Välkommen till SCB:s frukostseminarium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till SCB:s frukostseminarium"

Transkript

1 Välkommen till SCB:s frukostseminarium

2 Frukostseminarium Nationalräkenskaper 12 juni 2015 Vinster, Lån och Investeringar Karl-Johan Bergström Mattias Bågling

3 Företagsbokföring (FEK) kontra Nationalräkenskaper (NR) Resultaträkning Försäljningsintäkter (FEK) kontra Produktion (NR) Inköpskostnader (FEK) kontra Insatsförbrukning (NR) Försäljningsintäkter minus Inköpskostnader = Förädlingsvärde (FEK) Produktion minus förbrukning = Förädlingsvärde (NR) Förädlingsvärde (FEK) Förädlingsvärde (NR)

4 BNP och Förädlingsvärde BNP = Förädlingsvärde+ Produktskatter, netto BNP = Produktion Insatsförbrukning + Produktskatter, netto (Standard) BNP från FEK blir: BNP Försäljningsintäkter - Inköpskostnader + Produktskatter, netto (Ej standard)

5 BNP från Inkomstsidan Faktorinkomster Arbete Kapital Skatter på produktion och import, netto BNP = Ersättning till anställda+ Driftsöverskott, brutto+ Skatter på produktion och import, netto Driftsöverskottet, brutto, beräknas utifrån givna värden på BNP, Ersättningar till anställda och Skatter, netto BNP givet från produktion och användning

6 Hopslagning av BNP-sambanden i syfte att hitta uttryck för Driftöverskott BNP Försäljningsintäkter Inköpskostnader + Skatter, netto BNP = Driftsöverskott, brutto + Lön + Skatter, netto Försäljningsintäkter Inköpskostnader + Skatter, netto Driftsöverskott, brutto + Lön + Skatter, netto Driftsöverskott Försäljningsintäkter Inköpskostnader - Lön Driftsöverskott (NR) Rörelseresultat före avskrivningar (FEK) Rörelseresultat före avskrivningarna är det mest jämförbara måttet med Driftsöverskottet brutto. Vinstmått som inte är helt beroende av det givna BNP

7 Företagens vinster i FEK och NR, löpande priser FEK NR

8 Orsak till nivåskillnader Exempel på olika definitioner FoU-kostnader Försäkringspremier Handelsmarginaler Skogsbruk Fastighetsförvaltning

9 Företagens vinster i FEK och NR, utveckling 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 FEK NR 0, ,00-10,00-15,00-20,00

10 Hur slår finansieringen av investeringar på det finansiella sparandet? 1. Vinst uppstår. Hur påverkas det finansiella sparandet sett från dels inkomstsidan dels från Finansräkenskaperna? 2. Vinsten används för realinvestering. Hur påverkas det finansiella sparandet sett från dels inkomstsidan dels från Finansräkenskaperna? 3. Lån upptas. Hur påverkas det finansiella sparandet sett från dels inkomstsidan dels från Finansräkenskaperna? 4. Lånet används för realinvestering. Hur påverkas det finansiella sparandet sett från dels inkomstsidan dels från Finansräkenskaperna?

11 1. Vinst uppstår på 10 kr Inkomstsidan: Finansräkenskaperna: Utgångsläge: finansiellt sparande = 0 kr Vinsten är ökad inkomst på 10 kr Inkomst - Utgift = 10-0 = 10 kr Finansiellt sparande = 10 kr Utgångsläge: finansiellt sparande = 0 kr Vinsten hamnar som plustransaktion (TR) på tillgångssidan (t ex i kassa) om 10 kr På skuldsidan ökar OMV med 10 kr TR Tillgång - TR Skuld = 10-0 = 10 kr Finansiellt sparande = 10 kr

12 2. Vinsten används för realinvestering Inkomstsidan: Finansräkenskaperna: Utgångsläge: finansiellt sparande = 10 kr Real investering görs för 10 kr vilket är en utgift Inkomst - Utgift = 0-10 kr = - 10 kr Det finansiella sparandet är åter 0 kr Utgångsläge: finansiellt sparande = 10 kr Real investering innebär att finansiell tillgång på 10 kr flyttas till reala tillgångar; skuldsidans TR ändras ej TR Tillgång - TR Skuld = = - 10 kr Det finansiella sparandet är åter 0 kr

13 3. Lån upptas på 10 kr Inkomstsidan: Finansräkenskaperna: Utgångsläge: finansiellt sparande = 0 kr Lånet påverkar varken inkomst eller utgift Inkomst - Utgift = 0-0 = 0 kr Det finansiella sparandet förblir 0 kr Utgångsläge: finansiellt sparande = 0 kr Både tillgångs- och skuldsidans transaktioner ökar med 10 kr, på tillgångssidan i t ex kassa och på skuldsidan som ökad skuld TR Tillgång - TR Skuld = = 0 kr Det finansiella sparandet förblir 0 kr

