The client must obtain permission from GfK to publish any results from this market research study. Please refer to our terms and conditions.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "The client must obtain permission from GfK to publish any results from this market research study. Please refer to our terms and conditions."

Transkript

1 KSRR NKI 203 Rapport framtagen för KSRR Kalmarsundsregionens Renhållare Kontaktperson: Anja Larsson Konsult: Peter Nilsson Fältarbete: Januari 203 Projekt nummer: The client must obtain permission from GfK to publish any results from this market research study. Please refer to our terms and conditions. GfK 203 KSRR NKI 203

2 Bakgrund KSRR är ett kommunalförbund som har hand om bla avfallshanteringen i Torsås, Kalmar, Nybro, och Mörbylånga kommun. Det är också KSRRs uppgift att informera om hur man källsorterar eller minskar mängden avfall. En av de främsta uppgifter är att underlätta avfallshanteringen. KSRR arbetar nu med att ta fram en ny avfallsplan år 203 och för att kunna nå de övergripande målen behöver KSRR förstå medborgarna för att kunna påverka deras attityd och beteende i syfte att främja en positiv utveckling. En viktig del i detta är att genomföra kundundersökningar. Rapporten som här presenteras är en del i detta arbete. GfK har på uppdrag av KSRR genomfört en undersökning bland allmänheten boende i de fyra kommunerna. GfK 203 KSRR NKI 203 2

3 Översikt Metod and genomförande Målgrupp Studien är genomförd via telefon (CATI). Fältperiod: 2 januari 3 februari 203 Svarsrespons: 53% Allmänheten 8-84 år boende i Kalmar kommun, Nybro kommun, Torsås kommun och Mörbylånga kommun GfK har ansvarat för urvalsdragningen Urval Kommun Antal intervjuer Genomförda intervjuer Viktat antal intervjuer Kalmar Nybro Torsås Mörbylånga Totalt GfK 203 KSRR NKI 203 3

4 Resultat Symbolen markerar säkerställda skillnader för de fyra kommunerna i jämförelse med totalen. GfK 203 KSRR NKI 203 4

5 Q3. Vilken typ av insamlingsplats för hushållsavfall finns i den fastighet där du bor? Total (n=607) Kalmar kommun (n=945) Nybro kommun (n=340) Torsås kommun (n=23) Mörbylånga kommun (n=99) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Sophus, -skåp, -rum MED hämtning av förpackningar och tidningar Delar behållare med granne Annat Sophus, -skåp, -rum UTAN hämtning av förpackningar och tidningar Egen behållare GfK 203 KSRR NKI 203 5

6 Q4. På det hela taget, vilket allmänt förtroende har du för KSRR:s avfallshantering? Total (n=607) Kalmar kommun (n=945) Nybro kommun (n=340) Torsås kommun (n=23) Mörbylånga kommun (n=99) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% () Inget förtroende alls (2) Ganska litet förtroende (3) Varken eller (4) Ganska stort förtroende (5) Mycket stort förtroende Vet ej GfK 203 KSRR NKI 203 6

7 Q5. Hur nöjd är du på det hela taget med avfallshanteringen i kommunen? Total (n=607) Kalmar kommun (n=945) Nybro kommun (n=340) Torsås kommun (n=23) Mörbylånga kommun (n=99) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% () Mycket missnöjd (2) Ganska missnöjd (3) Varken eller (4) Ganska nöjd (5) Mycket nöjd Vet ej GfK 203 KSRR NKI 203 7

8 Q6. Varför är du missnöjd med avfallshanteringen? Avfall hämtas för sällan, illaluktande avfall och/eller överfulla behållare Höga kostnader för avfallshämtningen För få återvinningscentraler Dåligt skötta insamlingsplatser för förpackningar och tidningar Dåliga sorteringsmöjligheter på återvinningscentralerna Dåliga öppettider på återvinningscentralerna För få insamlingsplatser för förpackningar och tidningar Avfall hämtas inte när det ska, missade hämtningar Otillräcklig information om hur avfallet ska sorteras och lämnas Dålig tillgänglighet för funktionshindrade och övriga personer med nedsatt rörlighet Långa väntetider eller andra brister vid kontakt med kundtjänst Inga statistiskt säkerställda avvikelser noterade för kommunerna Annat: vid svara annat: Kalmar: För små hål i containarna, längre öppettider Dålig information om när det hämtas osv Dålig kommunikation med KSRR, man får aldrig tag på dem via deras kundservice och när man väl gör det får man inte svar på det man frågar! Nybro: De väger inte soporna längre. Det var bättre när kommunen skötte det. För långt att åka nu och informerade inte innan dom tog bort den som låg nära Torsås: Det finns inget alternativ för kompostavfall, det får de gärna fixa. Det var bättre förr för att man höll isär det mer. Var bättre med kommunen. Kommunen hämtade det vid dörren Mörbylånga: Det var bättre när man vägde soporna. Då var man mer aktsam och medveten. Stökigt eftersom människor slarvar med vad och hur de lämnar saker vid stationerna inne i stan. Komplett listning, se bilaga GfK 203 KSRR NKI 203 8

9 Q7. Skulle du vara beredd att betala mer för avfallshanteringen om servicen ökade? Total (n=607) Kalmar kommun (n=945) Nybro kommun (n=340) Torsås kommun (n=23) Mörbylånga kommun (n=99) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Ja Nej Vet ej GfK 203 KSRR NKI 203 9

10 Q8. Hur enkelt tycker du att det är att lämna olika avfallstyper? Frågan gäller både avfall som lämnas vid den fastighet där du bor och avfall som lämnas vid t.ex. återvinningscentraler, återvinningsstationer, apotek och vid butiker i kommunen. "Vanliga soppåsen som läggs i sopkärlet Förpackningar och tidningar Trädgårdsavfall Grovavfall (t.ex. soffa, bord, cykel) Vitvaror (t.ex. kylskåp, frys, spis) Glödlampor och lågenergilampor Batterier Övrigt elavfall (t.ex. TV, dator, dammsugare, elvisp) Läkemedel (t.ex. överblivna tabletter, mediciner) Övrigt farligt avfall (t.ex. färgrester, kemikalier, olja) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% () Mycket svårt (2) (3) Varken eller (4) (5) Mycket enkelt Vet ej GfK 203 KSRR NKI 203 0

11 (Betyg 4 + betyg 5=Mycket enkelt) Q8. Hur enkelt tycker du att det är att lämna olika avfallstyper? Frågan gäller både avfall som lämnas vid den fastighet där du bor och avfall som lämnas vid t.ex. återvinningscentraler, återvinningsstationer, apotek och vid butiker i kommunen "Vanliga soppåsen Förpackningar /tidningar Trädgårdsavfall Grovavfall GfK 203 KSRR NKI 203 Vitvaror Glöd- & lågenergilampor Batterier Övrigt elavfall Läkemedel Total (n=607) Kalmar kommun (n=945) Nybro kommun (n=340) Torsås kommun (n=23) Mörbylånga kommun (n=99) Övrigt farligt avfall

12 Q9. Har du någon gång de senaste 2 månaderna besökt KSRR:s återvinningscentraler? Total (n=607) 78 2 Kalmar kommun (n=945) Nybro kommun (n=340) Torsås kommun (n=23) 8 8 Mörbylånga kommun (n=99) 88 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Ja Nej Vet ej GfK 203 KSRR NKI 203 2

13 Q0. Hur ofta besöker du någon av KSRR:s återvinningscentraler? Total (n=259) Kalmar kommun (n=72) Nybro kommun (n=263) Torsås kommun (n=00) Mörbylånga kommun (n=75) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Varje vecka Varannan vecka En gång i månaden Varannan månad En gång i kvartalet En gång per halvår En gång per år Vet ej GfK 203 KSRR NKI 203 3

14 Q. Vilket bemötande får du av personalen vid KSRR:s återvinningscentraler? Total (n=259) Kalmar kommun (n=72) Nybro kommun (n=263) Torsås kommun (n=00) Mörbylånga kommun (n=75) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% () Mycket dåligt (2) Dåligt (3) Varken bra eller dåligt (4) Bra (5) Mycket bra Vet ej GfK 203 KSRR NKI 203 4

15 Q2. På vilket sätt skulle du vilja få information om avfallshantering i framtiden? Total (n=607) Kalmar kommun (n=945) Nybro kommun (n=340) Torsås kommun (n=23) Mörbylånga kommun (n=99) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Via faktura KSRR:s kundservice KSRR:s hemsida Besök på KSRR:s återvinningscentraler Genom TV/radio-reklam I annonser i lokaltidning Via Facebook eller andra sociala medier Annat: Vill ej ha någon information Vet ej GfK 203 KSRR NKI 203 Vid svar Annat se komplett listning i bilaga 5

16 Q3. Vet du vad som är farligt avfall, hur detta ska sorteras och var det kan lämnas? Total (n=607) Kalmar kommun (n=945) Nybro kommun (n=340) Torsås kommun (n=23) Mörbylånga kommun (n=99) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Ja, jag vet vad som är farligt avfall, hur det ska sorteras och var det kan lämnas Ja, jag vet vad som är farligt avfall men är osäker på hur det ska sorteras och var det kan lämnas Ja, jag vet vad som är farligt avfall, hur det ska sorteras men är säker på var det kan lämnas Nej GfK 203 KSRR NKI 203 6

17 Q4. Lämnar ditt hushåll farligt avfall till KSRR:s insamling? Total (n=607) Kalmar kommun (n=945) Nybro kommun (n=340) Torsås kommun (n=23) Mörbylånga kommun (n=99) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Ja Nej Vet ej GfK 203 KSRR NKI 203 7

18 Q5. Vilket insamlingssystem för farligt avfall föredrar du? Total (n=607) Kalmar kommun (n=945) Nybro kommun (n=340) Torsås kommun (n=23) Mörbylånga kommun (n=99) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Avlämning i särskilt utrymme/byggnad inom ditt bostadsområde Avlämning till insamlingsbil enligt fastställd turlista Avlämning vid återvinningscentraler Annat Vet ej GfK 203 KSRR NKI 203 8

19 Q6. Vet du vad som är elavfall, hur detta skall sorteras och var det kan lämnas? Total (n=607) Kalmar kommun (n=945) Nybro kommun (n=340) Torsås kommun (n=23) Mörbylånga kommun (n=99) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Ja, jag vet vad som är elavfall, hur det ska sorteras och var det kan lämnas Ja, jag vet vad som är elavfall men är osäker på hur det ska sorteras och var det kan lämnas Ja, jag vet vad som är elavfall, hur det ska sorteras men är osäker på var det kan lämnas Nej GfK 203 KSRR NKI 203 9

20 Q7. Lämnar ditt hushåll elavfall till insamling? Total (n=607) 86 3 Kalmar kommun (n=945) 84 5 Nybro kommun (n=340) 88 Torsås kommun (n=23) Mörbylånga kommun (n=99) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Ja Nej Vet ej GfK 203 KSRR NKI

21 Q8. Vilket insamlingssystem för elavfall föredrar du? Total (n=607) Kalmar kommun (n=945) Nybro kommun (n=340) Torsås kommun (n=23) Mörbylånga kommun (n=99) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Avlämning i särskilt utrymme/byggnad inom ditt bostadsområde Avlämning till insamlingsbil enligt fastställd turlista Avlämning vid återvinningscentraler Avlämning vid butik Annat Vet ej GfK 203 KSRR NKI 203 2

22 Q9. Vet du hur din konsumtion av varor påverkar miljön? Total (n=607) Kalmar kommun (n=945) Nybro kommun (n=340) Torsås kommun (n=23) Mörbylånga kommun (n=99) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Ja Nej Vet ej GfK 203 KSRR NKI

23 Q20. Brukar du/ditt hushåll. köpa begagnade varor 6 39 sälja begagnade varor 49 5 skänka begagnade varor % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Ja Nej Vet ej GfK 203 KSRR NKI

24 (Ja) Q20. Brukar du/ditt hushåll Total (n=607) Kalmar kommun (n=945) Nybro kommun (n=340) Torsås kommun (n=23) 0 Mörbylånga kommun (n=99) köpa beg varor sälja beg varor skänka beg varor GfK 203 KSRR NKI

25 Q2. Hur ofta köper du begagnade varor säljer du begagnade varor skänker du begagnade varor (Torsås 7%) 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Varje månad Varannan månad Var tredje månad Mera sällan än var tredje månad Vet ej GfK 203 KSRR NKI

26 Q22. Kommer du att sortera ut matavfall när insamlingen startar? Total (n=607) Kalmar kommun (n=945) 84 5 Nybro kommun (n=340) Torsås kommun (n=23) Mörbylånga kommun (n=99) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Ja Nej Vet ej GfK 203 KSRR NKI

27 Q23. Varför kommer du inte att sortera ut ditt matavfall? Total (n=259) Kalmar kommun (n=0) Nybro kommun (n=84) Torsås kommun (n=33) Mörbylånga kommun (n=4) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Komposterar själv mitt matavfall Har så lite Jobbigt hålla på med Lathet Bryr mig inte Svårt veta hur man gör/svårt sortera Annat: Vet ej Vid svar Annat se komplett listning i bilaga GfK 203 KSRR NKI

28 Q24. Är det något annat som du vill framföra till KSRR beträffande avfallshanteringen i kommunen? Kalmar kommun Allt fungerar som väntat. De bör fortsätta med sitt goda arbete. Att det är dyrt. Det fungerar som det ska att inte alla sorterar sitt avfall och att man borde ha en kontroll på detta Att hämtlistorna borde skickas ut som tidigare med fakturan. Bättre öppettider vid insamlingsstationerna - senare och/eller mer helgöppet. De borde lägga ut turlistan för avhämtning på hemsidan, tydligt Flytta på tegelvikens återvinningscentral och lägga den utanför stan så att den inte ligger vid ett bostadsområde. För nära. Gör ett fantastiskt arbete och är alltid trevliga insamling av julgranar, mindre återvinningsstationer, har funnits tidigare. Konstigt att de har gått tillbaka med att ha en extra sopgubbe som åker med där bak Skötseln på återvinningcentralernar har blivit bättre det senaste halvåret. vill betala per kilo skräp man lämnar. Detta hade ökat sorteringsgraden. Nybro kommun Att man borde ha ungefär något i stil med det gamla systemet att man betalar efter vikt så att man betalar efter ett visst kilo. Och att man kan få möjlighet att får hem sopkärl så att man kan sortera bättre hemma. Bra initiativ med grön påse för matavfall. Bättre öppettider på återvinningscentralen i Nybra, öppna tidigare än kl.. Det blir dyrare och dyrare, det är inte bra. Måste se till att de blir billigare för konsumenten. Måste ha något genomtänkt som håller i flera år. Fokus skall vara på avfallshanteringen och ej vad gäller begagnade ting. Jag sorterar gärna ut matavfall men jag vill INTE betala mer för det. Vill förtydliga detta. Öppettiderna på återvinningscentralerna kan bli ännu bättre. Öppna gamla återvinningsanläggningar För komplett listning se bilaga GfK 203 KSRR NKI

29 Q24. Är det något annat som du vill framföra till KSRR beträffande avfallshanteringen i kommunen? Torsås kommun Att man ska få bättre information om avlämning av sopor Att vi får köra mycket sopor innan. Det har inte synts på räkningen. Sämre service en innan och det borde ändrats!! Och då får vi får köra sakerna själva. De har tjänat på det företaget men vi har bara förlorat på det. Extratunnan som fanns tidigare med behållare för olika typer av avfall som glas, tidningar, mat mm borde återinföras. Man var mer noga med sorteringen då. Ifrågasätter att folk från hela kommunen, att de ska ligga å köra flera mil till en återvinningscentral, jag ser inte miljönvinsten, utsläpp blir det ju. Tycker det var bättre när man kom i sopbilen och tömde hushålls kärl. Återinför detta! Skulle vilja ha en årsplan på hämtning och tömning av soptunnor, slippa gå in på hemsidan och leta upp (krångligt). Vi hade ett separat kärl för kompost, tanken är ju bra. Jag tror inte på konceptet att blanda soporna. Risk att påsarna går sönder. Mörbylånga kommun Att kommunen ska kunna hämta trädgårdsavfall under sommaren. Bra att matavfallet ska samlas in. De borde öppna sina centraler före klockan.00. De borde öppna vid tiden istället. Det äldre systemet när soporna vägdes fungerade bättre. Det förekom inte lika mycket slarv. Folk var noggrannare med vad som slängdes. Hemsidan behöver uppdateras - hela områden saknas. Ta bort straffavgiften vid abonnemangsbyte. hoppas att ksrr övertar pappers o kartongdelen Tycker det är fel att man får betala 30 kr extra om man vill ha pappersfaktura Öppettider på återvinningscentralerna. Borde ha öppet längre, kvällar och helger. För komplett listning se bilaga GfK 203 KSRR NKI

30 Boende Inkomst hushållet Hushållsstorlek Utbildning Ålder Sysselsättning Kön Kommun Civilstånd Respondentprofil Kalmar Nybro Torsås Mörbylånga Man Kvinna 8-29 år år år år 76+ år pers 2 pers 3 pers 4 pers 5+ pers Friliggande villa Radhus, kedjehus Brf-lgh Hyresrätt Annan Gift/sammanboende Ensamstående Skild/separerad/ ända/änkeman Barn Egen företagare Förvärvsarbetande Arbetslös/sjukskriven Studerande Pensionerad Ej arbetande Förgymnasial Gymnasial Univ/Högskola EJ examen Univ/Högskola MED examen < kr/år kr/år kr/år > kr/år Vet ej/vill ej uppge GfK 203 KSRR NKI

31 Analys GfK 203 KSRR NKI 203 3

32 Svårare att sortera Enklare att sortera Förklaring - Strategisk analys (hävstångsanalys) Relativt större betydelse för nöjdhet Prioritet Hävstång Lönar sig mest att förbättra Prioritet 3 Bevaka Påverkar i låg grad helhetsbetyget Prioritet 2 Styrkor Behålla/förbättra ytterligare och kommunicera Prioritet 4 Hygienfaktor Behålla/Lönar sig inte att förbättra, får ej försämras! Genom att korsa de båda dimensionerna betydelse för nöjdhet med hur enkelt det är att sortera olika avfallstyper får vi ett fyrfältsdiagram där respektive bakomliggande faktor ligger utplottat i diagrammet. Beroende på placering i diagrammet tolkas och prioriteras åtgärderna (se figur). Relativt lägre betydelse för nöjdhet GfK 203 KSRR NKI

33 Lägre Betydelse för nöjdhet Högre KSRR - TOTAL Strategisk analys (hävstångsanalys) Q5-Hur nöjd är du på det hela taget med avfallshanteringen i kommunen? Q8-Hur enkelt du tycker att det är att lämna olika avfallstyper. Övrigt elavfall Trädgårdsavfall Glöd-/lågenergilampor Förpackningar/tidningar Övrigt farligt avfall Grovavfall Vitvaror Batterier Läkemedel Vanliga soppåsen Svårare Enkelhet Enklare GfK 203 KSRR NKI

34 Lägre Betydelse för nöjdhet Högre KSRR KALMAR KOMMUN Strategisk analys (hävstångsanalys) Strategisk analys (hävstångsanalys) Q5-Hur nöjd är du på det hela taget med avfallshanteringen i kommunen? Q8-Hur enkelt du tycker att det är att lämna olika avfallstyper. Trädgårdsavfall Övrigt elavfall Vitvaror Förpackningar/tidningar Grovavfall Övrigt farligt avfall Batterier Glöd-/lågenergilampor Läkemedel Vanliga soppåsen Svårare Enkelhet Enklare GfK 203 KSRR NKI

35 Lägre Betydelse för nöjdhet Högre KSRR NYBRO KOMMUN Strategisk analys (hävstångsanalys) Strategisk analys (hävstångsanalys) Q5-Hur nöjd är du på det hela taget med avfallshanteringen i kommunen? Q8-Hur enkelt du tycker att det är att lämna olika avfallstyper. Förpackningar/tidningar Övrigt farligt avfall Glöd-/lågenergilampor Vanliga soppåsen Trädgårdsavfall Övrigt elavfall Vitvaror Grovavfall Läkemedel Batterier Svårare Enkelhet Enklare GfK 203 KSRR NKI

36 Lägre Betydelse för nöjdhet Högre KSRR TORSÅS KOMMUN Strategisk analys (hävstångsanalys) Strategisk analys (hävstångsanalys) Q5-Hur nöjd är du på det hela taget med avfallshanteringen i kommunen? Q8-Hur enkelt du tycker att det är att lämna olika avfallstyper. Glöd-/lågenergilampor Övrigt elavfall Trädgårdsavfall Vanliga soppåsen Övrigt farligt avfall Förpackningar/tidningar Batterier Vitvaror Grovavfall Läkemedel Svårare Enkelhet Enklare GfK 203 KSRR NKI

37 Lägre Betydelse för nöjdhet Högre KSRR MÖRBYLÅNGA KOMMUN Strategisk analys (hävstångsanalys) Strategisk analys (hävstångsanalys) Q5-Hur nöjd är du på det hela taget med avfallshanteringen i kommunen? Q8-Hur enkelt du tycker att det är att lämna olika avfallstyper. Förpackningar/tidningar Övrigt farligt avfall Glöd-/lågenergilampor Vanliga soppåsen Trädgårdsavfall Övrigt elavfall Vitvaror Grovavfall Läkemedel Batterier Svårare Enkelhet Enklare GfK 203 KSRR NKI

38 Sammanfattning GfK 203 KSRR NKI

39 Sammanfattning :2 Vanligast insamlingsplats för hushållsavfall i fastigheten där man bor är egen behållare 54% följt av sophus -skåp rum MED hämtningar av förpackningar och tidningar 30%. Kalmar har en lägre andel egna behållare 40% och istället större andel sophus MED tömning av förpackningar och tidningar 44%. Förtroendet för KSRR:s avfallshantering är relativt högt där 69% har ett ganska eller mycket stort förtroende. Invånare i Kalmar och Mörbylånga har högst förtroende 75% medan Nybro har 57% och Torsås kommun 53% med ganska och eller mycket stort förtroende för KSRR:s avfallshantering. Totalt sett är 68% nöjda med sin avfallshantering inom kommunen. Boende i Nybro och Torsås kommun har något lägre betyg med 6 av 0 nöjda medan Kalmar och Mörbylånga har med drygt 7 av 0 nöjda. Främsta orsaker vid missnöje är att avfall hämtas för sällan, illaluktande avfall och/eller överfulla behållare följt av kostnaden samt för få återvinningscentraler. 6 av 0 är inte beredda att betala mer för avfallshanteringen även om servicen ökade. Kalmar och Nybros kommuninvånare kan dock i högre grad tänka sig ökade kostnader än boende i de båda andra kommunerna. Hela 8 av 0 anser det vara mycket enkelt att lämna olika avfallstyper. Skillnaderna mellan avfallstyperna är mycket små. Övrigt elavfall (t ex. TV, datorer, damsugare etc) har störst andel (om än liten) som anser detta avfall mycket svårt att lämna, 2%. Boende i Mörbylånga och Nybro kommun anser det generellt sett enklast att lämna olika avfallstyper. 8 av 0 har de senaste 2 månaderna besökt någon KSRR återvinningscentral. Störst andel 9 av 0 finner vi i Mörbylånga. Cirka hälften av respondenterna besöker en återvinningscentral minst varannan månad. Endast av 0 besöker en återvinningscentral så sällan som en gång per år. Hela 9 av 0 av de som besökt en KSRR återvinningscentral anser att man får ett bra bemötande av personalen. Mörbylångas personal får bäst omdöme. Störst andel önskar erhålla information om avfallshanteringen via hemsidan 43% följt av annonser i lokaltidningen 34% och via fakturan 28%. 4% vill ej ha någon information alls. GfK 203 KSRR NKI

40 Sammanfattning 2:2 Farligt avfall. 0% anser sig inte veta vad som är farligt avfall och hur detta ska sorteras, hanteras. 2% vet vad farligt avfall är men är osäkra på hur det sorteras och var det kan lämnas medan hela 74% vet vad farligt avfall är, hur det sorteras och kan lämnas. 8 av 0 lämnar farligt avfall till KSRR:s insamling. Störst andel har Mörbylånga med sina 84% och lägst har Kalmar med sina 74%. Störst andel föredrar att lämna farligt avfall via egen avlämning vid återvinningscentral 66% följt av inlämning vid särskilt utrymme/byggnad inom bostadsområdet 9% och avlämning via insamlingsbil enligt fastställd turlista 3%. Elavfall. 7% anser sig inte veta vad som är elavfall och hur detta ska sorteras, hanteras. 8% vet vad elavfall är men är osäkra på hur det sorteras och var det kan lämnas medan hela 82% vet vad elavfall är, hur det sorteras och kan lämnas. Knappt 9 av 0 lämnar elavfall till KSRR:s insamling. Störst andel har Mörbylånga med sina 93% och lägst har Kalmar med sina 84%. Störst andel föredrar att lämna elavfall via egen avlämning vid återvinningscentral 65% följt av inlämning vid särskilt utrymme/byggnad inom bostadsområdet 8% och avlämning via insamlingsbil enligt fastställd turlista 0%. 7 av 0 anser sig veta hur deras konsumtion påverkar miljön. Inga direkt signifikanta skillnader mellan kommunerna kan påvisas. Gällande begagnade varor skänker 84%, köper 6% och säljer 49% dessa. 36% köper begagnade varor åtminstone en gång i kvartalet följt av säljer 27% och skänker 23% med samma frekvens. 8 av 0 säger sig komma att sortera matavfall när insamlingen startar. Störst andel har Kalmar 84% och lägst andel Torsås kommun med sina 67% som kommer att sortera sitt matavfall. Största skälet bland de som inte kommer sortera sitt matavfall är att man själv komposterar sitt matavfall 4% (62% för Torsås kommun). Enligt hävstångsanalysen anser kunderna det relativt enkelt att sortera den vanliga soppåsen samt förpackningar/tidningar följt av batterier. Den faktor som har störst betydelse för ökad nöjdhet är förenkling av hanteringen av övrigt elavfall, trädgårdsavfall samt glöd-/lågenergilampor medan hanteringen av läkemedel har den lägsta relativa betydelsen för ökad nöjdhet totalt sett. Att förbättra hanteringen av den vanliga soppåsen ytterligare lönar sig därför i lägre grad än att fokusera på övrigt elavfall enligt analysen. GfK 203 KSRR NKI

41 20555 Listning av öppna svar KSRR, 203 Q6. Varför är du missnöjd med avfallshanteringen? Vid svar annat: Kalmar kommun: Att man måste skotta vid platsen, annars hämtar de inte soporna. Borde finnas fler stationer närmare Brist på sorteringsmöjligheter. det borde finnas kompostering Det har fortfarande de kommunala myndigheter. Det är så långt avstånd, det kunde bättras om man nu ska sortera. för det är det ni vill! Dålig information om när det hämtas osv Dålig kommunikation med KSRR, man får aldrig tag på dem via deras kundservice och när man väl gör det får man inte svar på det man frågar! dåliga kompostmöjligheter för mycket svågerpolitik inom detta För små hål i kontainarna, längre öppettider går inte att sortera soporna hemma KSRR som organisation verkar vara problemfylld. Intrycket är åtminstonde att ledningen tar underliga beslut och att allting inte fungerar perfekt. Luckorna är för små i behållarna så att man inte får plats med soporna, inte smidigt så då struntar man i det Man borde ha kompostering. Matavfall separeras inte människor som är säsongboende är påverkade så sätt att det inte stämmer med när soporna hämtas med den tid de betalar för när soporna skall hämtas. Omodernt system vad gäller sophantering och sortering. Skitigt och för små hål. Vid Tegelviken är det krångligt att slänga papper, glas och plast. För små hål helt enkelt vid avfallsanläggningen. Vill kunna slänga mer saker vid bostaden, för små håll i behållarna på sopstationerna Vill kunna sortera mer saker, och vill ha närmare till återvinningsstationerna Nybro kommun: de har startat med 2 personer i bilarna istället för en de tog bort stationerna på landet. De väger inte soporna längre. Det var bättre när kommunen skötte det. För långt att åka nu och informerade inte innan dom tog bort den som låg nära förut vädge de soporna Man borde få betala efter vikt man slänger. tror inte på de upphandlingar de har gjort. Innan vägde de soporna. Innan sorterades mer. Nu slängs allt i samma behållare. ÖVERBEMANNADE Torsås kommun: alltid fullt på sorteringsplatsena på återvinningscentralerna brist på sorterings platser hemma, måste köra till återvinningcentral De tog bort möjligheten att lämna det sorterade som fanns tidigare och nu måste man åka själv väldigt långt. vilke ahr gjort att man slutat sortera. Det finns inget alternativ för kompostavfall, det får de gärna fixa. Det var bättre förr för att man höll isär det mer. Det var bättre tidigare när kommunen skötte det. Då kunde man sortera avfallet hemma och de kom och hämtade det, så skulle jag vilja ha det igen. drivs av klantar, politiker istället för kompetent personal funkade bättre förr när kommunen hade det för få sorteringsmöjligher i soprummen Försämrade möjligheter att källsortera jämfört med tidigare Längden insamlingsplatser Mycket sopor som samlas på hög. måste köra långt och lämna avfallet till torsår, slapp detta tidigare, måste köra till återvinningcentral Tillbaka till det gamla med hämtning av allt vid huset Var bättre förr Var bättre med kommunen. Kommunen hämtade det vid dörren. Mörbylånga kommun: Det var bättre när man vägde soporna. Då var man mer aktsam och medveten. Stökigt eftersom människor slarvar med vad och hur de lämnar saker vid stationerna inne i stan. väger inte soporna längre

42 20555 Listning av öppna svar KSRR, 203 Q2. På vilket sätt skulle du vilja få information om avfallshantering i framtiden? Kalmar kommun: Anslagstavla i trappan på hyreshus Bostadsrättsföreningen brev Brev hem brev hem Brev hemskickat Brev i brevlådan. Brev som skickas hem! Brev utskick brev/utskick Brevform brevlåda brevlåda brevlådan Brevlådan Brevlådan Brevutskick Brevutskick Brevutskick Brevutskick eller lapp på tunnan. broschyr Broschyr Broschyr. Broschyr. broschyrer Broschyrer/Anslagstavlor i soprummet. broshyr Broshyr i brevlådan Broshyrer bättre skyltning på station deras hemsida Det är ok sopm det är Direkt hemskick av broschyrer i brevlådan. Direkt reklam i brevlådan. direktreklam direktutskick direktutskick direktutskick direkutskick adress En broschyr! en broshyr EN LISTA HEMMA En uppdaterad katalog i brevlådan epost epost E-post E-post med information. Ett blad i brevlådan Ett blad i brevlådan Ett brev med information. ett litet prospekt finns information i sophuset, är nöjd med det flygblad Folder i brevlådan. Fortsätt med en informationsblad som läggs i brevlådan Fortsätta utskick i brevform Få information med post. Får hemskickat brev med ALLA info Genim hemskickat info blad Genom hyresvärden genom utskick genom utskick är bra Gärna ett utskick helst per post men går även via internet Hemskick av folder med information. Hemskickat på posten Hemutskick i brevlådan I brevlådan I brevlådan I brevlådan I pappersform via Posten! Inte via faktura, för om man betalar med autogiro så säger det sig självt att det inte fungerar då. I vanliga postlådan Iformationsblad/folder via posten. Inbjudan till studiebesök. info blad info blad info blad att hänga upp på väggen Info från KSRR via mail om någonting händer Info till skolbarnen Information i brevlådan. Information i brevlådan. Information i miljöhus - gärna på fler språk Information i sophuset (anslagstavla). Information per post. Information på post. Information via post Information via SMS. Information vid soprummen, alternativt informationslappar i brevlådan då alla inte har tillgång till dator. Informationen borde ges ut eller framgå på återvinningscentralerna. Det räcker med att det finns information att tillgå på återvinningscentralerna. Informationen bör skickas ut via mejl. Informationsblad med posten. Informationsblad. Informationsbroschyr man får hem Informationsfolder med bild och text. Skickad hem till folk och tillgänglig på allmänna platser. Informationsfolder som skickas med posten. Informationsutskick via posten. kombination via hemsdian och nyheter i lokalpressen. Sociala medier kan även vara bra. lapp i brevlådan Lapp i brevlådan en gång om året Lokal infromation genom blad som skickas ut. mail Mail Mail utskick med information. Meddelande hem i brevlådan Mejl Mejl Mejl och brevutskick om man får hem ett blad papper Papper i brevlådan Papper i brevlådan pappersmässigt på något sätt så ja kan ha det kvar post POST post post post brev posten på olika språk på papper Separat information i brevlådan. Skicka hem en informativ broschyr Skicka ut broschyrer. En års broschyr. Skicka ut ett informationsblad. skicka ut med post Skicka ut när dem hämtar sopporna.

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka?

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka? 2012-09-05 1 (6) ENKÄT LGH Hur tycker du att framtidens shantering ska se ut i Nacka? Som en del i arbetet med en ny splan för Nacka kommun vill vi veta vad du tycker är viktigt och vad du tycker bör förbättras!

Läs mer

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner I slutet av januari skickades enkäter ut till samtliga hushåll i Säffle och Åmåls kommuner. Frågorna berörde kundnöjdhet med dagens

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG!

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! Till dig kan vi köra med liten sopbil Dags att välja sopabonnemang Du har tidigare fått information om att villa- och fritidshushållen i Lysekil kommer att få ett

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Fortsätt sortera sopor som tidigare. Lägg bara till en bra rutin Släng soppåsarna i två olika

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv C Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Nu sänker vi avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Visste du att vi har sänkt din grundavgift med 25%? Varsågod! Du som fastighetsägare kan glädjas åt lägre avgifter för din avfallshantering. Från

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa Enbostadshus och fritidshus Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun 2015-2016 Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

Omnibusundersökning Återvinning 2009

Omnibusundersökning Återvinning 2009 Omnibusundersökning Återvinning 009 Projektledare: Katharina Norborg Beställare: Anna-Carina Gripwall Fältarbete: Februari 009 Proj. nr: 09000/090006 Genomförande Syfte: Metod: Urval: Urvalsstorlek: Syftet

Läs mer

SOPSORTERINGS SKOLAN

SOPSORTERINGS SKOLAN SOPSORTERINGS SKOLAN Spara gärna denna sorteringsguide för ökad trevnad i våra miljöhus. REGLER OM SOPSORTERING Kostnadseffektivt Sopsortering är inte bara bra för miljön utan också för plånboken. Genom

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ!

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ! Dags att välja avfallsabonnemang Du kan välja mellan tre alternativ! t nas e s al 13! v t t 0 r di ari 2 ö u G S! 1 jan B O en 3 d Avfallshantering valbroschyr.indd 1 2012-12-19 10:41:53 Nu är det dags

Läs mer

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 MER UTSORTERAT BILLIGARE SOPHÄMTNING I Stockholm har vi vikttaxa. Du kan därmed själv påverka dina kostnader genom att minska vikten i kärlet. Du betalar en grundavgift

Läs mer

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl RENHÅLLNINGSTAXA 2014 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska kommunen också ta ut ersättning av

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Sala kommun 2016 Avfallstaxa Sala kommun Antagen av Sala kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra tjänster samt

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan!

slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan! slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan! Det som kommer före sopan är problemet. Så länge det kommer sopor från hushållen måste nån ta hand om dom. I Landskrona och Svalöv

Läs mer

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas.

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas. OM SOPOR Den här gången handlar hela informationsbladet om sopor och sophantering. Den här informationen gäller alla boende, både hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Vi har alla precis lika stor skyldighet

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen består

Läs mer

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Sopsortera - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

1. Folkbokförd i kommunen. Sammanfattning: Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? Antal Procent Ja ,41% Nej 3 2,59%

1. Folkbokförd i kommunen. Sammanfattning: Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? Antal Procent Ja ,41% Nej 3 2,59% Sammanfattning: Enkäten gick ut som en länk via kommunens hemsida. Annonser sattes in i Habonytt. Totalt svarade 116 personer och 72 personer svarade på sista frågan (utlottning av biobiljetter). Främst

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

Nu ska du sortera matavfall i Gröna Påsen!

Nu ska du sortera matavfall i Gröna Påsen! Nu ska du sortera matavfall i Gröna Påsen! Dina matrester blir biogas och biogödsel Av alla sopor du slänger är nästan hälften matrester, det kan vara till exempel potatisskal, fiskben eller kaffesump.

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

Småhus - Framtida avfallshantering

Småhus - Framtida avfallshantering Sida 1 Vertikal procent 7 Dec 2007 KOMMUN BOR I KÖN HUSHÅLLS- HUSHÅLLS- STORLEK SAMMANS. Dan- Jär- Sol- Sun- Uppl Val- Fri- Rad/ de- fä- Lid- len- Sol- dby- ands len- stå. kedj Kvi- 1 2 3- Har Ej TOTAL

Läs mer

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i n d r a ng ti plast metall pappersförpackningar Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Det ska vara lätt att göra rätt! I Sverige är vi ganska bra på återvinning av förpackningar

Läs mer

Sammanställning av kundenkät 2012

Sammanställning av kundenkät 2012 BILAGA 7 Sammanställning av kundenkät 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Förutsättningar och avgränsningar... 3 1.3 Metod... 3 2 Frågor om bakgrund, fråga 1 5...

Läs mer

Information från Ystads kommun

Information från Ystads kommun Här hittar du information om hur sophanteringen ser ut och fungerar i Ystads kommun Tveka inte! Öppna broschyren och låt dig inspireras och informeras Hälsningar/Avfallsenheten Information från Ystads

Läs mer

Avfallshantering 2009

Avfallshantering 2009 Avf_09_Arvidsjaur v1.0 SWECO Environment 2009 Enkät Avfallshantering 2009 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde har du möjlighet att skriva en fritextkommentar om du

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall. Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv.

Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall. Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv. Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv. Dags att sortera ut matavfallet Varje bananskal spelar roll! För varje kilo matavfall som rötas

Läs mer

För Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret, Renhållning. Kundenkät om avfallshantering i Sigtuna 2005

För Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret, Renhållning. Kundenkät om avfallshantering i Sigtuna 2005 För Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret, Renhållning Kundenkät om avfallshantering i Sigtuna 00 Sammanställning av resultat 00-- Jörgen Leander Bilaga 00--9 Redovisning av avgivna svar på respektive fråga

Läs mer

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande 2014-09-08_rev 2014-09-17 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459 Tekniska nämnden Avfallstaxa 2015 Förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

Rapport: Sida 1(9) Plockanalys av Sopor till förbränning 2014

Rapport: Sida 1(9) Plockanalys av Sopor till förbränning 2014 Rapport: Sida 1(9) 1. Sammanfattning låter göra regelbundna analyser av innehållet i östersundsbornas soppåsar; s.k. plockanalyser, för att följa upp hur bra vi i Östersund, är på att sopsortera. I oktober

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka.

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka. RENHÅLLNINGSTAXA 2010 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska det också tas ut ersättning av fastighetsägaren

Läs mer

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun fev.se/atervinning Det finns mycket att tjäna på att återvinna och återanvända. Falun är en av Sveriges bästa kommuner när det gäller återvinning

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG!

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! Till dig kan vi köra med fyrfacksbilen ofärgad glasförpackning matavfall plastförpackning tidning pappers förpackning ofärgad glasförpackning metallförpackning

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU har vi BÖRJAt SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in

Läs mer

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 i rit f h c o s u h s u h ds å Sm Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 Avfallstaxa Surahammar kommun Antagen av Surahammars kommunfullmäktige. Taxan gäller från och med 2017-01-01. Allmänt Taxan avser de

Läs mer

Information från Avfallsenheten

Information från Avfallsenheten Bild: Sofia Güll Information från Avfallsenheten Matavfall i Ystad När får alla Ystads kommuns invånare möjligheten att sortera ut matavfall? Efterhand som vi byter ut våra fordon så utökas områdena där

Läs mer

Alvesta renhållning det är vi som tar hand om ditt avfall

Alvesta renhållning det är vi som tar hand om ditt avfall Alvesta renhållning det är vi som tar hand om ditt avfall Ditt matavfall blir drivmedel Nu ska hela Alvesta kommun börja att sortera sitt matavfall. Planerad start blir mellan hösten 2017 och våren 2018.

Läs mer

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips Ren information om avfall och miljö till dig som bor i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. 2015 Samhällsinformation från Gästrike återvinnare NYHET! Nu skickar vi SMS till dig Brunt

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Enköpings kommun 2016 Avfallstaxa Enköpings kommun Antagen av Enköpings kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra

Läs mer

Ny insamling för villor i Norrköping. Nu byter vi ut den gröna och bruna tunnan till sortering i flera fack.

Ny insamling för villor i Norrköping. Nu byter vi ut den gröna och bruna tunnan till sortering i flera fack. Ny insamling för villor i Norrköping Nu byter vi ut den gröna och bruna tunnan till sortering i flera fack. Nu ökar vi servicen för dig, för miljön Senast det skedde en stor förändring som rörde hämtningen

Läs mer

Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering

Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 2 Privatpersoner...3 2.1 Vatten och avlopp...4 2.2 Slamtömning...5 2.3 Frågor om avfallshantering...5

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU BÖRJAR VI SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in matavfall?

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

VAL AV AVFALLSABONNEMANG

VAL AV AVFALLSABONNEMANG 2015-03-10 VAL AV AVFALLSABONNEMANG I Emmaboda kommun är matavfallsinsamling infört i de områden som har tätortstömning. Genom att välja abonnemang för avfallshämtning kan ni göra en insats för miljön.

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA Avfall Vilhelmina DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA 0 77 49 8% 48 Skriven i kommunen Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? 0 8 6 4 Ja Nej Ja 95 (63.76 %) Nej 54 (36.4 %) Svar

Läs mer

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA Avfall Vännäs DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA 0 8 304 3 303 Skriven i kommunen Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? 0 8 4 Ja Nej Ja 98 (98.35 %) Nej 5 (.65 %) Svar 303

Läs mer

Renhållningstaxa 2003

Renhållningstaxa 2003 Renhållningstaxa 2003 Renhållningsavgiften Avfallshantering finansieras enbart genom renhållningsavgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till fastighetsägaren

Läs mer

Svar på motion 2011:01 om att införa viktbaserad avfallstaxa

Svar på motion 2011:01 om att införa viktbaserad avfallstaxa Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2011-05-20 Kommunstyrelsen Svar på motion 2011:01 om att införa viktbaserad avfallstaxa Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå

Läs mer

För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter. Hantering av sopkärl. stockholm.se/avfall

För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter. Hantering av sopkärl. stockholm.se/avfall För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter Hantering av sopkärl stockholm.se/avfall Kärltyper För boende i Stockholms stad finns det fyra kärlvarianter: 140-liters kärl 140-liters matavfallskärl 190-liters

Läs mer

Avfall och beteende i Brf Ellstorp

Avfall och beteende i Brf Ellstorp Avfall och beteende i Brf Ellstorp Anslag i trapphus Utskick i brevlåda Hemsidan Annat Ej svar 91 105 13 6 7 BILAGOR Bilaga 1a. Missivbrev VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM BOR I BRF

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 1 Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller en råvara med möjligheter. Lerums kommun väljer att satsa

Läs mer

+ + Frågor om dig själv

+ + Frågor om dig själv Frågor om dig själv A Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga 1

Läs mer

Europa minskar avfallet 2011

Europa minskar avfallet 2011 Europa minskar avfallet 2011 Rapport framtagen för Avfall Sverige Beställare: Anna-Carin Gripwall Upplägg och rapport: Katharina Norborg Genomförande: 1-10 november, 2011 Projektnummer: 110041 Bakgrund

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Mat separat. 20 frågor och svar om matavfall och kampanjen Mat separat.

Mat separat. 20 frågor och svar om matavfall och kampanjen Mat separat. Mat separat 20 frågor och svar om matavfall och kampanjen Mat separat. Nu halverar vi Karlskronas matavfall i det brännbara. Mer än 20 procent matavfall och ungefär lika mycket pappersförpackningar, well

Läs mer

AVGIFTER 2014 REGLER & AVGIFTER FÖR VATTEN OCH RENHÅLLNING

AVGIFTER 2014 REGLER & AVGIFTER FÖR VATTEN OCH RENHÅLLNING REGLER & AVGIFTER 2014 TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER 2014 FÖR VATTEN OCH RENHÅLLNING Här kan du läsa om våra regler och avgifter för bland annat vattenavläsning, mätarbyte

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Information från Avfallsenheten i Ystad

Information från Avfallsenheten i Ystad Information från Avfallsenheten i Ystad Vi strävar tillsammans mot ett hållbart samhälle. Vårt mål är att tillgodose de behov vi har idag utan att äventyra våra kommande generationers behov. 97% av vårt

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Omnibusundersökning - Återvinning 2007

Omnibusundersökning - Återvinning 2007 Omnibusundersökning - Återvinning 00 Projektledare: Beställare: Anders Karlsson Anna-Carin Gripwall Fältarbete: Februari 00 Proj. nr: 0000+0001 Genomförande Syfte: Metod: Urval: Urvalsstorlek: Syftet med

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun Avfallsguide 2011 för villor och småhus i Staffanstorps kommun Ny avfallsentreprenör Från 1 februari 2011 hämtar SITA ditt avfall på uppdrag av Staffanstorps kommun. Genom SITAs samarbete med ett 50-tal

Läs mer

REGLER & AVGIFTER 2015

REGLER & AVGIFTER 2015 VI ERBJUDER E-FAKTURA TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM REGLER & AVGIFTER 2015 FÖR RENHÅLLNING, VATTEN OCH AVLOPP All information finns även på vår hemsida WWW.HOGANAS.SE under bygga, bo

Läs mer

Checklista för bättre sortering av hushållsavfall

Checklista för bättre sortering av hushållsavfall Checklista för bättre sortering av hushållsavfall hyresrätter, bostadsrätter och samfälligheter samarbete med ii samarbete med din din kommun kommun 1 Så här använder du checklistan Med hjälp av den här

Läs mer

Här kan du lämna ditt avfall

Här kan du lämna ditt avfall Här kan du lämna ditt avfall Återvinningscentral På återvinningscentralen lämnar du grovavfall, farligt avfall, elavfall, batterier, sådant som är återanvändningsbart, samt förpackningar och tidningar.

Läs mer

Bilaga 1 Barnens avfallsplan

Bilaga 1 Barnens avfallsplan 34 Bilaga 1 Barnens avfallsplan Bakgrund Inför arbetet med avfallsplanen 2016-2019 bjöds ett antal referensgrupper in för att diskutera hur de berörs av avfallsfrågor. I en grupp träffade vi bland annat

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning

Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning Västervik Miljö & Energi Avfallshanteringen i kommunen Kundundersökning Uppdragsgivare: Sofia Ahl, Renhållningschef, Västervik Miljö & Energi Utförd av: Karin Franzén och Sebastian Dahrendorf, utredarna

Läs mer

VI VILL HA DINA MATRESTER

VI VILL HA DINA MATRESTER VI VILL HA DINA MATRESTER Återvinn din mat Uppsamling Transport Rötning Drivmedel Matrester - en värdefull resurs Det mesta av vårt avfall går att återvinna. Med insamling av matavfall tar Österåker ett

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang.

dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang. dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang. Snart inför Sigtuna kommun utsortering av matavfall. Det medför att du måste välja

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar. Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus. orebro.se/avfall

I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar. Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus. orebro.se/avfall I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus orebro.se/avfall Sortering i köket 1. Vik ut påsen, platta till den i botten och placera den i

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering. för dig som bor i. villa, småhus eller radhus

Enkät om framtidens avfallshantering. för dig som bor i. villa, småhus eller radhus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i villa, småhus eller radhus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön Villahushåll Insamling av matavfall en insats för miljön Hållbart samhälle Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det har Upplands Väsby och åtta andra norrortskommuner

Läs mer