VINTERSJÖFARTSFORSKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VINTERSJÖFARTSFORSKNING"

Transkript

1 TYRELEN FÖR VINTERJÖFARTFORKNING WINTER NAVIGATION REEARCH BOARD Research Report No 62 Göran Liljeström AI-DATA FÖR TORA I FINKA VIKEN VINTERN 2006 Finnish Transport afety Agency Finnish Transport Agency Finland wedish Maritime Administration wedish Transport Agency weden

2

3 FOREWORD In this report no 62, the Winter Navigation Research Board presents the results from the project collecting AI-data for large tankers in the Gulf of Finland during the winter This report describes the raw data available for analysis and study of the winter traffic to the ports PRIMORK in Russia and even in some cases for MUUGA in Estonia and Porvoo in Finland. The available information, together with ice-data gives an idea of how relevant effect requirements in the Finnish-wedish ice class rules are. When analysing the data one has to consider that the winter of 2006 was a moderate / easy ice winter with relatively thin ice and an ice extent that only a short period covered the whole Gulf of Finland. The vessels, which are documented is of the AFRAMAX size (about dwt) or bigger, although a few smaller tankers have been included. The Winter Navigation Research Board warmly thanks Mr. Göran Liljeström for this report. Helsinki June 2014 Jorma Kämäräinen Finnish Transport afety Agency Peter Fyrby wedish Maritime Administration Tiina Tuurnala Finnish Transport Agency tefan Eriksson wedish Transport Agency

4

5 AI-DATA FÖR TORA I FINKA VIKEN VINTERN 2006 Tankfartyget LIGOVKY PROPECT i ränna till Primorsk. Foto: AKAC Inc. Proj.nr. : Rev. : 01 Datum :

6 INDEX 1. INLEDNING GENOMFÖRANDE ALLMÄN INFORMATION GEOGRAFI OCH FARLEDER IDATA AMMANFATTNING AV IFÖRHÅLLANDEN RYKA IKARTOR VENKA IKARTOR IUTBREDNING ATELLITBILDER AMMANTÄLLNING AV AI-DATA ALLMÄNT PLOTTAR DYGNLOGGAR EXEMPEL PÅ DATAFIL...97 DOKUMENT INFO Rapport Göran Liljeström Datum Revision Beskrivning Referens ign. 2

7 1. INLEDNING Inom ramen för tyrelsen för vintersjöfartsforskning har AI-data för stora fartyg i Finska Viken under vintern 2006 insamlats tillsammans med data för de isbrytare som assisterat i området. Denna rapport beskriver vilken rådata som finns tillgänglig för analyser och studier av vintertrafiken till hamnarna PRIMORK i Ryssland och även i vissa fall för MUUGA i Estland och köldvik i Finland. Den tillgängliga information kan eventuellt tillsammans med isdata ge en uppfattning om hur relevant effektkravet enligt de finsk-svenska isklasserna är. Härvid måste man beakta att vintern 2006 var en medelsvår/lätt isvinter med förhållandevis tunn is och en isutbredning som endast en kort period täckte större delen av Finska Viken. De tankfartyg som dokumenterats är av storleken AFRAMAX (ca dwt) eller större. Även några enstaka mindre tankfartyg har tagits med. 1.1 Genomförande All fartygstrafik loggades i Finska Viken på dygnsbasis. Relevanta tankfartyg och isbrytare har sedan identifierats och deras data finns sparad dygnsvis för senare studier. Programvaran ADVETO AECDI-2000v3 har använts och data finns i Access-format. Fartygens spår har plottas och finns sammanställda i en pärm. Iskartor finns för den aktuella perioden, både ryska och svenska kartor. 3

8 2. ALLMÄN INFORMATION 2.1 Geografi och farleder Data täcker Finska Viken och de delar som var isbelagda. I nedanstående figurer visas de namn som används som referenser. Detaljerad rysk figur som visar deras farvatten och farleder i stort. 4

9 Västra delen av Finska Viken med ortsreferenser. 2.2 Distanser Den rekommenderade rutten till Primorsk framgår av de två nedanstående sjökorten där 11 st waypoints är utsatta. 5

10 Positioner och distanser mellan waypoints redovisas i tabellen nedan: point position position distans kommentar N E N E (nm) HOG Y E redden PRI Total distans HOG - PRI Total distans GoF 67.2 nm nm 6

11 Tabellen nedan visar distanserna mer differentierade för olika longituder räknade från antingen PRI eller HOG. point position position distans distans distans distans kommentar N E N E (nm) (nm) (nm) HOG Y E redden PRI I verkligheten avviker fartygens rutter något beroende på isförhållanden och speciellt waypoint #1 längst västerut passerar man normalt mer syd. Det är också en viss skillnad beroende på kurs E eller W. Waypoints är beräknade i mitten av farled. 7

12 3. IDATA 3.1 ammanfattning av isförhållanden Källa: Baltic ea Icebreaking Report The Estonian Meteorological and Hydrological Institute assessed the winter of 2005/2006 as moderate. In the Gulf of Finland, the icebreaking season in the Estonian territorial waters lasted from 7 February to 28 April The icebreaking season in the Russian ports of the Gulf of Finland was opened on 10 December 2005, and closed on 3 May Ice formation in the shallow parts along the coast of Nevskaya Guba began on 4-5 December, 10 days later than average. For the whole December, ice formation was slow but steady. By the end of December all Nevskaya Guba and westerly to the longitude of the western edge of island Kotlin there was ice with the thickness of cm. A mild beginning of January was followed by a longer period of very cold weather with prevailing easterly winds. The quantity of ice and its thickness had rapidly increased. During February ice formation in the Gulf of Finland was continuous and quite intensive. By the end of the month the frontier of consolidated ice covering the fairways reached the longitude of the island eskar. The thickness of the ice in the area of Nevskaya Guba reached cm, which is higher than normal by 10 cm. From the island eskar to the longitude of the island Gogland there was fast partly consolidated drifting ice with the thickness of cm. Further to the west the ice reached the thickness of cm and expanded to the Pakri Peninsula. During the most part of March in the Gulf of Finland there was continuous ice formation which ended only in the last days of the month. By the end of the month in the area of Nevskaya Guba and westerly to the longitude of the island eskar there was consolidated ice with the thickness of cm. The most heavy ice with thickness of cm was noticed from the island of eskar to the longitude of the island Gogland. More westward there was ice with consolidation of 9-10 degrees and with thickness of cm, diminishing to cm towards the edge. The edge of ice reached the longitude of the island Khiuma. During April in the Gulf of Finland there was continuous ice destruction which was accelerated in the third decade. The breaking of consolidated ice occurred on 11 April, which is 5-10 days later than what was characteristic of the last winters. By the end of the month the water area of Nevskaya Guba was completely cleared from ice. The heaviest ice with consolidation of 6-9 degrees and with thickness of cm remained in the area from the island Kotlin to the longitude of the island Gogland. In early May ice destruction was accelerated even more. By 2 May the fairways were completely clear of ice up to t. Petersburg. Complete ice destruction occurred on 7 May, when the ice disappeared in the south-eastern part of the Bierkezund strait. That happened 2-5 days later than average. In general, as per the ice surface area and the thickness, the ice situation in the Gulf of Finland stayed within the range of a moderate winter. The difference from the typical moderate winter was that the thickness of ice in the water area of Nevskaya Guba in March and April was higher than normal by 5-10 cm. From the point of view of icebreakers, assistance to ships during the winter was unfavourable as during the period of the most development ice quite fast change of situation made it difficult to choose the optimal routes for assistance in convoys. 8

13 3.2 Ryska iskartor Nedanstående uppställning visar de ryska iskartor som finns tillgängliga. datum iskarta filnamn x ic gif x ic gif x ic gif x ic bmp x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif

14 x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif x ic gif Kartorna täcker den period som är intressant ur issynpunkt. 3.2 venska iskartor De svenska iskartorna finns för varje dag under aktuell period. Filformatet är pdf. 10

15 3.3 Isutbredning Den maximala isutbredningen inträffade Ett ovanligt sammanträffande är att det vid den största isutbredningen även finns en polynya strax W HOG. 3.4 atellitbilder För vintern 2006 finns också enstaka satellitbilder, vilka kompletterar isbilden. Av bilderna kan man tydligt urskilja de fasta rännorna till PRI och de stråk som den huvudsakliga fartygstrafiken har utnyttjat. Tabell nedan listar tillgängliga bilder Exempel på satellitbild från

16 4. AMMANTÄLLNING AV AI-DATA 4.1 Allmänt All data är samlad dygnsvis för varje enskilt fartyg. Detta gäller även plottar. Data kan sammanföras i en databas som medger att informationen kan plottas eller analyseras i olika konstellationer av fartyg. Detta är behändigt för att studera hur samverkan mellan isbrytare och tankfartyg varit. 4.2 Plottar CF BALTICA (systerfartyg till TENA ARCTICA) Isbrytare är plottade röda och tankfartyg blå. 12

17 4.3 Tankfartyg De tankfartyg som trafikerat GoF under vintern 2006 är listade nedan. I AI är de identifierade med namn, MMI eller HEX. I sparad data är det alltid namnet som är referens. name MMI HEX flag ice class dw ARCTIC POINT Cyprus DNV 1B BRITIH CORMORANT Isle of Man LR 1A BRITIH COURTEY Isle of Man LR 1A BRITIH CYGNET Isle of Man LR 1A BRITIH ROBIN Isle of Man LR 1A CAPTAIN KOTICHEV Russia DNV 1A DEEP BLUE Greece DNV 1A DELTA CAPTAIN Greece LR 1A DELTA PIONEER Greece LR 1A DELTA AILOR Greece LR 1A DELTA VICTORY Greece LR 1A GLACIER POINT Cyprus DNV 1B GOVERNOR FARKHUTDINO Russia DNV 1C HANNE KNUTEN UK DNV 1A JAG LOK India DNV 1A LIGOVKY PROPECT Liberia AB 1B MATERA Finland LR 1A MATTERHORN PIRIT Bahamas LR 1A MINERVA ELEONORA Greece AB 1C MINERVA ELLIE Greece AB 1C MINERVA HELEN e505a38 Greece AB 1C MINERVA IRI Greece AB 1B MINERVA LIA Greece AB 1C MINERVA ROXANNE Greece AB 1C NEVKIY PROPECT Liberia AB 1B OHIO Marshall Islands DNV 1B ORONTE Marshall Islands DNV 1B PANTELI Cyprus DNV 1C PAVEL CHERNYH Russia DNV 1A PELAGO Greece DNV 1A AKHALIN ILAND Cyprus DNV 1C CF BALTICA Liberia DNV 1A* EABRAVERY Malta LR 1C EAOATH Malta AB 1C EACOUT Malta LR 1D PARTO Cyprus DNV 1C TENA ARCTICA weden DNV 1A* TENA CONTENDER Liberia AB 1B TEMPERA Finland LR 1A Anm.: DNV 1A* motsvarar finsk-svensk isklass IA uper. 13

18 4.4 Dygnsloggar De fartyg för vilka det finns datafiler är sammanställda dygnsvis och för flertalet fartyg finns plottar. Kommentarerna ger en kort beskrivning av fartygens operationer. De använda förkortningarna är: ETA estimated time of arrival ETD estimated time of departure GoF Gulf of Finland, Finska Viken PRI Primorsk HOG Hogland HEL Helsingfors Y farleden delar sig till t.petersburg och Viborg tp t.petersburg E eskar(ö) KRON Kronstadt VY Vysotsk och Viborg ass assisterat Ew eastward Ww westward N norr E öst syd W väst samt kombinationer av väderstrecken, t.ex NE På efterföljande sidor finns alla dygnsloggar redovisade. 14

19 Datum: tilla, vänteläge E PRI DELTA VICTORY Från vänteläge mot PRI, ETA 22:30 MATERA ETD PRI 21:00, Ww MINERVA IRI Redden PRI MINERVA LIA ETD PRI 17:00, Ww, Y 22:00 TEMPERA Vänteläge E E Pavel Chernysh Enl. notering redden, inget AI eko 15

20 Datum: PRI N E (farled) tp Y tp PRI DELTA VICTORY PRI lastar MINERVA IRI ETD PRI 16:00, Ww, HOG 23:00 MINERVA LIA Ww, HOG 00:00 TEMPERA Ew, ETA PRI 06:00 Pavel Chernysh Enl. uppgift redden PRI, inget AI eko Orontes Ew, W HOG 22:30 16

21 Datum: PRI E HOG KRON tp tp W Y KRON Y PRI DELTA VICTORY ETD PRI 12:30, Ww, HOG 11:30 MINERVA IRI Ww, Porkkala 05:00 TEMPERA ETD PRI 13:00, Ww, HOG 19:30 akhalin Island Ew, Hangö 23:00 Pavel Chernysh Redden PRI Orontes Ew tp, Y 02:00 Minerva Eleonora Muuga 17

22 Datum: Redden PRI KRON tp - KRON tp - KRON KRON E HOG PRI AKHALIN ILAND Ew, HOG 08:00, ETA PRI 14:00 TEMPERA Ww, Porkkala 01:00 Pavel Chernysh Redden PRI Hanne Knutsen Ew, Hangö 20:00 Arctic Point Ew, W HAN 23:00 Orontes Minerva Eleonora tp Muuga 18

23 Datum: PRI - KRON KRON KRON HOG PRI HANNE KNUTEN Ew, HOG 09:30, ETA PRI 20:00 NEVKIY PROPECT Ew, HOG 12:00, ETA PRI 22:00 AKHALIN ILAND ETD PRI 15:30, Ww, Y 22:00 PARTO Ew, HOG 23:00 Pavel Chernysh Redden PRI Arctic Point Ew mot tp, HOG 23:30 Orontes Ww, Y 10:00, HOG 12:30 19

24 Datum: PRI KRON Ust Luuga tp - KRON PRI - HANNE KNUTEN ETD PRI 19:30, Ww NEVKIY PROPECT PRI AKHALIN ILAND Ww, HOG 00:00 PARTO Ew, Y 01:00, ETA PRI 10:30 EAOATH Ew, HOG 17:30, PRI 22:30 Pavel Chernysh Redden PRI Arctic Point Ohio tp Ew 20

25 Datum: PRI PRI E PAVEL CHERNYH ETA PRI 22:00 HANNE KNUTEN Ww, Y 00:30, HOG 02:30 NEVKIY PROPECT ETD PRI 00:00, Y 05:30, HOG 07:30, Ww Pantelis Ew, Hangö 18:30 PARTO ETD PRI 21:00, tena Contender Ew, Hangö 22:30 EAOATH ETA PRI 01:00 Ohip Ew, HOG 05:00 mot tp Minerva Eleonora Redden Muuga 21

26 Datum: PRI tp W tp W PRI PRI PAVEL CHERNYH ETD PRI 20:50, PANTELI Ew, vänteläge E HOG 05:00 PARTO Ww, Y 02:00, HOG 04:00 TENA CONTENDER Ew, vänteläge E HOG 07:30 BRITIH CYGNET Ew, HOG 18:00, Y 20:30 Mastera Ew, Hangö 21:00 Minerva Lisa Ew, Hangö 23:00 Arctic Point Ww, Y 09:00, HOG 11:00 22

27 Datum: PRI PRI PAVEL CHERNYH Ww, Y 02:00, HOG 04:00 MATERA Ew, HOG 05:00, vänteläge E HOG 06:00 MINERVA LIA Ew, HOG 08:00, ETA PRI 15:30 PANTELI Ew, Y 11:30, ETA PRI 18:00 TENA CONTENDER Ww från vänteläge E HOG BRITIH CYGNET Ew, ETA PRI 03:00 MINERVA HELEN Ew, HOG 23:00 eabravery Ew 23

28 Datum: N E N E Y - E PRI MATERA Vänteläge E HOG MINERVA LIA ETD PRI 19:30, Ww PANTELI PRI EABRAVERY Ew, vänteläge E HOG 11:00 TENA CONTENDER Ew, HOG 02:00, ETA PRI 12:30 BRITIH CYGNET ETD PRI 07:00, Ww, Y 12:30, HOG 14:00 MINERVA HELEN Vänteläge E HOG, EW 140:00, ETA PRI 22:30 24

29 Datum: Vänteläge PRI N farled VY N farled N farled PRI - E CAPTAIN KOTICHEV Ew, HOG 12:15, ETA PRI 20:30 MATERA Vänteläge E HOG MINERVA LIA Ww, HOG 02:00 PANTELI ETD PRI 11:00, Ww, Y 15:00, HOG 17:00 EABRAVERY Vänteläge E HOG TENA CONTENDER ETD PRI 19:30, Ww Minerva Iris Ew, Hangö 21:00 MINERVA HELEN Vänteläge redden PRI, till kaj 14:00 OHIO Ww, Y 12:00, HOG 14:00 Minerva Eleonora ETD Muuga 11:00 25

30 Datum: Vänteläge PRI PRI (ej ass tankers) tp N E PRI MATERA Vänteläge E HOG MINERVA IRI Ew, vänteläge E HOG 08:30 EABRAVERY Vänteläge E HOG TENA CONTENDER Ww, Y 00:00, HOG 02:00 CAPTAIN KOTICHEV ETD PRI 19:30, N E 22:00 MINERVA HELEN ETD PRI 07:30, Ww, HOG 13:30 26

31 Datum: PRI N E Y W KRON KRON N E N E VY KRON KRON E PRI CAPTAIN KOTICHEV Ww, Y 23:30, HOG 01:15 MATERA HOG, Ww, Y 04:15, ETA PRI 08:00 MINEVA IRI HOG, Ww mot Y MINERVA ROXANNE Ew, HOG 12:30, ETA PRI 21:30 EABRAVERY Vänteläge E HOG Arctic Point EW, Hangö 21:00 27

32 Datum: PRI E E HOG E farled VY N farled E N PRI MATERA ETD PRI 13:00, Ww, HOG 18:30 till köldvik MINERVA IRI Ew, Y 01:00, ETA PRI 07:00 MINERVA ROXANNE ETD PRI 19:00, Ww, E 23:00 EABRAVERY Ew från HOG, Y 01:00, ETA PRI 06:00 MINERVA ELLIE Ew, vänteläge E HOG 14:30 Arctic Point Ew, HOG 05:30, E 10:00 Delta Victory Dagö Orontes Ew, HEL 22:00 28

33 Datum: PRI N E N farled Farled E Y VY Y E Y farled PRI MINERVA ELLIE Ew från HOG, Y 14:45, ETA PRI 19:30 MINERVA IRI ETD PRI 16:30, Ww, E 22:00 MINERVA ROXANNE Ww NEVKIY PROPECT Ew, HOG 20:00, Y 22:00 EABRAVERY ETD PRI 12:00, Ww, HOG 19:30 Mastera köldvik ORONTE Ew, HOG 02:30, E 06:00 British Cormorant Ew Delta Victory Till Muuga 29

34 Datum: PRI E E Y VY W Y E Y KRON HOG PRI MATERA köldvik, Ew, vänteläge E HOG, Ew, Y 17:30 MINERVA IRI Ww, HOG 01:45 NEVKIY PROPECT ETA PRI 04:00 PARTO Ew, HOG 16:00, E 20:00 MINERVA ELLIE ETD PRI 18:30, Ww, E 21:30 BRITIH CORMORANT Ew, HOG 09:30, ETA PRI 19:00 GLACIER POINT HOG 07:30, Ww Ligovsky Prospect Dagö akhalin Island Ew, Hangö 22:30 30

35 Datum: PRI Y - Ww Runt Y PRI Vy HOG (norra vägen) - N farled Y W HOG farled PRI LIGOVKY PROPECT Ew, HOG 08:30, ETA PRI 15:30 NEVKIY PROPECT ETD PRI 04:00, Ww, HOG 13:30 AKHALIN ILAND Ew, HOG 07:00 MATERA Ew, ETA PRI 10:00 PARTO Ew, ETA PRI 02:00 BRITIH CORMORANT ETD PRI 20:00, MINERVA ELLIE Ww, HOG 02:30 31

36 Datum: PRI W Y N farled & HOG VY N farled N farled & HOG PRI N Y KRON PRI - KRON BRITIH CORMORANT ETD PRI 02:00, Ww, HOG 13:30 MATERA ETD PRI 21:30, Ww LIGOVKY PROPECT ETA PRI 06:00 från redden AKHALIN ILAND N mot PRI, vänteläge redden PARTO ETD PRI 19:00, Ww PELAGO Ew, HOG 07:30, norra vägen, ETA PRI 18:00 ORONTE Ww, N farled & HOG 32

37 Datum: PRI HOG Y N HOG N Y N HOG VY N Y N farled GoF till Porkkala PRI KRON - tp MATERA Ww, Y 03:00, HOG 05:00, köldvik LIGOVKY PRPPECT ETD PRI 05:00, Ww, HOG 16:00 AKHALIN ILAND Vänteläge redden, ETA PRI 06:00 PARTO Ww, HOG 06:30 PELAGO PRI TENA ARCTICA Ew, Porkkala 17:00 EAOATH Ww, HEL 21:30 ORONTE British Cygnet Ww, W GoF Ww 33

38 Datum: PRI HOG KRON E N HOG Ew farled VY HOG HEL W HOG PRI E tp PELAGO ETD PRI 01:00, Ww, HOG 09:30 BRITIH CYGNET Ew, HOG 14:30, stoppat EAOATH Ew, HOG 03:45, ETA PRI 18:00 AKHALIN ILAND ETD PRI 03:00, Ww, Y 18:30 TENA ARCTICA Ew, HOG 01:00, Y 06:30, ETA PRI 14:00 ARCTIC POINT Ww, HOG 14:00 Hanne Knutsen Ww Dagö Captain Kostichev Ew, Porkkala 22:00 Matterhorn pirit Ew, Hangö 20:30 34

39 Datum: PRI W HOG KRON E E HOG W KRON Y W HOG -Y - N GoF PRI tp AKHALIN ILAND Ww, HOG 00:00 BRITIH CYGNET Ew, Y 05:30, ETA PRI 12:00 EAOATH PRI TENA ARCTICA ETD PRI 18:30, Ww CAPTAIN KOTICHEV Ew, HOG 04:00, vänteläge PRI 11:30 MATTERHORN PIRIT Ew, HOG 06:00, ETA PRI 14:00 MINERVA HELEN Ew, W HOG 23:00 MATERA ETD Naantali tena Contender Ew, Hangö 21:00 Hanne Knutsen köldvik 35

40 Datum: PRI HOG W E HOG W HOG Y W HOG Y Y tp HOG PRI MATERA Ew, W HOG 23:00 TENA CONTENDER Ew, HOG 08:30 farled MINERVA HELEN Ew, HOG 00:00, ETA PRI 16:00 BRITIH CYGNET PRI EAOATH ETD PRI 13:00, Ww, HOG 21:00 CAPTAIN KOTICHEV Vänteläge PRI MATTERHORN PIRIT Till kaj PRI 00:00 TENA ARCTICA Ww, Y 01:30, HOG 06:00 HANNE KNUTEN köldvik, vänteläge W HOG 36

41 Datum: PRI W HOG HOG PRI HANNE KNUTEN Ew, HOG 09:15, ETA PRI 18:00 MATERA Ew, HOG 23:30, ETA PRI 07:00 MINERVA LIA Ew, HOG 16:15, PRI 23:00 TENA CONTENDER Ew, Y 04:30, ETA PRI 11:00 MINERVA HELEN ETA PRI 00:00, ETD PRI 21:00 BRITIH CYGNET ETD PRI 13:00, Ww, E 22:30 EAOATH Ww, Porkkala 04:00 CAPTAIN KOTICHEV Vänteläge PRI MATTERHORN PIRIT ETD PRI 03:00, Ww, HOG 14:00 Pantelis Till Muuga 37

42 Datum: PRI W HOG - W HOG Y E - VY VY Y PRI HANNE KNUTEN Till kaj 02:30 PRI MATERA ETD PRI 04:00, Ww, HOG 12.00, köldvik MINERVA LIA N, ETA PRI 10:00 TENA CONTENDER ETD PRI 19:00, w MINERVA HELEN ETD PRI 10:30, Ww, HOG 18:00 BRITIH CYGNET Ww, HOG 02:30 CAPTAIN KOTICHEV Vänteläge PRI N, redden PRI 15:00 38

43 Datum: W HOG E - E HOG E HOG E Emsalö PRI - HANNE KNUTEN ETD PRI 00:00, Ww, HOG 08:45, till köldvik MINERVA IRI Ew, HOG 20:45, Y 23:00 MINERVA LIA Till kaj PRI NEVKIY PROPECT Ew, HEL 21:30 TENA CONTENDER Ww, Y 06:00, HOG 08:30 MINERVA HELEN Ww, HEL 00:30 CAPTAIN KOTICHEV Till kaj PRI 01:30 Minerva Ellie Ew Dagö 39

44 Datum: PRI W HOG och mot HOG farled PRI HOG GoF VY syd farled Farled HOG 12:00 PRI MATERA ETD köldvik 09:00, vänteläge GoF MINERVA IRI Ew, ETA PRI 06:00 MINERVA LIA ETD PRI 05:00, Ww, HOG 13:30 NEVKIY PROPECT Ew, HOG 08:00, ETA PRI 16:30 EABRAVERY Ew, HOG 19:00, Y 21:30 CAPTAIN KOTICHEV ETD PRI 02:00, Ww, HOG 13:30 Minerva Ellie Ew, vänteläge HEL Tempera Ew, GoF, Hangö 21:30 Pantelis ETD Muuga 20:30, Ww 40

45 Datum: PRI W HOG W HOG E PRI MATERA Ew, HOG 06:15, ETA PRI 13:00 MINERVA IRI ETD PRI 04:44, Ww, HOG 12:00 NEVKIY PROPECT ETD PRI 17:00, vänteläge PRI EABRAVERY Ew, E 23:30, ETA PRI 03:00 Delta Captain Ew, vänteläge GoF Emsalö Minerva Lisa Ww, Hangö 00:00 Minerva Ellie Vänteläge N Muuga HANNE KNUTEN ETD köldvik 06:30, vänteläge GoF Tempera Till köldvik ETA 05:30 Pantelis Ww, Hangö 02:00 41

46 Datum: PRI W HOG Vy HOG W HOG PRI HANNE KNUTEN Ew, HOG 01:00, ETA PRI 11:30 MATERA ETD PRI 11:00, Ww, HOG 18:00 NEVKIY PROPECT Ww, HOG 06:00 EABRAVERY ETD PRI 17:00, Ww, E 21:15 PARTO Ew, Porkkala 17:00, vänteläge TEMPERA ETD köldvik 05:00, Ew, HOG 10:45, vänteläge DELTA CAPTAIN Vänteläge, Ew, HOG 14:00, ETA PRI 22:00 Minerva Ellie Vänteläge GoF 42

47 Datum: E KRON PRI W HOG HOG, W HOG Vy Y Ww -vägen Vänteläge PRI HANNE KNUTEN ETD PRI 12:00, Ww, HOG 21:15 Mastera Ww, Porkkala 01:00 EABRAVERY Ww, HOG 04:30 PARTO Ew, HOG 11:00, ETA PRI 20:30 TEMPERA Ew från HOG, ETA PRI 13:00 DELTA CAPTAIN Redden PRI Minerva Ellie Orontes Vänteläge GoF Ew, -vägen 43

48 Datum: PRI W HOG ydspår W HOG W HOG E ydspår ydspår PRI HANNE KNUTEN Ww, HEL 04:30 LIGOVKY PROPECT Ew, HOG 21:45 AKHALIN ILAND Ew, vänteläge W HOG PARTO Redden PRI TEMPERA ETD PRI 12:00, Ww, HOG 22:00 MINERVA ELLIE Ew, HOG 21:45 DELTA CAPTAIN ETD PRI 01:30, Ww, HOG 22:00 BRITIH CYGNET Ew, vänteläge W HOG PAVEL CHERNYH Ew, HEL 04:00, vänteläge W HOG CF BALTICA Vänteläge Arctic Point Orontes Ew GoF, sydvart sannolikt mot tp Ew, -vägen 44

49 Datum: tp W HOG PRI W HOG W HOG LIGOVKY PROPECT Ew, Y 01:00, ETA PRI 07:30 AKHALIN ILAND Vänteläge W HOG PARTO ETD PRI 06:30, Ww, HOG 16:30 TEMPERA Ww, ETA köldvik 06:30, ETD köldvik, Ww PAVEL CHERNYH Vänteläge W HOG, Ew BRITIH CYGNET Vänteläge W HOG, Ew MINERVA ELLIE Ew, ETA PRI 07:00 DELTA CAPTAIN Ww, Porkkala 01:00 TENA ARCTICA Ew, HEL 23:00 CF BALTICA Vänteläge Jag Lok Ew, W GoF EAOATH Ew, HEL 16:30 Arctic Point Orontes Glacier Point yd till tp Vänteläge W KRON Vänteläge E 45

50 Datum: PRI W HOG PRI W HOG VY Y PRI LIGOVKY PROPECT ETD PRI 09:00, Ww, HOG 16:45 AKHALIN ILAND Ew, HOG 21:00 PARTO Ww GoF PAVEL CHERNYH Ew, HOG 00:00, ETA PRI 15:00 EAOATH Ew, HOG 04:00, vänteläge PRI BRITIH ROBIN Ew, HOG 23:00 BRITIH CYGNET Ew, HOG 00:00, syd, ETA PRI 10:00 TENA ARCTICA Ew, HOG 22:30 JAG LOK Ew, vänteläge W HOG, HOG 23:00 CF BALTICA Vänteläge W GoF Glacier Point Arctic Point Ww, södra farleden Vänteläge W KRON Minerva Eleonora ETA redden Muuga 46

51 Datum: PRI Hog W HOG farled tp Vy Y PRI - LIGOVKY PROPECT Ww, W GoF AKHALIN ILAND Ew mot vänteläge N E TEMPERA Ew, HOG 21:30 EAOATH Ew, ETA PRI 07:00 BRITIH ROBIN Ew, Y 01:45, ETA PRI 20:00 BRITIH CYGNET ETD PRI 12:00, Ww, HOG 22:30 TENA ARCTICA Ew, Y 01:45, vänteläge PRI JAG LOK Ew, Y 01:30, ETA PRI 07:00 CF BALTICA Vänteläge W GoF Matterhorn pirit Vänteläge W GoF Arctic Point Vänteläge tp Orontes Ww, N E 22:30 Minerva Eleonora Muuga 47

52 Datum: PRI W HOG W HOG farled tp Farled mot PRI - Vy HOG PRI AKHALIN ILAND Vänteläge N E TEMPERA Ew, Y 23:45, ETA PRI 04:30 EAOATH ETD PRI 19:00, Ww BRITIH ROBIN Till kaj BRITIH CYGNET Ww, HOG 23:00, GoF DEEP BLUE Ew, HOG 10:00, vänteläge PRI TENA ARCTICA Vänteläge PRI JAG LOK ETD PRI 16:00, Ww, Y 21:15 CF BALTICA Ew, HEL 17:30 Matterhorn pirit Vänteläge W GoF Orontes Ww, HOG 03:30 Arctic Point Vänteläge tp Minerva Helen Till Muuga 48

53 Datum: PRI W HOG HEL E E Y VY W HOG KRON W HOG - PRI AKHALIN ILAND Ew, ETA PRI 18:00 redden TEMPERA ETD PRI 13:00, Ww, HOG 20:00 EAOATH Ww, HOG 04:30 BRITIH ROBIN ETD PRI 18:00, Ww DEEP BLUE Ew, ETA PRI 19:00 redden MATTERHORN PIRIT Ew, Porkkala 22:00 JAG LOK Ww, HOG 04:00 CF BALTICA Ew, HOG 02:00, vänteläge N E 10:00 Arctic Point Vänteläge tp Minerva Eleonora Minerva Helen ETD Muuga Muuga 49

54 Datum: PRI W HOG KRON W HOG VY Y tp HOG E- HOG 08:00 Ww PRI N E AKHALIN ILAND Redden PRI, ETA PRI 11:30 TEMPERA Ww, HEL 00:45 MINERVA IRI Ew, HEL 19:00 BRITIH ROBIN ETD PRI 23:05, Ww, HOG 09:00 PELAGO Ew, HOG 08:30, ETA PRI 20:30 DEEP BLUE ETD PRI 21:00, TENA ARCTICA ETD PRI 12:00, Ww HOG 20:45 MATTERHORN PIRIT Ew, HOG 05:00, vänteläge N E 10:30 CF BALTICA Ew, ETA PRI 20:30 tena Contender Ew, Porkkala 23:00 Nevskiy Prospect Ew, N Dagö Arctic Point Vänteläge tp 50

55 Datum: PRI W HOG E HOG GoF VY HOG Ww Y HOG GoF E HOG GoF PRI N E MINERVA IRI EW, HOG 01:15, ETA PRI 15:00 redden NEVKIY PROPECT Ew, HOG 12:15, E 21:30 AKHALIN ILAND ETD PRI 06:00, Ww, HOG 13:30 TENA CONTENDER Ew, HOG 06:45, Y 11:30, vänteläge PRI 13:00 PELAGO Till kaj 05:00 DEEP BLUE ETD PRI 23:00, Ww, HOG 13:30 TENA ARCTICA Ww, HEL, manövrerat 04:00 09:30 MATTERHORN PIRIT N, redden PRI 10:00 CF BALTICA ETD PRI 18:00, Ww Arctic Point Vänteläge tp 51

56 Datum: Kapitan Izmaylov PRI HOG GoF KRON HOG Y HOG, Ww GoF E HOG Ww GoF E Y Vänteläge PRI VY Y - KRON MINERVA IRI Redden PRI NEVKIY PROPECT N redden PRI ETA PRI EABRAVERY Ew, HEL 20:15 TENA CONTENDER N, vänteläge redden PRI PELAGO ETD PRI 05:00, Ww, HOG 13:30 MATTERHORN PIRIT ETD PRI 21:00, CF BALTICA ETD PRI 23:00, vänteläge PRI, Ww, HOG 13:00 Deep Blue Ww, Hangö 00:30 akhalin Island Ww, Hangö 00:30 52

57 Datum: PRI HOG W GoF W GoF E Y N HOG W HOG VY Y E Y N HOG W GoF Vänteläge PRI MINERVA IRI PRI till kaj 05:00 NEVKIY PROPECT ETD PRI 17:00, Ww EABRAVERY topp W HOG, Ew, HOG 12:15, PRI TENA CONTENDER ETA PRI 15:30 MATTERHORN PIRIT Ww, HOG 04:30 BRITIH CORMORANT Ew, HOG 13:45, redden PRI CF Baltica Ww, Hangö 23:00 Pelagos Ww, Hangö 23:00 53

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable SVETSKLASSER WELDING CLASSES Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept. GUM1 tb_tvåspråkig 2006-05-09 1 (7) ÄNDRINGSFRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Serie RO (Rapport Oceanografi) The series of RO (Reports of Oceanography) 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Gotland nytt område i övervakningen

Gotland nytt område i övervakningen INGEN ÖVERGÖDNING nytt område i övervakningen Sedan 1993 har en årlig miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna i Asköområdet skett. Från år 2 ingår även fem lokaler på i det nationella programmet.

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

PACT Webinar. Göteborg 120903

PACT Webinar. Göteborg 120903 PACT Webinar Göteborg 120903 Agenda Bakgrund Ramverket I praktiken Exempel Gothenburg 2012 Bakgrund Gothenburg 2012 Vad är? PACT är ett empiriskt ramverk utvecklat för att utvärdera och utveckla kapaciteten

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

NYNÄSHAMN PASSAGE PLAN. INFORMATION SHEET AGENT TO - Eastcoastpilot@sjofartsverket.se

NYNÄSHAMN PASSAGE PLAN. INFORMATION SHEET AGENT TO - Eastcoastpilot@sjofartsverket.se NYNÄSHAMN PASSAGE PLAN 1.1 INFORMATION SHEET AGENT TO - Eastcoastpilot@sjofartsverket.se REQUESTED PILOT BOARDING TIME: DATE th at SHIP S NAME: CALL SIGN: DRAUGHT A: m F: m LOA: m BEAM: m DIST.MANIFOLD

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar)

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) 280 Test Inventions Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) SAS more than 60 years old and faster with time Read the article and answer the questions. Departure time, arrival time, flight

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 09.12.2011, lösningar

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 09.12.2011, lösningar Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 09.12.2011, lösningar Examensresan görs med en 12 m lång sjövärdig motorbåt, som är utrustad med bland annat huvudkompass, fast

Läs mer

Goteborg Angered 1 Angered. Resta stenar. Inv. nr. Fyndrapporter 1969

Goteborg Angered 1 Angered. Resta stenar. Inv. nr. Fyndrapporter 1969 Goteborg Angered 1 Angered Resta stenar Inv. nr. Fyndrapporter 1969 ANGERED * FORNLAMNING NR 19:1 INOM GDTEBORGS STAD 385 19:1 RESTA STENAR Tva resta stenar, tidigare undersbkta och flyttade. LAGE OCH

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS DRIVERS PG 2-9 Glasögonen i vårt Drivers sortiment har Blue blocker linser som passar bra för bilkörning. Linsen har ett gul-orange filter som förhöjer kontrasterna. Baksidan av linsen har en blå spegel-yta

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Datavetenskap Opponent(er): Jhonny Carvajal Johan Bjärneryd Respondent(er): Fredrik Häggbom Erik Olsson Haglund Scrumptious - A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Oppositionsrapport,

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

CARL- HENRIK HÄGG vvd/produk8onschef

CARL- HENRIK HÄGG vvd/produk8onschef CARL- HENRIK HÄGG vvd/produk8onschef HallandsHamnar i siffror HallandsHamnar bildades 1 januari 2013 Terminaler i Halmstad och Varberg 4,1 milj. ton över kaj (2012) Sveriges 8:e största hamn (2012) 135

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige?

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass FOI-miljö i världsklass. Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass 9.3

Läs mer

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se Projecticon Grafisk Standard Logotype Logotype Typsnitt: Palatino Färg: RGB, R46, G98, B174 C87M65 Typsnitt Dokument Rubriker Brödtext Fotnoter Verdana Garmond Arial Webb Rubriker Brödtext Länkar Verdana

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Distribution and numbers of wintering sea ducks in Swedish offshore waters

Distribution and numbers of wintering sea ducks in Swedish offshore waters ORNIS SVECICA 22: 39 59, 2012 Distribution and numbers of wintering sea ducks in Swedish offshore waters Utbredning och antal av övervintrande havsänder i svenska utsjövatten leif NILSSON The first survey

Läs mer

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF ==> Download: I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF - Are you searching for I Den Svenska Utmarken Nagra Books? Now, you will be happy that

Läs mer

Övriga regler. Item restrictions: Folding Fortress är inte tillåten att användas.

Övriga regler. Item restrictions: Folding Fortress är inte tillåten att användas. Introduktion Flamestorm är Legends egna turnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas antingen i lag med två spelare i varje lag eller självständigt (en spelare per lag). Syftet med denna typ av arrangemang

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a

Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a AEBF1: L5 Sun and climate F5: Solar angles and climatic pre-conditions Why do we have so little sun during the winter? Architectural design regarding the outdoor climate Solar paths Solar angles Solar

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet

Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet Hans Danielsson Engagement Manager Combitech Social Engineering Security Awareness 2015-05-27 Hans Danielsson Engagement Manager Cyber Security

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsexamen / har avlagt Civilingenjörsexamen has been awarded the Degree of Master of Science in Engineering utfärdat/issued 1 april 2010 av rektor vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH by the President of the Royal

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31 Styrelsens i Akelius Residential Property AB (publ) förslag till beslut om vinstudelning enligt 18 kap. 3 och 5 aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen samt styrelsens

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

Photometric Diagnosis of Road Lighting

Photometric Diagnosis of Road Lighting Photometric Diagnosis of Road Lighting Do You know if Your Road Lighting fullfill the EUnorms according to CEN/TR 13201? -We can check it! Why Photometric diagnosis? Our principles in 4 steps Preparation

Läs mer

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Skyddade platser : definition "En skyddad plats är" en plats där ett fartyg i behov av assistans kan

Läs mer

GREEN DEPARTURES. DMAN - Departure Management. Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007

GREEN DEPARTURES. DMAN - Departure Management. Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007 GREEN DEPARTURES DMAN - Departure Management Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007 GREEN DEPARTURES Departure Management Effekten av att använda DMAN DMAN procedurer och informationsflöden

Läs mer

Vindkraft och turism. Bosse Bodén ETOUR/Mittuniversitetet Östersund

Vindkraft och turism. Bosse Bodén ETOUR/Mittuniversitetet Östersund Vindkraft och turism Bosse Bodén ETOUR/Mittuniversitetet Östersund Landskapsanalys * - Europiska landskapskonv. Betalningsvilja sol- resp vindk. Havsnäs; kort- (250-1000) resp lång sikt (13) lok. årsarbeten

Läs mer

Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28)

Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28) Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28) Stadsmissionens Folkhögskola Liljeholmen Stockholm Version 2.0 Allmän information Turneringen spelas i: Matsalen, Stadsmissionsens Folkhögskola Lövholmsvägen 18 Liljeholmen,

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Appendix 1b 1/8 Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Internal receiver list Name Catharina Ahlström Kristina Fridensköld Role 2/8 1 INTRODUCTION... 3 1.1 PURPOSE... 3 1.2 SCOPE... 3 1.3

Läs mer

Sveriges hamnar. - Idag och i morgon

Sveriges hamnar. - Idag och i morgon Sveriges hamnar - Idag och i morgon Förbundet Svenska Hamnar De svenska hamnföretagens bransch- och arbetsgivareförbund Förbundet driver branschens intressefrågor så att hamnföretagen kan bli framgångsrika

Läs mer

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder Lillieborg (Norway) 2011-04-18 NCC AB Market presence Housing development Aug-12 to Sep 13: ~4 100 Privately

Läs mer

Promoting Electric Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project

Promoting Electric Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project Promoting Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project ELMOS, Karlskrona, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH A New Industrial Revolution? 1. Renewable Energy 2. Energy generation in buildings 3. Local

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN. Johan Gahnström

SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN. Johan Gahnström SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN Johan Gahnström SSPA SSPA bildades 1940 som Statens Skeppsprovningsanstalt Ägs idag av Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola (vi är alltså dotterbolag till Universitetet)

Läs mer

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige 1 2006-11-14 kl.00:20 The Transformer fire at Ringhals During the night until Tuesday

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Om IR Nordic Markets 2014

Om IR Nordic Markets 2014 Nordic Markets 2014 Om IR Nordic Markets 2014 Omfattning Totalt: 1561 bolagsspecifika bedömningar 160 Nordiska bolag 545 sell-side analytiker I Sverige: 580 bolagsspecifika bedömningar 62 Svenska bolag

Läs mer

Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera. Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre

Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera. Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Arbetsrapport 12 2000-02 Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera Tobias Hansson Yvonne Rogbeck Leif Säfström

Läs mer