Transport. unga transportare. uppsökeri som strategi. yrkeskompetensbevis. nya krav på skyddsvästar FEMMAN. presenteras sidan13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transport. unga transportare. uppsökeri som strategi. yrkeskompetensbevis. nya krav på skyddsvästar FEMMAN. presenteras sidan13"

Transkript

1 Transport i Stockholm Nummer 3/2015 FEMMAN unga transportare presenteras sidan13 yrkeskompetensbevis Hur och för vem? sidan 5 uppsökeri som strategi ny grupp i avdelning 5 sidan 7 nya krav på skyddsvästar gemensamt för branschen sidan 11

2 Ordföranden har ordet Transport på direkten vardagar kl Hej alla härliga Transportare! Avtalsrörelsen har mjukstartat Som medlem i Transport a r du alltid va lkommen att kontakta oss. Transport På Direkten (TPD) a r en samlad va xel som förbundet startat upp da r du som medlem kan få svar på alla typer av frågor, allt från avgiftsklasser till arbetsmiljöfrågor och avtal/arbetsra tt. Du kommer att kopplas till någon av de handla ggare som finns ute i landet (Kontorister, Ombudsma n och Regionala Skyddsombud (RSO). TRANSPORtFEMMAN i Stockholm ges ut av Stockholms Transportarbetarefackförening Ansvarig utgivare: Mikael Rolf, Tidningsgrupp: Torkel Blom, Carolina Nolasco, Roland Andersson och Simon Bartosz Grafisk form och layout: Happy Book Tryck: Print One Omslagsbild: Max Gustafson stockholms Transportarbetarefackförening avdelning 5 Beso k sker vardagar efter o verenskommelse Telefontider måndag-fredag Lunchsta ngt kl Beso ksadress Transport Avdelning 5 Skytteholmsva gen 2, 4 tr Solna Telefon Fax E-post La s mer pa Vår motpart har innan sommaren skapat en lobbykampanj via arbetsmarknadsnytt.se med argument mot våra avtalskrav. Till exempel hur låga ingångslöner är bra för hela samhället och hur visstidsanställning är bra eftersom flexibla lösningar för arbetsgivare på sikt leder till tillsvidareanställning. Ja, det visar en en annan sida av myntet än den våra medlemmar bevittnar. Det de inte nämner är att korttidsanställningar med till exempel jobberbjudanden via sms skapar otrygga arbetsförhållanden. Arbetarna kan inte få lån hos bank eller lägenhetskontrakt med sådana osäkra anställningsvillkor eftersom man inte är garanterad arbete och fast inkomst. För att inte tala om all stress detta leder till för våra medlemmar. Men vi inom Transport skall vara på tårna och komma med konkreta exempel för att visa att vår verklighetsbild av våra medlemmars arbetsvillkor är viktig och att villkoren skall förbättras! Avdelningen har satsat mer resurser i organiseringsarbete för att stärka upp arbetsplatserna med en så kallad uppsökerigrupp som arbetar systematisk mot specifika företag för att rekrytera och informera arbetarna om fackliga rättigheter och stötta på plats. Avdelningen har även satsat resurser på att stötta de förtroendevalda via en så kallad förtroendemannacoach som hjälper förtroendevalda med att komma ingång med organiseringen på sina arbetsplatser. Allt ligger i fas med att vi snart kommer in i 2016 avtalsförhandlingar och då måste vi visa vår motpart att vi (arbetarna) är starka och välorganiserade och villiga att kämpa för få igenom våra krav inom lön och arbetsvillkor. Enade vi stå i kampen för bättre arbetsvillkor! Vi på avdelningen ser fram emot en höst fylld med nya idéer från er, så glöm inte kontakta oss med era tips och idéer för att vi alla ska få den bästa verksamheten. Alla ska känna sig delaktiga inom Transport! Varma hälsningar A-KASSAN Telefon Måndag Fredag kl Foto Daniel Myr Mikael Rolf Ordförande avd 5 Svenska Transportarbetareförbundet samt Måndag Torsdag TRANSPORtfemman 3/2015 La s mer pa

3 aktuellt Så blir ett avtal till Avtalsrörelse och avtalsförhandlingar Avtalsrörelse och avtalsförhandlingar är centrala begrepp i den fackliga verksamheten, men det är kanske inte glasklart för alla vad de innebär. Här reder vi ut begreppen. Alla kollektivavtal har en begränsad giltighetstid, det vi kallar avtalsperiod. När avtalsperioden börjar lida mot sitt slut är det dags för facket att träffa arbetsgivarna för att komma fram till ett nytt avtal. Därmed inleds en ny avtalsförhandling. Eftersom det finns en mängd olika kollektivavtal pågår det flera förhandlingar parallellt under en intensiv period. Den perioden kallas avtalsrörelse. Vilka krav ska vi ställa i avtalsförhandlingen? Det första vi gör inför den nya avtalsrörelsen är att samla in förslag på vilka frågor vi ska driva. Det finns olika metoder för insamlingsarbetet. Vissa år har vi haft avtalskonferenser där upp till 350 medlemmar och förtroendevalda tillsammans utformat en lista med så kallade avtalskrav. Andra år har vi låtit alla medlemmar skicka in förslag till en arbetsgrupp som sållat fram de viktigaste. Lönen är alltid en central fråga i förhandlingarna eftersom löneutvecklingen måste ligga i linje med samhällsekonomin i övrigt. Därutöver kan det förhandlas om allt från arbetstider till regler om skyddsutrustning. Avtalsdelegationen sorterar bland kraven När kravlistan är klar överlämnas den till en avtalsdelegation en grupp på 5 30 medlemmar, förtroendevalda och ombudsmän som utses av Transports styrelse. Hur stor gruppen är beror på hur många medlemmar vi företräder i just den branschen. Delegationen får i uppgift att göra ytterligare ett urval ur kravlistan som i det här skedet fortfarande kan vara ganska lång. Här TRANSPORtfemman 3/2015 gäller det att prioritera och göra en avvägning mellan de krav som gör störst positiv skillnad för medlemmarna och de krav som är mest strategiska att driva för att komma framåt i förhandlingarna. Inom avtalsdelegationen finns en liten förhandlingsgrupp, ofta bestående av vår ordförande, förbundsjurist och den ombudsman som är högst ansvarig för avtalet. Det är den lilla förhandlingsgruppen som slutligen sätter sig vid förhandlingsbordet öga mot öga med arbetsgivarorganisationens förhandlingsgrupp. Bud och motbud bollas Nu börjar kampen. Vid förhandlingsbordet blir det ett givande och tagande. Olika bud bollas mellan parterna och den ena partens krav möts av andra partens motkrav. Vid varje nytt bud återvänder den lilla förhandlingsgruppen till delegationen för att diskutera. Ska vi anta budet i dess nuvarande form, eller finns det utrymme för att få in fler krav? Om parterna kommer överens tecknas ett nytt avtal, men det är inte alltid det är så enkelt. Om vi hamnar i dödläge kan det bästa vara att sluta diskutera. Om förhandlingarna kör fast Ibland händer det att förhandlingen kör fast ordentligt det har uppstått ett läge då det är poänglöst att fortsätta diskutera. Då kan parterna välja att: Ajournera förhandlingen avbryta den tillfälligt med överenskommelse att fortsätta diskutera vid ett senare tillfälle. Stranda förhandlingen avbryta den helt. Efter en strandad förhandling fortsätter det nuvarande avtalet att gälla, men med bara sju dagars uppsägningstid. Nu är det upp till parterna att fundera över nästa drag. Det kan hända att arbetsgivarsidan eller facket ber att få fortsätta förhandlingarna efter en tid Ny verksamhetsassistent från 1:a september FAKTA Namn: Magnus Kinnunen Ålder: 33 år Yrke: Väktare och värdetransportör Bor: Märsta Gör på fritiden: På fritiden umgås jag med min familj och vänner. Jag gillar laga mat och samlar på vin. Äldsta flaskan är en italienare från 1981 då jag är född. Vad fick dig att bli facklig engagerad? Startskottet för mitt fackliga engagemang var när jag jobbade på Spendrups Bryggeri i Vårby. Det var kallt i fabrikslokalen. Jag ville ha en jacka av arbetsledaren när jag stod och jobbade vid en maskin. Du får jobba dig varm sa han. Jag förstod att kylan var ett problem för de flesta. Jag såg till att fixa jackor till alla. Sedan blev jag vald till skyddsombud. Varför blev du medlem? Jag blev medlem för att jag tycker det är en självklarhet att vara med i en facklig organisation. Ju fler man är desto starkare blir man. Vad gör du just nu fackligt? Just nu är jag lokalt Förhandlingsombud och Huvudskyddsombud på mitt platskontor. Jag har även en ny roll centralt som arbetstagarrepresentant i Loomis koncernstyrelse. Sitter även som vice ordförande i Loomis Europeiska Företagsråd för arbetstagarna. Vad fick dig att söka till tjänsten som verksamhetsassistent? Jag vill utvecklas i det fackliga. Jag känner att jag är redo att ta steget. Jag har varit fackligt aktiv sedan 2003 på lokala klubbar och vill nu utvecklas på avdelningsnivå. Vad tror du att du kan bidra med? Då jag innehar kunskaper och erfarenheter av arbetsmiljö som skyddsombud och arbetsrätt som förhandlingsombud tror jag att jag besitter goda kunskaper för att vara en hjälpande hand på avdelningen. Mikael Rolf text & foto kanske har det uppstått ett nytt läge som gör det meningsfullt att fortsätta diskutera. Stridsåtgärder för att bryta dödläget Det kan också hända att en av parterna varslar om stridsåtgärder, och då står vi inför en arbetsmarknadskonflikt. Oftast är det facket som varslar alltså hotar med blockad eller strejk. Men det kan också vara arbetsgivarens varsel. Då handlar det om lockout de anställda blir hindrade från att arbeta. Torkel Blom text 3

4 info avdelning 5 Avdelning 5 laddar för lysande insats med en namninsamling Europeiska Transportarbetarefederationen har beslutat driva en kampanj som kallas Fair transport Europe och som inkluderar ett medborgarinitiativ utifrån Fördraget om EU:s artikel 11 punkt 4: Ett antal unionsmedborgare, som uppgår till minst en miljon personer och som kommer från ett betydande antal medlemsstater, får ta initiativ till att uppmana Europeiska kommissionen att, inom ramen för sina befogenheter, lägga fram ett lämpligt förslag i frågor där dessa medborgare anser att det krävs en unionsrättsakt för att tillämpa fördragen. Utifrån Fördraget om EU:s funktionssätt, artikel 24, har kommissionen och parlamentet beslutat om formerna för insamlandet av en miljon namn. De har inte gjort det lätt. I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 (med sju bilagor) kan man läsa hur det ska gå till. Se faktaruta intill om de grundläggande kraven. För att komma igång måste vissa formkrav uppfyllas, sedan ska ändamålet vara rimligt utifrån EU:s beslutanderätt. Till exempel torde medborgarinitiativ om en förändring av offside-regeln i fotboll eller röstningsförfarandet i Eurovisionsschlagern inte accepteras, hur behjärtansvärda de ändå kan tänkas vara. Initiativet får inte heller strida mot artikel 2 som handlar om Europeiska Transportarbetarefederationen (ETF) En samarbetsorganisation för 230 fackföreningar i Europa. Från Sverige ingår förutom Transport Kommunal, SEKO, ST, Unionen och Ledarna. Ordförande i ETF är Lars Lindgren. Se mer på etf-europe.org människans värdighet, tolerans, jämställdhet m.m. I en rapport från kommissionen till parlamentet och rådet från den 31 mars i år hade det kommit in 51 ansökningar. 20 hade avslagits direkt, av de övriga så pågår några men bara tre hade lyckats uppfylla kraven och på det sättet tvingat kommissionen att agera. Vad kommissionen då ska göra handlar om offentliggörande, att träffa organisatörerna för diskussion, att inom tre månader ge besked om hur man avser agera utifrån initiativet och att ordna en offentlig utfrågning i EU-parlamentet. Som ni kan ana kan ett initiativ inte tvinga kommissionen till någonting utan poängen är mer politisk. Ledamöterna i parlamentet är valda av röstberättigade som ju också är sådana som gett initiativet sitt stöd. Är vi många ger det effekt. Det som gett effekt är initiativet: Vatten och sanitet är en mänsklig rättighet. Vatten är en kollektiv nyttighet, inte en handelsvara! (right2water). 1,8 miljoner namn registrerades (varav 80% på nätet) och kravet på minsta antal namn uppnåddes i 13 länder. Alla krav och önskemål som organisatörerna hade har de förstås inte fått gensvar på men en del har hänt. Du som vill läsa mer kan googla på EU och medborgarinitiativ. Torkel Blom text Fakta om medborgarinitiativ En kommitté om minst sju personer från minst sju la nder ska registrera ett medborgarinitiativ hos EU-kommissionen. Kommissionen bedömer om initiativet uppfyller kraven i fördragets bilaga 2. Är kraven upp fyllda meddelas organisatörerna inom två månader och insamlingen kan börja. Det som insamlas kallas stödförklaring den som skriver på förklarar sitt stöd till initiativet. Det går att la mna sin stödförklaring på na tet. För att ge sitt stöd måste man vara EUmedborgare och ha uppnått röstra ttsålder. Man får bara avge en stödförklaring en gång. Insamlingen ska avslutas inom ett år. Efter avslutad insamling ska organisatörerna la mna namnlistor till avsedd myndighet i respektive land för godka nnande (i Sverige valmyndigheten). Na r organisatörerna fått sina namnlistor godka nda överla mnas dessa till EUkommissionen. Kravet från kommissionen a r en miljon namn och att organisatörerna i minst sju la nder uppnått minimikravet på antal namn för respektive land (750 namn per ledamot i EU-parlamentet för Sverige = ). Har organisatörerna lyckats så ska kommissionen inom 3 månader svara på vilka åtga rder, om några, man avser vidta med avseende på kraven och dessutom organisera en offentlig utfrågning i EUparlamentet. 4 TRANSPORtfemman 3/2015

5 info avdelning 5 Foto: Flickr.com Yrkeskompetensbevis Varför och för vem? Enligt EU-direktiv 2003/59 ska alla yrkesförare som med tunga fordon utför gods- eller persontrans porter på väg ha ett yrkeskompetensbevis. Lagen innebär bland annat krav på grundutbildning eller fortbildning. Lagen är entydig: den som inte har sitt YKB efter den 10 september 2016 får inte fortsätta att yrkesmässigt framföra ett tungt fordon (vissa undantag finns dock). Syftet med detta är till exempel att skapa likvärdig utbildning för förare av tunga fordon inom EU, att öka trafik-, godsoch förarsäkerheten samt även att förbättra miljön. Är du arbetslös yrkeschaufför och saknar YKB? Åkerisektionen ser över möjligheterna för den som är arbetslös yrkeschaufför att få genomgå fortbildning för yrkeskompetensbevis (YKB) till självkostnadspris. För att kvalificera dig för detta måste du uppfylla följande kriterier: Du ska ha erlagt din första medlemsavgift till Svenska Transportarbetareförbundet senast den 1 november 2014 och sedan dess varit medlem. arbetat under transportavtalet och nu vara arbetslös. giltigt körkort med behörigheterna C/CE utfärdat före 10/ Om du är intresserad av att genomgå YKB-fortbildning till självkostnadspris kontaktar du oss via e-post till I din intresseanmälan behöver vi få svar på följande frågor: När tog du körkort för behörigheterna C/CE? Har du YKB och den är på väg att gå ut? Har du påbörjat YKB och vilka delar har du i så fall genomfört? Kom ihåg att bifoga dina kontakt- och personuppgifter. Vi behöver ditt svar senast söndagen den 20 september Åkerisektionen, Avd.5, genom Roland Andersson text TRANSPORtfemman 3/2015 5

6 diverse Avtalskonferens oktober 2015 En avtalskonferens kommer att hållas den oktober På konferensen kommer utsedda ombud att träffas branschvis och diskutera möjliga krav att ta med till avtalsförhandlingarna under De förtroendevalda ombuden till avtalskonferensen är nu utsedda. Från Transport avdelning 5 är följande personer med: Roger Ringius Transportavtalet Markus Tibbelin Terminalavtalet (Transportavtalet) Mats Björnberg Miljöarbetareavtalet Jan Spanedal Miljöarbetareavtalet Håkan Bolk Miljöarbetareavtalet Ronny Lind Bevakningsavtalet Emma Lundberg Taxiavtalet telefonister Utöver dessa har vi 16 ersättare som är beredda att hoppa in i händelse av förhinder. Dessutom deltar från avdelning 5: Christer Norfall Ombudsman Johan Linde Ombudsman Joakim Guttman Ombudsman Bo Nilsson Ombudsman Pia Edvall Ombudsman Martin Rohde Ombudsmannaaspirant Torkel Blom Förbundsstyrelsen Tidtabell för avtals förhandlingarna September 2015 Sektionsmöten, se möteskallelser för datum. Viktiga förslag att ta med till avtalskonferensen kan diskuteras oktober 2015 Avtalskonferens. Ombuden från hela Sverige träffas för att ta fram avtalskrav. Efter avtalskonferensen, hösten 2015 Avtalsdelegation utses. Våren 2016 Avtalsförhandlingar startar. Nuvarande kollektivavtal gäller till och med: Transportavtalet, utlandsavtalet, bärgningsavtalet, bensinavtalen, depåavtalet, gummiverkstadsavtalet, tidningsdistributörer, direktreklam, miljöarbetareavtalet, återvinning Säkerhetsföretag, taxitelefonister, hyrverksavtalet, bilvårdpersonal vid biluthyrningsföretag Taxiavtalet-förare Bussbranschavtalet för beställningstrafik Kontrollera dina kontaktuppgifter Våren 2016 kan det komma tillfällen då vi vill få ut information till alla medlemmar snabbt. Det kan då förstås handla om en blockad eller strejk som utlysts men också hur vi agerar som strejkvakter, vad vi förväntar oss av medlemmarna, samlingsplatser m.m. Det kan också handla om att en överenskommelse har träffats och det är dags att återgå till arbetet. Även var medlemmarna kan hitta information om överenskommelsen. Därför behöver vi korrekta kontaktuppgifter det kan vara mycket viktigt Särskilt rätt telefonnummer kan vara avgörande om vi ska skicka mass-sms. Du kan kontrollera uppgifterna som berör dig om du går in på transport.se och klickar på Mina sidor. Så kan vi visa solidaritet Vår ombudsman Bosse Nilsson har fyllt jämnt under april och passade på att bjuda sina kollegor på lunch på avdelningskontoret. Bosse firades med blommor och skönsång. Avdelningen har på Bosses begäran istället för presenter satt in pengar i Transportarbetareförbundets solidaritetsfond. Transports solidaritetsfond Transport har efter beslut på kongressen 2007 en solidaritetsfond. Dess officiella namn är Stiftelsen Svenska Transportarbetareförbundets Internationella Solidaritetsfond. Stiftelsen har till ändamål att utge praktiskt och ekonomiskt stöd till behövande med anknytning till transportnäringen eller andra verksamheter. Verksamheten ska bedrivas i en anda av social och facklig solidaritet runt om i världen. Förbundsstyrelsen utgör även solidaritetsfondens styrelse. För att erhålla en önskvärd effektivitet har styrelsen tillsatt ett beredningsutskott som har till uppgift att bereda ärenden och verkställa styrelsens beslut. Behovet av stöd och hjälp är stort runt om i världen och Transport har och kommer även framledes att visa på praktisk solidaritet där så krävs. Solidaritetsfonden erbjuder oss att visa denna solidaritet på ett snabbt och effektivt sätt. Det kan gälla allt från enskilda individers omedelbara behov av ekonomiskt hjälp till fackliga organisationers långsiktiga organisationsutveckling. Bidrag till solidaritetsfonden kommer från olika källor. Enskilda donationer är den hittills främsta inkomstkällan. Lämna gärna ett bidrag till solidaritetsfonden, plusgiro Mat och husrum i väntan på att återvända till Chile Arbetskraftsinvandringen till Sverige är i stort sett helt öppen. Människor som utanför Europeiska Unionen kan komma hit endast med ett löfte om arbete från en arbetsgivare. Det var precis det som en chilensk familj gjorde. Med löfte om arbete i Sverige bröt man upp och gav sig iväg från Chile. Vad som väntade var timmars hårt arbete i ett taxiåkeri samt i arbetsgivarens bostad. Efter ett par månader när arbetstagarna klagat tyckte arbetsgivaren att det var nog och slängde helt enkelt ut dem på bar backe. Efter en del turer så kom familjen i kontakt med Transport och tack vare solidaritetsfonden kunde vi erbjuda dem kost och logi fram tills dess att nödvändiga resehandlingarna upprättats och de kunde återvända till Chile. Detta är bara ett exempel på vad solidaritetsfonden kan användas till. 6 TRANSPORtfemman 3/2015

7 info avdelning 5 Uppsökeri som strategi I juni månad hände något stort på Avdelning 5. Då tog Avdelningsstyrelsen ett strategiskt och framtidsinriktat beslut om ett förslag gällande en Uppsökerigrupp för Avdelning 5 Stockholm. Den nya Uppsökerigruppen kommer att verka sektionsöverskridande och omfatta medlemmar från Avdelningens samtliga yrkessektioner. Bakgrunden till gruppen går dock lite längre tillbaka i tiden än juni månad. Inför budgeten 2014 äskade Bevakningssektionen om att få utökad budget för uppsökeriverksamhet. Äskandet beviljades och de första stegen med en Uppsökerigrupp riktad mot bevakningsbranschen togs. Mot mitten av 2014 hade bevakningssektionen ett fungerande team igång. Det bestod av en mixad grupp med medlemmar från flera olika bevakningsföretag. Gruppen fokuserade på de två dåvarande aktörerna inom SLuppdraget. Under uppsökeriet ute på fältet träffade de på stora delar av personalstyrkorna från de båda företagen. De visade ett djupt engagemang och var fullt inriktade på att förbättra för sina kollegor i branschen. Många ordningsvakter och väktare inom SL-uppdraget hade tidigare inte träffat på medlemsrepresentanter för Transport och gruppen mottogs med öppna armar. Mycket av de problem som kollegorna på fältet tog upp visade sig spänna över båda företagen. En hel del trodde också att de var ensamma om sina problem. Men efter att ha fått prata av sig en stund insåg många att de skulle gå tillbaka och fråga sina kollegor hur de har det på jobbet egentligen och om de skulle driva frågorna tillsammans. En stor del av frustrationen består i att man sällan känner sig sedd eller hörd av sin arbetsgivare. Inte heller har man fått något gehör från chefen vid förslag på förbättringar. Sammanfattningsvis så var responsen på Bevakningssektionens Uppsökerigrupp så positiv och gav ett sådant bra utslag att man sommaren 2015 motionerade om ett förslag på utökning av projektet. Avdelningsstyrelsen beslutade att bifalla förslaget vilket i dag lett till att Avdelning 5 Stockholm blir pionjärer och Transports första avdelning i landet med att lansera en Uppsökerigrupp. En aktiv medlem som engagerat sig i den nya Uppsökerigruppen är Nudzejma Beslija. Hon är en 27 årig stationärväktare. När bestämde du dig för att bli en aktiv medlem i Transport? När jag hade en fråga som jag själv inte kunde besvara. Jag kontaktade då min arbetsplatsklubb på företaget och frågade om hjälp. Efter det tog jag ett steg in i min klubb då jag blev nyfiken. På den vägen lärde jag succesivt mer och bestämde mig för att bli en aktiv medlem. Vad tycker du om utökningen av Uppsökerigruppen? Jätteroligt! Ju fler vi blir, desto starkare blir vi. Det är kul att se att fler människor öppnar dörren för att lära sig och engagera sig fackligt. De har insett hur viktigt är att vara aktiv i sitt medlemskap. Vad har det gett dig att prata med folk ute på deras arbetsplatser? Kunskap. Vänner. Utökat nätverk och inte minst kännedom om hur det ser ut Nudzejma Beslija är aktiv medlem i avdelningens nya uppsökerigrupp. Den första gruppen i landet. på andra arbetsplatser. Dessutom har jag insett att folk inte vet speciellt mycket om sina rättigheter. Jag som ansvarig för projektet är väldigt stolt över dig och de andra i gruppen och det ni presterat. Men vad är du mest nöjd med hittills? Oj! Svår fråga! Kunskapen såklart som jag har fått till mig. Framstegen jag gjort på ett personligt plan och inte minst i det vi håller på med. Sen är det ett bra gäng som är engagerade i Uppsökerigruppen. Kunskapen som Uppsökerigruppens deltagare tagit till sig används på flera olika håll. Bland annat så kartlägger gruppen verksamheten i de olika branscherna. Deltagarna delar även med sig av sin kunskap om hur man fackligt kan påverka och förändra sin egen arbetsplats. Det kommer att bli en fortsatt spännande resa in i 2016 tror vi på Avdelning 5. Simon Bartosz text SNABBA FAKTA Uppsökerigruppen Uppgift? Att besöka ma nniskor på deras arbetsplats, för att höra hur de har det på jobbet. Vilka är med? Tidningsbud, Bensinstationsbitra den, Va ktare, Terminalarbetare, Parkeringsvakter, chaufförer, ordningsvakter m.fl. Komma i kontakt med gruppen? E- posta till TRANSPORtfemman 3/2015 7

8 SEKTIONSMÖTEN Öppna för alla medlemmar Taxi/bussektionen Kallelse till medlemsmöte i Taxi/busssektionen Måndag 5 oktober kl Plats: Transport avd. 5, Skytteholmsva gen 2, Solna Ur dagordningen Kollektivavtalskrav angående taxiföraravtalet och taxitelefonistavtalet. Möt de som är ansvariga från Transport för ditt avtal Kaffe och mackor serveras från Varmt välkomna! Sektionsstyrelsen Terminalsektionen Kallelse till medlemsmöte i Terminalsektionen Tisdag 15 september kl Plats: Transport avd. 5, Skytteholmsva gen 2, Solna Ur dagordningen Inför avtalsförhandlingarna Fyllnadsval ersättare representantskapet Rapporter Arbetsmiljö Studier Kaffe och mackor serveras från Varmt välkomna! Sektionsstyrelsen Åkerisektionen Kallelse till medlemsmöte i Åkerisektionen Torsdag 24 september kl Plats: Transport avd. 5, Skytteholmsva gen 2, Solna Ur dagordningen YKB vi svarar på frågor Inför avtalskonferensen Rapporter Arbetsmiljö Studier Bevakningssektionen Kallelse till medlemsmöte i Bevakningssektionen Onsdag 23 september kl Plats: Vimpeln, Skytteholmsva gen 2 nb, Solna Ur dagordningen Inför avtalsrörelsen och konferensen i oktober Vad skall bevakningssektionen jobba med nästa år? Rapporter Arbetsmiljö Studier Kaffe och mackor serveras från Varmt välkomna! Sektionsstyrelsen Kaffe och mackor serveras Varmt välkomna! Sektionsstyrelsen Miljösektionen Kallelse till medlemsmöte i Miljösektionen onsdag 23 september kl Plats: Årsta Folkets Hus Ur dagordningen Inför avtalskonferensen Upphandling Stockholms stad Rapporter Arbetsmiljö Studier Kaffe och mackor serveras från Varmt välkomna! Sektionsstyrelsen Tidningsbudssektionen Kallelse till medlemsmöte i Tidningsbudssektionen Måndag 21 september kl 17:30 Plats: ABF Sveava gen 41, Stockholm, Hedénsalen 4 tr Ur dagordningen: Rapporter Arbetsmiljö Studier Kaffe och mackor serveras Varmt välkomna! Sektionsstyrelsen 8 TRANSPORtfemman 3/2015

9 SEKTIONSMÖTEN Öppna för alla medlemmar Oljesektionen Kallelse till medlemsmöte i Oljesektionen Onsdag 16 september kl Plats: Vimpeln, Skytteholmsva gen 2 nb, Solna Ur dagordningen Inför avtalsrörelsen och avtalskonferensen i oktober Rapporter Arbetsmiljö Studier Kaffe och mackor serveras från Representantskapet stockholms Transportarbetarefackförening Kallelse till sammanträde i Representantskapet Varmt välkomna! Sektionsstyrelsen MÅNdag 28 september, kl Plats: Katasalen, ABF-huset, Sveava gen 41, 1 tr OBS! Ny lokal! Sammanträdet kommer huvudsakligen behandla den kommande avtalsrörelsen och avtalskonferensen i oktober. Ledamöter och ersättare kommer att få en skriftlig kallelse med preliminär dagordning och beslutsunderlag. Alla medlemmar i Transport är välkomna i mån av plats till sammanträdet Fackklubb Nokas Security Kallelse till medlemsmöte i Facklubb Nokas Security Tisdag 22 september kl Plats: Va stberga allé 11 Ur dagordningen: Inför avtalsrörelsen och avtalskonferensen i oktober Fackliga studier Vikten av fackliga studier. Ta tillfället i akt att lära dig mer om vad medlemsskapet i Transport innebär Arbetsmiljö Information, synpunkter och förslag som rör företagets arbetsmiljöarbete. Eventuell nominering av nya skyddsombud Rapporter Vad händer på din arbetsplats? Bra eller dåliga saker, - ta med dig detta och rapportera på mötet. Övriga frågor Vad tycker du är viktigt? Kom till mötet och säg din mening!! Varmt välkomna! Pensionärernas bokcirkel En ny bokcirkel för våra medlemmar som inte längre är yrkesverksamma går igång Onsdag 7 oktober kl Plats: Transport avd. 5, Skytteholmsva gen 2, Solna Kostar ingenting. Har du frågor kontakta sektionens ordförande Stig Lindvall I skrivande stund är det inte bestämt vilken bok man behandlar under hösten. Medlemsmöte Transportsossen Transportsossen hade ett medlemsmöte redan den 27 augusti med anledning av att nomineringar till nämndemansplatser skulle in tidigt. Nästa möte äger rum tisdag 24 november kl Kallelse kommer i nästa nummer av Transportfemman. Intresserade kan komma och bli medlemmar på plats. Boka gärna Socialistiskt Forum lördag 28 november Plats: ABF-huset, Sveava gen 41 Transport kommer som vanligt att ha ett bokbord. TRANSPORtfemman 3/2015 9

10 arbetsmiljö Tillbud och olycksfall Vad är ett tillbud egentligen? Ett tillbud är ett arbetsmiljöproblem om man ska få det till ett ord. Det skrivs alldeles för lite tillbudsrapporter, oftast pratar man om alla problem i fikarummet och sen när man fikat klart går man ut och jobbar igen. Det jag vill att du gör är att skriva ner det ni pratar om i fikarummet i Transports egna OJ och AJhäfte. Vad gör det för nytta att skriva ner allt i dessa häften? Det händer ändå inget brukar man höra. Så här är det: skriver du ingenting så finns det ingenting. Skriver du däremot ner ett arbetsmiljöproblem ti ill exempel detta häfte och ger orginalet till din chef och behåller kopian själv, då finns plötsligt problemet och det kan vara jobbigt för den som är chef. Men i själva verket hjälper vi chefen med en arbetsmiljöfråga och det, gott folk, kallas samverkan. Vi måste samverka med chefen och chefen måste samverka med oss arbetstagare och det står också i arbetsmiljölagen. Detta OJ och AJhäfte underlättar för alla och bidrar också till att förebygga olyckor. När du skriver en rapport i häftet så ska du också ge en kopia till skyddsombudet som då är med och bevakar rapporten. Det finns bara 2 delar i häftet men använd mobilkameran eller en kopiator. Så här ser häftet ut och nedan följer några exempel på hur man skriver i häftet. Kim Råneby text Regionalt skyddsombud Trasports benficks-häfte för Tillbuds-/olycksfallsrapport. Så här enkelt kan man fylla i rapporterna. Foto: Carolina Nolasco Glöm inte Tillbudsrapporten Anmäl OJ innan det blir AJ Vill du få tag på ett häfte? Gå på ett sektionsmöte eller kontakta avdelningen på telefon TRANSPORtfemman 3/2015

11 Ny branschgemensam kravspecifikation för skyddsvästar arbetsmiljö TRANSPORtfemman 3/2015 Bevakningsbranschens Yrkesoch arbetsmiljönämnd (BYA) har tillsammans med arbetsgivarna och fackförbundet Svenska Transportarbetareförbundet enats om ett lägsta krav gällande skyddsutrustning (västar) för att skydda bevakningspersonal i riskfyllda miljöer i väntan på en nationell och europeisk standard för skyddsvästar. Branschen har därmed skapat och antagit en norm för skyddsvästar. I skriften BYA Kravspecifikation Skyddsvästar finns numera tydliga specifikationer över vad skyddsutrustningen inom bevakningsbranschen skall klara. Den visar skyddsklass för ballistiskt skydd (ammunitions kaliber) samt knivskydd och spikskydd. Fördelen för bevakningspersonalen inom branschen är att man kan kontrollera att arbetsgivaren tillhandahåller skyddsutrustning som följer lägsta standarden för skyddsvästar, för tre olika typer av skyddsvästar beroende av riskbedömningen som görs på arbetsplatsen. Bevakningsväst, Värdeväst och Förstärkningsväst. De punkter som du som bevakningspersonal skall kontrollera om din skyddsväst har specificerat är följande: herr/dammodell storlek (S, M, L, XL, XXL. Utöver det skall det finnas utförligare mått för midja och bröst så att det passar bäraren.) skyddsklassindelning för knivoch spikskydd med kombination av text (svenska) och ett tydligt piktogram (symboler). skyddsklassindelning för ballistiskt skydd med kombination av text (svenska) och ett tydligt piktogram (symbol). märkning av tvätt och skötselråd (svensk text). tillverkarens företagslogo skyddspaneler skall märkas med tillverkningsdatum och sluttid för garanti på skyddsfunktion ballistiskt eller knivskydd, samt vilken skyddsklass västen har. bevis på uppfyllande av skyddskrav via ett intyg av ett HOSDBcertifierat organ som intygar att skyddsvästleverantören klarat skyddsklassen av ballistiskt skydd och knivskydd enligt BYA Kravspecifikation för skyddsvästar. Tyvärr följer inte alla skyddsvästleverantörer denna kravspecifikation. Kontrollera att er skyddsutrustning håller lägsta kravet för branschen! Tänk på att följa hygienkraven i de fall arbetsgivaren tillhandahåller s.k. låneskyddsvästar. Detta regleras i arbetsmiljöföreskriften AFS 2001:03 Användning av personlig utrustning. All skyddsutrustning skall innan användning kontrolleras så att den är hel och ren. Meddela din arbetsgivare om din skyddsutrustning inte är funktionsduglig. Då är de skyldiga att ordna fram en ny. Arbetsmiljölagen kan 2. 7 Kan betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall icke nås på annat sätt, skall personlig skyddsutrustning användas. Denna ska till handa hållas genom arbetsgivarens försorg. Paulo Ramos berättar att skyddsombuden och arbetsgivaren efter riskbedömning av arbetsuppgifterna gemensamt kommer fram till om man behöver skyddsutrutning eller ej. Fackklubben och arbetsgivaren är eniga ifråga om att inte använda skyddsutrustning som inte uppfyller den lägsta skyddsklassningen enligt branschens BYA Kravspecifikation för skyddsvästar. För att minimera risken att undermålig utrustning förväxlas med bra och godkänd utrustning kasserar arbetsgivaren alla skyddsvästar som inte uppfyller lägsta kraven. Man vill undvika att personal utsätter sig för risker i tron att de har rätt skyddsutrustning. Paulo Ramos är skyddsombud och klubbordförande vid Nokas Security. Skyddsvästar Kravspecifikation Paulo Ramos förklarar att arbetsgivaren har avtal med en leverantör som uppfyller BYA Kravspecifikation för skyddsvästar. Detta har förhandlats fram i samverkan med den lokala fackliga arbetstagareorganisationen. Mikael Rolf text & foto 11

12 studier Studier & kurser Grundutbildningar för alla medlemmar Grundkurserna är öppna för alla medlemmar. För att gå dem behöver du alltså inte vara förtroendevald. Avdelningen står för frukost, lunch och fika. Alla anställda inom Transports yrkesområden är välkomna till dessa kurser. Startpunkten facklig introduktion 2015 Startpunkten är en stimulerande endagskurs som ger dig en grundläggande förståelse för vad medlemskapet i Transport ger och medlemskapets värde. Kursdatum och tider: 7 september 12:30 17:00 Engelska 15 september 17:30 23:00 Tis. Kva ll 19 september 09:30 16:00 Lör 7 oktober 17:30 23:00 Ons. Kva ll 20 oktober 10:30 17:00 Tis. Bevakning 24 oktober 10:30 17:00 Lör 27 oktober 10:30 17:00 Tis 4 november 09:30 16:00 Ons 14 november 14:30 21:00 Lör. Kva ll 29 november 09:30 16:00 Sön 8 december 09:30 16:00 Tis 17 december 14:30 21:00 Tors Samtliga kurser hålls hos ABF i Sundbyberg, adress Esplanaden 3 C. En halvtimme innan kursstart samlas vi för kaffe och macka eller vad som kan vara la mpligt för tidpunkten. Någon gång under kursen har vi ett uppehåll då vi bjuder på en bit mat. Utbildningsarvode och stipendier för transport- och LO-kurser Din kursbekra ftelse anger om du har ra tt till ersa ttning via stipendium eller utbildningsarvode (skattepliktigt), eller om din arbetsgivare ska svara för bibehållen lön under kurstiden. Utbildningsarvode utgår från den 1 januari 2015 med: kr per vecka kr per dag 156 kr per timme Skattefritt stipendium utgår med: kr per vecka 848 kr per dag 106 kr per timme Carolina Nolasco Studieorganisatör Avd 5 Kontakta mig vid frågor gällande studier. Telefontid mån tis 13:00 17:00 Tel-nr E-post Vi i Transport (VIT) Kursen ger dig grundläggande kunskaper om fackföreningens och förbundets mål, funktion och roll på arbetsmarknaden och i samhället. Kursdeltagare erhåller ett skattefritt stipendium för fem kursdagar kr. Om man har fackligt förtroendeuppdrag utbetalas lön av arbetsgivare enligt förtroendemannalagen 7 under två dagar samt skattepliktigt utbildningsarvode av avdelningen resterande tre (3) dagar. Det är viktigt att kursdeltagaren tar kontakt med lokal fackklubb eller ombudsman vid anmälan till kurs så att de förhandlar med företaget som ska stå för lön under kurstiden innan kursstart. Vid internatkurs står avdelningen för kostnader gällande resa, mat och logi. Vid externatkurser ingår frukost, lunch och eftermiddagsfika. kursdatum: v.39: september ABF-Sundbyberg v.40: 28/9 2/10 ABF Sundbyberg Engelska v.45: 2 6 november Bollna s Folkhögskola v.48: november ABF-Sundbyberg Tider och datum för avtalspunkten Bemanningsavtalet: 30 September Bevakningsavtalet: 10 November Transport/miljöavtalet: November Tidningsbudsavtalet (på Engelska): 8/9-15 Funktionsutbildningar med kort inpå datum: Ordförandeutbildning: 10 September TRANSPORtfemman 3/2015

13 ungdomsverksamhet Unga transportare I år har vi fått in några nya unga eldsjälar som i Transports namn medverkade i LO:s kampanj Facket på Sommarjobbet. För att få en inblick i kampanjen har vi intervjuat två av dem och ställt tre frågor: ❶ Vad har det gett dig att engagera dig i Facket på sommarjobbet? ❷ Kan du berätta om något du sett eller hört? ❸ Vilka är de tre vanligaste problemen sommarjobbare tar upp när du pratat med dem? Här följer deras svar. FAKTA Namn: Angelica Wärngren Ålder: 27 år Yrke: Sjöfartsskyddskontrollant/ väktare Bor: Stockholm Ville bli förr: Fotograf Vill bli nu: Tulltjänsteman Fackligt engagemang: Skyddsombud & skolinformatör, vill bli ungdomsansvarig i Transport avd. 5 Gör på fritiden: Pysslar och åker på sightseeing i Stockholm ❶ En större förståelse för stressen sommarjobbare får uthärda och speciellt inom HRF. ❷ De flesta vet inte om de har kollektivavtal. De tror att det är en självklarhet. ❸ 1) Ingen möjlighet till toalettbesök. TRANSPORtfemman 3/2015 2) Svårt att få stanna hemma om de blir sjuka då arbetsgivaren säger att det inte finns personal. 3) De vet inte att man har rättigheter eller vilka de är. FAKTA Namn: Martin Lidén Ålder: 28 år Yrke: Tidningsbud Bor: Hässelby Ville bli förr: Tecknare/ illustratör Vill bli nu: Bibliotekarie Fackligt engagemang: Aktiv i Transport avd. 5 ungdomsgrupp, kommer att medverka i uppsökerigruppen och vill bli skolinformatör. Gör på fritiden: Umgås med vänner och läser böcker ❶ Jag har fått större inblick i hur sommarjobbare har det och fått nya vänner och kontakter i de övriga LO-förbunden. ❷ Jag var med och besökte en av våra många bensinmackar där vi stötte på en Transportare som gärna tog emot våra broschyrer m.m. och även berättade att deras huvudskyddsombud (HSO) frågat honom om han ville bli skyddsombud och det tyckte han lät intressant. Det var mycket kul att höra! ❸ 1) De har ingen koll på något om facket eller sina rättigheter. 2) Svartjobb samt feriejobbare som används som vanlig personal. 3) Solskensavtal var jättevanligt förekommande på mindre sommarjobbsställen. obs! Alla uppsökare gjorde ett mycket bra arbete och även om arbetsmarknaden i dagens samhälle är tuff så ska vi inte glömma de solskenshistorier vi också stöter på då och då. Så här kommer en. Vi var på en 4H-gård och pratade med sommarjobbare och lämnade broschyrer som alltid. När vi är på väg därifrån kör en kvinna på en gräsklippare ikapp oss och säger med bestämd ton: Ni lämnade inga extra broschyrer? Jag har ju fler sommarjobbare som kommer om några veckor! Vi blev mycket överraskade av att denna ansvariga kvinna tog vår uppsökeriverksamhet på sådant allvar. Vi hade trott vi skulle få en utskällning av något slag. Självklart fick hon extra broschyrer! Carolina Nolasco text Skolinformato r i Transport och LO LO vill ha fler fackligt aktiva skolinformatörer som vill hålla skolinformationer på de studieförberedande programmen på gymnasieskolor. Transport har under en längre tid inte varit med i leken men nu storsatsar vi på ungdomsgruppen och fler unga aktiva som känner att de vill vara med och påverka vår yngre generation att förstå vad facket är och varför vi finns. Först och främst vill vi ha skolinformatörer under 30 år då största andelen av skolinformationerna sker på gymnasienivå. Den enkla anledningen är att vi tror att igenkänningsfaktorn har stor betydelse när det gäller att visa att facket även är till för unga Ung möter ung ökar vår trovärdighet säger Sophia Andersson från LO. Men det betyder inte att vi inte behöver dig över 30 också! Det finns skolor med behov av dig som är engagerad och vill vara med och påverka på exempelvis folkhögskolor, SFI och Komvux. Okunskapen är i dag väldigt stor om vad facket är och vilka rättigheter man har, därför är denna verksamhet så viktig! Vi vill ge dagens ungdomar bästa möjliga start i arbetslivet. Känner du att du vill vara med och påverka vår framtid och öka kunskapen i samhället om oss, tveka inte! Kontakta se för mer information. Carolina Nolasco text 13

14 info avdelning 5 Att bära en fana I vår organisation förknippar vi fanor med första maj och demonstrationståg. Fanorna påminner mig om mina föregångares kamp för arbetstagarens rätt. De får mig att känna styrka i den fortsatta kampen, även när Arbetsmiljöverkets budget dumpas och Arbetslivsinstitutet lagts ned. Oavsett hur stor del av Arbetsmiljöverkets budget som dumpas, hur många arbetslivsinstitut som avskaffas, eller hur många utslitna arbetstagare som utförsäkras, så vet jag att jag fortfarande har det lättare än generationerna före mig. Om de kunde nå framgångar och bära sin fana med stolthet, så kan även jag det. Men som fanbärare är det inte alltid kamp eller fest tillsammans med kamrater från svunna tider till ljudet av historiens vingslag. Ibland handlar det också om att vinka av tidigare generationer på sin sista resa. En resa som de alltid måste göra utan oss. Karl Gustav Vilhelm Ezelius gick bort den 17 mars 2015, knappt 98 år gammal. Han tecknade sitt medlemskap i Svenska Transportarbetareförbundet den 1 september Jag hade privilegiet att vara fanbärare vid Kalles begravning fredagen den 17 april. När jag parkerat vid Skogskyrkogården och promenerade mot Trons kapell, slog det mig att Kalle hade varit medlem i förbundet min dubbla livstid. Sådana insikter ger lite perspektiv. Väl vid Trons kapell mötte jag, bland andra, Kalles dotter Lena. Vi gick igenom hur begravningen skulle gå till och hur de som anhöriga ville att jag som fanbärare skulle agera under begravningsakten. Jag fick reda på att Kalle varit förhållandevis traditionell och att det därför vore bra om vi höll oss till traditionen. Jag packade upp avdelningens fana, fäste sorgfloret vid den, drog åt slipsknuten och tog plats till höger om kistans huvudände. Jag höjde fanan när vi höll en minuts tystnad för Kalle och ännu en gång under defileringen, den del i begravningsakten där de närvarande ges möjlighet att gå fram till kistan för ett sista avsked. När begravningen var över stod jag kvar vid kistan. I väntan på att kapellet skulle bli tomt funderade jag på det som berättats för mig om Kalle och det som sagts om honom under ceremonin. Tack Kalle för allt som Du och din generation gjorde. Ert arbete säkrade ett tryggare samhälle för min generation. Tack även till Dina anhöriga som lät mig närvara vid Ditt sista avsked. Daniel Myr text Ombudsmanna-aspirant 14 TRANSPORtfemman 3/2015

15 Transport avdelning 5 firar 100 år 2015 info avdelning 5 I detta nummer återger vi rakt av ett avsnitt ur Gunnar Nilssons bok om föreningens första 50 år. Det är intressant på många sätt. Vid ingången till femtiotalet kom en för renhållningsarbetarna betydelsefull fråga att upptagas för behandling; det var den s.k. sjoksningen som kom att bli föremål för främst hälsovårdsmyndigheternas uppmärksamhet och säkerligen vålla missnöje bland många renhållningsarbetare innan ackordsfrågan och därmed löneeftersläpningen för deras vidkommande fått en rationell lösning. Den 11 april hade Stockholms Stads Hälsovårdnämnd utlyst ett möte, till vilket Frans Norrblom (avd. ordf.) och renhållningsarbetare sektionens ordförande Hilding Brohult inbjudits. Utom hälsovårdsnämndens representanter deltog i mötet företrädare för Renhållningsentreprenörernas förening, gatukontoret, Stockholms Fastighetsägareförening, Pappersgrossistföreningen och det företag som drev det s.k. svinmatsinsamlingen. Andre stadsläkaren dr Elis Bjurström ledde mötesförhandlingarna. Med avseende på frågor av betydelse för särskilt renhållningsarbetarna påtalade här den s.k. sjoksningen, vilken sades vara olaglig. Det som en gång avförts från hushållen fick inte försäljas vidare och det hade ju till yttermera visso förekommit att renhållningsarbetare blivit lagförda för brott mot hälsovårdsstadgan. Fackföreningens talesmän påtalade att handhavandet av soporna skedde under så pass ohygieniska former att handplockningen av kasserade varor sannerligen inte Vid stadens renhållningsverk föddes grisar upp på olika sätt under perioden 1895 till kunde försämra arbetshygienen. Skynkesbärning förekom ju fortfarande. Från hälsovårdsnämnden ansåg man att skynkesbärning förekom i alltför stor utsträckning, varför tid vanns för bl.a. pappersinsamling. Från föreningens sida påtalades även de stora hämtningstrakterna och nödvändigheten av en mer rigorös kontroll från hälsovårdsnämndens sida med avseende på föreskrifterna för renhållningsarbetet. Därmed hade den sten satts i rullning som småningom skulle leda till en rationell lösning av branschens hygieniska problem och renhållningsarbetarnas lönefråga. Senare framförde föreningen på initiativ av Arne Borg propåer till hälsovårdsmyndigheterna om de hygieniska missförhållandena vid sopstationerna och Nils Boudrie och Ture Malmborg företog år 1954 en rundresa till Halmstad, Göteborg och några andra städer för att studera hur sophämtningen var organiserad och hur hälsovårdsstadgans föreskrifter efterlevdes. Sedermera kallades Nils Boudrie till borgarrådet Helge Berglund för att framlägga sina synpunkter på frågan om en eventuell framtida kommunalisering av renhållningsfirmorna i Stockholm. Hotet om kommunalisering var en obehaglig propå för firmornas ägare, som visade sig betydligt villigare att hädanefter diskutera renhållningsarbetarnas lönesättning. Småningom nåddes en lösning på denna fråga, och den modernisering som skett inom branschen är i mycket hög grad fackföreningens förtjänst. Genom ackordens tillkomst och en på objektiva grunder utförd lönesättning, modernisering av vagnparken etc försvann sjoksningen, vilket orsakat så många protester och så stormiga diskussioner. Försöksackorden genomfördes år 1961 och överenskommelsen gällde alla företag utom Sleipner där ackord redan införts. Genom fackföreningens outtröttliga arbete och kanske även förståelse från vissa firmaledningars sida blev yrket ett yrke i egentlig mening och dess utövare intog sin välförtjänta plats i arbetets stora gemenskap. Torkel Blom TRANSPORtfemman 3/

16 Adressa ndring skickas till Sthlm:s Transportarbetarefackförening Skytteholmsva gen 2, Solna eller anma l per telefon tel B Simon i nysatsning som förtroendemannacoach FAKTA Namn: Simon Bartosz Ålder: 32 år Yrke: Förtroendemannacoach på Avdelning 5 och även ansvarig för avdelningens Uppsökerigrupp Bor: Stockholm Ville bli förr: Pilot Vill bli nu: Pensionär på en Söder havsö tillsammans med min flickvän Therese Gör på fritiden: Klättrar, kampsportar och är även engagerad i PappaBarn, en förening som verkar för barns rätt till båda sina föräldrar Hur blev du bli fackligt engagerad? Det började med att jag jobbade som ordningsvakt i en galleria. Vi hade svåra arbetsmiljöproblem som bestod i återkommande situationer med våld och hot från tungt påverkade narkomaner och kriminella som ofta gjorde motstånd då vi ertappade dem. Då man ofta jobbade ensam stor del av dagen så blev det snart ett stort och väldigt påfrestande problem för oss. Det var så allvarligt att kollegor tillslut inte mådde bra av den dåliga arbetsmiljön som vi jobbade i. Dessutom var det svårt att kombinera kravet från allmänheten att gripa in så fort något hände med en bra arbetsmiljö. Vi bestämde oss då för att driva saken om dubbelbemanning samt tillgång till rätt skyddsutrustning fackligt. Med gott engagemang från alla kollegor så hjälptes vi åt att noggrant rapportera om alla incidenter, vilket ledde till att vi framgångsrikt drev igenom alla frågorna. Arbetsmiljöverket lade dessutom ett vite på kr om företaget bröt mot besluten. Vi var jätteglada att vi äntligen kunde göra säkrare ingripanden. För mig blev det tydligt att man inte kan göra saker ensam, utan behöver driva frågorna tillsammans med kollegorna för att lyckas. Även ägaren till gallerian samt butikerna var glada över utfallet! Det handlar om att sätta tydliga mål och sedan jobba strukturerat efter dessa. Det ligger i allas intresse att förbättra sin arbetsplats och sina egna arbetsvillkor. Ingen kan stå utanför. Det finns så mycket att göra för att förbättra överallt och utmaningarna inom Transportfacket lockade mig att fortsätta inom det fackliga! Vad gör en Förtroendemannacoach egentligen? Det är en ny satsning från Avdelningens styrelse med start den 1:a september. Förtroendemannacoachen verkar som ett stöd till avdelningens förtroendevalda ute i länet. Det kan vara så att man som förtroendevald inte haft förutsättningar i sitt fackliga engagemang och gärna önskar stöd och råd med hur man ska hjälpa sin egen arbetsplats. Just där kommer Förtroendemannacoachen in. Jag och den förtroendevalda pratar ihop oss och lägger upp ett mål och en strategi för att nå ut till kollektivet på arbetsplatsen och tillsammans med dessa driva kollektivets frågor framåt. Det här med Avdelningens Uppsökerigrupp får du berätta mer om Ja, just det! Avdelningen styrelse tog även här ett starkt beslut om att skapa en sektionsöverskridande Uppsökerigrupp baserat på det framgångsrika resultat som Bevakningssektionens Uppsökerigrupp tidigare presterat. Nu utökar alltså Styrelsen verksamheten till att bli större och bredare samt att den ska verka över Avdelningens samtliga verksamhetsområden. Det känns jätteroligt att få vara med och fortsätta utveckla det arbetet! Vad driver dig i ditt fackliga engagemang? Jag har en dröm om att alla arbetstagare skall få åtnjuta schyssta villkor på våra arbetsplatser. Jag vill att det ska finnas chefer som förstår och värdesätter det fackliga arbetet samt inser att det faktiskt gynnar företaget i längden. Samtidigt så ska vi som utför jobbet inneha den kunskap som krävs och dessutom ta del av vår rättmätiga insyn och chans till medbestämmande i företaget, vilket många inte ens känner till att de har rätt till. Allt detta gör vi för att skapa en bättre arbetsmiljö och hjälpa cheferna på traven. Vem tycker inte att det är viktigt att trivas på jobbet och arbeta på ett företag som värderar schyssta villkor högt? Carolina Nolasco text Daniel Lundblad foto TRANSPORtfemman 3/2015

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Transport. Gilla oss på facebook! Fair transport. avtalskonferens. Uppsökerigruppen. transport 100 år FEMMAN. rädda sveriges åkerinäring sidan 6

Transport. Gilla oss på facebook! Fair transport. avtalskonferens. Uppsökerigruppen. transport 100 år FEMMAN. rädda sveriges åkerinäring sidan 6 Transport i Stockholm Nummer 4/2015 FEMMAN Gilla oss på facebook! Fair transport rädda sveriges åkerinäring sidan 6 Uppsökerigruppen Bra start inom olja och bensin sidan 7 avtalskonferens upptakt inför

Läs mer

TRANSPORT ORGANISERING I LUNDA. Medlem värvar medlem. Fackligt engagemang = bättre arbetsmiljö. Transports medlemscenter FEMMAN

TRANSPORT ORGANISERING I LUNDA. Medlem värvar medlem. Fackligt engagemang = bättre arbetsmiljö. Transports medlemscenter FEMMAN I STOCKHOLM NUMMER 4/2014 ORGANISERING I LUNDA Medlem värvar medlem Tillsammans blir vi starka Kampanj 2014 Fackligt engagemang = bättre arbetsmiljö Transports medlemscenter Hjälper och informerar FEMMAN

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Innehållet i detta nummer:

Innehållet i detta nummer: s FACKlan Kommunal Stockholms Län Sektion Skärholmen MEDLEMSTIDNING Nr 2 juni 2015 Postadress: Telefon- och besökstid: KOMMUNAL Sektion Skärholmen Måndag 08.30 16.00 Box 503 Tisdag 08.30 16.00 127 26 Skärholmen

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST Fackuttrycket Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning Ordförande har ordet Sida 3 Hur gör jag? Sida 4 Vilken ersättning får jag? Sida 4 Medlemsutbildning

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an 2009-06-12 Hej alla medlemmar! Nu närmar sig sommaren med snabba steg och som vanligt pågår diskussioner om sparåtgärder inom Bodens kommun. den strategiska planen

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ABF ÖREBRO LÄN Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-601 54 13 Fax: 019-601 54 09 E-POST: tomas.hjort@abf.se thomas.andersson@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland Kungsvägen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2016 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet

Läs mer

Region Stockholm Utbildningskatalog 2014

Region Stockholm Utbildningskatalog 2014 Region Stockholm Utbildningskatalog 2014 Innehållsförteckning Välkommen! Mitt jobb & min karriär Utbildning för Vision-ombud Skyddsombudsutbildning Att anmäla sig till en utbildning Visions center i Stockholms

Läs mer

Avtal 2016 rörelsen är igång

Avtal 2016 rörelsen är igång Avtal 2016 rörelsen är igång Innehållsförteckning Avtal 2016 rörelsen är igång! 3 Prata avtal och prata lön! 4 Om avtalen och avtalsrörelsen 6 Innehållet i avtalen 7 Samordning 7 Avtalskrav från Livs 8

Läs mer

Facklig utbildning 2017

Facklig utbildning 2017 Facklig utbildning 2017 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland SARA Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev. ändringar.

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

Anvisningar för klubbar

Anvisningar för klubbar Göteborg den 3 december 2012 Till Klubbar inom Region Väst Anvisningar för klubbar Här kommer ett dokument som ska vara till hjälp i klubbarbetet under 2013 och framöver. Dessa anvisningar för klubbar

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Skyddsombud arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska sam arbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

SKYDDSOMBUD En enkel broschyr om ditt viktiga uppdrag och samarbete för en bra arbetsmiljö

SKYDDSOMBUD En enkel broschyr om ditt viktiga uppdrag och samarbete för en bra arbetsmiljö Skyddsombud SKYDDSOMBUD En enkel broschyr om ditt viktiga uppdrag och samarbete för en bra arbetsmiljö Arbetsmiljö Arbetsgivare och arbetstagare ska samarbeta för att det ska bli en bra arbetsmiljö. Arbetsgivare

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar ST inom Sveriges Domstolar September 2005 Reviderad februari 2012 2 INNEHÅLL: sid Viktiga paragrafer i MBL... 3 Information.. 4 Informationsmottagning 4-5 Begäran om förhandling 5 Kallelse till förhandling..

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > 1 nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet börjar alltid med en idé om vad som

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Alla som arbetar i Sverige har rätt till goda arbetsvillkor. Det spelar ingen roll om du har svenskt medborgarskap eller om du arbetar här en begränsad tid du

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 2016 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden.

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden. Punkt 9 på dagordningen Motioner till kongressen. 2011-00018 Regionstyelsen Unionen Motion gällande verksamhetsrevisorernas deltagande vid regionstyrelsens sammanträde. Verksamhetsrevisorerna Uppgift och

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017 Kalendarium Fackliga studier Våren 2017 Lite om våra kurser under våren 2011 2016-11-17 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Kurser för dig som är förtroendevald 2014

Kurser för dig som är förtroendevald 2014 Kurser för dig som är förtroendevald 2014 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud och MB/FFM. I den här broschyren

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

( Studieprogram 2016

( Studieprogram 2016 (Studieprogram 2016 För att förstå facket Nästan alltid vet vi vad vi betalar för. Det sitter i ryggraden att ha koll på vart pengarna går och vad man får för dem. Men erfarenheten visar att många medlemmar

Läs mer

Kurser för dig som är förtroendevald 2015

Kurser för dig som är förtroendevald 2015 Kurser för dig som är förtroendevald 2015 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud och MB/FFM. I den här broschyren

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014

IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014 IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014 1 IF Metalls handlingslinjer En arbetsmiljö för hållbara, trygga och utvecklande jobb Arbetsmiljöarbetet är en viktig del i det hållbara arbetet. En god arbetsmiljö

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version Arbetsmiljöarbete Lättläst version Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar de risker som finns på jobbet. De anställda ska inte skadas,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-8 Arbetsmiljöutbildningar sid 9 ABF sid 10 LO - Ung sid 11 Albins Folkhögskola sid 12 Medlemsutbildningar sid 13 LO kurser sid

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat.

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat. Ordmoln Till dig som informatör: Syftet/budskapet med materialet är att framhäva värdet av kollektivavtalet och att vi måste vara många medlemmar i facket för att teckna starka kollektivavtal. Start talarmanus:

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010

Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010 Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010 Avtal med Ledarna klart Livsmedelsföretagen har nu tecknat avtal med Ledarna. De allmänna villkoren får samma innehåll som för övriga tjänstemän och gäller för samma period,

Läs mer

Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst

Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst S 2016 Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst 1 Handels grundläggande förtroendemannautbildning Steg 1-6 Kursinnehåll Steg 1 inriktas först och främst på a göra en individuell

Läs mer

( Studieprogram 2017

( Studieprogram 2017 (Studieprogram 2017 För att förstå facket Nästan alltid vet vi vad vi betalar för. Det sitter i ryggraden att ha koll på vart pengarna går och vad man får för dem. Men erfarenheten visar att många medlemmar

Läs mer

SEKO Branschorganisation Spårtrafik. förslag

SEKO Branschorganisation Spårtrafik. förslag SEKO Branschorganisation Spårtrafik förslag Verksamhetsplan 2017 1 Branschorganisationens uppgifter Övergripande mål för Branschorganisationen; En effektiv demokratisk organisation som samordnar aktiviteter

Läs mer

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk Det lönar sig att vara med i Byggnads?????? För medlemmar Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk STARK STOLT TRYGG Icke medlem Skillnaden

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010. Så går den till. www.tullkust.se

TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010. Så går den till. www.tullkust.se TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010 Så går den till www.tullkust.se Nu startar avtalsrörelsen 2010! Nu har arbetet med 2010 års avtalsrörelse börjat eftersom nuvarande avtalsperiod löper ut den 30 september

Läs mer