KATEDRALSKOLAN LUND SKOLHANDBOK. Information till elever och föräldrar läsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KATEDRALSKOLAN LUND SKOLHANDBOK. Information till elever och föräldrar läsåret 2014-2015"

Transkript

1 KATEDRALSKOLAN LUND SKOLHANDBOK Information till elever och föräldrar läsåret

2 Innehåll KATEDRALSKOLAN TELEFONLISTA... 3 VÄLKOMMEN TILL KATEDRALSKOLAN... 4 INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR/VÅRDNADSHAVARE... 5 LÄSÅRET KATEDRALSKOLANS ELEVKOMPETENSER... 6 TRIVSEL FÖR ALLA ALLAS ANSVAR... 8 ELEVINFLYTANDE PÅ KATEDRALSKOLAN... 9 LIKABEHANDLINGSPLAN ORGANISATION MENTORSORGANISATION ELEVHÄLSOTEAM LÄRARE INFORMATION BETYG på gymnasieskolans nationella program läsåret 2014/ BETYG på International Baccalaureate/ Diploma Programme PRÖVNING BIBLIOTEKET IT-INFORMATION 2014/ UTRYMNING AV SKOLAN VID BRAND ELLER ANNAN FARA KARTOR ÖVER KATEDRALSKOLANS BYGGNADER

3 KATEDRALSKOLAN TELEFONLISTA Katedralskolan expedition Sjukanmälan elever Katedralskolan fax Röstbrevlåda före kl Rektor Sjukanmälan personal Kennet Flennmark HiP Röstbrevlåda Elevkårens styrelserum Biträdande rektorer Martin Gustavsson NA Institutioner Anna Edqvist SA, EK, Bild och Musik Gunilla Gunnarsson IBDP, Biologi HU, LiP Fysik IB samordnare Företagsekonomi Birgitta Roupé IBDP Idrott Samordnare Åsa Björkman Kemi Matematik Naturkunskap Samhällskunskap Expedition Specialundervisning Marie Andersson Monica Mattsson, Agneta Nilsson Eva Bergman, Jessica Mårtensson Språk Marie Öhberg Svenska Katte lärarrum Ka Bibliotek Katte lärarrum Ka Pontus Degrell Maria Lindberg Anette Mähler-Ekholm Vaktmästare Pernilla Svensson Anki Wahldin Jörgen Lindberg Skolsköterska Göran Nilsson Ulla Stenfors Virenfeldt NA, IBDP och SPRI Birgitta Tornkvist SA,HU,HiP,LiP,Ek Ilter Elhuseyni Manne Hultström Servicetekniker Studie- och yrkesvägledare (SYV) Lokalvård Nina Hedin IBDP, HU, Anette Mähler-Ekholm LiP Kristina Hallqvist SA, EK, Serviceledare HiP Lena Mårtensson NA Ingrid Olsson Kurator Kök Camilla Håkansson Cafeterian Eva Sandgren SA, EK, HiP, LiP, HU Disa Sjunnesson NA, IBDP Katedralskolan St. Södergatan 22, Lund E-post: Hemsida: Svaneskolan, Möllegatan 6, Lund

4 VÄLKOMMEN TILL KATEDRALSKOLAN Du som just har börjat dina gymnasiestudier hälsas hjärtligt välkommen till Katedralskolan. Vi i skolledningen hoppas precis som du själv att dina tre år på Katedralskolan blir både spännande och utvecklande. Du som ska börja i år 2 eller 3 hälsas hjärtligt välkommen tillbaka till ett nytt läsår med nya utmaningar. Alla vi som arbetar i skolan har som uppgift att hjälpa dig att lyckas med dina studier. Vårt huvuduppdrag är att bidra till elevens personliga utveckling och livslånga lärande, vilket ska leda till en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Vi vill uppmana dig att ta för dig av de möjligheter som Katedralskolan erbjuder genom sitt breda kursutbud, sina internationella kontakter, vår satsning på IT och vårt välutrustade bibliotek. Den valfrihet som finns i gymnasieskolan ställer också höga krav på dig som elev. Du måste ta ett eget ansvar för planeringen av dina kurser och för att sätta dig in i dina rättigheter och skyldigheter. Den här skolhandboken är avsedd att vara ett stöd och den ger dig även information om vart du kan vända dig om du vill veta mer. Vi önskar dig lycka till med dina studier! Ta väl vara på dina tre gymnasieår och möjligheten att påverka din utbildning och din framtid! Skolledningen: Kennet Flennmark Rektor HiP Martin Gustavsson Anna Edqvist Gunilla Gunnarsson Bitr. rektor NA Bitr. rektor SA, EK Bitr. rektor IBDP, HU, LiP 4

5 INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR/VÅRDNADSHAVARE Skolan kommer att inbjuda vårdnadshavare till elever i år 1 till informationsafton på följande datum: PDP NA, HiP SA, EK, HU & LiP Vårdnadshavare till omyndiga elever erbjuds utvecklingssamtal en gång per termin; under hösten fredagen den 28 november eller torsdagen den 11 december 2014 och under våren onsdagen den 15 april I detta häfte finns telefonnummer till skolledare, lärare, mentorer, elevvårdspersonal och expedition mm. Det är viktigt att vårdnadshavare tar kontakt med skolan så snart det finns anledning. LÄSÅRET Hösten 2014 Tisdagen 19 augusti fredag 19 december Våren 2015 torsdagen 8 januari fredag 12 juni Lovdagar: 27 okt- 31 okt (5 dgr) Lovdagar: februari (5 dgr) 30 mars -2 april (6 dgr) 1 maj (1 dag) maj(2 dgr) Disponibla dagar: 6 okt Disponibla dagar: 7 januari 19 november 4 februari 28 november 11 december 5 mars 9 mars 7 april 15 april 19 maj 28 maj Läsåret är indelat i två perioder: Period Period Studentutsläpp: Onsdagen den 10 juni kl

6 KATEDRALSKOLANS ELEVKOMPETENSER Följande material beskriver de elevkompetenser som ligger till grund för Katedralskolans Visionsarbete. Kompetenserna ska genomsyra alla ämnesgruppers och klassers arbete, och tillsammans med den självskattningsmatris som utarbetats som underlag för mentorers utvecklingssamtal med sina elever. En kunnig elev är en elev som kan mycket inom många ämnesområden ser strukturer och sammanhang kan dra slutsatser utifrån sina iakttagelser förmår handla utifrån sina kunskaper kan självständigt utveckla och fördjupa sina kunskaper på egen hand En djärv elev är en elev som vågar ta initiativ är nyfiken har lust att lära vågar tänja på gränser söker lösningar utanför ramarna vågar ändra sig vågar vara kreativ En tänkande elev är en elev som förmår se utanför det invanda mönstret reflekterar över omvärlden vågar lita på sina egna slutsatser är självständig analyserar En balanserad elev är en elev som mår bra känner glädje och lust inom och utom skolan tar hand om sin kropp och sin själ tar sig tid till både skolarbete och fritid En vidsynt elev är en elev som är tolerant mot sig själv och andra är öppen för nya idéer, tankar och värderingar 6

7 känner sig trygg i sin egen kultur är nyfiken på andra är ödmjuk inför människors, samhällens och kulturers olikheter En ansvarstagande elev är en elev som är medveten om följderna av sina val och handlingar har en känsla för vad som är rätt och fel och agerar därefter har/känner empati värnar sin egen och sina medmänniskors integritet vill vara delaktig tar ansvar för miljön En kommunikativ elev är en elev som vill nå fram till och samarbeta med andra kan använda olika slags medier hanterar och vill vidareutveckla sitt kunnande inom digitala medier vill lära sig språk vill kommunicera med andra länder och kulturer 7

8 TRIVSEL FÖR ALLA ALLAS ANSVAR Katedralskolan är en skola där vi värnar om gott kamratskap, ömsesidig respekt, positiv attityd, goda arbetsinsatser och trivsam arbetsmiljö. Vi förväntar oss att alla visar hänsyn till varandra. För allas trevnad gäller därför följande regler: Kom i tid till lektioner och ta med nödvändig materiel. Sen ankomst registreras som frånvaro. Visa respekt för varandra t ex genom att lyssna när någon talar. Använd inte digitala hjälpmedel på ett sätt som stör studiesituationen för dig själv eller andra. Uppträd i matsalen så att lunchen blir en trivsam stund för alla. Tänk på att lämna plats till nya elever och lämna skräp och porslin på anvisad plats. Lämna lokaler i sådant skick att nästa användare känner sig välkommen. Ät och drick inte i klassrum om inte skolpersonal beviljat det, och lämna i förkommande fall inte spår efter dig. Fullgör dina skoluppgifter i tid och utan att fuska. Rökning (inkluderar e-cigaretter) är inte tillåten inom skolans område. Regelbrott och konsekvenser: Skolk och sena ankomster kan leda till att studiemedlet dras in. Vid 4h oanmäld frånvaro under en månad skickar skolan en varning första gången det inträffar, och anmäler till CSN om det upprepas. Med fusk avses all otillåten hjälp vid prov, redovisningar och inlämningsuppgifter. Vid fusk räknas inte provet/arbetet i betygsunderlaget och får inte göras om. Vårdnadshavare kontaktas för omyndig elev. 8

9 ELEVINFLYTANDE PÅ KATEDRALSKOLAN I skollag och läroplan står det att alla elever ska kunna påverka, vara delaktiga och ta ansvar i skolan. I början av höstterminen informerar rektor om elevinflytande. Här nedan kommer ett sammandrag av elevernas möjlighet till inflytande på Katedralskolan. Du har rätt att tillsammans med dina lärare och kurskamrater planera och utvärdera undervisningen. Dina lärare ska fortlöpande informera dig om dina studieresultat samt förklara och motivera de betyg du får. Mentorn träffar sin grupp varje vecka för att diskutera undervisningssituationen. Katedralskolan har en elevkår som utgörs av elever som anmält sig till kåren. Bland dessa väljes en elevkårsstyrelse, som sammanträder med skolledningen en gång i månaden. Elevkåren för fram och bevakar elevernas intressen. Det finns också två elevskyddsombud (ESKO) för varje program och bland dessa väljes ett huvudelevskyddsombud (HESKO), som bevakar och kommer med förslag när det gäller elevernas fysiska och psykiska miljö. ESKO har ett nära samarbete med elevkåren. På skolan finns också årskursråd för varje program och årskurs. Mentorsgruppsrepresentanterna diskuterar här med sin respektive biträdande rektor pedagogiska frågor t.ex. samordning av innehåll i kurser och antal prov men också andra frågor som är av intresse för eleverna. Elevrepresentanter får medverka vid anställning av lärare och skolledare. Varje termin anordnas en hearing där Katedralskolans skolledare frågas ut av eleverna. Som du ser finns det många möjligheter att engagera sig i elevdemokratiarbete och graden av inflytande beror till stor del på dig själv! 9

10 LIKABEHANDLINGSPLAN Katedralskolan ska vara en god arbetsmiljö där både elever och personal känner sig trygga. Ingen elev på Katedralskolan ska känna sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkning. Det är du som elev som avgör om du känner dig illa behandlad/kränkt av annan elev eller personal. Vad gör du om du känner att du vill ha hjälp? Du kan prata med vilken vuxen person på skolan du vill, det har ingen betydelse vem. Alla som arbetar på skolan har skyldighet att hjälpa dig. Om du känner dig osäker på hur du ska göra kan du alltid prata med kurator eller skolsköterska eftersom de har tystnadsplikt. Diskriminering, trakasserier och kränkning kan gälla etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, sjukdom eller andra begränsningar i funktionsförmågan, kön, ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck. Du kan även känna dig illa behandlad på annat sätt genom utfrysning, nedsättande kommentarer om dig som person, eller tyst genom t ex nickar, hostningar och minspel. Katedralskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling har arbetats fram av personal tillsammans med elever. Se planerade insatser för : Främjande insatser Område Mål Åtgärd/insats Ansvarig/uppföljning Elevkompetenserna Ledorden är kunnig, djärv, tänkande, balanserad, vidsynt, ansvarstagande och kommunikativ Jämställdhet/normer Kopplingen mellan likabehandling och sex och samlevnad finns på många plan. Flera av diskrimineringsgrunderna berörs direkt av detta arbete. Språkbruk Årskursrådsmöten Två elevrepresentanter från varje klass träffar sin skolledare Likvärdighet Katedralskolans vision är att alla elever ska utveckla olika kompetenser under sin gymnasietid. Arbetet kompetenserna/ledorden ska genomsyra hela verksamheten. Att undervisande personal tillämpar ett normkritiskt perspektiv genom att synliggöra och problematisera de föreställningar och normer som ligger till grund för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Nolltolerans av nedvärderande språkbruk. Mötena sker vid 2 tillfällen per termin för att diskutera de frågor som är viktiga för eleverna. Representanterna har förberett mötena med att samla in aktuella frågor från klassen vid ett klassråd. Att stora prov ska bli rättade av flera lärare. 10 Undervisande lärare arbetar kontinuerligt med ledorden. Mentorerna ska ta upp dessa ledord vid varje utvecklingssamtal under hela gymnasietiden. Samla de ur personalen som var på fortbildning i Sex och samlevnad för att söka hitta sätt att sprida information till övrig personal. Ge möjlighet för de som önskar skapa plattformer för vidare arbete. Undervisande lärare och elever informeras vid skolstart av skolledare/mentorer. Elevhälsan ska undersöka möjlighet att erbjuda föreläsning och information om språkbruk Mötena ska påannonseras till representanterna i god tid samt alltid förberedas med ett klassråd. Undervisande lärare diskuterar i ämnesgrupperna. Undervisande lärare utvärderar under VT med kursutvärdering. Kuratorer utvärderar vid läsårets slut med hjälp av enkätundersökning. Kuratorer utvärderar vid läsårets slut med hjälp av enkätundersökning. Kuratorer utvärderar vid läsårets slut med hjälp av enkätundersökning. Utvecklingsledare utvärderar i KR.

11 Förebyggande insatser Område Mål Åtgärd/insats Ansvarig/uppföljning Trivsel och delaktighet Möta elevernas önskemål om att undervisande lärare vid ny kursstart ger möjlighet för eleverna att lära känna varandra, exempelvis med olika övningar. Informera undervisande lärare vid skolstart. Kuratorer bistår med övningar. Skolledning utvärderar vid första årskursrådsmötet under HT. Informera nya elever i åk. 1 om vilka aktivitetsgrupper som finns på skolan. Arbetet med att synliggöra dessa elevgrupper för nya elever kommer att ingå som en del i introduktionsprogrammet för åk. 1. Skolledning utvärderar vid första årskursrådsmötet under HT. Mentorskap Studiero Informera om likabehandlingsplanen. Eleverna önskar att fler klassrum ska bli trivsammare. Möta elevernas önskemål om att i större utsträckning nyttja mentorstiden genom att använda sig av trivselskapande aktiviteter för att öka gemenskapen i klassen. Minska elevernas upplevda stress Skriva en mer lättillgänglig handlingsplan som ska aktualiseras för eleverna på mentorstid. Planera ev. insatser med representanter vid årskursrådsmöten. Informera mentorer vid mentorsutbildningen i augusti. Kuratorer bistår med material för värderingsövningar. Förtroendeeleverna ska kopplas till klasser för att kunna delta vid mentorstid och arbeta med relationsskapande övningar. Gemensam diskussion vid läsårsstart om hur provschemat på bästa sätt kan användas. Skolledning/Qualis och enkätundersökning under VT. Skolledning ansvarar och utvärdering sker med Qualis under VT. Kuratorer utvärderar vid läsårets slut med hjälp av enkätundersökning. Kuratorer utvärderar vid läsårets slut med hjälp av enkätundersökning. Åsa Björkman, utvärdering sker kontinuerligt vid årskursrådsmöten. Kuratorerna tillsammans med skolledning ska se över hur vi kan djupare analysera resultatet. Kuratorer/skolsköterska/skol ledning. Utvärderas med Qualis under vårterminen. Kuratorerna och skolsköterskorna ska se över alternativa metoder för att hjälpa eleverna att hantera stress. Utvärderas med Qualis under vårterminen. Föreläsning i studieteknik för lärare 6/10. Arbeta med att öka lärarnas kunskaper om studiestrategier så att eleverna kan planera sina studier bättre. Skolledning ansvarar och utvärderar vid APT. Föresläsning i studieteknik för elever år. 1, 7/10 för elever. Utvärdering årskursråd HT Erbjuda en variant av ACT till alla elever. Kuratorer/skolsköterskor utvärderar efter utbildningen. Mentorer använder mentorstid för att hjälpa eleverna med studieplanering. Mentorer är ansvariga. Utvärdering sker vid läsårets slut med hjälp av enkätundersökning. Likabehandlingsplanen finns även på It s learning och på skolans hemsida. 11

12 På It s learning finner du också anmälningsdokument som du ska fylla i om du uppmärksammar att någon blir utsatt för diskriminering eller kränkande behandling eller om du själv blir utsatt. Lämna dokument till din skolledare. ORGANISATION Läsåret kommer ca 1400 elever att vara inskrivna vid Katedralskolan. Skolledningen består av rektor samt biträdande rektorer med ansvar för respektive program. Skolan har sju program: Samhällsvetenskapsprogrammet (SA), Ekonomiprogrammet (EK), Historieprogrammet (HiP), Linguaprogrammet (LiP), Humanistiska programmet (HU), Naturvetenskapsprogrammet (NA) och International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) Historieprogrammet (HiP) Rektor Kennet Flennmark tel SYV Kurator Skolsköterska Specialpedagog Kristina Hallqvist Camilla Håkansson Birgitta Tornkvist Eva Bergman tel tel tel tel Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Biträdande rektor Anna Edqvist tel SYV Kristina Hallqvist tel Kurator Camilla Håkansson tel Skolsköterska Birgitta Tornkvist tel Specialpedagog Eva Bergman tel Ekonomiprogrammet (EK) Biträdande rektor Anna Edqvist tel SYV Kristina Hallqvist tel Kurator Camilla Håkansson tel Skolsköterska Birgitta Tornkvist tel Specialpedagog Eva Bergman tel Linguaprogrammet (LiP) Biträdande rektor Gunilla Gunnarsson tel SYV Nina Hedin tel Kurator Camilla Håkansson tel Skolsköterska Birgitta Tornkvist tel Specialpedagog Eva Bergman tel Humanistiska programmet (HU) Biträdande rektor Gunilla Gunnarsson tel SYV Nina Hedin tel Kurator Camilla Håkansson tel Skolsköterska Birgitta Tornkvist tel Specialpedagog Eva Bergman Tel Naturvetenskapsprogrammet (NA) Biträdande rektor Martin Gustavsson tel SYV Lena Mårtensson tel Kurator Skolsköterska Disa Sjunnesson Ulla Stenfors Virenfeldt tel tel Specialpedagog Monica Mattsson tel

13 International Baccalaureate Diploma programme (IBDP) Biträdande rektor Gunilla Gunnarsson tel DP coordinator Birgitta Roupé tel SYV Nina Hedin tel Kurator Disa Sjunnesson tel Skolsköterska Ulla Stenfors Virenfeldt tel Specialpedagog Monica Mattsson tel Expedition Marie Andersson Elevregister Ekonomi Agneta Nilsson Administrativ enhetschef, Ekonomi Jessica Mårtensson Information, administration Marie Öhberg Ekonomi och personal Bibliotek Pontus Degrell Bibliotekarie Maria Lindberg Bibliotekarie Anette Mähler-Ekholm Biblioteksassistent Pernilla Svensson IT-utvecklare Vaktmästare Ann-Christine Wahldin Jörgen LIndberg Göran Nilsson Ilter Elhuseyni Manne Hultström servicetek Serviceledare Ingrid Olsson Skolmåltider Cafeteria Carina Nilsson Eva Sandgren Karin Olsson Iréne Nilsson Sofia Klarin Ilter Elhuseyni Linda Avineus Aiqin Xu Anneli Ståhl Lokalvårdare Göran Nilsson Yvonne Olsson Anette Mähler-Ekholm Aiqin Xu Iréne Nilsson Bozenna Ekelund Mirvete Asllani Monica Espinoza De Lang Joachim Åback 13

14 MENTORSORGANISATION DP1:MEN:CAL CAL LIP1:MEN TRK S1A:MEN:1 PRE DP1:MEN:HES HES LIP2:MEN VAJ S1A:MEN:2 AHE DP1:MEN:JOG JOG LIP3:MEN PAK S1B:MEN:1 JNM DP1:MEN:OGB OGB S1B:MEN:2 RIE DP1:MEN:OHM OHM N1AB1:MEN PEP S1C:MEN:1 BJA DP1:MEN:ULE ULE N1AB2:MEN HAH S1C:MEN:2 LAH DP1:MEN:WAE WAE N1AB3:MEN JAN N1CD4:MEN EDH S2A:MEN:1 OCH DP2:MEN:AAN AAN N1CD5:MEN EKM S2A:MEN:2 KNJ DP2:MEN:ASK ASK N1CD6:MEN GOY S2B:MEN:1 STB DP2:MEN:CAA CAA N1E:MEN PIH S2B:MEN:2 NIM DP2:MEN:HES HES N1F:MEN NOA DP2:MEN:JOT JOT S3A:MEN KVE DP2:MEN:OGB OGB N2AB1:MEN BEC S3B:MEN PEU DP2:MEN:OHM OHM N2AB2:MEN GUB S3C:MEN SAD DP2:MEN:OLJ OLJ N2AB3:MEN CLL DP2:MEN:TEV TEV N2CD4:MEN BIH N2CD5:MEN ANK E1A:MEN:1 WAM N2CD6:MEN FOZ E1A:MEN:2 SIR N2EF7:MEN HEM E1B:MEN:1 PES N2EF8:MEN HOJ E1B:MEN:2 FOP N2EF9:MEN GUL E1C:MEN:1 KIJ E1C:MEN:2 WEE N3AB1:MEN NOK N3AB2:MEN PAM E2A:MEN:1 FEM N3AB3:MEN FUA E2A:MEN:2 AHA N3CD4:MEN JOR E2B:MEN:1 SIM N3CD5:MEN BEH E2C:MEN:1 JOM N3CD6:MEN JOR N3EF7:MEN OTM E3A:MEN ANF N3EF8:MEN KAS E3B:MEN SEC N3EF9:MEN REC E3C:MEN NOU PDPA:MEN:1 CAL,TEV H1:MEN PEM PDPA:MEN:2 DAG H2:MEN CNO PDPB:MEN:1 BRM H3:MEN PAK PDPB:MEN:2 LUA HIP1:MEN:1 HIP1:MEN:2 HIP2:MEN:1 HIP2:MEN:2 HIP3:MEN:1 KAM NIL JAM ANE DAH 14

15 RÅD OCH HJÄLP Det finns många engagerade personer på Katedralskolan som kan hjälpa dig om du får problem av något slag, men ibland kanske du vill tala med en vuxen person utanför skolan om dina bekymmer. Några av dem som du kan vända dig till i olika situationer är angivna nedan. Kan de inte hjälpa dig direkt så vet de vem som kan - och hjälper dig kontakta rätt person. De är till för dig, det kostar ingenting att få hjälp av dem. De har sekretess. ELEVHÄLSOTEAM Skolsköterskor Ulla Stenfors Virenfeldt Elever på IBDP, NA tfn Birgitta Tornkvist Elever på SA, HU, EK, HiP, LiP tfn Kuratorer Camilla Håkansson Elever på SA, HU, EK, LiP, HiP tfn , Disa Sjunnesson Elever på NA, IBDP tfn Specialundervisning Eva Bergman Elever på SA, EK, LiP, HiP, HU, tfn , Monica Mattsson Elever på Na, IBDP tfn , Gymnasiepräst Josefin G Andersson tfn Fritidsförvaltningens fältgrupp tfn Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor (Dan Eriksson, Thomas Lundqvist) tfn Lunds Kommuns hemsida för droginformation Ungdomsmottagningen (sex- och samlevnadsfrågor), Vårdcentralen Södertull tfn Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa, Lund Barn- och ungdomspsykiatrin, tfn Psykiatriska öppenvården för ungdomar över 18 år,

16 LÄRARE Lärarna träffas efter överenskommelse per telefon eller mail. AHX ELIN (AHE), gymnasielärare i En, Ps ALPMAN CATRIN (ALC), lärare i Ge, Re ANDERBERG, ELISABETH (ANE), lärare i En ANDERSSON FREDRIK (ANF), gymnasielärare i Sh, Ps ANDERSSON, KARL-JOHAN (ANK) gymnasielärare i Hi, Sh ANTAYA ANNA (AAN), lärare i En, Ps ASKLÖF FLENNMARK KATARINA (ASK), gymnasielärare i En BENGTSSON CECILIA (BEC), gymnasielärare i Sv, En BERGLUND, HELENA (BEH) Mentor för S1A:MEN:2 Föräldraledig Mentor för HiP2:2 Mentor för E3A Mentor för N2CD5 Mentor för DP2 Mentor för DP2 Utvecklingsledare i Eng CAS-coordinator Mentor för N2AB1 Mentor för N3CD5 BERGLUND, PONTUS (BPU) gymnasielärare i Nk, Bi BERGMAN, EVA (BRE) speciallärare BILLSTEN HÖRVIN HELENA (BIH), gymnasielärare i Bi, Ke BJÖRKMAN ÅSA (BJA), gymnasielärare i Sv, Hi BONOW BO (BOB), gymnasielärare i Idrott BROMAN MALIN (BRM), gymnasielärare i En, Sv CALLMER LOUISE (CAL), gymnasielärare i En, Hi Mentor för N2CD4 Mentor för S1C Utvecklingsledare i Sv Samordnare Mentor för PDPB:MEN:1 Mentor för DP1:MEN:CAL samt PDPA:MEN:1 Utvecklingsledare i En CHRISTENSSON CAMILLA (CCN), gymnasielärare i Bi CARLSTRÖM ANNETTE (CAA), lektor i Bi och internationalisering 16 Mentor för DP2:MEN:CAA

17 CASTORINA GUISEPPE (CAG), gymnasielärare i It CLAESSON LENA (CLL), gymnasielärare i Da, Fy, Ma COHEN NOMI (CNO), gymnasielärare i Re, Sv, TOK Mentor för N2AB3 Mentor för H2 COJOCARIU IOANAMARIA (COI) Visual arts DAHLIN, GUSTAV (DAG) gymnasielärare i En DANIELSSON HÅKAN (DAH), gymnasielärare i Hi, Sh ECONOMOU MICHAEL (ECM), gymnasielärare i Ge, Hi, Sv EDLUND HÅKAN (EDH), gymnasielärare i Ke, Ma EDVINSSON STINA (EDS), gymnasielärare i Sv, Re Mentor för HiP3 Koordinator för HiP Mentor för SPRI Utvecklingsledare i Sv Mentor för N1CD4 Föräldraledig Utvecklingsledare i Re EKELÖW, MAGDALENA (EMA), gymnasielärare i Bi, Nk ENGSTEDT JOANNA (ENJ), gymnasielärare i En ENGSTRÖM TORBJÖRN (ENT), gymnasielärare i Mu, Sv ENCKELL HELÉN (ENH), gymnasielärare i Sp, Sv FORÉN, PÄR (FOP), gymnasielärare i Ek, Ps FREDRIKSSON EMMA(FEM), gymnasielärare i Sv, En Mentor för E2A:MEN:2 FRIBERG SUZANNE (FRS), lärare i Ek FUENTES ANA (FUA), gymnasielärare i Ma, Pro FÖZÖ SUSANNA (FOZ), gymnasielärare Ke, Ma Mentor för N3AB:3 Utvecklingsledare i Ma Mentor för N2CD6 GLANS KRISTIAN(GLK), gymnasielärare i Id 17

18 GOTTSCHALK YLVA (GOY), gymnaiselärare i Fy GUSTAFSSON S BERIT (GUB), gymnasielärare Bi, Ke, Nk GUSTAFSSON LEIF (GUL), gymnasielärare i Bi, Ke, Nk Mentor för N1CD6 Utvecklingsledare i Fy Mentor för N2AB2 Mentor för N2EF9 HAAS, EVA (HAE) Gymnasielärare i Bi, Nk HAGBERG, KARIN (HKA) Gymnasielärare i kinesiska HAMMAM HAGAR (HAH), lektor i Ke Mentor för N1AB2 Utvecklingsledare i Ke HEDBERG, ROGER (HED) Gymnasielärare i Ma HELLDÉN MAGNUS (HEM), gymnasielärare i Bi, Ke, Mk, Nk HENEEN SIMON (HES), gymnasielärare i Ek, Juridik HOLMBERG JOHAN (HOJ), gymnasielärare i Ma, Fy Mentor för N2EF7 Utvecklingsledare i Bi Mentor för DP1:MEN:HES Mentor för N2EF8 HOLMGREN MAI (HOM), gymnasielärare i Sp, En HYLÉN MIKAEL (HYM), musiklärare, ensembleledare Utvecklingsledare i Mu HÅKANSSON STEFAN (HAS), gymnasielärare i Sh, Hi JACOBSSON, MATS (JAM), lektor i Sv JANSSON ANDRINA (JAA), gymnasielärare i Sv, En JOHANSSON ANNIE(JAN), gymnasielärare i Ma JOHANSSON GUNILLA(JOG), gymnasielärare i Ma, Fy Föräldraledig Mentor för N1AB3 Mentor för DP1:MEN:JOG JOHANSSON HELENE (JNH), gymnasielärare i Fr JOHANSSON ROLAND (JOR), gymnasielärare i Ma, Fy 18 Mentor för N3CD6

19 JOHANSSON TORUN (JOT), gymnasielärare i Fr, En JOHNSSON MARIA (JNM), gymnasielärare i Sh JONÉUS MAGNUS (JOM), gymnasielärare i Fe JONSSON HENRIK (JOH), gymnasielärare i Ma, Ke KARLSSON MARCUS (KAM), gymnasielärare i Hi, Re, Sh KARLSSON SUSANNE (KAS) gymnasielärare i matte KARNLAND ANNIKA (KAA), gymnasielärare i Ty, Sv2 Mentor för DP2:MEN:JOT Utvecklingsledare i Fr Mentor för S1B:MEN:1 Mentor för E2C:MEN:1 Schemaansvarig Utvecklingsledare i Ke Mentor för HiP1 Mentor för N3EF8 Utvecklingsledare i Ty KETTISEN, ANNA (KEA), Gymnasielärare i Sv2 KIND JOHAN (KIJ), gymnasielärare i Ma Mentor för E1C:MEN:1 KNUBBE, JOHAN (KNJ) gymnasielärare i Ma KVENNBERG KATARINA (KVE), gymnasielärare i Sh, Hi LARSSON HENRIK (LAH), gymnasielärare i Sh, Ps LUNDAHL ANNA (LUA), lärare i Sv, En LUTAS LIVIU (LUL), lektor i Fr Mentor för S3A Utvecklingsledare i Sh Mentor för S1C:MEN:2 Utvecklingsledare i Sh Mentor för PDPB:MEN:2 Tjänstledig MATTSSON, MONICA (MAM) speciallärare NILSON BENGT (NIL), lektor i Hi NILSSON MARTIN (NIM), gymnasielärare i Sh, Ps Mentor för HiP1:MEN:2 Utvecklingsledare i Hi Mentor för S2B:MEN:2 NKOLINA, CECILIA (NKC), gymnasielärare i Fr NORBERG, ANGELICA (NOA), gymnasielärare i Ps 19 Mentor för N1F

20 NORDH FILIPOV ULRIKA (NOU), gymnasielärare i Ge, Nk NORDSTRÖM KATARINA (NOK), lärare i Sv ODEVING SVERKER (ODS), gymnasielärare i Fe, Sh OHLSSON CHRISTIAN (OHC), gymnasielärare i Sh, Hi OLOFSSON JOAKIM (OLJ), lärare i Ma, Fi PALM KRISTINA (PAK), PALM MARTIN (PAM), gymnasielärare i Ma, Fy PERSSON ULRIKE (PEU), lärare i IdoH PETERSSON, SANDRA (PES) Gymnasielärare i Sv, En PETRÉN PETRA (PEP), lärare i Ma PETTERSSON MALIN (PEM), Gymnasielärare i Sv, Fr PETTERSSON MATS (PRM), gymnasielärare Fi, Re PIHLEMARK HENRIK (PIH), gymnasielärare i Ma, Fy PRELLNER ANNA (PRE), gymnasielärare i Sv, Sp REMGÅRD-DALSENIUS CHRISTINA (REC), gymnasielärare i Sv, En, Ty Mentor för E3C Utvecklingsledare i Ge Mentor för N3AB1 Tjänstledig Mentor för S2A:MEN:1 Mentor för DP2:MEN:OLJ Utvecklingsledare i Fi, Ma Mentor för LiP3 Mentor för N3AB2 Mentor för S3B Mentor för E1B:MEN:1 Mentor för N1AB1 Mentor för H1 (Komvux) Mentor för N1E Mentor för S1A:MEN:1 Utvecklingsledare i Sp Mentor för N3EF9 RHODIN EDSÖ JENNY(RHJ), gymnasielärare i Bi RICCI ANDREAS (RIA), gymnasielärare i Ma, Fi RINGWALD EDIT (RIE), gymnasielärare i Eng, Hi Mentor för S1B:MEN:2 20

21 ROUPÉ BIRGITTA (ROB), gymnasielärare i Ps IB Samordnare CAS advisor SANDAHL, DAG (SAN), gymnasielärare i Ty SANDIN DANIEL (SAD), gymnasielärare i Sv, Re, Hi SELÉN CARINA (SEC), gymnasielärare i Fe, Ma SIMBOTIN MARIA(SIM) SIMON ROBERT(SIR), gymnasielärare i Ma SITAR CHRISTINA (SIC), gymnasielärare i Mu, Dans SMIDFELT LINDA (SML), gymnasielärare i En, It STEVIC BOBO(STB), gymnasielärare i En, Ps Mentor för S3C Utvecklingsledare i Religion Mentor för E3B Utvecklingsledare i Ek Mentor för E2B:MEN:1 Mentor för E1A:MEN:2 Utvecklingsledare i Mu Utvecklingsledare i It Mentor för S2b:MEN:1 SZULKIN MIKOLAJ (SZM), lektor i Ma SÄLL VIVI (SAV), gymnasielärare i Sv, En TERFELT VERONICA (TEV), gymnasielärare i En Mentor för DP2:MEN:TEV TORÄNG GITTE (TOG), gymnasielärare i Da TRÄGÅRDH KIRK (TRK), gymnasielärare i Sv, En, Film TÖRNWALL MICHAEL (TOM), gymnasielärare i Nk Nk ULFSSON ERIK (ULE), gymnasielärare i Ke, Ma WALLINDER EVA (WAE), gymnasielärare i Fy VASILIADIS JOAKIM (VAJ), gymnasielärare i En, Ty Mentor för LiP1 Utvecklingsledare i Mentor för DP1:MEN:ULE Mentor för DP1:MEN:WAE Mentor för LiP2 WEIBER ANNE (WEA), gymnasielärare i Ma 21

22 WESSFELDT ERIK(WEE), gymnasielärare i Sv, Re WÅGBY MATHIAS (WAM), lärare i Sv, Sv2, Språkintroduktion Mentor för HiP1 Mentor för SPRI ZACHRISSON OLOF (ZAO), gymnasielärare i En, Sv ÅHLUND OLSSON ANNIKA (AHA), gymnasielärare i Ek, Juridik ÖGREN BO (OGB), gymnasielärare i Fs, Ma ÖHRMAN MATS (OHM), gymnasielärare i Fe, Economics Mentor för E2A:MEN:2 Mentor för DP1:MEN:OGB Mentor för DP1 & DP2 ÖSTVALL MALIN (OSM), gymnasielärare i Bi, Nk ÖTTENIUS MONICA (OTM), gymnasielärare i Hi, Re, Sv, Film Mentor för N3EF7 22

23 INFORMATION Borttappade och upphittade saker Vänd dig till vaktmästeriet. Bortglömda klädesplagg och väskor finns i ett förvaringsutrymme innanför entrén (vid vaktmästeriet). Kvarglömda räknedosor lämnas till matematikinstitutionen. Busskort Blankett för resebidrag för de elever som har skolväg som överstiger 6 km och är bosatta i Lunds Kommun, kan laddas ned från Katedralskolans hemsida: Elever från andra kommuner erhåller information i sin hemkommun. Om man har mer än 6km från bostaden till närmaste busshållplats finns möjlighet att få ett tilläggsbidrag. Busskort för elever från Lunds kommun lämnas ut på vissa tider i början av terminen. Se hemsidan och Intern-TV (Slingan) för mer info. Cafeteria Det finns en cafeteria i huvudbyggnaden. Cafeterian har öppet under skoltid kl och kan bl.a. erbjuda smörgåsar och varma/kalla drycker. Under lunchtid används cafeterian som elevmatsal. Cyklar Cyklar ska ställas i cykelställen. Disponibla dagar För elevernas del innebär disponibla dagar tid för grupparbeten, enskilda arbeten, förberedelse inför prov och redovisningar, nationella prov, temadagar, Högskoledag m.m. Elevhälsa För varje program finns ett elevhälsoteam som består av biträdande rektor, skolsköterska, specialpedagog, kurator och studie- och yrkesvägledare. Elevkår/elevinflytande På Katedralskolan finns såväl elevkår som årskursråd. Alla elever är välkomna i elevkåren. Anmälan till elevkåren sker i början av höstterminen. Till årskursråden utser varje mentorsgrupp en representant och där diskuteras både pedagogiska frågor och andra frågor som är av intresse för eleverna. Det finns ett råd för varje program och årskurs. Elevkårens ordförande: Gustav Andersson Mail: Elevkårens styrelserum: Elevskåp Varje elev tilldelas ett skåp. Det är inte tillåtet att byta skåp med någon annan elev, eftersom vaktmästaren måste kunna identifiera nycklar och skåp. Skolan ansvarar ej för värdesaker i skåpen. Esko Elevskyddsombud. Varje årskurs har en representant som utses av årskursråden. Elever som är intresserade av att sätta sig in i arbetsmiljöfrågor är välkomna att maila rektor: 23

24 Frånvaro Närvaro i gymnasieskolan är obligatorisk. Om du har för stor ogiltig frånvaro kan ditt studiebidrag dras in. Vårdnadshavare meddelas alltid oavsett om du är myndig eller inte. Vårdnadshavare till omyndiga elever meddelas om elevs frånvaro via mail samma dag som den inträffar. Stor frånvaro har stark korrelation med försämrade studieresultat och är ofta en varningssignal när något inte står rätt till, därför är rutinerna med att främja närvaro och uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaron en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet. Vid ogiltig frånvaro som överstiger 4h under en månad skickas vid det första tillfället ett varningsbrev. Andra gången det inträffar anmäls det till CSN och studiebidraget dras in. Elever med 10% frånvaro eller mer kallas till uppföljningsprogram hos skolsköterskan. Du hittar information om studiebidrag på CSN:s hemsida: Försäkring Eleverna är försäkrade på heltid genom kommunens olycksfallsförsäkring. Vid utlandsresa i skolans regi är eleverna försäkrade dygnet runt. Mer information om försäkringen finns på skolans hemsida. Förtroendeelever Varje mentorsgrupp väljer en förtroendeelev som utbildas av Hassela och som tillsammans med skolans kuratorer utgör en viktig del av skolans värdegrunds- och likabehandlingsarbete. Hemsida Viktig information om skolans verksamhet finns på hemsidan Hiss Hiss är endast avsedd för personal eller elev som erhållit kort av vaktmästare samt för godstransporter. Klassrum Alla som nyttjar ett klassrum ansvar för att det lämnas i sådant skick att nästa användare känner sig välkommen. Det innebär bl.a. att bänkarna står i ordning och att där inte ligger något kvarglömt skräp. Lämnar man rummet efter kl ska stolarna ställas på bänkarna, fönstren stängas och ljuset släckas. Klassråd/Mentorsgruppsråd Tillsammans med mentorn diskuteras frågor som rör gruppen vid minst 2 möten per termin gärna i anslutning till årskursråd. Kurator Vill du ha någon att prata med om problem av praktisk, ekonomisk eller personlig karaktär, kan du vända dig till kurator. Kurator har tystnadsplikt. Ledighet Om du behöver vara ledig från skolarbetet måste du lämna in en skriftlig ansökan till din mentor senast två veckor före önskad ledighet. Mentor kan bevilja ledighet upp till tre dagar. Ansöker du om ledighet som är längre än tre dagar måste den beviljas av biträdande rektor för ditt program. Skolan är mycket restriktiv med att bevilja längre ledighet under skoltid. 24

25 Blankett för ansökan om ledighet hittar du på It s Learning för elever, du kan även se den på vår hemsida på Elevsidan, blanketter Anhållan om ledighet heter den eller alternativt hämtar du den utanför expeditionen Läroböcker Du får låna dina läroböcker av skolan under studietiden. Var rädd om böckerna, för om du tappar eller förstör en bok måste du ersätta den. Katedralskolan lånar ut böcker som är registrerade i ett elektroniskt utlåningssystem. När du tar emot boken förbinder du dig att lämna tillbaka den i gott skick, dvs. utan understrykningar, hundöron eller andra skador. Du ska behandla boken varsamt. Du bör skriva ditt namn i boken för att kunna vara säker på att det är just den boken som är registrerad på dig. Det är viktigt att det är just din bok som du sedan lämnar tillbaka. När du lånar boken så är det redan inprogrammerat när du ska lämna tillbaka den. Det kan vara om några veckor men det kan också röra sig om en längre lånetid. När lånetiden närmar sig sitt slut så kommer din lärare att påminna dig om att det snart är dags att lämna in boken. Du får även ett mail som påminner dig. Du lämnar in din lärobok till vår läromedelsadministratör och erhåller ett kvitto på att du lämnat tillbaka den. Det är viktigt att det är rätt bok, dvs. den som är registrerad på dig, som blir avregistrerad. Annars kommer du att få ett krav på boken. Får skolan inte in din bok i tid, får du en räkning hem och du blir skyldig att betala det pris som vi satt på boken. Skulle du hitta din bok efter att räkning skickats ut måste du ändå betala räkningen och du får då behålla boken. Det är alltså du som måste bevisa att du lämnat tillbaka boken. Ditt kvitto är beviset på att du lämnat in den. Det absolut bästa är att du personligen lämnar tillbaka boken. Du får absolut inte lämna boken till annan personal på skolan än den administratör som tar emot låneläromedel. Lägg den inte i inlämningsfacket för låneböcker på biblioteket. Lämna inte in boken på expeditionen. Lämna den inte till din lärare. Du måste få boken avregistrerad annars får du ett kravbrev och måste betala. Matsalen Lunch serveras i matsalen kl Din lunchtid är planerad i schemat och det är viktigt att du håller dig till den tiden för att det inte ska bli långa köer i matsalen. Efter avslutad måltid ska tallrikar, glas, bestick och ev. matrester återlämnas enligt anvisningar av måltidspersonalen. Det är viktigt att du lämnar din plats efter avslutad måltid. Mentor/mentorsmöten Varje elev har en mentor. Mentorns uppgift är bl.a. att vara elevernas primära kontakt när det gäller såväl hälsa som studiesituation samt att hålla mentorsgruppen informerad om sådant som direkt påverkar arbetet i skolan. Som elev ska du alltid kunna vända dig till din mentor då du behöver stöd eller behöver prata om något speciellt som rör skolarbetet. Mentorn träffar sin mentorsgrupp vid ett schemalagt tillfälle varje vecka. Modersmålsundervisning Elev som vill läsa modersmål ska fylla i blanketten Anhållan om modersmålsundervisning som finns på hemsidan. Om eleven är omyndig ska den undertecknas av målsman. Lämna ifylld och undertecknad blankett i expeditionen. Rökning Rökning är enligt lag förbjuden, inom skolans område, alltså även på skolgården. Det gäller även E-cigaretter. 25

26 Sjukanmälan Sjukanmälan hel dag: Sjukanmälan är obligatorisk och skall göras före klockan varje sjukdag. Sjukanmälan görs med hjälp av knapptelefon på telefonnummer Sjukanmälan kan bara göras för en dag i taget och gäller heldag. Om anmälan görs efter kl kommer frånvaron att registreras för följande dag. När anmälan är klar kommer en bekräftelse. Lägger man på luren innan avbryts frånvaroanmälan. Sjukanmälan del av dag: Sjukanmälan del av dag: Elev som på grund av sjukdom eller av annan orsak tvingas lämna skolan under pågående skoldag sjukanmäler sig till Skola24. Eleven får inloggning via sin mentor. Vårdnadshavare till omyndiga elever meddelas per mail om elev varit frånvarande. Skolhälsovård Alla elever på gymnasiet erbjuds ett hälsosamtal och eventuellt läkarbesök under gymnasietiden. Möjlighet finns dessutom att boka tid hos skolsköterskan för rådgivning. Skolsköterskan har tystnadsplikt. SMS-tjänst Vid brådskande ärenden som hastigt inställda lektioner, kan lärare meddela eleverna via en särskild sms-tjänst. Mer information om hur man registrerar sitt telefonnummer i applikationen fås av mentor på mentorstid. Studentutsläpp Onsdagen den 10 juni 2015 kl har Katedralskolan studentutsläpp. Studiebidrag Studiebidrag utgår till elev under 10 månader per år (ej juli och augusti). Ansökan behöver inte göras. Möjlighet finns att ansöka om extra studiebidrag om familjens inkomst är lägre än kr/år före skatt. Kurator handhar frågor kring studiebidrag. Studiebidraget dras in vid för stor frånvaro. Studie- och yrkesvägledare SYV Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig i din studiesituation och med dina val inom och efter gymnasieskolan. Säkerhet Skolan har ett automatiskt brandlarm. I samtliga klassrum finns utrymningsplan. Försäkra dig om att du känner till utrymningsvägarna. Se sid. 27 Utrymning av skolan vid brand eller annan fara. Utvecklingssamtal Varje termin erbjuds du (och vårdnadshavare) utvecklingssamtal med din mentor för att få en samlad information om din kunskapsutveckling och studiesituation. Samtalet är till för att du som elev ska lyckas så bra som möjligt med dina studier. För läsåret 2014/15 planeras utvecklingssamtal fredagen den 28 november eller torsdagen den 11 december 2014 samt onsdagen den 15 april

27 Värdesaker Varje elev disponerar ett låsbart skåp för förvaring av ytterkläder och läroböcker. Tyvärr förekommer stöld även ur låsta skåp, så medtag inte värdesaker till skolan. Skolan ansvarar inte för saker som finns i elevskåpen. 27

28 BETYG på gymnasieskolans nationella program läsåret 2014/2015. För gymnasieprogram finns en programstruktur som anger vilka kurser som ingår i programmet. I programstrukturen och på elevens individuella studieplan framgår vilken period (mellan vilka datum) och vilket läsår de olika kurserna läses. När en kurs avslutas sätts betyg. Betygsskalan har beteckningarna A-F. A är det högsta betyget och E det lägst godkända betygssteget. F är beteckningen för icke godkänt betygssteg. För betygsstegen A, C och E finns nationella kunskapskrav i ämnesplaner för respektive kurs. När det saknas bedömningsunderlag för en elevs kunskaper på grund av mycket stor frånvaro ges ett streck istället för betyg. Ett streck kan inte ingå i en gymnasieexamen. Om elev riskerar att inte uppnå målet för betygssteget F eller riskerar att få ett streck, kommer skolan att i samråd med eleven kartlägga orsakerna och vid behov upprätta åtgärdsprogram och sätta in åtgärder. När kurser avslutats och betyg satts har eleverna möjlighet att med utdelade inloggningsuppgifter logga in via webben för att se sin studieplan med betygsatta kurser, samt pågående och planerade kurser. För att erhålla en gymnasieexamen och få ett examensbevis måste kurser om minst gymnasiepoäng vara minst godkända (A-E). I de poängen ska Gymnasiearbetet, Svenska/Svenska som andraspråk 1,2 och 3, Engelska 5 och 6 samt Matematik 1 ingå. För elev som inte uppfyller kraven kommer ett studiebevis att utfärdas istället för gymnasieexamen. En högskoleförberedande gymnasieexamen ger grundläggande högskolebehörighet. När elev söker vidare till svensk högskola/universitet räknas betygen om till ett jämförelsetal. Till de flesta utbildningar finns möjlighet att få meritpoäng för Modernt språk steg 3-4 (i enstaka fall även för steg 5), Engelska 7 samt Matematik. Skolans studie- och yrkesvägledare kommer att ge utförlig information om detta vid klassinformationer och föräldramöte. 28

29 BETYG på International Baccalaureate/ Diploma Programme. Under det förberedande året, PDP, får eleverna nationella betyg i flertalet av sina kurser. Dessa ges enligt det nationella regelverket (se ovan). Parallellt med dessa betyg får PDP elever även omdöme enligt IB-betygskalan (se nedan) i de kurser som de följer under PDP året. I maj månad under det sista Diploma-året är det examen under samma tidsperiod för alla Diploma-skolor i världen. Elevernas prov skickas för rättning till examinatorer över hela världen som är utsedda av IB Organization. Diploma-lärarna gör interna bedömningar av så kallade "Internal Assessments" t.ex. labbrapporter, muntlig examination (språk) och uppsatser. Dessa bedömningar granskas också av IB Organizations examinatorer. "Internal Assessments" är klara innan examen i maj och de utgör ca 25 % av slutbetyget. Betygsskalan går från 1 (minimum) till 7 (maximum) och eleverna läser sex ämnen under de två sista IB-åren. För att få ett IB Diploma krävs det 24 examenspoäng och att Extended Essay, TOK och CAS har genomförts på en godkänd nivå. Maxpoängen 45 inkluderar tre poäng för en kombination av resultaten i Extended Essay och TOK. PRÖVNING (gemensamt för alla nationella program) Elever i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning i alla kurser som ingår i elevens individuella studieplan om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller om eleven fått betyget F i den. Prövning medges ej om betygsunderlag finns. På skolans hemsida finns information om rutiner och prövningsdatum samt ett anmälningsformulär. Anmälan görs senast tre veckor innan fastställt prövningsdatum, och senast i samband med anmälan måste kontakt tas med examinator för information om stoffurval mm. I de fall prövningen gäller en kurs eleven inte tidigare läst måste eleven vända sig till sin biträdande rektor innan anmälan kan göras. 29

30 BIBLIOTEKET Samtal inom biblioteket ska föras i dämpad ton! Elever/personal är automatiskt registrerade som låntagare på biblioteket. Låntagare lånar med hjälp av personnummer eller namn. Låntagaren förbinder sig till att följa nedanstående regler: Låntagaren ansvarar för allt material som lånas på låntagarkontot Innehavaren är ersättningsskyldig för bortkomna böcker. Missbruk av lånereglerna medför avstängning från lånerättigheter. Kontakta biblioteket för hjälp med PIN-kod, åtkomst till databaser och utlån Utskrifter/Kopiering Alla elever får kort så de kan skriva ut eller kopiera 200 sidor per läsår i biblioteket. Skriv namn och klass på kortet med medskickad märkpenna. Det kommer att finnas möjligheter för elever att köpa ytterligare kort i cafeterian. IT-INFORMATION 2014/15 Modern teknik ger dig spännande och nödvändiga verktyg för dina studier. Därför är det viktigt att du lär dig använda: Lärplattformen It s Learning, E-posten du får via skolan Datorn. Du som börjar årskurs ett 2014/15 får låna en bärbar dator. Användarnamn Alla elever får ett användarnamn bestående av sex siffror och ett lösenord bestående av sex siffror. Användarnamn: (exempel) Lösenord: (exempel) Trådlöst nätverk Det trådlösa nätverket som du kan ansluta dig till inom skolområdet är LND_UTB1-1. Du måste skriva in ditt användarnamn och lösenord för att koppla upp dig mot nätet. E-post: Du når din e-post via följande adress: Du använder samma inloggningsuppgifter som till nätverket. Det är viktigt att skolans personal kan nå dig via din e-postadress. Om du inte använder den dagligen så måste du vidarebefordra från skolans e-postkonto (se It s Learning, kursen Elever/It-instruktioner) till ett privat e-postkonto som du bevakar. Lärplattformen - It s Learning För att komma in på skolans lärplattform It s Learning använder du samma inloggningsuppgifter som du använder till nätverket, du kan byta lösenordet till It s learning (men du byter inte till övriga system på skolan). 30

KATEDRALSKOLAN LUND SKOLHANDBOK. Information till elever och föräldrar läsåret 2015-2016

KATEDRALSKOLAN LUND SKOLHANDBOK. Information till elever och föräldrar läsåret 2015-2016 KATEDRALSKOLAN LUND SKOLHANDBOK Information till elever och föräldrar läsåret 2015-2016 Innehåll KATEDRALSKOLANS TELEFONLISTA... 3 VÄLKOMMEN TILL KATEDRALSKOLAN... 4 INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR/VÅRDNADSHAVARE...

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 15/16 Kontakt Jens Naezer rektor 0725 17 77 99 Steffen Dotter administratör 031 337 89 00 För övrig personal se hemsidan för aktuell information.

Läs mer

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Innehåll 1. Inledning Språkintroduktion 2. Närvaro 3. Elevhälsa 4. Betyg och bedömning 5. Elevdemokrati 6. IKT 7. Ordningsregler 8. Kontaktuppgifter Välkommen

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

De Geerhandboken. Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8.

De Geerhandboken. Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8. De Geerhandboken Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8. ORDNINGSREGLER 9. KONTAKTUPPGIFTER Under uppdatering, se hemsida istället

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen.

Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen. Information från A till Ö Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen. Affischering Affischering får endast ske på särskilt anvisade anslagstavlor och

Läs mer

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION 2017/2018 Välkommen till Prästängsskolan! Vår förhoppning är att du har funnit dig tillrätta på skolan, och att du tycker att dina studier är intressanta och stimulerande. I

Läs mer

Katedralskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016

Katedralskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016 Katedralskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016 Katedralskolans vision Vår vision är att alla elever ska trivas på skolan och känna sig trygga, sedda och respekterade för

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2016-08-11 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2016/2017 2016-08-11 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 12/13 Välkommen till Aspero Idrottsgymnasium! Vi på Aspero Idrottsgymnasium har som mål att göra dig till vinnare - både studiemässigt,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret

Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret 2017-2018 Detta informationshäfte ger en kortfattad information om Akademi Båstad gymnasium. Syftet är att ge information om vår verksamhet och även tydliggöra

Läs mer

Elevinformation 2014-2015

Elevinformation 2014-2015 Elevinformation 2014-2015 www.blekingenaturbruksgymnasium.se Skoltiderna Må 10.00 15.40 Ti - Fr 08.10 15.40 Blekingetrafikens tidtabell från den 17 aug Tåg Karlshamn Bräkne-Hoby Bräkne-Hoby Karlshamn 07.19

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SCHILLERSKA GYMNASIET!

VÄLKOMMEN TILL SCHILLERSKA GYMNASIET! VÄLKOMMEN TILL SCHILLERSKA GYMNASIET! Skolledning Kristina Bergman Alme Estetiska programmet (ES) Sanna Ingelstam-Duregård Humanistiska (HU) och Samhällsvetenskapsprogrammen (SA) Olof Gårdstedt Introduktionsprogrammet(IM)

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2012/2013 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2015/2016 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

Välkommen till. Läsåret 2011/2012

Välkommen till. Läsåret 2011/2012 Välkommen till Läsåret 2011/2012 Augusti 2011 2 Vi hälsar elever och föräldrar varmt välkomna till Rosenholmskolan, läsåret 2011/2012. Vår placering på Telenor Arena Karlskrona, med vacker natur och fantastiska

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje år upprättas en plan mot kränkande behandling och diskriminering som innehåller en översikt över det som behöver göras för att främja lika rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Cybergymnasiet Malmö Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvarig för planen Johan Wingren, rektor Vår vision På vår skola

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Nacka gymnasium Ekonomi och samhälle Samhälle och medier Natur och Teknik Ekonomi och samhälle Ekonomiprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Vår vision... 1. Ansvariga för planen... 3. Elevernas delaktighet... 3. Förankring av planen... 3. Utvärdering... 3. Främjande insatser...

Vår vision... 1. Ansvariga för planen... 3. Elevernas delaktighet... 3. Förankring av planen... 3. Utvärdering... 3. Främjande insatser... Vår vision... 1 Ansvariga för planen... 3 Elevernas delaktighet... 3 Förankring av planen... 3 Utvärdering... 3 Främjande insatser... 4 Kartläggning.... 5 Resultat och analys... 5 Förebyggande åtgärder...

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

Viby skola Information till hemmen

Viby skola Information till hemmen Viby skola 2014-2015 Information till hemmen Välkomna till ett nytt läsår på Viby skola! Jag hoppas sommaren har varit bra och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar. Nedan följer

Läs mer

De Geerhandboken 2015/16

De Geerhandboken 2015/16 De Geerhandboken 2015/16 Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. IKT 7. ORDNINGSREGLER 8. KONTAKTUPPGIFTER Välkommen till De Geergymnasiet! Vår målsättning

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Nacka gymnasium EK Ekonomi EK Juridik ES Bild och formgivning ES Musik/Musikproduktion SA Medier, information och kommunikation Samhälle Helen Bejmar, rektor Johan Lundström,

Läs mer

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC för elev och vårdnadshavare Denna ABC är tänkt som en lathund för dig och din vårdnadshavare. Uppdaterad information finns alltid att hämta på www.kunskapsforbundet.se.

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2014/2015 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Program för kvällen (1) Information om: - Nacka gymnasium - Enheten Samhälle - Betygssystemet - Individuella valet Hur vi följer upp elevernas studieresultat Hur vi samarbetar

Läs mer

Barn och elevers delaktighet Eleverna utvärderar likabehandlingsplanen varje läsår och kommer med förslag på förändringar och förbättringar.

Barn och elevers delaktighet Eleverna utvärderar likabehandlingsplanen varje läsår och kommer med förslag på förändringar och förbättringar. Likabehandlingsplan A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Enhetens övergripande mål för likabehandling Alla elever är trygga i skolan. Alla elever behandlas lika oavsett kön, etisk tillhörighet, religion eller andra trosuppfattningar,

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015

Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015 Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015 Grunduppgifter Vision Alla har rätt att må bra i skolan. På Katedralskolan är det nolltolerans mot kränkning elevelev,

Läs mer

Gemensam plattform för ordningsregler

Gemensam plattform för ordningsregler Gemensam plattform för ordningsregler April 2014 1 Gemensam plattform för ordningsregler, Bäckadalsgymnasiet Rektor är den i gymnasiets organisation som är formellt ansvarig för att fatta beslut om ordningsregler

Läs mer

Elevhandbok Läsåret 2013 2014

Elevhandbok Läsåret 2013 2014 Elevhandbok Läsåret 2013 2014 www.porthalla.se Varmt välkommen till Porthälla gymnasium På Porthälla vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och elever

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolans vision På Eksjö Gymnasium respekterar alla varandra och ges möjlighet att utvecklas som människa utifrån egna förutsättningar. Mål 1. Vi arbetar

Läs mer

Mentorskap. Mentorskapets uppdrag på Osbeck

Mentorskap. Mentorskapets uppdrag på Osbeck Mentorskap Mentorskapets uppdrag på Osbeck Detta material har tagits fram och sammanställs av följande arbetsgrupp: Osbecks ledningsgrupp Ingela Månsson Rektor Bosse Wahlin - Rektor Janne Alvstrand Biträdande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen är framtagen av kamratstödjarna Korsbackaskolan och reviderad av arbetslag, elevhälsoteam, kamratstödjarna och ledningsgruppen. Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Vi är varandras arbetsmiljö, all personal och alla elever på skolan har ansvar för sina handlingar och ska ta hänsyn till hur andra upplever dem.

Vi är varandras arbetsmiljö, all personal och alla elever på skolan har ansvar för sina handlingar och ska ta hänsyn till hur andra upplever dem. Rytmus plan under läsåret 2015-2016 för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I enlighet med 3kap. 16 diskrimineringslagen och 6 kap. 8 skollagen.

Läs mer

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Albäcksskolan Klass 7-9 Vi på Albäcksskolan främjar likabehandling genom att främja och förebygga diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling. Ditt bästa

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Karlbergsgymnasiet 1 och 2 samt gymnasiesärskolan, Åmål

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Karlbergsgymnasiet 1 och 2 samt gymnasiesärskolan, Åmål Plan mot diskriminering och kränkande behandling Karlbergsgymnasiet 1 och 2 samt gymnasiesärskolan, Åmål 2016-2017 1 Innehåll Omfattning, ansvar, vision och delaktighet kring planen... 3 Utvärdering av

Läs mer

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Kronans Fritidshem 2014

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Kronans Fritidshem 2014 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Kronans Fritidshem 2014 Likabehandling en del av skolans dagliga arbete Likabehandlingsarbetet ska genomsyra hela verksamheten och avspeglas i förhållningssätt,

Läs mer

Lärvux. Information till elever KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN. på Särskild Utbildning för Vuxna INNEHÅLL. Lärvux 2 Praktisk information

Lärvux. Information till elever KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN. på Särskild Utbildning för Vuxna INNEHÅLL. Lärvux 2 Praktisk information KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN INNEHÅLL Lärvux 2 Praktisk information 3 Personal 4-5 Praktisk information 6 Elevrådet 6 Så här vill vi ha 7 det Etiska regler 7 Information om försäkring vid skada 7 Biblioteket

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Sundsgymnasiet Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Bästa möjliga livskvalité - bästa möjliga skolmiljö för alla i Sundsgymnasiets verksamhet. (Planen gäller maj

Läs mer

Häggviks Gymnasium Lå 15/16 Gymnasieskolan

Häggviks Gymnasium Lå 15/16 Gymnasieskolan Häggviks Gymnasium Lå 15/16 Gymnasieskolan Lokal arbetsplan samt viktig information Den lokala arbetsplanen för läsåret 2015/16 visar mål och fokusområden för läsåret utifrån: Läroplan för gymnasieskolan

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN Foton och filmer i marknadsföring I och med den digitala tekniken finns nu möjlighet att jobba med bild, film och ljud i en helt ny utsträckning än tidigare. Alltmer

Läs mer

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår 2015-2016 Likabehandlingsplan På Ingelstorp och Helgesbo gymnasieskolor är vi varandras arbetsmiljö och inga kränkningar får förekomma. Vi

Läs mer

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 1 INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 SKOLANS ADRESS: Katrineholms kommun Tel nr : 0150-569 91 ELLWYNSKA SKOLAN Fax nr: 0150-512 80 641 80 KATRINEHOLM BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan

Läs mer

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Introduktionsprogrammen a för planen Bitr. rektor är ytterst ansvarig för planen.

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2016/2017 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. läsår

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. läsår Plan mot diskriminering och kränkande behandling för rektorsenheten Kirsten Eriksson på Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Y läsår 2016-2017 Innehållsförteckning Introduktion och bakgrund... 3 Struktur och

Läs mer

Ellinor Ling, Svenska/SO/Engelska ellinor.ling@landskrona.se. Camilla Lindholm, SO/Engelska camilla.lindholm@landskrona.se

Ellinor Ling, Svenska/SO/Engelska ellinor.ling@landskrona.se. Camilla Lindholm, SO/Engelska camilla.lindholm@landskrona.se Våra pedagoger Ellinor Ling, Svenska/SO/Engelska ellinor.ling@landskrona.se Camilla Lindholm, SO/Engelska camilla.lindholm@landskrona.se Åsa Persson, Svenska/SO asa.persson2@landskrona.se Våra pedagoger

Läs mer

Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för fritidshemmet Futurum

Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för fritidshemmet Futurum Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för fritidshemmet Futurum Datum för upprättande 161031 Planen gäller för läsåret 2016/2017 VISION Vår vision

Läs mer

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium 1. Varför finns likabehandlingsplanen? Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan kallas

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Lyrfågelskolan Fritidshem 2015/2016 Lyrfågelskolans Fritidshem plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer

Läs mer

2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2015/2016 2015-08-18 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete.

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete. Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium, till stora delar en fräsch och nyrenoverad skola. Målsättningen för skolan är att du tillsammans med skolans lärare och övrig personal

Läs mer

Bessemerskolan - Estetiska programmet Estetik och medias plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan - Estetiska programmet Estetik och medias plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan - Estetiska programmet Estetik och medias plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasium Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Elevens 2013/2014. S:t Martins Gymnasium

Elevens 2013/2014. S:t Martins Gymnasium Elevens 2013/2014 S:t Martins Gymnasium APL... 2 Arbetsplan... 3 Betyg... 3 Beviljad frånvaro... 3 Borttappade/stulna föremål... 3 Brandlarm... 3 Datoranvändning... 3 Droger... 4 Elevinflytande... 4 Elevråd...

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Årlig plan för trygghet och trivsel 2015. Högsby Utbildningscenter

Årlig plan för trygghet och trivsel 2015. Högsby Utbildningscenter Årlig plan för trygghet och trivsel 2015 Högsby Utbildningscenter Innehållsförteckning Likabehandlingsarbete och arbete mot kränkande behandling...1 Vision för Högsby Utbildningscenter...1 Syfte...1 Nulägesanalys

Läs mer

Värnamo Grundsärskola 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Värnamo Grundsärskola 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Värnamo Grundsärskola 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Värnamo Grundsärskola 1-9 Läsår 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION OKTOBER 2015 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

SG Södra Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola och Gymnasiesärskola

SG Södra Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola och Gymnasiesärskola SG Södra Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola och Gymnasiesärskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö INLEDNING Nya lagen som trädde ikraft 2006-04-01 innebär förbud mot mobbning, kränkande behandling

Läs mer

Välkommen till. Läsåret 2012-2013

Välkommen till. Läsåret 2012-2013 Välkommen till Läsåret 2012-2013 Augusti 2012 2 Vi hälsar elever och föräldrar varmt välkomna till Rosenholmskolan, läsåret 2012-2013 Vår placering på Telenor Arena Karlskrona, med vacker natur och fantastiska

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Den här informationen delas ut till alla elever i årskurs 1. Den finns också tillgänglig på skolans hemsida, www.marksgymnasieskola.se och på plattformen.

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

Jämtlands Gymnasium!

Jämtlands Gymnasium! Jämtlands Gymnasium! Årlig likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Jämtlands Gymnasium Wargentin, Enhet 1a, b, c, 2 a, b, c Likabehandlingsgruppen Jämtlands Gymnasium Wargentin Innehållsförteckning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola År 2014 Innehållsförteckning Introduktion och bakgrund... 3 Struktur och LB-gruppens

Läs mer

Process B, Trygghet och trivsel

Process B, Trygghet och trivsel Process B, Trygghet och trivsel Skolans namn: Duveholms gymnasiesärskola Rektor: Catharina Lundqvist Datum: 2015-08-21 Qualis Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 B. Trygghet och trivsel Det

Läs mer