År 2009 i sammandrag AB AB BOSTÄDER I I LIDKÖPING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "År 2009 i sammandrag AB AB BOSTÄDER I I LIDKÖPING"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 009

2 År 009 i sammandrag Bostadshyror höjdes 1 januari med,80 procent För 010 höjs varmhyror 1 juli med 0,75 procent Fastigheten Braxen 11 har sålts 5 nya lägenheter har tillskapats i fastigheten Valkyrian 5 Antalet lediga lägenheter är fortfarande lågt Lediga lokalytor ökar Gynnsam utveckling av marknadsräntor Telia är ny kabeltv-operatör fr o m 009 AB Bostäder ingår i ett byggherrekonsortium för den nya stadsdelen Hamnstaden Ny VD rekryterad Resultat 3,9 Mkr 4,3 Mkr Omsättning 133,0 Mkr 130, Mkr Balansomslutning 541,9 Mkr 544,0 Mkr Direktavkastning 5,7 % 7,3 % Soliditet 19, % 18, % Omslagsbild: Foto Leif Holmäng 1 1

3 AB AB BOSTÄDER I LIDKÖPING I ÅRSREDOVISNING 009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD:s kommentar Sid 3 Förvaltningsberättelse Sid 4 - Verksamhet Sid 4 - Fastigheter Sid 4 - Fastighetsförvaltning Sid 5 - Marknad Sid 6 - Ekonomi Sid 7 - Vinstdisposition Sid 8 Resultaträkning Sid 9 Balansräkning Sid 10 Kassaflödesanalys Sid 1 Noter Sid 13 Fastighetsbestånd Sid 0 Fem års utveckling Sid 1 Revisionsberättelse Sid Granskningsrapport Sid

4 AB BOSTÄDER I LIDKÖPING AB BOSTÄDER I LIDKÖPING VD HAR ORDET VD HAR ORDET Förvaltningen Förvaltningen Affärsplanen som vi fastställt och som Affärsplanen skall leda oss som de vi närmaste fastställt fem och åren som skall innebär leda en satsning oss de närmaste på, förutom fem allmän åren innebär upprustning en satsning av utvändiga på, förutom miljöer, allmän upprustning bland annat energibesparande av utvändiga åtgärder miljöer, bland i våra fastigheter. annat energibesparande åtgärder i våra fastigheter. Den energideklaration vi gjorde av Den samtliga energideklaration fastigheter under vi 008 gjorde visar av samtliga tydligt vilka fastigheter byggnader under vi 008 skall visar åt- tydligt gärda. vilka Under byggnader 009 har vi vi gjort skall stora åtgärda. insatser Under i kv. Skopan 009 har med vi 103 gjort lägen- stora insatser heter genom i kv. fönsterbyte, Skopan med isolering 103 lägenheter och ventilation. genom fönsterbyte, isolering och ventilation. Vårt fokus på miljöfrågor skall Vårt fortsätta. fokus på miljöfrågor skall fortsätta. Marknaden Marknaden Vi har få vakanta lägenheter, 10-tal, av Vi våra har drygt få vakanta 000. Marknaden lägenheter, för 10-tal, bostä- av våra der drygt är således 000. Marknaden bra i Lidköping. för bostäder Marknaden är således för lokaler bra i är Lidköping. avsevärt Marknaden sämre. för lokaler är avsevärt sämre. Under 010 kommer vi att påbörja Under byggandet 010 av 0-tal kommer bostäder vi att i påbörja byggandet Lidköpings av centrum. 0-tal bostäder Fortsättning i av Lidköpings kv. Venus med centrum. 14 lägenheter Fortsättning samt ett av kv. 10-tal Venus nya med bostäder 14 lägenheter genom samt åter- ett 10-tal ställning nya från lokaler. bostäder genom återställning Den planerade från lokaler. tillbyggnaden av kv. Den Leoparden planerade med ett tillbyggnaden 40-tal bostäder av har kv. Leoparden vi lagt åt med sidan ett 40-tal till bostäder förmån har för vi Hamnstaden. lagt åt sidan till förmån för Hamnstaden. Hamnstaden Hamnstaden Det mest intressanta projektet i Det Lidköping mest på intressanta mannaminne projektet är upp- i Lidköping starten av nya på stadsdelen mannaminne Hamnstaden. är uppstarten av nya stadsdelen Hamnstaden Hamnstaden kommer att inrymma ca Hamnstaden 100 bostäder, kommer centralt att placerade inrymma och ca 100 med sjönära bostäder, läge. centralt Här kommer placerade det att och bo med fler sjönära än 3000 läge. Här människor kommer det och att investeringen än 3000 bo fler är i storleksordningen människor och 3-4 investeringen miljarder. Genomförandetiden är i storleksordningen är miljarder. år beroende Genomförandetiden på marknaden. är år beroende på marknaden. AB Bostäder ingår i ett konsortie med 4 AB andra Bostäder intressenter ingår i där ett konsortie vi planerar med att 4 andra bygga alla intressenter boendeformer där vi med planerar start 01 att bygga och första alla inflyttning boendeformer 013. med start 01 och första inflyttning 013. Ekonomi Ekonomi År 009 har varit ett bra år med ett År starkt 009 kassaflöde har varit och ett ett bra överskott år med före ett starkt skatt och kassaflöde dispositioner och ett på överskott 6,4 miljoner. före skatt Den och framtida dispositioner ränteutvecklingen på 6,4 miljoner. förväntas framtida stigande och Den ränteutvecklingen med 100 Mkr för- (5 väntas %) i lån stigande med låg och rörlig med ränta 100 kommer Mkr (5 vi %) att exponeras i lån med låg för ökande rörlig ränta räntekostnader. kommer vi att Det exponeras förväntade för resultatet ökande räntekostnader. för 010 kommer förväntade att bli något Det resultatet lägre än 009. för 010 kommer att bli något lägre än 009. Jag kommer att lämna VD-posten under Jag våren kommer 010 efter att lämna 15 år VD-posten på AB Bostäder under våren och vill 010 här efter passa 15 på år att på tacka AB Bostäder alla för och den tiden, vill här kunder, passa personal, på att tacka leverantörer alla för den och tiden, andra kunder, som förgyllt personal, tillvaron leverantörer på och företaget. andra som förgyllt tillvaron på företaget. Min efterträdare, Jörgen Ehn, har en Min gedigen efterträdare, kunskap inom Jörgen branschen Ehn, har vilket en gedigen borgar för kunskap ett bra företag inom branschen i framtiden vilket och borgar jag önskar för ett honom bra företag här lycka i framtiden till. och jag önskar honom här lycka till. Mats Boström Mats VD Boström VD

5 4 AB BOSTÄDER I LIDKÖPING AB BOSTÄDER I LIDKÖPING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Bostäder i Lidköping, Styrelsen organisationsnummer och verkställande , direktören för avger Aktiebolaget härmed årsredovisning Bostäder i Lidköping, för organisationsnummer verksamheten 009, bolagets , 68:e avger verksamhetsår. härmed årsredovisning för verksamheten (Belopp inom parentes 009, bolagets avser 68:e mot- verksamhetsår. svarande tal 008). (Belopp inom parentes avser motsvarande tal 008). VERKSAMHET VERKSAMHET AB Bostäder i Lidköping ägs i sin helhet av Lidköpings kommun. Företagets AB affärsidé Bostäder är att i långsiktigt Lidköping äga ägs och i sin för- hel- het valta av bostäder Lidköpings och kommun. lokaler enligt Företagets affärs- affärsidé mässiga principer är att långsiktigt och att erbjuda äga och våra för- valta kunder bostäder ett tryggt och boende lokaler med enligt hög affärsmässiga kvalitet. principer och att erbjuda våra kunder ett tryggt boende med hög kvalitet. AB Bostäder skall - erbjuda ett tryggt, trivsamt och AB bekvämt Bostäder boende skall i välskötta och - erbjuda attraktiva ett fastigheter tryggt, trivsamt och - ha bekvämt nöjda och boende kvarboende i välskötta kunder och i attraktiva alla åldrar fastigheter - ha nöjda en sund och och kvarboende stabil ekonomi kunder i alla åldrar - Under ha en året sund har och beslut stabil tagits ekonomi att AB Bostäder tillsammans med fyra andra Under aktörer året ingår har i ett beslut byggherrekonsortium, tagits att AB Bostäder vars uppgift tillsammans är att att medverka fyra andra i pla- aktörer nering, genomförande ingår i ett byggherrekonsortium, och finansiering vars av den uppgift nya stadsdelen är att att medverka Hamnstaden. i planering, genomförande och finansiering av Med den tillträde nya stadsdelen under 010 Hamnstaden. har styrelsen rekryterat ny verkställande direktör. Med tillträde under 010 har styrelsen rekryterat ORGANISATIONSTILLHÖRIGHET ny verkställande direktör. Bostäder tillsammans med fyra andra aktörer ingår i ett byggherrekonsortium, vars uppgift är att att medverka i planering, genomförande och finansiering av den nya stadsdelen Hamnstaden. Med tillträde under 010 har styrelsen rekryterat ny verkställande direktör. ORGANISATIONSTILLHÖRIGHET Bolaget är medlem i branschorganisa- tionen SABO (Sveriges allmännyttiga Bolaget bostadsföretag), är medlem HBV i branschorganisa- (Husbyggnads- varor tionen förening SABO (Sveriges u p a) samt allmännyttiga FASTIGO (Fastighetsbranschens bostadsföretag), HBV (Husbyggnads- Arbetsgivar- organisation). varor förening u p a) samt FASTIGO (Fastighetsbranschens Arbetsgivar- FASTIGHETER organisation). FASTIGHETER Under året har försäljning skett av fastigheten Braxen 11, innehållande 4 lägenheter. Det året bokföringsmässiga har försäljning skett överskottet av fastig- från heten försäljningen Braxen 11, innehållande uppgår till 4,9 4 Mkr. lägen- Under heter. Det bokföringsmässiga överskottet Styrelsen från försäljningen har beslutat uppgår genomföra till 4,9 Mkr. nyproduktion av 14 lägenheter i kvarteret Venus. Styrelsen har beslutat genomföra nypro- Vidare duktion har av 14 styrelsen lägenheter beslutat i kvarteret att tills Venus. vidare inte genomföra planerad byggnation i kvarteret Vidare har Leoparden. styrelsen beslutat att tills vidare inte genomföra planerad byggnation i Upprustning kvarteret Leoparden. har skett av fastigheten Valkyrian 5. Genom ombyggnation av f.d. lokal Upprustning har fem har lägenheter skett av tillskapats. fastigheten Valkyrian 5. Genom ombyggnation av f.d. Sammanlagda lokal har fem lägenheter taxeringsvärdet tillskapats. för bolagets fastigheter uppgår till 749 Mkr (739). Sammanlagda taxeringsvärdet för bolagets Samtliga fastigheter fastigheter uppgår till är 749 fullvärdesförsäkrade utan angivande av belopp. Maskiner och Samtliga inventarier fastigheter samt är förråd fullvärdesförsäk- försäkrade till rade betryggande utan angivande belopp. av belopp. Maskiner Mkr (739). och inventarier samt förråd är försäkrade Specifikation till betryggande över belopp. förvaltade fastigheter, anskaffningsvärden mm framgår av tabellbilaga. Specifikation över förvaltade fastigheter, anskaffningsvärden mm framgår av tabellbilaga. FASTIGHETSFÖRVALTNING rade och i till be Spec anska tabel FAST 4 ORGANISATIONSTILLHÖRIGHET 4 4 FASTIGHETSFÖRVALTNING

6 siering den. relsen tör. GHET Specifikation över förvaltade fastigheter, anskaffningsvärden mm framgår av AB tabellbilaga. BOSTÄDER I LIDKÖPING AB BOSTÄDER I LIDKÖPING FASTIGHETSFÖRVALTNING AB BOSTÄDER I LIDKÖPING 4 Fastighetsunderhåll Fastighetsunderhåll De för år 009 planerade underhållsarbetena De för år har, 009 med planerade vissa förändringar, underhållsarbetena har, enligt med planerna. vissa förändringar, genomförts genomförts enligt planerna. Energibesparande åtgärder har genomförts Energibesparande i kvarteret Skopan åtgärder omfattande har genomförts av i kvarteret samtliga Skopan fönster, omfattande byte av bl.a. bl.a. byte styrsystem byte av samtliga och fläktar, fönster, tilläggsisolering byte av vindar styrsystem mm. och Motsvarande fläktar, tilläggsisolering åtgärder påbörjades vindar mm. i kvarteret Motsvarande Gräshoppan åtgärder under påbörjades och i har kvarteret slutförts Gräshoppan under 009. under och har slutförts under 009. I kvarteret Getingen har omfattande reparationer I kvarteret Getingen gjorts av har balkongkanter omfattande och reparationer balkongfronter. gjorts av balkongkanter och balkongfronter. I fastigheter på Rådagatan har mekanisk ventilation I fastigheter installerats på Rådagatan samt har nya mekanisk tilluftsdon. ventilation Vidare installerats har omläggning samt nya skett tilluftsdon. dessa Vidare fastigheter. har omläggning skett av tak av tak på på dessa fastigheter. Upprustning har skett av fastigheten Valkyrian Upprustning 5 innefattande har skett av fastigheten bl.a. byte av fönster Valkyrian samt 5 innefattande el- och vvs-system bl.a. byte för av fönster fastigheten. samt el- och vvs-system för fastigheten. Lägenhetsunderhåll Lägenhetsunderhåll Vårt system med hyresgäststyrt Vårt lägenhetsunderhåll system med hyresgäststyrt (HLU) omfattar lägenhetsunderhåll företagets samtliga (HLU) lägenheter. omfattar företagets samtliga lägenheter. Under 009 har 1,1 Mkr utbetalats i Under hyresrabatt 009 till har våra 1,1 Mkr kunder, utbetalats eftersom i hyresrabatt dessa beslutat till att våra skjuta kunder, på det eftersom planerade beslutat lägenhetsunderhållet. att skjuta på det pla- dessa nerade lägenhetsunderhållet. 5 5 Miljöarbete Miljöarbete Företagets miljöpolicy lyder Företagets - AB Bostäder miljöpolicy skall på lyder ett resurs- - effektivt AB Bostäder sätt tillhandahålla skall på ett resurs- sunda bostäder effektivt sätt och tillhandahålla lokaler i en sund sunda boendemiljö bostäder och lokaler i en sund - Vi boendemiljö skall verka för goda miljöval som - ger Vi skall oss och verka våra för kunder goda miljöval hög kvalitet som - Miljöpolicyn ger oss och våra täcker kunder hela hög AB kvalitet Bostäders - verksamhet, Miljöpolicyn såväl täcker drift hela och AB förvaltning Bostäders som verksamhet, ombyggnad såväl och drift nyproduktion. och förvaltning som ombyggnad och nyproduktion. AB Bostäder är sedan år 000 miljödiplomerade AB Bostäder av är Göteborgs sedan år 000 Miljö- miljödiplomerade av Göteborgs Revision Miljö- har skett och under och Hälsoförvaltning. året Hälsoförvaltning. och nu gällande Revision miljödiplomering har skett under fortsätter året och nu att gällande till miljödiplomering år 011. fortsätter att gälla till år 011. Energideklaration av samtliga byggnader genomfördes Energideklaration under av 008. samtliga Vidare byggnader genom- genomfördes under fjolåret under 008. radonmätningar Vidare genomfördes under hus. fjolåret Under 009 radonmätningar har dessa i i samtliga deklarationer samtliga hus. och Under mätningar 009 har analyserats dessa och deklarationer åtgärder håller och mätningar på att vidtagas analyserats där det är och befogat. åtgärder håller på att vidtagas där det är befogat. I affärsplanen har styrelsen satt som mål att I affärsplanen till år 016 har spara styrelsen 0 procent satt av som 007 mål års att till energiförbrukning. år 016 spara 0 procent av 007 års energiförbrukning. AB Bostäder har upprättat ett särskilt dokument, AB Bostäder Miljöbokslut har upprättat 009, ett särskilt där en detaljerad dokument, redovisning Miljöbokslut av företagets 009, där en miljöarbete detaljerad redovisning finns beskrivet. av företagets miljöarbete finns beskrivet. MARKNAD MARKNAD Bostäder Bostäder

7 ts i rsom la- AB BOSTÄDER I LIDKÖPING av lå 5 MARKNAD AB BOSTÄDER I LIDKÖPING Bostäder AB BOSTÄDER I LIDKÖPING Totalt sett finns i Lidköpings kommun Totalt ca sett bostäder, finns i Lidköpings varav ca 3 kommun 700 ca upplåts med bostäder, hyresrätt. varav Av ca dessa äger upplåts AB Bostäder med hyresrätt. 117 lägenheter. Av dessa äger AB Marknadsandelen Bostäder 117 av lägenheter. hyresrätter är Marknadsandelen således 57 procent av medan hyresrätter andelen är av således det totala 57 bostadsbeståndet procent medan andelen är ca 1 av det procent. totala bostadsbeståndet är ca 1 procent. Uthyrningsgraden har under året i Uthyrningsgraden genomsnitt uppgått har till under 99,3 procent året i genomsnitt (99,7). Vid årets uppgått slut till fanns 99,314 procent (7) (99,7). lediga lägenheter. Vid årets slut fanns 14 (7) lediga lägenheter. Den externa avflyttningen har under Den året varit externa 15,7 avflyttningen procent (17,0). har Härtill under året kommer varit intern 15,7 procent omflyttning (17,0). som Härtill uppgått kommer till 4,7 procent intern (4,5) omflyttning som uppgått till 4,7 procent (4,5) Den genomsnittliga kvarboendetiden Den uppgår genomsnittliga 009 till 6 år kvarboendetiden och 4 månader. uppgår 839 lägenheter 009 till (40 6 år procent och 4 månader. av vårt 839 lägenhetsbestånd) lägenheter (40 har procent vid årsskiftet av vårt lägenhetsbestånd) varit uthyrd till samma har vid kund årsskiftet i sex år varit eller mera. uthyrd till samma kund i sex år eller mera. Lokaler Inom företaget finns 99 lokaler, Inom företaget m, som finns hyrs ut 99 i lokaler, kommersiellt syfte eller m, till som offentlig hyrs ut verksamhet. i kommersiellt Under syfte året har eller flera till lokalavtal offentlig verksamhet. upphört. Under året har flera lokalavtal upphört. Hyror Hyror Under året har hyrorna höjts med,80 Under procent året fr o har m , hyrorna höjts efter med förhandling procent fr med o m Hyresgästföreningen , efter för-,80 handling med Hyresgästföreningen. För kommande året har avtal träffats om att För höja kommande varmhyror året fr har o m avtal träffats om med 0,75 att höja procent. varmhyror fr o m med 0,75 procent. Bredband och kabel-tv Bredband och kabel-tv Samtliga lägenheter, även de på landsbygden, har lägenheter, fr o m 009 även samma de på grund- lands- Samtliga utbud bygden, av har tv-kanaler fr o m 009 (16 st). samma Telia grundutbud av tv-kanaler och grundutbudet (16 st). Telia ingår är i hyran. ny är ny leverantör leverantör och grundutbudet ingår i hyran. Vidare är samtliga fastigheter anslutna till ett Vidare bredbandsnät, är samtliga där fastigheter våra kunder anslutna har till möjlighet ett bredbandsnät, att teckna där avtal våra om kunder internet, har IPtv möjlighet och IP-telefoni. att teckna avtal om internet, IPtv och IP-telefoni. AB Bostäder nyttjar bredbandsnätet för övervakning AB Bostäder av nyttjar teknisk bredbandsnätet utrustning samt för även övervakning för individuell av teknisk mätning utrustning av värme- samt och även vattenförbrukning individuell mätning (1 fastighet). av värme- Ytterligare och vattenförbrukning användningsområden (1 fastighet). blir aktuella Ytterligare 010, användningsområden exempelvis webb-baserad blir aktuella under tvättstugebokning, under 010, exempelvis central webb-baserad administration av tvättstugebokning, låssystem ( taggs ) central mm. administration av låssystem ( taggs ) mm. 6 EKO Fina Lokaler 6 EKONOMI EKONOMI Finansiering Finansiering

8 tvättstugebokning, central administration av låssystem ( taggs ) mm. AB B proce AB BOSTÄDER I LIDKÖPING 6 EKONOMI Finansiering AB BOSTÄDER I LIDKÖPING Värdering av fastigheter AB Bostäders låneportfölj uppgår till 403 Mkr (404). Ränteutvecklingen i Sverige har varit gynnsam under året och räntekostnaden har därför kunnat sänkas. Räntekostnaden på helåret 009 har kunnat sänkas till 3,56 procent (4,61) Genomsnitträntan på lånen 31 december 009 uppgår till 3, procent (3,99). Genom nya swap-avtal har både ränteoch kapitalbindningstiden ökat under året. Den genomsnittliga räntebindningstiden 31 december 009 har ökat till,4 år (1,8) medan kapitalbindningstiden har ökat till,9 år (1,9). AB Bostäder har gjort en intern avkastningsvärdering av företagets fastigheter, för att utröna om något nedskrivningsbehov föreligger av fastigheternas bokförda värden. Bedömningen är att det f n inte finns anledning att tro att företagets fastigheter är för högt värderade. Resultatöversikt AB Bostäders resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 6,4 Mkr (7,1). I resultatet ingår bokföringsmässig vinst från fastighetsförsäljning med 4,9 Mkr (0). Med anledning av resultatet från fastighetsförsäljningen samt lägre räntekostnad har tidigareläggning skett av underhållsåtgärder under året. Företagets underhållskostnad 009 uppgår till 43,6 Mkr (34,3), vilket motsvarar 7 kr per m (1). Företagets kassaflöde (före förändring av rörelsekapital och exkl. fastighetsförsäljning) uppgår till 15,5 Mkr (0,8), vilket är 11,7 procent (16,0) av intäkterna. Direktavkastningen på totala tillgångar uppgår till 5,7 procent (7,3). AB Bostäders soliditet har ökat till 19, procent (18,). 7 Utsik Värdering av fastigheter 7 Utsikter för 010

9 procent (18,). AB BOSTÄDER I LIDKÖPING AB Utsikter BOSTÄDER för 010 I LIDKÖPING Det budgeterade resultatet för år 010 uppgår till,6 Mkr (3,1) före bokslutsdispositioner och skatt. 7 Budgeterade medel för underhåll 010 är lägre än tidigare år. Orsaken härtill är bl.a. att hyreshöjningen 010 är ytterst marginell, 0,35 procent på helåret. Därtill finns en ränterisk eftersom andelen lån med rörlig ränta uppgår till 100 Mkr (5 procent av lånen). Med en fortsatt stabil efterfrågan på lägenheter och lokaler och att ränteutvecklingen blir gynnsam ser vi dock framtiden an med tillförsikt. RESULTAT Bolagets resultat för 009 och ställning 31/1 009 framgår av nedanstående resultat- och balansräkning jämte kassaflödesanalys. AB Bostäder redovisar efter bokslutsdispositioner och skatt ett överskott på :50 kronor. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst :53 Årets resultat :50 Summa :03 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt: Utdelning till aktieägaren 0 000:- (0,5 % på insatt kapital) Balanseras i ny räkning :03 Summa :03 Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen, samt att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till det som anges i 17 kap 3 andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt). 8

10 RESULTATRÄKNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 1/1-31/1 (Tkr) Nettoomsättning 1 NOT Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Summa nettoomsättning Fastighetskostnader Driftkostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Administrations- och försäljningskostnader Avskrivningar Summa fastighetskostnader Bruttoresultat 7, Vinst vid avyttring av fastighet Rörelseresultat Resultat från finansiella anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter Räntebidrag Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt Årets resultat kr/m 4000 Fastighetsvärden och direktavkastning % 10, , , , , Bokf ört v ärde Direktav kastning (Driftnetto i procent av Totala tillgångar) 9

11 BALANSRÄKNING PER 31/1 (Tkr) TILLGÅNGAR NOT Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Markanläggningar Inventarier Pågående anläggningar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Förnödenheter och förråd Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

12 BALANSRÄKNING PER 31/1 (Tkr) EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier med kvotvärde 100 kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa Eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder 3 34 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA PANTER Fastighetsinteckningar 0 0 ANSVARSFÖRBINDELSER Garantiförbindelse FASTIGO

13 KASSAFLÖDESANALYS (Tkr) Den löpande verksamheten NOT Bruttoresultat Avskrivningar som belastat resultatet Ränteintäkter och liknande poster Räntebidrag Räntekostnader Inkomstskatt Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av fastigheter 0 0 Investeringar i fastigheter Försäljning av fastigheter Förvärv av inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna långfristiga lån Inlösen av långfristiga lån Amortering av långfristiga lån Ökning av långfristiga fordringar Aktieutdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Summa likvida medel vid årets slut

14 NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Branschanpassning har skett efter SABO:s rekommendationer. Resultaträkningen är funktionsindelad och redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp som beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till sina anskaffningskostnader. Periodisering av intäkter och kostnader har gjorts enligt god redovisningssed. Avtal om ränteswapar har ingåtts i syfte att uppnå önskad räntebindningstid i låneportföljen samt att minska ränterisken. Intäkter och kostnader för ränteswapar nettoredovisas under räntekostnader. Då derivatinstrumentet endast innehas i säkringssyfte marknadsvärderas denna inte under avtalets löptid. NOT HYRESINTÄKTER Bruttohyra Bostäder Lokaler Garage P-platser Avgår outhyrda objekt Bostäder Lokaler Garage P-platser Avgår rabatter för senarelagt underhåll samt övriga tillägg och avdrag Summa hyresintäkter NOT 3 ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER Ers. från hyresgäster 5 04 Krav- och inkassoersättning Återvunna fordringar Försäljning inventarier Övriga ersättningar 13 6 Summa övriga förvaltningsintäkter

15 NOT 4 DRIFTKOSTNADER Reparationer Fastighetsskötsel Uppvärmning Taxebundna kostnader Gemensamma kostnader Revisionskostnad, varav revision 55 (5) * ) 55 5 Medel till Hyresgästföreningen Summa driftkostnader * ) Öhrlings PricewaterhouseCoopers NOT 5 UNDERHÅLL Lägenheter Lokaler Gemensamt Mark 00 0 Summa underhållskostnader NOT 6 AVSKRIVNINGAR Byggnader Markanläggningar Inventarier Summa avskrivningar Avskrivning enligt plan av inventarier sker med 0 procent av anskaffningsvärdet, medan avskrivning av markanläggningar sker med 5 procent av anskaffningsvärdet. Byggnader avskrives enligt plan med procent på anskaffningsvärdet med undantag för s.k. specialfastigheter, där avskrivning sker med 3 procent. NOT 7 SJUKFRÅNVARO I PROCENT AV ORDINARIE ARBETSTID Män 1,3%,1% Kvinnor,8%,1% Summa sjukfrånvaro i procent av arbetad tid 1,8%,1% Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer 0,0% 4,8% Total sjukfrånvaro per åldersgrupp år,1% 1,1% - 50 och äldre 1,4% 3,4% 14 14

16 NOT 8 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER Antal anställda 7 8 varav män Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda Sociala kostnader varav pensionskostnader till: VD Övriga anställda Könsfördelning Styrelsen består av 3 (3) män och 4 (4) kvinnor medan företagsledningen består av 4 (4) män och () kvinnor. NOT 9 BOKSLUTSDISPOSITIONER Avsättning till periodiseringsfond Återföring från periodiseringsfond Summa bokslutsdispositioner NOT 10 SKATT Aktuell skatt på årets resultat NOT 11 ANSKAFFNINGSVÄRDE BYGGNADER Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar 13 0 Försäljningar Omklassificering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Återförs: ack. avskrivningar på försäljningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokfört restvärde Taxeringsvärden Byggnader Mark Summa taxeringsvärde

17 NOT 1 ANSKAFFNINGSVÄRDE MARK Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Försäljningar Omklassificeringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden NOT 13 ANSKAFFNINGSVÄRDE MARKANLÄGGNINGAR Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Omklassificering 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokfört restvärde NOT 14 ANSKAFFNINGSVÄRDE INVENTARIER Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Återförs: ack. avskrivningar på försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokfört restvärde NOT 15 PÅGÅENDE ANLÄGGNINGAR Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar Omklassificering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

18 NOT 16 AKTIER OCH ANDELAR Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Inköp 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Specifikation Aktier/ Namn Org.nummer Säte andelar Bokfört värde Husbyggnadsvaror (HBV) Stockholm 1 40 Vinninga EDF Vinninga SABO Byggnadsförsäkrings AB Stockholm Summa aktier och andelar 16 NOT 17 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Tillkommande fordringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden NOT 18 ÖVRIGA FORDRINGAR Skattekonto 0 4 Mervärdesskatt 56 0 Övrigt 8 10 Summa övriga fordringar NOT 19 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Förutbetalda kostnader Upplupna räntebidrag Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter NOT 0 LIKVIDA MEDEL Kassa 1 5 Bank Summa likvida medel NOT 1 BALANSERAD VINST Av 008 års disponibla vinstmedel har enligt årsstämmans beslut :53 kronor balanserats i ny räkning samt resterande :- kronor utdelats till aktieägaren, Lidköpings kommun

19 NOT OBESKATTADE RESERVER Periodiseringsfond (räkenskapsår 003) Periodiseringsfond (räkenskapsår 004) Periodiseringsfond (räkenskapsår 005) Periodiseringsfond (räkenskapsår 006) Periodiseringsfond (räkenskapsår 007) Periodiseringsfond (räkenskapsår 008) Periodiseringsfond (räkenskapsår 009) Summa obeskattade reserver NOT 3 FÖRFALLOTIDER PÅ LÅNGFRISTIGA SKULDER Förfallotidpunkt, mindre än 1 år från balansdagen Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen Förfallotidpunkt, mer än 5 år från balansdagen Summa långfristiga skulder Formellt kortfristiga skulder redovisas som långfristiga, eftersom avsikten är att de skall förnyas. NOT 4 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna löner och semesterersättningar Upplupen skuld för socialförsäkring Upplupna kostnadsräntor Upplupna HLU-rabatter Förskottsbetalda hyror Övriga upplupna kostnader Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Byggnade rs anskaffningsvärde och lån Mkr Anskaf f n. v ärde Lån 18 18

20 NOT 5 ÖVRIG NOT STYRELSE OCH REVISORER Bolagets styrelse har under året haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Marita Bengtsson, ordförande Bertil Jonsson, vice ordförande Lena Blomgren Uno Johansson Gudrun Ahnström Linda Fröberg Arne Edvinsson Personalrepresentanter Ordinarie Klas-Arne Karlqvist Elisabeth Djärv Revisor Ordinarie Jonas Hjelmqvist, aukt. revisor Lekmannarevisor Ordinarie Erik Karlsson Margareta Karlsson Suppleanter Ulla Andersson Nils Ullgren Christer Karlsson Vahida Mehinovic Björn Gustafsson Henrik Arthursson Bengt Klang Suppleanter Lars-Göran Ekholm Anneli Gustavsson Suppleant Lena Karlsson, aukt.revisor Suppleant Hans Algotsson Rolf Olsson Lidköping den 15 februari 010 Marita Bengtsson Bertil Jonsson Lena Blomgren Ordf. Uno Johansson Gudrun Ahnström Linda Fröberg Arne Edvinsson Mats Boström VD Min revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits den 16 februari 010 Jonas Hjelmqvist Aukt revisor 19 19

21 AB BOSTÄDER I LIDKÖPING AB BOSTÄDER I LIDKÖPING AB BOSTÄDER I L FASTIGHETSBESTÅND (Tkr) OMR KVARTER Värde- Anskaffn. Värde- Bokfört Taxerings- Antal år värde minskning värde värde lägenheter 100 Skalbaggen Rapsbaggen Ö. Margretelund Gräshoppan Syllen Kanariefågeln Solhagen Solhagen Solhagen Kollibrin Korsnäbben Korsnäbben Kornknarren Getingen Tusenfotingen Spindeln Gladan Fiskaren Urmakaren Verkmästaren Sadelmakaren Abborren Grönsiskan Leoparden Geten Geten Achilles Balder Bele Ottar Remus1,Rhea3,Saturnus Medusa Pandora Tisbe Sleipner Sleipner Konståkaren Undret Valkyrian Valkyrian Argus Ömheten Venus Skäran 15, Skopan Myrten Myrten Kastanjen Plommonträdet Plommonträdet Silvergranen Poppeln1,Porsen7,Päronträdet Råda Sävare 5: Sävare 5:19 Fänriksg Sävare 6: Sävare 8: Saleby 5: Saleby 10: Saleby 10: Oxen Mården Uttern Gillstad 1: Gillstad 1: Örslösa 6: Tun 7: Tun 7: S U M M A Antal lokaler

22 AB BOSTÄDE FEM ÅRS UTVECKLING FÖRVALTAT BESTÅND Bostäder Antal Lokaler Antal Garage Antal P-platser Antal S:a uthyrningsenheter Antal Bostadsyta Kvm Lokalyta Kvm Vägd yta Kvm RESULTATRÄKNING Omsättning Tkr Underhållskostnader Tkr Driftkostnader Tkr Fastighetsskatt Tkr Avskrivningar Tkr Finansiella intäkter Tkr Finansiella kostnader Tkr Resultat efter finansnetto Tkr BALANSRÄKNING Omsättningstillgångar Tkr Anläggningstillgångar Tkr Kortfristiga skulder Tkr Långfristiga skulder Tkr Obeskattade reserver Tkr Eget kapital Tkr UTHYRNING Medelhyra lägenheter Kr/kvm Omflyttningsfrekvens % 5,3 3,7 3,9 1,5 Outhyrda lägenheter Antal Hyresbortfall, outhyrt Tkr Avskrivna fordringar Tkr NYCKELTAL Balanslikviditet 1) % Soliditet ) % 15,3 17,44 17,53 18,3 Räntabilitet Totalt kapital 3) % 4,54 4,51 3,54 4,75 Avskrivning Byggnader 4) %,00,00,00,00 ÖVRIGT Anställda Antal Årsarbetare 8,1 8,1 7,1 7, , ,17 3,8,00 7 6,4 1) Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder ) Eget kapital+(obeskattade reserver x 73,7 %) / Totalt kapital 3) Resultat efter finansiella intäkter/genomsnittligt Totalt kapital 4) Avskrivning i % av anskaffningsvärde Femårsutvecklingen är enligt varje års årsredovisning. Justering för förändrade redovisningsprinciper har ej skett. 1 1

23 Revisionsberättelse Till årsstämman i AB Bostäder i Lidköping Org nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i AB Bostäder i Lidköping för år 009. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lidköping den 16 februari 010 Jonas Hjelmqvist Auktoriserad revisor. Granskningsrapport Till årsstämman i AB Bostäder i Lidköping, Vi har granskat bolagets verksamhet under räkenskapsåret 1/1 31/ Granskningen har utförts enligt god sed. Vi har vid granskningen funnit att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets kontroll varit tillräcklig. Lidköping Erik Karlsson Margareta Karlsson Av kommunfullmäktige i Lidköpings kommun utsedda lekmannarevisorer i AB Bostäder i Lidköping.

24 Box LIDKÖPING Besöksadress Mellbygatan 3 Telefon Fax E-post Hemsida Lidköpings Tryckeri & Emballage AB

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2013 Träbiten 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Lena Drangel, Roland Kärrman,

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning...5 Balansräkning Noter Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning...5 Balansräkning Noter Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Roland Kärrman, Christer Bergfors, Roland

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer