Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad?"

Transkript

1 FÖR DIG SOM BOR I HALMSTADS KOMMUN MARS 2015 MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd Så används dina skattepengar

2 innehåll 4 Hit går dina skattepengar 5 Vi tar pulsen på kommunråden 8 Politikerna i kommunfullmäktige 14 Politikern och tjänstemannen vem gör vad? KONST FÖR FEMÅRINGAR OMKRING FEMÅRINGAR har gått Kottens konstpromenad som är en upptäcktsfärd för att lära känna stadens skulpturer. Alla femåringar erbjuds att delta i äventyret som leds av en konstpedagog. 16 Så funkar demokratin i Oskarström 18 Så planeras för förskolor i Halmstad 19 Så tycker Halmstadborna om sin kommun 20 En dag i Rådhuset med Andrea Egerlundh Omslagsbild: Jesper Molin Denna informationstidning ges ut av Halmstads kommun och distribueras till samtliga hushåll. Ansvarig utgivare: Fredrik Geijer, kommunchef, stadskontoret Projektledning: Andrea Egerlundh Lotta Pettersson Produktion: Oh My! Ann Katrin Norling Martin Knutsson Tryck: Taberg Media Group Tidningen finns inläst på cd på Stadsbiblioteket Halmstads kommun Box Halmstad Bild: PATRIK LEONARDSSON 2

3 anslagstavlan Visste du att Dygnet runt med hemtjänsten HEMTJÄNSTEN GÖR besök per dag hemma hos kunder runt om i Halmstads kommun. Det innebär att, dygnet runt, har i snitt 208 personer besök av hemtjänsten. Om man lägger ihop alla besök under en månad blir det timmar. Näringslivet växer INTE MINDRE ÄN 540 nya företag registrerades förra året. I siffran ingår aktiebolag, enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Inne med e-bok Gym för seniorer Bild: PATRIK LEONARDSSON ATT LÄSA E-BÖCKER blir alltmer populärt. Förra året lånade biblioteken ut e-böcker, en ökning sedan 2012 med 47 procent. E-boken är en bok som har överförts till elektroniskt format så att man kan läsa den på sin dator, läsplatta eller i mobilen. VARJE MÅNAD ANORDNAS runt 260 aktiviteter för äldre på 22 ställen i kommunen. Det görs i nära samarbete mellan aktivitetsledare, frivilliga och föreningar. En av aktiviteterna är Drop in gym där seniorer kan komma och ha sittgymnastik, sittyoga och egen träning. Du hittar Drop in gym på Vallås äldreboende, Mötesplats Nyhem och Bäckagårds korttidsoch växelvård. Miljontals liter vatten för kul bad HALMSTAD ARENA BAD är populärt. Inte mindre än besöker badet varje år. Den snabbaste rutschkanan sprutar ut en miljon liter vatten i timmen. Vattnet finns, renas och återvinns i systemet. Lastfartyg på väg TVÅ OCH EN HALV GLOBEN så många kubikmetrar motsvarar de containrar som lastades ut via HallandsHamnar förra året. Populärt att turista HALMSTAD TURISTBYRÅ fick mejl förra året med frågor som rör turism i Halmstad. Lägg därtill personer som betjänades via telefon och besökare på turistbyråerna på Köpmansgatan och Halmstad Arena. Milslånga vattenledningar VARJE ÅR PRODUCERAS 9,9 miljarder liter dricksvatten som används av Halmstadbor. Vattnet rinner genom 84,3 mil huvudledningar. Dessutom finns 51,4 mil huvudledningar med dagvatten och 68,3 mil huvudledningar med spillvatten. Halmstadborna slänger mer HALMSTADBORNA slänger 690 kg avfall per person och år. Det är mer än riksgenomsnittet som ligger på 490 kg per person Så många solceller har hittills satts upp i Halmstad. Omräknat blir det 1,7 solcell per invånare. 3

4 budget % SÅ FÖRDELAS DINA SKATTEPENGAR 21% Varifrån kommer pengarna? 65% Skatteintäkter Budgeten omfattar drygt 4,5 miljarder kronor. Så här fördelas hundra kronor inom verksamheterna. 5,30 Övrigt 1,60 Räddningstjänst 1,40 Ekonomiskt bistånd 1,00 Vuxenutbildning 0,80 Kollektivtrafik/ Färdtjänst 0,50 Byggnadskontor/ Miljö- och hälsa 5% 30% 5% 3% Hur används pengarna? 57% Avgifter, ersättningar, övriga bidrag med mera Generella statsbidrag och utjämning Personal Material, tjänster, lokaler med mera Pensionskostnader 0,30 Fastighetsförvaltning 2,70 Kultur Avskrivningar Bidrag och transfereringar 2,10 Kommungemensam verksamhet 2,90 Arbetsmarknad och daglig verksamhet 5,90 Gator, parker, idrott 8,50 Gymnasieskola 14,00 Social omsorg 22,70 Äldreomsorg Investeringar för miljoner Halmstads kommun gör årligen större investeringar. För 2015 har avsatts 443,7 miljoner kronor (Mkr). Här är några av de större investeringarna. Siffrorna inom parentes anger den totala investeringskostnaden över flera år. (Mkr) Förskolor 48,6 Wrangelsgatan (20,3) 10,0 Cykelplan ,0 Ombyggnad av Nymansgatan 45,0 35,60 Grundskola/ Barnomsorg Frennarps byskola 9,5 Tillbyggnad Hallands Konstmuseum 5,0 Centrumutvecklingsprogram Stadens Hjärta 5,0 Oskarström, centrumutveckling (4,0) 3,0 Klimatanpassningsbehov och översvämningsåtgärder 6,0 Hamnen (150,5) 101,5

