1 Jemenitisk Rial=100 Fils Växelkurs: 1SEK 34 Jemenitiska rialer (januari 2013)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Jemenitisk Rial=100 Fils Växelkurs: 1SEK 34 Jemenitiska rialer (januari 2013)"

Transkript

1 Promemoria Riyadh Landfakta Jemen Officiellt namn: Jemen (Al Jumhuriyah al Yamaniyah) Yta: km² Huvudstad: Sana a Folkmängd: 24,7 miljoner (2012) 0-14 år: 43 % Befolkningstillväxt: 2,6 % Religion: Islam (70 % sunni och 30 % shia). Små kristna, judiska- och hinduiska grupper finns. Språk: Arabiska Valuta: 1 Jemenitisk Rial=100 Fils Växelkurs: 1SEK 34 Jemenitiska rialer (januari 2013) Statsskick: Republik Statschef: President Abed Rabbo Mansour Hadi Regeringschef: Premiärminister Mohammed Salem Basindwa Utrikesminister: Abu-Bakr Abdullah Al-Qirbi BNP: 36,37 miljarder USD (2012) BNP tillväxt (real): - 1,9 % (2012) BNP per capita: 2,200 USD (2012) Inflation: 11,4 % (2012) Arbetslöshet: Okänt Nationell budget: 12 miljarder USD (2012) Oljereserver: 3 miljarder fat (2012) Naturgasreserver: 478,5 miljarder kubikmeter (2012) Oljeproduktion: 162,100 fat/dag (2011) Export: 7,96 miljarder USD (2012) Sverige SEK 0 miljoner (2011) Import: 8,89 miljarder USD (2012) Sverige SEK 79 miljoner (2011) Exportvaror: Råolja, kaffe, saltad och torkad fisk/skaldjur, flytande naturgas, khat Importvaror: Mat, kemikalier och verkstadsindustri Största exportpartners: Kina 29.5 %, Thailand 13.4 %, Sydkorea 10,6 % (2011)

2 2(10) Största importpartners: Förenade Arabemiraten 18.8 %, Kina 11.8%, Saudiarabien 8,9 %, (2011) Kort historik Jemen har en lång och turbulent historia. Länge har landet gått under benämningen Arabia Felix, det lyckliga Arabien, detta trots att historiens härjningar satt sina spår i detta strategiskt belägna land mellan Afrika och Asien. Landet var länge uppdelat i Nord- respektive Sydjemen. Norra Jemen har sedan 1500-talet periodvis tillhört det Ottomanska riket. När de ottomanska styrkorna slutligen drog sig undan 1918 tog religiösa ledare makten i området genomfördes en statskupp av arabiska nationalister stödda av Egyptens president Gamal Abdul Nasser och Yemen Arab Republic (YAR) bildades. Saudiarabien och Jordanien gav sitt stöd till den avsatte imamen Badr som endast hunnit sitta på sin post som kung och imam i en vecka. Statskuppen ledde till inbördeskrig var de kontrarevolutionära truppernas övertag stort och ett fredsavtal kunde förhandlas fram i vilket Saudiarabien erkände YAR. Södra Jemen utgjorde mellan 1839 och 1965 en del av det brittiska imperiet och styrdes från Aden på sydkusten. I mitten av 60-talet inleddes en väpnad motståndskamp mot britterna av nationalistiska grupper och britterna lämnade landet. I slutet av 1967 utropades People s Republic of South Yemen (PRSY). Två år senare lyckades en radikal marxistisk gren av nationaliströrelsen ta makten och landet bytte namn till People's Democratic Republic of Yemen (PDRY). Samhället och ekonomin dirigerades om i en socialistisk bana, och en enpartistat växte fram. Under 70-talet var relationerna mellan Nord- och Sydjemen ansträngda understödde PDRY i söder ett uppror mot YAR i norr blossade inre stridigheter upp i PDRY mellan två rivaliserande presidentaspiranter. I slutet av 80-talet förbättrades förbindelsen mellan Nord och Syd markant och den 22 maj 1990 gick YAR och PDRY samman och den enade staten Republic of Yemen (ROY) bildades. De forna motsättningarna gjorde sig dock snart påminda och 1994 bröt regelrätt inbördeskrig ut mellan ledare från de forna grannrepublikerna. Ett nytt Sydjemen utropades, men erkändes ej av det internationella

3 3(10) samfundet. Ett par månader senare föll utbrytarrepublikens huvudfäste, Aden. Missnöjet fortsatte emellertid gro i den södra regionen av landet och man anklagade den norra delen av landet för att exploatera Sydjemens naturresurser utan att fördela rikedomarna bland de som bodde där. Många militärer från den södra armén tvingades till pension med undermåliga pensioner. Dessutom anklagade man ledningen från den norra delen för korruption och valfusk. Missnöjet fortsatte växa och 2007 skapades en bred koalition vid namn Södra rörelsen (al- Hiraq) som strävar efter ett självständigt Sydjemen. Inrikespolitik Jemen i dag präglas av tre interna konflikter. En i norr, sedan 2004 men med militär upptrappning 2009, där shiitiska Houthirebeller strider mot jemenitiska regeringsstyrkor. I augusti 2009 inledde den jemenitiska regeringen en militär kampanj, med stöd från Saudiarabien, som kommit att bli en av de blodigaste i landets historia. Striderna har skapat en intern flyktingvåg. Siffror pekar på uppåt 350,000 internflyktingar i de norra delarna av landet. I dag är läget i det våldsdrabbade norra området fortfarande skört. I det mer naturresursrika södra Jemen pågår en andra konflikt. Protester har blossat upp på nytt i de södra delarna med anledning av icke infriade reformer och önskan om självständighet, ett krav som drivs av Södra rörelsen som vill att f.d. Sydjemen ska bli självständigt utifrån 1994 års gränser. Den tredje konflikten rör den senaste tidens upptrappade stridigheter mot Al Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP), som grenen kallar sig sedan sammanslagning av dess jemenitiska och saudiska grenar i januari 2009, i framförallt södra och centrala Jemen. Under sommaren 2012 intog AQAP provinsen Abyan i södra Jemen, men regeringen lyckades återta området efter en intensiv militärkampanj. Omkring 27,000 personer uppskattas fortfarande vara på flykt i landets södra delar. USA har också de senaste åren intensifierat sina drönarattacker mot AQAPmål i landet. Ali Abdallah Saleh, president fram till år2012, kom till makten i dåvarande Nordjemen (YAR) redan Salehs maktbas var den paraplyliknande grupperingen General People s Congress (GPC), vilken efter återföreningen 1990 och demokratiseringen av Jemen länge

4 4(10) utgjorde landets dominerande politiska parti och spände över ett brett fält av det jemenitiska samhället med stamhövdingar, militärer, civila organisationer, oberoende, modernister, nationalister, islamister och även vänsterpolitiker som medlemmar och väljare. GPC fortsätter att vara mycket inflytelserikt (nuvarande president Hadi är från GPC), men utmanas idag av andra partier, ffa Islah (Jemens största islamistiska parti). Den arabiska våren 2011 nådde gatorna i Sana a och blev de starkaste protesterna på den arabiska halvön. Den jemenitiska revolutionen leddes av den politiska oppositionen mot Saleh, det vill säga de etablerade oppositionspartierna och dels av omfattande ungdomsprotester, i synnerhet vid universiteten. I maj 2011 utbröt häftiga strider mellan regeringstrupper och oppositionella i huvudstaden Sana a. I november 2011 lyckades GCC (Gulf Co-operation Council) i samarbete med Saleh och med stöd av USA förhandla fram en lösning där dåvarande president Saleh själv avgick från presidentposten med åtalsimmunitet och där nyval utlovades inom kort. Vicepresidenten Hadi var den enda kandidaten i det val som hölls den 22 februari Valdeltagandet blev cirka 65 procent, något som kan ses som relativt högt med tanke på de tumult landet befunnits sig i samt att det bara fanns en kandidat. Hadi ses som en konsensuskandidat där han bildar regering med en del av den gamla oppositionen. I denna konsensusregering finns emellertid varken ungdomsrörelsen från revolutionen eller de rebellgrupper i norr och söder som slagits mot centralmakten under lång tid. Saleh fortsätter leda GPC som ingår i koalitionsregeringen och har fortsatt en stark ställning. En nationell dialog inleddes den 18 mars med deltagare från hela Jemens politiska sfär, inklusive ungdomar, civilsamhället och kvinnorepresentanter. Man ska under ca 6 månader försöka nå enighet kring frågor om behovet av en ny konstitution, typ av politiskt system etc. för att föra landet mot mindre våld och ökat välstånd. I det förberedande arbetet var dock landet splittrat och delar ur den Södra rörelsen har valt att inte delta. Splittringen inom landet omfattar även landets försvarsmakt där man under våren 2013 börjat implementera en omstrukturering.

5 5(10) I den folkvalda lagstiftande församlingen Majlis an-nuwab (representanthuset) dominerar GPC med 228 mandat av totalt 301. Det senaste parlamentsvalet ägde rum i april 2003 för en period av åtta år. Det planerade parlamentsvalet den 27 april 2011 blev uppskjutet för att hållas någon gång under 2014, troligtvis i samband med presidentval. Det största oppositionspartiet är Yemeni Congregation for Reform (Islah) med 46 mandat. Partiets medlemmar och anhängare utgörs framför allt av stammar i norr och islamister. Partiet bildades av forna GPC-medlemmar och samregerade till en början ( ) med GPC. The Yemeni Socialist Party (YSP), med rötter i det socialistiska Sydjemen, har också varit ett tongivande parti, men har förlorat i betydelse, bland annat på grund av att man bojkottade parlamentsvalet I det nuvarande representanthuset har partiet 8 mandat. Tillsammans med några andra mindre partier samarbetar Islah och YSP i en oppositionsallians mot GPC. GPC innehar idag 238 av 301 mandat i representanthuset. I Jemen finns även en rådgivande församling Majlis ash-shura med 111 medlemmar. Samtliga dessa utses av presidenten. Genom en folkomröstning i februari 2001 utökades antalet medlemmar från 59 till 111. Majlis ash-shura fick då dessutom rätt att rösta om vissa lagstiftande frågor, vilket ökade regeringspartiets och presidentens inflytande ytterligare. Stridigheterna, svag ekonomisk tillväxt, instabil valutakurs, ett växande handelsunderskott, brist på bränsle, vatten liksom andra förnödenheter, har resulterat i en drastiskt försämrad humanitär situation under de senaste åren. Den rådande situationen på Afrikas horn har medfört att stora flyktingströmmar söker sin tillflykt i Jemen. Under 2012 rapporteras det om att drygt flyktingar ska ha tagit sig in i landet via båt över Adenviken. Totalt fanns det i januari 2013 knappt 1,1 miljoner flyktingar i Jemen, varav nästan är inhemska. Den humanitära situationen för befolkningen i Jemen är ytterst ansträngd. Upp emot 1 miljon barn under fem år lider av akut näringsbrist och nästan halva befolkningen har inte tillgång till vare sig

6 6(10) tillräckligt med mat eller rent vatten. 13 miljoner beräknas ha behov av humanitär hjälp enligt the 2013 Yemen Humanitarian Response Plan (YHRP). Bristen på kvalificerad läkarvård är enorm i stora delar av landet och risken för epidemier är överhängande. En konsekvens av att landets många och långa konflikter är att barnsoldater är ett fenomen som återfinns i alla läger. Rapporter om fängslade politiska fångar förekommer. Utrikes- och säkerhetspolitik Den viktigaste utrikespolitiska frågan för Jemen är relationen till den stora grannen i norr, Saudiarabien. Förhållandet har ofta varit ansträngt, men förbättrades avsevärt av att länderna i maj 2000 lyckades komma överens om hur man skulle lösa en sedan länge pågående gränstvist. I samband med den accelererande konflikten i norra Jemen under 2009, initierade Saudiarabien ett projekt med ett elektroniskt stängsel och en buffertzon längs gränsen. Totalt saudier uppges ha evakuerats för att skapas denna skyddszon. Gränsen är trots detta fortfarande en källa till oro för båda länderna. Terroristgrupper som rör sig i gränsområdet samt smuggling av vapen och narkotika skapar fortsatta gränsrelaterade konflikter. Saudiarabien och de andra medlemmarna i GCC, med undantag av Oman, har under den senaste tiden spelat en avgörande roll under maktskiftet i landet. Jemen eftersträvar medlemskap i GCC och ligger i förhandlingar men möter motstånd från de sex medlemsländerna. Ett fullt medlemskap ligger fortfarande långt framåt i tiden. GCC-länderna, har under det senaste året i ljuset av den eskalerande våldsutvecklingen i landet anammat ett samlat angreppssätt och är idag också representerade med GCC-representant i Sana a. Gränstvister har även funnits med Oman och Eritrea. Fisket runt Hanish-öarna i Röda Havet, som i en dom från ICJ (International Court of Justice) tilldelats Jemen, förorsakar tidvis problem. En starkt bidragande orsak till att Jemen länge haft mycket ansträngda förbindelser till grannländerna i regionen, samt till Västvärlden, är att landet valde att ta ställning för Irak i samband med Gulfkriget Förutom frysta humanitära bidrag från större delen av omvärlden straffades Jemen även genom att Saudiarabien och flera andra Gulfländer utvisade sammanlagt omkring en miljon jemenitiska

7 7(10) arbetare, något som innebar en kraftig påfrestning på Jemens redan mycket sköra ekonomi. Efter terrorhändelserna den 11 september 2001 kom strålkastarljuset att riktas även mot Jemen, ett land med tillräckligt bräcklig myndighetskontroll för att kunna utvecklas till en skyddad zon för internationell terrorism. Säkerhetsläget har försämrats markant på senare år. Attentat, som tidigare varit begränsade till vissa områden belägna på behörigt avstånd från huvudorterna Sana a och Aden, drabbar nu även dessa städer. I kampen mot terrorism, har landet skapat starkare bilaterala relationer med USA. USA har därigenom trappat upp kampen mot terrornätverken i landet, framförallt med hjälp av drönarattacker. Jemen är medlem i FN, Arab League och Organisation of Islamic Cooperation. Ekonomi och handel Jemen är det minst utvecklade landet i Mellanöstern. Världsbanken uppger att cirka 45 procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Kontrasten mot de ekonomiskt starka grannländerna på Arabiska halvön är slående och skapar hinder för integration. BNP per capita uppgick 2012 till cirka 2,200 USD i Jemen i jämförelse med Saudiarabiens 25,700 USD per capita. Världsbanken uppskattar att Jemens befolkning kommer att fördubblas under de kommande tjugo åren vilket utgör ett stort hinder för att höja BNP per capita i landet. Analfabetismen är utbredd, särskilt bland kvinnor vilket hindrar en bred utveckling för en redan väldigt utsatt grupp. Arbetslösheten bland den arbetsföra delen av befolkningen är cirka 15 procent där majoriteten är under 24 år. Huvudparten av de arbetande jemeniterna sysselsätter sig inom jordbruk eller med boskapsskötsel. Övriga sektorer sysselsätter knappt en fjärdedel av arbetsstyrkan talets goda ekonomiska utveckling, efter slutet på inbördeskriget, har avtagit talet innebar ett sänkt tempo för de ekonomiska reformerna. President Saleh återupplivade reformprogrammet efter en dålig utveckling under andra hälften av 2000-talet. Den internationella

8 8(10) finanskrisen har också drabbat Jemen. Såväl den årliga BNP-ökningen som inflationen har avtagit. Det finns också tecken på att den informella ekonomin inte minst vad gäller det narkotiska preparatet khat utgör en stor del av sammantagna ekonomin. Råolja utgör en viktig, men uttömlig, exportprodukt och högre världsmarknadspriser har gynnat Jemen de senaste åren. I dag står industrin för cirka 25 procent av BNP och 70 procent av statens budget. Oljeproduktionen uppgår till omkring fat per dag. Jemens kända oljereserver uppgår till knappt 3 miljarder fat, vilket är avsevärt mindre än de stora oljestaterna i regionen. Jemen är liksom Oman inte medlem i OPEC. Oljeutvinning minskar för närvarande och Jemens oljereserver beräknas ta slut under 2010-talet och på grund av denna anledning har naturgasutvinning i dag prioritet. I oktober 2009 började byggnationen av den första anläggningen (Total) för utvinning av denna resurs. Eskalerande våldsanvändningen och den försämrade flyktingsituation under 2011 har ytterligare försämrat Jemens ekonomiska utveckling. Strider och direkta attentat mot oljeledningar har på senare tid hindrat utvinningen ytterligare, vilket påverkat ekonomin dramatiskt. Assistans i form av olja/bränsle och finansiellt bistånd, från internationella grannar, är i dag nödvändigt för att hålla igång landets ekonomi. I augusti 2010 godkände IMF ett lån för de tre kommande åren värt 370 miljoner USD för att förbättra en svag ekonomisk utveckling. Viktiga inslag i Jemens ekonomi är internationellt bistånd och transfereringar från jemeniter som arbetar i utlandet. Man anser sig i förhållande till sin fattigdom inte erhålla tillräckligt bistånd, samtidigt som stora internationella biståndsgivare som IMF och Världsbanken kräver motprestationer i form av ytterligare reformer. Säkerhetsläget i de mest hjälpbehövande delarna av landet är därtill sådan att projektimplementering och uppföljning inte sällan omöjliggörs. Trots detta har många givare förbundit sig till stora stöd i o m landets nuvarande politiska reformer och den s.k. politiska dialogen. Genom ett s.k. Mutual Accountability Framework (MAF) har givare och Jemens regering förbundit sig till vissa ömsesidiga principer för att öka förtroendet för Jemens ansträngningar och för att givarnas agerande ska bli mer förutsägbart.

9 9(10) Vattenbristen har under senare år blivit en av de största akilleshälarna för landet. Vissa experter gör gällande att akut vattenbrist kommer drabba huvudstaden Sana a redan Förslag om än kanske inte realistiska att flytta huvudstaden till vattenrikare trakter finns. Samtidigt som man är helt beroende av grundvattnet för att möta befolkningstillväxten på ca 3 procent per år, används uppskattningsvis 50 procent av Jemens vattentillgångar till produktionen av khat. Viktiga biståndsgivare är olika arabfonder, Islamiska utvecklingsbanken, UNFPA, UNICEF, EU och länder som USA, Nederländerna, Tyskland, Japan och Storbritannien. Sveriges förbindelser med Jemen Sverige har ett honorärt generalkonsulat i Sana a och upprätthåller diplomatiska förbindelser med Jemen genom sin ambassadör i Saudiarabien, Dag Juhlin-Dannfelt. Ambassadören är sidoackrediterad i Sana a. Jemens ambassadör i Haag, Dr. Nageeb Ahmed Obeid, är sidoackrediterad i Stockholm. Antalet svenskar som är bosatta i Jemen uppgår till ett dussintal. Ett stort antal flyktingar från Afrikas Horn, söker sig till Jemen och många med släktband i Sverige söker sig därefter till Sverige. Honorärkonsulatets verksamhet har präglats i hög utsträckning av migrationsärenden. Det officiella besöksutbytet med Jemen har på senare år varit ytterst begränsat. Sverige bidrar med humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd till Jemen genom FN:s organisationer, IBRD/IMF och EU. Under våren 2013 gav Sverige stöd till den s.k. nationella dialogen om 29 MSEK. Under 2012 bidrog Sverige med 22 MSEK till MR-arbete under transitionsperioden och bidrog till genomförandet av kommande val 2014 med 27 MSEK. Dessutom har landet möjlighet att skicka deltagare till Sidas internationella kurser. Några få svenska företag har representation på plats i Jemen, bland annat Volvo och Tetra Pak. Representationen sker dock oftast genom agenter.

10 10(10) Den svenska exporten till Jemen uppgick till 251 miljoner svenska kronor år Importen från Jemen har varit mycket liten och uppgick 2012 till 51 miljoner. JUHLIN-DANNFELT

Promemoria Sid. 1(12) 2015-06-22. Guatemala City. Landöversikt Nicaragua juni 2015. Basfakta

Promemoria Sid. 1(12) 2015-06-22. Guatemala City. Landöversikt Nicaragua juni 2015. Basfakta Promemoria Sid. 1(12) 2015-06-22 Guatemala City Landöversikt Nicaragua juni 2015 Basfakta Folkmängd: 6,2 miljoner (2014) Huvudstad: Managua (befolkning: cirka 1,3 miljoner) Yta: 130 370 km 2 [Sverige:

Läs mer

2010-05-10 1. BASFAKTA

2010-05-10 1. BASFAKTA Promemoria Landfakta - Sudan 1. BASFAKTA Land: Republiken Sudan/Al-Jumhuriya al-sudan Huvudstad: (ca 9 250 000 invånare) Landets yta: 2 505 813 km Befolkning: 39 154 000 (census 2009) / (40 400 000, UNDP

Läs mer

Den långa vägen till fred. om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan. Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan 1

Den långa vägen till fred. om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan. Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan 1 Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan Den långa vägen till fred om kyrkornas fredsbyggande roll i Sudan 1 Förord Den 9 januari år 2005 undertecknades ett efterlängtat fredsavtal

Läs mer

Al-Qaida au Maghreb islamique en aktörsanalys

Al-Qaida au Maghreb islamique en aktörsanalys Projekt/Project Afrika Uppdragsnummer/Project no nnnono A18006 Kund/Customer Försvarsdepartementet Sidnr/Page no 1 (26) Handläggare/Our reference Datum/Date Oskar Jakobsson och Mikael Eriksson 2012-09-24

Läs mer

Mellanöstern. Demokrati och mänskliga rättigheter i Mellanöstern

Mellanöstern. Demokrati och mänskliga rättigheter i Mellanöstern Mellanöstern Mellanöstern är en mångfacetterad region med historia och kulturarv som går mycket långt tillbaka. I denna kommittémotion väljer vi att koncentrera oss på några få områden, såväl geografiskt

Läs mer

0ERHEREP]W %JKLERMWXER (IGIQFIV 78=6)07)2*Ó6-28)62%8-32)008 98:)'/0-2+77%1%6&)8) %WMIREZHIPRMRKIR Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Politisk och ekonomisk utveckling under 1900-talet... 4

Läs mer

Promemoria Sid. 1(12) 2015-05-27. Guatemala City. Landöversikt El Salvador maj 2015. Basfakta

Promemoria Sid. 1(12) 2015-05-27. Guatemala City. Landöversikt El Salvador maj 2015. Basfakta l Promemoria Sid. 1(12) 2015-05-27 Guatemala City Landöversikt El Salvador maj 2015 Basfakta Folkmängd: 6,4 miljoner (uppskattning 2014) Huvudstad: San Salvador (befolkning: drygt 2 miljoner) Yta: 20 400

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr ABUJ/20110429-1 2011-04-29. Abuja. Lundgren/Holmström. UD-AF Dnr 37. Benin- basfakta 2011

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr ABUJ/20110429-1 2011-04-29. Abuja. Lundgren/Holmström. UD-AF Dnr 37. Benin- basfakta 2011 Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr ABUJ/20110429-1 2011-04-29 Abuja Lundgren/Holmström UD-AF Dnr 37 Benin- basfakta 2011 Yta: 112,622 kvadratkilometer (ungefär lika stort som Lappland) Befolkning: Cirka

Läs mer

BANGKOK Juli 2013. LANDFAKTA - Filippinerna. 1. Basfakta Officiellt namn: Republic of the Philippines

BANGKOK Juli 2013. LANDFAKTA - Filippinerna. 1. Basfakta Officiellt namn: Republic of the Philippines Sveriges Ambassad PROMEMORIA BANGKOK Juli 2013 LANDFAKTA - Filippinerna 1. Basfakta Officiellt namn: Republic of the Philippines Huvudstad: Manila Folkmängd: 96 miljoner milj (2013; ADB) Yta: Ca 300.000

Läs mer

Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31)

Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31) Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31) 2 (31) Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza Innehållsförteckning 1 Konflikten och fattigdomssituationen...2

Läs mer

Landstrategi Angola. januari 2003 december 2005

Landstrategi Angola. januari 2003 december 2005 Landstrategi Angola januari 2003 december 2005 UD LANDSTRATEGI ANGOLA 2003 2005 1 1. SLUTSATSER FRÅN LANDANALYSEN 4 1.1 Den politiska utvecklingen och försoningsprocessen 4 I.2 Den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

0ERHEREP]W9KERHE 3OXSFIV. Avdelningen för Afrika STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

0ERHEREP]W9KERHE 3OXSFIV. Avdelningen för Afrika STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE 0ERHEREP]W9KERHE 3OXSFIV STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Avdelningen för Afrika Innehåll 1. Ugandas politiska utveckling... 1 1.1 Från brittiskt protektorat till Museveni... 1 1.2 Allmänna

Läs mer

10.1. Strategin för okonventionell krigföring, en manual för kriget mot Syrien... 60 10.2. Erfarenheter från Syrien... 62 11.1 Svenskar strider med

10.1. Strategin för okonventionell krigföring, en manual för kriget mot Syrien... 60 10.2. Erfarenheter från Syrien... 62 11.1 Svenskar strider med Innehåll 1.1. År 635 till 1516. Från kalifstyre till ottomanvälde... 5 1.2. 1914-1920. Frankrikes och Storbritanniens svek och Syriens grundande... 5 1.3. 1920-1946 Franskt kolonialstyre, härska genom

Läs mer

Afrika i en ny ekonomisk världsordning

Afrika i en ny ekonomisk världsordning Afrika i en ny ekonomisk världsordning Av Pär Granstedt och Joe Frans Supplement till Den trebenta pallen Humanus, 2011 Beställs via www.sv.se 2 Den nya världsekonomin Under 1800- och 1900-talet dominerades

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

runtom i världen. För dig med läs- och skrivsvårigheter ber vi dig kontakta din lärare för lämpligt material.

runtom i världen. För dig med läs- och skrivsvårigheter ber vi dig kontakta din lärare för lämpligt material. För dig som läsare Läromedlet Att leva i diktaturen Zimbabwe beskriver vilka förhållanden som råder i en diktatur. Hur lever och påverkas människorna i Zimbabwe? Vilka strategier har en diktator? Vilka

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR12 INTERNATIONELLA FRÅGOR

VALFAKTAHÄFTE NR12 INTERNATIONELLA FRÅGOR VALFAKTAHÄFTE NR12 INTERNATIONELLA FRÅGOR INLEDNING Vi lever i en tid av växande motsättningar och klyftor. Kapitalismens effekter syns tydligt i vår vardag, både här i Sverige och i resten av världen.

Läs mer

Förbannelsen över Kongos naturtillgångar

Förbannelsen över Kongos naturtillgångar Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STVA21 VT09 Handledare: Anders Sannerstedt Förbannelsen över Kongos naturtillgångar En undersökning om sambandet mellan demokrati och naturtillgångar

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

Strategi för svenskt stöd till Stora sjöregionen

Strategi för svenskt stöd till Stora sjöregionen Strategi för svenskt stöd till Stora sjöregionen Inklusive landstrategier för Rwanda, Demokratiska Republiken Kongo och Burundi November 2004 December 2008 UD Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete

Läs mer

São Paulo (10,9 milj. invånare 2007, med förstäder ca 20 milj.), Rio de Janeiro (6,1; Rio med omnejd ca 11 milj.), Salvador 2,9, Brasilia DF 2,5

São Paulo (10,9 milj. invånare 2007, med förstäder ca 20 milj.), Rio de Janeiro (6,1; Rio med omnejd ca 11 milj.), Salvador 2,9, Brasilia DF 2,5 1 1. Basfakta Officiellt namn: Huvudstad: Folkmängd: Storstäder: Språk: Yta: Statsskick: República Federativa do Brasil / Federala republiken Brasilien Brasilia (2,5 miljoner invånare 2007, IBGE) 191,5

Läs mer

SOMALIA: ÖPPET FÖR FÖRHANDLINGAR

SOMALIA: ÖPPET FÖR FÖRHANDLINGAR SOMALIA: ÖPPET FÖR FÖRHANDLINGAR Den här texten är resultatet av en rad samtal mellan Michaël Neuman, ansvarig för studier utgivna av förlaget CRASH-MSF, och Benoît Leduc, landansvarig och senare verksamhetschef

Läs mer

Vänstervågen i Sydamerika. Författare: Daniel Westman Fredrik Sandström Rasmus Löf. Umeå Universitet Ht 07

Vänstervågen i Sydamerika. Författare: Daniel Westman Fredrik Sandström Rasmus Löf. Umeå Universitet Ht 07 Vänstervågen i Sydamerika Författare: Daniel Westman Fredrik Sandström Rasmus Löf Umeå Universitet Ht 07 INLEDNING Vad händer i Sydamerika idag, och varför är det relevant för oss? Det är någonting på

Läs mer

30 kr. IrakSolidaritet Sthlm BRÄNNPUNKT II. Brännpunkt Irak

30 kr. IrakSolidaritet Sthlm BRÄNNPUNKT II. Brännpunkt Irak BRÄNNPUNKT II IrakSolidaritet Sthlm 30 kr Omslaget är gjort av konstnären Torsten Jurell, www.jurell.se USA UT UR IRAK! Världens folk har aldrig talat så klart och tydligt mot ett planerat angreppskrig

Läs mer

fred och frihet En global rörelse för fred ATT BRYTA VÅLDETS CYKLER KONFLIKT & FRED ÖVER GRÄNSER INTERVJU: SEPIDEH SHAHROKHI

fred och frihet En global rörelse för fred ATT BRYTA VÅLDETS CYKLER KONFLIKT & FRED ÖVER GRÄNSER INTERVJU: SEPIDEH SHAHROKHI fred och frihet Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Nummer 4, 2014 Nummer 1, 2014 ATT BRYTA VÅLDETS CYKLER KONFLIKT & FRED ÖVER GRÄNSER INTERVJU: SEPIDEH SHAHROKHI En global rörelse för

Läs mer

Lätta vapen Svåra problem Malin Berggren

Lätta vapen Svåra problem Malin Berggren Lätta vapen Svåra problem Malin Berggren gren 1 2 Lätta vapen Svåra problem Malin Berggren PAX Förlag Sverige, Stockholm, november 2002 ISBN: 91-85678-98-8 Distribution: Kristna Fredsrörelsen Starrbäcksgatan

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

Diaspora och remitteringar En studie av Somalia

Diaspora och remitteringar En studie av Somalia UMEÅ UNIVERSITET Kulturgeografiska institutionen Kulturgeografi C, uppsats 10 p Vårterminen 2007 Handledare: Aina Tollefsen Diaspora och remitteringar En studie av Somalia Gustav Nygård ABSTRACT The aim

Läs mer

Förord Förbundskongressen i Uppsala 2011 samt förbundsårsmötet i Stockholms 2012 gav förbundsstyrelsen det uppdrag som framgår av det följande:

Förord Förbundskongressen i Uppsala 2011 samt förbundsårsmötet i Stockholms 2012 gav förbundsstyrelsen det uppdrag som framgår av det följande: Förord Förbundskongressen i Uppsala 2011 samt förbundsårsmötet i Stockholms 2012 gav förbundsstyrelsen det uppdrag som framgår av det följande: Händelserna i Nordafrika och Mellanöstern (MENA) som inleddes

Läs mer