14 4. Lånet används för realinvestering Inkomstsidan: Finansräkenskaperna: Utgångsläge: finansiellt sparande = 0 kr Bara effekt på utgifterna = 10 kr Inkomst - Utgift = 0-10 kr = -10 kr Det finansiella sparandet blir -10 kr Utgångsläge: finansiellt sparande = 0 kr Real investering innebär att finansiell tillgång 10 kr flyttas till reala tillgångar medan skulden på 10 kr kvarstår TR Tillgång - TR Skuld = 0-10 = -10 kr Det finansiella sparandet blir -10 kr

15 Investeringarnas finansiering Vinster Lån Emissioner av räntebärande värdepapper Emissioner av riskkapital

16 Totala Fasta Bruttoinvesteringar (fasta priser, mnkr)

17 70 Sektorandelar Fasta Bruttoinvesteringar (fasta priser, %) Gruvor, mineralutvinnings- och tillverkningsindustri (B05-C33) Näringsliv exklusive tillverkningsindustrin Offentliga myndigheter

18 140 Totala Fasta Bruttoinvesteringar (fasta priser, index=100 i "krisår") Period Period Krisår Krisår+1 Krisår+2 Krisår+3 Krisår+4 Krisår+5 Krisår+6

19 120 Fasta Bruttoinvesteringar i tillverkningsindustrin (fasta priser, index=100 i "krisår") Period Period Krisår Krisår+1 Krisår+2 Krisår+3 Krisår+4 Krisår+5 Krisår+6

20 115 Offentliga Fasta Bruttoinvesteringar (fasta priser, index=100 i "krisår") Period Period Krisår Krisår+1 Krisår+2 Krisår+3 Krisår+4 Krisår+5 Krisår+6

21 160 Fasta Bruttoinvesteringar i näringslivet exkl. tillverkningsindustrin (fasta priser, index=100 i "krisår") Period Period Krisår Krisår+1 Krisår+2 Krisår+3 Krisår+4 Krisår+5 Krisår+6

22 1997K1 1998K4 2000K3 2002K2 2004K1 2005K4 2007K3 2009K2 2011K1 2012K4 2014K3 1997K1 1998K4 2000K3 2002K2 2004K1 2005K4 2007K3 2009K2 2011K1 2012K4 2014K3 Samband Fasta Bruttoinvesteringar och deras Finansiering 40 Vinster och Fasta Bruttoinvesteringar (% å-å, löp. priser) 30 Banklån och Fasta Bruttoinvesteringar (% å-å, löp. priser) Fasta bruttoinvesterin gar Driftsöverskott brutto näringslivet Fasta bruttoinvesterin gar Banklån till näringslivet

23 15 Samband Fasta Bruttoinvesteringar och deras Finansiering Fasta bruttoinvesteringar, % å-å fasta priser Genomsnitt banklån och vinst, % å-å fasta priser

24 Banklånen finns i Finansräkenskaperna

25 Analys av svag investeringsutveckling Hitta orsaker till svag utveckling av näringslivets vinster samt banklån till näringslivet Fokus på övriga näringslivet Fånga hur tillverkningsindustrin påverkar övriga näringslivet

26 Global konjunktur påverkar den svenska BNP-tillväxt i EU & Sveriges Varuexporttillväxt Sverige. Export av varor. % å-å fasta priser v.sk EU. BNP-tillväxt. % å-å fasta priser h.sk

27 Positivt samband mellan varuexport och export branschernas försäljningsintäkter Varuexport, % å-å fasta priser -5 Försäljningsintäkter i exportbranscher, % å-å fasta priser

28 Försäljningsintäkter finns under Företagens Ekonomi - Resultaträkningsposter

29

30 Vinstmått från Resultaträkningsposterna Vi definierar försäljningsintäkter som: Nettoomsättning exkl punktskatter + Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor + Övriga rörelseintäkter Och inköpskostnaderna som: Råvaru- och handelskostnader + Övriga externa kostnader + Övriga rörelsekostnader Personalkostnader är separat post Försäljningsintäkter Inköpskostnader Personalkostnader = Rörelseresultat före avskrivningar

31 Spridning till övriga näringslivet från omvärlden och exportsektorn

32 Svag vinstutveckling i övriga näringslivet Näringslivet exkl. tillverkningsindustrin - Resultaträkningsposter Rörelseresultat före avskrivningar (% å-å) Försäljningsintäkter (% å-å) 2 Inköpskostnader (% å-å) Personalkostnader (% å-å)

33 Vad ligger bakom bankernas svaga utlåningstillväxt? Tuffare kapitalkrav en tänkbar orsak Real reporänta, % , ,10 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 De svenska storbankernas kärnprimärkapitalrelationer , % (källa Riksbanken) Kärnprimärkapital/ Riskvägt exponeringsbelopp

34 Analys av banklånens effekt på investeringarna Vi skapar två branschgrupper inom näringslivet exklusive tillverkningsindustrin 1. De branscher med hög korrelation mellan skuld- och investeringsutveckling (kallas lånenära) 2. Övriga branscher Cut-off: korrelationskoefficient 0,35 Skuldutvecklingen tas från Företagens Ekonomi, Balansräkningsposter, korta plus långa skulder Antagande: beräknad lånekänslighet gäller även Jämför branschernas investeringsutveckling resp

35 Divergerande investeringsutveckling visar att lånekänsliga branscher haft tufft

36 Funderingar / rekommendationer Lyft upp realinvesteringarnas roll i konjunktursammanhang Varför? Ökade realinvesteringar => högre produktivitet, vinster, sysselsättning, välfärd etc (tänk svagare hushållskonsumtion jmf 02-08) Lyft upp finansieringssidan i BNP-sammanhang, inte bara utgifterna Varför? Ökar förståelse för konjunktursamband och analysmöjligheter Lyft upp pengars roll för konjunktursvängningar. Hitta för realekonomin relevanta penningmängdsmått (ej kassa/inlåning/konto; ej pengar till finansmarknaden). Exemplet här bankers utlåning till näringslivet. Finansräkenskaperna har fler mått: finansiella bolags tillgångar (lån, värdepapper t ex) mot övriga sektorer Rekommendation: analysera realinvesteringarna utifrån 2*2- matrisen:

37 REALINVESTERINGAR KONJUNKTUR / KORT SIKT REALINVESTERINGAR STRUKTUR / LÅNG SIKT MARKNADSMÄSSIGA ORSAKER (endogenitet) EXTERNA / POLITISKA ORSAKER (exogenitet)

Nationalräkenskaper i ett statligt perspektiv

Nationalräkenskaper i ett statligt perspektiv ESV 2005:24 Nationalräkenskaper i ett statligt perspektiv En beskrivning av vad nationalräkenskaper är, hur informationen används och, framför allt, en beskrivning av hur beräkningarna görs utifrån internationella

Läs mer

Sveriges ekonomi. Ett långsiktsscenario fram till år 2035 SPECIALSTUDIER NR 30, MARS 2012 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET

Sveriges ekonomi. Ett långsiktsscenario fram till år 2035 SPECIALSTUDIER NR 30, MARS 2012 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET Sveriges ekonomi Ett långsiktsscenario fram till år 2035 SPECIALSTUDIER NR 30, MARS 2012 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET gör analyser och prognoser över den svenska ekonomin samt bedriver

Läs mer

Utveckling och förbättring av den ekonomiska statistiken

Utveckling och förbättring av den ekonomiska statistiken Utveckling och förbättring av den ekonomiska statistiken Bilaga 3 Beräkningsrutiner för nationalräkenskaperna Slutbetänkande av Utredningen om översyn av den ekonomiska statistiken Stockholm 2002 SOU 2002:118

Läs mer

Definitiv beräkning av BNP för år 2011

Definitiv beräkning av BNP för år 2011 NR 10 SM 1301 Nationalräkenskaper 2011 National Accounts 2011 I korta drag Definitiv beräkning av BNP för år 2011 Den definitiva beräkningen av nationalräkenskaperna för år 2011 har nu färdigställts. Resultaten

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Krismedvetna hushåll ökade sparandet... sid 3 Bruttonationalprodukten (BNP) visade fjärde kvartalet 8 den kraftigaste nedgången sedan första kvartalet

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

De små och medelstora företagens ekonomi 2008

De små och medelstora företagens ekonomi 2008 NV 19 SM 1004 De små och medelstora företagens ekonomi 2008 The business statistics of small- and medium-sized enterprises 2008 I korta drag Mikroföretagen mest lönsamma Analyser av datamaterialet i undersökningen

Läs mer

Specialstudier. Nr 39. Mars 2014. Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande?

Specialstudier. Nr 39. Mars 2014. Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande? Specialstudier Nr 39. Mars 2014 Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande? Utvärdering av den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna Är ett bibehållet offentligt åtagande

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Den finansiella förmögenheten i offentlig sektor 36

Den finansiella förmögenheten i offentlig sektor 36 Konjunkturläget juni 214 7 FÖRDJUPNING Den finansiella förmögenheten i offentlig sektor 36 Diagram 16 Offentliga sektorns finansiella nettoförmögenhet respektive miljarder kronor 3 12 2 9 Den offentliga

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

Landshypotek Bank AB Delårsrapport 2015 #2

Landshypotek Bank AB Delårsrapport 2015 #2 Landshypotek Bank AB Delårsrapport #2 Januari juni (Jämfört med samma period förra året) Liza Nyberg, VD Landshypotek Bank, om kvartal 2: Vi ser tillbaka på ett kvartal med hög marknadsaktivitet som genererat

Läs mer

Den felande länken Del I

Den felande länken Del I 1 Den felande länken Del I av Richard Johnsson 1 I det som följer ska jag beskriva hur kopplingen mellan företagens räkenskaper och nationalräkenskaperna ser ut. Utläggningen implicerar dessutom att BNP

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen VÄSTERNORRLANDS LÄN Juni 215 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Tillväxten mattades under 27...sid 3 BNP-tillväxten var 2,6 procent under 27, vilket var den lägsta sedan 23. Det fjärde kvartalet blev den kalenderkorrigerade

Läs mer

Statsupplåning. Prognos och analys 2010:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT

Statsupplåning. Prognos och analys 2010:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT Statsupplåning Prognos och analys 21:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT Tydliga tecken på ljusning 2 Budget mot balans 3 Budgetsaldot jämfört med statens finansiella sparande 6 Månadsprognoser

Läs mer

Stark exportuppgång...sid 3 Uppåt för hushållskonsumtionen...sid 9 Exporten efter finanskrisen...sid 20 Nummer 1 2015

Stark exportuppgång...sid 3 Uppåt för hushållskonsumtionen...sid 9 Exporten efter finanskrisen...sid 20 Nummer 1 2015 Ur innehållet: Stark exportuppgång...sid 3 Svensk export visar åter tecken på styrka efter flera svaga år och bidrog till att bredda uppgången i Sveriges ekonomi fjärde kvartalet. Vid sidan om tjänsteexporten

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Statsupplåning. Prognos och analys 2015:2. Sammanfattning 1 Stabil svensk tillväxt 2. Något lägre nettolånebehov 5. Oförändrade emissionsvolymer 12

Statsupplåning. Prognos och analys 2015:2. Sammanfattning 1 Stabil svensk tillväxt 2. Något lägre nettolånebehov 5. Oförändrade emissionsvolymer 12 Statsupplåning Prognos och analys 2015:2 Sammanfattning 1 Stabil svensk tillväxt 2 Måttlig global tillväxt 2 Stabil tillväxt i svensk ekonomi 3 Något lägre nettolånebehov 5 Prognosförändringar i nettolånebehovet

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning 17 september 213 (kv2, 213) 17 sept 213 Dnr 13-5747 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Inlåning från

Läs mer

Demonbolaget i Sverige AB

Demonbolaget i Sverige AB Demonbolaget i Sverige AB 556959-6666 Företagsvärdering per bokslutsår 2009-12-31 Member of Innehåll Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...5 Värderingsmodell... 6 Värdering... 7 Känslighet... 7 Förutsättningar...

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 03 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 7. 2010. Samhällsekonomiska scenarier för Energimyndihetens långsiktsprognos 2010. Av Charlotte Berg och Tomas Forsfält

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 7. 2010. Samhällsekonomiska scenarier för Energimyndihetens långsiktsprognos 2010. Av Charlotte Berg och Tomas Forsfält FÖRDJUPNINGS-PM Nr 7. 2010 Samhällsekonomiska scenarier för Energimyndihetens långsiktsprognos 2010 Av Charlotte Berg och Tomas Forsfält Förord Konjunkturinstitutet har fått i uppdrag att ta fram ekonomiska

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: BNP-fallet bromsades upp...sid 3 Den svenska konjunkturen var under andra kvartalet i år fortfarande präglad av det svaga internationella ekonomiska

Läs mer

Årsredovisning 2013. Foto: David Huynh. Den lilla banken med det stora hjärtat 1

Årsredovisning 2013. Foto: David Huynh. Den lilla banken med det stora hjärtat 1 Årsredovisning 2013 Foto: David Huynh Den lilla banken med det stora hjärtat 1 Årsredovisning för år 2013 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles tisdagen den 15 april 2014 kl 18.00 på Hishults

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 ÅRSREDOVISNING Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 Årsredovisningen kan beställas från Kinda-Ydre Sparbank, kontaktuppgifter se sidan 80 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Foto: fotograf

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Svag hushållskonsumtion gav högt sparande...sid 3 Den globala finanskrisen och den efter hand svagare utvecklingen även för den reala ekonomin får

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer