Höganäs tar cyklarna till mässa i Tyskland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höganäs tar cyklarna till mässa i Tyskland"

Transkript

1 # ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Trevlig sommar! För någon månad sedan hade Höganäs några Stockholmsfamiljer på studiebesök i produktionen och i vårt utvecklingscenter. De hade valt att hörsamma Svenskt Näringslivs inbjudan att se en av Sveriges basindustrier. Kullahalvön visade sig från sin bästa sida med strålande sol, och mellan guidning i Svampverket och testtur på elcyklar åt sällskapet lunch i Saluhallen. Flera av besökarna kommenterade den vackra miljön och hur Höganäs keramiska arv blev så tydligt här. Och visst är det så att historiens vingslag känns på många platser i Höganäs, inte minst för oss som har någon av Höganäs AB:s anrika lokaler som arbetsplats. Men det är också så att både vår nutid och det vi kallar historia en gång faktiskt var framtiden. Saltglaserade hushållskärl, företagsläkare och Centrallaboratorium var en gång i tiden höjden av modernitet. I dag, när vi tittar in i kristallkulan, ser vi andra framtidsvisioner: förnyelsebar energi med hjälp av våra induktorer, kraftfulla elektriska drivsystem till cyklar och kanske en utbyggd industrihamn för utskeppning av färdiga metallpulver. Någon gång kommer detta att anses vara historia, men nu har du chansen att läsa om framtiden här i Insikt. Med förhoppning om en vacker och varm sommar! Ulrika Rask-Lindholm Kommunikationschef, Höganäskoncernen Höganäs tar cyklarna till mässa i Tyskland I augusti cyklar Jens Rassmus och Christian Liedholm Hartmann till Eurobike i Friedrichshafen tillsammans med flera andra från Höganäs. SIDAN 6 Höganäs höjer säkerheten med ny radiakbåge SIDAN 2 Anders Johansson driver saltglaserat vidare i Höganäs SIDAN 6

2 Ökad säkerhet med radiakbåge Under andra halvan av augusti påbörjar Höganäs AB bygget av en radiakbåge på området. Det är ett viktigt led i det säkerhetsarbete som företaget fokuserat på under de senaste åren. TEXT HANNA JOHANSSON FOTO ANDERS ANDERSSON I STORT SETT ALLA STÅLVERK i världen har en radiakbåge för att kontrollera det material som kommer in, och slussas ut, från området. Det är en standardlösning som nu kommer på plats även i Höganäs, säger Per Ljunggren, kvalitetsoch miljöchef på Höganäs AB. När lastbilar kör igenom en radiakbåge mäts halterna av eventuell radioaktivitet. Risken för att få in radioaktivt smittat material på Höganäsanläggningen anses visserligen vara väldigt liten, men Per Ljunggren ser ändå satsningen som viktig. Även om risken är liten så är konsekvensen enorm om det skulle hända. En radioaktivt smittad last skulle till exempel innebära att produktionen måste stoppas och saneras och att vi inte kan leverera till kund enligt överenskommelse, säger han. För även om det finns skrivna avtal med valda leverantörer som garanterar smittfri last så finns det alltid en risk att råmaterial ursprungligen kan komma från delar av världen där det är svårt att helt och hållet säkra spårbarheten. Med radiakbågen kan vi verkligen till hundra procent veta att det som kommer in på Höganäs AB är helt fritt från radioaktiva ämnen. Det känns tryggare för företaget, de anställda och kunderna. Det finns enbart fördelar med en sådan satsning, säger inköpschef Richard Molin och berättar vidare att också en mobil lösning kommer att finnas på plats vid hamnen för att testa material som kommer med båt. BYGGET STARTAR UNDER andra halvan av augusti. Ett medvetet val av Höganäs AB för att inte störa semesterfirare och ytterligare bidra till trafiken i Kullabygden under turistsäsong. Bygget, som beräknas ta cirka två månader, kommer nästan uteslutande att pågå inom området då infarten vid Industrivakten ska byggas om. Vissa störningar kan dock uppstå ut mot Bruksgatan och vid den andra infarten, på norra delen av området, som ton i veckan Med radiakbågen kan vi verkligen till hundra procent veta att det som kommer in på Höganäs AB är helt fritt från radioaktiva ämnen, säger inköpsansvarige Richard Molin. Vi försöker att göra detta så smidigt som möjligt, säger Per Ljunggren, kvalitets- och miljöansvarig. kommer att användas tillfälligt under byggperioden. Byggprojekt orsakar alltid ett visst mått av olägenheter, men vi försöker att göra detta så smidigt som möjligt och hoppas att boende i närområdet förstår värdet av vi att bygger radiakbågen, menar Per Ljunggren. m Höganäs AB skickar ut närmare ton material i veckan, vilket motsvarar omkring 275 lastbilar. Lika mycket metaller och andra insatsvaror som krävs för produktionen kommer till bolaget via hamnen, i lastbil från Halmstad eller via lastbil eller container från andra delar av världen. Prisbelönt säkerhetsarbete Efter fyra år av skadeförebyggande arbete som resulterat i stora förändringar och förbättrad riskkvalitet, tilldelades Höganäs AB i mars två Risk Management Awards. Insikt bad Nicklas Lång, chefsjurist och ordförande i Höganäs Risk Management Steering Committee, att berätta mer. Riskbilden var god redan i utgångsläget, men det fanns utrymme för förbättring. När vi började samarbeta med försäkringsgivaren FM Global, som ställer väldigt höga krav på säkerhet, valde vi att utmana oss själva och ta säkerhetsarbetet till nya nivåer. Det gav utdelning. Hur har medarbetarna varit involverade? På många sätt, både under arbetet med att ta fram ett ramverk för riskhanteringsarbetet, och i arbetet med att fastställa, införa och följa upp åtgärdsplaner för respektive produktionsenhet. Vilka investeringar har gjorts? Vi har bland annat förbättrat brandskyddet Nicklas Lång. genom att installera vatten- och gassprinklersystem i Höganäs och Halmstad. I Halmstad har vi klätt in stålbalkar i betong för att förhindra läckage av flytande metall. Andra satsningar har handlat mer om resursinvesteringar som fler och bättre rutiner för att öka säkerheten för medarbetare och minska risken för produktionsbortfall. Vilken har varit den stora utmaningen? Utmaningen har varit att hitta säkra, bra och kostnadseffektiva lösningar som fungerar just i våra anläggningar och med de material och risker som finns. Det går exempelvis inte att sätta upp ett vattensprinklersystem överallt i våra anläggningar eftersom metallpulver inte tål vatten. KORT & GOTT Keramikkulornas gåta kan vara löst I Insikt 2012 berättade vi om de mystiska keramikkulor som en grävmaskinist hade hittat i samband med att en rörgrav grävdes inne på området. Kulorna är ihåliga och gjorda i bränd stengodslera. Det är alltså inte fråga om några chamotterade eldfasta detaljer. De är ristade på utsidan och har fasade hål. Nu kan mysteriet vara löst. Enligt Ove Thornblad, Stawfordska sällskapets keramikexpert, har keramikbollarna troligtvis använts som fyllkroppar inom massaindustrin. Där användes de i syratorn för att öka kontaktytan mellan vätska och gas och på så sätt underlätta reaktionen. Detta är det mest troliga användningsområdet. Tidigare har också rörformiga fyllkroppar tillverkats i Höganäs. Att keramikkulorna hittades på Höganäs område beror troligtvis på att skrotade bollar använts som utfyllnadsmaterial. Melker Jernberg ny VD för Höganäs Till hösten tar Melker Jernberg över som VD för Höganäs. Melker är i dag vice VD och chef för affärsområde EMEA inom SSAB. Vi är mycket glada att kunna rekrytera Melker Jernberg till Höganäs, säger Staffan Bohman, Höganäs styrelseordförande. Styrelsen beklagar att Alrik Danielson väljer att lämna företaget, men är fulla av uppskattning över hans bidrag till Höganäs utveckling. Själv säger han: Höganäs är ett enastående företag, men det är dags att låta nästa person leda koncernen in i nästa spännande fas. Melker ser fram emot att ta sig an VD-tjänsten på Höganäs. Jag har följt Höganäs på avstånd. Det ska bli spännande att sätta sig in i både verksamheten och metallpulverbranschen, säger han. Motorcyklar intar Höganäs Höganäs står värd för den 40:e upplagan av Jumbo Run, som anordnas den 9 augusti i år. Jumbo Run är en helgträff som Svenska Sidvagnsklubben Svea och FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) arrangerar tillsammans. Motorcykelentusiasterna delar med sig av sitt fritidsintresse och FUB:s medlemmar får en heldag med åktur och underhållning. Vi kör några mil och när vi är tillbaka i Höganäs blir det mat och underhållning. Jumbo Run är genuin glädje, säger Christer Fournstedt som tillsammans med Claes von Feilitzen är sidvagnsklubbens ansvariga på lokalnivå. Ett 60-tal motorcyklar väntas till träffen och Höganäs AB sponsrar genom att upplåta mark vid Blå Hallen där deltagarna ska campa. Många är med och hjälper till för att detta ska bli lyckat. Allt bygger på ideellt arbete, vi får mycket hjälp och stöd av bland annat Lions och Höganäs kommun, säger Christer Fournstedt. HEJ INDUSTRIN! KOM TILL HÖGANÄS I mitten av maj kom 15 nyfikna besökare till Höganäs för att se produktionen och utvecklingscentret. Deras besök var en del av Hej industrin! som ingår i Svenskt Näringslivs arbete för att visa på hur viktig basindustrin är för svensk välfärd. Det är spännande att få komma ut till en industri och se hur processerna fungerar, säger Christofer Broström, som besökte Höganäs med tre teknikintresserade tonåringar. Sammanlagt besökte 260 personer nio svenska industrier, däribland Arla och LKAB. Den grupp som kom till Höganäs hade metallpulvertillverkning som förstahandsval. Jag lockades framför allt av att se utvecklingssidan, det pågår så mycket intressant forskning i det tysta, säger Christofer Broström. 2 HÖGANÄS INSIKT #2/2014 HÖGANÄS INSIKT #2/2014 3

3 Höganäs AB:s miljöchef Anders Bergman. Höganäs satsar på ökad tillverkning på orten Processen med miljöansökan går vidare Just nu håller de gamla lokalerna i Fabrik XII att rustas upp. Från och med i sommar kommer här att tillverkas induktorer för användning inom bland annat miljövänlig energiproduktion. DETTA HÄNDER MED MILJÖANSÖKAN 2010 Dialog med länsstyrelsen Förberedelse av ansökan Samråd med länsstyrelsen, kommun och andra intressenter Ansökan skickas till mark- och miljödomstolen. Remissrunda Vår/sommar Komplettering av ansökan Höst Kungörelse och yttrandeperiod då berörda kan tycka till om den sökta verksamheten Huvudförhandling i markoch miljödomstolen Beslut meddelas. Höganäs AB arbetar nu med att komplettera miljöansökan efter att några av de tyngre instanserna har fått tycka till. På åtgärdslistan finns bland annat fördjupade detaljer om skyddsåtgärder kring buller och utsläpp. I BÖRJAN AV 2014 skickades Höganäs AB:s miljöansökan ut på en kompletteringsrunda till de tunga remissinstanserna med frågan om de anser att något behöver kompletteras i ansökan för att den ska kunna hanteras eller om den anses komplett. Under våren har länsstyrelsen, Höganäs kommun samt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, inkommit med kompletteringsönskemål till mark- och miljödomstolen, och dessa arbetar Höganäs AB nu med att färdigställa. Kompletteringsunderrättelsen som vi har fått från mark- och miljödomstolen handlar framför allt om förtydliganden kring vår säkerhetsrapport, säger Anders Bergman, miljöchef på Höganäs AB. Dessutom vill myndigheterna bland annat ha ytterligare detaljer kring Höganäs möjligheter att ytterligare minska buller och utsläpp. Och så finns det en punkt om släckvattenhantering, hur vi hanterar släckvattnet vid en eventuell brand. Kompletteringarna innebär en del arbete och vi kommer därför att begära en dryg månads extra tid innan vi måste lämna in dem, säger Anders Bergman. ENLIGT DEN URSPRUNGLIGA tidplanen skulle kompletteringarna lämnas in senast den 31 maj, nu kommer det i stället att ske under juli. De kommer i alla händelser att vara inlämnade före semestrarna så att kungörelse förhoppningsvis kan göras tidig höst, säger Anders Bergman. Kungörelse innebär att mark- och miljödomstolen meddelar att ärendet är i gång, och detta sker bland annat genom annonsering i lokaltidningarna. I samband med att ärendet kungörs inleds yttrandetiden, då alla som berörs har möjlighet att tycka till och komma in med synpunkter. Alla yttranden skickas till miljödomstolen, och Höganäs AB får därmed möjlighet att löpande svara på alla eventuella yttranden som kommer in. m Information om miljöansökan på Insiktsbloggen För den som vill följa Höganäs AB:s arbete med miljöprövningen finns Insiktsbloggen. Sidan uppdateras kontinuerligt med den senaste informationen kring processen. Här läggs även svar på yttranden ut i sin helhet. JÄRNPULVERTILLVERKNINGEN har alltid varit Höganäs AB:s kärnverksamhet. Så kommer det att vara även fortsättningsvis, men nu vill man även börja tillverka fler järnpulverbaserade produkter på orten. Vi har länge funderat på att göra mer offensiva satsningar på att ta fram järnpulverbaserade produkter. Vi vill använda oss av den kompetens som finns inom bolaget, säger Lars Hultman. Han är chef för en grupp om tolv personer, som just nu arbetar med att utveckla en enhet för induktorstillverkning i Höganäs. En induktor är en grundläggande elektronikkomponent som används i all elektronik. Oftast är den mycket liten och återfinns på kretskort i till exempel datorer eller mobiltelefoner. Vi kommer dock att rikta in oss på sol- och vindkraft med högre strömmar och effekter i induktorerna, säger Lars Hultman. Redan i dag arbetar Höganäs med induktorer, men tillverkningen sker främst i Polen. Satsningen i Höganäs innebär en kraftigt ökad Lars Hultman. produktion och företaget arbetar sedan en tid tätt tillsammans med ett antal stora internationella aktörer i behov av komponenter av det här slaget. I dagsläget är arbetet utspritt i Höganäs olika byggnader, men inom kort kommer verksamheten att koncentreras till Pilot 12:an, tidigare kallad Fabrik XII. Utrustningen börjar komma på plats och tanken är att stommen ska vara klar före semestern. Då ska vi kunna arbeta på prototypnivå. Sedan kommer produktionskapaciteten successivt att byggas upp under hösten, säger Lars Hultman. Induktorernas två huvudkomponenter utgörs av en järnpulverbaserad pressad komponent samt en kopparlindning. De kommer att användas i så kallade växelriktare, det vill säga den moderna elektronik som nyttjas för till exempel styrning av elektriska motorer, i batteriladdare för elbilar, i luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar eller i sol- och vindkraftsanläggningar. Hannes Olsson har precis börjat arbeta i gruppen som så småningom ska flytta in i de upprustade lokalerna. Jag läste på intranätet om den nya avdelningen. Jag gick samhällsprogrammet på gymnasiet och fick jobb på Svampverket efter det. Men jag har alltid varit tekniskt intresserad och läste därför upp mina betyg på komvux för att kunna söka det här jobbet. Arbetet känns jätteroligt och det är kul att få arbeta med något som ligger i tiden, säger han. ENLIGT LARS HULTMAN kan det i framtiden bli aktuellt att ta fram ytterligare, kompletterande produkter med syfte att kunna ta sig in på nya marknader och möta kundernas efterfrågan. Satsningar på miljövänlig energiproduktion ligger i tiden, liksom att använda energi på ett smartare, effektivare sätt. Vi ser det som en framtidsinriktad satsning kring energi som ju är ett väldigt stort och viktigt område och där vi siktar på att bli en framgångsrik komponentleverantör. m 4 HÖGANÄS INSIKT #2/2014 HÖGANÄS INSIKT #2/2014 5

4 Anders Johansson Ålder: 53 år. Familj: Sambon Lotta. Bor: Höganäs. Gör: Driver Saltglaserat. Anders Johansson i sin verkstad i saluhallen. Det hade varit roligt att få hit en lärling, säger han. Eldsjäl håller liv i anrik keramiktradition I nära två sekel har den saltglaserade keramiken präglat hela Höganäsbygden. I dag hålls traditionen levande av Anders Johansson som började jobba i fabriken som 17-åring. Sedan delar av de gamla byggnaderna byggts om till saluhall, restaurang och butiker har hans verksamhet fått ett rejält uppsving. VI GÖR ETT BESÖK i Höganäs saluhall en vardag mitt under lunchruschen. Kön till buffén på andra våningen ringlar sig lång, och i caféet har en busslast turister slagit sig ned för att fika. Inne i keramikverkstaden har Anders Johansson fullt sjå med att sätta öron på en ny serie vinkannor, samtidigt som han servar kunder. De gamla krusen är fortfarande väldigt populära men för att vi ska nå nya generationer krävs det också att jag tar fram nytt. Bland annat har jag designat ett saltkärl och en sillburk med gaffelställ, säger han och tillägger: Finurligt va?! Med en snart 200-årig historia har Höganäs för många blivit synonymt med keramik och krukmakare. Året var 1835 då Höganäs AB drog i gång lerkärlstillverkningen i Höganäs i syfte att ta tillvara leran som togs upp under kolbrytningen fick de gamla fabriksbyggnaderna nytt liv i form av en saluhall med tillhörande restaurang och café. Fastighetsägarna Anders Martinsson och Johannes Fridery har nu lyckats skapa ett riktigt kulturhandelscentrum med nya verksamheter som tillkommer allteftersom. Ett av de senaste tillskotten är ett litet mikrobryggeri, och här finns flera designbutiker. den saltglaserade keramiken. Jag älskar det här. Hela området har blivit levande och i takt med att fler hittar hit blir även den ekonomiska säkerheten för min egen verksamhet större. ANDERS JOHANSSONS VERKSTAD ligger längst in i butiken Magasin 36. I dag bränner han sin keramik i en modern gasugn, men under lerkärlsfabrikens glansperiod utgjordes navet av tio brännugnar där leran förvandlades till allt från avloppsrör till krukor, kannor och muggar. Allra mest känt blev brännvinskruset som August Strindberg lät Carlsson ha runt i halsen i sin roman Hemsöborna från Den inledande meningen i boken har blivit vida berömd: Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen. Det är fortfarande vanligt att det kommer in kunder och frågar vad var det nu han hade runt halsen?, berättar Anders Johansson. Två av de gamla brännugnarna finns fortfarande kvar och är i dag en del av butiken. Här täcks väggarna av tjocka lager saltglasyr och luften är kompakt och omslutande. På förfrågan av besökarna ställer Anders Johansson gärna upp och berättar om fabrikens historia och hur den anrika keramiktillverkningen gick till. TACK VARE UPPRUSTNINGEN av fabriksbyggnaderna har turisterna börjat strömma till Höganäs, och det gläder Anders Johansson. Detta har blivit ett riktigt turistmål, och det är roligt eftersom folk har börjat återupptäcka Tillverkningen av saltglaserad keramik startade Mellan krus och kärl står en rad dödskallar på hyllan. Det tog 3,5 dygn att värma upp ugnarna till 1280 grader, sedan fick de svalna i en vecka innan man öppnade. Jobbet var tufft och svettigt och går inte att jämföra med dagens moderna instrument, säger han. DEN STORSKALIGA keramikproduktionen i Höganäs upphörde på 1950-talet och sedan dess har tillverkningen successivt minskat år för år. Anders Johansson började jobba här som 17-åring för mer än 30 år sedan och då var man fyra drejare på plats. Numera är han dock ensam om att driva verksamheten. Ibland känns det som ett tungt ansvar, att hantverket står och faller med mig. Därför hade det varit roligt om jag kunde få hit en lärling. Det är unikt att vi kan fortsätta tillverka keramik i de här gamla historiska lokalerna och det vore synd om verksamheten skulle dö ut. Varumärket Saltglaserat ägs än i dag av Höganäs AB. Även om bolaget inte längre är direkt involverat i verksamheten så försöker man att stötta produktionen, och sedan en tid pågår även diskussioner om att bilda en stiftelse som ska hålla kulturarvet vid liv. Jag känner att jag får mycket hjälp av Höganäs när jag har problem med ugnen till exempel, och jag har även fått hjälp med att bevara varumärket. För min egen del ger skapandet och leran mycket tillbaka, och det känns otroligt viktigt att traditionen får leva vidare, säger Anders Johansson. m LEVANDE KULTURHISTORIA I HÖGANÄS Produktionen av saltglaserad keramik startade i bygden Tillverkningen var inriktad på bruks- och prydnadsföremål. Lera som från början hade setts som ett problem för kolbrytningen blev snart en värdefull del av Höganäs AB. Tekniken och hantverket gick i arv under generationer, från mästare till lärling lades den största delen av den saltglaserade tillverkningen ned. I dag förs hantverkskunskapen vidare av Anders Johansson. För att säkra kulturarvets framtid planerar Höganäs AB tillsammans med kommunen och Höganäs Keramiskt Center att grunda stiftelsen Höganäs Saltglaserat. 6 HÖGANÄS INSIKT #2/2014 HÖGANÄS INSIKT #2/2014 7

5 AVSÄNDARE: HÖGANÄS AB BRUKSGATAN HÖGANÄS Eldrivna genom Europa Den 17 augusti lämnar en grupp cyklister Höganäs med siktet inställt på cykelmässan i Friedrichshafen i södra Tyskland. Målet är att demonstrera hur elcyklar utrustade med Höganäs drivsystem fungerar och på så sätt visa tekniken i praktiken. TEXT GÖRREL ESPELUND FOTO ANDERS ANDERSSON Följ cyklisterna: JAG TROR ATT DETTA är ett bra sätt att kommunicera direkt med konsumenten och få uppleva samma känsla som kunden, säger Jens Rassmus, som ansvarar för försäljning och marknadsföring av elektriska drivsystem på Höganäs. Det var han som kläckte idén med att cykla till Friedrichshafen, där den stora cykelmässan Eurobike arrangeras mellan den 27 och 30 augusti. Sammanlagt kommer en grupp på sju-åtta personer att cykla från Höganäs till södra Tyskland. Jens Rassmus tror att cykelturen, på sammanlagt drygt hundra mil, på ett väldigt tydligt sätt kommer att demonstrera robustheten och tåligheten i Höganäs drivsystem. Ser man till den tekniska sidan får vi dessutom in mycket mätdata som vi kan använda för att visa vad tekniken verkligen kan prestera. Vi kommer att cykla på tre olika märken och planerar in flera evenemang längs vägen, säger Jens Rassmus. CHRISTIAN LIEDHOLM Hartmann från Höganäs kommunikationsavdelning cyklar med för att filma, fotografera och blogga om resan. Den stora utmaningen är att cykla så långt under så många dagar i sträck. Just nu tränar jag genom att cykla till jobbet varje dag. Det är 21 kilometer enkel väg, säger Christian Liedholm Hartmann. Den första etappen går från Höganäs till Malmö, sedan tar cyklisterna färjan vidare till Travemünde. Så vi hinner med ett första event under Malmö festivalen. Därefter har vi delat upp sträckan så att alla är ansvariga för att planera var sin etapp med raster, mat, boende och aktiviteter. Exakt vad som kommer hända längs vägen är inte klart. Nu gäller det mest att träna upp sadel vanan, säger Christian Liedholm Hartmann. HÖGANÄSBOR SVARAR Insikt skickade ut en reporter för att fånga några Höganäsbors åsikter. Vilken är din favoritbadplats i Höganäs? Björn Lundquist, Nyhamnsläge Bryggan i Nyhamnsläge, där är härligt att ta ett morgondopp. Jag är där rätt mycket i och med att jag bor i närheten. Inga-Kerstin Nilsson, Höganäs Jag gillar Kvickbadet, där är så fint i ordning och tången är alltid bortrensad. Veronica Jacobsson, Jonstorp Vi åker alltid till Farhult, det är långgrunt och bra för barnen. Vi bor dessutom på cykelavstånd, så det är smidigt. Niklas Nyman, Höganäs Margreteberg, det är lugnt och man kan bara gå rakt ut i vattnet. insikt ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB NUMMER 2/2014 Ansvarig utgivare: Alrik Danielson, vd Höganäs AB. Redaktör: Ulrika Rask-Lindholm, Corporate Communications. Kontakta oss gärna via e-post webbplatsen eller telefon Redaktionell produktion: Spoon, Göteborg, Projektledare: Görrel Espelund Tryck: Elanders, Falköping. Höganäs AB, juli HOGSE

Tre års förberedelser har burit frukt

Tre års förberedelser har burit frukt #3 2013 ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Bäste granne, Sedan några år tillbaka är Asien den största marknaden för de metallpulver vi producerar här i Höganäs. Trots den

Läs mer

Vattentornet fara för allmänheten

Vattentornet fara för allmänheten #1 2015 ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Kära grannar! I DAGENS SAMHÄLLE är riktiga brev sällsynta, ni vet sådana som man får hålla i handen och sprätta upp. De få som kommer

Läs mer

Sjöräddningen kastar loss

Sjöräddningen kastar loss #2 2012 Ett nyhetsbrev för dig som bor i Höganäs från Höganäs AB krönika Vem vill inte bo i Höganäs? Nu när körsbärsträden står i full blom är vårt Höganäs som vackrast. Detta är en bra tid att ta hit

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som NÄRINGSLIV 12/13 Hoppas på en södra infart 1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som företagare på

Läs mer

Vad har du gjort på semestern?

Vad har du gjort på semestern? Vad har du gjort på semestern? Joanna, vad har du gjort på din semester? Min semester har varit lite ovanlig för vi hade inte så mycket tid att planera den. Vi visste inte riktigt hur det skulle bli med

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

På fritiden tycker jag mycket om att åka båt och att fiska. Jag brukar grilla fisken över en eld, det är jätte-mysigt. Hälsningar Antonio Rodríguez

På fritiden tycker jag mycket om att åka båt och att fiska. Jag brukar grilla fisken över en eld, det är jätte-mysigt. Hälsningar Antonio Rodríguez Jag heter Antonio och jag arbetar som tandläkare. En tandläkare hjälper människor med deras tänder. Om du inte går till tandläkaren så kommer du att få hål i tänderna och väldigt ont. Att gå till tandläkaren

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

Sista leveransen. Bästa granne!

Sista leveransen. Bästa granne! #3 2012 ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Bästa granne! Hösten har kommit med sina vackra färger och goda frukter. Över resten av Europa råder en annan typ av höst, en höst

Läs mer

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 Alla vinner på smartare idrottsresor kontakt Katarina Bååth, katarina.baath@regionorebro.se Energikontoret Regionförbundet

Läs mer

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET ENTREPRENAD LEVERANS AV INDUSTRIFÄRG BALLINGSLÖV STOBY FLYGAREGATAN12GATA ATANAN STOBY VÄXJÖ STOBY HALMSTAD BUTIK & ENTREPRENAD BUTIK, ENTREPRENAD, INDUSTRI & HUVUDKONTOR OKVÄGEN 6 BALLINGSLÖV STOBY NÄSSELVÄGEN

Läs mer

Monier presenterar ETT STYCKE SVENSK BYGGNADSHISTORIA

Monier presenterar ETT STYCKE SVENSK BYGGNADSHISTORIA Monier presenterar ETT STYCKE SVENSK BYGGNADSHISTORIA En naturlig produkt som bara blir vackrare med åren Från bränd lera till svensk klassiker På latin betyder tegel bränd lera. Och det är precis vad

Läs mer

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska:

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska: Miljöpolicy Med bibehållen god lönsamhet skall vi bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, genom att erbjuda och utveckla effektiva transport- och logistiklösningar, med låg miljöbelastning. Det innebär

Läs mer

Mopedens historia. Mopedens början:

Mopedens historia. Mopedens början: Mopeden Mopedens historia Mopedens början: Det var Euge ne och Michel Werner som uppfann motorpeden år 1897 och samma år visades den upp för först gången på parissalongen. Den såg ut som en cykel med en

Läs mer

Jobba i medvind satsa på vindkraftsbranschen

Jobba i medvind satsa på vindkraftsbranschen Jobba i medvind satsa på vindkraftsbranschen 100 000 nya jobb I takt med vindkraftens snabba expansion växer också en helt ny arbetsmarknad fram i Sverige. Enligt siffror från 2012 byggs det ungefär ett

Läs mer

Effektiva och energisnåla!

Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare: Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare är det perfekta alternativet för dig som behöver kyla ner luften men som inte har lust eller möjlighet att göra hål i väggen för att

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Cinderellas evenemangsdäck. Tänk i nya banor och upptäck en mötesplats utöver det vanliga

Cinderellas evenemangsdäck. Tänk i nya banor och upptäck en mötesplats utöver det vanliga Cinderellas evenemangsdäck Tänk i nya banor och upptäck en mötesplats utöver det vanliga www.vikingline.se Se möjligheterna! I en tid när efterfrågan på rymliga mötesplatser ökar kan vi presentera ett

Läs mer

Ta kontroll över dina. samtal. social marknadsföring och dialogbaserad varumärkeskommunikation. Jimmy Forsman, babblish ab www.babblish.

Ta kontroll över dina. samtal. social marknadsföring och dialogbaserad varumärkeskommunikation. Jimmy Forsman, babblish ab www.babblish. Ta kontroll över dina samtal social marknadsföring och dialogbaserad varumärkeskommunikation Jimmy Forsman Vem är jag? Socialvadå? Varför är vi här? Intressanta tider ungefärliga. Det borde hålla! 14:10

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

Förbättrad närmiljö viktigt för Höganäs

Förbättrad närmiljö viktigt för Höganäs #4 2013 ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Bäste granne I det här numret av Insikt ägnar vi vår miljöansökan lite mindre utrymme än tidigare. Det beror på att mark- och miljödomstolen

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Vi är framtidens byggande.

Vi är framtidens byggande. Vi är framtidens byggande. Vi är din leverantör. Vad du än ska bygga. Helprefabricerat eller industriellt platsgjutet, det är frågan. Hos oss är valet enkelt. Vi har både och. Det är vi ensamma om på marknaden.

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

God jul och gott nytt år

God jul och gott nytt år God jul och gott nytt år > VD har ordet: Kundfokus vad betyder det för oss? > Ny rutin för sjuk- och friskanmälan > 5 frågor: Jarmo Löflund DECEMBER 2014 Nyhetsblad med aktuell information till dig som

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Burken Berta och flaskan Frans. - En saga om pant

Burken Berta och flaskan Frans. - En saga om pant Burken Berta och flaskan Frans - En saga om pant Fakta om burken 1 1 miljard dryckesburkar säljs varje år i Sverige och av dessa återvinns 90 %. Alla pantade aluminiumburkar kan bli till nya burkar, utan

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

Från Värmland till Höganäs

Från Värmland till Höganäs #1 2014 ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Bäste granne För snart fem år sedan gjorde jag min första arbetsdag här på Höganäs AB. Min kunskap om orten Höganäs var ytterst

Läs mer

Är det stor skillnad på miljöbil och inte miljöbil vad det gäller CO2 utsläpp?

Är det stor skillnad på miljöbil och inte miljöbil vad det gäller CO2 utsläpp? Är det stor skillnad på miljöbil och inte miljöbil vad det gäller CO2 utsläpp? Detta är en bild på ett avgasrörs system hos en icke miljöbil. Av: Carl Greinsmark 9c Gunnesboskolan Handledare: Olle Nyhlén

Läs mer

Ta kontroll över dina. samtal. social marknadsföring och dialogbaserad varumärkeskommunikation. Jimmy Forsman, babblish ab www.babblish.

Ta kontroll över dina. samtal. social marknadsföring och dialogbaserad varumärkeskommunikation. Jimmy Forsman, babblish ab www.babblish. Ta kontroll över dina samtal social marknadsföring och dialogbaserad varumärkeskommunikation babblish ab Jimmy Forsman Vem är jag och vad gör vi? Socialvadå? Varför är vi här? Intressanta tider ungefärliga.

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 1 2005 NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN PERSTORPSBOSTÄDER KÖPER TORGGATAN 3 A-B NY TIDNING! TOMMY VIEBKE VD HAR ORDET Välkommen! Det du håller i din hand är den första

Läs mer

ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN

ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN Stockholm, 3 juli 2013 ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN Hängivna fans från hela världen träffades i Stockholm för att hylla ett uppskattat varumärke. Skulle du vara beredd att resa över 1 300 mil fem gånger

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för?

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Kerstin Sahlin Sahlins Struts 2010/2011 Omsättning: +50 % Besökare: +40 % Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Mats Karlsson 2008 04 25

Mats Karlsson 2008 04 25 Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV 10 veckor på Åland Utvärderingsrapport från praktikperiod på Stiftelsen Hemmet, Åland Mats Karlsson 2008 04 25 Denna rapport beskriver praktiktiden 21 januari

Läs mer

Vindkraft i Markbygden ett regionalt industriprojekt inom förnyelsebar energi

Vindkraft i Markbygden ett regionalt industriprojekt inom förnyelsebar energi Det är nu klart att börja bygga vindkraftverk på Gabrielsberget. Svevind har fått bygglov, miljötillståndet är klart och regeringens beslut kring detaljplanen står fast. Under hösten planerar bolaget påbörja

Läs mer

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad Så här läser du ett Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Har du någon gång tittat på ett säkerhetsdatablad och känt att du inte orkar eller vill läsa det, fastän du vet att du egentligen

Läs mer

POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN

POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN BUTIKS CHEFS INDEX POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN BCI #2 2015 Årets andra undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att; Butikscheferna förväntar sig att vårens försäljningsframgångar

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj:

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: Så var det åter dags igen för 40 förväntansfulla gentlemän (en del med på resan för första gången) att kliva på bussen för den årliga

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Foto: Janne Danielsson. Information för dig som vill sälja SL-biljetter

Foto: Janne Danielsson. Information för dig som vill sälja SL-biljetter Foto: Janne Danielsson Information för dig som vill sälja SL-biljetter Foto: Marcus Kurn 2 Att bli återförsäljare eller ombud för SL Vi är glada att du är intresserad av att sälja vårt sortiment. Det är

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Hemsöborna - funderingsfrågor, diskussionsfrågor och skrivövningar

Hemsöborna - funderingsfrågor, diskussionsfrågor och skrivövningar en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hemsöborna - funderingsfrågor, diskussionsfrågor och skrivövningar Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 6-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion

Läs mer

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Våra program GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många elever

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

furniture in time presented by Hans K

furniture in time presented by Hans K furniture in time presented by Hans K Rötter från Hyssna - från Hyssna till ett framgångsrikt internationellt möbelproducerande designföretag För den som är intresserad av möbler väcker namnet Hyssna direkt

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Affärsplan 2013/2014

Affärsplan 2013/2014 Affärsplan 2013/2014 Företagsmedlemmar Cherie Sjöblom, VD Sanne Zettergren, Ekonomiansvarig Tina Allersjö, Administratör Lisa Magnusson, Marknadsansvarig Handledare Ylva Ekbrand Rådgivare Jonathan Malm

Läs mer

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet Få så många som möjligt att Träna/motionera Ett friskare Haninge Vara Haninges bästa träningsanläggning Det finns i Friskis&Svettis att ständigt

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 I EN AMERIKANSK UNDERSÖKNING....bland kommunikationschefer uppgav en majoritet att de upplever att förändringarna de senaste två åren är mer omfattande och

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist i din egen stad.

Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist i din egen stad. Kropp & Själ Annonsera Kontakta oss Sök Hem Utflyktsmål i sommar Smultronställen Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist

Läs mer

AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i

AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i en helhet som ger kunden stabilitet, trygghet och kvalitet.

Läs mer

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Varumärket Kinda Kommunfullmäktige 97 20140929 Nära i Kinda - A different Kinda life Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Inledning Vi vill att Kinda kommun ska vara en attraktiv kommun för medarbetare, kommuninvånare,

Läs mer

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg.

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Banverkets säkerhetsarbete Banverket har som mål att skapa ett transportsystem som både ur

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Jamaprodukter är företaget som målar barnmöbler och

Jamaprodukter är företaget som målar barnmöbler och Den vackra kullerstensgården mellan Kronhuset och Kronhus bodarna är en stillsam oas mitt i Göteborgsvimlet. I kan du handla nytillverkade unika produkter och höra suset av historiens vingslag. www.kronhus

Läs mer

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1 Styrelsen för Djäkneböle-Bjännsjö Idrotts- och Fritidsförening lämnar härmed verksamhetsberättelse för år 2009. Styrelsen har

Läs mer

MILJÖLÖSNINGAR SOM VINNER I LÄNGDEN

MILJÖLÖSNINGAR SOM VINNER I LÄNGDEN MILJÖLÖSNINGAR SOM VINNER I LÄNGDEN MILJÖPROBLEMET KAN GÖRAS TILL EN HÅLLBAR INKOMSTKÄLLA BIOGAS SYSTEMS utvecklar miljöriktiga och ekonomiskt vinnande lösningar för energi och biogas. Vi tar ett helhetsgrepp

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014. Datum: 2014-08-11 Tid: 19.00 21.10 Plats: Folkets Hus Deltagare: 14 Kommunalrådet Pia Tingvall hälsar välkommen till Medborgarträffen i Kisa

Läs mer

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa UPPDRAG: AVLOPP In till samhället fraktas nyttigheter i form av olika material, mat, bränsle och vatten. Resurserna används och blir avfall av olika slag: fasta sopor, vattensopor och sopor i gasform.

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

Förpacknings dagarna. 2008 1-2 oktober, Hotel Gothia Towers, Göteborg

Förpacknings dagarna. 2008 1-2 oktober, Hotel Gothia Towers, Göteborg Förpacknings dagarna 2008 1-2 oktober, Hotel Gothia Towers, Göteborg Klimathot, Carbon Footprint, hållbarhet, livmedelsspill - Vad gör egentligen förpackningsindustrin? Förpackningar och förpackningsindustrin

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

VÄNLIG VÄG TILL SKOLAN. Fotograf: Jenny Leyman

VÄNLIG VÄG TILL SKOLAN. Fotograf: Jenny Leyman VÄNLIG VÄG TILL SKOLAN Fotograf: Jenny Leyman Att inte uppfinna hjulet...igen. Hur ofta händer det inte att vi sitter vid varsitt skrivbord i varsin kommun och försöker lösa samma problem? Tyvärr alldeles

Läs mer

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j Borlänge 26 28 maj Välkommen till Quality Hotel Galaxen i Borlänge Äntligen! Nya möjligheter i en ny tid. Nu är fönstret vidöppet för den som vill utveckla kommunens säkerhetsarbete, med skydd mot olyckor

Läs mer

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen.

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen. Förnybar energi till 50 000 hushåll Vinden är en oändlig resurs att ta vara på. Den energin som får håret på ditt huvud att svalla, löven att rassla och trädkronor att vaja omvandlar vi till el. El som

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Endast fantasin sätter gränser Din verksamhet är unik. Det borde din lösning för Print & Apply också vara. Print & Apply lösningar för

Läs mer