KOMMUNIKATION AV STÖDSYSTEMET FÖR ENTREPRENÖRSKAP OCH INNOVATION TILL STUDENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNIKATION AV STÖDSYSTEMET FÖR ENTREPRENÖRSKAP OCH INNOVATION TILL STUDENTER"

Transkript

1 Projektrapport 20 augusti Sten K. Centre for Entrepreneurship Projektledare: Rachelle Lacharité Projektansvarig: Lottie Norrsén KOMMUNIKATION AV STÖDSYSTEMET FÖR ENTREPRENÖRSKAP OCH INNOVATION TILL STUDENTER Ett projekt med syfte att underlätta för studenter att hitta rätt inom Lunds universitets stödsystem för innovation och entreprenörskap 1. Bakgrund Lunds universitet bidrar till samhällets utveckling genom att erbjuda utbildning och forskning och genom att samverka med omvärlden. Vår inspirerande studiemiljö, vår akademiska integritet och våra stora satsningar på forskning leder till nya innovationer, affärsidéer, produkter och tjänster. Den konstgjorda njuren, ultraljudstekniken, Bluetooth, Sveriges snabbast växande gymkedja och en osynlig cykelhjälm är alla exempel på uppfinningar som är sprungna ur Lunds universitet och som öppnat nya dörrar för miljoner människor världen över. Genom att omsätta kunskap i nya och bättre lösningar för omvärldens behov kan vi hitta lösningar på framtidens utmaningar. Nyttiggörande av forskning och studenternas idéer ökar också konkurrenskraften, gynnar samhällstillväxten och bidrar till fler arbetstillfällen. Innovationer och idéer kan uppstå hos alla möjliga som verkar vid ett universitet: forskargrupper, studenter, doktorander och även studentorganisationer. Lunds universitets stöd för forskare som har en idé är centraliserat i LU Innovation System, som är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet. För studenter som vill starta ett företag eller projekt eller studera entreprenörskap är stödet mer utspritt på universitet. E-post Webbadress entrepreneur.lu.se

2 i. Diskussion och syfte: 2 Eftersom stödsystemet inom och utanför Lunds universitet är så pass utspritt har de verksamheter som verkar vid universitet märkt att studenterna är osäkra på vart de ska vända sig om de behöver hjälp med att förverkliga sina idéer eller lära sig mer om entreprenörskap. En annan utmaning är att det tenderar att vara vissa avgränsade grupper som söker sig till de interna/externa organisationer som verkar vid universitet. Manliga studenter som befinner sig geografiskt nära Ideonområdet (LTH- och ekonomistudenter) är överrepresenterade. Det finns många anledningar till detta men framför allt är det en avspegling av näringslivet. Verksamheterna ska emellertid vara till för alla studenter så det krävs en extra satsning för att göra kommunikationen med studenterna mer inkluderande/inbjudande och på så sätt attrahera fler. Dessutom är svenska studenter och kvinnor underrepresenterade bland de sökande till entreprenörskapsutbildningen vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship och det vill centrat ändra på. Lunds universitets största aktörer inom innovationssfären, Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, LU Innovation System och VentureLab är relativt nya i en så pass gammal organisation som Lunds universitet och har inte riktig hittat ett fungerande samarbete eller en organisationskultur som gör att studenterna hittar rätt och får det stöd som de behöver för att bli entreprenörer eller studera entreprenörskap. Denna brist på samordning återspeglas på Lunds universitets hemsida. Det finns ingen samlad information till studenter för hur de ska gå till väga om de vill förverkliga en idé. Det finns också motsägelsefulla uppgifter på de olika verksamheternas respektive hemsidor. En följd av detta har blivit att andra externa organisationer har tagit över kommunikationen med studenterna och orsakat förvirring kring frågor som: vilka organisationer tillhör universitet, vart ska studenter vända sig först om de har frågar om innovation eller entreprenörskap, vem har uppdraget att kommunicera med studenterna och hur kan det ske på ett sätt som är tydligt och enhetligt? Verksamheterna är överens om att de vill agera tillsammans för att erbjuda ett så bra stöd som möjligt till studenter men de har ännu inte hittat ett fungerande sätt att göra det på. Syftet med föreliggande projekt är att hitta former för verksamheterna att samarbeta och att samordna informationen till studenterna så att de lättare hittar rätt inom det stödsystem som finns. I förlängningen ska det också leda till att fler lockas att söka sig till Lunds universitet. ii. Stöd för studenter inom Lunds universitet: Det finns följande stöd för studenter som är en del av Lunds universitet: LU Innovation System LU Innovation System anordnar Leap Frogs som är ett bidrag på ca kronor som studenter kan söka för att kunna satsa på en företagsidé under en tremånadersperiod. Erbjudandet gäller även för studenter vid andra lärosäten i regionen (Malmö högskola, SLU Alnarp, Högskolan Kristianstad och BTH). LU Innovation kan också ge studenter stöd till

3 affärsidéutveckling och liknande om deras idé bedöms vara tillräckligt lovande för att LU Innovation System ska vara intresserade av att hjälpa till. LU Innovation erbjuder också affärsutveckling till studenter genom VentureLab (se nedan). 3 Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship Centrumet erbjuder studenter utbildning i form av fristående kurser och två utbildningar på avancerad nivå inom entreprenörskap och intraprenörskap som är öppna för studenter från alla bakgrunder och studieinriktningar. VentureLab VentureLab finansieras av alla fakulteter vid Lunds universitet, LU Innovation System, Lunds kommun, Tillväxtverket och Region Skåne. VentureLab finns till för alla studenter oavsett studieinriktning. VentureLab erbjuder coaching (i samarbete med affärsutvecklare från LU Innovation System), inspirationsaktiviteter (som föreläsningar inom och utanför utbildningar, mingelträffar o.d.) samt gratis kontorsplats för upp till ett år för studenter och nyexaminerade som vill ha en fysisk plats för att utveckla idéer eller projekt. LU Open LU Open arbetar med pull innovation vilket innebär att de kartlägger behov och utmaningar i samhället, hos organisationer och i företag. De hjälper sedan organisationerna eller företagen att lösa utmaningarna med hjälp av forskare och studenter. Studenter som vill delta i projekt, bli mer innovativa eller kreativa, eller använda LU Opens nätverk som en plattform för att skapa ett nytt projekt är välkomna att vända sig till LU Open. LU Open befinner sig i ständig förändring eftersom deras verksamhet styrs av industrins och omvärldens behov och de har för närvarande inte ett tydligt uppdrag gentemot studenter. iii. Externa organisationer som verkar vid Lunds universitet: Det finns fler än 100 olika organisationer som verkar i regionen och som kan hjälpa studenter att utveckla sina idéer. En omfattande lista över de olika aktörerna finns här: Lunds universitet har upparbetat samarbeten och kontakter med några organisationer som är ett bra första steg för de av våra studenter som vill komma i kontakt med det stödsystem som finns i regionen. De spelar en viktig roll i vårt stödsystem för innovation. Venture Cup Venture Cup är en tävling om affärsidéer där studenter (och andra) tävlar om pengar. Genom att tävla får de återkoppling på sina idéer från ett stort nätverk. Lunds universitet bidrar till Venture Cup med ekonomiskt stöd och ingår i tävlingens nätverk av återkopplare. Venture Cup ingår i en samverkansgrupp med de ovan nämnda interna organisationerna. FENA Lund FENA Lund är en studentorganisation vid universitet som är avsedd för att erbjuda sociala aktiviteter rörande entreprenörskap för studenter. Organisationen anordnar olika typer av evenemang som t.ex. Business and Beer. FENA Lund ingår också samverkansgruppen.

4 Ideon Ideon Science Park är en mötesplats för entreprenörer, investerare och andra innovationsaktörer. Forskningsbyn har kontorsplatser till startupföretag och ett inkubatorprogram för nystartade företag samt anordnar olika evenemang för berörda intressenter. Ideon drivs av Wihlborgs Fastigheter AB, Lunds universitet och Lunds kommun. Studenter i Lund kan få hyra kontorsplats, söka till inkubatorprogrammet eller bara delta i de olika aktiviteterna Ideon erbjuder. Representanter från Ideons olika delar har nära kontakt med alla de ovan nämnda interna verksamheterna. VentureLabs kontorsplats för studenter befinner sig fysiskt i Ideons lokaler. 4 iv. Om projektledaren/författaren: Jag är en före detta student vid Lunds universitet som läst utvecklingsstudier på kandidatnivå och insett vikten av kreativa lösningar på världens allra största utmaningar. Till följd av detta har jag blivit entreprenör efter mina studier och driver idag en enskild firma som erbjuder olika konsulttjänster inom fotografering, översättning, evenemangsplanering, bakning, sociala medier och projektledning. Jag har kombinerat mitt företagande med deltidsarbete och bl. a. arbetat på VentureLab i nio månader och senast på Lunds universitets varumärkesavdelning i nästan ett år. Under min tid på VentureLab satt jag samtidigt i inkubatorn med min företagsidé, Boothie. På LUs varumärkesavdelning har jag lett ett varumärkesprojekt som rör innovationer och studentorganisationer och hur de kan profilera sig genom en koppling till Lunds universitet. Jag har också mycket erfarenhet från Lunds studentliv eftersom jag gjorde ett uppehåll i mina studier under 2012 för att arbeta som kommunikationschef för Akademiska föreningen i Lund. 2. Genomförda aktiviteter För att skaffa oss en så bred bild som möjligt av de svårigheter som finns i samordningen av information har vi genomfört följande aktiviteter. Anteckningar och resultat finns tillgängliga: 1. Intervjuer och samtal med representanter för stödsystemet för innovation och entreprenörskap Ansvarig för externa relationer Lottie Norrsén och forskarstuderande Craig Mitchell, Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship Lovisa Nicklasson, Inspiratör, VentureLab Projektkoordinator Daniel Fülep och projektledare Peter Løvschall, LU Open Eva Fredenholm, webbredaktör, Sektionen Kommunikation Johan Linåker, LTHs doktorandkårs ordförande Intervjuernas syfte var att få veta mer om de utmaningar som finns och förslag på lösningar. Viktiga reflektioner från dessa möten ingår i diskussionen i denna rapport.

5 2. Genomgång av gamla anteckningar, mejl och förslag från samverkansgruppen 5 Under de senaste två åren har representanter för de olika verksamheterna identifierat olika utmaningar vad gäller informationssamordningen och gett förslag på förbättringar. Projektledaren har gått igenom allt och plockat ut viktiga reflektioner och intressanta idéer på lösningar. Några viktiga reflektioner: Samverkansgruppen upplever att de flesta studenter inte har någon aning om att det finns ett stödsystem för de som vill starta ett företag. Samarbetsvilja bör byggas in i de olika verksamheternas organisationskultur. Det finns en stor omsättning av personal och det bör finnas former som gör organisationerna mindre personalberoende. Det behövs en enkel organisationsskiss för i första hand internt bruk som gör det lättare att hitta rätt expertis och att hänvisa vidare. Organisationerna borde stå tillsammans vid arbetsmarknadsmässor och hitta ett bra sätt att presenteras. Det borde finnas en gemensam kalender. Organisationerna borde föreslå en utbildning varje termin för att lära sig mer om varandra. 3. Enkät till studenter En interaktiv enkät delades ut genom de olika organisationernas respektive informationskanaler till de inresande mastersstudenterna på entreprenörskapsutbildningen och i några öppna grupper på Facebook. Enkätens syfte var att få en uppfattning om hur väl de tillfrågade känner till de olika organisationerna och få inspiration till ord och begrepp vi kan använda för att beskriva erbjudandet om stödsystem. Ca 20 studenter svarade. 4. Fokusgrupper Projektledaren har hållit i fyra tvåtimmars fokusgrupper med 20 studenter från olika bakgrunder. Tre fokusgrupper genomfördes på engelska och en på svenska. Under fokusgrupperna gick vi igenom olika ord som t. ex. entreprenörskap, innovation och kommersialisering för att se vilka värderingar studenter förknippar dem med. Vi ställde frågor om deras syn på företagande och om de har hört talas om de olika former av stöd som universitet erbjuder samt gav dem i uppdrag att leta fram information på webben för att hitta svårigheter och mönster i deras sökande. 5. Genomgång av attitydrapporter (11 och 13) från Drivhuset och Region Skåne. Rapporten bygger på en undersökning med syfte att ge en bild av vad högskole- och universitetsstuderande har för attityder till och bild av att starta företag.

6 6 3. Reflektioner Nedan följer några generella, övergripande reflektioner som bygger på de olika genomförda aktiviteterna samt projektledarens bakgrund som tidigare anställd på VentureLab och som nuvarande kommunikatör på Lunds universitet. 1. Organisationerna vill ha en gemensam karta som kan visa vad universitetet erbjuder studenter som vill starta ett företag eller förverkliga en idé. Det skulle göra det lättare att visa studenterna hur stödsystemet hänger ihop och att hänvisa vidare till andra organisationer som kan hjälpa studenter. 2. Lunds universitet hade vunnit på att ge en samlad bild till studenterna. Det är överväldigande att se så många aktörer och studenter som inte vet vart de ska vända sig. Lunds universitets interna aktörer hade vunnit på att agera tillsammans på mässor, evenemang osv., dels för att visa mångfalden av det stöd som finns men också för att förenkla steget för studentera. 3. Det finns en mångfald av attityder gentemot företagande. Det är viktigt att presentera företagande, entreprenörskap och innovation på olika sätt för att tala till så många som möjligt. Kreativitet, samarbetsprojekt och egen karriärutveckling är alla exempel på alternativa sätt att beskriva ovan nämnda termer. Deltagarna vid fokusgrupperna hade lätt att ändra sin attityd gentemot företagande när de fick höra om olika exempel på studententreprenörer och diskutera vad entreprenörskap är. Även de som var mest kritiska i början blev till slut intresserade av universitetets utbud. 4. VentureLab är välkänt bland studenterna. VentureLab är den äldsta interna verksamheten på Lunds universitet och har bra sökstatistik på webben. Studenterna i fokusgrupperna hade inget problem att hitta VentureLab via Google. Studenterna har hört talas om VentureLab genom studiekompisar, studievägledare, osv. Däremot visste de inte att VentureLab tillhör Lunds universitet. Det framgår inte tydligt på deras webbsida. VentureLab har en bra position för att kunna engagera studenter. Deras grafiska profil, hemsida, anställda och organisationskultur ligger närmare studenterna än LU Innovation System och Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship. 5. Studenterna som deltog i fokusgrupperna visade ett stort intresse för att lära sig mer om företagande Denna reflektion finns också återspeglad i attitydrapporterna. Flera studenter nämnde även att det vore bra med flera valbara eller obligatoriska kurser inom entreprenörskap/innovation eller grundläggande bokföring på alla utbildningar.

7 6. Studenter är inte intresserade av tryckt material Det är mycket viktigare för studenter att information finns på webben och alltid är tillgänglig och uppdaterad än att de får en tryckt broschyr eller folder i början av studierna. Trycksaker kan förstås fylla en funktion som marknadsföring eller för att öppna ögonen för någonting men de måste alltid leda vidare till en webbsida där det finns mer utförlig information. Studenter tycker att personliga kontakter är viktigast för att kunna ta steget Studenter tycker att det är viktigt med vittnesbörd från andra som har gått igenom processen Det är svårt att se sig själv som en företagare eller kreativ/innovativ människa. Exempel på andra som är lika en själv och som gått igenom processen kan underlätta och inspirera. 8. Studenter använder en mängd olika sociala medieplattformar och kalendarier samt litar på olika informationskanaler. Dock är Lunds universitets hemsida välkänd och anses trovärdig bland studenter. 9. Lunds universitets forskningsfokus gör att studenter upplever att de inte har så många karriärmöjligheter Eftersom professorerna mest uppmuntrar till fortsatt pluggande och forskning upplever studenterna att det inte finns någon naturlig koppling mellan stöd till företagande och universitetet. Vissa studenter upplevde också att karriärvägledarna har en rätt så dålig inställning till deras karriärmöjligheter och har t.o.m. fått höra att det inte finns möjlighet att få jobb inom deras område. 4. Rekommendationer Utifrån de ovan nämnda reflektionerna ger projektledaren följande rekommendationer för att projektets syfte ska kunna uppnås. De två sista rekommendationerna kommer att genomföras inom ramen för detta projekt inför den 30/ Satsa på VentureLab VentureLab är Lunds universitets främsta plattform för studenter som vill starta företag eller projekt, eller utveckla sina idéer. VentureLab bör också bli det nav som tar emot studenter för att hjälpa dem att hitta rätt inom stödsystemet. Verksamheten har ett relativt starkt varumärke och en bra sökstatistik bland studenter så det känns naturligt att rusta upp den för att hantera fler studenter. VentureLab är en utmärkt kanal för att marknadsföra utbildning till studenter som Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship har svårt att nå. Några konkreta insatser som bör genomföras: Utbilda VentureLabs personal för att bättre kunna hjälpa studenterna att hitta rätt inom stödsystemet (behovsidentifiering, coachning, studievägledning o. s. v.)

8 Ett ytterligare syfte: Inspiration, Inkubator, Idéutveckling samt Information (inte bara om företagande utan också om stödsystemet) 8 Se över listan med andra organisationer som verkar för studenter på venturelab.lu.se. Den kan bli den främsta listan över partnerorganisationer som Lunds universitets studenter kan ha tillgång till. Utöka kalendariet för Lunds universitets studenter. Låt interna och externa organisationer skicka in tips om evenemang och låt VentureLab genomföra uppsökande arbete för att fylla ut kalendariet med andra evenemang som kan vara intressanta för studenter. Förtydliga på VentureLabs hemsida att verksamheten är en del av Lunds universitet. Studenter som deltog i fokusgrupperna visste inte att så var fallet. Det krävs bara några enkla åtgärder som att nämna universitet högst upp och att se över allt textinnehåll. Samma sak gäller för andra kanaler, som när anställda pratar med studenter och bör säga VentureLab vid Lunds universitet eller VentureLab, en del av Lunds universitet. Lägga till fler vittnesbörd på VentureLabs hemsida som handlar om studenter som har fått hjälp. Till exempel en student som har tävlat i VentureCup, läst på masterutbildningen, m.m. Varje organisation ansvarar för att hitta ett exempel. Dessa vittnesbörd kan sedan länkas till lu.se och lunduniversity.lu.se och användas för andra marknadsföringsändamål. De kan ha formen av text, film, ljudklipp m.m. Söka upp andra aktörer och listor som t.ex. verksamt.se, drivaeget.se m. fl. och se till att VentureLab listas där som stödorganisation för studenter vid Lunds universitet. 2. Interna/externa organisationer bör agera gemensamt vid mässor och olika evenemang. a. En projektgrupp inom samverkansgruppen med uppgift att förbereda inför mässor bör bildas och planera inför det kommande året. Som exempel på viktiga mässor/evenemang finns Hälsningsgillet, EEE Dagar, Leapfrogs kickoff m.fl. 3. VentureLab bör genomföra en marknadsföringskampanj riktad till alla studenter. a. Infografiken (se nedan) kan möjligtvis användas. b. T.ex. redaktionell reklam i Lundagård, utskick genom universitetsposten c. Köpa upp matsalsplatser på nationer och gå ut och informera i samband med en gratis middag d. Lunds universitets Facebooksida, där studenter uppmuntras till att tagga kompisar de känner som sitter på en idé.

9 e. Skicka ut affischer om entreprenörskapsutbildningar samt stödet VentureLab kan erbjuda till alla administratörer på universitet för att anslå i deras byggnader Det bör hållas en workshop för universitetslärare för att berätta om stödsystemet för studenter. a. Studenter nämner ofta att deras utbildningar helt saknar detta perspektiv. Det är därför lämpligt att lärarna får information om stödsystemet så att de kan leda studenterna vidare om de behöver hjälp. b. Workshoppen bör ha med exempel på studentföretag så att lärarna kan se bredden av företag som startats. 5. Information och utbildning till karriärnätverket a. Karriärnätverket är ett nätverk där alla studie- och kärriärvägledare vid Lunds universitet ingår, samt VentureLab. Genom VentureLab bör karriärnätverket informeras om utbildningar och stödsystemet. b. Personalen vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship skulle kunna hålla i en utbildning för studie- och karriärvägledarna för att hjälpa dem att ge inspiration till entreprenörskap. 6. Se över alla interna hemsidor på Lunds universitet a. entrepreneur.lu.se, luopen.lu.se, lu.se, lunduniversity.lu.se, innovation.lu.se, venturelab.lu.se bör alla ses över för att säkerställa att all information är korrekt och relevant för studenter samt att den leder till venturelab.lu.se. b. Vid arbetet med hemsidorna måste också ord och begrepp ses över från ett tillgänglighetsperspektiv och med underlag från fokusgrupperna (till exempel är det möjligt att studenterna inte vet vad orden inkubator eller affärsrådgivning betyder) c. Sidorna behöver sökoptimeras eftersom 53% av studenterna som besvarade vår enkät angav att de använder en sökfunktion på nätet för att leta fram information istället för att gå in på flikar på lu.se eller lunduniversity.lu.se. 7. Anställa en kommunikatör för att genomföra sammanhållna informationskampanjer a. För att öka konkurrenskraften bör en kommunikatör anställas vid Sektionen Forskning, samverkan och innovation som kan ge en samlad bild av Lunds universitet som ett lärosäte som leder till innovationer och som gör det möjligt för studenter och forskare att skapa sina egna karriärer. b. Kommunikatören bör jobba nära alla verksamheter och göra generella informationskampanjer gentemot befintliga och presumtiva studenter och forskare.

10 c. Kommunikatören bör ansvara för informationen på Lunds universitets webbsidor och stödja VentureLab, LU Innovation System, Sten K Johnson Centre for Entrepreneuship samt LU Open Verksamheterna bör utbilda varandra om vilka tjänster de erbjuder till studenter a. Detta för att kunna skicka studenter vidare. b. Utbildningarna kan kompletteras med en informell överenskommelse där verksamheterna intygar att de vill agera tillsammans och att de ska skicka studenter till varandra. Detta behöver byggas in i organisationskulturen för att kunna nå ut till så många studenter som möjligt. c. I samband med utbildningarna kan verksamheterna se över informationen på sina hemsidor utifrån ett studentperspektiv och se till att det tydligt framgår vad de erbjuder. Följande rekommendationer kommer att genomföras inom ramen för projektet före Skapa en infografik på temat What does Lund University offer to you as a student who would like to start a company or realise an idea? (Vad har Lunds universitet att erbjuda studenter som vill starta ett företag eller förverkliga en idé?) a. som ger kort information om LU Innovation System, Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship och VentureLab. Den ska också leda till Lunds universitets webbsidor. Syftet är såväl att inspirera studenter till entreprenörskap som att berätta om de olika organisationerna. (Inspiration/Information) 10. Uppdatera lu.se och lunduniversity.lu.se a. Bearbeta informationen till studenter som redan finns under fliken Innovation & Samverkan b. Bygga en ny sida under Livet som student > Service och stöd / Student Life > Student Services med rubriken Studentinnovation som bl.a. innehåller länkar till vittnesbörd, information om det mångfacetterade stödsystemet, infografiken samt länk och kontaktinformation till VentureLab. 5. Sammanfattning Alan T. Malm, tidigare rektor vid Ekonomihögskolan, startade VentureLab 2001 med en vision om att verksamheten skulle vara ett bollplank för studenter som ville utveckla sina idéer. I nästan femton år har VentureLab levererat utifrån den visionen. Tusentals studenter har blivit inspirerade till entreprenörskap genom VentureLab. Verksamheten är välrenommerad såväl internationellt som nationellt och har byggt upp många viktiga samarbeten genom åren. Det förefaller naturligt

11 att VentureLab ska bli en samlande kontaktpunkt för studenter som vill utveckla en idé. 11 Genom en särskild marknadsföringskampanj och en samarbetsvilja bland andra aktörer att hänvisa studenter till VentureLab kan livet förenklas för de studenter som vill utforska entreprenörskap som en karriär eller studieväg. En strategi som innebär att VentureLab blir studenternas främsta kontaktpunkt gör att Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship och LU Innovation System tydliggör informationsflödet gentemot studenter. VentureLab är en unik konstruktion som Lunds universitets studenter kan ha nytta av och genom att satsa på VentureLab kan flera få kontakt. På så sätt kan även Lunds universitets konkurrenskraft i förhållande till andra universitet ökas p. g. a. att fler kan se det unika erbjudandet om en kontorsplats och utvecklingsstöd. En satsning på VentureLab bör också leda till ökat intresse för de andra verksamheterna, till exempel att fler studenter får upp ögonen för de valbara entreprenörskapskurserna vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship eller vill ta steget att delta i affärsidétävlingen Venture Cup. 6. Bilagor och referenser som kan ställas till förfogande: 1. Anteckningar från samtal och intervjuer Enkätresultat Anteckningar, Fokusgrupp 1 4 Relevanta anteckningar, Samverkansgrupp Attityd 2011 & 2013 från Region Skåne och Drivhuset a. Studenter 2011: https://lu.box.com/s/w16x3ristb8wb968ri0gu7jwfvzyoujz b. Forskare/lärare 2011: https://lu.box.com/s/aaz0xjb1gwcx46ov6fid8gbya2p6thnh c. Studenter 2013: https://lu.box.com/s/wycmwugt2fng8n1c1w1d2iasgndu5v91

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Syfte och övergripande långsiktiga mål

Syfte och övergripande långsiktiga mål Syfte och övergripande långsiktiga mål Sektionen för Industriell ekonomi Inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Antagna 2014-04-10 Senaste ändringar tagna 2014-04-10 SektionenförIndustriellekonomi

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

STUDENTERS INVOLVERING I INNOVATIONSPROCESSEN. Emma Hermansson, Linnéuniversitetet Eva Rosén, Mittuniversitetet

STUDENTERS INVOLVERING I INNOVATIONSPROCESSEN. Emma Hermansson, Linnéuniversitetet Eva Rosén, Mittuniversitetet STUDENTERS INVOLVERING I INNOVATIONSPROCESSEN Emma Hermansson, Linnéuniversitetet Eva Rosén, Mittuniversitetet Innovationskontoret Fyrklövern Resonerande seminarium Utvecklingsområde i Vinnovas samverkansstrategiprojekt

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program 2013-11-10 ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program Evelina Holgersson Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Arbetsgång... 4 Pusselbitar... 5

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

med dig utvecklar vi tillsammans talang ny kunskap samproduktion innovation forskningssamarbete global kunskap

med dig utvecklar vi tillsammans talang ny kunskap samproduktion innovation forskningssamarbete global kunskap med dig utvecklar vi tillsammans talang ny kunskap samproduktion innovation forskningssamarbete global kunskap 1 partnerskap Samverkan är viktigt för Malmö högskola. Vi samverkar aktivt med såväl näringsliv,

Läs mer

Fokusområde INNOVATIONER UPPFINNINGAR RISKKAPITAL. Tillväxtallians Trollhättan/Vänersborg

Fokusområde INNOVATIONER UPPFINNINGAR RISKKAPITAL. Tillväxtallians Trollhättan/Vänersborg Fokusområde INNOVATIONER UPPFINNINGAR RISKKAPITAL Tillväxtallians Trollhättan/Vänersborg Deltagare Alina Titova, Hans Andersson, Torvald Brahm, Stig-Göran Dennisson, Kjell-Åke Johansson, Per Johansson,

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Dagens agenda Vad är VentureLab? Varför starta eget? Starta företag 5 faser Inspiration

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet BESLUT IB9 3540/2004 2005-10-18 Rektor Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet Universitetsstyrelsen beslutade 10 juni 2005 att principiellt ställa sig bakom förslaget till kommunikationsplattform

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning Dnr 59-2009-252 Handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 Fastställd av Utbildningsnämnden 2009-02-10 Inledning 1. Utgångspunkter för arbetet med breddad rekrytering 2. Organisation och ansvar 3.

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Nr 2, februari Tipsa en vän om Vägledarinfo! Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare»

Nr 2, februari Tipsa en vän om Vägledarinfo! Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare» Tipsa en vän om Vägledarinfo! Nr 2, februari 2016 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare» Hej, Efter en lyckad terminststart med flera välbesökta välkomstaktiviteter är terminen nu i full gång

Läs mer

Förslag till ny kommunikationsplan till införandeprojektet av Ladok3 vid Lunds universitet

Förslag till ny kommunikationsplan till införandeprojektet av Ladok3 vid Lunds universitet KOMMUNIKATIONSPLAN 1 2015-12-03 Förslag till ny kommunikationsplan till införandeprojektet av Ladok3 vid Lunds universitet Nuläget En ny version av Ladoksystemet, Ladok3, kommer att införas vid varje lärosäte.

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14 Dnr: BTH-1.2.1-0053-2017 Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Denna strategiska plan är högskolestyrelsens och högskoleledningens dokument för att på

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020 Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020 Greg Neely International Office Det internationella perspektivet ska vara en självklar del i all

Läs mer

UTVECKLINGSBEHOV I VERKSAMHETERNA

UTVECKLINGSBEHOV I VERKSAMHETERNA UTVECKLINGSBEHOV I VERKSAMHETERNA SLUTA Gnälla, be om ursäkt för vår existens Se hinder och risker Konkurrera Förminska LCs potential Gissa vad som är på G Lägga ansvar på andra och skylla på andra Förlägga

Läs mer

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun Projektet Varumärket Grästorp Målet är att öka profileringen av Grästorp. Det första steget är att ta fram Grästorps varumärke. Den första etappen efter projektstart är en nulägesanalys Den andra etappen

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Den 17 april 2010 kommer mellan 350 500 blivande och befintliga entreprenörs mammor att delta och mingla på Hilton Slussen i Stockholm.

Läs mer

SFF Kommunikationsplan 2012-2013

SFF Kommunikationsplan 2012-2013 SFF Kommunikationsplan 2012-2013 Mål med kommunikationen 2012-13 All kommunikation ska stärka Svenska Fallskärmsförbundets vision och strategi 2012-2016. All kommunikation ska ske på mottagarens villkor.

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

MARKNADSPLAN KULTURVERKSTAN

MARKNADSPLAN KULTURVERKSTAN MARKNADSPLAN KULTURVERKSTAN Splittring är vår styrka! Karin Dahlborg, utbildningsledare Björn Kleinhenz Joel Lind Johanna Palmborg Hanna Sjögren Britta Wålstedt KV10 September 2011 Marknadskommunikation

Läs mer

careergate.hh.se HT 2014 TISDAGAR KARRIÄRDAGAR KARRIÄR

careergate.hh.se HT 2014 TISDAGAR KARRIÄRDAGAR KARRIÄR careergate.hh.se HT 2014 TISDAGAR KARRIÄRDAGAR KARRIÄR TISDAGAR = KARRIÄRDAGAR September 9/9 kl. 12.00 13.00, Servicecenter Greet, eat and meet Karriärtips och arbetsmarknadskontakter något för både kropp

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Lunds universitet UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666

Lunds universitet UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Lunds universitet UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Ett universitet i världsklass Grundat 1666 47 000 studenter Nästan 3 000 forskarstuderande 6 800 anställda Omkring 650 professorer 800

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter:

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter: STYRDOKUMENT Dnr V 2015/495 SPRÅKPOLICY Publicerad Beslutsfattare Ansvarig enhet www.styrdokument.gu.se Rektor Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare

Läs mer

Kommunikationsplan för teknisknaturvetenskapliga

Kommunikationsplan för teknisknaturvetenskapliga Sid 1 (5) Kommunikationsplan för teknisknaturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet 2017 Sid 2 (5) 1. Inledning Det behövs en livskraftig kommunikation för att sprida kunskap om fakultetens forskning

Läs mer

Från forskning till företag

Från forskning till företag Från forskning till företag LUIS Lunds Universitets innovationssystem Vi skapar tillväxt av forskning LUIS är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet. Med vår hjälp omvandlas värdefull

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

BESLUT. Elitidrottande studenter vid Uppsala universitet: rutiner

BESLUT. Elitidrottande studenter vid Uppsala universitet: rutiner UPPSALA UNIVERSITET BESLUT 2015-04-2 1 UFV 2014/153 1 (1) Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress S:tOlofsg.1 OB Handläggare Eva Söderman Telefon: 018-4711880 Telefax: 018-4711640 www.uu.se Eva.Soderman@uadm.uu.se

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling Innovation enligt vår definition Ny kunskap blir till nytta och handling Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Samverkan Vi har som mål att genom bred

Läs mer

Intäktslyftet. Ett program med fokus på just ditt företags utmaningar och möjligheter att skapa ökade intäkter.

Intäktslyftet. Ett program med fokus på just ditt företags utmaningar och möjligheter att skapa ökade intäkter. Ett program med fokus på just ditt företags utmaningar och möjligheter att skapa ökade intäkter. Praktiskt. Handlingsorienterat. Resultatinriktat. Intäktslyftet STEN K. JOHNSON CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i

Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i Malmö Sjöbo Kristianstad Helsingborg - Lund har under hösten 010 startat arbetet med grunden att ta fram ett dokument, gällande mål och verksamhetsinriktning för Skåne Sim och skånsk simidrott. Ledare

Läs mer

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans 1 STRATEGI 09 Vilka är vi? Vad vill vi 2 VISION Vår vision beskriver vad vi vill och även vad vi vill uppnå, vi som arbetar på Hälsa och samhälle.

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009 Samarbetsrådet för Campus Telge Programförklaring Campus Telge 2009 Södertälje kommun, /Programförklaring Samarbetsrådet Campus Telge 2009/ 1. Samarbetsrådets programförklaring för Campus Telge 2009 Södertälje

Läs mer

Kvinnliga företagares intresse för kraft

Kvinnliga företagares intresse för kraft Tellas Consulting Kvinnliga företagares intresse för kraft 2 fokusgrupper med kvinnliga småföretagare på temadagen om kraft 2002-03-20 Upplägg: Rapport: Marianne Sökjer-Petersen, Kirsti Tellas Kirsti Tellas

Läs mer

Arrangera i Glashuset 2014

Arrangera i Glashuset 2014 Arrangera i Glashuset 2014 Information för dig som vill eller ska arrangera aktiviteter i Glashuset. Glashusets mått Yta: 30m 2 (5,5 x 5,5 m) Fönster: 29 (1,28 x 2,63 m) Målet med Umeå2014 Kulturhuvudstadsåret

Läs mer

Kampen om eleverna Marknadsföringens konsekvenser för gymnasievalet

Kampen om eleverna Marknadsföringens konsekvenser för gymnasievalet Kampen om eleverna Marknadsföringens konsekvenser för gymnasievalet Nu i vår skall ca 120 000 ungdomar i Sverige söka gymnasieutbildning inför hösten. Idag finns det över 1700 olika ingångar att välja

Läs mer

Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne

Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne DET ÖPPNA SKÅNE Enligt Skånes regionala utvecklingsstrategi har vi år 2030 det öppna Skåne. Öppet i sinnet, öppet för alla och med ett öppet

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige Regeringen Proj. n r VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM A k 2017-05- 1 2 Regeringsbeslut I 3 2017-05-04 N2017/03280/IFK Näringsdepartementet D/Dnr 2QIT-02nt-l Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Mål och riktlinjer för studievägledning på grund- och avancerad nivå vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet

Mål och riktlinjer för studievägledning på grund- och avancerad nivå vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet Riktlinjer Fastställt av fakultetsstyrelsen 2001-06-20 Reviderad 2004-12-01, 2006-12-21, 2010-04-13 Dnr M:A9 46/2001 1 Studievägledningen Mål och riktlinjer för studievägledning på grund- och avancerad

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 2013-01-22 Minnesanteckningar Diana Unander Nordle Tel: 0470-79 48 78 Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 Dagen inleddes med en genomgång av vilka förväntningar

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Det entreprenöriella universitetet. kunskap i arbete

Det entreprenöriella universitetet. kunskap i arbete Det entreprenöriella universitetet kunskap i arbete Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma

Läs mer

Genom stimulans, annars tappar man motivationen. Det är som i träning, man måste uppmuntras genom träning med likasinnade.

Genom stimulans, annars tappar man motivationen. Det är som i träning, man måste uppmuntras genom träning med likasinnade. INTERVJU MED JOHAN WIKSTRÖM, kommunikationsbyrån Genomtänkt (årets studentföretagare 2016) Vad är en talang, hur definierar du det? Kvalitéer och en förmåga att använda dessa. Talangen är kanske inte alltid

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286.

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Utveckla din ide Utveckla ditt foretag Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Har du en idé eller vill utveckla ditt företag? Hos oss får du hjälp på vägen med att förverkliga dina planer. Oavsett

Läs mer

SiSP Swedish Incubators & Science Parks. Branschorganisationen för Sveriges Inkubatorer och Science Parks

SiSP Swedish Incubators & Science Parks. Branschorganisationen för Sveriges Inkubatorer och Science Parks SiSP Swedish Incubators & Science Parks Branschorganisationen för Sveriges Inkubatorer och Science Parks 2009 SiSPs syfte SiSP skall bidra till att utveckla optimala förutsättningar för Sveriges Inkubatorer

Läs mer

Varumärket Linnéuniversitetet

Varumärket Linnéuniversitetet Varumärket Linnéuniversitetet Varumärket uppfattningen om Linnéuniversitetet Alla bilder, föreställningar, känslor, tankar, associationer och värderingar som dyker upp i människors huvuden när de ser eller

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Från breddad rekrytering till breddat deltagande

Från breddad rekrytering till breddat deltagande Från breddad rekrytering till breddat deltagande 2014-11-04 Caroline Tovatt, UHR En analys av hur lärosäten presenterar sitt arbete med lika möjligheter till högre studier Begreppsförklaringar Breddad

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer