DAGORDNING. Datum Sammanträde i Revisorskollegiet gamla kollegiet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DAGORDNING. Datum 2015-03-24. Sammanträde i Revisorskollegiet gamla kollegiet"

Transkript

1 Revisorskollegiet Åsa Nilsson Bitr Yrkesrevisor DAGORDNING Datum (7) Sammanträde i Revisorskollegiet gamla kollegiet Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde. Tid: kl Plats: Regionhuset Adress: Dockplatsen 26, Malmö Lokal: Styrbord Kaffe serveras från kl Gemensam lunch på restaurang P2 kl (OBS! Tiden) Kaffe serveras under eftermiddagen Information av ledningen för Ambulansorganisationen kl Utkast till rapport Sjukvårdsförvaltningarnas förmåga att klara sina mål Region Skånes styrning uppföljande granskning Capire AB - kl Utkast till förstudie Hantering av nya läkemedel utskrivna av specialistkliniker - förstudie Capire AB - kl Utkast till rapport Granskning av Intern kontroll Revisionskontoret - kl Utkast till rapport Granskning av Utomlänsfakturering redovisningsrevision KPMG AB - kl Utkast till rapport Granskning av Komponentavskrivning redovisningsrevision KPMG AB - kl Utkast till rapport Granskning av Efterlevnad av god sed i bokföring redovisningsrevision KPMG AB - kl Tider för avrapportering är inklusive frågor. Förslag till dagordning med beslutsförslag 1. Öppnande Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, Kristianstad Besöksadress: Ambulansvägen, Hus 19, Centralsjukhuset Kristianstad Telefon (växel): Fax: Organisationsnummer: Internet:

2 Datum (7) 2. Dagordning 1. Revisorerna godkänner dagordningen. 3. Justering 1. Revisorerna utser Bo Lönnerblad att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 4. Föregående protokoll 1. Revisorerna lägger justerat protokoll från till handlingarna. 1. Protokoll från Nytt från revisionsvärlden 6. Anmälningsärenden 1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna. 1. Anmälningsärenden förtecknade i sammanställning från Revisionskontoret. 7. Grupprapporter 1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning från Revisionskontoret.

3 Datum (7) 8. Ärendebalans för revisorskollegiet 1. Ärendebalans för Revisorskollegiet avseende utdelade uppdrag. 9. Rapportering avseende granskningsarbetet 1. Rapportering av granskningsarbetet avseende Utkast till rapport Sjukvårdsförvaltningarnas förmåga att klara sina mål Region Skånes styrning uppföljande granskning - Capire AB - Rapport nr Diarienummer tillhörande missivskrivelse, till Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden för svar senast Revisorerna har granskat Sjukvårdsförvaltningarnas förmåga att klara sina mål Region Skånes styrning uppföljande granskning. Capire AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Dag Boman, Göran Stenberg och Mari Månsson, Capire AB, redovisar utkast till rapport Sjukvårdsförvaltningarnas förmåga att klara sina mål Region Skånes styrning uppföljande granskning (Rapport nr ). 1. Rapport Sjukvårdsförvaltningarnas förmåga att klara sina mål Region Skånes styrning uppföljande granskning Capire AB Rapport nr Förstudie Hantering av nya läkemedel utskrivna av specialistkliniker förstudie - Capire AB - PM nr Diarienummer Revisorerna godkänner PM avseende rubricerad förstudie och översänder den för kännedom och beaktande till berörd verksamhet.

4 Datum (7) Dag Boman, Capire AB, redovisar förstudie Hantering av nya läkemedel utskrivna av specialistkliniker förstudie - PM nr Förstudie Hantering av nya läkemedel utskrivna av specialistkliniker förstudie Capire AB - PM nr Utkast till rapport Granskning av Intern kontroll - Revisionskontoret - Rapport nr Diarienummer tillhörande missivskrivelse, till Regionstyrelsen för svar senast och till samtliga nämnder, förvaltningar och majoritetsägda bolag för kännedom och beaktande. Revisorerna har granskat Intern kontroll. Revisionskontoret har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Eva Tency Nilsson och Jan-Åke Leijon, Revisionskontoret, redovisar utkast till rapport Intern kontroll (Rapport nr ). 1. Rapport Granskning av Intern kontroll Revisionskontoret Rapport nr Utkast till rapport Granskning av Utomlänsfakturering redovisningsrevision - KPMG AB - Rapport nr Diarienummer tillhörande missivskrivelse, till ekonomidirektör Lars-Åke Rudin, redovisningschef Gertrud Nylander-Lindsjö, förvaltningschef Jan Eriksson, ekonomichef Frida Lindkvist, servicedirektör Helena Ohlsson och affärsområdeschef GSF Sara Persson för kännedom och beaktande. Revisorerna har granskat Utomlänsfakturering redovisningsrevision. KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Bo Ädel, KPMG AB, redovisar utkast till rapport Utomlänsfakturering redovisningsrevision (Rapport nr ).

5 Datum (7) 1. Rapport Granskning av Utomlänsfakturering redovisningsrevision KPMG AB Rapport nr Utkast till rapport Granskning av Efterlevnad av god sed i bokföring redovisningsrevision - KPMG AB - Rapport nr Diarienummer tillhörande missivskrivelse, till ekonomidirektör Lars-Åke Rudin och redovisningschef Gertrud Nylander-Lindsjö för kännedom och beaktande. Revisorerna har granskat Efterlevnad av god sed i bokföring redovisningsrevision. KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Bo Ädel, KPMG AB, redovisar utkast till rapport Efterlevnad av god sed i bokföring redovisningsrevision (Rapport nr ). 1. Rapport Granskning av Efterlevnad av god sed i bokföring redovisningsrevision KPMG AB Rapport nr Utkast till rapport Granskning av Komponentavskrivning redovisningsrevision - KPMG AB - Rapport nr Diarienummer tillhörande missivskrivelse, till ekonomidirektör Lars-Åke Rudin och redovisningschef Gertrud Nylander-Lindsjö för kännedom och beaktande. Revisorerna har granskat Komponentavskrivning redovisningsrevision. KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Bo Ädel, KPMG AB, redovisar utkast till rapport Komponentavskrivning redovisningsrevision (Rapport nr ). 1. Rapport Granskning av Komponentavskrivning redovisningsrevision KPMG AB Rapport nr

6 Datum (7) 16. Yttranden avseende rapport nr Uppföljande granskning av förvaltningarnas förmåga att klara sina mål Skånes universitetssjukvård Diarienummer Revisorerna lägger inkomna yttranden med beaktande till handlingarna samt, för framtida bevakning, riskbedömer granskningsområdet såsom rött enligt bilaga. Från Hälso- och sjukvårdsnämnden, Regionstyrelsen och Sjukvårdsnämnd SUS har yttranden inkommit avseende Uppföljande granskning av förvaltningarnas förmåga att klara sina mål Skånes universitetssjukvård. 1. Yttrande från Hälso- och sjukvårdsnämnden 2. Yttrande från Regionstyrelsen 3. Yttrande från Sjukvårdsnämnd SUS 4. Missivskrivelse Bevakning av revisionsrapport Revisionsberättelse för Region Skånes Revision Revisor Fredrik Jerntorp från Malmö Stads revisionskontor har granskat Region Skånes revisions räkenskaper och verksamhet i förhållande till beslutad revisionsplan för 2014 och därvid avgivit en revisionsberättelse. 1. Revisionsberättelse Region Skånes revision skrivelse Intern kontroll för revisionen Revisorerna godkänner framlagt förslag till rapport. Efter samråd med revisorskollegiets presidium framlägges föreliggande förslag till rapport avseende arbetet med intern kontroll för revisionen Intern kontroll för revisionen skrivelse

7 Datum (7) 19. Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar 20. Övrigt Jeanette Hillding Ordförande Om Du inte har möjlighet att delta i sammanträdet den 24 mars, vänligen meddela snarast Åsa Nilsson, Revisionskontoret, tel eller e- post:

Revisorerna 527 552 2005-06-03. Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg

Revisorerna 527 552 2005-06-03. Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg REGION SKÅNE PROTOKOLL Revisorerna 527 552 2005-06-03 Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg Beslutande: Kent Ericson, ordförande Cay Kallin, vice ordförande Donald Almlöf, ers. för Hans Östergren

Läs mer

Ärendeförteckning. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen. Sid 1/6 78-88. 78 Mötets öppnas. kommun@ostragoinge.

Ärendeförteckning. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen. Sid 1/6 78-88. 78 Mötets öppnas. kommun@ostragoinge. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen Sid 1/6 Ärendeförteckning 78-88 78 Mötets öppnas 79 Fastställande av föredragningslista 80 Föregående protokoll och minnesanteckningar 81 Inkomna handlingar

Läs mer

Region Skåne. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport. Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11

Region Skåne. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport. Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11 Revisionsrapport Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11 2014 Revisionsrapport Årsredovisning.docx and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17 Plats B-salen Tid Kl. 13:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus Jisborg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-04-13 1 (5) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 19 februari 2015 2015-02-19 2/2015

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 19 februari 2015 2015-02-19 2/2015 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2015-02-19 2/2015 Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 19 februari 2015 Sid nr 9 Sammanträdets öppnande och justering... 2 10 Godkännande av dagordning...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost

Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost 1 Fredrik Ljunggren 044-309 32 75 fredrik.ljunggren@skane.se MINNESANTECKNINGAR Datum 2012-10-04 Tid 4 okt 13.00-15.00 Plats Dockplatsen, Malmö Rum Ingwi Närvarande

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2013. Rätt att delta och närvara samt anmälan

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2013. Rätt att delta och närvara samt anmälan Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2013 Härmed kallas till årsstämma i Fouriertransform AB, organisationsnummer

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Revisorskollegiet 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid tisdag 26 maj 2015 15:00 Plats Stadshusets KC, Möllevången 2-4 Ledamöter Sten Dahlvid (S), Ordförande Per Lilja (M), Vice

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-03-19. 3 Information om utveckling av Kils centrum och ombyggnation av Gröna Torget, Sweco

Sammanträdesdatum 2015-03-19. 3 Information om utveckling av Kils centrum och ombyggnation av Gröna Torget, Sweco TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-03-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 mars 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

2008/24 Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2008-04-10, 2008-04-30 15-28

2008/24 Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2008-04-10, 2008-04-30 15-28 2008/24 Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2008-04-10, 2008-04-30 15-28 Plats och tid 2008-04-10 Närvarande Plats och tid 2008-04-30 Närvarande Bruk för Alla kl 13.30-16.15 Tjänstgörande

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513.

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 2015 Härmed kallas till

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-12-11 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 11 december 2014, kl 14:00 - ca kl 16:00 OBS! Tid Plats: Regionservice Fiskaregatan, Halmstad Sammanträdesrum:

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande...

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande... TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18 Plats och tid Bruna Salongen, 15.30 17.00 Beslutande Övriga deltagare Lena Näslund, ordförande Irene Persson Birgitta

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer