1 Jemenitisk Rial=100 Fils Växelkurs: 1SEK 34 Jemenitiska rialer (januari 2013)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Jemenitisk Rial=100 Fils Växelkurs: 1SEK 34 Jemenitiska rialer (januari 2013)"

Transkript

1 Promemoria Riyadh Landfakta Jemen Officiellt namn: Jemen (Al Jumhuriyah al Yamaniyah) Yta: km² Huvudstad: Sana a Folkmängd: 24,7 miljoner (2012) 0-14 år: 43 % Befolkningstillväxt: 2,6 % Religion: Islam (70 % sunni och 30 % shia). Små kristna, judiska- och hinduiska grupper finns. Språk: Arabiska Valuta: 1 Jemenitisk Rial=100 Fils Växelkurs: 1SEK 34 Jemenitiska rialer (januari 2013) Statsskick: Republik Statschef: President Abed Rabbo Mansour Hadi Regeringschef: Premiärminister Mohammed Salem Basindwa Utrikesminister: Abu-Bakr Abdullah Al-Qirbi BNP: 36,37 miljarder USD (2012) BNP tillväxt (real): - 1,9 % (2012) BNP per capita: 2,200 USD (2012) Inflation: 11,4 % (2012) Arbetslöshet: Okänt Nationell budget: 12 miljarder USD (2012) Oljereserver: 3 miljarder fat (2012) Naturgasreserver: 478,5 miljarder kubikmeter (2012) Oljeproduktion: 162,100 fat/dag (2011) Export: 7,96 miljarder USD (2012) Sverige SEK 0 miljoner (2011) Import: 8,89 miljarder USD (2012) Sverige SEK 79 miljoner (2011) Exportvaror: Råolja, kaffe, saltad och torkad fisk/skaldjur, flytande naturgas, khat Importvaror: Mat, kemikalier och verkstadsindustri Största exportpartners: Kina 29.5 %, Thailand 13.4 %, Sydkorea 10,6 % (2011)

2 2(10) Största importpartners: Förenade Arabemiraten 18.8 %, Kina 11.8%, Saudiarabien 8,9 %, (2011) Kort historik Jemen har en lång och turbulent historia. Länge har landet gått under benämningen Arabia Felix, det lyckliga Arabien, detta trots att historiens härjningar satt sina spår i detta strategiskt belägna land mellan Afrika och Asien. Landet var länge uppdelat i Nord- respektive Sydjemen. Norra Jemen har sedan 1500-talet periodvis tillhört det Ottomanska riket. När de ottomanska styrkorna slutligen drog sig undan 1918 tog religiösa ledare makten i området genomfördes en statskupp av arabiska nationalister stödda av Egyptens president Gamal Abdul Nasser och Yemen Arab Republic (YAR) bildades. Saudiarabien och Jordanien gav sitt stöd till den avsatte imamen Badr som endast hunnit sitta på sin post som kung och imam i en vecka. Statskuppen ledde till inbördeskrig var de kontrarevolutionära truppernas övertag stort och ett fredsavtal kunde förhandlas fram i vilket Saudiarabien erkände YAR. Södra Jemen utgjorde mellan 1839 och 1965 en del av det brittiska imperiet och styrdes från Aden på sydkusten. I mitten av 60-talet inleddes en väpnad motståndskamp mot britterna av nationalistiska grupper och britterna lämnade landet. I slutet av 1967 utropades People s Republic of South Yemen (PRSY). Två år senare lyckades en radikal marxistisk gren av nationaliströrelsen ta makten och landet bytte namn till People's Democratic Republic of Yemen (PDRY). Samhället och ekonomin dirigerades om i en socialistisk bana, och en enpartistat växte fram. Under 70-talet var relationerna mellan Nord- och Sydjemen ansträngda understödde PDRY i söder ett uppror mot YAR i norr blossade inre stridigheter upp i PDRY mellan två rivaliserande presidentaspiranter. I slutet av 80-talet förbättrades förbindelsen mellan Nord och Syd markant och den 22 maj 1990 gick YAR och PDRY samman och den enade staten Republic of Yemen (ROY) bildades. De forna motsättningarna gjorde sig dock snart påminda och 1994 bröt regelrätt inbördeskrig ut mellan ledare från de forna grannrepublikerna. Ett nytt Sydjemen utropades, men erkändes ej av det internationella

3 3(10) samfundet. Ett par månader senare föll utbrytarrepublikens huvudfäste, Aden. Missnöjet fortsatte emellertid gro i den södra regionen av landet och man anklagade den norra delen av landet för att exploatera Sydjemens naturresurser utan att fördela rikedomarna bland de som bodde där. Många militärer från den södra armén tvingades till pension med undermåliga pensioner. Dessutom anklagade man ledningen från den norra delen för korruption och valfusk. Missnöjet fortsatte växa och 2007 skapades en bred koalition vid namn Södra rörelsen (al- Hiraq) som strävar efter ett självständigt Sydjemen. Inrikespolitik Jemen i dag präglas av tre interna konflikter. En i norr, sedan 2004 men med militär upptrappning 2009, där shiitiska Houthirebeller strider mot jemenitiska regeringsstyrkor. I augusti 2009 inledde den jemenitiska regeringen en militär kampanj, med stöd från Saudiarabien, som kommit att bli en av de blodigaste i landets historia. Striderna har skapat en intern flyktingvåg. Siffror pekar på uppåt 350,000 internflyktingar i de norra delarna av landet. I dag är läget i det våldsdrabbade norra området fortfarande skört. I det mer naturresursrika södra Jemen pågår en andra konflikt. Protester har blossat upp på nytt i de södra delarna med anledning av icke infriade reformer och önskan om självständighet, ett krav som drivs av Södra rörelsen som vill att f.d. Sydjemen ska bli självständigt utifrån 1994 års gränser. Den tredje konflikten rör den senaste tidens upptrappade stridigheter mot Al Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP), som grenen kallar sig sedan sammanslagning av dess jemenitiska och saudiska grenar i januari 2009, i framförallt södra och centrala Jemen. Under sommaren 2012 intog AQAP provinsen Abyan i södra Jemen, men regeringen lyckades återta området efter en intensiv militärkampanj. Omkring 27,000 personer uppskattas fortfarande vara på flykt i landets södra delar. USA har också de senaste åren intensifierat sina drönarattacker mot AQAPmål i landet. Ali Abdallah Saleh, president fram till år2012, kom till makten i dåvarande Nordjemen (YAR) redan Salehs maktbas var den paraplyliknande grupperingen General People s Congress (GPC), vilken efter återföreningen 1990 och demokratiseringen av Jemen länge

4 4(10) utgjorde landets dominerande politiska parti och spände över ett brett fält av det jemenitiska samhället med stamhövdingar, militärer, civila organisationer, oberoende, modernister, nationalister, islamister och även vänsterpolitiker som medlemmar och väljare. GPC fortsätter att vara mycket inflytelserikt (nuvarande president Hadi är från GPC), men utmanas idag av andra partier, ffa Islah (Jemens största islamistiska parti). Den arabiska våren 2011 nådde gatorna i Sana a och blev de starkaste protesterna på den arabiska halvön. Den jemenitiska revolutionen leddes av den politiska oppositionen mot Saleh, det vill säga de etablerade oppositionspartierna och dels av omfattande ungdomsprotester, i synnerhet vid universiteten. I maj 2011 utbröt häftiga strider mellan regeringstrupper och oppositionella i huvudstaden Sana a. I november 2011 lyckades GCC (Gulf Co-operation Council) i samarbete med Saleh och med stöd av USA förhandla fram en lösning där dåvarande president Saleh själv avgick från presidentposten med åtalsimmunitet och där nyval utlovades inom kort. Vicepresidenten Hadi var den enda kandidaten i det val som hölls den 22 februari Valdeltagandet blev cirka 65 procent, något som kan ses som relativt högt med tanke på de tumult landet befunnits sig i samt att det bara fanns en kandidat. Hadi ses som en konsensuskandidat där han bildar regering med en del av den gamla oppositionen. I denna konsensusregering finns emellertid varken ungdomsrörelsen från revolutionen eller de rebellgrupper i norr och söder som slagits mot centralmakten under lång tid. Saleh fortsätter leda GPC som ingår i koalitionsregeringen och har fortsatt en stark ställning. En nationell dialog inleddes den 18 mars med deltagare från hela Jemens politiska sfär, inklusive ungdomar, civilsamhället och kvinnorepresentanter. Man ska under ca 6 månader försöka nå enighet kring frågor om behovet av en ny konstitution, typ av politiskt system etc. för att föra landet mot mindre våld och ökat välstånd. I det förberedande arbetet var dock landet splittrat och delar ur den Södra rörelsen har valt att inte delta. Splittringen inom landet omfattar även landets försvarsmakt där man under våren 2013 börjat implementera en omstrukturering.

5 5(10) I den folkvalda lagstiftande församlingen Majlis an-nuwab (representanthuset) dominerar GPC med 228 mandat av totalt 301. Det senaste parlamentsvalet ägde rum i april 2003 för en period av åtta år. Det planerade parlamentsvalet den 27 april 2011 blev uppskjutet för att hållas någon gång under 2014, troligtvis i samband med presidentval. Det största oppositionspartiet är Yemeni Congregation for Reform (Islah) med 46 mandat. Partiets medlemmar och anhängare utgörs framför allt av stammar i norr och islamister. Partiet bildades av forna GPC-medlemmar och samregerade till en början ( ) med GPC. The Yemeni Socialist Party (YSP), med rötter i det socialistiska Sydjemen, har också varit ett tongivande parti, men har förlorat i betydelse, bland annat på grund av att man bojkottade parlamentsvalet I det nuvarande representanthuset har partiet 8 mandat. Tillsammans med några andra mindre partier samarbetar Islah och YSP i en oppositionsallians mot GPC. GPC innehar idag 238 av 301 mandat i representanthuset. I Jemen finns även en rådgivande församling Majlis ash-shura med 111 medlemmar. Samtliga dessa utses av presidenten. Genom en folkomröstning i februari 2001 utökades antalet medlemmar från 59 till 111. Majlis ash-shura fick då dessutom rätt att rösta om vissa lagstiftande frågor, vilket ökade regeringspartiets och presidentens inflytande ytterligare. Stridigheterna, svag ekonomisk tillväxt, instabil valutakurs, ett växande handelsunderskott, brist på bränsle, vatten liksom andra förnödenheter, har resulterat i en drastiskt försämrad humanitär situation under de senaste åren. Den rådande situationen på Afrikas horn har medfört att stora flyktingströmmar söker sin tillflykt i Jemen. Under 2012 rapporteras det om att drygt flyktingar ska ha tagit sig in i landet via båt över Adenviken. Totalt fanns det i januari 2013 knappt 1,1 miljoner flyktingar i Jemen, varav nästan är inhemska. Den humanitära situationen för befolkningen i Jemen är ytterst ansträngd. Upp emot 1 miljon barn under fem år lider av akut näringsbrist och nästan halva befolkningen har inte tillgång till vare sig

6 6(10) tillräckligt med mat eller rent vatten. 13 miljoner beräknas ha behov av humanitär hjälp enligt the 2013 Yemen Humanitarian Response Plan (YHRP). Bristen på kvalificerad läkarvård är enorm i stora delar av landet och risken för epidemier är överhängande. En konsekvens av att landets många och långa konflikter är att barnsoldater är ett fenomen som återfinns i alla läger. Rapporter om fängslade politiska fångar förekommer. Utrikes- och säkerhetspolitik Den viktigaste utrikespolitiska frågan för Jemen är relationen till den stora grannen i norr, Saudiarabien. Förhållandet har ofta varit ansträngt, men förbättrades avsevärt av att länderna i maj 2000 lyckades komma överens om hur man skulle lösa en sedan länge pågående gränstvist. I samband med den accelererande konflikten i norra Jemen under 2009, initierade Saudiarabien ett projekt med ett elektroniskt stängsel och en buffertzon längs gränsen. Totalt saudier uppges ha evakuerats för att skapas denna skyddszon. Gränsen är trots detta fortfarande en källa till oro för båda länderna. Terroristgrupper som rör sig i gränsområdet samt smuggling av vapen och narkotika skapar fortsatta gränsrelaterade konflikter. Saudiarabien och de andra medlemmarna i GCC, med undantag av Oman, har under den senaste tiden spelat en avgörande roll under maktskiftet i landet. Jemen eftersträvar medlemskap i GCC och ligger i förhandlingar men möter motstånd från de sex medlemsländerna. Ett fullt medlemskap ligger fortfarande långt framåt i tiden. GCC-länderna, har under det senaste året i ljuset av den eskalerande våldsutvecklingen i landet anammat ett samlat angreppssätt och är idag också representerade med GCC-representant i Sana a. Gränstvister har även funnits med Oman och Eritrea. Fisket runt Hanish-öarna i Röda Havet, som i en dom från ICJ (International Court of Justice) tilldelats Jemen, förorsakar tidvis problem. En starkt bidragande orsak till att Jemen länge haft mycket ansträngda förbindelser till grannländerna i regionen, samt till Västvärlden, är att landet valde att ta ställning för Irak i samband med Gulfkriget Förutom frysta humanitära bidrag från större delen av omvärlden straffades Jemen även genom att Saudiarabien och flera andra Gulfländer utvisade sammanlagt omkring en miljon jemenitiska

7 7(10) arbetare, något som innebar en kraftig påfrestning på Jemens redan mycket sköra ekonomi. Efter terrorhändelserna den 11 september 2001 kom strålkastarljuset att riktas även mot Jemen, ett land med tillräckligt bräcklig myndighetskontroll för att kunna utvecklas till en skyddad zon för internationell terrorism. Säkerhetsläget har försämrats markant på senare år. Attentat, som tidigare varit begränsade till vissa områden belägna på behörigt avstånd från huvudorterna Sana a och Aden, drabbar nu även dessa städer. I kampen mot terrorism, har landet skapat starkare bilaterala relationer med USA. USA har därigenom trappat upp kampen mot terrornätverken i landet, framförallt med hjälp av drönarattacker. Jemen är medlem i FN, Arab League och Organisation of Islamic Cooperation. Ekonomi och handel Jemen är det minst utvecklade landet i Mellanöstern. Världsbanken uppger att cirka 45 procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Kontrasten mot de ekonomiskt starka grannländerna på Arabiska halvön är slående och skapar hinder för integration. BNP per capita uppgick 2012 till cirka 2,200 USD i Jemen i jämförelse med Saudiarabiens 25,700 USD per capita. Världsbanken uppskattar att Jemens befolkning kommer att fördubblas under de kommande tjugo åren vilket utgör ett stort hinder för att höja BNP per capita i landet. Analfabetismen är utbredd, särskilt bland kvinnor vilket hindrar en bred utveckling för en redan väldigt utsatt grupp. Arbetslösheten bland den arbetsföra delen av befolkningen är cirka 15 procent där majoriteten är under 24 år. Huvudparten av de arbetande jemeniterna sysselsätter sig inom jordbruk eller med boskapsskötsel. Övriga sektorer sysselsätter knappt en fjärdedel av arbetsstyrkan talets goda ekonomiska utveckling, efter slutet på inbördeskriget, har avtagit talet innebar ett sänkt tempo för de ekonomiska reformerna. President Saleh återupplivade reformprogrammet efter en dålig utveckling under andra hälften av 2000-talet. Den internationella

8 8(10) finanskrisen har också drabbat Jemen. Såväl den årliga BNP-ökningen som inflationen har avtagit. Det finns också tecken på att den informella ekonomin inte minst vad gäller det narkotiska preparatet khat utgör en stor del av sammantagna ekonomin. Råolja utgör en viktig, men uttömlig, exportprodukt och högre världsmarknadspriser har gynnat Jemen de senaste åren. I dag står industrin för cirka 25 procent av BNP och 70 procent av statens budget. Oljeproduktionen uppgår till omkring fat per dag. Jemens kända oljereserver uppgår till knappt 3 miljarder fat, vilket är avsevärt mindre än de stora oljestaterna i regionen. Jemen är liksom Oman inte medlem i OPEC. Oljeutvinning minskar för närvarande och Jemens oljereserver beräknas ta slut under 2010-talet och på grund av denna anledning har naturgasutvinning i dag prioritet. I oktober 2009 började byggnationen av den första anläggningen (Total) för utvinning av denna resurs. Eskalerande våldsanvändningen och den försämrade flyktingsituation under 2011 har ytterligare försämrat Jemens ekonomiska utveckling. Strider och direkta attentat mot oljeledningar har på senare tid hindrat utvinningen ytterligare, vilket påverkat ekonomin dramatiskt. Assistans i form av olja/bränsle och finansiellt bistånd, från internationella grannar, är i dag nödvändigt för att hålla igång landets ekonomi. I augusti 2010 godkände IMF ett lån för de tre kommande åren värt 370 miljoner USD för att förbättra en svag ekonomisk utveckling. Viktiga inslag i Jemens ekonomi är internationellt bistånd och transfereringar från jemeniter som arbetar i utlandet. Man anser sig i förhållande till sin fattigdom inte erhålla tillräckligt bistånd, samtidigt som stora internationella biståndsgivare som IMF och Världsbanken kräver motprestationer i form av ytterligare reformer. Säkerhetsläget i de mest hjälpbehövande delarna av landet är därtill sådan att projektimplementering och uppföljning inte sällan omöjliggörs. Trots detta har många givare förbundit sig till stora stöd i o m landets nuvarande politiska reformer och den s.k. politiska dialogen. Genom ett s.k. Mutual Accountability Framework (MAF) har givare och Jemens regering förbundit sig till vissa ömsesidiga principer för att öka förtroendet för Jemens ansträngningar och för att givarnas agerande ska bli mer förutsägbart.

9 9(10) Vattenbristen har under senare år blivit en av de största akilleshälarna för landet. Vissa experter gör gällande att akut vattenbrist kommer drabba huvudstaden Sana a redan Förslag om än kanske inte realistiska att flytta huvudstaden till vattenrikare trakter finns. Samtidigt som man är helt beroende av grundvattnet för att möta befolkningstillväxten på ca 3 procent per år, används uppskattningsvis 50 procent av Jemens vattentillgångar till produktionen av khat. Viktiga biståndsgivare är olika arabfonder, Islamiska utvecklingsbanken, UNFPA, UNICEF, EU och länder som USA, Nederländerna, Tyskland, Japan och Storbritannien. Sveriges förbindelser med Jemen Sverige har ett honorärt generalkonsulat i Sana a och upprätthåller diplomatiska förbindelser med Jemen genom sin ambassadör i Saudiarabien, Dag Juhlin-Dannfelt. Ambassadören är sidoackrediterad i Sana a. Jemens ambassadör i Haag, Dr. Nageeb Ahmed Obeid, är sidoackrediterad i Stockholm. Antalet svenskar som är bosatta i Jemen uppgår till ett dussintal. Ett stort antal flyktingar från Afrikas Horn, söker sig till Jemen och många med släktband i Sverige söker sig därefter till Sverige. Honorärkonsulatets verksamhet har präglats i hög utsträckning av migrationsärenden. Det officiella besöksutbytet med Jemen har på senare år varit ytterst begränsat. Sverige bidrar med humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd till Jemen genom FN:s organisationer, IBRD/IMF och EU. Under våren 2013 gav Sverige stöd till den s.k. nationella dialogen om 29 MSEK. Under 2012 bidrog Sverige med 22 MSEK till MR-arbete under transitionsperioden och bidrog till genomförandet av kommande val 2014 med 27 MSEK. Dessutom har landet möjlighet att skicka deltagare till Sidas internationella kurser. Några få svenska företag har representation på plats i Jemen, bland annat Volvo och Tetra Pak. Representationen sker dock oftast genom agenter.

10 10(10) Den svenska exporten till Jemen uppgick till 251 miljoner svenska kronor år Importen från Jemen har varit mycket liten och uppgick 2012 till 51 miljoner. JUHLIN-DANNFELT

Folkmängd: 26 miljoner (est 2014) Befolkningstillväxt: 2,7 % Islam (cirka 65 % sunni och 35 % shia). Små kristna, judiska och hinduiska grupper finns.

Folkmängd: 26 miljoner (est 2014) Befolkningstillväxt: 2,7 % Islam (cirka 65 % sunni och 35 % shia). Små kristna, judiska och hinduiska grupper finns. Promemoria 2014-07-07 2012-03-04 Landfakta Jemen Officiellt namn: Republiken Jemen Yta: 527 968 km² Huvudstad: Sana a Folkmängd: 26 miljoner (est 2014) Befolkningstillväxt: 2,7 % Religion: Islam (cirka

Läs mer

1 Jemenitisk Rial=100 Fils Växelkurs: 100 SEK 3240 Jemenitiska rialer (2012)

1 Jemenitisk Rial=100 Fils Växelkurs: 100 SEK 3240 Jemenitiska rialer (2012) Promemoria 2012-04-22 Riyadh 2012 03 04 Landfakta Jemen Officiellt namn: Jemen (Al Jumhuriyah al Yamaniyah) Yta: 536 869 km2 Huvudstad: Sana a Folkmängd: 24,7 miljoner (2012) 0-14 år: 43 % Befolkningstillväxt:

Läs mer

2011-06-23. Abu Dhabi. Landrapport Bahrain

2011-06-23. Abu Dhabi. Landrapport Bahrain 2011-06-23 Abu Dhabi Landrapport Bahrain Basfakta Officiellt namn: Kingdom of Bahrain Landareal: 712 km² Huvudstad: Manama Befolkningsmängd: 1,06 milj (2010) varav 0,5 milj bahrainska medborgare (2010)

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Basfakta 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare)

Basfakta 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare) 2013-06-10 Landrapport Qatar Basfakta Yta: 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Huvudstad: Doha Folkmängd: Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare) Befolkningsökning: Knappt

Läs mer

Basfakta 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare)

Basfakta 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare) Landrapport Qatar Basfakta Yta: 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Huvudstad: Doha Folkmängd: Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare) Befolkningsökning: Knappt fem procent

Läs mer

312 000 km2 (77% av Sveriges yta)

312 000 km2 (77% av Sveriges yta) Promemoria 04 Oman - landfakta Officiellt namn: Sultanatet Oman Yta: 312 000 km2 (77% av Sveriges yta) Huvudstad: Muskat Folkmängd: 3 miljoner (577 000 utländska arbetare) 0-14 år: 31,2% Befolkningstillväxt:

Läs mer

309 500 km² (77 % av Sveriges yta)

309 500 km² (77 % av Sveriges yta) Promemoria Oman - landfakta Officiellt namn: Sultanatet Oman Yta: 309 500 km² (77 % av Sveriges yta) Huvudstad: Muskat Folkmängd: 3,9 miljoner (577 000 utländska arbetare jan 2014) Befolkningstillväxt:

Läs mer

Ekonomiska basfakta 2014-03-11

Ekonomiska basfakta 2014-03-11 Ekonomisk rapport Qatar Ekonomiska basfakta Valuta: Qatarisk Riyal (QAR) BNP per capita: Cirka 102 000 USD (2013) Export: Cirka 127 miljarder USD (2013) Främsta exportvara: Naturgas, råolja Största exportpartners:

Läs mer

Partier och intresseorganisationer

Partier och intresseorganisationer Frankrike Frankrikes nuvarande författning kallas för femte republiken och antogs vid en folkomröstning 28 december 1958 med 80 % majoritet. I och med femte republiken så stärktes presidentens makt avsevärt.

Läs mer

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Kurdistan och tillkännager detta för regeringen.

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Kurdistan och tillkännager detta för regeringen. Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:540 av Fredrik Malm (FP) Kurdistan Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Kurdistan och tillkännager detta

Läs mer

Kuwaitisk dinar (KWD)

Kuwaitisk dinar (KWD) Promemoria 04 Landfakta Kuwait Officiellt namn: Kuwait (Dawlat al-kuwayt) Yta: 17 818 km2 Huvudstad: Kuwait City Folkmängd: 2,6 miljoner, varav cirka 1,3 miljoner utländska medborgare (2012) 0-14 år: 25,8%

Läs mer

Fördjupning Eritrea. Splittrad nation

Fördjupning Eritrea. Splittrad nation MSB-51.1 1 (5) Fördjupning Eritrea 1952 införlivades Eritrea som federal stat i kejsardömet Etiopien i enlighet med ett beslut av FN. Tio år senare bröt ett gerillakrig ut där det Eritreanska folkets befrielsefront

Läs mer

Ekonomisk rapport - Förenade arabemiraten

Ekonomisk rapport - Förenade arabemiraten Ekonomisk rapport - Förenade arabemiraten Ekonomiska basfakta Valuta: UAE Dirham (AED) BNP per capita: 57,400 USD (2011) Export: 212,3 miljarder USD (2010) Främsta exportvara: Olja, naturgas, petrokemiska

Läs mer

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Västeuropa De första åren efter andra världskriget var nödår i stora delar av Europa, med svält och bostadsbrist. Marshallplanens pengar

Läs mer

Nationalismen Nationalism Italien

Nationalismen Nationalism Italien 1914-1918 Nationalismen Efter franska revolutionen växte en stark känsla fram för det egna landet nationalkänsla När Frankrike och Napoleon besegrade många länder i Europa ville medborgarna se sina länder

Läs mer

Nationalismen Nationalism Italien

Nationalismen Nationalism Italien 1914-1918 Nationalismen Efter franska revolutionen växte en stark känsla fram för det egna landet nationalkänsla När Frankrike och Napoleon besegrade många länder i Europa ville medborgarna se sina länder

Läs mer

Kuwait: Politisk och ekonomisk översiktsrapport

Kuwait: Politisk och ekonomisk översiktsrapport Promemoria Kuwait: Politisk och ekonomisk översiktsrapport Officiellt namn: Kuwait (Dawlat al-kuwayt) Yta: 17 818 km 2 Huvudstad: Kuwait City Folkmängd: ca 4,3 miljoner, varav cirka 2,9 miljoner utländska

Läs mer

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget FACIT Instuderingsfrågor första världskriget 1. Vad innebar imperialismen? Imperialism = politiskt och militärt ta makten över främmande områden I slutet av 1800-talet tävlade stormakterna i Europa om

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

km² (77 % av Sveriges yta)

km² (77 % av Sveriges yta) Promemoria 2013-02-05 Oman - landfakta Officiellt namn: Sultanatet Oman Yta: 309 500 km² (77 % av Sveriges yta) Huvudstad: Muskat Folkmängd: 3 miljoner (577 000 utländska arbetare 2012) 0-14 år: 30,8 %

Läs mer

Basfakta km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Ca (ca qatarier, resten är utländska medborgare)

Basfakta km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Ca (ca qatarier, resten är utländska medborgare) Landrapport Qatar Basfakta Yta: 11.437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Huvudstad: Doha Folkmängd: Ca 1 600 000 (ca 200 000 qatarier, resten är utländska medborgare) Befolkningsökning: 2,5 % per år

Läs mer

Handel och Ekonomi. Från oljepolitik till frihandelsstrategier. Av Marianne Laanatza marianne.laanatza@chello.se

Handel och Ekonomi. Från oljepolitik till frihandelsstrategier. Av Marianne Laanatza marianne.laanatza@chello.se Handel och Ekonomi Från oljepolitik till frihandelsstrategier Av Marianne Laanatza marianne.laanatza@chello.se & Handel 1 Olika förutsättningar inom regionen - råvaruproduktion Olika förutsättningar beträffande

Läs mer

Här presenteras ambassadens landrapport för Slovakien.

Här presenteras ambassadens landrapport för Slovakien. Promemoria Slovakien Land-PM Här presenteras ambassadens landrapport för Slovakien. Basfakta Officiellt namn: Slovakiska republiken (Slovenská Republika) Folkmängd: 5 431 849 (officiell uppskattning för

Läs mer

SWEDEN ANALYS AV OLJEPRISET, PRODUKTION, KONSUMTION IDAG OCH I FRAMTIDEN

SWEDEN ANALYS AV OLJEPRISET, PRODUKTION, KONSUMTION IDAG OCH I FRAMTIDEN SWEDEN N AT U R A L A S S E T S A B ANALYS AV OLJEPRISET, PRODUKTION, KONSUMTION IDAG OCH I FRAMTIDEN VÄRLDSPRODUKTION OCH KONSUMTION AV RÅOLJA 120 000 100 000 Produktion Oljebehov (Per dag i miljoner

Läs mer

Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län

Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län Stockholm, den 7 mars 2016 Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län Guldbröllop eller skilsmässa på gamla dar? Kommer Storbritannien att bygga vidare på sitt 43-åriga äktenskap

Läs mer

Vänsterpress om Jemen början av april 2015

Vänsterpress om Jemen början av april 2015 Vänsterpress om Jemen början av april 2015 Innehåll Flamman... 1 Saudiarabien anföll Jemen... 1 Internationalen... 2 Flygbombningar över Jemen... 2 Jemens unga demokrater i korselden... 3 Nej till inbördeskrig

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor ACP-UE/101.261/B 5.9.2012 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om utmaningar för EU och AVS-gruppen med avseende på den politiska och humanitära

Läs mer

HUMANITÄRT BISTÅNDSBAROMETERN. Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer:

HUMANITÄRT BISTÅNDSBAROMETERN. Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer: BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT Humanitärt bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för krisdrabbade människor. Här presenterar vi resultatet av det humanitära biståndet

Läs mer

Yta 1 566 500 km 2 Folkmängd 2,9 miljoner (2013) Befolkningstillväxt 1,5 % (2013)

Yta 1 566 500 km 2 Folkmängd 2,9 miljoner (2013) Befolkningstillväxt 1,5 % (2013) MONGOLIET - Landfakta Officiellt namn Mongoliet Huvudstad Ulan Bator Yta 1 566 500 km 2 Folkmängd 2,9 miljoner (2013) Befolkningstillväxt 1,5 % (2013) Officiellt Språk Mongoliska Religion Ingen officiell

Läs mer

Wangchuck Premiärminister Tshering Tobgay

Wangchuck Premiärminister Tshering Tobgay Promemoria 2015-11-10 Landfakta: Bhutan Officiellt namn: Druk Yul (Kingdom of Bhutan) Huvudstad: Thimphu (99 000 invånare 2011) Yta: 38 394 km 2 Folkmängd: 765 552 (2014) Befolkningstillväxt: 1,13 % (2014)

Läs mer

Paralyserad. Ändå visade sig den irakiska monarkin vara alltigenom rutten. Bara en liten handfull irakier lyfte IRAKS UPPROR 1958

Paralyserad. Ändå visade sig den irakiska monarkin vara alltigenom rutten. Bara en liten handfull irakier lyfte IRAKS UPPROR 1958 I år är det 50-års jubileum av en revolution i Irak som störtade landets brittisk-stödda kung. Anne Alexander skriver om en revolt som inspirerade arabvärlden. Sent på kvällen den 13 juli 1958, bröt 20:e

Läs mer

Muhammeds liv Arabiska halvön och islams uppkomst under 500- och 600-talen

Muhammeds liv Arabiska halvön och islams uppkomst under 500- och 600-talen Muhammeds liv Arabiska halvön och islams uppkomst under 500- och 600-talen Arabiska halvön på 500-talet enligt vår tideräkning Norr och väster om Arabiska halvön låg Östrom eller Bysantinska riket. Öster

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT

BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT Humanitärt bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för krisdrabbade människor. Här presenterar vi resultatet av det humanitära biståndet

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Israel - Palestina Konflikten

Israel - Palestina Konflikten NA15-2016-05-22 Israel - Palestina Konflikten Innehåll 1. Förenta Nationerna 3 1.1 Huvudorganen. 3 2. Mänskliga Rättigheter 4 2.1 Medborgerliga Rättigheterna... 4 2.2 Politiska Rättigheterna 4 2.3 Ekonomiska,

Läs mer

Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer:

Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer: BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT Humanitärt bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för krisdrabbade människor. Här presenterar vi resultatet av det humanitära biståndet

Läs mer

BOMBER OCH GRANATER SVENSKA BANKERS INVESTERINGAR I KONTROVERSIELL VAPENEXPORT

BOMBER OCH GRANATER SVENSKA BANKERS INVESTERINGAR I KONTROVERSIELL VAPENEXPORT BOMBER OCH GRANATER S V E N S K A B A N K E R S I N V E S T E R I N G A R I K O N T R O V E R S I E L L VA P E N E X P O R T Detta är en sammanfattning av en längre rapport publicerad på engelska av Diakonia

Läs mer

FMG Middle East North Africa (MENA) Fund

FMG Middle East North Africa (MENA) Fund Ett av de sista områdena som investerare i väst inte upptäckt En flerförvaltarfond i arabvärlden med start 1 april, 2006 Svein Mork Dahl Rådgiver (Formuesforvaltning) Tlf: 4141 0171 22 01 21 38 E-post:

Läs mer

Officiellt namn: Republiken Kiribati Tarawa (46,000 est CIA)

Officiellt namn: Republiken Kiribati Tarawa (46,000 est CIA) Promemoria Sid. 1(6) 2016-05-03 Landfakta Kiribati Basdata Officiellt namn: Republiken Kiribati Huvudstad: Tarawa (46,000 est. 2014 CIA) Yta: 810 km² Folkmängd: 110,500 (World Bank, 2014) Befolkning: I-Kiribati

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 9 795 mnkr. Det är en minskning med 10 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Västsahara Afrikas sista koloni

Västsahara Afrikas sista koloni 1 Inledningsanförande vid seminariet När pengar går före mänskliga rättigheter EU och Västsahara, anordnat av svenska avdelningen av internationella juristkommissionen Stockholm 2009-11-17 Västsahara Afrikas

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

Konflikten i Mali

Konflikten i Mali 4 2013-12-30 Konflikten i Mali 2112-13 Konflikten i Mali -2013 Frankrikes intervenering Kortfattad presentation (lathund) Tidig historia Del av tre Västafrikanska riken kontrollerade transsahariska handeln

Läs mer

2/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet.

2/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. LANDRISKKLASS 2/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S POLICY Statsrisker: Normal riskprövning Övriga offentliga risker: Normal riskprövning

Läs mer

Utveckling i Mellanöstern: Utmaningar i framtiden. Leif stenberg, centrum för Mellanösternstudier, Uppsala, 26 januari, 2015

Utveckling i Mellanöstern: Utmaningar i framtiden. Leif stenberg, centrum för Mellanösternstudier, Uppsala, 26 januari, 2015 Utveckling i Mellanöstern: Utmaningar i framtiden Leif stenberg, centrum för Mellanösternstudier, Uppsala, 26 januari, 2015 Kolonialism från 1800-tal McMahon-Hussein breven Balfour deklarationen Sykes-Picot-avtalet

Läs mer

Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt

Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt Promemoria 2016-08-31 Utrikesdepartementet Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt De humanitära behoven i världen är enorma. Regeringen föreslår i höständringsbudgeten för 2016, som bygger på en

Läs mer

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees Innehållsförteckning Definition, antal och förekomsten av flyktingar i världen 1 Flyktingars rättsliga ställning och UNHCR:s arbete 2 Flera internationella

Läs mer

På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om. Thailands väg bort från demokratin

På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om. Thailands väg bort från demokratin Kommentarer Thailands väg bort från demokratin På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om att sälja tolv Jas-plan till Thailand. Nyheten möttes av massiv kritik, både här hemma och i Thailand.

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014 2019 Plenarhandling B8-0151/2016 27.1.2016 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor

Läs mer

165 Avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och. medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan

165 Avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och. medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan Utrikesutskottets betänkande 2013/14:UU22 Avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan Sammanfattning Utskottet tillstyrker

Läs mer

Promemoria 2014-10-31 CANBERRA. Landfakta: Fiji

Promemoria 2014-10-31 CANBERRA. Landfakta: Fiji Promemoria CANBERRA Landfakta: Fiji Officiellt namn: Republic of Fiji Huvudstad: Suva Yta: 18 376 km² Folkmängd: 896 758 (2013 est CIA) Befolkning: Ursprungs-fijier 57,3 %, indiska fijier 37,6%, övriga

Läs mer

VEM ÄR JAG. Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs

VEM ÄR JAG. Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs VEM ÄR JAG Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs biståndsverksamhet men också som journalist och anställd av FN. Har också arbetat

Läs mer

Ekonomisk rapport - Förenade Arabemiraten

Ekonomisk rapport - Förenade Arabemiraten Ekonomisk rapport - Förenade Arabemiraten Ekonomiska basfakta Valuta: UAE Dirham (AED) BNP per capita: 55 437 USD (2012) Export: 301,3 miljarder USD (2012) Främsta exportvaror: Olja, naturgas, petrokemiska

Läs mer

Centrum för Iran Analys

Centrum för Iran Analys Centrum för Iran Analys CENTIA http://www.setiz.se info@setiz.se POLITISK VISION En människa utan vision, är en död människa Förord CENTIA anser att beredning, beslutning och verkställning av detaljerade

Läs mer

LANDRAPPORT FÖRENADE ARABEMIRATEN

LANDRAPPORT FÖRENADE ARABEMIRATEN LANDRAPPORT FÖRENADE ARABEMIRATEN Basfakta Yta: 83 000 km² (ungefär samma storlek som Götaland) Huvudstad: (ca 1.000.000 invånare). Folkmängd: Ca. 6,9 Milj. (15-20 % uppges vara emiratier, resten är utländska

Läs mer

2016-02-04. Gora) Norr: Bosnien och Hercegovina, Serbien Öst: Kosovo Söder: Albanien Väst: Kroatien. Gränser:

2016-02-04. Gora) Norr: Bosnien och Hercegovina, Serbien Öst: Kosovo Söder: Albanien Väst: Kroatien. Gränser: Promemoria Sid. 1(9) Landfakta Montenegro Officiellt namn: Gränser: Storlek: Huvudstad (med antal invånare): Större städer (med antal invånare): Folkmängd: Ålder: Republiken Montenegro (Crna Gora) Norr:

Läs mer

Basfrågor: En delad värld

Basfrågor: En delad värld Basfrågor: En delad värld supermakter stormakter ockupationszon järnridån västmakterna kapprustning maktblock permanent mandattid lydstater frihandelsområde förstatliga elit partisankrigare militärdiktatur

Läs mer

Syrien: bakgrund till konflikten och möjliga lösningar

Syrien: bakgrund till konflikten och möjliga lösningar Syrien: bakgrund till konflikten och möjliga lösningar Presentatör: Michael Schulz docent i freds- och utvecklingsforskning e-post: michael.schulz@globalstudies.gu.se SYRIEN FÖRE KRIGET BAATH PARTIET TAR

Läs mer

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Under oljekrisen fyrdubblade OPEC-länderna priset på råolja. Priset på olja steg från $3 per fat till $11 per fat. Här ser man hur en man hamstrar bensin i en

Läs mer

Fördjupning Georgien. President Gamsachurdia störtas

Fördjupning Georgien. President Gamsachurdia störtas MSB-51.1 1 (7) Fördjupning Georgien Georgiens korta historia som självständigt land har präglats av väpnade konflikter. Abchazien och Sydossetien, har strävat efter självständighet från Georgien med alla

Läs mer

Kriget som USA kan förlora

Kriget som USA kan förlora Skymning för Pax Americana? Kriget som USA kan förlora USA har för mycket att förlora i en öppen konflikt med Kina. Därför är det troligt att en pragmatisk inställning uppbackad av en fortsatt stark militär

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2936 av Julia Kronlid m.fl. (SD) De kristnas och övriga minoriteters situation i inbördeskrigens Irak och Syrien

Motion till riksdagen: 2014/15:2936 av Julia Kronlid m.fl. (SD) De kristnas och övriga minoriteters situation i inbördeskrigens Irak och Syrien Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2936 av Julia Kronlid m.fl. (SD) De kristnas och övriga minoriteters situation i inbördeskrigens Irak och Syrien Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager

Läs mer

P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien

P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien Europaparlamentets resolution av den 16 februari 2012 om situationen i Syrien (2012/2543)(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av sina

Läs mer

Syiren, bakgrund till konflikten och möjliga lösningar

Syiren, bakgrund till konflikten och möjliga lösningar Syiren, bakgrund till konflikten och möjliga lösningar Presentatör: Michael Schulz, docent i fredsoch utvecklingsforskning e-post: michael.schulz@globalstudies.gu.se Inbördeskrig i Syrien Fler än 130000

Läs mer

2013-12-16. Land-PM Irland. Basfakta

2013-12-16. Land-PM Irland. Basfakta Promemoria 2013-12-16 Utrikesdepartementet Ambassaden Dublin p.t.stockholm och Enheten för Europeiska unionen Land-PM Irland Basfakta Officiellt namn: Irland/Eire Huvudstad: Dublin (1,2 miljoner) Språk:

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Vi har ett fokus: Hoten mot demokratin. Vad era rädslor verkar finna en gemensam nämnare i

Vi har ett fokus: Hoten mot demokratin. Vad era rädslor verkar finna en gemensam nämnare i Vi har ett fokus: Hoten mot demokratin Vad era rädslor verkar finna en gemensam nämnare i Internet - rädslor och möjligheter Uppgift: 1. 2 och 2 ska ni skapa en enkät. 2. Använd er keynote om USA och lägg

Läs mer

SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2013

SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2013 SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2013 Sverige har en lång historia och erfarenhet av humanitärt bistånd både vad gäller policy och finansiering. Det humanitära biståndet skiljer sig från utvecklingssamarbetet

Läs mer

BARNSOLDATER I VÄRLDEN

BARNSOLDATER I VÄRLDEN BARNSOLDATER I VÄRLDEN Definitionen och förekomsten av barnsoldater Till kategorin barnsoldater räknas minderåriga barn som avsiktligt rekryteras, tränas och används i militära styrkor. Det kan även handla

Läs mer

UKRAINA: Revolution och vägen framåt

UKRAINA: Revolution och vägen framåt UKRAINA: Revolution och vägen framåt Varför ägde revolutionen rum? 2004 Orangea revolutionen. Inre stridigheter och beslutsoförmåga. Viktor Yanukovich vinner presidentmakten 2010. Utvecklas mot patrimonialism

Läs mer

SUDAN en bakgrundsinformation från Exportrådet.

SUDAN en bakgrundsinformation från Exportrådet. SUDAN en bakgrundsinformation från Exportrådet. 1. BASFAKTA Land: Huvudstad: Landets yta: Befolkning: Medellivslängd: Valuta: Statskick: Statschef: Regeringschef: Utrikesminister: Större politiska partier:

Läs mer

2014-06-01. Basfakta. Abu Dhabi. Landrapport Bahrain

2014-06-01. Basfakta. Abu Dhabi. Landrapport Bahrain 2014-06-01 Abu Dhabi Landrapport Bahrain Basfakta Yta: 712 km² Huvudstad: Manama Folkmängd: Cirka 1,3 miljoner (63 procent uppges vara bahrainska medborgare) Befolkningsökning: Cirka 2,8 procent (2011)

Läs mer

Förenade Arabemiraten (FAE): Politisk och ekonomisk översikt

Förenade Arabemiraten (FAE): Politisk och ekonomisk översikt Promemoria Förenade Arabemiraten (FAE): Politisk och ekonomisk översikt Basfakta Yta: 83 000 km² (ungefär samma storlek som Götaland) Folkmängd: Cirka. 9,4 miljoner (år 2015, cirka 10-12 % emiratier) Huvudstad:

Läs mer

Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan

Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan Utrikesutskottets betänkande 2015/16:UU20 Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan Sammanfattning

Läs mer

Ökat Nato-motstånd och minskat stöd

Ökat Nato-motstånd och minskat stöd Ökat Nato-motstånd och minskat stöd för den svenska insatsen i Afghanistan Ökat Nato-motstånd och minskat stöd för den svenska insatsen i Afghanistan Ulf Bjereld T orsdagen den 17 mars antog FN:s säkerhetsråd

Läs mer

SOS BARNBYAR UKRAINA

SOS BARNBYAR UKRAINA SOS BARNBYAR UKRAINA OM UKRAINA Ukraina är den största och mest befolkade nya republiken efter Sovjetunionens fall 1991, med 45 miljoner invånare. Officiellt lever en stor del av invånarna under fattigdomsstrecket

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 17 juli 2014 om situationen i Irak (2014/2716(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 17 juli 2014 om situationen i Irak (2014/2716(RSP)) P8_TA(2014)0011 Situationen i Irak Europaparlamentets resolution av den 17 juli 2014 om situationen i Irak (2014/2716(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av sina tidigare resolutioner

Läs mer

Rättsavdelningen SR 33/2016

Rättsavdelningen SR 33/2016 Bfd22 141107 1 (5) Rättsavdelningen 2016-07-06 SR 33/2016 I detta styrdokument finns hänvisningar av relevans för lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (den

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder.

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder. 1 (8) Samtliga Födda i Danmark Födda i Finland Födda i Norge Födda i 448 1 6 6 2 13 19 27 29 62 185 35 17 11 6 6 1 644 1 9 1 5 18 9 14 25 37 74 277 57 32 26 29 12 7 59 6 6 4 1 2 2 1 2 3 3 18 34 4 6 2 2

Läs mer

Amerikanska revolutionen

Amerikanska revolutionen Amerikanska revolutionen 1776 1783 Amerikanska revolutionen Eller amerikanska frihetskriget - Storbritannien hade kolonialiserat USA på 1600- talet - Sammanlagt 13 kolonier på Östkusten - Britter som flytt

Läs mer

krig i Kaukasus? Ulf Bjereld

krig i Kaukasus? Ulf Bjereld Ökat stöd för Nato efter Rysslands krig i Kaukasus? Ökat stöd för NATO efter Rysslands krig i Kaukasus? Ulf Bjereld N atten till den 8 augusti 2008 omringade georgiska soldater utbrytarrepubliken Sydossetiens

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr ABUJ/20110502-2 2011-05-02. Abuja. Lundgren/Holmström. UD-AF Dnr 41. Ghana- basfakta 2011

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr ABUJ/20110502-2 2011-05-02. Abuja. Lundgren/Holmström. UD-AF Dnr 41. Ghana- basfakta 2011 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr ABUJ/20110502-2 2011-05-02 Abuja Lundgren/Holmström UD-AF Dnr 41 Ghana- basfakta 2011 Yta: 238,533 kvadratkilometer (motsvarande halva Sveriges landyta) Befolkning: ca

Läs mer

Motion till riksdagen 2016/17:468

Motion till riksdagen 2016/17:468 Kommittémotion SD46 Motion till riksdagen 2016/17:468 av Björn Söder m.fl. (SD) Somalia Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om diplomatiska förbindelser

Läs mer

Konflikten i den Centralafrikanska republiken

Konflikten i den Centralafrikanska republiken IEI Statsvetenskap Internationell politik, 733G20 Linköpings universitet 2013-12- 22 Konflikten i den Centralafrikanska republiken En analys av Frankrikes val att intervenera Johanna Blixt Max Larsson

Läs mer

Port Vila (41 200 invånare, 2009) (UI) Befolkning: Ni-Vanuatu 97,6%, övriga 1,3% Befolkningstillväxt: 2,01% (2014 est CIA)

Port Vila (41 200 invånare, 2009) (UI) Befolkning: Ni-Vanuatu 97,6%, övriga 1,3% Befolkningstillväxt: 2,01% (2014 est CIA) Promemoria CANBERRA Landfakta: Vanuatu Officiella namn: Republic of Vanuatu Huvudstad: Port Vila (41 200 invånare, 2009) (UI) Yta: 12 200 km² Folkmängd: 250 000 (2012 DFAT) Befolkning: Ni-Vanuatu 97,6%,

Läs mer

Romarrikets uppväxt börjar i staden Rom. Historien handlar om en stad och hur den sakta men säkert lägger ett allt större område under sig.

Romarrikets uppväxt börjar i staden Rom. Historien handlar om en stad och hur den sakta men säkert lägger ett allt större område under sig. Romarrikets Uppgång. Roms historia Republikens Födelse. 750 f Kr 509 f Kr. Romarrikets uppväxt börjar i staden Rom. Historien handlar om en stad och hur den sakta men säkert lägger ett allt större område

Läs mer

Amerikas Förenta Stater vill uppmana samtliga länder att sluta samman i fredens tecken och tillsammans lösa denna blodiga konflikt.

Amerikas Förenta Stater vill uppmana samtliga länder att sluta samman i fredens tecken och tillsammans lösa denna blodiga konflikt. Utskott: SPECPOL1 Land: Amerikas Förenta Stater Delegat: Hjalmar Lindström Amerikas Förenta Stater vill uttrycka sin djupaste oro över situationen i Södra Kordofan som lett till 650.000 oskyldiga människors

Läs mer

Åk. 7 Lokal kursplan historia: Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna Målbeskrivning det är viktigt att

Åk. 7 Lokal kursplan historia: Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna Målbeskrivning det är viktigt att Sida 1 av 5 Åk. 7 Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna känna till hur människor under jägarstenåldern försörjde sig kunna redogöra för hur livsvillkoren förändrades vid övergången

Läs mer

Libanonkriget i svensk opinion

Libanonkriget i svensk opinion Libanonkriget i svensk opinion Libanonkriget i svensk opinion Ulf Bjereld I år är det 40 år sedan sexdagarskriget 1967 mellan Israel och dess arabiska grannstater. Sedan dess ockuperar Israel bl a den

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 1 Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 Konflikten uppstår 1. Vilka frågor diskuterades vid konferensen i Jalta i feb 1945? Vad kom man fram till? 2. Vad bestämdes vid nästa konferens i

Läs mer

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor Industri och imperier HT 2016 Instuderingsfrågor Det allra bäst är egentligen om ni som studenter skapar era egna frågor och problem vid inläsningen av kurslitteraturen, men det är inte alltid så enkelt.

Läs mer

Salomonöarna (sv.), Solomon Islands (eng.) Honiara ( invånare est 2011 UI)

Salomonöarna (sv.), Solomon Islands (eng.) Honiara ( invånare est 2011 UI) Promemoria CANBERRA Landfakta: Salomonöarna Officiellt namn: Salomonöarna (sv.), Solomon Islands (eng.) Huvudstad: Honiara (68 000 invånare est 2011 UI) Yta: 28 900 km² Folkmängd: 565 000 (2012 DFAT) Befolkning:

Läs mer

ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva. Europaparlamentets resolution av den 9 juli 2015 om Bahrain, framför allt fallet med Nabeel Rajab (2015/2758(RSP))

ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva. Europaparlamentets resolution av den 9 juli 2015 om Bahrain, framför allt fallet med Nabeel Rajab (2015/2758(RSP)) Europaparlamentet 2014-2019 ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva P8_TA-PROV(2015)0279 Bahrain, särskilt fallet med Nabeel Rajab Europaparlamentets resolution av den 9 juli 2015 om Bahrain, framför allt fallet

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer