Elevinformation Läsåret 2014/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elevinformation Läsåret 2014/15"

Transkript

1 Elevinformation Läsåret 2014/15 1 (11)

2 Välkommen till Lindengymnasiet! Vi vill hälsa dig varmt välkommen till Lindengymnasiet en gymnasieskola som kännetecknas av en ständigt pågående utveckling. Vi är idag ca 310 elever fördelade på följande program: Ekonomiprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS och fastighetsprogrammet Vi som arbetar på Lindengymnasiet har ambitionen att du ska få möjlighet att lära dig en massa saker, samtidigt som du utvecklas som person. Det handlar om grundkunskaper i olika ämnen, förmågan att använda kunskaperna och framför allt förmågan att lära sig hur man lär sig, så att du i framtiden kan lära nytt. Det är du som har möjligheterna. Vi skall göra allt vi kan för att du skall lyckas med dina studier. Gymnasieskolan är en frivillig skolform och du måste själv ta ansvar för planeringen av ditt skolarbete men också av din fritid. Du kommer stundtals säkert att uppleva studierna som arbetsamma och finna att din fritid minskar. Vi vet dock att studier är stimulerande, utvecklande och roliga, om du ger studierna tillräckligt med tid och utnyttjar de möjligheter som ges. Lova oss att du tar dig själv på allvar och att du gör ditt bästa för att lyckas. En förutsättning för lärandet är ett gott arbetsklimat där elever och personal tillsammans skapar en god och trivsam stämning, där ingen är anonym eller känner sig utanför. En betydelsefull sak för att upprätthålla vår goda stämning är att vi värnar om varandra och att vi är rädda om våra gemensamma utrymmen och ägodelar. Ett viktigt led i denna strävan är att du som elev ges ansvar och inflytande. Mycket viktigt är att du tar ställning i olika frågor och gör din stämma hörd. Hur vi lyckas med att vara en skola för och med eleven får du själv avgöra. Du är välkommen att framföra dina åsikter om förbättringar. Tala även om för oss och dina vänner vad du tycker skolan är bra på. Genom din positiva påverkan och medverkan kan vi bli ännu bättre! Vår strävan är att du som elev ska lämna Lindengymnasiet med goda kunskaper, stärkt självförtroende och med en ökad lust att lära. Vi som arbetar på Lindengymnasiet tackar dig för det förtroende som du visat genom att söka till skolan och vi kommer att göra vårt bästa för att du ska få en givande gymnasietid. Bengt Lind Rektor 2 (11)

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ADRESSER Skolans adress 4 Rektor. 4 Expedition. 4 Kurator 4 Studievägledare 4 Skolsköterska. 4 Skolläkare. 4 Skolpsykolog. 4 Vaktmästare. 4 Bildningsförvaltningens kontaktuppgifter 4 Anvisningar vid skriftliga prov. 5 Betyg. 5 Bibliotek. 5 Busskort. 5 Byte av studieinriktning. 5 Datorer. 5 Elevskåp. 6 Elevinflytande. 6 Försäkring. 6 Information. 6-7 Ledighet. 7 Läromedel. 7 Lärplattform. 7 Läsårstider. 7 Mentor. 7 Närvaro. 7-8 Parkering. 7 Personal. 8 Prövning. 8 Rökning. 8 Salar och salsbeteckningar. 8-9 Sjukanmälan. 9 Skolans policy mot droger. 9 Skolans policy vid fusk. 9 Skolans policy mot kränkande behandling. 10 Specialkost. 10 Studieavbrott. 10 Studiehjälp. 10 Studiemedel. 10 Studiesal. 10 Stödundervisning. 10 Utebliven lärare. 11 Utrymningsrutiner vid larm.. 11 Utvecklingssamt. 11 Utvärdering. 11 Vikarie (11)

4 ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR SKOLANS ADRESS Katrineholms Kommun Telefonnummer Lindengymnasiet, Katrineholm , Fax Besöksadress: Kungsgatan 4 Webbplats: E-post: SKOLANS ÖPPETTIDER Måndag-torsdag kl Fredag kl REKTOR Bengt Lind ADMINISTRATÖRER/ EXPEDITION Gunnel Ericsson och Lena Rosenberg KURATOR Leila Ersrud STUDIEVÄGLEDARE Gunilla Broberg SKOLSKÖTERSKA Pernilla Cederberg SKOLLÄKARE Tanja Kats. Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskan SKOLPSYKOLOG Nås via den centrala elevhälsen inom kommunen VAKTMÄSTARE Mats Lindquist BILDNINGSFÖRVALTNINGENS KANSLI Besöksadress: Drottninggatan 19 (Safiren) telefon expedition , fax E-postadress: Förvaltningschef Helen Björkqvist Verksamhetschef gymnasiet Anna Thörn (11)

5 ANVISNINGAR VID SKRIFTLIGA PROV BETYG BIBLIOTEK BUSSKORT BYTE AV STUDIEINRIKTNING DATORER OCH DATAREGLER Vid skrivningar och prov gäller följande: - Infinn dig i god tid och sätt dig på anvisad plats. - Endast överenskommet material och hjälpmedel får användas. - Portföljer, väskor, mobiltelefoner, mp3-spelare eller liknande får ej medföras till skrivplatsen. - Ingen som helst kommunikation får förekomma mellan eleverna. Efter avslutat prov inlämnas skrivningen till vakthavande lärare. Efter avslutad kurs sätts betyg. Betygskriterier finns som anger kunskapskraven för varje betygsnivå. Lärarna redovisar vid kursstart vilka kriterier som gäller i respektive kurs. Denna information finns även redovisad för respektive kurs i skolans lärplattform. Har du redan betyg i en kurs från annan skola/utbildning, ska du prata med studievägledaren för överföring av betyg. Elever får vid terminens slut betygsrapporter. Avgångselever erhåller ett slutbetyg som omfattar betyg i samtliga kurser som krävs i valt program. Om du får betyget F på en kurs gäller särskilda rutiner/bestämmelser. Se Omläsning av kurs Lindengymnasiets skolbibliotek finns i kommunens bibliotek, Ängeln som är beläget på Biblioteksgränd. Skolbibliotekarie är Lisa Harlin och hon har e-postadress Du når vårt skolbibliotek via lärplattformen. Busskort kan du som har mer än 6 kilometer till skolan ansöka om. Ansökningsblankett finns på skolans expedition eller webbplats. Busskort kan hämtas på expeditionen från och med vecka 35. Elever från Vingåkers och Flens kommuner erhåller busskort från Barn- och utbildningsförvaltningen i respektive kommun. Kortet gäller för obegränsat antal resor per dag dock ej nattrafik eller under sommar- och jullov. Kortet är personligt och får inte säljas eller lånas ut till någon annan. Borttappat eller skadat kort anmäls till skolans expedition. Nytt kort fås mot en avgift av 100 kronor. Fullständig information om busskort kan du få på skolans expedition eller webbplats. Byte av grupp, kurs eller liknande beviljas endast i undantagsfall och får ske först efter kontakt med studievägledare och rektor. Under din tid som elev på Lindengymnasiet får du låna en bärbar Mac-dator. Har du inte en trådlös Internetuppkoppling hemma, finns möjlighet att låna ett modem av skolan. Regler och anvisningar för användning av skolans datorer finns upprättade. Du som elev är skyldig att hålla dig informerad om vilka regler som gäller samt eventuella uppdateringar. Användarreglerna hittar du på lärplattformen Lärknuten. Inlogg till Lärknuten får du när du 5 (11)

6 börjar årskurs 1. ELEVSKÅP ELEVINFLYTANDE Varje elev disponerar ett skåp och ansvarar själv för att hänglås finns. Syftet med låsbara elevskåp är inte att förse eleverna med privata utrymmen i skolan, utan skåpen är endast avsedda för förvaring av kläder, böcker och andra hjälpmedel som behövs för skolarbetet. Om du förvarar din lånedator i elevskåpet måste det vara låst. Skolledningen har rätt att visitera skåpet om misstanke finns om förvaring av sprit, narkotika eller dylikt. Vi har alla ansvar för att vi ska trivas och arbeta bra tillsammans. Du är naturligtvis i första hand ansvarig för dig själv men eftersom vi arbetar tillsammans under större delen av veckan blir vi mycket beroende av varandra. Vi ser därför mycket positivt på att du engagerar dig i frågor som underlättar allas arbete och bidrar till skolans kvalitet. Vi välkomnar ditt engagemang på alla sätt! Förutom genom naturligt samråd i klassrumsmiljö kan du som elev påverka skolan genom: Elevråd Skolan har en stark uppfattning om att demokrati ska finnas i alla skolans forum och uppmuntras i alla sammanhang. Eleverna vid Lindengymnasiet företräds av elevrådet, vilket består av representanter valda av klassrådet i respektive klass. I elevrådet bildas en elevrådsstyrelse. För läsåret 2014/15 är Moa Lindqvist Eriksson klass HA12 ordförande och Felicia Yderbo i EK13 vice ordförande. Elevrådet har en viktig roll för elevernas medbestämmande i skolan. Klassråd Klassrådet består av mentor och klassens elever. Mentorerna ansvarar för att klassråd hålls regelbundet under terminen. Protokoll lämnas till expeditionen. Ärenden på klassråd kan vara rapporter från elevråd, pedagogisk planering, samplanering mellan olika ämnen, val av ordningsmän, förtroendemän, trivselfrågor, synpunkter på miljön, gemensamma aktiviteter och mycket annat. Kursplanering I samråd med eleverna gör läraren en plan över terminens arbete. Delta aktivt i planeringen! Av planen framgår, vilka moment som kommer att behandlas varje vecka, när prov och andra redovisningar ska äga rum och omfattningen av inlämningsuppgifter. Programråd För varje gymnasieprogram finns ett programråd. Detta består av representanter för elever, lärare, skolledning, bildningsnämnd samt näringsliv. I programrådet diskuteras utbildningens innehåll, uppläggning med mera. FÖRSÄKRING Katrineholms kommun har tecknat elevförsäkring för alla heltidsstuderande elever. Försäkringen gäller för olycksfall under skoltid och under direkt färd till och från skolan samt vid andra eventuella aktiviteter i skolans regi. Du kan teckna tilläggsförsäkring som gäller fritiden. 6 (11)

7 INFORMATION LEDIGHET LÄROMEDEL LÄRPLATTFORM Du är skyldig att ta del av meddelanden som gäller skolan och undervisningen. Information om vad som händer på skolan finns på skolans lärplattform Lärknuten och på intern-tv. Om du behöver extra ledighet, utöver lov, använder du blanketten Ansökan om ledighet som finns på Lindengymnasiets webbplats eller på expeditionen. Du ansöker om ledighet hos din mentor som kan bevilja för högst två dagar per termin. Längre ledighet ansöker du om hos rektor efter yttrande från mentor. Ledighet för semesterresor under terminstid beviljas mycket restriktivt.. Gymnasieelever har i princip fria läromedel. Du får låna läromedel under studietiden och du ansvarar för att de återlämnas i gott skick vid kursens slut. Om du tappar bort en bok måste du ersätta den. I något fall kan det förekomma egenavgifter eller depositionsavgifter. Under din tid på Lindengymnasiet kommer du och dina lärare att använda lärplattformen Lärknuten. Inloggningsuppgifter får du av din mentor när du börjar årskurs 1. LÄSÅRSTIDER Höstterminen 2014 Höstterminen startar för årskurs 1 den 18 augusti Höstterminen startar för årskurs två och tre den 20 augusti Lovdag 17 september Studiedag 9 oktober Höstlov oktober (vecka 44) Julavslutning 19 december Jullov 20 december - 7 januari Skolstart efter jullovet 8 januari Höstterminen slutar 16 januari Vårterminen 2015 Lovdag 19 januari Vårterminen startar 20 januari Sportlov 16 februari - 20 februari (vecka 8) Lovdag 10 mars Påsklov 7 april - 10 april (vecka 15) Lovdag 15 maj Student- och skolavslutning 13 juni MENTOR NÄRVARO När du börjar på Lindengymnasiet får du en mentor som har ett särskilt ansvar för dig och som håller kontakten med hemmet. Mentorskapet ger förutsättningar för ett nära samarbete med dina föräldrar och dig. Lärarna och personalen har genom mentorskapet ett antal elever och föräldrar att hålla kontakten med. Du kan alltid vända dig till din mentor då du behöver stöd eller behöver prata om något speciellt som rör skolarbetet. Det är viktigt för dig och dina studieresultat att du är närvarande på lektionerna. En stor framgångsfaktor för att nå bra resultat i skolan är ett aktivt deltagande på lektionerna. Överstiger din ogiltiga frånvaro en nivå som bestäms av CSN (för närvarande 4 timmar under en 30-dagarsperiod) rapporterar skolan detta till CSN som sedan beslutar om du är 7 (11)

8 berättigad till studiebidrag eller ej. NÄRVARO, FORTS Vi har möjlighet att stödja och hjälpa dig så att du lyckas i dina studier, om du är i skolan. Men om din frånvaro är hög, blir du ohjälpligt efter och får svårt att ta igen det du går miste om. All personal på skolan är mycket uppmärksamma på om du har stor eller upprepad frånvaro. I sådana fall tar skolan kontakt med dig och dina föräldrar för att utreda orsaken till frånvaron. Vid eventuell ogiltig frånvaro kontaktas vårdnadshavare omgående. Det är också viktigt att du kommer i tid till lektionerna. Lindengymnasiet använder lärplattformen Lärknuten för att registrera elevernas frånvaro. Samtliga vårdnadshavare har tillgång till Lärknuten. Som vårdnadshavare kan du: Se ditt barns frånvaro. Frånvaroanmäla sjukfrånvaro. Markera på vilka sätt du vill ta del av dina barn frånvaro, e-post eller SMS. Som vårdnadshavare har du automatiskt tillgång till Lärknuten för att ta del av detta. Inlogg sker genom olika alternativ av e- legitimation Frågor? Ta i första hand kontakt med ditt barns mentor eller skolans expedition. PARKERING PERSONAL OMLÄSNING AV KURS Parkering av fordon får endast ske på anvisad plats. För skolans parkering gäller att man måste ha parkeringstillstång. Sådant erhålls via skolans expedition. Parkerar du utan P- tillstånd eller felaktigt, riskerar du att få parkeringsböter. Aktuell personalförteckning finns på skolans hemsida. Om du får betyget F på en kurs gäller särskilda rutiner som utgår från bestämmelser i gymnasieförordningen. Du erhåller ett erbjudande om att läsa om kursen. Du och dina föräldrar (om du är under 18 år) väljer om du önskar tacka ja eller nej till detta erbjudande. Om du tackar ja gäller följande: För kursers där betyg satts vid slutet av årskurs 1, skall omläsningen av kursen vara slutförd senast 1 maj läsåret därefter. För kursers där betyg satts vid slutet av årskurs 2, skall omläsningen av kursen vara slutförd senast 15 april läsåret därefter. RÖKNING SALAR OCH SALSBETECKNINGAR Rökning inom skolområdet är förbjudet. Salarna betecknas med en bokstav följt av en, två eller tre siffror. Bokstaven anger byggnad. Den första siffran anger våningsplan, de övriga siffrorna är löpande för respektive plan. Exempel: N21. N betecknar Nybygget, 2 betecknar plan 2 och 1 betecknar salsnummer. 8 (11)

9 Följande beteckningar gäller: N Nybygget, Kungsgatan 4 E Ekonomiprogrammet, Kungsgatan 2A D & F Röda huset, Kungsgatan 19A SJUKANMÄLAN Om inte annat överenskommits med mentor görs sjukanmälan på följande sätt: Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) Hotell- och turismprogrammet (HT) Målsman till omyndig elev gör sjukanmälan. Telefonnummer klockan Myndig elev gör anmälan till samma telefonnummer. Övriga program Sjukanmälan sker via lärplattformen Lärknuten. Årskurs 1 gör sjukanmälan på telefonnummer mellan kl i väntan på att inlogg till Lärknuten delats ut. Därefter sker sjukanmälan via Lärknuten. Om du blir sjuk under skoldagen, anmäler du det i första hand till din mentor eller undervisande lärare. I andra hand meddelar du expeditionen. Vid mer än en veckas sjukfrånvaro eller upprepad kortare sjukfrånvaro kan sjukintyg från läkare begäras. SKOLANS POLICY MOT DROGER SKOLANS POLICY MOT FUSK Gymnasieskolan i Katrineholm är drogfri. Det innebär att ingen får befatta sig med droger eller vistas på skolan i påverkat tillstånd. Skolan har nolltolerans när det gäller droger. Vid misstanke om missbruk arbetar vi enligt Handlingsplan mot alkohol och narkotika - gymnasieskolorna i Katrineholms kommun. Fusk är allt som görs för att vilseföra lärarnas bedömningar av dina prestationer, både vid prov och inlämningsuppgifter som ligger till grund för betygsättning. Om du fuskar bedöms ditt arbete som ogiltigt, d v s betyget blir inte ens F (på aktuell uppgift/prov). Rektor och din mentor informeras. Är du omyndig informeras alltid vårdnadshavare. Skolan tillämpar följande åtgärdstrappa vid fusk: 1. Rektor kallar elev till samtal. 2. Vid upprepat fusk kompletteras punken ovan med en skriftlig varning från rektor. 3. Vid ytterligare upprepat fusk eller vid allvarliga fall kan du som elev bli avstängd från utbildningen enligt skollagen 5 kap. 17 (punkt 1). I förekommande fall beslutar kommunens bildningsnämnd om längden på avstängningen. Vid allvarligare fusk kan avsteg från ovanstående rangordning göras. Åtgärder kan i förekommande fall hamna på nivå två eller tre direkt. SKOLANS POLICY MOT På Lindengymnasiet accepteras inte någon form av 9 (11)

10 KRÄNKANDE BEHANDLING/ DISKRIMINERING SPECIALKOST STUDIEAVBROTT STUDIEHJÄLP diskriminering eller annan kränkande behandling såsom mobbning. Vi har ett trygghetsteam som består av åtta personer. Teamet arbetar enligt skolans likabehandlingsplan. Det är viktigt att du som elev, eller ni som föräldrar, alltid kontaktar skolan om ni misstänker någon form av kränkningar eller trakasserier. Kontaktpersoner är: Bengt Lind, rektor, telefon Leila Ersrud, kurator, telefon Om du av någon anledning behöver specialkost kontaktar du personalen i köket på Hotell- och restaurangprogrammet. Du får en blankett av dem där du anger dina önskemål. Om du på grund av sjukdom eller av annat skäl måste avbryta dina studier, samråder du med rektor eller studievägledare. Vid frånvaro längre än en månad utan samråd med skolan, anses du ha avbrutit dina studier enligt Gymnasieförordningen 6 kapitel 18. Studiebidrag Du får ditt studiebidrag kvartalet efter att du har fyllt 16 år. Studiebidraget är kronor per månad och betalas ut av Centrala Studiestödsnämnden (CSN) den sista bankdagen i månaden från och med september till och med juni. För att få studiebidrag måste du deltaga i skolans aktivteter. För dig som studerar som lärling på ett yrkesprogram finns möjligheten att ansöka om extra studiebidrag för detta (för närvarande 1000 kr/mån). Kurator och SYV hanterar denna fråga. Extra tillägg Extra tillägg är ett studiebidrag som prövas mot din och dina vårdnadshavares inkomst. Om er gemensamma inkomst understiger kronor under 1 juli juni 2015 har du rätt att få extra tillägg. Extra tillägg ansöker du om skriftligen. Ansökningsblanketter finns hos skolans kurator. För att få studiebidrag och extra tillägg krävs att du studerar på heltid. Dessa bidrag betalas ut till och med vårterminen det året du fyller 20 år. STUDIEMEDEL STUDIESAL STÖDUNDERVISNING Från och med höstterminen det året du fyller 20 år kan du finansiera dina studier med hjälp av studiemedel som innehåller dels bidrag och dels lån. Studiemedel ansöker du om på CSN:s webbplats. Mer information kan du få av skolans kurator. Schemat, busstider eller andra omständigheter gör ibland att håltimmar kan uppstå. Skolans råd är att försöka använda dessa tillfällen till självstudier/läxläsning. För detta kan sal N11 användas som studiesal. Det finns goda möjligheter att få stödundervisning, om du varit sjuk eller har svårigheter i något ämne. Prata med din mentor eller lärare om du tycker att du behöver stöd i någon kurs. Har du läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, kan du få hjälp av 10 (11)

11 specialutbildade lärare. UTEBLIVEN LÄRARE UTRYMNING VID LARM Om läraren inte har infunnit sig till lektionen tio minuter efter lektionsstart hämtar någon elev information på expeditionen. Övriga elever stannar kvar och inväntar besked. Anvisningar om utrymningsvägar finns anslaget på varje våningsplan. Återsamlingsplatser för skolans olika byggnader är följande: Nybygget, SKF-huset och EK-gymnasiet: Parkeringen Kungsgatan- Fredsgatan. Röda Huset: Parkeringen Drottninggatan-Tegnérvägen. Detaljer kring utrymning och återsamlingsplats finns i särskilda Utrymningsrutiner 2014/15 UTVECKLINGSSAMTAL UTVÄRDERING VIKARIE En gång per termin träffas du och din mentor i ett utvecklingssamtal för att samtala om din studiesituation. Fram till dess att du fyller 18 år kallas dina föräldrar också till utvecklingssamtalet. Inom ramen för skolans kvalitetsarbete, att göra en bra skola ännu bättre, genomförs regelbundna utvärderingar. Både du som elev och du som förälder erbjuds möjlighet att delta i detta genom elev- och föräldraenkäter. Ibland händer det att lektioner genomförs utan ordinarie lärares närvaro. Vid sådana tillfällen disponerar klassen den sal som finns i schemat. Vid lärares frånvaro försöker skolan alltid att hitta en lösning med vikarie i aktuell kurs eller extra undervisning i annan kurs. 11 (11)

Elevinformation Läsåret 2016/17

Elevinformation Läsåret 2016/17 Elevinformation Läsåret 2016/17 1 (10) 12 augusti 2016 Välkommen till Lindengymnasiet! Vi vill hälsa dig varmt välkommen till Lindengymnasiet en gymnasieskola som kännetecknas av en ständigt pågående utveckling.

Läs mer

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 1 INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 SKOLANS ADRESS: Katrineholms kommun Tel nr : 0150-569 91 ELLWYNSKA SKOLAN Fax nr: 0150-512 80 641 80 KATRINEHOLM BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan

Läs mer

Läsåret 2012/2013 1 (15) 2012-08-09

Läsåret 2012/2013 1 (15) 2012-08-09 Läsåret 2012/2013 1 (15) 2012-08-09 Välkommen till Lindengymnasiet! Vi vill hälsa dig varmt välkommen till Lindengymnasiet en gymnasieskola som kännetecknas av en ständigt pågående utveckling. Vi har idag

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 15/16 Kontakt Jens Naezer rektor 0725 17 77 99 Steffen Dotter administratör 031 337 89 00 För övrig personal se hemsidan för aktuell information.

Läs mer

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Innehåll 1. Inledning Språkintroduktion 2. Närvaro 3. Elevhälsa 4. Betyg och bedömning 5. Elevdemokrati 6. IKT 7. Ordningsregler 8. Kontaktuppgifter Välkommen

Läs mer

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2016-08-11 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2016/2017 2016-08-11 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION 2017/2018 Välkommen till Prästängsskolan! Vår förhoppning är att du har funnit dig tillrätta på skolan, och att du tycker att dina studier är intressanta och stimulerande. I

Läs mer

Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen.

Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen. Information från A till Ö Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen. Affischering Affischering får endast ske på särskilt anvisade anslagstavlor och

Läs mer

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015 1 Grundskola 6-16 år I Halmstads kommuns grundskolor ska elevernas lust till lärande stimuleras. Skolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Vi

Läs mer

Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret

Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret 2017-2018 Detta informationshäfte ger en kortfattad information om Akademi Båstad gymnasium. Syftet är att ge information om vår verksamhet och även tydliggöra

Läs mer

De Geerhandboken. Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8.

De Geerhandboken. Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8. De Geerhandboken Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8. ORDNINGSREGLER 9. KONTAKTUPPGIFTER Under uppdatering, se hemsida istället

Läs mer

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete.

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete. Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium, till stora delar en fräsch och nyrenoverad skola. Målsättningen för skolan är att du tillsammans med skolans lärare och övrig personal

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många

Läs mer

2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2015/2016 2015-08-18 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2016/2017 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Elevhandbok Läsåret 2013 2014

Elevhandbok Läsåret 2013 2014 Elevhandbok Läsåret 2013 2014 www.porthalla.se Varmt välkommen till Porthälla gymnasium På Porthälla vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och elever

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16 Elev- och föräldrainformation Läsåret 2015/16 Innehåll Innehåll... 2 Personal... 4 Studie- och yrkesvägledare... 4 Skolkurator... 4 Skolhälsovård... 4 Specialpedagogen... 4 Läsårstider, avslutningar och

Läs mer

Läsåret 2011/ (14)

Läsåret 2011/ (14) Läsåret 2011/2012 1 (14) 2011-08-23 Välkommen till Lindengymnasiet! Vi vill hälsa dig varmt välkommen till Lindengymnasiet en gymnasieskola som kännetecknas av en ständigt pågående utveckling. Vi har idag

Läs mer

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 Innehållsförteckning Välkommen till Startskolan...4 Språkintroduktion...5 Studieplan, omdömen & betyg...6 Start - Mellan - Fortsättning...7 Studiehandledning...8

Läs mer

Välkommen till Balder

Välkommen till Balder Välkommen till Balder 1 Innehåll Sidnummer: 3-4. Att börja gymnasiet 5. Vision 6. Program på Balder 7-12. Var hittar man information 13. Fritid 14. Baldergymnasiets ledning 15-20. Ordningsregler 21-22.

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 12/13 Välkommen till Aspero Idrottsgymnasium! Vi på Aspero Idrottsgymnasium har som mål att göra dig till vinnare - både studiemässigt,

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2014/2015 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC för elev och vårdnadshavare Denna ABC är tänkt som en lathund för dig och din vårdnadshavare. Uppdaterad information finns alltid att hämta på www.kunskapsforbundet.se.

Läs mer

Viby skola Information till hemmen

Viby skola Information till hemmen Viby skola 2014-2015 Information till hemmen Välkomna till ett nytt läsår på Viby skola! Jag hoppas sommaren har varit bra och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar. Nedan följer

Läs mer

Elev- och föräldrainformation

Elev- och föräldrainformation Elev- och föräldrainformation Läsåret 2016/17 Innehåll Innehåll... 2 Personal... 4 Studie- och yrkesvägledare... 4 Skolkurator... 4 Skolhälsovård... 4 Specialpedagogen... 4 Läsårstider, avslutningar och

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Välkommen till Törnströmska gymnasiet!

Välkommen till Törnströmska gymnasiet! Skolans värdegrund SAMARBETE ENGAGEMANG TYDLIGHET TROVÄRDIGHET Skolans värdegrund bygger på dessa begrepp som ska omsättas i praktisk handling och genomsyra allt som sker vid Törnströmska gymnasiet. Välkommen

Läs mer

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN Foton och filmer i marknadsföring I och med den digitala tekniken finns nu möjlighet att jobba med bild, film och ljud i en helt ny utsträckning än tidigare. Alltmer

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid.

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid. Marielundsskolan - vår arbetsplats Ht 2005 Marielundsskolan ska vara en arbetsplats där alla känner sig trygga och trivs. Vi strävar alla efter att eleverna ska tro på sig själva, ha arbetsro och lust

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Antagen 2009-10-22 2. (5) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt föräldrar om förhållanden eller situationer

Läs mer

Elevinformation Åk 1-4

Elevinformation Åk 1-4 Anderstorpsskolan Välkommen till Anderstorpsgymnasiet Läsåret 2015/2016 Elevinformation Åk 1-4 www.anderstorpsskolan.se På hemsidan hittar du aktuell information om skolan och vad som händer på skolan.

Läs mer

Elevhandbok Läsåret

Elevhandbok Läsåret Elevhandbok Läsåret 2015 2016 www.partillegymnasium.se Varmt välkommen till Partille Gymnasium På Partille Gymnasium vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan

Läs mer

Elevens 2013/2014. S:t Martins Gymnasium

Elevens 2013/2014. S:t Martins Gymnasium Elevens 2013/2014 S:t Martins Gymnasium APL... 2 Arbetsplan... 3 Betyg... 3 Beviljad frånvaro... 3 Borttappade/stulna föremål... 3 Brandlarm... 3 Datoranvändning... 3 Droger... 4 Elevinflytande... 4 Elevråd...

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola erbjuder

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

Information till hemmen från

Information till hemmen från Information till hemmen från Aktuellt under läsåret 2014/2015 Höstterminen 2014 Börjar onsdagen den 20 augusti Terminsavslutning fredagen den 19 december Höstlov vecka 44, 27-31 oktober Vårterminen 2015

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Gemensam plattform för ordningsregler

Gemensam plattform för ordningsregler Gemensam plattform för ordningsregler April 2014 1 Gemensam plattform för ordningsregler, Bäckadalsgymnasiet Rektor är den i gymnasiets organisation som är formellt ansvarig för att fatta beslut om ordningsregler

Läs mer

Information för elever och vårdnadshavare vid

Information för elever och vårdnadshavare vid Information för elever och vårdnadshavare vid Elsa Brändströms skola Läsåret 2017-2018 1 Innehållsförteckning Välkommen till Elsa Brändströms skola 3 Läsårstider 4 Kontaktuppgifter 6 Rutiner och information

Läs mer

Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014

Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014 Information till dig som är elev och dina föräldrar Läsåret 2013/2014 Kontaktuppgifter Rektor Lydia Folke 021-403941 lydia.folke@it-gymnasiet.se Besöksadress samt postadress IT-Gymnasiet Västerås Ingenjör

Läs mer

Elevhandbok Läsåret

Elevhandbok Läsåret Elevhandbok Läsåret 2016 2017 www.partillegymnasium.se Varmt välkommen till Partille Gymnasium På Partille Gymnasium vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan

Läs mer

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-06-17 Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola samt Grundsärskola Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle.

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Har du frågor rörande studiemedel och CSN mm kan du ta

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2013/2014. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2013/2014. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2013/2014 Välkommen Hjärtligt välkommen till oss! Kungshögaskolan en del av Mjölby gymnasium Kungshögaskolan en attraktiv skola som skapar

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016. Uppdaterad 20015 08 18

Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016. Uppdaterad 20015 08 18 Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016 Uppdaterad 20015 08 18 Välkommen till Hörby Yrkesgymnasium! I denna handbok finns en hel del nyttig information om olika begrepp och annat inom skolan som kan vara bra att

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes ABC ger dig som studerar på Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes kortfattad information inför dina

Läs mer

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till oss! Vision Sektor utbildnings gemensamma vision är Vi utbildar världsmedborgare, en nutidens förskola/skola för framtidens barn och elever. Hallernas

Läs mer

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET PM inför läsåret 2013-2014 ALLA ELEVER OCH ALL PERSONAL HÄLSAS VÄLKOMNA TILL DET NYA LÄSÅRET! VIKTIG INFORMATION SOM BERÖR ELEVENS STUDIER/UNDERVISNING Individuell studieplan Varje

Läs mer

Lättläst om studiehjälp

Lättläst om studiehjälp Lättläst om studiehjälp 2014 2015 1 2 Välkommen till CSN I den här broschyren kan du läsa om studiehjälp. Studiehjälp är pengar som du kan få när du studerar på gymnasiet, komvux eller folkhögskola. Studiehjälp

Läs mer

Välkommen till SYAB Transportgymnasium i Kalmar Läsåret 2015-2016

Välkommen till SYAB Transportgymnasium i Kalmar Läsåret 2015-2016 Välkommen till SYAB Transportgymnasium i Kalmar Läsåret 2015-2016 Olika sätt att nå oss på Adress: Hangarvägen 8, 392 41 Kalmar Telefon: 0480-137 40 Telefax: 0480-262 80 E-post: Hemsida: info@syab.se www.syab.se

Läs mer

Välkommen. till MILNERGYMNASIET. Läsåret 2014/2015. Hantverksprogrammet Florist. Hantverksprogrammet Frisör. Vård- och Omsorgsprogrammet

Välkommen. till MILNERGYMNASIET. Läsåret 2014/2015. Hantverksprogrammet Florist. Hantverksprogrammet Frisör. Vård- och Omsorgsprogrammet Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Välkommen till MILNERGYMNASIET Läsåret 2014/2015 Hantverksprogrammet Florist Hantverksprogrammet Frisör Vård- och Omsorgsprogrammet Att arbeta med och för människor

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Program för kvällen (1) Information om: - Nacka gymnasium - Enheten Samhälle - Betygssystemet - Individuella valet Hur vi följer upp elevernas studieresultat Hur vi samarbetar

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

PM om frånvaro och CSN

PM om frånvaro och CSN 2014-05-14 Till studiehandledarpärmen PM om frånvaro och CSN Kunskapsförbundet Väst Birger Sjöberggymnasiet Postadress Box 217 Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 23 Vänersborg Idrottsgatan

Läs mer

Gökstensnytt nr 4 Läsåret

Gökstensnytt nr 4 Läsåret Torshälla stads nämnd Datum 1 (5) Torshälla stads förvaltning 2016-02-16 Gökstensskolan Gökstensnytt nr 4 Läsåret 2015-2016 Hej alla föräldrar och elever! Vårterminen har startat igång ordentligt och vi

Läs mer

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708 00

Läs mer

De Geerhandboken 2015/16

De Geerhandboken 2015/16 De Geerhandboken 2015/16 Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. IKT 7. ORDNINGSREGLER 8. KONTAKTUPPGIFTER Välkommen till De Geergymnasiet! Vår målsättning

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

ABC för barn och föräldrar

ABC för barn och föräldrar ABC för barn och föräldrar Sågtorpsskolan Nacka kommun 2014 / 2015 Varmt välkommen till Sågtorpsskolan! Vi gör vårt bästa för att du ska trivas hos oss, känna dig trygg och inspirerad i ditt dagliga arbete.

Läs mer

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Elevbladet. Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg våren 2016 VUXENUTBILDNINGEN

Elevbladet. Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg våren 2016 VUXENUTBILDNINGEN Elevbladet Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg våren 2016 VUXENUTBILDNINGEN Innehåll Rubrik Sidan Öppettider, adress och telefonnummer 3 Elevinfo under studietiden

Läs mer

Informationshäfte - elever

Informationshäfte - elever Informationshäfte - elever Läsåret 2015/2016 Välkommen till Kunskapskällan! Vi ser fram emot att dela kommande år med Dig, och hoppas vi får många goda stunder tillsammans. I detta häfte finns viktig information

Läs mer

Välkommen till. Kvarnbergsskolan 2015/2016. HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan. Huddinge 2015-09-17

Välkommen till. Kvarnbergsskolan 2015/2016. HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan. Huddinge 2015-09-17 HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan Huddinge 2015-09-17 Välkommen till Kvarnbergsskolan 2015/2016 KVARNBERGSSKOLAN! Läsåret 2015/2016 har skolan cirka 650 elever i årskurserna

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2015/2016 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Välkommen till. Matteusskolan. Läsåret 2014/2015. stockholm.se

Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Välkommen till. Matteusskolan. Läsåret 2014/2015. stockholm.se Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Matteusskolan 2014-08-07 Välkommen till Matteusskolan Läsåret 2014/2015 stockholm.se Sida 2 (10) Innehåll Läsårsdata 2014/2015 4 2014 4 2015 4 Att anslå hemma 5 Sjukanmälan

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION OKTOBER 2015 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan Till dig som börjar på Vidåkersskolan 2012/2013 SKOLAN ÄR VIKTIG! Vi hoppas Du håller med oss om detta och att du kommer att trivas. Det är en förmån att få gå i skolan och den är viktig för Din framtid.

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6

Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6 Bra att spara! Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6 Läsåret 2014/2015 Stolta barn och vuxna tillsammans för trygghet, glädje och lärande Örebro kommun Adolfsbergsskolan F 6 orebro.se/adolfsbergsskolan

Läs mer

Välkommen till. Örebro

Välkommen till. Örebro Välkommen till Örebro Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Läsårstider 2014/2015 3 Skolans personal 3 Kontakt 4 Skolans öppettider 4 Material, utrustning och läroböcker 4 Instruktioner och information

Läs mer

Vuxenutbildningen. Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux

Vuxenutbildningen. Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux Vuxenutbildningen Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux Postadress Besöksadress Telefon Skellefteå kommun Laboratorgränd 5 0910-73 50 00 Vuxenutbildningen Campusområdet (Kundtjänst) 931 85 Skellefteå

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 ENGAGEMANG HUMOR LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Ullvi skola. Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016

Ullvi skola. Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016 Ullvi skola Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016 Adress: Ullvi skola Ullvi Sågmyravägen 160 793 91 Leksand Kontakter Rektor: Jessica Carlberg jessica.carlberg@leksand.se tel. 80

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer