År 2009 i sammandrag AB AB BOSTÄDER I I LIDKÖPING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "År 2009 i sammandrag AB AB BOSTÄDER I I LIDKÖPING"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 009

2 År 009 i sammandrag Bostadshyror höjdes 1 januari med,80 procent För 010 höjs varmhyror 1 juli med 0,75 procent Fastigheten Braxen 11 har sålts 5 nya lägenheter har tillskapats i fastigheten Valkyrian 5 Antalet lediga lägenheter är fortfarande lågt Lediga lokalytor ökar Gynnsam utveckling av marknadsräntor Telia är ny kabeltv-operatör fr o m 009 AB Bostäder ingår i ett byggherrekonsortium för den nya stadsdelen Hamnstaden Ny VD rekryterad Resultat 3,9 Mkr 4,3 Mkr Omsättning 133,0 Mkr 130, Mkr Balansomslutning 541,9 Mkr 544,0 Mkr Direktavkastning 5,7 % 7,3 % Soliditet 19, % 18, % Omslagsbild: Foto Leif Holmäng 1 1

3 AB AB BOSTÄDER I LIDKÖPING I ÅRSREDOVISNING 009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD:s kommentar Sid 3 Förvaltningsberättelse Sid 4 - Verksamhet Sid 4 - Fastigheter Sid 4 - Fastighetsförvaltning Sid 5 - Marknad Sid 6 - Ekonomi Sid 7 - Vinstdisposition Sid 8 Resultaträkning Sid 9 Balansräkning Sid 10 Kassaflödesanalys Sid 1 Noter Sid 13 Fastighetsbestånd Sid 0 Fem års utveckling Sid 1 Revisionsberättelse Sid Granskningsrapport Sid

4 AB BOSTÄDER I LIDKÖPING AB BOSTÄDER I LIDKÖPING VD HAR ORDET VD HAR ORDET Förvaltningen Förvaltningen Affärsplanen som vi fastställt och som Affärsplanen skall leda oss som de vi närmaste fastställt fem och åren som skall innebär leda en satsning oss de närmaste på, förutom fem allmän åren innebär upprustning en satsning av utvändiga på, förutom miljöer, allmän upprustning bland annat energibesparande av utvändiga åtgärder miljöer, bland i våra fastigheter. annat energibesparande åtgärder i våra fastigheter. Den energideklaration vi gjorde av Den samtliga energideklaration fastigheter under vi 008 gjorde visar av samtliga tydligt vilka fastigheter byggnader under vi 008 skall visar åt- tydligt gärda. vilka Under byggnader 009 har vi vi gjort skall stora åtgärda. insatser Under i kv. Skopan 009 har med vi 103 gjort lägen- stora insatser heter genom i kv. fönsterbyte, Skopan med isolering 103 lägenheter och ventilation. genom fönsterbyte, isolering och ventilation. Vårt fokus på miljöfrågor skall Vårt fortsätta. fokus på miljöfrågor skall fortsätta. Marknaden Marknaden Vi har få vakanta lägenheter, 10-tal, av Vi våra har drygt få vakanta 000. Marknaden lägenheter, för 10-tal, bostä- av våra der drygt är således 000. Marknaden bra i Lidköping. för bostäder Marknaden är således för lokaler bra i är Lidköping. avsevärt Marknaden sämre. för lokaler är avsevärt sämre. Under 010 kommer vi att påbörja Under byggandet 010 av 0-tal kommer bostäder vi att i påbörja byggandet Lidköpings av centrum. 0-tal bostäder Fortsättning i av Lidköpings kv. Venus med centrum. 14 lägenheter Fortsättning samt ett av kv. 10-tal Venus nya med bostäder 14 lägenheter genom samt åter- ett 10-tal ställning nya från lokaler. bostäder genom återställning Den planerade från lokaler. tillbyggnaden av kv. Den Leoparden planerade med ett tillbyggnaden 40-tal bostäder av har kv. Leoparden vi lagt åt med sidan ett 40-tal till bostäder förmån har för vi Hamnstaden. lagt åt sidan till förmån för Hamnstaden. Hamnstaden Hamnstaden Det mest intressanta projektet i Det Lidköping mest på intressanta mannaminne projektet är upp- i Lidköping starten av nya på stadsdelen mannaminne Hamnstaden. är uppstarten av nya stadsdelen Hamnstaden Hamnstaden kommer att inrymma ca Hamnstaden 100 bostäder, kommer centralt att placerade inrymma och ca 100 med sjönära bostäder, läge. centralt Här kommer placerade det att och bo med fler sjönära än 3000 läge. Här människor kommer det och att investeringen än 3000 bo fler är i storleksordningen människor och 3-4 investeringen miljarder. Genomförandetiden är i storleksordningen är miljarder. år beroende Genomförandetiden på marknaden. är år beroende på marknaden. AB Bostäder ingår i ett konsortie med 4 AB andra Bostäder intressenter ingår i där ett konsortie vi planerar med att 4 andra bygga alla intressenter boendeformer där vi med planerar start 01 att bygga och första alla inflyttning boendeformer 013. med start 01 och första inflyttning 013. Ekonomi Ekonomi År 009 har varit ett bra år med ett År starkt 009 kassaflöde har varit och ett ett bra överskott år med före ett starkt skatt och kassaflöde dispositioner och ett på överskott 6,4 miljoner. före skatt Den och framtida dispositioner ränteutvecklingen på 6,4 miljoner. förväntas framtida stigande och Den ränteutvecklingen med 100 Mkr för- (5 väntas %) i lån stigande med låg och rörlig med ränta 100 kommer Mkr (5 vi %) att exponeras i lån med låg för ökande rörlig ränta räntekostnader. kommer vi att Det exponeras förväntade för resultatet ökande räntekostnader. för 010 kommer förväntade att bli något Det resultatet lägre än 009. för 010 kommer att bli något lägre än 009. Jag kommer att lämna VD-posten under Jag våren kommer 010 efter att lämna 15 år VD-posten på AB Bostäder under våren och vill 010 här efter passa 15 på år att på tacka AB Bostäder alla för och den tiden, vill här kunder, passa personal, på att tacka leverantörer alla för den och tiden, andra kunder, som förgyllt personal, tillvaron leverantörer på och företaget. andra som förgyllt tillvaron på företaget. Min efterträdare, Jörgen Ehn, har en Min gedigen efterträdare, kunskap inom Jörgen branschen Ehn, har vilket en gedigen borgar för kunskap ett bra företag inom branschen i framtiden vilket och borgar jag önskar för ett honom bra företag här lycka i framtiden till. och jag önskar honom här lycka till. Mats Boström Mats VD Boström VD

5 4 AB BOSTÄDER I LIDKÖPING AB BOSTÄDER I LIDKÖPING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Bostäder i Lidköping, Styrelsen organisationsnummer och verkställande , direktören för avger Aktiebolaget härmed årsredovisning Bostäder i Lidköping, för organisationsnummer verksamheten 009, bolagets , 68:e avger verksamhetsår. härmed årsredovisning för verksamheten (Belopp inom parentes 009, bolagets avser 68:e mot- verksamhetsår. svarande tal 008). (Belopp inom parentes avser motsvarande tal 008). VERKSAMHET VERKSAMHET AB Bostäder i Lidköping ägs i sin helhet av Lidköpings kommun. Företagets AB affärsidé Bostäder är att i långsiktigt Lidköping äga ägs och i sin för- hel- het valta av bostäder Lidköpings och kommun. lokaler enligt Företagets affärs- affärsidé mässiga principer är att långsiktigt och att erbjuda äga och våra för- valta kunder bostäder ett tryggt och boende lokaler med enligt hög affärsmässiga kvalitet. principer och att erbjuda våra kunder ett tryggt boende med hög kvalitet. AB Bostäder skall - erbjuda ett tryggt, trivsamt och AB bekvämt Bostäder boende skall i välskötta och - erbjuda attraktiva ett fastigheter tryggt, trivsamt och - ha bekvämt nöjda och boende kvarboende i välskötta kunder och i attraktiva alla åldrar fastigheter - ha nöjda en sund och och kvarboende stabil ekonomi kunder i alla åldrar - Under ha en året sund har och beslut stabil tagits ekonomi att AB Bostäder tillsammans med fyra andra Under aktörer året ingår har i ett beslut byggherrekonsortium, tagits att AB Bostäder vars uppgift tillsammans är att att medverka fyra andra i pla- aktörer nering, genomförande ingår i ett byggherrekonsortium, och finansiering vars av den uppgift nya stadsdelen är att att medverka Hamnstaden. i planering, genomförande och finansiering av Med den tillträde nya stadsdelen under 010 Hamnstaden. har styrelsen rekryterat ny verkställande direktör. Med tillträde under 010 har styrelsen rekryterat ORGANISATIONSTILLHÖRIGHET ny verkställande direktör. Bostäder tillsammans med fyra andra aktörer ingår i ett byggherrekonsortium, vars uppgift är att att medverka i planering, genomförande och finansiering av den nya stadsdelen Hamnstaden. Med tillträde under 010 har styrelsen rekryterat ny verkställande direktör. ORGANISATIONSTILLHÖRIGHET Bolaget är medlem i branschorganisa- tionen SABO (Sveriges allmännyttiga Bolaget bostadsföretag), är medlem HBV i branschorganisa- (Husbyggnads- varor tionen förening SABO (Sveriges u p a) samt allmännyttiga FASTIGO (Fastighetsbranschens bostadsföretag), HBV (Husbyggnads- Arbetsgivar- organisation). varor förening u p a) samt FASTIGO (Fastighetsbranschens Arbetsgivar- FASTIGHETER organisation). FASTIGHETER Under året har försäljning skett av fastigheten Braxen 11, innehållande 4 lägenheter. Det året bokföringsmässiga har försäljning skett överskottet av fastig- från heten försäljningen Braxen 11, innehållande uppgår till 4,9 4 Mkr. lägen- Under heter. Det bokföringsmässiga överskottet Styrelsen från försäljningen har beslutat uppgår genomföra till 4,9 Mkr. nyproduktion av 14 lägenheter i kvarteret Venus. Styrelsen har beslutat genomföra nypro- Vidare duktion har av 14 styrelsen lägenheter beslutat i kvarteret att tills Venus. vidare inte genomföra planerad byggnation i kvarteret Vidare har Leoparden. styrelsen beslutat att tills vidare inte genomföra planerad byggnation i Upprustning kvarteret Leoparden. har skett av fastigheten Valkyrian 5. Genom ombyggnation av f.d. lokal Upprustning har fem har lägenheter skett av tillskapats. fastigheten Valkyrian 5. Genom ombyggnation av f.d. Sammanlagda lokal har fem lägenheter taxeringsvärdet tillskapats. för bolagets fastigheter uppgår till 749 Mkr (739). Sammanlagda taxeringsvärdet för bolagets Samtliga fastigheter fastigheter uppgår till är 749 fullvärdesförsäkrade utan angivande av belopp. Maskiner och Samtliga inventarier fastigheter samt är förråd fullvärdesförsäk- försäkrade till rade betryggande utan angivande belopp. av belopp. Maskiner Mkr (739). och inventarier samt förråd är försäkrade Specifikation till betryggande över belopp. förvaltade fastigheter, anskaffningsvärden mm framgår av tabellbilaga. Specifikation över förvaltade fastigheter, anskaffningsvärden mm framgår av tabellbilaga. FASTIGHETSFÖRVALTNING rade och i till be Spec anska tabel FAST 4 ORGANISATIONSTILLHÖRIGHET 4 4 FASTIGHETSFÖRVALTNING

6 siering den. relsen tör. GHET Specifikation över förvaltade fastigheter, anskaffningsvärden mm framgår av AB tabellbilaga. BOSTÄDER I LIDKÖPING AB BOSTÄDER I LIDKÖPING FASTIGHETSFÖRVALTNING AB BOSTÄDER I LIDKÖPING 4 Fastighetsunderhåll Fastighetsunderhåll De för år 009 planerade underhållsarbetena De för år har, 009 med planerade vissa förändringar, underhållsarbetena har, enligt med planerna. vissa förändringar, genomförts genomförts enligt planerna. Energibesparande åtgärder har genomförts Energibesparande i kvarteret Skopan åtgärder omfattande har genomförts av i kvarteret samtliga Skopan fönster, omfattande byte av bl.a. bl.a. byte styrsystem byte av samtliga och fläktar, fönster, tilläggsisolering byte av vindar styrsystem mm. och Motsvarande fläktar, tilläggsisolering åtgärder påbörjades vindar mm. i kvarteret Motsvarande Gräshoppan åtgärder under påbörjades och i har kvarteret slutförts Gräshoppan under 009. under och har slutförts under 009. I kvarteret Getingen har omfattande reparationer I kvarteret Getingen gjorts av har balkongkanter omfattande och reparationer balkongfronter. gjorts av balkongkanter och balkongfronter. I fastigheter på Rådagatan har mekanisk ventilation I fastigheter installerats på Rådagatan samt har nya mekanisk tilluftsdon. ventilation Vidare installerats har omläggning samt nya skett tilluftsdon. dessa Vidare fastigheter. har omläggning skett av tak av tak på på dessa fastigheter. Upprustning har skett av fastigheten Valkyrian Upprustning 5 innefattande har skett av fastigheten bl.a. byte av fönster Valkyrian samt 5 innefattande el- och vvs-system bl.a. byte för av fönster fastigheten. samt el- och vvs-system för fastigheten. Lägenhetsunderhåll Lägenhetsunderhåll Vårt system med hyresgäststyrt Vårt lägenhetsunderhåll system med hyresgäststyrt (HLU) omfattar lägenhetsunderhåll företagets samtliga (HLU) lägenheter. omfattar företagets samtliga lägenheter. Under 009 har 1,1 Mkr utbetalats i Under hyresrabatt 009 till har våra 1,1 Mkr kunder, utbetalats eftersom i hyresrabatt dessa beslutat till att våra skjuta kunder, på det eftersom planerade beslutat lägenhetsunderhållet. att skjuta på det pla- dessa nerade lägenhetsunderhållet. 5 5 Miljöarbete Miljöarbete Företagets miljöpolicy lyder Företagets - AB Bostäder miljöpolicy skall på lyder ett resurs- - effektivt AB Bostäder sätt tillhandahålla skall på ett resurs- sunda bostäder effektivt sätt och tillhandahålla lokaler i en sund sunda boendemiljö bostäder och lokaler i en sund - Vi boendemiljö skall verka för goda miljöval som - ger Vi skall oss och verka våra för kunder goda miljöval hög kvalitet som - Miljöpolicyn ger oss och våra täcker kunder hela hög AB kvalitet Bostäders - verksamhet, Miljöpolicyn såväl täcker drift hela och AB förvaltning Bostäders som verksamhet, ombyggnad såväl och drift nyproduktion. och förvaltning som ombyggnad och nyproduktion. AB Bostäder är sedan år 000 miljödiplomerade AB Bostäder av är Göteborgs sedan år 000 Miljö- miljödiplomerade av Göteborgs Revision Miljö- har skett och under och Hälsoförvaltning. året Hälsoförvaltning. och nu gällande Revision miljödiplomering har skett under fortsätter året och nu att gällande till miljödiplomering år 011. fortsätter att gälla till år 011. Energideklaration av samtliga byggnader genomfördes Energideklaration under av 008. samtliga Vidare byggnader genom- genomfördes under fjolåret under 008. radonmätningar Vidare genomfördes under hus. fjolåret Under 009 radonmätningar har dessa i i samtliga deklarationer samtliga hus. och Under mätningar 009 har analyserats dessa och deklarationer åtgärder håller och mätningar på att vidtagas analyserats där det är och befogat. åtgärder håller på att vidtagas där det är befogat. I affärsplanen har styrelsen satt som mål att I affärsplanen till år 016 har spara styrelsen 0 procent satt av som 007 mål års att till energiförbrukning. år 016 spara 0 procent av 007 års energiförbrukning. AB Bostäder har upprättat ett särskilt dokument, AB Bostäder Miljöbokslut har upprättat 009, ett särskilt där en detaljerad dokument, redovisning Miljöbokslut av företagets 009, där en miljöarbete detaljerad redovisning finns beskrivet. av företagets miljöarbete finns beskrivet. MARKNAD MARKNAD Bostäder Bostäder

7 ts i rsom la- AB BOSTÄDER I LIDKÖPING av lå 5 MARKNAD AB BOSTÄDER I LIDKÖPING Bostäder AB BOSTÄDER I LIDKÖPING Totalt sett finns i Lidköpings kommun Totalt ca sett bostäder, finns i Lidköpings varav ca 3 kommun 700 ca upplåts med bostäder, hyresrätt. varav Av ca dessa äger upplåts AB Bostäder med hyresrätt. 117 lägenheter. Av dessa äger AB Marknadsandelen Bostäder 117 av lägenheter. hyresrätter är Marknadsandelen således 57 procent av medan hyresrätter andelen är av således det totala 57 bostadsbeståndet procent medan andelen är ca 1 av det procent. totala bostadsbeståndet är ca 1 procent. Uthyrningsgraden har under året i Uthyrningsgraden genomsnitt uppgått har till under 99,3 procent året i genomsnitt (99,7). Vid årets uppgått slut till fanns 99,314 procent (7) (99,7). lediga lägenheter. Vid årets slut fanns 14 (7) lediga lägenheter. Den externa avflyttningen har under Den året varit externa 15,7 avflyttningen procent (17,0). har Härtill under året kommer varit intern 15,7 procent omflyttning (17,0). som Härtill uppgått kommer till 4,7 procent intern (4,5) omflyttning som uppgått till 4,7 procent (4,5) Den genomsnittliga kvarboendetiden Den uppgår genomsnittliga 009 till 6 år kvarboendetiden och 4 månader. uppgår 839 lägenheter 009 till (40 6 år procent och 4 månader. av vårt 839 lägenhetsbestånd) lägenheter (40 har procent vid årsskiftet av vårt lägenhetsbestånd) varit uthyrd till samma har vid kund årsskiftet i sex år varit eller mera. uthyrd till samma kund i sex år eller mera. Lokaler Inom företaget finns 99 lokaler, Inom företaget m, som finns hyrs ut 99 i lokaler, kommersiellt syfte eller m, till som offentlig hyrs ut verksamhet. i kommersiellt Under syfte året har eller flera till lokalavtal offentlig verksamhet. upphört. Under året har flera lokalavtal upphört. Hyror Hyror Under året har hyrorna höjts med,80 Under procent året fr o har m , hyrorna höjts efter med förhandling procent fr med o m Hyresgästföreningen , efter för-,80 handling med Hyresgästföreningen. För kommande året har avtal träffats om att För höja kommande varmhyror året fr har o m avtal träffats om med 0,75 att höja procent. varmhyror fr o m med 0,75 procent. Bredband och kabel-tv Bredband och kabel-tv Samtliga lägenheter, även de på landsbygden, har lägenheter, fr o m 009 även samma de på grund- lands- Samtliga utbud bygden, av har tv-kanaler fr o m 009 (16 st). samma Telia grundutbud av tv-kanaler och grundutbudet (16 st). Telia ingår är i hyran. ny är ny leverantör leverantör och grundutbudet ingår i hyran. Vidare är samtliga fastigheter anslutna till ett Vidare bredbandsnät, är samtliga där fastigheter våra kunder anslutna har till möjlighet ett bredbandsnät, att teckna där avtal våra om kunder internet, har IPtv möjlighet och IP-telefoni. att teckna avtal om internet, IPtv och IP-telefoni. AB Bostäder nyttjar bredbandsnätet för övervakning AB Bostäder av nyttjar teknisk bredbandsnätet utrustning samt för även övervakning för individuell av teknisk mätning utrustning av värme- samt och även vattenförbrukning individuell mätning (1 fastighet). av värme- Ytterligare och vattenförbrukning användningsområden (1 fastighet). blir aktuella Ytterligare 010, användningsområden exempelvis webb-baserad blir aktuella under tvättstugebokning, under 010, exempelvis central webb-baserad administration av tvättstugebokning, låssystem ( taggs ) central mm. administration av låssystem ( taggs ) mm. 6 EKO Fina Lokaler 6 EKONOMI EKONOMI Finansiering Finansiering

8 tvättstugebokning, central administration av låssystem ( taggs ) mm. AB B proce AB BOSTÄDER I LIDKÖPING 6 EKONOMI Finansiering AB BOSTÄDER I LIDKÖPING Värdering av fastigheter AB Bostäders låneportfölj uppgår till 403 Mkr (404). Ränteutvecklingen i Sverige har varit gynnsam under året och räntekostnaden har därför kunnat sänkas. Räntekostnaden på helåret 009 har kunnat sänkas till 3,56 procent (4,61) Genomsnitträntan på lånen 31 december 009 uppgår till 3, procent (3,99). Genom nya swap-avtal har både ränteoch kapitalbindningstiden ökat under året. Den genomsnittliga räntebindningstiden 31 december 009 har ökat till,4 år (1,8) medan kapitalbindningstiden har ökat till,9 år (1,9). AB Bostäder har gjort en intern avkastningsvärdering av företagets fastigheter, för att utröna om något nedskrivningsbehov föreligger av fastigheternas bokförda värden. Bedömningen är att det f n inte finns anledning att tro att företagets fastigheter är för högt värderade. Resultatöversikt AB Bostäders resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 6,4 Mkr (7,1). I resultatet ingår bokföringsmässig vinst från fastighetsförsäljning med 4,9 Mkr (0). Med anledning av resultatet från fastighetsförsäljningen samt lägre räntekostnad har tidigareläggning skett av underhållsåtgärder under året. Företagets underhållskostnad 009 uppgår till 43,6 Mkr (34,3), vilket motsvarar 7 kr per m (1). Företagets kassaflöde (före förändring av rörelsekapital och exkl. fastighetsförsäljning) uppgår till 15,5 Mkr (0,8), vilket är 11,7 procent (16,0) av intäkterna. Direktavkastningen på totala tillgångar uppgår till 5,7 procent (7,3). AB Bostäders soliditet har ökat till 19, procent (18,). 7 Utsik Värdering av fastigheter 7 Utsikter för 010

9 procent (18,). AB BOSTÄDER I LIDKÖPING AB Utsikter BOSTÄDER för 010 I LIDKÖPING Det budgeterade resultatet för år 010 uppgår till,6 Mkr (3,1) före bokslutsdispositioner och skatt. 7 Budgeterade medel för underhåll 010 är lägre än tidigare år. Orsaken härtill är bl.a. att hyreshöjningen 010 är ytterst marginell, 0,35 procent på helåret. Därtill finns en ränterisk eftersom andelen lån med rörlig ränta uppgår till 100 Mkr (5 procent av lånen). Med en fortsatt stabil efterfrågan på lägenheter och lokaler och att ränteutvecklingen blir gynnsam ser vi dock framtiden an med tillförsikt. RESULTAT Bolagets resultat för 009 och ställning 31/1 009 framgår av nedanstående resultat- och balansräkning jämte kassaflödesanalys. AB Bostäder redovisar efter bokslutsdispositioner och skatt ett överskott på :50 kronor. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst :53 Årets resultat :50 Summa :03 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt: Utdelning till aktieägaren 0 000:- (0,5 % på insatt kapital) Balanseras i ny räkning :03 Summa :03 Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen, samt att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till det som anges i 17 kap 3 andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt). 8

10 RESULTATRÄKNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 1/1-31/1 (Tkr) Nettoomsättning 1 NOT Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Summa nettoomsättning Fastighetskostnader Driftkostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Administrations- och försäljningskostnader Avskrivningar Summa fastighetskostnader Bruttoresultat 7, Vinst vid avyttring av fastighet Rörelseresultat Resultat från finansiella anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter Räntebidrag Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt Årets resultat kr/m 4000 Fastighetsvärden och direktavkastning % 10, , , , , Bokf ört v ärde Direktav kastning (Driftnetto i procent av Totala tillgångar) 9

11 BALANSRÄKNING PER 31/1 (Tkr) TILLGÅNGAR NOT Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Markanläggningar Inventarier Pågående anläggningar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Förnödenheter och förråd Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

12 BALANSRÄKNING PER 31/1 (Tkr) EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier med kvotvärde 100 kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa Eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder 3 34 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA PANTER Fastighetsinteckningar 0 0 ANSVARSFÖRBINDELSER Garantiförbindelse FASTIGO

13 KASSAFLÖDESANALYS (Tkr) Den löpande verksamheten NOT Bruttoresultat Avskrivningar som belastat resultatet Ränteintäkter och liknande poster Räntebidrag Räntekostnader Inkomstskatt Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av fastigheter 0 0 Investeringar i fastigheter Försäljning av fastigheter Förvärv av inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna långfristiga lån Inlösen av långfristiga lån Amortering av långfristiga lån Ökning av långfristiga fordringar Aktieutdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Summa likvida medel vid årets slut

14 NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Branschanpassning har skett efter SABO:s rekommendationer. Resultaträkningen är funktionsindelad och redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp som beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till sina anskaffningskostnader. Periodisering av intäkter och kostnader har gjorts enligt god redovisningssed. Avtal om ränteswapar har ingåtts i syfte att uppnå önskad räntebindningstid i låneportföljen samt att minska ränterisken. Intäkter och kostnader för ränteswapar nettoredovisas under räntekostnader. Då derivatinstrumentet endast innehas i säkringssyfte marknadsvärderas denna inte under avtalets löptid. NOT HYRESINTÄKTER Bruttohyra Bostäder Lokaler Garage P-platser Avgår outhyrda objekt Bostäder Lokaler Garage P-platser Avgår rabatter för senarelagt underhåll samt övriga tillägg och avdrag Summa hyresintäkter NOT 3 ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER Ers. från hyresgäster 5 04 Krav- och inkassoersättning Återvunna fordringar Försäljning inventarier Övriga ersättningar 13 6 Summa övriga förvaltningsintäkter

15 NOT 4 DRIFTKOSTNADER Reparationer Fastighetsskötsel Uppvärmning Taxebundna kostnader Gemensamma kostnader Revisionskostnad, varav revision 55 (5) * ) 55 5 Medel till Hyresgästföreningen Summa driftkostnader * ) Öhrlings PricewaterhouseCoopers NOT 5 UNDERHÅLL Lägenheter Lokaler Gemensamt Mark 00 0 Summa underhållskostnader NOT 6 AVSKRIVNINGAR Byggnader Markanläggningar Inventarier Summa avskrivningar Avskrivning enligt plan av inventarier sker med 0 procent av anskaffningsvärdet, medan avskrivning av markanläggningar sker med 5 procent av anskaffningsvärdet. Byggnader avskrives enligt plan med procent på anskaffningsvärdet med undantag för s.k. specialfastigheter, där avskrivning sker med 3 procent. NOT 7 SJUKFRÅNVARO I PROCENT AV ORDINARIE ARBETSTID Män 1,3%,1% Kvinnor,8%,1% Summa sjukfrånvaro i procent av arbetad tid 1,8%,1% Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer 0,0% 4,8% Total sjukfrånvaro per åldersgrupp år,1% 1,1% - 50 och äldre 1,4% 3,4% 14 14

16 NOT 8 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER Antal anställda 7 8 varav män Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda Sociala kostnader varav pensionskostnader till: VD Övriga anställda Könsfördelning Styrelsen består av 3 (3) män och 4 (4) kvinnor medan företagsledningen består av 4 (4) män och () kvinnor. NOT 9 BOKSLUTSDISPOSITIONER Avsättning till periodiseringsfond Återföring från periodiseringsfond Summa bokslutsdispositioner NOT 10 SKATT Aktuell skatt på årets resultat NOT 11 ANSKAFFNINGSVÄRDE BYGGNADER Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar 13 0 Försäljningar Omklassificering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Återförs: ack. avskrivningar på försäljningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokfört restvärde Taxeringsvärden Byggnader Mark Summa taxeringsvärde

17 NOT 1 ANSKAFFNINGSVÄRDE MARK Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Försäljningar Omklassificeringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden NOT 13 ANSKAFFNINGSVÄRDE MARKANLÄGGNINGAR Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Omklassificering 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokfört restvärde NOT 14 ANSKAFFNINGSVÄRDE INVENTARIER Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Återförs: ack. avskrivningar på försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokfört restvärde NOT 15 PÅGÅENDE ANLÄGGNINGAR Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar Omklassificering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

18 NOT 16 AKTIER OCH ANDELAR Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Inköp 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Specifikation Aktier/ Namn Org.nummer Säte andelar Bokfört värde Husbyggnadsvaror (HBV) Stockholm 1 40 Vinninga EDF Vinninga SABO Byggnadsförsäkrings AB Stockholm Summa aktier och andelar 16 NOT 17 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Tillkommande fordringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden NOT 18 ÖVRIGA FORDRINGAR Skattekonto 0 4 Mervärdesskatt 56 0 Övrigt 8 10 Summa övriga fordringar NOT 19 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Förutbetalda kostnader Upplupna räntebidrag Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter NOT 0 LIKVIDA MEDEL Kassa 1 5 Bank Summa likvida medel NOT 1 BALANSERAD VINST Av 008 års disponibla vinstmedel har enligt årsstämmans beslut :53 kronor balanserats i ny räkning samt resterande :- kronor utdelats till aktieägaren, Lidköpings kommun

19 NOT OBESKATTADE RESERVER Periodiseringsfond (räkenskapsår 003) Periodiseringsfond (räkenskapsår 004) Periodiseringsfond (räkenskapsår 005) Periodiseringsfond (räkenskapsår 006) Periodiseringsfond (räkenskapsår 007) Periodiseringsfond (räkenskapsår 008) Periodiseringsfond (räkenskapsår 009) Summa obeskattade reserver NOT 3 FÖRFALLOTIDER PÅ LÅNGFRISTIGA SKULDER Förfallotidpunkt, mindre än 1 år från balansdagen Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen Förfallotidpunkt, mer än 5 år från balansdagen Summa långfristiga skulder Formellt kortfristiga skulder redovisas som långfristiga, eftersom avsikten är att de skall förnyas. NOT 4 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna löner och semesterersättningar Upplupen skuld för socialförsäkring Upplupna kostnadsräntor Upplupna HLU-rabatter Förskottsbetalda hyror Övriga upplupna kostnader Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Byggnade rs anskaffningsvärde och lån Mkr Anskaf f n. v ärde Lån 18 18

20 NOT 5 ÖVRIG NOT STYRELSE OCH REVISORER Bolagets styrelse har under året haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Marita Bengtsson, ordförande Bertil Jonsson, vice ordförande Lena Blomgren Uno Johansson Gudrun Ahnström Linda Fröberg Arne Edvinsson Personalrepresentanter Ordinarie Klas-Arne Karlqvist Elisabeth Djärv Revisor Ordinarie Jonas Hjelmqvist, aukt. revisor Lekmannarevisor Ordinarie Erik Karlsson Margareta Karlsson Suppleanter Ulla Andersson Nils Ullgren Christer Karlsson Vahida Mehinovic Björn Gustafsson Henrik Arthursson Bengt Klang Suppleanter Lars-Göran Ekholm Anneli Gustavsson Suppleant Lena Karlsson, aukt.revisor Suppleant Hans Algotsson Rolf Olsson Lidköping den 15 februari 010 Marita Bengtsson Bertil Jonsson Lena Blomgren Ordf. Uno Johansson Gudrun Ahnström Linda Fröberg Arne Edvinsson Mats Boström VD Min revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits den 16 februari 010 Jonas Hjelmqvist Aukt revisor 19 19

21 AB BOSTÄDER I LIDKÖPING AB BOSTÄDER I LIDKÖPING AB BOSTÄDER I L FASTIGHETSBESTÅND (Tkr) OMR KVARTER Värde- Anskaffn. Värde- Bokfört Taxerings- Antal år värde minskning värde värde lägenheter 100 Skalbaggen Rapsbaggen Ö. Margretelund Gräshoppan Syllen Kanariefågeln Solhagen Solhagen Solhagen Kollibrin Korsnäbben Korsnäbben Kornknarren Getingen Tusenfotingen Spindeln Gladan Fiskaren Urmakaren Verkmästaren Sadelmakaren Abborren Grönsiskan Leoparden Geten Geten Achilles Balder Bele Ottar Remus1,Rhea3,Saturnus Medusa Pandora Tisbe Sleipner Sleipner Konståkaren Undret Valkyrian Valkyrian Argus Ömheten Venus Skäran 15, Skopan Myrten Myrten Kastanjen Plommonträdet Plommonträdet Silvergranen Poppeln1,Porsen7,Päronträdet Råda Sävare 5: Sävare 5:19 Fänriksg Sävare 6: Sävare 8: Saleby 5: Saleby 10: Saleby 10: Oxen Mården Uttern Gillstad 1: Gillstad 1: Örslösa 6: Tun 7: Tun 7: S U M M A Antal lokaler

22 AB BOSTÄDE FEM ÅRS UTVECKLING FÖRVALTAT BESTÅND Bostäder Antal Lokaler Antal Garage Antal P-platser Antal S:a uthyrningsenheter Antal Bostadsyta Kvm Lokalyta Kvm Vägd yta Kvm RESULTATRÄKNING Omsättning Tkr Underhållskostnader Tkr Driftkostnader Tkr Fastighetsskatt Tkr Avskrivningar Tkr Finansiella intäkter Tkr Finansiella kostnader Tkr Resultat efter finansnetto Tkr BALANSRÄKNING Omsättningstillgångar Tkr Anläggningstillgångar Tkr Kortfristiga skulder Tkr Långfristiga skulder Tkr Obeskattade reserver Tkr Eget kapital Tkr UTHYRNING Medelhyra lägenheter Kr/kvm Omflyttningsfrekvens % 5,3 3,7 3,9 1,5 Outhyrda lägenheter Antal Hyresbortfall, outhyrt Tkr Avskrivna fordringar Tkr NYCKELTAL Balanslikviditet 1) % Soliditet ) % 15,3 17,44 17,53 18,3 Räntabilitet Totalt kapital 3) % 4,54 4,51 3,54 4,75 Avskrivning Byggnader 4) %,00,00,00,00 ÖVRIGT Anställda Antal Årsarbetare 8,1 8,1 7,1 7, , ,17 3,8,00 7 6,4 1) Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder ) Eget kapital+(obeskattade reserver x 73,7 %) / Totalt kapital 3) Resultat efter finansiella intäkter/genomsnittligt Totalt kapital 4) Avskrivning i % av anskaffningsvärde Femårsutvecklingen är enligt varje års årsredovisning. Justering för förändrade redovisningsprinciper har ej skett. 1 1

23 Revisionsberättelse Till årsstämman i AB Bostäder i Lidköping Org nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i AB Bostäder i Lidköping för år 009. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lidköping den 16 februari 010 Jonas Hjelmqvist Auktoriserad revisor. Granskningsrapport Till årsstämman i AB Bostäder i Lidköping, Vi har granskat bolagets verksamhet under räkenskapsåret 1/1 31/ Granskningen har utförts enligt god sed. Vi har vid granskningen funnit att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets kontroll varit tillräcklig. Lidköping Erik Karlsson Margareta Karlsson Av kommunfullmäktige i Lidköpings kommun utsedda lekmannarevisorer i AB Bostäder i Lidköping.

24 Box LIDKÖPING Besöksadress Mellbygatan 3 Telefon Fax E-post Hemsida Lidköpings Tryckeri & Emballage AB

ÅRSREDOVISNING 2014. År 2014 i korthet

ÅRSREDOVISNING 2014. År 2014 i korthet ÅRSREDOVISNING 2014 År 2014 i korthet Ökande efterfrågan på bostäder i kommunen. Fortsatt mycket få lediga lägenheter. Stora delar av ROT-programmet är nu genomförda en etapp återstår. Stora förvärv i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

LYCKSELE BOSTÄDER AB

LYCKSELE BOSTÄDER AB LYCKSELE BOSTÄDER AB Innehåll VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse... - Resultaträkning...7 Balansräkning... 8-9 Kassaflödesanalys...0 Noter... -3 Revisionsberättelse... Granskningsrapport...5 Fastighetsbeteckningar

Läs mer

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13 08 ÅRSREDOVISNING Tallnäsdagen 2007, sid 13 VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör Årsredovisning 2010 VD har ordet Ännu ett år fyllt med mängder av händelser har passerat för oss på Ljungbybostäder. Under 2010 gjorde vi en mindre omorganisation när det gäller våra bovärdar och den yttre

Läs mer

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Gårdsten (organisationsnummer 556536-0277) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: ÅRSREDOVISNING 2008 VD har ordet 2008 - ett år som kommer att minnas som det året då orderböckerna för många tillverkande företag som genom ett trollslag gapade tomma eller halvfulla, jämfört med början

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna

Läs mer

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4 KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB Årsredovisning INNEHÅLL VD har ordet..1 Förvaltningsberättelse.3 Resultaträkning.. 11 Balansräkning.12

Läs mer

2008 g in visn o rsred Å

2008 g in visn o rsred Å Årsredovisning 2008 Årsredrsredovisning 2008 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder 2 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder Org nr 864500-0459 Årsredovisning för Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder för räkenskapsåret

Läs mer

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007 Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007 Sammanfattning och nyckeltal sammanfattning och nyckeltal EKONOMI 2007 Omsättningen ökade till 136,0 mkr (128,6). Resultat efter finansnetto uppgick till 14,1 mkr

Läs mer

Årsredovisning 2009. Salabostäder

Årsredovisning 2009. Salabostäder Årsredovisning 2009 alabostäder ostäder bostäder labostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder ostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder

Läs mer

Årsredovisning 2007. Salabostäder

Årsredovisning 2007. Salabostäder Årsredovisning 2007 alabostäder ostäder bostäder labostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder ostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder

Läs mer

VD har ordet. Under år 2014 fortsatte Lybo sin positiva utveckling och jag kan med glädje konstatera att vi kan lägga ett bra år bakom oss.

VD har ordet. Under år 2014 fortsatte Lybo sin positiva utveckling och jag kan med glädje konstatera att vi kan lägga ett bra år bakom oss. Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet...4-5 Förvaltningsberättelse...6-14 Resultaträkning...15 Balansräkning...16-17 Kassaflödesanalys...18 Noter...19-21 Revisionsberättelse...22 Granskningsrapport...23

Läs mer

Sigtunahem. Årsredovisning 2009

Sigtunahem. Årsredovisning 2009 Sigtunahem Årsredovisning 2009 Innehåll VD har ordet... 3 Om Sigtunahem... 6 Personalsidor... 8 Miljö... 11 Ekonomi och finans... 13 Inflytande för hyresgästerna... 12 Vindkraftkalkyl och statistik...

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer

VD har ordet...4 Förvaltningsberättelse...5-11 Resultaträkning...12 Balansräkning...13-14 Kassaflödesanalys...15 Noter...16-18

VD har ordet...4 Förvaltningsberättelse...5-11 Resultaträkning...12 Balansräkning...13-14 Kassaflödesanalys...15 Noter...16-18 ÅRSREDOVISNING2013 VD har ordet...4 Förvaltningsberättelse...5-11 Resultaträkning...12 Balansräkning...13-14 Kassaflödesanalys...15 Noter...16-18 Revisionsberättelse...19 Granskningsrapport...20 Femårsöversikt...21

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

KATRINEHOLMS INDUSTRIHUS AB Årsredovisning 2009

KATRINEHOLMS INDUSTRIHUS AB Årsredovisning 2009 KATRINEHOLMS INDUSTRIHUS AB Årsredovisning 2009 INNEHÅLL VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Noter 9 Styrelsen 16 Revisionsberättelse 17 Sammanställning

Läs mer

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2008

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2008 Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2008 Sammanfattning och nyckeltal sammanfattning och nyckeltal EKONOMI 2008 Omsättningen ökade till 148,2 mkr (136,0). Resultat efter finansnetto uppgick till 18,3 mkr

Läs mer

KATRINEHOLMS INDUSTRIHUS AB Årsredovisning 2008

KATRINEHOLMS INDUSTRIHUS AB Årsredovisning 2008 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4 KATRINEHOLMS INDUSTRIHUS AB Årsredovisning 2008 INNEHÅLL VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Kassaflödesanalys 8 Noter

Läs mer

Årsredovisning 2004. marks bostads ab

Årsredovisning 2004. marks bostads ab Årsredovisning 2004 marks bostads ab Rismaområdet, Fritsla Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Resultaträkning sida 17 Balansräkning sida 18 Kassaflödesanalys sida 20 Noter sida

Läs mer

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör Årsredovisning 2006 Vd har ordet Bostaden kan nu lägga ännu ett bra år till handlingarna. Samtidigt kan vi glädjas åt att Umeås tillväxt fortsätter och behovet av lägenheter och lokaler är därför stort.

Läs mer

Årsredovisning 2010. Salabostäder

Årsredovisning 2010. Salabostäder Årsredovisning 2010 abostäder alabostäder Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 10 Kassaflödesanalys... 12 Noter till resultat- och balansräkning... 13-16

Läs mer

I samarbete med företaget Nordform har Burlövs Bostäder tagit fram en egen designad kruka som kommer att pryda områdena med planteringar året runt.

I samarbete med företaget Nordform har Burlövs Bostäder tagit fram en egen designad kruka som kommer att pryda områdena med planteringar året runt. ÅRSREDOVISNING 7 Å r s r e d o v i s n i n g 7 INNEHÅLL VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Affärsidé och mål 5 Styrelse och revisorer 5 Organisationsanslutning 5 Marknad och kunder 5 Organisation

Läs mer

Burlövs Bostäder AB ÅRSREDOVISNING 2011

Burlövs Bostäder AB ÅRSREDOVISNING 2011 Burlövs Bostäder AB ÅRSREDOVISNING Innehåll 3 VD har ordet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 9 Noter till resultat- och balansräkning 5 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Fastighetsområden 20 Bostadslägenheter 22 Styrelsens

Läs mer

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Arsredovisning för Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2002 Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2002 Gårdstensbostäder Årsredovisning 2002 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer