktforskning - 50 kvm för enskilda sittplatser kvm för studiemiljöer - 30 kvm för förråd Böcker, 152 sektioner á 5 hyllplan = 760 hyllmeter 12

13 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 13(15) Foliantböcker, 39 sektioner folianter á 4 hyllplan = 156 hyllmeter + 2 storfolianter á 3 hyllplan = 6 hyllmeter. Lokal litteratur, 22 sektioner á 5 hyllplan = 110 hyllmeter. Sandvikenrum inkl möteslokal för släktforskarföreningen (slutet rum), boksamling med lokal litteratur och bokningsbara datorer. Rummet i hörnet används till litteratur som anknyter till företagande och arbetslivet (kompetensutveckling, driva företag, ekonomi, marknadsföring etc.) Enskilda sittplatser för läsning och studier. Med punktbelysning. 5 studiemiljöer för grupper, bord och stolar 4-6 personer. Någon som är sluten miljö med dörrar som kan stängas. Förråd. (Se medföljande bilaga för detaljerad placering av olika avdelningar.) Frågetecken kring nuvarande Gästrikerummet. Två olika förslag på lösningar: 1. Ett rum till datasal (IT-och medieverkstad, se punkt 6 ovan) samt för placering av språkböcker om dessa inte får plats på entréplan (se punkt 5 ovan). 2. En gemensam datasal för biblioteket och släktforskarna som också innehåller släktforskarnas läsapparater. Olika val ger olika lösningar för placering av släktforskarnas föreningslokal och lokal litteratur. 8 Lounge Placering: Avdelningen ska vara det första man som besökare möter på plan 2. Här ska det kunna hända också oväntade aktiviteter och miljön måste vara möjlig att ändra utifrån behov som uppkommer. Om vi till exempel vill arrangera ett mindre författarprogram, en utställning eller bjuda in en verksamhet som vill presentera något ska vi snabbt och enkelt kunna frigöra utrymme i denna del av lokalen. Utrymme som krävs: kvadratmeter. 13

14 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 14(15) Sköna sittplatser; soffor och fåtöljer med låga bord. Tidskrifter i olika ämnen + förvaring av årets tidskrifter. Plats för exponering av medier. Sökdator. Orienteringstavla. Infopunkt för personal. 9 Övriga utrymmen Toaletter och skötbord I dag finns en tillgänglighetsanpassad kundtoalett med skötbord till höger om entrén. Vi vill kunna erbjuda en tillgänglighetsanpassad toalett med skötbord också på barn- och ungdomsavdelningen. Barnvagnsparkering I nära anslutning till småbarnsavdelning och föräldraavdelning. Med låsmöjligheter. Magasin Magasin + Gästrikearkiv för böcker och andra medier i källaren. Närmagasin + personaltoalett i nära anslutning till bibliotekets reception, där vi kan förvara material som vi behöver för att lösa uppgifter i biblioteket. Till exempel kontorsmaterial, butiksvaror, mikrofoner, förvaring av medier och bankfack. Butik En yta för butik i biblioteket saknas i vår beskrivning. Förråd För teknisk utrustning, utställningsskärmar, butiksmaterial, skyltställ etc. 10 Personalgången Personalgången placeras i biblioteket. Den börjar i korridoren från nuvarande vaktmästeriet eller Evandersalen och går till och med Åsas nuvarande rum. Inglasade fönster till kontoren. Kontor för 16 anställda. Vaktmästeri med 1 arbetsplats. 14

15 Folkbiblioteket i Kulturcentrum Datum Sidan 15(15) Kopiator. Förråd. Lunchrum med konferensmöjligheter. Vilorum. Rum för hantering av Helge- och filialtransporter och tidningar och post. 15

Kulturhus Skellefteå BILAGA 7 - underlag till lokalprogram och tävlingsprogram från Stadsbiblioteket

Kulturhus Skellefteå BILAGA 7 - underlag till lokalprogram och tävlingsprogram från Stadsbiblioteket 2014-12-04 Kulturhus Skellefteå BILAGA 7 - underlag till lokalprogram och tävlingsprogram från Stadsbiblioteket Skol- och kulturkontoret Susanne Sinclair Sammanfattning De berörda verksamheterna i det

Läs mer

Kommunikationsplan. för. Sandvikens Folkbibliotek

Kommunikationsplan. för. Sandvikens Folkbibliotek Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(13) Marcus Strand 026-24 16 12 marcus.strand@sandviken.se Kommunikationsplan för Sandvikens Folkbibliotek Sandvikens Folkbibliotek Version nr 1 Kommunikationsplan

Läs mer

Förnyat Stadsbibliotek i Stockholm

Förnyat Stadsbibliotek i Stockholm Förnyat Stadsbibliotek i Stockholm Verksamhetsprogram 2014 1 Förnyat Stadsbibliotek i Stockholm Verksamhetsprogram 2014 Det förnyade Stadsbiblioteket ska spegla och möta det mångspråkiga, mångkulturella

Läs mer

Kulturcentrumsamverkan. medborgardialog

Kulturcentrumsamverkan. medborgardialog Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(27) Marcus Strand 11-06-23 Kulturcentrum samverkan och medborgardialog Projekt: Kulturcentrumsamverkan Beställare: Bosse Eriksson Skriven av: Marcus Strand Datum:

Läs mer

Ett nytt stadsbibliotek som en del av en kulturväv i området Staden mellan broarna

Ett nytt stadsbibliotek som en del av en kulturväv i området Staden mellan broarna Ett nytt stadsbibliotek som en del av en kulturväv i området Staden mellan broarna Lokalbehovsanalys enligt checklista Version: 2.0 Version Datum Till vem 0.1 2010-12-08 Projektgruppen 0.2 2011-01-14 Personalmöte

Läs mer

Biblioteksplan för Norsjö kommun

Biblioteksplan för Norsjö kommun NORSJÖ KOMMUN för Norsjö kommun 2015-08-17 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE... 3 Uppföljning och utvärdering... 3 Styrdokument... 3 NULÄGET PÅ NORSJÖ BIBLIOTEK... 4 Filialer... 5 VISIONER OCH MÅL...

Läs mer

Kulturhus Skellefteå Sammanställning av dialog kring framtidens bibliotek

Kulturhus Skellefteå Sammanställning av dialog kring framtidens bibliotek 2014-11-27 Kulturhus Skellefteå Sammanställning av dialog kring framtidens bibliotek savdelningen Therese Bäckström Zidohli savdelningen Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.2 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek Medborgardialog om Framtidens bibliotek Innehållsförteckning DEL 1 Inledning 3 DEL 2 Bakgrund och metod 4 DEL 3 Resultat fokusgruppssamtal 6 DEL 4 Avslutande analys 21 bilaga A Verksamheter 25 bilaga B

Läs mer

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet?

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Redovisning av kommentarer med svar på inkomna synpunkter Detta är en sammanställning av de avslutande

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07. Biblioteksplan 2014-2016

BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07. Biblioteksplan 2014-2016 BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07 Biblioteksplan 2014-2016 Innehåll 1. Inledning 5 2. Nulägesbeskrivning 6 Folkbibliotek 6 Skolbibliotek 8 3. Samverkan 10 4. Omvärldsfaktorer 9 5. Utvecklingsområden 10

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20 Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB INNEHÅLL Sida 1. MÖJLIGHETERNAS RUM 1 2. UTGÅNGSPUNKTER 2 3. BIBLIOTEKETS UPPGIFTER 3 4.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN INNEHÅLL INLEDNING... 3 OMVÄRLDSANALYS AV KOMMUNEN... 3 Geografiskt läge... 3 Befolkning och boende... 3 Arbete och näringsliv... 4 Kulturliv och kulturinstitutioner... 4 Hälsovård

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 95 36,3 B. Kvinna 152 58 C. Annan 15 5,7 Min ålder A. yngre än 25 år 56 21,4 B. 26 45 år 97 37 C. 46 65 år 57 21,8 D. äldre än 65 52 19,8 Tid för mitt besök

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

Medieplan för de kommunala biblioteken i Sigtuna kommun

Medieplan för de kommunala biblioteken i Sigtuna kommun Medieplan för de kommunala biblioteken i Sigtuna kommun 2006 2007-08-30 Gunnel Wikström Johansson Medieplan för Centrumbiblioteket och Valstabiblioteket 2006 Inledning Kommunen Sigtuna kommun har ca 37

Läs mer

ATT SYNLIGGÖRA BIBLIOTEKET FÖR FÖRÄLDRALEDIGA

ATT SYNLIGGÖRA BIBLIOTEKET FÖR FÖRÄLDRALEDIGA ATT SYNLIGGÖRA BIBLIOTEKET FÖR FÖRÄLDRALEDIGA Ett aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete Jennie Elmén Lena Folkesson kursledare Dokumentation av aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete inom

