Många programnyheter! Härliga vålpriser! I Apr 1993 I,. o MS-QOS 6.0, W~ ~i d a ~ o i l~sscd. Porto betatt. Sandviken 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Många programnyheter! Härliga vålpriser! I Apr 1993 I,. o MS-QOS 6.0, W~ ~i d 0612 213 a ~ o i l~sscd. Porto betatt. Sandviken 1"

Transkript

1 Sandviken 1 Porto betatt I Apr 1993 I,. Många programnyheter! Häriga våpriser! o MS-QOS 6.0, W~ ~i d a ~ o i ~sscd e ~ 7d PIUS 0 MuUGraphb 1.5 Mr pm#k n Turbo ett Vwia Editinn, BC++ & AF O Vsua C++ & Visuai Contro Pack TopSp%ed &f di Pus C] Borand Wfor06/2 0 YcmdtDeta DATAETTEN AB Tfn Box 115, SANDVIKEN Fax

2 Vårkampanjen! Vi har under vintern varit intensivt syssesatta med de nya versionerna av PLUS-handbiickenia och PLUS-tooboxama ti Pasca, Mdua-2 och W+* och nya MutiGraphb 1.5. Nu är at detta kart och samtiga produkter fms f& omgående eveans. Vi vågar utan tveka påstå a# MutiGraphi~a 15 Ztr den hftiuaste gmfktooboxen för DOS på marknaden! Det är darför inte utan en viss stothet vi ser atfer kommersiea produkter som bygger sin -tering på MutiGraphics; diagnunpakt, datahamiingssystem, faxprogmm, program for handikappade, tävingsprogram i oika grenar, kommunikationsprogmm, undervisningsprogram, sknm&skurser, speprogmin, paneringssystem, etc. Ett anta av dessa produkter kunde t ex beskådas nu på datamässan CeBit i Hannover. Ocksa skoorna utnyttjar det ftinnhiga skopriset ti att skaffa MuitiGraphia - ett bra kompement ti Pasca i undervisningen. Nu bojar vi ocksa se ett tikat internationet intresse med förfragningar &n& från Austriaiien och Sydame. De engeskspråkiga handböckerna kommer att finnas för everans i maj. Så ti VarBampuqjen! Mmsor med bra priserfratn ti &n 31 inqi missa inte tifaet! Borand Language Center V& samarbete med Borhd har varit intimt, at sedan vi inducerade Borand i Sverige Borand var da ett nystartat Bretag med en enda produkt, Turbo Pasca. Idag har Borhd vikt ti en av de riktigt "stora" i progtambranschen. Vårt amarkte formaiseras och fikdjupas nu ytterigare ge nom ett nyigen ingånget avtai diir DATABZTBN utses ti ett "Borad Language Center" i Sverige. Det ger dig som kund än biittre support och vikor på Borandprdukterna. Ett resutat ser du redan nu i kampanj med vikpriser p& Borand P d 7.0 & Pus, Eorand C* & AF 3.1, Paradox Engine m f Borandpdukm. Borand introdummr nu sin första 32-bitars kompiator, Borand C++ for Om. Samtidigt sgpps en Iiigprisvershn av C++, Turbo C++ h a EdMon for Windowsprogmmmering. Microsoft visuaiserar! Microsofi introducerar en rad nya produkter som bör intressera dig som programmerare. Visua C++, Viud Conko Pack, Micmsoft Deta, MS-DOS 6.0 och Windows M' tredje, och kanske sista, betaversion. Vi f&swker nu ocksa vart d t e med Microsoft, viket ger dig batcre support och priser. Se våm intduktionserbju&n&~ p& Visud i, m f! Nu borjar tidpunkten närma sig när du som programmme måste ta stiiining ti viken eer vika nya pattformar du ska satsa på DOS/Wiadows, Windows NT ekr Unix? Vart tad är fortfarande att "gardera" och anvhda den &imta tiden ti att bekanta sig med de nya pianformama innan ett definitivt besut tas, DOS áo, OS12 och Windows NT beta kan du skaffa ti en mycket biig penning! Nu finns ocksa utveckiingsverktygen du behöver. DATABTCW AB Box 1 15,81 22 SANDVIKEN Tfn Fax

3 I korthet: Turbo C++ Visua Edition % Borand anserar nu en ågprisversion av sin C++ kompiator for dig som arbetar med Windowsutvecking. Turbo C++ Visua Edition innehåer det mesta du behöver för att komma igång med programutvecking för och under Windows. Kompiatorn i Turbo C++ Visua Edition är kompatibe med AT&T C inku- sive parameteriserade typer ObjecitWindows kassbibiotek ("tempates") och het ANSL/iSO för utvecking av Windowsappi- C-kompatibe. I Turbo C++ Vi- kationer sua Edition ingår: ProtoGen för att visuet skapa Grafisk Windowsbaserad integpr08ramstomme Ined automatisk rerad mijö kodgerierering. Resource Workshop för att ska- Vdrpris: 890:-. pa menyer, diaoger, knappar, bitmappar och andra Windowsresurser f RTPatch.RTPatch från Pocket Soft Forenkar distribution av programuppdateringar. Istäiet for att skicka aa fier på nytt skapar.rtpatch en komprimerad fi som endast innehaer skinaderna gentemot tidigare version. Den nya versionen skapas sedan med ett speciet uppdateringprogram som också skickas med..rtpatch fungerar med aa fityper under DOS, Windows och OS2. Genom att skicka bara "skinaden" är det ingen skada skedd om programmet når fe person, eftersom sutanvandaren måste ha den gama versionen för att kunna uppdatera! Uppdateringar kan därför äggas på öppna BBS:er utan risk. Det går också att skapa "patchfier" som täcker fera äidre versioner så au en och samma fi kan distribueras oavsett viken versiori användaren uppdaterar från..rtpatch har stöd för serienumrering av program och ösenord, samt kan agga ti och avägsna fier efter behov. Inte undra på att.r'tpatch används av aa stora programeverantörer vid sina be:tatestningar. Pris 26195:- Norton Utiities 7.0 Norton Utiities 7.0 ar den se- Snabbare öppning av DOS 6.0- Automatisk reparation av fier nate versionen av det popua- fier, från Lotus 1-2-3, Quattro Pro, ra diskhanteringsprogrammet StM för,årddiskar (upp Exce, dbase och WordPerfect. från Symantec. ti 2 GB),,. Några av ny heterna är Utökad hårdvanidiagnostik. Pris 1350:- (rek 1590:-) Optimering av DOS 6.0-, Stac.k- Uppdatering 640:- Data kan från skadade er- eer Addstor-komprimerade komprimerade fier samt fier, Box 115, SANDVIKEN Fax

4 Databas och kaky: Paradox och så tik agret iir sut säijer vi fort- Quattro Pro Win eng: 890:- 1 farande produkterna ti föjande Quattro Pr0 fenomenaa priser: Detta ar priser som knappast Borands kampanjpriser på Para- Paradox Windows eng: 890:- dox for Windows (en&, Para- Paradox Windows sv: 1990:- dox för Windows (sv) och Quattro Pro for Windovrs (eng) Paradox Win eng ti sv: 890:- avsutas den 30 apri. Vi har dock agt ett anta produkter p, ager, kommer att upprepas! (datavaidering, automatisk ag- programmen dsplit och djoring, ösenord och kryptering), IN, som också medföjer. kompett nätverksstöd, inteigent Borand dbase IV 2.0 ar den h.ågeoptimering vid sökning. En C-iknande förprocessor gör senaste versionen av det data- det möjigt att använda vikorig basprogram som mer än något Introduktionspris endast 1990:- kompiering. Med MAKE hanteannat kan sagas utgöra PC- Uppdatering: 890:- ras varje program som ett projekt standarden. och med änkaren BDL kan man skapa två sorters EXE-fier; het I den nya versionen är vissa opesjävständiga EXE-fier eer en rationer upp ti tio gånge:r snabkompakt mode som ej inkudebare! Med dena nya minneshante- dbase Compier rar bibiotek- och resursfier (desringen, som utnyttjar DPMI, sa måste då finnas tigängiga på används at edigt minne ii datorn hårddisken). Kompiatorn utnytt- (upp ti 16 MB) för arbete. jar DPMI för minneshantering och är fut kompatibet med dbase III Pus och dbase IV. dbase kan köras interaktivt eer programmeras via et1 databasspråk med nära 500 kommandon. Editor, fesökare, automatisk kodgenerering med menysystem och SQL-stöd ingår. dbase har formuär-, rapport- och etikettdesigner, rutiner för datasäkerhet Borands dbase Compier gör det möjigt att kompiera dbaseappikationer ti fristående EXEfier med högre prestanda som resutat. Kompierade dbase-program får fritt disribueras utan icensavgifter. Stora EXE-fier kan deas upp för att få pats på ett anta disketter och sedan sammanfogas igen i mådatorn via Introduktionspris 1990:- LotUS Improv 2.0 säijning med underiggande må- Diagrampresentationen sker med Lotus Improv 2.0 för Nrindows är en ny typ av kakyprogram som gör det ättare att få riya perspektiv på data i kakyarket. Data definieras i oika kategorier som sedan deas in i underavdeningar, t ex kategorin månadsför- nadsnarnn, som sedan koppas mot produktkategorin med underiggande såda anta exempar. Genom att stäa oika kategorier mot varandra visas data ur oika perspektiv. - - Former skrivs i kartext, SA istäet för "+a3*d4" går det bra med t ex "kostnad = anta * pris". Lotus Chart, som också ingår i paketet. ~ntro~u~t~onsp~s 995:- Serviceavta ner. Du kan göra detta antingen vi automatiskt ut nya revisioner genom att sjäv håa dig under- (däremot inte nya versioner). Kostnaden är 150:- i grundavgift för varje revision + 25:- för varje ny diskett. Ingen fast avgift utgår, så du betaar bara för de revisioner du faktiskt får. Mean de större versionsbytena rättad om nya revisioner (ring genomgår många progrzm och eer koa vår BBS) eer ännu. tooboxar en process av rätteser, enkare genom vårt automatiska tiägg och förbättringar, som vi serviceavta. kaar revisioner. Det är ofta en stor förde att haa sig kontinuer- Med ett serviceavta (som tecknas igt uppdaterad med dessa revisio- för varje produkt separat) skickar J Box 115, SANDVIKEN Fax

5 Microsoft Visua C++ ~icrosofts nya Windowsbaserade C++-kompiiator innebär ett nytt steg mot att förenka Windowsprogrammering utan att tumma på fexibiitet, kompabiitet och kodkvaitet. Microsoft Visua C++ ersätter fuständigt Microsoft CK++ 7.0, iksom QuickC och ädre versioner. Visua C++ är rykande färsk, så vi har endast yckats hitta en rescension av produkten hittis. Den återfinns i majnumret av Computer Language och är signerad chefredaktören. Hans sutomdöme är: "Last year, we said that Microsoft got up to pate with its first C++ compier (C/C++ 7.0, vår kommentar). This year, it's hit a home run ("futräff") with the best C++ deveopment system for the PC". Här är en kort genomgång av nyheterna i Visua C++. Visua Workbench Den nya arbetsmijön, Visua Workbench, arbetar het i grafisk Windowsmijö. I mijön ingår b a: Editor med färgkodad syntaxmarkering. Kompiator, änkare och projektsystem för Windows- och i Visua C++ Professiona Edition aven för DOS-appikationer. Kompiering och änkning kan köras i bakgrunden varför det är möjigt att arbeta vidare med andra saker under tiden (rekommenderas dock bara med snabb dator och mycket minne). Source Code Browser (kakodsinspektör) som gör det enkare att överbicka C++ kasser, strukturer, variaber, typer och makron Integrerad grafisk debugger för Windowsappikationer. AppWizard som skapar en programstomme för Windowsappikationer CassWizard som knyter anvandarmeddeanden ti ratt metoder i C++ kasser. App Studio, som är Microsofts visuea, interaktiva resurseditor, för att skapa och underhåa Windowsresurser som menyer, diaognitor, strängar, bitmönster, markörer, ikoner, m m. App Studio har också stöd för att integrera VBX-kontroer, samma utbyggbara kontroer som har gjort Visua Basic popuärt (VBX:er baseras på DLL:er). Nu kan du använda samma VBX:er också i C++ program och naturigtvis tiverka egna VBX:er. I Visua Contro Pack (se annan pats) från Microsoft hittar du ett stort anta VBX:er. Optimerande kompiator kompatibe med AT&T C och ANSVISO C. Makron för parametenserade typer ("tempates") och exceptions. Genererar kod för Windows och med Professiona Edition (se nedan) aven för DOS Headerfier kan förkompieras, viket ger snabbare omkompieringar. Smart änkare. Foundation Casses 2.0 Microsoft:j kassbibiotek, Foundation C.asses 2.0, är en vidareutvecking av version 1.0 från CK Nya Foundation Casses är bakåtkompatibe med version 1.0 och dessutom kompatibe framåt mot Windows NT! Foundatic~n Casses innehåer ett brett utbud av C++ kasser, atifrån gmndaggande datastrukturer ti Windowsprogrammering. Iiyheter i version 2.0 är b a kasser för: appikationsfönster, ink1 MDI, printerutsoift med förhandsgranskning, verktygsriider och statusrader, badderbara och deade områden, formuärhantering, Foundati'on Casses är nu också kompatibe med VBX-kontroer (se ovan). Quick Win QuickWin bibioteket gör det ätt att fytta text- och grafikbaserade DOS-program ti Windows. SA skapas en Windowsappifkation steg-för-steg 1. Med AppWizard tiverkar du en programstomme het enket genom att ange vika bas- DATABITEN AB Box 1 15, SANDVIKEN Tfn F~x

6 Idcrosofi Visua C++ - VBCHART.MAK sh?e Edit Yew proie~~rowse Q e b k - - isa rtntion of the CCha ipiing raso-. / This 1s a part of the Yicrosoft Foundation Ciasies i+t ibrary. :(Inpyrjght (C) 1992 iiir:rnq>f t tnryxirnt inri \rsvc\ifc\raipor\vbshart\stdafx cpp / A rghtr roserirod. \nsvc\ifc\raipcr\vbshart\~hartvs.cpp..' This.sc+irm cadc is mry intenrid rihs n sippcunt to the :\nsvc\rfc\raipo.\vbshart\qridentrdenc~ / Hicrosoft Foundaticn Carses Refcrence and Hicroscft.\isvc\rnfc\raipor\vbshart\iainfri cpp / Quick.Bap and/or VinHep docunentation providd with rh= brary. :\rsvc\ifc~aipet\v~hart\chartd~~.~~~, /f' :+z thme murccn for det,rrid ~nfornntion rcgnrdi::g the :\nsvc\mfc\oaipcr\v~hart\vbskt.cpp // Y:croioft Fcundatcn (:assee prcduct ~ndzng rsrcnir~s. reating bmssr databass. BCHART EXE - O ermr(s). O varning(s) b~ncude 'stdafx.hm bncude 'vkhart.h' Eie Yiew Window he^ 1 <3> Browse VBCHART.BSC as egenskaper ditt program ska ha. AppWizard skapar också en projektfi och en gruntäggande resursfi för appikationeri. Het automatiskt! 2. Med App Studio scapar och editerar du interaktivt de iresurser, utöver basresursernia skapade av AppWizard, som ska ingå i ditt Windowsprogram. Professiona Edition Visua C++ Professiona Edition innehåer at i Standard Edition pus stöd för DOS-programmering, ytterigare kodoptimeringsmöjigheter och många verktyg. Här är de viktigaste: CodeView 4.1: Extern kraftfu debugger för såvä Windows som DOS med b a fjärrstyrning från annan dator, editering av data i minnet, fesökning av program som använder 80x87-processor, m m. HeapWaker: Överbickar oka och goba heaphantenng Windows Debugging Version: Speciaversion av Windows AP1 med kontro av parametrar och diagnostiska femeddeanden. Dokumentation från Windows SDK (Software Deveopment Kit) DA TA BITENS intryck 3. Med CassWizard knyter du objekt och resurser i användar- Vårt intryck är att Visua C++ är gränssnittet ti befintiga eer ett mycket trevigt system att nya kasser. Detta gör det ätt att arbeta med, men att det också ta hand om aa Windowsnnedde- Source Profier: Pekar ut de ko- stäer stora krav pa internminne anden (menyva, dia:ogva, davsnitt som bör hastighetsopti- och hårddiskutrymme. Om du musröreser, etc) som prodiuceras meras instaerar hea Visua C++ Proav användaren. stress simuerar situatio- fessiona Edition, ink1 exempe- ner med små resurser (knappt Program, behövs 55 MB hård- 4. Kompettera med den :ytteriom minne, etc) under Windows diskuirymme. Ju mer internmingare kod som behövs. för att testa hur appikationen ne desto snabbare kompieiingar 5. Kompiera och änka uppför sig och änkningar. Vi reko-mmende- DDESpy: Underättar testning rar 8-12 MB eer mer om du 6. Provkör. av Windowsappikationer som använder den optimerande kom- Samtiga moment utförs från den använder DDE (Dynamic Data piatorn. I annat fa känns integrerade miiön. Visua Exchange) systemet något sött. - BOX 115, SANDVII<Ef\I F=

7 Microsoft.. Introduktionserbjudande Visua C++ Uppdatering från MS CICu Professiona Edition 7.0: 995:- Visua C++ Standard Edition: 1225:- Nypris: 2995:- Uppdatering från annan MS C- kompiator: 1450:- Nypris 1225:- (rek 1450:-) ink1 Visua Contro Pack t om 12 maj 1993 (rek 3750: :- Skoicens: 999:- per användare. Uppdatering från annan Micro- = 4745:-) Du tjanar 1750:-! soft C-kompiator: 600:- Visua Contro Pack vid uppda- Efter 12 maj ingår inte Visua tering (t om 12 maj): 500:- Skopris: 600:- per användare Contro Pack i detta erbjudande. Visua Contro Pack Visua Contro Pack innehåer 19 Windowskontroer på VBX-forniat som kar1 användas tisammans med Visua C++ (och Visua Basic). Dessutom ingår en Contro Deveopment Kit som underättar utvecking av egna kontroer. Har föjer en översikt över en de av de Windowskontroer som ingår: 1 sex stycken 3-D kontroer används för att skapa tredimensionea versioner av sådana standardkontroer i Windows som textrutor, knappar, fönsterramar samt att förse knappar med ikoner, bitmönster och 3-D text. Två och tredimensionea diagram, inkuderande ta-, stapeoch injediagram. Seriekommunikation Standarddidoger Anaoga matare som åskådiggör storek med stapar ("LCDmätare"), eer visarinstniment ("hastighetsmätare"). Mutimediastöd gör det enkare att agga ti video, CD-ROM eer judkapacitet ti Windowsappikationer. Fyra pennicontroer för att bygga in oika typer av pennstöd i appikationer. Med animenngskontroen kan du bygga in enka anirneringssekvenser i programmen. -- Erbjudande Om du bestäer en ny Visua C++ :Professiona Edition senast den 12 maj 1993 får du Visua Contro Pack på köpet! Om du bestäer en uppdatering ti Visua C++ Professiona Edition, senast samma datum, får du Icöpa Visud Contro Pack ti Ihava priset! Vi måste: vara mycket strikta med suttatum denna gång. Så missa inte tifaet! Microsoft Deta Om du arbetar med större programprojekt, och i synnerhet dar fer an en programmerare ar inbandade, växer behovet av att kunna håa kontro på oika versioner av kakoden, veta vem som arbetar med en viss modu just nu, håa sig uppdaterad med de senaste versionerna av aa fier och kunna stega tibaka eer t om rekonstruera tidigare versioner av kakodsifier. Ti detta behöver du ett bra versionskontroiisystern. I maj säpper Microsoft sitt eget Microsoft Deta fungerar med eer från kommandoraden i system, Microsoft Deta, som aa språk som använder vaniga DOS. också används vid utvecking av textfier och kan köras som en programvara inom Microsoft. grafisk ~ i ~ d ~ ~ ~ Microsoft ~ ~ ~ Deta underhåer i k ~ en ~ masterversion (på servem i ett i ~ ~ Box 1 15, SANDVIKEN Fax

8 Microsoft.. nätverk) med aa fier!ioiri ingår i ett projekt tisammans rried information om vem som jobbar med vad. Användare "checkar ut" fier när de vi arbeta med dem och "checkar in" dem när de är kara. Deta uppdaterar därefter masterprojekte:. Vid varje ändring i ett projekt, agrar Deta information om vad som ändrades, vem som gjorde det, varför och nar iindringen gjordes - såedes en kompett historik. För att hushåa med diskutrymmet agras endast den senaste version het kompett. Ädre versioner agras som skinader (harav namnet "Deta") gentemot föregående version. Med Microsoft Deta är det enket att synkronisera aa programmerare i ett team. Deta är också mycket enket att använda och kräver inte att du modifierar den kataogstruktur som används i ett befintigt projekt. Microsoft Deta är kompatibe med Microsoft LAN Manager 2.1 eer senare, samt Nove NetWare eer senare. Introduktionspris Vid köp av Visua C++ eer Visua Basic kan du köpa Microsoft Deta ti det facia priset av endast 995 kr. Erbjudandet gaer fram ti 31 jui Priset höjs därefter ti 3750:-. MS-DOS 6.0 Nya MS-DOS 6.0 från Microso~ft innehåer många nyheter, framför at då det gaer hantering av minnie och hårddiisk. Många av de optimeringsverktyg som tidigare har såts som fristående produkter hittar du nu i DOS 6.0. Microsoft MemMakeir optime- Microsoft Power sparar batte- Microsoft Anti-Virus kan upprar minnesanvändningem på din riema på bärbara datorer under täcka och avägsna över 800 oidator, genom att fytta drivruti- förutsättning att de stödjer APM- ka virus. Anti-Virus ingår i såner och bufferterar utanför 640 specifikationen (Advanced vä DOS som Windowsversion. KB-minnet. Förbättrade oad- Power Management). Energiför- Dessutom ingår ett minnesresihigh och devicehigh kornman- brukningen sjunker med upp ti dent program, VSafe, som vardon. 25%. nar för virusattacker. Microsoft DoubeSpace fördubbar kapaciteten hos hriddisken. 80 MB bir 160 MB, 160 MB bir 320 MB, osv. Microsoft Internk gi5r att du kan använda diskar på en annan dator, precis som om de hörde ti din egen dator. Kornmunikationen sker via serie- eer paraekabe. Perfekt b a niär du vi fytta data mean en portabe och fast dator. Microsoft Backup i såvä DOS som Windowsversioner med stöd för totabackup och inkremente11 backup av modifierade fier. Microsoft Defragmenter packar hårddisken viket ger mer edigt minne och snabbare diskåtkomster. Microsoft Undeete för DOS och Windows räddar fier som du har råkat radera Snabbare SMARTDrive diskcache program. Microsoft Diagnostics ger en samad teknisk information om ditt system. Introduktionspris Uppdatering: 495:- fram ti 116 därefter 895:- I DATABITENS BBS Om du har ett modem ti din da- an kan du staa frågor, ge egna måste först registrera dig. Ring tor så står vår BBS ti din tjänst. tips och f& kontakt med andra DATABITEN och prata med Här hittar du information om programutveckare. Oe. - - nya produkter, fiareor med tips, programexempe, bugfixar och BBS:en är för dig är ny ttoprogram. I meddeanideare- kund hos DATABITEN. Men du - Box 115, SANDVII<EN Fax

9 Borand C++ % for OS12 Nu är Borands nya 32-bitars C++ kompiator för OS12 2.x kar för everans. För dig som arbetar med med OS12 2.x och C/C++ är den ett efterängtat verktyg som ger snabbare programutvecking och battre kod. Tihör du dem som ännu inte har tittat på OS12 än, så ar det säkert rätt tifäe nu? SprAkig heter Mijö brytpurikter med bevakning av meddeande, data och exceptions. Kompatibe med AT&T PM-baserad grafisk ferfönster- CFRONT 3.0 C++ ink1 parame- miiö teriserade typer ("tempatesf) och nästade kasser Snabbva med snabbvasrad Resource Workshop för att interaktiv ska~a PM-resurser som Kompatibe med ANSI C Editor med f+rgkodad syn- menyer, diiaoger, ikoner, etc. taxmarkering gör koden tydiga- * UND-kompatiba funktioner re Kassbibiotek med strömmar Bakgrundskompiering och änk- (strearns), koektioner, komp- ning med hjdp av 0~12:~ utråexa ta m m dar" ger högre produktivitet Resurs- och hjäpkompiatorer för OS12 32-bitars Turbo Assember Dokuimentation st& för såvä textbaserade som Project Manager med visue ~ ~ ~ och d on-ine b ~ hjäp ~ grafiska Presentation Manager MAKE-presentation samt fera såväi textbaserade k ~ ~ (PM)-baserade OS2-appikatio- som grafikbaserade C- och C++ ner Inbyggd hjäip med kompett in- exempe. formation om mijön, C++ språ- Stöd för mutitasking med OS2- ket, OS2, etc. Inbyggd PM API-dokumentation "trådar" (threads) i hjapsy stemet. Kompiator Äkta 32-bitars kompiator med fat 32-bitars minnesmode utan 64 KB-segmentering. ~'oba optimering som b a eiminerar oanvänd kod och data, utför goba registeroptimering m m. Förkompierade headerfier för snabbare kompiering Den integrerade debuggem, iksom den fiistående Turbo Debugger GX, är grafiska, fönsterbaserade debuggers för fesökning i aa typer av OSR-appikationer, inkusive program med fera "trådar". ättanvänd interaktiv "peka-ochkickau-hantering, System krav Borand C++ är kompatibe med OS12 ;!.O och senare och kräver 4 MB internminne. 8 MB rekommenderas. Introduktionspris Borand C++ for OS :- OS12 = rekommenderas! OS12 2.0, och framför at den kommande 2.1-versionen med fu W'indows 3.1 -emuering, erbjuder en mycket produktiv arbetsmijö för dig som arbetar med programuitvecking för OS2, men också DOS och Windows. At fer programutveckare och företag arbetar därför i dag med OS12 OS12 2 erbjuder ett akta 32-bitars operativsystem som utnyttjar processorns (386 och senare) hea adressutrymme och inbyggda säkerhetssystem i skyddat äge. OS12 tå och överever programkrascher battre an DOS och Windows. OS12 ger dig mutitaskingkapacitet av ett het annat sag an det du kan få under DOSIWindows. Försök formanera en diskett i bakgninden under Windows och förgnindsprogammen uppför sig ryckigt och osympatiskt. Inte så under OS/2! OS2:s mutitasking gör det möjigt att starta fera paraea appikationer eer öppna paraea "trådar" i ett program. Vä använt är detta en krti tfu försiärkning av programmieringsarsenaen. OS12 2.0,gör det möjigt att starta fera samtidiga DOS-sessio- DATABITEN AB Box 115, SANDVIKEN Tfn F=

10 ner. Man kan utnyttja (en inbyggda DOS-emueringen i OS12 eer starta akta ve:rsioner av MS-DOSJPC-DOS (t ex DOS 3.3, DOS 5.0, etc). Varje DOSsession kan ha sin egen unika CONFIG.SYS och AUTOEX- EC.BAT, med oika instäningar för minnesanvandning, drivmtiner, etc. Man kan individuet satta upp minneskonfigurationen avseende XMS och EMS-minne. Det tigängiga konvenitionea minnet i en DOS-session överstiger oftast 600 KB. Många användare hävdar darjor att OS/2 kör DOS bättre än DOS sjävt! OS har fut stöd för DPMI varför aven DIOS.-Extender baserade program (t ex Borand Pasca, TopSpeed Extended m,ijö, etc) kan köras i DOS-sessioner under OS2. Windows-appikationer kan köras direkt under OS/2:s arbetsmijö "Workpace She", baserat på Presentation Manager, eer under Windows "Program Manager". Nya OS är kompatibe med Windows 3.1 (aven avancerat 386-äge) och Windowsemueringen i OS är nu mycket snabb! DATABITEN tycker Efter att ha kört OS betaversion ett tag är vi mycket imponerade! I vårt tycke en mycket bra utveckingsmijö oavsett om du arbetar med DOS-, Windows eer OS/2-utvecking. Möjigheten att ha aa program mijöer tigangiga samtidigt, den utmärkta minneshanteringen med nästan obegränsat minne i varje OS12 session, möjigheten att starta oika DOS-uppsattningar samtidigt, den smidiga mutitaskingkapaciteten utan ryckighet är några av de egenskaper vi värderar högst. ~ Hardvaru krav: 386- eer 486-baserad PC, Minimum 4 MB RAM, hest 6 MB. Vid programutvecking rekommenderar vi 8 MB. 30 MB edigt hårddiskutrymme. Att priset på OS är satt mycket ågt, gör ju inte saken sämre! Köp OS nu och du får en fri uppdatering ti OS så snart den finns för everans. Priset? Endast 1350:- Om du har tigång ti en CD-ROM speare så ar den här avdeningen för dig: Vi har tre intressanta produkter som endast finns tigangiiga på CD: Windows NT beta Windows NT är nu ute i sin tredje officiea betaversion (mars -93). Varför inte ta chansen att hänga med i testningen. CD-versionen kostar endast 500 kr och har a dokumentation för såvä NT som Microsc~fts 32-bitars CK++-kompiator (motsvarar CK för DOS/Windows). Borand C++ Win:32 Eary Experience Program Borands Eary Eixperience Program (EEP) för 32-bitars BC++ är ett snabbt saitt att komma igång med utveckiing för 32- bitars Windows i Winidows NT. Den färdiga sutversionein avser Borand att everera stra.x efter att Windows NT är kar. DATABITEN AB Box 1 15, SANDV1IKEN Borand C++ for Win32 evereras på CD-skiva. I EEP ingår: 32-bitars optimerande kompiator för C och C++ 32-bitars ankare 41 Resource Workshop för visue design av resurser bitars Turbo Assember bitars Turbo Debugger Dokumentation on-ine (preiminär) Automatiska uppdateringar ti nya betaversioner Tigång ti EEP-forum på CompuSewe Så om du nu har bestämt dig för att testa Windows NT så bör du va också hänga med på Borands testtur! Dock antaet betatestare är begränsat, så säng dig på teefonen och ring DA- TABITEN om du vi vara med. Då får du också reda på priser och andra vikor. Borands KnowedgeBase CD KnowedgeBase innehåer matnyttig information om de festa av Borands produkter (Pasca, C++, Paradox, dbase, QuattroPro m f) hämtade från Borands egna databas för programsupport. En ny, uppdaterad, CD utkommer varje kvarta. I KnowedgeBase hittar du: e produktinformation med teknisk information bekräftade buggar med försag ti fixar, tips, frågor och svar, exempeprogram, m m. fis 1490:- per CD. Tfn F~x

11 Nya Borand Pasca 7.0 med DATABITENS svenska PLUS-handböcker och PLUS-toobox har på kort tid bivit en stor försajningssucce. Inte undra på! Med version 7.0 befäster Pasca sin starka staning som ett edande språk vid såvä professione programutvecking som vid prc~grammering för "husbehov". Och på undervisningssidan dominerar Pasca stort. Med Borand Pasca 7.0 får du en kompett pattform för utvecking av såvä DOS som Windowsappikationer. Du kan naturigtvis använda den integrerade DOS-mijön för att skapa DOS-program, men också för att bygga Windowsprogram. Och vice versa - den integrerade Windowsmijön, som också ingår, kan användas ti utvecking av såvä Windows som DOSprograni. En smaksak viken du väier! IIoates <KKKNKKNNNNNKNNKKNNKKKKKXKNNNNKKNKNKKKKKNNNKKKNKNM:INNNIINIIIXKNNNNNNNNNKKNNI Program : TstFFE : Copyright, : LG DRTABITEM B Author OS Harduare Compier Descript on : Los i KKKIKKKXZ ~KKXXKNKXKKKKKKKNNKNNNKKKK PROGRAU 1 'stffe: : Martin Fahgren : USDOS Uindous : IBU PC.XT,AT,PS/Z Co : Turbo Pasca StonyBrook Pasca+ ' Uatches - func: Ptr<$351E. $8) ~'ijön utnyttjar hea minnet errpos: B Den integrerade Pascamijön I m-...,, s,-.,... under DOS kan numera anviinda hea internminnet (upp ti 16 MB) för komviering - och test- PLUS-versionen Resource Workshop för att inkörning av program - så du be- teraktivt skapa ~indowsresurser höver inte ängre använda den Med DATABITENS PLUS-ver- (menyer, diaoger, knappar, ikokrångigare radkompiatorn vid sion får du, förutom engeska ner, etc) kompiering av stora program. Borand Pasca 7.0, även den svenska, rosade PLIJs-dokumen- Debugger för DOS Detsamma gäer den nya Winrationen (ca 1200 sidor) samt en Windows för fesökning dowsbaserade mijön. I PLUS-toobox fyd med an- Turbo Profier för DOS och Skyddat DOS-age vändbara pascarutiner (b a vi- Windows för tidsstudier av prorusskydd, kaendenutiner, ist- gramkörning Nu kan du också kompiera dina hantering, fihantering, virtue pascaprogram för DOS så att de minneshantering för XMS, EMS Turbo Assember för maskindirekt utnyttjar hea datorns in- kodseritusiaster och disk, snabb funktionsevauaterminne (max 16 MB). Pro- tor m m), rutiner som idag ut- Kort sagt: grammen körs då i sk skyddat nyttjas i många kommersiea DOS-äge, viket också ger en produkter. Se separat beskriv- Borand Pasca 7.0 & Pus är säkrare utveckingsmijö efter- ning av PLUS-tooboxen. ett kipp för dig som arbetar med som programmet tar hjäp av Pascaprogrammering. Den öser processorn för att spåra pro- VerMyg som inghr tidigare minnesprobem och ger gramfe. Skyddade DOS-pro- dig verktyg för såvä DOS och gram måste köras på 286, 386 Med Borand Pasca 7.0 föjer Windowsprogrammering, men eer 486:or. Du kan fortfarande dessutom en rad verktyg och med bibehåen rekordsnabb tiverka pascaprogram för stanprogrambibiotek. B1 a kompiering. Tisammans med dard reet DOS-äge, som gör Turbo Vision för fönsterbaserad DATABITENS PLUS-version, dem körbara på aa PC, om så programmering under DOS text- kompetenta support och ett kaönskas. äge nonpriis bir vaet givet: Så ti! ObjectWindows för program- Vårpiis: Borand Pasca 7.0 & menng av Windowsappikatio- Pus: 2890:- (förr 3790:-) ner forts.. K Box 1 15, SANDVIKEN Fax

12 Borand Pascei I , ti ett kraftigt reducerat pris. Se annan pats. 1 I Demo program Turbo Pasca 7.0 & PIUS I Copynght (c) 1992 by Borand internatona I *M Som ett prisvärt aternativ, för I simpe four functon caicuato dig som enbart arbetar med pro-- caci DOS-utvecking och kanske använder Pasca mest för under- ISB-I (SR CACC.RESI visning eer mindre program, u=es WinTypeJ, W~nProcz, strngs finns Turbo Pasca 7.0 & PIUS const för DOS. Den innehåer DOS- I Appica tzon name I versionen av kompiatorn, Tur- AppName: PChar =,cac7; bo Vision samt DATABITENS PLUS-handböcker med PLUStoobox. Den kan dock, ti skinad mot Borand Pasca, inte utnvttia. minnet ika bra vid kom- J Uppdatering Turbo Pasca x.x Vid nyköp eer uppdatering ti pieringar, ej heer skapa pro- ti Borand Pasca 7.0 & Pus: Borand Pasca 7.0 & Pus kan gram för skyddat DOS-äge. 1790:- du också skaffa vår professionea grafiktoobox, MutiGraphics Pasca 7.0 & Pus: 1590:- (ord 1790:-) Nya PLUS-too1 boxar I DATABITENS nya PLUS-tooboxar i versioner för Borand Pasca 7.0, Turbo Pasca 7.0, Stony- Brook Pasca+, TopSpeed Modua-i! och TopSpeed C/C++ hittar du ett omfattande programbibiotek med många vardefui3 rutiner. I PLUS 7.0 ti Borand Nyheter i Permanenta istor och Turbo Pasca PLUS-too1 boxarna Listor i DBLiUSVList kan nu Den nya PLUS 7.0-tooboxen för Pasca understödjer nu da tre måsystemen, dvs DOS reet standardage, DOS skyddad Iage samt Windows. Detta gör det Iättare att skriva prograin som är portaba mean pattformarna. M-2 PLUS 3.5 PLUS 3.5 för för TopSpeed Modua fungerar under såvä DOS reet Iage, DOS skyddat Iage som 032. C PLUS 3.5 PLUS 3.5 för för C och TopSpeed C fungerar aven den under såvä 130s reet och skyddat Iage samt (3S12. XMS Den virtuea minneshantenngen är nu utbyggd med XMS-stöd. Appikationer skrivna med den virtuea minneshanteringen är dessutom portaba meiian DOS standard mod, DOS skyddad mod, Windows (Borand Pasca) 'och OS12 (TopSpeed)! "Virus" varning Låt dina appikationer varna sjäva när otäcka datavinis försöker modifiera dem. Eer skydda dina copyrightkoder eer serienummer mot försök från kåfingriga användare att radera eer modifiera dessa. Snabbare sortering Ännu högre hastighet på vår generea sorteringsrutin. sparas permanent på disk, aven vid kompicerade isteement som pekare, och istor av istor, etc. Tiämpningarna är många från agring av godtyckiga objekt, text i texteditorer, grafikobjekt (se MutiGraphics) m m.! Portabe teckenuppsattning (Pasca). I Genom att agga ti en enke enhet i dia Pascaprogram, kan texthanteringen göras portabe mean DOS och Windows trots att de använder oika teckenuppsattningar (1BM:s utvidgade ASCII resp ANSIASO). Om du föredrar att arbeta med den integrerade DOS-mijön fungerar utskrifter aven när programmet kompieras och körs som Windowsappikation. Motsvarande gaer om du föredrar att arbeta med den in! Box 115, SANDVIKEN Fax

13 dowsbaserade mijön. Käikoden behöver inte modifieras. Dessutom.. PLUS-tooboxen innehåer enhetermoduer för fehantering, virtue minneshantering med stdra arrayer, isthantering, sortering, utökad fihantering, tidtagning, mushantering (DOS standaid textrnod), matematikbibiotek med snabb funktionsevauering (FFE) och kaenderrutiner. SV - Supervisor! En genomtänkt teknik för fehantering är ett nödvändigt, men ofta förbisett eement i konstruktionen av återanvandbara programkomponenter och större programsy stem. DATABITENS SuperVkor-teknik gör att du kan använda en genere och mycket fexibe teknik för att rapportera och åtgärda aa typer av-användarfe och VO-fe under programexekvering. Fe fångas upp av feprocedurer eer åtgardas individuet med fetester. Ferapporter kan styras ti skärmen, skrivare, diskfier etc. VM - virtuet minne Många program har ett behov av att hantera data som går utanför den begränsade 640 KB-ram som DOS i standardmod sätter upp. Med den virtuea minneshanteringen i PLUS-tooboxen kan du behanda at tigängigt minne, såvä konventionet som XTYIS, EMS och disk, som en enda stor minnespoo. Vid aokering av data söker den virtuea minneshanteraren rätt på ett edigt utrymme i den gemensamma minnespooen. Databock kan vara > 64 KB. Data hanteras därefter på exakt samma sätt oavsett var det fysiskt befinner sig utan att ditt program behöver känna ti dess verkiga pats. ArrVM används för stora, virtuea, arrayer (> 64 KB). Virtuea arrayei kan rymma godtyckiga eementtyper och upp ti 2 mijarder eement (om totaa minnet så tiåter). Antaet dimensioner kan vara 1, 2, 3 eer fera. Virtue minneshantering passar för snabba databaser, grafisk bidhantering, stora arrayer, etc. Den virtuea minneshanteringen är portabe mean DOS standard mod, DOS skyddad mod, Windows och OS2. Du behöver atså inte andra käkoden på denna punkt vid byte av måsystem. MutiGraphics utnyttjar fitigt den virtuea minneshanteringen för att hantera fonter, symboer, virtuea skännar och bider. Med PLUS-tooboxen kan du maximat utnyttja kapaciteten hos MutiGraphics. Listhantering "Listan" är en datastruktur med ett stort anta tiämpningar. Vi har kunder som använder vår generea isthantering som bas för kompiatorer, editorer, databaser, visning av bidsekvenser, inspeningsfunktioner m m. Listhanteringen i PLUS-tooboxen accepter& godtyckiga datatyper och varierande datatyper i samma ista. Ett isteement kan i sin tur utgöras av en ista! Nu också med agringsmöjighet på disk. Utökad fihantering Snabb fikopiering, post- och fiåsning, hantering och sortering av fikataoger, m m. Datum- och amanacksfunktioner Konverterar mean datum och dagnummer (juianska dagta), beräknar veckodag, veckonummer, dagar mean datum och kan t om beräkna soens uppoch nedgång för vafri ort och tidpunkt. FFE - Fast Function Evauator Snabb funktionsevauator (FFE:, som "kompierar" matematiska uttryck och former skrivna som textstra.ngar och innehåiande en oberoende variabe, konstanter, operatorer (+,-,x,/,"), standardfunktioner (sin, cos, exp, In, int, frac, m 11) samt egendefinierade funkticiner. Ett kompierat uttryck kan därefter snabbt evaueras för oika värden på den oberoende variaben. FFE passar för inbyggnad i program där användaren behöver utföra såvä enka som avancerade räknefunktioner, för diagramritning m m. Fer pus I PLUS-tooboxen ingår också snabb genere "quicksort" för godtyckiga datatyper, tidtagningsfunktion, matematikbibiotek med potensfunktioner, normafördeningsfunktionen och ekvationsösning, PLUS-tooboxen är ett utmärkt kompement ti Borand Pasca 7.0, Turbo Pasca 7.0, Stony- Brook; Pasca+, TopSpeed Modua-2 och TopSpeed CK++ och MutiGraphics. Priser PLUS 7.0 ti Pasca kan du nyköpa eer uppdatera i ett paket tis'mmans med Borand Pasca1 7.0 eer Turbo Pasca 7.0. Separat kostar PLUS-tooboxarna 950:-. U~pd~atenng f& version 525:- ädre PLUS- Om du har PLUS 7.0-tooboxen ti Borand Pascfurbo Pasca och dessutom vi ha en version ti StonyBrook Pasca+ är kostnaden 325:- BOX 1 15, SANDVIKEN F=

14 MutiGraphics grafik för proffs! DATABITENS avancerade grafiktoobox MutiGraphics, finns nu ti fyra utveckingsmijöer, nämigen Borand Pasca 7.0 (DOS)/Turbo Pasca , StonyBrook Pasca+, TopSpeed Modua-2 samt TopSpeed C/TopSpeed C++. Har ar några viktiga argument för MutiGraphics: Stöd för många uteiiheter: för närvarande CGA, MCGA (256 färger), EGA, VGA, SuperVGA (256 färger) (TSENG-, 'Tridentbaserade), Hercues, 8514A (256 färger), Toshiba, Epson-, IBM och NEC-kompatiba skrivare med 9 eer 24 nåar, monokroma eer färg, aserskrivare kompatiba med HP txh Canon, HP DeskJet inm 500 dt 500C (färg), HP PaintJet och HPGL Pennpotter. Hårdvamoberoende grafik trots mångfaden av utenheter. Du kan både rita med fii uppösning direkt på exv aserskrivare (300 punktertuni) och dumpa bidskärmsgrafik. Utenhetsoberoende färghantering med RGB-teknik och HSVteknik. Stöd för aa grundäggaride grafikoperationer som punkter, injer (mönstrade, varierande tjockek), rektangar, cirkar, eipser, bågar, poygontåg, poygoner, etc. Fyda eer ofyda figurer samt areafyning. Aa grundäggande grafikobjekt du kan förvänta dig, ink1 punkter, injer med varieraride sti och bredd, injetåg (poyines), bezierkurvor, fyda och ofyda cirkar, eipser (aven utande), poygoner, och bezierpoygoner, bitmönster samt areei~ing av godtyckiga ytor. Stöd för virtuet minne och virtuea skärmar. Skapa doda virtuea skärmar (2x2 pixes upp ti 16384x16384) med stöd för aa ritkommandon. Kopiera grafik mean syniga och virtuea skärmar. Med DATABI- TENS PLUS-toobox ti respektive språk kan grafikprogram automatiskt utnyttja XMS, EMS och disk som virtuet minne för stora objekt som virtuea skärmar, bider, fonter och symboer. Värdskoordinater (hetaseer fy ttasbaserade) med automatisk skaning av data gör det ätt att anpassa data och skriva portabet mean utenheter. * Fönsterbaserad grafik med utbyggbara kapaciteter. Fönster kan förses med nya kapaciteter (t ex värdskoordinater, text i/o, eer egna kapaciteter). ab Utbyggbar handesehantering med färdigt stöd för kocka (ink1 engångs- och repeterande aarm för exv datainsaming och animerad grafik), tangenbord och omfattande mushantering. Gör det ätt att hantera användar i/o. Som musmarkör kan godtyckiga symboer användas, ink1 bider. Musmarkörer kan t om modifieras under "körning". Bidhantering med stöd för standard PCX-formatet, bider med mask och grafkoperationer på bider samt zoomning av bider. c Fonter- och symboer: Stöd för snabba bitorienterade fonter och symboer (rasterorienterade), samt ska-, vrid- och töjbara streck- och konturfonter resp symboer. Fasta eer varierande teckenbredder. Omvanding av streck- och konturfonter ti snabba raster dito. Läser aven BGI-fonter. - Box 115, SANDVIKEN Fax

15 MutiGraphics Ritistor och grafikobjekt. Ri- finesser som fönsterhantering, den, soim samtidigt har en ika toperationer kan speas in och mushantering, bitorienterade- vagenomtankt och Iaffard sparas på disk. Bibiotek med och konturfonter, etc. design! grafiska objekt kan permanent Mutitaskingstöd (ej Pasca) - sparas på disk. Portaba mean kör paraea grafikprocesser i Väj raft version oika utenheter. Fönsterbaserad text io. Omfattande bibiotek för grafikbaserad texthantering med utskrift, inäsning och editering samt datavaideringsrutiner. Fungerar med såvä fasta som proportionea fonter. Använd standard ReadIWrite (Pasca), I0 (Modua-2) eer gprintf (C) i grafikmod. samma fönster, oika fönster eer t om på oika utenheter. Fer finesser Konturfoijning (i sti med Core Draw, etc), färgva enigt såvä RGB som mer "mänskig" HSVmode, många fardiga färgdekarationer (t ex "gud", "havsgrön", "skinn", m f). MutiGraphics är vår Iågprisversion för dig som endast nyttjar MutiGraphics för eget bmk. Denna basversion understödjer CGA, EGA, VGA, Hercues och matrisskrivare. MutiGraphics Pro är den fuständiga versionen med kommersiea rättigheter att säja appikationer Ibyggda med MutiGrap- Emuering av BGI-grafik. Kör Språkanpassade handböcker: hics, samt stöd för SuperVGA, BGI-grafik på SuperVGA, Separata, omfångsrika ( /A, aserskrivare, bäckstråmatrisskrivare, aserskrivare, sidor) svenska handböcker för eskrivare och ~enn~ottemfärgskrivare och pennpotters. och MutiGraphics Sko: Samma in- BGI-emueringen är fönsterbase- Nu också på engeska. rad varför fera separata BGIvärdar kan hanteras samtidigt. kan inte hitta ett kraftfuamed ~ ~ ~ i ~ re ~ grafikbibiotek ~ ~ h i på ~ markna- ~ - nehå som i MutiGraphics Pro men utan kommersiea rättigheter. Nyheter i version 1.5 IMTBU ~~a version 1.5 av DATABITENS grafiktoobox MutiGraphics finns nu för orrigående everans. MutiGraphics 1.5 har byggts ut med en rad finesser som ytteiigcire förenkar och förstärker grafikprogrammeringen. MutiGraphics 1.5 har stöd för an fer utenheter och stödet för "gama" utenheter har ytterigare förbättrats. Har beskriver vi nyheterna mer i detaj. Kort sagt - MutiGraphics 1.5 och ned vid kopiering. Med Battr? PCX-hantering. öppnar dörren ti en värd av nya Zoomimage och ZoomCopyImöjigheter! mage kan också bider zoomas. 16-färgers bider (EGANGA) mmfaktor kan sättas individu- kan nu användas i 256-fargers H&r är de viktigaste nyheterna: eit för horisonte och vertika moder. Förbättrad kompatibiitet Snabba riktning. Vid förminskning kan med Windows Paintbmsh. bidpunkter kombineras med va- hetaskoordinater fria ritrnoder för att bevara så Bezierkumor mycket som möjigt av originaid igare fy ttasbaserade värdsbidens information. koordinater i MutiGraphics kompetteras nu med snabba, hetasbaserade ogiska koordinater i intervaet (som kan ändras ti godtyckigt hetasinterva inom ). Genom att programmera grafiken mot en tänkt ogisk utenhet, når man hårdvanioberoende vad det gaer utenhetens uppösning utan att dra ned hastigheten genom tidsödande fyttasberäkningar. ~ Zoomning Med ZoomVirtScr kan innehået i 'virtuea skärmar zoomas upp Med den nya zoomningsfunktionen kan t ex samma PCX-bider användas oavsett viken utenhet de presenteras på (EGA, VGA, SuperVGA, skrivare, etc). Anpassa enket storeken horisontet och vertikat med Zoomimage. Eer skaa om skärmdumpar så att de täcker ett het A4-papper, osv. Observera att aven bidernas aspektförhåande kan ändras viket öser probemen med att dea bider mean t ex EGA, Hercues och VGA samt utskrifter ti matrisskrivare. Bezierku~or har bivit ett standardverktyg i CAD-sammanhang, därför att denna famij av kurvor, uppkaade efter den franske matematikern Bezier, är va agnad att skapas och modifieras interaktivt. Bezierkurvor ger mjuka och "naturi;paw kurvbågar och med rätt teknik kan de också beräknas och ritas mycket snabbt. Bezierkurvor kan avändas som som aternativ ti injetåg (poyines) och poygoner. Dessutom kan fonter och symboer byggas upp av Bezierkurvor, viket ger mjukare böjar i tecken och symboer, och gör sig bättre vid skaning och andra transformationer. DATABITEN AB Box SANDVIKEN Tfn F~x

16 I Nyheter i MutiGraph~ics Skapa fonter och symbobibiotek MutiGraphics 1.5 innehåer procedurer för att bygga egna fonter och symbobibiotek. Tecken och symboer kan beskrivas som bitmappar, injetåg, poygoner eer bezierkurvor ochi knytas ti fonter eer symbobibiotek. Dessa kan senare sparas på disk. På så sätt kan fonter och symboer byggas upp steg for steg. Du kan hämta föragor frgn tidigare fonter och symbobibiotek. Fufärgskarmar MutiGraphics 1.5 har nu kapacitet för att utnyttja utenheter med fufärgskapacitet (vanigen 16-bitar eer 24-bitar per pixe). Bättre färgmatchning Ny, förbättrad agoritm för att hitta bästa möjiga farg på en given utenhet som motsvarar önskad RGB-färg (MatchForeground och MatchBackground). Ritistor Med ritistor (dispay ists) bir det möjigt att "spea in" grafikoperationer samtidigt som de utförs för att senare spea upp samma ritsekvens på nytt. Inspeade ritkommandon i ritistor kan bearbetas (genom t ex skaning och andra transformationer, fkgbyten, borttagning och tiägg av ritoperationer i istan, äncrac startpunkt, etc) innm de speas upp på nytt. Ritistor är fönsterorienterade varför varje fönster kan ha sin egen aktiva ritista. Inspeade ritkommandon i ett fönster k.an speas upp i ett annat fönster, t om på en annan skärm (t ex inspening på synig skärm och uppspening på virtue skärm) eer utenhet (t ex inspening på synig skärm och uppspening ti printer). Ritistor kan också skapas direkt utan föregående inspening. Ritistor kan sparas permanent och äsas från disk. Grafikobjekt MutiGraphics 1.5 stöder grafikobjekt, uppbyggda av ritistor (en för varje objekt).. Bibiotek med grafiska objekt kan sparas och hämtas från disk. Grafikobjekt kan göras skabara och portaba mean oika utenheter och de specificeras med nummer eer namn. Händesehanteringen Hårdvaniavbrott säpps igenom battre i Pascaversionen. Bra vid t ex seriekommunikation (ett grafikexempe med Turbo Powers Asynch Professiona ingår). Mushändeser innehåer nu information om skifttangenternas status (Ctr, Skift, At). Förbättrade musemuering med exv tangentbord. Ingen musdrivnitin behövs vid emuering. Emuerar BGI-grafik MutiGraphics 1.5 emuerar Borand Graphic Interface (BGI), dvs den grafikmodu som ingår som standard i Turbo PascaIBorand Pasca, Turbo CK++ och Borand C++. BGI-kommandon kan bandas fritt med MutiGraphics-kommandon. Detta underättar återanvändningen av grafikrutiner och program som tidigare har skrivits med BGI-kommandon. Vid BGI-emueringen kan aa drivrutiner i MutiGraphics användas fritt. Det innebär att BGIprogram nu kan köras mot Super- VGA, i 256-fkgers moder och mot skrivare och pennpotters. BGI-emueringen är fönsterorienterad. Det är därför möjigt att fytta ett fuskärmsorienterat originaprogram ti ett MutiGraphics-fönster eer att samtidigt hantera fera paraea BGI-"värdar" med oika uppsättning av ritpositioner, textfonter, farger, etc. BGI-emueringen kan använda såvä Borands streckfonter som MutiGraphics raster- och konturfonter. BGI-emueringen gör det möjigt att enket omdirigera bidskärnsorienterad grafik ti skrivare eer att bygga in skärmdumpning i ett befintigt grafikprogram., Fer & bättre drivrutiner I MutiGraphics Pro 1.5 ingår nya dnvrutiner för Super-VGA (Trident 8900C), Canon Laserprinter, HP PaintJet, HP DesMet (ink1 500 och färgskrivararna 500C1550C). Aa dnvrutiner för skrivare karar nu också iggande utskrift (andskapsmod). HP LaserJet-drivrutinen karar nya HP LaserJet 414M med upp ti 600 punktertum. J?- tesnyggt!, Animering Utökad dokumentation med b a principer och teknik för att skapa animerad grafik. Stort anta programexempe. Vårpriser MutiGraphics: 1250:- (ord 1475:-) Vid samtidigt köp/uppdatering ti Borund Pasca 7.0 Pus endast 995:- MutiGraphics Pro: 2195:- (ord 2825:-). Vid samtidigt köp/uppdatering ti Borund Pasca 7.0 Pus eer köp TopSpeed Moduu-2, C e C++ endast 1825:- Du sparar 1000 kr! MutiGraphics Sko: 995:- Uppdateringar MutiGraphics.x -> MutiGraphics 1.5: 625:- MutiGraphics Pus 1.x -> i MutiGraphics Pro 1.5: 875:- I MutiGraphics.x -> MutiGraphics Pro 1.5: 1250: DATABITEN AB Box 1 15, SANDVIKEN Tfn Fax

17 TopSpeed-famijen av kompiatorer från Carion TopSpeed, erbjuder en unik pattform for programmering under DOS, såvä reet som skyddat äge, Windows och OS2. Nu finns nya version 3.1 for everans. I famijen ingår fyra kompiatorer, för Modua-2, Pasca, ANSVISO C resp C++ samt TopSpeed Assember. upptäcker automatiskt viket språk kakoden är skriven i och väjer ratt kompiator. ia kompiatorer utnyttjar samma optimerande sutkompiator med en fexibiitet i särkass vad det gaer optimering, registeranvändning och kodgenerering. Optimerande Iankare som inte barar rensar bort oanvänd kod och data utan även oanvända virtuea metoder i objekt. Enhetigt system av kompieringsdirekt ("pragma") för aa språk. Mycket attanvant och kraftfut språkoberoende projektsystem som automatiserar underhået av appikationer, med ett minimum av omkompieringar. Debugginformation och exekveringstester kan sättas på gobat eer för enstaka moduer och projektsystemet upptäcker sjävt vika programdear som ska omkompieras. Risken för kvargömd debuginformation eimineras. Enastående portabi itet Så änge du inte använder pattformspecifika finesser kan program och moduer utan modifiering enket omkompieras för aa mijöer, dvs reet DOS-äge, skyddat DOS-äge, Windows?h OS12. Kombinera språk Med TopSpeed kan du enket koppa ihop moduer skrivna i exv C eer C++ med moduer i Modua-2 och Pasca. Om du tiverkar återanvändbara moduer, kan du skriva dem i ditt favoritspråk och kompettera med ett gränssnitt (headerfi, definitionsmodu eer interfacefi) ti andra språk. Overayer Under DOS reet Iage kan du utnyttja den automatiska overayhanteringen som karar av att "overaya" såvä kod som data. Fintrimmning kan göras genom Overay AP1:n. 16-bitars DOS Extender med virtue minneshantering TopSpeeds DOS-Extender gör det möjigt att bygga DOS-appikationer med upp ti 512 MB data och kod. Under exekvering utnyttjas först datorns interminne, för att när och om detta är fut, övergå ti automatisk minneshantering mot disk. Ur programutveckarens synvinke finns ett 512 MB stort adressutryrnme. Kompatibe med aa DOS-standarder som DPMI, VCPI och XMS. Inbyggd DOS- Extender om ingen av ovanstående minneshanterare används. Appikationer väjer automatiskt vid exekvering hur minneshanteringen ska ösas. Inga royaties! T om kakoden ti DOS Extendem finns att tiga! Windows och OS12 Aa TopSpeed-språk har granssnitt mot Windows AP1 resp OS12 AP1 och Presentation Ma- nager. Resurskompiatorer ingår, men du kan också använda exv Borands Resource Workshop. DLL:er för aa pattformar Dynamiskt Iankningsbara bibiotek (DLL) är en teknik som har sagit igenom under Windows och OSD. Nu kan du använda samma teknik också under DOS reet och skyddat Iage. Samma kakod kan t om användas för aa pattformar. En omkompiering riicker. Processstöd för aa spraik och pattformar Med TopSpeed kan dina appikationer utnyttja paraea processer i sti med OSI2:s trådar oavsett om du arbetar med Modua-:!, som har processer som standard, eer Pasca, C och C++. Processhanteringen fungerar uinder såvä DOS reet och skyddat Iage, Windows och OS12 (här impementerat med OS12 trådar). Du behöver inte modifiera en enda programrad vid fyttning mean pattformar. Fönisterbaserad mijö Den fönsterbaserade mijön är gemensam för aa TopSpeedspråk. Från mijön kan du sköta at arbete inkusive editering, kompiering, änkning, projekthantering, och debugging. Bra verktyg som programmeringskakyator, ASCII-tabe, fritextsökning, konfigurerbart och utbyggbart menysystem finns; atid ti hands. - Box 115, SANDVIKEN Fax

18 Utmärkt debugger TopSpeeds Debugger, VLID (Visua Interactive Debugger) har at du kan önska dig. Den fungerar för det första ti aa Top- Speed-språk och karar t om att debugga program med moduer skrivna i oika språk, inkjusive assember. VID uppför sig ika oavsett viken pattform (DOS, Windows, OS12) du arbetar för. Fesökning på såvä kaikods som assembernivå. Aa typer av brytpunkter, inkusive vikoriga och brytpunkter pi uttryck. Mycket överskådig inspektion, modifiering och spårning av okaa och gobaa variaber och parametrar. Stöd för debugging av processbaserade program. Stöd för dubba skärmar (vanigen monokrom + färg). Med stödet för fesökning efter programkrasch ("post mortem") kan du inspektera data och programmets vag ti sutet. Mycket bra vid efterarbete på appikationer. Många tibehör Från Carion TopSpeed finns Communication Tookit för asynkron seriekommunikation och BTree Tookit med indexsekvensie registerhantering (fast eer fri postangd, mutipa nyckar, natverksstöd med postoch fiåsning m m). Rogue Wave Cass Library innehåer ett omfattande ka~sbibiot~ek för C++ med b a generea k:asser och matematikkasser. Från DATABITEN finns våra PLUS-tooboxar (aktue version 3.5) för Modua-2 och CK++ (se annan pats) samt det omfattande grafikbibioteket MutiGraphics Pro 1.5 i versioner för Modua-2 resp CK++ (se annan pats) Det finns också tooboxar från andra everantörer. Många generea C- och C++ tooboxar kan också användas. Kombinera moduer TopSpeed-famijen ä~ moduuppbyggd. Du skaffar de komponenter du behöver just nu och kompetterar med fer senare och vid behov: TS Extended Enviroment DOS-baserad mijö som arbetar i skyddat äge (kräver minst 286:a med utökat minne) och därför kan utnyttja hea arbeisminnet. Ink1 sutkompiator, änkare, projekthantenng och VID debugger. Kan, med ratt moduer, skapa appikationer för aa pattformar. Dock, debugger endast för DOS. Rekommenderad DOSmijö. TS DOS Enviroment DOS-baserad mijö som arbetar i reet äge. Ink1 sutkompiator, ankare, projekthantenng och VID debugger. Användbar på datorer med eer itet internminne. TS OS12 Enviroment OS12-baserad mijö. Ink1 sutkompiator, änkare, projekthantering och VID debugger. Kan, med ratt moduer, skapa appikationer för aa pattfonnar. Dock debugger endast för OSL? appikationer. Rekommenderad OS/2 pattfonn. "Compier" nedan står för "Modua-2", "Pasca", "C" eer "C++". TS OS12 & DOS "Compier" För OS12 och DOS Extended Enviroment. Kompiatorer för att skapa såvä reea DOS-appikationer som OS2-appikationer. Rekommenderas om du arbetar med Extended Enviroment eer OS12 En viromen t. TS DOS "Compier": 1 Kompiator för att skapa reea DOS-appikationer under DOS Enviroment. TopSpeed Techkit Overayer, DOS DLL:er, Windowsgranssnitt, TopSpeed Assember, Post-Mortem Debugger, Watch (övervakar DOS-anrop), TopSpeed Disassember, TopSpeed Profier, TSR-stöd och ytterigare "på djupetu-dokumentation. TS "Compier" Sourcekit Kompett kakod ti programbibioteken ti "Compier". Bra som dokumentation, vid debugging och vid modifiering av anropsförfarande (t ex vid änkning ti externa bibiotek). TS DOS Extender Tookit LIB-fier för skyddat äge, samt programgranssnitt mot DOS Extendern. Nödvändig för att skapa appikationer för skyddat DOSäge. I TS DOS Extender Sourcekit Kakoden ti DOS Extendern. Unikt! Rogue Wave Cass Library Utökat kassbibiotek ti C++ DATABITEN är Sveriges edande expert på TopSpeed-produkterna. Inget kan ersatta den kompetens och sakkunskap som egen professione programutvecking ger! ' LAga priser Varje modu kostar endast 950:-. Vid köp av minst 3 moduer ger vi 10% rabaff. Version kan uppdateras ti 3.1 för ett pris av mean 300:- ti 850:- beroende på antaet uppdaterade moduer. Se ocksa våra kampanjpriser på PLUS-tooboxarna och Muti- Graphics! - DATABITEN AB Box 1 15, SANDVIKEN Tfn Fax

19 i Paradox Engine 3.0 version 3.0 av Paradox Engine ger ett gemensamt programgränssnitt (API) fc,r databasappikaioner skrivna i Pasca eer CK++ under såvä DOS som Windows. Med Paradox Engine kan du arbeta direkt mot Paradoxfier för såvä nya Paradox 4.0 som Paradox för Windows. Bakgrund Funktionerna i Paradox Engine finns redan inbyggda i Borandappikationer som Quattro Pro, Quattro Pro for Windows, Objectvision och naturigtvis i Paradox. Genom att Borand öppnar upp denna teknik för aa programmerare avastas du från att sjäv skapa aa dessa kompexa rutiner för datahantering, datasäkerhet och feranvändarstöd. Dina program kan direkt samarbeta med övriga Borandprodukter. Många nyheter Version 3.0 är mycket snabbare och ännu mer addad med funktioner och datatyper. Dessutom ingår ett nytt objektorienterat ska (Database Framework) kompett med kassbibiotek för C++ och Turbo Pasca. Fortfarande finns Windows arbetar Paradox Engine med språkoberoende DLL:er (dynamiskt änkbara bibiotek). Stöder "BLOB" Paradox Engine stöder aa register- ("tabeer" på Paradoxspråk) och poståsningsfunktioner, ink1 de nya snabba Iåsningagoritmerna i Paradox 4.0 och Paradox for Windows. Också det nya BLOB-formatet i Paradox 4.0 understods. "BLOB" står för "Binary Large OBjects" och är ett format som gör det möjigt att knyta godtyckiga datastrukturer (t ex bider, jud, OLE, etc) ti Paradoxfäit. Varje BLOB-fat kan vara upp ti 250 MB stort. Kompatibe bakåt mot Paradox 3.0 och 3.5-tabeer. Nätverk också procedurorienterade C- och Paradox Engine aa vanpascabibiotek. iga nätverk som Nove Netware, dradox Engine fungerar under DOS som windows. under 3Com. IBM PC LAN7 Banyan Vines, DOS 3.1-baserade, etc. Kompiatorer Stöd fc~r Borand Pasca 7.0 (DOSA%'indows), Turbo Pasca för DOIS och Turbo Pasca för Windows, Borand C++ och Microsoft C Inga icensavgifter. Vårpriis Paradox Engine & DataBase Framework 3.0: 1725:- (förr 2290:-) Vårbonuspris Vid nycöpuppdatering ti Borand Pasca 7.0 & Pus: endast 1675:- Uppdiiteringspris Paradox Engine x.x -> Paradox Engine & Database Framework: 990:- ProtoGen ~roto~en är ett skärmhanteringsverktyg för Windows och finns i versioner för Borand Pasca 7.0 resp Borand C++. Med Proto- Gen underättas arbetet med att interaktivt skapa användargränsnitt i Windows. Här är ett sammandrag av funktionerna i Proto- Gen: kera, snabbvastangenter, pacera Windowskontroer i huvudfönstret och specificera fkg på huvudfönstret. Kodgenerator som kan integrera fera nivåer av diaogboxar i din appikation som har skapats med andra verktyg (t ex Borands Resource Workshop). Grafiskt orienterat verktyg för att Testprogram som gör det möjigt dksigna menyer ti Windowsapp- stf Prova skarmdesignen direkt ikationer med möjighet att ägga f& ProhGen innan den knyts ti i koner, undermeny er, grbar- ti appikationen. Genererar sutigen kompett Objectwindows-baserad Pasca-kod för hea anvandargräns-snittet färdigt att integrera och kompiera med appikationen. Ett utmärkt kompement ti Borands Resource Workshop! ProtoGen kostar endast 490:- -- BOX 115, SANDVIKEN Fax

20 TvA Windowsverktyg fran TurboPower Windows System Library TurboPower Software h,ar skapat en mycket användbar saming bibioteksrutiner som bör finnas i varje Windowsprogrammerisres arsena. Windows System Libray fungerar tisammans med Eorand Pasca 7.0, Turbo Pasca fi3r Windows, Borand C++ (3.x) och Microsoft CC Översikt Stort anta funktioner för strangmanipuering. Datum- och tidfunktioner med stöd för nationea varianter (t ex svenska). Stora, men snabba, en- och tvådimensionea arrayer med upp ti 64MB data av godtyckig iyp. Generea datastnikturer för stora bitmangder, uppsag, dynamiskt aokerade strangarrayer, Iankade istor, stackar, trad och köer. DPMI-anrop för avbrottshantering och avancerad minneskontro (DPMI är den nya standarden för att hantera skyddad mod hos processorn). Tidtagning, fördröjningar och judfunktioner, DOS-funktioner för kontro av diskar och mijöarean (enviroment). Snabba ininemakron för ågnivåmanipuering av data. Fehanteringsfunktioner. Verktyg för att eta minnesspi vid heaphantering (data som inte har avaokerats). Windows System Library evereras i DLL-form med granssnitt mot BPWITPW, BC++ och MSCC++. Tidskntiska rutiner är assemberkodade och utnyttjar instruktioner om ratt processor är förhanden. Pop-up hjap Dokumentationen ti Windows System Library är utförig med många programexempe. Det interaktiva Windowskompatiba hjapsystemet ger direkthjap under programmenngsarbetet. A kakod ingår. Vårpris: 1125:- (ord 1275:-) Data Entry Workshop Data Entry Workshop från TurboPower Software innehaer verktyg för att skapa sofistikerade anvandargranssnitt med inmatningskontroer och formuärhantering. Data Entry Workshop bygger på Borands ObjectWindovs Library (OWL) för Windowsprogrammering och Borands Resource Workshop. Data Entry Workshop är ett integrerat system för att int~eraktivt designa skärmar för vaide.rad datainmatning, verktygsrader ("toobars") och andra unika typer av Windowskontroer med R~esource Workshop och därefter generera OWL-baserad kod f&digt att tas med i appikationer. Data Entry Workshop är kompatibe med Borand Pasca 7.0, TP för Windows 1.5 och Borand C++. Fat-för-fat vaidenng av anvandardata. Inbyggt stöd för aa standardtyper i Pasca och C++ samt datum- och kocksagsfat. Kan byggas ut med egna datatyper. Nationea varianter för datum, tid och vautafät. Stöd för fat med ösenord, beräknade fat, nödvändiga fat, skyddade fat samt doda fat. Fexibe formattenng med fatmasker ("picture masks") med egendefinierade masktecken. Tre vafria typer av fateditorer, b a en raknedosvariant för numerisk inmatning. Kontroer för att skapa verktygsrader ("too bars") och verktygsboxar ("tooboxes") med hjap av Resource Workshop. Konverteringsprogram Programmet MAKESRC genererar kakod i Pasca eer C++ utifrån de resurser som genereras i Resource Workshop. Programmet CVTOPL konverterar datainmatningsskärmar skapade med TurboPowers ObjectProfessiona för DOS ti diaogrute skript för Windows. Dokumentation I Data Entry Workshop ingår utförig dokumentation med många exempe. Dessutom finns on-ine hjäp tigängig vid arbete med Resource Workshop. Vårpris 1425:- (ord 1625:-) -- DATABITEN AB Tfn Box 11 5, SANDVIKEPJ Fax

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

3. Programbanken. Välkommen till D

3. Programbanken. Välkommen till D 3. Programbanken Väkommen ti D Vi har ett brett utbud av programvara för DOS-, Windows, Macintosh-, OS/2-, ABC- och UNIX-datorer. I programbanken finns dessutom en de program för Atari, Amiga och andra

Läs mer

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbpats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com Europa

Läs mer

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning Standardiserad SCADA-ösning för ECL Comfort 310 Beskrivning en är ett effektivt körkart SCADA-verktyg (Supervisory Contro And Data Acquisition) för professionea användare, exempevis servicepersona på fjärrvärmestationer.

Läs mer

ProgramNy heter. Databitens stimulanspaket! a MultiGraphis 2.0 för skyddat lage. Sept 1993. u Windows HT 3.1 - nu ar det dags

ProgramNy heter. Databitens stimulanspaket! a MultiGraphis 2.0 för skyddat lage. Sept 1993. u Windows HT 3.1 - nu ar det dags Sandviken 1 Porto betalt L.W.I..I I1I.I.rnl - - -.. -. 1 Sept 1993 ProgramNy heter Databitens stimulanspaket! a MultiGraphis 2.0 för skyddat lage D Nya QuatIro Pro 5.0 med Workgrwp ditlon O Nya Paradox

Läs mer

Säkerhet för lösningsinriktade skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark

Säkerhet för lösningsinriktade skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark Säkerhet för ösningsinriktade skrivare och mutifunktionsskrivare från Lexmark Förbättra säkerheten för företagets dokument och data När det kommer ti säkerhet måste företaget kunna hantera nätverksansutna

Läs mer

Lab1 Introduktion. 1 Syfte. 2 Innehåll Win32API Skapa trådar Kritiska sektioner Mailslothantering. 3 Förberedelse & Tips

Lab1 Introduktion. 1 Syfte. 2 Innehåll Win32API Skapa trådar Kritiska sektioner Mailslothantering. 3 Förberedelse & Tips Lab1 Introduktion Förberedelse för planetlabben genom att kapsla in (skapa wrappers) systemanrop. 1 Syfte Få en känsla av hur Win32API fungerar, dvs programmerarens interface gentemot Windows. Känsla för

Läs mer

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem?

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem? DVG A06 Operativsystem, mm Definition Den del av systemet som hanterar all hårdvara och all mjukvara. Kontrollerar: -alla filer -alla enheter -varje del av minnet -varje ögonblick av processortiden (-nätverk

Läs mer

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2 en tidning från idhammargruppen nummer ett 2009 Sandvik kartägger underhåskompetensen sidan 4 Outsourcing sidan 6 Underhå i ågkonjunktur sidan 2 Idhammar AB är ett kunskapsföretag speciaiserat inom driftsäkerhet,

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Apple Remote Desktop 3 Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Datorer Kontrollerade datorer har 40% lägre TCO! Kontrollerad Hård och mjukvara Drift Administration Slutanvändare

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

Smarta utskrifter. Strålande färger.

Smarta utskrifter. Strålande färger. Lexmark C950de färgskrivare Smarta utskrifter. Stråande färger. Lexmark C950de färgskrivare Lexmark C950de är utformad för en arbetsgrupp som har fut upp, hanterar färgutskrift i A3-format med professione

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater Version 4.2 15 december 2009 31 oktober 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Sammanfattning 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur ansöker man? 4 1 Harmonisering med EU:s mijömärkning

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

Microsoft Office historik. - making IT easier

Microsoft Office historik. - making IT easier Microsoft Office historik Word 1983 September Word 1.0 släpptes Den absolut första versionen av Word. Släpptes till MS-DOS Kunde ha flera dokument öppna på en gång Hade stöd för mus (vilket var ganska

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Katherm QK.4 Govkanavärme med EC-motströmsventi Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/instaation_manuas I476/0/3/ SE I SAP-Nr. 7407 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Produktnyheter. Pressverktygsbygge I / 2015. E 5240 Rullkorg. Utbyggnad Styrpinne för remsa. CD-katalog 5.8.4.0 Online-katalog

Produktnyheter. Pressverktygsbygge I / 2015. E 5240 Rullkorg. Utbyggnad Styrpinne för remsa. CD-katalog 5.8.4.0 Online-katalog Produktnyheter Pressverktygsbygge I / 2015 CD-kataog 5.8.4.0 Onine-kataog Med en ny produktutökning reagerar vi på era önskemå och försag. om systemeverantör erbjuder vi därmed ett ännu större urva av

Läs mer

Paskgodis & smällar. N r l April 1992. Massor med nya produkter lagom till phsk, sa du slipper ha Ihngtrakigt. O O. Sandviken 1. O Windows 3.

Paskgodis & smällar. N r l April 1992. Massor med nya produkter lagom till phsk, sa du slipper ha Ihngtrakigt. O O. Sandviken 1. O Windows 3. B Sandviken 1 Porto betalt N r l April 1992 Paskgodis & smällar Massor med nya produkter lagom till phsk, sa du slipper ha Ihngtrakigt. O Windows 3.1 a O O Microsoft C/C++ 7.0 Visual Basic Professional

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

Bruksanvisning - modul 3425

Bruksanvisning - modul 3425 ASIO OMPUTER O., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Bruksanvisning - modu 3425 3425 Modu Nr. 3425 Svensk Bruksanvisning 5 E Lär känna kockan Gratuerar ti köp av ny kocka! Du

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

JabloSuite Bruksanvisning

JabloSuite Bruksanvisning Version 2.2 JABLOSUITE BRUKSANVISNING Sida 1 av 14 JabloSuite Bruksanvisning Inledning Lista över funktionerna i JabloSuite...2 Installation Minimala krav på programvara och maskinvara...3 Operativsystem

Läs mer

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat.

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat. New Hoand BR7000 BR7060 BR7070 brett urva Två modeer, många varianter. De två modeerna i New Hoand fexkammarserie kan utrustas för att passa oika förhåanden. BR7060 kan pressa baar som har upp ti 1,50

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC kan köras under Windows 98, NT, 2000, XP. Rekommenderat minimikrav på datorn är internminne 1GB, processor

Läs mer

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16 Creo Customization Lars Björs 2014-10-16 Norra Europas största partner och återförsäljare av PTC relaterad programvara (Windchill, Creo, Arbortext, MathCad, Relex) 70 anställda Egen utvecklingsavdelning

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

Rent vatten skapar hopp i slummen

Rent vatten skapar hopp i slummen NICLAS LINDGREN: Aa barn är aas ansvar VILL DU HJÄLPA! SKÄNK 50 KR TILL PMU. SMS:A PMU 50 TILL 72 930 2011 #3 En tidning från PMU Rent vatten skapar hopp i summen 700 barn föramade efter poioepidemi 12

Läs mer

LAB 1 MS-DOS MicroSoft-DiskOperating System -Microsoft MS-DOS = synonymt med DOS -IBM PC-DOS -Novell DR-DOS

LAB 1 MS-DOS MicroSoft-DiskOperating System -Microsoft MS-DOS = synonymt med DOS -IBM PC-DOS -Novell DR-DOS LAB 1 MS-DOS MicroSoft-DiskOperating System -Microsoft MS-DOS = synonymt med DOS -IBM PC-DOS -Novell DR-DOS Historia ver 1.0 1981 -Diskett dist. 8kb minne ver 2.0 1983 -HDD stöd, kataloger, enheter ver

Läs mer

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne Vannaktiviteter Torsby och Sunne KANOT- OCH FLOTTFÄRD Kanottur Njut av en kanottur på Karäven - en fridfu uppevese för små och stora. Karäven är det perfekta vattendraget för turer på några timmar upp

Läs mer

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas.

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas. KGFs Databas 2013 Innehållsförteckning: Innehållsförteckning:... 1 Allmän information.... 2 Om databasens kvalité:... 2 Om tillämpning i din forskning:... 2 Om programmet:... 2 Om installationen.... 3

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

Prograr;$ Nyheter -'I. I &r ska de va mjukisar! från DATABITEN, Borland, Microsoft m fl. Dec 1992. D8ss~tom

Prograr;$ Nyheter -'I. I &r ska de va mjukisar! från DATABITEN, Borland, Microsoft m fl. Dec 1992. D8ss~tom -'I Porto betalt P10 Dec 1992 Prograr;$ Nyheter I &r ska de va mjukisar! från DATABITEN, Borland, Microsoft m fl. D Bort.nd Pascal 7.0 Pius knmpanisn 0 Mbosoft Wlndows for Worltgmupa m r med bonuserbjudanden

Läs mer

Det går att fixa på egen hand! Licens för 3 datorer ingår Kompatibel med Windows XP & Vista (Alla Versioner)

Det går att fixa på egen hand! Licens för 3 datorer ingår Kompatibel med Windows XP & Vista (Alla Versioner) -- * Börjar Din PC agera oroligt? * Fungerar inte PC:n som den brukar? * Agerar datorn alltför långsamt? Oväntade avbrott på Internet? * Drabbas Du av virus eller Spyware eller t o m Malware? DUBBLE CD-ROM

Läs mer

Linux på skrivbordet - Myt eller möjlighet

Linux på skrivbordet - Myt eller möjlighet Linux på skrivbordet - Myt eller möjlighet Copyright 2003, 2004 Marcus Rejås Rejås Jag ger härmed rätten till alla att nyttja denna presentation på alla sätt som anses lämpliga så länge

Läs mer

Operativsystem. Innehåll. Operativsystemets funktion. Vad är ett OS? Vart hittar men ett OS? OS hanterar processorns resurser

Operativsystem. Innehåll. Operativsystemets funktion. Vad är ett OS? Vart hittar men ett OS? OS hanterar processorns resurser Innehåll Operativsystem Vad är operativsystem och hur fungerar de Vad är ett OS? Syfte Att tillåta flera program att köra samtidigt Att fungera som ett abstraktionslager mot hårdvaran Att hantera olika

Läs mer

Användarmanual. Att arbeta med Cubicle 2.0

Användarmanual. Att arbeta med Cubicle 2.0 1 Användarmanual Att arbeta med Cubicle 2.0 Innehåll 2 Att komma igång 3 Förberedelser 3 Logga in första gången 3 Startsidan 4 Byt till personlig PIN-kod på kortet 4 Att arbeta i Cubicle 5 Cubicle Explorer

Läs mer

13-12-050_SULKY-DPX SYSTEM Suedois_A4 09/01/14 16:14 Page1 > 01/2014-S 406 014-15

13-12-050_SULKY-DPX SYSTEM Suedois_A4 09/01/14 16:14 Page1 > 01/2014-S 406 014-15 13-12-050_SULKY-DPX SYSTEM Suedois_A4 09/01/14 16:14 Page1 > 01/2014-S 406 014-15 13-12-050_SULKY-DPX SYSTEM Suedois_A4 09/01/14 16:14 Page2 DPX SYSTEM Överensstämmer med europeiska standarder 2 13-12-050_SULKY-DPX

Läs mer

Svanenmärkning av Datorer

Svanenmärkning av Datorer Svanenmärkning av Datorer Version 6.3 8 juni 2009 31 december 2013 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt dator? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur ansöker man? 7 1

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P B R U K S A N V I S N I N G A I - 7 0 7 9 4 5 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

1 Kursmaterialets Uppläggning... 4 2 Kursmaterialets Utformning... 5 3 Installation av Övningsfiler... 6. 1 PC:n en Beskrivning...

1 Kursmaterialets Uppläggning... 4 2 Kursmaterialets Utformning... 5 3 Installation av Övningsfiler... 6. 1 PC:n en Beskrivning... Innehåll Kapitel 1 Läs Detta Först 1 Kursmaterialets Uppläggning... 4 2 Kursmaterialets Utformning... 5 3 Installation av Övningsfiler... 6 Kapitel 2 Introduktion till Datorn 1 PC:n en Beskrivning... 12

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Sutna edstäder Version 3.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt suten edstad? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

SJ 11. Hållbarhets redovisning

SJ 11. Hållbarhets redovisning SJ 11 Håbarhets redovisning Innehå Ordföranden har ordet 2 Strategi och vision 3 Intressentdiaogen 6 Möjigheter och utmaningar 9 SJs sociaa ansvar 10 SJs mijöansvar 18 SJs ekonomiska ansvar 24 Redovisningsprinciper

Läs mer

PV Applications Manager. Instruktionshäfte

PV Applications Manager. Instruktionshäfte PV Applications Manager Instruktionshäfte Sw Microsoft, Windows och Windows NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder. Övriga

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

Fiske og jakt. Torsby och Sunne

Fiske og jakt. Torsby och Sunne Fiske og jakt Torsby och Sunne FISKA I SJÖ, ÄLV OCH BÄCK Kväsfiske med guide - ca 4 timmar Prova på fiske efter t.ex gädda, gös eer abborre. Enke förtäring ingår. Utrustning finns att hyra - ingår ej.

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk.

Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk. Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk. Möt de nya utgåvorna...4 Tre sätt att köpa Windows...10 Uppgradering på en befintlig dator...12 Navigera i Windows 8...14 Sälja in Windows 8...18 Möt Windows 8.

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Mohammad Honarbakhsh 2013 01 11 073 784 22 74 mo.honar@wisebs.com www.wisebs.com Ms Office Ms Word, Ms Outlook, Ms PowerPoint, Ms

Läs mer

Så enkelt byter du Windows mot Zorin

Så enkelt byter du Windows mot Zorin Så enkelt byter du Windows mot Zorin 7 Linux-versionen som liknar Windows 7 7 Kör vissa vanliga Windows-program 7 Lättanvänt och helt gratis. Så installerar du Windows-utmanaren Zorin OS Att använda Linux

Läs mer

Sommarerbjudanden! Then swenska DataHasten thar ej semester! Juni 1992 U O. CI Möte i Monterey. o Mottagare: B. Sandviken 1

Sommarerbjudanden! Then swenska DataHasten thar ej semester! Juni 1992 U O. CI Möte i Monterey. o Mottagare: B. Sandviken 1 o Mottagare: B Sandviken 1 Porto betalt Juni 1992 Sommarerbjudanden! Then swenska DataHasten thar ej semester! O Turbo Pascal för Windows 1.5 U Borland C++ 3.1 O ObjectVision 2.0 för Windows & OS12 a Utbildning

Läs mer

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr TM SOLIA GÄNGFRÄSAR ThreadBurr TiACN Fördeen med ThreadBurr är att du kan gänga och grada i samma operation. Ingen extra tid för och försänkning. Gradoperationen sker automatiskt vid gängfräsningen viket

Läs mer

Mekanik 2 f or F Obligatorisk del

Mekanik 2 f or F Obligatorisk del Tentamen i Mekanik 2 för F, FFM521 och FFM520 Tisdagen 15 apri 2015, 8.30 12.30 Examinator: Martin Cederwa Jour: Martin Cederwa, ankn. 3181, besöker tentamenssaarna c:a k. 9.30 och 11.30. Tiåtna hjäpmede:

Läs mer

Macintosh PowerMac, system Mac OS 8.1-9.2.2 och Classic Mode 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit)

Macintosh PowerMac, system Mac OS 8.1-9.2.2 och Classic Mode 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) N u ä r d e t e n k e l t a t t k o m m a i g å n g m e d v å r t n y a H i s s d e s i g n p r o g r a m! H i s s d e s i g n p r o g rammet passar alla typer av hissar och hissfabrikat. Både nyproduktion

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Snabbstartguide för McAfee VirusScan Plus

Snabbstartguide för McAfee VirusScan Plus Nödvändigt datorskydd McAfee VirusScan innehåller anti-virus- och anti-spywareskydd för din dator. McAfee Total Protection innehåller även dator- och nätverksverktyg samt McAfee SiteAdvisor för säker surfning.

Läs mer

Toshiba EasyGuard i praktiken: Portégé M300

Toshiba EasyGuard i praktiken: Portégé M300 Superlätt och robust allt-i-ett-produkt. Toshiba EasyGuard innehåller funktioner som är speciellt utformade för att ge ökad datasäkerhet, avancerat systemskydd och enklare anslutningar. I denna artikel

Läs mer

LAJKA-GUIDE. Så kör du. Windows på din Mac. 7 Fler spel och program 7 Enklare än Bootcamp 7 Körs direkt i OSX 7 Helt gratis

LAJKA-GUIDE. Så kör du. Windows på din Mac. 7 Fler spel och program 7 Enklare än Bootcamp 7 Körs direkt i OSX 7 Helt gratis Så kör du Windows på din Mac 7 Fler spel och program 7 Enklare än Bootcamp 7 Körs direkt i OSX 7 Helt gratis. Så kör du Windows på din Mac Virtualbox gör din Mac till en pc Du behöver inte köra Bootcamp

Läs mer

Etikettskrivare för kontor och professionell användning

Etikettskrivare för kontor och professionell användning Etikettskrivare för kontor och professionell användning Innehåll 2 Professionell DYMO-märkning kan öka effektiviteten på ditt kontor. Namn- och identifieringsdokumentation, arkiveringsfack och datormedia

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Klient...

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

PRODUKTINFORMATION LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 UPPDATERAT: OKTOBER 2014

PRODUKTINFORMATION LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 UPPDATERAT: OKTOBER 2014 LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 UPPDATERAT: OKTOBER 2014 2 1.0... 3 1.1. LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 - PRODUKTBILD... 3 1.2. KORT BESKRIVNING AV PRODUKTEN... 4 2.0 PRODUKTMILJÖ... 5 2.1. SYSTEMKRAV...

Läs mer

Skriv ut vackra foton av hög kvalitet hemma

Skriv ut vackra foton av hög kvalitet hemma Skriv ut vackra foton av hög kvalitet hemma Att fotografera digitalt är kul, men att söka upp ett fotolabb för framkallning är ofta frustrerande och tidsödande, och ger inte alltid ett så bra resultat

Läs mer

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor...

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor... Del HANTERA MUSIKFILER. Importera filer... 6. Skapa ordning i din musiksamling... 8 7. Skapa spellistor... 6 8. Bränna cd-skivor... . IMPORTERA FILER När du använder samma ljudformat för alla dina musikfiler,

Läs mer

Stöd för samiska språk i Windows XP

Stöd för samiska språk i Windows XP Microsoft-stödet av samiska Stöd för samiska språk i Windows XP Från och med Service Pack 2 för Windows XP ger Microsoft fullständigt stöd för de samiska språken i Finland, Norge och Sverige i enlighet

Läs mer

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud Automatiskt, kontinuerligt och säkert skydd som gör backup av data till molnet eller via en hybridmetod som kombinerar lokal och molnbaserad backup. Datablad: Symantec.cloud Endast 21 procent av tillfrågade

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.8 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

krokens stål greppa. FFA tog rygg på fiskeguiden Micke Puhakka för att kolla om ryktena var sanna.

krokens stål greppa. FFA tog rygg på fiskeguiden Micke Puhakka för att kolla om ryktena var sanna. Laxtroing Området utanför Understen har under senare år evererat mängder med schysta axar Laxar som enigt utsago skue expodera så fort de känt krokens stå greppa FFA tog rygg på fiskeguiden Micke Puhakka

Läs mer

Installation av WinPig

Installation av WinPig Installation av WinPig Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd-skiva, den går inte att hämta från Internet. Efter installationen skall grundinställningar göras, läs om dessa i slutet av detta

Läs mer

Toshiba EasyGuard i praktiken:

Toshiba EasyGuard i praktiken: Toshiba EasyGuard i praktiken Toshiba EasyGuard i praktiken: Portégé M300 Superlätt och robust allt-i-ett-produkt. Toshiba EasyGuard innehåller funktioner som är speciellt utformade för att ge ökad datasäkerhet,

Läs mer

Stödet för Windows XP upphörde 8.4.2014

Stödet för Windows XP upphörde 8.4.2014 10.4.2014 Information om Windows 1 Stödet för Windows XP upphörde 8.4.2014 Vad betyder det? 10.4.2014 Information om Windows 2 När slutar systemen att säljas? Operativsystem Operativsystemet allmänt tillgängligt

Läs mer

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehå 1 Kort om 2013 2 Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Må och utfa 14 Erbjudande

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se 1 2 ISAC är en väl beprövad produkt som har utvecklats av Styrlogic AB. ISAC grundar sig på många års erfarenhet under ett flertal installationer. Den första ISAC-applikationen levererades 1990. ISAC betyder

Läs mer

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Detta dokument ger steg för steg-instruktioner för att skapa och implementera ett TI-Nspire nätverkspaket via plattformen Microsoft SMS 2003.

Läs mer

Tanka program KAPITEL 7. Shareware och freeware. Shareware. Freeware

Tanka program KAPITEL 7. Shareware och freeware. Shareware. Freeware KAPITEL 7 Tanka program Internet bokstavligen flödar av olika program man kan ladda ner. Det finns en del nyttiga program som är bra att känna till och använda. Allt för att göra det lättare för sig. I

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.3 17 mars 2009 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt städtjänst? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man?

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Nya möjligheter med Windows Vista

Nya möjligheter med Windows Vista Nya möjligheter med Windows Vista Göran Johannesson 21 maj 2007 www.programsupport.se Innehåll Modernt användargränssnitt...1 Ny Startknapp... 1 Sidpanelen... 1 Visa miniatyrer för bilder i mappar... 2

Läs mer

AmigaOS 4.0 Pre-release. installationsguide

AmigaOS 4.0 Pre-release. installationsguide AmigaOS 4.0 Pre-release installationsguide - Installation från CD Sätt i AmigaOS 4.0 Developer pre-release cd i din cdrom-läsare. När Uboot-prompten ] dyker upp, skriv vid prompten; ide reset setenv boot1

Läs mer

Kursupplägg. Examination. Föreläsning 1: Intro till kursen och. Kursmaterial. programmering. Kursboken: Programmera med a multimedia approach

Kursupplägg. Examination. Föreläsning 1: Intro till kursen och. Kursmaterial. programmering. Kursboken: Programmera med a multimedia approach Föreläsning 1: Intro till kursen och Kursens hemsida http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/prog1/esvt10 Studentportalen http://www.studentportalen.uu.se Kursmaterial Kursbok Kursprogramvara Tips: Installera

Läs mer

PKS5000PC hjälpmedel uppföljning

PKS5000PC hjälpmedel uppföljning 1 PKS5000PC Allmänt PKS5000PC är ett hjälpmedel och ett administrativt verktyg för PKS5000 systemet. Det hjälper och underlättar plockhanteringen, gör att ansvariga kan göra produktionsuppföljningar och

Läs mer

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=20609

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=20609 KRAV: 1. RDP-klient med stöd för fjärrskrivbordsprotokoll 7.0 eller senare. Kontrollera genom att: a. Klicka på Windowssymbolen längst ner till vänster. b. Välj Anslutning till fjärrskrivbord. c. Nu kommer

Läs mer

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Inledning Starta Microsoft Visual Studio 2005. Välj create Project Välj VB + Vindows Application och välj ett nytt

Läs mer

Adobe Photoshop Elements 5.0 Adobe Premiere Elements 3.0. Adobe Produktguide

Adobe Photoshop Elements 5.0 Adobe Premiere Elements 3.0. Adobe Produktguide Adobe Photoshop Elements 5.0 Adobe Premiere Elements 3.0 Adobe Produktguide Dina minnen som du minns dem varje gång Förbättrat Rätt känsla Rätt färgton Rätt exponering Rätt kontrast Adobe Photoshop Elements

Läs mer