BÅTBEFÄLHAVAREBEVISEN 1. FORDRINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BÅTBEFÄLHAVAREBEVISEN 1. FORDRINGAR"

Transkript

1 Lidingö-Breviks Sjöscoutkår Seglingsbestämmelser Reviderade Dessa bestämmelser gäller som komplement till kårens Säkerhetsbestämmelser för land- och sjöaktiviteter. BÅTBEFÄLHAVAREBEVISEN 1. FORDRINGAR Förutsättning för att få låna någon av kårens båtar och vara befälhavare är att inneha kårens båtbefälhavarbevis. (Gäller ej Optimistjolle). För Avanti eller motsvarande krävs A- eller B-bevis. För Maxi eller motsvarande krävs C-bevis. För Hilda eller motsvarade krävs X-bevis. För Gösta eller motsvarade krävs Y-bevis. För att erhålla A-, B-, C-, X- eller Y-bevis fordras att sökanden inför seglingskontrollant, utsedd av kårstyrelsen, avlagt prov enligt pkt 3. Provens omfattning 1 / 13

2 För C-, X-, och Y-bevisen fordras dessutom att kårstyrelsen förklarat sökanden vara lämplig som båtbefälhavare. 2. GILTIGHETSOMRÅDEN ( Gäller scoutseglingar och privatlån ) Optimist- och Trissjolle: Inom av Kårstyrelsen godkänt övningsområde på eller runt Lidingö. Dessutom på övningsområde godkänt av ansvarig Lägerchef i anslutning till Lägerområden. För A-bevis: (gäller endast för endagssegling under dagen) inom området Blockhusudden Baggensstäket Oxdjupet - Vaxholm. Dessutom på övningsområde godkänt av ansvarig Lägerchef i anslutning till Lägerområden. För B-bevis: (gäller flerdagssegling) inom området Furusund Blidösund Husarö Möja Sandhamn Runmarö Nämndö - Dalarö. För C- bevis: inom området Arholma Vidinge Rödlöga Kallskär Björkskär Sandhamn Bullerö Biskopsö Utö - Landsort. För X-bevis: kortare turer i scoutregi (såsom seglingsövning vid Högberga, vid läger m.m.). Ej privat lån. För Y-bevis: inom området Arholma Vidinge Rödlöga Kallskär Björkskär Sandhamn Bullerö Biskopsö Utö - Landsort. Kårstyrelsen kan efter ansökan medge ändringar i ovan angivna gränser. 2 / 13

3 3. PROVENS OMFATTNING Segelbåtar A-bevis: a - ha sådana ledaregenskaper att ordningen i båten upprätthålls och att gällande seglingsbestämmelser följs. känna riggen, kunna sätta segel och reva. c - kunna manövrera under segel, lägga till vid brygga och boj samt ensam bärga flytande föremål. d - äga kännedom om väljningsreglerna för segelbåtar. e - känner till, och tillämpar sjövettsreglernas 10 punkter. f - kunna navigera efter sjökort. g - kunna sköta motorn och manövrera med densamma. B-bevis: a - ha uppfyllt fordringarna för A-bevis. 3 / 13

4 ha fyllt 14 år. c - ha deltagit i segling med sammanlagt minst 2 övernattningar och aktivt deltagit i planering av seglingsrutt, natthamn etc. d - inneha Skärgårdsskepparintyg/ Förarintyg (eller motsvarande) C- bevis: a - ha sådana ledaregenskaper att ordningen i båten upprätthålls och att gällande seglingsbestämmelser följs. ha fyllt 18 år. c - känna riggen, kunna sätta segel och reva. d - kunna sköta båtmotor. e - kunna manövrera under segel och med motor samt bärga flytande föremål. f - ha deltagit i segling med sammanlagt minst 2 övernattningar och aktivt deltagit i planering av seglingsrutt, natthamn etc. g - inneha Skärgårdsskepparintyg/ Förarintyg (eller motsvarande) h - ha visat sig äga erfarenhet av navigering i oprickat farvatten. 4 / 13

5 Följebåtar X-bevis: a - ha fyllt 15 år. kunna lägga till vid boj och brygga. c - kunna bärga flytande föremål samt kunna gå upp till kapsejsad båt. d - kunna borda seglande båt. e - kunna bogsera. f - kunna sköta motorn. Y-bevis: a - ha uppfyllt fordringarna för X-bevis. ha fyllt 20 år. c - Förarintyget Inneha kunskaper i huvudsak motsvarande Skärgårdsskepparintyg/ 5 / 13

6 (i synnerhet sjökortet, utprickningen, väljningsreglerna) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 4. Ombord bestämmer båtbefälhavaren och de övriga skall lyda denne. 5. Alla ombord skall kunna simma 200 meter. 6. Flytväst bäres obligatoriskt av samtliga ombord under gång. 7. Besättning: - för Avanti eller motsvarande och Maxi eller motsvarande minst befälhavare och 1 man, högst befälhavare och 5 man. - för Hilda och Gösta, minst befälhavare, högst befälhavare Kg (personer + last). 8. Vid flerdagarssegling (gäller alla båtar) gäller för båtbefälhavaren även punkterna 17 b och d samt 18 c. 9. Vid segling som omfattar minst 4 dagar gäller för befälhavaren dessutom punkterna 17 a och 18 a. TILLÄGGSBESTÄMMELSER FÖR jolleseglingar. 10. Övningssegling skall övervakas av ledare eller seniorscout. Följebåt ska finnas. 6 / 13

7 TILLÄGGSBESTÄMMELSER FÖR HILDA och GÖSTA 11. Om befälhavaren är ensam under körningen skall säkerhetskontaktens lina vara fastbunden vid honom/ henne. 12. Vid avlämnandet skall tankslang, nycklar och säkerhetskontakt medföras. 13. Vid avlämnande skall bränsletanken vara minst halv tank. TILLÄGGSBESTÄMMELSER FÖR ESKADERSEGLING Med eskadersegling menas av kåren anordnad segling med 3 eller flera deltagande båtar. Där bidrag från Lidingö Stad kan förväntas skall sådant sökas. 14. Kårstyrelsen skall godkänna eskaderledare. 15. Eskaderledare skall för att bli godkänd 7 / 13

8 a - ha fyllt 20 år. informera Kårstyrelsen om seglingsområde samt i eskadern deltagande båtar. 16. Före seglingen skall eskaderledare a - utse hemmavarande kontaktman och informera denne om planerad seglingsrutt. Kontaktmannens namn, adress och telefonnummer skall meddelas deltagarna i så god tid före seglingen att dessa kan upplysa sina familjer därom. kontrollera båtarnas utrustning, speciellt med tanke på säkerhet. c - fördela besättningen med tanke på seglingskunskaper. d - sätta sig in i väderläget. 17. Under seglingen skall eskaderledare a - i händelse av olyckstillbud eller vid ändring av seglingsplanerna snarast underrätta kontaktmannen. ha god kontroll över eskadern. c - fortlöpande lyssna på väderleksrapporterna. 8 / 13

9 d - kontrollera besättningsfördelningen med tanke på seglingskunskaper. TILLÄGGSBESTÄMMELSER FÖR ESKADERSEGLING VID LÄGER 18. Eskaderledare skall a - i samråd med lägerchef göra upp alternativa vägval för olika väderlekssituationer samt planera avseglings- och ankomsttiderna. i händelse av olyckstillbud eller vid ändring av planerna även underrätta lägerchefen. TILLÄGGSBESTÄMMELSER FÖR SCOUTSEGLING OCH PRIVAT LÅN 19. I samband med avhämtandet skall båtutlånaren vara överens om vilken utrustning som skall medtagas. 9 / 13

10 20. Vid privatlån skall seglingsjournal ifyllas. 21. Vid återlämnandet skall medtagen utrustning återlämnas. Brist och skador skall anmälas till båtutlånaren. 22. Vid avlämnandet skall båten vara städad för kontroll av båtutlånaren. 23. När annan båt deltager i kårens regi gäller dessa bestämmelser för båtbefälhavare och övrig besättning. BROTT MOT BESTÄMMELSER 24. Bryter någon mot dessa bestämmelser eller på annat sätt uppträder så att gott sjömanskap och säkerhet åsidosätts skall båtbefälhavarebeviset indrages under tid som står i proportion till förseelsens art. Endast kårstyrelsen äger rätt att besluta i sådant ärende. AVGIFTER 25. Avgifter för båtarna. Avgifterna, vilka framgår av separat prislista som fastställs årligen av Kårstyrelsen inför seglingssäsongen, gäller per dygn och avser segling med övernattning. Avgiften gäller för privatlån. Avgiften ska finnas på kårens konto senast 30 dagar efter avslutad segling. 10 / 13

11 - Har båtbefälhavaren ej fyllt 20 år, gäller halv avgift vid privatlåning. 26. Övriga villkor a - Kostnaden för drivmedel ingår icke i utlåningsavgifterna. Vid återlämnandet skall drivmedelstank vars fylld. c - Smärre skador eller förluster ersättes direkt till kåren. d - Vid större skador eller förluster är båtbefälhavaren ansvarig gentemot kåren för kostnader som ej omfattas av gällande försäkring. (OBS! Tänk på att försäkringens åldersavdrag kan göra att en reparation kan bli dyr) e - Båtutlånaren äger att avgöra vederbörandes avgiftsgrupp. SEGLINGSKONTROLLANTER Som kontrollanter för avläggande av prov har Kårstyrelsen utsetts: För A - och B - bevis Sören Eriksson och Björn Dietmann 11 / 13

12 För C - bevis Olle Hult För X - och Y - bevis Sören Eriksson och Björn Dietmann Användaren skall följa Sjösäkerhetsbestämmelser och Seglingsbestämmelser fastlagda Av Lidingö-Breviks Sjöscoutkår. Policybeslut Kåren lånar inte ut båtarna privat till icke kårmedlemmar. Kåren lånar inte ut båtarna till andra än Lidingökårer, om inte någon från vår kår deltar i Scoutevenemang som organiseras av annan kår, eller om någon typ av byteslån kan ordnas mellan lånande kår. Kårstyrelsen / 13

13 13 / 13

2. Båtars säkerhet Kårstyrelsen (KS) har ansvaret för att kårens båtar och ev. inlånade eller inhyrda båtar är i sjövärdigt skick (redaransvar).

2. Båtars säkerhet Kårstyrelsen (KS) har ansvaret för att kårens båtar och ev. inlånade eller inhyrda båtar är i sjövärdigt skick (redaransvar). Säkerhetsbestämmelser för sjöverksamhet 2015 Säkerhetsregler för sjöverksamhet inom Sjöscoutkåren S:t Göran. Ursprungligen antagna av kårstämman 2004. Ändrad 2007-09- 06 i avsnittet Personlig säkerhet

Läs mer

SJÖPROGRAM. Alla ledare ska uppmuntras att jobba med och ta de märken som ingår i kårens märkessystem Märkena ska sys på scoutskjortan!

SJÖPROGRAM. Alla ledare ska uppmuntras att jobba med och ta de märken som ingår i kårens märkessystem Märkena ska sys på scoutskjortan! SJÖPROGRAM Sjöscoutledare För att Värmdö Sjöscoutkår skall kunna förmedla verklig sjöscouting är det en absolut förutsättning ett krav! att kårens ledare besitter tillräcklig kompetens, såväl teoretiskt

Läs mer

SJÖPROGRAM. Sjöprogram Saltsjöbadens Sjöscoutkår. Kunskap A+E LEDARE MINIOR JUNIOR PATRULL SENIOR ROVER. Minior

SJÖPROGRAM. Sjöprogram Saltsjöbadens Sjöscoutkår. Kunskap A+E LEDARE MINIOR JUNIOR PATRULL SENIOR ROVER. Minior Sjöprogram Saltsjöbadens Sjöscoutkår Kunskap SJÖPROGRAM B A D C A+E LEDARE MINIOR JUNIOR PATRULL SENIOR ROVER Minior Miniorscoutgrenens program bör präglas av mycket lek, men ändå med tydlig sjöinriktning.

Läs mer

Blackebergs Sjöscoutkår Kårstyrelsen/Warfvskomittén 2004-02-02

Blackebergs Sjöscoutkår Kårstyrelsen/Warfvskomittén 2004-02-02 Behörigheter och krav för certifikat och seglingsledare Gemensamma krav: Kunna simma 200 meter. Aktivt delta i warfvsarbetet. Kunskap om kårens säkerhetsregler och warfvsrutiner. Kännedom om SSFs säkerhetsregler.

Läs mer

Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool

Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool OPERATÖR Namn: Org.nr: Telefon: E-post: Kontaktperson: ANVÄNDARE Namn: Org.nr / pers.nr: Telefon: E-post: Ytterligare användare på samma adress: BÅT m.m. Modellbeteckning,

Läs mer

Resevillkor- Båtar. (se punkt 1.3.3. nedan).

Resevillkor- Båtar. (se punkt 1.3.3. nedan). Resevillkor- Båtar 1.2 Betalning och bokning 1.2.1. Efter att bokning har inkommit till Adriatiska Resor är bokningen bindande. Den som har inkommit med bokningen är bokningsansvarig. Bokningsansvarig

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i Vagnhallen CrossFit

Allmänna villkor för medlemskap i Vagnhallen CrossFit Allmänna villkor för medlemskap i Vagnhallen CrossFit Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i Vagnhallen CrossFit från och med den 1 Juli 2015 och tills vidare 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

1.7 Resenärer som inte utnyttjar bokad charter eller infinner sig för sent vid avtalad tid, förlorar rätten till paketresans alla delar.

1.7 Resenärer som inte utnyttjar bokad charter eller infinner sig för sent vid avtalad tid, förlorar rätten till paketresans alla delar. 1. Charterkontrakt Huvudresenär är den person som bokar charterevenemanget och därmed ingår avtal med TeamSailing Nyström AB. Alla ändringar samt ev. avbeställning måste ske av huvudresenären. Medresenärer

Läs mer

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Gamla Prästgården den 5 december 2009 Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening har blivit ombedd att förtydliga förhållandet

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer

2. Medlemskap i Elixir Fitness

2. Medlemskap i Elixir Fitness 2. Medlemskap i Elixir Fitness 2.1 Medlemskap i Elixir Fitness kan sökas av person som är myndig eller vid annat förhållande får sin ansökan om medlemskap skriftligen godkänd på Medlemsavtalet av målsman,

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 21 februari 2003 Nr 126 131 INNEHÅLL Nr Sidan 126 Lag om statliga och kommunala borgenslån för bostadsrättshus- och hyreshusproduktion... 277

Läs mer

cout äkert Svenska Scoutförbundets säkerhetsregler för friluftsaktiviteter på land och till sjöss.

cout äkert Svenska Scoutförbundets säkerhetsregler för friluftsaktiviteter på land och till sjöss. cout äkert Svenska Scoutförbundets säkerhetsregler för friluftsaktiviteter på land och till sjöss. Innehåll Ansvaret Kårstyrelsen......... 4 Ledaren............ 4 Utfärder Stugor............. 5 Hajker

Läs mer

Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01

Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01 Sida 1 av 10 Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01 Innehållsförteckning 1. Allmänna föreskrifter. sid 1 2. Föreskrifter vid sjö- och torrsättning. sid 2 3. Föreskrifter för hamnverksamheten.

Läs mer

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.se Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK Utgåva 2013 ver 1 1 Innehållsförteckning SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI

Läs mer

Omställningsfonden för företag

Omställningsfonden för företag Sida 1 Omställningsfonden för företag Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde... 2 Tillämpningsområdets innebörd...

Läs mer

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917)

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Inledande bestämmelser 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett

Läs mer

Styrelsen har till uppgift att årligen revidera och uppdatera policydokumentet så att det hålls fräscht och levande.

Styrelsen har till uppgift att årligen revidera och uppdatera policydokumentet så att det hålls fräscht och levande. POLICYDOKUMENT FÖR AKTIVA SYNSKADADE Inledning Policydokumentet beskriver beslutade riktlinjer för föreningens aktiviteter och funktionärsorganisation. Syftet är att öka tydligheten avseende förutsättningar

Läs mer

CLEVERS allmänna försäljningsvillkor - Konsument Giltiga från och med [2015-06-01]

CLEVERS allmänna försäljningsvillkor - Konsument Giltiga från och med [2015-06-01] CLEVERS allmänna försäljningsvillkor - Konsument Giltiga från och med [2015-06-01] 1 Parterna Dessa allmänna försäljningsvillkor ( Försäljningsvillkoren ) gäller för alla individuella avtal om köp av varor

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument)

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument) NÄT 2012K (rev) 150227 sid 1/9 Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor För anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar

Allmänna avtalsvillkor För anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar Nät 2012 K (rev) Allmänna avtalsvillkor För anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument). Allmänna avtalsvillkor utarbetade av svensk energi

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag i Jobbkompaniet Ung Bemanning i Sverige AB

Allmänna villkor för konsultuppdrag i Jobbkompaniet Ung Bemanning i Sverige AB Allmänna villkor för konsultuppdrag i Jobbkompaniet Ung Bemanning i Sverige AB 1. Inledning Dessa Allmänna bestämmelser utgör bilaga till av Beställaren och Jobbkompaniet Ung Bemanning träffat Trygghyravtal

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) NÄT 2012 K (rev) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi

Läs mer

HANINGE JAKTSKYTTEKLUBBS ORDNINGS och SÄKERHETSBESTÄMMELSER

HANINGE JAKTSKYTTEKLUBBS ORDNINGS och SÄKERHETSBESTÄMMELSER HANINGE JAKTSKYTTEKLUBBS ORDNINGS och SÄKERHETSBESTÄMMELSER augusti 2012 Innehållsförteckning: Sida A. Klubben 2 B. Medlemmar 2 C. Säkerheten 2 D. Arbetsdagar 3 E. Banorna 3 F. Skyttekommittén 4 G. Nycklar

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) 1(12) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse

Läs mer

Version 2 015,01. Senast godkänd vid styrelsemöte 2014-12-16

Version 2 015,01. Senast godkänd vid styrelsemöte 2014-12-16 Version 2 015,01 Senast godkänd vid styrelsemöte 2014-12-16 Ordförande Revisor Maria Malmberg Anders Sköld MSDK Praxis Sid 2 / 51 1 GENERELLT... 7 1.1 Syfte... 7 1.2 Versioner... 7 1.3 Revisionshistoria

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

1.2 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller tills vidare.

1.2 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller tills vidare. EL 2009 K Datum 2008-12-15 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1 Inledande bestämmelser

Läs mer