147 Kultur- och utvecklingsnämndens sammanträdesplan år Ansökan om kommunal borgen för bygge av kallager/loppislokal till Skogaby Bollklubb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "147 Kultur- och utvecklingsnämndens sammanträdesplan år 2015. 148 Ansökan om kommunal borgen för bygge av kallager/loppislokal till Skogaby Bollklubb"

Transkript

1 Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum Ärendelista 145 Kulturpriset Årets förening Kultur- och utvecklingsnämndens sammanträdesplan år Ansökan om kommunal borgen för bygge av kallager/loppislokal till Skogaby Bollklubb 149 Nytt programutbud på Osbecksgymnasiet från läsåret 2015/ Öppettider på Folkhälsocentrum våren Reviderade nämndreglementen 152 Översyn av riktlinjer gällande elevers ersättning för resor 153 Information till kommuner gällande kvotflyktingar 154 Handkassor inom kultur- och utvecklingsnämnden Handläggning av vissa frågor rörande ekonomiskt bistånd från den 1 januari Ekonomisk redovisning år Redovisning av delegationsbeslut Anmälan av delegationsbeslut Anmälningar Informationsärenden/diskussionsärenden år 2014

2 Laholms kommun Anslagsbevis Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 20 november 2014 Protokollet, som justerats den 24 november 2014, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, Laholm Kommunledningskontoret Angelica Eriksson Kommunsekreterare Bevis om anslag Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla fr o m den 25 november 2014 t o m den 17 december 2014 intygas Angelica Eriksson Kommunledningskontoret

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid 1 (21) Plats och tid Stadshuset, Laholm, kl Beslutande Elisabet Babic (M), ordf Roland Gottfridsson (C) Glenn Kjellin (S) Johan Johansson (M) Gudrun Pettersson (C) Jan Gottfriedson (FP) Birgitta Fritzon (S) Stina Lindberg (S) Bertil Johansson (Lap) Övriga deltagande Christer Johnsson (M), ersättare Gunnar Gullander (C), ersättare Martin Petersson (MP), ersättare Gejbert Strömdahl (SD), ersättare Pia Björk (C), ersättare Christer Johnsson (M), ersättare John Löfstedt (M), ersättare Pia Svensson, avdelningschef Ulf Mattsson, verksamhetschef Angelica Eriksson, kommunsekreterare Utses att justera Jan Gottfriedsson (Fp) Plats och tid för justering Kommunledningskontoret , klockan Paragrafer Sekreterare Angelica Eriksson Ordförande Elisabet Babic Justerande Jan Gottfriedsson

4 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 KUN 145 Dnr Kulturpriset 2014 Kultur- och utvecklingsnämnden utdelar ett årligt pris som stöd och uppmuntran för förtjänstfull utförd insats inom något av områdena arkitektur, dans, film, fotokonst, hembygdsvård, journalistik, konst, konsthantverk, litteratur, musik, teater eller annat kulturellt område. Kulturpriset utdelas till person eller grupp av personer bosatta i kommunen eller vars verksamhetsfält har anknytning till kommunen. Kulturpriset för år 2014 är kronor. Rekommendationer till förslag på pristagare kan lämnas av allmänheten och nämndens ledamöter. Förslag till beslut ges endast av nämndens ledamöter. Kulturpriset har tidigare tilldelats följande: 1987 Kurt Hedberg, musik 1988 Bo Lindblom, skriftställeri 1989 Judith Johansson, konst - konsthantverk 1990 Arne Ejwertz, hembygdsforskning 1991 Karl-Gustav Jönsson, konst 1992 Roy Gowers, byggnadsvård 1993 Björn Hellberg, behandling av det svenska språket m m 1994 Daniel Hjort, musik 1995 Maria - och Kjell-Åke Gustavsson, konst 1996 Föreningen Gamla Laholm, lokalhistoria 1997 Laholms Manskör, musik 1998 Bengt Edenfalk, konst 1999 Laholms Keramikmuseum, lokalhistoria 2000 Björn Rosendal, konst 2001 Gun-Britt Andersson, kulturturism 2002 Tommy Carlsson, konst 2003 Nya Laholmsrevyn, scenkonst 2004 Sten Nilsson, byggnadsvård 2005 Ann Lis Krüger, konst 2006 Roland Andreasson, skriftställeri m m forts

5 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 forts Sven Martinsson, lokalhistoria och skriftställeri 2008 Mikael Bengtsson, film 2009 Kirke Ralph, dekorationsmåleri 2010 Stina Oskarsson, kulturentreprenörskap 2011 Kjell-Evert Gunnarsson, dans 2012 Vardagsmuseet i Ålstorp 2013 Lisbeth och Roland Davidsson, kvarnen i Knäred s beredning Vid förslagstidens slut har 19 förslag på pristagare inkommit från allmänheten. Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsskott, protokoll den 6 november 2014, 116 Tjänsteskrivelse från verksamheten den 29 oktober 2014 Förslag från allmänheten Kultur- och utvecklingsnämnden genomför överläggningar beträffande förslag till kulturpris 2014.

6 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 KUN 146 Dnr Årets förening 2014 Kultur- och utvecklingsnämnden utdelar årligen pris till "Årets förening". Kommunfullmäktige har 1993 antagit reglemente för priset. Priset delas ut som stöd, uppmuntran eller belöning till den förening, som under året på ett tydligt sätt har arbetat för en stark gemenskap under demokratiska former, en stor tillgänglighet, ett brett engagemang från medlemmarnas sida, en god breddverksamhet, främst för barn och ungdom men också för vuxna kommuninnevånare. Priset kan också utdelas till en förening som under året gjort en speciellt uppmärksammad insats. Priset till Årets förening är kronor och beloppet kan inte delas. Förslag till pristagare kan lämnas av allmänheten och nämndens ledamöter. Till Årets förening har tidigare utsetts följande föreningar: 1993 Laholmsortens Lantliga Ryttarförening 1994 Le Petite Bouleklubb 1995 Laholms Kvinnliga Bilkår 1996 Laholms Fotbollsklubb 1997 Knäreds Kraftsportklubb 1998 Simsällskapet Stimmet 1999 Vallberga Gymnastikförening 2000 Sjöalts Idrottsförening 2001 Vindrarps Volleybollklubb 2002 Bordtennisklubben Serve 2003 Höks Handikappidrott 2004 Laholmscyklisten Cykelklubb 2005 Handikappföreningarnas samarbetsorganisation 2006 Caprifolens Voltigeklubb 2007 Laholms Sommarspel 2008 Våxtorps Boll & idrottssällskap 2009 Idrottsföreningen Friskis & Svettis Laholm forts

7 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 forts Laholms Golfklubb 2011 HK Hök 2012 Laholm utan gränser (LUG) 2013 Knäreds forskarring och hembygdsförening s beredning Vid förslagstidens slut har åtta förslag inkommit från allmänheten. Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsskott, protokoll den 6 november 2014, 117 Förslag från allmänheten Kultur- och utvecklingsnämnden genomför överläggningar beträffande förslag till Årets förening 2014.

8 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 KUN 147 Dnr Kultur- och utvecklingsnämndens sammanträdesplan år 2015 Enligt 7 i kommunens reglemente, med föreskrifter om nämndernas arbetsformer, sammanträder nämnderna på dag och tid som varje nämnd bestämmer. Följande sammanträdesplan föreslås för år 2015: Beredningsutskott Kultur- och utvecklingsnämnd 8 januari 14 januari 28 januari 1 11 februari 25 februari 2 11 mars 25 mars 8 april 22 april 6 maj 20 maj 3 3 juni 17 juni 4 12 augusti 26 augusti 9 september 23 september 5 7 oktober 21 oktober 6 4 november 18 november 7 2 december 16 december 8 Sammanträdesdag: onsdag Sammanträdestid kl Sammanträdesrum: Duvan Sammanträdesdag: onsdag Sammanträdestid kl Sammanträdesrum: Svanen 1 Beslut om internbudget 2 Årsredovisning 2014, kompletteringsbudget, resultatöverföring, uppföljning av internkontrollplan 2014, bruttobudgetförändring 3 Budgetuppföljning 1 4 Planeringsdag, heldag 5 Budgetuppföljning 2, Underlag till kommunplan 2016 överlämnas till kommunstyrelsen, Nämndsplan 2016 beslutas av nämnden 6 Taxor och avgifter Sammanträdesplan för Beslutsattestanter för kultur- och utvecklingsnämndens verksamhet, internkontrollplan för 2016 forts

9 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 forts 147 Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsskott, protokoll den 6 november 2014, 118 Årsplan 2015 för kultur- och utvecklingsnämnden och dess beredningsutskott. Kultur- och utvecklingsnämnden antar sammanträdesplan för kultur- och utvecklingsnämnden och dess beredningsutskott för år 2015.

10 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 KUN 148 Dnr Ansökan om kommunal borgen för bygge av kallager/loppislokal till Skogaby Bollklubb Skogaby Bollklubb ansöker i skrivelse den 9 oktober 2014 om kommunal borgen för banklån om kronor för kostnader i samband med byggande av kallager/loppislokal i anknytning till klubbens omklädnings- och samlingslokal. Kommunstyrelsen har översänt ansökan till kultur- och utvecklingsnämnden för yttrande. s beredning Skogaby Bollklubbs syfte med loppis är att stärka sammanhållningen på orten genom att ordna olika aktiviteter inom bollklubbens ram rör barn- unga och vuxna medlemmar. Föreningen räknar med att låna kronor med en amorteringstid på tio år. Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsskott, protokoll den 6 november 2014, 119 Ansökan från Skogaby Bollklubb den 9 oktober Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja ansökan från Skogaby Bollklubb om kommunal borgen för banklån om kronor. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen

11 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 KUN 149 Dnr Nytt programutbud på Osbecksgymnasiet från läsåret 2015/2016 Inriktningen elautomation försvinner från el- och energiprogrammet från och med läsåret 2015/2016 och elteknik utvecklas mot att ta emot alla behöriga sökande till de platser som el- och energiprogrammet avsatt enligt nämndsbeslut. Delar av elautomation kan läsas med fristående kurser. s beredning Ett ökat antal ungdomar söker till Osbecksgymnasiet, men trenden med färre sökande till yrkesprogrammen fortgår. Gymnasieskolan skall utbilda elever för aktuell arbetsmarknad och har därför ett behov att anpassa utbildningar efter rådande direktiv från branschråd, arbetsmarknad och regelverk. Elever som söker till automationsinriktningen är minimal varje år medan intresset och efterfrågan för elteknik är stor. Osbeck ser inget anmärkningsvärt inom den närmsta tiden som skulle ändra på söksiffrorna. Detta är inte unikt för Laholm och Osbeck utan utvecklingen är densamma i Halland samt övriga Sverige. Osbecksgymnasiet ser dock inriktningen som en lämplig inriktning att utbilda elever enligt lärlingsmodell som också innebär lägre kostnader för Osbeck samt mer gynnsamma villkor för företagen som tar emot lärlingselever. Lokalernas utformning är i detta sammanhang också en viktig fråga. Osbeck står inför en omfattande renovering av och investering i dess lokaler. För att planera detta arbete och i framtiden ha ändamålsenliga lokaler är det viktigt att ett långsiktigt beslut fattas kring El- och Energiprogrammets framtid. Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsskott, protokoll den 6 november 2014, 120 Verksamhetens tjänsteskrivelse den 20 oktober 2014 forts.

12 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 forts. 149 Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att inriktningen elautomation inom el- och energiprogrammet erbjuds som lärling alternativt arbetsplatsförlagd utbildning från och med läsåret 2015/2016.

13 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 KUN 150 Dnr Öppettider på Folkhälsocentrum våren 2015 Fritidsenheten har upprättat ett förslag till öppettider på Folkhälsocentrum för perioden den 1 januari 2015 till den 31 augusti Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsskott, protokoll den 6 november 2014, 121 Verksamhetens förslag till öppettider på Folkhälsocentrum Kultur- och utvecklingsnämnden antar föreliggande förslag till öppettider på Folkhälsocentrum för perioden den 1 januari 2015 till den 31 augusti 2015.

14 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 KUN 151 Dnr Reviderade nämndreglementen Med anledning av fullmäktiges beslut om ändrad nämndorganisation och uppgiftsfördelning mellan nämnderna inför den mandatperiod som börjar den 1 januari 2015, ändrad organisation för kommunens fastighetsrelaterade verksamhet samt ändringar i kommunallagen och annan speciallagstiftning har kommunledningskontoret gjort en översyn av berörda nämnders reglementen. I översynen har vidare beaktats behovet av en modernisering och en ändrad struktur för reglementena, bland annat för att underlätta för nämnderna att få en samlad bild av vilka bestämmelser som gäller beträffande ansvar, beslutanderätt och arbetsformer. s beredning Remisshandlingarna översänds till kultur- och utvecklingsnämnden, för yttrande i berörda delar. Remissvaren ska ha kommit in till kommunledningskontoret senast den 21 november Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsskott, protokoll den 6 november 2014, 122 Kommunledningskontorets remisskrivelse, tjänsteskrivelse, och PM med kommentarer till remisshandlingarna den 27 oktober Utkast till reglemente för kommunstyrelsen och kultur- och utvecklingsnämnden. Kultur- och utvecklingsnämnden har inget att erinra. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen

15 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 KUN 152 Dnr Översyn av riktlinjer gällande elevers ersättning för resor Kultur- och utvecklingsverksamheten har fått i uppdrag att se över riktlinjerna gällande Laholms gymnasieelevers ersättning för resor. Uppdraget riktade sig främst till att se över de gällande riktlinjerna för begränsning av busskort utifrån färdvägens avstånd. Idag gällande riktlinjer för gymnasieelevers ersättning för resor verkställdes år Enligt första paragraf är elever som studerar kostnadsfritt berättigade till att erhålla färdbevis på kollektivt färdmedel för dagliga resor till och från skolan om färdvägen överstiger sex kilometer. Resekortet gäller för obegränsat antal resor med tåg- och buss i Hallandstrafikens regi mellan Båstad och Kungsbacka, vardagar och lovdagar under terminen, kortet gäller inte under jul- och sommarledighet. s beredning Utifrån idag gällande riktlinjer kostar gymnasieelevernas resekort kronor per läsår. Skulle vi istället se till att utöka riktlinjerna så att alla elever med mer än 2 kilometer till skolan får ett resekort, så skulle kostnaderna utifrån dagens elevkullar ligga på kronor per läsår. Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsskott, protokoll den 6 november 2014, 124 Verksamhetens tjänsteskrivelse den 30 oktober 2014 Kultur- och utvecklingsnämnden återremitterar ärendet för kompletterande uppgifter gällande kostnader och budget för ett avstånd likt barn- och ungdomsnämnden på fyra kilometer.

16 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 KUN 153 Dnr Information till kommuner gällande kvotflyktingar Laholms kommun har fått en förfråga från Migrationsverket om det finns utrymme att ta emot kvotflyktingar för år Deras uppdrag är att hitta kommunplats åt 1900 kvotflyktingar som ska föras över till Sverige. För att kunna föra över kvotflyktingen måste någon kommun ha sagt ja till mottagande. I dagsläget har Migrationsverket 400 personer kvar att bosätta innan årets slut. Den stora gruppen kvotflyktingar nu är syrier. Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsskott, protokoll den 6 november 2014, 124 Integrationsenhetens tjänsteskrivelse den 29 oktober 2014 Information till kommuner angående 32 initiala kostnader Information till kommunen mottagande av kvotflyktingar Exempel på akututrustning Brev från Migrationsverket Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att det inte finns möjligheter för Laholms kommun att ta emot kvotflyktingar under år 2014.

17 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 KUN 154 Dnr Handkassor inom kultur- och utvecklingsnämnden 2014 Enligt reglemente för kontanthantering ska samtliga förändringar avseende kontantkassor beslutas av nämnden. Utslussverksamheten har en handkassa på 2000 kronor, Anna Parker med ersättare Per Rehnberg har haft ansvaret för denna. Ny ansvarig person för denna kontantkassa behöver ändras till Joanna Henningsson Lindberg mer ersättare Daniel Carlson. Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsskott, protokoll den 6 november 2014, 127 Enheten för ekonomistyrnings tjänsteskrivelse den 30 oktober Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ansvarig för handkassan på 2000 kronor avseende utslussverksamheten för ensamkommande ungdomar är Joanna Henningsson Lindberg, med ersättare Daniel Carlson.

18 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 KUN 155 Dnr Handläggning av vissa frågor rörande ekonomiskt bistånd från den 1 januari 2015 Ekonomiskt bistånd överförs till socialnämnden den 1 januari Samtliga försörjningsstödsärenden kommer då att flyttas över från kultur- och utvecklingsnämnden till socialnämnden. Samtidigt överförs kontot för ekonomiskt bistånd till socialnämnden. Eftersom alla ärenden inte kommer vara färdigbehandlade finns det behov av att kultur- och utvecklingsnämnden uppdrar åt handläggare inom socialnämnden att slutföra vissa uppgifter i ärenden där beslut har fattats av kultur- och utvecklingsnämnden. Uppdraget kan innebära behandling enligt följande uppgifter: - handlägga besvär över beslut fattade av socialnämnden - verkställa utbetalningar av bistånd, som beviljats av kultur- och utvecklingsnämnden - hantera återkrav av utbetalt ekonomiskt bistånd, som beviljats mot återkrav - för kultur- och utvecklingsnämndens räkning vara mottagare av de medel som beviljats som förskott på förmån - slutföra pågående dödsboutredningar - för kultur - och utvecklingsnämndens räkning hantera pågående polisanmälningar, exempelvis angående bidragsbrott och anmälan om hot mot tjänsteman Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsskott, protokoll den 6 november 2014, 128 Enheten för arbete och försörjnings tjänsteskrivelse den 4 november Kultur- och utvecklingsnämnden uppdrar åt handläggare inom socialnämnden att slutföra vissa uppgifter i ärenden där beslut har fattats av kultur- och utvecklingsnämnden. Beslutsexpediering Socialnämnden

19 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 17 KUN 156 Dnr Ekonomisk redovisning år 2014 Redovisning av kultur- och utvecklingsnämndens ekonomi. Ekonomisk rapport från verksamhetsekonomen Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen.

20 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 18 KUN 157 Dnr Redovisning av delegationsbeslut 2014 Kultur- och utvecklingsnämnden har beslutat att justeraren skall välja ut ett eller två delegationsbeslut för redovisning vid nämndens nästa sammanträde. Justeringsmannen har vid justeringen av kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 26 augusti 2014 valt ut ett ärenden för redovisning på dagens sammanträde. Justeringsmannen har valt följande ärenden: Fritidsintendent Beslut om utbildningsbidrag våren 2014 Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen.

21 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 19 KUN 158 Dnr Anmälan av delegationsbeslut 2014 Ärende I enlighet med kommunallagen 6 kapitel 33 får en nämnd uppdra åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Beslut som har fattats på nämndens vägnar ska i enlighet med kommunallagen 6 kapitel 35 anmälas till kultur- och utvecklingsnämnden i den ordning som nämns i beslutad delegationsordning. s beredning Enligt förteckning den 7 oktober Kultur- och utvecklingsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

22 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 20 KUN 159 Dnr Anmälningar 2014 Ärende Enligt förteckning den 7 november Kultur- och utvecklingsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

23 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 21 KUN 160 Dnr Informationsärenden/diskussionsärenden år 2014 Integrationsenheten Pia Svensson Information från verksamheten organisation av verksamheten Ordförande informerar Möte med alla bygdegårdarna i Laholms kommun Planerat möte med kommunstyrelsen gällande friskvårdskorten Kulturutskottet besöker oss Ung och trygg i Halland Ledamöternas inspel Ombyggnation av Osbecksgymnasiet

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2016-11-16 Ärendelista 133 Dnr 2016-000151 Kulturpriset år 2016 134 Dnr 2016-000094 Ekonomisk rapport år 2016 135 Dnr 2016-000186 Uppstart av gymnasiesärskolans

Läs mer

Kultur- och utvecklingsnämnden

Kultur- och utvecklingsnämnden Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2012-02-27 Ärendelista 19 Information om kommunens arbetslöshet samt utbetalningen av ekonomiskt bistånd 20 Slutredovisning av genomförandet och byggnationen

Läs mer

87 Svar på remiss av medborgarförslag om utlåning av cyklar. 88 Svar på remiss av medborgarförslag om kulturutövare i kommunens allmänna lokaler

87 Svar på remiss av medborgarförslag om utlåning av cyklar. 88 Svar på remiss av medborgarförslag om kulturutövare i kommunens allmänna lokaler Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2014-06-19 Ärendelista 86 Ekonomisk redovisning år 2014 87 Svar på remiss av medborgarförslag om utlåning av cyklar 88 Svar på remiss av medborgarförslag

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Ärendelista 11 Internbudget 2015 12 Bruttobudgetförändring 2015 13 Lokalansvarig tjänsteman för socialnämnden 14 Kommunala handikapprådet 15 Återrapportering

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2012-08-30 64 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2012 65 Kommunplan och budget för år 2013 samt ekonomisk plan 2014-2015 66 Budget

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-21 Ärendelista 164 Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i kommunfullmäktige 165 Val av kommunfullmäktiges valberedning 166 Kommunfullmäktiges

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ärendelista. 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ärendelista. 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-28 Ärendelista 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2011-06-28 1 (3) Plats

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden Budgetuppföljning 1 med prognos för år 2013

Sammanträdesdatum Servicenämnden Budgetuppföljning 1 med prognos för år 2013 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Ärendelista 42 Ekonomisk uppföljning 43 Budgetuppföljning 1 med prognos för år 2013 44 Överenskommelse beträffande hyra och blockhyresavtal avseende LSS-boende på fastigheten

Läs mer

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2011-09-22 Ärendelista 136 Ekonomisk redovisning 137 Medborgarförslag om kulturanslagstavla 138 Remiss av departementspromemorian Vissa frågor angående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 Kultur- och utvecklingsnämnden 2015-12-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 Kultur- och utvecklingsnämnden 2015-12-16 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2015-12-16 Ärendelista 136 Dnr 2015-000156 Ansökan om utökat stöd för 2016 137 Dnr 2015-000163 Kulturpriset år 2015 138

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Omgående justering

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Omgående justering Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2012-05-31 Omgående justering 40 Budgetuppföljning 1 2012 46 Revidering av Laholms kommuns författningssamling 2.5 Taxor och avgifter förskole-

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2016-11-24 Ärendelista 96 Dnr 2016-000076 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2016 97 Dnr 2016-000107 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2011-11-24 Ärendelista 159 Ekonomisk redovisning 160 Information om kommunens arbetslöshet samt utbetalningen av ekonomiskt bistånd 161 Remiss angående

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

163 Placering av padelbana i Laholms kommun. 164 Skrivelse gällande LFK och föreningsbidragspolicy

163 Placering av padelbana i Laholms kommun. 164 Skrivelse gällande LFK och föreningsbidragspolicy Kultur- och utvecklingsnämndens Sammanträdesdatum 2014-12-18 Ärendelista 161 Internkontrollplan för år 2015 162 Uppföljning av nämndens beslut år 2014 163 Placering av padelbana i Laholms kommun 164 Skrivelse

Läs mer

ÄRENDELISTA. Paragraf Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-01-26

ÄRENDELISTA. Paragraf Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-01-26 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 10 Anmälningsärenden till socialnämnden år 2011 11 Anmälan av delegationsbeslut år 2011 12 Information/Beredning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-12-17 Ärendelista 128 Internkontrollplan 2014 129 Handkassa Emmaus 130 Remiss - Delrapport angående översyn av kommunens politiska organisation mm inför mandatperioden

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

96 Yttrande till kommunstyrelsen över åtgärder med anledning av enkätundersökning lokal uppföljning av ungdomspolitik (LUPP)

96 Yttrande till kommunstyrelsen över åtgärder med anledning av enkätundersökning lokal uppföljning av ungdomspolitik (LUPP) Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2013-06-18 Ärendelista 94 Information om kommunens arbetslöshet samt utbetalningen av ekonomiskt bistånd år 2013 95 Ekonomisk redovisning år 2013 96 Yttrande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2012-06-28 54 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2012 55 Handkassor och växelkassor inom barn- och ungdomsnämndens verksamhet

Läs mer

Servicenämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-06-20. 59 Ekonomisk uppföljning. 60 Upphandling av fastighetsunderhåll. 61 Reviderad kostutredning

Servicenämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-06-20. 59 Ekonomisk uppföljning. 60 Upphandling av fastighetsunderhåll. 61 Reviderad kostutredning Servicenämnden Sammanträdesdatum 2012-06-20 Ärendelista 59 Ekonomisk uppföljning 60 Upphandling av fastighetsunderhåll 61 Reviderad kostutredning 62 Upphandling städtjänster 63 Hastighetsplan enligt Rätt

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-05-22

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-05-22 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-22 Ärendelista 46 Budgetuppföljning 2012 47 Redovisning av stimulansmedel för äldre år 2011 48 Delredovisning av projekt familjefridsamordnare 49 Omvärldsbevakning

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-04-22

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-04-22 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-22 Ärendelista 44 Överlåta uppgifter ur journaler och annan datainsamling inom socialnämndens ansvarsområde till tredje part i samband med teknikutveckling 45 Handlingsplan

Läs mer

104 Medborgarförslag om parkeringsmöjligheter i norra Mellbystrand (Tallhagsvägen, Poppelvägen och Granvägen)

104 Medborgarförslag om parkeringsmöjligheter i norra Mellbystrand (Tallhagsvägen, Poppelvägen och Granvägen) ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 100 Budgetuppföljning 2012 101 Nämndsplan för år 2013 102 Underlag till kommungemensam omvärldsanalys 103 Utbyte och förnyelse av gatubelysning 104 Medborgarförslag

Läs mer

41 Yttrande på ansökan om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Halmstads kommun, Laboraskolan AB

41 Yttrande på ansökan om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Halmstads kommun, Laboraskolan AB Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2014-03-20 Ärendelista 38 Ekonomisk redovisning år 2014 39 Svar på medborgarförslag om utmärkning av gravplatser i Knäred 40 Svar på ansökan om ekonomiskt

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden 2011-01-27

Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden 2011-01-27 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 16 Ekonomisk redovisning 17 Ungdomsarbetslösheten och ekonomiskt bistånd 18 Vandrarhemsverksamheten i Laholm 19 Internkontrollplan för år 2011 20 Namnsättning

Läs mer

9 Verksamhetschef Hälso- sjukvård samt ansvarig sjuksköterska för elevhälsan

9 Verksamhetschef Hälso- sjukvård samt ansvarig sjuksköterska för elevhälsan Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-28 Ärendelista 9 Verksamhetschef Hälso- sjukvård samt ansvarig sjuksköterska för elevhälsan 10 Verksamhetschef Hälso- sjukvård samt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-06-17

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-06-17 Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-17 Ärendelista 82 Dnr 2015-000086 Ekonomisk rapport år 2015 83 Dnr 2014-000260 Kultur- och utvecklingsnämndens delegationsordning 84 Dnr 2015-000014

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-02-24 Ärendelista 21 Årsredovisning 2014 samt uppföljning av nämndsmålen 22 Reviderad investeringsbudget 2015 23 Handkassa ALFA 24 Rapport internkontrollplan 2014 25

Läs mer

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-10-29

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-10-29 Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2012-10-29 Ärendelista 131 Närvarorätt för utomstående 132 Arbetsmarknadsinsatser - AMI 133 Ekonomisk redovisning 2012 134 Handkassa - Koordinator på Lärcentrum

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-12-03

Kommunstyrelsen. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-12-03 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-12-03 Ärendelista 245 Överenskommelse om fastighetsreglering för del av Mellby 17:1, Nyby industriområde 246 Bolagsordning och ägardirektiv för Laholms Kommunfastigheter

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-29 Ärendelista 17 Dnr 2015-000315 2015 års Bokslut/Årsredovisning 18 Dnr 2016-000002 Internbudget 2016 19 Dnr 2016-000044 Bruttobudgetförändring 2016 20 Dnr 2016-000043

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-04-17

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-04-17 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-04-17 Ärendelista 33 Överenskommelse mellan Laholms kommun och Humana Omsorg 34 Remiss - IT-strategi för Laholms kommun 35 Naturvårdsplan för Laholms kommun 36 Ansökan

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-02-28

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-02-28 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-02-28 Ärendelista 15 Årsredovisning 2011 16 Reviderad investeringsbudget 2012 17 Detaljplan för Kv Hästen 2, 3, 4, 6, 7 i Laholms stad och kommun 18 Uppföljning av

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-06-16

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-06-16 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-16 Ärendelista 68 Dnr 2015-000132 Missbruks- och beroendevård i Halland (Dnr HSS 140093) 69 Dnr 2015-000065 Handlingsplan för arbetet mot våld i nära relation 70

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

103 Granskning - detaljplan för del av Ysby 21:4. 105 Upphävande av lokal trafikföreskrift gällande hastighet

103 Granskning - detaljplan för del av Ysby 21:4. 105 Upphävande av lokal trafikföreskrift gällande hastighet Servicenämnden Sammanträdesdatum 2013-11-20 Ärendelista 102 Ekonomisk månadsuppföljning 2013 103 Granskning - detaljplan för del av Ysby 21:4 104 Servicenämndens sammanträdesplan år 2014 105 Upphävande

Läs mer

61 Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen till 2014 års allmänna. 62 Uppföljning av budget efter 2014 års val till Europaparlamentet

61 Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen till 2014 års allmänna. 62 Uppföljning av budget efter 2014 års val till Europaparlamentet Valnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-20 Ärendelista 60 Förordnande av röstmottagare i röstningslokaler för förtidsröstningen inför 2014 års allmänna val 61 Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen

Läs mer

Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2011-05-19. Ärendelista Sid nr 94 95

Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2011-05-19. Ärendelista Sid nr 94 95 Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2011-05-19 Ärendelista Sid nr 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 Ekonomisk redovisning 2 Information om kommunens arbetslöshet samt utbetalningen

Läs mer

ÄRENDELISTA. Paragraf Ärendelista. Sammanträdesdatum Utvecklings- och näringslivsnämnden

ÄRENDELISTA. Paragraf Ärendelista. Sammanträdesdatum Utvecklings- och näringslivsnämnden ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Utvecklings- och näringslivsnämnden 2010-08-26 Paragraf Ärendelista 67 Budgetuppföljning 2/2010 68 Beslutsattestanter för utvecklings- och näringslivsnämnden 2010 69 Detaljplan

Läs mer

ÄRENDELISTA. Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

ÄRENDELISTA. Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 45 Intagning till gymnasiet 2009 46 Uppföljning av sommarskolan 2008 47 Renovering av Hishultsskolan 48 Förskolelokaler i Mellbystrandsområdet 49 Riktlinjer

Läs mer

ÄRENDELISTA. Paragraf Ärendelista. Sammanträdesdatum Utvecklings- och näringslivsnämnden Detaljplan för Åmot 2:321 i Mellbystrand

ÄRENDELISTA. Paragraf Ärendelista. Sammanträdesdatum Utvecklings- och näringslivsnämnden Detaljplan för Åmot 2:321 i Mellbystrand ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Utvecklings- och näringslivsnämnden 2010-11-24 Paragraf Ärendelista 96 Detaljplan för Åmot 2:321 i Mellbystrand 97 Dispositionsrätt till konto för utbetalning av bistånd av

Läs mer

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2016-08-24 Ärendelista 96 Dnr 2016-000102 Kultur- och utvecklingsnämndens nämndsplan för år 2017 97 Dnr 2016-000040 Handkassor och växelkassor inom kultur-

Läs mer

162 Information om kommunens arbetslöshet samt utbetalningen av ekonomiskt bistånd. 167 Uppbyggnad av KomTek i Laholms kommun

162 Information om kommunens arbetslöshet samt utbetalningen av ekonomiskt bistånd. 167 Uppbyggnad av KomTek i Laholms kommun Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2012-12-17 Ärendelista 162 Information om kommunens arbetslöshet samt utbetalningen av ekonomiskt bistånd 163 Ekonomisk redovisning 2012 164 Beslutsattestanter

Läs mer

18 Kultur- och utvecklingsnämndens internbudget år 2014. 20 Handkassor och växelkassor inom kultur- och utvecklingsnämndens verksamhet år 2014

18 Kultur- och utvecklingsnämndens internbudget år 2014. 20 Handkassor och växelkassor inom kultur- och utvecklingsnämndens verksamhet år 2014 Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2014-02-20 Ärendelista 17 Ekonomisk redovisning år 2014 18 Kultur- och utvecklingsnämndens internbudget år 2014 19 Bruttobudgetförändring år 2014 20 Handkassor

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-05-21 Ärendelista 50 Budgetuppföljning 1 år 2015 51 Årsredovisning avseende fristående förskolor och fritidshem år 2014 52 Uppföljning av politiskt program

Läs mer

Ärendelista 1 Integration

Ärendelista 1 Integration Sammanträdesdatum 2013-01-24 Ärendelista 1 Integration 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2012 3 Kultur- och utvecklingsnämndens internbudget år 2013 4 Bruttobudgetförändring år 2013 5 Handkassor och

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-27 Ärendelista 78 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 79 Dnr 2015-000218 Budget skolskjuts 2016 80 Dnr 2015-000201 Plansamråd

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Ärendelista

Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Ärendelista Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-10-21 Ärendelista 82 83 84 85 86 87 88 Sid nr Remiss av motion om inköp av snöskoter för skidspår-markering 2 Omdisponering av beviljat bidrag Skummeslövs

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-10 Plats Sociala resursförvaltningen, Ingrid Marie Klockan 10.00 12.20 Paragrafer 143-155 Närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (C) Anders Bjurström (M)

Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (C) Anders Bjurström (M) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-01-25 Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, konferensrummet kl. 08.30-11.00 Beslutande Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (C) Anders

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Valnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Valdistriktsindelning inför 2014 års val. 2 Valnämndens budget 2014

Valnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Valdistriktsindelning inför 2014 års val. 2 Valnämndens budget 2014 Valnämnden Sammanträdesdatum 2013-06-25 Ärendelista 1 Valdistriktsindelning inför 2014 års val 2 Valnämndens budget 2014 3 Information om valnämndens erfarenheter från tidigare val 4 Valets utmaningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 Kultur- och utvecklingsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 Kultur- och utvecklingsnämnden LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-26 Ärendelista 92 Dnr 2015-000131 Plansamråd - Detaljplan för del av Trulstorp 1:9 m fl, utvidgning av Ängstorps

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2012-05-31 41 Differentierat resursfördelningssystem 42 Årsredovisning avseende fristående förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2011 43

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2016-04-19

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2016-04-19 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2016-04-19 Ärendelista 41 Dnr 2016-000087 Värdighetsgaranti gällande möjlighet att välja hur beviljad tillsyn utförs 42 Dnr 2016-000063 Indikatorer till socialnämnden 2016

Läs mer

18 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års val till Europaparlamentet. 19 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års allmänna val

18 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års val till Europaparlamentet. 19 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års allmänna val Valnämnden Sammanträdesdatum 2014-03-05 Ärendelista 18 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års val till Europaparlamentet 19 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års allmänna val 20 Säkerhet i röstningslokalen

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-11-19

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-11-19 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-11-19 Ärendelista 114 Konsekvensanalys angående eventuell upphandling av det kommunala basansvaret för personlig assistans i Laholms kommun 115 Avfallsplan 2014-2017

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Närvarande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal 09:00 12:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10)

PROTOKOLL 1 (10) PROTOKOLL 1 (10) 2016-10-11 Gemensam överförmyndarnämnd Plats och tid E1 Brinken kl. 14:00 15:30 ande Valter Stenberg (S), ordförande Lilian Nilsson (V) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Roger Johansson (S) Anna-Karin

Läs mer

29 Påbörjandet av arbetet med miljö- och byggnadsnämndens budget, kommunplan och nämndsplan för år 2014 samt ekonomisk plan

29 Påbörjandet av arbetet med miljö- och byggnadsnämndens budget, kommunplan och nämndsplan för år 2014 samt ekonomisk plan Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-20 Ärendelista 29 Påbörjandet av arbetet med miljö- och byggnadsnämndens budget, kommunplan och nämndsplan för år 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-31 Sid 1 (13) Instans Socialnämnden Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 17.00 19.30 Beslutande Bertil Nilsson (M) ordförande Björn Jonasson (KD) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

53 Erfarenheter från 2014 års val till Europaparlamentet

53 Erfarenheter från 2014 års val till Europaparlamentet Valnämnden Sammanträdesdatum 2014-05-28 Ärendelista 52 Valnämndens preliminära rösträkning 53 Erfarenheter från 2014 års val till Europaparlamentet 54 Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2008-09-02 kl 16.00 18.25 Lokal: Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (m), ordf Marita Fermell-Lagrell (m), paragraf 75-78 Carina Granat (c)

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29

Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-04-24 Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29 Tid: Måndag 24 april 2006 kl 15:00-16:30 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Ledamöter Karl-Gunnar Svensson (kd)

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-10-21

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-10-21 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-21 Ärendelista 94 Avgifter 2015 Verksamheter riktat till äldre och funktions-nedsatta 95 Avgifter 2015 - Serveringstillstånd 96 Utvärdering av avgift för cateringlokal

Läs mer

115 Delårsrapport 2011:2 per 31 augusti och årsprognos helår för barn- och utbildningsnämnden.

115 Delårsrapport 2011:2 per 31 augusti och årsprognos helår för barn- och utbildningsnämnden. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-09-28 112 Meddelanden. 113 Anmälan om delegationsbeslut. 114 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport augusti 2011. 115 Delårsrapport 2011:2 per 31 augusti och årsprognos

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-10-23

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-10-23 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-10-23 Ärendelista 84 Nämndsplan 2013 85 Åtgärdsplan med anledning av befarat budgetunderskott 86 Kommungemensam omvärldsanalys 87 Översyn av avgifterna på serveringstillstånd

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 37 Budgetuppföljning 1/2009 38 Övrigt bidrag 1/2009 39 Öppettider på Folkhälsocentrum hösten 2009 40 Remiss angående utredning av skolorganisationen i

Läs mer

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD)

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD) 1 (9) Plats och tid Gruesalen, onsdagen den 24 augusti 2016 kl 18:30-21:00 Beslutande Ersättare Caroline Wegner (S), ordförande Bertil Olsson (M), 2:e vice ordförande Kjell-Åke Johnsson (S) Mickael Persson

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-27 Ärendelista 78 Dnr 2008-000180 Valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen 79 Dnr 2015-000133 Friare val av hjälpmedel 80 Dnr 2015-000191 Förstudie LSS-boende

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Protokoll 1 (19) Se nästa sida. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Camilla Westerdahl (S) Anslag/bevis

Protokoll 1 (19) Se nästa sida. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Camilla Westerdahl (S) Anslag/bevis Protokoll 1 (19) Plats och tid Beslutande Kommunhuset - Sammanträdesrum Mårten, 2015-03-10, kl. 17.30 20.30 Se nästa sida. Övriga närvarande Lena Axelsson, Kommunfullmäktiges ordförande, 15-27 Eva Bergstrand,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer