VINTERSJÖFARTSFORSKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VINTERSJÖFARTSFORSKNING"

Transkript

1 TYRELEN FÖR VINTERJÖFARTFORKNING WINTER NAVIGATION REEARCH BOARD Research Report No 62 Göran Liljeström AI-DATA FÖR TORA I FINKA VIKEN VINTERN 2006 Finnish Transport afety Agency Finnish Transport Agency Finland wedish Maritime Administration wedish Transport Agency weden

2

3 FOREWORD In this report no 62, the Winter Navigation Research Board presents the results from the project collecting AI-data for large tankers in the Gulf of Finland during the winter This report describes the raw data available for analysis and study of the winter traffic to the ports PRIMORK in Russia and even in some cases for MUUGA in Estonia and Porvoo in Finland. The available information, together with ice-data gives an idea of how relevant effect requirements in the Finnish-wedish ice class rules are. When analysing the data one has to consider that the winter of 2006 was a moderate / easy ice winter with relatively thin ice and an ice extent that only a short period covered the whole Gulf of Finland. The vessels, which are documented is of the AFRAMAX size (about dwt) or bigger, although a few smaller tankers have been included. The Winter Navigation Research Board warmly thanks Mr. Göran Liljeström for this report. Helsinki June 2014 Jorma Kämäräinen Finnish Transport afety Agency Peter Fyrby wedish Maritime Administration Tiina Tuurnala Finnish Transport Agency tefan Eriksson wedish Transport Agency

4

5 AI-DATA FÖR TORA I FINKA VIKEN VINTERN 2006 Tankfartyget LIGOVKY PROPECT i ränna till Primorsk. Foto: AKAC Inc. Proj.nr. : Rev. : 01 Datum :

6 INDEX 1. INLEDNING GENOMFÖRANDE ALLMÄN INFORMATION GEOGRAFI OCH FARLEDER IDATA AMMANFATTNING AV IFÖRHÅLLANDEN RYKA IKARTOR VENKA IKARTOR IUTBREDNING ATELLITBILDER AMMANTÄLLNING AV AI-DATA ALLMÄNT PLOTTAR DYGNLOGGAR EXEMPEL PÅ DATAFIL...97 DOKUMENT INFO Rapport Göran Liljeström Datum Revision Beskrivning Referens ign. 2

7 1. INLEDNING Inom ramen för tyrelsen för vintersjöfartsforskning har AI-data för stora fartyg i Finska Viken under vintern 2006 insamlats tillsammans med data för de isbrytare som assisterat i området. Denna rapport beskriver vilken rådata som finns tillgänglig för analyser och studier av vintertrafiken till hamnarna PRIMORK i Ryssland och även i vissa fall för MUUGA i Estland och köldvik i Finland. Den tillgängliga information kan eventuellt tillsammans med isdata ge en uppfattning om hur relevant effektkravet enligt de finsk-svenska isklasserna är. Härvid måste man beakta att vintern 2006 var en medelsvår/lätt isvinter med förhållandevis tunn is och en isutbredning som endast en kort period täckte större delen av Finska Viken. De tankfartyg som dokumenterats är av storleken AFRAMAX (ca dwt) eller större. Även några enstaka mindre tankfartyg har tagits med. 1.1 Genomförande All fartygstrafik loggades i Finska Viken på dygnsbasis. Relevanta tankfartyg och isbrytare har sedan identifierats och deras data finns sparad dygnsvis för senare studier. Programvaran ADVETO AECDI-2000v3 har använts och data finns i Access-format. Fartygens spår har plottas och finns sammanställda i en pärm. Iskartor finns för den aktuella perioden, både ryska och svenska kartor. 3

8 2. ALLMÄN INFORMATION 2.1 Geografi och farleder Data täcker Finska Viken och de delar som var isbelagda. I nedanstående figurer visas de namn som används som referenser. Detaljerad rysk figur som visar deras farvatten och farleder i stort. 4

9 Västra delen av Finska Viken med ortsreferenser. 2.2 Distanser Den rekommenderade rutten till Primorsk framgår av de två nedanstående sjökorten där 11 st waypoints är utsatta. 5

10 Positioner och distanser mellan waypoints redovisas i tabellen nedan: point position position distans kommentar N E N E (nm) HOG Y E redden PRI Total distans HOG - PRI Total distans GoF 67.2 nm nm 6

11 Tabellen nedan visar distanserna mer differentierade för olika longituder räknade från antingen PRI eller HOG. point position position distans distans distans distans kommentar N E N E (nm) (nm) (nm) HOG Y E redden PRI I verkligheten avviker fartygens rutter något beroende på isförhållanden och speciellt waypoint #1 längst västerut passerar man normalt mer syd. Det är också en viss skillnad beroende på kurs E eller W. Waypoints är beräknade i mitten av farled. 7

12 3. IDATA 3.1 ammanfattning av isförhållanden Källa: Baltic ea Icebreaking Report The Estonian Meteorological and Hydrological Institute assessed the winter of 2005/2006 as moderate. In the Gulf of Finland, the icebreaking season in the Estonian territorial waters lasted from 7 February to 28 April The icebreaking season in the Russian ports of the Gulf of Finland was opened on 10 December 2005, and closed on 3 May Ice formation in the shallow parts along the coast of Nevskaya Guba began on 4-5 December, 10 days later than average. For the whole December, ice formation was slow but steady. By the end of December all Nevskaya Guba and westerly to the longitude of the western edge of island Kotlin there was ice with the thickness of cm. A mild beginning of January was followed by a longer period of very cold weather with prevailing easterly winds. The quantity of ice and its thickness had rapidly increased. During February ice formation in the Gulf of Finland was continuous and quite intensive. By the end of the month the frontier of consolidated ice covering the fairways reached the longitude of the island eskar. The thickness of the ice in the area of Nevskaya Guba reached cm, which is higher than normal by 10 cm. From the island eskar to the longitude of the island Gogland there was fast partly consolidated drifting ice with the thickness of cm. Further to the west the ice reached the thickness of cm and expanded to the Pakri Peninsula. During the most part of March in the Gulf of Finland there was continuous ice formation which ended only in the last days of the month. By the end of the month in the area of Nevskaya Guba and westerly to the longitude of the island eskar there was consolidated ice with the thickness of cm. The most heavy ice with thickness of cm was noticed from the island of eskar to the longitude of the island Gogland. More westward there was ice with consolidation of 9-10 degrees and with thickness of cm, diminishing to cm towards the edge. The edge of ice reached the longitude of the island Khiuma. During April in the Gulf of Finland there was continuous ice destruction which was accelerated in the third decade. The breaking of consolidated ice occurred on 11 April, which is 5-10 days later than what was characteristic of the last winters. By the end of the month the water area of Nevskaya Guba was completely cleared from ice. The heaviest ice with consolidation of 6-9 degrees and with thickness of cm remained in the area from the island Kotlin to the longitude of the island Gogland. In early May ice destruction was accelerated even more. By 2 May the fairways were completely clear of ice up to t. Petersburg. Complete ice destruction occurred on 7 May, when the ice disappeared in the south-eastern part of the Bierkezund strait. That happened 2-5 days later than average. In general, as per the ice surface area and the thickness, the ice situation in the Gulf of Finland stayed within the range of a moderate winter. The difference from the typical moderate winter was that the thickness of ice in the water area of Nevskaya Guba in March and April was higher than normal by 5-10 cm. From the point of view of icebreakers, assistance to ships during the winter was unfavourable as during the period of the most development ice quite fast change of situation made it difficult to choose the optimal routes for assistance in convoys. 8

13 3.2 Ryska iskartor Nedanstående uppställning visar de ryska iskartor som finns tillgängliga. datum iskarta filnamn x ic gif x ic gif x ic gif x ic bmp x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif

14 x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif Kartorna täcker den period som är intressant ur issynpunkt. 3.2 venska iskartor De svenska iskartorna finns för varje dag under aktuell period. Filformatet är pdf. 10

15 3.3 Isutbredning Den maximala isutbredningen inträffade Ett ovanligt sammanträffande är att det vid den största isutbredningen även finns en polynya strax W HOG. 3.4 atellitbilder För vintern 2006 finns också enstaka satellitbilder, vilka kompletterar isbilden. Av bilderna kan man tydligt urskilja de fasta rännorna till PRI och de stråk som den huvudsakliga fartygstrafiken har utnyttjat. Tabell nedan listar tillgängliga bilder Exempel på satellitbild från

16 4. AMMANTÄLLNING AV AI-DATA 4.1 Allmänt All data är samlad dygnsvis för varje enskilt fartyg. Detta gäller även plottar. Data kan sammanföras i en databas som medger att informationen kan plottas eller analyseras i olika konstellationer av fartyg. Detta är behändigt för att studera hur samverkan mellan isbrytare och tankfartyg varit. 4.2 Plottar CF BALTICA (systerfartyg till TENA ARCTICA) Isbrytare är plottade röda och tankfartyg blå. 12

17 4.3 Tankfartyg De tankfartyg som trafikerat GoF under vintern 2006 är listade nedan. I AI är de identifierade med namn, MMI eller HEX. I sparad data är det alltid namnet som är referens. name MMI HEX flag ice class dw ARCTIC POINT Cyprus DNV 1B BRITIH CORMORANT Isle of Man LR 1A BRITIH COURTEY Isle of Man LR 1A BRITIH CYGNET Isle of Man LR 1A BRITIH ROBIN Isle of Man LR 1A CAPTAIN KOTICHEV Russia DNV 1A DEEP BLUE Greece DNV 1A DELTA CAPTAIN Greece LR 1A DELTA PIONEER Greece LR 1A DELTA AILOR Greece LR 1A DELTA VICTORY Greece LR 1A GLACIER POINT Cyprus DNV 1B GOVERNOR FARKHUTDINO Russia DNV 1C HANNE KNUTEN UK DNV 1A JAG LOK India DNV 1A LIGOVKY PROPECT Liberia AB 1B MATERA Finland LR 1A MATTERHORN PIRIT Bahamas LR 1A MINERVA ELEONORA Greece AB 1C MINERVA ELLIE Greece AB 1C MINERVA HELEN e505a38 Greece AB 1C MINERVA IRI Greece AB 1B MINERVA LIA Greece AB 1C MINERVA ROXANNE Greece AB 1C NEVKIY PROPECT Liberia AB 1B OHIO Marshall Islands DNV 1B ORONTE Marshall Islands DNV 1B PANTELI Cyprus DNV 1C PAVEL CHERNYH Russia DNV 1A PELAGO Greece DNV 1A AKHALIN ILAND Cyprus DNV 1C CF BALTICA Liberia DNV 1A* EABRAVERY Malta LR 1C EAOATH Malta AB 1C EACOUT Malta LR 1D PARTO Cyprus DNV 1C TENA ARCTICA weden DNV 1A* TENA CONTENDER Liberia AB 1B TEMPERA Finland LR 1A Anm.: DNV 1A* motsvarar finsk-svensk isklass IA uper. 13

18 4.4 Dygnsloggar De fartyg för vilka det finns datafiler är sammanställda dygnsvis och för flertalet fartyg finns plottar. Kommentarerna ger en kort beskrivning av fartygens operationer. De använda förkortningarna är: ETA estimated time of arrival ETD estimated time of departure GoF Gulf of Finland, Finska Viken PRI Primorsk HOG Hogland HEL Helsingfors Y farleden delar sig till t.petersburg och Viborg tp t.petersburg E eskar(ö) KRON Kronstadt VY Vysotsk och Viborg ass assisterat Ew eastward Ww westward N norr E öst syd W väst samt kombinationer av väderstrecken, t.ex NE På efterföljande sidor finns alla dygnsloggar redovisade. 14

19 Datum: tilla, vänteläge E PRI DELTA VICTORY Från vänteläge mot PRI, ETA 22:30 MATERA ETD PRI 21:00, Ww MINERVA IRI Redden PRI MINERVA LIA ETD PRI 17:00, Ww, Y 22:00 TEMPERA Vänteläge E E Pavel Chernysh Enl. notering redden, inget AI eko 15

20 Datum: PRI N E (farled) tp Y tp PRI DELTA VICTORY PRI lastar MINERVA IRI ETD PRI 16:00, Ww, HOG 23:00 MINERVA LIA Ww, HOG 00:00 TEMPERA Ew, ETA PRI 06:00 Pavel Chernysh Enl. uppgift redden PRI, inget AI eko Orontes Ew, W HOG 22:30 16

21 Datum: PRI E HOG KRON tp tp W Y KRON Y PRI DELTA VICTORY ETD PRI 12:30, Ww, HOG 11:30 MINERVA IRI Ww, Porkkala 05:00 TEMPERA ETD PRI 13:00, Ww, HOG 19:30 akhalin Island Ew, Hangö 23:00 Pavel Chernysh Redden PRI Orontes Ew tp, Y 02:00 Minerva Eleonora Muuga 17

22 Datum: Redden PRI KRON tp - KRON tp - KRON KRON E HOG PRI AKHALIN ILAND Ew, HOG 08:00, ETA PRI 14:00 TEMPERA Ww, Porkkala 01:00 Pavel Chernysh Redden PRI Hanne Knutsen Ew, Hangö 20:00 Arctic Point Ew, W HAN 23:00 Orontes Minerva Eleonora tp Muuga 18

23 Datum: PRI - KRON KRON KRON HOG PRI HANNE KNUTEN Ew, HOG 09:30, ETA PRI 20:00 NEVKIY PROPECT Ew, HOG 12:00, ETA PRI 22:00 AKHALIN ILAND ETD PRI 15:30, Ww, Y 22:00 PARTO Ew, HOG 23:00 Pavel Chernysh Redden PRI Arctic Point Ew mot tp, HOG 23:30 Orontes Ww, Y 10:00, HOG 12:30 19

24 Datum: PRI KRON Ust Luuga tp - KRON PRI - HANNE KNUTEN ETD PRI 19:30, Ww NEVKIY PROPECT PRI AKHALIN ILAND Ww, HOG 00:00 PARTO Ew, Y 01:00, ETA PRI 10:30 EAOATH Ew, HOG 17:30, PRI 22:30 Pavel Chernysh Redden PRI Arctic Point Ohio tp Ew 20

25 Datum: PRI PRI E PAVEL CHERNYH ETA PRI 22:00 HANNE KNUTEN Ww, Y 00:30, HOG 02:30 NEVKIY PROPECT ETD PRI 00:00, Y 05:30, HOG 07:30, Ww Pantelis Ew, Hangö 18:30 PARTO ETD PRI 21:00, tena Contender Ew, Hangö 22:30 EAOATH ETA PRI 01:00 Ohip Ew, HOG 05:00 mot tp Minerva Eleonora Redden Muuga 21

26 Datum: PRI tp W tp W PRI PRI PAVEL CHERNYH ETD PRI 20:50, PANTELI Ew, vänteläge E HOG 05:00 PARTO Ww, Y 02:00, HOG 04:00 TENA CONTENDER Ew, vänteläge E HOG 07:30 BRITIH CYGNET Ew, HOG 18:00, Y 20:30 Mastera Ew, Hangö 21:00 Minerva Lisa Ew, Hangö 23:00 Arctic Point Ww, Y 09:00, HOG 11:00 22

27 Datum: PRI PRI PAVEL CHERNYH Ww, Y 02:00, HOG 04:00 MATERA Ew, HOG 05:00, vänteläge E HOG 06:00 MINERVA LIA Ew, HOG 08:00, ETA PRI 15:30 PANTELI Ew, Y 11:30, ETA PRI 18:00 TENA CONTENDER Ww från vänteläge E HOG BRITIH CYGNET Ew, ETA PRI 03:00 MINERVA HELEN Ew, HOG 23:00 eabravery Ew 23

28 Datum: N E N E Y - E PRI MATERA Vänteläge E HOG MINERVA LIA ETD PRI 19:30, Ww PANTELI PRI EABRAVERY Ew, vänteläge E HOG 11:00 TENA CONTENDER Ew, HOG 02:00, ETA PRI 12:30 BRITIH CYGNET ETD PRI 07:00, Ww, Y 12:30, HOG 14:00 MINERVA HELEN Vänteläge E HOG, EW 140:00, ETA PRI 22:30 24

29 Datum: Vänteläge PRI N farled VY N farled N farled PRI - E CAPTAIN KOTICHEV Ew, HOG 12:15, ETA PRI 20:30 MATERA Vänteläge E HOG MINERVA LIA Ww, HOG 02:00 PANTELI ETD PRI 11:00, Ww, Y 15:00, HOG 17:00 EABRAVERY Vänteläge E HOG TENA CONTENDER ETD PRI 19:30, Ww Minerva Iris Ew, Hangö 21:00 MINERVA HELEN Vänteläge redden PRI, till kaj 14:00 OHIO Ww, Y 12:00, HOG 14:00 Minerva Eleonora ETD Muuga 11:00 25

30 Datum: Vänteläge PRI PRI (ej ass tankers) tp N E PRI MATERA Vänteläge E HOG MINERVA IRI Ew, vänteläge E HOG 08:30 EABRAVERY Vänteläge E HOG TENA CONTENDER Ww, Y 00:00, HOG 02:00 CAPTAIN KOTICHEV ETD PRI 19:30, N E 22:00 MINERVA HELEN ETD PRI 07:30, Ww, HOG 13:30 26

31 Datum: PRI N E Y W KRON KRON N E N E VY KRON KRON E PRI CAPTAIN KOTICHEV Ww, Y 23:30, HOG 01:15 MATERA HOG, Ww, Y 04:15, ETA PRI 08:00 MINEVA IRI HOG, Ww mot Y MINERVA ROXANNE Ew, HOG 12:30, ETA PRI 21:30 EABRAVERY Vänteläge E HOG Arctic Point EW, Hangö 21:00 27

32 Datum: PRI E E HOG E farled VY N farled E N PRI MATERA ETD PRI 13:00, Ww, HOG 18:30 till köldvik MINERVA IRI Ew, Y 01:00, ETA PRI 07:00 MINERVA ROXANNE ETD PRI 19:00, Ww, E 23:00 EABRAVERY Ew från HOG, Y 01:00, ETA PRI 06:00 MINERVA ELLIE Ew, vänteläge E HOG 14:30 Arctic Point Ew, HOG 05:30, E 10:00 Delta Victory Dagö Orontes Ew, HEL 22:00 28

33 Datum: PRI N E N farled Farled E Y VY Y E Y farled PRI MINERVA ELLIE Ew från HOG, Y 14:45, ETA PRI 19:30 MINERVA IRI ETD PRI 16:30, Ww, E 22:00 MINERVA ROXANNE Ww NEVKIY PROPECT Ew, HOG 20:00, Y 22:00 EABRAVERY ETD PRI 12:00, Ww, HOG 19:30 Mastera köldvik ORONTE Ew, HOG 02:30, E 06:00 British Cormorant Ew Delta Victory Till Muuga 29

34 Datum: PRI E E Y VY W Y E Y KRON HOG PRI MATERA köldvik, Ew, vänteläge E HOG, Ew, Y 17:30 MINERVA IRI Ww, HOG 01:45 NEVKIY PROPECT ETA PRI 04:00 PARTO Ew, HOG 16:00, E 20:00 MINERVA ELLIE ETD PRI 18:30, Ww, E 21:30 BRITIH CORMORANT Ew, HOG 09:30, ETA PRI 19:00 GLACIER POINT HOG 07:30, Ww Ligovsky Prospect Dagö akhalin Island Ew, Hangö 22:30 30

35 Datum: PRI Y - Ww Runt Y PRI Vy HOG (norra vägen) - N farled Y W HOG farled PRI LIGOVKY PROPECT Ew, HOG 08:30, ETA PRI 15:30 NEVKIY PROPECT ETD PRI 04:00, Ww, HOG 13:30 AKHALIN ILAND Ew, HOG 07:00 MATERA Ew, ETA PRI 10:00 PARTO Ew, ETA PRI 02:00 BRITIH CORMORANT ETD PRI 20:00, MINERVA ELLIE Ww, HOG 02:30 31

36 Datum: PRI W Y N farled & HOG VY N farled N farled & HOG PRI N Y KRON PRI - KRON BRITIH CORMORANT ETD PRI 02:00, Ww, HOG 13:30 MATERA ETD PRI 21:30, Ww LIGOVKY PROPECT ETA PRI 06:00 från redden AKHALIN ILAND N mot PRI, vänteläge redden PARTO ETD PRI 19:00, Ww PELAGO Ew, HOG 07:30, norra vägen, ETA PRI 18:00 ORONTE Ww, N farled & HOG 32

37 Datum: PRI HOG Y N HOG N Y N HOG VY N Y N farled GoF till Porkkala PRI KRON - tp MATERA Ww, Y 03:00, HOG 05:00, köldvik LIGOVKY PRPPECT ETD PRI 05:00, Ww, HOG 16:00 AKHALIN ILAND Vänteläge redden, ETA PRI 06:00 PARTO Ww, HOG 06:30 PELAGO PRI TENA ARCTICA Ew, Porkkala 17:00 EAOATH Ww, HEL 21:30 ORONTE British Cygnet Ww, W GoF Ww 33

38 Datum: PRI HOG KRON E N HOG Ew farled VY HOG HEL W HOG PRI E tp PELAGO ETD PRI 01:00, Ww, HOG 09:30 BRITIH CYGNET Ew, HOG 14:30, stoppat EAOATH Ew, HOG 03:45, ETA PRI 18:00 AKHALIN ILAND ETD PRI 03:00, Ww, Y 18:30 TENA ARCTICA Ew, HOG 01:00, Y 06:30, ETA PRI 14:00 ARCTIC POINT Ww, HOG 14:00 Hanne Knutsen Ww Dagö Captain Kostichev Ew, Porkkala 22:00 Matterhorn pirit Ew, Hangö 20:30 34

39 Datum: PRI W HOG KRON E E HOG W KRON Y W HOG -Y - N GoF PRI tp AKHALIN ILAND Ww, HOG 00:00 BRITIH CYGNET Ew, Y 05:30, ETA PRI 12:00 EAOATH PRI TENA ARCTICA ETD PRI 18:30, Ww CAPTAIN KOTICHEV Ew, HOG 04:00, vänteläge PRI 11:30 MATTERHORN PIRIT Ew, HOG 06:00, ETA PRI 14:00 MINERVA HELEN Ew, W HOG 23:00 MATERA ETD Naantali tena Contender Ew, Hangö 21:00 Hanne Knutsen köldvik 35

40 Datum: PRI HOG W E HOG W HOG Y W HOG Y Y tp HOG PRI MATERA Ew, W HOG 23:00 TENA CONTENDER Ew, HOG 08:30 farled MINERVA HELEN Ew, HOG 00:00, ETA PRI 16:00 BRITIH CYGNET PRI EAOATH ETD PRI 13:00, Ww, HOG 21:00 CAPTAIN KOTICHEV Vänteläge PRI MATTERHORN PIRIT Till kaj PRI 00:00 TENA ARCTICA Ww, Y 01:30, HOG 06:00 HANNE KNUTEN köldvik, vänteläge W HOG 36

41 Datum: PRI W HOG HOG PRI HANNE KNUTEN Ew, HOG 09:15, ETA PRI 18:00 MATERA Ew, HOG 23:30, ETA PRI 07:00 MINERVA LIA Ew, HOG 16:15, PRI 23:00 TENA CONTENDER Ew, Y 04:30, ETA PRI 11:00 MINERVA HELEN ETA PRI 00:00, ETD PRI 21:00 BRITIH CYGNET ETD PRI 13:00, Ww, E 22:30 EAOATH Ww, Porkkala 04:00 CAPTAIN KOTICHEV Vänteläge PRI MATTERHORN PIRIT ETD PRI 03:00, Ww, HOG 14:00 Pantelis Till Muuga 37

42 Datum: PRI W HOG - W HOG Y E - VY VY Y PRI HANNE KNUTEN Till kaj 02:30 PRI MATERA ETD PRI 04:00, Ww, HOG 12.00, köldvik MINERVA LIA N, ETA PRI 10:00 TENA CONTENDER ETD PRI 19:00, w MINERVA HELEN ETD PRI 10:30, Ww, HOG 18:00 BRITIH CYGNET Ww, HOG 02:30 CAPTAIN KOTICHEV Vänteläge PRI N, redden PRI 15:00 38

43 Datum: W HOG E - E HOG E HOG E Emsalö PRI - HANNE KNUTEN ETD PRI 00:00, Ww, HOG 08:45, till köldvik MINERVA IRI Ew, HOG 20:45, Y 23:00 MINERVA LIA Till kaj PRI NEVKIY PROPECT Ew, HEL 21:30 TENA CONTENDER Ww, Y 06:00, HOG 08:30 MINERVA HELEN Ww, HEL 00:30 CAPTAIN KOTICHEV Till kaj PRI 01:30 Minerva Ellie Ew Dagö 39

44 Datum: PRI W HOG och mot HOG farled PRI HOG GoF VY syd farled Farled HOG 12:00 PRI MATERA ETD köldvik 09:00, vänteläge GoF MINERVA IRI Ew, ETA PRI 06:00 MINERVA LIA ETD PRI 05:00, Ww, HOG 13:30 NEVKIY PROPECT Ew, HOG 08:00, ETA PRI 16:30 EABRAVERY Ew, HOG 19:00, Y 21:30 CAPTAIN KOTICHEV ETD PRI 02:00, Ww, HOG 13:30 Minerva Ellie Ew, vänteläge HEL Tempera Ew, GoF, Hangö 21:30 Pantelis ETD Muuga 20:30, Ww 40

45 Datum: PRI W HOG W HOG E PRI MATERA Ew, HOG 06:15, ETA PRI 13:00 MINERVA IRI ETD PRI 04:44, Ww, HOG 12:00 NEVKIY PROPECT ETD PRI 17:00, vänteläge PRI EABRAVERY Ew, E 23:30, ETA PRI 03:00 Delta Captain Ew, vänteläge GoF Emsalö Minerva Lisa Ww, Hangö 00:00 Minerva Ellie Vänteläge N Muuga HANNE KNUTEN ETD köldvik 06:30, vänteläge GoF Tempera Till köldvik ETA 05:30 Pantelis Ww, Hangö 02:00 41

46 Datum: PRI W HOG Vy HOG W HOG PRI HANNE KNUTEN Ew, HOG 01:00, ETA PRI 11:30 MATERA ETD PRI 11:00, Ww, HOG 18:00 NEVKIY PROPECT Ww, HOG 06:00 EABRAVERY ETD PRI 17:00, Ww, E 21:15 PARTO Ew, Porkkala 17:00, vänteläge TEMPERA ETD köldvik 05:00, Ew, HOG 10:45, vänteläge DELTA CAPTAIN Vänteläge, Ew, HOG 14:00, ETA PRI 22:00 Minerva Ellie Vänteläge GoF 42

47 Datum: E KRON PRI W HOG HOG, W HOG Vy Y Ww -vägen Vänteläge PRI HANNE KNUTEN ETD PRI 12:00, Ww, HOG 21:15 Mastera Ww, Porkkala 01:00 EABRAVERY Ww, HOG 04:30 PARTO Ew, HOG 11:00, ETA PRI 20:30 TEMPERA Ew från HOG, ETA PRI 13:00 DELTA CAPTAIN Redden PRI Minerva Ellie Orontes Vänteläge GoF Ew, -vägen 43

48 Datum: PRI W HOG ydspår W HOG W HOG E ydspår ydspår PRI HANNE KNUTEN Ww, HEL 04:30 LIGOVKY PROPECT Ew, HOG 21:45 AKHALIN ILAND Ew, vänteläge W HOG PARTO Redden PRI TEMPERA ETD PRI 12:00, Ww, HOG 22:00 MINERVA ELLIE Ew, HOG 21:45 DELTA CAPTAIN ETD PRI 01:30, Ww, HOG 22:00 BRITIH CYGNET Ew, vänteläge W HOG PAVEL CHERNYH Ew, HEL 04:00, vänteläge W HOG CF BALTICA Vänteläge Arctic Point Orontes Ew GoF, sydvart sannolikt mot tp Ew, -vägen 44

49 Datum: tp W HOG PRI W HOG W HOG LIGOVKY PROPECT Ew, Y 01:00, ETA PRI 07:30 AKHALIN ILAND Vänteläge W HOG PARTO ETD PRI 06:30, Ww, HOG 16:30 TEMPERA Ww, ETA köldvik 06:30, ETD köldvik, Ww PAVEL CHERNYH Vänteläge W HOG, Ew BRITIH CYGNET Vänteläge W HOG, Ew MINERVA ELLIE Ew, ETA PRI 07:00 DELTA CAPTAIN Ww, Porkkala 01:00 TENA ARCTICA Ew, HEL 23:00 CF BALTICA Vänteläge Jag Lok Ew, W GoF EAOATH Ew, HEL 16:30 Arctic Point Orontes Glacier Point yd till tp Vänteläge W KRON Vänteläge E 45

50 Datum: PRI W HOG PRI W HOG VY Y PRI LIGOVKY PROPECT ETD PRI 09:00, Ww, HOG 16:45 AKHALIN ILAND Ew, HOG 21:00 PARTO Ww GoF PAVEL CHERNYH Ew, HOG 00:00, ETA PRI 15:00 EAOATH Ew, HOG 04:00, vänteläge PRI BRITIH ROBIN Ew, HOG 23:00 BRITIH CYGNET Ew, HOG 00:00, syd, ETA PRI 10:00 TENA ARCTICA Ew, HOG 22:30 JAG LOK Ew, vänteläge W HOG, HOG 23:00 CF BALTICA Vänteläge W GoF Glacier Point Arctic Point Ww, södra farleden Vänteläge W KRON Minerva Eleonora ETA redden Muuga 46

51 Datum: PRI Hog W HOG farled tp Vy Y PRI - LIGOVKY PROPECT Ww, W GoF AKHALIN ILAND Ew mot vänteläge N E TEMPERA Ew, HOG 21:30 EAOATH Ew, ETA PRI 07:00 BRITIH ROBIN Ew, Y 01:45, ETA PRI 20:00 BRITIH CYGNET ETD PRI 12:00, Ww, HOG 22:30 TENA ARCTICA Ew, Y 01:45, vänteläge PRI JAG LOK Ew, Y 01:30, ETA PRI 07:00 CF BALTICA Vänteläge W GoF Matterhorn pirit Vänteläge W GoF Arctic Point Vänteläge tp Orontes Ww, N E 22:30 Minerva Eleonora Muuga 47

52 Datum: PRI W HOG W HOG farled tp Farled mot PRI - Vy HOG PRI AKHALIN ILAND Vänteläge N E TEMPERA Ew, Y 23:45, ETA PRI 04:30 EAOATH ETD PRI 19:00, Ww BRITIH ROBIN Till kaj BRITIH CYGNET Ww, HOG 23:00, GoF DEEP BLUE Ew, HOG 10:00, vänteläge PRI TENA ARCTICA Vänteläge PRI JAG LOK ETD PRI 16:00, Ww, Y 21:15 CF BALTICA Ew, HEL 17:30 Matterhorn pirit Vänteläge W GoF Orontes Ww, HOG 03:30 Arctic Point Vänteläge tp Minerva Helen Till Muuga 48

53 Datum: PRI W HOG HEL E E Y VY W HOG KRON W HOG - PRI AKHALIN ILAND Ew, ETA PRI 18:00 redden TEMPERA ETD PRI 13:00, Ww, HOG 20:00 EAOATH Ww, HOG 04:30 BRITIH ROBIN ETD PRI 18:00, Ww DEEP BLUE Ew, ETA PRI 19:00 redden MATTERHORN PIRIT Ew, Porkkala 22:00 JAG LOK Ww, HOG 04:00 CF BALTICA Ew, HOG 02:00, vänteläge N E 10:00 Arctic Point Vänteläge tp Minerva Eleonora Minerva Helen ETD Muuga Muuga 49

54 Datum: PRI W HOG KRON W HOG VY Y tp HOG E- HOG 08:00 Ww PRI N E AKHALIN ILAND Redden PRI, ETA PRI 11:30 TEMPERA Ww, HEL 00:45 MINERVA IRI Ew, HEL 19:00 BRITIH ROBIN ETD PRI 23:05, Ww, HOG 09:00 PELAGO Ew, HOG 08:30, ETA PRI 20:30 DEEP BLUE ETD PRI 21:00, TENA ARCTICA ETD PRI 12:00, Ww HOG 20:45 MATTERHORN PIRIT Ew, HOG 05:00, vänteläge N E 10:30 CF BALTICA Ew, ETA PRI 20:30 tena Contender Ew, Porkkala 23:00 Nevskiy Prospect Ew, N Dagö Arctic Point Vänteläge tp 50

55 Datum: PRI W HOG E HOG GoF VY HOG Ww Y HOG GoF E HOG GoF PRI N E MINERVA IRI EW, HOG 01:15, ETA PRI 15:00 redden NEVKIY PROPECT Ew, HOG 12:15, E 21:30 AKHALIN ILAND ETD PRI 06:00, Ww, HOG 13:30 TENA CONTENDER Ew, HOG 06:45, Y 11:30, vänteläge PRI 13:00 PELAGO Till kaj 05:00 DEEP BLUE ETD PRI 23:00, Ww, HOG 13:30 TENA ARCTICA Ww, HEL, manövrerat 04:00 09:30 MATTERHORN PIRIT N, redden PRI 10:00 CF BALTICA ETD PRI 18:00, Ww Arctic Point Vänteläge tp 51

56 Datum: Kapitan Izmaylov PRI HOG GoF KRON HOG Y HOG, Ww GoF E HOG Ww GoF E Y Vänteläge PRI VY Y - KRON MINERVA IRI Redden PRI NEVKIY PROPECT N redden PRI ETA PRI EABRAVERY Ew, HEL 20:15 TENA CONTENDER N, vänteläge redden PRI PELAGO ETD PRI 05:00, Ww, HOG 13:30 MATTERHORN PIRIT ETD PRI 21:00, CF BALTICA ETD PRI 23:00, vänteläge PRI, Ww, HOG 13:00 Deep Blue Ww, Hangö 00:30 akhalin Island Ww, Hangö 00:30 52

57 Datum: PRI HOG W GoF W GoF E Y N HOG W HOG VY Y E Y N HOG W GoF Vänteläge PRI MINERVA IRI PRI till kaj 05:00 NEVKIY PROPECT ETD PRI 17:00, Ww EABRAVERY topp W HOG, Ew, HOG 12:15, PRI TENA CONTENDER ETA PRI 15:30 MATTERHORN PIRIT Ww, HOG 04:30 BRITIH CORMORANT Ew, HOG 13:45, redden PRI CF Baltica Ww, Hangö 23:00 Pelagos Ww, Hangö 23:00 53