1 Jemenitisk Rial=100 Fils Växelkurs: 1SEK 34 Jemenitiska rialer (januari 2013)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Jemenitisk Rial=100 Fils Växelkurs: 1SEK 34 Jemenitiska rialer (januari 2013)"

Transkript

1 Promemoria Riyadh Landfakta Jemen Officiellt namn: Jemen (Al Jumhuriyah al Yamaniyah) Yta: km² Huvudstad: Sana a Folkmängd: 24,7 miljoner (2012) 0-14 år: 43 % Befolkningstillväxt: 2,6 % Religion: Islam (70 % sunni och 30 % shia). Små kristna, judiska- och hinduiska grupper finns. Språk: Arabiska Valuta: 1 Jemenitisk Rial=100 Fils Växelkurs: 1SEK 34 Jemenitiska rialer (januari 2013) Statsskick: Republik Statschef: President Abed Rabbo Mansour Hadi Regeringschef: Premiärminister Mohammed Salem Basindwa Utrikesminister: Abu-Bakr Abdullah Al-Qirbi BNP: 36,37 miljarder USD (2012) BNP tillväxt (real): - 1,9 % (2012) BNP per capita: 2,200 USD (2012) Inflation: 11,4 % (2012) Arbetslöshet: Okänt Nationell budget: 12 miljarder USD (2012) Oljereserver: 3 miljarder fat (2012) Naturgasreserver: 478,5 miljarder kubikmeter (2012) Oljeproduktion: 162,100 fat/dag (2011) Export: 7,96 miljarder USD (2012) Sverige SEK 0 miljoner (2011) Import: 8,89 miljarder USD (2012) Sverige SEK 79 miljoner (2011) Exportvaror: Råolja, kaffe, saltad och torkad fisk/skaldjur, flytande naturgas, khat Importvaror: Mat, kemikalier och verkstadsindustri Största exportpartners: Kina 29.5 %, Thailand 13.4 %, Sydkorea 10,6 % (2011)

2 2(10) Största importpartners: Förenade Arabemiraten 18.8 %, Kina 11.8%, Saudiarabien 8,9 %, (2011) Kort historik Jemen har en lång och turbulent historia. Länge har landet gått under benämningen Arabia Felix, det lyckliga Arabien, detta trots att historiens härjningar satt sina spår i detta strategiskt belägna land mellan Afrika och Asien. Landet var länge uppdelat i Nord- respektive Sydjemen. Norra Jemen har sedan 1500-talet periodvis tillhört det Ottomanska riket. När de ottomanska styrkorna slutligen drog sig undan 1918 tog religiösa ledare makten i området genomfördes en statskupp av arabiska nationalister stödda av Egyptens president Gamal Abdul Nasser och Yemen Arab Republic (YAR) bildades. Saudiarabien och Jordanien gav sitt stöd till den avsatte imamen Badr som endast hunnit sitta på sin post som kung och imam i en vecka. Statskuppen ledde till inbördeskrig var de kontrarevolutionära truppernas övertag stort och ett fredsavtal kunde förhandlas fram i vilket Saudiarabien erkände YAR. Södra Jemen utgjorde mellan 1839 och 1965 en del av det brittiska imperiet och styrdes från Aden på sydkusten. I mitten av 60-talet inleddes en väpnad motståndskamp mot britterna av nationalistiska grupper och britterna lämnade landet. I slutet av 1967 utropades People s Republic of South Yemen (PRSY). Två år senare lyckades en radikal marxistisk gren av nationaliströrelsen ta makten och landet bytte namn till People's Democratic Republic of Yemen (PDRY). Samhället och ekonomin dirigerades om i en socialistisk bana, och en enpartistat växte fram. Under 70-talet var relationerna mellan Nord- och Sydjemen ansträngda understödde PDRY i söder ett uppror mot YAR i norr blossade inre stridigheter upp i PDRY mellan två rivaliserande presidentaspiranter. I slutet av 80-talet förbättrades förbindelsen mellan Nord och Syd markant och den 22 maj 1990 gick YAR och PDRY samman och den enade staten Republic of Yemen (ROY) bildades. De forna motsättningarna gjorde sig dock snart påminda och 1994 bröt regelrätt inbördeskrig ut mellan ledare från de forna grannrepublikerna. Ett nytt Sydjemen utropades, men erkändes ej av det internationella

3 3(10) samfundet. Ett par månader senare föll utbrytarrepublikens huvudfäste, Aden. Missnöjet fortsatte emellertid gro i den södra regionen av landet och man anklagade den norra delen av landet för att exploatera Sydjemens naturresurser utan att fördela rikedomarna bland de som bodde där. Många militärer från den södra armén tvingades till pension med undermåliga pensioner. Dessutom anklagade man ledningen från den norra delen för korruption och valfusk. Missnöjet fortsatte växa och 2007 skapades en bred koalition vid namn Södra rörelsen (al- Hiraq) som strävar efter ett självständigt Sydjemen. Inrikespolitik Jemen i dag präglas av tre interna konflikter. En i norr, sedan 2004 men med militär upptrappning 2009, där shiitiska Houthirebeller strider mot jemenitiska regeringsstyrkor. I augusti 2009 inledde den jemenitiska regeringen en militär kampanj, med stöd från Saudiarabien, som kommit att bli en av de blodigaste i landets historia. Striderna har skapat en intern flyktingvåg. Siffror pekar på uppåt 350,000 internflyktingar i de norra delarna av landet. I dag är läget i det våldsdrabbade norra området fortfarande skört. I det mer naturresursrika södra Jemen pågår en andra konflikt. Protester har blossat upp på nytt i de södra delarna med anledning av icke infriade reformer och önskan om självständighet, ett krav som drivs av Södra rörelsen som vill att f.d. Sydjemen ska bli självständigt utifrån 1994 års gränser. Den tredje konflikten rör den senaste tidens upptrappade stridigheter mot Al Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP), som grenen kallar sig sedan sammanslagning av dess jemenitiska och saudiska grenar i januari 2009, i framförallt södra och centrala Jemen. Under sommaren 2012 intog AQAP provinsen Abyan i södra Jemen, men regeringen lyckades återta området efter en intensiv militärkampanj. Omkring 27,000 personer uppskattas fortfarande vara på flykt i landets södra delar. USA har också de senaste åren intensifierat sina drönarattacker mot AQAPmål i landet. Ali Abdallah Saleh, president fram till år2012, kom till makten i dåvarande Nordjemen (YAR) redan Salehs maktbas var den paraplyliknande grupperingen General People s Congress (GPC), vilken efter återföreningen 1990 och demokratiseringen av Jemen länge

4 4(10) utgjorde landets dominerande politiska parti och spände över ett brett fält av det jemenitiska samhället med stamhövdingar, militärer, civila organisationer, oberoende, modernister, nationalister, islamister och även vänsterpolitiker som medlemmar och väljare. GPC fortsätter att vara mycket inflytelserikt (nuvarande president Hadi är från GPC), men utmanas idag av andra partier, ffa Islah (Jemens största islamistiska parti). Den arabiska våren 2011 nådde gatorna i Sana a och blev de starkaste protesterna på den arabiska halvön. Den jemenitiska revolutionen leddes av den politiska oppositionen mot Saleh, det vill säga de etablerade oppositionspartierna och dels av omfattande ungdomsprotester, i synnerhet vid universiteten. I maj 2011 utbröt häftiga strider mellan regeringstrupper och oppositionella i huvudstaden Sana a. I november 2011 lyckades GCC (Gulf Co-operation Council) i samarbete med Saleh och med stöd av USA förhandla fram en lösning där dåvarande president Saleh själv avgick från presidentposten med åtalsimmunitet och där nyval utlovades inom kort. Vicepresidenten Hadi var den enda kandidaten i det val som hölls den 22 februari Valdeltagandet blev cirka 65 procent, något som kan ses som relativt högt med tanke på de tumult landet befunnits sig i samt att det bara fanns en kandidat. Hadi ses som en konsensuskandidat där han bildar regering med en del av den gamla oppositionen. I denna konsensusregering finns emellertid varken ungdomsrörelsen från revolutionen eller de rebellgrupper i norr och söder som slagits mot centralmakten under lång tid. Saleh fortsätter leda GPC som ingår i koalitionsregeringen och har fortsatt en stark ställning. En nationell dialog inleddes den 18 mars med deltagare från hela Jemens politiska sfär, inklusive ungdomar, civilsamhället och kvinnorepresentanter. Man ska under ca 6 månader försöka nå enighet kring frågor om behovet av en ny konstitution, typ av politiskt system etc. för att föra landet mot mindre våld och ökat välstånd. I det förberedande arbetet var dock landet splittrat och delar ur den Södra rörelsen har valt att inte delta. Splittringen inom landet omfattar även landets försvarsmakt där man under våren 2013 börjat implementera en omstrukturering.

5 5(10) I den folkvalda lagstiftande församlingen Majlis an-nuwab (representanthuset) dominerar GPC med 228 mandat av totalt 301. Det senaste parlamentsvalet ägde rum i april 2003 för en period av åtta år. Det planerade parlamentsvalet den 27 april 2011 blev uppskjutet för att hållas någon gång under 2014, troligtvis i samband med presidentval. Det största oppositionspartiet är Yemeni Congregation for Reform (Islah) med 46 mandat. Partiets medlemmar och anhängare utgörs framför allt av stammar i norr och islamister. Partiet bildades av forna GPC-medlemmar och samregerade till en början ( ) med GPC. The Yemeni Socialist Party (YSP), med rötter i det socialistiska Sydjemen, har också varit ett tongivande parti, men har förlorat i betydelse, bland annat på grund av att man bojkottade parlamentsvalet I det nuvarande representanthuset har partiet 8 mandat. Tillsammans med några andra mindre partier samarbetar Islah och YSP i en oppositionsallians mot GPC. GPC innehar idag 238 av 301 mandat i representanthuset. I Jemen finns även en rådgivande församling Majlis ash-shura med 111 medlemmar. Samtliga dessa utses av presidenten. Genom en folkomröstning i februari 2001 utökades antalet medlemmar från 59 till 111. Majlis ash-shura fick då dessutom rätt att rösta om vissa lagstiftande frågor, vilket ökade regeringspartiets och presidentens inflytande ytterligare. Stridigheterna, svag ekonomisk tillväxt, instabil valutakurs, ett växande handelsunderskott, brist på bränsle, vatten liksom andra förnödenheter, har resulterat i en drastiskt försämrad humanitär situation under de senaste åren. Den rådande situationen på Afrikas horn har medfört att stora flyktingströmmar söker sin tillflykt i Jemen. Under 2012 rapporteras det om att drygt flyktingar ska ha tagit sig in i landet via båt över Adenviken. Totalt fanns det i januari 2013 knappt 1,1 miljoner flyktingar i Jemen, varav nästan är inhemska. Den humanitära situationen för befolkningen i Jemen är ytterst ansträngd. Upp emot 1 miljon barn under fem år lider av akut näringsbrist och nästan halva befolkningen har inte tillgång till vare sig

6 6(10) tillräckligt med mat eller rent vatten. 13 miljoner beräknas ha behov av humanitär hjälp enligt the 2013 Yemen Humanitarian Response Plan (YHRP). Bristen på kvalificerad läkarvård är enorm i stora delar av landet och risken för epidemier är överhängande. En konsekvens av att landets många och långa konflikter är att barnsoldater är ett fenomen som återfinns i alla läger. Rapporter om fängslade politiska fångar förekommer. Utrikes- och säkerhetspolitik Den viktigaste utrikespolitiska frågan för Jemen är relationen till den stora grannen i norr, Saudiarabien. Förhållandet har ofta varit ansträngt, men förbättrades avsevärt av att länderna i maj 2000 lyckades komma överens om hur man skulle lösa en sedan länge pågående gränstvist. I samband med den accelererande konflikten i norra Jemen under 2009, initierade Saudiarabien ett projekt med ett elektroniskt stängsel och en buffertzon längs gränsen. Totalt saudier uppges ha evakuerats för att skapas denna skyddszon. Gränsen är trots detta fortfarande en källa till oro för båda länderna. Terroristgrupper som rör sig i gränsområdet samt smuggling av vapen och narkotika skapar fortsatta gränsrelaterade konflikter. Saudiarabien och de andra medlemmarna i GCC, med undantag av Oman, har under den senaste tiden spelat en avgörande roll under maktskiftet i landet. Jemen eftersträvar medlemskap i GCC och ligger i förhandlingar men möter motstånd från de sex medlemsländerna. Ett fullt medlemskap ligger fortfarande långt framåt i tiden. GCC-länderna, har under det senaste året i ljuset av den eskalerande våldsutvecklingen i landet anammat ett samlat angreppssätt och är idag också representerade med GCC-representant i Sana a. Gränstvister har även funnits med Oman och Eritrea. Fisket runt Hanish-öarna i Röda Havet, som i en dom från ICJ (International Court of Justice) tilldelats Jemen, förorsakar tidvis problem. En starkt bidragande orsak till att Jemen länge haft mycket ansträngda förbindelser till grannländerna i regionen, samt till Västvärlden, är att landet valde att ta ställning för Irak i samband med Gulfkriget Förutom frysta humanitära bidrag från större delen av omvärlden straffades Jemen även genom att Saudiarabien och flera andra Gulfländer utvisade sammanlagt omkring en miljon jemenitiska

7 7(10) arbetare, något som innebar en kraftig påfrestning på Jemens redan mycket sköra ekonomi. Efter terrorhändelserna den 11 september 2001 kom strålkastarljuset att riktas även mot Jemen, ett land med tillräckligt bräcklig myndighetskontroll för att kunna utvecklas till en skyddad zon för internationell terrorism. Säkerhetsläget har försämrats markant på senare år. Attentat, som tidigare varit begränsade till vissa områden belägna på behörigt avstånd från huvudorterna Sana a och Aden, drabbar nu även dessa städer. I kampen mot terrorism, har landet skapat starkare bilaterala relationer med USA. USA har därigenom trappat upp kampen mot terrornätverken i landet, framförallt med hjälp av drönarattacker. Jemen är medlem i FN, Arab League och Organisation of Islamic Cooperation. Ekonomi och handel Jemen är det minst utvecklade landet i Mellanöstern. Världsbanken uppger att cirka 45 procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Kontrasten mot de ekonomiskt starka grannländerna på Arabiska halvön är slående och skapar hinder för integration. BNP per capita uppgick 2012 till cirka 2,200 USD i Jemen i jämförelse med Saudiarabiens 25,700 USD per capita. Världsbanken uppskattar att Jemens befolkning kommer att fördubblas under de kommande tjugo åren vilket utgör ett stort hinder för att höja BNP per capita i landet. Analfabetismen är utbredd, särskilt bland kvinnor vilket hindrar en bred utveckling för en redan väldigt utsatt grupp. Arbetslösheten bland den arbetsföra delen av befolkningen är cirka 15 procent där majoriteten är under 24 år. Huvudparten av de arbetande jemeniterna sysselsätter sig inom jordbruk eller med boskapsskötsel. Övriga sektorer sysselsätter knappt en fjärdedel av arbetsstyrkan talets goda ekonomiska utveckling, efter slutet på inbördeskriget, har avtagit talet innebar ett sänkt tempo för de ekonomiska reformerna. President Saleh återupplivade reformprogrammet efter en dålig utveckling under andra hälften av 2000-talet. Den internationella

8 8(10) finanskrisen har också drabbat Jemen. Såväl den årliga BNP-ökningen som inflationen har avtagit. Det finns också tecken på att den informella ekonomin inte minst vad gäller det narkotiska preparatet khat utgör en stor del av sammantagna ekonomin. Råolja utgör en viktig, men uttömlig, exportprodukt och högre världsmarknadspriser har gynnat Jemen de senaste åren. I dag står industrin för cirka 25 procent av BNP och 70 procent av statens budget. Oljeproduktionen uppgår till omkring fat per dag. Jemens kända oljereserver uppgår till knappt 3 miljarder fat, vilket är avsevärt mindre än de stora oljestaterna i regionen. Jemen är liksom Oman inte medlem i OPEC. Oljeutvinning minskar för närvarande och Jemens oljereserver beräknas ta slut under 2010-talet och på grund av denna anledning har naturgasutvinning i dag prioritet. I oktober 2009 började byggnationen av den första anläggningen (Total) för utvinning av denna resurs. Eskalerande våldsanvändningen och den försämrade flyktingsituation under 2011 har ytterligare försämrat Jemens ekonomiska utveckling. Strider och direkta attentat mot oljeledningar har på senare tid hindrat utvinningen ytterligare, vilket påverkat ekonomin dramatiskt. Assistans i form av olja/bränsle och finansiellt bistånd, från internationella grannar, är i dag nödvändigt för att hålla igång landets ekonomi. I augusti 2010 godkände IMF ett lån för de tre kommande åren värt 370 miljoner USD för att förbättra en svag ekonomisk utveckling. Viktiga inslag i Jemens ekonomi är internationellt bistånd och transfereringar från jemeniter som arbetar i utlandet. Man anser sig i förhållande till sin fattigdom inte erhålla tillräckligt bistånd, samtidigt som stora internationella biståndsgivare som IMF och Världsbanken kräver motprestationer i form av ytterligare reformer. Säkerhetsläget i de mest hjälpbehövande delarna av landet är därtill sådan att projektimplementering och uppföljning inte sällan omöjliggörs. Trots detta har många givare förbundit sig till stora stöd i o m landets nuvarande politiska reformer och den s.k. politiska dialogen. Genom ett s.k. Mutual Accountability Framework (MAF) har givare och Jemens regering förbundit sig till vissa ömsesidiga principer för att öka förtroendet för Jemens ansträngningar och för att givarnas agerande ska bli mer förutsägbart.

9 9(10) Vattenbristen har under senare år blivit en av de största akilleshälarna för landet. Vissa experter gör gällande att akut vattenbrist kommer drabba huvudstaden Sana a redan Förslag om än kanske inte realistiska att flytta huvudstaden till vattenrikare trakter finns. Samtidigt som man är helt beroende av grundvattnet för att möta befolkningstillväxten på ca 3 procent per år, används uppskattningsvis 50 procent av Jemens vattentillgångar till produktionen av khat. Viktiga biståndsgivare är olika arabfonder, Islamiska utvecklingsbanken, UNFPA, UNICEF, EU och länder som USA, Nederländerna, Tyskland, Japan och Storbritannien. Sveriges förbindelser med Jemen Sverige har ett honorärt generalkonsulat i Sana a och upprätthåller diplomatiska förbindelser med Jemen genom sin ambassadör i Saudiarabien, Dag Juhlin-Dannfelt. Ambassadören är sidoackrediterad i Sana a. Jemens ambassadör i Haag, Dr. Nageeb Ahmed Obeid, är sidoackrediterad i Stockholm. Antalet svenskar som är bosatta i Jemen uppgår till ett dussintal. Ett stort antal flyktingar från Afrikas Horn, söker sig till Jemen och många med släktband i Sverige söker sig därefter till Sverige. Honorärkonsulatets verksamhet har präglats i hög utsträckning av migrationsärenden. Det officiella besöksutbytet med Jemen har på senare år varit ytterst begränsat. Sverige bidrar med humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd till Jemen genom FN:s organisationer, IBRD/IMF och EU. Under våren 2013 gav Sverige stöd till den s.k. nationella dialogen om 29 MSEK. Under 2012 bidrog Sverige med 22 MSEK till MR-arbete under transitionsperioden och bidrog till genomförandet av kommande val 2014 med 27 MSEK. Dessutom har landet möjlighet att skicka deltagare till Sidas internationella kurser. Några få svenska företag har representation på plats i Jemen, bland annat Volvo och Tetra Pak. Representationen sker dock oftast genom agenter.

10 10(10) Den svenska exporten till Jemen uppgick till 251 miljoner svenska kronor år Importen från Jemen har varit mycket liten och uppgick 2012 till 51 miljoner. JUHLIN-DANNFELT

Basfakta 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare)

Basfakta 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare) 2013-06-10 Landrapport Qatar Basfakta Yta: 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Huvudstad: Doha Folkmängd: Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare) Befolkningsökning: Knappt

Läs mer

309 500 km² (77 % av Sveriges yta)

309 500 km² (77 % av Sveriges yta) Promemoria Oman - landfakta Officiellt namn: Sultanatet Oman Yta: 309 500 km² (77 % av Sveriges yta) Huvudstad: Muskat Folkmängd: 3,9 miljoner (577 000 utländska arbetare jan 2014) Befolkningstillväxt:

Läs mer

Ekonomiska basfakta 2014-03-11

Ekonomiska basfakta 2014-03-11 Ekonomisk rapport Qatar Ekonomiska basfakta Valuta: Qatarisk Riyal (QAR) BNP per capita: Cirka 102 000 USD (2013) Export: Cirka 127 miljarder USD (2013) Främsta exportvara: Naturgas, råolja Största exportpartners:

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Partier och intresseorganisationer

Partier och intresseorganisationer Frankrike Frankrikes nuvarande författning kallas för femte republiken och antogs vid en folkomröstning 28 december 1958 med 80 % majoritet. I och med femte republiken så stärktes presidentens makt avsevärt.

Läs mer

På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om. Thailands väg bort från demokratin

På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om. Thailands väg bort från demokratin Kommentarer Thailands väg bort från demokratin På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om att sälja tolv Jas-plan till Thailand. Nyheten möttes av massiv kritik, både här hemma och i Thailand.

Läs mer

Syrien: bakgrund till konflikten och möjliga lösningar

Syrien: bakgrund till konflikten och möjliga lösningar Syrien: bakgrund till konflikten och möjliga lösningar Presentatör: Michael Schulz docent i freds- och utvecklingsforskning e-post: michael.schulz@globalstudies.gu.se SYRIEN FÖRE KRIGET BAATH PARTIET TAR

Läs mer

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Under oljekrisen fyrdubblade OPEC-länderna priset på råolja. Priset på olja steg från $3 per fat till $11 per fat. Här ser man hur en man hamstrar bensin i en

Läs mer

2014-06-01. Basfakta. Abu Dhabi. Landrapport Bahrain

2014-06-01. Basfakta. Abu Dhabi. Landrapport Bahrain 2014-06-01 Abu Dhabi Landrapport Bahrain Basfakta Yta: 712 km² Huvudstad: Manama Folkmängd: Cirka 1,3 miljoner (63 procent uppges vara bahrainska medborgare) Befolkningsökning: Cirka 2,8 procent (2011)

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Arabiska Våren. Konsekvenserna

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Arabiska Våren. Konsekvenserna LINKÖPINGS UNIVERSITET Arabiska Våren Konsekvenserna Magnus Roback, Adam Palm Lamerstedt, Mariwan Nisstany, Gabriel Forsberg, Alexander Öström 12/19/2012 Konsekvenserna? Vi har valt att arbeta med frågan

Läs mer

Kriget som USA kan förlora

Kriget som USA kan förlora Skymning för Pax Americana? Kriget som USA kan förlora USA har för mycket att förlora i en öppen konflikt med Kina. Därför är det troligt att en pragmatisk inställning uppbackad av en fortsatt stark militär

Läs mer

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees Innehållsförteckning Definition, antal och förekomsten av flyktingar i världen 1 Flyktingars rättsliga ställning och UNHCR:s arbete 2 Flera internationella

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Amerikas Förenta Stater vill uppmana samtliga länder att sluta samman i fredens tecken och tillsammans lösa denna blodiga konflikt.

Amerikas Förenta Stater vill uppmana samtliga länder att sluta samman i fredens tecken och tillsammans lösa denna blodiga konflikt. Utskott: SPECPOL1 Land: Amerikas Förenta Stater Delegat: Hjalmar Lindström Amerikas Förenta Stater vill uttrycka sin djupaste oro över situationen i Södra Kordofan som lett till 650.000 oskyldiga människors

Läs mer

VEM ÄR JAG. Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs

VEM ÄR JAG. Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs VEM ÄR JAG Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs biståndsverksamhet men också som journalist och anställd av FN. Har också arbetat

Läs mer

Frihet i Iran genom svensk export?

Frihet i Iran genom svensk export? Av Emilie Eriksson Frihet i Iran genom svensk export? För att Iran skall kunna nå frihet behöver många omständigheter förändras. Yttrandefriheten måste stärkas och ledarna väljas på demokratisk grund.

Läs mer

Arabiens territoriella förmåga att ta emot flyktingar var i slutet på 1940-talet i vart fall inte mindre än t.ex. Finlands förmåga.

Arabiens territoriella förmåga att ta emot flyktingar var i slutet på 1940-talet i vart fall inte mindre än t.ex. Finlands förmåga. Flyktingsituationen efter det andra världskriget och dess lösning - försök till en begränsad översikt. : Lennart Eriksson, lelle@lelles.com statsvetare och sociolog Syftet med denna framställning är dels

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

Eritrea Human geography

Eritrea Human geography Eritrea Human geography Migration och asylsökande eritreaner i Sverige Najla Ahmed och Yasin Ahmed Min Berättelse Eritreas historia Eritrea från det gamla grekiska Erythraía (Ερυθραία) som betyder det

Läs mer

Huvudstad med antal invånare: Belgrad ca 1 650.000 Större städer (med

Huvudstad med antal invånare: Belgrad ca 1 650.000 Större städer (med Promemoria Landfakta Serbien Officiellt namn: Gränser: Storlek: Republiken Serbien Huvudstad med antal invånare: ca 1 650.000 Större städer (med antal invånare): Folkmängd: Ålder: Befolkningsgrupper: Språk:

Läs mer

Ekonomisk rapport Förenade Arabemiraten

Ekonomisk rapport Förenade Arabemiraten Ekonomisk rapport Förenade Arabemiraten Ekonomiska basfakta Valuta: UAE Dirham (AED) BNP per capita: cirka 54 741 USD (2013) Export: 253 miljarder USD (2011) Främsta exportvaror: olja, naturgas, petrokemiska

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

En väg, ett bälte Den nya Sidenvägen 1. Den nya sidenvägens ekonomiska bälte

En väg, ett bälte Den nya Sidenvägen 1. Den nya sidenvägens ekonomiska bälte 1 (4) 2015-03-27 Rapporten är skriven av Christer Ljungwall, Daniel Ekström och Felix Nyström Tillväxtanalys kontor i Peking christer.ljungwall@growthanalysis.se En väg, ett bälte Den nya Sidenvägen 1

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 1 Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 Konflikten uppstår 1. Vilka frågor diskuterades vid konferensen i Jalta i feb 1945? Vad kom man fram till? 2. Vad bestämdes vid nästa konferens i

Läs mer

Promemoria Sid. 1(5) 2012-02-24. Landpromemoria -Irland. Basfakta

Promemoria Sid. 1(5) 2012-02-24. Landpromemoria -Irland. Basfakta Promemoria Sid. 1(5) 2012-02-24 Landpromemoria -Irland Basfakta Officiellt namn: Irland/Eire Huvudstad: Dublin Språk: Engelska och Iriska (Gaeilge) Yta: 70,282 km² Folkmängd: 4,58 miljoner. P g a utvandring

Läs mer

Basfakta 2013-06-10. Abu Dhabi. Landrapport Förenade Arabemiraten

Basfakta 2013-06-10. Abu Dhabi. Landrapport Förenade Arabemiraten Landrapport Förenade Arabemiraten Basfakta Yta: 83 000 km² (ungefär samma storlek som Götaland) Huvudstad: (cirka en miljon invånare). Folkmängd: Cirka. 7,5 miljoner (år 2012, cirka 10-15 procent av dessa

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler I går, vid en sammankomst av det tredje parlamentet, och elva månader efter

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

Basfakta 2014-03-11. Abu Dhabi. Landrapport Förenade Arabemiraten

Basfakta 2014-03-11. Abu Dhabi. Landrapport Förenade Arabemiraten Landrapport Förenade Arabemiraten Basfakta Yta: 83 000 km² (ungefär samma storlek som Götaland) Huvudstad: (cirka en miljon invånare). Folkmängd: Cirka. 7,9 miljoner (år 2013, cirka 10-15 procent av dessa

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING

UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING Flyktingsiffrorna i världen Totalt finns det 27.8 miljoner flyktingar, internflyktingar

Läs mer

BNP kan tolkas på många olika sätt

BNP kan tolkas på många olika sätt Konjunkturläget augusti 2015 65 FÖRDJUPNING BNP kan tolkas på många olika sätt s BNP-tillväxt har varit högre än i många andra länder sedan finanskrisen, men det har inte resulterat i motsvarande ökning

Läs mer

Utvecklingskluster. Tim Besley och Torsten Persson LSE och IIES SNS Analys, 21 april, 2015

Utvecklingskluster. Tim Besley och Torsten Persson LSE och IIES SNS Analys, 21 april, 2015 Utvecklingskluster Tim Besley och Torsten Persson LSE och IIES SNS Analys, 21 april, 2015 www.pillarsofprosperity.info Utvecklingskluster Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Luxemburg vs. Liberia

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr ABUJ/20110429-1 2011-04-29. Abuja. Lundgren/Holmström. UD-AF Dnr 37. Benin- basfakta 2011

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr ABUJ/20110429-1 2011-04-29. Abuja. Lundgren/Holmström. UD-AF Dnr 37. Benin- basfakta 2011 Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr ABUJ/20110429-1 2011-04-29 Abuja Lundgren/Holmström UD-AF Dnr 37 Benin- basfakta 2011 Yta: 112,622 kvadratkilometer (ungefär lika stort som Lappland) Befolkning: Cirka

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen I en period av stora förändringar och osäkerhet är det den absolut sämsta tiden för afrikanska regeringar att skriva på bindande avtal som minskar rätten att själva bestämma över sin ekonomiska utveckling

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 1. Förväntade resultat Resultatstrategin styr

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 10,0 Sveriges bytesbalans 1998-2013 9,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Läs mer

Politikerhelg i Skåne

Politikerhelg i Skåne 1 Politikerhelg i Skåne 29 augusti 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och till

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Sverige tar ansvar i en orolig värld

Sverige tar ansvar i en orolig värld Sverige tar ansvar i en orolig värld Finansminister Anders Borg 20 augusti 2014 Svag internationell återhämtning och ökad oro i omvärlden Dämpade tillväxtutsikter i USA, Indien och Kina Upptrappade sanktioner

Läs mer

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om bistånd och utveckling - Från missionärsverksamhet till biståndindustri - Biståndets roll

Läs mer

Varför migrerar människor?

Varför migrerar människor? Migration Begrepp: Migration är att flytta mellan olika platser = geografisk rörlighet. Regional migration är när människor flyttar mellan platser inom en region - till exempel från Tierp till Uppsala.

Läs mer

Praktikrapport från praktik vid Sveriges ambassad i Addis Abeba, Etiopien

Praktikrapport från praktik vid Sveriges ambassad i Addis Abeba, Etiopien Statsvetenskapliga institutionen Stockholms Universitet Handledare: Monica Andersson Isabelle Gebretensaye Praktikrapport från praktik vid Sveriges ambassad i Addis Abeba, Etiopien 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

Demokratiska republiken Kongo

Demokratiska republiken Kongo Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken Kongo 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr:

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Sydgruppen: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, SAARC

Sydgruppen: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, SAARC Praktikrapport 1. Allmän information Utrikesdepartementet (UD), Enheten för Asien- och Oceanien Sydgruppen: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, SAARC Postadress: Utrikesdepartementet,

Läs mer

Kommunalt partnerskap

Kommunalt partnerskap Kommunalt partnerskap Eslövs kommun har genom kontakter med föreningen Globträdet kommit i kontakt med kommunen Lugazi i Uganda, som är intresserade av att ingå ett kommunalt partnerskap med Eslövs kommun.

Läs mer

Hotell- och restaurangbranschen

Hotell- och restaurangbranschen Hotell- och restaurangbranschen en jobbmotor för utlandsfödda Innehållsförteckning 15 Förord 18 Inledning 19 Statistiken 10 Utlandsfödda i hotell- och restaurangbranschen 14 Anställda 16 Företagare 18

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Europeisk fascism som ideologi

Europeisk fascism som ideologi Ny ordning Mussolini talade om en totalitär regim : hela befolkningen omfattas av systemet, offentligt och privat liv styrdes, individens intressen underordnades staten/nationen Europeisk fascism som ideologi

Läs mer

Landfakta Bulgarien Uppdaterad juni 2014

Landfakta Bulgarien Uppdaterad juni 2014 Landfakta Bulgarien Uppdaterad juni 2014 Officiellt namn: Republiken Bulgarien Huvudstad: Sofia Yta: 110 994 kvadratkilometer (ca ¼ av Sveriges yta) Officiellt språk: bulgariska (minoritetsspråk turkiska

Läs mer

Globala frågor. Globala problem s. 179 180. Befolkningsutveckling s. 180 185

Globala frågor. Globala problem s. 179 180. Befolkningsutveckling s. 180 185 Globala frågor Globala problem s. 179 180 1 Montrealprotokollet handlade om att lösa ett miljöproblem. Vilket? Försurning av land och vatten. Förstörandet av ozonskiktet i atmosfären. Klimatförändringarna.

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Flyktingströmmarna är en faktor som försämrat relationen mellan grannländerna och colombianer i republiken Ecuador möts av många fördomar.

Flyktingströmmarna är en faktor som försämrat relationen mellan grannländerna och colombianer i republiken Ecuador möts av många fördomar. Utskott: UNHCR Land: Republiken Colombia Delegater: Johanna Kjellin, Magdalena Beijner Idag finns det över 16 miljoner flyktingar hela världen över. 2009 fanns det ca 43 miljoner flyktingar, och antalet

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

UNDP. Brasilien. Delegat: Pontus Källström

UNDP. Brasilien. Delegat: Pontus Källström UNDP Brasilien Delegat: Pontus Källström Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande

Läs mer

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal Annika Widell, Enheten för Handel och tekniska regler Tulldagarna 21 oktober 2014 EU:s frihandelsavtal EU:s förhandlingar om frihandelsavtal Förhandlingar och avtal

Läs mer

Gilbert Achcar: Ställd inför folkliga protester kastar armén ut Mursi

Gilbert Achcar: Ställd inför folkliga protester kastar armén ut Mursi 1 Gilbert Achcar: Ställd inför folkliga protester kastar armén ut Mursi [Den 4 och 5 juli intervjuade Jaisal Noor från The Real News Network Achcar om utvecklingen i Egypten, bakgrunden till denna utveckling

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD FAKTA: ILO Ett självständigt fackorgan inom FN. ILO:s mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor. Det sker bland

Läs mer

Osäkert Grannskap. Afghanistan i centralasiatisk kontext

Osäkert Grannskap. Afghanistan i centralasiatisk kontext Säkerhet i Kaukasus och Centralasien Osäkert Grannskap. Afghanistan i centralasiatisk kontext Referat Forum Eurasien höll ett seminarium i Stockholm den 30 november 2012 på tema Afghanistan i en regional

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

MINNS DU SOMMAREN 2012?

MINNS DU SOMMAREN 2012? MINNS DU SOMMAREN 2012? Block 1 Fråga 1 Den muslimska fastemånaden Ramadan har passerat under sommaren. Hur många boende i Sverige är muslimer? 1 cirka 15 000 x cirka 150 000 2 cirka 1,5 miljoner En av

Läs mer

www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det

www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det Vad är svenskt bistånd och utvecklingssamarbete? Sverige arbetar med både kortsiktigt humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Sydsudan och Kordofan- SPECPOL 1 Bakgrund till Katedralskolans FN-rollspel 2014

Sydsudan och Kordofan- SPECPOL 1 Bakgrund till Katedralskolans FN-rollspel 2014 Sydsudan och Kordofan- SPECPOL 1 Bakgrund till Katedralskolans FN-rollspel 2014 Invånare i Sydsudan dansar för att fira fredsavtalet med Sudan 1 Errata Diverse saker som tillkommit RAPPORT KORDOFAN OCH

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

U-ländernas väg till välstånd eller fattigdom

U-ländernas väg till välstånd eller fattigdom U-ländernas väg till välstånd eller fattigdom Sammanfattning: Många decennier av ekonomiska misslyckanden i u-länderna visar tydligt att socialismen bara kan skapa stagnation och fattigdom, t ex i Indien.

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

Sidas humanitära bistånd 2014

Sidas humanitära bistånd 2014 Sidas humanitära bistånd 2014 Sidas humanitära bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för människor som utsätts för väpnade konflikter, naturkatastrofer eller

Läs mer

Patrioten, Ledaren, Mannen

Patrioten, Ledaren, Mannen Patrioten, Ledaren, Mannen Sofie Ahlgren, SAMgymnasiet HT-07 Vi ska gå mot frihetens sol eller mot döden; och om vi dör, så kommer vår sak ändå att leva vidare. Andra kommer att följa oss. (Sandino, Augusto

Läs mer

Världsdagen för humanitära insatser firar dem som viger sina liv åt att hjälpa och skydda [19-08-2013-09:00]

Världsdagen för humanitära insatser firar dem som viger sina liv åt att hjälpa och skydda [19-08-2013-09:00] Fördjupning Världsdagen för humanitära insatser firar dem som viger sina liv åt att hjälpa och skydda [19-08-2013-09:00] Varje år hotar naturliga och av människan skapade katastrofer miljontals människoliv.

Läs mer

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktober 2014. SWENACC // Tjänsteexport Till Nordafrika

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktober 2014. SWENACC // Tjänsteexport Till Nordafrika AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktber 2014 SWENACC // Tjänsteexprt Till Nrdafrika AGENDA: Presentatin av Nrdafrika Tjänsteexprt Tjänstesektrn i Nrdafrika Nrdafrika SWENACC // Tjänsteexprt

Läs mer

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Finansminister Magdalena Andersson Harpsund 21 augusti 2015 AGENDA Det ekonomiska läget Världen Sverige Inriktningen för politiken Sammanfattning

Läs mer

Kommunledningskonferens Skåne

Kommunledningskonferens Skåne 1 Kommunledningskonferens Skåne 5 juni 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och

Läs mer

Utskott: UNSC Land: Colombia Delegater: Emelie Lannebro Bergman

Utskott: UNSC Land: Colombia Delegater: Emelie Lannebro Bergman Utskott: UNSC Land: Azerbajdzjan Delegater: Lovisa Feikes de Groot Republiken Azerbajdzjan är djupt oroade över det upptrappade våldet och den försämrade humanitära och sociala situationen i Syrien. Under

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem:

Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem: L/A KRIG I ALLMÄNHET Varför krigar människor? Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem: 1. Människans natur Vissa hävdar att människan är krigisk av sin natur, och att det är därför det

Läs mer