Elevinformation Läsåret 2014/15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elevinformation Läsåret 2014/15"

Transkript

1 Elevinformation Läsåret 2014/15 1 (11)

2 Välkommen till Lindengymnasiet! Vi vill hälsa dig varmt välkommen till Lindengymnasiet en gymnasieskola som kännetecknas av en ständigt pågående utveckling. Vi är idag ca 310 elever fördelade på följande program: Ekonomiprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS och fastighetsprogrammet Vi som arbetar på Lindengymnasiet har ambitionen att du ska få möjlighet att lära dig en massa saker, samtidigt som du utvecklas som person. Det handlar om grundkunskaper i olika ämnen, förmågan att använda kunskaperna och framför allt förmågan att lära sig hur man lär sig, så att du i framtiden kan lära nytt. Det är du som har möjligheterna. Vi skall göra allt vi kan för att du skall lyckas med dina studier. Gymnasieskolan är en frivillig skolform och du måste själv ta ansvar för planeringen av ditt skolarbete men också av din fritid. Du kommer stundtals säkert att uppleva studierna som arbetsamma och finna att din fritid minskar. Vi vet dock att studier är stimulerande, utvecklande och roliga, om du ger studierna tillräckligt med tid och utnyttjar de möjligheter som ges. Lova oss att du tar dig själv på allvar och att du gör ditt bästa för att lyckas. En förutsättning för lärandet är ett gott arbetsklimat där elever och personal tillsammans skapar en god och trivsam stämning, där ingen är anonym eller känner sig utanför. En betydelsefull sak för att upprätthålla vår goda stämning är att vi värnar om varandra och att vi är rädda om våra gemensamma utrymmen och ägodelar. Ett viktigt led i denna strävan är att du som elev ges ansvar och inflytande. Mycket viktigt är att du tar ställning i olika frågor och gör din stämma hörd. Hur vi lyckas med att vara en skola för och med eleven får du själv avgöra. Du är välkommen att framföra dina åsikter om förbättringar. Tala även om för oss och dina vänner vad du tycker skolan är bra på. Genom din positiva påverkan och medverkan kan vi bli ännu bättre! Vår strävan är att du som elev ska lämna Lindengymnasiet med goda kunskaper, stärkt självförtroende och med en ökad lust att lära. Vi som arbetar på Lindengymnasiet tackar dig för det förtroende som du visat genom att söka till skolan och vi kommer att göra vårt bästa för att du ska få en givande gymnasietid. Bengt Lind Rektor 2 (11)

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ADRESSER Skolans adress 4 Rektor. 4 Expedition. 4 Kurator 4 Studievägledare 4 Skolsköterska. 4 Skolläkare. 4 Skolpsykolog. 4 Vaktmästare. 4 Bildningsförvaltningens kontaktuppgifter 4 Anvisningar vid skriftliga prov. 5 Betyg. 5 Bibliotek. 5 Busskort. 5 Byte av studieinriktning. 5 Datorer. 5 Elevskåp. 6 Elevinflytande. 6 Försäkring. 6 Information. 6-7 Ledighet. 7 Läromedel. 7 Lärplattform. 7 Läsårstider. 7 Mentor. 7 Närvaro. 7-8 Parkering. 7 Personal. 8 Prövning. 8 Rökning. 8 Salar och salsbeteckningar. 8-9 Sjukanmälan. 9 Skolans policy mot droger. 9 Skolans policy vid fusk. 9 Skolans policy mot kränkande behandling. 10 Specialkost. 10 Studieavbrott. 10 Studiehjälp. 10 Studiemedel. 10 Studiesal. 10 Stödundervisning. 10 Utebliven lärare. 11 Utrymningsrutiner vid larm.. 11 Utvecklingssamt. 11 Utvärdering. 11 Vikarie (11)

4 ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR SKOLANS ADRESS Katrineholms Kommun Telefonnummer Lindengymnasiet, Katrineholm , Fax Besöksadress: Kungsgatan 4 Webbplats: E-post: SKOLANS ÖPPETTIDER Måndag-torsdag kl Fredag kl REKTOR Bengt Lind ADMINISTRATÖRER/ EXPEDITION Gunnel Ericsson och Lena Rosenberg KURATOR Leila Ersrud STUDIEVÄGLEDARE Gunilla Broberg SKOLSKÖTERSKA Pernilla Cederberg SKOLLÄKARE Tanja Kats. Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskan SKOLPSYKOLOG Nås via den centrala elevhälsen inom kommunen VAKTMÄSTARE Mats Lindquist BILDNINGSFÖRVALTNINGENS KANSLI Besöksadress: Drottninggatan 19 (Safiren) telefon expedition , fax E-postadress: Förvaltningschef Helen Björkqvist Verksamhetschef gymnasiet Anna Thörn (11)

5 ANVISNINGAR VID SKRIFTLIGA PROV BETYG BIBLIOTEK BUSSKORT BYTE AV STUDIEINRIKTNING DATORER OCH DATAREGLER Vid skrivningar och prov gäller följande: - Infinn dig i god tid och sätt dig på anvisad plats. - Endast överenskommet material och hjälpmedel får användas. - Portföljer, väskor, mobiltelefoner, mp3-spelare eller liknande får ej medföras till skrivplatsen. - Ingen som helst kommunikation får förekomma mellan eleverna. Efter avslutat prov inlämnas skrivningen till vakthavande lärare. Efter avslutad kurs sätts betyg. Betygskriterier finns som anger kunskapskraven för varje betygsnivå. Lärarna redovisar vid kursstart vilka kriterier som gäller i respektive kurs. Denna information finns även redovisad för respektive kurs i skolans lärplattform. Har du redan betyg i en kurs från annan skola/utbildning, ska du prata med studievägledaren för överföring av betyg. Elever får vid terminens slut betygsrapporter. Avgångselever erhåller ett slutbetyg som omfattar betyg i samtliga kurser som krävs i valt program. Om du får betyget F på en kurs gäller särskilda rutiner/bestämmelser. Se Omläsning av kurs Lindengymnasiets skolbibliotek finns i kommunens bibliotek, Ängeln som är beläget på Biblioteksgränd. Skolbibliotekarie är Lisa Harlin och hon har e-postadress Du når vårt skolbibliotek via lärplattformen. Busskort kan du som har mer än 6 kilometer till skolan ansöka om. Ansökningsblankett finns på skolans expedition eller webbplats. Busskort kan hämtas på expeditionen från och med vecka 35. Elever från Vingåkers och Flens kommuner erhåller busskort från Barn- och utbildningsförvaltningen i respektive kommun. Kortet gäller för obegränsat antal resor per dag dock ej nattrafik eller under sommar- och jullov. Kortet är personligt och får inte säljas eller lånas ut till någon annan. Borttappat eller skadat kort anmäls till skolans expedition. Nytt kort fås mot en avgift av 100 kronor. Fullständig information om busskort kan du få på skolans expedition eller webbplats. Byte av grupp, kurs eller liknande beviljas endast i undantagsfall och får ske först efter kontakt med studievägledare och rektor. Under din tid som elev på Lindengymnasiet får du låna en bärbar Mac-dator. Har du inte en trådlös Internetuppkoppling hemma, finns möjlighet att låna ett modem av skolan. Regler och anvisningar för användning av skolans datorer finns upprättade. Du som elev är skyldig att hålla dig informerad om vilka regler som gäller samt eventuella uppdateringar. Användarreglerna hittar du på lärplattformen Lärknuten. Inlogg till Lärknuten får du när du 5 (11)

6 börjar årskurs 1. ELEVSKÅP ELEVINFLYTANDE Varje elev disponerar ett skåp och ansvarar själv för att hänglås finns. Syftet med låsbara elevskåp är inte att förse eleverna med privata utrymmen i skolan, utan skåpen är endast avsedda för förvaring av kläder, böcker och andra hjälpmedel som behövs för skolarbetet. Om du förvarar din lånedator i elevskåpet måste det vara låst. Skolledningen har rätt att visitera skåpet om misstanke finns om förvaring av sprit, narkotika eller dylikt. Vi har alla ansvar för att vi ska trivas och arbeta bra tillsammans. Du är naturligtvis i första hand ansvarig för dig själv men eftersom vi arbetar tillsammans under större delen av veckan blir vi mycket beroende av varandra. Vi ser därför mycket positivt på att du engagerar dig i frågor som underlättar allas arbete och bidrar till skolans kvalitet. Vi välkomnar ditt engagemang på alla sätt! Förutom genom naturligt samråd i klassrumsmiljö kan du som elev påverka skolan genom: Elevråd Skolan har en stark uppfattning om att demokrati ska finnas i alla skolans forum och uppmuntras i alla sammanhang. Eleverna vid Lindengymnasiet företräds av elevrådet, vilket består av representanter valda av klassrådet i respektive klass. I elevrådet bildas en elevrådsstyrelse. För läsåret 2014/15 är Moa Lindqvist Eriksson klass HA12 ordförande och Felicia Yderbo i EK13 vice ordförande. Elevrådet har en viktig roll för elevernas medbestämmande i skolan. Klassråd Klassrådet består av mentor och klassens elever. Mentorerna ansvarar för att klassråd hålls regelbundet under terminen. Protokoll lämnas till expeditionen. Ärenden på klassråd kan vara rapporter från elevråd, pedagogisk planering, samplanering mellan olika ämnen, val av ordningsmän, förtroendemän, trivselfrågor, synpunkter på miljön, gemensamma aktiviteter och mycket annat. Kursplanering I samråd med eleverna gör läraren en plan över terminens arbete. Delta aktivt i planeringen! Av planen framgår, vilka moment som kommer att behandlas varje vecka, när prov och andra redovisningar ska äga rum och omfattningen av inlämningsuppgifter. Programråd För varje gymnasieprogram finns ett programråd. Detta består av representanter för elever, lärare, skolledning, bildningsnämnd samt näringsliv. I programrådet diskuteras utbildningens innehåll, uppläggning med mera. FÖRSÄKRING Katrineholms kommun har tecknat elevförsäkring för alla heltidsstuderande elever. Försäkringen gäller för olycksfall under skoltid och under direkt färd till och från skolan samt vid andra eventuella aktiviteter i skolans regi. Du kan teckna tilläggsförsäkring som gäller fritiden. 6 (11)

7 INFORMATION LEDIGHET LÄROMEDEL LÄRPLATTFORM Du är skyldig att ta del av meddelanden som gäller skolan och undervisningen. Information om vad som händer på skolan finns på skolans lärplattform Lärknuten och på intern-tv. Om du behöver extra ledighet, utöver lov, använder du blanketten Ansökan om ledighet som finns på Lindengymnasiets webbplats eller på expeditionen. Du ansöker om ledighet hos din mentor som kan bevilja för högst två dagar per termin. Längre ledighet ansöker du om hos rektor efter yttrande från mentor. Ledighet för semesterresor under terminstid beviljas mycket restriktivt.. Gymnasieelever har i princip fria läromedel. Du får låna läromedel under studietiden och du ansvarar för att de återlämnas i gott skick vid kursens slut. Om du tappar bort en bok måste du ersätta den. I något fall kan det förekomma egenavgifter eller depositionsavgifter. Under din tid på Lindengymnasiet kommer du och dina lärare att använda lärplattformen Lärknuten. Inloggningsuppgifter får du av din mentor när du börjar årskurs 1. LÄSÅRSTIDER Höstterminen 2014 Höstterminen startar för årskurs 1 den 18 augusti Höstterminen startar för årskurs två och tre den 20 augusti Lovdag 17 september Studiedag 9 oktober Höstlov oktober (vecka 44) Julavslutning 19 december Jullov 20 december - 7 januari Skolstart efter jullovet 8 januari Höstterminen slutar 16 januari Vårterminen 2015 Lovdag 19 januari Vårterminen startar 20 januari Sportlov 16 februari - 20 februari (vecka 8) Lovdag 10 mars Påsklov 7 april - 10 april (vecka 15) Lovdag 15 maj Student- och skolavslutning 13 juni MENTOR NÄRVARO När du börjar på Lindengymnasiet får du en mentor som har ett särskilt ansvar för dig och som håller kontakten med hemmet. Mentorskapet ger förutsättningar för ett nära samarbete med dina föräldrar och dig. Lärarna och personalen har genom mentorskapet ett antal elever och föräldrar att hålla kontakten med. Du kan alltid vända dig till din mentor då du behöver stöd eller behöver prata om något speciellt som rör skolarbetet. Det är viktigt för dig och dina studieresultat att du är närvarande på lektionerna. En stor framgångsfaktor för att nå bra resultat i skolan är ett aktivt deltagande på lektionerna. Överstiger din ogiltiga frånvaro en nivå som bestäms av CSN (för närvarande 4 timmar under en 30-dagarsperiod) rapporterar skolan detta till CSN som sedan beslutar om du är 7 (11)

8 berättigad till studiebidrag eller ej. NÄRVARO, FORTS Vi har möjlighet att stödja och hjälpa dig så att du lyckas i dina studier, om du är i skolan. Men om din frånvaro är hög, blir du ohjälpligt efter och får svårt att ta igen det du går miste om. All personal på skolan är mycket uppmärksamma på om du har stor eller upprepad frånvaro. I sådana fall tar skolan kontakt med dig och dina föräldrar för att utreda orsaken till frånvaron. Vid eventuell ogiltig frånvaro kontaktas vårdnadshavare omgående. Det är också viktigt att du kommer i tid till lektionerna. Lindengymnasiet använder lärplattformen Lärknuten för att registrera elevernas frånvaro. Samtliga vårdnadshavare har tillgång till Lärknuten. Som vårdnadshavare kan du: Se ditt barns frånvaro. Frånvaroanmäla sjukfrånvaro. Markera på vilka sätt du vill ta del av dina barn frånvaro, e-post eller SMS. Som vårdnadshavare har du automatiskt tillgång till Lärknuten för att ta del av detta. Inlogg sker genom olika alternativ av e- legitimation Frågor? Ta i första hand kontakt med ditt barns mentor eller skolans expedition. PARKERING PERSONAL OMLÄSNING AV KURS Parkering av fordon får endast ske på anvisad plats. För skolans parkering gäller att man måste ha parkeringstillstång. Sådant erhålls via skolans expedition. Parkerar du utan P- tillstånd eller felaktigt, riskerar du att få parkeringsböter. Aktuell personalförteckning finns på skolans hemsida. Om du får betyget F på en kurs gäller särskilda rutiner som utgår från bestämmelser i gymnasieförordningen. Du erhåller ett erbjudande om att läsa om kursen. Du och dina föräldrar (om du är under 18 år) väljer om du önskar tacka ja eller nej till detta erbjudande. Om du tackar ja gäller följande: För kursers där betyg satts vid slutet av årskurs 1, skall omläsningen av kursen vara slutförd senast 1 maj läsåret därefter. För kursers där betyg satts vid slutet av årskurs 2, skall omläsningen av kursen vara slutförd senast 15 april läsåret därefter. RÖKNING SALAR OCH SALSBETECKNINGAR Rökning inom skolområdet är förbjudet. Salarna betecknas med en bokstav följt av en, två eller tre siffror. Bokstaven anger byggnad. Den första siffran anger våningsplan, de övriga siffrorna är löpande för respektive plan. Exempel: N21. N betecknar Nybygget, 2 betecknar plan 2 och 1 betecknar salsnummer. 8 (11)

9 Följande beteckningar gäller: N Nybygget, Kungsgatan 4 E Ekonomiprogrammet, Kungsgatan 2A D & F Röda huset, Kungsgatan 19A SJUKANMÄLAN Om inte annat överenskommits med mentor görs sjukanmälan på följande sätt: Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) Hotell- och turismprogrammet (HT) Målsman till omyndig elev gör sjukanmälan. Telefonnummer klockan Myndig elev gör anmälan till samma telefonnummer. Övriga program Sjukanmälan sker via lärplattformen Lärknuten. Årskurs 1 gör sjukanmälan på telefonnummer mellan kl i väntan på att inlogg till Lärknuten delats ut. Därefter sker sjukanmälan via Lärknuten. Om du blir sjuk under skoldagen, anmäler du det i första hand till din mentor eller undervisande lärare. I andra hand meddelar du expeditionen. Vid mer än en veckas sjukfrånvaro eller upprepad kortare sjukfrånvaro kan sjukintyg från läkare begäras. SKOLANS POLICY MOT DROGER SKOLANS POLICY MOT FUSK Gymnasieskolan i Katrineholm är drogfri. Det innebär att ingen får befatta sig med droger eller vistas på skolan i påverkat tillstånd. Skolan har nolltolerans när det gäller droger. Vid misstanke om missbruk arbetar vi enligt Handlingsplan mot alkohol och narkotika - gymnasieskolorna i Katrineholms kommun. Fusk är allt som görs för att vilseföra lärarnas bedömningar av dina prestationer, både vid prov och inlämningsuppgifter som ligger till grund för betygsättning. Om du fuskar bedöms ditt arbete som ogiltigt, d v s betyget blir inte ens F (på aktuell uppgift/prov). Rektor och din mentor informeras. Är du omyndig informeras alltid vårdnadshavare. Skolan tillämpar följande åtgärdstrappa vid fusk: 1. Rektor kallar elev till samtal. 2. Vid upprepat fusk kompletteras punken ovan med en skriftlig varning från rektor. 3. Vid ytterligare upprepat fusk eller vid allvarliga fall kan du som elev bli avstängd från utbildningen enligt skollagen 5 kap. 17 (punkt 1). I förekommande fall beslutar kommunens bildningsnämnd om längden på avstängningen. Vid allvarligare fusk kan avsteg från ovanstående rangordning göras. Åtgärder kan i förekommande fall hamna på nivå två eller tre direkt. SKOLANS POLICY MOT På Lindengymnasiet accepteras inte någon form av 9 (11)

10 KRÄNKANDE BEHANDLING/ DISKRIMINERING SPECIALKOST STUDIEAVBROTT STUDIEHJÄLP diskriminering eller annan kränkande behandling såsom mobbning. Vi har ett trygghetsteam som består av åtta personer. Teamet arbetar enligt skolans likabehandlingsplan. Det är viktigt att du som elev, eller ni som föräldrar, alltid kontaktar skolan om ni misstänker någon form av kränkningar eller trakasserier. Kontaktpersoner är: Bengt Lind, rektor, telefon Leila Ersrud, kurator, telefon Om du av någon anledning behöver specialkost kontaktar du personalen i köket på Hotell- och restaurangprogrammet. Du får en blankett av dem där du anger dina önskemål. Om du på grund av sjukdom eller av annat skäl måste avbryta dina studier, samråder du med rektor eller studievägledare. Vid frånvaro längre än en månad utan samråd med skolan, anses du ha avbrutit dina studier enligt Gymnasieförordningen 6 kapitel 18. Studiebidrag Du får ditt studiebidrag kvartalet efter att du har fyllt 16 år. Studiebidraget är kronor per månad och betalas ut av Centrala Studiestödsnämnden (CSN) den sista bankdagen i månaden från och med september till och med juni. För att få studiebidrag måste du deltaga i skolans aktivteter. För dig som studerar som lärling på ett yrkesprogram finns möjligheten att ansöka om extra studiebidrag för detta (för närvarande 1000 kr/mån). Kurator och SYV hanterar denna fråga. Extra tillägg Extra tillägg är ett studiebidrag som prövas mot din och dina vårdnadshavares inkomst. Om er gemensamma inkomst understiger kronor under 1 juli juni 2015 har du rätt att få extra tillägg. Extra tillägg ansöker du om skriftligen. Ansökningsblanketter finns hos skolans kurator. För att få studiebidrag och extra tillägg krävs att du studerar på heltid. Dessa bidrag betalas ut till och med vårterminen det året du fyller 20 år. STUDIEMEDEL STUDIESAL STÖDUNDERVISNING Från och med höstterminen det året du fyller 20 år kan du finansiera dina studier med hjälp av studiemedel som innehåller dels bidrag och dels lån. Studiemedel ansöker du om på CSN:s webbplats. Mer information kan du få av skolans kurator. Schemat, busstider eller andra omständigheter gör ibland att håltimmar kan uppstå. Skolans råd är att försöka använda dessa tillfällen till självstudier/läxläsning. För detta kan sal N11 användas som studiesal. Det finns goda möjligheter att få stödundervisning, om du varit sjuk eller har svårigheter i något ämne. Prata med din mentor eller lärare om du tycker att du behöver stöd i någon kurs. Har du läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, kan du få hjälp av 10 (11)

11 specialutbildade lärare. UTEBLIVEN LÄRARE UTRYMNING VID LARM Om läraren inte har infunnit sig till lektionen tio minuter efter lektionsstart hämtar någon elev information på expeditionen. Övriga elever stannar kvar och inväntar besked. Anvisningar om utrymningsvägar finns anslaget på varje våningsplan. Återsamlingsplatser för skolans olika byggnader är följande: Nybygget, SKF-huset och EK-gymnasiet: Parkeringen Kungsgatan- Fredsgatan. Röda Huset: Parkeringen Drottninggatan-Tegnérvägen. Detaljer kring utrymning och återsamlingsplats finns i särskilda Utrymningsrutiner 2014/15 UTVECKLINGSSAMTAL UTVÄRDERING VIKARIE En gång per termin träffas du och din mentor i ett utvecklingssamtal för att samtala om din studiesituation. Fram till dess att du fyller 18 år kallas dina föräldrar också till utvecklingssamtalet. Inom ramen för skolans kvalitetsarbete, att göra en bra skola ännu bättre, genomförs regelbundna utvärderingar. Både du som elev och du som förälder erbjuds möjlighet att delta i detta genom elev- och föräldraenkäter. Ibland händer det att lektioner genomförs utan ordinarie lärares närvaro. Vid sådana tillfällen disponerar klassen den sal som finns i schemat. Vid lärares frånvaro försöker skolan alltid att hitta en lösning med vikarie i aktuell kurs eller extra undervisning i annan kurs. 11 (11)

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 1 INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 SKOLANS ADRESS: Katrineholms kommun Tel nr : 0150-569 91 ELLWYNSKA SKOLAN Fax nr: 0150-512 80 641 80 KATRINEHOLM BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Elevhandbok Läsåret 2013 2014

Elevhandbok Läsåret 2013 2014 Elevhandbok Läsåret 2013 2014 www.porthalla.se Varmt välkommen till Porthälla gymnasium På Porthälla vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och elever

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC för elev och vårdnadshavare Denna ABC är tänkt som en lathund för dig och din vårdnadshavare. Uppdaterad information finns alltid att hämta på www.kunskapsforbundet.se.

Läs mer

Välkommen till Törnströmska gymnasiet!

Välkommen till Törnströmska gymnasiet! Skolans värdegrund SAMARBETE ENGAGEMANG TYDLIGHET TROVÄRDIGHET Skolans värdegrund bygger på dessa begrepp som ska omsättas i praktisk handling och genomsyra allt som sker vid Törnströmska gymnasiet. Välkommen

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET PM inför läsåret 2013-2014 ALLA ELEVER OCH ALL PERSONAL HÄLSAS VÄLKOMNA TILL DET NYA LÄSÅRET! VIKTIG INFORMATION SOM BERÖR ELEVENS STUDIER/UNDERVISNING Individuell studieplan Varje

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes ABC ger dig som studerar på Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes kortfattad information inför dina

Läs mer

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola erbjuder

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

Informationshäfte - elever

Informationshäfte - elever Informationshäfte - elever Läsåret 2015/2016 Välkommen till Kunskapskällan! Vi ser fram emot att dela kommande år med Dig, och hoppas vi får många goda stunder tillsammans. I detta häfte finns viktig information

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2010/2011 Välkommen SKOLANS ORGANISATION Kungshögaskolan som ingår i Mjölby gymnasium har ca 600 elever och ca 70 anställda. På skolan finns

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2008/2009 Välkommen MJÖLBY GYMNASIUMS ORGANISATION Mjölby gymnasium består av Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Mjölby vuxenutbildning, Kungshögaskolan

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan

Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan 2014 09 08 Sida 1 av 8 Innehåll Syfte... 3 Ordningsregler... 3 Frånvaro/skolk... 3 Sen ankomst... 3 Avtalad tid...

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Lättläst om studiehjälp

Lättläst om studiehjälp Lättläst om studiehjälp 2014 2015 1 2 Välkommen till CSN I den här broschyren kan du läsa om studiehjälp. Studiehjälp är pengar som du kan få när du studerar på gymnasiet, komvux eller folkhögskola. Studiehjälp

Läs mer

ELEVBOK. Välkommen! Information inför läsåret 2014-2015. Kulturama Gymnasium Odenplan Påhlmans Gymnasium Stockholms Tillskärarakademis Gymnasium

ELEVBOK. Välkommen! Information inför läsåret 2014-2015. Kulturama Gymnasium Odenplan Påhlmans Gymnasium Stockholms Tillskärarakademis Gymnasium ELEVBOK Information inför läsåret 2014-2015 Kulturama Gymnasium Odenplan Påhlmans Gymnasium Stockholms Tillskärarakademis Gymnasium Välkommen! Kulturama Gymnasium Odenplan Hagagatan 23 A, plan 4 E-post:

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2011/2012

Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Elevhandbok Läsåret 2010 2011

Elevhandbok Läsåret 2010 2011 Elevhandbok Läsåret 2010 2011 www.porthalla.se Varmt välkommen till Porthälla gymnasium! På Porthälla vill vi att eleven skall synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE Handbok För elever och vårdnadshavare Elevhandbok, NTI Gymnasiet So derta lje Välkommen till oss på NTI Gymnasiet i Södertälje, vi hoppas du ska trivas! I handen håller du ett

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2014/2015

Elevinformation, läsåret 2014/2015 Elevinformation, läsåret 2014/2015 AFFISCHERING/ ANSLAG APL BETYG/ BEHÖRIGHET Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KUNGSÄNGS GYMNASIET

VÄLKOMMEN TILL KUNGSÄNGS GYMNASIET VÄLKOMMEN TILL KUNGSÄNGS GYMNASIET 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VÄLKOMMEN TILL OSS! ÖPPETTIDER TRIVSELREGLER TELEFONLISTA ELEVINFLYTANDE ELEVHÄLSOVÅRD LIKABEHANDLINGSPLAN I SAMMANFATTNING FRÅNVARO

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Information till Filbornaskolans elever läsåret 2014--2015 Varmt VÄLKOMMEN till en BRA skola!

Information till Filbornaskolans elever läsåret 2014--2015 Varmt VÄLKOMMEN till en BRA skola! ! Information till Filbornaskolans elever läsåret 2014--2015 Varmt VÄLKOMMEN till en BRA skola! I detta dokument, som du har hittat på skolans hemsida, finns information som varje elev på Filbornaskolan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

2014-08-12. Oscarsgymnasiet är en av regionens populäraste gymnasieskolor, en skola som visar på resultat.

2014-08-12. Oscarsgymnasiet är en av regionens populäraste gymnasieskolor, en skola som visar på resultat. VÄLKOMMEN TILL LÄSÅRET 2014/2015 Välkommen! Oscarsgymnasiet är en av regionens populäraste gymnasieskolor, en skola som visar på resultat. På skolan har vi en mycket bra gemenskap både elever emellan och

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala. Kontakt Vid frågor Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.se Fredrik Einvall Årskurs 7-9 Tel 0141-22 55 98 fredrik.einvall@motala.se Framtagen, utgiven och tryckt av Motala kommun/bildningsförvaltningen/skolgårda

Läs mer

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård)

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård) Studieinformation hösten 2015 fristående gymnasiala kurser (ej vård) Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 Besöksadress: Anders Ljungstedts gata 1 Linköping Postadress: Anders Ljungstedts Gymnasium, 581 81 Linköping Växel: 013-20 76 00 Fax: 013-13 24

Läs mer

Välkomna till Ringsbergskolan!

Välkomna till Ringsbergskolan! Välkomna till Ringsbergskolan! Denna lilla informationsfolder är ett utdrag av det som finns på vår hemsida www.vaxjo.se/ringsbergskolan. På mångas begäran återkommer denna folder på prov. Vill man ha

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE:

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE: 1 Härnösands gymnasium HANDLINGSPLAN MOT DROGER Upprättad februari 2009 i samverkan mellan skola, polis och socialtjänst. Revideras vartannat år eller vid behov. Skolan ansvarar för att initiera revideringen.

Läs mer

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Planen har arbetats fram av skolans Elevhälsa och antagits av rektor 131001 Inledning Missbruk av alkohol och narkotika leder till ohälsa

Läs mer

Välkommen till Birgittaskolan i Linköping

Välkommen till Birgittaskolan i Linköping Birgittaskolan i Linköping Välkommen till Birgittaskolan i Linköping Besöksadress: Klostergatan 49, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 Linköping Växel: 013-20 60

Läs mer

Om skolan 3. Elevhandbok Elevhandbok

Om skolan 3. Elevhandbok Elevhandbok 2015-08-21/BJ Om skolan 1. Österåkers gymnasium grundtankar och riktlinjer 2. Lokal arbetsplan/verksamhetsplan 2015/2016 med prioriterade mål 3. Elevhandbok 4. Personalhandbok 5. Elevhälsa med bl.a. Mentorsuppdraget

Läs mer

Elevbladet hösten 2015

Elevbladet hösten 2015 Elevbladet hösten 2015 Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg Innehåll Rubrik Sidan Öppettider, adress och telefonnummer 3 Elevinfo under studietiden 3 Reservantagning

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair ABCför elever & föräldrar Läsåret 2014-2015 Akademi Sinclair 1 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Akademi Sinclair 2014/2015 Estetiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet- media ABC 2 VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA

Läs mer

Regler och rutiner - elever

Regler och rutiner - elever Regler och rutiner - elever Innehåll Besök på skolan... 2 B-språk... 2 Bibliotek... 2 Borttappade saker... 2 Elevhälsoteamet (EHT)... 2 Elevuppgifter Stockholms Skolwebb... 2 Elevskåp... 3 Fotografering...

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Bestämmelser om rätt till skolskjuts finns för varje skolform och regleras i skollagen för grundskola samt gymnasiesärskola

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

Råd till vårdnadshavare

Råd till vårdnadshavare Uppdaterad 2015-02-15 Råd till vårdnadshavare RÄTT TILL STÖD I SKOLAN FÖR ELEVER MED CANCER INNEHÅLL 3 4 5 6 8 9 Inledning Under sjukhusvistelsen Elevens skolgång Skolgången Råd från andra vårdnadshavare

Läs mer

ELEVINFORMATION. Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2015/2016

ELEVINFORMATION. Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2015/2016 ELEVINFORMATION Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2015/2016 1 Inne håll Till Dig som är ny elev vid Kristofferskolans gymnasium... 3 Kalendarium... 4 Skolans historia... 5 Vision... 6 Skolans profil.

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

V u x e n u t b i l d n i n g e n

V u x e n u t b i l d n i n g e n V u x e n u t b i l d n i n g e n vårterminen 2013 Detta häfte ger viktig information i kortfattad form till våra studerande. Behåll häftet under hela din studietid hos oss! Mer information samt eventuella

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare SFI

Utbildning i svenska för invandrare SFI Utbildning i svenska för invandrare SFI Läsåret 2015/2016 Allmän information För dig som har annat hemspråk än svenska och behöver lära dig svenska finns utbildning i svenska för invandrare (Sfi) och därefter

Läs mer

ELEVINFORMATION. Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012

ELEVINFORMATION. Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012 ELEVINFORMATION Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012 SEDAN 1949 WALDORFSKOLAN I BROMMA Innehåll Till Dig som är ny elev vid Kristofferskolans gymnasium... 3 Kalendarium... 4 Skolans historia...

Läs mer

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken Drogpolicy fo r SG/So dra Viken INLEDNING På SG/Södra Viken accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö. Vi ska verka

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Information från A-Ö. Adresser och personal

Information från A-Ö. Adresser och personal Information från A-Ö Adresser och personal Rektor Bo Svensson 0512-57035 bo.svensson@essunga.se Studie och yrkesvägledare Gunnel Thonander0512-57036 gunnel.thonander@essunga.se Vuxensamordnare Tjänstl.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02

Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02 Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02 Killebäckskolan sal B 105, kl 18.00-20.00 Närvarande: Pär Jonsson, rektor Föräldrarepresentanter: åk 5- Anuska Acosta, åk 6- Linda Eliasson, åk 7- Ursula

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Välkomna. Föräldramöte för blivande årskurs 4 Sandåkerskolan

Välkomna. Föräldramöte för blivande årskurs 4 Sandåkerskolan Välkomna Föräldramöte för blivande årskurs 4 Sandåkerskolan Arbetslag Lila År 4 och år 5 Cirka 125 elever Cirka 22 elever/undervisningsgrupp Våra pedagoger Lena Ahrland, SO lena.ahrland@landskrona.se Lina

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Skolans rutiner A-Ö Besökare Bibliotek Brukarundersökning Byte av klass Byte av studieval Elevkamratstödjare hemsida Elevskåp, årskurs 7 9

Skolans rutiner A-Ö Besökare Bibliotek Brukarundersökning Byte av klass Byte av studieval Elevkamratstödjare hemsida Elevskåp, årskurs 7 9 Skolans rutiner A-Ö Besökare De enda som får vistas i skolan, på skolgårdarna och inom skolans område skolans är elever, elevernas föräldrar och vårdnadshavare samt skolans personal. Besökare ska anmäla

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2015-0610, 67 Gäller från 2015-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult Besöksadress

Läs mer

Lycka till med studierna och dina år på Berzeliusskolan!

Lycka till med studierna och dina år på Berzeliusskolan! VÄLKOMMEN TILL BERZELIUSSKOLAN! Du ska nu börja ditt första läsår på ett treårigt gymnasieprogram vid Berzeliusskolan. Utbildningen du valt är en förberedelse inför fortsatta studier vid universitet/högskola

Läs mer

välkomnar till studier

välkomnar till studier Vuxenutbildningen välkomnar till studier på grundläggande och gymnasial (teoretisk) nivå! vårterminen 2014 Detta häfte ger viktig information i kortfattad form till våra studerande. Behåll häftet under

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-06-04 av Kommunstyrelsen 90 och 2014-06-18 av Kommunfullmäktige 49 Senast

Läs mer

V I K T I G H E T E R Praktiska Gymnasiet Falun Läsåret 2014-2015

V I K T I G H E T E R Praktiska Gymnasiet Falun Läsåret 2014-2015 V I K T I G H E T E R Praktiska Gymnasiet Falun Läsåret 2014-2015 Lektioner startar varje morgon 9.00. Kom i tid! Lunch är alltid i Dalasalen mellan 11.15 12.00. Uppförande! Ytterskor stannar på skohyllorna

Läs mer

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Skolans adress Tellusvägen 40 186 36 Vallentuna Telefon Expedition 08 511 759 20, telefonsvarare finns Hemsida www.vallentunafriskola.se E-postadresser

Läs mer

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel.

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel. 2014-09-26 1 (5) Drogpolicy för SG/Broby På Sunne Gymnasieskola/Broby accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö.

Läs mer

Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet

Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet Snabbinformation från A till Ö. Adressändring Har Du flyttat och ändrat adress, meddela alltid expeditionen. Adressuppgifter; Järngården 3 590 76 Vreta Kloster

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer