DM-byråguide för kunder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DM-byråguide för kunder"

Transkript

1 INFORMATION FRÅN: Hur hittar du rätt DM-byrå? Hur hanterar du en DM-byråupphandling? Hur utser du en ny DM-byrå? DM-byråguide för kunder Så väljer du en reklambyrå med kompetens inom direktmarknadsföring

2 INNEHÅLL Inledning 3 Lathund 2-3 Del 1: Att hitta rätt DM-byrå 4 Revidera nuvarande DM-byråsamarbete 4 Avbryta nuvarande DM-byråsamarbete 4 Hur hittar du en ny DM-byrå? 5 Del 2: Att hantera en DM-byråupphandling 6 Hantera pitch -processen 6 Ta fram en uppdragsbeskrivning & tidplan 7 Utvärdera och bedöma DM-byråns förslag 8 Del 3: Att utse en ny DM-byrå 10 Avtala om kontrakt och avgifter 10 Förslag till standardavtal 11 Auktoriserad DM-byrå 19 ATT HITTA RÄTT DM-BYRÅRELATION LATHUND För dig som har gjort detta förut är här en användbar lathund vid ditt nästa val av DM-byrå. Syftet med denna sök- och urvalsprocess är att underlätta för dig att hitta en DM-byrå som passar just dina behov. Det finns många bra DM-byråer att välja mellan och ibland kan det vara svårt hitta rätt eftersom de inbördes skillnaderna inte alltid är tydliga. Inte desto mindre kan valet av byrå vara mycket betydelsefullt på samma sätt som ditt företag väljer en auktoriserad revisor finns det en trygghet i att välja en auktoriserad DM-byrå. Nedan visas en bild av hur hela sök- och urvalsprocessen kan se ut. Beroende på hur just dina behov ser ut, är det inte säkert att alla steg är nödvändiga, några kanske kan utelämnas eller slås samman

3 INLEDNING Att hitta rätt DM-byrå, med de egenskaper, kunskaper, rätt personkemi och kultur som ditt företag söker, kan vara såväl tidskrävande som ansträngande, och i vissa fall en dyr process. För att förenkla denna process har SWEDMA och Sveriges Annonsörer i samarbete med ett antal DM-byråer tagit fram denna guide, som syftar till att hjälpa dig som kund att söka, utvärdera, välja och samarbeta med en DM-byrå. Direktmarknadsföringen (DM) har som metod haft en kraftfull tillväxt under de senaste åren. Kunskap, metoder och kompetens inom företagen utvecklas hela tiden och till följd den riktade individ- och målgruppsanpassade marknadskommunikationen. De speciella kompetenskrav som ställs på direktmarknadsföringens utförare och konsulter är av stor betydelse för möjligheten att kunna ta ansvar för hela processen. Från strategi och analys till genomförande, resultatmätning och uppföljning. Direktmarknadsföringen regleras till stor del av speciella egenåtgärder och detaljerade juridisk lagstiftning vilket ger effekter på de föreslagna lösningarna kring analys, kreativitet, databashantering, genomförande och mätmetoder. Inom SWEDMA, intresseorganisationen för direktmarknadsföring, har marknadens aktörer inom DM samlats. Tillsammans har man formulerat en god sed som följs och av vilken det tydligt framgår vilka krav man som köpare ska ställa på sina leverantörer. Inom SWEDMA finns också ett auktorisationsförfarande av DM-byråer, så att du som köpare lättare ska veta att just den byrå du valt innehar den sakliga kompetens man kan förvänta sig av en specialist. Denna guide vänder sig till både till dig som är erfaren av upphandling av byråtjänster och dig som har mindre erfarenhet. För dig som har gjort detta förr kan vår lathund och tabeller vara ett stöd vid nästa upphandling. I vår lathund hittar du som har gjort detta förut de övergripande stegen för din utvärderingsprocess och referens till utvärderingstabell. För dig som söker mer information ger denna guide även en grundlig beskrivning vad man bör tänka på vid upphandling av ny DM-byrå. Läs då igenom alla kapitel och säkerställ att din nästa upphandling av DM-byrå blir professionell och framgångsrik för alla parter. Lycka till med ditt val av DM-byrå! Behöver du byta DM-byrå? Går det att ändra samarbetsformen med din nuvarande? Om inte, vilka krav och behov ska en ny DM-byrå uppfylla? Dokumentera dessa. Se till att avsluta nuvarande relation professionellt och se till att överföring av rättigheter och licenser blir gjorda. Sammanställ utifrån din uppdragsbeskrivning en lista på som mest 6 intressanta DM-byråer/reklambyråer med DM-kompetens. Välj ut förslagsvis 3 byråer för upphandlingen (ibland fler om du vill ha med din nuvarande DM-byrå). Ge de utvalda DM-byråerna en uppdragsbeskrivning inför kommande pitch. Hur en uppdragsbeskrivning kan se ut hittar du på sidan 7. Respektive byrå presenterar sina förslag och resultat till uppdragsbeskrivningen. Utvärdering. En användbar modell för utvärdering och hur du poängsätter varje DM-byråpresentation hittar du på sidan 8. Val av byrå och informationssätt. När DM-byråkontrakt och ersättningsdetaljerna diskuterats och en överenskommelse har nåtts, se till att alla DM-byråer som inte vunnit blir informerade först och samtidigt. Ge dem återkoppling om varför de inte fick uppdraget. Glöm inte att utfärda ett pressmeddelande. 3

4 DEL 1: ATT HITTA RÄTT DM-BYRÅ REVIDERA NUVARANDE DM-BYRÅSAMARBETE Har du i dag ett samarbete med en auktoriserad DM-byrå eller en reklambyrå som delvis arbetar med DM? Om du har ett samarbete och planerar, eller redan beslutat dig för, att byta kan det vara bra att först fundera över varför du vill byta DM-byrå. En upphandling kan vara resurskrävande i form av kostnader, tid och personal: Har relationen med din nuvarande DM-byrå helt brutits? Går den att reparera? Finns det en möjlighet att hitta tillbaka till den situation, som var grunden/skälen till att du och ditt företag valde just denna DM-byrå? Gör en formell utvärdering med din nuvarande DM-byrå (eventuellt med hjälp av en oberoende tredje part) och identifiera gemensamma synsätt på DM, viktiga egenskaper och skäl vid valet av en DM-byrå, samt grunden för din befintliga byrårelation. Går det att hitta nya arbetssätt? Kanske byta projektgrupp/projektledare/enskilda personer? Är DM-byrån en separat del av en större relation till en huvudbyrå, eller är DM-byrån din huvudbyrå? Kanske finns det förväntningar som inte ska uppfyllas av DM-byrån utan av huvudbyrån? Vilka konsekvenser får ett byråbyte just nu? Fundera över det kunnande din nuvarande DM-byrå har om ert varumärke och er verksamhet och tidsåtgången det tar att bygga upp en relation på nytt med en ny DM-byrå. Har dina behov ändrats och saknar din nuvarande DMbyrå den kärnkompetens som du kräver? Detta kan kanske lösas med nyrekrytering, utbildning eller samarbeten med andra DM-specialister. Vilka kontrakt finns som reglerar samarbetet med din nuvarande DM-byrå? Vilka bestämmelser och riktlinjer för ekonomi, pågående arbeten kan påverka ditt val av tidpunkt för att genomföra en DM-byrårevision? AVBRYTA NUVARANDE DM-BYRÅSAMARBETE En relation bör alltid avslutas så bra som möjligt och i samförstånd. Gå igenom följande punkter vid en förhandling om uppsägning: 1. Överföring av rättigheter/licenser. Din nuvarande DM-byrå kan inneha immateriella rätttigheter, licenser och konfidentiell information som ska överföras till ditt företag eller någon annan. Därför krävs det ett planerat tillvägagångssätt för att säkerställa en smidig överföring. 2. Uppsägningsvillkor. Om ett skriftligt kontrakt finns, måste uppsägningsvillkoren naturligtvis följas och uppfyllas. Om det däremot inte finns ett skriftligt kontrakt, blir det upp till dig att tillsammans med din nuvarande DM-byrå komma överens om villkoren. Även detta påverkar tiden innan en ny DM-byrå kan vara på plats. 3. Rykte. Båda parters rykte påverkas naturligtvis om inte uppsägningsprocessen fungerar tillfredsställande, vilket också kan påverka en kommande DM-byråupphandling. Med ett professionellt avslut blir du därigenom sedd som en kompetent och rättvis partner. 4. Utvärdering. Använd gärna kampanjdata och andra utvärderingar som underlag vid avslutsförhandlingar. Fakta underlättar de flesta diskussioner. 5. Parallella samarbeten. I vissa fall kan en uppsägning och en upphandling innebära att du under en tid kommer att ha två parallella DM-byråsamarbeten. Den gamla DM-byrån kanske ska säkerställa pågående leveranser, överlämningar etc, samtidigt som den nya DM-byrån informeras om ditt företag, arbetssätt, kommande aktiviteter etc. Detta kan leda till extra kostnader, men garanterar också en smidig övergångsperiod och att du inte tappar fart i dina marknadsföringsansträngningar. 6. Uppsägningstid. Normalt är uppsägningstiden 3-6 månader om inget skriftligt avtal finns. Om en befintlig DM-byrårelation måste avslutas, är det en fördel att tänka igenom och planera för denna process innan du inleder nästa DM-byråupphandling. 4

5 HUR HITTAR DU EN NY DM-BYRÅ? Syftet med denna process är att hitta rätt DM-byrå som passar för dina behov. Det finns många bra DM-byråer att välja mellan och det är inte alltid lätt att hitta den rätta. Tänk på att: 1. Ta fram en uppdragsbeskrivning och tidsplan. Utgå från dina satta kriterier och behov när du bestämmer dig för vilken typ av byrå du vill arbeta med. Vad är viktigt: Kärnkunskaper och kreativ höjd Specialistkunskaper inom DM (metodik, strategisk DM, kundprogram, databas, analys etc.) Kanalkunskap (DR, Internet, e-post, bilagor, respons annonsering, direktrespons TV etc.) Andra kundtyper/erfarenheter som du vill att DMbyrån ska ha. Internationella relationer eller nätverk Byråkostnad och ersättningsmodell DM-juridisk kompetens och auktorisation in DM. Bestäm vilket datum när samarbetet med den nya DM-byrån ska påbörjas. Tänk vara på att ge respektive DM-byrå tillräckligt med tid att svara på din uppdragsbeskrivning, det vill säga minst 4 veckor. 2. Säkerställ att alla berörda parter får information om dina planer. Eftersom DM också är strategisk i sin natur kommer detta vara en integrerad del i din varumärkes strategi, vilket också är en ledningsfråga. Om du har en annan byrå för varumärkesstrategi, är det viktigt att även dessa blir informerade om upphandlingen av DM-byrå. Om ditt företag arbetar internationellt, där det finns andra samarbeten med andra byråer i andra länder, men där ni lokalt främst arbetar med DM-byråer. Finns en inköpsavdelning bör dessa vara involverade redan vid start. 3. Behöver du preliminära undersökningar innan du upprättar din lista på tänkbara DM-byråkandidater? Ta gärna kontakt med SWEDMA, titta i byråregister och hemsidor. 5. Bestäm vilken typ av upphandling du vill genomföra. En traditionell upphandling sker via ett pitch -förfarande där byrån ger strategiska och kreativa rekommendationer utifrån en uppdragsbeskrivning (en mall finns på sidan 7). Det finns även andra alternativ: Konkret projekttest: Du kan ge byråerna ett problem eller en uppgift och be dem att redovisa hur de skulle hantera problemet eller uppgiften strategiskt. Workshop: Du kan anordna en workshop där den tänkta klienten och byråteamet tillsammans går igenom ett antal relevanta övningar eller brainstormingprojekt för att undersöka hur den verkliga arbetskemin skulle kunna se ut. Tävling: Om komplett kampanjförslag genomföres i tävlingsform rekommenderas köparen att ersätta deltagande DM-byråer med arvode för att kunna skapa förutsättningar för bästa möjliga förslag. 6. Tänk på din nuvarande DM-byrårelation (om du har en). Se till att det är du som informerar din nuvarande DMbyrå om dina planer, innan du börjar tala med andra DMbyråer. Ta bara med din nuvarande DM-byrå i kommande upphandling om du efter en revision fastställt att de kommer att ha en rimlig chans att få en andra chans. 7. Förekom media. Förbered ett pressmeddelande, så att det är du som kontrollerar informationen om din byrårevision i stället för det omvända, det vill säga att media kontrollerar den åt dig. 8. Skriv uppdragsbeskrivningen. Ge byråerna tillräcklig tid tillsammans med alla relevanta beslutsfattare. Du bör skicka ut en skriftlig uppdragsbeskrivning till de deltagande byråerna som beskriver exakt hur upphandlingen ska gå till, vad som förväntas av dem vid presentationstillfället, när och hur presentationer/ workshops ska anordnas, samt hur byråerna kommer att utvärderas av beslutsfattarna. Ta dig tid att tala med byråerna innan upphandlingen inleds. 4. Bjud in tre. Sammanställ en lista utifrån din uppdragsbeskrivning som helst inte bör omfatta fler än 6 DM-byråer. Besök gärna dessa DM-byråer, för att känna av om personkemin stämmer innan du sammanställer din upphandlingslista välj förslagsvis ut 3 som bjuds in till upphandling (4 om nuvarande DM-byrå bjuds in). 5

6 DEL 2: ATT HANTERA EN DM-BYRÅUPPHANDLING HANTERA PITCH -PROCESSEN Nu har du kommit en bit i processen och här hittar du en checklista på de delar som kan vara bra att ta med i en uppdragsbeskrivning. Bestäm vad som ska ingå och hur mycket information du vill lämna ut till DM-byråerna som blir inbjudna. DM-byråerna kommer att ställa frågor kring uppdraget, så det är bra om det finns något material som kan lämnas ut och som är lika för alla. 1. Krav vid presentationstillfället. Informera DM-byrån om följande: Hur lång får presentationen vara? Vem kommer att delta från ditt företag (ange enbart position)? Förtydliga om du bara önskar strategiska förslag. Vill du även ha med kreativa idéer? Vill du ha ett komplett kreativt förslag? Om det är ett team som kommer att arbeta med dina uppdrag, inkludera eventuella krav på strategisk förståelse av ditt varumärke, din verksamhet och dina målgrupper, den kreativa lösningen. Ska medier, tredje part, sponsorer etc finnas med om ett komplett förslag ska visas? Ska DM-byrån påvisa sin DM-kompetens och kanalkunskap (DR, Internet, e-post, TM, bilagor, DRTV, responsannonsering, SMS etc)? Finns det speciella krav på din DM-byrå avseende ditt företag eventuella kundprogram? Behöver DM-byrån ha djupare kunskap, databasadministration etc., eller bara förståelse inom kund- /marknadsdatabaser? Behöver DM-byrån ha djupare kunskap, eller bara förståelse inom analysmetoder och verktyg? DM-juridisk kompetens och auktorisation inom DM? (Mer information om auktoriserad DM-byrå hittar du på sidan 19) 2. Tid. Förbered en tidtabell för upphandlingen och ge tillräckligt med tid att hinna ta fram konstruktiva idéer från uppdragsbeskrivningen till presentationstillfället. 4. Bedömningsprocessen. Säkerställ att alla involverade beslutsfattare informeras och att samtliga är närvarande vid alla presentationer. Upprätta ett objektivt bedömningssystem, för att utvärdera varje presentation så rättvist som möjligt. Ta fram frågor som ska ställas efter/under presentationen. Dra inte ut på tiden vid utfrågningarna, utan var noga med att hålla lika lång tid för varje DM-byrå. Se till att ge information om material som ska överlämnas före/under eller efter presentationen (innan kan exempelvis vara att DMbyrån skickar ett underlag som du innan presentationen kan läsa på). 5. Valet av DM-byrå. Utgå från din utvärderingsmall, dina tidigare kontakter, känslan, eventuell uppfattning om inskickat material etc. och försök att komma till ett snabbt beslut ju längre tid beslutet tar, desto svårare är det att komma fram med ett beslut. När DM-byråkontrakt och ersättningsdetaljerna diskuterats och en överenskommelse har nåtts, se till att alla DM-byråer som inte vunnit blir informerade först och samtidigt. Ge dem återkoppling om varför de inte fick uppdraget och glöm inte att utfärda ett pressmeddelande. Var noga med att de deltagande DM-byråerna skriver på ett sekretessavtal så att du med säkerhet kan släppa mer information än vad som är vanligt om det behövs. 3. Tillgänglighet. Informera hur tillgänglig du/ditt företag kommer att vara och när (rekommendation, 1-2 dagar av din tid per DMbyrå totalt) efter att du överlämnat uppdragsbeskrivningen och till dess att DM-byrån ska presentera sina förslag. 6

7 TA FRAM EN UPPDRAGSBESKRIVNING OCH TIDPLAN CHECKLISTA Bakgrund Marknaden Produkten/ Tjänsten Övergripande marknadsföringsstrategi Kanalstrategier Kundprogram Marknads-/kunddatabas Hemsida Målgrupp/-er Försäljning/handel Interna strukturer, funktioner etc Utmaning på marknaden Marknadsföringsmål (kvantifierade) Förväntad specialistkunskap inom DM Pågående projekt Tidplan Budget Riktlinjer & begränsningar Andra samarbetspartners Interna stödsystem Material som tillhandahålls FÖRKLARING Kort om ditt företag, verksamheten, eventuell historik, ägande, försäljning, viktigaste konkurrenter Storlek på din marknad och tillväxttrender volym och värde, regionala/ säsongsbetonade egenskaper, produktkategori/portfölj, produkt/tjänsteutveckling, eller marknadsinnovationer. Information om konkurrenters agerande och positioner. Varumärket, produktvarianter/storlek, priser, prisstruktur, marknadsandelar nuvarande/tidigare, nyckelfördelar, produktionsmetoder, begränsningar eller variationsmöjligheter. Information om ditt erbjudande och konkurrensfördelar Mediemix, varumärkesstrategier, uttalad marknadsstrategi, kommunikationsstrategi, tidigare plattform, information från undersökningar. Annonsering, TV, utomhus, bilagor, direktrepons TV, DR (ODR/ADR, bussar), e- post, Internet, mobil marknadsföring, TM, sponsring, PR etc. Antal medlemmar, bonusnivåer, incitament, kommunikations frekvens, etc Finns det en/flera, koppling till andra system, antal kunder, uppdateringsrutiner, bearbetningsstrategi etc, affärsintelligens på nätet Kundsegment, beskrivning, profil, demografiska, socioekonomiska, livsstilsdemografiska etc. Kundernas relation till ditt varumärke, köpmotivation, köpbeteende, användningstillfällen, regionala egenskaper, språk, salutering, nyckel kunder etc. Distribution/nätverk, Volym, värde per handels sektor, leveransmetoder, visningsmetoder, genomsnittlig order storlek etc. Säljorganisation, försäljningscykel, återförsäljare, drift, telefonförsäljning, kundsupport/service, försäljning via hemsidan Formulera uppdraget och ge en motivering: lansera, öka penetration, stärka lojala beteenden, öka försäljningen etc Svarsfrekvenser, konverteringsfrekvens, omsättning, bibehållande av kund nivå (avhoppningsgrad), utvärderingsmetoder, analyser Masskommunikation, DM-kompetens, Digital multidisciplin etc Utvecklingsprojekt för kommande produkter där information kan och behövs ges, nya koncept, pågående kommande lanseringar som ska ingå i presentationen Tidplan över samtliga aktiviteter, kampanjlängd, ledtider för produktion, packning och distribution, införsäljning, intern information etc. Budget vad ska inkluderas, exkluderas, betalningsrutiner, betalningstider etc. Övergripande önskad kreativ stil eventuella heliga kor. Samarbete med annan reklambyrå, analys- & databaspartners, adressleverantörer, omvärldsdata, print & fulfillment CRM och kunddatabassystem, Forskningsrapporter, datakällor, beräkningar, produktprover, exempel på tidigare kommunikation, annat relevant material. 7

8 UTVÄRDERA OCH BEDÖMA DM-BYRÅNS FÖRSLAG Detta underlag kan användas vid DM-byråpresentationen. Varje deltagare gör sin egen bedömning. DM-byråns namn: Datum för presentation: Avsnitt 1: DM-byråpresentation BEDÖMNINGSKRITERIER 1. Besvarar de uppdragsbeskrivningens problem? 2. Påvisar kvalitet angående: Övergripande strategi Marknadsbehov Förståelse för varumärket Målgruppsselektering och kunddatastrategi Positionering Media-/kanalkompetens och kunskap om kundprogram Kreativ strategi, affärsintelligens och resultatorientering 3. Uppvisar en kreativ höjd: Kreativ idé/idéer Kreativt genomförande Val av media, metod och nyttjande av data 4. Är den kreativa idén en integrerad del genom hela mediemixen (Annonsering, TV, radio, DR, e-post, Internet, SMS, bilagor, utomhus, DRTV etc)? 5. Genomgång av: Budgetestimat Program/process för tidtabell Analys före/efter, utvärdering och mätmetoder Projektgrupp och personlig kompetens 6. Har DM-byrån använt informationen de fått på ett intelligent sätt och är deras antaganden realistiska, möjliga att genomföra, specifika, tidsbestämda och mätbara? 7. Har DM-byrån gjort några försök att skaffa ytterligare information om vår affär (från oss, eller från andra källor) innovationsförmåga? 8. Har DM-byrån förstått företagets kultur och attityd, marknad och position? 9. Har DM-byrån förstått produkten/-ernas eller tjänsten/-ernas karaktärsdrag? 10. Har DM-byrån uppvisat ett disciplinerat sätt i tänkande, logik och kommunikation, både skriftligt och verbalt? 11. Generellt. Passar de rekommendationer som DM-byrån givit, företagets övergripande målsättning? Avsnitt 1 (Totalt antal poäng av 110 möjliga) POÄNGSÄTTNING 1-5 (BÖR VIKTAS) 8

9 Avsnitt 2: Arbetsrelationer och team-/projektmedlemmar BEDÖMNINGSKRITERIER 1. Verkar det som om människorna på DM-byrån är: Enkla och okomplicerade att arbeta med? Strategiska och har analytisk förmåga? Professionella? Tekniskt kompetenta? 2. Generell DM-kompetens och trackreckord. Har byrån erfarenhet av liknade arbete tidigare? 3. Är de en auktoriserad DM-byrå? Har de den DM-juridiska kompetensen? Avsnitt 2 (Totalt antal poäng av 90 möjliga) ANTAL POÄNG (MAX 15 POÄNG) SAMMANRÄKNING MAX ANTAL POÄNG AV 200 MÖJLIGA Övriga kommentarer 9

10 DEL 3: ATT UTSE EN NY DM-BYRÅ AVTALA OM KONTRAKT OCH AVGIFTER Upprätta alltid ett kontrakt i förväg och använd så mycket information, kriterier och krav från tidigare DMbyråerfarenheter som möjligt: Vilka är parterna? Avtalslängd? DM-byråns uppdrag omfattning? Varumärken, tjänster, divisioner, funktioner etc. Vad ska byrån inte göra? Vem från byrån är huvudkontakt person, och vem från byrån ska arbeta med uppdraget nyckelpersoner? Hur blir byrån informerad om kommande uppdrag, eller inför varje uppdrag? Vem godkänner allt arbete från byrån, budget etc. hos dig/företaget? Hur ska produktionen beställas (beställningsrutiner), genomföras, samt hur ska detta faktureras? Hur ska oförbrukade medel hanteras av byrån? Rättigheter om återbetalningar, rabatter som tillkommer DM-byrån. Rapportering (månadsvis/kvartalsvis) som omfattar de nyckeltal, information som krävs för att garantera att kontraktsvillkoren uppfylls. Möjlighet till revision/genomlysning. Garantier från DM-byrån att de verkligen klarar av uppgiften. Ansvarsförsäkringar. Auktorisation av DM-byrån. Garantier att DM-byrån erhåller den information som behövs för uppdraget och hur korrekt informationen är. Garantier, riktlinjer för datahantering/skydd, databaser, material etc. Vad händer om något går fel och processen/steg/ åtgärder för att bibehålla en bra DM-byrårelation Hur sägs kontraktet eventuellt upp (från båda parter) konsekvenser/ följder. Vilka åtaganden, villkor gäller även efter en eventuell uppsägning, samt hur länge? Vad gäller för konkurrens, sekretess, upphovsrätt och immateriella tillgångar? DM-byråns kontaktpersoner. Vilka legala regler gäller? Krav för förnyelse av kontraktet. Fastställande av arvode: Bestäm hur ni vill arbeta, med fast, rörligt arvode eller prestationsbaserat. Hur länge är avtalsperioden och hur förnyas avtalet. Betalningsvillkor Om fast avgift (år, kvartal etc.) gäller, ska regelbundna avstämningar göras mot faktisk tid Behov kring redovisning. Vad behöver DM-byrån veta för projektrapportering internt hos köparen. Vad som omfattas av avtalet och vad som är ad hoc (ligger utanför avtalet) Vilka kostnader som kan/ska ingå i produktionskostnaden Om övervägande finns om prestationsbaserad kompensation, fastställ modell. 10

11 FÖRSLAG TILL STANDARDAVTAL FÖR DM-BYRÅER Villkoren som presenteras i avtalsförslaget nedan är endast riktlinjer, och är utbytbara (dispositiva), dvs de gäller om inte Byrån och Klienten uttryckligen kommit överens om annat. Villkoren är inte fullständiga i juridisk mening då de inte reglerar uttömmande parternas inbördes rättigheter och skyldigheter. Uppdragsgivaren och Byrån förutsätts själva bestämma uppdragens närmare innehåll samt vid behov fastställa ytterliga villkor. Ord skrivna med VERSALER representerar parternas namn och kan ändras efter behov. Textrutorna visar huvudpunkterna eller betydelsen bakom paragrafen och beskriver möjligheterna till flexibilitet inom paragrafen. Dessa textrutor ska inte återges i det slutliga kontraktet, utan ska tas bort. VILLKOR FÖR AVTALSKONTRAKT MELLAN [UPPDRAGSGIVARE] OCH [BYRÅ] 1. INLEDNING Inledningen kan vara så välvilligt eller formellt som krävs. Den ska beskriva i stora drag kontraktets innehåll och anger kontraktets geografi ska giltighetsområde samt vilka parter som ingått avtalet. Detta dokument beskriver de gemensamt avtalade villkor som gäller då BYRÅN utses till reklam- och marknadsföringsbyrå inom Sverige för UPPDRAGSGIVAREN. 2. EXKLUSIVITET, TEAMMEDLEMMAR SAMT AVTALSPERIOD Det är viktigt att förtydliga kontraktets innebörd i början av detsamma. Det är också viktigt att nämna Klientens ensamrätt till produkterna och tjänsterna, så att det inte råder några tvivel om Klienten använder många byråer för andra varumärken eller produkter. Samtidigt är det viktigt att Byrån ges det exklusiva uppdraget för att utföra just detta uppdrag och att Klienten inte använder sig av flera byråer för att göra samma jobb. Uppsägningsperioden kan ändras efter behov. Den här paragrafen gör också kontraktet till ett löpande kontrakt eller ettårigt. Välj endera lösningen som presenteras nedan. UPPDRAGSGIVAREN accepterar att utse BYRÅN som enda byrå för utförande av de tjänster som listas nedan. UPP- DRAGSGIVAREN accepterar att inte använda någon annan byrå, eller att utföra sådana tjänster internt, för produkterna som listas nedan och för de tjänster som BYRÅN åtar sig att tillhandahålla. BYRÅN åtar sig att informera UPPDRAGSGIVAREN innan BYRÅN accepterar uppdrag från klienter vars produkter/ verksamhet konkurrerar direkt med UPPDRAGSGIVARENS. Teammedlemmar samt dessas ansvar BYRÅNS teammedlemmar samt UPPDRAGSGIVARENS teammedlemmar och dessas ansvar reglars i bilaga 1. Eventuella förändringar inom endera teamet skall meddelas den andra parten. AVTALSPERIODEN KAN ANTAGLIGEN FASTSTÄLLAS TILL EN SPECIFIK PERIOD, LÖPANDE MED INITIAL PERIOD ELLER LÖPANDE SPECIFIK PERIOD: Detta avtal gäller från om med ÅÅÅÅ-MM-DD till ÅÅÅÅ-MM-DD. LÖPANDE MED INITIAL PERIOD: Detta avtal gäller från om med ÅÅÅÅ-MM-DD till ÅÅÅÅ-MM-DD. Om inte uppsägning av avtal inkommer tre (3) månader före avtalet upphörande, förlängs avtalet automatiskt med ytterligare tolv (12) kalendermånader LÖPANDE: Detta avtal gäller från om med ÅÅÅÅ-MM-DD och till uppsägning inkommer av endera part. Från den dag då uppsägning inkommer skriftligen till motpart, tillträder en uppsägningsperiod på TRE (3) månader. 11

12 UPPSÄGNING AV AVTALET I FÖRTID Vardera parten äger utan förfång för ovanstående skriftligen säga upp detta avtal till omedelbart verkan: a) om motparten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet och ej omedelbart vidtar full rätttelse; eller b) om motparten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation, tilldelas en förvaltare, underlåter att behörigen infria accepterad växel eller annan icke tvistig förbindelse eller eljest kan antas ha kommit på obestånd. 3. HUVUDMAN Det är viktigt att ange om du agerar som huvudman eller inte. Vi agerar som huvudman i alla våra kontrakt. I det här avsnittet beskrivs de produkter och tjänster som du tillhandahåller eller utför inom ramarna för detta avtal, samt de avgifter eller ersättningar som ingår i det. 4. BYRÅTJÄNSTER Att tillhandahålla UPPDRAGSGIVAREN med kompletta tjänster inom alla områden av, säljfrämjande åtgärder, direktmarknadsföring, utskick, databas, tryck och produktion, annonsering, medieköp etc. I tjänsterna ska följande element ingå: 4.1. Genomföra en noggrann studie av din verksamhet och dina marknader 4.2. Förbereda och producera kreativt arbete 4.3. Planera och köpa medier 4.4. Köpa tryck- och produktionstjänster 4.5. Agera konsult vid skapande av databas och analys 5. PRODUKTER Liksom i paragrafen där byrån ges exklusivitet, är det viktigt att detaljerat dokumentera vilka varumärken/produkter/tjänster som du kontrakteras att täcka. 5.2 Ger möjlighet att lägga till nya områden inom ramarna för detta avtal Avtal som täcker UPPDRAGSGIVARENS varumärken Nya produkter enligt skriftligt uppdrag och skriftlig överenskommelse. 6. GODKÄNNANDEN; BEMYNDIGANDE OCH TILLÄGG Den här paragrafen fastställer hur löpande beslut ska fattas. Om någon del inte passar med Byråns arbetsmetoder ska byrån göra nödvändiga ändringar. UPPDRAGSGIVARENS skriftliga godkännande av text, layouter, kreativt arbete och konstnärliga verk, ger BYRÅN befogenhet att köpa in överenskommet produktionsmaterial och förbereda korrektur, och UPPDRAGSGIVARENS skriftliga godkännande av korrektur ger BYRÅN befogenhet att publicera sådant material. UPPDRAGSGIVARENS skriftliga godkännande av televisions-, biograf- och radiomanuskript och/eller samlingsverk med uppskattade kostnader ger BYRÅN befogenhet att upprätta produktionskontrakt [och engagera aktörer] och UPP- DRAGSGIVARENS skriftliga godkännande av filmer och inspelningar ger BYRÅN befogenhet att sända materialet. 12

13 UPPDRAGSGIVARENS skriftliga godkännande av scheman och uppskattningar ger BYRÅN befogenhet att göra nödvändiga reservationer och upprätta kontrakt för lokaler, tid och andra faciliteter. Tillhandahållandet av BYRÅNS tjänst(er) [inklusive inköp och distribution av säljfrämjande åtgärdsmaterial] diskuteras av UPPDRAGSGIVARE och BYRÅ. BYRÅN sammanställer anteckningar om överenskommelser som nåtts vid sådana diskussioner [ kontaktrapporter ], som undertecknas av behörig chef hos BYRÅN, och som anses vara korrekta om inte UPPDRAGSGIVAREN inkommit med skriftliga invändningar inom två arbetsdagar efter det att relevant kontaktrapport levererats till UPPDRAGSGIVAREN. Om UPPDRAGSGIVAREN skriftligen begär annulleringar av eller tillägg till pågående arbete, ska BYRÅN vidta alla nödvändiga åtgärder för att uppfylla detta, under förutsättning att BYRÅN har möjlighet att göra detta inom ramen för sina kontraktsbundna skyldigheter gentemot medier och leverantörer. I den händelse att detta inte kan genomföras, accepterar UPPDRAGSGIVAREN att ersätta BYRÅN för eventuella avgifter eller kostnader som BYRÅN omfattas av, samt att betala BYRÅNS avgifter för sådant pågående arbete. 7. PRISER Priser fastställs i Bilaga 1. Som bilaga kan denna del ändras utan att skriva om hela avtalet. BYRÅNS priser och arvode specificeras i Bilaga UPPHOVSRÄTT OCH ANDRA RÄTTIGHETER Upphovsrätten och alla andra immateriella rättigheter för allt kreativt arbete som BYRÅN utför åt UPPDRAGSGIVA- REN tillhör BYRÅN, om inget annat har avtalats. BYRÅN erhåller och bibehåller, vid alla tillfällen där det är möjligt, alla rättigheter i fråga om upphovsrättsligt material som beställts av BYRÅN på UPPDRAGSGIVARENS vägnar. Om UPPDRAGSGIVAREN så önskar, och under förutsättning att alla villkor i detta avtal (inklusive sådana som rör uppsägningstiden) har uppfyllts, överlåter BYRÅN denna upphovsrätt och andra immateriella tillgångar till UPP- DRAGSGIVAREN när detta avtal sägs upp eller när kontraktuellt definierade uppdrag är avslutade. Upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till kreativt arbete som BYRÅN beställt från tredje part, tillhör normalt leverantören. BYRÅN garanterar tillämpliga användningsrättigheter i fråga om detta material. Om så krävs ska BYRÅN på UPPDRAGSGIVARENS bekostnad anstränga sig på alla sätt för att erhålla utökade rättigheter till eller tilldelning till upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. För att undvika tvivel ska BYRÅN behålla upphovsrätt och andra immateriella rättigheter för material som ingår i presentationer som BYRÅN iordningställt för UPPDRAGSGIVAREN. Upphovsrätten och andra immateriella rättigheter i programvara som används för att bearbeta data och listor förblir BYRÅNS enskilda egendom. 9. SEKRETESS Den här paragrafen skyddar Byråns idéer samtidigt som den hanterar det faktum att Klienten gör känslig information och känsliga data tillgängliga för byrån. Det kan handla om att ett separat sekretessavtal ska upprättas vid stora dataöverföringar, eller i fall då Klienten arbetar på en ny eller känslig marknad. UPPDRAGSGIVAREN accepterar att alla identifierbara originalidéer eller originalkoncept som presenteras av BYRÅN i samband med en kampanj som skapats eller utvecklats av BYRÅN endast är tillgängliga för denna kampanj och inte får användas i andra syften utan att BYRÅNS skriftliga medgivande först inhämtats. 13

14 Även i fall där ingen kampanj har avtalats, är idéer och koncept som presenteras för UPPDRAGSGIVAREN strikt konfidentiella och får inte användas på något sätt, inklusive kommuniceras till tredje part, utan att BYRÅNS skriftliga medgivande först inhämtats. BYRÅN accepterar att inte utan UPPDRAGSGIVARENS tillstånd, under eller efter att avtalsperioden upphört, avslöja konfidentiell information från analyser eller undersökningar som UPPDRAGSGIVAREN beställt och betalt. UPPDRAGSGIVAREN accepterar BYRÅNS rätt att använda allmän marknadsförings- eller Direktmarknadsföringskunskap som BYRÅN erhållit under avtalsperioden, inom UPPDRAGSGIVARENS produkt- eller tjänstsegment. Sådan användning ska godkännas av UPPDRAGSGIVAREN. UPPDRAGSGIVAREN och BYRÅN får vidare inte utan motpartens skriftliga godkännande till tredje part lämna ut uppgifter som rör detta avtal eller interna förhållanden hos motparten, annat än om skyldighet föreligger enligt lag, annan författning eller myndighets beslut. UPPDRAGSGIVAREN och BYRÅN skall tillse att egen personal, egna konsulter, underleverantörer eller annan personal iakttar den angivna sekretessen. 10. BETALNINGSVILLKOR Byrån kan vilja lägga till en paragraf i det här avsnittet som ger rätt att utfärda räntefakturor vid betalningsförseningar. Om Byrån betalar underleverantörer, för exempelvis porto, kan de vilja undanta detta från 30-dagarsperioden. Fakturering sker månadsvis i efterskott innan den XX dagen i påföljande månad och ska betalas av UPPDRAGSGIVA- REN inom 30 dagar efter mottagandet. Månadskonton för alla andra tjänster skickas till UPPDRAGSGIVAREN i efterskott (om inget annat avtalats) före den XX dagen i påföljande månad. UPPDRAGSGIVAREN ska betala inom 30 dagar efter mottagandet. Eftersom medier och leverantörer måste betalas på förfallodatum, är det viktigt att alla konton betalas i tid så att BY- RÅN har tillgängliga medel. Dröjsmålsränta vid sen betalning Vid dröjsmål med betalning som är förfallen enligt detta avtal skall UPPDRAGSGIVAREN betala dröjsmålsränta till BYRÅN. Denna skall beräknas för den tid dröjsmålet varar till det datum betalningen erhålls efter en räntesats som vid var tid motsvarar Riksbankens referensränta ökad med åtta procentenheter. 11. VERKSAMHETSVILLKOR FÖR MEDIER OCH LEVERANTÖRER Det kan vara nödvändigt att tillåta Klienter (och ibland Klientens leverantörer) att se Byråns skriftliga verksamhetsvillkor. BYRÅN är juridisk huvudman i allt samröre med tredje part. Om BYRÅN köper medier för UPPDRAGSGIVAREN, upprättas (om inget annat anges) kontrakt med medierna och leverantörerna för denna aktivitet i enlighet med medieprislista eller andra standardvillkor eller till priser eller villkor som avtalas separat. Rättigheterna och skyldigheterna mellan UPPDRAGSGIVARE och BYRÅ ska motsvara dem som föreligger mellan BY- RÅN och de olika medieleverantörerna under standardvillkor. 14

15 12. FÖRSÄKRING Det kan vara nödvändigt att Byrån för Klienten visar vilka försäkringar som Byrån innehar. BYRÅN är skyldigt att inneha företagsförsäkring omfattande 1 Försäkring mot ren förmögenhetsförlust förorsakad genom BYRÅNs vållande som täcker förluster från till kronor vid varje försäkringsfall 2 Egendomsförsäkring för skada på grund av brand, vatten, rån och inbrott som täcker skador från till kronor vid varje försäkringsfall 3 Transportförsäkring som täcker skador upp till till kronor vid varje försäkringsfall. Eventuella kompletterande försäkringar beträffande UPPDRAGSGIVARENS material, inklusive register, tecknas av UPPDRAGSGIVAREN. 13. ANSVARSSKYLDIGHET OCH ANDRA ANSPRÅK Följande avsnitt behandlar Byråns ansvar ANSVARSBEGRÄNSNING Den här paragrafen begränsar Byråns ansvar. Vidare anger den vilket ekonomiskt ansvar byrån garanterar för sitt arbete. Nivån ska vara den samma som de avgifter Byrån förväntar sig att erhålla enligt avtalet. Om avtalet sträcker sig längre än ett år, kan Byrån begränsa beloppet till de avgifter som betalats under föregående år. BYRÅN garanterar att tjänsterna tillhandahålls på ett professionellt sätt, att gränsen för ansvar i fråga om tillhandahållande av tjänster är XXX. UPPDRAGSGIVAREN ersätter BYRÅN vid fordringar som överstiger denna summa. Den här gränsen gäller inte vid dödsfall eller personskador som orsakat av BYRÅNS försumlighet. Om fel, brist eller leveransförsening skulle föreligga i BYRÅNS prestation är BYRÅN berättigat att i första hand vidtaga rättelse. BYRÅN är inte ersättningsskyldig gentemot UPPDRAGSGIVAREN för utskick och annonser som distribueras/publiceras med förseningar eller som uteblir, för fel i utskick och annonser, eller för leveransförseningar under förutsättning att det inte orsakats av försumlighet från BYRÅNS sida. Värdemässigt är BYRÅNS ansvar begränsat till ett belopp som högst motsvarar den ersättning för eget arbete som BYRÅN i annat fall haft rätt att debitera i uppdraget, eller vid partiellt fel, felaktig del därav. Utan förfång för innehållet i detta avtal, är BYRÅN inte ansvarig för förlust av inkomst, följdskador, ekonomiska förluster eller indirekta förluster som uppstår i samband med iakttagandet (eller icke-iakttagandet) av de villkor som ingår i detta avtal. Ovanstående gäller inte utifall BYRÅN har förfarit grovt vårdslöst ERSÄTTNING TILL BYRÅN Den här paragrafen ger klienten ansvaret för att huvudsakligen ersätta byrån vid krav från tredje part. UPPDRAGSGIVAREN ersätter BYRÅN vid förluster som uppkommit på grund av civilrättsliga anspråk som riktats mot BYRÅN baserat på utskick eller andra verk som BYRÅN iordningställt för UPPDRAGSGIVAREN och som godkänts av UPPDRAGSGIVAREN före publicering. 14. BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE) Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder, om de inträffar sedan avtalet slutits och hindrar dess fullgörande: krig, politiska beslut/omvälvningar, råvarubrist, arbetsmarknadskonflikter, även sådana konflikter i vilka BYRÅN respektive UPPDRAGSGIVAREN är inblandade. 15

16 15. DIREKTMARKNADSFÖRINGSPRAXIS Den här paragrafen fastställer att Byrån ska följa god sed. BYRÅN uppfyller SWEDMAs Branschregler och program om God sed vid DM som ej begärts samt annan självreglerande direktmarknadsföringspraxis. UPPDRAGSGIVAREN tillhandahåller en garantilista som bekräftar att data som lämnats till BYRÅN för användning i marknadsföringskampanjer har erhållits på ett lagenligt sätt och har registrerats i enlighet med Personuppgiftslagen. 16. SKILJEKLAUSUL: TILLÄMPLIG LAG Denna paragraf är till för att göra processen smidigare vid en eventuell konflikt mellan Byrån och Klienten. Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras enligt svensk lag genom skiljedom vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (Institutet). Om tvisteföremålets värde inte överstiger kronor skall Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande tillämpas. I annat fall skall Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut tillämpas. Om tvisteföremålets värde understiger 1 miljon kronor skall skiljenämnden bestå av en skiljeman. I annat fall skall skiljenämnden bestå av tre skiljemän. Tvisteföremålets värde omfattar kärandens yrkande i påkallelseskriften samt eventuella genkäromål i svarandens yttrande över påkallelseskriften. Vi rekommenderar att någon som kan binda företaget till kontraktsvillkoren undertecknar avtalet. Det är vanligtvis en chef eller bolagssekreterare. Minst en av signaturerna måste vara på samma sida som huvuddokumentet, annars kan kontraktet ogiltigförklaras. ORT:... DATUM:... BYRÅN Namnteckning Namnteckning Namnförtydligande Namnförtydligande ORT:... DATUM:... UPPDRAGSGIVAREN Namnteckning Namnteckning Namnförtydligande Namnförtydligande 16

17 BILAGA 1 TEAMMEDLEMMAR SAMT DESSAS ANSVAR Här listar Byrån teammedlemmarnas befattningar samt ansvarsområden, dvs vem som har rätt att för Byråns eller Uppdragsvivarens räkning acceptera eventuella ändringar eller att sjösätta projektet som helhet Följande personer kommer att för BYRÅN att arbeta med detta kontrakt och de har följande ansvarsområden: Följande personer har för UPPDRAGSGIVARENS räkning följande ansvarsområden och kan skriva under för eventuella förändringar: BILAGA 2. AVTAL PRISER 1. PRISER Hela avtalet måste författas utan tvetydigheter, men det här avsnittet kräver extra noggrannhet. Ni kan avtala att ersättningen ska vara avgiftsbaserad eller utgöras av en blandning av avgifter och provision. Välj den paragraf/de paragrafer som är relevanta. Troligtvis har den här delen av avtalet redan diskuterats med Uppdragsgivaren och den kan delvis ha representerats genom presentationer som ska säkra verksamheten. Priser fastställs i bilaga 1. Som bilaga kan denna del ändras utan att skriva om hela avtalet. BYRÅNS priser baseras på någon av följande ersättningsprinciper: 1.1 A) ARVODE Ett fast arvode på XX XXX,XX per månad. Arvodet faktureras månadsvis i efterhand. Detta arvode baseras på BYRÅNS aktuella kända uppskattning av den totala arbetsmängden från UPPDRAGSGIVA- REN och omfattar ett kontoteam bestående av: 17

18 Här listar Byrån teammedlemmarnas befattningar och den tidsmängd byrån tilldelar teamet för att arbeta med Klientens uppdrag (den ska baseras på avgiften). 1.1 B) PROVISION Reklamutrymme och reklamtid i svenska medier avgiftsbeläggs enligt de aktuella publicerade priser som gäller vid publiceringen. UPPDRAGSGIVAREN räknar med att via BYRÅN spendera minst XXX XXX,XX på reklamplats och reklamtid under perioden ÅR/MÅNAD/DAG till ÅR/MÅNAD/DAG. 1.1 C) PROJEKTARVODE Projektarvode på XX XXX,XX ska betalas: ANTINGEN: 50 % då konceptet godkänns och 50 % då materialet tillhandahålls. ELLER: då materialet tillhandahålls. Plus kostnader för varor och tjänster enligt förhandsavtal och enligt anteckningar i kontaktrapporter. 1.1 D) ARVODE FÖR KONSULTTJÄNSTER OCH IMPLEMENTERING BYRÅN debiterar UPPDRAGSGIVAREN: Ett konsultarvode på XX XXX,XX per månad för de tjänster som angetts i 4.0. Ett implementeringsarvode som motsvarar X % av den avtalade projektbudgeten för varje kampanj. 1.1 E) LÖPANDE RÄKNING Ett arvode baserat på nerlagd och redovisad tidsåtgång per befattning faktureras månadsvis i efterhand. Detta arvode baseras på ett kontoteam och fasta timpriser enligt följande: 1.2 ÖVRIGA KOSTNADER Den här paragrafen ska finnas med oavsett ersättningsmetod eftersom den täcker alla extraområden som man ofta glömmer bort eller inte tar betalt för. För porto och andra transportkostnader, telekommunikationskostnader och kopieringskostnader som uppkommit i arbetet med att utföra UPPDRAGSGIVARENS instruktioner och skydda UPPDRAGSGIVARENS intressen debiteras nettokostnad. För resor, traktamente och hotellkostnader för BYRÅNS personal debiteras UPPDRAGSGIVAREN nettokostnad. Alla varor och tjänster som BYRÅN köper för UPPDRAGSGIVARENS räkning uppges i förväg till UPPDRAGSGIVA- REN och en påläggskostnad på XXX % utgår för dem. UPPDRAGSGIVAREN förbehåller sig rätten att köpa något eller alla av dessa objekt direkt. 1.3 AVSTÄMNING Den här paragrafen behandlar det faktum att relationer förändras med tiden och att båda parter behöver göra en formell översyn av avtalet med jämna mellanrum. Parterna är eniga om att en avstämning av BYRÅNS tjänstetillhandahållande ska genomföras senast 6 månader efter det att byrån utvalts och minst var 6 månad tills avtalet upphör. Denna avstämning ger en möjlighet att omförhandla ersättningen uppåt eller nedåt efter gemensamt beslut. 18

19 AUKTORISERAD DM-BYRÅ För att en byrå ska kunna betraktas som en auktoriserad DM-byrå enligt SWEDMA krävs att byrån följer följande kriterier: Kvalitet Byrån ska säkerställa att all relevant personal följer uppsatta etik och förhållningssätt vilka är överenskomna för branschen samt är väl införstådda med de branschöverenskommelser som berör DM-branschen, som exempelvis: Branschöverenskommelsen för DM-regler för användning av personuppgifter m.m. vid DM för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande ICC Grundregler för reklam. Byrån ska alltid sträva efter att arbeta inom dessa regler och säkerställa att kunden får oklanderliga råd om hur de bör gå tillväga. Byrån ska ha en metod för att korrekt och enkelt bemöta och hantera kundens önskemål, som inkluderar: förslag på skriftliga avtal utvecklingsrapportering scheman budgetförslag budget inköpsförfaranden rapportering om utfall Lagar och regler Byrån försäkrar att all dess verksamhet följer de lagar och förordningar som berör dess verksamhet, bl.a. Personuppgiftslagen och Marknadsföringslagen och God Sed DM. En auktoriserad DM-byrå ska ha minst en anställd har genomgått den av SWEDMA anordnade ADMA-utbildning, eller liknande DM-utbildning från Internationella DMA, IDM, eller annan högskola/annat institut. Byrån ska ha tillgång till juridiskt råd, egen eller branschjurist, för att på så sätt se till att dess verksamhet följer berörda lagar och förordningar. Försäkringar Byrån ska ha ett fullgott försäkringsskydd vilket inkluderar en ansvarsförsäkring, som täcker eventuella skadestånd som beror på byråns egna handlingar eller misstag i enlighet med svenska lagar och förordningar. Erbjudande och kompetens En auktoriserad DM-byrå ska kunna tillhandahålla strategiska och operativa tjänster inom direktmarknadsföring mot sina uppdragsgivare och förstå hur analysdata, omvärldsdata och metodik för att återkopplingen appliceras hos sina uppdragsgivare. Vidare innebär auktorisationen att en DM-byrå ska kunna styrka DM-kompetensen med de utbildningar som krävs för att bli certifierad, diplomerad, eller magister inom direktmarknadsföring av godkända skolor/ universitet/institut. En DM-byrå ska kunna påvisa sin kompetens inom följande områden: direkt, relationskapande och interaktiv kommunikation; strategi, analys, projektledning, test och utvärdering samt kreativ utformning. En DM-byrå ska också kunna påvisa sin kompetens inom olika direkta och interaktiva mediakanaler: exempelvis DR (adresserad, oadresserad), Internet, e-post, SMS/MMS, bilagor, DRTV, radio, TM, utomhusreklam, responsannonsering etc. Utveckling av personal Byrån ska ha en uttalad utvecklingspolicy för sin personal inom direktmarknadsföring. En auktoriserad DM-byrå kommer på så sätt att försäkra sig att dess personal är kompetent och kvalificerad inom sitt område av expertis. Medlem i SWEDMA För att kunna bli auktoriserad, måste DM-byrån vara medlem i SWEDMA och väljs in efter övervägande och styrelsebeslut. Sekretess & upphandling En auktoriserad DM-byrå garanterar att hålla på sekretessen kring kunduppdrag, kundinformation etc. En auktoriserad DM-byrå ska alltid garantera att upphandling av de tjänster som ligger utanför byråns egen interna kompetens/leverans alltid sker enligt fastställda upphandlingsregler med syfte att ge kunden bästa pris i förhållande till kundens krav på kvalitet eller i samförstånd med kunden. Auktorisationsförfarande En DM-byrå som önskar erhållla en auktorisation ansöker om denna hos SWEDMA (formulär finns på hemsida). Beslut om auktorisation tas av SWEDMAs styrelse. Ändrade förutsättningar Om byråns DM-kompetensmässiga förutsättningar och resurser förändras ska detta meddelas till SWEDMA eftersom de ändrade förhållandena kan komma att påverka auktorisationen. 19

20 SWEDMA intresseorganisation för direktmarknadsföring Postadress: Box 3276, Stockholm. Besök: David Bagares gata 3 Telefon: Telefax: E-post: Webb: Sveriges Annonsörer intresseorganisation för Sveriges reklamköpare Postadress: Box 1327, Stockholm Besök: Drottninggatan 71c Telefon: Telefax: E-post: Webb:

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR SAMARBETE mellan reklamköpare och reklamproducent

REKOMMENDATIONER FÖR SAMARBETE mellan reklamköpare och reklamproducent REKOMMENDATIONER FÖR SAMARBETE mellan reklamköpare och reklamproducent ALLMÄNNA VILLKOR De allmänna villkoren är endast riktlinjer, och är utbytbara (dispositiva), dvs. de gäller om inte Byrån och Kunden

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

REKLAMFILMSPRODUKTIONSAVTAL

REKLAMFILMSPRODUKTIONSAVTAL REKLAMFILMSPRODUKTIONSAVTAL Följande avtal har ingåtts om produktion av reklamfilm samt rättighetsöverlåtelse av reklamfilmen ( Avtalet ) mellan: Annonsören : org. nr och Produktionsbolaget : org. nr 1.

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Avtal för användning av märket Från Sverige

Avtal för användning av märket Från Sverige Bilaga 4 Avtal för användning av märket Från Sverige 2017-04-11 Avtal för användning av märket Från Sverige 1. Rättigheter Svenskmärkning AB (SvAB), 105 33 Stockholm, upplåter härmed till Företagsnamn

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE

AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare 1. Allmänna villkor 2. Medlemskap 3. Personuppgifter 4. Immateriella rättigheter 5. Ansvarsfrihet 6. Cookies 7. Budgivning och köp 8. Kostnader

Läs mer

Avtal om samarbete. [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer]

Avtal om samarbete. [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer] MALL 1(8) Avtal om samarbete mellan [Part A]: [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer], med adress [adress]; och [Part B]: [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer] med adress [adress];

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal

Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal 1 Definition av uppdraget 1. 1.1 Aura Light och Kinsman har inlett ett icke

Läs mer

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk LOGGO AVTAL Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk Avtal 1. ALLMÄNT 1.1. Avtalsparter Detta avtal upprättas av?? vattenvårdsförbund. Beställare?? vattenvårdsförbund Adress:??

Läs mer

DEKRA Automotive AB Blanketten skickas till DEKRA Automotive AB Att: Ekonomi Box Solna. Kreditansökan Företagskund.

DEKRA Automotive AB Blanketten skickas till DEKRA Automotive AB Att: Ekonomi Box Solna. Kreditansökan Företagskund. DEKRA Automotive AB Blanketten skickas till DEKRA Automotive AB Att: Ekonomi Box 1357 171 26 Solna Eller e-post: ekonomi@dekra.com Kreditansökan Företagskund Företagsuppgifter Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

REKOMMENDATIONER & AVTALSMALL FÖR SAMARBETE MELLAN ANNONSÖR (REKLAMKÖPARE) OCH REKLAMPRODUCENT

REKOMMENDATIONER & AVTALSMALL FÖR SAMARBETE MELLAN ANNONSÖR (REKLAMKÖPARE) OCH REKLAMPRODUCENT REKOMMENDATIONER & AVTALSMALL FÖR SAMARBETE MELLAN ANNONSÖR (REKLAMKÖPARE) OCH REKLAMPRODUCENT Framtagen av Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråer (fd. Sveriges Reklamförbund). Denna rekommendation/mall

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE-

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- Villaägarna Riksförbund, 802003-7118, Box 7119, 192 07 Sollentuna, nedan benämnt Villaägarna, medger Eskilstorps Bygg AB, 556789-0123, Hantverkargatan 1, 123 45 Eskilstorp, nedan

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Hemnets allmänna annonsvillkor kund

Hemnets allmänna annonsvillkor kund Hemnets allmänna annonsvillkor kund Fastställda av Hemnets styrelse juni 2014. Dessa allmänna villkor ingår som en del av ditt annonsavtal med Hemnet. De beskriver bland annat: Vad det kostar att annonsera

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

VANLIGA FALLGROPAR I OUTSOURCINGAVTALET. Peter Nordbeck /Partner Caroline Sundberg /Associate 15 maj 2013

VANLIGA FALLGROPAR I OUTSOURCINGAVTALET. Peter Nordbeck /Partner Caroline Sundberg /Associate 15 maj 2013 VANLIGA FALLGROPAR I OUTSOURCINGAVTALET Peter Nordbeck /Partner Caroline Sundberg /Associate 15 maj 2013 2 Agenda vanliga fallgropar i Outsourcingavtalet Fallgropar i Outsourcingavtal Några goda råd på

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

AVTAL nr 2011/43-01:01

AVTAL nr 2011/43-01:01 Mellan Sveriges Television AB, org nr 556033-4285, 105 10 Stockholm (nedan kallat SVT ) och [ ], org nr [ ], [ ] (nedan kallad Uppdragstagaren ) har träffats följande AVTAL nr 2011/43-01:01 1. Bakgrund

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m.

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m. Allmänna villkor För uthyrning av maskiner m.m. 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning eller liknande som Uthyraren tillhandahåller Hyrestagaren.

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören ) GP:s vid

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Allmänna bestämmelser för DM

Allmänna bestämmelser för DM Allmänna bestämmelser för DM 1. Tillämpning Om annat inte avtalats skriftligen mellan parterna eller angivits i ett DM-företags (Företaget) offert gäller dessa allmänna bestämmelser för avtal mellan Företaget

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S TRYCKTA MEDIER (PRINT)

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S TRYCKTA MEDIER (PRINT) VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S TRYCKTA MEDIER (PRINT) Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören )

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor för tillhandahållande av tjänster ( Villkoren ) ska gälla för alla tjänster KGH utför åt Kunden såvida KGH

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation 1 av 6 Part AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION Stiftelsen för Internetinfrastruktur Box 7399 103 91 Stockholm Org nr 802405-0190 För Användarorganisation (i det följande kallad IIS ) (i det följande

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Projects By Vase AB Kvickrotsgränd 118, Hässelby projectsbyvase.se

Projects By Vase AB Kvickrotsgränd 118, Hässelby projectsbyvase.se Projects By Vase AB Kvickrotsgränd 118, 165 76 Hässelby mailbox@projectsbyvase.se projectsbyvase.se Sid 1/4 Standardvillkor för samarbete Generella villkor Följande generella villkor gäller för de leveranser

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

2. Avtalsvillkor - tjänster

2. Avtalsvillkor - tjänster Förfrågningsunderlag 2014-03-10 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Ann-Christin Lindberg Upphandling TI 2013-1008 Hemtjänst TI 2013-1008 Hemtjänst Sista anbudsdag: 2014-04-13 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Samverkansavtal om PA-tjänster

Samverkansavtal om PA-tjänster Samverkansavtal om PA-tjänster MELLAN NN kommun, org nr xxxxxx-xxxx, (nedan NN ), med adress NN kommun, xxx xx NN OCH Helsingborgs stad genom Stadsledningsförvaltningen, org nr 212000-1157, (nedan Helsingborg

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG Mellan (nedan kallad Uppdragsgivaren), org nr.. med adress och (nedan kallad Konsulten), org nr... med adress.. har denna dag träffats följande avtal: 1 Uppdragets

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

LJUSREKLAMFÖRBUNDET. Ljusreklamförbundet s allmänna bestäm m el s er för konsultuppdra g

LJUSREKLAMFÖRBUNDET. Ljusreklamförbundet s allmänna bestäm m el s er för konsultuppdra g LJUSREKLAMFÖRBUNDET Ljusreklamförbundet s allmänna bestäm m el s er för konsultuppdra g 1. Inledning och tillämplighet 1.1 Ljusreklamförbundet är en branschorganisation för företag som marknadsför, konstruerar,

Läs mer

Avtal och villkor. PGWorkforce Ltd. anställer dig som egenanställd i anställningsform timanställd vid behov eller som projektanställd.

Avtal och villkor. PGWorkforce Ltd. anställer dig som egenanställd i anställningsform timanställd vid behov eller som projektanställd. Avtal och villkor PGWorkforce Ltd. anställer dig som egenanställd i anställningsform timanställd vid behov eller som projektanställd. Ordförteckning Egenanställd = Den person som är anställd hos PGWorkforce

Läs mer

AVTALSMALL. Avtal avseende tillhandahållande av affärssystem, support, konsulttjänster, mm

AVTALSMALL. Avtal avseende tillhandahållande av affärssystem, support, konsulttjänster, mm AVTALSMALL Bilaga 8 Mellan Sydskånes Avfallsaktiebolag, SYSAV, 556187-0410, Sysav Industri AB, 556474-8803, och Sysav Utveckling AB, 556289-5978, nedan kallade Beställaren, och, -, nedan kallat Leverantören,

Läs mer

LULIJO 07. Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering

LULIJO 07. Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering LULIJO 07 Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering 1 ALLMÄNT OCH DEFINITIONER 1.1 Dessa Allmänna Villkor gäller, om inte annat skriftligen har avtalats, mellan den som har åtagit

Läs mer