IMAGE MANAGEMENT. Allmänt. Kursens målsättning. Kursstruktur. Kurskod: Studiepoäng: 8 etcs (5 sv) Period: 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IMAGE MANAGEMENT. Allmänt. Kursens målsättning. Kursstruktur. Kurskod: 23028 Studiepoäng: 8 etcs (5 sv) Period: 3"

Transkript

1 1 IMAGE MANAGEMENT Allmänt Kurskod: Studiepoäng: 8 etcs (5 sv) Period: 3 Nivå: Ämnesstudier Förkunskaper: Kursen kan väljas av studerande på II årskursen och äldre. Förkunskaper motsvarande Marknadsföringsstrategi eller Marknadsföringens grunder rekommenderas. Kursen kan ej tas av studerande som tidigare avklarat kursen Konsumentbeteende och integrerad marknadskommunikation, Integrerad relationskommunikation eller Brand management i Helsingfors eller Integrerad marknadskommunikation och branding i Vasa. Anmälningsdatum: Anmälningstiden till kursen går ut tisdagen 27.1 (se även grupper) Examinator: Åke Finne Lärare: Jacob Mickelsson, tfn Åke Finne, mottagning to 13-14, tfn Kursnyckel i Moodle: image Kursens målsättning Kursen mål är att få djupare insikter i kunskaper om hur företag och organisationer kan skapa och upprätthålla brand image och relationer till kunder och andra intressenter genom att integrerat utnyttja alla former av media och direkt interaktion med motparten. Kursen skall också ge insikter i mottagarens perspektiv på kommunikation. Studerande skall efter kursen kunna analysera branding och kommunikationsaspekter i företagets verksamhet och applicera ett helhetsperspektiv som inbegriper traditionell reklam, direktmarknadsföring, interaktiv kommunikation och nya digitala kommunikationsformer. Kursstruktur Kursen består av föreläsningar, gästföreläsningar, övningar och litteraturstudier. Kursen pågår under tiden Föreläsningarna består av 12 dubbeltimmar inklusive gästföreläsningar enligt principen måndag och torsdag eftermiddag. Övningarna pågår parallellt, i tre mindre grupper (vid behov tas en fjärde övningsgrupp i bruk). Övningarna består av 6 sessioner, en dag i veckan enligt principen onsdag för- eller eftermiddag (OBS! undantag kan finnas, t.ex. den sista veckan har vi två sessioner samma dag). Närmare instruktioner om övningarna finns som skilt dokument på webben ( Instruktioner för övningsuppgifterna ). OBS! De som taget kursen Konsumentbeteende (23002) kan ta kursen (anm. Hanken hade en tid en kurs som hette Konsumentbeteende och integrerad marknadskommunikation ).

2 Närvaro: Gästföreläsningarna och övningarna alla 10 sessioner! är obligatoriska (förhinder bör absolut meddelas på förhand per mejl). Den tredje frånvaron från dessa innebär underkänt (kan inte kompenseras). Föreläsningarna är frivilliga (men rekommenderas). 2 Tidsschema föreläsningar Tidsschema föreläsningar Datum Tid Aud Tema Må Introduktion till kursen, Åke Finne, lektor To Image och image management, Tore Strandvik, professor Må Gästföreläsning: L Oreal Brandstorm Officiell, lansering av tävlingsuppgiften, Stella Forsberg m.fl., L Oreal (Ti DL för anm. till övningar) (Ons Intro till övningarna) To Grundläggande tankegångar och begrepp inom (varu)märkeshantering/image management företagets synvinkel, Karl-Jacob Mickelsson, forskare Må Gästföreläsning: Konsten att utveckla ett starkt varumärke, Martin Österberg, Nordic Brand Manager, Coca-Cola, Köpenhamn To Perspektiv på image, Anne Rindell, universitetslektor Må Varumärkesrelationer och -gemenskaper, Anne Rindell, universitetslektor To Gästföreläsning: Reklamkampanjen är död vad i stället? Fredrik Heinonen, vvd, Miltton Må Hur kunden uppfattar budskap från IMC till Communication-in-use, Åke Finne, lektor To Mediakunskap de vanligaste verktygen i kommunikation, Åke Finne, lektor

3 Må Gästföreläsning: Digimarknadsföring och hur man skapar word-of-mouth, Markus Hakala, CEO, ActiveArcJWT 3 (Ons DL för övningsarbetet) To Public relations: presskontakter och hantering av kriser, Åke Finne, lektor Övningar En del av övningarna görs i team, andra görs individuellt. Kursen består av 3 olika övningar fördelade på 6 sessioner: Ett större övningsarbete och två litteraturdiskussioner. Observera även att en del av sessionerna görs i grupper, en del av sessionerna enligt det verktyg som teamet använder i övning 1. Detaljerade instruktioner om övningarna finns som skilt dokument på webben ( Instruktioner för övningsuppgifterna ). Det stora övningsarbetet går ut på att delta i en tävling, L Oreals internationella tävling för handelshögskolor, Brandstorm (se kursens hemsida för mera material). En del av tävlingen görs som övningsarbete inom ramen för kursen (det s.k. challenge 1/pre-case study) och presenteras i slutet av kursen i den s.k. Hankenfinalen. De ca 5 bästa går vidare till den finska finalen, som utmynnar i en final ca en vecka senare där de bästa teamen tävlar mot varandra (eventuellt även mot Kauppis bästa team). Det bästa teamet från Hanken fortsätter på våren (mars-maj) och utför resten av tävlingen (det s.k. case study för det team som gör detta ges ytterligare studiepoäng). Finalen i denna del är troligen i april i Köpenhamn. Segraren i den Nordiska finalen åker till den stora internationella finalen i Paris i juni Trots att kursen är svenskspråkig, görs tävlingsbidraget på engelska. Grupper Det finns tre-fyra övningsgrupper att välja mellan. Ni bör bilda team på 3 personer det finns 7 team per övningsgrupp. Anmälan till övningarna sker via Oodi. Anmälningstiden går ut tisdagen Anmälan till kursen och övningarna kan du göra på följande sätt: Logga in på Oodi, väl Sök och skriv in Image management. I det sökresultat, som du får upp, klickar du t.ex. i den tredje kolumnen Namn på Image management, huvudlista, Hfors (var noga med att du väljer kurs, inte tent, och lärare: Åke Finne). Nu får du upp en lista där du kan anmäla dig både kurs och till övningsgrupp/team. Var noga med att välja rätt grupp och rätt team! OBS! Du måste kruxa för rutan Jag godkänner att mitt namn publiceras i nätet i gruppen på de anmäldas lista så att de andra på kursen ser vem som jobbar i vilket team. Då ser du vem som anmält sig till vilket team. Detta syns inte utåt på webben.

4 Då det är klart vilket team du jobbar i skall teamet även göra tävlingsanmälan på L Oreals officiella tävlingssajt. Ge gärna ert team ett vinnande namn. Observera att L Oreals tävlingsanmälan har egen deadline (troligen i början av februari). L Oreal presenterar hela tävlingen, inkl. caset, olika deadlines samt regler den 26 januari. 4 OBS! Du måste anmäla dig både till kursen och skilt till övningarna på Oodi! Dessutom ska ni anmäla ert team på L Oreals officiella tävlingssajt! TOTALT 3 ST. ANMÄLNINGAR!! Teamet gör övning 1 tillsammans och jobbar tillsammans på en del av övningssessionerna. Övning 2 och 3 är individuella uppgifter. Kurslitteratur MÅRTENSON, R: Marknadskommunikation - Kunden, varumärket, lönsamhet. Tredje upplagan, Studentlitteratur AB, Lund, 2009 HÅKANSSON, B: Det missförstådda varumärket. Myt och sanning om 'företagets främsta tillgång', Liljedahl & Co Förlag, Helsingborg, Artiklar: Du kan ladda ner artiklarna på kursens hemsida (se Tema branding/image: 1) Rindell, A. (2010): Time Dimension in Consumers Image Construction Processes: Introducing Image Heritage and Image-in-use. Hanken, Working papers 2) Rindell, A. & Strandvik, T. (2010): Corporate brand evolution: corporate brand images in consumers' everyday life. European Business Review, Vol. 22 No. 3 3) Bernoff, J. & Schadler, T. (2010): Empowered. Harvard Business Review, July- August, pp ) Hogan, S., Almquist, E. och Glynn, S. (2005): Brand-building: finding the touchpoints that count. Journal of Business Strategy, Vol. 26, Nr 2, pp Tema kommuniaktion: 5) Finkelstein, S. (2005): When bad things happen to good companies: strategy failure and flawed executives. Journal of Business Strategy, Vol. 26, Nr 2, pp ) Grönroos, C. (2000): Creating a Relationship Dialogue: Communication, Interaction and Value. Marketing Review; Vol. 1, Nr. 1, pp ) Finne, Å. och Grönroos, C. (2009): Rethinking Marketing Communication: From Integrated Marketing Communications to Relationship

5 Communication. Journal of Marketing Communications, Vol. 15, Nros 2-3, pp ) Finne, Å. & Strandvik, T. (2012): Invisible communication A challenge to established marketing communication practice, European Business Review, Vol. 24, nr 2, pp Bedömning Kursen ger totalt 100 poäng. Tentamen ger max 50 poäng (3 uppgifter á 10 p som med koefficient omvandlas till 50 p) och övningar ger totalt max 50 poäng: tentamen, max 50 p (individuella poäng) övning 1, max 40 p (teamet som helhet) övning 2, max 5 p (individuella aktivitetspoäng) övning 3, max 5 p (individuella aktivitetspoäng) För att bli godkänd i kursen bör minst 50 % av poängen i tentamen och minst 50 % av poängen i övningarna erhållas. Övningarna ger totalt max 50 poäng. Övning 1 a/b ger max 40 poäng. Övningarna 2 och 3 är diskussioner, som ger max 5 poäng/session. Underkänd Tillfredsställande Synnerligen bristfälliga faktakunskaper. Mycket kort svar. Bristfälliga faktakunskaper. Begreppen är bristfälligt förklarade. Eventuella exempel är missvisande eller felaktiga. Svaret är oftast kort. Väl tillfredsställande Faktakunskaper finns i viss mån. Begreppen är dock bristfälligt förklarade. Eventuella exempel är missvisande eller felaktiga. Kontextuell förankring abstraktion och relatering till andra koncept saknas. Svaret är rätt kort, alternativt svamligt. God Faktakunskaper är goda. Begreppen är acceptabelt förklarade. Det finns exempel. Kontextuell förankring, abstraktion och relatering till andra koncept är bristfällig. Svaret är ofta närmare 2 sidor. Mycket god Utmärkt Faktakunskaperna är goda. Begreppen är mycket bra förklarade. Det finns exempel och tillämpning. Kontextuell förankring, abstraktion och relatering till andra koncept förekommer. Svaret är omfattande. Faktakunskaperna är mycket goda. Begreppen är mycket bra förklarade. Det finns gott om exempel och tillämpning. Kontextuell förankring, abstraktion och relatering till andra koncept är bra. Även kritik och begränsningar är diskuterade. Svaret är mycket djuplodande.

6 6 NB! Notera dock att längden inte i sig är det avgörande kriteriet, utan kvaliteten i svaren! Tentamen omfattar de båda böckerna samt föreläsningarna. Vitsordsskala för studerande inskrivna 1995 och senare: 0-49 underkänd (i) försvarlig (F) nöjaktig (N) god (G) mycket god (MG) utmärkt (U) Tentamen: Aktuella tentdatum hittar du på Oodi. Kom ihåg anmälan.

Kort om Moodle baskurs 1

Kort om Moodle baskurs 1 Kort om Moodle baskurs 1 Adress: https://moodle.hanken.fi/ Moodle instruktioner för Hanken lärare sommaren 2014 1 Inloggning: Shibboleth Du kan välja kurs och sedan logga in, eller logga in först och sedan

Läs mer

PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT. ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902)

PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT. ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902) PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902) Period 1, HT-2008 Kursbeskrivning Projekt som arbetsform blir allt vanligare i snart sagt alla samhällssektorer,

Läs mer

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

Pedagogisk ansats Vår kurslokal Studier på två olika platser Workshop Anpassade medier

Pedagogisk ansats Vår kurslokal Studier på två olika platser Workshop Anpassade medier Pedagogisk ansats Vår kurslokal Vi har, till att börja med, skapat ett rum helt anpassat för att få bästa möjliga förutsättningar för kreativ kommunikation. Genom att skapa en stimulerande miljö göra det

Läs mer

MIOF01 Marknadsföring och globalisering

MIOF01 Marknadsföring och globalisering Avd. för produktionsekonomi Inst. för Teknisk ekonomi och Logistik Ola Alexanderson KURSPROGRAM MIOF01 Marknadsföring och globalisering HT 2013 / VT 2014 oktober 2013 Ola Alexanderson Ulf Silbersky Per

Läs mer

MIOF01 Marknadsföring och globalisering

MIOF01 Marknadsföring och globalisering Avd. för produktionsekonomi Inst. för Teknisk ekonomi och Logistik Ola Alexanderson KURSPROGRAM MIOF01 Marknadsföring och globalisering HT 2014 / VT 2015 Version 1 November 2014 Ola Alexanderson Carl-Johan

Läs mer

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 Torsdagen den 28 augusti kl. 13.15-14.00 ordnar vi ett informationsmöte för studenterna i Forsthuset (Unionsgatan 40), sal 20. På

Läs mer

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su. 1 IDÉHISTORIA Stockholms universitet Kandidatkursen ht 2015 Uppsats 15 hp Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.se

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET

PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET ME2017 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (090115) Period 3, VT-2009 Kursbeskrivning Projekt som arbetsform blir allt vanligare i snart sagt alla samhällssektorer,

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

Centret för språk och kommunikation/åbo

Centret för språk och kommunikation/åbo Centret för språk och kommunikation/åbo Kansli: Fabriksgatan 2 (Arken), 20500 Åbo, tfn 215 4365. Kanslitid: må to 9 12, www.abo.fi/csk, csk-direktor@abo.fi, csk-kansli@abo.fi Utbildningschef: Jylhä, Jan,

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Entreprenörskap ETE324

Entreprenörskap ETE324 . Entreprenörskap ETE324 Välkommen till kursen entreprenörskap! I den här kursen kommer du att tillägna dig kunskaper och förmågor inom området entreprenörskap, med särskilt fokus på start av nya verksamheter

Läs mer

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Så sjuuuukt nice! Kan skolan bli roligare än så här? - fd UF-företagare Uppsala län Grattis! Du är en av dem som i år ska driva UF-företag med oss. I detta

Läs mer

DU - ETT VARUMÄRKE Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte. Per Frykman och Karin Sandin. Copyright: Per Frykman AB

DU - ETT VARUMÄRKE Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte. Per Frykman och Karin Sandin. Copyright: Per Frykman AB DU - ETT VARUMÄRKE Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte Per Frykman och Karin Sandin Copyright: Per Frykman AB Ditt personliga varumärke och professionella rykte avgör din

Läs mer

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER Av Sveriges Annonsörers mediekommitté för internetreklam 2012 INNEHÅLL 1. ELVA SAKER ATT TÄNKA PÅ 3 1.1 VAR FINNS DINA KUNDER 3 1.2 FÖRSTÅ KANALEN 3 1.3 VAD SÄGS OM DITT VARUMÄRKE?

Läs mer

INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09

INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09 Uppsala universitet Juridiska institutionen INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09 OBS! Sista ansökningsdag till höstterminens

Läs mer

Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin.

Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin. Uppdaterat 2010-03-08 Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin. Innehållsförteckning: 1. Kursen i examensarbete 2. Dokument

Läs mer

Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N

Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N AU129G VT 2014 distans Institutionen för ingenjörsvetenskap Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring Publicerad 140110 Publicerad 1 Välkommen

Läs mer

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet Företagsekonomiska institutionen Välkommen till stockholms universitet MPA VID Stockholms universitet en överblick Ny utbildning i Sverige. Ges

Läs mer

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg!

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! MANUALEN Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! Denna manual innehåller instruktioner om hur man använder SkolmatSveriges verktyg för dig som behöver hjälp eller vill lära dig mer. På vår hemsida finns

Läs mer

TEMADAGAR. alla temadagar ingår i ridavgiften, gå på så många du vill. (gäller även för föräldrar)

TEMADAGAR. alla temadagar ingår i ridavgiften, gå på så många du vill. (gäller även för föräldrar) TEMADAGAR RIDSKOLAN INFORMERAR TEMADAGAR - teori På Jutagårdens Ridskola vill vi inte bara prioritera och värdesätta ridning utan även teorin som vi anser är minst lika viktig för att få en värdefull utbildning.

Läs mer

SCRUM och mycket mer

SCRUM och mycket mer Typ av dokument Anvisning Skapad Senaste uppdatering 2008-01-27 2008-11-13 1 (5) Sida 1 Det minsta möjliga? SCRUM och mycket mer Om man nu vill vara agile och inte har allt tid i världen, vad skall man

Läs mer

Studieguide och användarhandbok för Blackboard för kursen HF:s studieorientering 2 sp

Studieguide och användarhandbok för Blackboard för kursen HF:s studieorientering 2 sp Studieguide och användarhandbok för Blackboard för kursen HF:s studieorientering 2 sp Bekanta dig med sidorna 1-2 av den här studieguiden inför studiestarten v. 35! Kontaktuppgifter: Matias Dahlbäck (till

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Projektledning - grund. Begrepp och metoder

Projektledning - grund. Begrepp och metoder Projektledning - grund. Begrepp och metoder Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring x 150420 Isärslagning för att möjliggöra kursdeltagande utan MsProject 150427 150506 150707 Smärre fix

Läs mer