Elevinformation Läsåret 2014/15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elevinformation Läsåret 2014/15"

Transkript

1 Elevinformation Läsåret 2014/15 1 (11)

2 Välkommen till Lindengymnasiet! Vi vill hälsa dig varmt välkommen till Lindengymnasiet en gymnasieskola som kännetecknas av en ständigt pågående utveckling. Vi är idag ca 310 elever fördelade på följande program: Ekonomiprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS och fastighetsprogrammet Vi som arbetar på Lindengymnasiet har ambitionen att du ska få möjlighet att lära dig en massa saker, samtidigt som du utvecklas som person. Det handlar om grundkunskaper i olika ämnen, förmågan att använda kunskaperna och framför allt förmågan att lära sig hur man lär sig, så att du i framtiden kan lära nytt. Det är du som har möjligheterna. Vi skall göra allt vi kan för att du skall lyckas med dina studier. Gymnasieskolan är en frivillig skolform och du måste själv ta ansvar för planeringen av ditt skolarbete men också av din fritid. Du kommer stundtals säkert att uppleva studierna som arbetsamma och finna att din fritid minskar. Vi vet dock att studier är stimulerande, utvecklande och roliga, om du ger studierna tillräckligt med tid och utnyttjar de möjligheter som ges. Lova oss att du tar dig själv på allvar och att du gör ditt bästa för att lyckas. En förutsättning för lärandet är ett gott arbetsklimat där elever och personal tillsammans skapar en god och trivsam stämning, där ingen är anonym eller känner sig utanför. En betydelsefull sak för att upprätthålla vår goda stämning är att vi värnar om varandra och att vi är rädda om våra gemensamma utrymmen och ägodelar. Ett viktigt led i denna strävan är att du som elev ges ansvar och inflytande. Mycket viktigt är att du tar ställning i olika frågor och gör din stämma hörd. Hur vi lyckas med att vara en skola för och med eleven får du själv avgöra. Du är välkommen att framföra dina åsikter om förbättringar. Tala även om för oss och dina vänner vad du tycker skolan är bra på. Genom din positiva påverkan och medverkan kan vi bli ännu bättre! Vår strävan är att du som elev ska lämna Lindengymnasiet med goda kunskaper, stärkt självförtroende och med en ökad lust att lära. Vi som arbetar på Lindengymnasiet tackar dig för det förtroende som du visat genom att söka till skolan och vi kommer att göra vårt bästa för att du ska få en givande gymnasietid. Bengt Lind Rektor 2 (11)

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ADRESSER Skolans adress 4 Rektor. 4 Expedition. 4 Kurator 4 Studievägledare 4 Skolsköterska. 4 Skolläkare. 4 Skolpsykolog. 4 Vaktmästare. 4 Bildningsförvaltningens kontaktuppgifter 4 Anvisningar vid skriftliga prov. 5 Betyg. 5 Bibliotek. 5 Busskort. 5 Byte av studieinriktning. 5 Datorer. 5 Elevskåp. 6 Elevinflytande. 6 Försäkring. 6 Information. 6-7 Ledighet. 7 Läromedel. 7 Lärplattform. 7 Läsårstider. 7 Mentor. 7 Närvaro. 7-8 Parkering. 7 Personal. 8 Prövning. 8 Rökning. 8 Salar och salsbeteckningar. 8-9 Sjukanmälan. 9 Skolans policy mot droger. 9 Skolans policy vid fusk. 9 Skolans policy mot kränkande behandling. 10 Specialkost. 10 Studieavbrott. 10 Studiehjälp. 10 Studiemedel. 10 Studiesal. 10 Stödundervisning. 10 Utebliven lärare. 11 Utrymningsrutiner vid larm.. 11 Utvecklingssamt. 11 Utvärdering. 11 Vikarie (11)

4 ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR SKOLANS ADRESS Katrineholms Kommun Telefonnummer Lindengymnasiet, Katrineholm , Fax Besöksadress: Kungsgatan 4 Webbplats: E-post: SKOLANS ÖPPETTIDER Måndag-torsdag kl Fredag kl REKTOR Bengt Lind ADMINISTRATÖRER/ EXPEDITION Gunnel Ericsson och Lena Rosenberg KURATOR Leila Ersrud STUDIEVÄGLEDARE Gunilla Broberg SKOLSKÖTERSKA Pernilla Cederberg SKOLLÄKARE Tanja Kats. Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskan SKOLPSYKOLOG Nås via den centrala elevhälsen inom kommunen VAKTMÄSTARE Mats Lindquist BILDNINGSFÖRVALTNINGENS KANSLI Besöksadress: Drottninggatan 19 (Safiren) telefon expedition , fax E-postadress: Förvaltningschef Helen Björkqvist Verksamhetschef gymnasiet Anna Thörn (11)

5 ANVISNINGAR VID SKRIFTLIGA PROV BETYG BIBLIOTEK BUSSKORT BYTE AV STUDIEINRIKTNING DATORER OCH DATAREGLER Vid skrivningar och prov gäller följande: - Infinn dig i god tid och sätt dig på anvisad plats. - Endast överenskommet material och hjälpmedel får användas. - Portföljer, väskor, mobiltelefoner, mp3-spelare eller liknande får ej medföras till skrivplatsen. - Ingen som helst kommunikation får förekomma mellan eleverna. Efter avslutat prov inlämnas skrivningen till vakthavande lärare. Efter avslutad kurs sätts betyg. Betygskriterier finns som anger kunskapskraven för varje betygsnivå. Lärarna redovisar vid kursstart vilka kriterier som gäller i respektive kurs. Denna information finns även redovisad för respektive kurs i skolans lärplattform. Har du redan betyg i en kurs från annan skola/utbildning, ska du prata med studievägledaren för överföring av betyg. Elever får vid terminens slut betygsrapporter. Avgångselever erhåller ett slutbetyg som omfattar betyg i samtliga kurser som krävs i valt program. Om du får betyget F på en kurs gäller särskilda rutiner/bestämmelser. Se Omläsning av kurs Lindengymnasiets skolbibliotek finns i kommunens bibliotek, Ängeln som är beläget på Biblioteksgränd. Skolbibliotekarie är Lisa Harlin och hon har e-postadress Du når vårt skolbibliotek via lärplattformen. Busskort kan du som har mer än 6 kilometer till skolan ansöka om. Ansökningsblankett finns på skolans expedition eller webbplats. Busskort kan hämtas på expeditionen från och med vecka 35. Elever från Vingåkers och Flens kommuner erhåller busskort från Barn- och utbildningsförvaltningen i respektive kommun. Kortet gäller för obegränsat antal resor per dag dock ej nattrafik eller under sommar- och jullov. Kortet är personligt och får inte säljas eller lånas ut till någon annan. Borttappat eller skadat kort anmäls till skolans expedition. Nytt kort fås mot en avgift av 100 kronor. Fullständig information om busskort kan du få på skolans expedition eller webbplats. Byte av grupp, kurs eller liknande beviljas endast i undantagsfall och får ske först efter kontakt med studievägledare och rektor. Under din tid som elev på Lindengymnasiet får du låna en bärbar Mac-dator. Har du inte en trådlös Internetuppkoppling hemma, finns möjlighet att låna ett modem av skolan. Regler och anvisningar för användning av skolans datorer finns upprättade. Du som elev är skyldig att hålla dig informerad om vilka regler som gäller samt eventuella uppdateringar. Användarreglerna hittar du på lärplattformen Lärknuten. Inlogg till Lärknuten får du när du 5 (11)

6 börjar årskurs 1. ELEVSKÅP ELEVINFLYTANDE Varje elev disponerar ett skåp och ansvarar själv för att hänglås finns. Syftet med låsbara elevskåp är inte att förse eleverna med privata utrymmen i skolan, utan skåpen är endast avsedda för förvaring av kläder, böcker och andra hjälpmedel som behövs för skolarbetet. Om du förvarar din lånedator i elevskåpet måste det vara låst. Skolledningen har rätt att visitera skåpet om misstanke finns om förvaring av sprit, narkotika eller dylikt. Vi har alla ansvar för att vi ska trivas och arbeta bra tillsammans. Du är naturligtvis i första hand ansvarig för dig själv men eftersom vi arbetar tillsammans under större delen av veckan blir vi mycket beroende av varandra. Vi ser därför mycket positivt på att du engagerar dig i frågor som underlättar allas arbete och bidrar till skolans kvalitet. Vi välkomnar ditt engagemang på alla sätt! Förutom genom naturligt samråd i klassrumsmiljö kan du som elev påverka skolan genom: Elevråd Skolan har en stark uppfattning om att demokrati ska finnas i alla skolans forum och uppmuntras i alla sammanhang. Eleverna vid Lindengymnasiet företräds av elevrådet, vilket består av representanter valda av klassrådet i respektive klass. I elevrådet bildas en elevrådsstyrelse. För läsåret 2014/15 är Moa Lindqvist Eriksson klass HA12 ordförande och Felicia Yderbo i EK13 vice ordförande. Elevrådet har en viktig roll för elevernas medbestämmande i skolan. Klassråd Klassrådet består av mentor och klassens elever. Mentorerna ansvarar för att klassråd hålls regelbundet under terminen. Protokoll lämnas till expeditionen. Ärenden på klassråd kan vara rapporter från elevråd, pedagogisk planering, samplanering mellan olika ämnen, val av ordningsmän, förtroendemän, trivselfrågor, synpunkter på miljön, gemensamma aktiviteter och mycket annat. Kursplanering I samråd med eleverna gör läraren en plan över terminens arbete. Delta aktivt i planeringen! Av planen framgår, vilka moment som kommer att behandlas varje vecka, när prov och andra redovisningar ska äga rum och omfattningen av inlämningsuppgifter. Programråd För varje gymnasieprogram finns ett programråd. Detta består av representanter för elever, lärare, skolledning, bildningsnämnd samt näringsliv. I programrådet diskuteras utbildningens innehåll, uppläggning med mera. FÖRSÄKRING Katrineholms kommun har tecknat elevförsäkring för alla heltidsstuderande elever. Försäkringen gäller för olycksfall under skoltid och under direkt färd till och från skolan samt vid andra eventuella aktiviteter i skolans regi. Du kan teckna tilläggsförsäkring som gäller fritiden. 6 (11)

7 INFORMATION LEDIGHET LÄROMEDEL LÄRPLATTFORM Du är skyldig att ta del av meddelanden som gäller skolan och undervisningen. Information om vad som händer på skolan finns på skolans lärplattform Lärknuten och på intern-tv. Om du behöver extra ledighet, utöver lov, använder du blanketten Ansökan om ledighet som finns på Lindengymnasiets webbplats eller på expeditionen. Du ansöker om ledighet hos din mentor som kan bevilja för högst två dagar per termin. Längre ledighet ansöker du om hos rektor efter yttrande från mentor. Ledighet för semesterresor under terminstid beviljas mycket restriktivt.. Gymnasieelever har i princip fria läromedel. Du får låna läromedel under studietiden och du ansvarar för att de återlämnas i gott skick vid kursens slut. Om du tappar bort en bok måste du ersätta den. I något fall kan det förekomma egenavgifter eller depositionsavgifter. Under din tid på Lindengymnasiet kommer du och dina lärare att använda lärplattformen Lärknuten. Inloggningsuppgifter får du av din mentor när du börjar årskurs 1. LÄSÅRSTIDER Höstterminen 2014 Höstterminen startar för årskurs 1 den 18 augusti Höstterminen startar för årskurs två och tre den 20 augusti Lovdag 17 september Studiedag 9 oktober Höstlov oktober (vecka 44) Julavslutning 19 december Jullov 20 december - 7 januari Skolstart efter jullovet 8 januari Höstterminen slutar 16 januari Vårterminen 2015 Lovdag 19 januari Vårterminen startar 20 januari Sportlov 16 februari - 20 februari (vecka 8) Lovdag 10 mars Påsklov 7 april - 10 april (vecka 15) Lovdag 15 maj Student- och skolavslutning 13 juni MENTOR NÄRVARO När du börjar på Lindengymnasiet får du en mentor som har ett särskilt ansvar för dig och som håller kontakten med hemmet. Mentorskapet ger förutsättningar för ett nära samarbete med dina föräldrar och dig. Lärarna och personalen har genom mentorskapet ett antal elever och föräldrar att hålla kontakten med. Du kan alltid vända dig till din mentor då du behöver stöd eller behöver prata om något speciellt som rör skolarbetet. Det är viktigt för dig och dina studieresultat att du är närvarande på lektionerna. En stor framgångsfaktor för att nå bra resultat i skolan är ett aktivt deltagande på lektionerna. Överstiger din ogiltiga frånvaro en nivå som bestäms av CSN (för närvarande 4 timmar under en 30-dagarsperiod) rapporterar skolan detta till CSN som sedan beslutar om du är 7 (11)

8 berättigad till studiebidrag eller ej. NÄRVARO, FORTS Vi har möjlighet att stödja och hjälpa dig så att du lyckas i dina studier, om du är i skolan. Men om din frånvaro är hög, blir du ohjälpligt efter och får svårt att ta igen det du går miste om. All personal på skolan är mycket uppmärksamma på om du har stor eller upprepad frånvaro. I sådana fall tar skolan kontakt med dig och dina föräldrar för att utreda orsaken till frånvaron. Vid eventuell ogiltig frånvaro kontaktas vårdnadshavare omgående. Det är också viktigt att du kommer i tid till lektionerna. Lindengymnasiet använder lärplattformen Lärknuten för att registrera elevernas frånvaro. Samtliga vårdnadshavare har tillgång till Lärknuten. Som vårdnadshavare kan du: Se ditt barns frånvaro. Frånvaroanmäla sjukfrånvaro. Markera på vilka sätt du vill ta del av dina barn frånvaro, e-post eller SMS. Som vårdnadshavare har du automatiskt tillgång till Lärknuten för att ta del av detta. Inlogg sker genom olika alternativ av e- legitimation Frågor? Ta i första hand kontakt med ditt barns mentor eller skolans expedition. PARKERING PERSONAL OMLÄSNING AV KURS Parkering av fordon får endast ske på anvisad plats. För skolans parkering gäller att man måste ha parkeringstillstång. Sådant erhålls via skolans expedition. Parkerar du utan P- tillstånd eller felaktigt, riskerar du att få parkeringsböter. Aktuell personalförteckning finns på skolans hemsida. Om du får betyget F på en kurs gäller särskilda rutiner som utgår från bestämmelser i gymnasieförordningen. Du erhåller ett erbjudande om att läsa om kursen. Du och dina föräldrar (om du är under 18 år) väljer om du önskar tacka ja eller nej till detta erbjudande. Om du tackar ja gäller följande: För kursers där betyg satts vid slutet av årskurs 1, skall omläsningen av kursen vara slutförd senast 1 maj läsåret därefter. För kursers där betyg satts vid slutet av årskurs 2, skall omläsningen av kursen vara slutförd senast 15 april läsåret därefter. RÖKNING SALAR OCH SALSBETECKNINGAR Rökning inom skolområdet är förbjudet. Salarna betecknas med en bokstav följt av en, två eller tre siffror. Bokstaven anger byggnad. Den första siffran anger våningsplan, de övriga siffrorna är löpande för respektive plan. Exempel: N21. N betecknar Nybygget, 2 betecknar plan 2 och 1 betecknar salsnummer. 8 (11)

9 Följande beteckningar gäller: N Nybygget, Kungsgatan 4 E Ekonomiprogrammet, Kungsgatan 2A D & F Röda huset, Kungsgatan 19A SJUKANMÄLAN Om inte annat överenskommits med mentor görs sjukanmälan på följande sätt: Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) Hotell- och turismprogrammet (HT) Målsman till omyndig elev gör sjukanmälan. Telefonnummer klockan Myndig elev gör anmälan till samma telefonnummer. Övriga program Sjukanmälan sker via lärplattformen Lärknuten. Årskurs 1 gör sjukanmälan på telefonnummer mellan kl i väntan på att inlogg till Lärknuten delats ut. Därefter sker sjukanmälan via Lärknuten. Om du blir sjuk under skoldagen, anmäler du det i första hand till din mentor eller undervisande lärare. I andra hand meddelar du expeditionen. Vid mer än en veckas sjukfrånvaro eller upprepad kortare sjukfrånvaro kan sjukintyg från läkare begäras. SKOLANS POLICY MOT DROGER SKOLANS POLICY MOT FUSK Gymnasieskolan i Katrineholm är drogfri. Det innebär att ingen får befatta sig med droger eller vistas på skolan i påverkat tillstånd. Skolan har nolltolerans när det gäller droger. Vid misstanke om missbruk arbetar vi enligt Handlingsplan mot alkohol och narkotika - gymnasieskolorna i Katrineholms kommun. Fusk är allt som görs för att vilseföra lärarnas bedömningar av dina prestationer, både vid prov och inlämningsuppgifter som ligger till grund för betygsättning. Om du fuskar bedöms ditt arbete som ogiltigt, d v s betyget blir inte ens F (på aktuell uppgift/prov). Rektor och din mentor informeras. Är du omyndig informeras alltid vårdnadshavare. Skolan tillämpar följande åtgärdstrappa vid fusk: 1. Rektor kallar elev till samtal. 2. Vid upprepat fusk kompletteras punken ovan med en skriftlig varning från rektor. 3. Vid ytterligare upprepat fusk eller vid allvarliga fall kan du som elev bli avstängd från utbildningen enligt skollagen 5 kap. 17 (punkt 1). I förekommande fall beslutar kommunens bildningsnämnd om längden på avstängningen. Vid allvarligare fusk kan avsteg från ovanstående rangordning göras. Åtgärder kan i förekommande fall hamna på nivå två eller tre direkt. SKOLANS POLICY MOT På Lindengymnasiet accepteras inte någon form av 9 (11)

10 KRÄNKANDE BEHANDLING/ DISKRIMINERING SPECIALKOST STUDIEAVBROTT STUDIEHJÄLP diskriminering eller annan kränkande behandling såsom mobbning. Vi har ett trygghetsteam som består av åtta personer. Teamet arbetar enligt skolans likabehandlingsplan. Det är viktigt att du som elev, eller ni som föräldrar, alltid kontaktar skolan om ni misstänker någon form av kränkningar eller trakasserier. Kontaktpersoner är: Bengt Lind, rektor, telefon Leila Ersrud, kurator, telefon Om du av någon anledning behöver specialkost kontaktar du personalen i köket på Hotell- och restaurangprogrammet. Du får en blankett av dem där du anger dina önskemål. Om du på grund av sjukdom eller av annat skäl måste avbryta dina studier, samråder du med rektor eller studievägledare. Vid frånvaro längre än en månad utan samråd med skolan, anses du ha avbrutit dina studier enligt Gymnasieförordningen 6 kapitel 18. Studiebidrag Du får ditt studiebidrag kvartalet efter att du har fyllt 16 år. Studiebidraget är kronor per månad och betalas ut av Centrala Studiestödsnämnden (CSN) den sista bankdagen i månaden från och med september till och med juni. För att få studiebidrag måste du deltaga i skolans aktivteter. För dig som studerar som lärling på ett yrkesprogram finns möjligheten att ansöka om extra studiebidrag för detta (för närvarande 1000 kr/mån). Kurator och SYV hanterar denna fråga. Extra tillägg Extra tillägg är ett studiebidrag som prövas mot din och dina vårdnadshavares inkomst. Om er gemensamma inkomst understiger kronor under 1 juli juni 2015 har du rätt att få extra tillägg. Extra tillägg ansöker du om skriftligen. Ansökningsblanketter finns hos skolans kurator. För att få studiebidrag och extra tillägg krävs att du studerar på heltid. Dessa bidrag betalas ut till och med vårterminen det året du fyller 20 år. STUDIEMEDEL STUDIESAL STÖDUNDERVISNING Från och med höstterminen det året du fyller 20 år kan du finansiera dina studier med hjälp av studiemedel som innehåller dels bidrag och dels lån. Studiemedel ansöker du om på CSN:s webbplats. Mer information kan du få av skolans kurator. Schemat, busstider eller andra omständigheter gör ibland att håltimmar kan uppstå. Skolans råd är att försöka använda dessa tillfällen till självstudier/läxläsning. För detta kan sal N11 användas som studiesal. Det finns goda möjligheter att få stödundervisning, om du varit sjuk eller har svårigheter i något ämne. Prata med din mentor eller lärare om du tycker att du behöver stöd i någon kurs. Har du läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, kan du få hjälp av 10 (11)

11 specialutbildade lärare. UTEBLIVEN LÄRARE UTRYMNING VID LARM Om läraren inte har infunnit sig till lektionen tio minuter efter lektionsstart hämtar någon elev information på expeditionen. Övriga elever stannar kvar och inväntar besked. Anvisningar om utrymningsvägar finns anslaget på varje våningsplan. Återsamlingsplatser för skolans olika byggnader är följande: Nybygget, SKF-huset och EK-gymnasiet: Parkeringen Kungsgatan- Fredsgatan. Röda Huset: Parkeringen Drottninggatan-Tegnérvägen. Detaljer kring utrymning och återsamlingsplats finns i särskilda Utrymningsrutiner 2014/15 UTVECKLINGSSAMTAL UTVÄRDERING VIKARIE En gång per termin träffas du och din mentor i ett utvecklingssamtal för att samtala om din studiesituation. Fram till dess att du fyller 18 år kallas dina föräldrar också till utvecklingssamtalet. Inom ramen för skolans kvalitetsarbete, att göra en bra skola ännu bättre, genomförs regelbundna utvärderingar. Både du som elev och du som förälder erbjuds möjlighet att delta i detta genom elev- och föräldraenkäter. Ibland händer det att lektioner genomförs utan ordinarie lärares närvaro. Vid sådana tillfällen disponerar klassen den sal som finns i schemat. Vid lärares frånvaro försöker skolan alltid att hitta en lösning med vikarie i aktuell kurs eller extra undervisning i annan kurs. 11 (11)

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3)

Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3) Välkommen till REKTORSENHETER Rektorsenhet 1: Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3) Rektorsenhet 2:

Läs mer

KATEDRALSKOLAN 2015-2016 VIKTIGT ATT VETA

KATEDRALSKOLAN 2015-2016 VIKTIGT ATT VETA KATEDRALSKOLAN 2015-2016 VIKTIGT ATT VETA Camilla Holmqvist förvaltningschef camilla.holmqvist@vaxjo.se Utbildningsförvaltningen Adress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västergatan 17 B, Växjö Telefon

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2010/2011 Välkommen SKOLANS ORGANISATION Kungshögaskolan som ingår i Mjölby gymnasium har ca 600 elever och ca 70 anställda. På skolan finns

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

ELEVINFORMATION. Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012

ELEVINFORMATION. Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012 ELEVINFORMATION Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012 SEDAN 1949 WALDORFSKOLAN I BROMMA Innehåll Till Dig som är ny elev vid Kristofferskolans gymnasium... 3 Kalendarium... 4 Skolans historia...

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Skolledningen Karolinska skolan På Karro får du chansen att lyckas - Där kultur och vetenskap möts Välkommen till Karolinska skolan! Vi är glada över att du valt en utbildning

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2014/2015

Elevinformation, läsåret 2014/2015 Elevinformation, läsåret 2014/2015 AFFISCHERING/ ANSLAG APL BETYG/ BEHÖRIGHET Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2011/2012

Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR!

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR! 2 VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR! Vi som arbetar på SGY, Sågbäcksgymnasiet, är angelägna om att ge dig en bra utbildning och vi hoppas att du ska få ett bra läsår och trivas på Sågbäcksgymnasiet! Det är

Läs mer

Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016

Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016 Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016 Elevhandboken finns också på www.vasbygymnasium.se Innehåll Välkommen till Väsby nya gymnasium Vision Organisation Information A Ö Elevomsorg

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

ELEVINFORMATIONSHÄFTE

ELEVINFORMATIONSHÄFTE ELEVINFORMATIONSHÄFTE 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Välkomstbrev 3 Terminstider 4 Telefonlista personal 5 Heurika 7 Rektor 7 Elevvårdade verksamhet 7 Studie- och yrkesvägledare 7 Kurator 7 Skolhälsovård

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2010/2011 Frimanska gymnasiet, IV, Fenix, Yrkes-IV, IVIK, Wegas Lidmanska gymnasie-sär Tranellska gymnasiet, HR, LP Wijkmanska gymnasiet, TE, EC,

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2008/2009 Välkommen MJÖLBY GYMNASIUMS ORGANISATION Mjölby gymnasium består av Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Mjölby vuxenutbildning, Kungshögaskolan

Läs mer

Danderyds gymnasium ambition, engagemang och gemenskap

Danderyds gymnasium ambition, engagemang och gemenskap Danderyds gymnasium ambition, engagemang och gemenskap Välkommen till Danderyds Gymnasium Läsåret 2014/2015 Värt att veta Om Danderyds gymnasium Välkommen till Danderyds Gymnasium! 1 Vi som arbetar på

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer