spekulantinformation 2014 inför försäljning av bostadsrätten till lägenhet l3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "spekulantinformation 2014 inför försäljning av bostadsrätten till lägenhet l3"

Transkript

1 brf sjöråen 18 spekulantinformation 2014 inför försäljning av bostadsrätten till lägenhet l3 Följande information skall tillställas varje person som är spekulant på en bostadsrätt i Brf Sjöråen 18 att tjäna som beslutsunderlag inför deltagande i budgivning och skall återlämnas signerad innan ansökan om medlemskap kan behandlas Reviderad

2 lägenheten, ekonomi Säljare Lägenhet L3 (1101) Elin Westin Luntmakargatan 70 Ägarandel 1/1 Säljaren/säljarna är medlem i föreningen Brf Sjöråen 18 och innehavare av lägenhet med nr, adress och ägarandel enligt ovan. Boarea enligt ekonomisk plan (OBS, ej lasermätning) Om boarean är av avgörande betydelse för köparen, rekommenderas kontrollmätning med laserutrustning. Lägenhet L3 Månadsavgift Lägenhet L3 62 kvm kr Andelstal för årsavgift. Observera att det finns fler andelstal, se stadgarnas (kapital, likvidation, förmögenhet samt balkonger). Andelstal för balkonger är inte fastställda än, då de är under byggnation. Lägenhet L % Inre reparationsfond Saknas. Kapitaltillskott under innehavstiden per Lägenhet L kr OBS att balkongbyggnation kommer som kapitaltillskott 2014 för berörda bostadsrätter. Föreningens ekonomiska krav på säljaren Inga. Förfallna varmvattenfakturor, månadsavgifter fram till tillträde samt eventuella obetalda tvättpolletter och övriga skulder till föreningen skall vara betalda innan medlemskap för köpare kan beviljas. Pantsättning Bostadsrätten L3 är inte pantsatt. 2

3 föreningen, ekonomi Föreningen Brf Sjöråen 18 ( ), Luntmakargatan 70, Stockholm Äkta bostadsrättsförening Ja. Medlemskap Beslut om att bevilja medlemskap fattas löpande om styrelsemöte ej är inplanerat i närtid, föregås av kreditupplysning från UC. Delat ägande Godkänns inom rimliga gränser när det gäller tex föräldrar/barn. Beslut fattas av styrelsen från fall till fall. Juridisk person Godkänns ej. Månadsavgift I avgiften, som erlägges månadsvis, ingår källarförråd och kallvatten. Värme ingår ej. Månadsavgifterna sänktes i maj 2011 med ca 10%. Inga avgiftshöjningar har diskuterats. Se dock vidare under Fastighetens skick och i dagsläget kända underhållsbehov. Större åtgärder kommer att finansieras med lån varvid avgiftshöjning kan bli aktuellt. Överlåtelseavgift Debiteras köparen med 2.5% av basbeloppet. För närmare information, se stadgar. Pantsättningsavgift Debiteras pantsättaren med 1% av basbeloppet. För närmare information, se stadgar. Bostadsrättstillägg ingår i föreningens fastighetsförsäkring Omfattar lägenhet och egen bekostad fast inredning (högsta ersättning kr). Förändringar i föreningens ekonomi Omläggning av lån skedde hösten Aktuella räntor och förfallodagar: - SEB kr bundet till , ränta 2,15%, amortering 1% - SEB kr bundet till , ränta 2,54%, amortering 1% - SEB kr rörligt, ränta f.n. 2,02%, amortering 1% Föreningen beviljades frivilligt momsinträde avseende verksamhetslokalerna

4 föreningen, ekonomi Pantförteckning, ekonomisk förvaltning, enklare teknisk förvaltning Sköts av Eken Fastighet. Antal lägenheter och lokaler Föreningen har 14 bostadsrättslägenheter, inga bostadshyresrätter, 5 lokaler (hyresrätter) med följande verksamheter: Hudvårdssalong, 3-årskontrakt, löper till Sushibar & Café, 3-årskontrakt, löper till Använder temporärt två lokaler. Glasmästeri, uppsagt för avflyttning (lokal skall renoveras och delas), löper till Skrädderi, 1-årskontrakt, löper till Samtliga vindsutrymmen är exploaterade. Gemensamma utrymmen Tvättstuga med två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp (pollettsystem, ingen tidsbokning) Samlingslokal i källare Gård med cykelställ (ej för MC och liknande) Hiss saknas 4

5 fastigheten Byggnadsår Lägre huskropp mot Luntmakargatan från Första våningen troligen uppförd redan runt Fastigheten ombyggd samt tillbyggd med en högre byggnad mot Kungstensgatan Omfattande renovering med stambyten Förvärvsår Föreningen förvärvade fastigheten i december Föreningen äger även marken. Fastighetens skick och i dagsläget kända underhållsbehov Framgår av underhållsplan från OBS underhållsplanen är under uppdatering. Offerter för byte av gårdsbjälklagets tätskikt och troligen även själva bjälklaget har erhållits under våren 2011 med priser i intervallet 795 tkr tkr exklusive moms beroende på val av entreprenör samt om befintliga balkar kan behållas eller ej. I samband med renoveringen planeras även byte av gårdsdörrarna. Vidare projektering och nya offerter kommer att tas in under vintern och renovering påbörjas 2015/2016. Kan medföra avgiftshöjning. Vidare har konstaterats fuktproblem i fasad. Källaren mot Kungstensgatan skulle behöva friläggas och fuktisoleras. Kostnad ca 500 tkr enligt offertintag. Efter sommarens ymniga regnande har vatteninträngning i källarförråd konstaterats även mot Luntmkargatan. Efter tidigare vintrars svåra is- och snösituation har offert avseende värmekablar i stuprören tagits in och ligger på ca 200 tkr exklusive moms. Upphandling har lagts på is tills vidare då tekniken, vid närmare granskning, förefaller undermålig. Extra snörasskydd har istället monterats i ränndalar mot Luntmakargatan, vilket har fungerat bra. Obligatorisk Ventilationskontroll är nu godkänd efter att kompletterande åtgärder vidtagits. Energideklaration och radonmätningar utfördes Årsmedelvärdet för radon ligger runt Bq/kvm (riktvärdet för människors hälsa ligger på 200 Bq/kvm). En sprickbesiktning utförd våren 2012 utvisade en del sättningsskador mot Kungstensgatan. Omputsning av sockelvåningen utfördes hösten Målning av sockelvåningens fönster, dörrar och sotluckor utfördes våren Kostnadsfri anslutning till fibernät i det kommunalt ägda bolaget inom Stockholms Stad, Stokab, har utförts och husnod installerats. Arbetet går nu vidare med att välja kommunikationsoperatör. Rökkanaler, kakelugnar och eldningsförbud Rökkanaler och kakelugnar provtrycktes och sotades i december 2011 vid den obligatoriska brandskyddskontrollen då även lägenheternas brandvarnare byttes (livsläng ca 10 år). 5

6 fastigheten Kakelugnar är mycket känsliga för hur och vad man eldar i dem (successiv uppvärmning av murstock för att den inte skall spricka, typ av virke, virkets fukthalt etc). Felaktig hantering kan förorsaka skador och otätheter varvid kakelugnen måste sättas om och kanalen tätas på nytt. Flertalet kakelugnar som det råder eldningsförbud i har försetts med ett galler som förhindrar eldning men ej hindrar frånluft. Kakelugnar med eldningsförbud framgår av följande lista: Lägenhet K2 Tornrum mot Kungstensgatan OB, OF Rum mot Gård OB, OF, OV Lägenhet K3 Tornrum mot Kungstensgatan OB, OF Rum mot Gård OB, ES Lägenhet K5 Stora rummet mot Kungstensgatan OB, OF Rum mot Gård OB, OF Lägenhet L1 Rum närmast L2 mot Luntmakargatan OB, OF Genomgångsrum vid badrum mot Kungstensgatan Plomberad Rum i K-delen mot Kungstensgatan OB, OF Rum i K-delen mot Gården OB, OF, OV Lägenhet L7 Rum närmast L8 mot Luntmakargatan OB, OF Lägenhet L8 Rum mot Luntmakargatan OB Lägenhet L9 Rum mot Luntmakargatan OB, OF Själva rökkanalen till respektive kakelugn behöver tätas och erforderlig åtgärd beträffande själva kakelugnen är enligt uppgift (bör dubbelkollas då besiktningsmän ej lämnat konsekventa besked): LVP, Lös Vid Pipa >> Mura om övre skiften OB, Otät bak >> Mura om hela kakelugnen OF, Otät i fogar >> Täta fogarna OV, Otät i värmeskåp >> Troligen täta fogarna ES, Eldstadsplan saknas >> Stensättning krävs framför kakelugnen (gnistskydd) Eldning i kakelugn belagd med eldningsförbud kan leda till att brand utvecklas i trossbotten. Mot bakgrund av att bjälklaget i fastigheten är av trä, kan det få katastrofala följder. Tillåten köksfläkt Endast kolfilter som ej får vara ansluten till självdragsventilationen. Stadsgas Finns i huset. De som har elspis kan alltså byta till gasspis om så önskas. OBS krav på behörig gasinstallatör. 6

7 fastigheten Uppvärmning och varmvatten Uppvärmning sker med direktverkande el som debiteras lägenhetens elabonnemang. Föreningen har för närvarande inga planer på att installera fjärrvärme men en förfrågan angående möjlighet att installera bergvärme är under process, varvid frågan om fjärrvärme kan aktualiseras. Varmvatten värms i två centrala varmvattenberedare och separatmäts trådlöst samt debiteras varje lägenhet av externt mätföretag halvårsvis. Avstämningsavläsning efter ägarbyte tillhandahålls nästkommande halvårsskifte i samband med ordinarie avläsning (bekostas av säljaren). Trappstädning Utförs av Maries Puts & Städ som även utför storstädning av trapphus, tvättstuga, källare och gård. Medlemmarna skall dock löpande göra rent efter sig i tvättstugan. Grovsopor, pappersåtervinning Grovsoprum saknas men renhållningsförvaltningen har mobil hämtning av miljöfarligt avfall några gånger per år och i avvaktan på att tvisten om Cedersdalsgatans sopstation löses erbjuder staden olika lösningar avseende övriga grovsopor, se vidare information på stadens hemsida Pappersåtervinning läggs i gröna behållaren på gården som töms en gång per vecka. Den svarta behållaren tillhör sushibaren. Garage, parkeringsplats Saknas. Boendeparkering finns. Kabel-TV, bredband Kabel-TV via ComHem. Kanal 1, 2 och 4 ingår. Övriga önskade kanaler beställs och betalas av lägenhetsinnehavaren. Bredband från Bredbandsbolaget finns installerat i flertalet lägenheter. Om uttag saknas kan det beställas från Bredbandsbolaget. Tomrör från hub i källare till lägenhet finns. Anslutning till fibernät i det kommunalt ägda bolaget inom Stockholms Stad, Stokab, har utförts och husnod installerats så rekommendationen är dock att avvakta. Balkongbyggnation Föreningen har vid två extra stämmor röstat för och erhållit bygglov för både vanliga balkonger samt franska balkonger. För närvarande pågår balkongbyggnation som utförs av entreprenören Fästeb. Övrig information Vid dessa två extra stämmor antogs nya stadgar där den främsta förändringen avser införandet av differentierade andelstal för drift, kapital och balkonger. Balkongernas andelstal är inte fastställda. Det kommer att ske på två extra stämmor under hösten

8 fastigheten Kontaktuppgifter till föreningen Christina Blumenberg, ordförande, e-post Eken Fastighet, e-post Ansökan om medlemskap skickas till: Brf Sjöråen 18, Luntmakargatan 70, Stockholm Härmed intygas att jag INNAN budgivningen tagit del av följande handlingar; Årsredovisning för Brf Sjöråen 18, gällande räkenskapsåret Stadgar för Brf Sjöråen 18, reviderade Underhållsplan för Brf Sjöråen 18, upprättad (under uppdatering). Energideklaration för Brf Sjöråen 18, upprättad Kompletterande OVK-protokoll 2012 för Brf Sjöråen 18. Spekulantinfo 2014, reviderad Det är alltså denna informationsskrift från Brf Sjöråen 18 om 8 sidor som avses. Vänligen signera varje sida. Ort, datum Ort, datum Signatur köpare Signatur köpare Namnförtydligande köpare Namnförtydligande köpare Observera Inget ansvar påtas för uppgifternas riktighet i sig, utan endast att lämnade uppgifter överensstämmer med tillgängliga handlingar. Skrivfel kan förekomma. 8

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Loket 7. Medlemsinformation. Senast uppdaterad 2011-11-07

Bostadsrättsföreningen Loket 7. Medlemsinformation. Senast uppdaterad 2011-11-07 Bostadsrättsföreningen Loket 7 Medlemsinformation Senast uppdaterad 2011-11-07 Välkommen! I medlemsinformationen finns information om föreningen, dina rättigheter och skyldigheter. Viss information finns

Läs mer

Anslagstavlor öppna för alla finns i uppgångarna. Tag bort meddelandena när de inte längre är aktuella.

Anslagstavlor öppna för alla finns i uppgångarna. Tag bort meddelandena när de inte längre är aktuella. 1 ANDELSTAL Framgår av bifogad lista. 2 ANDRAHANDSUTHYRNING Styrelsen måste tillfrågas skriftligen se stadgarna. Policyn är att det i normalfallet är OK i upp till två år (ett år med förlängning i ytterligare

Läs mer

Brf Näktergalen 16 Lugna gatan 50, 211 59 Malmö

Brf Näktergalen 16 Lugna gatan 50, 211 59 Malmö Föreningsinformation för Bostadsrättsföreningen Näktergalen 16, Malmö Nedan redovisas frågor som föreningen har fått vid olika tillfällen samt svar på frågorna. Bra information finns även i föreningens

Läs mer

Brf Surbrunn 15 - Informationsblad

Brf Surbrunn 15 - Informationsblad Brf Surbrunn 15 - Informationsblad I detta material har bostadsrättsföreningens styrelse gjort ett försök att samla relevant information gällande vår förening samt vad det innebär att vara medlem i en

Läs mer

Välkomstpaket Brf Grimberget

Välkomstpaket Brf Grimberget Innehållsförteckning 1 HISTORIA... 2 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT... 2 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR... 2 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 5 MEDLEMSKAP I... 3 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN... 3 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL

Läs mer

Brf Fältöversten. Mäklarinformation 2011. Stockholm 2011-06-30

Brf Fältöversten. Mäklarinformation 2011. Stockholm 2011-06-30 Brf Fältöversten Mäklarinformation 2011 Stockholm 2011-06-30 Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Fältöversten Denna information riktar sig enbart till mäklare

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 17. Ordningsregler

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 17. Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 17 Ordningsregler Eftersom det varit mycket svårt att få tillräckligt många intresserade av styrelsearbete i föreningen har styrelsen beslutat handla upp tjänster

Läs mer

Brf Solbacken. Vår förening. Version 1.9. Uppdaterad av: Ulrika Sandahl 2013-05-27

Brf Solbacken. Vår förening. Version 1.9. Uppdaterad av: Ulrika Sandahl 2013-05-27 Vår förening Brf Solbacken Version 1.9 Uppdaterad av: Ulrika Sandahl Vår förening Brf Solbacken BRF Solbacken är en liten förening bestående av 18 hushåll. Det är en välskött och trivsam förening med god

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Tillägg till kallelse till föreningsstämma 20110509 BRF London 8.

Tillägg till kallelse till föreningsstämma 20110509 BRF London 8. Tillägg till kallelse till föreningsstämma 20110509 BRF London 8. Tidigare har kallelse till stämman skickats ut. I detta kompletterande utskick finner ni underlag till flera av de frågor som kommer att

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys 11

Läs mer

Föreningens Basinformation. Upprättad av T & T Förvaltnings AB samt föreningens styrelse.

Föreningens Basinformation. Upprättad av T & T Förvaltnings AB samt föreningens styrelse. Föreningens Basinformation Upprättad av T & T Förvaltnings AB samt föreningens styrelse. Välkommen till vår bostadsrättsförening! En av de viktigaste frågorna vi har tillsammans är att ha en bra dialog

Läs mer

för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg

för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg Detta är en allmän information som ger svar på de vanligaste frågorna för medlemmar i Brf Silvieberg. En hel del av det som finns i ABC behandlas även

Läs mer

Teknisk information om bostadsrättsföreningen Stockholmshus 3

Teknisk information om bostadsrättsföreningen Stockholmshus 3 Teknisk information om bostadsrättsföreningen Stockholmshus 3 Allmänt: Detta dokument riktar sig till fastighetsmäklare som förmedlar bostadsrätter i bostadsrättsföreningen Stockholmshus 3 samt till presumtiva

Läs mer

Informationsfolder. Brf Mörbyskogen 1. Version Oktober 2014

Informationsfolder. Brf Mörbyskogen 1. Version Oktober 2014 1 Informationsfolder Brf Mörbyskogen 1 Version Oktober 2014 2 Innehå ll Historik... 4 Nyinflyttad... 5 Fastigheterna... 5 Vad är en bostadsrätt... 6 Vad är en bostadsrättsförening... 6 Att bo i bostadsrätt...

Läs mer

Årsredovisning Brf Tunö 2012

Årsredovisning Brf Tunö 2012 Årsredovisning Brf Tunö 2012 Ordlista För att bättre förstå årsredovisningen finns här nedan förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångarna är tillgångar

Läs mer

BONDEGATAN 55, 2 TR. 2:a 45.5 m² 2 975 000 kr Accepterat pris/bud 2 624 kr/mån

BONDEGATAN 55, 2 TR. 2:a 45.5 m² 2 975 000 kr Accepterat pris/bud 2 624 kr/mån BONDEGATAN 55, 2 TR 2:a 45.5 m² 2 975 000 kr Accepterat pris/bud 2 624 kr/mån 2:a 46M2 SOFIA Optimalt planerad sekelskiftestvå med högt i tak, fina spröjsade fönster och äldre charm. Fungerande kakelugn

Läs mer

Här finns föklaringar till de vanligast förekommande uttrycken i en årsredovisning:

Här finns föklaringar till de vanligast förekommande uttrycken i en årsredovisning: Brf Tavasten 1 Årsredovisning 2010 LITEN ORDLISTA Här finns föklaringar till de vanligast förekommande uttrycken i en årsredovisning: Anläggningstillgångar är tillgångar i föreningen avsedda för långvarigt

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Information om Brf Mörbyskogen 1

Information om Brf Mörbyskogen 1 1 Information om Brf Mörbyskogen 1 Bild: CG Cajander Version maj 2015 2 Innehå ll Historik... 4 Nyinflyttad... 5 Fastigheterna... 5 Vad är en bostadsrätt... 6 Vad är en bostadsrättsförening... 6 Att bo

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYSTADEN 2 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769607-3670 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A.

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

VÄRPINGEHEM NR.3 RÖDA GÅRDEN ALLMÄNYTTIG INFORMATION TILL MEDLEMMAR

VÄRPINGEHEM NR.3 RÖDA GÅRDEN ALLMÄNYTTIG INFORMATION TILL MEDLEMMAR VÄRPINGEHEM NR.3 RÖDA GÅRDEN ALLMÄNYTTIG INFORMATION TILL MEDLEMMAR OM FÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3 5 SAMFÄLLIGHETER 5 TORGET 5 BLÅ GARAGET UTRIKESMINISTERN 5 VÄRMEFÖRENINGEN STATSMINISTERN 5 MEDLEMSINFORMATION

Läs mer

Björngårdsgatan 3. Län Stockholm Gatuadress Björngårdsgatan 3 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria. Enligt överenskommelse

Björngårdsgatan 3. Län Stockholm Gatuadress Björngårdsgatan 3 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria. Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Interiör Hall med klinkergolv, klädhängare

Läs mer

Kroken 8 - Ringvägen 110 A/B och Rutger Fuchsgatan 2

Kroken 8 - Ringvägen 110 A/B och Rutger Fuchsgatan 2 Kroken 8 - Ringvägen 110 A/B och Rutger Fuchsgatan 2 I Skanstull på Söder ligger bostadsrättsföreningen Kroken 8 som bildades i slutet av 2009. Fastigheten ligger i hörnet av Ringvägen 110 och Rutger Fuchsgatan

Läs mer

Autogiro (A) Avgift (B)

Autogiro (A) Avgift (B) Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro varje månad. Telefon 08-775 72 60, telefontid 09-12.

Läs mer