Avgifter enligt denna punkt tas ut av organisationer som inte är statliga ämbetsverk eller inrättningar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgifter enligt denna punkt tas ut av organisationer som inte är statliga ämbetsverk eller inrättningar."

Transkript

1 TRAFI/24048/ /2013 TRAFIKSÄKERHETSVERKET Prislista Prislistan gäller fr.o.m , dock så att punkt 3.5 a gäller och punkt 3.5 b fr.o.m Prislistan ersätter prislistan (TRAFI/11813/ /2013), som trädde i kraft Priserna är alltid utan mervärdesskatt. 1 Myndighetstjänster Från fordonstrafikregistret utlämnas information till myndigheter och företag som är s avtalsparter för skötsel av uppgifter eller åtaganden som enligt lag hör till myndigheterna eller har fastställts med stöd av lag. Statliga ämbetsverk och inrättningar behöver inte betala avgift för uppgifter eller överlåtelse av information. Om materialets omfattning eller tekniken emellertid kräver att låter en utomstående leverantör utföra arbetet, tas de extra utgifter som detta föranlett ut. Avgifter enligt denna punkt tas ut av organisationer som inte är statliga ämbetsverk eller inrättningar. 1.1 Fordonstrafikregisterförfrågningar Direktförfrågningar Vid direktförfrågningar använder användaren ATJ-applikationen (med ATJ avses datasystemet för fordonstrafik). För myndigheter För företag som är avtalsparter Tillämpningsförfrågningar För myndigheter 0,05 /förfrågan 0,11 /förfrågan 0,05 /förfrågan 1.2 Satsvisa urval ur fordonstrafikregistret Regelbundet levererade satsvisa urval Urval för myndigheter Satsvisa urval för företag som är avtalsparter uppgifter om första registrering för förhandsanmälare Satsvisa urval för företag som är avtalsparter annat material Övriga satsvisa urval för myndigheter Övriga satsvisa urval är specialurval av engångskaraktär ur fordonstrafikregistret och debiteras enligt antalet arbetstimmar som använts för uppgiften. Timdebitering 30,00 /urval 20,00 /urval 40,00 /urval 70,00 /timme 1.3 Fordonstrafikregistrets dokumenttjänst Leverans av olika registreringsdokument och registerutskrifter till myndigheter avgiftsfri Dokumentbeställning i fönstret för direktförfrågning 6,50

2 2(7) 2 Informationstjänst 2.1 Elektroniska förfrågningar Basuppgifter om ett fordon Teknisk information om ett fordon Utdrag ur fordonsuppgifterna Bas- och historikuppgifter om ett fordon Obetald fordonsskatt Körkortsklass Uppgifter om yrkeskompetens (kontroll av egna uppgifter) Förfrågningarna betalas via webbank. Även förfrågningar som är avgiftsfria förutsätter identifiering med bankkoder. 3,00 /förfrågan 2,00 /förfrågan 3,50 /förfrågan 4,00 /förfrågan avgiftsfri 3,50 /förfrågan avgiftsfri 2.2 Dokumenttjänst Dokumenttjänst levererar registerutskrifter och övriga kopior av registreringsdokument. Utskrift ur fordonstrafikregistret och kopia av fordonets registreringsdokument 6,50 Utredning över fordonets historia på mikrofilm 28,00 Utdrag ur register (fordon, körkort eller sjötjänst) 14, Satsvisa urval ur fordonstrafikregistret Satsvisa urval är specialurval av engångskaraktär ur fordonstrafikregistret för de ändamål som lagen om fordonstrafikregistret tillåter. Grundavgift 250,00 Utlämnad informationsenhet 0,24 /st. 2.4 Övriga registerutredningar och dokumentbegäran Övriga registerutredningar och dokumentbegäran från datamaterial som kräver sortering görs mot timdebitering. Utredningarna kan också innefatta urval som debiteras separat. 70,00 /timme 3 Återförsäljning Företag som erbjuder sina kunder direktmarknadsförings- eller informationstjänster kan ingå ett avtal med om återförsäljning av uppgifter i fordonstrafikregistret. 3.1 Försäljning av förfrågningar (tillämpningsförfrågningar) Vid tillämpningsförfrågningar gör avtalsparten förfrågningarna med sitt eget användargränssnitt via ATJ-datasystemets gränssnitt utgående från register- eller tillverkningsnumret. Lagring i mottagarens datasystem av information utlämnad genom tillämpningsförfrågan är i regel inte tillåten. Ett undantag kan göras om lagringen har beskrivits i tjänstebeskrivningen och beskrivningen har godkänts av.

3 3(7) Tillämpningsförfrågan gällande begränsad information ger rätt att läsa uppgifter om fordon som har definierats i tjänstebeskrivningen. Det är inte tillåtet att lagra informationen. Tillämpningsförfrågan, omfattande information/historikuppgifter, personens körkortsklass Tillämpningsförfrågan, basuppgifter/teknisk information/försäkringsbolags förfrågan Tillämpningsförfrågan, begränsad information 0,50 /förfrågan 0,35 /förfrågan 0,10 /förfrågan 3.2 Direktmarknadsföringstjänster Fasta priser Månadsavgiften berättigar till en fil ur fordonstrafikregistret som partnern kan använda som informationskälla vid produktion av direktmarknadsföringstjänster. Utlämnande av information ur fordonstrafikregistret för direktmarknadsföring regleras närmare i lagen om fordonstrafikregistret. Adresstjänster Alla registreringar (B-to-C och B-to-B) En sektor, dvs. antingen B-to-C eller B-to-B Månadsavgiften ger rätt att erbjuda följande direktmarknadsföringstjänster som utnyttjar fordonstrafikregistret: - adresslistor - uppdateringar av kundregister - riktnings- och weedingtjänster med externa databaser Filen levereras med överenskomna mellanrum (2 gånger i månaden). Analystjänster Partnerna har rätt att använda och bearbeta en fil för att bygga upp "smarta" tjänster som gör det möjligt att bygga upp tjänster som stöder adressförsäljning och faktureras separat. Analystjänsterna ska ha ett direkt samband med adressförsäljningen och s databas ska bearbetas med fokus på bilköpare. Försäljningsrelaterade priser Adresslistor utplockade för direktmarknadsföring och uppföljningslistor som stöder dem Adresspris Återanvändning av en tidigare utplockad adresslista inom 2 månader från den första utplockningen (samma marknadsföringsåtgärd) Adresspris Vidarebearbetning av samma utplockning till kontakt- och uppföljningslista för telemarknadsföring Adresspris På den första postningen av en kundtidning under kalenderåret tillämpas normalt postningspris och på de följande postningarna ett justerat pris med undantag av nya adresser i målgruppen, för vilka debiteras priset för den första postningen ,00 /mån 3 000,00 /mån 1 000,00 /mån 0,07 /adress + 0,0175 /adress (+25%) + 0,035 /adress (+50%)

4 4(7) Med ett direktmarknadsföringsavtal kan utplockning av ett företags fordonsbestånd erbjudas för försäljningsfrämjande ändamål. För denna utplockning sker debitering enligt antalet utlämnade fordon och enhetspriset är detsamma som gällande adresspris. Uppdatering av kundregister I ett kundregister kan följande uppgifter uppdateras: - om kunden: namn, adress - om fordon: de uppgifter om fordonet som redan ingår i kundregistret som ska uppdateras Datapostpris Riktnings- och weedingtjänster Tjänsten gör det möjligt att rikta slutkundens kundregister eller ett annat externt register till s register. Datapostpris 3.3 Utplockning av teknisk information Teknisk information kan levereras av en partner som har ingått ett direktmarknadsföringsavtal och utplockningen görs från en direktmarknadsföringsfil. För alla utplockningstjänster gällande teknisk information måste det finnas en tjänstebeskrivning godkänd av. Försäljningsrelaterat pris 0,07 /fordon 0,14 /uppdaterad kontakt 0,03 / riktad adressuppgift Datapostpris Exempel på utplockning av teknisk information - besiktningstider för det egna företagets fordon - datum för första registrering för fastställande av garantitid 0,10 /fordon 3.4 Tjänster i anslutning till marknadsstatistik För produktion av marknadsinformationstjänster levereras urval av statistik över första registreringar och fordonsbestånd. Urvalet av första registreringar innehåller antingen begränsad eller omfattande information. Omfattande urval av första registreringar kan levereras dagligen och/eller varje månad och begränsat urval varje månad. Urval av fordonsbestånd levereras varje månad. Fasta priser Ett fast pris bildas av kostnaderna för urvalen av filen som ska levereras. Pris för urval Försäljningsrelaterade priser Licenspriser Licenspriserna är företagsspecifika månadspriser. I priserna ingår även möjligheten att leverera separat statistik uppgjord från samma material till kunden. Licenspriset debiteras fortlöpande för en kund. Omfattande information om första registrering 40,00 /urval Personbilar 250,00 Paketbilar, lastbilar, bussar, motorcyklar, mopeder eller andra enskilda fordonsklasser 50,00

5 5(7) Alla fordonsklasser 350,00 Begränsad information om första registrering (uppgifter från hela landet, ingen regional indelning) Personbilar 50,00 Paketbilar, lastbilar, bussar, motorcyklar, mopeder eller andra enskilda fordonsklasser 10,00 Alla fordonsklasser 70,00 Fordonsbestånd Personbilar 100,00 Paketbilar, lastbilar, bussar, motorcyklar, mopeder eller andra enskilda fordonsklasser 25,00 Alla fordonsklasser 150,00 Individuell statistik euro/företag/statistik Begränsad information om första registrering (uppgifter från hela landet, ingen regional indelning) 30,00 Omfattande information om första registrering 100,00 Information om fordonsbestånd 50,00 Övrig statistik 100, Urval av teknisk information till system för reservdelshandel och underhåll Ett företag som importerar fordonsreservdelar kan ingå ett avtal med och få teknisk information om fordonen i registret som separat urval och erbjuda förfrågningsanvändning om detta integrerat i beställningssystemet för reservdelar. 3.5 a Urval av teknisk information Första leveransen 9 350,00 Uppdateringar: faktureras halvårsvis 3.5 b Urval av teknisk information fr.o.m ,00 /år Tjänstespecifik grundavgift 7 550,00 Materialuppdatering Uppdateringarna levereras med överenskomna intervaller (4 gånger om året). 450,00 /urval 4 Övriga uppdrag Särskilt beställda inspektioner/kontroller som inte prissatts separat i avgiftsförordningen/prislistan Annan uppdragsbaserad prestation som inte prissatts separat i avgiftsförordningen/prislistan 120,00 /timme 120,00 /timme Certifikatinnehavarnas kontaktuppgifter för direktmarknadsföring, massutskrift 250,00 5 Utbildningstjänster Särskilt överenskommen utbildning som inte är prissatt i avgiftsförordningen (dvs. verksamhet som utbildare/instruktör) 90,00 /dag

6 6(7) Därtill kan ersättning enligt statens resereglemente tas ut. 6 Trycksaker I priset för sigillförsedda dagböcker ingår förseglingsavgift enligt avgiftsförordningen 50,00 euro. Skeppsdagbok 72,00 produktnr MU6109 produktnr MU6109e Laivapäiväkirja-Skeppsdagbok Ship s log book (Skeppsdagbok) Skeppsdagbok, sigillförsedd 122,00 produktnr MU6109SI produktnr MU6109eSI Laivapäiväkirja-Skeppsdagbok, sigillförsedd Ship s log book (Skeppsdagbok), sigillförsedd Maskindagbok för motordrivet fartyg 93,00 produktnr MU6536 produktnr MU6536e Konepäiväkirja moottorialukselle-maskindagbok för motorfartyg Engine log book (Maskindagbok) Maskindagbok för motordrivet fartyg, sigillförsedd 143,00 produktnr MU6536SI produktnr MU6536eSI Konepäiväkirja moottorialukselle-maskindagbok för motorfartyg, sigillförsedd Engine log book (Maskindagbok), sigillförsedd Kombinerad skepps- och maskindagbok 93,00 produktnr MU6537 Yhdistetty laiva- ja konepäiväkirja-kombinerad skepps- och maskindagbok Kombinerad skepps- och maskindagbok, sigillförsedd 143,00 produktnr MU6537SI Yhdistetty laiva- ja konepäiväkirja-kombinerad skepps- och maskindagbok, sigillförsedd Dagbok för fiskefartyg 63,00 produktnr MU6110 Kalastusaluksen päiväkirja-dagbok för fiskefartyg Lastdagbok 50,00 produktnr MU6611 Lastipäiväkirja (Vaarallisia nestemäisiä aineita irtolastina kuljettavien alusten lastipäiväkirja) Lastdagbok (Lastdagbok för fartyg som transporterar farliga flytande ämnen i bulk) Oljedagbok 1 maskineriutrymmen (alla fartyg) 50,00 produktnr MU6608 Öljypäiväkirja 1 koneistotilat (kaikki alukset)- Oljedagbok 1 maskineriutrymmen (alla fartyg) Oljedagbok 2 (oljetankfartyg) 50,00 produktnr MU6610 Öljypäiväkirja 2 (öljysäiliöalukset)-oljedagbok 2 (oljetankfartyg)-oil record book Avfallsdagbok 50,00 produktnr MU6609 Jätepäiväkirja-Avfallsdagbok-Garbage record book Arbetstidsjournal 110,00 produktnr MU6206 Työaikapäiväkirja-Arbetstidsjournal Radiodagbok 20,00

7 7(7) produktnr MU6112 Aluksen radiopäiväkirja-fartygets radiodagbok- Ship s radio log book Sjömansregisteranmälan (arbetsperiod) 1,10 produktnr MU6201 Merimiesrekisteri-ilmoitus-Sjömansregisteranmälan (Työjakso Arbetsperioden) Sjömansregisteranmälan. Månadsanmälan om personalens tjänstgöringstider på fartyg 1,20 produktnr MU6202 Statistiska publikationer Merimiesrekisteri-ilmoitus. Kuukausi-ilmoitus alusten henkilöstön palveluajoista-sjömansregisteranmälan. Månadsanmälan om personalens tjänstgöringstider på fartyg Finlands handelsflotta 20,00 produktnr Suomen kauppalaivasto 2013 produktnr Suomen kauppalaivasto 2012 produktnr Suomen kauppalaivasto 2011 produktnr Suomen kauppalaivasto 2010 Statistik över handelsflottan 15,00 produktnr produktnr Statistik i stencilform Kauppalaivastotilasto 2010-Statistik över handelsflottan 2010 Kauppalaivastotilasto Statistik över handelsflottan 2009 Finländska rederiers utlandsregistrerade och från utlandet tidsbefraktade fartyg Statistik över sjömän För statistik tas det ut ett kopiepris 0,55 euro per sida enligt punkt 7. 7 Kopior Kopior på dokument som inte prissatts separat Tilläggsavgift för vidimering 0,55 /sida 2,20 /sida 8 Expeditionsavgift För postförsändelser kan det utöver avgiften enligt avgiftsförordningen eller prislistan debiteras en särskild fast försändelseavgift. Expeditionsavgift 5,60 För försändelser utomlands eller på kundens begäran på annat sätt än per post debiteras de försändelse- eller postavgifter som överstiger den fasta försändelseavgiften till fullt belopp.

Villkor för elektronisk hantering webbanken och telefontjänsten

Villkor för elektronisk hantering webbanken och telefontjänsten Villkor för elektronisk hantering webbanken och telefontjänsten 1. Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas vid användning av webbanken och telefontjänsten (nedan online-tjänsten), då kunden eller användaren

Läs mer

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats.

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats. Baraboka.se Priser och villkor En internetbaserad tidsbokningstjänst från Staircase AB Prislista 2014-01-01, alla priser anges exklusive moms. Vi reserverar oss för prisjusteringar. Baraboka är en tidsbokningstjänst

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 171/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om fordonstrafikregistret PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om fordonstrafikregistret.

Läs mer

Specialvillkor för Watson -tjänst

Specialvillkor för Watson -tjänst Utöver dessa villkor tillämpas i alla våra tjänster Kimito Telefon Ab:s allmänna avtalsvillkor för konsumenter. SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1.

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 22 december 2014 1151/2014 Finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer åren 2015 och 2016 Utfärdad i Helsingfors den17

Läs mer

1. Tillämpningsområde

1. Tillämpningsområde Villkor för elektronisk hantering - webbanken och telefontjänsten 1. Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas vid användning av webbanken och telefontjänsten (nedan online-tjänsten), då kunden eller

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008

Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008 Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008 1. Allmänt 1.1 Dessa avtalsvillkor tillämpas på leveranser av Elisas tjänster åt konsumentkunden. Tjänsterna kan omfatta anslutningar och andra kommunikationstjänster

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter

Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter 1 TILL TJÄNSTEANVÄNDAREN Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter Villkoren baserar sig på Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik Ficom rf:s rekommendation om allmänna

Läs mer

Avtalets ikraftträdande och giltighetstid Avtalet träder i kraft och gäller tillsvidare då orderbekräftelsen är godkänd av kunden och teleföretaget.

Avtalets ikraftträdande och giltighetstid Avtalet träder i kraft och gäller tillsvidare då orderbekräftelsen är godkänd av kunden och teleföretaget. SAMMANDRAG AV LILJENETS AVTALSVILLKOR De allmänna avtalsvillkoren ( nedan allmänna avtalsvillkor ) tillämpas på tjänster som Liljenet Fiberkabelandelslag (nedan teleföretag ) tillhandahåller sina kunder.

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

- - Betalnings data uppföljning

- - Betalnings data uppföljning 1.7.2011 1 (7) Sonera Fakturera 1 Tjänstelösning Sonera Fakturera är en webbtjänst för framtagning och utskick av fakturor avsedd för företag. I tjänsten vidarebefordras företagets elektroniska fakturamaterial

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

Produktvillkor för inrikes brevtjänster för avtalskunder

Produktvillkor för inrikes brevtjänster för avtalskunder PRODUKTVILLKOR 1 (11) Produktvillkor för inrikes brevtjänster för avtalskunder 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (11) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Tillämpningsområde och tillämpade villkor... 3 1.2.

Läs mer

Anvia Abp:s allmänna avtalsvillkor för konsumentkunder

Anvia Abp:s allmänna avtalsvillkor för konsumentkunder Anvia Abp:s allmänna avtalsvillkor för konsumentkunder Villkoren baserar sig på Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik Ficom rf:s rekommendation om allmänna leveransvillkor för konsumentkunder.

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller mellan solvenet.se, org:556544-1937, och myndig fysisk eller juridisk person(nedan benämnd Kunden ) som abonnerar på en eller flera av solvenets bredbandstjänster

Läs mer

Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland

Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland Kundanvisning om bilbeskattning nr 5 Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland www.tulli.fi 1.1.2015 Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Tillfällig skattefri användning av fordon

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

KUNDAVTAL 2. KUNDAVTAL 1. SAMMANFATTNING

KUNDAVTAL 2. KUNDAVTAL 1. SAMMANFATTNING VILLKOR FÖR BOKNING OCH NYTTJANDE AV SKIPTRIPS VIDEOMÖTESRUM Den som bokar ett av Skiptrips videomötesrum är ansvarig för att villkoren som gäller för användandet av rummen åtföljs. Detta gäller oavsett

Läs mer

SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER

SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER 1.9.2013 SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER Dessa avtalsvillkor har fastställts utifrån rekommendationer

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Gäller fr.o.m. 01.1. 2013 Nedanstående avtalsvillkor tillämpas mellan Banken och Kunden vid hanteringen av e- som kunden sänder och/eller mottar via en elektronisk

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker 2005-06-27 Dnr 0504-0374-33 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Kontaktperson

Läs mer