Höganäs tar cyklarna till mässa i Tyskland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höganäs tar cyklarna till mässa i Tyskland"

Transkript

1 # ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Trevlig sommar! För någon månad sedan hade Höganäs några Stockholmsfamiljer på studiebesök i produktionen och i vårt utvecklingscenter. De hade valt att hörsamma Svenskt Näringslivs inbjudan att se en av Sveriges basindustrier. Kullahalvön visade sig från sin bästa sida med strålande sol, och mellan guidning i Svampverket och testtur på elcyklar åt sällskapet lunch i Saluhallen. Flera av besökarna kommenterade den vackra miljön och hur Höganäs keramiska arv blev så tydligt här. Och visst är det så att historiens vingslag känns på många platser i Höganäs, inte minst för oss som har någon av Höganäs AB:s anrika lokaler som arbetsplats. Men det är också så att både vår nutid och det vi kallar historia en gång faktiskt var framtiden. Saltglaserade hushållskärl, företagsläkare och Centrallaboratorium var en gång i tiden höjden av modernitet. I dag, när vi tittar in i kristallkulan, ser vi andra framtidsvisioner: förnyelsebar energi med hjälp av våra induktorer, kraftfulla elektriska drivsystem till cyklar och kanske en utbyggd industrihamn för utskeppning av färdiga metallpulver. Någon gång kommer detta att anses vara historia, men nu har du chansen att läsa om framtiden här i Insikt. Med förhoppning om en vacker och varm sommar! Ulrika Rask-Lindholm Kommunikationschef, Höganäskoncernen Höganäs tar cyklarna till mässa i Tyskland I augusti cyklar Jens Rassmus och Christian Liedholm Hartmann till Eurobike i Friedrichshafen tillsammans med flera andra från Höganäs. SIDAN 6 Höganäs höjer säkerheten med ny radiakbåge SIDAN 2 Anders Johansson driver saltglaserat vidare i Höganäs SIDAN 6

2 Ökad säkerhet med radiakbåge Under andra halvan av augusti påbörjar Höganäs AB bygget av en radiakbåge på området. Det är ett viktigt led i det säkerhetsarbete som företaget fokuserat på under de senaste åren. TEXT HANNA JOHANSSON FOTO ANDERS ANDERSSON I STORT SETT ALLA STÅLVERK i världen har en radiakbåge för att kontrollera det material som kommer in, och slussas ut, från området. Det är en standardlösning som nu kommer på plats även i Höganäs, säger Per Ljunggren, kvalitetsoch miljöchef på Höganäs AB. När lastbilar kör igenom en radiakbåge mäts halterna av eventuell radioaktivitet. Risken för att få in radioaktivt smittat material på Höganäsanläggningen anses visserligen vara väldigt liten, men Per Ljunggren ser ändå satsningen som viktig. Även om risken är liten så är konsekvensen enorm om det skulle hända. En radioaktivt smittad last skulle till exempel innebära att produktionen måste stoppas och saneras och att vi inte kan leverera till kund enligt överenskommelse, säger han. För även om det finns skrivna avtal med valda leverantörer som garanterar smittfri last så finns det alltid en risk att råmaterial ursprungligen kan komma från delar av världen där det är svårt att helt och hållet säkra spårbarheten. Med radiakbågen kan vi verkligen till hundra procent veta att det som kommer in på Höganäs AB är helt fritt från radioaktiva ämnen. Det känns tryggare för företaget, de anställda och kunderna. Det finns enbart fördelar med en sådan satsning, säger inköpschef Richard Molin och berättar vidare att också en mobil lösning kommer att finnas på plats vid hamnen för att testa material som kommer med båt. BYGGET STARTAR UNDER andra halvan av augusti. Ett medvetet val av Höganäs AB för att inte störa semesterfirare och ytterligare bidra till trafiken i Kullabygden under turistsäsong. Bygget, som beräknas ta cirka två månader, kommer nästan uteslutande att pågå inom området då infarten vid Industrivakten ska byggas om. Vissa störningar kan dock uppstå ut mot Bruksgatan och vid den andra infarten, på norra delen av området, som ton i veckan Med radiakbågen kan vi verkligen till hundra procent veta att det som kommer in på Höganäs AB är helt fritt från radioaktiva ämnen, säger inköpsansvarige Richard Molin. Vi försöker att göra detta så smidigt som möjligt, säger Per Ljunggren, kvalitets- och miljöansvarig. kommer att användas tillfälligt under byggperioden. Byggprojekt orsakar alltid ett visst mått av olägenheter, men vi försöker att göra detta så smidigt som möjligt och hoppas att boende i närområdet förstår värdet av vi att bygger radiakbågen, menar Per Ljunggren. m Höganäs AB skickar ut närmare ton material i veckan, vilket motsvarar omkring 275 lastbilar. Lika mycket metaller och andra insatsvaror som krävs för produktionen kommer till bolaget via hamnen, i lastbil från Halmstad eller via lastbil eller container från andra delar av världen. Prisbelönt säkerhetsarbete Efter fyra år av skadeförebyggande arbete som resulterat i stora förändringar och förbättrad riskkvalitet, tilldelades Höganäs AB i mars två Risk Management Awards. Insikt bad Nicklas Lång, chefsjurist och ordförande i Höganäs Risk Management Steering Committee, att berätta mer. Riskbilden var god redan i utgångsläget, men det fanns utrymme för förbättring. När vi började samarbeta med försäkringsgivaren FM Global, som ställer väldigt höga krav på säkerhet, valde vi att utmana oss själva och ta säkerhetsarbetet till nya nivåer. Det gav utdelning. Hur har medarbetarna varit involverade? På många sätt, både under arbetet med att ta fram ett ramverk för riskhanteringsarbetet, och i arbetet med att fastställa, införa och följa upp åtgärdsplaner för respektive produktionsenhet. Vilka investeringar har gjorts? Vi har bland annat förbättrat brandskyddet Nicklas Lång. genom att installera vatten- och gassprinklersystem i Höganäs och Halmstad. I Halmstad har vi klätt in stålbalkar i betong för att förhindra läckage av flytande metall. Andra satsningar har handlat mer om resursinvesteringar som fler och bättre rutiner för att öka säkerheten för medarbetare och minska risken för produktionsbortfall. Vilken har varit den stora utmaningen? Utmaningen har varit att hitta säkra, bra och kostnadseffektiva lösningar som fungerar just i våra anläggningar och med de material och risker som finns. Det går exempelvis inte att sätta upp ett vattensprinklersystem överallt i våra anläggningar eftersom metallpulver inte tål vatten. KORT & GOTT Keramikkulornas gåta kan vara löst I Insikt 2012 berättade vi om de mystiska keramikkulor som en grävmaskinist hade hittat i samband med att en rörgrav grävdes inne på området. Kulorna är ihåliga och gjorda i bränd stengodslera. Det är alltså inte fråga om några chamotterade eldfasta detaljer. De är ristade på utsidan och har fasade hål. Nu kan mysteriet vara löst. Enligt Ove Thornblad, Stawfordska sällskapets keramikexpert, har keramikbollarna troligtvis använts som fyllkroppar inom massaindustrin. Där användes de i syratorn för att öka kontaktytan mellan vätska och gas och på så sätt underlätta reaktionen. Detta är det mest troliga användningsområdet. Tidigare har också rörformiga fyllkroppar tillverkats i Höganäs. Att keramikkulorna hittades på Höganäs område beror troligtvis på att skrotade bollar använts som utfyllnadsmaterial. Melker Jernberg ny VD för Höganäs Till hösten tar Melker Jernberg över som VD för Höganäs. Melker är i dag vice VD och chef för affärsområde EMEA inom SSAB. Vi är mycket glada att kunna rekrytera Melker Jernberg till Höganäs, säger Staffan Bohman, Höganäs styrelseordförande. Styrelsen beklagar att Alrik Danielson väljer att lämna företaget, men är fulla av uppskattning över hans bidrag till Höganäs utveckling. Själv säger han: Höganäs är ett enastående företag, men det är dags att låta nästa person leda koncernen in i nästa spännande fas. Melker ser fram emot att ta sig an VD-tjänsten på Höganäs. Jag har följt Höganäs på avstånd. Det ska bli spännande att sätta sig in i både verksamheten och metallpulverbranschen, säger han. Motorcyklar intar Höganäs Höganäs står värd för den 40:e upplagan av Jumbo Run, som anordnas den 9 augusti i år. Jumbo Run är en helgträff som Svenska Sidvagnsklubben Svea och FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) arrangerar tillsammans. Motorcykelentusiasterna delar med sig av sitt fritidsintresse och FUB:s medlemmar får en heldag med åktur och underhållning. Vi kör några mil och när vi är tillbaka i Höganäs blir det mat och underhållning. Jumbo Run är genuin glädje, säger Christer Fournstedt som tillsammans med Claes von Feilitzen är sidvagnsklubbens ansvariga på lokalnivå. Ett 60-tal motorcyklar väntas till träffen och Höganäs AB sponsrar genom att upplåta mark vid Blå Hallen där deltagarna ska campa. Många är med och hjälper till för att detta ska bli lyckat. Allt bygger på ideellt arbete, vi får mycket hjälp och stöd av bland annat Lions och Höganäs kommun, säger Christer Fournstedt. HEJ INDUSTRIN! KOM TILL HÖGANÄS I mitten av maj kom 15 nyfikna besökare till Höganäs för att se produktionen och utvecklingscentret. Deras besök var en del av Hej industrin! som ingår i Svenskt Näringslivs arbete för att visa på hur viktig basindustrin är för svensk välfärd. Det är spännande att få komma ut till en industri och se hur processerna fungerar, säger Christofer Broström, som besökte Höganäs med tre teknikintresserade tonåringar. Sammanlagt besökte 260 personer nio svenska industrier, däribland Arla och LKAB. Den grupp som kom till Höganäs hade metallpulvertillverkning som förstahandsval. Jag lockades framför allt av att se utvecklingssidan, det pågår så mycket intressant forskning i det tysta, säger Christofer Broström. 2 HÖGANÄS INSIKT #2/2014 HÖGANÄS INSIKT #2/2014 3

3 Höganäs AB:s miljöchef Anders Bergman. Höganäs satsar på ökad tillverkning på orten Processen med miljöansökan går vidare Just nu håller de gamla lokalerna i Fabrik XII att rustas upp. Från och med i sommar kommer här att tillverkas induktorer för användning inom bland annat miljövänlig energiproduktion. DETTA HÄNDER MED MILJÖANSÖKAN 2010 Dialog med länsstyrelsen Förberedelse av ansökan Samråd med länsstyrelsen, kommun och andra intressenter Ansökan skickas till mark- och miljödomstolen. Remissrunda Vår/sommar Komplettering av ansökan Höst Kungörelse och yttrandeperiod då berörda kan tycka till om den sökta verksamheten Huvudförhandling i markoch miljödomstolen Beslut meddelas. Höganäs AB arbetar nu med att komplettera miljöansökan efter att några av de tyngre instanserna har fått tycka till. På åtgärdslistan finns bland annat fördjupade detaljer om skyddsåtgärder kring buller och utsläpp. I BÖRJAN AV 2014 skickades Höganäs AB:s miljöansökan ut på en kompletteringsrunda till de tunga remissinstanserna med frågan om de anser att något behöver kompletteras i ansökan för att den ska kunna hanteras eller om den anses komplett. Under våren har länsstyrelsen, Höganäs kommun samt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, inkommit med kompletteringsönskemål till mark- och miljödomstolen, och dessa arbetar Höganäs AB nu med att färdigställa. Kompletteringsunderrättelsen som vi har fått från mark- och miljödomstolen handlar framför allt om förtydliganden kring vår säkerhetsrapport, säger Anders Bergman, miljöchef på Höganäs AB. Dessutom vill myndigheterna bland annat ha ytterligare detaljer kring Höganäs möjligheter att ytterligare minska buller och utsläpp. Och så finns det en punkt om släckvattenhantering, hur vi hanterar släckvattnet vid en eventuell brand. Kompletteringarna innebär en del arbete och vi kommer därför att begära en dryg månads extra tid innan vi måste lämna in dem, säger Anders Bergman. ENLIGT DEN URSPRUNGLIGA tidplanen skulle kompletteringarna lämnas in senast den 31 maj, nu kommer det i stället att ske under juli. De kommer i alla händelser att vara inlämnade före semestrarna så att kungörelse förhoppningsvis kan göras tidig höst, säger Anders Bergman. Kungörelse innebär att mark- och miljödomstolen meddelar att ärendet är i gång, och detta sker bland annat genom annonsering i lokaltidningarna. I samband med att ärendet kungörs inleds yttrandetiden, då alla som berörs har möjlighet att tycka till och komma in med synpunkter. Alla yttranden skickas till miljödomstolen, och Höganäs AB får därmed möjlighet att löpande svara på alla eventuella yttranden som kommer in. m Information om miljöansökan på Insiktsbloggen För den som vill följa Höganäs AB:s arbete med miljöprövningen finns Insiktsbloggen. Sidan uppdateras kontinuerligt med den senaste informationen kring processen. Här läggs även svar på yttranden ut i sin helhet. JÄRNPULVERTILLVERKNINGEN har alltid varit Höganäs AB:s kärnverksamhet. Så kommer det att vara även fortsättningsvis, men nu vill man även börja tillverka fler järnpulverbaserade produkter på orten. Vi har länge funderat på att göra mer offensiva satsningar på att ta fram järnpulverbaserade produkter. Vi vill använda oss av den kompetens som finns inom bolaget, säger Lars Hultman. Han är chef för en grupp om tolv personer, som just nu arbetar med att utveckla en enhet för induktorstillverkning i Höganäs. En induktor är en grundläggande elektronikkomponent som används i all elektronik. Oftast är den mycket liten och återfinns på kretskort i till exempel datorer eller mobiltelefoner. Vi kommer dock att rikta in oss på sol- och vindkraft med högre strömmar och effekter i induktorerna, säger Lars Hultman. Redan i dag arbetar Höganäs med induktorer, men tillverkningen sker främst i Polen. Satsningen i Höganäs innebär en kraftigt ökad Lars Hultman. produktion och företaget arbetar sedan en tid tätt tillsammans med ett antal stora internationella aktörer i behov av komponenter av det här slaget. I dagsläget är arbetet utspritt i Höganäs olika byggnader, men inom kort kommer verksamheten att koncentreras till Pilot 12:an, tidigare kallad Fabrik XII. Utrustningen börjar komma på plats och tanken är att stommen ska vara klar före semestern. Då ska vi kunna arbeta på prototypnivå. Sedan kommer produktionskapaciteten successivt att byggas upp under hösten, säger Lars Hultman. Induktorernas två huvudkomponenter utgörs av en järnpulverbaserad pressad komponent samt en kopparlindning. De kommer att användas i så kallade växelriktare, det vill säga den moderna elektronik som nyttjas för till exempel styrning av elektriska motorer, i batteriladdare för elbilar, i luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar eller i sol- och vindkraftsanläggningar. Hannes Olsson har precis börjat arbeta i gruppen som så småningom ska flytta in i de upprustade lokalerna. Jag läste på intranätet om den nya avdelningen. Jag gick samhällsprogrammet på gymnasiet och fick jobb på Svampverket efter det. Men jag har alltid varit tekniskt intresserad och läste därför upp mina betyg på komvux för att kunna söka det här jobbet. Arbetet känns jätteroligt och det är kul att få arbeta med något som ligger i tiden, säger han. ENLIGT LARS HULTMAN kan det i framtiden bli aktuellt att ta fram ytterligare, kompletterande produkter med syfte att kunna ta sig in på nya marknader och möta kundernas efterfrågan. Satsningar på miljövänlig energiproduktion ligger i tiden, liksom att använda energi på ett smartare, effektivare sätt. Vi ser det som en framtidsinriktad satsning kring energi som ju är ett väldigt stort och viktigt område och där vi siktar på att bli en framgångsrik komponentleverantör. m 4 HÖGANÄS INSIKT #2/2014 HÖGANÄS INSIKT #2/2014 5

4 Anders Johansson Ålder: 53 år. Familj: Sambon Lotta. Bor: Höganäs. Gör: Driver Saltglaserat. Anders Johansson i sin verkstad i saluhallen. Det hade varit roligt att få hit en lärling, säger han. Eldsjäl håller liv i anrik keramiktradition I nära två sekel har den saltglaserade keramiken präglat hela Höganäsbygden. I dag hålls traditionen levande av Anders Johansson som började jobba i fabriken som 17-åring. Sedan delar av de gamla byggnaderna byggts om till saluhall, restaurang och butiker har hans verksamhet fått ett rejält uppsving. VI GÖR ETT BESÖK i Höganäs saluhall en vardag mitt under lunchruschen. Kön till buffén på andra våningen ringlar sig lång, och i caféet har en busslast turister slagit sig ned för att fika. Inne i keramikverkstaden har Anders Johansson fullt sjå med att sätta öron på en ny serie vinkannor, samtidigt som han servar kunder. De gamla krusen är fortfarande väldigt populära men för att vi ska nå nya generationer krävs det också att jag tar fram nytt. Bland annat har jag designat ett saltkärl och en sillburk med gaffelställ, säger han och tillägger: Finurligt va?! Med en snart 200-årig historia har Höganäs för många blivit synonymt med keramik och krukmakare. Året var 1835 då Höganäs AB drog i gång lerkärlstillverkningen i Höganäs i syfte att ta tillvara leran som togs upp under kolbrytningen fick de gamla fabriksbyggnaderna nytt liv i form av en saluhall med tillhörande restaurang och café. Fastighetsägarna Anders Martinsson och Johannes Fridery har nu lyckats skapa ett riktigt kulturhandelscentrum med nya verksamheter som tillkommer allteftersom. Ett av de senaste tillskotten är ett litet mikrobryggeri, och här finns flera designbutiker. den saltglaserade keramiken. Jag älskar det här. Hela området har blivit levande och i takt med att fler hittar hit blir även den ekonomiska säkerheten för min egen verksamhet större. ANDERS JOHANSSONS VERKSTAD ligger längst in i butiken Magasin 36. I dag bränner han sin keramik i en modern gasugn, men under lerkärlsfabrikens glansperiod utgjordes navet av tio brännugnar där leran förvandlades till allt från avloppsrör till krukor, kannor och muggar. Allra mest känt blev brännvinskruset som August Strindberg lät Carlsson ha runt i halsen i sin roman Hemsöborna från Den inledande meningen i boken har blivit vida berömd: Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen. Det är fortfarande vanligt att det kommer in kunder och frågar vad var det nu han hade runt halsen?, berättar Anders Johansson. Två av de gamla brännugnarna finns fortfarande kvar och är i dag en del av butiken. Här täcks väggarna av tjocka lager saltglasyr och luften är kompakt och omslutande. På förfrågan av besökarna ställer Anders Johansson gärna upp och berättar om fabrikens historia och hur den anrika keramiktillverkningen gick till. TACK VARE UPPRUSTNINGEN av fabriksbyggnaderna har turisterna börjat strömma till Höganäs, och det gläder Anders Johansson. Detta har blivit ett riktigt turistmål, och det är roligt eftersom folk har börjat återupptäcka Tillverkningen av saltglaserad keramik startade Mellan krus och kärl står en rad dödskallar på hyllan. Det tog 3,5 dygn att värma upp ugnarna till 1280 grader, sedan fick de svalna i en vecka innan man öppnade. Jobbet var tufft och svettigt och går inte att jämföra med dagens moderna instrument, säger han. DEN STORSKALIGA keramikproduktionen i Höganäs upphörde på 1950-talet och sedan dess har tillverkningen successivt minskat år för år. Anders Johansson började jobba här som 17-åring för mer än 30 år sedan och då var man fyra drejare på plats. Numera är han dock ensam om att driva verksamheten. Ibland känns det som ett tungt ansvar, att hantverket står och faller med mig. Därför hade det varit roligt om jag kunde få hit en lärling. Det är unikt att vi kan fortsätta tillverka keramik i de här gamla historiska lokalerna och det vore synd om verksamheten skulle dö ut. Varumärket Saltglaserat ägs än i dag av Höganäs AB. Även om bolaget inte längre är direkt involverat i verksamheten så försöker man att stötta produktionen, och sedan en tid pågår även diskussioner om att bilda en stiftelse som ska hålla kulturarvet vid liv. Jag känner att jag får mycket hjälp av Höganäs när jag har problem med ugnen till exempel, och jag har även fått hjälp med att bevara varumärket. För min egen del ger skapandet och leran mycket tillbaka, och det känns otroligt viktigt att traditionen får leva vidare, säger Anders Johansson. m LEVANDE KULTURHISTORIA I HÖGANÄS Produktionen av saltglaserad keramik startade i bygden Tillverkningen var inriktad på bruks- och prydnadsföremål. Lera som från början hade setts som ett problem för kolbrytningen blev snart en värdefull del av Höganäs AB. Tekniken och hantverket gick i arv under generationer, från mästare till lärling lades den största delen av den saltglaserade tillverkningen ned. I dag förs hantverkskunskapen vidare av Anders Johansson. För att säkra kulturarvets framtid planerar Höganäs AB tillsammans med kommunen och Höganäs Keramiskt Center att grunda stiftelsen Höganäs Saltglaserat. 6 HÖGANÄS INSIKT #2/2014 HÖGANÄS INSIKT #2/2014 7

5 AVSÄNDARE: HÖGANÄS AB BRUKSGATAN HÖGANÄS Eldrivna genom Europa Den 17 augusti lämnar en grupp cyklister Höganäs med siktet inställt på cykelmässan i Friedrichshafen i södra Tyskland. Målet är att demonstrera hur elcyklar utrustade med Höganäs drivsystem fungerar och på så sätt visa tekniken i praktiken. TEXT GÖRREL ESPELUND FOTO ANDERS ANDERSSON Följ cyklisterna: JAG TROR ATT DETTA är ett bra sätt att kommunicera direkt med konsumenten och få uppleva samma känsla som kunden, säger Jens Rassmus, som ansvarar för försäljning och marknadsföring av elektriska drivsystem på Höganäs. Det var han som kläckte idén med att cykla till Friedrichshafen, där den stora cykelmässan Eurobike arrangeras mellan den 27 och 30 augusti. Sammanlagt kommer en grupp på sju-åtta personer att cykla från Höganäs till södra Tyskland. Jens Rassmus tror att cykelturen, på sammanlagt drygt hundra mil, på ett väldigt tydligt sätt kommer att demonstrera robustheten och tåligheten i Höganäs drivsystem. Ser man till den tekniska sidan får vi dessutom in mycket mätdata som vi kan använda för att visa vad tekniken verkligen kan prestera. Vi kommer att cykla på tre olika märken och planerar in flera evenemang längs vägen, säger Jens Rassmus. CHRISTIAN LIEDHOLM Hartmann från Höganäs kommunikationsavdelning cyklar med för att filma, fotografera och blogga om resan. Den stora utmaningen är att cykla så långt under så många dagar i sträck. Just nu tränar jag genom att cykla till jobbet varje dag. Det är 21 kilometer enkel väg, säger Christian Liedholm Hartmann. Den första etappen går från Höganäs till Malmö, sedan tar cyklisterna färjan vidare till Travemünde. Så vi hinner med ett första event under Malmö festivalen. Därefter har vi delat upp sträckan så att alla är ansvariga för att planera var sin etapp med raster, mat, boende och aktiviteter. Exakt vad som kommer hända längs vägen är inte klart. Nu gäller det mest att träna upp sadel vanan, säger Christian Liedholm Hartmann. HÖGANÄSBOR SVARAR Insikt skickade ut en reporter för att fånga några Höganäsbors åsikter. Vilken är din favoritbadplats i Höganäs? Björn Lundquist, Nyhamnsläge Bryggan i Nyhamnsläge, där är härligt att ta ett morgondopp. Jag är där rätt mycket i och med att jag bor i närheten. Inga-Kerstin Nilsson, Höganäs Jag gillar Kvickbadet, där är så fint i ordning och tången är alltid bortrensad. Veronica Jacobsson, Jonstorp Vi åker alltid till Farhult, det är långgrunt och bra för barnen. Vi bor dessutom på cykelavstånd, så det är smidigt. Niklas Nyman, Höganäs Margreteberg, det är lugnt och man kan bara gå rakt ut i vattnet. insikt ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB NUMMER 2/2014 Ansvarig utgivare: Alrik Danielson, vd Höganäs AB. Redaktör: Ulrika Rask-Lindholm, Corporate Communications. Kontakta oss gärna via e-post webbplatsen eller telefon Redaktionell produktion: Spoon, Göteborg, Projektledare: Görrel Espelund Tryck: Elanders, Falköping. Höganäs AB, juli HOGSE