5 våra kommunråd VI TAR PULSEN PÅ KOMMUNRÅDEN Carl Fredrik Graf (M) Hur möter Halmstad en ökad flyktingtillströmning? Våra förvaltningar samarbetar och arbetar nu lite annorlunda, inte minst för att kunna ta emot fler barn i skolan. Under asylprocessen ansvarar Migrationsverket för de asylsökande, men det är viktigt att vi är beredda att medverka exempelvis med svenskundervisning. Jag anser att det är jätteviktigt att vi erbjuder svenskundervisning direkt och inte väntar på beskedet om den asylsökande får uppehållstillstånd eller inte. Hur möter Halmstad behovet av kompetensförsörjning inom näringslivet? Den enskilt bästa investeringen vi kan göra är att erbjuda våra elever en god utbildning. Det är också viktigt att skolan och näringslivet samarbetar. Ett exempel på hur vi har jobbat är Made by Halmstad. Vi har också utvecklat yrkesutbildningen och jag tror på utveckling av teknikcollege och vårdcollege. Vad görs för att fler företag ska flytta hit? Det viktigaste är att vi ger de företag som finns i Halmstad bra service och möjligheter att växa. Parallellt marknadsför vi oss och söker upp företag via mässor och event. Enligt mig handlar det också om att ha ett attraktivt helhetserbjudande med en bra skola och ett rikt kulturliv. Andra avgörande faktorer är tillgängliga tomter för nyetablering och väl utbyggd infrastruktur med fiber, vägar och kollektivtrafik. Just nu är vi i en intensiv fas med fiberutbyggnad, vårt nya resecentrum och förändringar för att underlätta trafiksituationen, så som ombyggnad av Södra infarten. Henrik Oretorp (C) Industrier och järnvägen är barriärer till Östra stranden. Hur kan man göra badstranden mera tillgänglig? En viktig del i detta är ombyggnaden av Södra infarten som ger en mer naturlig anslutning till stranden. Det blir fler passager för dem som går och cyklar mellan Öster och Östra Stranden. I dag har vi två passager som utökas till fyra. En annan barriär är Laholmsvägen som kommer att finnas kvar, men trafiken på den kommer att minska i och med den nya infarten. Det finns tankar om att underlätta kollektivtrafiken på Laholmsvägen, kanske en egen bussfil för att göra det smidigare för resenärer. För ett hållbart samhälle, bör Halmstad bli en Fairtrade City? Det tycker jag definitivt. Fairtrade City handlar om ett samarbete med köpmännen och är ett jättebra sätt att öka utbudet av hållbara produkter och tjänster. På sikt ställer det krav också på hållbara importerade varor. Det har gjorts en utredning som presenterats för kommunstyrelsen och vi har träffat representanter för Fairtrade Sverige. Vad kan Österskans användas till när bussarna flyttar till Resecentrum? Österskans är en fantastisk plats med nära koppling till Nissan. Bussarna flyttar under 2016 och jag hoppas att vi kommer igång med en detaljplan i år. Kommunstyrelsen diskuterar nu vilka funktioner vi vill att området ska ha. Alla är nog överens om att Österskans ska bli en mötesplats som kryllar av människor. Vi har redan åtta privata aktörer som vill bygga hotell där. Andra funktioner kan vara till exempel saluhall eller restaurang. 5

6 Anders Rosén (S) Vilken är den stora utmaningen på arbetsmarknaden? Vi har två stora utmaningar i ungdomsarbetslösheten och matchningen mellan företag och personal. Vad gäller matchningen vill många företag anställa men hittar inte personer med rätt kompetens. För att få in en fot i företagen föreslår vi studentmedarbetare, det vill säga studenter som arbetar samtidigt som de studerar. Vi vill också se snabbfotade yrkeshögskolor som utbildar inom bristyrken. Hur ska ungdomsarbetslösheten minska? Här måste kommunen ta sitt ansvar. Våra konkreta förslag är generationsskiftesprogram där förvaltningar och bolag tar in ungdomar, arbetsmarknadsprojekt med gröna jobb och att kommunen vid upphandlingar har som krav att x antal ungdomar får arbete. Vi föreslår också att alla gymnasieelever erbjuds tre veckors sommarjobb med full lön. Vi vill satsa stora pengar på utbildning och det livslånga lärandet. Ju bättre utbildning desto bättre jobb. Alla arbeten i dag kräver att ungdomar har gymnasieutbildning. Vad kan man göra för att minska segregationen på Öster/Väster? Få folk att tänka annorlunda om Öster med sitt strandnära läge, sin mångkultur, grönområden och närheten till centrum. Dessutom håller skolorna i området hög klass. Man borde lyfta in mer av arbetsplatser, kultur, idrott, shopping, saluhall och annat som gör Öster till mer än en boplats. För att kunna göra bostadskarriär behövs fler bostadsrätter och villor. Väster behöver förbättras med fler hyreslägenheter. Suzanne Åkerlund (FP) Frågan är om vi inte på kort sikt borde inrätta små förskolor i lägenheter och återgå till enavdelningar som vi egentligen har lagt ner. Vad görs för att eleverna ska bli ännu bättre i skolan? Jag upplever att våra rektorer och lärare vänder ut och in på sig för att förverkliga skolreformen som kom Man får inte glömma att det är den största skolreformen sedan 1842 då vi fick allmän folkskola. Den nya reformen är ett verktyg och skolan gör ett fantastiskt arbete som kommer att leda till bättre resultat. Vårt kommunala uppdrag är att ge lärarna möjligheter att få sköta sitt uppdrag och att rektorer får det stöd som de behöver för att vara bra ledare. Nu måste skolan få arbetsro efter de här kämpiga åren som har krävt mycket av våra lärare. Hur ska bristen på förskoleplatser lösas på kort och lång sikt? Det föds många barn och våra förskolor ligger inte på rätt ställe eftersom den riktigt stora efterfrågan finns i centrum. Misslyckandet i att bygga fler förskolor är något jag som kommunråd skäms över, vi är ansvariga för helheten. Det gör att vi har fått hitta dyra lösningar med paviljonger. Problemet är inte pengar utan den inneboende kommunala trögheten i nybyggnadsprocessen och den stora efterfrågan. I det här läget anser jag det vara naturligt att kommunen äger istället för hyr paviljonger som placeras där de behövs. Frågan är om vi inte på kort sikt borde inrätta små förskolor i lägenheter och återgå till enavdelningar som vi egentligen har lagt ner. Vad görs för att förbättra trafiksäkerheten kring skolorna? Jag hoppas och tror att varje skolenhet har hittat en bra logistik så att trafiken kör åt samma håll. Förskolorna brukar det inte vara några problem med, det är i så fall utanför grundskolorna som det kan bli rörigt när många elever blir skjutsade. Det viktiga är att bilar inte behöver backa när barn ska lämnas och hämtas. Varje rektor äger frågan att lösa trafikflödet på ett säkert och bekvämt sätt tillsammans med de tjänstemän som har hand om gata och mark. Tryggt och säkert ska det vara för barnen. 6

7 Rose-Marie Edlund (S) våra kommunråd Bertil Andersson (S) Hur ska Halmstad bygga bort bristen på hyresrätter? Det positiva är att Halmstad ligger i framkant vad gäller bostadsbyggnadsprogram. Det finns intresse hos privata bostadsbolag att göra markköp, men de är inte villiga att bygga hyreslägenheter just nu. Bristen på hyreslägenheter är en stor fråga. Vi föreslår att kommunen utövar påtryckning genom strängare krav vid markanvisning, och att HFAB får fria tyglar genom att kommunen tar bort spärren som hindrar HFAB från att äga mer än 65 procent av hyresfastigheterna. Vilka är fördelarna om gymnasiet blir obligatoriskt? Jag ser det som en naturlig utveckling för att möta arbetsmarknadens krav. Det finns inga jobb att gå till efter nian. Ungdomar måste ha gymnasieutbildning. De allra flesta väljer i dag att gå gymnasiet, men det finns de som är skoltrötta. Skolan har en stor uppgift i att motivera Äldre är nöjda med omsorgen. Hur gör Halmstad för att fortsätta vara en kommun med bra äldreomsorg? Personalen är det viktigaste kapitalet. Kan vi erbjuda bra arbetsmiljö får vi också bra verksamheter. Vissa arbetsområden har höga sjukskrivningstal och det måste vi få bort. För att skapa bra arbetsmiljöer vill vi ta bort delade pass, erbjuda tillsvidareanställning istället för timanställning, ge alla rätt till heltid och möjlighet till deltid. våra elever så att det är lika roligt att studera på gymnasiet som det var att börja i F-klass. Vad anser du är bäst för Kattegattgymnasiet, ombyggnad eller nybyggnad? En utredning pågår om Kattegattgymnasiet ska renoveras eller om kommunen ska bygga en helt ny skola. Vårt förslag är att vi bygger nytt och att skolan förläggs nära Högskolan. Vi ser många möjligheter till samarbete, kanske till och med samarbeta om lokaler. Närheten skulle göra att fortsatta studier på Högskolan blir ett naturligt steg för Kattegatteleverna. Det är angeläget att frågan löses så att skolpersonalen slipper sväva i osäkerhet. Om lärarna mår bra mår också eleverna bra. Hur garanteras att omsorgen som kommunen och privata utförare ger är likvärdig? Hemvårdsförvaltningen arbetar kontinuerligt med insyn och kontroll. Halmstad har haft tur att de privata utförarna är intresserade av kommunikation och samarbete eftersom vi inte kan ställa de kraven. Det är viktigt att vara tydlig i upphandlingar med krav på personaltäthet och arbetsmiljö. Om vi får råda vill vi på sikt att kommunen som är huvudman och har det fulla ansvaret också bedriver verksamheten. Undantag kan vara intraprenad eftersom inga riskkapitalbolag är inblandade i den typen av drift. Hur kan Halmstad bli mer klimatsmart? HEM och HFAB gör redan mycket och ligger i framkant med exempelvis energisnålare fastigheter, sophantering och källsortering. Vi måste alla hjälpas åt och tänka positivt om det nödvändigt goda i att spara miljön. Halmstadborna behöver få information om vilka miljövänliga alternativ som finns. Jag vill se mera satsning på uppvärmning av kommunala fastigheter med förnyelsebara bränslen som solceller och att all mat som vi serverar är till största delen ekologisk eller närproducerad. Skolan har en stor uppgift i att motivera våra elever så att det är lika roligt att studera på gymnasiet som det var att börja i F-klass. 7

8 kommunfullmäktige POLITIKERNA I KOMMUN- FULLMÄKTIGE Magnus Ackerot (M) Född: 1956 Houda Axelsson (M) Född: 1978 Andreas Bergman (M) Född: 1980 Jonas Bergman (M) Född: 1973 Hemort: Haverdal Camilla Berthilsson (M) Född: 1970 Christofer Lundholm (M) Född: 1986 Ann-Charlott Mankell (M) Född: 1959 Johanna Persson (M) Född: 1988 Hemort: Getinge Lars Püss (M) Född: 1966 Hemort: Gullbrandstorp Johan Rydén (M) Född:

9 Halmstad styrs politiskt av Femklövern+ som är ett samarbete mellan Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och SPI Välfärden. Tillsammans har de 36 av 71 mandat (platser) i kommunfullmäktige. De övriga mandaten har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Här och på följande sidor kan du se vilka de 71 ledamöterna är. FOTO: JÖRGEN ALSTRÖM, ROGER LARSSON, JESPER MOLIN, JARI VÄLITALO Följ fullmäktige hemifrån Du kan följa kommunfullmäktiges möten hemifrån. De direktsänds via webb-tv (halmstad.se/live) och via Halmstads närradio (FM 88,6 Mhz). Webbsändningarna går också att se i efterhand (halmstad.se/webb-tv). Carl-Johan Berthilsson (M) Carl Fredrik Graf (M) Dag Hultefors (M) Född: 1968 Född: 1959 Född: 1954 Jane Thorell (M) Född: 1951 Magnus Uvenfeldt (M) Född: 1969 Hemort: Steninge Mikaela Waltersson (M) Född: 1973 Alf Andersson (C) Född: 1944 Hemort: Getinge Henrik Andersson (C) Född: 1960 Hemort: Holm 9

10 kommunfullmäktige Jenny Axelsson (C) Född: 1974 Hemort: Simlångsdalen Kjell Helgesson (C) Född: 1976 Hemort: Simlångsdalen Ewy Henriksson (C) Född: 1949 Hemort: Kvibille Christer Meuller (C) Född: 1961 Hemort: Eldsberga Henrik Oretorp (C) Född: 1974 Hemort: Getinge Mandatfördelning i kommunfullmäktige MAJORITET 16 8 Per Carlsson (FP) Född: 1981 Marie Kaiding (FP) Född: 1942 Tommy Lundkvist (FP) Född: 1953 Suzanne Åkerlund (FP) Född: OPPOSITION Bertil Andersson (S) Född: 1954 Rose-Marie Edlund (S) Född: 1951 Bengt Ekberg (S) Född: 1938 Hemort: Oskarström Leif Grenlund (S) Född:

11 Camilla Widepalm Heurén (C) Född: 1971 Hemort: Harplinge Tove Bergman (MP) Född: 1958 Svein Henriksen (MP) Född: 1967 Hemort: Getinge Ola Nilsson (MP) Född: 1968 Hemort: Simlångsdalen Maria Söderberg (MP) Född: 1987 Anna-Lena Cumtell (KD) Född: 1956 Mateusz Nowicki (KD) Född: 1986 Bo Fridolph (SPI) Född: 1940 Arnold Gustavsson (SPI) Född: 1932 Folke Alfredsson (S) Född: 1967 Imre Gulyas (S) Född: 1963 Stefan Hansson (S) Född: 1955 Rose-Marie Henriksson (S) Född: 1944 Fatma Hergül (S) Född: 1964 Claes Holmqvist (S) Född: 1948 Hemort: Oskarström 11

12 kommunfullmäktige Kristina Johansson (S) Född: 1972 Tord Johansson (S) Född: 1957 Sofia Levin (S) Född: 1990 Fredrik Luhanka (S) Född: 1986 Sandra Löberg Erlandsson (S) Född: 1985 Tony Stané (S) Född: 1966 Lenita Strandberg (S) Född: 1966 Michael Svensson (S) Född: 1958 Carin Söderberg (S) Född: 1968 Ulla Winblad (S) Född: 1946 Ulrika Östberg (V) Född: 1978 Georg Cserti (SD) Född: 1946 Tore Egerdahl (SD) Född: 1961 Hemort: Eldsberga Tor Ingels (SD) Född: 1966 Susanne Larsen (SD) Född:

13 Martin Nyberg (S) Erika Olivares (S) Maria Persdotter (S) Anders Rosén (S) Ingegerd Sahlström (S) Född: 1981 Född: 1967 Född: 1962 Född: 1958 Född: 1943 Vilka datum hålls mötena? Tania Bengtsson (V) Född: 1978 Jan Berg (V) Född: 1947 Mariann Norell (V) Född: 1947 Läs mer på: demokratiochpolitik Beslut som berör oss alla Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och sammanträder en gång i månaden. De 71 ledamöterna beslutar i ärenden som rör budget, kommunalskatt, mål, riktlinjer, taxor och planer. Anton Nilsson (SD) Född: 1993 Staffan Nordlund (SD) Född: 1980 Du är välkommen att vara med på sammanträdena som är öppna för allmänheten. De hålls i kommunfullmäktiges sessionssal i Rådhuset där det finns en läktare för dig och alla andra besökare. 13

14 intervjun politikern och tjänstemannen Deras olika roller när Halmstad fick äldrelägenheter POLITIKERN Ann-Charlott Mankell (M) Nu har äldre möjlighet att hyra en vanlig lägenhet som känns trygg med närhet till service och matsal. Ann-Charlott Mankell (M) är ordförande i hemvårdsnämnden och var med om att besluta om kösystem för äldrelägenheter. Jag är så nöjd med beslutet. Nu har äldre möjlighet att hyra en vanlig lägenhet som känns trygg med närhet till service och matsal, säger hon. Liksom de flesta politiker är Ann-Charlott Mankell folkvald fritidspolitiker och sköter uppdraget vid sidan av sitt arbete. Trots att politiken är en fritidssyssla tar den så mycket tid att hon är delvis tjänst ledig från jobbet som arbetsförmedlare. Förutom hemvårdsnämnden har hon politiska uppdrag bland annat i hemsjukvårdsnämnden, kommunstyrelsen, HFAB och kommunfullmäktige. Jag ägnar nästan 100 procent åt politiken. Men en dag i veckan är jag på mitt jobb på Arbetsförmedlingen där jag sysslar med att upprätta arbetsgivarkontrakt. Ann-Charlott Mankell har arvode för sina politiska uppdrag. Arbetsrummet finns hemma i bostaden. Jag har inget eget rum på hemvårdsförvaltningen utan när jag behöver lånar jag ett ledigt rum där. Men jag är ofta ute i våra verksamheter på äldreboenden och inom hemtjänsten liksom gör oanmälda inspektioner nattetid både på våra kommunala och privata äldreboenden tillsammans med MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och en inspektör. Inspektionerna görs för att säkerställa att de riktlinjer som vi kräver efterlevs. Hemvårdsnämnden styr över hemvårdsförvaltningen som är kommunens tredje största verksamhet med anställda och en budget på en miljard kronor. Innan beslutet togs om äldrelägenheter hade nämnden gett tjänstemän i uppdrag att utreda förslaget och titta på vilka konsekvenser det skulle kunna få. Vi fick tillbaka ett underlag som var övervägande positivt för våra äldre och för omsättningen på lägenheter. Negativa konsekvenser kunde vara att kön blir väldigt lång och att äldre har förväntningar på att få en lägenhet snabbt. Äldrelägenheter ersätter 400 av servicelägenheter på tolv boenden i Halmstads kommun. Finessen är att de inte kräver biståndsbedömning, men däremot ska man uppfylla minst ett av fyra kriterier som upplevd otrygghet och funktionshinder som påverkar vardagen. Äldrelägenheter fungerar som vanliga hyreslägenheter och har ingen personal. Intresset är stort och jag vill be anhöriga ställa sig frågan om äldrelägenheter är det bästa alternativet. I vissa fall kan särskilt boende vara ett bättre alternativ eftersom de är bemannade. 14

15 I januari slopades begreppet servicelägenhet och istället infördes ett kösystem till äldrelägenheter för Halmstadbor som är 75+. Politikern Ann-Charlott Mankell, ordförande i hemvårdsnämnden, var med om att ta beslutet och tjänstemannen Gabriela Arvidsson var en av dem som fick i uppdrag att göra verklighet av kösystemet. TEXT: ANN KATRIN NORLING BILD: FREDRIK MIJH TJÄNSTEMANNEN Gabriela Arvidsson Politiker och tjänstemän vem gör vad? Politiker och tjänstemän i kommunen har olika roller. Men vem gör egentligen vad? Politikerna är folkvalda och står för visioner, mål och beslut om hur Halmstad ska styras. De har också uppdrag från regeringen att förverkliga lagstiftning och krav som ställs på alla kommuner. Tjänstemännen är anställda och bidrar med sin expertis i utredningar som ligger till grund för politikernas beslut. Efter att besluten är tagna är det tjänstemännens uppdrag att på bästa sätt realisera dem i verksamheten. Gabriela Arvidsson är boendesamordnare/utvecklingsledare och tf myndighetschef inom hemvårdsförvaltningen. Hon har sitt kontor i kommunens fastighet på Nymansgatan. Som boendesamordnare ansvarar hon för behovsprövning och tilldelning av bostäder för äldre. Av naturliga skäl har jag mycket kontakt med anhöriga och äldre och det är väldigt givande, säger hon. Som utvecklingsledare anpassar och utvecklar hon hemvårdsförvaltningens myndighetsenhet inom ramen för lagstiftning och föreskrifter för att kommunen ska kunna leva upp till lagkraven. Hennes intresse för människors rätt går hand i hand med de lagar och regler som styr verksamheten. För mig är lagstiftningen ett grundläggande instrument för att trygga en likvärdig och rättssäker hantering av ärenden. De beslut som vi tar får inte vara godtyckliga utan ska ha stöd i lagstiftningen. Det var i april 2014 som hemvårdsnämnden beslutade att slopa biståndsprövning av 400 servicelägenheter och göra dem till äldrelägenheter. Ett kösystem skulle inrättas. Uppdraget gick till bland andra Gabriela Arvidsson att realisera det som politikerna hade bestämt. Vi blev ett tjänstemannateam med olika kompetenser som tog fram en handlingsplan. Det var en spännande höst, under fyra månader jobbade vi intensivt och vände upp och ner på många stenar. Teamet hamnade i åtskilliga detaljfrågor som till exempel vad hyreslagen tillåter, hur kösystemet ska se ut och hur sökanden med eller utan dator gör anmälan. Det blev många möten med andra tjänstemän såsom kommunjuristen, IT-support, avgiftshandläggare, biståndshandläggare och ledningsgruppen inom hemvårdsförvaltningen. Inte minst tog teamet hjälp av HFAB som har lång erfarenhet av uthyrning. Vi har ju inte hyrt ut vanliga lägenheter tidigare, så vi tog vara på deras expertis, även om vårt kösystem inte ser likadant ut. Den 2 januari 2015 trädde kösystemet i kraft. Skulle det komma in några ansökningar? Teamet visste via pensionärsorganisationer, anhöriga och äldre att beslutet var omtyckt. Vi var så nyfikna och döm om vår glädje. Direkt efter midnatt hade sex personer ställt sig i kö via E- ansökan. Tre veckor senare hade vi 179 i lägenhetskön. Personligen tycker Gabriela Arvidsson att politikerna tog ett fantastiskt bra beslut. Kösystemet underlättar för äldre som vill bo tryggt och ha nära till service. Dessutom stämmer det överens med regeringens mål att förbättra och underlätta för äldre. Vi går i rätt riktning, säger hon. För mig är lagstiftningen ett grundläggande instrument för att trygga en likvärdig och rättssäker hantering av ärenden. 15

16 så funkar det FRAMTID OSKARSTRÖM ETT SKOLEXEMPEL I DEMOKRATI Oskarströmsborna har ett finger med i spelet om mycket som rör hemorten. Lilla Nissastigen till exempel har rustats upp och blivit en populär promenadstig. TEXT: ANN KATRIN NORLING BILD: NICLAS FRISELL, FREDRIK MIJH LILLA NISSASTIGEN ringlar sig längs Nissan som flyter genom Oskarström. För ett par år sedan fick promenadstigen ett rejält lyft. Kommunen grusade och breddade stigen, satte upp belysning, ställde ut bord och bänkar, gjorde en grillplats vid Höljen, röjde och gallrade. FÖRSLAGET OM UPPRUSTNINGEN kom från ortsborna själva som vill vända Oskarström mot Nissan. Förslaget är ett av många inom ramen för projektet Framtid Oskarström som är ett samarbete med Halmstads kommun. Och vem vet bättre vad som behöver göras än Oskarströmsborna själva? Alla som bor här har möjlighet att komma med förslag, säger ortsbon Peter Fröjd. FRAMTID OSKARSTRÖM påbörjades i projektform 2011 på initiativ av Halmstads kommun. I samma veva föddes samhällsföreningen. En styr - grupp för Framtid Oskarström bildades med politiker, tjänstemän och ortsbor som träffas regelbundet med lokala frågor på agendan. Man kan säga att vi bevakar de frågor som berör oss, säger Peter Fröjd som tillsammans med Bo Persson representerar samhällsföreningen i styrgruppen. STYRGRUPPEN DISKUTERAR behov och önskemål som sedan tas upp på politisk beslutsnivå. Nu, fyra år senare, finns ett långt åtgärdsprogram. Punkt för punkt går det att se vad kommunen och samhällsföreningen har åtgärdat, vilka beslut som tagits om nya åtgärder och vad som ska göras på sikt. Lilla Nissastigen är nu en omtyckt promenadstig året om. Att få den upprustad var en av Oskarströmsbornas hjärtefrågor enligt Bo Persson och Peter Fröjd. LILLA NISSASTIGEN ÄR en av punkterna som har blivit åtgärdade och på samma lista finns en ny förskola, gång- och cykelväg på Brogatan, fler hyreslägenheter, kartläggning av bra lokaler för fritidsverksamhet, Oskarströmsdagarna, laxtrappa för fisketurism och ett företagsnätverk. En sak som vi brinner för är att Oskarström borde marknadsföras 16

17 Så kan du påverka SÄG VAD DU TYCKER Om du har ett förslag, vill berömma eller klaga kan du smidigt framföra detta. Inom ett par veckor får du svar från den kommunala verksamhet som berörs av dina synpunkter. Enklast skriver du ner dem direkt i ett formulär på Halmstads kommuns webbplats. FRÅGA KOMMUNFULLMÄKTIGE Om du har en fråga som rör många kan du ställa den till fullmäktige. Skicka in frågan skriftligt till fullmäktige och underteckna med ditt namn. Du kan också ställa den personligen. Mötena är öppna för alla som vill komma och titta och inleds med allmänhetens frågestund. Du får svar direkt och även ett skriftligt svar. TYCK TILL OM PLANER Du har rätt att tycka till när du berörs av förslag på en ny detaljplan eller översiktsplan. Du träffar tjänstemän och politiker på samrådsmötet. Dina synpunkter kan påverka beslutet. som en bra ort att bo på. I dag är vi invånare. Vi önskar att fler upptäcker fördelarna med att bo på en plats som har all tänkbar service, fin natur och närheten till större orter om man arbetspendlar, säger Bo Persson. SAMARBETET HAR GENERERAT många förbättringar och totalt sett är Framtid Oskarström ett bra initiativ menar Bo Persson. Min uppfattning är att det spelar en avgörande roll. Om vi inte hade fått möjligheten till samarbete skulle vi ha bott i en sovstad. Tyvärr hade vi ingenting att säga till om när Systembolaget bestämde att lägga ner sin butik här, säger han. ÅTGÄRDERNA FINANSIERAS inom budgetramen eller enligt särskilda beslut i planeringsdirektiv med Oskarströmsborna vill vända orten mot Nissan så att ån blir en trevlig framsida. budget som antas av kommunfullmäktige varje år. Finessen ligger i att Oskarströmsborna själva är med och prioriterar det som är viktigt för dem. En av de svåraste uppgifter som vi politiker har är att prioritera. Därför är det en fördel för oss att ortsborna har idéer och synpunkter, säger kommunrådet Henrik Ore - torp, (C), som är sammankallande i styrgruppen. Även om dialogen är direkt, så kan besluten om åtgärder dröja flera år. Det kan vara frustrerande, men att ta beslut i demokratisk anda tar tid. Det är så demokratin fungerar, säger han. KONTAKTA EN POLITIKER Du kan påverka i allmänna frågor genom att ta kontakt med ett politiskt parti. Partikansliet lotsar dig till rätt person. Eller bli medlem och politiskt aktiv i något parti. ÄR DU MISSNÖJD MED ETT BESLUT? Är du berörd av ett beslut kan du göra ett förvaltningsbesvär. Kommunen upplyser i beslutet om vart du vänder dig för att överklaga. Du kan också överklaga beslut som inte rör dig personligen. Då görs en laglighetsprövning som ger svar på om beslutet tagits i laga ordning. RÖSTA Vart fjärde år kan du som väljare lägga din röst på det parti som bäst stämmer överens med dina åsikter. FOLKOMRÖSTNING Det är kommunfullmäktige som beslutar om det ska göras en folkomröstning i Halmstad. Den kan vara antingen rådgivande eller beslutande. Folkomröstning tillämpas också på nationell nivå. Den senaste nationella folkomröstningen gällde införandet av euro som valuta. LÄS MER OM HUR DU KAN PÅVERKA: 17

18 viktiga satsningar i Halmstad DETTA PÅVERKAR KÖN TILL FÖRSKOLAN Höga födelsetal Högre inflyttning än utflyttning Familjers omflyttning inom Halmstad Hur många föräldrar som önskar förskoleplats När föräldrar vill ha förskoleplats till sina barn Önskemål om vilken förskola föräldrarna vill ha Planering av nya bostadsområden Generationsskiften i bostadsområden Ökad efterfrågan fler förskolor TEXT: ANN KATRIN NORLING BILD: FREDRIK MIJH ALDRIG TIDIGARE har så många barn anmälts till förskolan som Redan i augusti var mängden invånare uppe i det antal som enligt kommunens prognos skulle ha gällt för hela året. Största trycket på nya förskolor är i centrum. HALMSTADS KOMMUN är indelat i tre skolområden: norr, centrum och söder. Varje skolområde gör en egen prognos över antalet inskrivna barn och vi såg redan efter ett halvår att de var fler än vi hade budgeterat för. Men vi jobbar stenhårt åren framöver för att få fram tillräckligt med platser. En förskoleplats är avgörande för familjens situation, säger Mari-Anne Öberg, planeringsutvecklare inom barn- och ungdomsförvaltningen. KOMMUNENS PROBLEM med att möta efterfrågan har sin grund i att prognosen slog fel. Enligt tidigare prognoser flyttar unga familjer som får barn ofta från centrum till andra områden med villor och bostadsrätter. Det som har hänt nu är att barnfamiljerna stannar kvar i centrum. Visserligen ligger det i linje med politikernas mål att förtäta de centrala delarna, men kommunens uträkningsmodell har inte hängt med. Andra orsaker som har påverkat förskolan är kraftigt ökad inflyttning, inte minst flyktinginvandring. BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALT- NINGEN har fått en större budget för att minska kön. I vår öppnar fem nya avdelningar i paviljonger och fem avdelningar i permanenta byggnader. Fram till och med 2017 planeras fler paviljonger och på sikt också fler permanenta förskolor. Vi jobbar stenhårt åren framöver för att få fram tillräckligt med platser. Mari-Anne Öberg Varför tar det så lång tid att bygga permanenta förskolor? Innan vi kan bygga måste det finnas en detaljplan för området som medger förskolor. Just nu pågår arbete med flera detaljplaner i centrum. I processen ligger också att beslut kan överklagas i bygglovsskedet och upphandlingen och det kan försena byggen upp till ett par år, säger Mari-Anne Öberg. ANTALET BARN i åldrarna 1 5 år i centrum ökar med minst 120 per år under några år framöver medan efterfrågan i norr och söder inte är lika akut. Totalt har kommunen inskrivna förskolebarn varav nästan 800 i fristående förskolor. Utsikterna de närmaste åren är en fortsatt kraftigt ökad efterfrågan och osäkerhet kring antalet nyanlända flyktingfamiljer. 18

19 Fler satsningar i Halmstad KOMMUNALT VATTEN Marbäck och Simlångsdalen ska få kommunala vatten- och avloppsledningar. När Marbäck kopplas upp gynnar det bland annat Gården Ön som är en populär lägerskola. GRATIS BUSS FÖR ÄLDRE Från 1 juli åker alla Halmstadbor över 70 år gratis buss under lågtrafik på vardagarna och på helger. Resekortet ansöker du om på Hallandstrafikens kundservicebutik på Österskans i Halmstad. Detta ska göras personligen och med uppvisande av legitimation. STADS- BUSSARNA TILL RESECENTRUM Resecentrum byggs ut med busshållplatser för stadstrafiken. När arbetet är klart 2016 finns stadsbussarna i anslutning till järnvägen och regionbussarna. BARNRUM PÅ BIBLIOTEKEN Stadsbiblioteket gör ett nytt barnrum som ska heta Någon annanstans. Även barnrummet på Getinge bibliotek rustas upp. KULTUR FÖR ÄLDRE Alla som är 65+ och har insatser som äldreomsorg eller hemtjänst ska få möjlighet att uppleva och utöva kultur. Statens kulturråd medfinansierar ett ökat kulturutbud. CYKELSÄKERT I GETINGE Cykelvägar byggs ut för 40 miljoner kronor I år får bland annat Getinge ta del av satsningarna. En gång- och cykelväg anläggs mellan Hörsås och Getingeskolan via brandstationen. PENGAR TILL KONST Medel till konstnärlig utsmyckning vid nyeller tillbyggnad av kommunala fastigheter mer än fördubblas. Nu disponerar kulturnämnden 1,5 miljoner kronor per år. GIFTFRI VAR- DAG FÖR UNGA Hur mycket hälsofarliga kemikalier utsätts barn och ungdomar för i sin vardag? Det ska kommunen utreda för att minska riskerna. För mer information om kommunens satsningar, besök halmstad.se eller kontakta oss på GRÖNT FÖR SOLCELLER HFAB, HEM och fastighetsnämnden har framgångsrikt investerat i solceller i flera fastigheter. Kommunen satsar två miljoner kronor årligen på att fler kommunala fastigheter värms upp med solceller. HÅLLPLATS 1 90 Unga upp till 25 år som är arbetssökande fångas upp redan första dagen som de anmäler sig till Arbetsförmedlingen. De får hjälp att förbereda sig för arbetsmarknaden med att göra CV, träna på jobbsök och jobbintervju. De får också råd och vägledning om utbildningar och arbete både inom och utanför Sverige. Hållplats 1-90 är ett samarbete mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. SOMMARJOBB FÖR GYMNASIEELEVER 500 gymnasieelever får möjlighet att jobba tre veckor i sommar. Jobben finns inom Halmstads kommun och är inom områden som äldrevård, förskola, fastighetsskötsel, kulturarbete och parkarbete. BÄTTRE VÄGAR Standarden på asfalterade vägar höjs. Kommunen utökar gatuunderhållet med fem miljoner kronor om året. Vad tycker du är bra i Halmstad? Sven-Arne Ahlqvist, 65, pensionär, Halmstad Att idrottsföreningar får aktivitetsstöd för att kunna hålla igång barn- och ungdomsverksamhet. Vi är en bra idrottsstad och framgångsrika inom många sporter som fotboll, handboll och bordtennis. Vi är också en fin sommarstad både för oss och turisterna. Siw Sjöholm, 62, sångerska, Halmstad Alla Hjärtans Hus är fantastiskt trivsamt och har blivit en samlingsplats. Jag har uppträtt där många gånger i musiksammanhang och går gärna dit även annars på föreläsningar, för att lyssna på musik eller bara ta en kopp kaffe. Man träffar alltid någon att prata med. Johan Eriksson, 35, stödassistent, Halmstad När jag vill ha lugn och ro finns det inget bättre ställe att gå till än Stadsbiblioteket. Byggnaden är skön och miljön är trivsam. Där tycker jag om att sitta, inte minst i tidningshörnan. Även om det är mycket folk i omlopp så är tidningshörnan lugn och mysig. Sofia Levin, 24, vårdbiträde, Halmstad Att Halmstad gör satsningar i ett brett perspektiv för att tillfredsställa alla. Här byggs bostäder som inte bara är till för dem som har gott om pengar utan även för unga personer med en liten ekonomi. Vi har ett fint bibliotek och gatorna är inte bara till för bilar utan också för cyklister och gående. TEXT: ANN KATRIN NORLING BILD: FREDRIK MIJH 19

20 till sist GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL En dag med Andrea Egerlundh, informationssekreterare åt majoritetens kommunråd Väckarklockan ringer. Jag gör mig i ordning och tar spårvagnen till Göteborgs Centralstation Ombord på tåget till Halmstad. Läser tidningar i mobilen, lyssnar på musik eller sover. Morgonen på tåget är en skön stund att komma igång inför dagen Framme i Halmstad. Jag promenerar den tio minuter långa vägen till Rådhuset med kollegor som också pendlar Hälsar på kollegor, hämtar en kopp te och slår mig ner vid datorn. Det första jag gör på morgnarna är att läsa och besvara epost, läsa de artiklar som fastnat i nyhetbevakningen och göra upp en plan för dagen Skriver rent anteckningarna från förra veckans budgetmöte med Femklövern+. Jag stödjer och hjälper politiken i arbetet med att ta fram kommunens budgetdokument; planeringsdirektiv med budget Kaffepaus i Rådhusets cafeteria med kollegor efter att ha förberett ett kort inspel på en utbildning för medarbetarna på nya Halmstad direkt Träffar medarbetarna på Halmstad direkt och pratar med dem om hur de kan hjälpa Halmstadbor att framföra sina åsikter och komma i kontakt med politiker Förberedelser inför onsdagens budgetmöte. Bland annat diskussion om hur kommunfullmäktiges mål kan stödja utveckling inom utbildningsområdet på bästa sätt Genomgång med kommunstyrelsens ordförande, bland annat om upplägg inför onsdagens budgetmöte Lunch, har egen matlåda med kycklinggryta och ris Avstämningsmöte med de andra kommunikatörerna som sitter på Rådhuset. Vi träffas varje vecka, går igenom gemensamma frågor och diskuterar om och i så fall hur vi kan stödja och hjälpa varandra i våra olika uppdrag Måndagsmöte med Femklövern+. Varje måndag har jag möte med partiföreträdarna för de sex partierna som ingår i majoritetsgrupperingen Femklövern+. Vi diskuterar aktuella frågor Mötet är slut och jag samlar ihop mig lite på mitt rum och läser min epost Sparar ner dokument på datorn som ska skrivas; ett tal åt Carl Fredrik Graf (M) och ett pressmeddelande. Ska arbeta med dokumenten på tåget hem till Göteborg. Dags att gå till järnvägsstationen. Följ veckans medarbetare från Halmstads kommun på Instagram instagram.com/halmstadskommun Följ veckans medarbetare på Twitter Här turas medarbetare från Region Halland, Halmstads, Varbergs och Hyltes kommuner om att twittra. twitter.com/medarbetarehlnd

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-06-13 1(6) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 13 juni 2017 kl 14:00 Beslutande Ledamöter Carl Fredrik Graf (M), Ordförande Henrik Oretorp (C) Anders Rosén (S) Suzanne Åkerlund

Läs mer

Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 18:00-19:40. Enligt bilagda förteckning A. Enligt bilagda förteckning B Kommunchef Kommunjurist

Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 18:00-19:40. Enligt bilagda förteckning A. Enligt bilagda förteckning B Kommunchef Kommunjurist SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-05-20 m Plats och tid: Beslutande: Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 18:00-19:40 Enligt bilagda förteckning A Övriga deltagande: Enligt bilagda förteckning

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-02-28 1(8) Plats och tid Lokal Halmstad, rådhuset, kl 14:00 Beslutande Ledamöter Carl Fredrik Graf (M), Ordförande Henrik Oretorp (C), 1:e vice ordförande Anders Rosén (S), 2:e vice

Läs mer

Halmstads kommun, Kommunstyrelsen

Halmstads kommun, Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2016-03-15 1(9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 09:00-13:40 ande: Henrik Oretorp (C), ordförande Anders Rosén (S) Rose-Marie Edlund (S) Bertil Andersson (S) Per Carlsson

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Uppföljning av Centerpartiet i Halmstads Valmanifest 2010

Uppföljning av Centerpartiet i Halmstads Valmanifest 2010 Halmstad, hösten 2013 Uppföljning av Centerpartiet i Halmstads Valmanifest 2010 Läses genom att de rader som föregås av ett talstreck är uppföljningen medan de andra raderna är målen enligt C s valmanifest.

Läs mer

Framtid Simlångsdalen

Framtid Simlångsdalen Framtid Simlångsdalen Projektbeskrivning April 2015 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Projektbeskrivning för Framtid Simlångsdalen Innehåll Bakgrund... 2 Omvärldsanalys... 2 Geografiskt läge... 2 Befolkning och

Läs mer

Halmstads kommun, Kommunstyrelsen

Halmstads kommun, Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 09:00-14:05 Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Carl Fredrik Graf (M), ordförande

Läs mer

- Allmänhetens fråga (max 30 min)

- Allmänhetens fråga (max 30 min) HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kommunfullmäktige 2016-02-17 1(3) Box 153 301 05 Halmstad Tel: 035 13 97 28 Mobil: 072 502 62 61 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 SUNNE KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018. Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA

ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018. Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018 Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA I Trosa kommun är det lätt att trivas. Fantastisk natur och läget i Mälardalen ger resurser

Läs mer

Sekreterare: Paragrafer: 357-372 Kerstin Petersson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift:...

Sekreterare: Paragrafer: 357-372 Kerstin Petersson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift:... Kommunstyrelsen 2015-11-17 1(22) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 09:00-14:50 ande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Henrik Oretorp (C) 357-362, 364-372 Anders Rosén (S) Rose-Marie Edlund

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2013-03-05 1(15)

Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2013-03-05 1(15) Kommunstyrelsen 2013-03-05 1(15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 09:00-13:55 Beslutande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Aida Hadzialic (S) Mikaela

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre är en bra kommun som kan bli ännu bättre Carl Fredrik Graf kommunvalet Christina Nillius landstingsvalet Vi moderater har en idé om ett som växer genom den drivkraft som finns hos alla sbor. Vi strävar

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Sekreterare: Paragrafer: 279-294 Mikael Petersson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Kommunstyrelsen

Sekreterare: Paragrafer: 279-294 Mikael Petersson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-10-23 1(21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 14:00-15:20 ande: Övriga deltagande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne

Läs mer

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det

Läs mer

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga!

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Mats Abrahamsson Att vända den sedan mitten av 90-talet nedåtgående trenden med minskad befolkning i vår kommun är Sotenäsmoderaternas viktigaste fråga

Läs mer

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M)

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-01-26 1(7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 11:30-11:50 ande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson

Läs mer

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken Minnesanteckningar 2012-01-24 Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken 24 januari 2012 Medverkande: Stefan Bäckström, ordförande Lärande- och kulturnämnden Lennart Backlund, utredare Ingela Rauhala,

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Vi vill öppna nya möjligheter. - Tågtrafik på Markarydsbanan

Vi vill öppna nya möjligheter. - Tågtrafik på Markarydsbanan Vi vill öppna nya möjligheter - Tågtrafik på Markarydsbanan november 2011 Det handlar om mer än att bara resa från Halmstad till Markaryd! Vi ser oss politiker som möjliggörare. Vi vill göra människors

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-05-16 1(15) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 16 maj 2017 kl 09:00 ande Ledamöter Carl Fredrik Graf (M), Ordförande Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C)

Läs mer

lokalt Valmanifest för nässjö 2014-2018 grönt på riktigt! NÄSSJÖ

lokalt Valmanifest för nässjö 2014-2018 grönt på riktigt! NÄSSJÖ lokalt Valmanifest för nässjö 2014-2018 grönt på riktigt! NÄSSJÖ lokalt Valmanifest 2014-2018 Miljöpartiet de gröna i Nässjö ska arbeta för att kommunen upprättar en strategi med tydliga miljömål på kort

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d Mötesplats Varberg Information till dig som är nyinflyttad 1 Välkommen t Hej! Jag heter Ann-Charlotte Stenkil och är kommunstyrelsens ordförande här i Varberg. Vi är en kommun som växer och du är en av

Läs mer

Innehåll. De politiska partierna...30 Repetitionsfrågor De politiska partierna...31

Innehåll. De politiska partierna...30 Repetitionsfrågor De politiska partierna...31 Innehåll Riksdagen...5 Var finns riksdagen?...6 Vad gör riksdagen?...7 Hur arbetar riksdagen?...8 Repetitionsfrågor Riksdagen...11 Regeringen...13 Vad gör regeringen?...14 Hur arbetar regeringen?...15

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

FRAMTID OSKARSTRÖM BÄSTA LIVSPLATSEN

FRAMTID OSKARSTRÖM BÄSTA LIVSPLATSEN Antaget av kommunstyrelsen 2013-02-26, KS 59 UTVECKLINGSPROGRAM FRAMTID OSKARSTRÖM BÄSTA LIVSPLATSEN NÄRINGSLIV BOENDE UPPVÄXT IDENTITET ARBETSGRUPP Mattias Bjellvi, Samhällsbyggnadskontoret, projektledare

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Rose-Marie Henriksson

Rose-Marie Henriksson Hemvårdsnämnden 2013-06-12 1(11) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30 15:30 ande: Ann-Charlott Mankell (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Bengt Kjellgren (M) 220-226

Läs mer

Kalendarium och veckobrev från Socialdemokraternas kommunråd i Halmstad, vecka v.15

Kalendarium och veckobrev från Socialdemokraternas kommunråd i Halmstad, vecka v.15 Kalendarium och veckobrev från Socialdemokraternas kommunråd i Halmstad, vecka v.15 MÅNDAG den 11 april inleder veckan med en konferens på Sannarpsskolan. Konferensen anordnas av projektet SMILE- Skandinaviska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Mikaela Waltersson (M) Svein Henriksen (MP) Michael Svensson (S)

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Mikaela Waltersson (M) Svein Henriksen (MP) Michael Svensson (S) Kommunstyrelsens ledningsutskott 2014-09-23 1(11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 08:30-10:10 ande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Mikaela Waltersson

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 Länsstyrelsen i Hallands län PROTOKOLL 2014-09-15 09-21 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: HALMSTAD Plats: Landstatshuset, Halmstad Dnr: 201-6910-14

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 7.30-12 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa

Läs mer

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Eftervalsundersökning 2010 Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Valet till landstingsfullmäktige i Stockholms län 2010 Procent 40 35,7 36,7 30 27,4 25,6 2006 2010 20 10 4,0 3,8

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Nyheter Vattensäker kommun - Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista Ledamöter Sverker Nordgren, M Bengt Ohlsson, M Bertil Holmgren, M Göran Jepsson, M Björn Jönsson, S, vice ordf Anders Gsaxner, S Lars-Owe Edberg, S Tom

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden!

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden! Forshaga en framtidskommun! Valprogram 2010-2014 Tillsammans bygger vi framtiden! Låt barnen ta plats! De flesta barn växer upp i familjer där det finns resurser och sociala nätverk. Familjer är olika

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Kontaktperson: Malen Wallén,

Kontaktperson: Malen Wallén, Kontaktperson: Malen Wallén, malen.wallen@pts.se 1 Sverige är en demokrati med ett parlamentariskt styrelsesätt. Det betyder att den offentliga makten utgår från folket. Svenska folket väljer representanter

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN Miljöpartiet de grönas budget för grundar sig på vår gröna ideologi # Solidaritet med världens alla människor # Solidaritet med djur, natur

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun 2014 Fakta i fickformat 2016 Köpings kommun Köpings befolkning 2015-12-31 Folkmängd fördelad på ålder Antal Procent 0-9 2 828 11 10-19 2 776 11 20-29 3 109 12 30-39 2 689 11 40-49 3 161 12 50-59 3 418

Läs mer

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås - Framtid Vallås Utvecklingsprogrammet beskriver den gemensamma framtidsbilden och viljeinriktningen för Vallås. Programmet har tagits fram i dialog med invånare,

Läs mer

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016 HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016 KS 2015-XX-XX XX KS 2015-XX-XX XX Version 0,1 1. Kommunstyrelsens mål Kapitlet har utgångspunkt i de mål som beslutats i Planeringsdirektiv med budget

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

2008 års ekonomiska vårproposition

2008 års ekonomiska vårproposition Utbildningsutskottets yttrande 2007/08:UbU3y 2008 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet har den 13 maj 2008 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

12 maj 2015 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby. Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef Kerstin Wanstadius, sekreterare

12 maj 2015 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby. Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef Kerstin Wanstadius, sekreterare Sida 1 av 5 Tid och plats 12 maj 2015 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Närvarande Ledamöter Sofia Nilsson (C), ordförande Sven-Arne Persson (S), vice ordförande Inger Kjellberg Bengt

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

Stadens hjärta Åtgärdslista

Stadens hjärta Åtgärdslista Stadens hjärta slista Stadsmiljö Kultur & evenemang Utbud Stadens hjärta åtgärdslista slistan för Stadens Hjärta är en konkretisering av centrumutvecklingsprogrammets ambitioner och strategier. Den ska

Läs mer

Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg

Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Mats Andersson, 1970 Rissne Jag vill ge alla barn och ungdomar en chans att lyckas i livet. Då krävs bra skolor, vettiga

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Skolan, Nissafors, kl 19.00-20.30 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Anteckningar Kommunberedningen

Anteckningar Kommunberedningen Anteckningar Kommunberedningen 2015-06-03 Lokal: Kommunstyrelsens sessionssal, plan 2, Rådhuset i Halmstad Tid: 13.30 16.30 1 2 3 Regional utveckling Regional samverkan, 7 partners Kommunal samverkan,

Läs mer

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12 Tierpspanelen Utvärdering 2-3-12 Utvärdering Nu går kommunens försöksprojekt med medborgarpanel in i sitt slutskede. I samband med detta kommer ansvariga för panelen att ta fram ett förslag på hur kommunen

Läs mer

3. Ny taxekonstruktion för brukningstaxa - Gävle Vatten AB

3. Ny taxekonstruktion för brukningstaxa - Gävle Vatten AB Ett kommunfullmäktigeprotokoll från ett moderatperspektiv Kommunfullmäktige, Gävle kommun Sammanträdesdatum: 2015-02-23 Plats: Statshuset, Spegelsalen Tid: Kl. 09:00 17.00 1. Anmälningsärenden/Delegationsärenden

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Instuderingsfrågor till Tema demokrati

Instuderingsfrågor till Tema demokrati Instuderingsfrågor till Tema demokrati 1. Vilka skapar den svenska demokratin? (s.1) Medborgarna i Sverige 2. Hur många ledamöter beslutar åt medborgarna i riksdagen? (s.2) 349 ledamöter 3. Varför finns

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson FRAMTIDSPARTIET I FALUN KLIMAT FÖR UTVECKLING Jonas Lennerthson Anna

Läs mer

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb!

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! 1 Jimmy Baker Moderaterna är redo att axla ansvaret för ett Botkyrka som, i år, har styrts av Socialdemokraterna i tjugo år. En hel del fungerar lagom bra

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Framtid Oskarström - Idélista

Framtid Oskarström - Idélista Framtid Oskarström - Idélista Målbild Oskarström- Bästa livsplatsen Oskarström är en ort för alla från barn och unga till äldre. Här finns ett attraktivt boende, närhet till Halmstad och en skola där alla

Läs mer

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning DINA PENGAR 2013 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet Så kan vi lägga 2013 bakom oss och återigen glädjas åt ett positivt resultat. Positiva resultat stärker

Läs mer