Klubbmästerskap som odelat prov Svenska Weimaranerklubben. Checklista för arrangör/ansvarig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klubbmästerskap som odelat prov Svenska Weimaranerklubben. Checklista för arrangör/ansvarig"

Transkript

1 Klubbmästerskap som odelat prov Svenska Weimaranerklubben Checklista för arrangör/ansvarig Förslag utarbetat till SWeiK styrelses arbetshelg november BAKGRUND SWeiK har genomfört KM som odelat prov årligen sedan Arbetsfördelning SWeiK styrelse är ansvarig för genomförandet av KM. Genomförandet kan ske i samarbete med en region men styrelsen kan inte delegera ansvaret helt till en region. Arrangör: För att genomföra KM (som odelat prov) behövs en person som är ansvarig för arrangemanget (nedan benämnd som arrangör ). Den personen utses av jaktprovsansvarig i SWeiK styrelse i samband med att jaktprovskalendariet upprättas. Arrangören gör många av de arbetsuppgifter som vid andra prov ligger på provledaren. Det är nästan nödvändigt att arrangören finns i närheten av provmarken och har god lokalkännedom och det är en stor fördel om arrangören är en erfaren provledare. Arrangören bör knyta en grupp till sig. Provledare: Provledare kan vara samma person som arrangören men ofta är det en fördel att rekrytera en provledare utanför SWeiK för att ge så många aktiva SWeiK medlemmar som möjligt chansen att vara med och tävla. Provledare bokas av jaktprovsansvarig i SWeiK styrelse i samband med att jaktprovskalendariet upprättas Domare: Under åren har KM genomförts med 2-3 domare, antalet domare bör anpassas efter antal startande med målsättningen att ge alla anmälda möjlighet att starta. Domare bokas av jaktprovsansvarig i SWeiK styrelse i samband med att jaktprovskalendariet upprättas. Geografisk placering, mark och boende Geografisk placering: Under åren har KM genomförts på fält, markerna har varit: : Berga Säteri (Åkers Styckebruk) 2008: Fjällskär (Nyköping) 2009: Öland (jubileumsprov) 2010: Gotland 2011: Långtora (Enköping)

2 Det är en målsättning att KM skall rotera mellan SWeiK s regioner och genomföras även på skog och fjäll. Krav på mark: Den mark som används för KM odelat prov måste dels kunna ta tillräckligt många hundar för jaktmomentet, dessutom ha de kvaliteter som krävs av en mark för prov i eftersöksgrenar. De olika provmomenten behöver inte ligga nära intill varandra, det är bättre att åka ett par mil med bil till en bra provplats än att välja sämre alternativ som ligger alldeles intill varandra. Boende och mat: Det är en stor fördel om det finns boende och mat i väldigt nära anslutning till provplatsen. Dels för att det ökar gemenskapen och även minskar arbetsbördan för arrangören. 2. VANDRINGSPRISER Under KM tävlar deltagarna om tre officiella vandringspris: KM eftersöksgrenar KM fält Weimaranermästare Hundar i alla tre klasser (UKL, ÖKL, EKL) tävlar mot varandra. Vinnare av vandringspriserna utses i enlighet med de statuter som finns för respektive vandringspris. Tävlande som misslyckas i något moment får starta resterande moment, eftersom det finns VP för fält och eftersöksgrenar var för sig. Det är även tradition att dela ut Skyttens Pris till den hund han/hon helst skulle gå ut och jaga med. Priset består av en liten tennbägare med inskription Skyttens Pris, KM, årtal. Antingen erbjuds varje skytt att dela ut varsin bägare eller så enas skyttarna. Priset skall motiveras. Utöver de formella vandringspriserna står det arrangören fritt att utnämna bästa hund i olika klasser, bäst genomförda moment i olika klasser, bästa förare (alternativt bästa samarbete mellan hund och förare) och andra hedersomnämnanden. Det är även vanligt att dessutom dela ut jumbopriser till bästa eftergång, kortaste släpp och liknande beroende på vad som händer under provet. Hederspriser Förutom de vandringspriser som finns har SWeiK av tradition ett generöst prisbord med hederspriser vid KM. Det är PR ansvarig i SWeiK styrelse som är ansvarig för att ordna hederspriser, företrädelsevis genom sponsring. Hederspriserna, och en lista över samtliga hederspriser (samt vem som skänkt dem), måste finnas på plats torsdagen innan KM genomförs, för att ge provledaren tillräckligt med tid att fördela priserna så att prisutdelningen blir korrekt och går snabbt att genomföra.

3 Innehållet på prisbordet skiftar mellan år men det måste finnas en mindre gåva till varje startande (att dela ut vid samlingen första provdagen) och ett större hederspris för var och en av vandringsprisvinnarna. Därutöver omkring xx-yy gåvor. 3. CHECKLISTA FÖR ARRANGÖR AV KM Arrangör av KM skall utgå från SWeiKs Checklista för provledare. Nedan finns punkter särskilt att notera avseende KM odelat prov. Provhelgen PM till startande Arrangör måste vara på plats fredag-söndag under provhelgen. Arrangör kan starta på provet. Utgå från PM för KM föregående år och uppdatera det med information om: - Vägbeskrivning - Tid och plats för samling - Namn på domare och provledare (obs, med telefonnummer) - Möjlighet att beställa frukost, lunch och middag - Möjlighet för löptik att starta Funktionärer PM till funktionärer Katalog/program Sponsring Boende för PM skall finnas hos SWeiK jaktprovssekreterare 4 veckor innan provet. Jaktprovssekreteraren fyller sedan på med namn på startande hundar och skickar till alla anmälda. Arrangören skall boka funktionärer. Det som behövs är: - Partiansvarig (en person per parti, håller ordning på startordning, att alla är med vid förflyttningar osv) - Skyttar (en person per parti) - Spårdragare (tre personer) - Vatten (3 personer) Om spår och vatten inte genomförs parallellt kan samma personer vara funktionärer vid båda momenten. Informera funktionärerna om vad de förväntas göra och vad de behöver ha med sig. Berätta om Skyttens Pris (se ovan) för skyttarna och gör upp om ammunition (skall de ta med sig eller står SWeiK för ammunition). Bjud in samtliga funktioner till jaktprovsmiddagen. SWeiK betalar middagen för domare och funktionärer som jobbar under hela helgen. Separat PM för funktionärer med körlista (tider), karta och instruktion om hur spår skall dras, hur skott och kast skall utföras på vattnet osv så att alla hundar i respektive klass för så lika prov som möjligt. Uppskattat om det finns, typ vikt A4 med startande hundar i mitten, med plats för att fylla i betyg. Titelblad på framsidan och plats för tack till sponsorer eller karta på baksidan. Kontakta PR ansvarig i SWeiK styrelse i mycket god tid innan provet och påminn om att det behövs priser till KM. Planera transport för priserna, så att de är på plats på KM-förläggningen torsdag kväll innan KM. Kolla med domare, provledare och funktionärer i god tid när de vill

4 domare och funktionärer Mat Mark Antal partier Provledare Fotograf Vandringspriser na Båt anlända/åka och håll boende åt dem. Boka boende för domare och funktionärer, vandrarhem eller liknande i nära anslutning till marken. Boende för funktionärer betalas av SWeiK om det behövs men det är en fördel om funktionärer kan rekryteras lokalt så att kostnader för resa och boende hålls nere. Det är en stor fördel om även startande kan bo och äta nära provplatsen. Informera boendet om att många kommer ha hundar med sig och vilka personer SWeiK skall betala för och vilka som skall betala själva. Gör en överenskommelse med boendet om att fakturera SWeiKs del av kostnaden. Det som behövs är: - Lunch och eventuellt även middag för funktionärer som förbereder provet, fredagen innan eller tidigare. - Middag - Frukost - Lunch Middag Frukost Lunch för domare och funktionärer. Dessutom kaffetermos och smörgås/fikabröd att ta med ut i marken. Om det inte går att få lagad mat till lunch vid boendet måste matpaket med matig lunch förberedas (t ex pastasallad eller bulgursallad med kycklingfilé eller laxfilé, varm dryck i termos). - Jaktprovsmiddag för domare, funktionärer, startande och publik lördag kväll. Kostnad omkring 250 kronor/person. Information om anmälan till jaktprovsmiddagen skall finnas i PM. Mark bokas av jaktprovsansvarig för KM. Arrangören måste besöka marken i mycket god tid (6 veckor innan provet eller tidigare) för att kontrollera att allt som behövs finns på plats. KM brukar attrahera underlag för 2-3 partier. Det går att genomföra alla hundars fältprov en dag och allas eftersöksgrenar en dag, eller växla ordningen på momenten. Tidsmässigt är det en fördel att ha fältprovet på lördagen, eftersom den dagen är längre. De startande upplever ofta att det är mer rättvist att alla ekipage bedöms av samma domare i de olika momenten medan domare föredrar att följa sitt parti under hela helgen. Diskutera detta med provledaren och informera domarna i god tid. KM genomförs med en provledare, ibland assisterad av en kommissionär. Tänk på att båda dessa personer ofta är rekryterade utanför SWeiK och skall bemötas som gäster, på samma sätt som domare. Prata med någon i förväg om att finnas på plats under provet och dokumentera samt vara med vid prisutdelningen på söndagen och ta vinnarbilder på hund+förare flankerad av domare, individuella och gruppbild, till SWeiK web och Weimaraner-Nytt. Kontakta föregående års pristagare och påminn dem om att vandringspriserna måste finnas på plats på KM. Om vattenprovet kräver båt måste en båt ordnas. Om vattenprovet inte

5 kräver båt måste det finnas en eller flera hundar på plats som kan turas om att plocka upp icke apporterade fåglar ur vattnet.

6 Vilt Kontakta SWeiK viltmästare för planering av apportvilt till KM har elitklassens släpspår genomförts på räv. Snitsling av spår Startpistol Kommunikation under KM Reseräkning Redovisning Handkassa Först och sist på plats För att provet skall flyta smidigt måste släpspåren snitslas i förväg, det tar en hel dag för 3 personer att göra det. Snitslingen skall göras under fredagen innan provet eller tidigare i veckan om det är OK för markägaren. EKL spåren bör snitslas med två olika sorters snitslar, snitslarna som sitter de första 100 meterna tar spårdragaren med sig då han/hon drar spåret och snitslarna de sista 200 meterna tar spårläggaren med sig på tillbakavägen så man vet att spårdragaren går närmaste vägen tillbaka (och inte springer runt i skogen och förstör andra spår). Kan vara smart att numrera spåren och göra en förteckning över vilka som är UKL/ÖKL/EKL så det inte blir några misstag. SWeiK har en 9 mm startpistol. Lokalisera den, se till att den finns på plats på provet och köp in ammunition. Informera funktionärer om att ta med mobiltelefon för kommunikation under provet. Om mottagningen är dålig på marken kan jaktradio användas. Det går inte att förlita sig på att spårdragare skall kunna ropa till stigen. Du måste se till att domare och alla funktionärer fyller i reseräkning under KM och ge dem till ekonomiansvarig i SWeiK styrelse för attestering så att de får ut sina pengar snabbt! Alla provpapper skall vara redovisade SENAST 17 dagar efter provet, kom överens med provledaren om vem som skickar pappren. Ekonomisk redovisning till SWeiK kassör senast 3 veckor efter provet. Om du behöver en handkassa inför provet kan du kontakta ekonomiansvarig i SWeiK styrelse. Arrangören har ett stort ansvar för att KM blir ett lyckat arrangemang. I det ingår att vara först på plats och att stanna tills alla andra har åkt! : (version 1) : Skickat till Stig Ericsson, Lisbeth Ericsson, Karin Ekh, Katarina Persson : Kommentarer av Karin och sedan justerat av Sigrid och utskickat igen : OK från jaktprovskommittén, skickat till SWeiK styrelse