Höganäs tar cyklarna till mässa i Tyskland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höganäs tar cyklarna till mässa i Tyskland"

Transkript

1 # ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Trevlig sommar! För någon månad sedan hade Höganäs några Stockholmsfamiljer på studiebesök i produktionen och i vårt utvecklingscenter. De hade valt att hörsamma Svenskt Näringslivs inbjudan att se en av Sveriges basindustrier. Kullahalvön visade sig från sin bästa sida med strålande sol, och mellan guidning i Svampverket och testtur på elcyklar åt sällskapet lunch i Saluhallen. Flera av besökarna kommenterade den vackra miljön och hur Höganäs keramiska arv blev så tydligt här. Och visst är det så att historiens vingslag känns på många platser i Höganäs, inte minst för oss som har någon av Höganäs AB:s anrika lokaler som arbetsplats. Men det är också så att både vår nutid och det vi kallar historia en gång faktiskt var framtiden. Saltglaserade hushållskärl, företagsläkare och Centrallaboratorium var en gång i tiden höjden av modernitet. I dag, när vi tittar in i kristallkulan, ser vi andra framtidsvisioner: förnyelsebar energi med hjälp av våra induktorer, kraftfulla elektriska drivsystem till cyklar och kanske en utbyggd industrihamn för utskeppning av färdiga metallpulver. Någon gång kommer detta att anses vara historia, men nu har du chansen att läsa om framtiden här i Insikt. Med förhoppning om en vacker och varm sommar! Ulrika Rask-Lindholm Kommunikationschef, Höganäskoncernen Höganäs tar cyklarna till mässa i Tyskland I augusti cyklar Jens Rassmus och Christian Liedholm Hartmann till Eurobike i Friedrichshafen tillsammans med flera andra från Höganäs. SIDAN 6 Höganäs höjer säkerheten med ny radiakbåge SIDAN 2 Anders Johansson driver saltglaserat vidare i Höganäs SIDAN 6

2 Ökad säkerhet med radiakbåge Under andra halvan av augusti påbörjar Höganäs AB bygget av en radiakbåge på området. Det är ett viktigt led i det säkerhetsarbete som företaget fokuserat på under de senaste åren. TEXT HANNA JOHANSSON FOTO ANDERS ANDERSSON I STORT SETT ALLA STÅLVERK i världen har en radiakbåge för att kontrollera det material som kommer in, och slussas ut, från området. Det är en standardlösning som nu kommer på plats även i Höganäs, säger Per Ljunggren, kvalitetsoch miljöchef på Höganäs AB. När lastbilar kör igenom en radiakbåge mäts halterna av eventuell radioaktivitet. Risken för att få in radioaktivt smittat material på Höganäsanläggningen anses visserligen vara väldigt liten, men Per Ljunggren ser ändå satsningen som viktig. Även om risken är liten så är konsekvensen enorm om det skulle hända. En radioaktivt smittad last skulle till exempel innebära att produktionen måste stoppas och saneras och att vi inte kan leverera till kund enligt överenskommelse, säger han. För även om det finns skrivna avtal med valda leverantörer som garanterar smittfri last så finns det alltid en risk att råmaterial ursprungligen kan komma från delar av världen där det är svårt att helt och hållet säkra spårbarheten. Med radiakbågen kan vi verkligen till hundra procent veta att det som kommer in på Höganäs AB är helt fritt från radioaktiva ämnen. Det känns tryggare för företaget, de anställda och kunderna. Det finns enbart fördelar med en sådan satsning, säger inköpschef Richard Molin och berättar vidare att också en mobil lösning kommer att finnas på plats vid hamnen för att testa material som kommer med båt. BYGGET STARTAR UNDER andra halvan av augusti. Ett medvetet val av Höganäs AB för att inte störa semesterfirare och ytterligare bidra till trafiken i Kullabygden under turistsäsong. Bygget, som beräknas ta cirka två månader, kommer nästan uteslutande att pågå inom området då infarten vid Industrivakten ska byggas om. Vissa störningar kan dock uppstå ut mot Bruksgatan och vid den andra infarten, på norra delen av området, som ton i veckan Med radiakbågen kan vi verkligen till hundra procent veta att det som kommer in på Höganäs AB är helt fritt från radioaktiva ämnen, säger inköpsansvarige Richard Molin. Vi försöker att göra detta så smidigt som möjligt, säger Per Ljunggren, kvalitets- och miljöansvarig. kommer att användas tillfälligt under byggperioden. Byggprojekt orsakar alltid ett visst mått av olägenheter, men vi försöker att göra detta så smidigt som möjligt och hoppas att boende i närområdet förstår värdet av vi att bygger radiakbågen, menar Per Ljunggren. m Höganäs AB skickar ut närmare ton material i veckan, vilket motsvarar omkring 275 lastbilar. Lika mycket metaller och andra insatsvaror som krävs för produktionen kommer till bolaget via hamnen, i lastbil från Halmstad eller via lastbil eller container från andra delar av världen. Prisbelönt säkerhetsarbete Efter fyra år av skadeförebyggande arbete som resulterat i stora förändringar och förbättrad riskkvalitet, tilldelades Höganäs AB i mars två Risk Management Awards. Insikt bad Nicklas Lång, chefsjurist och ordförande i Höganäs Risk Management Steering Committee, att berätta mer. Riskbilden var god redan i utgångsläget, men det fanns utrymme för förbättring. När vi började samarbeta med försäkringsgivaren FM Global, som ställer väldigt höga krav på säkerhet, valde vi att utmana oss själva och ta säkerhetsarbetet till nya nivåer. Det gav utdelning. Hur har medarbetarna varit involverade? På många sätt, både under arbetet med att ta fram ett ramverk för riskhanteringsarbetet, och i arbetet med att fastställa, införa och följa upp åtgärdsplaner för respektive produktionsenhet. Vilka investeringar har gjorts? Vi har bland annat förbättrat brandskyddet Nicklas Lång. genom att installera vatten- och gassprinklersystem i Höganäs och Halmstad. I Halmstad har vi klätt in stålbalkar i betong för att förhindra läckage av flytande metall. Andra satsningar har handlat mer om resursinvesteringar som fler och bättre rutiner för att öka säkerheten för medarbetare och minska risken för produktionsbortfall. Vilken har varit den stora utmaningen? Utmaningen har varit att hitta säkra, bra och kostnadseffektiva lösningar som fungerar just i våra anläggningar och med de material och risker som finns. Det går exempelvis inte att sätta upp ett vattensprinklersystem överallt i våra anläggningar eftersom metallpulver inte tål vatten. KORT & GOTT Keramikkulornas gåta kan vara löst I Insikt 2012 berättade vi om de mystiska keramikkulor som en grävmaskinist hade hittat i samband med att en rörgrav grävdes inne på området. Kulorna är ihåliga och gjorda i bränd stengodslera. Det är alltså inte fråga om några chamotterade eldfasta detaljer. De är ristade på utsidan och har fasade hål. Nu kan mysteriet vara löst. Enligt Ove Thornblad, Stawfordska sällskapets keramikexpert, har keramikbollarna troligtvis använts som fyllkroppar inom massaindustrin. Där användes de i syratorn för att öka kontaktytan mellan vätska och gas och på så sätt underlätta reaktionen. Detta är det mest troliga användningsområdet. Tidigare har också rörformiga fyllkroppar tillverkats i Höganäs. Att keramikkulorna hittades på Höganäs område beror troligtvis på att skrotade bollar använts som utfyllnadsmaterial. Melker Jernberg ny VD för Höganäs Till hösten tar Melker Jernberg över som VD för Höganäs. Melker är i dag vice VD och chef för affärsområde EMEA inom SSAB. Vi är mycket glada att kunna rekrytera Melker Jernberg till Höganäs, säger Staffan Bohman, Höganäs styrelseordförande. Styrelsen beklagar att Alrik Danielson väljer att lämna företaget, men är fulla av uppskattning över hans bidrag till Höganäs utveckling. Själv säger han: Höganäs är ett enastående företag, men det är dags att låta nästa person leda koncernen in i nästa spännande fas. Melker ser fram emot att ta sig an VD-tjänsten på Höganäs. Jag har följt Höganäs på avstånd. Det ska bli spännande att sätta sig in i både verksamheten och metallpulverbranschen, säger han. Motorcyklar intar Höganäs Höganäs står värd för den 40:e upplagan av Jumbo Run, som anordnas den 9 augusti i år. Jumbo Run är en helgträff som Svenska Sidvagnsklubben Svea och FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) arrangerar tillsammans. Motorcykelentusiasterna delar med sig av sitt fritidsintresse och FUB:s medlemmar får en heldag med åktur och underhållning. Vi kör några mil och när vi är tillbaka i Höganäs blir det mat och underhållning. Jumbo Run är genuin glädje, säger Christer Fournstedt som tillsammans med Claes von Feilitzen är sidvagnsklubbens ansvariga på lokalnivå. Ett 60-tal motorcyklar väntas till träffen och Höganäs AB sponsrar genom att upplåta mark vid Blå Hallen där deltagarna ska campa. Många är med och hjälper till för att detta ska bli lyckat. Allt bygger på ideellt arbete, vi får mycket hjälp och stöd av bland annat Lions och Höganäs kommun, säger Christer Fournstedt. HEJ INDUSTRIN! KOM TILL HÖGANÄS I mitten av maj kom 15 nyfikna besökare till Höganäs för att se produktionen och utvecklingscentret. Deras besök var en del av Hej industrin! som ingår i Svenskt Näringslivs arbete för att visa på hur viktig basindustrin är för svensk välfärd. Det är spännande att få komma ut till en industri och se hur processerna fungerar, säger Christofer Broström, som besökte Höganäs med tre teknikintresserade tonåringar. Sammanlagt besökte 260 personer nio svenska industrier, däribland Arla och LKAB. Den grupp som kom till Höganäs hade metallpulvertillverkning som förstahandsval. Jag lockades framför allt av att se utvecklingssidan, det pågår så mycket intressant forskning i det tysta, säger Christofer Broström. 2 HÖGANÄS INSIKT #2/2014 HÖGANÄS INSIKT #2/2014 3

3 Höganäs AB:s miljöchef Anders Bergman. Höganäs satsar på ökad tillverkning på orten Processen med miljöansökan går vidare Just nu håller de gamla lokalerna i Fabrik XII att rustas upp. Från och med i sommar kommer här att tillverkas induktorer för användning inom bland annat miljövänlig energiproduktion. DETTA HÄNDER MED MILJÖANSÖKAN 2010 Dialog med länsstyrelsen Förberedelse av ansökan Samråd med länsstyrelsen, kommun och andra intressenter Ansökan skickas till mark- och miljödomstolen. Remissrunda Vår/sommar Komplettering av ansökan Höst Kungörelse och yttrandeperiod då berörda kan tycka till om den sökta verksamheten Huvudförhandling i markoch miljödomstolen Beslut meddelas. Höganäs AB arbetar nu med att komplettera miljöansökan efter att några av de tyngre instanserna har fått tycka till. På åtgärdslistan finns bland annat fördjupade detaljer om skyddsåtgärder kring buller och utsläpp. I BÖRJAN AV 2014 skickades Höganäs AB:s miljöansökan ut på en kompletteringsrunda till de tunga remissinstanserna med frågan om de anser att något behöver kompletteras i ansökan för att den ska kunna hanteras eller om den anses komplett. Under våren har länsstyrelsen, Höganäs kommun samt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, inkommit med kompletteringsönskemål till mark- och miljödomstolen, och dessa arbetar Höganäs AB nu med att färdigställa. Kompletteringsunderrättelsen som vi har fått från mark- och miljödomstolen handlar framför allt om förtydliganden kring vår säkerhetsrapport, säger Anders Bergman, miljöchef på Höganäs AB. Dessutom vill myndigheterna bland annat ha ytterligare detaljer kring Höganäs möjligheter att ytterligare minska buller och utsläpp. Och så finns det en punkt om släckvattenhantering, hur vi hanterar släckvattnet vid en eventuell brand. Kompletteringarna innebär en del arbete och vi kommer därför att begära en dryg månads extra tid innan vi måste lämna in dem, säger Anders Bergman. ENLIGT DEN URSPRUNGLIGA tidplanen skulle kompletteringarna lämnas in senast den 31 maj, nu kommer det i stället att ske under juli. De kommer i alla händelser att vara inlämnade före semestrarna så att kungörelse förhoppningsvis kan göras tidig höst, säger Anders Bergman. Kungörelse innebär att mark- och miljödomstolen meddelar att ärendet är i gång, och detta sker bland annat genom annonsering i lokaltidningarna. I samband med att ärendet kungörs inleds yttrandetiden, då alla som berörs har möjlighet att tycka till och komma in med synpunkter. Alla yttranden skickas till miljödomstolen, och Höganäs AB får därmed möjlighet att löpande svara på alla eventuella yttranden som kommer in. m Information om miljöansökan på Insiktsbloggen För den som vill följa Höganäs AB:s arbete med miljöprövningen finns Insiktsbloggen. Sidan uppdateras kontinuerligt med den senaste informationen kring processen. Här läggs även svar på yttranden ut i sin helhet. JÄRNPULVERTILLVERKNINGEN har alltid varit Höganäs AB:s kärnverksamhet. Så kommer det att vara även fortsättningsvis, men nu vill man även börja tillverka fler järnpulverbaserade produkter på orten. Vi har länge funderat på att göra mer offensiva satsningar på att ta fram järnpulverbaserade produkter. Vi vill använda oss av den kompetens som finns inom bolaget, säger Lars Hultman. Han är chef för en grupp om tolv personer, som just nu arbetar med att utveckla en enhet för induktorstillverkning i Höganäs. En induktor är en grundläggande elektronikkomponent som används i all elektronik. Oftast är den mycket liten och återfinns på kretskort i till exempel datorer eller mobiltelefoner. Vi kommer dock att rikta in oss på sol- och vindkraft med högre strömmar och effekter i induktorerna, säger Lars Hultman. Redan i dag arbetar Höganäs med induktorer, men tillverkningen sker främst i Polen. Satsningen i Höganäs innebär en kraftigt ökad Lars Hultman. produktion och företaget arbetar sedan en tid tätt tillsammans med ett antal stora internationella aktörer i behov av komponenter av det här slaget. I dagsläget är arbetet utspritt i Höganäs olika byggnader, men inom kort kommer verksamheten att koncentreras till Pilot 12:an, tidigare kallad Fabrik XII. Utrustningen börjar komma på plats och tanken är att stommen ska vara klar före semestern. Då ska vi kunna arbeta på prototypnivå. Sedan kommer produktionskapaciteten successivt att byggas upp under hösten, säger Lars Hultman. Induktorernas två huvudkomponenter utgörs av en järnpulverbaserad pressad komponent samt en kopparlindning. De kommer att användas i så kallade växelriktare, det vill säga den moderna elektronik som nyttjas för till exempel styrning av elektriska motorer, i batteriladdare för elbilar, i luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar eller i sol- och vindkraftsanläggningar. Hannes Olsson har precis börjat arbeta i gruppen som så småningom ska flytta in i de upprustade lokalerna. Jag läste på intranätet om den nya avdelningen. Jag gick samhällsprogrammet på gymnasiet och fick jobb på Svampverket efter det. Men jag har alltid varit tekniskt intresserad och läste därför upp mina betyg på komvux för att kunna söka det här jobbet. Arbetet känns jätteroligt och det är kul att få arbeta med något som ligger i tiden, säger han. ENLIGT LARS HULTMAN kan det i framtiden bli aktuellt att ta fram ytterligare, kompletterande produkter med syfte att kunna ta sig in på nya marknader och möta kundernas efterfrågan. Satsningar på miljövänlig energiproduktion ligger i tiden, liksom att använda energi på ett smartare, effektivare sätt. Vi ser det som en framtidsinriktad satsning kring energi som ju är ett väldigt stort och viktigt område och där vi siktar på att bli en framgångsrik komponentleverantör. m 4 HÖGANÄS INSIKT #2/2014 HÖGANÄS INSIKT #2/2014 5

4 Anders Johansson Ålder: 53 år. Familj: Sambon Lotta. Bor: Höganäs. Gör: Driver Saltglaserat. Anders Johansson i sin verkstad i saluhallen. Det hade varit roligt att få hit en lärling, säger han. Eldsjäl håller liv i anrik keramiktradition I nära två sekel har den saltglaserade keramiken präglat hela Höganäsbygden. I dag hålls traditionen levande av Anders Johansson som började jobba i fabriken som 17-åring. Sedan delar av de gamla byggnaderna byggts om till saluhall, restaurang och butiker har hans verksamhet fått ett rejält uppsving. VI GÖR ETT BESÖK i Höganäs saluhall en vardag mitt under lunchruschen. Kön till buffén på andra våningen ringlar sig lång, och i caféet har en busslast turister slagit sig ned för att fika. Inne i keramikverkstaden har Anders Johansson fullt sjå med att sätta öron på en ny serie vinkannor, samtidigt som han servar kunder. De gamla krusen är fortfarande väldigt populära men för att vi ska nå nya generationer krävs det också att jag tar fram nytt. Bland annat har jag designat ett saltkärl och en sillburk med gaffelställ, säger han och tillägger: Finurligt va?! Med en snart 200-årig historia har Höganäs för många blivit synonymt med keramik och krukmakare. Året var 1835 då Höganäs AB drog i gång lerkärlstillverkningen i Höganäs i syfte att ta tillvara leran som togs upp under kolbrytningen fick de gamla fabriksbyggnaderna nytt liv i form av en saluhall med tillhörande restaurang och café. Fastighetsägarna Anders Martinsson och Johannes Fridery har nu lyckats skapa ett riktigt kulturhandelscentrum med nya verksamheter som tillkommer allteftersom. Ett av de senaste tillskotten är ett litet mikrobryggeri, och här finns flera designbutiker. den saltglaserade keramiken. Jag älskar det här. Hela området har blivit levande och i takt med att fler hittar hit blir även den ekonomiska säkerheten för min egen verksamhet större. ANDERS JOHANSSONS VERKSTAD ligger längst in i butiken Magasin 36. I dag bränner han sin keramik i en modern gasugn, men under lerkärlsfabrikens glansperiod utgjordes navet av tio brännugnar där leran förvandlades till allt från avloppsrör till krukor, kannor och muggar. Allra mest känt blev brännvinskruset som August Strindberg lät Carlsson ha runt i halsen i sin roman Hemsöborna från Den inledande meningen i boken har blivit vida berömd: Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen. Det är fortfarande vanligt att det kommer in kunder och frågar vad var det nu han hade runt halsen?, berättar Anders Johansson. Två av de gamla brännugnarna finns fortfarande kvar och är i dag en del av butiken. Här täcks väggarna av tjocka lager saltglasyr och luften är kompakt och omslutande. På förfrågan av besökarna ställer Anders Johansson gärna upp och berättar om fabrikens historia och hur den anrika keramiktillverkningen gick till. TACK VARE UPPRUSTNINGEN av fabriksbyggnaderna har turisterna börjat strömma till Höganäs, och det gläder Anders Johansson. Detta har blivit ett riktigt turistmål, och det är roligt eftersom folk har börjat återupptäcka Tillverkningen av saltglaserad keramik startade Mellan krus och kärl står en rad dödskallar på hyllan. Det tog 3,5 dygn att värma upp ugnarna till 1280 grader, sedan fick de svalna i en vecka innan man öppnade. Jobbet var tufft och svettigt och går inte att jämföra med dagens moderna instrument, säger han. DEN STORSKALIGA keramikproduktionen i Höganäs upphörde på 1950-talet och sedan dess har tillverkningen successivt minskat år för år. Anders Johansson började jobba här som 17-åring för mer än 30 år sedan och då var man fyra drejare på plats. Numera är han dock ensam om att driva verksamheten. Ibland känns det som ett tungt ansvar, att hantverket står och faller med mig. Därför hade det varit roligt om jag kunde få hit en lärling. Det är unikt att vi kan fortsätta tillverka keramik i de här gamla historiska lokalerna och det vore synd om verksamheten skulle dö ut. Varumärket Saltglaserat ägs än i dag av Höganäs AB. Även om bolaget inte längre är direkt involverat i verksamheten så försöker man att stötta produktionen, och sedan en tid pågår även diskussioner om att bilda en stiftelse som ska hålla kulturarvet vid liv. Jag känner att jag får mycket hjälp av Höganäs när jag har problem med ugnen till exempel, och jag har även fått hjälp med att bevara varumärket. För min egen del ger skapandet och leran mycket tillbaka, och det känns otroligt viktigt att traditionen får leva vidare, säger Anders Johansson. m LEVANDE KULTURHISTORIA I HÖGANÄS Produktionen av saltglaserad keramik startade i bygden Tillverkningen var inriktad på bruks- och prydnadsföremål. Lera som från början hade setts som ett problem för kolbrytningen blev snart en värdefull del av Höganäs AB. Tekniken och hantverket gick i arv under generationer, från mästare till lärling lades den största delen av den saltglaserade tillverkningen ned. I dag förs hantverkskunskapen vidare av Anders Johansson. För att säkra kulturarvets framtid planerar Höganäs AB tillsammans med kommunen och Höganäs Keramiskt Center att grunda stiftelsen Höganäs Saltglaserat. 6 HÖGANÄS INSIKT #2/2014 HÖGANÄS INSIKT #2/2014 7

5 AVSÄNDARE: HÖGANÄS AB BRUKSGATAN HÖGANÄS Eldrivna genom Europa Den 17 augusti lämnar en grupp cyklister Höganäs med siktet inställt på cykelmässan i Friedrichshafen i södra Tyskland. Målet är att demonstrera hur elcyklar utrustade med Höganäs drivsystem fungerar och på så sätt visa tekniken i praktiken. TEXT GÖRREL ESPELUND FOTO ANDERS ANDERSSON Följ cyklisterna: JAG TROR ATT DETTA är ett bra sätt att kommunicera direkt med konsumenten och få uppleva samma känsla som kunden, säger Jens Rassmus, som ansvarar för försäljning och marknadsföring av elektriska drivsystem på Höganäs. Det var han som kläckte idén med att cykla till Friedrichshafen, där den stora cykelmässan Eurobike arrangeras mellan den 27 och 30 augusti. Sammanlagt kommer en grupp på sju-åtta personer att cykla från Höganäs till södra Tyskland. Jens Rassmus tror att cykelturen, på sammanlagt drygt hundra mil, på ett väldigt tydligt sätt kommer att demonstrera robustheten och tåligheten i Höganäs drivsystem. Ser man till den tekniska sidan får vi dessutom in mycket mätdata som vi kan använda för att visa vad tekniken verkligen kan prestera. Vi kommer att cykla på tre olika märken och planerar in flera evenemang längs vägen, säger Jens Rassmus. CHRISTIAN LIEDHOLM Hartmann från Höganäs kommunikationsavdelning cyklar med för att filma, fotografera och blogga om resan. Den stora utmaningen är att cykla så långt under så många dagar i sträck. Just nu tränar jag genom att cykla till jobbet varje dag. Det är 21 kilometer enkel väg, säger Christian Liedholm Hartmann. Den första etappen går från Höganäs till Malmö, sedan tar cyklisterna färjan vidare till Travemünde. Så vi hinner med ett första event under Malmö festivalen. Därefter har vi delat upp sträckan så att alla är ansvariga för att planera var sin etapp med raster, mat, boende och aktiviteter. Exakt vad som kommer hända längs vägen är inte klart. Nu gäller det mest att träna upp sadel vanan, säger Christian Liedholm Hartmann. HÖGANÄSBOR SVARAR Insikt skickade ut en reporter för att fånga några Höganäsbors åsikter. Vilken är din favoritbadplats i Höganäs? Björn Lundquist, Nyhamnsläge Bryggan i Nyhamnsläge, där är härligt att ta ett morgondopp. Jag är där rätt mycket i och med att jag bor i närheten. Inga-Kerstin Nilsson, Höganäs Jag gillar Kvickbadet, där är så fint i ordning och tången är alltid bortrensad. Veronica Jacobsson, Jonstorp Vi åker alltid till Farhult, det är långgrunt och bra för barnen. Vi bor dessutom på cykelavstånd, så det är smidigt. Niklas Nyman, Höganäs Margreteberg, det är lugnt och man kan bara gå rakt ut i vattnet. insikt ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB NUMMER 2/2014 Ansvarig utgivare: Alrik Danielson, vd Höganäs AB. Redaktör: Ulrika Rask-Lindholm, Corporate Communications. Kontakta oss gärna via e-post webbplatsen eller telefon Redaktionell produktion: Spoon, Göteborg, Projektledare: Görrel Espelund Tryck: Elanders, Falköping. Höganäs AB, juli HOGSE

Fabriksbesök i världen för ny vd

Fabriksbesök i världen för ny vd #3 2014 ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Dina synpunkter är viktiga När framtida miljöutmaningar diskuteras, såsom hur vi människor ska leva för att inte utarma jordens

Läs mer

Sammanfattning. Figur 1 Planerad tillverkning av komponenter inklusive tillverkning av elektriska artiklar.

Sammanfattning. Figur 1 Planerad tillverkning av komponenter inklusive tillverkning av elektriska artiklar. Sammanfattning Höganäs ser närmast att tillverkning av induktorer och komponenter till elektriska motorer inom områdena kraftdistribution och elektriska drivsystem etableras. Tillverkning i liten skala

Läs mer

Tre års förberedelser har burit frukt

Tre års förberedelser har burit frukt #3 2013 ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Bäste granne, Sedan några år tillbaka är Asien den största marknaden för de metallpulver vi producerar här i Höganäs. Trots den

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Sjöräddningen kastar loss

Sjöräddningen kastar loss #2 2012 Ett nyhetsbrev för dig som bor i Höganäs från Höganäs AB krönika Vem vill inte bo i Höganäs? Nu när körsbärsträden står i full blom är vårt Höganäs som vackrast. Detta är en bra tid att ta hit

Läs mer

11 saker du inte visste... men borde veta

11 saker du inte visste... men borde veta 11 saker du inte visste... men borde veta Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

Vattentornet fara för allmänheten

Vattentornet fara för allmänheten #1 2015 ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Kära grannar! I DAGENS SAMHÄLLE är riktiga brev sällsynta, ni vet sådana som man får hålla i handen och sprätta upp. De få som kommer

Läs mer

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA 11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

Industribyggnader i Borås AB

Industribyggnader i Borås AB Välkommen till IBAB:s Nyhetsbrev i april. I detta nummer läser vi om organisationsförändringar i ledningsfunktionen i IBAB. Bolagets årsberättelse är klar och det intressanta arbetet med att öka tillgänglighet

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Praktikrapport 2013-06- 05 Sofia Stoor 840327-0104 stoorsofia@gmail.com Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Kommunikationsavdelningen Kvalificerad yrkespraktik inom samhällsvetenskapliga

Läs mer

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska:

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska: Miljöpolicy Med bibehållen god lönsamhet skall vi bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, genom att erbjuda och utveckla effektiva transport- och logistiklösningar, med låg miljöbelastning. Det innebär

Läs mer

news Ny webbplats lanseras under hösten Nu bygger vi för framtiden Nr

news Ny webbplats lanseras under hösten Nu bygger vi för framtiden Nr Nu bygger vi för framtiden Efter ett över 50 år långt samarbete sedan Trätrappor i Norsjö var med och grundade Skellefteå Snickercentral, SSC, har Trätrappor nu vuxit till den storlek där företaget väljer

Läs mer

Monier presenterar ETT STYCKE SVENSK BYGGNADSHISTORIA

Monier presenterar ETT STYCKE SVENSK BYGGNADSHISTORIA Monier presenterar ETT STYCKE SVENSK BYGGNADSHISTORIA En naturlig produkt som bara blir vackrare med åren Från bränd lera till svensk klassiker På latin betyder tegel bränd lera. Och det är precis vad

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Vad har du gjort på semestern?

Vad har du gjort på semestern? Vad har du gjort på semestern? Joanna, vad har du gjort på din semester? Min semester har varit lite ovanlig för vi hade inte så mycket tid att planera den. Vi visste inte riktigt hur det skulle bli med

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

ETT (KUNSKA FÖR HELA ST

ETT (KUNSKA FÖR HELA ST TEXT JESSICA RICKARDSSON FOTO JAN EKBLOM Hösten 1996 hände något som förändrade Norrköping totalt universitetet kom till stan! Nu, nästan tio år senare, är studenterna en självklar del av stadsbilden.

Läs mer

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013 Staden Ystad 2030 dokumentation från workshop den 23 april 2013 Workshopen är en del av den tidiga dialogen för fördjupningen av översiktsplanen för staden Ystad. Temat för workshopen var förtätning, fokus

Läs mer

Sporthallen i Malmberget

Sporthallen i Malmberget Sporthallen i Malmberget Maria Holmström 1 Innehållsförteckningen Inledning. Syfte. Bakgrund. Mål. Min vision. Bilder på Sporthallen. Sid:3 Sid:3 Sid:4 Sid:5-6 Sid:7 Sid:8-9 2 Indelning Den här rapporten

Läs mer

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult.

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Hade du inte tänkt bli IT-konsult? I så fall vill vi gärna ha ditt CV. Hur får man folk att trivas på jobbet? På Altran bygger vi

Läs mer

Samråd enligt miljöbalken

Samråd enligt miljöbalken Samråd enligt miljöbalken 1 och 2 dec 2010 1 Hållpunkter för samrådsmötet 1. Inledning närvarande 2. Vad är ett samråd enligt miljöbalken? 3. Varför behöver hamnbassängen saneras? 4. Vilka blir de långsiktiga

Läs mer

Hur kan man locka fler ungdomar till Göteborgs hamns hemsida?

Hur kan man locka fler ungdomar till Göteborgs hamns hemsida? Hur kan man locka fler ungdomar till Göteborgs hamns hemsida? När man går in på en webbsida är det utseendet och designen som står i centrum. Om det är en färglös hemsida kopplar man direkt det till något

Läs mer

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 I EN AMERIKANSK UNDERSÖKNING....bland kommunikationschefer uppgav en majoritet att de upplever att förändringarna de senaste två åren är mer omfattande och

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

furniture in time presented by Hans K

furniture in time presented by Hans K furniture in time presented by Hans K Rötter från Hyssna - från Hyssna till ett framgångsrikt internationellt möbelproducerande designföretag För den som är intresserad av möbler väcker namnet Hyssna direkt

Läs mer

POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN

POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN BUTIKS CHEFS INDEX POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN BCI #2 2015 Årets andra undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att; Butikscheferna förväntar sig att vårens försäljningsframgångar

Läs mer

Det levande väveriet

Det levande väveriet Det levande väveriet Kärleken till hantverket Ett besök på Björke Vävstuga är något mer än bara en shoppingtur. Här får du en helhetsupplevelse där kärleken till hantverket står i fokus. Vi väver med kärlek.

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Ta kontroll över dina. samtal. social marknadsföring och dialogbaserad varumärkeskommunikation. Jimmy Forsman, babblish ab www.babblish.

Ta kontroll över dina. samtal. social marknadsföring och dialogbaserad varumärkeskommunikation. Jimmy Forsman, babblish ab www.babblish. Ta kontroll över dina samtal social marknadsföring och dialogbaserad varumärkeskommunikation Jimmy Forsman Vem är jag? Socialvadå? Varför är vi här? Intressanta tider ungefärliga. Det borde hålla! 14:10

Läs mer

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTER ÄR FRIHET I år firar Stena Line 50 år och därför är vi extra stolta att kunna presentera vår största kartläggning av svenskt resande med bil hittills: Bilsemesterrapporten

Läs mer

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som NÄRINGSLIV 12/13 Hoppas på en södra infart 1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som företagare på

Läs mer

Friska fläktar i Lungsjön

Friska fläktar i Lungsjön Friska fläktar i Lungsjön Maria och Jürg Hug flyttade från schweiziska Bern till Lungsjön i Ångermanland i somras. Varför? Se själv, säger Jürg, slår ut med armarna och blickar ut över sjön och de solstänkta

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

Ett livsviktigt arbete

Ett livsviktigt arbete Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2015 Årets enkätresultat klara! Ett livsviktigt arbete Hitta information om ditt boende i Min lägenhet Vår, sommar, höst och vinter nu

Läs mer

SAMHÄLLSBAROMETERN WWW.PE.SE. Om Projektengagemang

SAMHÄLLSBAROMETERN WWW.PE.SE. Om Projektengagemang SAMHÄLLSBAROMETERN 2016 Om Projektengagemang Projektengagemang erbjuder kvalificerade konsulttjänster och lösningar inom arkitektur, byggnad, el- och teleteknik, VVS, industri och energi, infrastruktur

Läs mer

På fritiden tycker jag mycket om att åka båt och att fiska. Jag brukar grilla fisken över en eld, det är jätte-mysigt. Hälsningar Antonio Rodríguez

På fritiden tycker jag mycket om att åka båt och att fiska. Jag brukar grilla fisken över en eld, det är jätte-mysigt. Hälsningar Antonio Rodríguez Jag heter Antonio och jag arbetar som tandläkare. En tandläkare hjälper människor med deras tänder. Om du inte går till tandläkaren så kommer du att få hål i tänderna och väldigt ont. Att gå till tandläkaren

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

Messingen i Väsby. Bakgrund

Messingen i Väsby. Bakgrund Messingen i Väsby Välkommen till Messingen. Ett multifunktionellt hus med oändliga möjligheter. Huset Messingen är precis som den legering av koppar och zink som tidigare givit platsen sitt namn. Enkel

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

HÄNDER I HK - HANTVERKSKAMMAREN OKTOBER 2007

HÄNDER I HK - HANTVERKSKAMMAREN OKTOBER 2007 HANTVERKSKAMMAREN Magiska figurer Trollkulorna har många ansikten. HÄNDER I HK - HANTVERKSKAMMAREN OKTOBER 2007 SNART ÄR DET JUL Hösten rullar på och nu är det bara en månad kvar till Skyltlördag julens

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

God jul och gott nytt år

God jul och gott nytt år God jul och gott nytt år > VD har ordet: Kundfokus vad betyder det för oss? > Ny rutin för sjuk- och friskanmälan > 5 frågor: Jarmo Löflund DECEMBER 2014 Nyhetsblad med aktuell information till dig som

Läs mer

Norgeresa 2015 2015-08-07

Norgeresa 2015 2015-08-07 Norgeresa 2015 2015-08-07 Nu var det dags för min årliga Norgeresa, något som jag kört sedan 2005. Denna gång skulle min svåger Patrik, som nyss tagit sitt körkort, hänga med. Vädret hade vi diskuterat

Läs mer

Järnpulver på lyxkryssning Höganäs järnpulver förbättrar svetsningen. SIDAN 7. Trevlig sommar!

Järnpulver på lyxkryssning Höganäs järnpulver förbättrar svetsningen. SIDAN 7. Trevlig sommar! #2 2015 ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Trevlig sommar! DEN SOM HAR HAFT VÄGARNA förbi industrihamnen i vår har säkert undrat vad som varit i görningen. Med jämna mellanrum

Läs mer

Var med och arbeta för en säkrare värld

Var med och arbeta för en säkrare värld Var med och arbeta för en säkrare värld människorna gör företaget Urban Karlström Generaldirektör Välkommen till en fascinerande arbetsplats Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare

Läs mer

Underlag för samråd enligt miljöbalken

Underlag för samråd enligt miljöbalken Underlag för samråd enligt miljöbalken Anläggning för produktion av biogas genom förgasning av biobränsle i Malmö samt uttag av kylvatten från Öresund Komplettering av tidigare samråd, tillkommande anläggningsdel

Läs mer

Vi söker verkstadschef! Möt oss på Underhåll 2016!

Vi söker verkstadschef! Möt oss på Underhåll 2016! En viktig del för en säker anläggning är fungerande säkerhetsventiler. För att uppnå och garantera detta krävs kunskap om säkerhetsventiler, med avseende på användning, funktion och installation. Kursen

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

Kulturell vistelse i BERLIN 17-22.4.2016 Presentation och utvärdering

Kulturell vistelse i BERLIN 17-22.4.2016 Presentation och utvärdering Kulturell vistelse i BERLIN 17-22.4.2016 Presentation och utvärdering - Film >> - Presentationer - Utvärdering - Kommentarer 18 frågor 11 frågor 5.3.2013 A. RESAN a. utveckla min kommunikationsförmåga

Läs mer

Jag heter Johan Lindblad och jag lever med fru och 5 söner födda mellan 1999-2012.

Jag heter Johan Lindblad och jag lever med fru och 5 söner födda mellan 1999-2012. Namn: Johan Lindblad Födelsedatum: 1974-02-23 Adress: Värnhemsgatan 25, 621 49 Visby E-post: johan@saljhjalpen.se Mobiltelefon 072-501 89 00 Personligt brev Hej, Jag heter Johan Lindblad och jag lever

Läs mer

Finalister region Syd Entrepreneur Of The Year 2011. Malmö, 22 november

Finalister region Syd Entrepreneur Of The Year 2011. Malmö, 22 november Finalister region Syd Entrepreneur Of The Year 2011 Malmö, 22 november Finalist: Anders Bengtsson Aktiebolaget Stenströms Skjortfabrik Ort: Helsingborg Telefonnummer: 042-15 11 80 Organisationsnummer:

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde. 4 6 september 2014

Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde. 4 6 september 2014 Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde VÄSTSVERIGE, GÖTEBORG 4 6 september 2014 Nu bygger västra Sverige för framtidens behov Göteborg och Västra Götaland är ett viktigt nav för hela

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

VD HAR ORDET. Utvecklingen pekar åt rätt håll

VD HAR ORDET. Utvecklingen pekar åt rätt håll AKTUELLT FRÅN DIN VÄRD 2015-2016 VD HAR ORDET Utvecklingen pekar åt rätt håll Laxå växer. Framtidstron spirar i kommunen. Företag söker sig hit. Allt detta sammantaget gör att det ser positivt ut även

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Foto: Janne Danielsson. Information för dig som vill sälja SL-biljetter

Foto: Janne Danielsson. Information för dig som vill sälja SL-biljetter Foto: Janne Danielsson Information för dig som vill sälja SL-biljetter Foto: Marcus Kurn 2 Att bli återförsäljare eller ombud för SL Vi är glada att du är intresserad av att sälja vårt sortiment. Det är

Läs mer

Smålandstorpet. År 1995 var Veimar och. som rustats från topp till tå

Smålandstorpet. År 1995 var Veimar och. som rustats från topp till tå Smålandstorpet som rustats från topp till tå Att få tillstånd att rusta upp ett torp som ligger i ett naturreservat är inte det lättaste. Men Veimar Samuelsson gick noggrant tillväga och tillslut sa kommunen

Läs mer

från törnrosasömn till ett levande Amiralen

från törnrosasömn till ett levande Amiralen från törnrosasömn till ett levande Amiralen 2 visionsdokument för kvarteret amiralen visionsdokument för kvarteret amiralen 3 Ett hus för möten Mellan människor och mellan många olika funktioner. Ett hus

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

alltifrån det komplexa arbetet med arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor i en vindkraftspark, till

alltifrån det komplexa arbetet med arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor i en vindkraftspark, till Power for good Nordisk Vindkraft är ett privatägt och finansiellt starkt företag som står för en solid och lönsam vindkraft med utgångspunkten att påverka naturen så lite som möjligt och samtidigt tillföra

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Vi är framtidens byggande.

Vi är framtidens byggande. Vi är framtidens byggande. Vi är din leverantör. Vad du än ska bygga. Helprefabricerat eller industriellt platsgjutet, det är frågan. Hos oss är valet enkelt. Vi har både och. Det är vi ensamma om på marknaden.

Läs mer

Ta kontroll över dina. samtal. social marknadsföring och dialogbaserad varumärkeskommunikation. Jimmy Forsman, babblish ab www.babblish.

Ta kontroll över dina. samtal. social marknadsföring och dialogbaserad varumärkeskommunikation. Jimmy Forsman, babblish ab www.babblish. Ta kontroll över dina samtal social marknadsföring och dialogbaserad varumärkeskommunikation babblish ab Jimmy Forsman Vem är jag och vad gör vi? Socialvadå? Varför är vi här? Intressanta tider ungefärliga.

Läs mer

FÄRGSTARKA ÅR TEXT BENGT CARLSSON BILD UR BECKERS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA. Vänster. Kontroll av färgblandning, 1970-tal.

FÄRGSTARKA ÅR TEXT BENGT CARLSSON BILD UR BECKERS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA. Vänster. Kontroll av färgblandning, 1970-tal. FÄRGSTARKA ÅR BECKERS. Det finns inga färgbutiker i Sverige. Det konstaterar Carl Wilhelm Becker när han kommer hit som resande försäljare för tyska färgfabriker och handelshus. TEXT BENGT CARLSSON BILD

Läs mer

Begäran om hastighetsbegränsning på väg 363 genom Mårdsele by, Vindelns kommun.

Begäran om hastighetsbegränsning på väg 363 genom Mårdsele by, Vindelns kommun. 2015-04-09 Till Länsstyrelsen i Västerbottens län Begäran om hastighetsbegränsning på väg 363 genom Mårdsele by, Vindelns kommun. I juli förra året ansökte ägaren av Granströms Café i Mårdsele, Christer

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Interfloras handbok för sociala medier

Interfloras handbok för sociala medier Interfloras handbok för sociala medier Interfloras handbok för sociala medier Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte...3 2. Sociala medier...4 2.1 Vad är sociala medier?...4 2.1.1 Facebook...4 2.1.2

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Österlenkryddor, Eva Olsson

Läs mer

Mopedens historia. Mopedens början:

Mopedens historia. Mopedens början: Mopeden Mopedens historia Mopedens början: Det var Euge ne och Michel Werner som uppfann motorpeden år 1897 och samma år visades den upp för först gången på parissalongen. Den såg ut som en cykel med en

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm Öppen planlösning Industrihus Egen lastport Nacka Strand Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm LOKALEN Kontor och showroom i äldre industrihus Kontorsyta 345 kvm Antal arbetsplatser 20 arbetsplatser

Läs mer

Jamaprodukter är företaget som målar barnmöbler och

Jamaprodukter är företaget som målar barnmöbler och Den vackra kullerstensgården mellan Kronhuset och Kronhus bodarna är en stillsam oas mitt i Göteborgsvimlet. I kan du handla nytillverkade unika produkter och höra suset av historiens vingslag. www.kronhus

Läs mer

Välkommen till oss i monter U:550!

Välkommen till oss i monter U:550! Nummer 1 2012 Tidningen du just nu läser är så aktuell som den kan bli. Vi producerade tidningen på plats på mässan under onsdagen. Den skickades till tryckeriet för tryck samma dag och började delas

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

FÖRETAGET» Elan El & VVS AB. Från Ystad Fängelse. till Hawaii 2016 #8 ELINSTALLATÖREN

FÖRETAGET» Elan El & VVS AB. Från Ystad Fängelse. till Hawaii 2016 #8 ELINSTALLATÖREN FÖRETAGET» Elan El & VVS AB Från Ystad Fängelse till Hawaii 60 2016 #8 ELINSTALLATÖREN WWW.ELINSTALLATÖREN.SE FÖRETAGET» Elan El & VVS AB 90anställda har Elan El & VVS i dag. EGEN VERKSTAD MED VÄXANDE

Läs mer

Svenska reserapporten. Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester

Svenska reserapporten. Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester Svenska reserapporten 2014 Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester Resultat i korthet * Svenskarna spenderar nästan hela sin semester i Sverige * Semestrandet inom Sverige ökar kraftigare än

Läs mer

ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS.

ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS. ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS. DET HÄR ÄR RAGN-SELLS VI SAMLAR IN AVFALLET Vi har över 1 600 fordon och ca 1 700 medarbetare. Sverige Norge AVFALL/SOPOR Danmark Estland Lettland VI SORTERAR AVFALLET Polen VI

Läs mer

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör Kulturguide v1.1 Vi strävar efter att bli bättre...alltid - vad vi än gör Vår kultur är grunden för allt vi gör på Squeed Uppdrag Människor Kultur Vår kultur är det vi säger, det vi gör och så vi uppfattas

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Effektiva och energisnåla!

Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare: Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare är det perfekta alternativet för dig som behöver kyla ner luften men som inte har lust eller möjlighet att göra hål i väggen för att

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du? Under maj och oktober månad 2013 besökte representanter från nämnden sammanlagt tolv gymnasieskolor i Sjuhärad;,, Naturbruksgymnasiet

Läs mer

Burken Berta och flaskan Frans. - En saga om pant

Burken Berta och flaskan Frans. - En saga om pant Burken Berta och flaskan Frans - En saga om pant Fakta om burken 1 1 miljard dryckesburkar säljs varje år i Sverige och av dessa återvinns 90 %. Alla pantade aluminiumburkar kan bli till nya burkar, utan

Läs mer

Mediakit med annonsprislista & utgivningsplan 2013

Mediakit med annonsprislista & utgivningsplan 2013 Mediakit med annonsprislista & utgivningsplan 2013 Ett spännande tjugohundratretton! Äntligen kan vi erbjuda sjöfartsnäringen den tidning, den webbplats och det nyhetsbrev som den förtjänar. Vi har vässat

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2014

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2014 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2014 Datum: 2014-05-05 Tid: 19.02 20.35 Plats: Godtemplargården, Rimforsa Deltagare: 25 personer Kommunalrådet Pia Tingvall hälsade välkommen

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer