VINTERSJÖFARTSFORSKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VINTERSJÖFARTSFORSKNING"

Transkript

1 TYRELEN FÖR VINTERJÖFARTFORKNING WINTER NAVIGATION REEARCH BOARD Research Report No 62 Göran Liljeström AI-DATA FÖR TORA I FINKA VIKEN VINTERN 2006 Finnish Transport afety Agency Finnish Transport Agency Finland wedish Maritime Administration wedish Transport Agency weden

2

3 FOREWORD In this report no 62, the Winter Navigation Research Board presents the results from the project collecting AI-data for large tankers in the Gulf of Finland during the winter This report describes the raw data available for analysis and study of the winter traffic to the ports PRIMORK in Russia and even in some cases for MUUGA in Estonia and Porvoo in Finland. The available information, together with ice-data gives an idea of how relevant effect requirements in the Finnish-wedish ice class rules are. When analysing the data one has to consider that the winter of 2006 was a moderate / easy ice winter with relatively thin ice and an ice extent that only a short period covered the whole Gulf of Finland. The vessels, which are documented is of the AFRAMAX size (about dwt) or bigger, although a few smaller tankers have been included. The Winter Navigation Research Board warmly thanks Mr. Göran Liljeström for this report. Helsinki June 2014 Jorma Kämäräinen Finnish Transport afety Agency Peter Fyrby wedish Maritime Administration Tiina Tuurnala Finnish Transport Agency tefan Eriksson wedish Transport Agency

4

5 AI-DATA FÖR TORA I FINKA VIKEN VINTERN 2006 Tankfartyget LIGOVKY PROPECT i ränna till Primorsk. Foto: AKAC Inc. Proj.nr. : Rev. : 01 Datum :

6 INDEX 1. INLEDNING GENOMFÖRANDE ALLMÄN INFORMATION GEOGRAFI OCH FARLEDER IDATA AMMANFATTNING AV IFÖRHÅLLANDEN RYKA IKARTOR VENKA IKARTOR IUTBREDNING ATELLITBILDER AMMANTÄLLNING AV AI-DATA ALLMÄNT PLOTTAR DYGNLOGGAR EXEMPEL PÅ DATAFIL...97 DOKUMENT INFO Rapport Göran Liljeström Datum Revision Beskrivning Referens ign. 2

7 1. INLEDNING Inom ramen för tyrelsen för vintersjöfartsforskning har AI-data för stora fartyg i Finska Viken under vintern 2006 insamlats tillsammans med data för de isbrytare som assisterat i området. Denna rapport beskriver vilken rådata som finns tillgänglig för analyser och studier av vintertrafiken till hamnarna PRIMORK i Ryssland och även i vissa fall för MUUGA i Estland och köldvik i Finland. Den tillgängliga information kan eventuellt tillsammans med isdata ge en uppfattning om hur relevant effektkravet enligt de finsk-svenska isklasserna är. Härvid måste man beakta att vintern 2006 var en medelsvår/lätt isvinter med förhållandevis tunn is och en isutbredning som endast en kort period täckte större delen av Finska Viken. De tankfartyg som dokumenterats är av storleken AFRAMAX (ca dwt) eller större. Även några enstaka mindre tankfartyg har tagits med. 1.1 Genomförande All fartygstrafik loggades i Finska Viken på dygnsbasis. Relevanta tankfartyg och isbrytare har sedan identifierats och deras data finns sparad dygnsvis för senare studier. Programvaran ADVETO AECDI-2000v3 har använts och data finns i Access-format. Fartygens spår har plottas och finns sammanställda i en pärm. Iskartor finns för den aktuella perioden, både ryska och svenska kartor. 3

8 2. ALLMÄN INFORMATION 2.1 Geografi och farleder Data täcker Finska Viken och de delar som var isbelagda. I nedanstående figurer visas de namn som används som referenser. Detaljerad rysk figur som visar deras farvatten och farleder i stort. 4

9 Västra delen av Finska Viken med ortsreferenser. 2.2 Distanser Den rekommenderade rutten till Primorsk framgår av de två nedanstående sjökorten där 11 st waypoints är utsatta. 5

10 Positioner och distanser mellan waypoints redovisas i tabellen nedan: point position position distans kommentar N E N E (nm) HOG Y E redden PRI Total distans HOG - PRI Total distans GoF 67.2 nm nm 6

11 Tabellen nedan visar distanserna mer differentierade för olika longituder räknade från antingen PRI eller HOG. point position position distans distans distans distans kommentar N E N E (nm) (nm) (nm) HOG Y E redden PRI I verkligheten avviker fartygens rutter något beroende på isförhållanden och speciellt waypoint #1 längst västerut passerar man normalt mer syd. Det är också en viss skillnad beroende på kurs E eller W. Waypoints är beräknade i mitten av farled. 7

12 3. IDATA 3.1 ammanfattning av isförhållanden Källa: Baltic ea Icebreaking Report The Estonian Meteorological and Hydrological Institute assessed the winter of 2005/2006 as moderate. In the Gulf of Finland, the icebreaking season in the Estonian territorial waters lasted from 7 February to 28 April The icebreaking season in the Russian ports of the Gulf of Finland was opened on 10 December 2005, and closed on 3 May Ice formation in the shallow parts along the coast of Nevskaya Guba began on 4-5 December, 10 days later than average. For the whole December, ice formation was slow but steady. By the end of December all Nevskaya Guba and westerly to the longitude of the western edge of island Kotlin there was ice with the thickness of cm. A mild beginning of January was followed by a longer period of very cold weather with prevailing easterly winds. The quantity of ice and its thickness had rapidly increased. During February ice formation in the Gulf of Finland was continuous and quite intensive. By the end of the month the frontier of consolidated ice covering the fairways reached the longitude of the island eskar. The thickness of the ice in the area of Nevskaya Guba reached cm, which is higher than normal by 10 cm. From the island eskar to the longitude of the island Gogland there was fast partly consolidated drifting ice with the thickness of cm. Further to the west the ice reached the thickness of cm and expanded to the Pakri Peninsula. During the most part of March in the Gulf of Finland there was continuous ice formation which ended only in the last days of the month. By the end of the month in the area of Nevskaya Guba and westerly to the longitude of the island eskar there was consolidated ice with the thickness of cm. The most heavy ice with thickness of cm was noticed from the island of eskar to the longitude of the island Gogland. More westward there was ice with consolidation of 9-10 degrees and with thickness of cm, diminishing to cm towards the edge. The edge of ice reached the longitude of the island Khiuma. During April in the Gulf of Finland there was continuous ice destruction which was accelerated in the third decade. The breaking of consolidated ice occurred on 11 April, which is 5-10 days later than what was characteristic of the last winters. By the end of the month the water area of Nevskaya Guba was completely cleared from ice. The heaviest ice with consolidation of 6-9 degrees and with thickness of cm remained in the area from the island Kotlin to the longitude of the island Gogland. In early May ice destruction was accelerated even more. By 2 May the fairways were completely clear of ice up to t. Petersburg. Complete ice destruction occurred on 7 May, when the ice disappeared in the south-eastern part of the Bierkezund strait. That happened 2-5 days later than average. In general, as per the ice surface area and the thickness, the ice situation in the Gulf of Finland stayed within the range of a moderate winter. The difference from the typical moderate winter was that the thickness of ice in the water area of Nevskaya Guba in March and April was higher than normal by 5-10 cm. From the point of view of icebreakers, assistance to ships during the winter was unfavourable as during the period of the most development ice quite fast change of situation made it difficult to choose the optimal routes for assistance in convoys. 8

13 3.2 Ryska iskartor Nedanstående uppställning visar de ryska iskartor som finns tillgängliga. datum iskarta filnamn x ic gif x ic gif x ic gif x ic bmp x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif

14 x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif Kartorna täcker den period som är intressant ur issynpunkt. 3.2 venska iskartor De svenska iskartorna finns för varje dag under aktuell period. Filformatet är pdf. 10

15 3.3 Isutbredning Den maximala isutbredningen inträffade Ett ovanligt sammanträffande är att det vid den största isutbredningen även finns en polynya strax W HOG. 3.4 atellitbilder För vintern 2006 finns också enstaka satellitbilder, vilka kompletterar isbilden. Av bilderna kan man tydligt urskilja de fasta rännorna till PRI och de stråk som den huvudsakliga fartygstrafiken har utnyttjat. Tabell nedan listar tillgängliga bilder Exempel på satellitbild från

16 4. AMMANTÄLLNING AV AI-DATA 4.1 Allmänt All data är samlad dygnsvis för varje enskilt fartyg. Detta gäller även plottar. Data kan sammanföras i en databas som medger att informationen kan plottas eller analyseras i olika konstellationer av fartyg. Detta är behändigt för att studera hur samverkan mellan isbrytare och tankfartyg varit. 4.2 Plottar CF BALTICA (systerfartyg till TENA ARCTICA) Isbrytare är plottade röda och tankfartyg blå. 12

17 4.3 Tankfartyg De tankfartyg som trafikerat GoF under vintern 2006 är listade nedan. I AI är de identifierade med namn, MMI eller HEX. I sparad data är det alltid namnet som är referens. name MMI HEX flag ice class dw ARCTIC POINT Cyprus DNV 1B BRITIH CORMORANT Isle of Man LR 1A BRITIH COURTEY Isle of Man LR 1A BRITIH CYGNET Isle of Man LR 1A BRITIH ROBIN Isle of Man LR 1A CAPTAIN KOTICHEV Russia DNV 1A DEEP BLUE Greece DNV 1A DELTA CAPTAIN Greece LR 1A DELTA PIONEER Greece LR 1A DELTA AILOR Greece LR 1A DELTA VICTORY Greece LR 1A GLACIER POINT Cyprus DNV 1B GOVERNOR FARKHUTDINO Russia DNV 1C HANNE KNUTEN UK DNV 1A JAG LOK India DNV 1A LIGOVKY PROPECT Liberia AB 1B MATERA Finland LR 1A MATTERHORN PIRIT Bahamas LR 1A MINERVA ELEONORA Greece AB 1C MINERVA ELLIE Greece AB 1C MINERVA HELEN e505a38 Greece AB 1C MINERVA IRI Greece AB 1B MINERVA LIA Greece AB 1C MINERVA ROXANNE Greece AB 1C NEVKIY PROPECT Liberia AB 1B OHIO Marshall Islands DNV 1B ORONTE Marshall Islands DNV 1B PANTELI Cyprus DNV 1C PAVEL CHERNYH Russia DNV 1A PELAGO Greece DNV 1A AKHALIN ILAND Cyprus DNV 1C CF BALTICA Liberia DNV 1A* EABRAVERY Malta LR 1C EAOATH Malta AB 1C EACOUT Malta LR 1D PARTO Cyprus DNV 1C TENA ARCTICA weden DNV 1A* TENA CONTENDER Liberia AB 1B TEMPERA Finland LR 1A Anm.: DNV 1A* motsvarar finsk-svensk isklass IA uper. 13

18 4.4 Dygnsloggar De fartyg för vilka det finns datafiler är sammanställda dygnsvis och för flertalet fartyg finns plottar. Kommentarerna ger en kort beskrivning av fartygens operationer. De använda förkortningarna är: ETA estimated time of arrival ETD estimated time of departure GoF Gulf of Finland, Finska Viken PRI Primorsk HOG Hogland HEL Helsingfors Y farleden delar sig till t.petersburg och Viborg tp t.petersburg E eskar(ö) KRON Kronstadt VY Vysotsk och Viborg ass assisterat Ew eastward Ww westward N norr E öst syd W väst samt kombinationer av väderstrecken, t.ex NE På efterföljande sidor finns alla dygnsloggar redovisade. 14

19 Datum: tilla, vänteläge E PRI DELTA VICTORY Från vänteläge mot PRI, ETA 22:30 MATERA ETD PRI 21:00, Ww MINERVA IRI Redden PRI MINERVA LIA ETD PRI 17:00, Ww, Y 22:00 TEMPERA Vänteläge E E Pavel Chernysh Enl. notering redden, inget AI eko 15

20 Datum: PRI N E (farled) tp Y tp PRI DELTA VICTORY PRI lastar MINERVA IRI ETD PRI 16:00, Ww, HOG 23:00 MINERVA LIA Ww, HOG 00:00 TEMPERA Ew, ETA PRI 06:00 Pavel Chernysh Enl. uppgift redden PRI, inget AI eko Orontes Ew, W HOG 22:30 16

21 Datum: PRI E HOG KRON tp tp W Y KRON Y PRI DELTA VICTORY ETD PRI 12:30, Ww, HOG 11:30 MINERVA IRI Ww, Porkkala 05:00 TEMPERA ETD PRI 13:00, Ww, HOG 19:30 akhalin Island Ew, Hangö 23:00 Pavel Chernysh Redden PRI Orontes Ew tp, Y 02:00 Minerva Eleonora Muuga 17

22 Datum: Redden PRI KRON tp - KRON tp - KRON KRON E HOG PRI AKHALIN ILAND Ew, HOG 08:00, ETA PRI 14:00 TEMPERA Ww, Porkkala 01:00 Pavel Chernysh Redden PRI Hanne Knutsen Ew, Hangö 20:00 Arctic Point Ew, W HAN 23:00 Orontes Minerva Eleonora tp Muuga 18

23 Datum: PRI - KRON KRON KRON HOG PRI HANNE KNUTEN Ew, HOG 09:30, ETA PRI 20:00 NEVKIY PROPECT Ew, HOG 12:00, ETA PRI 22:00 AKHALIN ILAND ETD PRI 15:30, Ww, Y 22:00 PARTO Ew, HOG 23:00 Pavel Chernysh Redden PRI Arctic Point Ew mot tp, HOG 23:30 Orontes Ww, Y 10:00, HOG 12:30 19

24 Datum: PRI KRON Ust Luuga tp - KRON PRI - HANNE KNUTEN ETD PRI 19:30, Ww NEVKIY PROPECT PRI AKHALIN ILAND Ww, HOG 00:00 PARTO Ew, Y 01:00, ETA PRI 10:30 EAOATH Ew, HOG 17:30, PRI 22:30 Pavel Chernysh Redden PRI Arctic Point Ohio tp Ew 20

25 Datum: PRI PRI E PAVEL CHERNYH ETA PRI 22:00 HANNE KNUTEN Ww, Y 00:30, HOG 02:30 NEVKIY PROPECT ETD PRI 00:00, Y 05:30, HOG 07:30, Ww Pantelis Ew, Hangö 18:30 PARTO ETD PRI 21:00, tena Contender Ew, Hangö 22:30 EAOATH ETA PRI 01:00 Ohip Ew, HOG 05:00 mot tp Minerva Eleonora Redden Muuga 21

26 Datum: PRI tp W tp W PRI PRI PAVEL CHERNYH ETD PRI 20:50, PANTELI Ew, vänteläge E HOG 05:00 PARTO Ww, Y 02:00, HOG 04:00 TENA CONTENDER Ew, vänteläge E HOG 07:30 BRITIH CYGNET Ew, HOG 18:00, Y 20:30 Mastera Ew, Hangö 21:00 Minerva Lisa Ew, Hangö 23:00 Arctic Point Ww, Y 09:00, HOG 11:00 22

27 Datum: PRI PRI PAVEL CHERNYH Ww, Y 02:00, HOG 04:00 MATERA Ew, HOG 05:00, vänteläge E HOG 06:00 MINERVA LIA Ew, HOG 08:00, ETA PRI 15:30 PANTELI Ew, Y 11:30, ETA PRI 18:00 TENA CONTENDER Ww från vänteläge E HOG BRITIH CYGNET Ew, ETA PRI 03:00 MINERVA HELEN Ew, HOG 23:00 eabravery Ew 23

28 Datum: N E N E Y - E PRI MATERA Vänteläge E HOG MINERVA LIA ETD PRI 19:30, Ww PANTELI PRI EABRAVERY Ew, vänteläge E HOG 11:00 TENA CONTENDER Ew, HOG 02:00, ETA PRI 12:30 BRITIH CYGNET ETD PRI 07:00, Ww, Y 12:30, HOG 14:00 MINERVA HELEN Vänteläge E HOG, EW 140:00, ETA PRI 22:30 24

29 Datum: Vänteläge PRI N farled VY N farled N farled PRI - E CAPTAIN KOTICHEV Ew, HOG 12:15, ETA PRI 20:30 MATERA Vänteläge E HOG MINERVA LIA Ww, HOG 02:00 PANTELI ETD PRI 11:00, Ww, Y 15:00, HOG 17:00 EABRAVERY Vänteläge E HOG TENA CONTENDER ETD PRI 19:30, Ww Minerva Iris Ew, Hangö 21:00 MINERVA HELEN Vänteläge redden PRI, till kaj 14:00 OHIO Ww, Y 12:00, HOG 14:00 Minerva Eleonora ETD Muuga 11:00 25

30 Datum: Vänteläge PRI PRI (ej ass tankers) tp N E PRI MATERA Vänteläge E HOG MINERVA IRI Ew, vänteläge E HOG 08:30 EABRAVERY Vänteläge E HOG TENA CONTENDER Ww, Y 00:00, HOG 02:00 CAPTAIN KOTICHEV ETD PRI 19:30, N E 22:00 MINERVA HELEN ETD PRI 07:30, Ww, HOG 13:30 26

31 Datum: PRI N E Y W KRON KRON N E N E VY KRON KRON E PRI CAPTAIN KOTICHEV Ww, Y 23:30, HOG 01:15 MATERA HOG, Ww, Y 04:15, ETA PRI 08:00 MINEVA IRI HOG, Ww mot Y MINERVA ROXANNE Ew, HOG 12:30, ETA PRI 21:30 EABRAVERY Vänteläge E HOG Arctic Point EW, Hangö 21:00 27

32 Datum: PRI E E HOG E farled VY N farled E N PRI MATERA ETD PRI 13:00, Ww, HOG 18:30 till köldvik MINERVA IRI Ew, Y 01:00, ETA PRI 07:00 MINERVA ROXANNE ETD PRI 19:00, Ww, E 23:00 EABRAVERY Ew från HOG, Y 01:00, ETA PRI 06:00 MINERVA ELLIE Ew, vänteläge E HOG 14:30 Arctic Point Ew, HOG 05:30, E 10:00 Delta Victory Dagö Orontes Ew, HEL 22:00 28

33 Datum: PRI N E N farled Farled E Y VY Y E Y farled PRI MINERVA ELLIE Ew från HOG, Y 14:45, ETA PRI 19:30 MINERVA IRI ETD PRI 16:30, Ww, E 22:00 MINERVA ROXANNE Ww NEVKIY PROPECT Ew, HOG 20:00, Y 22:00 EABRAVERY ETD PRI 12:00, Ww, HOG 19:30 Mastera köldvik ORONTE Ew, HOG 02:30, E 06:00 British Cormorant Ew Delta Victory Till Muuga 29

34 Datum: PRI E E Y VY W Y E Y KRON HOG PRI MATERA köldvik, Ew, vänteläge E HOG, Ew, Y 17:30 MINERVA IRI Ww, HOG 01:45 NEVKIY PROPECT ETA PRI 04:00 PARTO Ew, HOG 16:00, E 20:00 MINERVA ELLIE ETD PRI 18:30, Ww, E 21:30 BRITIH CORMORANT Ew, HOG 09:30, ETA PRI 19:00 GLACIER POINT HOG 07:30, Ww Ligovsky Prospect Dagö akhalin Island Ew, Hangö 22:30 30

35 Datum: PRI Y - Ww Runt Y PRI Vy HOG (norra vägen) - N farled Y W HOG farled PRI LIGOVKY PROPECT Ew, HOG 08:30, ETA PRI 15:30 NEVKIY PROPECT ETD PRI 04:00, Ww, HOG 13:30 AKHALIN ILAND Ew, HOG 07:00 MATERA Ew, ETA PRI 10:00 PARTO Ew, ETA PRI 02:00 BRITIH CORMORANT ETD PRI 20:00, MINERVA ELLIE Ww, HOG 02:30 31

36 Datum: PRI W Y N farled & HOG VY N farled N farled & HOG PRI N Y KRON PRI - KRON BRITIH CORMORANT ETD PRI 02:00, Ww, HOG 13:30 MATERA ETD PRI 21:30, Ww LIGOVKY PROPECT ETA PRI 06:00 från redden AKHALIN ILAND N mot PRI, vänteläge redden PARTO ETD PRI 19:00, Ww PELAGO Ew, HOG 07:30, norra vägen, ETA PRI 18:00 ORONTE Ww, N farled & HOG 32

37 Datum: PRI HOG Y N HOG N Y N HOG VY N Y N farled GoF till Porkkala PRI KRON - tp MATERA Ww, Y 03:00, HOG 05:00, köldvik LIGOVKY PRPPECT ETD PRI 05:00, Ww, HOG 16:00 AKHALIN ILAND Vänteläge redden, ETA PRI 06:00 PARTO Ww, HOG 06:30 PELAGO PRI TENA ARCTICA Ew, Porkkala 17:00 EAOATH Ww, HEL 21:30 ORONTE British Cygnet Ww, W GoF Ww 33

38 Datum: PRI HOG KRON E N HOG Ew farled VY HOG HEL W HOG PRI E tp PELAGO ETD PRI 01:00, Ww, HOG 09:30 BRITIH CYGNET Ew, HOG 14:30, stoppat EAOATH Ew, HOG 03:45, ETA PRI 18:00 AKHALIN ILAND ETD PRI 03:00, Ww, Y 18:30 TENA ARCTICA Ew, HOG 01:00, Y 06:30, ETA PRI 14:00 ARCTIC POINT Ww, HOG 14:00 Hanne Knutsen Ww Dagö Captain Kostichev Ew, Porkkala 22:00 Matterhorn pirit Ew, Hangö 20:30 34

39 Datum: PRI W HOG KRON E E HOG W KRON Y W HOG -Y - N GoF PRI tp AKHALIN ILAND Ww, HOG 00:00 BRITIH CYGNET Ew, Y 05:30, ETA PRI 12:00 EAOATH PRI TENA ARCTICA ETD PRI 18:30, Ww CAPTAIN KOTICHEV Ew, HOG 04:00, vänteläge PRI 11:30 MATTERHORN PIRIT Ew, HOG 06:00, ETA PRI 14:00 MINERVA HELEN Ew, W HOG 23:00 MATERA ETD Naantali tena Contender Ew, Hangö 21:00 Hanne Knutsen köldvik 35

40 Datum: PRI HOG W E HOG W HOG Y W HOG Y Y tp HOG PRI MATERA Ew, W HOG 23:00 TENA CONTENDER Ew, HOG 08:30 farled MINERVA HELEN Ew, HOG 00:00, ETA PRI 16:00 BRITIH CYGNET PRI EAOATH ETD PRI 13:00, Ww, HOG 21:00 CAPTAIN KOTICHEV Vänteläge PRI MATTERHORN PIRIT Till kaj PRI 00:00 TENA ARCTICA Ww, Y 01:30, HOG 06:00 HANNE KNUTEN köldvik, vänteläge W HOG 36

41 Datum: PRI W HOG HOG PRI HANNE KNUTEN Ew, HOG 09:15, ETA PRI 18:00 MATERA Ew, HOG 23:30, ETA PRI 07:00 MINERVA LIA Ew, HOG 16:15, PRI 23:00 TENA CONTENDER Ew, Y 04:30, ETA PRI 11:00 MINERVA HELEN ETA PRI 00:00, ETD PRI 21:00 BRITIH CYGNET ETD PRI 13:00, Ww, E 22:30 EAOATH Ww, Porkkala 04:00 CAPTAIN KOTICHEV Vänteläge PRI MATTERHORN PIRIT ETD PRI 03:00, Ww, HOG 14:00 Pantelis Till Muuga 37

42 Datum: PRI W HOG - W HOG Y E - VY VY Y PRI HANNE KNUTEN Till kaj 02:30 PRI MATERA ETD PRI 04:00, Ww, HOG 12.00, köldvik MINERVA LIA N, ETA PRI 10:00 TENA CONTENDER ETD PRI 19:00, w MINERVA HELEN ETD PRI 10:30, Ww, HOG 18:00 BRITIH CYGNET Ww, HOG 02:30 CAPTAIN KOTICHEV Vänteläge PRI N, redden PRI 15:00 38

43 Datum: W HOG E - E HOG E HOG E Emsalö PRI - HANNE KNUTEN ETD PRI 00:00, Ww, HOG 08:45, till köldvik MINERVA IRI Ew, HOG 20:45, Y 23:00 MINERVA LIA Till kaj PRI NEVKIY PROPECT Ew, HEL 21:30 TENA CONTENDER Ww, Y 06:00, HOG 08:30 MINERVA HELEN Ww, HEL 00:30 CAPTAIN KOTICHEV Till kaj PRI 01:30 Minerva Ellie Ew Dagö 39

44 Datum: PRI W HOG och mot HOG farled PRI HOG GoF VY syd farled Farled HOG 12:00 PRI MATERA ETD köldvik 09:00, vänteläge GoF MINERVA IRI Ew, ETA PRI 06:00 MINERVA LIA ETD PRI 05:00, Ww, HOG 13:30 NEVKIY PROPECT Ew, HOG 08:00, ETA PRI 16:30 EABRAVERY Ew, HOG 19:00, Y 21:30 CAPTAIN KOTICHEV ETD PRI 02:00, Ww, HOG 13:30 Minerva Ellie Ew, vänteläge HEL Tempera Ew, GoF, Hangö 21:30 Pantelis ETD Muuga 20:30, Ww 40

45 Datum: PRI W HOG W HOG E PRI MATERA Ew, HOG 06:15, ETA PRI 13:00 MINERVA IRI ETD PRI 04:44, Ww, HOG 12:00 NEVKIY PROPECT ETD PRI 17:00, vänteläge PRI EABRAVERY Ew, E 23:30, ETA PRI 03:00 Delta Captain Ew, vänteläge GoF Emsalö Minerva Lisa Ww, Hangö 00:00 Minerva Ellie Vänteläge N Muuga HANNE KNUTEN ETD köldvik 06:30, vänteläge GoF Tempera Till köldvik ETA 05:30 Pantelis Ww, Hangö 02:00 41

46 Datum: PRI W HOG Vy HOG W HOG PRI HANNE KNUTEN Ew, HOG 01:00, ETA PRI 11:30 MATERA ETD PRI 11:00, Ww, HOG 18:00 NEVKIY PROPECT Ww, HOG 06:00 EABRAVERY ETD PRI 17:00, Ww, E 21:15 PARTO Ew, Porkkala 17:00, vänteläge TEMPERA ETD köldvik 05:00, Ew, HOG 10:45, vänteläge DELTA CAPTAIN Vänteläge, Ew, HOG 14:00, ETA PRI 22:00 Minerva Ellie Vänteläge GoF 42

47 Datum: E KRON PRI W HOG HOG, W HOG Vy Y Ww -vägen Vänteläge PRI HANNE KNUTEN ETD PRI 12:00, Ww, HOG 21:15 Mastera Ww, Porkkala 01:00 EABRAVERY Ww, HOG 04:30 PARTO Ew, HOG 11:00, ETA PRI 20:30 TEMPERA Ew från HOG, ETA PRI 13:00 DELTA CAPTAIN Redden PRI Minerva Ellie Orontes Vänteläge GoF Ew, -vägen 43

48 Datum: PRI W HOG ydspår W HOG W HOG E ydspår ydspår PRI HANNE KNUTEN Ww, HEL 04:30 LIGOVKY PROPECT Ew, HOG 21:45 AKHALIN ILAND Ew, vänteläge W HOG PARTO Redden PRI TEMPERA ETD PRI 12:00, Ww, HOG 22:00 MINERVA ELLIE Ew, HOG 21:45 DELTA CAPTAIN ETD PRI 01:30, Ww, HOG 22:00 BRITIH CYGNET Ew, vänteläge W HOG PAVEL CHERNYH Ew, HEL 04:00, vänteläge W HOG CF BALTICA Vänteläge Arctic Point Orontes Ew GoF, sydvart sannolikt mot tp Ew, -vägen 44

49 Datum: tp W HOG PRI W HOG W HOG LIGOVKY PROPECT Ew, Y 01:00, ETA PRI 07:30 AKHALIN ILAND Vänteläge W HOG PARTO ETD PRI 06:30, Ww, HOG 16:30 TEMPERA Ww, ETA köldvik 06:30, ETD köldvik, Ww PAVEL CHERNYH Vänteläge W HOG, Ew BRITIH CYGNET Vänteläge W HOG, Ew MINERVA ELLIE Ew, ETA PRI 07:00 DELTA CAPTAIN Ww, Porkkala 01:00 TENA ARCTICA Ew, HEL 23:00 CF BALTICA Vänteläge Jag Lok Ew, W GoF EAOATH Ew, HEL 16:30 Arctic Point Orontes Glacier Point yd till tp Vänteläge W KRON Vänteläge E 45

50 Datum: PRI W HOG PRI W HOG VY Y PRI LIGOVKY PROPECT ETD PRI 09:00, Ww, HOG 16:45 AKHALIN ILAND Ew, HOG 21:00 PARTO Ww GoF PAVEL CHERNYH Ew, HOG 00:00, ETA PRI 15:00 EAOATH Ew, HOG 04:00, vänteläge PRI BRITIH ROBIN Ew, HOG 23:00 BRITIH CYGNET Ew, HOG 00:00, syd, ETA PRI 10:00 TENA ARCTICA Ew, HOG 22:30 JAG LOK Ew, vänteläge W HOG, HOG 23:00 CF BALTICA Vänteläge W GoF Glacier Point Arctic Point Ww, södra farleden Vänteläge W KRON Minerva Eleonora ETA redden Muuga 46

51 Datum: PRI Hog W HOG farled tp Vy Y PRI - LIGOVKY PROPECT Ww, W GoF AKHALIN ILAND Ew mot vänteläge N E TEMPERA Ew, HOG 21:30 EAOATH Ew, ETA PRI 07:00 BRITIH ROBIN Ew, Y 01:45, ETA PRI 20:00 BRITIH CYGNET ETD PRI 12:00, Ww, HOG 22:30 TENA ARCTICA Ew, Y 01:45, vänteläge PRI JAG LOK Ew, Y 01:30, ETA PRI 07:00 CF BALTICA Vänteläge W GoF Matterhorn pirit Vänteläge W GoF Arctic Point Vänteläge tp Orontes Ww, N E 22:30 Minerva Eleonora Muuga 47

52 Datum: PRI W HOG W HOG farled tp Farled mot PRI - Vy HOG PRI AKHALIN ILAND Vänteläge N E TEMPERA Ew, Y 23:45, ETA PRI 04:30 EAOATH ETD PRI 19:00, Ww BRITIH ROBIN Till kaj BRITIH CYGNET Ww, HOG 23:00, GoF DEEP BLUE Ew, HOG 10:00, vänteläge PRI TENA ARCTICA Vänteläge PRI JAG LOK ETD PRI 16:00, Ww, Y 21:15 CF BALTICA Ew, HEL 17:30 Matterhorn pirit Vänteläge W GoF Orontes Ww, HOG 03:30 Arctic Point Vänteläge tp Minerva Helen Till Muuga 48

53 Datum: PRI W HOG HEL E E Y VY W HOG KRON W HOG - PRI AKHALIN ILAND Ew, ETA PRI 18:00 redden TEMPERA ETD PRI 13:00, Ww, HOG 20:00 EAOATH Ww, HOG 04:30 BRITIH ROBIN ETD PRI 18:00, Ww DEEP BLUE Ew, ETA PRI 19:00 redden MATTERHORN PIRIT Ew, Porkkala 22:00 JAG LOK Ww, HOG 04:00 CF BALTICA Ew, HOG 02:00, vänteläge N E 10:00 Arctic Point Vänteläge tp Minerva Eleonora Minerva Helen ETD Muuga Muuga 49

54 Datum: PRI W HOG KRON W HOG VY Y tp HOG E- HOG 08:00 Ww PRI N E AKHALIN ILAND Redden PRI, ETA PRI 11:30 TEMPERA Ww, HEL 00:45 MINERVA IRI Ew, HEL 19:00 BRITIH ROBIN ETD PRI 23:05, Ww, HOG 09:00 PELAGO Ew, HOG 08:30, ETA PRI 20:30 DEEP BLUE ETD PRI 21:00, TENA ARCTICA ETD PRI 12:00, Ww HOG 20:45 MATTERHORN PIRIT Ew, HOG 05:00, vänteläge N E 10:30 CF BALTICA Ew, ETA PRI 20:30 tena Contender Ew, Porkkala 23:00 Nevskiy Prospect Ew, N Dagö Arctic Point Vänteläge tp 50

55 Datum: PRI W HOG E HOG GoF VY HOG Ww Y HOG GoF E HOG GoF PRI N E MINERVA IRI EW, HOG 01:15, ETA PRI 15:00 redden NEVKIY PROPECT Ew, HOG 12:15, E 21:30 AKHALIN ILAND ETD PRI 06:00, Ww, HOG 13:30 TENA CONTENDER Ew, HOG 06:45, Y 11:30, vänteläge PRI 13:00 PELAGO Till kaj 05:00 DEEP BLUE ETD PRI 23:00, Ww, HOG 13:30 TENA ARCTICA Ww, HEL, manövrerat 04:00 09:30 MATTERHORN PIRIT N, redden PRI 10:00 CF BALTICA ETD PRI 18:00, Ww Arctic Point Vänteläge tp 51

56 Datum: Kapitan Izmaylov PRI HOG GoF KRON HOG Y HOG, Ww GoF E HOG Ww GoF E Y Vänteläge PRI VY Y - KRON MINERVA IRI Redden PRI NEVKIY PROPECT N redden PRI ETA PRI EABRAVERY Ew, HEL 20:15 TENA CONTENDER N, vänteläge redden PRI PELAGO ETD PRI 05:00, Ww, HOG 13:30 MATTERHORN PIRIT ETD PRI 21:00, CF BALTICA ETD PRI 23:00, vänteläge PRI, Ww, HOG 13:00 Deep Blue Ww, Hangö 00:30 akhalin Island Ww, Hangö 00:30 52

57 Datum: PRI HOG W GoF W GoF E Y N HOG W HOG VY Y E Y N HOG W GoF Vänteläge PRI MINERVA IRI PRI till kaj 05:00 NEVKIY PROPECT ETD PRI 17:00, Ww EABRAVERY topp W HOG, Ew, HOG 12:15, PRI TENA CONTENDER ETA PRI 15:30 MATTERHORN PIRIT Ww, HOG 04:30 BRITIH CORMORANT Ew, HOG 13:45, redden PRI CF Baltica Ww, Hangö 23:00 Pelagos Ww, Hangö 23:00 53

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN Nr 43 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 296 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev.

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev. Anders Persson Philosophy of Science (FOR00F) Response rate = 0 % Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole % % Right pole n=no. of responses av.=mean

Läs mer

Händelser i kraftsystemet v v

Händelser i kraftsystemet v v Händelser i kraftsystemet v47 213 v13 214 Händelser i kraftsystemet > Låg förbrukning jämfört med tidigare vintrar. Effektreserv utnyttjades inte. > Fortum varit tvungen att ta flera tuffa kabelavbrott

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk Insamling och utveckling

Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk Insamling och utveckling Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk Insamling och utveckling Slutrapport Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Summary... 2 Bakgrund...

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

SÖ 2000: 18 Nr 18 Avtal med Estland om avgränsningen av de maritima zonerna i Östersjön Stockholm den 2 november 1998

SÖ 2000: 18 Nr 18 Avtal med Estland om avgränsningen av de maritima zonerna i Östersjön Stockholm den 2 november 1998 Nr 18 Avtal med Estland om avgränsningen av de maritima zonerna i Östersjön Stockholm den 2 november 1998 Regeringen beslutade den 15 oktober 1998 att ingå överenskommelsen. Överenskommelsen trädde i kraft

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable SVETSKLASSER WELDING CLASSES Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept. GUM1 tb_tvåspråkig 2006-05-09 1 (7) ÄNDRINGSFRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer

Läs mer

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time?

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time? Plant Knowledge and Plant Use, Basic course LK0096, 30084.1314 8 Hp Pace of study = 30% Education cycle = Basic Course leader = Ulla Myhr Evaluation report Evaluation period: 2014-09-19-2014-10-03 Answers

Läs mer

Varför Vind? GENERAL PRESENTATION

Varför Vind? GENERAL PRESENTATION Varför Vind? 1 Norrköping november 2014 1 Vindkraft, ganska enkelt En maskin som omvandlar vindens rörelsenergi till el Generatoreffekt, ca 3-5 MW Producerar < 10 GWh el/år Tornhöjd ca 120-140 meter Rotordiameter

Läs mer

Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft. Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB

Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft. Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB Innehåll 1.Förändringar i det Svenska energisystemet 2.Nuvarande förutsättningar 3.Internationella studier/erfarenheter

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Signild Nerheim SMHI

Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Signild Nerheim SMHI Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Signild Nerheim SMHI Vad händer med havet? Global höjning av vattenståndet i havet 1993-2005 uppmätt med sateliter http://earthobservatory.nasa.gov/iotd/view.php?id=6638

Läs mer

Risker och möjligheter med LNG/LBG som bränsle för fartyg

Risker och möjligheter med LNG/LBG som bränsle för fartyg Risker och möjligheter med LNG/LBG som bränsle för fartyg Johan Gahnström, SSPA Sweden AB jog@sspa.se 031 772 9004 SSPA står för marina lösningar Fartygsdesign Marina operationer Hamn och kust Marina operationer

Läs mer

Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Sten Bergström SMHI

Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Sten Bergström SMHI Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Sten Bergström SMHI http://www.nasa.gov/topics/earth/features/ temp-analysis-2009.html Årsmedeltemperaturen ( C) i Sverige Baserad

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Joakim Nilsson Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 708 56 94 09 E-mail: joakim.nilsson@sbgport.com

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Serie RO (Rapport Oceanografi) The series of RO (Reports of Oceanography) 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Robert Feldt Blekinge Institute of Technology & Chalmers All animations have been excluded in this pdf version! onsdag

Läs mer

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Stämpel/Etikett Security stamp/lable Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Granskad av Reviewed by Göran

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2000

HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2000 Pressrelease den 10 augusti 2000 från B&N Nordsjöfrakt AB (publ) HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2000 Resultatet före skatt blev + 7 MSEK (motsvarande resultat föregående år -8 MSEK) 12 MSEK har intäktsförts

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

SHANGHAI PAVEMENTS C. Anders Wallén

SHANGHAI PAVEMENTS C. Anders Wallén SHANGHAI PAVEMENTS C. Anders Wallén Dedicated to Alexis and BingQing Tong-Trolin for their great hospitality and Eva for long walks and patience Shanghai Pavements 2016 C. Anders Wallén pdf20160124 limitedpixres

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Komponenter Removed Serviceable

Komponenter Removed Serviceable Komponenter Removed Serviceable Presentatör Jonas Gränge, Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Fartygs- och luftfartygsenheten Sektionen för Underhållsorganisationer 1 145.A.50(d): När en

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time?

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time? Agricultural History summer course LB0083, 50041.1415 10 Hp Pace of study = 50% Education cycle = Basic Course leader = Karin Hallgren Evaluation report Evaluation period: 2015-08-06-2015-08-30 Answers

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable PROVNINGSBESTÄMMELSE OFRSTRANDE PROVNING AV STÅLGJUTGODS TEST SPECIFICATION NON-DESTRUCTIVE TESTING OF STEEL CASTINGS Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept.

Läs mer

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung.

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung. Observationshotellet The observation hotel Fanny Vallo Handledare/ Supervisor B Bojan Boric Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung Examinator/ Examiner Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

Kryssningslista 2016

Kryssningslista 2016 Teknikförvaltningen Hamnavdelningen Kryssningslista 2016 Visby hamn Port of Visby Region Gotland Besöksadress Färjeleden 2 Postadress SE-621 57 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 E-post visby.port@gotland.se

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill...

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill... Hjälp till den som vill... $txt['aeva_title'] = 'Galleri'; $txt['aeva_admin'] = 'Admin'; $txt['aeva_add_title'] = 'Titel'; $txt['aeva_add_desc'] = 'Beskrivning'; $txt['aeva_add_file'] = 'Fil att ladda

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Teenage Brain Development

Teenage Brain Development Teenage Brain Development In adults, various parts of the brain work together to evaluate choices, make decisions and act accordingly in each situation. The teenage brain doesn't appear to work like this.

Läs mer

Typografi, text & designperspektiv

Typografi, text & designperspektiv Typografi, text & designperspektiv Serif Hårstreck Stapel Heplx x-höjd Baslinje Grundstreck Serif Underhäng Inre form I dag Lite bakgrund Övergripande grunder inom typografi Text hantering Elva Synlig

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

EXPEDITIONSRAPPORT FRÅN U/F ARGOS CRUISE REPORT FROM R/V ARGOS

EXPEDITIONSRAPPORT FRÅN U/F ARGOS CRUISE REPORT FROM R/V ARGOS Lars Andersson Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut Oceanografiska Laboratoriet 2005-12-05 Dnr: Mg 2005-265 EXPEDITIONSRAPPORT FRÅN U/F ARGOS CRUISE REPORT FROM R/V ARGOS Expeditionens varaktighet:

Läs mer

Par m 328 feet. Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta OB-linje på vänster sida.

Par m 328 feet. Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta OB-linje på vänster sida. 1 100 m 328 feet Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta -linje på vänster sida. Long right turn. Basket are placed in a forrest glade. -line on the left side. Snälla, skräpa ej ner vår

Läs mer

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT Hastighetsvakt / Speed monitor Kellves hastighetsvakter används för att stoppa bandtransportören när dess hastighet sjunker under beräknade minimihastigheten. Kellve

Läs mer

Miljödata från sensorer och instrument på bojar och mätstationer

Miljödata från sensorer och instrument på bojar och mätstationer Miljödata från sensorer och instrument på bojar och mätstationer Ulf Båmstedt Umeå universitet, Umeå marina forskningscentrum och institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap samt Havsmiljöinstitutet

Läs mer

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time?

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time? Design through practice and management LK0162, 30240.1516 15 Hp Pace of study = 100% Education cycle = Advanced Course leader = Petter Åkerblom Evaluation report Evaluation period: 2016-03-18-2016-03-31

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals Rolf Arndt -Quality Assurance Cambrex Karlskoga - Svenska Farmakopekommitten / Working Party

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Moult migration of Latvian Whooper Swans Cygnus cygnus

Moult migration of Latvian Whooper Swans Cygnus cygnus Ornis Fennica 89:273 280. 2012 Brief report Moult migration of Latvian Whooper Swans Cygnus cygnus 1. Introduction ð ð 274 ORNIS FENNICA Vol. 89, 2012 Table 1. Known moulting sites of Whooper Swan cygnets

Läs mer

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Driving in the USA Driving is the lifeblood of the United States. It fosters commerce, recreation and

Läs mer

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET APPLICATION FOR STARTING AN EXTERNALLY FINANCED DOCTORAL PROJECT EXTERNAL EMPLOYER Titel på doktorandprojektet

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Den Disruptiva Utmaningen Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Disruptiveinnovation.se ChrisSandstrom www.disruptiveinnovation.se Christian.sandstrom@ratio.se

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Var kommer vi ifrån - och vart är vi på väg? Om kriminologi, kriminalpolitik och polisforskning

Var kommer vi ifrån - och vart är vi på väg? Om kriminologi, kriminalpolitik och polisforskning Var kommer vi ifrån - och vart är vi på väg? Om kriminologi, kriminalpolitik och polisforskning Peter Lindström 2014 Vad är KRIMINOLOGI? Criminology is the body of knowledge regarding crime as a social

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Kan en robot skriva teknisk information? Exempel från Wikipedia. Sverker Johansson Högskolan Dalarna

Kan en robot skriva teknisk information? Exempel från Wikipedia. Sverker Johansson Högskolan Dalarna Kan en robot skriva teknisk information? Exempel från Wikipedia Sverker Johansson Högskolan Dalarna Från tekniska databaser till miljoner Wikipediaartiklar Sverker Johansson (Lsj) Wikipedia Imagine a world

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Heart & Stripes Junior Bed Instructions Manual Instruktions Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Thank

Läs mer

EASA Standardiseringsrapport 2014

EASA Standardiseringsrapport 2014 EASA Standardiseringsrapport 2014 Inför EASA Standardiseringsinspektion hösten 2016 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers.

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för tillämpad matematik Examinator: Erik Darpö TENTAMEN I MATEMATIK MAA150 Vektoralgebra TEN1 Datum: 9januari2015 Skrivtid:

Läs mer

DESIGN-OCH KONSTRUKTIONSDAGEN 2013

DESIGN-OCH KONSTRUKTIONSDAGEN 2013 Inbjudan till DESIGN-OCH KONSTRUKTIONSDAGEN 2013 Måndag 25 november Ferjefri E39: Vision, inspiration och utmaningar Arrangerad av Konstruktionscentrum vid Chalmers Ett samarrangemang mellan Chalmers,

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Day 1: European Cooperation Day 2017

Day 1: European Cooperation Day 2017 Draft agenda for the Annual Event 2017 and European Cooperation Day 2017 Mariehamn, Åland 20-21.9.2017 Day 1: European Cooperation Day 2017 Open for the general public and projects Programme at Alandica

Läs mer

< THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES. Design Anne Krook

< THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES. Design Anne Krook Anne < THE SHELF SYSTEM FILLED WITH POSSIBILITIES Design Anne Krook beauty combination Anne är en hel serie hyllor vars grundidé bygger på en fyrkant som kan varieras i ett otal kombinationer. Frihängande

Läs mer

2013-05-24. Content of presentation. Long-term effects, maintenance and costs for wastewater treatment wetlands in Sweden. Alhagen - Nynäshamn

2013-05-24. Content of presentation. Long-term effects, maintenance and costs for wastewater treatment wetlands in Sweden. Alhagen - Nynäshamn 3-5-24 Long-term effects, maintenance and costs for wastewater treatment wetlands in Sweden Content of presentation Background Wetlands Treatment results Maintenance Costs Questions, discussion 3-5- Linda

Läs mer

Erfarenheter från Hazop användning på programvara i Arte740. Presentation för SESAM 2003-02-04 Claes Norelöv 4Real AB

Erfarenheter från Hazop användning på programvara i Arte740. Presentation för SESAM 2003-02-04 Claes Norelöv 4Real AB Erfarenheter från Hazop användning på programvara i Arte740 Presentation för SESAM 2003-02-04 Claes Norelöv 4Real AB 1 Innehåll 1. Bakgrund 2. Hazops plats i systemsäkerhetsarbetet 3. Vad-Hur gör man.

Läs mer

Arctic. Design by Rolf Fransson

Arctic. Design by Rolf Fransson Arctic Design by Rolf Fransson 2 Endless possibilities of combinations. Oändliga kombinationsmöjligheter. 3 4 5 If you are looking for a range of storage furniture which limits of combination is set by

Läs mer