The client must obtain permission from GfK to publish any results from this market research study. Please refer to our terms and conditions.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "The client must obtain permission from GfK to publish any results from this market research study. Please refer to our terms and conditions."

Transkript

1 KSRR NKI 203 Rapport framtagen för KSRR Kalmarsundsregionens Renhållare Kontaktperson: Anja Larsson Konsult: Peter Nilsson Fältarbete: Januari 203 Projekt nummer: The client must obtain permission from GfK to publish any results from this market research study. Please refer to our terms and conditions. GfK 203 KSRR NKI 203

2 Bakgrund KSRR är ett kommunalförbund som har hand om bla avfallshanteringen i Torsås, Kalmar, Nybro, och Mörbylånga kommun. Det är också KSRRs uppgift att informera om hur man källsorterar eller minskar mängden avfall. En av de främsta uppgifter är att underlätta avfallshanteringen. KSRR arbetar nu med att ta fram en ny avfallsplan år 203 och för att kunna nå de övergripande målen behöver KSRR förstå medborgarna för att kunna påverka deras attityd och beteende i syfte att främja en positiv utveckling. En viktig del i detta är att genomföra kundundersökningar. Rapporten som här presenteras är en del i detta arbete. GfK har på uppdrag av KSRR genomfört en undersökning bland allmänheten boende i de fyra kommunerna. GfK 203 KSRR NKI 203 2

3 Översikt Metod and genomförande Målgrupp Studien är genomförd via telefon (CATI). Fältperiod: 2 januari 3 februari 203 Svarsrespons: 53% Allmänheten 8-84 år boende i Kalmar kommun, Nybro kommun, Torsås kommun och Mörbylånga kommun GfK har ansvarat för urvalsdragningen Urval Kommun Antal intervjuer Genomförda intervjuer Viktat antal intervjuer Kalmar Nybro Torsås Mörbylånga Totalt GfK 203 KSRR NKI 203 3

4 Resultat Symbolen markerar säkerställda skillnader för de fyra kommunerna i jämförelse med totalen. GfK 203 KSRR NKI 203 4

5 Q3. Vilken typ av insamlingsplats för hushållsavfall finns i den fastighet där du bor? Total (n=607) Kalmar kommun (n=945) Nybro kommun (n=340) Torsås kommun (n=23) Mörbylånga kommun (n=99) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Sophus, -skåp, -rum MED hämtning av förpackningar och tidningar Delar behållare med granne Annat Sophus, -skåp, -rum UTAN hämtning av förpackningar och tidningar Egen behållare GfK 203 KSRR NKI 203 5

6 Q4. På det hela taget, vilket allmänt förtroende har du för KSRR:s avfallshantering? Total (n=607) Kalmar kommun (n=945) Nybro kommun (n=340) Torsås kommun (n=23) Mörbylånga kommun (n=99) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% () Inget förtroende alls (2) Ganska litet förtroende (3) Varken eller (4) Ganska stort förtroende (5) Mycket stort förtroende Vet ej GfK 203 KSRR NKI 203 6

7 Q5. Hur nöjd är du på det hela taget med avfallshanteringen i kommunen? Total (n=607) Kalmar kommun (n=945) Nybro kommun (n=340) Torsås kommun (n=23) Mörbylånga kommun (n=99) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% () Mycket missnöjd (2) Ganska missnöjd (3) Varken eller (4) Ganska nöjd (5) Mycket nöjd Vet ej GfK 203 KSRR NKI 203 7

8 Q6. Varför är du missnöjd med avfallshanteringen? Avfall hämtas för sällan, illaluktande avfall och/eller överfulla behållare Höga kostnader för avfallshämtningen För få återvinningscentraler Dåligt skötta insamlingsplatser för förpackningar och tidningar Dåliga sorteringsmöjligheter på återvinningscentralerna Dåliga öppettider på återvinningscentralerna För få insamlingsplatser för förpackningar och tidningar Avfall hämtas inte när det ska, missade hämtningar Otillräcklig information om hur avfallet ska sorteras och lämnas Dålig tillgänglighet för funktionshindrade och övriga personer med nedsatt rörlighet Långa väntetider eller andra brister vid kontakt med kundtjänst Inga statistiskt säkerställda avvikelser noterade för kommunerna Annat: vid svara annat: Kalmar: För små hål i containarna, längre öppettider Dålig information om när det hämtas osv Dålig kommunikation med KSRR, man får aldrig tag på dem via deras kundservice och när man väl gör det får man inte svar på det man frågar! Nybro: De väger inte soporna längre. Det var bättre när kommunen skötte det. För långt att åka nu och informerade inte innan dom tog bort den som låg nära Torsås: Det finns inget alternativ för kompostavfall, det får de gärna fixa. Det var bättre förr för att man höll isär det mer. Var bättre med kommunen. Kommunen hämtade det vid dörren Mörbylånga: Det var bättre när man vägde soporna. Då var man mer aktsam och medveten. Stökigt eftersom människor slarvar med vad och hur de lämnar saker vid stationerna inne i stan. Komplett listning, se bilaga GfK 203 KSRR NKI 203 8

9 Q7. Skulle du vara beredd att betala mer för avfallshanteringen om servicen ökade? Total (n=607) Kalmar kommun (n=945) Nybro kommun (n=340) Torsås kommun (n=23) Mörbylånga kommun (n=99) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Ja Nej Vet ej GfK 203 KSRR NKI 203 9

10 Q8. Hur enkelt tycker du att det är att lämna olika avfallstyper? Frågan gäller både avfall som lämnas vid den fastighet där du bor och avfall som lämnas vid t.ex. återvinningscentraler, återvinningsstationer, apotek och vid butiker i kommunen. "Vanliga soppåsen som läggs i sopkärlet Förpackningar och tidningar Trädgårdsavfall Grovavfall (t.ex. soffa, bord, cykel) Vitvaror (t.ex. kylskåp, frys, spis) Glödlampor och lågenergilampor Batterier Övrigt elavfall (t.ex. TV, dator, dammsugare, elvisp) Läkemedel (t.ex. överblivna tabletter, mediciner) Övrigt farligt avfall (t.ex. färgrester, kemikalier, olja) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% () Mycket svårt (2) (3) Varken eller (4) (5) Mycket enkelt Vet ej GfK 203 KSRR NKI 203 0

11 (Betyg 4 + betyg 5=Mycket enkelt) Q8. Hur enkelt tycker du att det är att lämna olika avfallstyper? Frågan gäller både avfall som lämnas vid den fastighet där du bor och avfall som lämnas vid t.ex. återvinningscentraler, återvinningsstationer, apotek och vid butiker i kommunen "Vanliga soppåsen Förpackningar /tidningar Trädgårdsavfall Grovavfall GfK 203 KSRR NKI 203 Vitvaror Glöd- & lågenergilampor Batterier Övrigt elavfall Läkemedel Total (n=607) Kalmar kommun (n=945) Nybro kommun (n=340) Torsås kommun (n=23) Mörbylånga kommun (n=99) Övrigt farligt avfall

12 Q9. Har du någon gång de senaste 2 månaderna besökt KSRR:s återvinningscentraler? Total (n=607) 78 2 Kalmar kommun (n=945) Nybro kommun (n=340) Torsås kommun (n=23) 8 8 Mörbylånga kommun (n=99) 88 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Ja Nej Vet ej GfK 203 KSRR NKI 203 2

13 Q0. Hur ofta besöker du någon av KSRR:s återvinningscentraler? Total (n=259) Kalmar kommun (n=72) Nybro kommun (n=263) Torsås kommun (n=00) Mörbylånga kommun (n=75) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Varje vecka Varannan vecka En gång i månaden Varannan månad En gång i kvartalet En gång per halvår En gång per år Vet ej GfK 203 KSRR NKI 203 3

14 Q. Vilket bemötande får du av personalen vid KSRR:s återvinningscentraler? Total (n=259) Kalmar kommun (n=72) Nybro kommun (n=263) Torsås kommun (n=00) Mörbylånga kommun (n=75) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% () Mycket dåligt (2) Dåligt (3) Varken bra eller dåligt (4) Bra (5) Mycket bra Vet ej GfK 203 KSRR NKI 203 4

15 Q2. På vilket sätt skulle du vilja få information om avfallshantering i framtiden? Total (n=607) Kalmar kommun (n=945) Nybro kommun (n=340) Torsås kommun (n=23) Mörbylånga kommun (n=99) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Via faktura KSRR:s kundservice KSRR:s hemsida Besök på KSRR:s återvinningscentraler Genom TV/radio-reklam I annonser i lokaltidning Via Facebook eller andra sociala medier Annat: Vill ej ha någon information Vet ej GfK 203 KSRR NKI 203 Vid svar Annat se komplett listning i bilaga 5

16 Q3. Vet du vad som är farligt avfall, hur detta ska sorteras och var det kan lämnas? Total (n=607) Kalmar kommun (n=945) Nybro kommun (n=340) Torsås kommun (n=23) Mörbylånga kommun (n=99) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Ja, jag vet vad som är farligt avfall, hur det ska sorteras och var det kan lämnas Ja, jag vet vad som är farligt avfall men är osäker på hur det ska sorteras och var det kan lämnas Ja, jag vet vad som är farligt avfall, hur det ska sorteras men är säker på var det kan lämnas Nej GfK 203 KSRR NKI 203 6

17 Q4. Lämnar ditt hushåll farligt avfall till KSRR:s insamling? Total (n=607) Kalmar kommun (n=945) Nybro kommun (n=340) Torsås kommun (n=23) Mörbylånga kommun (n=99) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Ja Nej Vet ej GfK 203 KSRR NKI 203 7

18 Q5. Vilket insamlingssystem för farligt avfall föredrar du? Total (n=607) Kalmar kommun (n=945) Nybro kommun (n=340) Torsås kommun (n=23) Mörbylånga kommun (n=99) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Avlämning i särskilt utrymme/byggnad inom ditt bostadsområde Avlämning till insamlingsbil enligt fastställd turlista Avlämning vid återvinningscentraler Annat Vet ej GfK 203 KSRR NKI 203 8

19 Q6. Vet du vad som är elavfall, hur detta skall sorteras och var det kan lämnas? Total (n=607) Kalmar kommun (n=945) Nybro kommun (n=340) Torsås kommun (n=23) Mörbylånga kommun (n=99) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Ja, jag vet vad som är elavfall, hur det ska sorteras och var det kan lämnas Ja, jag vet vad som är elavfall men är osäker på hur det ska sorteras och var det kan lämnas Ja, jag vet vad som är elavfall, hur det ska sorteras men är osäker på var det kan lämnas Nej GfK 203 KSRR NKI 203 9

20 Q7. Lämnar ditt hushåll elavfall till insamling? Total (n=607) 86 3 Kalmar kommun (n=945) 84 5 Nybro kommun (n=340) 88 Torsås kommun (n=23) Mörbylånga kommun (n=99) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Ja Nej Vet ej GfK 203 KSRR NKI

21 Q8. Vilket insamlingssystem för elavfall föredrar du? Total (n=607) Kalmar kommun (n=945) Nybro kommun (n=340) Torsås kommun (n=23) Mörbylånga kommun (n=99) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Avlämning i särskilt utrymme/byggnad inom ditt bostadsområde Avlämning till insamlingsbil enligt fastställd turlista Avlämning vid återvinningscentraler Avlämning vid butik Annat Vet ej GfK 203 KSRR NKI 203 2

22 Q9. Vet du hur din konsumtion av varor påverkar miljön? Total (n=607) Kalmar kommun (n=945) Nybro kommun (n=340) Torsås kommun (n=23) Mörbylånga kommun (n=99) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Ja Nej Vet ej GfK 203 KSRR NKI

23 Q20. Brukar du/ditt hushåll. köpa begagnade varor 6 39 sälja begagnade varor 49 5 skänka begagnade varor % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Ja Nej Vet ej GfK 203 KSRR NKI

24 (Ja) Q20. Brukar du/ditt hushåll Total (n=607) Kalmar kommun (n=945) Nybro kommun (n=340) Torsås kommun (n=23) 0 Mörbylånga kommun (n=99) köpa beg varor sälja beg varor skänka beg varor GfK 203 KSRR NKI

25 Q2. Hur ofta köper du begagnade varor säljer du begagnade varor skänker du begagnade varor (Torsås 7%) 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Varje månad Varannan månad Var tredje månad Mera sällan än var tredje månad Vet ej GfK 203 KSRR NKI

26 Q22. Kommer du att sortera ut matavfall när insamlingen startar? Total (n=607) Kalmar kommun (n=945) 84 5 Nybro kommun (n=340) Torsås kommun (n=23) Mörbylånga kommun (n=99) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Ja Nej Vet ej GfK 203 KSRR NKI

27 Q23. Varför kommer du inte att sortera ut ditt matavfall? Total (n=259) Kalmar kommun (n=0) Nybro kommun (n=84) Torsås kommun (n=33) Mörbylånga kommun (n=4) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Komposterar själv mitt matavfall Har så lite Jobbigt hålla på med Lathet Bryr mig inte Svårt veta hur man gör/svårt sortera Annat: Vet ej Vid svar Annat se komplett listning i bilaga GfK 203 KSRR NKI

28 Q24. Är det något annat som du vill framföra till KSRR beträffande avfallshanteringen i kommunen? Kalmar kommun Allt fungerar som väntat. De bör fortsätta med sitt goda arbete. Att det är dyrt. Det fungerar som det ska att inte alla sorterar sitt avfall och att man borde ha en kontroll på detta Att hämtlistorna borde skickas ut som tidigare med fakturan. Bättre öppettider vid insamlingsstationerna - senare och/eller mer helgöppet. De borde lägga ut turlistan för avhämtning på hemsidan, tydligt Flytta på tegelvikens återvinningscentral och lägga den utanför stan så att den inte ligger vid ett bostadsområde. För nära. Gör ett fantastiskt arbete och är alltid trevliga insamling av julgranar, mindre återvinningsstationer, har funnits tidigare. Konstigt att de har gått tillbaka med att ha en extra sopgubbe som åker med där bak Skötseln på återvinningcentralernar har blivit bättre det senaste halvåret. vill betala per kilo skräp man lämnar. Detta hade ökat sorteringsgraden. Nybro kommun Att man borde ha ungefär något i stil med det gamla systemet att man betalar efter vikt så att man betalar efter ett visst kilo. Och att man kan få möjlighet att får hem sopkärl så att man kan sortera bättre hemma. Bra initiativ med grön påse för matavfall. Bättre öppettider på återvinningscentralen i Nybra, öppna tidigare än kl.. Det blir dyrare och dyrare, det är inte bra. Måste se till att de blir billigare för konsumenten. Måste ha något genomtänkt som håller i flera år. Fokus skall vara på avfallshanteringen och ej vad gäller begagnade ting. Jag sorterar gärna ut matavfall men jag vill INTE betala mer för det. Vill förtydliga detta. Öppettiderna på återvinningscentralerna kan bli ännu bättre. Öppna gamla återvinningsanläggningar För komplett listning se bilaga GfK 203 KSRR NKI

29 Q24. Är det något annat som du vill framföra till KSRR beträffande avfallshanteringen i kommunen? Torsås kommun Att man ska få bättre information om avlämning av sopor Att vi får köra mycket sopor innan. Det har inte synts på räkningen. Sämre service en innan och det borde ändrats!! Och då får vi får köra sakerna själva. De har tjänat på det företaget men vi har bara förlorat på det. Extratunnan som fanns tidigare med behållare för olika typer av avfall som glas, tidningar, mat mm borde återinföras. Man var mer noga med sorteringen då. Ifrågasätter att folk från hela kommunen, att de ska ligga å köra flera mil till en återvinningscentral, jag ser inte miljönvinsten, utsläpp blir det ju. Tycker det var bättre när man kom i sopbilen och tömde hushålls kärl. Återinför detta! Skulle vilja ha en årsplan på hämtning och tömning av soptunnor, slippa gå in på hemsidan och leta upp (krångligt). Vi hade ett separat kärl för kompost, tanken är ju bra. Jag tror inte på konceptet att blanda soporna. Risk att påsarna går sönder. Mörbylånga kommun Att kommunen ska kunna hämta trädgårdsavfall under sommaren. Bra att matavfallet ska samlas in. De borde öppna sina centraler före klockan.00. De borde öppna vid tiden istället. Det äldre systemet när soporna vägdes fungerade bättre. Det förekom inte lika mycket slarv. Folk var noggrannare med vad som slängdes. Hemsidan behöver uppdateras - hela områden saknas. Ta bort straffavgiften vid abonnemangsbyte. hoppas att ksrr övertar pappers o kartongdelen Tycker det är fel att man får betala 30 kr extra om man vill ha pappersfaktura Öppettider på återvinningscentralerna. Borde ha öppet längre, kvällar och helger. För komplett listning se bilaga GfK 203 KSRR NKI

30 Boende Inkomst hushållet Hushållsstorlek Utbildning Ålder Sysselsättning Kön Kommun Civilstånd Respondentprofil Kalmar Nybro Torsås Mörbylånga Man Kvinna 8-29 år år år år 76+ år pers 2 pers 3 pers 4 pers 5+ pers Friliggande villa Radhus, kedjehus Brf-lgh Hyresrätt Annan Gift/sammanboende Ensamstående Skild/separerad/ ända/änkeman Barn Egen företagare Förvärvsarbetande Arbetslös/sjukskriven Studerande Pensionerad Ej arbetande Förgymnasial Gymnasial Univ/Högskola EJ examen Univ/Högskola MED examen < kr/år kr/år kr/år > kr/år Vet ej/vill ej uppge GfK 203 KSRR NKI

31 Analys GfK 203 KSRR NKI 203 3

32 Svårare att sortera Enklare att sortera Förklaring - Strategisk analys (hävstångsanalys) Relativt större betydelse för nöjdhet Prioritet Hävstång Lönar sig mest att förbättra Prioritet 3 Bevaka Påverkar i låg grad helhetsbetyget Prioritet 2 Styrkor Behålla/förbättra ytterligare och kommunicera Prioritet 4 Hygienfaktor Behålla/Lönar sig inte att förbättra, får ej försämras! Genom att korsa de båda dimensionerna betydelse för nöjdhet med hur enkelt det är att sortera olika avfallstyper får vi ett fyrfältsdiagram där respektive bakomliggande faktor ligger utplottat i diagrammet. Beroende på placering i diagrammet tolkas och prioriteras åtgärderna (se figur). Relativt lägre betydelse för nöjdhet GfK 203 KSRR NKI

33 Lägre Betydelse för nöjdhet Högre KSRR - TOTAL Strategisk analys (hävstångsanalys) Q5-Hur nöjd är du på det hela taget med avfallshanteringen i kommunen? Q8-Hur enkelt du tycker att det är att lämna olika avfallstyper. Övrigt elavfall Trädgårdsavfall Glöd-/lågenergilampor Förpackningar/tidningar Övrigt farligt avfall Grovavfall Vitvaror Batterier Läkemedel Vanliga soppåsen Svårare Enkelhet Enklare GfK 203 KSRR NKI

34 Lägre Betydelse för nöjdhet Högre KSRR KALMAR KOMMUN Strategisk analys (hävstångsanalys) Strategisk analys (hävstångsanalys) Q5-Hur nöjd är du på det hela taget med avfallshanteringen i kommunen? Q8-Hur enkelt du tycker att det är att lämna olika avfallstyper. Trädgårdsavfall Övrigt elavfall Vitvaror Förpackningar/tidningar Grovavfall Övrigt farligt avfall Batterier Glöd-/lågenergilampor Läkemedel Vanliga soppåsen Svårare Enkelhet Enklare GfK 203 KSRR NKI

35 Lägre Betydelse för nöjdhet Högre KSRR NYBRO KOMMUN Strategisk analys (hävstångsanalys) Strategisk analys (hävstångsanalys) Q5-Hur nöjd är du på det hela taget med avfallshanteringen i kommunen? Q8-Hur enkelt du tycker att det är att lämna olika avfallstyper. Förpackningar/tidningar Övrigt farligt avfall Glöd-/lågenergilampor Vanliga soppåsen Trädgårdsavfall Övrigt elavfall Vitvaror Grovavfall Läkemedel Batterier Svårare Enkelhet Enklare GfK 203 KSRR NKI

36 Lägre Betydelse för nöjdhet Högre KSRR TORSÅS KOMMUN Strategisk analys (hävstångsanalys) Strategisk analys (hävstångsanalys) Q5-Hur nöjd är du på det hela taget med avfallshanteringen i kommunen? Q8-Hur enkelt du tycker att det är att lämna olika avfallstyper. Glöd-/lågenergilampor Övrigt elavfall Trädgårdsavfall Vanliga soppåsen Övrigt farligt avfall Förpackningar/tidningar Batterier Vitvaror Grovavfall Läkemedel Svårare Enkelhet Enklare GfK 203 KSRR NKI

37 Lägre Betydelse för nöjdhet Högre KSRR MÖRBYLÅNGA KOMMUN Strategisk analys (hävstångsanalys) Strategisk analys (hävstångsanalys) Q5-Hur nöjd är du på det hela taget med avfallshanteringen i kommunen? Q8-Hur enkelt du tycker att det är att lämna olika avfallstyper. Förpackningar/tidningar Övrigt farligt avfall Glöd-/lågenergilampor Vanliga soppåsen Trädgårdsavfall Övrigt elavfall Vitvaror Grovavfall Läkemedel Batterier Svårare Enkelhet Enklare GfK 203 KSRR NKI

38 Sammanfattning GfK 203 KSRR NKI

39 Sammanfattning :2 Vanligast insamlingsplats för hushållsavfall i fastigheten där man bor är egen behållare 54% följt av sophus -skåp rum MED hämtningar av förpackningar och tidningar 30%. Kalmar har en lägre andel egna behållare 40% och istället större andel sophus MED tömning av förpackningar och tidningar 44%. Förtroendet för KSRR:s avfallshantering är relativt högt där 69% har ett ganska eller mycket stort förtroende. Invånare i Kalmar och Mörbylånga har högst förtroende 75% medan Nybro har 57% och Torsås kommun 53% med ganska och eller mycket stort förtroende för KSRR:s avfallshantering. Totalt sett är 68% nöjda med sin avfallshantering inom kommunen. Boende i Nybro och Torsås kommun har något lägre betyg med 6 av 0 nöjda medan Kalmar och Mörbylånga har med drygt 7 av 0 nöjda. Främsta orsaker vid missnöje är att avfall hämtas för sällan, illaluktande avfall och/eller överfulla behållare följt av kostnaden samt för få återvinningscentraler. 6 av 0 är inte beredda att betala mer för avfallshanteringen även om servicen ökade. Kalmar och Nybros kommuninvånare kan dock i högre grad tänka sig ökade kostnader än boende i de båda andra kommunerna. Hela 8 av 0 anser det vara mycket enkelt att lämna olika avfallstyper. Skillnaderna mellan avfallstyperna är mycket små. Övrigt elavfall (t ex. TV, datorer, damsugare etc) har störst andel (om än liten) som anser detta avfall mycket svårt att lämna, 2%. Boende i Mörbylånga och Nybro kommun anser det generellt sett enklast att lämna olika avfallstyper. 8 av 0 har de senaste 2 månaderna besökt någon KSRR återvinningscentral. Störst andel 9 av 0 finner vi i Mörbylånga. Cirka hälften av respondenterna besöker en återvinningscentral minst varannan månad. Endast av 0 besöker en återvinningscentral så sällan som en gång per år. Hela 9 av 0 av de som besökt en KSRR återvinningscentral anser att man får ett bra bemötande av personalen. Mörbylångas personal får bäst omdöme. Störst andel önskar erhålla information om avfallshanteringen via hemsidan 43% följt av annonser i lokaltidningen 34% och via fakturan 28%. 4% vill ej ha någon information alls. GfK 203 KSRR NKI

40 Sammanfattning 2:2 Farligt avfall. 0% anser sig inte veta vad som är farligt avfall och hur detta ska sorteras, hanteras. 2% vet vad farligt avfall är men är osäkra på hur det sorteras och var det kan lämnas medan hela 74% vet vad farligt avfall är, hur det sorteras och kan lämnas. 8 av 0 lämnar farligt avfall till KSRR:s insamling. Störst andel har Mörbylånga med sina 84% och lägst har Kalmar med sina 74%. Störst andel föredrar att lämna farligt avfall via egen avlämning vid återvinningscentral 66% följt av inlämning vid särskilt utrymme/byggnad inom bostadsområdet 9% och avlämning via insamlingsbil enligt fastställd turlista 3%. Elavfall. 7% anser sig inte veta vad som är elavfall och hur detta ska sorteras, hanteras. 8% vet vad elavfall är men är osäkra på hur det sorteras och var det kan lämnas medan hela 82% vet vad elavfall är, hur det sorteras och kan lämnas. Knappt 9 av 0 lämnar elavfall till KSRR:s insamling. Störst andel har Mörbylånga med sina 93% och lägst har Kalmar med sina 84%. Störst andel föredrar att lämna elavfall via egen avlämning vid återvinningscentral 65% följt av inlämning vid särskilt utrymme/byggnad inom bostadsområdet 8% och avlämning via insamlingsbil enligt fastställd turlista 0%. 7 av 0 anser sig veta hur deras konsumtion påverkar miljön. Inga direkt signifikanta skillnader mellan kommunerna kan påvisas. Gällande begagnade varor skänker 84%, köper 6% och säljer 49% dessa. 36% köper begagnade varor åtminstone en gång i kvartalet följt av säljer 27% och skänker 23% med samma frekvens. 8 av 0 säger sig komma att sortera matavfall när insamlingen startar. Störst andel har Kalmar 84% och lägst andel Torsås kommun med sina 67% som kommer att sortera sitt matavfall. Största skälet bland de som inte kommer sortera sitt matavfall är att man själv komposterar sitt matavfall 4% (62% för Torsås kommun). Enligt hävstångsanalysen anser kunderna det relativt enkelt att sortera den vanliga soppåsen samt förpackningar/tidningar följt av batterier. Den faktor som har störst betydelse för ökad nöjdhet är förenkling av hanteringen av övrigt elavfall, trädgårdsavfall samt glöd-/lågenergilampor medan hanteringen av läkemedel har den lägsta relativa betydelsen för ökad nöjdhet totalt sett. Att förbättra hanteringen av den vanliga soppåsen ytterligare lönar sig därför i lägre grad än att fokusera på övrigt elavfall enligt analysen. GfK 203 KSRR NKI

41 20555 Listning av öppna svar KSRR, 203 Q6. Varför är du missnöjd med avfallshanteringen? Vid svar annat: Kalmar kommun: Att man måste skotta vid platsen, annars hämtar de inte soporna. Borde finnas fler stationer närmare Brist på sorteringsmöjligheter. det borde finnas kompostering Det har fortfarande de kommunala myndigheter. Det är så långt avstånd, det kunde bättras om man nu ska sortera. för det är det ni vill! Dålig information om när det hämtas osv Dålig kommunikation med KSRR, man får aldrig tag på dem via deras kundservice och när man väl gör det får man inte svar på det man frågar! dåliga kompostmöjligheter för mycket svågerpolitik inom detta För små hål i kontainarna, längre öppettider går inte att sortera soporna hemma KSRR som organisation verkar vara problemfylld. Intrycket är åtminstonde att ledningen tar underliga beslut och att allting inte fungerar perfekt. Luckorna är för små i behållarna så att man inte får plats med soporna, inte smidigt så då struntar man i det Man borde ha kompostering. Matavfall separeras inte människor som är säsongboende är påverkade så sätt att det inte stämmer med när soporna hämtas med den tid de betalar för när soporna skall hämtas. Omodernt system vad gäller sophantering och sortering. Skitigt och för små hål. Vid Tegelviken är det krångligt att slänga papper, glas och plast. För små hål helt enkelt vid avfallsanläggningen. Vill kunna slänga mer saker vid bostaden, för små håll i behållarna på sopstationerna Vill kunna sortera mer saker, och vill ha närmare till återvinningsstationerna Nybro kommun: de har startat med 2 personer i bilarna istället för en de tog bort stationerna på landet. De väger inte soporna längre. Det var bättre när kommunen skötte det. För långt att åka nu och informerade inte innan dom tog bort den som låg nära förut vädge de soporna Man borde få betala efter vikt man slänger. tror inte på de upphandlingar de har gjort. Innan vägde de soporna. Innan sorterades mer. Nu slängs allt i samma behållare. ÖVERBEMANNADE Torsås kommun: alltid fullt på sorteringsplatsena på återvinningscentralerna brist på sorterings platser hemma, måste köra till återvinningcentral De tog bort möjligheten att lämna det sorterade som fanns tidigare och nu måste man åka själv väldigt långt. vilke ahr gjort att man slutat sortera. Det finns inget alternativ för kompostavfall, det får de gärna fixa. Det var bättre förr för att man höll isär det mer. Det var bättre tidigare när kommunen skötte det. Då kunde man sortera avfallet hemma och de kom och hämtade det, så skulle jag vilja ha det igen. drivs av klantar, politiker istället för kompetent personal funkade bättre förr när kommunen hade det för få sorteringsmöjligher i soprummen Försämrade möjligheter att källsortera jämfört med tidigare Längden insamlingsplatser Mycket sopor som samlas på hög. måste köra långt och lämna avfallet till torsår, slapp detta tidigare, måste köra till återvinningcentral Tillbaka till det gamla med hämtning av allt vid huset Var bättre förr Var bättre med kommunen. Kommunen hämtade det vid dörren. Mörbylånga kommun: Det var bättre när man vägde soporna. Då var man mer aktsam och medveten. Stökigt eftersom människor slarvar med vad och hur de lämnar saker vid stationerna inne i stan. väger inte soporna längre

42 20555 Listning av öppna svar KSRR, 203 Q2. På vilket sätt skulle du vilja få information om avfallshantering i framtiden? Kalmar kommun: Anslagstavla i trappan på hyreshus Bostadsrättsföreningen brev Brev hem brev hem Brev hemskickat Brev i brevlådan. Brev som skickas hem! Brev utskick brev/utskick Brevform brevlåda brevlåda brevlådan Brevlådan Brevlådan Brevutskick Brevutskick Brevutskick Brevutskick eller lapp på tunnan. broschyr Broschyr Broschyr. Broschyr. broschyrer Broschyrer/Anslagstavlor i soprummet. broshyr Broshyr i brevlådan Broshyrer bättre skyltning på station deras hemsida Det är ok sopm det är Direkt hemskick av broschyrer i brevlådan. Direkt reklam i brevlådan. direktreklam direktutskick direktutskick direktutskick direkutskick adress En broschyr! en broshyr EN LISTA HEMMA En uppdaterad katalog i brevlådan epost epost E-post E-post med information. Ett blad i brevlådan Ett blad i brevlådan Ett brev med information. ett litet prospekt finns information i sophuset, är nöjd med det flygblad Folder i brevlådan. Fortsätt med en informationsblad som läggs i brevlådan Fortsätta utskick i brevform Få information med post. Får hemskickat brev med ALLA info Genim hemskickat info blad Genom hyresvärden genom utskick genom utskick är bra Gärna ett utskick helst per post men går även via internet Hemskick av folder med information. Hemskickat på posten Hemutskick i brevlådan I brevlådan I brevlådan I brevlådan I pappersform via Posten! Inte via faktura, för om man betalar med autogiro så säger det sig självt att det inte fungerar då. I vanliga postlådan Iformationsblad/folder via posten. Inbjudan till studiebesök. info blad info blad info blad att hänga upp på väggen Info från KSRR via mail om någonting händer Info till skolbarnen Information i brevlådan. Information i brevlådan. Information i miljöhus - gärna på fler språk Information i sophuset (anslagstavla). Information per post. Information på post. Information via post Information via SMS. Information vid soprummen, alternativt informationslappar i brevlådan då alla inte har tillgång till dator. Informationen borde ges ut eller framgå på återvinningscentralerna. Det räcker med att det finns information att tillgå på återvinningscentralerna. Informationen bör skickas ut via mejl. Informationsblad med posten. Informationsblad. Informationsbroschyr man får hem Informationsfolder med bild och text. Skickad hem till folk och tillgänglig på allmänna platser. Informationsfolder som skickas med posten. Informationsutskick via posten. kombination via hemsdian och nyheter i lokalpressen. Sociala medier kan även vara bra. lapp i brevlådan Lapp i brevlådan en gång om året Lokal infromation genom blad som skickas ut. mail Mail Mail utskick med information. Meddelande hem i brevlådan Mejl Mejl Mejl och brevutskick om man får hem ett blad papper Papper i brevlådan Papper i brevlådan pappersmässigt på något sätt så ja kan ha det kvar post POST post post post brev posten på olika språk på papper Separat information i brevlådan. Skicka hem en informativ broschyr Skicka ut broschyrer. En års broschyr. Skicka ut ett informationsblad. skicka ut med post Skicka ut när dem hämtar sopporna.