Läs mer

SIGTUNA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2013-2017

SIGTUNA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2013-2017 SIGTUNA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2013-2017 2013-01-15 Handläggare Monica Dahlgren Kultur- och fritidsförvaltningen Sigtuna kommun 2013-01-15 Förord 2011-03-24 fick Kultur- och fritidsförvaltningen uppdraget

Läs mer

Framtidens barnbibliotek rum, struktur och fantasi - konferensanteckningar

Framtidens barnbibliotek rum, struktur och fantasi - konferensanteckningar Framtidens barnbibliotek rum, struktur och fantasi - konferensanteckningar Hur hittar man strukturen i biblioteksrummet, samtidigt som man får in det fantasifulla? Hur kan man göra bibliotekskatalogen

Läs mer

Programhandling för Kulturväven i Umeå

Programhandling för Kulturväven i Umeå Programhandling för Kulturväven i Umeå KONST Konstnärligt Campus Bildmuseet KONST- STRÅK skulpturpark vinterträdgård KNOW-HOW sambandscentral projektstöd KULINARISK logistik restauranger intern service

Läs mer

Rapport från en studieresa i april 2012 Några nedslag i den nederländska biblioteksvärlden

Rapport från en studieresa i april 2012 Några nedslag i den nederländska biblioteksvärlden Rapport från en studieresa i april 2012 Några nedslag i den nederländska biblioteksvärlden Hösten 2011 sökte vi och fick resebidrag från Svensk Biblioteksförening för en studieresa till Nederländerna.

Läs mer

Enheten för kultur och fritid. för folkbiblioteken i Västerviks kommun

Enheten för kultur och fritid. för folkbiblioteken i Västerviks kommun Enheten för kultur och fritid Biblioteksplan för folkbiblioteken i Västerviks kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förslag till biblioteksplan 3 Inriktningsmål. 3 Åldersanpassad biblioteksservice...

Läs mer

konceptbeskrivning för Lilla Slottet

konceptbeskrivning för Lilla Slottet konceptbeskrivning för Lilla Slottet Malmö Stadsbibliotek Unsworn Industries Testbedstudio Arkitekter HéLEN PHAN OCH ERIKA LINDMARK, HDK Juni 2014 Lilla slottet - en magisk plats för alla Här finns upplevelser,

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Namn Antal % Man 480 29,7 Kvinna 1077 66,6 Annan 59 3,7 Total 1616 100 Svarsfrekvens 100% (1616/1616) Min ålder Namn Antal % yngre än 25 år 333 20,6 26 45 år 457

Läs mer

Biblioteksplan för Nora kommun

Biblioteksplan för Nora kommun Biblioteksplan för Nora kommun Del 1 Vad är en biblioteksplan? En biblioteksplan skall ses som en möjlighet att formulera en lokal bibliotekspolitik, som inte bara lyfter fram de traditionella värdena

Läs mer

1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017. 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål

1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017. 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2015-2017 Innehåll 1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017... 3 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål... 3 2.1 Vision... 3 2.2 Inriktningsmål...

Läs mer

Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek

Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 522 31,4 B. Kvinna 1142 68,6 Min ålder A. yngre än 25 år 371 22,3 B. 26-45 år 534 32,1 C. 46-65 år 465 27,9 D. äldre än 65 294 17,7 Tid för mitt besök

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012

Biblioteksplan 2009-2012 Biblioteksplan 2009-2012 1 Bakgrund och Syfte...utgår från invånarnas behov av biblioteksservice...ta tillvara de resurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling 2

Läs mer

IB inspirerar till mångspråkigt arbete. Mångspråkiga skolbiblioteket

IB inspirerar till mångspråkigt arbete. Mångspråkiga skolbiblioteket Det mångspråkiga skolbiblioteket Enligt bibliotekslagen ska alla bibliotek, även skolbiblioteken, ägna särskild uppmärksamhet åt personer med andra modersmål än svenska. Det innebär bland annat att skol-

Läs mer

KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN. 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA

KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN. 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA 1 [1] Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteken i Botkyrka 2005-02-23 Referens

Läs mer

Biblioteksplan 2010-2014

Biblioteksplan 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (7.22) 2009-09-15 BUN/2009:120 600 Biblioteksplan 2010-2014 Dokumenttyp: Planer Förvaltning: KSF, FO samhällsutveckling Ämnesområde: Bibliotek Dnr: BUN/2009:120 600 Ägare/ansvarig:

Läs mer