Årsredovisning Scirocco AB (publ) Organisationsnummer scirocco. Scirocco ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2008. Scirocco AB (publ) Organisationsnummer 556547-6933. scirocco. Scirocco ÅRSREDOVISNING 2008 1"

Transkript

1 Årsredovisning 2008 Scirocco AB (publ) Organisationsnummer scirocco 1

2 Innehåll Viktiga händelser VD har ordet 7 Förvaltningsberättelse 9 Resultaträkning 14 Balansräkning 14 Förändringar i eget kapital 16 Kassaflödesanalys 17 Redovisnings- och värderingsprinciper 18 Noter 23 Revisionsberättelse 31 2

3 Viktiga händelser 2008 Januari - mars Scirocco levererade system inom segmenten transportlogistik och fabriksautomation till bland annat Leeds, Paris och Höganäs, där kunderna funnit att Scirocco IRID är en både säkrare och mer kostnadseffektiv lösning än traditionell RFID. T.ex. riskeras inte att fel pump öppnas när en buss skall tankas. RATP i Paris (motsvarar SL i Stockholm) utvärderar en sådan installation i en pilotinstallation med ca 30 bussar och Scirocco IRID kopplat till tankningssystemet. Sciroccos grundläggande patentansökan har under perioden godkänts i Kina, en av bolaget prioriterad marknad. Genom att Scirocco är etablerat i marknaden blir närvaron på internet allt viktigare, och vi har därför säkrat rättigheterna till de nya, och för framtiden viktiga, europa- och asiendomänerna och Registreringar inom.eu och.asia är i dag snabbt ökande. Den robusta, s.k. Heavy Duty läsare, som nämnts i tidigare rapporter är färdigutvecklad, testad och nu lagerförd. HD-läsaren finns med funktionalitet motsvarande alla modeller av existerande läsare, och kan således användas såväl inomhus som utomhus, även där de utsätts för vibrationer, slag eller aggressiva kemikalier. HDläsarna finns även för läsning av metall-streckkoder i extrema miljöer, t.ex. i lackeringslinjer, och genomgår nu en utvärdering för att eventuellt certifieras för användning i explosionsfarliga miljöer som t.ex. i petrokemisk industri. 3

4 April - juni Scirocco levererade sin första kommersiella order på den nya HeavyDuty-läsaren, tio enheter som skall användas för identifiering av s.k. front loaders vid recyclinganläggningar i Danmark. Ordern gick genom Scanvaegt, som med positiv erfarenhet från tidigare installationer nu bygger in Scirocco IRID som standardlösning i sina vägningsterminaler. Scanvaegt har sin huvudsakliga försäljning i Danmark, Sverige och Norge. HeavyDuty-läsaren såldes även till andra europeiska länder, samt till Sydkorea. Årsstämman gav styrelsen möjlighet att ta in kapital för finansiering av bolagets framtida tillväxt. Årsstämman valde även in ytterligare en i RFID-området erfaren resurs till styrelsen, Magnus Rehn. Förutom industriell erfarenhet från andra bolag har Magnus varit VD i TagMaster AB, tillverkare av högpresterande RFID. Han har därför god kunskap om verksamheter liknande Sciroccos. Initierat av intresse från bl.a. amerikanska tillverkare av system för fordonsvägning och tankning av fordonsflottor har Scirocco under perioden certifierat sina IRIDläsare mot FCC:s bestämmelser i USA. kommunikationszon krävs, som vid fabriksautomation, medan RFID-tekniken ger låg ID-brickskostnad för fall där väldigt många objekt skall identifieras. Säljkonferenser hölls såväl hos Scirocco i Kista som hos Invengo i Shenzhen, Kina. Sciroccos konferens räknade in ett tjugotal inresta besökare, främst från Europa men även från t.ex. Sydkorea. Invengo, med återförsäljare över hela Kina, samlade cirka 150 besökare till säljkonferensen. Scirocco demonstrerade där sina IRID-produkter och beskrev primära användningsområden. Bl.a. hade vår koreanske marknadspartner, med lång erfarenhet från bilindustrin, tagit fram underlag för hur Scirocco IRID med fördel används för effektivare biltillverkning. För att finansiera RFID-satsningen har 2,9 miljoner nya aktier tecknats och ett kompletterande lån om 2,0 miljoner SEK planerats att tas upp. 1,7 miljoner aktier tecknades mot kontanter medan 1,2 miljoner avses kvittas mot fordringar på bolaget.. Scirocco och Invengo definierade de första produkterna i det RFID-system som ska säljas under Sciroccos varumärke och följa den nya RFID-standarden ISO C. I maj gavs den ledande och enda börsnoterade kinesiska RFID-tillverkaren Invengo rätten att sälja Scirocco IRID i Kina. Samtidigt skrevs ett avtal som ger Scirocco rätten att använda Invengos kärnteknik i sina produkter. IRID- och RFID-teknikerna kompletterar varandra väl; Scirocco IRID passar bäst där många läsare och perfekt Produkterna bygger på senaste teknik, har tagits fram under mottot High Performance Low Cost och vänder sig till en etablerad marknad. Återförsäljarna får därmed såväl IRID som RFID från Scirocco och ges möjlighet att erbjuda slutkunden den teknik som i varje situation passar dennes applikation bäst. 4

5 Juli - september Scirocco tog ett strategiskt beslut att bredda produktportföljen med RFID (UHF). Detta gjordes för att utbudet av IRID- och RFID-produkter ska nå flera olika applikationer och därigenom öka försäljningen samt attrahera fler återförsäljare. RFID produkterna bygger på en av industrin godkänd standard. Den totala marknaden för RFID beräknas omsätta ca 30 miljarder SEK år 2008 och växa till ca 200 miljarder SEK år 2018 enligt IDtechEX. Av denna totala marknad för RFID beräknas UHF stå för mellan 25 och 30% under 2008 och denna andel växer. Scirocco kommer främst att rikta in sig på applikationer inom logistik, access och parkering för detta produktområde. Sciroccos produkter visades på mässor i Kina, Italien, Frankrike samt Ryssland under oktober och november månad genom våra återförsäljares försorg. Samarbetet med Invengo i Kina fortlöper enligt plan. Invengo har tillsatt ett team för marknadsföring och försäljning som uteslutande arbetar med Sciroccos IRID produkter, och försäljningen förväntas komma igång på allvar under Ett viktigt område för IRID i Kina/Asien är fabriksautomation eftersom det byggs många fabriker där, medan IRID i Europa främst kommer att installeras för projekt inom transportlogistik. Sciroccos patent på IRID, som under våren godkändes i Kina och har stor betydelse för samarbetet, har även blivit godkänt i Europa. sin tjänst den 1 september. Han kommer närmast från RFID-bolaget TagMaster AB där han varit ansvarig för dess största affärsområde, fordonsaccess. Sciroccos grundare och tidigare VD Staffan Sjögren fortsätter att verka i bolaget som tekniskt ansvarig gentemot kunderna, och är även sammanhållande för framtagningen av Sciroccos RFID-system. På bolagsstämman den 1:a september valdes Per Hedebark in som ordinarie ledamot i styrelsen. Per är Sciroccos näst största aktieägare och tillför framförallt kunskap inom entreprenörskap och finansiella frågor. Stämman beslutade även om omvandling av aktieägartillskott till lån, samt kvittningsemission av lån mot B-aktier, och informerade om omstämpling av A-aktier till B-aktier. Totalt finns det nu B- aktier i bolaget. RFID (UHF) systemet definierades och specifikationerna godkändes. Prototyper producerades på vilka verifiering och testning pågick för fullt under perioden. Radiocertifiering planeras så snart serielika produkter föreligger. Parallellt med utvecklingen av hårdvara pågår arbetet med manualer, marknadsmaterial och viss mjukvara för att kunna erbjuda ett komplett paket till våra distributörer vid lanseringen. Med en ny och kraftfull produktportfölj inom både IRID och RFID har Scirocco identifierat behovet av att rekrytera en ny och säljinriktad VD, vars primära mål är att säkerställa bolagets expansion. Den nya VD:n heter Peter Thorander och tillträdde 5

6 Oktober - december Försäljningen av Sciroccos infraröda (IR) RFID-system, ett bevisat kostnadseffektivt och funktionssäkert alternativ för fabriksautomation, har hämmats av den finansiella oron i en av huvudmarknaderna - bilindustrin. Bilfabriksprojekt i bl.a. Sydkorea och Japan har senarelagts, och i Kina förlorades en större order (som arbetats upp innan avtalet med Invengo skrevs) p.g.a. för svag lokal representation. Breddningen görs för att nå fler tillämpningar och därigenom öka försäljningen, samtidigt som fler återförsäljare kan attraheras. UHF är en mångmiljardmarknad där Scirocco främst riktar in sig på applikationer inom access och parkering, samt transportlogistik. IR-systemet har dock vunnit flera prestigefyllda projekt inom transportlogistik, t.ex. hos cementtillverkarna Aalborg-Portland i Danmark och Cemex i England där IRsystemet används för att automatiskt identifiera transportfordonen i samband med att de vägs. Applikationens bärkraft exemplifieras av att vågtillverkarna tar fram speciella terminaler baserade på Sciroccos IR-teknik, som därmed blir standard i deras vägningssystem. Medan återförsäljarna i Sydkorea och Japan fortsätter att bearbeta fordonsindustrin, har Scirocco positionerat sig för att nå fordonstillverkarna i Kina genom återförsäljaravtal med RFID-företaget Invengo. Med c:a 500 anställda och installationer i alla provinser har Scirocco därmed fått den starka marknadspartner i Kina som trovärdigheten kräver. Patentansökan på den grundläggande IR-tekniken, som under våren godkändes i Kina och är viktig för Invengo-samarbetet, godkändes senare även i Europapatentverket. Produktportföljen har, i samarbete med Invengo, breddats med RFID inom det s.k. UHF-området. UHF är en ny och standardiserad RFID-teknik som ger bra prestanda utan att brickorna har något batteri. Sciroccos UHF-system har även utvecklats för att kunna användas stand-alone, d.v.s. för att utgöra ett komplett och lättinstallerat autonomt system som sköter accessen vid t.ex. boendeparkeringar och mindre arbetsplatser. Scirocco arbetar f.n. intensivt med att färdigställa UHF-systemet. Förväntade prestanda har uppnåtts eller överträffats, och systemet presenterades på hemsidan i slutet av Nu pågår dokumentationsarbete i form av manualskrivning och framtagning av demonstrationsprogram.. Parallellt med UHF-utvecklingen har en ATEX-klassad (explosionssäker) IR-läsare tagits fram. Denna gör att systemet även kan användas i t.ex. petrokemisk industri och gruvor. ATEX-läsarna är avsevärt mindre och billigare än de radiobaserade system som finns i marknaden, och beräknas kunna levereras i slutet på kvartal två

7 VD har ordet Det är inte var dag man ser en ny och revolutionerande teknik födas, och man imponeras av den prestanda och kvalitet som vårt infraröda identifieringssystem uppvisar. Det har blivit uppskattat såväl för automation av fabriker som i olika transportsystem. Systemet har uppvisat en både säker och tillförlitlig funktion, varför det finns en stor potential även inom säkerhet och militära applikationer. Sciroccos grundläggande patentansökan, som godkändes i Kina tidigare i år, har nu även blivit godkänt i Europa. Detta stärker vår position och möjlighet att nå samarbetsavtal med större företag som erbjuder lösningar där identifieringsteknik ingår som ett element, t.ex. bolag som i dag är specialister på en viss applikation men saknar spetsteknik som behövs för identifieringen. Då kostnad, risk och tidsåtgång för att ta fram egna högpresterande identifieringssystem är hög, är Scirocco en bra partner. Scirocco för idag ett flertal sådana diskussioner. 7

8 Arbetet med vårt UHF-system fortsätter utan störningar med planerad marknadsintroduktion under kvartal 2. Scirocco UHF kännetecknas bl.a. av robust design, flexibilitet och höga prestanda till ett konkurrenskraftigt pris. Scirocco UHF bygger på en världsomfattande standard. UHF är också den standard som växer fortast inom RFID. Systemet vänder sig till applikationer inom logistik, access och parkering vilket innebär ett bra komplement till Sciroccos produktportfölj. Även detta system använder sig av ID-taggar utan batteri, ett krav som dyker upp allt oftare i upphandlingar. Marknadsläget. Beröringsfri identifiering är en marknad som växer och har så gjort under lång tid. RFID är idag en mogen marknad med renodlade standards och applikationer. Företag inom branschen är specialiserade och det råder ingen tvekan om dess inriktning. Detta medför att större investeringar görs av större spelare som kanske förut varit mer osäkra på RFID och dess användbarhet. Tillskottet med en ytterligare produktlinje kommer att generera ett underlag för ett större återförsäljarnät vilket i sin tur kommer att öka exponeringen av Sciroccos produkter. Sciroccos primära kunder, systemintegratörer, ser RFID-produkterna med nya applikationsmöjligheter som ett välkommet komplement i deras utbud till kund. De första ID-taggarna ser ut som vanliga tunna kreditkort, och kan t.ex. sättas i en hållare i bilrutan för bekväm in- och utfart i parkeringsgarage, alternativt bäras i plånboken för access i dörrar. En speciell version har s.k. Break on removal funktion, d.v.s. ID-taggen förstörs vid ett försök att flytta den. Framtiden ser mycket ljus ut för RFID-marknaden som helhet då den växer kraftigt. Sciroccos produkter och tillhörande applikationer adresserar en stor del av denna marknad varför stora möjligheter finns att växa. UHF som standard har även föreslagits att användas för järnvägsapplikationer inom EU och Scirocco för diskussioner med företrädare för industrin och har dessutom genomfört tester med gott resultat. Stockholm i maj 2009 Peter Thorander, VD 8

9 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Scirocco AB (publ), , får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Allmänt om verksamheten Scirocco AB (publ) säljer egenutvecklade infrarödbaserade samt radiobaserade identifieringssystem på en internationell marknad. Tillämpningarna återfinns inom främst fabriksautomation, transportlogistik, logistik och parkering/access. Bolaget har sin verksamhet lokaliserad till Kista, Stockholm, och är representerat i de viktigaste industriländerna i framförallt Europa och Asien. Scirocco är sedan december 2006 noterat på Aktietorget i Stockholm (www.aktietorget.se). Marknaden Kontaktlös identifiering används idag i en mängd olika sammanhang. Efterfrågan drivs av ett antal faktorer, beroende på applikation, där de mest betydelsefulla är att systemet ger hög säkerhet i identifieringen, har ett konkurrenskraftigt pris, är lätt att installera och använda, är kompakt och miljövänlig, inte kan störa andra system och ej heller påverkas av omgivande regn och väta. Väsentliga händelser under året Scirocco levererade system inom segmenten transportlogistik och fabriksautomation till bland annat Leeds, Paris och Höganäs. Årsstämman valde även in ytterligare en i RFIDområdet erfaren resurs till styrelsen, Magnus Rehn. Förutom industriell erfarenhet från andra bolag har Magnus varit VD i TagMaster AB, tillverkare av högpresterande RFID. Han har därför god kunskap om verksamheter liknande Sciroccos. Sciroccos grundläggande patentansökan har under perioden godkänts i Kina, en av bolaget prioriterad marknad. Genom att Scirocco nu är etablerat i marknaden blir närvaron på internet allt viktigare, och vi har därför säkrat rättigheterna till de nya, och för framtiden viktiga, europa- och asiendomänerna och Den robusta, s.k. Heavy Duty läsaren är färdigutvecklad och har börjat säljas och Scirocco har certifierat sina IRID-läsare mot FCC:s bestämmelser i USA. I maj gavs den ledande och enda börsnoterade kinesiska RFID-tillverkaren Invengo rätten att sälja Scirocco IRID i Kina. Samtidigt skrevs ett avtal som ger Scirocco rätten att använda Invengos kärnteknik i sina produkter. För att finansiera RFID-satsningen har 2,9 miljoner nya aktier tecknats, 1,7 miljoner aktier tecknades mot kontanter medan 1,2 miljoner kvittades mot fordringar på bolaget. Bolaget har ändrat redovisningsprinciperna under året till att följa BFN:s rekommendationer istället för RFR 2.2 (se vidare under redovisningsprinciper). Samarbetet med Invengo i Kina fortlöper enligt plan. Invengo har tillsatt ett team för marknadsföring och försäljning av Sciroccos IRID produkter. Försäljningen förväntas komma igång på allvar i början av nästa år. Sciroccos patent på IRID, som under våren godkändes i Kina och har stor betydelse för samarbetet, är nu även godkänt i Europa. 9

10 Säljkonferenser hölls såväl hos Scirocco i Kista som hos Invengo i Shenzhen, Kina, och Sciroccos produkter har genom återförsäljarnas försorg visats på mässor i Kina, Italien, Frankrike samt Ryssland. Ny VD, Peter Thorander tillträdde sin tjänst den 1 september. Han kommer närmast från RFID-bolaget TagMaster AB där han varit ansvarig för dess största affärsområde, fordonsaccess. Sciroccos grundare och tidigare VD Staffan Sjögren fortsätter att verka i bolaget som tekniskt ansvarig gentemot kunderna, och är även sammanhållande för framtagningen av Sciroccos RFID-system. På bolagsstämman den 1:a september valdes Per Hedebark in som ordinarie ledamot i styrelsen. Per är Sciroccos näst största aktieägare och tillför framförallt kunskap inom entreprenörskap och finansiella frågor. Patentansökan på den grundläggande IR-tekniken, som under våren godkändes i Kina och är viktig för Invengo-samarbetet, godkändes senare även i Europapatentverket. Produktportföljen har, i samarbete med Invengo, breddats med RFID inom det s.k. UHF-området. UHF är en ny och standardiserad RFID-teknik som ger bra prestanda utan att brickorna har något batteri. Förenklat kan sägas att UHF väljs där det behövs många brickor, medan IR erbjuder ett kraftfullare alternativ där läsarna är många. Breddningen görs för att nå fler tillämpningar och därigenom öka försäljningen, samtidigt som fler återförsäljare attraheras. UHF är en mångmiljardmarknad där Scirocco främst riktar in sig på applikationer inom access och parkering, samt transportlogistik. Sciroccos UHF-system är även utvecklat för att kunna användas stand-alone, d.v.s. för att utgöra ett komplett och lättinstallerat autonomt system som sköter accessen vid boendeparkeringar och mindre arbetsplats. Scirocco arbetar f.n. intensivt med att färdigställa UHF-systemet. Förväntade prestanda har uppnåtts eller överträffats, och systemet presenterades på hemsidan i slutet av Nu pågår dokumentationsarbete i form av manualskrivning och framtagning av demonstrationsprogram. De första leveranserna beräknas ske i början på kvartal två Parallellt med UHF-utvecklingen har en ATEXklassad (explosionssäker) IR-läsare tagits fram. Denna gör att systemet även kan användas i t.ex. petrokemisk industri och gruvor. ATEX-läsarna är avsevärt mindre och billigare än de radiobaserade system som finns i marknaden, och beräknas kunna levereras i slutet på kvartal två Finansiell riskhantering Scirocco utsätts genom sin verksamhet för finansiella risker såsom marknadsrisk, kreditrisk, likviditetsrisk och kassaflödesrisk. Riskhanteringen fastställs av styrelsen, där minimerade ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och ställning eftersträvas. Bolagets finansiella riskhantering redovisas under Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer nedan. Personal Scirocco hade under året i genomsnitt fem anställda. 10

11 Ekonomisk översikt Styrelsen Omsättning, kr Resultat efter finansiella kostnader, kr Balansomslutning, kr Soliditet, % Resultat per genomsnittligt antal aktier före utspädning, kr -0,39-0,32-0,54 Eget kapital per aktie, kr 0,09 0,42 0,74 Genomsnittligt antal aktier före utspädning Totalt antal aktier vid periodens slut Definition av nyckeltal Soliditet (%) Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. Resultat per genomsnittligt antal aktier före utspädning (kr) Resultat efter finansiella poster dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning Eget kapital per aktie (kr) Eget kapital dividerat med totalt antal aktier vid periodens utgång Styrelsens sammansättning ändrades under året och består idag av följande ledamöter: Grundare och huvudägare Staffan Sjögren med ett tjugotal års erfarenhet från högpresterande RFIDsystem inom Philips, Saab och TagMaster AB, Ordförande Erland Pontusson med marknadschefserfarenhet från RFID i tidigare samarbete med Staffan Sjögren i TagMaster AB, och därefter många års erfarenhet av VD- och högre managementbefattningar inom bland annat IT- och medicintekniska företag, Magnus Rehn, erfaren inom RFID-området. Tidigare VD i TagMaster AB, tillverkare av högpresterande RFID, samt Per Hedebark, stor ägare i Scirocco AB. Egenföretagare med stora kunskaper inom entreprenörskap och finansiella frågor. Genomsnittligt antal aktier före utspädning Vägt genomsnitt av antalet utgivna aktier 11

12 Finansiering I förhållande till vad som tidigare kommunicerats kan styrelsen konstatera att Scirocco har en fortsatt låg fakturering. För att inte hamna i en situation med likviditetsbrist under räkenskapsåret 2009 har styrelsen åtgärdsplaner på plats som omfattar väsentligt ökad försäljning, fortsatta kostnadsbesparingar samt möjlighet att utnyttja bemyndigande att besluta om nyemission. Scirocco har under 2008 genomfört både en publik och riktad nyemission. Dessa har dock inte blivit fulltecknade, varför bolaget varit i behov av ytterligare finansiering. Efter förhandlingar med privata investerare har aktier emitterats och tecknats under april 2009 för att stärka bolagets likvida situation. I syfte att ge styrelsen möjlighet att ytterligare förstärka bolagets finansiering under räkenskapsåret föreslår styrelsen att bolagsstämman på ordinarie årsstämma bemyndigar styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Bolaget har vid slutet av året inga banklån och det finns för närvarande inte planerat att ta upp något banklån. Lån om 2 MSEK från ALMI är beviljade, varav 1 MSEK tillfördes i januari 2009 och resterande del utbetalas under maj Forskning och utveckling Under året utfördes viss ny- och vidareutveckling av IR produkterna, samt patentarbete. Forskning och utveckling rörande UHF-produkterna påbörjades under det andra halvåret och har varit utvecklingsavdelningens huvudsakliga uppgift. Den del av utvecklingskostnaderna som uppfyller kriterierna för en immateriell tillgång har aktiverats. Aktiverat belopp uppgår till 383 kkr. Aktien Sciroccos B-aktie är noterad på Aktietorget sedan den 7 december Per den 31 december 2008 uppgick antalet aktier till stycken. Scirocco har ca: 600 aktieägare. Staffan Sjögren, huvudägare och grundare, kontrollerade vid årsskiftet direkt och genom närstående 32,6% Näst störste ägare är Per Hedebark som direkt och genom bolag äger aktier motsvarande 11,9%. Styrelsen äger tillsammans (direkt och indirekt) cirka 46 procent av antalet aktier och kontrollerar cirka 46 procent av rösterna. Kapital Röster Största ägarna (%) (%) Staffan Sjögren 32,6 32,6 Hede Development S.A. (Per Hedebark) 11,9 11,9 Westcap Förvaltning AB 4,8 4,8 Magnus Bergman International AB 4,5 4,5 Battani AB 4,0 4,0 ID Invest AB 3,2 3,2 Avanza Pension 3,1 3,1 Lennart Gustavsson 2,8 2,8 Artit AB 1,8 1,8 Bertil Hållsten 1,4 1,4 Totalt 10 största 69,9 69,9 Övriga 30,1 30,1 Totalt 100,0 100,0 12

13 Händelser efter räkenskapsåret Sciroccos företrädesemission i december 2008 registrerades i januari, och medförde tillsammans med ett lån från ALMI att kassan förstärktes med 1,5 MSEK. Som första svenska projekt vid vägning av fordon blev IR-systemet beställt för identifiering av avfallstransporter hos Fortum Värme i Högdalens kraftvärmeverk i Stockholm. Referensvärdet i denna order är högt, dels p.g.a. att kunden är stor och välrenommerad och dels eftersom applikationens potential är betydande - bara i Sverige finns det tusentals fordonsvågar. Samtidigt har IR-systemet uppmärksammats av ett flertal större tillverkare av processutrustningar för tillverkningsindustrin, vilket lett till att ett antal projekt är på gång genom dessa kanaler. Systemet kan därmed exponeras emot en större kundkrets och med större tyngd än enbart via det egna återförsäljarnätet. Under mars genomförde Banverket tester med UHFsystemet som pekar på att taggar och läsare från Scirocco möter kraven i det 6:e ramprogrammet i EUprojektet Freightwise, bl.a. syftande till att skapa en standard för tågidentifiering. Testerna utfördes med bil på flygplats, och följs nu av tester med tåg. Produktområdet UHF är designat för att vända sig mot logistik, traditionell fordonsaccess och parkering. Dessa segment kännetecknas av kortare säljcykler än vad som är vanligt inom tillverkningsindustrin, varför det bedöms att marknadsintroduktionen kommer att gå fortare än för IR-produkterna. En annan faktor för en snabb acceptans är att produkterna bygger på en välkänd och använd standard något som är särskilt efterfrågat för logistikapplikationer inom järnvägsindustrin. Under april tecknade ett antal privata placerare aktier i Scirocco, och bidrog därmed till att ytterligare omkring 2,5 MSEK tillförs bolaget. Cirka 40 % av aktierna har tecknats av styrelseledamöterna, vilket dock kräver godkännande av kommande stämma för att aktierna skall kunna registreras ( Leo-lagen ). Styrelse och ledning ser sina innehav som långsiktiga. Genomförda emissioner har skett inom ramen för det bemyndigande som givits av föregående årsstämma. Förväntad utveckling Det övergripande målet för 2009 är att väsentligt öka företagets försäljning, i första hand genom satsningar på det befintliga återförsäljarnätet i Europa och Asien. De kompletteringar av produktprogrammet som lanseras under 2009 bedöms väsentligt komma att öka bolagets fakturering. Disposition av bolagets vinst Styrelsen föreslår att följande medel står till årsstämmans förfogande Balanserat resultat Årets resultat Totalt Disponeras så att i ny räkning balanseras Summa Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 13

14 Resultaträkning Belopp i kr Balansräkning Belopp i kr Not Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader 1 Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets skattekostnad Årets resultat Resultat per aktie Not Resultat per aktie före utspädning 8-0,39-0,32 Resultat per aktie efter utspädning 8-0,39-0,32 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Patent Materiella anläggningstillgångar Inventarier och verktyg Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

15 O O Not Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 15 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst/förlust Årets resultat Ställda säkerheter för egna skulder Företagsinteckningar för skuld till kreditinstitut Ansvarsförbindelser Inga Inga Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16 Förändringar i eget kapital Belopp i kr Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserat Resultat 1) Årets Resultat Summa Ingående balans 1 jan Vinstdisposition i enlighet med stämmobeslut Årets resultat Utgående balans 31 dec Ingående balans 1 jan Vinstdisposition i enlighet med stämmobeslut Årets resultat Nyemission Emissionskostnad Återbetalning av villkorat aktieägartillskott Utgående balans 31 dec ) Det finns ett villkorat aktieägartillskott om kronor ( kronor). Bolagets återbetalning av det villkorade aktieägartillskottet skall ske när bolaget enligt reviderad årsredovisning har ett eget kapital överstigande en miljon kronor, en soliditet överstigande 25%, ett redovisat resultat före skatt och bokslutsdispositioner om en miljon kronor samt en kapacitet att via bank finansiera sin verksamhet. När samtliga krav uppfyllts skall återbetalning ske med högst 50% av varje parts villkorade tillskott senast 1 månad efter årsstämman, med ytterligare högst 50% av respektive parts villkorade tillskott senast en månad efter årsstämma året efter den första utbetalningen samt med eventuellt resterande belopp senast en månad efter årsstämma året efter den andra återbetalningen. 16

17 Kassaflödesanalys Belopp i kr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar och nedskrivningar Utrangeringar och omklassificeringar Kostnad optionsprogram Erhållen ränta Erlagd ränta Likvida medel vid årets början och slut avser för bägge åren kortfristiga placeringar, banktillgodohavanden och handkassa, Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) / Minskning (+) av varulager Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (-) / Minskning (+) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella tillgångar Förvärv av materiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Ökning(+)/Minskning(-) av Aktieägartillskott, villkorat Erhållna överkursfond Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

18 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Under året har bolaget bytt redovisningsprincip. Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). Tillämpning av de nya principerna har inte haft någon effekt på företagets ekonomiska ställning, resultat eller kassaflöde. Däremot har anpassningar i beskrivningar och uppställningar gjorts samt antalet notupplysningar minskat något. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäktsredovisning Intäkter innefattar det verkliga värdet av sålda varor och tjänster. Utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta upptas i regel till transaktionsdagens kurs. I bokslutet värderas fordringar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs. I de fall kurssäkringar gjorts genom terminskontrakt används istället terminskursen vid värderingen. Vinster och förluster på fordringar och skulder av rörelsekarraktär nettoredovisas bland övriga rörelseintäkter alternativt övriga rörelsekostnader. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Planenliga avskrivningar baseras på anskaffningsvärdena vilka, efter avdrag för eventuella restvärden, fördelas över uppskattad nyttjandeperiod. Avskrivningarna baseras på nedanstående beräknade nyttjandetid: Immateriella anläggningstillgångar Utgifter för utvecklingsprojekt redovisas såsom immateriella anläggningstillgångar när projektet är förknippat med utveckling av identifierbara och unika produkter, det är sannolikt att projektet kommer att generera framtida ekonomiska fördelar under mer än ett år samt att utgifterna hänförliga projektet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. I anskaffningsvärdet för de balanserade utgifterna ingår i huvudsak personalkostnader och konsultarvoden. Utgifter för utvecklingsprojekt skrivs av systematiskt under den bedömda ekonomiska livslängden. Bolaget tillämpar progressiv avskrivning, vilket innebär att avskrivning sker med följande %-sats under 5 år: Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Servicetjänster som utförs på löpande räkning intäktsredovisas i takt med faktureringen. Intäkter från servicekontrakt och supportavtal periodiseras linjärt över avtalsperioden. Anläggningstillgångar År Materiella anläggningstillgångar: -Inventarier och verktyg 5 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. År 1 År 2 År 3 År 4 År Bolagets patenttillgångar utgörs av patentansökningar som godkänts, varpå avskrivningar görs. Dessa patent skrivs av systematiskt under den bedömda ekonomiska livslängden. Bolaget tillämpar härvid linjär avskrivning under 10 år. 18

19 Nedskrivningar När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar minskat i värde görs en bedömning av dess redovisade värde. I de fall det redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det redovisade värdet omedelbart ner till detta återvinningsvärde. För immateriella tillgångar med en nyttjandetid som överstiger 20 år eller som ännu inte är färdiga att användas sker en prövning av eventuellt nedskrivningsbehov en gång per år, oberoende av om en indikation på värdenedgång föreligger eller ej. Varulager Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU). Anskaffningsvärdet för egentillverkade hel- och halvfabrikat har beräknats till varornas tillverkningskostnader inklusive skälig andel av indirekta tillverkningsomkostnader. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida medel I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre månader. Aktiekapital Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader i samband med emission av egetkapitalinstrument omfattar externa kostnader som direkt kan hänföras till emissionen och är en direkt följd av den samma. Sådana kostnader redovisas som en avdragspost från emissionsbeloppet. Leverantörsskulder Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Upplåning Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte Bolaget har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av skulden i åtminstone 12 månader efter balansdagen. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas not eget kapital. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna. 19

20 Ersättning till anställda Pensionsförpliktelser Scirocco AB har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken bolaget betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Bolaget har därefter inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om fonden inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder. För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar företaget avgifter till offentligt eller privat administrerade pensionsförsäkringsplaner på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Bolaget har inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas som personalkostnader när de förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i den utsträckning som kontant återbetalning eller minskning av framtida betalningar kan komma Bolaget tillgodo. Ersättning vid uppsägning Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp före normal pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar frivillig avgång från anställning i utbyte mot sådana ersättningar. Företaget redovisar avgångsvederlag när det bevisligen är förpliktad endera att säga upp anställda enligt en detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande, eller att lämna ersättningar vid uppsägning som resultat av ett erbjudande som gjorts för att uppmuntra till frivillig avgång från anställning. Förmåner som förfaller efter mer än 12 månader från balansdagen diskonteras till nuvärde. Avsättning för garantier Avsättningar för garantier och rättsliga krav redovisas när företaget har en befintlig legal eller informell förpliktelse till följd av tidigare händelser, det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet än att så inte sker, och beloppet har beräknats på ett tillförlitligt sätt. Inga avsättningar görs för framtida rörelseförluster. Om det finns ett antal liknande åtaganden, bedöms sannolikheten för att det kommer att krävas ett utflöde av resurser vid regleringen sammantaget för hela denna grupp av åtaganden. En avsättning redovisas även om sannolikheten för ett utflöde avseende en speciell post i denna grupp av åtaganden är ringa. Utdelning Utdelning till aktieägare redovisas som skuld i bolagets finansiella rapporter i den period då utdelningen fastställs av bolagets aktieägare. Forskning och utveckling Utgifter för forskning redovisas som kostnader när de uppstår. Kostnader som uppstått i utvecklingsprojekt (som gäller utformning och test av nya eller förbättrade produkter) redovisas som immateriella tillgångar när det är sannolikt att projektet kommer att bli framgångsrikt med tanke på dess kommersiella och tekniska möjligheter, och kostnaderna kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Övriga utvecklingsutgifter redovisas som kostnader när de uppstår. Utvecklingsutgifter som tidigare har redovisats som en kostnad redovisas inte som en tillgång i efterföljande period. Utvecklingskostnader med en begränsad nyttjandeperiod som har aktiverats skrivs av progressivt (se ovan) från den tidpunkt då den kommersiella produktionen av produkten påbörjas. Avskrivningarna görs under den förväntade nyttjandeperioden, dock högst fem år. 20

21 Finansiell riskhantering Scirocco AB utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker: marknadsrisk (inklusive valutarisk, ränterisk, och prisrisk), kreditrisk, likviditetsrisk och kassaflödesrisk. a) Marknadsrisk (i) Valutarisk Bolaget verkar internationellt och utsätts för valutarisker, framför allt avseende Euro. Valutarisk uppstår genom framtida affärstransaktioner, redovisade tillgångar och skulder. Bolagets riskhanteringspolicy är att löpande bevaka exponeringen i utländskvaluta gentemot den funktionella valutan. Om Eurokursen ökas jämfört med den funktionella valutan, allt annat lika, kommer bolagets omsättning att kunna ökas med bibehållen bruttomarginal eftersom en del av tillverkningskostnaden uppstår i den funktionella valutan. Tillverkningskostnaden domineras dock av Euro. Den bedömda omsättningsökningen vid ökad Eurokurs, liksom den bedömda förändringen i täckningsgrad är dock alltför liten för att kunna ges en kvantifierad bedömning, liksom påverkan på bolagets affärstransaktioner, redovisade tillgångar och skulder. (ii) Prisrisk Bolaget är inte exponerat för någon prisrisk avseende rå- och stapelvaror. Bolaget följer löpande prisutvecklingen för insatsvaror. (iii) Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden Eftersom Bolaget inte innehar några väsentliga räntebärande tillgångar är Bolagets intäkter och kassaflöde från den löpande verksamheten i allt väsentligt oberoende av förändringar i marknadsräntor. Bolagets ränterisk uppstår genom långfristig upplåning. Upplåning som görs med rörlig ränta utsätter Bolaget för ränterisk avseende kassaflöde. Upplåning som görs med fast ränta utsätter Bolaget för ränterisk avseende verkligt värde. Bolaget hade ingen långfristig upplåning den 31 december Med anledning av ovanstående har bolaget ingen policy i denna fråga. b) Kreditrisk Bolaget har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker. Bolaget har fastställda principer för att säkra att försäljningen av produkter sker till kunder med lämplig betalningshistorik, alternativt att förskottsbetalning tas ut. c) Likviditetsrisk Försiktighet i hantering av likviditetsrisk innebär att inneha tillräckliga likvida medel och säljbara värdepapper, tillgänglig finansiering genom tillräckliga avtalade kreditmöjligheter och möjligheten att stänga marknadspositioner. På grund av den dynamiska beskaffenheten hos den underliggande verksamheten strävar Bolaget efter att bibehålla flexibiliteten i finansieringen genom att upprätthålla avtal om lyftningsbara krediter. Ledningen följer också noga prognoser för bolagets kassaflöde och likviditet. Ledningen har löpande kontakter med befintliga och potentiella investerare i mening att säkerställa vidare engagemang i bolaget. Vidare har man löpande kontakter med bank och andra finansieringsinstitutet för att diskutera eventuellt framtida lånebehov. (ii) Löptidsanalys för leverantörsskulder och förlagslån Samtliga leverantörsskulder förfaller till betalning inom ett år. 21

22 Kapitalrisk Bolagets mål avseende kapitalstrukturen är att trygga bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den övertiden kan generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och att upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere. Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. Viktiga bedömningar vid tillämpning av företagets redovisningsprinciper Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Bolaget har aktiverat utgifter för kr, motsvarande en del av det tekniska utvecklingsarbete som utförts vid framtagningen av bolagets automatiska identifieringssystem, samt arbetet med de grundläggande patentansökningar Bolaget lämnat in i olika industriländer för att skydda värdet av sagda system. Aktiverat belopp totalt är kr. Viktiga uppskattningar och antaganden för redovisningsändamål Bolaget gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår diskuteras nedan. 22

23 Noter Not 1 Kostnadsförda utvecklingskostnader Aktiverat F&U-arbete under 2008 avser nya produkter, medan kostnadsfört arbete på utvecklingsavdelningen avsett teknisk support, förstudier och produktunderhåll. Bolaget uppskattar dessa kostnader till omkring 688 KSEK. Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer vi Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Madelein Österberg Revisionsarvode Övriga uppdrag Styrelse och ledande befattningshavare VD och ledande befattningshavare Styrelse Män 1 1 Kvinnor Män 4 3 Kvinnor Not 3 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män 4 4 Kvinnor

24 Löner, ersättningar och sociala kostnader Styrelse, VD och ledande befattningshavare Övriga anställda Sociala kostnader (varav Pensionskostnader) Av pensionskostnaderna avser kr (fg år 0 kr) styrelse och VD. En ny VD utsågs VD har en uppsägningstid om 6 månader vid egen uppsägning. Vid uppsägning från bolagets sida är uppsägningstiden 12 månader. Vid uppsägning utgår normal månadslön. Särskilda avgångsvederlag finns inte. VD:s pensionsförmån är utöver pensionsförmåner enligt lagen om allmän försäkring 25% av den fasta månadslönen. VD Peter Thorander har ersatts med kr i fast lön. Under året har Styrelseordförande Erland Pontusson berättigats till kr i fast arvode. Tidigare VD Staffan Sjögren har under sin tid som VD berättigats till kr i fast lön, och kr i pensionsförsäkring. Av de sociala kostnaderna avser kr styrelse och VD. Ovanstående kostnad om tillsammans kr avser bolagets totala kostnad för ersättningar till Styrelse, VD och andra ledande befattningshavare. Inga övriga förmåner har uppburits, ej heller har personerna gottskrivits pensionsavsättningar eller rörliga ersättningar. Sjukfrånvaro Not 4 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Not 5 Ränteintäkter Total sjukfrånvaro som andel av ordinarie arbetstid 0 % 0 % Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på minst 60 dagar 0 % 0 % Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar Summa avskrivningar och nedskrivningar Ränteintäkter

25 Not 6 Räntekostnader Räntekostnader Not 8 Resultat per aktie före och efter utspädning Resultat per aktie före utspädning Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att bolagets resultat divideras med ett vägt antal utestående stamaktier under perioden. Not 7 Årets skattekostnad Resultat per aktie efter utspädning Resultat per aktie efter utspädning beräknas genom att bolagets resultat divideras med ett vägt antal utestående aktier och optionsrätter under perioden Aktuell skattekostnad - - Uppskjuten skatt Skatt på årets resultat Resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats, 28 % Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader Skatteeffekt ej skattepliktiga intäkter Ej redovisad effekt av underskottsavdrag vi Årets resultat Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier Resultat per aktie före utspädning -0,39-0,32 Årets resultat Vägt genomsnittligt antal utstående stamaktier och optionsrätter Resultat per aktie efter utspädning -0,39-0,32 Det beräknade ackumulerade skattemässiga underskottsavdraget beräknas till kr ( kr). Ackumulerade underskottsavdrag är inte tidsbegränsade. 25

26 Not 9 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Not 11 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden: - Vid årets början Årets inköp Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: - Vid årets början Årets avskrivning på kvarvarande inventarier Utgående avskrivningar enligt plan på inventarier Utgående redovisat värde på inventarier Utgående restvärde enligt plan Not 10 Patent Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Avskrivningar Utgånende ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående restvärde enligt plan Bolagets patenttillgångar utgörs av ett grundläggande patent, vilket godkänts av SIPO (Kina) och av EPO (Europapatentländerna). 26

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

CoolGuard. Årsredovisning 2006

CoolGuard. Årsredovisning 2006 CoolGuard Årsredovisning 2006 COOLGUARD ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL Innehåll 1 2006 i korthet 2 VD har ordet 3 Produkter 5 Marknad 6 Försäljning 7 Aktien och ägarna 9 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-04-01-- 2013-03-31 556672-9074

ÅRSREDOVISNING 2012-04-01-- 2013-03-31 556672-9074 ÅRSREDOVISNING 2012-04-01-- 2013-03-31 Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Koncernens resultaräkning 7 Koncernens balansräkning 8 Koncernens förändring av eget kapital 10 Koncernens

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås ÅRSREDO VISNING 2013 Årsstämma Ordinarie Ordinarie årsstämma hålls hålls den den 24 april 24 april 2014, 2014, kl 15.00 kl 15.00 i i WallVisions lokaler, lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås 8, Borås (Viared).

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 1 Free2Move Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida -

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614 ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014 Org. nr. 556788-8614 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 1 Året i korthet Nettoomsättningen för perioden 35,0 MSEK (47,0) Rörelseresultatet före avskrivningar -2,3 MSEK (-2,7) Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011-01-01 2011-12-31. för. DEFLAMO AB (publ) Org nr 556648-6204

ÅRSREDOVISNING 2011-01-01 2011-12-31. för. DEFLAMO AB (publ) Org nr 556648-6204 ÅRSREDOVISNING 211-1-1 211-12-31 för DEFLAMO AB (publ) Org nr Innehåll sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 1 Finansieringsanalys 11

Läs mer

POLYPLANK växer inte på träd. Årsredovisning 2006. PolyPlank AB (publ) 556489-7998

POLYPLANK växer inte på träd. Årsredovisning 2006. PolyPlank AB (publ) 556489-7998 POLYPLANK växer inte på träd Årsredovisning 2006 PolyPlank AB (publ) 556489-7998 Innehållsförteckning Årsstämma... 2 Affärsidé... 2 Finansiell femårsöversikt... 3 Polyplank i korthet... 4 Aktien, ägarstruktur

Läs mer

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH FÖRSÄLJNING I 7 LÄNDER. etraveli ÅRSREDOVISNING 2013

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 2 maj 2013, kl 15.00 i WallVisions lokaler, Ryssnässgatan 8, Borås (Viared).

Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 2 maj 2013, kl 15.00 i WallVisions lokaler, Ryssnässgatan 8, Borås (Viared). ÅRSREDOVISNING 2012 Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 2 maj 2013, kl 15.00 i WallVisions lokaler, Ryssnässgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: - vara införd

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Årsredovisning. för. Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) 556943-8442. Säte: Stockholm. Räkenskapsåret 2014

Årsredovisning. för. Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) 556943-8442. Säte: Stockholm. Räkenskapsåret 2014 Årsredovisning för Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) 556943-8442 Säte: Stockholm Räkenskapsåret 2014 1 (37) Innehållsförteckning Styrelsens redogörelse Sidan 3 Förvaltningsberättelse Sidan

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2007

Årsredovisning för verksamhetsåret 2007 Årsredovisning för verksamhetsåret 2007 IMPLEMENTA HEBE AB (publ) Org. nr.: 556581-9272 Medlem i EURISgruppen (www.euris.org) vid IDEON Science Park i Lund Per Aspera Ad Astra Implementa Hebe AB utvecklar,

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse 1 s rapport över totalresultat 3 s balansräkning 4 s rapport

Läs mer

Årsredovisning 2012. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2012 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

Ekonomisk information 2008

Ekonomisk information 2008 ÅRSREDOVISNING 2007 Årsredovisning 2007 Ekonomisk information 2008 Den ekonomiska informationen, såväl på svenska som på engelska, finns tillgänglig på www.sensys.se under Investor Relations. Här kan du

Läs mer

NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING

NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING 2010 NILÖRNGRUPPEN AB ÅRSREDOVISNING Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2010 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 för Targeteveryone AB (publ) (tidigare VMSPlay AB) 556526-6748 Årsredovisningen omfattar: Sida VD-ord 2 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Förvaltningsberättelse 3. Koncernens bokslut 6. Noter till koncernens bokslut 11. Moderbolagets bokslut 27. Noter till moderbolagets bokslut 32

Förvaltningsberättelse 3. Koncernens bokslut 6. Noter till koncernens bokslut 11. Moderbolagets bokslut 27. Noter till moderbolagets bokslut 32 Innehållsförteckning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 Koncernens bokslut 6 Noter till koncernens bokslut 11 Moderbolagets bokslut 27 Noter till moderbolagets bokslut 32 Signaturer 35 Revisionsberättelse

Läs mer

ScandBook Holding AB (publ) Org nr 556708-2911. Innehållsförteckning

ScandBook Holding AB (publ) Org nr 556708-2911. Innehållsförteckning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD-ord 4 ScandBook koncernen 5 Affärsidé, strategier och mål 5 Kunder och marknad 5 Aktiedata och ägarstruktur 6 Förvaltningsberättelse 8 Flerårsöversikt

Läs mer