Många programnyheter! Härliga vålpriser! I Apr 1993 I,. o MS-QOS 6.0, W~ ~i d a ~ o i l~sscd. Porto betatt. Sandviken 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Många programnyheter! Härliga vålpriser! I Apr 1993 I,. o MS-QOS 6.0, W~ ~i d 0612 213 a ~ o i l~sscd. Porto betatt. Sandviken 1"

Transkript

1 Sandviken 1 Porto betatt I Apr 1993 I,. Många programnyheter! Häriga våpriser! o MS-QOS 6.0, W~ ~i d a ~ o i ~sscd e ~ 7d PIUS 0 MuUGraphb 1.5 Mr pm#k n Turbo ett Vwia Editinn, BC++ & AF O Vsua C++ & Visuai Contro Pack TopSp%ed &f di Pus C] Borand Wfor06/2 0 YcmdtDeta DATAETTEN AB Tfn Box 115, SANDVIKEN Fax

2 Vårkampanjen! Vi har under vintern varit intensivt syssesatta med de nya versionerna av PLUS-handbiickenia och PLUS-tooboxama ti Pasca, Mdua-2 och W+* och nya MutiGraphb 1.5. Nu är at detta kart och samtiga produkter fms f& omgående eveans. Vi vågar utan tveka påstå a# MutiGraphi~a 15 Ztr den hftiuaste gmfktooboxen för DOS på marknaden! Det är darför inte utan en viss stothet vi ser atfer kommersiea produkter som bygger sin -tering på MutiGraphics; diagnunpakt, datahamiingssystem, faxprogmm, program for handikappade, tävingsprogram i oika grenar, kommunikationsprogmm, undervisningsprogram, sknm&skurser, speprogmin, paneringssystem, etc. Ett anta av dessa produkter kunde t ex beskådas nu på datamässan CeBit i Hannover. Ocksa skoorna utnyttjar det ftinnhiga skopriset ti att skaffa MuitiGraphia - ett bra kompement ti Pasca i undervisningen. Nu bojar vi ocksa se ett tikat internationet intresse med förfragningar &n& från Austriaiien och Sydame. De engeskspråkiga handböckerna kommer att finnas för everans i maj. Så ti VarBampuqjen! Mmsor med bra priserfratn ti &n 31 inqi missa inte tifaet! Borand Language Center V& samarbete med Borhd har varit intimt, at sedan vi inducerade Borand i Sverige Borand var da ett nystartat Bretag med en enda produkt, Turbo Pasca. Idag har Borhd vikt ti en av de riktigt "stora" i progtambranschen. Vårt amarkte formaiseras och fikdjupas nu ytterigare ge nom ett nyigen ingånget avtai diir DATABZTBN utses ti ett "Borad Language Center" i Sverige. Det ger dig som kund än biittre support och vikor på Borandprdukterna. Ett resutat ser du redan nu i kampanj med vikpriser p& Borand P d 7.0 & Pus, Eorand C* & AF 3.1, Paradox Engine m f Borandpdukm. Borand introdummr nu sin första 32-bitars kompiator, Borand C++ for Om. Samtidigt sgpps en Iiigprisvershn av C++, Turbo C++ h a EdMon for Windowsprogmmmering. Microsoft visuaiserar! Microsofi introducerar en rad nya produkter som bör intressera dig som programmerare. Visua C++, Viud Conko Pack, Micmsoft Deta, MS-DOS 6.0 och Windows M' tredje, och kanske sista, betaversion. Vi f&swker nu ocksa vart d t e med Microsoft, viket ger dig batcre support och priser. Se våm intduktionserbju&n&~ p& Visud i, m f! Nu borjar tidpunkten närma sig när du som programmme måste ta stiiining ti viken eer vika nya pattformar du ska satsa på DOS/Wiadows, Windows NT ekr Unix? Vart tad är fortfarande att "gardera" och anvhda den &imta tiden ti att bekanta sig med de nya pianformama innan ett definitivt besut tas, DOS áo, OS12 och Windows NT beta kan du skaffa ti en mycket biig penning! Nu finns ocksa utveckiingsverktygen du behöver. DATABTCW AB Box 1 15,81 22 SANDVIKEN Tfn Fax

3 I korthet: Turbo C++ Visua Edition % Borand anserar nu en ågprisversion av sin C++ kompiator for dig som arbetar med Windowsutvecking. Turbo C++ Visua Edition innehåer det mesta du behöver för att komma igång med programutvecking för och under Windows. Kompiatorn i Turbo C++ Visua Edition är kompatibe med AT&T C inku- sive parameteriserade typer ObjecitWindows kassbibiotek ("tempates") och het ANSL/iSO för utvecking av Windowsappi- C-kompatibe. I Turbo C++ Vi- kationer sua Edition ingår: ProtoGen för att visuet skapa Grafisk Windowsbaserad integpr08ramstomme Ined automatisk rerad mijö kodgerierering. Resource Workshop för att ska- Vdrpris: 890:-. pa menyer, diaoger, knappar, bitmappar och andra Windowsresurser f RTPatch.RTPatch från Pocket Soft Forenkar distribution av programuppdateringar. Istäiet for att skicka aa fier på nytt skapar.rtpatch en komprimerad fi som endast innehaer skinaderna gentemot tidigare version. Den nya versionen skapas sedan med ett speciet uppdateringprogram som också skickas med..rtpatch fungerar med aa fityper under DOS, Windows och OS2. Genom att skicka bara "skinaden" är det ingen skada skedd om programmet når fe person, eftersom sutanvandaren måste ha den gama versionen för att kunna uppdatera! Uppdateringar kan därför äggas på öppna BBS:er utan risk. Det går också att skapa "patchfier" som täcker fera äidre versioner så au en och samma fi kan distribueras oavsett viken versiori användaren uppdaterar från..rtpatch har stöd för serienumrering av program och ösenord, samt kan agga ti och avägsna fier efter behov. Inte undra på att.r'tpatch används av aa stora programeverantörer vid sina be:tatestningar. Pris 26195:- Norton Utiities 7.0 Norton Utiities 7.0 ar den se- Snabbare öppning av DOS 6.0- Automatisk reparation av fier nate versionen av det popua- fier, från Lotus 1-2-3, Quattro Pro, ra diskhanteringsprogrammet StM för,årddiskar (upp Exce, dbase och WordPerfect. från Symantec. ti 2 GB),,. Några av ny heterna är Utökad hårdvanidiagnostik. Pris 1350:- (rek 1590:-) Optimering av DOS 6.0-, Stac.k- Uppdatering 640:- Data kan från skadade er- eer Addstor-komprimerade komprimerade fier samt fier, Box 115, SANDVIKEN Fax

4 Databas och kaky: Paradox och så tik agret iir sut säijer vi fort- Quattro Pro Win eng: 890:- 1 farande produkterna ti föjande Quattro Pr0 fenomenaa priser: Detta ar priser som knappast Borands kampanjpriser på Para- Paradox Windows eng: 890:- dox for Windows (en&, Para- Paradox Windows sv: 1990:- dox för Windows (sv) och Quattro Pro for Windovrs (eng) Paradox Win eng ti sv: 890:- avsutas den 30 apri. Vi har dock agt ett anta produkter p, ager, kommer att upprepas! (datavaidering, automatisk ag- programmen dsplit och djoring, ösenord och kryptering), IN, som också medföjer. kompett nätverksstöd, inteigent Borand dbase IV 2.0 ar den h.ågeoptimering vid sökning. En C-iknande förprocessor gör senaste versionen av det data- det möjigt att använda vikorig basprogram som mer än något Introduktionspris endast 1990:- kompiering. Med MAKE hanteannat kan sagas utgöra PC- Uppdatering: 890:- ras varje program som ett projekt standarden. och med änkaren BDL kan man skapa två sorters EXE-fier; het I den nya versionen är vissa opesjävständiga EXE-fier eer en rationer upp ti tio gånge:r snabkompakt mode som ej inkudebare! Med dena nya minneshante- dbase Compier rar bibiotek- och resursfier (desringen, som utnyttjar DPMI, sa måste då finnas tigängiga på används at edigt minne ii datorn hårddisken). Kompiatorn utnytt- (upp ti 16 MB) för arbete. jar DPMI för minneshantering och är fut kompatibet med dbase III Pus och dbase IV. dbase kan köras interaktivt eer programmeras via et1 databasspråk med nära 500 kommandon. Editor, fesökare, automatisk kodgenerering med menysystem och SQL-stöd ingår. dbase har formuär-, rapport- och etikettdesigner, rutiner för datasäkerhet Borands dbase Compier gör det möjigt att kompiera dbaseappikationer ti fristående EXEfier med högre prestanda som resutat. Kompierade dbase-program får fritt disribueras utan icensavgifter. Stora EXE-fier kan deas upp för att få pats på ett anta disketter och sedan sammanfogas igen i mådatorn via Introduktionspris 1990:- LotUS Improv 2.0 säijning med underiggande må- Diagrampresentationen sker med Lotus Improv 2.0 för Nrindows är en ny typ av kakyprogram som gör det ättare att få riya perspektiv på data i kakyarket. Data definieras i oika kategorier som sedan deas in i underavdeningar, t ex kategorin månadsför- nadsnarnn, som sedan koppas mot produktkategorin med underiggande såda anta exempar. Genom att stäa oika kategorier mot varandra visas data ur oika perspektiv. - - Former skrivs i kartext, SA istäet för "+a3*d4" går det bra med t ex "kostnad = anta * pris". Lotus Chart, som också ingår i paketet. ~ntro~u~t~onsp~s 995:- Serviceavta ner. Du kan göra detta antingen vi automatiskt ut nya revisioner genom att sjäv håa dig under- (däremot inte nya versioner). Kostnaden är 150:- i grundavgift för varje revision + 25:- för varje ny diskett. Ingen fast avgift utgår, så du betaar bara för de revisioner du faktiskt får. Mean de större versionsbytena rättad om nya revisioner (ring genomgår många progrzm och eer koa vår BBS) eer ännu. tooboxar en process av rätteser, enkare genom vårt automatiska tiägg och förbättringar, som vi serviceavta. kaar revisioner. Det är ofta en stor förde att haa sig kontinuer- Med ett serviceavta (som tecknas igt uppdaterad med dessa revisio- för varje produkt separat) skickar J Box 115, SANDVIKEN Fax

5 Microsoft Visua C++ ~icrosofts nya Windowsbaserade C++-kompiiator innebär ett nytt steg mot att förenka Windowsprogrammering utan att tumma på fexibiitet, kompabiitet och kodkvaitet. Microsoft Visua C++ ersätter fuständigt Microsoft CK++ 7.0, iksom QuickC och ädre versioner. Visua C++ är rykande färsk, så vi har endast yckats hitta en rescension av produkten hittis. Den återfinns i majnumret av Computer Language och är signerad chefredaktören. Hans sutomdöme är: "Last year, we said that Microsoft got up to pate with its first C++ compier (C/C++ 7.0, vår kommentar). This year, it's hit a home run ("futräff") with the best C++ deveopment system for the PC". Här är en kort genomgång av nyheterna i Visua C++. Visua Workbench Den nya arbetsmijön, Visua Workbench, arbetar het i grafisk Windowsmijö. I mijön ingår b a: Editor med färgkodad syntaxmarkering. Kompiator, änkare och projektsystem för Windows- och i Visua C++ Professiona Edition aven för DOS-appikationer. Kompiering och änkning kan köras i bakgrunden varför det är möjigt att arbeta vidare med andra saker under tiden (rekommenderas dock bara med snabb dator och mycket minne). Source Code Browser (kakodsinspektör) som gör det enkare att överbicka C++ kasser, strukturer, variaber, typer och makron Integrerad grafisk debugger för Windowsappikationer. AppWizard som skapar en programstomme för Windowsappikationer CassWizard som knyter anvandarmeddeanden ti ratt metoder i C++ kasser. App Studio, som är Microsofts visuea, interaktiva resurseditor, för att skapa och underhåa Windowsresurser som menyer, diaognitor, strängar, bitmönster, markörer, ikoner, m m. App Studio har också stöd för att integrera VBX-kontroer, samma utbyggbara kontroer som har gjort Visua Basic popuärt (VBX:er baseras på DLL:er). Nu kan du använda samma VBX:er också i C++ program och naturigtvis tiverka egna VBX:er. I Visua Contro Pack (se annan pats) från Microsoft hittar du ett stort anta VBX:er. Optimerande kompiator kompatibe med AT&T C och ANSVISO C. Makron för parametenserade typer ("tempates") och exceptions. Genererar kod för Windows och med Professiona Edition (se nedan) aven för DOS Headerfier kan förkompieras, viket ger snabbare omkompieringar. Smart änkare. Foundation Casses 2.0 Microsoft:j kassbibiotek, Foundation C.asses 2.0, är en vidareutvecking av version 1.0 från CK Nya Foundation Casses är bakåtkompatibe med version 1.0 och dessutom kompatibe framåt mot Windows NT! Foundatic~n Casses innehåer ett brett utbud av C++ kasser, atifrån gmndaggande datastrukturer ti Windowsprogrammering. Iiyheter i version 2.0 är b a kasser för: appikationsfönster, ink1 MDI, printerutsoift med förhandsgranskning, verktygsriider och statusrader, badderbara och deade områden, formuärhantering, Foundati'on Casses är nu också kompatibe med VBX-kontroer (se ovan). Quick Win QuickWin bibioteket gör det ätt att fytta text- och grafikbaserade DOS-program ti Windows. SA skapas en Windowsappifkation steg-för-steg 1. Med AppWizard tiverkar du en programstomme het enket genom att ange vika bas- DATABITEN AB Box 1 15, SANDVIKEN Tfn F~x

6 Idcrosofi Visua C++ - VBCHART.MAK sh?e Edit Yew proie~~rowse Q e b k - - isa rtntion of the CCha ipiing raso-. / This 1s a part of the Yicrosoft Foundation Ciasies i+t ibrary. :(Inpyrjght (C) 1992 iiir:rnq>f t tnryxirnt inri \rsvc\ifc\raipor\vbshart\stdafx cpp / A rghtr roserirod. \nsvc\ifc\raipcr\vbshart\~hartvs.cpp..' This.sc+irm cadc is mry intenrid rihs n sippcunt to the :\nsvc\rfc\raipo.\vbshart\qridentrdenc~ / Hicrosoft Foundaticn Carses Refcrence and Hicroscft.\isvc\rnfc\raipor\vbshart\iainfri cpp / Quick.Bap and/or VinHep docunentation providd with rh= brary. :\rsvc\ifc~aipet\v~hart\chartd~~.~~~, /f' :+z thme murccn for det,rrid ~nfornntion rcgnrdi::g the :\nsvc\mfc\oaipcr\v~hart\vbskt.cpp // Y:croioft Fcundatcn (:assee prcduct ~ndzng rsrcnir~s. reating bmssr databass. BCHART EXE - O ermr(s). O varning(s) b~ncude 'stdafx.hm bncude 'vkhart.h' Eie Yiew Window he^ 1 <3> Browse VBCHART.BSC as egenskaper ditt program ska ha. AppWizard skapar också en projektfi och en gruntäggande resursfi för appikationeri. Het automatiskt! 2. Med App Studio scapar och editerar du interaktivt de iresurser, utöver basresursernia skapade av AppWizard, som ska ingå i ditt Windowsprogram. Professiona Edition Visua C++ Professiona Edition innehåer at i Standard Edition pus stöd för DOS-programmering, ytterigare kodoptimeringsmöjigheter och många verktyg. Här är de viktigaste: CodeView 4.1: Extern kraftfu debugger för såvä Windows som DOS med b a fjärrstyrning från annan dator, editering av data i minnet, fesökning av program som använder 80x87-processor, m m. HeapWaker: Överbickar oka och goba heaphantenng Windows Debugging Version: Speciaversion av Windows AP1 med kontro av parametrar och diagnostiska femeddeanden. Dokumentation från Windows SDK (Software Deveopment Kit) DA TA BITENS intryck 3. Med CassWizard knyter du objekt och resurser i användar- Vårt intryck är att Visua C++ är gränssnittet ti befintiga eer ett mycket trevigt system att nya kasser. Detta gör det ätt att arbeta med, men att det också ta hand om aa Windowsnnedde- Source Profier: Pekar ut de ko- stäer stora krav pa internminne anden (menyva, dia:ogva, davsnitt som bör hastighetsopti- och hårddiskutrymme. Om du musröreser, etc) som prodiuceras meras instaerar hea Visua C++ Proav användaren. stress simuerar situatio- fessiona Edition, ink1 exempe- ner med små resurser (knappt Program, behövs 55 MB hård- 4. Kompettera med den :ytteriom minne, etc) under Windows diskuirymme. Ju mer internmingare kod som behövs. för att testa hur appikationen ne desto snabbare kompieiingar 5. Kompiera och änka uppför sig och änkningar. Vi reko-mmende- DDESpy: Underättar testning rar 8-12 MB eer mer om du 6. Provkör. av Windowsappikationer som använder den optimerande kom- Samtiga moment utförs från den använder DDE (Dynamic Data piatorn. I annat fa känns integrerade miiön. Visua Exchange) systemet något sött. - BOX 115, SANDVII<Ef\I F=

7 Microsoft.. Introduktionserbjudande Visua C++ Uppdatering från MS CICu Professiona Edition 7.0: 995:- Visua C++ Standard Edition: 1225:- Nypris: 2995:- Uppdatering från annan MS C- kompiator: 1450:- Nypris 1225:- (rek 1450:-) ink1 Visua Contro Pack t om 12 maj 1993 (rek 3750: :- Skoicens: 999:- per användare. Uppdatering från annan Micro- = 4745:-) Du tjanar 1750:-! soft C-kompiator: 600:- Visua Contro Pack vid uppda- Efter 12 maj ingår inte Visua tering (t om 12 maj): 500:- Skopris: 600:- per användare Contro Pack i detta erbjudande. Visua Contro Pack Visua Contro Pack innehåer 19 Windowskontroer på VBX-forniat som kar1 användas tisammans med Visua C++ (och Visua Basic). Dessutom ingår en Contro Deveopment Kit som underättar utvecking av egna kontroer. Har föjer en översikt över en de av de Windowskontroer som ingår: 1 sex stycken 3-D kontroer används för att skapa tredimensionea versioner av sådana standardkontroer i Windows som textrutor, knappar, fönsterramar samt att förse knappar med ikoner, bitmönster och 3-D text. Två och tredimensionea diagram, inkuderande ta-, stapeoch injediagram. Seriekommunikation Standarddidoger Anaoga matare som åskådiggör storek med stapar ("LCDmätare"), eer visarinstniment ("hastighetsmätare"). Mutimediastöd gör det enkare att agga ti video, CD-ROM eer judkapacitet ti Windowsappikationer. Fyra pennicontroer för att bygga in oika typer av pennstöd i appikationer. Med animenngskontroen kan du bygga in enka anirneringssekvenser i programmen. -- Erbjudande Om du bestäer en ny Visua C++ :Professiona Edition senast den 12 maj 1993 får du Visua Contro Pack på köpet! Om du bestäer en uppdatering ti Visua C++ Professiona Edition, senast samma datum, får du Icöpa Visud Contro Pack ti Ihava priset! Vi måste: vara mycket strikta med suttatum denna gång. Så missa inte tifaet! Microsoft Deta Om du arbetar med större programprojekt, och i synnerhet dar fer an en programmerare ar inbandade, växer behovet av att kunna håa kontro på oika versioner av kakoden, veta vem som arbetar med en viss modu just nu, håa sig uppdaterad med de senaste versionerna av aa fier och kunna stega tibaka eer t om rekonstruera tidigare versioner av kakodsifier. Ti detta behöver du ett bra versionskontroiisystern. I maj säpper Microsoft sitt eget Microsoft Deta fungerar med eer från kommandoraden i system, Microsoft Deta, som aa språk som använder vaniga DOS. också används vid utvecking av textfier och kan köras som en programvara inom Microsoft. grafisk ~ i ~ d ~ ~ ~ Microsoft ~ ~ ~ Deta underhåer i k ~ en ~ masterversion (på servem i ett i ~ ~ Box 1 15, SANDVIKEN Fax

8 Microsoft.. nätverk) med aa fier!ioiri ingår i ett projekt tisammans rried information om vem som jobbar med vad. Användare "checkar ut" fier när de vi arbeta med dem och "checkar in" dem när de är kara. Deta uppdaterar därefter masterprojekte:. Vid varje ändring i ett projekt, agrar Deta information om vad som ändrades, vem som gjorde det, varför och nar iindringen gjordes - såedes en kompett historik. För att hushåa med diskutrymmet agras endast den senaste version het kompett. Ädre versioner agras som skinader (harav namnet "Deta") gentemot föregående version. Med Microsoft Deta är det enket att synkronisera aa programmerare i ett team. Deta är också mycket enket att använda och kräver inte att du modifierar den kataogstruktur som används i ett befintigt projekt. Microsoft Deta är kompatibe med Microsoft LAN Manager 2.1 eer senare, samt Nove NetWare eer senare. Introduktionspris Vid köp av Visua C++ eer Visua Basic kan du köpa Microsoft Deta ti det facia priset av endast 995 kr. Erbjudandet gaer fram ti 31 jui Priset höjs därefter ti 3750:-. MS-DOS 6.0 Nya MS-DOS 6.0 från Microso~ft innehåer många nyheter, framför at då det gaer hantering av minnie och hårddiisk. Många av de optimeringsverktyg som tidigare har såts som fristående produkter hittar du nu i DOS 6.0. Microsoft MemMakeir optime- Microsoft Power sparar batte- Microsoft Anti-Virus kan upprar minnesanvändningem på din riema på bärbara datorer under täcka och avägsna över 800 oidator, genom att fytta drivruti- förutsättning att de stödjer APM- ka virus. Anti-Virus ingår i såner och bufferterar utanför 640 specifikationen (Advanced vä DOS som Windowsversion. KB-minnet. Förbättrade oad- Power Management). Energiför- Dessutom ingår ett minnesresihigh och devicehigh kornman- brukningen sjunker med upp ti dent program, VSafe, som vardon. 25%. nar för virusattacker. Microsoft DoubeSpace fördubbar kapaciteten hos hriddisken. 80 MB bir 160 MB, 160 MB bir 320 MB, osv. Microsoft Internk gi5r att du kan använda diskar på en annan dator, precis som om de hörde ti din egen dator. Kornmunikationen sker via serie- eer paraekabe. Perfekt b a niär du vi fytta data mean en portabe och fast dator. Microsoft Backup i såvä DOS som Windowsversioner med stöd för totabackup och inkremente11 backup av modifierade fier. Microsoft Defragmenter packar hårddisken viket ger mer edigt minne och snabbare diskåtkomster. Microsoft Undeete för DOS och Windows räddar fier som du har råkat radera Snabbare SMARTDrive diskcache program. Microsoft Diagnostics ger en samad teknisk information om ditt system. Introduktionspris Uppdatering: 495:- fram ti 116 därefter 895:- I DATABITENS BBS Om du har ett modem ti din da- an kan du staa frågor, ge egna måste först registrera dig. Ring tor så står vår BBS ti din tjänst. tips och f& kontakt med andra DATABITEN och prata med Här hittar du information om programutveckare. Oe. - - nya produkter, fiareor med tips, programexempe, bugfixar och BBS:en är för dig är ny ttoprogram. I meddeanideare- kund hos DATABITEN. Men du - Box 115, SANDVII<EN Fax

9 Borand C++ % for OS12 Nu är Borands nya 32-bitars C++ kompiator för OS12 2.x kar för everans. För dig som arbetar med med OS12 2.x och C/C++ är den ett efterängtat verktyg som ger snabbare programutvecking och battre kod. Tihör du dem som ännu inte har tittat på OS12 än, så ar det säkert rätt tifäe nu? SprAkig heter Mijö brytpurikter med bevakning av meddeande, data och exceptions. Kompatibe med AT&T PM-baserad grafisk ferfönster- CFRONT 3.0 C++ ink1 parame- miiö teriserade typer ("tempatesf) och nästade kasser Snabbva med snabbvasrad Resource Workshop för att interaktiv ska~a PM-resurser som Kompatibe med ANSI C Editor med f+rgkodad syn- menyer, diiaoger, ikoner, etc. taxmarkering gör koden tydiga- * UND-kompatiba funktioner re Kassbibiotek med strömmar Bakgrundskompiering och änk- (strearns), koektioner, komp- ning med hjdp av 0~12:~ utråexa ta m m dar" ger högre produktivitet Resurs- och hjäpkompiatorer för OS12 32-bitars Turbo Assember Dokuimentation st& för såvä textbaserade som Project Manager med visue ~ ~ ~ och d on-ine b ~ hjäp ~ grafiska Presentation Manager MAKE-presentation samt fera såväi textbaserade k ~ ~ (PM)-baserade OS2-appikatio- som grafikbaserade C- och C++ ner Inbyggd hjäip med kompett in- exempe. formation om mijön, C++ språ- Stöd för mutitasking med OS2- ket, OS2, etc. Inbyggd PM API-dokumentation "trådar" (threads) i hjapsy stemet. Kompiator Äkta 32-bitars kompiator med fat 32-bitars minnesmode utan 64 KB-segmentering. ~'oba optimering som b a eiminerar oanvänd kod och data, utför goba registeroptimering m m. Förkompierade headerfier för snabbare kompiering Den integrerade debuggem, iksom den fiistående Turbo Debugger GX, är grafiska, fönsterbaserade debuggers för fesökning i aa typer av OSR-appikationer, inkusive program med fera "trådar". ättanvänd interaktiv "peka-ochkickau-hantering, System krav Borand C++ är kompatibe med OS12 ;!.O och senare och kräver 4 MB internminne. 8 MB rekommenderas. Introduktionspris Borand C++ for OS :- OS12 = rekommenderas! OS12 2.0, och framför at den kommande 2.1-versionen med fu W'indows 3.1 -emuering, erbjuder en mycket produktiv arbetsmijö för dig som arbetar med programuitvecking för OS2, men också DOS och Windows. At fer programutveckare och företag arbetar därför i dag med OS12 OS12 2 erbjuder ett akta 32-bitars operativsystem som utnyttjar processorns (386 och senare) hea adressutrymme och inbyggda säkerhetssystem i skyddat äge. OS12 tå och överever programkrascher battre an DOS och Windows. OS12 ger dig mutitaskingkapacitet av ett het annat sag an det du kan få under DOSIWindows. Försök formanera en diskett i bakgninden under Windows och förgnindsprogammen uppför sig ryckigt och osympatiskt. Inte så under OS/2! OS2:s mutitasking gör det möjigt att starta fera paraea appikationer eer öppna paraea "trådar" i ett program. Vä använt är detta en krti tfu försiärkning av programmieringsarsenaen. OS12 2.0,gör det möjigt att starta fera samtidiga DOS-sessio- DATABITEN AB Box 115, SANDVIKEN Tfn F=

10 ner. Man kan utnyttja (en inbyggda DOS-emueringen i OS12 eer starta akta ve:rsioner av MS-DOSJPC-DOS (t ex DOS 3.3, DOS 5.0, etc). Varje DOSsession kan ha sin egen unika CONFIG.SYS och AUTOEX- EC.BAT, med oika instäningar för minnesanvandning, drivmtiner, etc. Man kan individuet satta upp minneskonfigurationen avseende XMS och EMS-minne. Det tigängiga konvenitionea minnet i en DOS-session överstiger oftast 600 KB. Många användare hävdar darjor att OS/2 kör DOS bättre än DOS sjävt! OS har fut stöd för DPMI varför aven DIOS.-Extender baserade program (t ex Borand Pasca, TopSpeed Extended m,ijö, etc) kan köras i DOS-sessioner under OS2. Windows-appikationer kan köras direkt under OS/2:s arbetsmijö "Workpace She", baserat på Presentation Manager, eer under Windows "Program Manager". Nya OS är kompatibe med Windows 3.1 (aven avancerat 386-äge) och Windowsemueringen i OS är nu mycket snabb! DATABITEN tycker Efter att ha kört OS betaversion ett tag är vi mycket imponerade! I vårt tycke en mycket bra utveckingsmijö oavsett om du arbetar med DOS-, Windows eer OS/2-utvecking. Möjigheten att ha aa program mijöer tigangiga samtidigt, den utmärkta minneshanteringen med nästan obegränsat minne i varje OS12 session, möjigheten att starta oika DOS-uppsattningar samtidigt, den smidiga mutitaskingkapaciteten utan ryckighet är några av de egenskaper vi värderar högst. ~ Hardvaru krav: 386- eer 486-baserad PC, Minimum 4 MB RAM, hest 6 MB. Vid programutvecking rekommenderar vi 8 MB. 30 MB edigt hårddiskutrymme. Att priset på OS är satt mycket ågt, gör ju inte saken sämre! Köp OS nu och du får en fri uppdatering ti OS så snart den finns för everans. Priset? Endast 1350:- Om du har tigång ti en CD-ROM speare så ar den här avdeningen för dig: Vi har tre intressanta produkter som endast finns tigangiiga på CD: Windows NT beta Windows NT är nu ute i sin tredje officiea betaversion (mars -93). Varför inte ta chansen att hänga med i testningen. CD-versionen kostar endast 500 kr och har a dokumentation för såvä NT som Microsc~fts 32-bitars CK++-kompiator (motsvarar CK för DOS/Windows). Borand C++ Win:32 Eary Experience Program Borands Eary Eixperience Program (EEP) för 32-bitars BC++ är ett snabbt saitt att komma igång med utveckiing för 32- bitars Windows i Winidows NT. Den färdiga sutversionein avser Borand att everera stra.x efter att Windows NT är kar. DATABITEN AB Box 1 15, SANDV1IKEN Borand C++ for Win32 evereras på CD-skiva. I EEP ingår: 32-bitars optimerande kompiator för C och C++ 32-bitars ankare 41 Resource Workshop för visue design av resurser bitars Turbo Assember bitars Turbo Debugger Dokumentation on-ine (preiminär) Automatiska uppdateringar ti nya betaversioner Tigång ti EEP-forum på CompuSewe Så om du nu har bestämt dig för att testa Windows NT så bör du va också hänga med på Borands testtur! Dock antaet betatestare är begränsat, så säng dig på teefonen och ring DA- TABITEN om du vi vara med. Då får du också reda på priser och andra vikor. Borands KnowedgeBase CD KnowedgeBase innehåer matnyttig information om de festa av Borands produkter (Pasca, C++, Paradox, dbase, QuattroPro m f) hämtade från Borands egna databas för programsupport. En ny, uppdaterad, CD utkommer varje kvarta. I KnowedgeBase hittar du: e produktinformation med teknisk information bekräftade buggar med försag ti fixar, tips, frågor och svar, exempeprogram, m m. fis 1490:- per CD. Tfn F~x

11 Nya Borand Pasca 7.0 med DATABITENS svenska PLUS-handböcker och PLUS-toobox har på kort tid bivit en stor försajningssucce. Inte undra på! Med version 7.0 befäster Pasca sin starka staning som ett edande språk vid såvä professione programutvecking som vid prc~grammering för "husbehov". Och på undervisningssidan dominerar Pasca stort. Med Borand Pasca 7.0 får du en kompett pattform för utvecking av såvä DOS som Windowsappikationer. Du kan naturigtvis använda den integrerade DOS-mijön för att skapa DOS-program, men också för att bygga Windowsprogram. Och vice versa - den integrerade Windowsmijön, som också ingår, kan användas ti utvecking av såvä Windows som DOSprograni. En smaksak viken du väier! IIoates <KKKNKKNNNNNKNNKKNNKKKKKXKNNNNKKNKNKKKKKNNNKKKNKNM:INNNIINIIIXKNNNNNNNNNKKNNI Program : TstFFE : Copyright, : LG DRTABITEM B Author OS Harduare Compier Descript on : Los i KKKIKKKXZ ~KKXXKNKXKKKKKKKNNKNNNKKKK PROGRAU 1 'stffe: : Martin Fahgren : USDOS Uindous : IBU PC.XT,AT,PS/Z Co : Turbo Pasca StonyBrook Pasca+ ' Uatches - func: Ptr<$351E. $8) ~'ijön utnyttjar hea minnet errpos: B Den integrerade Pascamijön I m-...,, s,-.,... under DOS kan numera anviinda hea internminnet (upp ti 16 MB) för komviering - och test- PLUS-versionen Resource Workshop för att inkörning av program - så du be- teraktivt skapa ~indowsresurser höver inte ängre använda den Med DATABITENS PLUS-ver- (menyer, diaoger, knappar, ikokrångigare radkompiatorn vid sion får du, förutom engeska ner, etc) kompiering av stora program. Borand Pasca 7.0, även den svenska, rosade PLIJs-dokumen- Debugger för DOS Detsamma gäer den nya Winrationen (ca 1200 sidor) samt en Windows för fesökning dowsbaserade mijön. I PLUS-toobox fyd med an- Turbo Profier för DOS och Skyddat DOS-age vändbara pascarutiner (b a vi- Windows för tidsstudier av prorusskydd, kaendenutiner, ist- gramkörning Nu kan du också kompiera dina hantering, fihantering, virtue pascaprogram för DOS så att de minneshantering för XMS, EMS Turbo Assember för maskindirekt utnyttjar hea datorns in- kodseritusiaster och disk, snabb funktionsevauaterminne (max 16 MB). Pro- tor m m), rutiner som idag ut- Kort sagt: grammen körs då i sk skyddat nyttjas i många kommersiea DOS-äge, viket också ger en produkter. Se separat beskriv- Borand Pasca 7.0 & Pus är säkrare utveckingsmijö efter- ning av PLUS-tooboxen. ett kipp för dig som arbetar med som programmet tar hjäp av Pascaprogrammering. Den öser processorn för att spåra pro- VerMyg som inghr tidigare minnesprobem och ger gramfe. Skyddade DOS-pro- dig verktyg för såvä DOS och gram måste köras på 286, 386 Med Borand Pasca 7.0 föjer Windowsprogrammering, men eer 486:or. Du kan fortfarande dessutom en rad verktyg och med bibehåen rekordsnabb tiverka pascaprogram för stanprogrambibiotek. B1 a kompiering. Tisammans med dard reet DOS-äge, som gör Turbo Vision för fönsterbaserad DATABITENS PLUS-version, dem körbara på aa PC, om så programmering under DOS text- kompetenta support och ett kaönskas. äge nonpriis bir vaet givet: Så ti! ObjectWindows för program- Vårpiis: Borand Pasca 7.0 & menng av Windowsappikatio- Pus: 2890:- (förr 3790:-) ner forts.. K Box 1 15, SANDVIKEN Fax

12 Borand Pascei I , ti ett kraftigt reducerat pris. Se annan pats. 1 I Demo program Turbo Pasca 7.0 & PIUS I Copynght (c) 1992 by Borand internatona I *M Som ett prisvärt aternativ, för I simpe four functon caicuato dig som enbart arbetar med pro-- caci DOS-utvecking och kanske använder Pasca mest för under- ISB-I (SR CACC.RESI visning eer mindre program, u=es WinTypeJ, W~nProcz, strngs finns Turbo Pasca 7.0 & PIUS const för DOS. Den innehåer DOS- I Appica tzon name I versionen av kompiatorn, Tur- AppName: PChar =,cac7; bo Vision samt DATABITENS PLUS-handböcker med PLUStoobox. Den kan dock, ti skinad mot Borand Pasca, inte utnvttia. minnet ika bra vid kom- J Uppdatering Turbo Pasca x.x Vid nyköp eer uppdatering ti pieringar, ej heer skapa pro- ti Borand Pasca 7.0 & Pus: Borand Pasca 7.0 & Pus kan gram för skyddat DOS-äge. 1790:- du också skaffa vår professionea grafiktoobox, MutiGraphics Pasca 7.0 & Pus: 1590:- (ord 1790:-) Nya PLUS-too1 boxar I DATABITENS nya PLUS-tooboxar i versioner för Borand Pasca 7.0, Turbo Pasca 7.0, Stony- Brook Pasca+, TopSpeed Modua-i! och TopSpeed C/C++ hittar du ett omfattande programbibiotek med många vardefui3 rutiner. I PLUS 7.0 ti Borand Nyheter i Permanenta istor och Turbo Pasca PLUS-too1 boxarna Listor i DBLiUSVList kan nu Den nya PLUS 7.0-tooboxen för Pasca understödjer nu da tre måsystemen, dvs DOS reet standardage, DOS skyddad Iage samt Windows. Detta gör det Iättare att skriva prograin som är portaba mean pattformarna. M-2 PLUS 3.5 PLUS 3.5 för för TopSpeed Modua fungerar under såvä DOS reet Iage, DOS skyddat Iage som 032. C PLUS 3.5 PLUS 3.5 för för C och TopSpeed C fungerar aven den under såvä 130s reet och skyddat Iage samt (3S12. XMS Den virtuea minneshantenngen är nu utbyggd med XMS-stöd. Appikationer skrivna med den virtuea minneshanteringen är dessutom portaba meiian DOS standard mod, DOS skyddad mod, Windows (Borand Pasca) 'och OS12 (TopSpeed)! "Virus" varning Låt dina appikationer varna sjäva när otäcka datavinis försöker modifiera dem. Eer skydda dina copyrightkoder eer serienummer mot försök från kåfingriga användare att radera eer modifiera dessa. Snabbare sortering Ännu högre hastighet på vår generea sorteringsrutin. sparas permanent på disk, aven vid kompicerade isteement som pekare, och istor av istor, etc. Tiämpningarna är många från agring av godtyckiga objekt, text i texteditorer, grafikobjekt (se MutiGraphics) m m.! Portabe teckenuppsattning (Pasca). I Genom att agga ti en enke enhet i dia Pascaprogram, kan texthanteringen göras portabe mean DOS och Windows trots att de använder oika teckenuppsattningar (1BM:s utvidgade ASCII resp ANSIASO). Om du föredrar att arbeta med den integrerade DOS-mijön fungerar utskrifter aven när programmet kompieras och körs som Windowsappikation. Motsvarande gaer om du föredrar att arbeta med den in! Box 115, SANDVIKEN Fax

13 dowsbaserade mijön. Käikoden behöver inte modifieras. Dessutom.. PLUS-tooboxen innehåer enhetermoduer för fehantering, virtue minneshantering med stdra arrayer, isthantering, sortering, utökad fihantering, tidtagning, mushantering (DOS standaid textrnod), matematikbibiotek med snabb funktionsevauering (FFE) och kaenderrutiner. SV - Supervisor! En genomtänkt teknik för fehantering är ett nödvändigt, men ofta förbisett eement i konstruktionen av återanvandbara programkomponenter och större programsy stem. DATABITENS SuperVkor-teknik gör att du kan använda en genere och mycket fexibe teknik för att rapportera och åtgärda aa typer av-användarfe och VO-fe under programexekvering. Fe fångas upp av feprocedurer eer åtgardas individuet med fetester. Ferapporter kan styras ti skärmen, skrivare, diskfier etc. VM - virtuet minne Många program har ett behov av att hantera data som går utanför den begränsade 640 KB-ram som DOS i standardmod sätter upp. Med den virtuea minneshanteringen i PLUS-tooboxen kan du behanda at tigängigt minne, såvä konventionet som XTYIS, EMS och disk, som en enda stor minnespoo. Vid aokering av data söker den virtuea minneshanteraren rätt på ett edigt utrymme i den gemensamma minnespooen. Databock kan vara > 64 KB. Data hanteras därefter på exakt samma sätt oavsett var det fysiskt befinner sig utan att ditt program behöver känna ti dess verkiga pats. ArrVM används för stora, virtuea, arrayer (> 64 KB). Virtuea arrayei kan rymma godtyckiga eementtyper och upp ti 2 mijarder eement (om totaa minnet så tiåter). Antaet dimensioner kan vara 1, 2, 3 eer fera. Virtue minneshantering passar för snabba databaser, grafisk bidhantering, stora arrayer, etc. Den virtuea minneshanteringen är portabe mean DOS standard mod, DOS skyddad mod, Windows och OS2. Du behöver atså inte andra käkoden på denna punkt vid byte av måsystem. MutiGraphics utnyttjar fitigt den virtuea minneshanteringen för att hantera fonter, symboer, virtuea skännar och bider. Med PLUS-tooboxen kan du maximat utnyttja kapaciteten hos MutiGraphics. Listhantering "Listan" är en datastruktur med ett stort anta tiämpningar. Vi har kunder som använder vår generea isthantering som bas för kompiatorer, editorer, databaser, visning av bidsekvenser, inspeningsfunktioner m m. Listhanteringen i PLUS-tooboxen accepter& godtyckiga datatyper och varierande datatyper i samma ista. Ett isteement kan i sin tur utgöras av en ista! Nu också med agringsmöjighet på disk. Utökad fihantering Snabb fikopiering, post- och fiåsning, hantering och sortering av fikataoger, m m. Datum- och amanacksfunktioner Konverterar mean datum och dagnummer (juianska dagta), beräknar veckodag, veckonummer, dagar mean datum och kan t om beräkna soens uppoch nedgång för vafri ort och tidpunkt. FFE - Fast Function Evauator Snabb funktionsevauator (FFE:, som "kompierar" matematiska uttryck och former skrivna som textstra.ngar och innehåiande en oberoende variabe, konstanter, operatorer (+,-,x,/,"), standardfunktioner (sin, cos, exp, In, int, frac, m 11) samt egendefinierade funkticiner. Ett kompierat uttryck kan därefter snabbt evaueras för oika värden på den oberoende variaben. FFE passar för inbyggnad i program där användaren behöver utföra såvä enka som avancerade räknefunktioner, för diagramritning m m. Fer pus I PLUS-tooboxen ingår också snabb genere "quicksort" för godtyckiga datatyper, tidtagningsfunktion, matematikbibiotek med potensfunktioner, normafördeningsfunktionen och ekvationsösning, PLUS-tooboxen är ett utmärkt kompement ti Borand Pasca 7.0, Turbo Pasca 7.0, Stony- Brook; Pasca+, TopSpeed Modua-2 och TopSpeed CK++ och MutiGraphics. Priser PLUS 7.0 ti Pasca kan du nyköpa eer uppdatera i ett paket tis'mmans med Borand Pasca1 7.0 eer Turbo Pasca 7.0. Separat kostar PLUS-tooboxarna 950:-. U~pd~atenng f& version 525:- ädre PLUS- Om du har PLUS 7.0-tooboxen ti Borand Pascfurbo Pasca och dessutom vi ha en version ti StonyBrook Pasca+ är kostnaden 325:- BOX 1 15, SANDVIKEN F=

14 MutiGraphics grafik för proffs! DATABITENS avancerade grafiktoobox MutiGraphics, finns nu ti fyra utveckingsmijöer, nämigen Borand Pasca 7.0 (DOS)/Turbo Pasca , StonyBrook Pasca+, TopSpeed Modua-2 samt TopSpeed C/TopSpeed C++. Har ar några viktiga argument för MutiGraphics: Stöd för många uteiiheter: för närvarande CGA, MCGA (256 färger), EGA, VGA, SuperVGA (256 färger) (TSENG-, 'Tridentbaserade), Hercues, 8514A (256 färger), Toshiba, Epson-, IBM och NEC-kompatiba skrivare med 9 eer 24 nåar, monokroma eer färg, aserskrivare kompatiba med HP txh Canon, HP DeskJet inm 500 dt 500C (färg), HP PaintJet och HPGL Pennpotter. Hårdvamoberoende grafik trots mångfaden av utenheter. Du kan både rita med fii uppösning direkt på exv aserskrivare (300 punktertuni) och dumpa bidskärmsgrafik. Utenhetsoberoende färghantering med RGB-teknik och HSVteknik. Stöd för aa grundäggaride grafikoperationer som punkter, injer (mönstrade, varierande tjockek), rektangar, cirkar, eipser, bågar, poygontåg, poygoner, etc. Fyda eer ofyda figurer samt areafyning. Aa grundäggande grafikobjekt du kan förvänta dig, ink1 punkter, injer med varieraride sti och bredd, injetåg (poyines), bezierkurvor, fyda och ofyda cirkar, eipser (aven utande), poygoner, och bezierpoygoner, bitmönster samt areei~ing av godtyckiga ytor. Stöd för virtuet minne och virtuea skärmar. Skapa doda virtuea skärmar (2x2 pixes upp ti 16384x16384) med stöd för aa ritkommandon. Kopiera grafik mean syniga och virtuea skärmar. Med DATABI- TENS PLUS-toobox ti respektive språk kan grafikprogram automatiskt utnyttja XMS, EMS och disk som virtuet minne för stora objekt som virtuea skärmar, bider, fonter och symboer. Värdskoordinater (hetaseer fy ttasbaserade) med automatisk skaning av data gör det ätt att anpassa data och skriva portabet mean utenheter. * Fönsterbaserad grafik med utbyggbara kapaciteter. Fönster kan förses med nya kapaciteter (t ex värdskoordinater, text i/o, eer egna kapaciteter). ab Utbyggbar handesehantering med färdigt stöd för kocka (ink1 engångs- och repeterande aarm för exv datainsaming och animerad grafik), tangenbord och omfattande mushantering. Gör det ätt att hantera användar i/o. Som musmarkör kan godtyckiga symboer användas, ink1 bider. Musmarkörer kan t om modifieras under "körning". Bidhantering med stöd för standard PCX-formatet, bider med mask och grafkoperationer på bider samt zoomning av bider. c Fonter- och symboer: Stöd för snabba bitorienterade fonter och symboer (rasterorienterade), samt ska-, vrid- och töjbara streck- och konturfonter resp symboer. Fasta eer varierande teckenbredder. Omvanding av streck- och konturfonter ti snabba raster dito. Läser aven BGI-fonter. - Box 115, SANDVIKEN Fax

15 MutiGraphics Ritistor och grafikobjekt. Ri- finesser som fönsterhantering, den, soim samtidigt har en ika toperationer kan speas in och mushantering, bitorienterade- vagenomtankt och Iaffard sparas på disk. Bibiotek med och konturfonter, etc. design! grafiska objekt kan permanent Mutitaskingstöd (ej Pasca) - sparas på disk. Portaba mean kör paraea grafikprocesser i Väj raft version oika utenheter. Fönsterbaserad text io. Omfattande bibiotek för grafikbaserad texthantering med utskrift, inäsning och editering samt datavaideringsrutiner. Fungerar med såvä fasta som proportionea fonter. Använd standard ReadIWrite (Pasca), I0 (Modua-2) eer gprintf (C) i grafikmod. samma fönster, oika fönster eer t om på oika utenheter. Fer finesser Konturfoijning (i sti med Core Draw, etc), färgva enigt såvä RGB som mer "mänskig" HSVmode, många fardiga färgdekarationer (t ex "gud", "havsgrön", "skinn", m f). MutiGraphics är vår Iågprisversion för dig som endast nyttjar MutiGraphics för eget bmk. Denna basversion understödjer CGA, EGA, VGA, Hercues och matrisskrivare. MutiGraphics Pro är den fuständiga versionen med kommersiea rättigheter att säja appikationer Ibyggda med MutiGrap- Emuering av BGI-grafik. Kör Språkanpassade handböcker: hics, samt stöd för SuperVGA, BGI-grafik på SuperVGA, Separata, omfångsrika ( /A, aserskrivare, bäckstråmatrisskrivare, aserskrivare, sidor) svenska handböcker för eskrivare och ~enn~ottemfärgskrivare och pennpotters. och MutiGraphics Sko: Samma in- BGI-emueringen är fönsterbase- Nu också på engeska. rad varför fera separata BGIvärdar kan hanteras samtidigt. kan inte hitta ett kraftfuamed ~ ~ ~ i ~ re ~ grafikbibiotek ~ ~ h i på ~ markna- ~ - nehå som i MutiGraphics Pro men utan kommersiea rättigheter. Nyheter i version 1.5 IMTBU ~~a version 1.5 av DATABITENS grafiktoobox MutiGraphics finns nu för orrigående everans. MutiGraphics 1.5 har byggts ut med en rad finesser som ytteiigcire förenkar och förstärker grafikprogrammeringen. MutiGraphics 1.5 har stöd för an fer utenheter och stödet för "gama" utenheter har ytterigare förbättrats. Har beskriver vi nyheterna mer i detaj. Kort sagt - MutiGraphics 1.5 och ned vid kopiering. Med Battr? PCX-hantering. öppnar dörren ti en värd av nya Zoomimage och ZoomCopyImöjigheter! mage kan också bider zoomas. 16-färgers bider (EGANGA) mmfaktor kan sättas individu- kan nu användas i 256-fargers H&r är de viktigaste nyheterna: eit för horisonte och vertika moder. Förbättrad kompatibiitet Snabba riktning. Vid förminskning kan med Windows Paintbmsh. bidpunkter kombineras med va- hetaskoordinater fria ritrnoder för att bevara så Bezierkumor mycket som möjigt av originaid igare fy ttasbaserade värdsbidens information. koordinater i MutiGraphics kompetteras nu med snabba, hetasbaserade ogiska koordinater i intervaet (som kan ändras ti godtyckigt hetasinterva inom ). Genom att programmera grafiken mot en tänkt ogisk utenhet, når man hårdvanioberoende vad det gaer utenhetens uppösning utan att dra ned hastigheten genom tidsödande fyttasberäkningar. ~ Zoomning Med ZoomVirtScr kan innehået i 'virtuea skärmar zoomas upp Med den nya zoomningsfunktionen kan t ex samma PCX-bider användas oavsett viken utenhet de presenteras på (EGA, VGA, SuperVGA, skrivare, etc). Anpassa enket storeken horisontet och vertikat med Zoomimage. Eer skaa om skärmdumpar så att de täcker ett het A4-papper, osv. Observera att aven bidernas aspektförhåande kan ändras viket öser probemen med att dea bider mean t ex EGA, Hercues och VGA samt utskrifter ti matrisskrivare. Bezierku~or har bivit ett standardverktyg i CAD-sammanhang, därför att denna famij av kurvor, uppkaade efter den franske matematikern Bezier, är va agnad att skapas och modifieras interaktivt. Bezierkurvor ger mjuka och "naturi;paw kurvbågar och med rätt teknik kan de också beräknas och ritas mycket snabbt. Bezierkurvor kan avändas som som aternativ ti injetåg (poyines) och poygoner. Dessutom kan fonter och symboer byggas upp av Bezierkurvor, viket ger mjukare böjar i tecken och symboer, och gör sig bättre vid skaning och andra transformationer. DATABITEN AB Box SANDVIKEN Tfn F~x

16 I Nyheter i MutiGraph~ics Skapa fonter och symbobibiotek MutiGraphics 1.5 innehåer procedurer för att bygga egna fonter och symbobibiotek. Tecken och symboer kan beskrivas som bitmappar, injetåg, poygoner eer bezierkurvor ochi knytas ti fonter eer symbobibiotek. Dessa kan senare sparas på disk. På så sätt kan fonter och symboer byggas upp steg for steg. Du kan hämta föragor frgn tidigare fonter och symbobibiotek. Fufärgskarmar MutiGraphics 1.5 har nu kapacitet för att utnyttja utenheter med fufärgskapacitet (vanigen 16-bitar eer 24-bitar per pixe). Bättre färgmatchning Ny, förbättrad agoritm för att hitta bästa möjiga farg på en given utenhet som motsvarar önskad RGB-färg (MatchForeground och MatchBackground). Ritistor Med ritistor (dispay ists) bir det möjigt att "spea in" grafikoperationer samtidigt som de utförs för att senare spea upp samma ritsekvens på nytt. Inspeade ritkommandon i ritistor kan bearbetas (genom t ex skaning och andra transformationer, fkgbyten, borttagning och tiägg av ritoperationer i istan, äncrac startpunkt, etc) innm de speas upp på nytt. Ritistor är fönsterorienterade varför varje fönster kan ha sin egen aktiva ritista. Inspeade ritkommandon i ett fönster k.an speas upp i ett annat fönster, t om på en annan skärm (t ex inspening på synig skärm och uppspening på virtue skärm) eer utenhet (t ex inspening på synig skärm och uppspening ti printer). Ritistor kan också skapas direkt utan föregående inspening. Ritistor kan sparas permanent och äsas från disk. Grafikobjekt MutiGraphics 1.5 stöder grafikobjekt, uppbyggda av ritistor (en för varje objekt).. Bibiotek med grafiska objekt kan sparas och hämtas från disk. Grafikobjekt kan göras skabara och portaba mean oika utenheter och de specificeras med nummer eer namn. Händesehanteringen Hårdvaniavbrott säpps igenom battre i Pascaversionen. Bra vid t ex seriekommunikation (ett grafikexempe med Turbo Powers Asynch Professiona ingår). Mushändeser innehåer nu information om skifttangenternas status (Ctr, Skift, At). Förbättrade musemuering med exv tangentbord. Ingen musdrivnitin behövs vid emuering. Emuerar BGI-grafik MutiGraphics 1.5 emuerar Borand Graphic Interface (BGI), dvs den grafikmodu som ingår som standard i Turbo PascaIBorand Pasca, Turbo CK++ och Borand C++. BGI-kommandon kan bandas fritt med MutiGraphics-kommandon. Detta underättar återanvändningen av grafikrutiner och program som tidigare har skrivits med BGI-kommandon. Vid BGI-emueringen kan aa drivrutiner i MutiGraphics användas fritt. Det innebär att BGIprogram nu kan köras mot Super- VGA, i 256-fkgers moder och mot skrivare och pennpotters. BGI-emueringen är fönsterorienterad. Det är därför möjigt att fytta ett fuskärmsorienterat originaprogram ti ett MutiGraphics-fönster eer att samtidigt hantera fera paraea BGI-"värdar" med oika uppsättning av ritpositioner, textfonter, farger, etc. BGI-emueringen kan använda såvä Borands streckfonter som MutiGraphics raster- och konturfonter. BGI-emueringen gör det möjigt att enket omdirigera bidskärnsorienterad grafik ti skrivare eer att bygga in skärmdumpning i ett befintigt grafikprogram., Fer & bättre drivrutiner I MutiGraphics Pro 1.5 ingår nya dnvrutiner för Super-VGA (Trident 8900C), Canon Laserprinter, HP PaintJet, HP DesMet (ink1 500 och färgskrivararna 500C1550C). Aa dnvrutiner för skrivare karar nu också iggande utskrift (andskapsmod). HP LaserJet-drivrutinen karar nya HP LaserJet 414M med upp ti 600 punktertum. J?- tesnyggt!, Animering Utökad dokumentation med b a principer och teknik för att skapa animerad grafik. Stort anta programexempe. Vårpriser MutiGraphics: 1250:- (ord 1475:-) Vid samtidigt köp/uppdatering ti Borund Pasca 7.0 Pus endast 995:- MutiGraphics Pro: 2195:- (ord 2825:-). Vid samtidigt köp/uppdatering ti Borund Pasca 7.0 Pus eer köp TopSpeed Moduu-2, C e C++ endast 1825:- Du sparar 1000 kr! MutiGraphics Sko: 995:- Uppdateringar MutiGraphics.x -> MutiGraphics 1.5: 625:- MutiGraphics Pus 1.x -> i MutiGraphics Pro 1.5: 875:- I MutiGraphics.x -> MutiGraphics Pro 1.5: 1250: DATABITEN AB Box 1 15, SANDVIKEN Tfn Fax

17 TopSpeed-famijen av kompiatorer från Carion TopSpeed, erbjuder en unik pattform for programmering under DOS, såvä reet som skyddat äge, Windows och OS2. Nu finns nya version 3.1 for everans. I famijen ingår fyra kompiatorer, för Modua-2, Pasca, ANSVISO C resp C++ samt TopSpeed Assember. upptäcker automatiskt viket språk kakoden är skriven i och väjer ratt kompiator. ia kompiatorer utnyttjar samma optimerande sutkompiator med en fexibiitet i särkass vad det gaer optimering, registeranvändning och kodgenerering. Optimerande Iankare som inte barar rensar bort oanvänd kod och data utan även oanvända virtuea metoder i objekt. Enhetigt system av kompieringsdirekt ("pragma") för aa språk. Mycket attanvant och kraftfut språkoberoende projektsystem som automatiserar underhået av appikationer, med ett minimum av omkompieringar. Debugginformation och exekveringstester kan sättas på gobat eer för enstaka moduer och projektsystemet upptäcker sjävt vika programdear som ska omkompieras. Risken för kvargömd debuginformation eimineras. Enastående portabi itet Så änge du inte använder pattformspecifika finesser kan program och moduer utan modifiering enket omkompieras för aa mijöer, dvs reet DOS-äge, skyddat DOS-äge, Windows?h OS12. Kombinera språk Med TopSpeed kan du enket koppa ihop moduer skrivna i exv C eer C++ med moduer i Modua-2 och Pasca. Om du tiverkar återanvändbara moduer, kan du skriva dem i ditt favoritspråk och kompettera med ett gränssnitt (headerfi, definitionsmodu eer interfacefi) ti andra språk. Overayer Under DOS reet Iage kan du utnyttja den automatiska overayhanteringen som karar av att "overaya" såvä kod som data. Fintrimmning kan göras genom Overay AP1:n. 16-bitars DOS Extender med virtue minneshantering TopSpeeds DOS-Extender gör det möjigt att bygga DOS-appikationer med upp ti 512 MB data och kod. Under exekvering utnyttjas först datorns interminne, för att när och om detta är fut, övergå ti automatisk minneshantering mot disk. Ur programutveckarens synvinke finns ett 512 MB stort adressutryrnme. Kompatibe med aa DOS-standarder som DPMI, VCPI och XMS. Inbyggd DOS- Extender om ingen av ovanstående minneshanterare används. Appikationer väjer automatiskt vid exekvering hur minneshanteringen ska ösas. Inga royaties! T om kakoden ti DOS Extendem finns att tiga! Windows och OS12 Aa TopSpeed-språk har granssnitt mot Windows AP1 resp OS12 AP1 och Presentation Ma- nager. Resurskompiatorer ingår, men du kan också använda exv Borands Resource Workshop. DLL:er för aa pattformar Dynamiskt Iankningsbara bibiotek (DLL) är en teknik som har sagit igenom under Windows och OSD. Nu kan du använda samma teknik också under DOS reet och skyddat Iage. Samma kakod kan t om användas för aa pattformar. En omkompiering riicker. Processstöd för aa spraik och pattformar Med TopSpeed kan dina appikationer utnyttja paraea processer i sti med OSI2:s trådar oavsett om du arbetar med Modua-:!, som har processer som standard, eer Pasca, C och C++. Processhanteringen fungerar uinder såvä DOS reet och skyddat Iage, Windows och OS12 (här impementerat med OS12 trådar). Du behöver inte modifiera en enda programrad vid fyttning mean pattformar. Fönisterbaserad mijö Den fönsterbaserade mijön är gemensam för aa TopSpeedspråk. Från mijön kan du sköta at arbete inkusive editering, kompiering, änkning, projekthantering, och debugging. Bra verktyg som programmeringskakyator, ASCII-tabe, fritextsökning, konfigurerbart och utbyggbart menysystem finns; atid ti hands. - Box 115, SANDVIKEN Fax

18 Utmärkt debugger TopSpeeds Debugger, VLID (Visua Interactive Debugger) har at du kan önska dig. Den fungerar för det första ti aa Top- Speed-språk och karar t om att debugga program med moduer skrivna i oika språk, inkjusive assember. VID uppför sig ika oavsett viken pattform (DOS, Windows, OS12) du arbetar för. Fesökning på såvä kaikods som assembernivå. Aa typer av brytpunkter, inkusive vikoriga och brytpunkter pi uttryck. Mycket överskådig inspektion, modifiering och spårning av okaa och gobaa variaber och parametrar. Stöd för debugging av processbaserade program. Stöd för dubba skärmar (vanigen monokrom + färg). Med stödet för fesökning efter programkrasch ("post mortem") kan du inspektera data och programmets vag ti sutet. Mycket bra vid efterarbete på appikationer. Många tibehör Från Carion TopSpeed finns Communication Tookit för asynkron seriekommunikation och BTree Tookit med indexsekvensie registerhantering (fast eer fri postangd, mutipa nyckar, natverksstöd med postoch fiåsning m m). Rogue Wave Cass Library innehåer ett omfattande ka~sbibiot~ek för C++ med b a generea k:asser och matematikkasser. Från DATABITEN finns våra PLUS-tooboxar (aktue version 3.5) för Modua-2 och CK++ (se annan pats) samt det omfattande grafikbibioteket MutiGraphics Pro 1.5 i versioner för Modua-2 resp CK++ (se annan pats) Det finns också tooboxar från andra everantörer. Många generea C- och C++ tooboxar kan också användas. Kombinera moduer TopSpeed-famijen ä~ moduuppbyggd. Du skaffar de komponenter du behöver just nu och kompetterar med fer senare och vid behov: TS Extended Enviroment DOS-baserad mijö som arbetar i skyddat äge (kräver minst 286:a med utökat minne) och därför kan utnyttja hea arbeisminnet. Ink1 sutkompiator, änkare, projekthantenng och VID debugger. Kan, med ratt moduer, skapa appikationer för aa pattformar. Dock, debugger endast för DOS. Rekommenderad DOSmijö. TS DOS Enviroment DOS-baserad mijö som arbetar i reet äge. Ink1 sutkompiator, ankare, projekthantenng och VID debugger. Användbar på datorer med eer itet internminne. TS OS12 Enviroment OS12-baserad mijö. Ink1 sutkompiator, änkare, projekthantering och VID debugger. Kan, med ratt moduer, skapa appikationer för aa pattfonnar. Dock debugger endast för OSL? appikationer. Rekommenderad OS/2 pattfonn. "Compier" nedan står för "Modua-2", "Pasca", "C" eer "C++". TS OS12 & DOS "Compier" För OS12 och DOS Extended Enviroment. Kompiatorer för att skapa såvä reea DOS-appikationer som OS2-appikationer. Rekommenderas om du arbetar med Extended Enviroment eer OS12 En viromen t. TS DOS "Compier": 1 Kompiator för att skapa reea DOS-appikationer under DOS Enviroment. TopSpeed Techkit Overayer, DOS DLL:er, Windowsgranssnitt, TopSpeed Assember, Post-Mortem Debugger, Watch (övervakar DOS-anrop), TopSpeed Disassember, TopSpeed Profier, TSR-stöd och ytterigare "på djupetu-dokumentation. TS "Compier" Sourcekit Kompett kakod ti programbibioteken ti "Compier". Bra som dokumentation, vid debugging och vid modifiering av anropsförfarande (t ex vid änkning ti externa bibiotek). TS DOS Extender Tookit LIB-fier för skyddat äge, samt programgranssnitt mot DOS Extendern. Nödvändig för att skapa appikationer för skyddat DOSäge. I TS DOS Extender Sourcekit Kakoden ti DOS Extendern. Unikt! Rogue Wave Cass Library Utökat kassbibiotek ti C++ DATABITEN är Sveriges edande expert på TopSpeed-produkterna. Inget kan ersatta den kompetens och sakkunskap som egen professione programutvecking ger! ' LAga priser Varje modu kostar endast 950:-. Vid köp av minst 3 moduer ger vi 10% rabaff. Version kan uppdateras ti 3.1 för ett pris av mean 300:- ti 850:- beroende på antaet uppdaterade moduer. Se ocksa våra kampanjpriser på PLUS-tooboxarna och Muti- Graphics! - DATABITEN AB Box 1 15, SANDVIKEN Tfn Fax

19 i Paradox Engine 3.0 version 3.0 av Paradox Engine ger ett gemensamt programgränssnitt (API) fc,r databasappikaioner skrivna i Pasca eer CK++ under såvä DOS som Windows. Med Paradox Engine kan du arbeta direkt mot Paradoxfier för såvä nya Paradox 4.0 som Paradox för Windows. Bakgrund Funktionerna i Paradox Engine finns redan inbyggda i Borandappikationer som Quattro Pro, Quattro Pro for Windows, Objectvision och naturigtvis i Paradox. Genom att Borand öppnar upp denna teknik för aa programmerare avastas du från att sjäv skapa aa dessa kompexa rutiner för datahantering, datasäkerhet och feranvändarstöd. Dina program kan direkt samarbeta med övriga Borandprodukter. Många nyheter Version 3.0 är mycket snabbare och ännu mer addad med funktioner och datatyper. Dessutom ingår ett nytt objektorienterat ska (Database Framework) kompett med kassbibiotek för C++ och Turbo Pasca. Fortfarande finns Windows arbetar Paradox Engine med språkoberoende DLL:er (dynamiskt änkbara bibiotek). Stöder "BLOB" Paradox Engine stöder aa register- ("tabeer" på Paradoxspråk) och poståsningsfunktioner, ink1 de nya snabba Iåsningagoritmerna i Paradox 4.0 och Paradox for Windows. Också det nya BLOB-formatet i Paradox 4.0 understods. "BLOB" står för "Binary Large OBjects" och är ett format som gör det möjigt att knyta godtyckiga datastrukturer (t ex bider, jud, OLE, etc) ti Paradoxfäit. Varje BLOB-fat kan vara upp ti 250 MB stort. Kompatibe bakåt mot Paradox 3.0 och 3.5-tabeer. Nätverk också procedurorienterade C- och Paradox Engine aa vanpascabibiotek. iga nätverk som Nove Netware, dradox Engine fungerar under DOS som windows. under 3Com. IBM PC LAN7 Banyan Vines, DOS 3.1-baserade, etc. Kompiatorer Stöd fc~r Borand Pasca 7.0 (DOSA%'indows), Turbo Pasca för DOIS och Turbo Pasca för Windows, Borand C++ och Microsoft C Inga icensavgifter. Vårpriis Paradox Engine & DataBase Framework 3.0: 1725:- (förr 2290:-) Vårbonuspris Vid nycöpuppdatering ti Borand Pasca 7.0 & Pus: endast 1675:- Uppdiiteringspris Paradox Engine x.x -> Paradox Engine & Database Framework: 990:- ProtoGen ~roto~en är ett skärmhanteringsverktyg för Windows och finns i versioner för Borand Pasca 7.0 resp Borand C++. Med Proto- Gen underättas arbetet med att interaktivt skapa användargränsnitt i Windows. Här är ett sammandrag av funktionerna i Proto- Gen: kera, snabbvastangenter, pacera Windowskontroer i huvudfönstret och specificera fkg på huvudfönstret. Kodgenerator som kan integrera fera nivåer av diaogboxar i din appikation som har skapats med andra verktyg (t ex Borands Resource Workshop). Grafiskt orienterat verktyg för att Testprogram som gör det möjigt dksigna menyer ti Windowsapp- stf Prova skarmdesignen direkt ikationer med möjighet att ägga f& ProhGen innan den knyts ti i koner, undermeny er, grbar- ti appikationen. Genererar sutigen kompett Objectwindows-baserad Pasca-kod för hea anvandargräns-snittet färdigt att integrera och kompiera med appikationen. Ett utmärkt kompement ti Borands Resource Workshop! ProtoGen kostar endast 490:- -- BOX 115, SANDVIKEN Fax

20 TvA Windowsverktyg fran TurboPower Windows System Library TurboPower Software h,ar skapat en mycket användbar saming bibioteksrutiner som bör finnas i varje Windowsprogrammerisres arsena. Windows System Libray fungerar tisammans med Eorand Pasca 7.0, Turbo Pasca fi3r Windows, Borand C++ (3.x) och Microsoft CC Översikt Stort anta funktioner för strangmanipuering. Datum- och tidfunktioner med stöd för nationea varianter (t ex svenska). Stora, men snabba, en- och tvådimensionea arrayer med upp ti 64MB data av godtyckig iyp. Generea datastnikturer för stora bitmangder, uppsag, dynamiskt aokerade strangarrayer, Iankade istor, stackar, trad och köer. DPMI-anrop för avbrottshantering och avancerad minneskontro (DPMI är den nya standarden för att hantera skyddad mod hos processorn). Tidtagning, fördröjningar och judfunktioner, DOS-funktioner för kontro av diskar och mijöarean (enviroment). Snabba ininemakron för ågnivåmanipuering av data. Fehanteringsfunktioner. Verktyg för att eta minnesspi vid heaphantering (data som inte har avaokerats). Windows System Library evereras i DLL-form med granssnitt mot BPWITPW, BC++ och MSCC++. Tidskntiska rutiner är assemberkodade och utnyttjar instruktioner om ratt processor är förhanden. Pop-up hjap Dokumentationen ti Windows System Library är utförig med många programexempe. Det interaktiva Windowskompatiba hjapsystemet ger direkthjap under programmenngsarbetet. A kakod ingår. Vårpris: 1125:- (ord 1275:-) Data Entry Workshop Data Entry Workshop från TurboPower Software innehaer verktyg för att skapa sofistikerade anvandargranssnitt med inmatningskontroer och formuärhantering. Data Entry Workshop bygger på Borands ObjectWindovs Library (OWL) för Windowsprogrammering och Borands Resource Workshop. Data Entry Workshop är ett integrerat system för att int~eraktivt designa skärmar för vaide.rad datainmatning, verktygsrader ("toobars") och andra unika typer av Windowskontroer med R~esource Workshop och därefter generera OWL-baserad kod f&digt att tas med i appikationer. Data Entry Workshop är kompatibe med Borand Pasca 7.0, TP för Windows 1.5 och Borand C++. Fat-för-fat vaidenng av anvandardata. Inbyggt stöd för aa standardtyper i Pasca och C++ samt datum- och kocksagsfat. Kan byggas ut med egna datatyper. Nationea varianter för datum, tid och vautafät. Stöd för fat med ösenord, beräknade fat, nödvändiga fat, skyddade fat samt doda fat. Fexibe formattenng med fatmasker ("picture masks") med egendefinierade masktecken. Tre vafria typer av fateditorer, b a en raknedosvariant för numerisk inmatning. Kontroer för att skapa verktygsrader ("too bars") och verktygsboxar ("tooboxes") med hjap av Resource Workshop. Konverteringsprogram Programmet MAKESRC genererar kakod i Pasca eer C++ utifrån de resurser som genereras i Resource Workshop. Programmet CVTOPL konverterar datainmatningsskärmar skapade med TurboPowers ObjectProfessiona för DOS ti diaogrute skript för Windows. Dokumentation I Data Entry Workshop ingår utförig dokumentation med många exempe. Dessutom finns on-ine hjäp tigängig vid arbete med Resource Workshop. Vårpris 1425:- (ord 1625:-) -- DATABITEN AB Tfn Box 11 5, SANDVIKEPJ Fax

3. Programbanken. Välkommen till D

3. Programbanken. Välkommen till D 3. Programbanken Väkommen ti D Vi har ett brett utbud av programvara för DOS-, Windows, Macintosh-, OS/2-, ABC- och UNIX-datorer. I programbanken finns dessutom en de program för Atari, Amiga och andra

Läs mer

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

Bilaga A, Terminalprogram

Bilaga A, Terminalprogram Biaga A, Terminaprogram Väkommen ti D Det finns en mängd oika kommunikationsprogram. Det är här tyvärr omöjigt att beskriva dem aa. I vissa fa har det skrivits om dessa program i ABC-Badet. Du kan bestäa

Läs mer

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbpats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com Europa

Läs mer

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning Standardiserad SCADA-ösning för ECL Comfort 310 Beskrivning en är ett effektivt körkart SCADA-verktyg (Supervisory Contro And Data Acquisition) för professionea användare, exempevis servicepersona på fjärrvärmestationer.

Läs mer

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs hea rapporten: www.s.aand.fi/utbidning_kutur/utbidningsbehov.pbs Utbidningsbehov vem vad hur var Nuvarande utbidningsnivå Kort sammanfattning Hur ser åänningarnas framtida utbidningsbehov ut? Vika har

Läs mer

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning Standardiserad SCADA-ösning för ECL Comfort 310 Beskrivning en är ett effektivt körkart SCADA-verktyg (Supervisory Contro And Data Acquisition) för professionea användare, exempevis servicepersona på fjärrvärmestationer.

Läs mer

ProgramNy heter. Databitens stimulanspaket! a MultiGraphis 2.0 för skyddat lage. Sept 1993. u Windows HT 3.1 - nu ar det dags

ProgramNy heter. Databitens stimulanspaket! a MultiGraphis 2.0 för skyddat lage. Sept 1993. u Windows HT 3.1 - nu ar det dags Sandviken 1 Porto betalt L.W.I..I I1I.I.rnl - - -.. -. 1 Sept 1993 ProgramNy heter Databitens stimulanspaket! a MultiGraphis 2.0 för skyddat lage D Nya QuatIro Pro 5.0 med Workgrwp ditlon O Nya Paradox

Läs mer

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem?

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem? DVG A06 Operativsystem, mm Definition Den del av systemet som hanterar all hårdvara och all mjukvara. Kontrollerar: -alla filer -alla enheter -varje del av minnet -varje ögonblick av processortiden (-nätverk

Läs mer

Lab1 Introduktion. 1 Syfte. 2 Innehåll Win32API Skapa trådar Kritiska sektioner Mailslothantering. 3 Förberedelse & Tips

Lab1 Introduktion. 1 Syfte. 2 Innehåll Win32API Skapa trådar Kritiska sektioner Mailslothantering. 3 Förberedelse & Tips Lab1 Introduktion Förberedelse för planetlabben genom att kapsla in (skapa wrappers) systemanrop. 1 Syfte Få en känsla av hur Win32API fungerar, dvs programmerarens interface gentemot Windows. Känsla för

Läs mer

Lathund. för programmet TeamViewer. Deltagare/elever

Lathund. för programmet TeamViewer. Deltagare/elever Lathund för prograet TeaViewer Detagare/eever Detagare/eev Detta är en athund för dig so använder prograet TeaViewer (version 9). Det finns också videoanuaer att tigå. Dessa hittar du på www.svkapanj.se/videoanuaer.

Läs mer

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Apple Remote Desktop 3 Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Datorer Kontrollerade datorer har 40% lägre TCO! Kontrollerad Hård och mjukvara Drift Administration Slutanvändare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

DVG A06. Operativsystem, mm. Karlstads universitet Datavetenskap. DVG A06 Johan Eklund. Datavetenskap, Karlstads universitet 1

DVG A06. Operativsystem, mm. Karlstads universitet Datavetenskap. DVG A06 Johan Eklund. Datavetenskap, Karlstads universitet 1 DVG A06 Operativsystem, mm DVG A06 Johan Eklund, 1 2 DVG A06 Johan Eklund, 2 Operativsystem - Vad är ett operativsystem? - Hur fungerar det..? - Vad använder vi operativsystemet till? - Vilka olika operativsystem

Läs mer

MOV78318_EPLW03-05 EPLW03-05. Luftkylda. Vätskekylare. EUWA*5-24KZ / EUWY*5-24KZ Indirekta system. Black Cyan Magenta Yellow

MOV78318_EPLW03-05 EPLW03-05. Luftkylda. Vätskekylare. EUWA*5-24KZ / EUWY*5-24KZ Indirekta system. Black Cyan Magenta Yellow EPLW03-05 Luftkyda Vätskekyare EUWA*5-24KZ / EUWY*5-24KZ Indirekta system Daikins vätskekyare är kända i hea värden för sin avancerade teknoogi, påitighet och fexiba design en säsynt kombination som gör

Läs mer

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport OPQ Profi OPQ Besutsfattarens Pus Rapport Namn Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INLEDNING Den här rapporten är avsedd för injechefer och de som arbetar inom HR. Den innehåer information

Läs mer

Övning 7 Diffraktion och upplösning

Övning 7 Diffraktion och upplösning Övning 7 Diffraktion och uppösning Diffraktionsbegränsade system Om man tittar på ett objekt genom ett perfekt (aberrationsfritt) optiskt system avgörs hur små saker man kan se av diffraktionen i insen.

Läs mer

Fullständig prestandahantering

Fullständig prestandahantering Fullständig prestandahantering Fungerar även med Windows XP och Windows Vista 2013 Öka takten och ta hand om datorns prestanda i ett kraftfullt och smidigt program. Hämta och installera Powersuite Powersuite

Läs mer

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi jsociastyresen 204-03-03 Reger och behörighet/kassifikationer Dnr: 4.2.-552/204 och terminoogi Termista samt svarsma Biaga Läkemedessäkerhet (6) Svar ämnat av (kommun, andsting, organisation etc.): Inspektionen

Läs mer

Säkerhet för lösningsinriktade skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark

Säkerhet för lösningsinriktade skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark Säkerhet för ösningsinriktade skrivare och mutifunktionsskrivare från Lexmark Förbättra säkerheten för företagets dokument och data När det kommer ti säkerhet måste företaget kunna hantera nätverksansutna

Läs mer

Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 2012

Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 2012 Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 01 Uppgift 1: Ett företag tiverkar säkerhetsutrustningar ti biar. Tiverkningen är föragd ti fyra oika änder, A, B C och D. I and A finns 0%

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång!

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång! Tisammans kan vi göra skinad. Här är en guide som hjäper dig att komma igång! VAD ÄR NICKELODEONS TOGETHER FOR GOOD? VAD ÄR PLAN INTERNATIONAL? Nickeodeon tror att vi kan göra gott tisammans. Nickeodeons

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

Strul med Windows 10? Här är lösningarna på de vanligaste problemen

Strul med Windows 10? Här är lösningarna på de vanligaste problemen Sida 1 av 7 DETTA ÄR EN UTSKRIFT FRÅN PC FÖR ALLA Artikelns webbadress: http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.634761/tips-problem-medwindows-10 Strul med Windows 10? Här är lösningarna på de vanligaste problemen

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

INSTALLATIONS- HANDBOK

INSTALLATIONS- HANDBOK SE Garageportöppnare Keasy L / XL INSTALLATIONS- HANDBOK Keasy L / XL 1 Innehåsförteckning Symboer som används i denna handbok...3 För din säkerhet...3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...3 Anvisningar för

Läs mer

F Secure Booster är ett verktyg för att snabba upp och städa upp i din pc eller

F Secure Booster är ett verktyg för att snabba upp och städa upp i din pc eller F Secure Booster är ett verktyg för att snabba upp och städa upp i din pc eller Android enhet. För Android användaren finns möjligheten att öka batteritiden genom att stänga ner resurser som inte används.

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Nilfisk-ALTO SJÄLVBETJÄNINGS-BILTVÄTT. Pålitlig, effektiv, lönande

Nilfisk-ALTO SJÄLVBETJÄNINGS-BILTVÄTT. Pålitlig, effektiv, lönande Nifisk-ALTO SJÄLVBETJÄNINGS-BILTVÄTT Påitig, effektiv, önande Extrem teknoogi Nifisk-ALTO NEPTUNE SB har aa fördear från den innovativa teknoogin som utveckades ti NEPTUNE hetvattentvättar i standardserien.

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter VIKTIGT! Programmet är avsett att användas på fristående pc (ej nätverk). Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2004 Checklista Om du redan har ett ADB-program (t.ex. löne pro gram) som

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

Microsoft Office historik. - making IT easier

Microsoft Office historik. - making IT easier Microsoft Office historik Word 1983 September Word 1.0 släpptes Den absolut första versionen av Word. Släpptes till MS-DOS Kunde ha flera dokument öppna på en gång Hade stöd för mus (vilket var ganska

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

Kylvätska, tappa ur och fylla på

Kylvätska, tappa ur och fylla på Kyväska, appa ur och fya på Nödvändiga speciaverkyg, konro- och mäinsrumen sam hjäpmede Adaper för ryckprovare för kysysem -V.A.G 1274/8- Rör för ryckprovare för kysysem -V.A.G 1274/10- Uppsamingskär för

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika

LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika Utrikeskrönikan granskar i dag den brittiska tidningsbranschen, närmare bestämt utveckingen på och kring Londons ärevördiga tidningsgata Feet Street. Den nya tekniken gör

Läs mer

CVI ANALYZER V 1.2.0.X

CVI ANALYZER V 1.2.0.X Del nr 6159939235 Utgåva nr 07 Datum 01/2016 Sida 1 / 20 CVI ANALYZER V 1.2.0.X Bruksanvisning Software Part number CVI ANALYZER 1 user 6159276960 CVI ANALYZER 5 users 6159276970 CVI ANALYZER 25 users

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16 Creo Customization Lars Björs 2014-10-16 Norra Europas största partner och återförsäljare av PTC relaterad programvara (Windchill, Creo, Arbortext, MathCad, Relex) 70 anställda Egen utvecklingsavdelning

Läs mer

Datakörkortet. www.dfs.se/datakorkortet. Dataföreningen Det Europeiska Datakörkortet, Maj 2003

Datakörkortet. www.dfs.se/datakorkortet. Dataföreningen Det Europeiska Datakörkortet, Maj 2003 Datakörkortet av sig för att ta Varför Datakörkortet ECDL? Förkortningen ECDL står för European Computer I bara Datakörkortet.Datakörkortet vänder sig till både företag och privatpersoner. Datakörkortet

Läs mer

Tangentbord och möss Programvara för PC och Mac. Produktguide. konsument

Tangentbord och möss Programvara för PC och Mac. Produktguide. konsument Tangentbord och möss Programvara för PC och Mac Produktguide konsument Optiska möss Precision och design som håller länge Optical Mouse Blue Optisk mus i läcker färgsättning. 2 programmerbara knappar och

Läs mer

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2 en tidning från idhammargruppen nummer ett 2009 Sandvik kartägger underhåskompetensen sidan 4 Outsourcing sidan 6 Underhå i ågkonjunktur sidan 2 Idhammar AB är ett kunskapsföretag speciaiserat inom driftsäkerhet,

Läs mer

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Inledning Starta Microsoft Visual Studio 2005. Välj create Project Välj VB + Vindows Application och välj ett nytt

Läs mer

System 800xA Smart Client

System 800xA Smart Client System 800xA Smart Client Med Smart Client kan du ägna dig åt att analysera data istället för spendera tid på att samla in den Visst skulle fler inom ditt företag ha nytta av den produktions- och processinformation

Läs mer

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P B R U K S A N V I S N I N G A I - 7 0 7 9 4 5 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Operativsystem Lektion 1. Lärare. Schema. Kurssajten Finns på adressen. Jan Erik Moström. Set Norman

Operativsystem Lektion 1. Lärare. Schema. Kurssajten Finns på adressen. Jan Erik Moström. Set Norman Operativsystem Lektion 1 1 Lärare jem@cs.umu.se, B449 Lektioner etc Set Norman set@cs.umu.se, NAdv105 Labbar, labhandledning 2 Schema Notera att det finns ändringar i schemat!! Under perioden 1-8 mars

Läs mer

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen IF1330 Eära F/Ö1 F/Ö4 F/Ö2 F/Ö5 F/Ö3 Strökretsära Mätinstruent Batterier Likströsnät Tvåposatsen KK1 LAB1 Mätning av U och I F/Ö6 F/Ö7 Magnetkrets Kondensator Transienter KK2 LAB2 Tvåpo ät och si F/Ö8

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Produktnyheter. Pressverktygsbygge I / 2015. E 5240 Rullkorg. Utbyggnad Styrpinne för remsa. CD-katalog 5.8.4.0 Online-katalog

Produktnyheter. Pressverktygsbygge I / 2015. E 5240 Rullkorg. Utbyggnad Styrpinne för remsa. CD-katalog 5.8.4.0 Online-katalog Produktnyheter Pressverktygsbygge I / 2015 CD-kataog 5.8.4.0 Onine-kataog Med en ny produktutökning reagerar vi på era önskemå och försag. om systemeverantör erbjuder vi därmed ett ännu större urva av

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1 Systemkrav Systemkrav för Hogia Approval Manager Gäller från och med programversion 2012.1 För produkten Hogia Approval Manager gäller samma systemkrav som för ekonomisystemet, med vissa tillägg. Tilläggen

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Objektorienterad programmering i Java I

Objektorienterad programmering i Java I Laboration 0 Objektorienterad programmering i Java I Uppgifter: 2 Beräknad tid: ca 2 3 timmar Att läsa: sidan 45 52 Syfte: Att ladda hem och installera utvecklingsmiljön Att skriva ditt första Javaprogram

Läs mer

1 Kursmaterialets Uppläggning... 4 2 Kursmaterialets Utformning... 5 3 Installation av Övningsfiler... 6. 1 PC:n en Beskrivning...

1 Kursmaterialets Uppläggning... 4 2 Kursmaterialets Utformning... 5 3 Installation av Övningsfiler... 6. 1 PC:n en Beskrivning... Innehåll Kapitel 1 Läs Detta Först 1 Kursmaterialets Uppläggning... 4 2 Kursmaterialets Utformning... 5 3 Installation av Övningsfiler... 6 Kapitel 2 Introduktion till Datorn 1 PC:n en Beskrivning... 12

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Författare: Juha Söderqvist IT-GUI. Version 1.0. Datum

Författare: Juha Söderqvist IT-GUI. Version 1.0. Datum Författare: Juha Söderqvist IT-GUI Version 1.0 Datum 2017-08-18 Innehåll 1. Introduktion... 3 Human-computer interaction... 3 Grafiska användargränssnitt... 4 Operativsystem... 4 Xerox Alto Executive file

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

Förändringar i v5.2 SR-1

Förändringar i v5.2 SR-1 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 DuoSTATION Devices... 3 Android-app... 3 DuoSTATION Manager... 4 Ärenden... 4 Översikt... 4 Utrustningar... 5 Inventering... 5 Metering... 6 E-post... 6 IT

Läs mer

Proffs på. golvslipningsutrustning. Tre starka länkar Jerneviken, Centraction och Hamatic i samverkan

Proffs på. golvslipningsutrustning. Tre starka länkar Jerneviken, Centraction och Hamatic i samverkan Proffs på govsipningsutrustning Tre starka änkar Jerneviken, Centraction och Hamatic i samverkan änkarna i JCH J E R N E V I K E N har över 35 års samad erfarenhet som håtagningsentreprenör och 32 års

Läs mer

Zick Zack årskurs 4 finns för användning detta läsår. Årskurs 5 utkommer till höstterminen 2012 och årskurs 6 till höstterminen 2013.

Zick Zack årskurs 4 finns för användning detta läsår. Årskurs 5 utkommer till höstterminen 2012 och årskurs 6 till höstterminen 2013. STEG 1 Zick Zack består a Läsrummet och Skrirummet och är Bonnier Utbidnings nya basäromede i senska och senska som andraspråk för årskurs 4 6. De båda rummen kompetterar arandra, men kan äen anändas ar

Läs mer

FluidSIM 3.5. Pneumatik Hydraulik

FluidSIM 3.5. Pneumatik Hydraulik FluidSIM 3.5 Pneumatik Hydraulik Högkvalitativ grund- och vidareutbildning Utmärkt programvara FluidSIM kan användas inom många olika områden; som ett naturligt verktyg för kursdeltagaren inom skola och

Läs mer

Omkoppling av in- och utmatning. In- och utmatning i Unix. Kommando exempel, ls, pipe forts. Kommando exempel, ls, pipe

Omkoppling av in- och utmatning. In- och utmatning i Unix. Kommando exempel, ls, pipe forts. Kommando exempel, ls, pipe In- och utmatning i Unix Program i Unix skriver och läser till och från filer. En fil betyder här en vanlig fil med text eller binära data, ett tangentbord, en skärm, ett annat program etc. Innan ett program

Läs mer

LAB 1 MS-DOS MicroSoft-DiskOperating System -Microsoft MS-DOS = synonymt med DOS -IBM PC-DOS -Novell DR-DOS

LAB 1 MS-DOS MicroSoft-DiskOperating System -Microsoft MS-DOS = synonymt med DOS -IBM PC-DOS -Novell DR-DOS LAB 1 MS-DOS MicroSoft-DiskOperating System -Microsoft MS-DOS = synonymt med DOS -IBM PC-DOS -Novell DR-DOS Historia ver 1.0 1981 -Diskett dist. 8kb minne ver 2.0 1983 -HDD stöd, kataloger, enheter ver

Läs mer

Prograr;$ Nyheter -'I. I &r ska de va mjukisar! från DATABITEN, Borland, Microsoft m fl. Dec 1992. D8ss~tom

Prograr;$ Nyheter -'I. I &r ska de va mjukisar! från DATABITEN, Borland, Microsoft m fl. Dec 1992. D8ss~tom -'I Porto betalt P10 Dec 1992 Prograr;$ Nyheter I &r ska de va mjukisar! från DATABITEN, Borland, Microsoft m fl. D Bort.nd Pascal 7.0 Pius knmpanisn 0 Mbosoft Wlndows for Worltgmupa m r med bonuserbjudanden

Läs mer

LAJKA-GUIDE. Så kör du. Windows på din Mac. 7 Fler spel och program 7 Enklare än Bootcamp 7 Körs direkt i OSX 7 Helt gratis

LAJKA-GUIDE. Så kör du. Windows på din Mac. 7 Fler spel och program 7 Enklare än Bootcamp 7 Körs direkt i OSX 7 Helt gratis Så kör du Windows på din Mac 7 Fler spel och program 7 Enklare än Bootcamp 7 Körs direkt i OSX 7 Helt gratis. Så kör du Windows på din Mac Virtualbox gör din Mac till en pc Du behöver inte köra Bootcamp

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Det går att fixa på egen hand! Licens för 3 datorer ingår Kompatibel med Windows XP & Vista (Alla Versioner)

Det går att fixa på egen hand! Licens för 3 datorer ingår Kompatibel med Windows XP & Vista (Alla Versioner) -- * Börjar Din PC agera oroligt? * Fungerar inte PC:n som den brukar? * Agerar datorn alltför långsamt? Oväntade avbrott på Internet? * Drabbas Du av virus eller Spyware eller t o m Malware? DUBBLE CD-ROM

Läs mer

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater Version 4.2 15 december 2009 31 oktober 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Sammanfattning 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur ansöker man? 4 1 Harmonisering med EU:s mijömärkning

Läs mer

Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon

Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon Kraftfull dual-core-prestanda Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon Toshibas senaste bärbara datorer för professionellt bruk med Intel Core 2 Duo-processorer är innovativa, kraftfulla

Läs mer

Macintosh PowerMac, system Mac OS 8.1-9.2.2 och Classic Mode 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit)

Macintosh PowerMac, system Mac OS 8.1-9.2.2 och Classic Mode 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) N u ä r d e t e n k e l t a t t k o m m a i g å n g m e d v å r t n y a H i s s d e s i g n p r o g r a m! H i s s d e s i g n p r o g rammet passar alla typer av hissar och hissfabrikat. Både nyproduktion

Läs mer

Kongressguide. En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika

Kongressguide. En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika Kongressguide En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika innehå hur kongressen arbetar mötespats för kongressen poicy beträffande ömsesidig respekt tidpan för kongressen

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC kan köras under Windows 98, NT, 2000, XP. Rekommenderat minimikrav på datorn är internminne 1GB, processor

Läs mer

P L A Y. Adobe Produktguide. Adobe Photoshop Elements 4.0 Adobe Premiere Elements 2.0

P L A Y. Adobe Produktguide. Adobe Photoshop Elements 4.0 Adobe Premiere Elements 2.0 P L A Y Adobe Produktguide Adobe Photoshop Elements 4.0 Adobe Premiere Elements 2.0 Svensk programvara med svenska instruktioner! Ny version Adobe Photoshop Elements 4.0 Allt du behöver för att redigera,

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

HandledarGuiden. - till dig som tar emot en praktikant år från PraktikService Malmö stad

HandledarGuiden. - till dig som tar emot en praktikant år från PraktikService Malmö stad HandedarGuiden - ti dig som tar emot en praktikant 16-20 år från PraktikService Mamö stad PraktikService är en servicefunktion inom Utbidningsförvatningen Mamö stad som arbetar med att samordna och administrera

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen IF1330 Eära F/Ö1 F/Ö4 F/Ö2 F/Ö5 F/Ö3 Strökretsära Mätinstruent Batterier Likströsnät Tvåposatsen KK1 LAB1 Mätning av U och I F/Ö6 F/Ö7 Magnetkrets Kondensator Transienter KK2 LAB2 Tvåpo ät och si F/Ö8

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil 2013

Svenska Spels GRI-profil 2013 Svenska Spes GRI-profi 2013 Svenska Spes Håbarhetsredovisning 2013 är en integrerad de av årsredovisningen och pubiceras även på svenskaspe.se. Redovisningen sker enigt GRI, nivå C+. Håbarhets redovisningen

Läs mer

Tanka program KAPITEL 7. Shareware och freeware. Shareware. Freeware

Tanka program KAPITEL 7. Shareware och freeware. Shareware. Freeware KAPITEL 7 Tanka program Internet bokstavligen flödar av olika program man kan ladda ner. Det finns en del nyttiga program som är bra att känna till och använda. Allt för att göra det lättare för sig. I

Läs mer

Stödet för Windows XP upphörde 8.4.2014

Stödet för Windows XP upphörde 8.4.2014 10.4.2014 Information om Windows 1 Stödet för Windows XP upphörde 8.4.2014 Vad betyder det? 10.4.2014 Information om Windows 2 När slutar systemen att säljas? Operativsystem Operativsystemet allmänt tillgängligt

Läs mer

Installation av WinPig

Installation av WinPig Installation av WinPig Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd-skiva, den går inte att hämta från Internet. Efter installationen skall grundinställningar göras, läs om dessa i slutet av detta

Läs mer

Viktigt angående version av Win 7 och Win 8 OS

Viktigt angående version av Win 7 och Win 8 OS kä11mans imatri www.imatri.se/100faglar/ 100 Fåglar i Sverige - en CD-ROM från historisk tid Installation på Win XP/Win7/Win8 Det går utmärkt att köra skivan från 1995 på datorer med sentida operativsystem

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas.

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas. KGFs Databas 2013 Innehållsförteckning: Innehållsförteckning:... 1 Allmän information.... 2 Om databasens kvalité:... 2 Om tillämpning i din forskning:... 2 Om programmet:... 2 Om installationen.... 3

Läs mer

JabloSuite Bruksanvisning

JabloSuite Bruksanvisning Version 2.2 JABLOSUITE BRUKSANVISNING Sida 1 av 14 JabloSuite Bruksanvisning Inledning Lista över funktionerna i JabloSuite...2 Installation Minimala krav på programvara och maskinvara...3 Operativsystem

Läs mer

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN .., '... ~ ~. ~-.. '... ~ - -!f>. BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN I SOVJETUNIONEN Av professor CARL-ERIK QUENSEL, Lund DE UPPGIFTER om samhäsutveckingen, som kommit utandet tihanda från Sovjetunionen, ha för det

Läs mer

PRODUKTINFORMATION LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 UPPDATERAT: OKTOBER 2014

PRODUKTINFORMATION LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 UPPDATERAT: OKTOBER 2014 LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 UPPDATERAT: OKTOBER 2014 2 1.0... 3 1.1. LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 - PRODUKTBILD... 3 1.2. KORT BESKRIVNING AV PRODUKTEN... 4 2.0 PRODUKTMILJÖ... 5 2.1. SYSTEMKRAV...

Läs mer

Operativsystem DVG A06. Definition. Varför operativsystem? - Vad är ett operativsystem?

Operativsystem DVG A06. Definition. Varför operativsystem? - Vad är ett operativsystem? Operativsystem DVG A06 Operativsystem, mm - Vad är ett operativsystem? - Hur fungerar det..? - Vad använder vi operativsystemet till? - Vilka olika operativsystem finns? 2 Definition Den del av systemet

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik 2 Grunder All vår början bliver svår eller hur det nu brukar heta, och detta är något som gäller även Flash. För den som är ovan vid Flash gäller det säkert extra mycket, då det kan vara knepigt att förstå

Läs mer

Smarta utskrifter. Strålande färger.

Smarta utskrifter. Strålande färger. Lexmark C950de färgskrivare Smarta utskrifter. Stråande färger. Lexmark C950de färgskrivare Lexmark C950de är utformad för en arbetsgrupp som har fut upp, hanterar färgutskrift i A3-format med professione

Läs mer