Annica Bray vill påverka samhället och näringslivet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Annica Bray vill påverka samhället och näringslivet"

Transkript

1 N R 3 M A J TEMA: ENERGI & MILJÖ deklarationstips Bottenviksbågen vill ha gränslöst engagemang nenet söker utökat samarbete med företag paragon visar vägen till ökad lönsamhet Småföretagen är ryggraden Annica Bray vill påverka samhället och näringslivet D I N R E G I O N A L A A F F Ä R S T I D N I N G F Ö R N O R R A S V E R I G E

2 F A N T A S T I S K A K A L I X Foto: AndreAs norin

3 C H E F R E D A K T Ö R R e i n h o l d A n d e f o r s Det är koldioxiden som är mänsklighetens hot Det finns klimatforskare som är rädda för att hela ekosystemet kan kantra. En snabb uppvärmning tinar inte bara glaciärerna vid polerna, ett större hot är om tjälen i tundrorna på norra halvklotet tinar och frigör koldioxid. Dessa utsläpp kan inte våra ringa sparåtgärder inom transportsektorn och energihushållning kompensera. Astronauten Christer Fuglesang uttryckte sig så här när han såg jorden från rymden: När jag tittade mot horisonten och såg solen gå upp över den mörka jorden, då var det lätt att inse hur väldigt tunn den blå atmosfären är. Den är vår livssfär och det är bäst att vi skyddar den. Vår största tekniska utmaning de närmaste åren är tveklöst att ersätta bensin och diesel till transportoch energisektorn. Det är den åtgärd där vi snabbast ser en radikal förbättring. Med andra ord, det spelar visst roll att DU redan idag funderar på hur DU själv kan bidra till ett bättre klimat. Utan bilen stannar Sverige! Det är en slogan som vi känner till. Utan åkerierna stannar Sverige! Det är en annan slogan som transportnäringen ligger bakom. Etanol och biodiesel fokuserar forskarna på för att i första hand ersätta de fossila bränslena, i andra hand biometan eller biogas. Idag använder vi i världen 82 miljoner fat olja per dag. Ett fat rymmer 159 liter. År 2015 beräknas vi använda 120 miljoner fat olja per dag, om vi inte drastiskt förändrar användningen av fossila bränslen. Den 15 april kablades nyheten ut över världen att man till havs utanför Brasilien hade hittat den förmodligen största oljefyndigheten i världen som upptäckts de senaste 30 åren. Fyndigheten ligger i närheten av oljefältet Topi, som upptäcktes så sent som i november i fjol, ett fält som beräknas innehålla cirka miljoner fat. Med tanke på att världens konsumtion av olja uppgår till 82 miljoner fat per dag så skulle oljefältet Topi endast räcka i 412 dagar!!! Det nya oljefältet beräknas vara fem gånger större men det löser inte peak oil-problematiken i världen. När oljan drastiskt minskar, då är det för sent att ställa om till energiproduktion med nya energiråvaror. De stora nya oljefyndigheternas begränsade livslängd ställer även världens oljeberoende på sin spets, industriländerna är fast i en kletig svart sörja som är på upphällningen och som dramatiskt skadar vårt klimat. När oljetillgångarna minskar ökar dessutom priset. Det har vi sett senaste året. I mars nådde oljepriset 111,23 dollar per fat och det är en lodrät raket prismässigt. Oljan kan snart bli så dyr så folk har lika inte råd att köpa den. I Sverige använder industrin framför allt el men utländsk industri kör fortfarande stor andel av sin energi- och elproduktion från svartosande kraftvärmeverk. Världens miljö är ett globalt problem. Det som kommer från skorstenarna i våra grannländer faller ner med nederbörden här hos oss, speciellt i stråk som följer de mest förhärskande vindarna. Västeuropas smutsiga industrier dumpar mycket skit, speciellt försurande nedfall, över det svenska landskapet. Det är ingen munter läsning. Innehåll 3.08 Tema: Miljö & Energi Koldioxid - mänsklighetens hot 6 Transportstöd till norr 8 Energi ger regionala möjligheter 12 Gränslös satsning på energi 14 Paragon visar vägen 18 Annica Bray engagerar sig aktivt 22 Dags att sälja företaget? 24 Enkelspåriga nyheter 27 Fastighetsägarnas miljöansvar 30 Småföretagen är ryggraden 31 Garanteras företagare trygghet? 32 Deklarationstips i sista stund... NÄRINGSLIV I NORR MAJ 2008

4 Exklusiva presenter N Ä R I N G S L I V I N O R R Presentfabriken.se erbjuder exklusiva och spännande produkter från särskilt utvalda tillverkare. Vår affärsidé är att tillhandahålla produkter från producenter med erkänt hög kvalitet. Alla våra produkter levereras i presentförpackningar med en extra omtanke. Näringsliv i Norr ägs och ges ut av Online Media Publishing AB Nystadens Företagscentrum, Kalix. Ansvarig utgivare: Magnus Sjöberg, , Chefredaktör: Reinhold Andefors/Ord & Bild i Norr, , Medarbetare: Stefan Bohm, Pether Nordblad/Företagarna, Sverker Bergdahl/Deloitte, Magnus Ericsson/ Kaiding, Charlotta Wadenbrant, Kasper Dudzik, Trond Joelsson. Marknad: vx. Redaktion, Grafisk form, Layout: Björn Palovaara, , (Nu åker jag till Bolivia!!) Omslagsfoto: Reinhold Andefors Tryck: GTC Print, Luleå. Upplaga: ca ex. Adresskälla: Statistiska Centralbyrån (SCB) Adressändring: Distribution: Gratis till företag i Norrbotten och Västerbotten. Annonsreklamationer ska för att beaktas göras inom tio dagar från utgivningsdagen. Redaktionen ansvarar inte för icke beställt material. Citera oss gärna men ange källan. Gå in på och gör din beställning...

5 Deloitte your game. Det ligger mycket träning, kompetens, strategiskt tänkande och lagspel bakom ett framgångsrikt basketlag. Lite som vi på Deloitte. Fast vi befinner oss oftast på en annan arena. Kontakta oss gärna på och låt oss veta vilket stöd du behöver. Kontor nära dig: Luleå Box 948, Luleå. Besöksadress: Timmermansgatan 16. Tfn Piteå Storgatan 63 B, Piteå. Tfn Deloitte är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med medarbetare på ett trettiotal orter över hela landet. Vi är verksamma inom revision, skatt, riskhantering, finansiell rådgivning, managementkonsulting, implementering av verksamhetssystem och outsourcing av ekonomifunktioner. För mer information, besök Med Deloitte avses Deloitte AB och dess dotterbolag. Deloitte är det svenska bolaget inom Deloitte Touche Tohmatsu. Deloitte Touche Tohmatsu är en schweizisk juridisk person och varje nationellt bolag är en separat och oberoende juridisk person inom respektive jurisdiktion. Frida Grahn hjälper oss vid våra kontor i Luleå och Piteå.

6 i k o r t h e t Klartecken för tillverkning av biodiesel PITEÅ. Miljödomstolen i Umeå gav i månadsskiftet klartecken för en biodieselfabrik i Piteå. Fantastiskt glädjande, vi har väntat länge på det här beslutet, säger Sunpines tf vd Magnus Wikman. Bakom satsningen att för första gången utvinna biodiesel ur biprodukten tallolja står kemisten Lars Stigsson och det lokala företaget Sunpine AB, som redan i december 2006 lämnade in en tillståndsansökan. Tillståndet gäller ton biodiesel per år, vilket motsvarar cirka 100 miljoner liter, i en produktionsanläggning på Haraholmen. I praktiken betyder beviljandet att finansieringen nu kan slutföras. I sommar börjar vi bygga anläggningen, och senhösten 2009 räknar vi med att vara igång med produktionen, säger Wikman. Den totala kostnaden väntas uppgå till en kvarts miljard kronor och generera ett tjugotal nya jobb. Norrlandsfonden står som medfinansiär. Fyra intresserade av att bygga bad i Umeå UMEÅ. Fyra fastighetsföretag är intresserade av att bygga badhuset samt utveckla kvarteret Mimer i centrala Umeå. Hockeystjärnan Peter Forsberg och hans affärsbolag Forspro är en av intressenterna. Innan den 15 maj ska de företag som vill gå vidare presentera ett förslag i grova drag för kommunen. De fyra som är intresserade av att gå vidare är Norrvidden, Diös tillsammans med Leisure Jones som ligger bakom Aquaarenan i Holmsund, Balticgruppen och Lerstenen i samarbete med Forspro. Kommunen hoppas kunna välja ett förslag att arbeta vidare med innan årets slut. Mer stöd till transporter från nordligaste länen NORRLAND. Det blir ytterligare 50 miljoner kronor som ska användas för transportbidrag till företag i de fyra nordligaste länen. Det berättade näringsminister Maud Olofsson vid ett möte i Umeå nyligen. du blir Hur du blir framgångsrik. Det är glädjande att näringslivet i de fyra nordligaste länen haft en hög tillväxt de senaste åren. Därför är det angeläget för regeringen att skapa gynnsamma förutsättningar som stödjer en fortsatt god utveckling. Transportbidraget är en enkel, viktig och träffsäker åtgärd för att reducera företagens kostnader och avståndsnackdelar, säger Maud Olofsson. Under 2008 finns en halv miljard i transportbidrag. Vill du nå framgång med ditt företag? Vi erbjuder dig ett professionellt ansikte utåt genom att ta fram logotyp, grafisk profil, säljmaterial m.m. Vare sig ditt företag är litet eller stort så kan vi hjälpa dig att synas. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa. Mediabyrå NÄRINGSLIV I NORR MAJ 2008

7 Deloitte your business. Vi säkerställer långsiktig tillväxt Vilka företag växer långsiktigt? Vilka klarar att bevara sin kärna, men samtidigt utvecklas? De som jobbar med Deloitte. Vi hjälper våra kunder att skapa och skydda värden, på en och samma gång. Vilka behov du än har, kan vi möta dem. Oavsett vilken bransch du befinner dig i har vi kompetensen och erfarenheten att erbjuda lösningar utöver det vanliga. Från revision och redovisningsfrågor, skatterådgivning och finansiell rådgivning, till ägarförändringar, managementkonsulting och implementering av verksamhetssystem. Skellefteå S:a Järnvägsgatan 49B, Box Skellefteå Telefon: Umeå Kungsgatan 80, Box Umeå Telefon: Dorotea Storgatan Dorotea Telefon: Anders Hettinger, kontorschef Skellefteå och Anders Rinzén, kontorschef Umeå. Nybyggnader Om- och tillbyggnader Reparationer Fönsterbyten Mattläggning, målning, kakel och klinkers Verkstadsvägen 4, ÖVERTORNEÅ, Peter H, Peter L

8 Jag hoppas att fler företagare får upp ögonen för vilka möjligheter som finns med att satsa på energieffektivisering och förnyelsebar energi, säger Sabine Mayer, kontorschef i Luleå för North Sweden. Västerbotten kommer inom kort att få en snarlik verksamhet som vi har genom Norrbottens Energikontor, siar VD Fred Nordström. Vi är i färd med att starta ett nytt projekt som följer upp det framgångsrika projektet Energieffektivt företagande i Norrbotten, berättar projektledaren Tord Pettersson på Norrbottens Energikontor. Vi har stora regionala möjligheter att klara vår egen energiförsörjning TEXT & FOTO: REINHOLD ANDEFORS NORTH SWEDEN. En större klimatoch miljömedvetenhet bidrar till att vi idag är mer intresserade att se över vår egen energianvändning, speciellt när det gäller användningen av el och fossila bränslen. Frågor som rör energi kommer att vara aktuella för oss under lång tid framöver, säger Sabine Mayer, kontorschef för North Swedens kontor i Luleå. Norrbotten och Västerbotten finns fysiskt i Bryssel med sitt kontor, ett kontor som på plats bevakar vad som är aktuellt på EUarenan. Vi kommer oftast tidigt in i processerna, innan det blir skarp politik, säger Sabine Mayer, som tillsammans med samarbetspartners på hemmaplan är med och påverkar politiken till nytta för samhällets och företagandets utveckling i norra Sverige. Inge Andersson är chef för North Sweden och den som ansvarar för verksamheten på Brysselkontoret, Sabine Mayer är ansvarig för verksamheten på hemmakontoret i Luleå och Mats Falck har samma funktion i Umeå. Ett allt viktigare arbetsområde för North Sweden har blivit att bevaka små och medelstora företags situation, för att tillvarata de möjligheter som EU-medlemskapet ger. Det har kommissionen sammanfattat i den nyligen framtagna rapporten Small Business Act där kommissionen belyser olika initiativ till att reducera regleringsbördor, tillhandahålla finansiella resurser och hjälpa företagen att möta utmaningar som globaliseringen och klimatförändringar medför. Syftet är att främja tillväxt och öka möjligheterna att skapa arbetstillfällen i den europeiska ekonomin. Stimulerar branscher Vidare har EU-kommissionen pekat ut e-hälsa, förnybar energi, skyddande textilier, hållbart byggande, återvinning av sopor och biobaserade produkter som strategiska branschområden. Det handlar om att skapa möjligheter för att företag i Europa ska bli globalt marknadsledande. Den hetaste frågan i Europa just nu är energi. Vi tittar nu på det klimatpaket som kom i januari och för vår del handlar det mycket om förnyelsebar energi och energieffektivisering, områden som stöds av de båda länens tillväxtstrategier, särskilt lyfter vi skogens roll och ett bibehållet biobränslemål om tio procent år 2020, säger Sabine Mayer. Hon hoppas att näringslivet och företagarna tar chansen att utveckla energismarta system och produkter. Ansökningsprocessen i den nya programperioden har precis kommit igång. De första Mål 2-ansökningarna stämplades in på Nutek under hösten och beslutsprocessen är i full gång, upplyser Sabine Mayer. Krattar manegen Information om vilka projekt som beviljats stöd och information om projekten läggs fortlöpande ut på Nuteks hemsida. Inom energiområdet finns också möjligheter till stöd inom EUs ramprogram för forskning och utveckling samt inom IEE-programmet (Intelligent Energy Europé). Det finns många vägar att gå för att se över den egna energisituationen. Ett sätt är att ta kontakt med en kommunal energirådgivare eller en konsult som fungerar som energirådgivare. I Norrbotten är Norrbottens Energikontor en naturlig samarbetspartner, hänvisar Sabine. North Sweden håller sig i bakgrunden, krattar manegen åt aktörerna på hemmaplan, visar vad som är möjligt och är länk gentemot EU-administrationen. Fred Nordström och Tord Pettersson på Norrbottens Energikontor (Nenet) har noterat att intresset ökar hos näringslivet att jobba med energifrågor. Lyckades förena Det är glädjande, säger Tord, det verkar finnas en tillväxtpotential att jobba med energieffektivisering i den egna verksamheten samtidigt som intresset ökar för småskalig 8 NÄRINGSLIV I NORR MAJ 2008

9 FAKTA/NORTH SWEDEN The European Office for the counties of Norrbotten and Västerbotten förnyelsebar energiproduktion. Tord Petterson var projektledare för Energieffektivt företagande i Norrbotten, ett projekt som uppmärksammades på riksplanet. Vi lyckades med något helt unikt, på kort tid lyckades vi utbilda konsulter som kan hjälpa små och medelstora företag att se över sin energianvändning och samtidigt lyckades vi aktivera ett 80-tal företag varav 19 genomförde energikartläggningar av sina verksamheter och fastigheter. Det som var bra, anser han, var att man i projektet lyckades förena utbildning, rådgivning och energikartläggning. Av dem vi utbildade startade några eget företag som erbjuder små och medelstora företag energideklarationer, energikartläggningar och energieffektiviseringsåtgärder, tillägger Fred Nordström, VD för Norrbottens Energikontor. Några av de studerande fick till och med anställning i dessa företag. Satsa på biobränslen En sak som Tord vill få ut är att företagare och fastighetsägare bättre ska förstå att det finns en dubbel effekt med att investera tid och pengar i energieffektivisering. De som satsar på klimat- och energiförbättrande åtgärder gör dels en vinst i att effektivisera och förändra den egna energianvändningen, dels uppdaterar de sina egna kunskaper om produkter och tjänster inom området som gör att de bättre kan följa med utvecklingen och hålla koll på den framtida energianvändningen. För att göra bilden mer komplex i jakten på ett bättre klimat kan man ta in transporter och då inser alla att det finns, förutom ett bättre klimat, pengar att tjäna. Biobränslen hör framtiden till, är alla tre överens om. Energikontor i Västerbotten Fred och Tord är övertygade om att bensinstationerna kommer att ha en viktig roll i vårt framtida samhälle, inte bara som drivmedelsförsäljare utan även som serviceställe för att minska resandet och därmed bidra till klimatförbättringen. I Västerbotten finns ingen liknande organisation som Norrbottens Energikontor. Det skulle jag gärna se att det fanns, det skulle underlätta när vi ska kommunicera ut vad som händer inom energiområdet, säger Sabine. Vi har idag en del av vår verksamhet i Västerbotten där vi precis som i Norrbotten samlar de kommunala energirådgivarna för att utbyta information. Det pågår sedan en tid diskussioner om att bilda något liknande i Västerbotten, antingen att det bildas en egen organisation eller att vi i Norrbottens Energikontor öppnar en filial i Umeå, säger Fred Nordström, en fråga som representanter för landstinget och länsstyrelsen lägger energi på för att lösa. EU-kontoret North Sweden North Sweden European Office är Norrbottens och Västerbottens gemensamma EU-kontor. Syftet med verksamheten är att skapa förutsättningar för regionens företag, akademi och offentlig verksamhet att agera framgångsrikt på EU-arenan. North Sweden arbetar främst för att påverka och driva frågor som har betydelse för regionen i det europeiska samarbetet. Ett annat viktigt inslag är att stödja och uppmuntra regionens aktörer att ta del av EUs finansieringsmöjligheter för att utveckla den egna verksamheten. North Sweden etablerades i Bryssel 1997 som ett samverkansprojekt mellan länsstyrelserna, landstingen, kommunförbunden, Företagarna och handelskamrarna i Norrbotten och Västerbotten samt Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och Norrlandsfonden. Intressebevakning Många beslut som fattas inom EU påverkar utvecklingen i Norrbotten och Västerbotten. För att säkerställa att regionens intressen tillvaratas och beaktas arbetar North Sweden för att påverka EUs beslutsprocess. Det innebär att policyutveckling och ny lagstiftning på EUnivå bevakas och i ett tidigt skede förmedlas information om kommande förändringar till berörda aktörer i regionen. Därefter framförs regionens synpunkter och övrig information till relevanta institutioner i Bryssel. För att öka EUkompetensen på hemmaplan rapporterar North Sweden kontinuerligt om utvecklingen inom vissa prioriterade bevakningsområden. Prioriterade bevakningsområden Sammanhållningspolitik Forskning och innovation Informationssamhället Infrastruktur Jämställdhet Miljö Norra Europa och EU Näringslivsutveckling Norrbottens Energikontor (Nenet) Norrbottens Energikontor är ett av elva regionala energikontor i Sverige (drygt 300 inom EU). Kontoret startade sin verksamhet 1997 som ett treårigt EU-projekt med kommunförbundet och länsstyrelsen som medfinansiärer. NENET har därefter ombildats till aktiebolag med länets 14 kommuner som delägare. Projektet Energieffektivt företagande i Norrbotten finansierades av EU, länsstyrelsen, Norrbottens läns landsting och Energimyndigheten. NENET är oberoende, drivs med egen budget och styrelse utan vinstintresse och med Norrbottens bästa för ögonen. I enlighet med EUs direktiv ska NENET verka för ökad användning av förnybar energi samt energieffektiv och miljöanpassad teknik. NÄRINGSLIV I NORR MAJ 2008

10 EU-regio Arctica Finland, Norway and Sweden converge in a region of the future, EU-regio Arctica. We combine the best of today s modern technology with cultural heritage. Our cutting-edge expertise in space technology, mining engineering, minerals, IT, automotive testing and tourism is based on our natural conditions arctic temperatures, ice and snow and the Midnight Sun. Welcome to a region with unique prerequisites and opportunities.

11 Välkommen till Långforsen Fritidsby - Konferens - Camping Till Långforsen, Lappträsk, kan du komma för att ta det lugnt och koppla av i en naturskön miljö, ensam, med familjen eller med dina vänner. Du kan också förlägga en konferens med ert företag hos oss! I den natursköna miljön vid Långforsen står vår stora kåta med plats för 80 matgäster och 20 bäddar. Vi erbjuder flera alternativ till rekreation och aktiviteter Vi hjälper dig gärna med att arrangera hela konferensen. Har du egna förslag och önskemål så kan vi säkert hjälpa dig med dem. Luftvärmepumpen med Oslagbara fördelar Toppresultat i Konsumentverkets test. 6 års försäkring på hela anläggningen och 10 år på kompressorn. Aktiv luftrening med PlasmaCluster teknik. Underhållsvärme +10 grader perfekt för fritidshuset. Kan fjärrstyras från t.ex. mobiltelefon* Unik fuktreglering* *Fjärrstyrning och fuktreglering är extra tillbehör HOTELL I KIRUNA Blaupunkt TravelPilot 300 Helt ny toppmodell med de senaste finesserna. Värde cirka 3.000:- Gäller vid köp av IVT Nordic Inverter 31 mars 30 juni Leverans av GPS fr o m maj Kan ej kombineras med andra erbjudanden. FÖRETAGARE! Vi har det modernaste hotellet i Kiruna. Vi ordnar häftiga konferenser och högklassiga aktiviteter. Inklusive frukost och middagsbuffé! Tel , Fax , Kontakta din närmaste IVT-återförsäljare. ARVIDSJAUR TTV Värmeteknik AB BODEN AB Boden Hem & Hushållstjänst HOTING Stornäsuddens Värmeanläggningar HÄRNÖSAND Rex Rör & Värmepumpsteknik AB GÄLLIVARE Lennarts VVS-Tjänst KALIX IP Rör , KPP Värmepumpsteknik AB KIRUNA IVT Center/VVS Companiet AB KRAMFORS AB NKI KYL LULEÅ Comfort Rörcity i Luleå AB , ESV Teknik AB MALÅ Sigges El AB PITEÅ JS Rör AB , Norrbottens Bergtjänst AB SKELLEFTEÅ IVT Center/Comfort/Jäders Värme & Sanitet , Maskinservice Skellefteå AB SOLLEFTEÅ Thermokyl Västra STORUMAN Mattsdals El & Kylservice AB STRÖMSUND IVT Center/Strömsunds VVS AB SUNDSVALL Rex Rör & Värmepumpsteknik AB UMEÅ IVT Center/ Energitjänst AB , Savex VVS Förvaltning i Umeå AB VILHELMINA IVT Center/Vilhelmina Värme & Sanitet ÖRNSKÖLDSVIK IVT Center/Curt Petterssons Värme AB , AB NKI KYL , Tf Ventilation & El AB

12 Vi borde satsa mer energi på att gränslöst lära av varandra Bengt Westman vill att det samarbete som vi ser kring gränsen mellan svenska och finska gränskommuner utvecklas till ett regionalt intresse att närma oss och att nyhetsförmedlingen mellan länderna förbättras. TEXT & FOTO: REINHOLD ANDEFORS BOTTENVIKSBÅGEN. Bengt Westman vill öka samarbetet över gränserna. Vi borde samarbeta mycket mera, tycker han, kanske i första hand mellan Sverige och Finland men även med Norge. Som det är nu försöker vi uppfinna hjulet på var sin sida av gränsen i stället för att utbyta erfarenheter och kanske göra något tillsammans. Bengt Westman är en gränsgångare. Det är få dagar på året då han inte passerar gränsen mellan Sverige och Finland. När det inte är i jobbet så är det privat. Han vurmar för ett ökat samarbete över alla gränser. Bengt bor i Haparanda, eller som orten numer marknadsför sig Haparanda-Tornio, och här är det naturligt att nyttja möjligheterna på båda sidor om gränsen. Snart har Haparanda och Torneå växt ihop till en stad där det blir svårt att säga var gränsen exakt går såvida den inte är utmärkt. Bengt vill att den här utvecklingen ska sprida sig regionalt. Sverige och Finland var en gång i tiden samma land och vi har mycket att vinna på att bli duktigare på att samverka i norra Europa, det tjänar hela regionen på. Enligt Bengt Westman kan vi bli ohyggligt mycket bättre på att samarbeta. Vi kan utbyta erfarenheter och kunskaper med varandra. Vi kan samverka inom företagande. Svagt nyhetsutbyte Inom besöksnäringen arbetar entreprenörerna på att sudda ut gränser, en populär tankeövning som de har arbetat med under 2000-talet. Vi har språkliga gränser, kulturella, sociala och religiösa gränser som gör att vi för ofta står på var sin sida och tittar på varandra i stället för att ta kontakt. Utvecklingen går i vågor, tycker Bengt, ibland intensifieras arbetet och så kan det stanna av nästan oförklarligt. En annan sak som han är förundrad över är bristen på nyhetsutbyte mellan länderna. För att vi ska få till ett bra samarbete måste vi vilja veta mer om varandra, säger han, och det tror han faktiskt att vi vill men att det är något oförklarligt som bromsar. På båda sidor om den finsk-svenska gränsen utvecklas våra samhällen, våra tjänster och produkter och då är det intressant att få veta om det man gör är rätt eller om grannen har hittat andra lösningar än vad man själv har gjort. Småskaliga lösningar Att träffas innebär ett ömsesidigt lärande, framhåller Bengt, förutom att man blir bjuden på kaffe och kanske kanelbullar vid samma fikabord. Bengt Westman har varit engagerad i Bottenviksbågen på ett eller annat sätt sedan starten för tio år sedan, på senare år som verksamhetsansvarig. Bottenviksbågen är ett samarbetsprojekt mellan kustkommunerna längst upp i Bottenviken på svenska och finska sidan. Vi har fokuserat på olika frågor under åren, under 2000-talet mycket på besöksnäringen och nu har energifrågan av förklarliga skäl aktualiserats. 12 NÄRINGSLIV I NORR MAJ 2008

13 Det finns många naturvärden att slåss för, inte minst längs Bottenvikens stränder. Livbojen får symbolisera jakten på klimatsmarta lösningar. FAKTA/BOTTENVIKSBÅGEN Bottenviksbågen (Borhnian Arc) omfattar sju svenska kommuner och fem finska regionkommuner (som består av 32 mindre kommuner). Medlemmar är på svensk sida Skellefteå, Piteå, Älvsbyn, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda och på finsk sida Ylivieska, Brahestad, Uleåborg, Uleåborgsbågen och Kemi-Torneå. Inom Bottenviksbågen bor människor, drygt hälften av norra Sveriges och norra Finlands befolkning. Området Bottenviksbågen har ett strategiskt läge i skärningspunkten mellan Östersjöområdet och Barentsområdet och länkar samman de båda områdena med varandra kommunikationsmässigt, socialt, kulturellt och ekonomiskt. Här finns Europas nordligaste koncentration av industri och spetskompetens och området blir allt viktigare för utvecklingen ur både ett europeiskt och globalt perspektiv. Samarbetet inom Bottenviksbågen, som inleddes 1998, har bidragit till att skapa en stark och konkurrenskraftig region. I maj 2002 ombildades föreningen till en ekonomisk förening och under åren har projekt bedrivits, till exempel Bothnian Arc Vision, strategies and Networks, Bothnian Arc Communication Systems, Bothnian Arc Tourism an Environment, Bothnian Arc och Kunskapsbågen och Konkreta faser för Kunskapsbågen. På vilket sätt är Bottenviksbågen involverad i energifrågan? Våra medlemskommuner är inriktade på att hitta småskaliga lösningar, sånt som framför allt hjälper småföretagare och jordbrukare att minska sin egen energianvändning eller metoder att producera el eller energi från sådant som idag inte nyttjas. Klimatsmartare sätt Bengt nämner företagare, organisationer och föreningar som söker klimatsmartare sätt att till exempel värma upp fastigheter, jordbrukare som har möjlighet att utvinna gas från sin gödsel och intressenter som går och funderar på att bygga ett eget eller bli delägare i ett mindre vindkraftverk. Hur är energisituationen i norra Finland? Den stora produktionskällan är vattenkraften men den inhemska elbalansen är ett stort samtalsämne i Finland. Samtidigt som den femte kärnkraftreaktorn håller på att färdigställas pågår livliga diskussioner om det ska byggas en sjätte och kanske en sjunde kärnkraftreaktor för att klara energiförsörjningen. Den nya finska kraftkoncernen Fennovoima med Outokumpu och Boliden som delägare har presenterat planer där Simo söder om Kemi kan vara en tänkt placering för en ny reaktor. Botteviksbågen är inte engagerade i så stora frågor. Potential samverka Finnarna har också satsat betydligt mer än oss på torv men dom känner att torv inte har bäring på lång sikt utan söker andra mer långsiktiga lösningar. Det finns ett finskt intresse av den svartlutsframställning som utvecklats i Piteå hos ETC, Energitekniskt centrum. Det är ju en restprodukt från pappers- och massaindustrin och efter finska kusten finns det likadana anläggningar. Finsk energirelaterad industri är framgångsrika på världsmarknaden när det gäller miljöinnovationer och industriinvesteringar medan svenskt företagande ligger långt framme med många framtidsinriktade spetsteknologiprodukter. Vi är många gånger duktiga på lite olika områden och då finns det en potential till framgångsrikt samarbete. Men framför allt finns det en stor okunskap om vad som sker på båda sidor gränsen. Energiprojekt sökes Bottenviksbågen och Tornedalsrådet, som har sitt verksamhetsområde i svenska och finska Tornedalen och upp i Nordnorge in i fyra fylken, samverkar i många frågor. Vi har till exempel undersökt om naturgas från Nordnorge kan bli en framtida energikälla för oss, och då menar jag inte att det ska byggas en gasledning utan att gasen ska fraktas på järnväg eller landsväg. I dagsläget läggs lite energi i gasfrågan. Bengt Westman efterlyser småskaliga projektidéer på energiområdet. Det finns pengar att dra igång gränsöverskridande energiprojekt, lovar han, mestadels i form av förstudiepengar som ska stimulera ett kunskapsutbyte mellan länderna, för projekt som kan leda till småskalig produktion av förnyelsebar energi. NÄRINGSLIV I NORR MAJ

14 Vägvisare till ökad lönsamhet Text och foto: Björn Palovaara LULEÅ. Vägen till ökad lönsamhet och ökad effektivitet kan vara lång och krokig för många företagsledare och det är lätt att tappa fokus. Paragon Affärsutveckling AB har specialiserat sig på att hjälpa företag utvecklas i rätt riktning. Vi hjälper såväl små som stora företag och organisationer att jobba lite smartare och effektivare, säger delägarna Åsa Fredriksson och Stefan Bohm. Paragon Affärsutveckling AB i Luleå har kunder över hela landet men i huvudsak i norra delen, i Norrbotten och Västerbotten. Företaget har åtta anställda, varav tre arbetande delägare. Förutom Åsa Fredriksson och Stefan Bohm arbetar även delägaren Mikael Larsson i företaget. Vi har ingen utsedd vd, säger Stefan när jag frågar vem som är chefen. Vi delar på ansvaret och tar besluten tillsammans inom våra olika ansvarsområden, fortsätter han. Skapa ordning och reda Paragon marknadsför sig och sina tjänster inom affärsområdena verksamhetsutveckling, affärsutveckling samt lednings-, gruppoch individutveckling. Genom rådgivning, utbildning eller projektledning får kunderna hjälp att se över och utveckla verksamheten, affärerna och individerna. Det handlar ofta om att skapa ordning och reda, tydliga mål och effektivare processer. Ordning och reda och tydliga mål resulterar i en bättre arbetsmiljö samtidigt som företaget blir mer kostnadseffektivt eftersom medarbetarna kan koncentrera sig mer på det som verksamheten är till för. Alla vet vad som gäller och vem som ska göra vad, säger Åsa Fredriksson. Växt för snabbt Paragon arbetar tillsammans med kundens företagsledning och dess medarbetare samt med att utveckla samarbetet med kundens kunder. i k o r t h e t Svårt följa arbetsmiljölagen SVERIGE. Var tredje företagare tycker att det är svårt att följa arbetsmiljölagen. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv. I rapporten Det ska vara lätt att göra rätt har Svenskt Näringsliv låtit företaget Synovate intervjua 400 företagare och 20 arbetsmiljöinspektörer om hur de upplever dagens arbetsmiljöregler. 3 av 10 företagare säger att de har problem med att följa reglerna. Särskilt kravet på skriftlig dokumentation upplevs som betungande. Två av tre företagare misstänker dessutom att det finns regler som de inte känner till och missar att följa. Samtidigt uppger tre av fyra arbetsmiljöinspektörer att företagen för det mesta gör rätt även då de inte känner till reglerna. Ny näringslivsutvecklare i Kalix KALIX. Peder Nilsson, heter Kalix kommuns nya näringslivsutvecklare. Peder är 38 år och kommer närmast från en tjänst som EUsamordnare i Sollefteå, en tjänst han haft i sex år. Han är uppväxt i en småföretagarfamilj i Skellefteå och har arbetat som näringslivssekreterare i Ludvika. Peder tillträder den 1 augusti och ersätter Tomas Tavér som slutat för att bli vd på Friginor i Luleå. Peder Nilssons nya arbetsplats. 14 NÄRINGSLIV I NORR MAJ 2008

15 FAKTA/PARAGON Åsa Fredriksson och Stefan Bohm på Paragon hjälper företag att jobba lite smartare. Tre affärsområden och tjänster: - Verksamhetsutveckling - Affärsutveckling - Lednings-, grupp- och individutveckling Med verksamhetsutveckling arbetar Paragon med att styra upp och strukturera företag och verksamheter med hjälp av en verktygslåda av tjänster för såväl större som mindre företag och organisationer. - Företags- och verksamhetsanalyser - Kvalitetsledning (ISO 9001:2000) - Miljöledning (ISO 14001:2004) - Energiledning - Systematisk arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) - CSR (Corporate Social Responsibility) - Miljöprofilering - Lean-production och logistik - Projektledning - Administrativ rådgivning Med affärsutveckling är det fokus på kunderna och affärerna. - Affärsutvecklingsprogram - Försäljnings- och marknadsutveckling - Projektledning av affärsprojekt - Utveckling av affärsnätverk. Inom lednings-, grupp- och individutveckling är utveckling av ledarskapet, och samspelet mellan individer i organisationen viktig. - Företagskultur och värderingar - Ledningsstöd och mentorskap - Ledningsutveckling - Ledningsstöd - Mentorskap - Ledarskapsutbildning - Styrelsestöd - Individ- och grupputveckling Det kan handla om att utveckla nya marknader, hitta nya partners, utveckla försäljning, utveckla kvalitets- och miljöledning, analysera trender och omvärld, leda projekt, utveckla ledarskap och arbetsgrupper, berättar Åsa och Stefan. Om ett företag eller verksamhet växer snabbt kan det bli lidande när arbetsbördan ökar och det blir lite för mycket att göra. Det kan handla om att hjälpa till att hitta en bättre styrning, eller struktur, men också om utveckling av ledarskapet, gruppen och samspelet mellan individer i organisationen. Åt vilket håll världen rör sig Omvärlden förändras hela tiden och påverkar oss alla på olika sätt, ny teknik och nya trender ger nya produkter medan andra produkter eller tjänster försvinner från marknaden. Det gäller att vara förutseende och analysera, se åt vilket håll världen rör sig. Att identifiera trender i samhället, se hot och möjligheter, styrkor och svagheter för att arbeta fram en ny strategi och vision, säger Stefan. Det gäller att vara uppmärksam på nya trender och en tydlig sådan idag är miljötrenden som växt mycket senaste åren och inom ledningsutveckling är CSR, Corporate Social Responsibility ett nytt fenomen som i stora drag handlar om det goda företaget som tar ett större samhällsansvar, ekonomiskt, miljömässigt och socialt. De kommande åren sker en stor generationsväxling och fler yngre duktiga människor blir attraktivare på arbetsmarknaden. De har andra värderingar som matchar dagens trender och det har visat sig att företag som är duktiga på att balansera detta är lönsammare än andra, säger Stefan och Åsa. Åsa och Stefan betonar att Paragons roll är att vara ett bollplank och en hjälp i förändringsprocessen eftersom kunden själv kan sin verksamhet och bransch bäst. Vi har verktygen, men kunden får själva låsa upp nya dörrar och komma vidare. Syftet med vårt affärsutvecklingsprogram är att lyfta fokus och förbereda företaget för framtiden. När vi jobbar med våra program blir resultatet en samsyn i ledningsgruppen om var företaget är idag, vart det ska och hur vägen dit ser ut. Vägverket bygger broar på Haparandabanan Ung Företagsamhet får miljoner HAPARANDA. Arbetet med Haparandabanan fortskrider. I etapp två har Vägverket Produktion fått i uppdrag att bygga tre nya järnvägsbroar för 31 miljoner kronor i Keräsjoki. Det här är hittills vårt största uppdrag i Norrbotten åt Banverket och det känns roligt att få förtroendet att få utföra uppdrag på den för regionen så viktiga Haparandabanan, säger Sari Ekblom, arbetschef Vägverket Produktion. Uppdraget utförs i en utförandeentreprenad och omfattar anläggning av två nya järnvägsbroar om vardera meter samt en port på cirka 30 meter. Etappen byggs i dag som enkelspår, men i uppdraget ingår att förbereda för dubbelspår med grundläggning och en bottenplatta. Arbetena startar nu i maj med grundläggningsarbeten och anläggning av arbetsvägar. Hela entreprenaden ska vara klar den 1 oktober SVERIGE. Regeringen ger 3,5 miljoner kronor i stöd till föreningen Ung Företagsamhet. Tillsammans med Nuteks stöd på ytterligare 3,5 miljoner kronor betyder det att den unga företagsamheten stöttas med sju miljoner. Ung Företagsamhet erbjuder våra gymnasieungdomar ett mycket värdefullt utbildningskoncept som möjliggör och inspirerar många unga att starta och driva företag, säger näringsminister Maud Olofsson. NÄRINGSLIV I NORR MAJ

16 i k o r t h e t Försiktig optimism bland småföretagen Sverige. Konjunkturavmattningen bland småföretagen som noterades i höstas har fördjupats. Men aktiviteten är fortfarande hög och småföretagen försiktigt optimistiska. Det visar vårens Småföretagsbarometer, som presenteras av Swedbank och Företagarna idag. Den början till konjunkturavmattning som noterades i höstas har blivit tydligare i vårens Småföretagsbarometer. Den samlade konjunkturindikatorn som består av beställningar, omsättning och sysselsättning har fallit från 122 till 115. Småföretagen känner av en svagare orderingång, men räknar fortfarande med nyanställningar, prishöjningar och arbetskraftbrist något som vanligen förknippas med en stark konjunktur, säger Cecilia Hermansson, prognoschef på Swedbank. Fler nyanställningar än uppsägningar Aktiviteten har dämpats i alla branscher och i större delen av landet. Även förväntningarna om framtiden har blivit lägre. Om ett år har omsättningen och orderingången avtagit ytterligare. Samtidigt är det fler företag som kommer att nyanställa än minska sin personalstyrka ett tecken på att företagen själva räknar med att konjunkturen landar mjukt. Överraskande är att företag som har sina slutkunder på exportmarknaden har det starkaste konjunkturläget och är även mest optimistiska om att kunna expandera och förbättra lönsamheten. Få oroade Det är få företag som oroas över en svagare omvärldskonjunktur eller finanskris, säger Cecilia Hermansson. Istället är arbetskraftsbristen fortfarande det största tillväxthindret. Även om problemen minskat sedan i höstas är det hela 36 procent av företagen som fått säga nej till en order på grund av brist på kompetent personal. Särskilt utsatta är företag inom bygg- och tillverkningsindustri samt uppdragsverksamhet. Ungdomars ekonomiska standard allt sämre SVERIGE. Ungdomar mellan år har både en sämre ekonomisk standard och en sämre ekonomisk utveckling än andra grupper i samhället. Det visar en färsk undersökning från Kronofogden och Konsumentverket. Nu varnar man för riskerna med en ohållbar överskuldsättning för ungdomar. Antalet ansökningar om betalningsförelägganden för obetalda skulder bland ungdomar har ökat med 20 procent under Ökningen är mer än dubbelt så stor som för övriga grupper och särskilt oroande är att gruppen 18 till 19-åringar ökar mest. Anledningen är att ungdomar får allt svårare att komma in på både arbetsmarknaden och bostadsmarknaden än tidigare. Ungdomar tvingas ofta att bo dyrt i andra och tredjehand och får ofta bara tidsbegränsade arbeten. Den dåliga ekonomin leder till en negativ spiral som är svår att bryta. Vi ser även att ungdomars kunskaper om ekonomi är bristfälliga och det finns många fallgropar i dagens konsumtionssamhälle som ungdomar kan ramla i, säger Konsumentverkets generaldirektör Gunnar Larsson. Att vara konsument är svårt med alla former av krediter och avbetalningsköp som finns idag. Även marknadsföringen är svår att motstå och det finns en trend att ungdomar ofta köper sig en livsstil. TUT TUT TUT... Och så gick den affären till en konkurrent. Svenska företag förlorar miljarder på grund av missade telefonsamtal. Helt i onödan. Låt inte det hända dig. Låt oss vara ert ansikte utåt när ni själva inte kan svara. TELEFON Effektiv tillgänglighet en försäkring mot förlorade affärer 16 NÄRINGSLIV I NORR MAJ 2008

17 Just nu skriver Fortlax digital historia Exklusiva presenter Presentfabriken.se erbjuder exklusiva och spännande produkter från särskilt utvalda tillverkare. Vår affärsidé är att tillhandahålla produkter från producenter med erkänt hög kvalitet. Alla våra produkter levereras i presentförpackningar med en extra omtanke. Anders Berglund, vd Fortlax IT AB Topplån för företag Gå in på och gör din beställning...

18 P O R T R ÄT T E T A n n i c a B r ay T E X T & F O T O : R E I N H O L D A N D E F O R S Det är viktigt att engagera sig aktivt i samhällsutvecklingen, anser Annica Bray Text & Foto: Reinhold Andefors SKELLEFTEÅ. Företagare är dagens arbetare. Jag tror faktiskt att våra politiker börjar förstå det, säger Annica Bray, driftig småföretagare i Skellefteå som nyligen av näringsminister Maud Olofsson utsågs till en av landets 880 ambassadörer för kvinnligt företagande. Annica Bray är ständigt engagerad. Jag kan inte hålla igen munnen, säger hon och ler. Hon har sedan mitten av 1990-talet haft olika uppdrag med anknytning till näringslivet och lämnade nyligen förtroendeuppdraget som ordförande för Företagarna i Skellefteå men kommer inte att sluta engagera sig i företagarfrågor. Jag vill inte sitta för länge, säger hon, då ökar risken att man blir ett med makten. Annica Bray reagerade storögt för en tid sedan när hon hörde en nyhetsuppläsare på radion säga att det startats nya företag i Sverige men att det inte har bidragit till att några nya jobb har skapats. Hallå, tänkte jag, bakom varje företag finns det minst en anställd och flera företag har anställt personal så det är minst nya jobb, kanske det dubbla, säger hon med energisk stämma. Den här synen på företagandet gillar hon inte. Det har blivit bättre men Jobbade för att resa Idag startar många sina företag som ett alternativ eller komplement till en anställning, de säljer sina kunskaper och sin tid till olika uppdragsgivare. Annica Bray kommer ursprungligen från Stockholm och flyttade under skolåren upp till Skellefteå med sina föräldrar. Efter skolan återvände hon till Stockholm. Hon skrev artiklar åt Aftonbladet, jobbade på ICA, klippte biljetter och körde tunnelbana åt SL. På den här tiden jobbade jag för att resa, minns hon, lönerna omsattes i resor. Annica Bray har alltid haft ett intresse att upptäcka nya saker. Hon vill veta mera. Vetgirigheten ledde henne till journaliststudier och senare av praktiska skäl läraryrket, där hon först läste in en examen i svenska och engelska, och senare drama och teater. Demokratiarbetet är viktigt Det var kul att upptäcka universitetets spännande värld. Jag har alltid sökt information och de utbildningar jag har gått är inte för att få ut mina examina, förklarar hon. Annica Bray blev tidigt samhällsengagerad. Redan som 4-åring fick jag läsa högt ur Norrskensflamman åt min morfar och det satte väl sina spår. Jag var i unga år politiskt vänsterorienterad och kom redan som 12-åring in i SSU, så tidigt att man var tvungen att söka dispens för mig eftersom det fanns en 13-årsregel för medlemskap. Min syster var engagerad där, hon slogs för FNL och gick i fackeltåg. Det tyckte jag var häftigt. Hon anser att ett politiskt engagemang i grunden handlar om att vilja vara med och påverka för att vi ska få det bättre. Demokrati är inget självklart, det går inte i arv, det är något vi alla ständigt måste jobba för att både behålla och utveckla. Lärandeprocessen Annica Bray har under många år varit politiskt engagerad men trappat ned detta och sitter idag endast kvar i storskattenämnden i Stockholm, eftersom skattefrågorna intresserar henne både som företagare och samhällsmedborgare. Som lärare på grundskolans högstadium, årskurs 7-9, tragglade hon sig fram som vanlig språklärare där eleverna ofta kom för sent till lektionerna och mentalt kopplade av långt innan lektionstimmen var till ända. När jag började jobba med musikteater på skolan upptäckte jag att dessa elever var mycket mer intresserade av lärandeprocessen. Det fick mig att fundera på vad jag gjorde på mina språklektioner. Musikteatereleverna levde sig in i det dom jobbade med på ett helt annat sätt. Det ledde till att hon förändrade innehållet i språklektionerna. Paketera kunskaperna Plötsligt kom eleverna i god tid till lektionerna och dom pratade engelska efter lektionen, minns hon med glädje i rösten. Viljan att lära finns hos eleverna, det gäller bara att paketera kunskaperna rätt. Här finns det likheter med företagandet. Annica Bray är inte speciellt upphetsad av dagens läromedel. Många av dem inbjuder inte till lärande, anser hon. >>> 18 NÄRINGSLIV I NORR MAJ 2008

19 Det sprudlar av energi kring Annica Bray, som på olika sätt är med och påverkar utvecklingen i Skellefteå. FAKTA/ANNICA BRAY Ålder: 48 Bor: Byske Familj: Ja, av växlande och växande storlek. Företag: Kubera (vd, copy, delägare), WebBrand Aktuell: Av regeringen utsedd ambassadör för kvinnligt företagande, projektledare för Framgångsdagen 2008 Tillväxtgalan i Skellefteå. Övrigt: Förtroendeuppdrag inom Företagarna (ordförande Skellefteå och ledamot regionstyrelsen ), Styrelseakademi Norr (styrelseledamot ), ordförande Stiftelsen Teknobanders vänner, projektledare Omvänt mentorskap, Kvinnor i styrelse och Kvinnligt företagande. NÄRINGSLIV I NORR MAJ

20 >>> Ett intresse för företagande växte fram och en dag i slutet av 1980-talet satt hon och resonerade med sin väninna Britt-Inger Östlund på bussen från Skellefteå hem till Byske. Vi kom fram till att det skulle vara roligt att driva en butik så när vi kom fram till Byske klev vi av bussen och gick in till en äldre dam som drev en klädbutik och erbjöd oss att köpa den. Det fick vi och den drev vi under 1,5 år innan vi sålde den vidare. Lyssna på erfarna företagare Annica blev med barn och lönsamheten i den lilla butiken, vars sortiment utökades med barnkläder, räckte inte för att anställa någon under barnledigheten. Men klädbutiken var viktig för fortsättningen. Det var ett aktiebolag och jag fick handgripligen sätta mig in i bokföringen. Det skapade en förståelse för företagande och dessutom lärde jag mig att förhandla med både kunder och leverantörer. Och en annan nyttig lärdom var att lyssna på äldre företagare. Det missade vi. Vi hörde vad den tidigare affärsinnehavaren hade att berätta men vi gjorde inte alltid som hon sa. Vi skulle ha frågat mer. Dom som har varit företagare har mycket att berätta som unga och nya företagare har nytta av. Läsvänliga hemsidestexter Vid årsskiftet 2000/2001 startade Annica företaget WebBrand. Affärsidén var att hjälpa företagare som marknadsför sig på Internet att anpassa informationen på hemsidan så att den blir tydlig och kort beroende på vilken målgrupp man vänder sig till. När hon startade sprack IT-bubblan men det fanns ett stort behov att städa upp hemsidorna. Det har blivit bättre men information och säljbudskap är dagsfärskt material som med jämna mellanrum måste ses över. Och alltför många hemsidor präglas av ordbajseri, ett språk som är både omständligt och för omfattande. Enligt Annica gäller det att bryta ner broschyrtexter och annat informationsoch säljmaterial så att det blir läsvänligt på en hemsida. Det är en speciell kunskap att kunna korta texter utan att den ska tappa i värde, säger Annica som tränade på detta när hon under en tid arbetade på Norra Västerbottens radiotidning. Skapa mötesplatser För några år sedan utvecklade hon företagandet och bildade medieföretaget Kubera Produktion tillsammans med Maria Forsell. Idag har de tre anställda i Skellefteå, förutom sig själva, och de är i färd med att rekrytera en till sitt nyöppnade Luleåkontor. I det här bolaget har vi vidareutvecklat medieprodukterna. Förutom att vi hjälper våra kunder att marknadsföra sig i media och mot media anordnar vi till exempel utbildningar och evenemang för att stimulera personal, stärka samarbeten, skapa mötesplatser för säljare och köpare. Annica Bray blev tidigt samhällsengagerad. Redan som 4-åring fick jag läsa högt ur Norrskensflamman åt min morfar och det satte väl sina spår, berättar hon. På det här sättet vill Kubera hjälpa företagaren att spara tid och pengar. Ett evenemang, eller event som det ofta kallas, ska ha ett syfte, man ska lära sig något eller få ut en kundnytta som motsvarar den insats man gör. Ett bra exempel på detta är Framgångsdagen 2008 som Annica Bray ansvarade för tillsammans med Tillväxtkontoret på Skellefteå kommun. Framtidsinriktade grepp Den här dagen byggdes upp som en historisk reseskildring, där man i steg gick från en svartvit verklighet till dagens färgsprakande framtidsscenario, en resa från första guldfyndet i Boliden 1924 till dagens framgångsrika näringslivskommun. Skellefteå är en av landets rikaste kommuner som på drygt 80 år har byggt upp ett välstånd baserat på näringarna trä, gruvor och energi. Basnäringarna är långt ifrån en tråkig grå massa, betygsätter Annica arbetet kring Framgångsdagen, i den här regionen har vi sett många kreativa människor förvandla grus till guld, vatten till energi och gamla träd till långa träbroar eller träavfall till pellets som värmer våra hus. Ett nytt grepp som testades, för att komma närmare kommuninvånarna, var att Tillväxt Skellefteås årsstämma hölls utomhus på torget. Tackade nej till universitet Ett annat uppmärksammat grepp var att företag kunde köpa en kändis från idrottsvärlden till sitt bord under kvällens festligheter. Fotbollsspelaren Hanna Marklund, backhopparen Jan Boklöv och tennispelaren Joakim Nyström erbjöds för kronor till företagare. Det sägs att Skellefteå på 1960-talet tackade nej till att bli universitetsstad. Stadens politiker var tveksamma, stadsbilden riskerade bli rörig och stökig med så många ungdomar. Budet gick vidare till Umeå som tackade ja. Hade politikerna tackat ja, då hade förmodligen Skellefteå varit Norrlands klart största stad. FAKTA/Ambassadörer för kvinnligt företagande i norra Sverige Ambassadörerna har utsetts för att synliggöra kvinnor som driver egna företag och för att inspirera kvinnor och tjejer att se företagande som ett möjligt val samt för att öka kunskaperna om vad företagande innebär. Totalt anmälde kvinnor sitt intresse att bli ambassadör, Nutek som nationell koordinator för satsningen skötte urvalsprocessen. Västerbotten Bjurholm: Karin Bjurgerg Lindström, Gunilla Björn Bureå: Susanne Holmqvist, Byske: Annica Bray Lycksele: Mona-Lisa Sandberg, Norsjö: Annelie Harnesk, Obbola: Anita Boström, Skellefteå: Anna From-Lindqvist, Anna-Karin Johansson, Gurli Näslund, Karin Bandling, Sonja Sjögren, Robertsfors: Lisbet Olofsson, Umeå: Ann Klefbohm, Anna Åberg, Annika Collén, Birgitta Brattsell, Eva Grahn Håkansson, Gunbritt Nyberg, Ingrid Rosedahl Persson, Irene Grahn, Li Hedberg, Maia Bruhn, Monika Andersson, Sara Stenlund, Sara von Ahn, Stina Gezelius, Vilhelmina: Maria Kristoffersson, Sara Norman Norrbotten: Boden: Ann-Christin Wulkan, Annica Lindberg Gammelstad: Annika Högström, Haparanda: Inger Olofsson, Mirja Koskela, Hedenäset: Christina Snell-Lumio, Jokkmokk: Maj-Britt Kohlemainen, Marie Nygårds, Susan Granström, Kalix: Melinda Landberg, Karungi: Birgit Niva, Kiruna: Monica Lind, Thone Strålind, Luleå: Anna Kohkoinen, Elisabeth Litner, Gerd Stöckel, Helen Doktare, Irma Perdahl Riptjärn, Kristina Starck, Lotta Niemi, Majvor Müller, Maria Riström, Paula Fahlander, Pauline Andersson, Pajala: Regina Mäki, Råneå: Catharina Nordlund, Vuollerim: Ally Andersson, Älvsbyn: Tina Hollstedt, Öjebyn: Ellinor Sandlund, Överkalix: Anna Olofsson, Övertorneå: Monica Simu, Paula Lehto, Pia Hagerlind Huuva, Pia Hulkoff 20 NÄRINGSLIV I NORR MAJ 2008