Fatet m fl samfällighetsförening Karlstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fatet m fl samfällighetsförening Karlstad 2012-02-02"

Transkript

1 Fatet m fl samfällighetsförening Karlstad Rapport - Fibernät Bakgrund ( ) Under flera års tid fördes disskusioner i föreningen om att förnya vårt kabel-tv nät. Nätet var gammalt, många medlemmar hade dålig TV-bild och med utvecklingen mot större och modernare TV-apparater blev detta än mer påtagligt. Kulmen blev när ComHem - vår dåvarande kabel-tv leverantör - uppmanade oss att göra något åt nätet för att det var så åldersstiget att det inte längre fanns möjlighet att utföra service mm. Styrelsen började då utreda problemet och kom fram till att ett eget fibernät med anslutning till Karlstads öppna stadsnät skulle vara den bästa lösningen. Offertarbete (2009) Offerter togs in och analyserades och styrelsen skulle sedan välja ut en av offerterna att gå vidare med. Av de 3 offerter vi fick in (Eltel, YIT och Bredband2) var det bara Eltel och YIT som kunde leverera det vi ville ha (för detaljer i offerter se bilaga 1). Innan vi hade valt leverantör fick vi en förfrågan från Opennet (samarbetspartner till Karlstad Stadsnät) om vi ville ha in ännu en offert. De hade tidigare samarbetat med en leverantör som gjorde bra jobb till ett lågt pris. Vi tackade ja till erbjudandet och fick då in en offert från bolaget Xred. Deras offert var 20% billigare och eftersom de hade blivit rekomenderade av Opennet så valde vi dem som leverantör av vårt fibernät. Beslut I november 2009 anordnades ett informationsmöte för alla medlemmar där representanter från Opennet, Stadsnätet och TV-leverantörer fanns på plats. Alla medlemmar hade inför det mötet fått information om offertarbete, finansiering, tidsplanering samt fått tagit del av en kalkyl för hela projektet. I december 2009 hölls en extrastämma där en stor majoritet röstade ja till att föreningen skulle bygga ett eget fibernät. Förutsättningarna för att kunna bygga ett fibernät med egna pengar var inte möjligt. Därför togs beslut om att finansiera den största delen med ett banklån samt att använda föreningens sparade pengar till resten. Styrelsen hade vid tillfället bäst kontakter med Swedbank och efter ansökan tackade de ja till att stå som långivare för projektet. Samtidigt flyttades alla våra affärer över till Swedbank och vi övergick från att ha både plusgiro och bangiro till att ha endast ett bankgirokonto. Vi ville på så sätt förenkla för medlemmarna samtidigt som vi sparade lite pengar. 1

2 Fatet m fl samfällighetsförening Karlstad Projektet ( ) I maj 2010 var alla kontrakt påskrivna och en tidsplan för projektet var fastställd. Grävarbetena skulle påbörjas i början av juni och vara klara i augusti med uppehåll för semester. Fiberinstallationerna skulle göras i september och oktober. Vi skulle därigenom ha gott om tid fram till dess att vårt avtal med Com Hem skulle löpa ut den 15 december. Första veckan i juni togs första spadtaget på fibernätet som planerat. Efter ca 3 veckors jobb avbröts arbetet utan avisering. Styrelsen försökte åtskilliga gånger komma i kontakt med entreprenören XRED utan resultat. När de till slut hörde av sig försökte de vilseleda oss och uppgav att projektet skulle komma igång snart. Detta visade sig inte vara sant. Vi fick senare reda på att entreprenören hade ekonomiska bekymmer och inte kunde betala sina underleverantörer och därmed inte kunde fullfölja projektet. XREDs förslag på den uppkomna situationen var att ett annat företag skulle ta över arbetet med fibernätet. I september blev vi kontaktade av Fibercome Networks AB. De hade blivit erbjudna att ta över projektet av XRED. Vi framförde våra krav för att de skulle få ta över och den 20 september skrevs ett avtal mellan föreningen och Fibercome Networks AB. En vecka senare inledde de sitt arbete med färdigställande av shaktarbetet. Den delen av arbetet sköttes bra. I slutet av oktober påbörjades arbetet med att dra fiber i rörsystemet och i november påbörjades installationer på och i fastigheter. Både kvaliten på det arbetet och uppträdandet av installatörerna visade på okunskap och brist på arbetsmoral. Arbetarna misskötte arbetstiden, slarvade med installationer och material samt uppträdde oprofessionellt. Detta påtalades för deras chef flera gånger utan resultat. Vi blev lovade flera gånger att det skulle bli bättre men inget hände. I mitten av januari 2011 togs beslut om att frysa projektet och i februari tog styrelsen beslutet att bryta samarbetet med Fibercome Networks AB. Styrelsen beställde sedan en besiktning av det arbete som var utfört för att vi skulle få klart för oss vad som återstod av arbetet och för att vi skulle få ett underlag för att föra diskussion med någon annan entreprenör. Efteråt kontaktades Eltel Networks och de blev tillfrågade om de var intresserade att slutföra projektet. De svarade ja och de slutförde sitt arbete i maj Ekonomi Den totala kostnaden för fibernätsprojektet blev dyrare än budgeterat (för detaljer se bilaga 2). Den största orsaken till det var Fibercome Networks AB pga dålig kvalité på det arbete dom utförde. Vi har varit tvungna att betala Eltel för att göra om många installationer som inte fungerade. En annan orsak var att Eltel tog mer betalt för det återstående arbetet än vad vi hade behövt betala om Fibercome hade fortsatt. Det var vi medvetna om i styrelsen men vi ansåg inte att vi hade något val i den situationen vi befann oss. Med facit i hand har vi insett att vi gjorde rätt, för om vi inte hade bytt entreprenör hade vi förmodligen än idag haft stora problem med nätet. En annan sak som gjorde att nätet blev dyrare än i vår budget var valet av leverantör av TVsignal. Från början var tanken att vi skulle välja IP-TV från Kanal Digital men efter diskussioner på medlemsmöten valdes Kabel-TV från Sappa. Anledningen till det var att medlemmarna skulle ha möjlighet att använda sig av befintliga antennkablar i husen om de ville samt att det inte skulle behövas boxar till varje TV. Bytet från IP-TV till Kabel-TV kostade ca: kr då det krävdes en kabel-tv modul i mediaboxen i varje hus samt att det tillkom anslutningskostnader för alla fastigheter. 2

3 Fatet m fl samfällighetsförening Karlstad Slutsats Så här i efterhand inser vi att några saker hade kunnat göras annorlunda. Vi kunde ha valt en lokal beprövad entreprenör istället för att anlita en för oss okänd, men vi trodde att Opennets förslag på leverantör och de referenser vi fick var tillräckliga. Tyvärr var det inte så. Vi kunde ha avbrytit samarbetet med Fibercome Networks tidigare, men vi fick hela tiden höra att de hade full kontroll på projektet och de lovade oss saker som de senare inte höll. Man vill gärna lita på att människor håller vad de lovar men tyvärr var så inte fallet. Det finns fortfarande några saker som vi behöver åtgärda men det är saker som inte är akuta och som vi planerar att utföra längre fram. Totalkostnaden blev dyrare än beräknat, men kalkylen gjordes utifrån valet av den billigaste entreprenören och om man jämför med vad det hade kostat om vi hade valt Eltel AB från början så är inte skillnaden så stor. Bygget blev en lång resa med mycket arbete och många bekymmer för styrelsen samt problem för många medlemmar. Trots allt lyckades vi slutföra projektet. Vi har idag ett eget fibernät där vi som grupp kan förhandla fram bra priser från framtidens TV-leverantörer och alla är anslutna till stadsnätet med alla fördelar det innebär. Vi hoppas att alla medlemmar är nöjda med vårt arbete och att ni får mycket nytta av stadsnätets tjänster i framtiden. Styrelsen Fatet m fl samfällighetsförening. 3

4 Bilaga 1 KALKYL FIBERNÄT FATETS M FL SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Entreprenör YIT Eltel Xred Kostnader Offert fibernät Utrustning + ansl till stadsnät Kontantinsats fastighetsägare Kontantinsats, Fatet Banklån 20 år Utgifter Ränta år Amortering / år Summa Det här var den första kalkylen som gjordes med val av IP-TV som underlag för beräkningen. Senare valdes kabel-tv vilket innebar att kostnaderna ökade med ca: kr

5 Bilaga 2 Kostnader KALKYL OCH FAKTISK KOSTNAD FIBERNÄT Första kalkylen Kalkyl Faktiska kostn. Eltel offert IP-TV Kabel-TV Fibernät Utrustning + ansl till stadsnät SAPPA Summa kostnader Banklån 20 år Kontantinsats fastighetsägare Kontantinsats, Fatet (fonderade medel) Summa finansiering Utgifter / år Ränta år Amortering / år 20 år Summa utgifter Årsavgift / fastighet (148 st) Månadsavgift / Fastighet Årsavg / Fastighet inkl basutbud TV Månadsavg / Fastighet inkl basutbud Utbetalningar fibernät Endast entreprenad Datum Kostnadsslag Belopp Kostnadsslag Belopp Delbetalning, Fibernät Delbetalning, Fibernät Delbetalning, Fibernät Delbetalning, Fibernät Elarbeten undercentral Elarbeten undercentral Delbetalning, Fibernät Delbetalning, Fibernät Delbetalning, Fibernät Delbetalning, Fibernät Delbetalning, Fibernät Delbetalning, Fibernät Opennet, anslutning Opennet, anslutning Anslutning till stadsnät Anslutning till stadsnät Delbetalning, Fibernät Delbetalning, Fibernät Delbetalning, Fibernät Delbetalning, Fibernät Anslutningsavg. Sappa Anslutningsavg. Sappa Delbetalning, Fibernät Delbetalning, Fibernät Delbetalning, Fibernät Delbetalning, Fibernät Delbetalning, Fibernät Delbetalning, Fibernät Delbetalning, Fibernät Delbetalning, Fibernät UTAB, jord UTAB, jord Asfaltering Asfaltering Delbetalning, Fibernät Delbetalning, Fibernät Delbetalning, Fibernät Delbetalning, Fibernät Utlägg styrelsemedl Utlägg styrelsemedl Grenen, lokalhyra Grenen, lokalhyra Framtida utgifter Framtida utgifter SUMMA

6 Bilaga 2 Tabellen visar framtida kostnader för medlemmar i föreningen och hur det förändras i takt med att lånet betalas av. I kolumnen till höger visas exempel på vilka kostnader en enskild villaägare har med motsvarande anslutning. Kostnader för medlem i Fatet År 1 År 2 År 19 År 20 Villaansl. Totalkostnad fibernät Kostnad/Medlem Banklån 20 år Kontantinsats Summa finansiering Utgifter / år Årsränta Amortering / år Näthyra* Till fondering för underhåll mm Extra deb Summa utgifter Avgifter/Fastighet Årsavgift / fastighet Månadsavgift / Fastighet Årsavg / Fastighet inkl TV-utbud** Månadsavg / Fastighet inkl TV-utbud * Näthyra Fatet = 4kr/mån * Näthyra Villa = 60kr/mån ** Tv-utbud Fatet = 70kr/mån ** Tv-utbud Villa = 150kr/mån Tabellerna nedan visar exepel på kosnader för medlemmar i föreningen idag jfr med hur kostnaderna såg ut före anslutningen till stadsnätet. Ex på kostnader tidigare / mån Normal Mini Telefoni analog (Telia) Bredband (10 Mbit) Difital-TV (8 favoriter) Avgift Fatet Summa Ex på kostnader i stadsnät / mån Normal Mini Telefoni analog 145 Bredband (100/10 Mbit) + tele Avgift till föreningen (banklån + basutbud) Digital-TV (19 kanaler) 30 SUMMA

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Uppdaterat 2013-11-14 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som förutom att distribuera

Läs mer

Är förändring nödvändigt?

Är förändring nödvändigt? Är förändring nödvändigt? Comhem levererar idag ett antal analoga tv kanaler till varje hushåll i föreningen. Alla som inte får en privat faktura av comhem idag har enbart det analoga utbudet. Det betalas

Läs mer

Villafiber en jämförelse för Lillängen/Storängen/Fannydal

Villafiber en jämförelse för Lillängen/Storängen/Fannydal Totalkostnad Villafiber en jämförelse för Lillängen/Storängen/Fannydal 2014-04-17 Styrelsen för Sicklaöns fibernät ekonomisk förening Redigerad av Dan Sahlin Bakgrund Föreningen bildades

Läs mer

08. Framställan fibernätsfrågan - från styrelsen (se bilagor) Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på www.visingelund.

08. Framställan fibernätsfrågan - från styrelsen (se bilagor) Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på www.visingelund. Extra Föreningsmöte i Visingelunds samfällighet Tid: Torsdag 26 april, 2012, kl. 19.00 Plats: Kvartersgården Innerspåret 10 DAGORDNING 01. Stämman öppnas 02. Godkännande av mötets utlysande 03. Godkännande

Läs mer

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren Material inför extra årsmöte den 20 september Vårt analoga nät behöver uppgraderas Det analoga TV-nätet minskar i betydelse hos kabel-tv

Läs mer

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt.

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt. Samfällsnytt 4 Här kommer årets sista samfällsnytt. Först vill vi önska alla nyinflyttade välkomna till vår samfällighet och hoppas att ni kommer att trivas hos oss! På vår hemsida kan ni hitta information

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK?

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK? Hej! Det har kommit in en massa frågor till BIK (Bredband i Kungälv Ekonomiska förening) avseende bredbandsutbyggnaden med fiber i Kungälvs kommun. Jag har satt ihop en information om lite av varje. Jag

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Fiber Trippel. Telefoni. Television. Internet. Gylleröds samfällighetsförening. Mölle den 11 januari 2010

Fiber Trippel. Telefoni. Television. Internet. Gylleröds samfällighetsförening. Mölle den 11 januari 2010 Fiber Trippel Internet Television Telefoni Mölle den 11 januari 2010 Gylleröds samfällighetsförening Information om fibernät inför mötet den 23 januari och Extrastämman den 6 februari INFORMATION OM FIBERNÄT

Läs mer

Information och diskussion angående vår centralantennanläggning.

Information och diskussion angående vår centralantennanläggning. 1 Information och diskussion angående vår centralantennanläggning. Alla medlemmar i Gylleröds Samfällighetsförening Välkomna till Mölle Stationshus söndagen den 26 september kl 14:00 Redovisning av arbetsgruppens

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Noteringar från möte 2012-04-03 med Infrastruktur

Noteringar från möte 2012-04-03 med Infrastruktur Noteringar från möte 2012-04-03 med Infrastruktur Nedan är en blandning av information sammanställd från: Presentation i Powerpoint av Johan Sundberg, Infrastruktur Presentation i muntlig form av Carl

Läs mer

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling En information från Björkviks Fiber Ekonomisk Förening (BFEKF) som planerar för utbyggnad av Bredband i Fibernät Intresseanmälan

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

bredband i glesbygd Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010-2013 Erfarenheter av projektet Samförläggning Olle Finnman Andra utgåvan 2015-05-11

bredband i glesbygd Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010-2013 Erfarenheter av projektet Samförläggning Olle Finnman Andra utgåvan 2015-05-11 bredband i glesbygd Erfarenheter av projektet Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010-2013 Samförläggning Olle Finnman Andra utgåvan 2015-05-11 Erfarenheter av ett bredbandsprojekt i Tiveden, Laxå kommun Erfarenheterna

Läs mer

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Vad är det här? Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Det erbjudande som du nu håller i din hand är ett resultat av ideellt arbete utfört under ca

Läs mer

Utred fibernät nu! Beslutsunderlag inför extrastämman om samfällighetsföreningens. Gylleröds samfällighetsförening. tv-anläggning den 24 oktober 2009

Utred fibernät nu! Beslutsunderlag inför extrastämman om samfällighetsföreningens. Gylleröds samfällighetsförening. tv-anläggning den 24 oktober 2009 Utred fibernät nu! Beslutsunderlag inför extrastämman om samfällighetsföreningens tv-anläggning den 24 oktober 2009 Bakgrund till stämman 2 Därför är formalia viktiga 3 Gylleröds tv-enkät 4 Den nuvarande

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Slutrapport Projektstöd till Tassemarkens Fibernät

Slutrapport Projektstöd till Tassemarkens Fibernät Slutrapport Projektstöd till Tassemarkens Fibernät Organisationsnummer: 769619-0359 Projektnamn: 'Tassemarkens Fibernät' Projektägare: Tassemarkens Fibernät ek. för. Journalnummer: 2009-3055 Kontaktperson:

Läs mer

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg- och fastighetsekonomprogrammet Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt - Vilka privatekonomiska och sociala konsekvenser uppkommer för de

Läs mer

Mer fiber till Svenstorp!

Mer fiber till Svenstorp! 2015-04-21 «FÖRNAMN_FASTÄGARE» «EFTERNAMN_FASTÄGARE» «LAGFAREN_ÄGARE_ADR» «POSTNR» «POSTORT» Mer fiber till Svenstorp! För det första vill jag passa på att tacka för att jag fick träffa er i Församlingshemmet

Läs mer

Mienet föreningsinfo februari 2011

Mienet föreningsinfo februari 2011 1 Mienet föreningsinfo februari 2011 Hej alla medlemmar i Mienet! Här kommer lite information om vad som händer på fiberfronten. Men först en liten vädjan om pengar. Inträdesavgift Som ni väl kom ihåg

Läs mer

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabba bredbandstjänster; Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över

Läs mer

Fiber till Mörtfors. Väl fungerande samhällsservice förutsätter i allt högre grad höghastighetsbredband. *** Varför just fiberkabel?

Fiber till Mörtfors. Väl fungerande samhällsservice förutsätter i allt högre grad höghastighetsbredband. *** Varför just fiberkabel? Fiber till Mörtfors Mörtfors är en livskraftig by, där vi som bor här själva tar hand om allt från vatten och avlopp till badplats, fotbollsplan och vår mötesplats, Folkets Hus. För att kunna fortsätta

Läs mer

HLM-Fiber i Lund 2013-12-23. Frågor och Svar rörande optiskfiberdragning på vårt område!

HLM-Fiber i Lund 2013-12-23. Frågor och Svar rörande optiskfiberdragning på vårt område! 1 S i d a Version 3 http://www.bruce.se/hlmfiber HLM-Fiber i Lund 2013-12-23 Frågor och Svar rörande optiskfiberdragning på vårt område! Datum: 2013-12-23 Varför är optisk fiberlösning bra för mig? Eftersom

Läs mer