Vilken sekvens skall vi välja för MR av hjärnan efter kontrastmedelsinjektion?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vilken sekvens skall vi välja för MR av hjärnan efter kontrastmedelsinjektion?"

Transkript

1 Vilken sekvens skall vi välja för MR av hjärnan efter kontrastmedelsinjektion? Patrik Ring, Neuroradiolog doktorand Neuroradiologiska kliniken Karolinska Sjukhuset MR FORSKNING NEURORADIOLOGI: Stefan Skare, fysiker docent Anders Lilja, neuroradiolog docent Magnus Mårtensson, fysiker doktorand Mathias Engström, fysiker doktorand Ola Norbeck, fysiker Enrico Avventi, postdoc

2 Forskargruppens huvudintresse är rörelsekorrigering. Retrospektiv : 2D T1 SE Propeller med 3D rörelsekorrektion 2D T2 SE Prop, 2D FLAIR SE Prop, Prospektiv rörelsekorrektion (Med FatNav): Alla sekvenser Både 2D och 3D Propellerutläsning av k-space Stefan Skare et. al. 3D FatNav ms Enrico Avventi et. al. Collapsed FatNav ca 9 ms Mathias Engström et. al.

3 Min uppgift: Klinisk Validering av T1 SE propeller Studera hur sekvenserna fungerar kliniskt på patienter. Hur påverkas bilden av rörelsekorrigeringen Vilken kontrast får vi när vi använder hårt processade bilder? Hur hanteras grå / vitsubstans differentiering? Hur påverkas artefakter? Hur avbildas patologi? En mycket stor del av patienterna på vår klink har primära och sekundära hjärntumörer. Att avbilda kontrastladdande områden så bra som möjligt är avgörande. Strålbehandling inriktas ofta mot de delar av tumören som laddar kontrast. När en låggradigt glial tumör transformeras och börjar att ladda kontrast leder detta oftast till omprövad behandling. Med vad skall man jämföra? Vad är golden standard? Delprojekt: Skapa en databas med systematiska jämförelser mellan TE SE och olika testsekvenser, huvudsakligen kvantitativ som kan användas för att indirekt jämföra nya sekvenser.

4 T1-viktade sekvenser 2D: T1 SE, T1 TSE, T1 FLAIR, 3D: MPRAGE, BRAVO, CUBE, SPACE

5 STOR VARIATION mellan olika sekvenser Fischbach F J Compu Assist Tomogr (2005) 29;

6 Litteraturgenomgång - 27 bra artiklar authors year journal B0 sekvenser patients lesions lesion type Resultat dokumentaion Mirowitz SA 1992 Radiology 185(2): T 3DFT GRE vs T1 SE various 3D GRE=T1SE Saknar pdf Chappell PM 1994 AJNR 1994;15:37-44 T1 SE vs 3D GRE vs 2D GRE? 48? T1 SE>3D GRE>2D GRE Saknar pdf Pui M, Fok E 1995 AJR 1995;165: T SE vs GRE (FMPSPGR) various 3D GRE > T1 SE pdf Bluml S 1996 Magn Reson Imaging 14(3): MP-RAGEx4 vs SE 64? various T1 SE > MPRAGE Saknar pdf Li D 1996 J Magn Reson Imaging 6(3): D GRE vs SE?? slå ihop 3D GRE snitt snr lika bra som SE saknar pdf Melhem E R 1997 AJR 168_ ,5T T1 SE vs T1 FSE Various T1 FSE > T1 SE pdf Sugahara T 1999 AJNR (8): ,5T T1 SE vs T1 FSE 60? various T1 FSE lite bättre än T1 SE (MT effekt?) pdf Lee J K 2000 J of Clin Imaging 24: ,5T T1 FLAIR vs T1 SE various T1 FLAIR (T1 FIR) bättre än T1 SE pdf Aprile I 2001 Rivista di Neuroradiologia (2001) 14; T SE, FSE, GE, -/+MT tc T1 FSE+MT mnågot bättre än SE papper Bandai H 2002 Neurol Med Chir 42(1):5-10 1,5 T T1 FLAIR vs T1 SE 20? gliomas T1 SE > T1 FLAIR pdf Fischbach F 2005 J Compu Assist Tomogr (2005) 29; T SE, FSE, IR FSE, 2D GRE, 3D GRE 7 12 various T1 SE> IR FSE> 3D GRE > 2D GRE pdf Kakeda S 2007 Eur Radiol 2007;17: T SE, IR FSE, 3D SPGR mets 3D GRE (SPGR) > T1 SE> T1 IR pdf Komada T et. al MRM SCI 2008;7: T SE vs T1 space vs MPRAGE mets 3d TSE=2D SE= MPRAGE pdf Furutani K 2008 J Compu Assist Tomogr (2008) 32: 3T SE vs 3D FSPGR mets 3D GRE > T1 SE (for thin 3d similar for thick) pdf Naganawa S 2008 Eur Radiol ; ,5T T1 FLAIR BLADE vs T1 SE 9(27) 55 mets T1 FLAIR BLADE>T1 SE pdf Alibek S 2008 Acad Radiol : T SE, T1 FLAIR BLADE various(pediatric) T1 FLAIR BLADE >T1 SE pdf bättr 2008 Acta Radiologica (2008) 49: T 2d t1 SE vs 3d mprage mets MPRAGE bättre än T1 SE pdf Qian YF 2008 AJNR 29: ,5 T T1 FLAIR vs T1 SE T1 SE > T1 FLAIR pdf Kato Y 2009 AJNR 2009;30: T 3D TSE vs 3d GRE mets 3D TSE > MPRAGE pdf Alkan et. Al Diagn Interv Radiol 2009;15: ,5T T1 FLAIR BLADE vs T1 se various T1 FLAIR BLADE >> T1 SE pdf Al-Saeed O 2009 J of Medical Imaging and Radiation Onc ,5 T T1 flair vs T1 fse 20? various T1FLAIR > T1 FSE pdf Stanley DW 2010 ISMRM Abstract_2010 3T SE vs BRAVO vs CUBE 6(15) 6 TC CUBE>BRAVO pdf Nagao E 2011 AJNR (2011) 32: T 3D TSE-MSDE/no MSDE+3D MPRAGE 31(227) 485 mets 3D TSE > MPRAGE (sämre spec) pdf Park J 2012 Invest Radiol (2012) 47: T 3d tse vs 3d mprage mets 3D TSE > mprage pdf Yoshida A 2013 J Compu Assist Tomogr : T 3D T1 TSE (VISTA) vs 3D T1 FLAIR mets 3D TSE > T1 3D FLAIR pdf Reichert M 2013 Invest Radiol : T SPACE vs MPRAGE mets 3D TSE >MPRAGE pdf T1 SE vs T1 FLAIR eller T1 FSE (T1a) Yang S 2013 Invest Radiol : T 3d t1 tse vs mprage 26 mets 3D TSE > MPRAGE pdf 3D GRE vs T1 SE (T1b) T1 FLAIR BLADE vs T1 SE (T1d) 715 3D TSE vs 3D GRE

7 T1 viktning och kontrastladdande lesioner Forskningsläget 3D TSE 3D GRE T1 FLAIR BLADE T1 FLAIR T1 FSE T1 SE 3D TSE(SPACE,CUBE) 3D GRE(MPRAGE, T1 FLAIR BLADE T1 FLAIR T1 FSE T1 SE BRAVO,GRASS..) 3D TSE>3D GRE7(7) 3D GRE vs T1 SE (9) T1 FLAIR BLADE>T1 SE (3) T1 FLAIR>T1 FSE T1 SE vst1 FLAIR (1) 2+1 T1 FSE> T1 SE (3)

8 3D T1 TSE > 3D T1 GRE T1 3D TSE (T1 SPACE) T1 3D GRE (MPRAGE) SPACE: Sampling Perfection with Application-optimized Contrasts using different flipangle Evolutions MP-RAGE: Magnetization-Prepared RApid Gradient-Echo Kudo et. al. AJNR 2009

9 3D T1 GRE >T1 SE magnetizationprepared rapid gradient-echo (3D MP-RAGE) Takeda T 2008 Acta Radiologica (2008) 49:

10 T1 FLAIR BLADE >T1 SE Comparable appearance of tumors with both solid (long black arrow) and Very good suppression of vessels (black arrows) with the FLAIR BLADE cystic/necrotic portions (long white arrow) with spin-echo sequence technique technique (right) in contrast to the spin-echo sequence technique (left) but (left) and BLADE technique (right). Also note the artifacts on the spin-echo excellent depiction of pathology (intraventricular lesion) with quantitatively sequence image due to in plane head motion (short white arrow) and pulsation higher SI. (short black arrow), suppressed with BLADE technique. Alibek S 2008 Acad Radiol :

11 T1 viktning och kontrastladdande lesioner. Forskningsläget Vad vet vi? 3D TSE (CUBE, SPACE) är bättre än 3D GRE (BRAVO, MPRAGE) T1 FSE är bättre än T1 SE?? T1 FLAIR BLADE är bättre än T1 SE Vad är oklart? 3D GRE (BRAVO, MPRAGE) vs T1 SE olika studier pekar i olika riktningar T1 FLAIR vs T1 SE olika studier pekar i olika riktningar MEN: Oerhört spretiga studier vad gäller sekvensval, typ av patologi som undersökts, utvärdering och statistik.

12 Mitt delprojekt: T1 viktning och kontrastladdande lesioner. 3D TSE 3D GRE T1 FLAIR BLADE T1 FLAIR T1 FSE T1 SE 3D TSE(SPACE,CUBE) 3D GRE(MPRAGE, T1 FLAIR BLADE T1 FLAIR T1 FSE T1 SE BRAVO,GRASS..) 3D TSE>3D GRE7(7) T1 CUBE vs T1 SE T1 BRAVO vs T1 SE T1 PROPELLER vs T1 SE T1 FLAIR vs T1 SE

13 Generiskt protokoll Ax T1 - SE Ax T1 - test sequence -- Gd injection -- Other T2-sequences during contrast uptake Ax T1 - SE Ax T1 - test sequence Ax T1 SE test sequence: T1 FLAIR, T1 PROPELLER, T1 BRAVO, T1 CUBE

14 T1 PROJEKTET Sammantaget minst 200 patienter i fyra armar, T1 SE FLAIR, 3D GRE (BRAVO), 3D TSE (CUBE) och T1 SE PROPELLER. Utvärdering av kontrastladdning, grå / vit substans differentiering, känslighet för artefakter (rörelse, flöde) kvantitativ utvärdering med bl.a. kontrastladdningskvoter och CNR men även kvalitativ bedömning. Datainsamling pågår: För närvarande 166 patienter. Planeras vara färdigt maj Vi är ungefär ett år försenade! Endast ett mindre antal kvantifierade undersökningar har kvantifierats. Metodutveckling (automatisering) pågår. MEN Kontrastladdningsanomalierna (outliers) kan inte studeras på detta sätt. Det går inte att få rimlig statistik med 50 patienter i varje arm.

15 Några Case Reports Oftast fungerar de allra flesta T1 sekvenser bra. Missade metastaser eller missad kontrastladdning i en glial tumör hör lyckligtvis till ovanligheterna. Att göra en studie som påvisar skillnader mellan hur ofta kontrastladdning missas med en viss sekvens jämfört med en annan sekvens med statistisk signifikans kräver många patienter. Det är svårt att göra en bra poweberäkning med det material som finns men det är osannolikt att en studie med 50 patienter är tillräckligt. Min studie är kvantitativ. De relativt ovanliga fallen med kontrastladdningsanomalier outliers får studeras retrospektivt. Vårt retrospektiva material är stort men omfattar nästan uteslutande jämförelser mellan 3D GRE BRAVO alt. FSPGR och T1 SE alt T1 FSE. Vi har nyligen börjat använda T1 PROPELLER i större skala våren 2014.

16 3D GRE (BRAVO) BRAVO TR/TE/TI/flip 10.3/3.86/450/12 1 mm snittjocklek 1,5T

17 3D T1 GRE < T1 SE 3D GRE BRAVO T1 SE Kvinna 79 åå med lungcancer

18 3D T1 GRE < T1 SE 3D GRE BRAVO T1 SE Kvinna 79 åå med lungcancer

19 3D T1 GRE < T1 SE 3D GRE BRAVO T1 SE Man 60 år. Head Neck cancer

20 3D T1 GRE < T1 SE 3D GRE BRAVO T1 SE Man 51, Lungcancer

21 3D T1 GRE < T1 SE 3D GRE BRAVO T1 SE Kvinna 32 åå Astro grad III

22 3D T1 GRE < T1 SE 3D GRE BRAVO T1 SE Kvinna 58 åå GBM

23 3D T1 GRE < T1 SE 3D GRE BRAVO T1 SE Man 75 åå Parotis cancer

24 Slutsats (3D GRE) De case reports som jag samlat stöder uppfattningen att T1 SE med TE 10 TR ca 500 och 4 mm snitt är bättre än 3D BRAVO som är en IR preparerad fspgr i vårt fall med 1 mm snitt. Problemen kan emellertid bero på IR sekvensen och / eller problem med gradienteko sekvensen. Det vet vi inte!

25 3D TSE (CUBE) T1 CUBE TR/TE 3500/10/ETL 24 snitt 1 mm 3T

26 T1 SE < T1 CUBE T1 SE + Gd T1 CUBE T1 SE + Gd Man 56 åå GBM

27 T1 SE < T1 CUBE T1 SE + Gd T1 CUBE T1 SE + Gd Man 56 åå GBM

28 3D T1 CUBE = T1 SE T1 SE Nr 1 T1 CUBE T1 SE Nr 2

29 3D T1 CUBE = T1 SE T1 SE Nr 1 T1 CUBE T1 SE Nr 2

30 T1 SE = T1 CUBE T1 SE + Gd T1 CUBE T1 SE + Gd Man 65 åå GBM

31 Slutsats I litteraturen jämförs 3D TSE och 3D GRE vi har valt att jämföra 3D TSE och 2D T1 SE. Jag har i de fall som ingår i studien hittat flera där metastaser framräder bäst på CUBE och är svårare att se på T1 SE. Men vanligtvis är dessa båda spinekobaserade sekvenser förvånansvärt lika. Man kan sannolikt med fördel byta ut T1 SE mot 3D T1 TSE!

32 PROPELLER T1 PROP TR/TE/flip 471/9.14/90 4 mm snitt isat+17 blad 1,5T

33 T1 SE PROPELLER > T1 SE och BRAVO T1 SE + Gd 3D GRE T1 + Gd T1 SE PROPELLER + Gd

34 T1 SE PROPELLER > T1 SE och BRAVO T1 SE + Gd 3D GRE T1 + Gd T1 SE PROPELLER + Gd

35 T1 SE PROPELLER > T1 SE och BRAVO T1 SE + Gd 3D GRE T1 + Gd T1 SE PROPELLER + Gd

36 T1 SE PROPELLER > T1 SE och BRAVO T1 SE + Gd 3D GRE T1 + Gd T1 SE PROPELLER + Gd

37 T1 SE = T1 PROP T1 SE + Gd T1 SE PROP T1 SE + Gd Man 75 åå GBM

38 Slutsats T1 PROPELLER är lika bra eller bättre än T1 SE vad gäller kontrastladdning. Den stora skillnaden är att propeller ger bättre resultat vid patientrörelser och flödesartefakter (framför allt i bakre skallgropen). T1 SE PROPELLER kan sannolikt ersätta T1 SE.

39 T1 FLAIR T1 FLAIR TR/TE/flip/TI 2500/10/90/ mm snittjocklek 1,5T

40 T1 FLAIR > T1 SE T1 SE + Gd T1 FLAIR T1 SE + Gd

41 T1 FLAIR > T1 SE T1 SE + Gd T1 FLAIR T1 SE + Gd Man 55 åå Oligo

42 SLUTSATS (T1 FLAIR) Bättre grå vit differentiering och färre kärl. Jag har inget fall där en metatas som ses på T1 FLAIR inte ses på T1 SE. Men det finns i detta fall en ENORM selection bias eftersom vi nästan inte använder T1 FLAIR.

43 T1 viktning och kontrastladdande lesioner Vi behöver en metod för att bedöma kontrastladdning som är känslig, som är robust och som inte varierar mellan leverantörer och maskiner. Den bästa metoden i detta avseende är T1 SE men både T1 SE PROPELLER/ BLADE eller 3D TSE är fullgoda och i de flesta avseenden sannolikt bättre alternativ. Även T1 FLAIR verkar vara fullt användbar. Man bör vara försiktig om man använder en 3D GRE sekvens. Studierna är djupt oeniga men komplettering med en spinekosekvens kan vara av värde! Det spelar kanske inte så stor roll om man missar en metastas av 5 men 50% av alla patienter med hjärnmetastaser har en enda metatsas. Att missa denna enda metastas kan få allvarliga konsekvenser för patienten. Att missa det tillfälle då ett låggradigt astrocytom börjar ladda kontrast och blir höggradigt kan också vara allvarligt för patienten eftersom detta indikerar malignifiering vilket oftast leder till terapibyte.

44 TACK! Patrik Ring, Neuroradiolog doktorand Neuroradiologiska kliniken Karolinska Sjukhuset

Svarsmall för CT/MR normal hjärna, MS, hjärntumör (inkl. mätning av tumörstorlek) och demens

Svarsmall för CT/MR normal hjärna, MS, hjärntumör (inkl. mätning av tumörstorlek) och demens Svarsmall för CT/MR normal hjärna, MS, hjärntumör (inkl. mätning av tumörstorlek) och demens Elna-Marie Larsson, professor, överläkare BFC/Röntgen Akademiska sjukhuset, Uppsala SFNR årsmöte, Lund, 111111

Läs mer

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala ANATOMI FUNKTION 18 F- FDG- upptag i cancerceller Blodkärl G Cancercell FDG G

Läs mer

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet ST-läkare Röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna margret.sturludottir@karolinska.se Röntgenveckan

Läs mer

ATT LÄSA MR BILDER. Vägledning för NYA ST läkare på MR. Drena Vracar, Öl Värnamo, 2014 02 27

ATT LÄSA MR BILDER. Vägledning för NYA ST läkare på MR. Drena Vracar, Öl Värnamo, 2014 02 27 ATT LÄSA MR BILDER Vägledning för NYA ST läkare på MR Drena Vracar, Öl Värnamo, 2014 02 27 Ett kompendium avsett för regionutbildning för ST läkare Röntgenavdelning, Värnamo Sjukhus 1 Sammanfattning Detta

Läs mer

Ischemisk stroke Basfakta. Hjärnans blodförsörjning. Hjärnans blodförsörjning. Tidsaspekt. Patofysiologi. Ischemisk Stroke Radiologisk Diagnostik

Ischemisk stroke Basfakta. Hjärnans blodförsörjning. Hjärnans blodförsörjning. Tidsaspekt. Patofysiologi. Ischemisk Stroke Radiologisk Diagnostik Ischemisk Stroke Radiologisk Diagnostik Roger Siemund roger.siemund@med.lu.se Skånes Universitetssjukhus Lund VO Bild och Funktion Sektion för Neuroradiologi Ischemisk stroke Basfakta - 85 % av alla stroke

Läs mer

MR inom onkologin ur radiologens perspektiv

MR inom onkologin ur radiologens perspektiv MR inom onkologin ur radiologens perspektiv Johanna Berg, Röntgenläkare, Diagnostiskt Centrum för Bild- och Funktionsmedicin Skånes Universitetssjukvård, Malmö Innehåll / upplägg Halsens mjukdelar, buk,

Läs mer

Palliativ strålbehandling. Björn Zackrisson

Palliativ strålbehandling. Björn Zackrisson Palliativ strålbehandling Björn Zackrisson Huvudsakliga indikationer Smärta av okomplicerad skelettmetastas Neuralgisk smärta vid skelettmetastasering Patologisk fraktur, ev. profylaktiskt Medullakompression

Läs mer

F-FDG PET-CT i klinik. Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala

F-FDG PET-CT i klinik. Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala 18 F-FDG PET-CT i klinik Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala ANATOMI FUNKTION Positronannihila+on Positron 511 kev foton + 511 kev foton - - Elektron Coincidence

Läs mer

DT- och MR-diagnostik av levermetastaser från kolorektal cancer. 10 10 27 Mats Andersson Radiologiska avd SU/Sahlgrenska

DT- och MR-diagnostik av levermetastaser från kolorektal cancer. 10 10 27 Mats Andersson Radiologiska avd SU/Sahlgrenska DT- och MR-diagnostik av levermetastaser från kolorektal cancer 10 10 27 Mats Andersson Radiologiska avd SU/Sahlgrenska Levermetastaser Överlevnad vid levermetastaser från kolorektal cancer (CLM) Spridning

Läs mer

Ershad Navaei Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Ershad Navaei Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge Datortomografi kontra ultraljud i diagnostik av akut divertikulit En review studie i metodernas noggrannhet Ershad Navaei Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge ershad.navaei@karolinska.se Bakgrund

Läs mer

CTO-PCI. Evidens, indikation, teknik. Regionmöte Kalmar, Georgios Panayi, Kardiologiska Kliniken, US Linköping

CTO-PCI. Evidens, indikation, teknik. Regionmöte Kalmar, Georgios Panayi, Kardiologiska Kliniken, US Linköping CTO-PCI Evidens, indikation, teknik Regionmöte Kalmar, 2017-03-22 Georgios Panayi, Kardiologiska Kliniken, US Linköping CTO-PCI Evidens Indikationer Teknik 2 CTO-definition och prevalens ockluderat koronart

Läs mer

Man 49 år Strålbehandlad för munbottencancer 3 år tidigare

Man 49 år Strålbehandlad för munbottencancer 3 år tidigare Man 49 år Strålbehandlad för munbottencancer 3 år tidigare Diagnostik BILD 1 2004 2005 Diagnostik 2007 BILD 2 Fall 14 Diagnostik BILD 3 Fall 14:2 Diagnostik BILD 4 Till sin natur är osteoradionekros i

Läs mer

ONKOLOGISK BEHANDLING AV PRIMÄRA HJÄRNTUMÖRER. Katja Werlenius Onkologkliniken, SU/Sahlgrenska Hjärntumördagarna 25 aug 2011

ONKOLOGISK BEHANDLING AV PRIMÄRA HJÄRNTUMÖRER. Katja Werlenius Onkologkliniken, SU/Sahlgrenska Hjärntumördagarna 25 aug 2011 ONKOLOGISK BEHANDLING AV PRIMÄRA HJÄRNTUMÖRER Katja Werlenius Onkologkliniken, SU/Sahlgrenska Hjärntumördagarna 25 aug 2011 Disposition Introduktion Strålbehandling Cytostatika Kortfattat om onkologisk

Läs mer

Njurtumörer hos barn

Njurtumörer hos barn Njurtumörer hos barn De flesta är Wilms (men inte alla) Anna Nyström Röntgen Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Rtg pulm: Gosse född i v 35+5, FV 3195g.

Läs mer

MR protokoll neuro UAS 120613. Elna-Marie Larsson Johan Wikström

MR protokoll neuro UAS 120613. Elna-Marie Larsson Johan Wikström MR protokoll neuro UAS 120613 Elna-Marie Larsson Johan Wikström Protokoll Sekvensbenämning: Gd Viktning (T1, T2, PD, etc) 3D eller 4D (i förekommande fall) Sekvens (se, tse, gre, STIR, FLAIR, DWI, TOF)

Läs mer

NEURORADIOLOGI medicinakuten

NEURORADIOLOGI medicinakuten NEURORADIOLOGI medicinakuten Hur reagerar hjärnan vid akuta tillstånd? Bortfallssymtom Retningssymtom Vad vill man påvisa på medicinakuten? Bortfallssymtom tänk kärl Infarkt? Blödning? Retningssymtom Expansivitet

Läs mer

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 5/7/2010. Disposition. Studiedesign två huvudtyper

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 5/7/2010. Disposition. Studiedesign två huvudtyper Gustaf Edgren Post doc, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik Läkarstudent, termin 11 gustaf.edgren@ki.se Hur vet vi egentligen vad vi vet? Vad beror skillnaden på? 60 min 20 min 60

Läs mer

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis Avhandlingen försvarades den 28 nov 2014 Hamed Rezaei MD. PhD. Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

I huv et på en neuroradiolog

I huv et på en neuroradiolog I huv et på en neuroradiolog Lena Cavallin, MD, PhD Neuroradiolog Röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge CLINTEC Karolinska Institutet Vad är normalt och vad är sjukt.. Normal hjärna?

Läs mer

Ischemisk stroke - Basfakta

Ischemisk stroke - Basfakta Ischemisk Stroke Radiologisk Diagnostik Roger Siemund roger.siemund@med.lu.se Skånes Universitetssjukhus Lund Bild- och Funktionsdiagnostisk Centrum Sektion för Neuroradiologi Ischemisk stroke - Basfakta

Läs mer

Användande av MR för diagnos och uppföljning av MS

Användande av MR för diagnos och uppföljning av MS Användande av MR för diagnos och uppföljning av MS Version 2016-02-14 Rådgivande dokument utformat av Svenska MS-sällskapets MR-utskott i samarbete med Svensk Förening för Neuroradiologi Innehåll Förkortningar...

Läs mer

Reliability of Visual Assessment of Medial Temporal Lobe Atrophy

Reliability of Visual Assessment of Medial Temporal Lobe Atrophy Reliability of Visual Assessment of Medial Temporal Lobe Atrophy Lena Cavallin Neuroradiolog Överläkare Röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Mediala temporalloben? Lena Cavallin September

Läs mer

Utvärdering av onkologisk behandling. Anders Sundin Prof. Öl. Radiologi, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset

Utvärdering av onkologisk behandling. Anders Sundin Prof. Öl. Radiologi, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset Utvärdering av onkologisk behandling Anders Sundin Prof. Öl. Radiologi, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset Bakgrund Kunskap om monitorering av onkologisk behandling är viktig eftersom:

Läs mer

Somatostatinreceptor PET/CT vid neuroendokrina tumörer: systematisk översikt och metaanalys

Somatostatinreceptor PET/CT vid neuroendokrina tumörer: systematisk översikt och metaanalys Somatostatinreceptor PET/CT vid neuroendokrina tumörer: systematisk översikt och metaanalys Håkan Geijer 1,2 och Lars Breimer 1,3 1 Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinska metoder

Läs mer

Trombektomi vid stroke

Trombektomi vid stroke Trombektomi vid stroke Umeå stroketeamkongress 12 oktober 2016 Erik Lundström Med dr, sektionsöverläkare R15 Karolinska universitetssjukhuset, Solna Tack till dr Tiago Moreira (neurlog) och bitr öl Åsa

Läs mer

Ryggkirurgi t7. Del 4 / 6 Tumör och Infektion. Yohan Robinson, MD Ortopedkliniken.

Ryggkirurgi t7. Del 4 / 6 Tumör och Infektion. Yohan Robinson, MD Ortopedkliniken. Ryggkirurgi t7 Del 4 / 6 Tumör och Infektion Yohan Robinson, MD Ortopedkliniken yohan.robinson@surgsci.uu.se Tumör Tumörer Maligna primärtumörer (t ex sarkom) väldig sällan (

Läs mer

Pneumothoraxfrekvens vid datortomografiskt vägledd lungpunktion. En jämförelse mellan två olika tekniker

Pneumothoraxfrekvens vid datortomografiskt vägledd lungpunktion. En jämförelse mellan två olika tekniker Instutitionen för onkologi, radiologi och klinisk immunologi Enheten för radiologi Projektarbete, 5 poäng Läkarprogrammet, Uppsala universitet Pneumothoraxfrekvens vid datortomografiskt vägledd lungpunktion.

Läs mer

Nationella riktlinjer för MS Quality Hotel Ekoxen, Linköping 1 oktober 2014

Nationella riktlinjer för MS Quality Hotel Ekoxen, Linköping 1 oktober 2014 Nationella riktlinjer för MS Quality Hotel Ekoxen, Linköping 1 oktober 2014 Magnus Vrethem, Docent, överläkare, MS-team ansvarig Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Linköping Multipel skleros

Läs mer

Författad av Bengt Olsson. Rtg ssk, MR Lund. Metodbok. MR-undersökningar. Lunds Universitetssjukhus. Uppdaterad 141202

Författad av Bengt Olsson. Rtg ssk, MR Lund. Metodbok. MR-undersökningar. Lunds Universitetssjukhus. Uppdaterad 141202 Författad av Bengt Olsson Rtg ssk, MR Lund Metodbok MR-undersökningar Lunds Universitetssjukhus Uppdaterad 141202 Hand Spole: Flex S, M Kod: M 6700 Tid: 50 min Övrigt: Kulvert MR2 MR Rtg2 MR Lkro Patienten

Läs mer

Vad är detta? MR = Magnetröntgen. Nobel Prize in. D van Westen, BFC, Sus Lund, VT 2013

Vad är detta? MR = Magnetröntgen. Nobel Prize in. D van Westen, BFC, Sus Lund, VT 2013 MR Vad är detta? Danielle van Westen Framställning av nervbanor med MR (traktografi) Neuroröntgen, BFC, Skånes universitetssjukhus, Lund Konventionell röntgen, CT och MR Konventionell röntgen, CT och MR

Läs mer

Program. Bilddiagnostik vid prostatacancer PSMA PET for staging and restaging of. Validering av Bone Scan Index Bone Scan Index med skelettscintigrafi

Program. Bilddiagnostik vid prostatacancer PSMA PET for staging and restaging of. Validering av Bone Scan Index Bone Scan Index med skelettscintigrafi Program Bilddiagnostik vid prostatacancer PSMA PET for staging and restaging of prostate cancer Monte-Carlo Validering av Bone Scan Index Bone Scan Index med skelettscintigrafi Bone Scan Index med PET-CT

Läs mer

Kortfattad beskrivning av kontrast och viktningar för några olika MR sekvenser och hur de används vid skiftande undersökningar.

Kortfattad beskrivning av kontrast och viktningar för några olika MR sekvenser och hur de används vid skiftande undersökningar. Kortfattad beskrivning av kontrast och viktningar för några olika MR sekvenser och hur de används vid skiftande undersökningar. Drena Vracar, öl PG Björklund, civ ing Innehåll Viktningar, Allmän signal

Läs mer

RCT som praktik. Claes-Fredrik Helgesson Tema Teknik och Social Förändring, Institutionen för Tema. Uppsala 24 oktober 2016

RCT som praktik. Claes-Fredrik Helgesson Tema Teknik och Social Förändring, Institutionen för Tema. Uppsala 24 oktober 2016 RCT som praktik Claes-Fredrik Helgesson Tema Teknik och Social Förändring, Institutionen för Tema Uppsala 24 oktober 2016 Organiseringen av RCTs Kunskapsproduktion Formulering av riktlinjer Implementering

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

VIDARKLINIKEN VIDARKLINIKEN 2011. Hälsorelaterad livskvalitet och självskattad hälsa (EQ-5D)

VIDARKLINIKEN VIDARKLINIKEN 2011. Hälsorelaterad livskvalitet och självskattad hälsa (EQ-5D) VIDARKLINIKEN 2011 Hälsorelaterad livskvalitet och självskattad hälsa (EQ-5D) Järna, februari 2012 Tobias Sundberg, Med dr Kontakt: I C The Integrative Care Science Center VIDARKLINIKEN EN UNIK KOMBINATION

Läs mer

MR inom Head & Neck-området

MR inom Head & Neck-området MR inom Head & Neck-området Lars Jönsson Sahlgrenska 2014 Undersökningsmetoder MR CT PET-CT 1. Huvud/hals-cancer Huvud/hals-cancer Viktiga frågor att besvara Lokalisation Storlek Lymfkörtlar (spatium,

Läs mer

Journal Club för sjuksköterskor ökar medvetenheten och kunskapen om evidensbaserad vård

Journal Club för sjuksköterskor ökar medvetenheten och kunskapen om evidensbaserad vård Journal Club för sjuksköterskor ökar medvetenheten och kunskapen om evidensbaserad vård Jeanette Winterling och Harriet Ryblom Patientområde Hematologi Innehåll Vår hematologiklinik Varför starta Journal

Läs mer

Herniering vid supratentoriell expansivitet. Herniering vid infratentoriell expansivitet. Herniering vid infratentoriell expansivitet

Herniering vid supratentoriell expansivitet. Herniering vid infratentoriell expansivitet. Herniering vid infratentoriell expansivitet Neuroradiologi - repetition Birgitte Berthelsen Överläkare neuroradiologi Expansivitet Inklämning Generellt ödem Hjärndöd Huvudvärk Yrsel Kramper DT eller MR? Tecken på expansivitet Stort kroniskt subduralhematom

Läs mer

Kombinerad träning kan muskeln bli snabb, stark och uthållig på samma gång?

Kombinerad träning kan muskeln bli snabb, stark och uthållig på samma gång? OMT/FYIM Kongress/Årsmöte 20-21 mars 2015 Kombinerad träning kan muskeln bli snabb, stark och uthållig på samma gång? Tommy Lundberg Karolinska Institutet Acknowledgements Inst. för hälsovetenskap, Mittuniversitetet

Läs mer

VIDARKLINIKEN VIDARKLINIKEN 2014. Hälsorelaterad livskvalitet och självskattad hälsa (EQ-5D)

VIDARKLINIKEN VIDARKLINIKEN 2014. Hälsorelaterad livskvalitet och självskattad hälsa (EQ-5D) VIDARKLINIKEN 2014 Hälsorelaterad livskvalitet och självskattad hälsa (EQ-5D) Tobias Sundberg, Med dr I C The Integrative Care Science Center Järna, mars 2015 VIDARKLINIKEN EN UNIK KOMBINATION AV SKOLMEDICIN

Läs mer

Statistisk styrka Dimensioneringsberäkningar

Statistisk styrka Dimensioneringsberäkningar Statistisk styrka Dimensioneringsberäkningar Jonas Björk Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet och FoU-centrum Skåne E-post: jonas.bjork@skane.se Tel: 046 17 79 30 FoU-Centrum Skåne (verksamhetschef:

Läs mer

Kvantifiering av intrakardiomyocytära och intramyocellulära lipider med eko-planar spektroskopisk bildtagning (EPSI)

Kvantifiering av intrakardiomyocytära och intramyocellulära lipider med eko-planar spektroskopisk bildtagning (EPSI) Kvantifiering av intrakardiomyocytära och intramyocellulära lipider med eko-planar spektroskopisk bildtagning (EPSI) Jan Weis 1, Morten Bruvold 2, Francisco Ortiz-Nieto 1, Håkan Ahlström 1 1 Akademiska

Läs mer

Svenska erfarenheter av fertilitetsbevarande åtgärder samt indikationer

Svenska erfarenheter av fertilitetsbevarande åtgärder samt indikationer Svenska erfarenheter av fertilitetsbevarande åtgärder samt indikationer Kenny A. Rodriguez-Wallberg MD, PhD Docent, Överläkare Reproduktionsmedicin Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm SFOG Fertilitetsbevarande

Läs mer

Uppföljning efter kurativt syftande kirurgi för magsäcks- och matstrupscancer: Ska vi leta efter recidiv? Magnus Nilsson NREV-dagen 2016

Uppföljning efter kurativt syftande kirurgi för magsäcks- och matstrupscancer: Ska vi leta efter recidiv? Magnus Nilsson NREV-dagen 2016 Uppföljning efter kurativt syftande kirurgi för magsäcks- och matstrupscancer: Ska vi leta efter recidiv? Magnus Nilsson NREV-dagen 2016 Tänkbara syften med uppföljning Hjälp med biverkningar av kirurgin

Läs mer

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Stefan Lönnerholm, Akademiska

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Stefan Lönnerholm, Akademiska Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Stefan Lönnerholm, Akademiska Sjukhuset, Uppsala Riktlinjernas uppbyggnad Underlag tillverkarnas

Läs mer

Behandlingsrespons med PET-CT och MR. Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Behandlingsrespons med PET-CT och MR. Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala Behandlingsrespons med PET-CT och MR Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala ANATOMI FUNKTION Metoden PET- CT Kvalita2v och kvan2ta2v metod Fysiologiskt/Patologiskt

Läs mer

Herpes simplexmeningit

Herpes simplexmeningit Herpes simplexmeningit naturalförlopp och suppressionsbehandlling En prospektiv studie i avsikt att kartlägga morbiditeten efter herpesmeningit och betydelsen av suppresionsbehandling med valacyklovir

Läs mer

& report. Disclaimer. Att söka sanningen Om kunskapsstyrning och gränsarbete i systematiska litteraturöversikter Författare: Francis Lee

& report. Disclaimer. Att söka sanningen Om kunskapsstyrning och gränsarbete i systematiska litteraturöversikter Författare: Francis Lee ATT SÖKA SANNINGEN & 3 & report Leading Health Care nr 7 2012 Att söka sanningen Om kunskapsstyrning och gränsarbete i systematiska litteraturöversikter Författare: Francis Lee Vad kan vi lära av att studera

Läs mer

Sjukfusk och prostatacancer

Sjukfusk och prostatacancer Sjukfusk och prostatacancer Örjan Hallberg, civ.ing. Polkavägen 14B, 142 65 Trångsund Olle Johansson, docent Enheten för Experimentell Dermatologi, Institutionen för Neurovetenskap, Karolinska Institutet,

Läs mer

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar?

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Kvalitativ metodik Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Mats Foldevi 2009 Varför Komplement ej konkurrent Överbrygga klyftan mellan vetenskaplig upptäckt och realiserande

Läs mer

Feedback - et datasystem som gir automatisk tilbakemelding ved endring av diagnose

Feedback - et datasystem som gir automatisk tilbakemelding ved endring av diagnose - et datasystem som gir automatisk tilbakemelding ved endring av diagnose Erik R. Jensen, Nina Lundberg, Olof Flodmark; Karolinska Institutet og Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Sverige Traditionell

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Strålskärmningsbehov för intraoral röntgen: enkel beräkningsmetod på distans

Strålskärmningsbehov för intraoral röntgen: enkel beräkningsmetod på distans Strålskärmningsbehov för intraoral röntgen: enkel beräkningsmetod på distans Karin Sandqvist 1, Nils Kadesjö 2,3, 1 Praktikertjänst AB, Stockholm 2 Institutionen för Odontologi, Karolinska Institutet,

Läs mer

I PRIMÄRVÅRDENS BRUS Vad ska vi göra? Vad ska vi hitta? Vad är sjukdom? Om tester och andra hjälpmedel i den kliniska vardagen.

I PRIMÄRVÅRDENS BRUS Vad ska vi göra? Vad ska vi hitta? Vad är sjukdom? Om tester och andra hjälpmedel i den kliniska vardagen. I PRIMÄRVÅRDENS BRUS Vad ska vi göra? Vad ska vi hitta? Om tester och andra hjälpmedel i den kliniska vardagen Vad är sjukdom? och hur bedriver vi bäst det diagnostiska arbetet? Trygg diagnostisk strategi

Läs mer

Äldre kvinnor och bröstcancer

Äldre kvinnor och bröstcancer Äldre kvinnor och bröstcancer Det finns 674 000 kvinnor som är 70 år eller äldre i Sverige. Varje år får runt 2 330 kvinnor över 70 år diagnosen bröstcancer, det är 45 kvinnor i veckan. De får sin bröstcancer

Läs mer

SMART Swedish Memory and Attention Re Training

SMART Swedish Memory and Attention Re Training SMART Swedish Memory and Attention Re Training Kursdag i 2013-06-19 Ingrid van t Hooft Neuropsykolog/PhD Neuropediatriska Rehabiliteringen» Astrid Lindgrens Barnsjukhus» Karolinska Universitets Sjukhuset/Karolinska

Läs mer

NEURORADIOLOGI. Susanne Müller MD, PhD. Spec i diagnostisk radiologi, neuroradiologi och nukleärmedicin Röntgenkliniken KS, Huddinge

NEURORADIOLOGI. Susanne Müller MD, PhD. Spec i diagnostisk radiologi, neuroradiologi och nukleärmedicin Röntgenkliniken KS, Huddinge NEURORADIOLOGI Susanne Müller MD, PhD. Spec i diagnostisk radiologi, neuroradiologi och nukleärmedicin Röntgenkliniken KS, Huddinge METODER: 1.Ultraljud 2. Slätröntgen 3. Datortomografi 4. MRT 5. Myelografi

Läs mer

Temporalbenets patologi The best of: Lars Jönsson Sahlgrenska Göteborg

Temporalbenets patologi The best of: Lars Jönsson Sahlgrenska Göteborg Temporalbenets patologi The best of: Lars Jönsson Sahlgrenska Göteborg Temporalbenets patologi The best of: Yttre hörselgång Mellanöra Inneröra Apex pars petrosae Inre hörselgången Facialiskanalen Pulsatil

Läs mer

Arbets- och miljömedicinska kliniken. länsträff för miljö- och hälsoskydd. Sala 1 sep 2011

Arbets- och miljömedicinska kliniken. länsträff för miljö- och hälsoskydd. Sala 1 sep 2011 länsträff för miljö- och hälsoskydd Sala 1 sep 2011 Länsansvariga Västmanland Håkan Löfstedt, överläkare hakan.lofstedt@orebroll.se 019-602 24 76 Peter Berg, yrkeshygieniker peter.berg@orebroll.se 019-602

Läs mer

Står du inför prostatacancer?

Står du inför prostatacancer? Teknologin som gör detta möjligt: da Vinci kirurgisystem Din läkare ingår bland det växande antal kirurger över hela jorden som erbjuder da Vinci-kirurgi för en rad komplicerade tillstånd. da Vinci kirurgisystem

Läs mer

A carotis och a vertebralis, ändartärsystem. MTT - mean transit time (medelpassagetid) MTT = CBV / CBF. Varje minut av grav ischemi kostar

A carotis och a vertebralis, ändartärsystem. MTT - mean transit time (medelpassagetid) MTT = CBV / CBF. Varje minut av grav ischemi kostar Roger Siemund roger.siemund@med.lu.se Skånes Universitetssjukhus Lund Bild- och Funktionsdiagnostisk Centrum Sektion för Neuroradiologi 85 % av alla stroke är ischemiska Incidens 200-300 / 100 000 inv

Läs mer

RANO-KRITERIER till hjälp vid bedömning av behandlingseffekt på HJÄRNTUMÖRER

RANO-KRITERIER till hjälp vid bedömning av behandlingseffekt på HJÄRNTUMÖRER RANO-KRITERIER till hjälp vid bedömning av behandlingseffekt på HJÄRNTUMÖRER Patienter med maligna hjärner behandlas i dag med resektion följd av strålbehandling och kemoterapi. Efter behandlingen kan

Läs mer

Studiedesign och effektmått

Studiedesign och effektmått Studiedesign och effektmått Kohortstudier och randomiserade studier Disposition Mått på association Studiedesign Randomiserade kliniska/kontrollerade prövningar Kohortstudier Mått på sjukdomsförekomst

Läs mer

Lungcancer, radon och rökning

Lungcancer, radon och rökning Lungcancer, radon och rökning Karin Lindberg ST-läkare Onkologi Karolinska Doktorand KI Radon Lungcancer Stadier Typ av lungcancer Behandling Radon och uppkomst av lungcancer Cellpåverkan Genetiska förändringar

Läs mer

Kan MS botas? Svenska och internationella erfarenheter av blodstamcellstransplantation som behandling fo r multipel skleros

Kan MS botas? Svenska och internationella erfarenheter av blodstamcellstransplantation som behandling fo r multipel skleros Kan MS botas? Svenska och internationella erfarenheter av blodstamcellstransplantation som behandling fo r multipel skleros Joachim Burman, Överläkare Neurologkliniken Akademiska sjukhuset Vad menas

Läs mer

Temperaturens, kadaverålderns och radiopulssekvensens betydelse för bildkvaliteten vid magnetresonanstomografi av tarsus hos häst

Temperaturens, kadaverålderns och radiopulssekvensens betydelse för bildkvaliteten vid magnetresonanstomografi av tarsus hos häst Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för kliniska vetenskaper Temperaturens, kadaverålderns och radiopulssekvensens betydelse för bildkvaliteten

Läs mer

PET-CT 1+1 > 2. Princip: Begränsningar med FDG-PET: PET=Positronemissionstomografi. SUVmax

PET-CT 1+1 > 2. Princip: Begränsningar med FDG-PET: PET=Positronemissionstomografi. SUVmax PET=Positronemissionstomografi PET-CT 1+1 > 2 David Molnar, spec.läk., PET-ansvarig för område radiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 18F-FDG = 18-fluorodeoxyglukos. 18F är en positronemitterande

Läs mer

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2013. Antikoagulationsbehandling vid förmaksflimmer Hälsoekonomiskt underlag Preliminär version

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2013. Antikoagulationsbehandling vid förmaksflimmer Hälsoekonomiskt underlag Preliminär version Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2013 Antikoagulationsbehandling vid förmaksflimmer Hälsoekonomiskt underlag Preliminär version Innehåll Inledning... 3 Nya orala antikoagulantia vid behandling av

Läs mer

Head & Neck Cancer Lalle Hammarstedt- Nordenvall 2015

Head & Neck Cancer Lalle Hammarstedt- Nordenvall 2015 2015-10-14 Head & Neck Cancer Lalle Hammarstedt- Nordenvall 2015 Vad gör vi och vad vill vi veta? Vad gör vi? -munhåletumörer; främst kirurgi -orofarynx; strålbehandling -epifarynx, hypofarynx, larynx;

Läs mer

Diagnostik av subarachnoidalblödning ur laboratoriets synvinkel. Peter Ridefelt Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Diagnostik av subarachnoidalblödning ur laboratoriets synvinkel. Peter Ridefelt Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Diagnostik av subarachnoidalblödning ur laboratoriets synvinkel Peter Ridefelt Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Diagnostik av subarachnoidalblödning Datortomografi Lumbalpunktion

Läs mer

Karolinskas flödes- och förbättringsarbete. Tomas Movin Akutdivisionen

Karolinskas flödes- och förbättringsarbete. Tomas Movin Akutdivisionen Karolinskas flödes- och förbättringsarbete Tomas Movin Akutdivisionen Door-to-doctor Learning by doing 1993-2011 Referral to first assessment Labour pains Maternity ward A D a y s Outpatient Clinic Dpt

Läs mer

2012-03-05. AUP (SEK) XGEVA Injektionsvätska, 120 mg Injektionsflaska 537305 3115,50 3225,00. Namn Form Styrka Förp.

2012-03-05. AUP (SEK) XGEVA Injektionsvätska, 120 mg Injektionsflaska 537305 3115,50 3225,00. Namn Form Styrka Förp. 2012-03-05 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Amgen AB Box 706 169 27 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående läkemedel ska

Läs mer

Strålbehandlingsprocessen. Strålbehandling på Radiumhemmet. Hur många och på vilket sätt? Fixation - ansiktsmask. Bitfixation 1

Strålbehandlingsprocessen. Strålbehandling på Radiumhemmet. Hur många och på vilket sätt? Fixation - ansiktsmask. Bitfixation 1 1 Strålbehandling på Radiumhemmet Strålbehandlingsprocessen I samråd mellan onkolog och patientens läkare tas beslut om strålbehandling. Onkologen skriver remiss till strålbehandlingsavdelningen. Remissen

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-12-19

BESLUT. Datum 2011-12-19 BESLUT 1 (6) Datum 2011-12-19 Vår beteckning FÖRETAG Pfizer AB Pricing & Reimbursement Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Evidensgrader för slutsatser

Evidensgrader för slutsatser Bilaga 4 Evidensgrader för slutsatser Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) Om flera stora studier, från olika centra och med en för frågan lämplig design och högt bevisvärde, givit samma resultat

Läs mer

Nya biomarkörer för diagnostik av tidig ovarialcancer; studier på cystvätskor och blod

Nya biomarkörer för diagnostik av tidig ovarialcancer; studier på cystvätskor och blod Nya biomarkörer för diagnostik av tidig ovarialcancer; studier på cystvätskor och blod Karin Sundfeldt Docent Kvinnokliniken Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet Ovarialcystor/cancer Diagnostik

Läs mer

för behandling av lymfödem

för behandling av lymfödem Kompressionsprodukter för behandling av lymfödem Individuellt tillverkade/standard SH Individuellt tillverkade produkter Individanpassade produkter i flatsstickat material. Produkterna kan göras personliga

Läs mer

Hur kan informationsstruktur förbättra bröstcancervården?

Hur kan informationsstruktur förbättra bröstcancervården? Hur kan informationsstruktur förbättra bröstcancervården? Hur kan informationsstruktur förbättra bröstcancervården? Nationella ehälsodagen 2014-10-22 Lotti Barlow Niklas Eklöf 2014-10-27 Socialstyrelsens

Läs mer

Svåra närståendemöten i palliativ vård

Svåra närståendemöten i palliativ vård Svåra närståendemöten i palliativ vård Professor Peter Strang Karolinska Institutet, Stockholm Överläkare vid Stockholms Sjukhems palliativa sekt. Hur påverkas närstående? psykisk stress fysisk utmattning

Läs mer

Vägtrafikens och sjöfartens emissioner. Erik Fridell

Vägtrafikens och sjöfartens emissioner. Erik Fridell Vägtrafikens och sjöfartens emissioner Erik Fridell 2013-10-24 Research and consultancy by IVL Swedish Environmental Research Institute around 200 employees engineers, economists, social scientists, geoscientists,

Läs mer

Utfallsmått:Sensitivitet/specificitet för CIN2+

Utfallsmått:Sensitivitet/specificitet för CIN2+ 1. Almonte M, et al Int J Cancer. 2007 Peru Spilt sample, fix ordning 5595 kvinnor Landsbygdsbefolkning Peru. Screening. SurePath Signikant sämre spec och PPV Tröskel ASCUS+ Sensitivitet CIN2+ CC 26,2

Läs mer

med anledning av prop. 2015/16:138 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

med anledning av prop. 2015/16:138 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3383 av Emma Henriksson m.fl. (KD) med anledning av prop. 2015/16:138 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården Förslag till riksdagsbeslut

Läs mer

Termin 5 1: Informationsmöte och genomgång hur ett PM skrivs. Ges HT 2010 av kursgivare.

Termin 5 1: Informationsmöte och genomgång hur ett PM skrivs. Ges HT 2010 av kursgivare. Riktlinjer för PM Det är nu dags att påbörja ert examensarbete som ska ha anknytning till ämnet odontologisk profylaktik. Examensarbetet skall skrivas enligt Kis riktlinjer som gäller från och med VT11.

Läs mer

Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie

Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie Datum granskningen gjordes: 200............. Granskare:....................... Studien behandlar: " Orsaker

Läs mer

Neuro-PET inom demens och tumördiagnostik

Neuro-PET inom demens och tumördiagnostik Neuro-PET inom demens och tumördiagnostik erfarenheter från SUS Douglas Hägerström VO Bild och funktion PET-ligander degenerativ hjärnsjukdom 18 F-FDG 18 F-Flutemetamol tumör ( 18 F-FDG) 18 F-Choline 18

Läs mer

Anders Vikström 100414 ST dag Lungcancer

Anders Vikström 100414 ST dag Lungcancer Anders Vikström 100414 ST dag Lungcancer Non invasiv staging anamnes Symptom Viktminskning Fokal skelettal eller muskuloskelettal smärta Huvudvärk Syncope Kramper Svaghet arm/ben Mental förändring Noninvasive

Läs mer

Kvalitetssäkring och Validering Molekylära Metoder. Susanna Falklind Jerkérus Sektionen för Molekylär Diagnostik Karolinska Universitetslaboratoriet

Kvalitetssäkring och Validering Molekylära Metoder. Susanna Falklind Jerkérus Sektionen för Molekylär Diagnostik Karolinska Universitetslaboratoriet Kvalitetssäkring och Validering Molekylära Metoder Susanna Falklind Jerkérus Sektionen för Molekylär Diagnostik Karolinska Universitetslaboratoriet Vem/Vad styr oss? 98/79/EG - IVD direktivet Lagen (1993:584)

Läs mer

Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till?

Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till? Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till? Anders Ekbom, Professor Karolinska Institutet Institutionen för medicin Solna Enheten för klinisk epidemiologi Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Målstyrd behandling vid lungcancer Karl-Gustaf Kölbeck, öl, sektionschef Lung Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Målstyrd behandling vid lungcancer Karl-Gustaf Kölbeck, öl, sektionschef Lung Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Rapport från ASCO- Och kliniken Målstyrd behandling vid lungcancer Karl-Gustaf Kölbeck, öl, sektionschef Lung Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Vad är målstyrd behandling vid cancer? drugs

Läs mer

uppmärksamhet Riktad och delad Riktad Relationships between attentional concepts and general states of arousals Selective attention

uppmärksamhet Riktad och delad Riktad Relationships between attentional concepts and general states of arousals Selective attention Relationships between attentional concepts and general states of arousals Uppmärksamhet: Psykologiska perspektiv http://viscog.beckman.uiuc.edu/flashmovie/15.php Riktad och delad uppmärksamhet Selective

Läs mer

DT-biopsi i fantomstudie: Ett nytt punktionshjälpmedel (SeeStar) vs frihandsteknik. Björn Alpe

DT-biopsi i fantomstudie: Ett nytt punktionshjälpmedel (SeeStar) vs frihandsteknik. Björn Alpe DT-biopsi i fantomstudie: Ett nytt punktionshjälpmedel (SeeStar) vs frihandsteknik. Björn Alpe Introduktion Datortomografin har sedan mitten av 1970-talet kommit att ta en allt större plats inom den interventionella

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Metolazon Abcur Tablett 5 mg Blister, ,00 436,50. tabletter

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Metolazon Abcur Tablett 5 mg Blister, ,00 436,50. tabletter 2010-12-02 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Abcur AB Campus Gräsvik 5 371 75 Karlskrona SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

Lungröntgen 2014-10-09. Snabb Bedside Bra kontrast Hög upplösning Låg stråldos Lång erfarenhet. Mediastinum Diafragma. DT thorax översikt

Lungröntgen 2014-10-09. Snabb Bedside Bra kontrast Hög upplösning Låg stråldos Lång erfarenhet. Mediastinum Diafragma. DT thorax översikt DT BARNTHORAX Lungröntgen Snabb Bedside Bra kontrast Hög upplösning Låg stråldos Lång erfarenhet Marika Lidegran Barnröntgen, Astrid Lindgrens barnsjukhus Karolinska Solna 1 år När DT thorax på barn? 1

Läs mer

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus Multiprofessionellt utbildningsprogram för närstående till hjärtsviktspatienter Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund. Arbetsställningar för huvud, nacke och armar hos byggnadselektriker. Rapport nr 10/2013

Arbets- och miljömedicin Lund. Arbetsställningar för huvud, nacke och armar hos byggnadselektriker. Rapport nr 10/2013 Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 10/2013 Arbetsställningar för huvud, nacke och armar hos byggnadselektriker Gert-Åke Hansson Docent, yrkeshygieniker Arbets- och miljömedicin 2013-03-28 Arbetsställningar

Läs mer

Ett samarbete för framtidens strålbehandling

Ett samarbete för framtidens strålbehandling Ett samarbete för framtidens strålbehandling Linköping Sahlgrenska Norrlands Örebro Akademiska Karolinska Skånes Alla universitetssjukhusen tillsammans med företagen Vi vill ha en kreativ mötesplats mellan

Läs mer

MR: En körning flera sekvenser. MR : mätning av många parametrar. Vad krävs för erhålla en MR bild. D van Westen, BFC, Sus, Lund, VT2010

MR: En körning flera sekvenser. MR : mätning av många parametrar. Vad krävs för erhålla en MR bild. D van Westen, BFC, Sus, Lund, VT2010 Danielle van Westen MR Neuroröntgen, BFC, Skånes universitetssjukhus, Lund Varför är MR så roligt och ibland utmanande att arbeta med? Mäter många parametrar inkl fysiologiska: protonernas relaxation och

Läs mer

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier Studiedesign eller, hur vet vi egentligen det vi vet? MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? Disposition Bakgrund Experiment Observationsstudier Studiedesign Experiment Observationsstudier

Läs mer

Erik Stomrud, ST-läkare, med dr, Emmaboda hälsocentral, Enheten för klinisk minnesforskning, SUS. Kriterier: Minnesnedsättning. Sämre jfr med tidigare

Erik Stomrud, ST-läkare, med dr, Emmaboda hälsocentral, Enheten för klinisk minnesforskning, SUS. Kriterier: Minnesnedsättning. Sämre jfr med tidigare Hur kan vi idag förbättra diagnostiken av demenssjukdomar med hjälp av hjärnavbildningstekniker så som MR och PET? Erik Stomrud, ST-läkare, med dr, Emmaboda hälsocentral, Enheten för klinisk minnesforskning,

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer