VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LERUMSKRETSEN AV SVENSKA RÖDA KORSET ÅR 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LERUMSKRETSEN AV SVENSKA RÖDA KORSET ÅR 2014"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LERUMSKRETSEN AV SVENSKA RÖDA KORSET ÅR 2014 Kretsens arbete under 2014 är, tack vare ett stort, men dock minskande antal frivilligarbetare mycket aktivt och framgångsrikt. Kretsen hade betalande medlemmar. Medlemmar kan välja att vara icke kretsbundna. Dessa ingår inte i medlemsstatistiken. Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kassör: Övriga ledamöter: Revisorer: Valberedning: Lotteriansvarig: Insamlingsansvariga: Representanter i Samverkansrådet: Jutta Sundborg Bengt Alvstad Berit Hedberg Lennarth Johansson Agneta Svantesson, Britta Karin Olson, Christina Gertorp, Gun Marie Sörquist, Ulla Lindqvist, Åke Johansson Damayanthi Lundberg, Gun-Inger Ström Ersättare: Lillemor Folkesson, Leif Lummander Agnetha Pettersson (sammankallande), Birgitta Nygren, Barbro Lagerberg Christina Gertorp, Gunilla Nilsson Christina Gertorp, Gun-Marie Sörquist Britta Karin Olson, Berit Hedberg Representant i POSOM: Britta Karin Olson Riksstämmoombud för Lerums kommun: Damayanthi Lundberg, ers. Inger Fondén Styrelsen har under verksamhetsåret haft 1 konstituerande möte och 7 styrelsemöten Kretsstämma hölls lördagen den 22 februari i Tingshuset. Efter stämmoförhandlingarna serverades purjo- och löksoppa, kaffe och semla. Försäljning Lokalen, Kupan, vid Lilla Torget är den naturliga mötesplatsen för många Lerumsbor, där man träffas för samtal och har möjlighet att handla det mesta man kan behöva. Tack vare många frivilligarbetare och personer, som ingår i olika arbetsmarknadsprogram, har vi kunnat hålla öppet alla vardagar, och lördagar, med utökad öppettid på måndagar I Tinghusets källare har det varit försäljning av 20-kronors-påsar varje fredag förmiddag, ett mycket populärt mål för många såväl gamla som nya svenskar. RK-kretsen i Angered har där hämtat tyger och kläder till sin verksamhet, där man tillsammans med kvinnor i sitt område ändrar och tillverkar nya kläder för försäljning. Kommunens second-hand-bil har kört fram till Kupan, och där har vi kunnat välja ut det som kan användas i RKs verksamhet till försäljning och hantverk. Möbelförsäljningen har haft öppet tisdag, fredag och lördag mellan Kupan har fortsatt med sin utökade öppettid på måndagar till kl Något som efterfrågats av många besökare. Även möjlighet att betala med kontokort har efterfrågats och infördes vid årsskiftet. I ett kuponghäfte som sålts till förmån för Barncancerfonden har LRK med en förmånskupong på 20%.

2 Skatteverkets ställningstagande om momsbeläggning av ideella organisationers vinst vid försäljning i t.ex. second-hand-butiker delgivits RK-kretsarna. Integration, social och internationell verksamhet I Tingshuset har systugan fortsatt sin verksamhet och är en mötesplats för såväl infödda som nyligen invandrade kvinnor. Tre vävstolar är i arbete. Under året har vi kunnat skicka :- kr via huvudkontoret till olika nationella och internationella projekt och :- till Världens Barn-insamlingen, sammanlagt :-. I denna summa, som vi har kunnat bidra med tack vare fina och rikliga gåvor från invånarna i vår kommun och stora insatser av dem som arbetar i vår verksamhet, ingår matpaket till Syrien, vilket ingått i en SRK-kampanj under året. Insamlade och skickade medel till Uganda har frusits p.g.a. av RK-personal uppdagade oegentligheter. Dessa medel har av SRK sänts till andra katastrofområden. Kretsen har haft sina arbetsmöten i Tingshuset varannan måndagsförmiddag med ca 12 deltagare. Arbetsmöten för Kupans medarbetare har genomförts på måndagskvällar med ett 20-tal deltagare. Vid dessa möten har man sorterat skänkta kläder, böcker och föremål. Vi har fortsatt skicka stora sändningar av kläder, skor och väskor, som inte kunnat säljas i Kupan eller Källaren, till Kungsbacka f.v.b. till KICI i Holland. Pengarna som KICI betalar i ersättning (År 2013 ca :- för hela landet) går till SRK centralt och används till Kupornas utveckling. För varje säck som vi kört till Kungsbacka har LRK fått 5:-. En del bomullsplagg och handdukar har klippts till trasor, som sålts som trassel till verkstäder i vårt närområde. Förutom detta arbete ges under arbetsmötena tillfälle till samtal och information om Kupans rutiner och RKs nationella och internationella verksamhet. Vårmarknaden, 5-4 mars, inbringade :- som gick till Matpaket till Syrien. Auktionen med antikt och kuriosa den 5 oktober gav :- vilket avrundades till och skickades till Aldrig ensam. Julmarknaden den 5 6 december i Tingshuset med kafé, lotterier, försäljning av hantverk och secondhand bl.a. kläder, vilka som vanligt visades upp av våra stjärnmannekänger gav i bruttointäkt :-, som gick till julinsamlingen Aldrig ensam. Lerums Taltidning ges ut en gång i veckan till ca 85 prenumeranter, bl.a. till äldreboenden där flera personer får tillgång till samma tidning. Prenumeranter är synskadade, elever från SFI och personer som p.g.a. sjukdom inte kan läsa papperstidningar. Taltidningen är gratis för prenumeranten och utkom under 53 veckor Till största delen täcks kostnaderna av bidrag ur Greta Bergs minnesstiftelse, vilken förvaltas av Lerums kommun. Ansvariga för Taltidningen är de fyra Röda Korskretsarna i Lerums kommun och ges ut i samråd med de Synskadades Riksförbund (SRF) i Lerum. Vi samarbetar med redaktionen på Lerums Tidning då material baseras på dess artiklar. Även från SRF och Lerums bibliotek hämtas material. Under valåret utgavs 2 extra skivor, en gällande EU-valet och en gällande kommunalvalet där politikerna hade läst in sina valprogram. Redaktionen består av 15 medarbetare, varav 4 kan sköta tekniken. Den årliga taltidningsträffen i april var extra festlig med anledning av tidningens 40-årsjubileum med inbjuden gäst, Anna-Lena Lundström, som berättade om kåsören och journalisten Barbro Alving. Alla i taltidningsredaktionen intervjuades av Lerums Tidning, vilket resulterade i ett reportage på två sidor. Rödakorsresan gick i år till Kupan i Vänersborg. På vägen hem for man till julmarknaden på Koberg. Med på resan var också några RKare från de övriga Lerums-kretsarna. RK-manerna, med 13 aktiva manliga medlemmar, har som vanligt träffats varannan tisdagsförmiddag i Tingshuset till kaffe, med föredrag och diskussioner. De har också samlat in medel till Röda Korsets

3 internationella verksamhet. På 2014 års Kretsstämma överlämnades 7000:- som sändes till Krigsdrabbade barn och ungdomar i Liberia. Väntjänsten har 13 aktiva. De har regelbundet besökt sina vänner i hemmen eller på äldreboenden. En gång per månad ansvarar frivilligarbetarna inom väntjänsten även för onsdagskaféet med underhållning. 2 RK- grupper, en kvinnogrupp och en mansgrupp, träffas på Riddarsten, där man sitter och samtalar t.ex. om gamla föremål, som man tagit med sig eller läser högt för varandra. Integrationsarbetet: ett antal frivilligarbetare har arbetat på SFI med konversationsövningar. Före sommar- och jullov har elever och lärare inbjudit till mycket uppskattade fester i SFI-skolans lokaler. Lästräning och samtal på svenska sker även på våra mötesplatser. Språkcaféet på biblioteket, ett samverkansprojekt mellan alla fyra RK-kretsarna tillsammans med biblioteket, Rädda Barnen och Studieförbundet Vuxenskolan hålls en gång i veckan på biblioteket i Lerum. Dit kommer såväl nya som infödda svenskar för en stunds samvaro vid en kopp kaffe, då man utbyter tankar och erfarenheter och hjälper varandra, vid datorerna med ifyllande av blanketter, kontakter med myndigheter, språket och annat. På fredagarna säljs soppa och våfflor i Tingshuset. Uppskattat av både RK-frivilliga och andra Lerums-bor. Många har blivit stamkunder. Kursverksamhet En kurs i Röda Kors-kunskap har hållits i Tingshuset och en RKare från Lerum deltog i en REDY-kurs i Ljungskile. Intresserade har också kunnat delta i de kurser som arrangerats i Göteborg. Röda Kors-kurser finns även att tillgå på nätet. Samarbete med regionen, andra RK-kretsar, organisationer m.m. Inom Samverkansrådet har 5 möten arrangerats under året Vi har haft 13 insamlingsbössor uppställda i butiker och i Kupan. Odd Fellows Röda Kors-stickjunta fortsätter att tillverka barnkläder för försäljning i Kupan som Rödakorshantverk, fortfarande lika uppskattade bland Kupans kunder. Genom Lerums internationella grupp i vilken vi ingår har vi kontakter med många andra ideella organisationer i kommunen. I POSOMs ledningsgrupp är RK representerat som den enda frivilliggruppen. RK-frivilligarbetare är aktiva i flera delar av kommunen. Samarbete med Studiefrämjandet startade under hösten. Övriga engagemang under 2014 Röda Korsets dag, den 8 maj, till minne av grundaren av RK, Henry Dunant, firades i Kupan med kaffe och kaka och utdelning av små mjukisdjur till barnen. Utanför hissades RK-flaggan. I Tingshuset hölls ett föredrag om utsatta barn och ungdomar i Bolivia där en grupp ungdomar från Vendelsbergs folkhögskola arbetat under ett par månader. Väntjänsten har stått för kaffe med underhållning för boende och personal på Höjdenhemmet, Tuvängen, Hedegården och Riddarsten, vår och höst.

4 Årsavslutningar har även detta år kunnat hållas inom varje sektion av verksamheten tack vare donationer ämnade för uppmuntran av frivilligarbete. En grupp från LRK deltog i ett givande Dialogmöte i Fristad. Till Riksstämman 2015 har LRK skickat in sina förslag om ny strategisk inriktning av SRKs arbete samt en motion om Kupors arbete för återvinning... Styrelsen har kontaktat SRK om insamlingsmetoden Door to Door, som genomförs av ungdomar. Enl. SRK en effektiv metod, men LRK önskar få information innan ungdomarna kommer till vår kommun för att samla in pengar och värva nya medlemmar till Röda Korset. Alla ledamöter i LRKs styrelse har nu RK-ID med foto. Facebook, Twitter, YouTube har länkats till LRKs hemsida. LRK ingår i Kommunfoldern. Förvaltningen av Tingshuset RKs uthyrning av Tingshuset balanserar hyreskostnaden. Kommunen har som ägare ljudisolerat och gjort en genomgång och uppdatering av elsystemet. Ett varmt tack från styrelsen till medlemmar och frivilliga för alla de insatser som gjorts för Lerums Röda Kors-krets under det gångna året. Ett stort tack också till alla företag och enskilda personer, som på olika sätt har hjälpt och stöttat vår verksamhet. Lerum Jutta Sundborg Bengt Alvstad Lennarth Johansson Berit Hedberg Ordförande V.ordf. Kassör Sekreterare Agneta Svantesson Britta Karin Olson Christina Gertorp Gun-Marie Sörquist Ulla Lindqvist Åke Johansson

5

ÅRSREDOVISNING FÖR 2014

ÅRSREDOVISNING FÖR 2014 BORÅSKRETSEN ÅRSREDOVISNING FÖR 2014 KRETSSTÄMMA Borås Rödakorskrets ordinarie stämma hålls i lokalen på Salängsgatan 7 A i Borås lördagen den 21 februari kl 14.00. Den före detta radiokorrespondenten

Läs mer

Röda Korset. Eskilstunakretsen

Röda Korset. Eskilstunakretsen Röda Korset Eskilstunakretsen Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Röda Korset Eskilstunakretsen avger här med följande berättelse över verksamheten under 2013 Styrelse

Läs mer

Röda Korset. Eskilstuna Torshällakretsen. Verksamhetsberättelse 2008

Röda Korset. Eskilstuna Torshällakretsen. Verksamhetsberättelse 2008 Röda Korset Eskilstuna Torshällakretsen Verksamhetsberättelse 2008 Varje barn skall dagligen ha kontakt med minst en vuxen som hon/han kan vända sig till i förtroende Eskilstuna Kommuns mål (2000-2003)

Läs mer

Röda Korset Eskilstunakretsen

Röda Korset Eskilstunakretsen Röda Korset Eskilstunakretsen Foto: ICRC & Röda Korset Sverige Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Röda Korset Eskilstunakretsen avger här med följande berättelse över verksamheten

Läs mer

Röda Korset Eskilstunakretsen

Röda Korset Eskilstunakretsen Röda Korset Eskilstunakretsen Foto: Eskilstuna Kuriren Mikael Andersson samt Jacob Dall Danska Röda Korset Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Röda Korset Eskilstunakretsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Perstorps Rödakorskrets av Svenska Rödakorset Verksamhetsberättelse 2012 Förtroendevalda Styrelsen Sven-Erik Sjöstrand Adisa Avdovic Ingrid Sönnerby Eva Olsson Ola Seger Karin Grönberg Lars Holmström Ulla-Britt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND I LINKÖPING [Skriv här] Innehållsförteckning 1. Sammanfattning..2 2. Föreningen..2 3. Samarbete med Röda Korset...2 4. Medlemmar.3 5. Styrelsen..3

Läs mer

Röda Korset på Gotland

Röda Korset på Gotland Röda Korset på Gotland Rödakorshösten börjar i september! Nu kan vi snart lägga sommaren 2011 bakom oss och konstatera att den gick alldeles för fort men ändå blev innehållsrik. Första veckan på sommarlovet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2014 FÖR KARLKSKRONAKRETSEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2014 FÖR KARLKSKRONAKRETSEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2014 FÖR KARLKSKRONAKRETSEN 1. Medlemsantal Kretsen har haft 411 betalande medlemmar. 2. Sammanträden Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden. 3. Kretsstämman

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Bild: Internationella dagen för mänskliga rättigheter. Malmö 10 december 2013. Malmö Storstadskrets Innehållsförteckning 1. Malmö Storstadskrets... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping (2) Norrköping den 18 januari 2015 Inledning 2014 har varit ett år med både med och motgångar. I början av året kunde vi med hjälp av

Läs mer

Vi ger hopp och räddar liv

Vi ger hopp och räddar liv Vi ger hopp och räddar liv Uppsala Rödakorskrets Årsberättelse 2014 Second Hand l Internationella Träffpunkten l Besök och medföljare l Fixarna l Vaksalagruppen l Rödakorsvärdar l Trygghetsringning l Anhörigstöd

Läs mer

Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland

Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland Rödakorsbladet Nr 2/4 April 2010 Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland Familjeåterföreing på Kallax Airport, Luleå, den 16 februari 2010. Foto: Richard Renberg,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen 1 (18) 1 Svenska Downföreningens verksamhet... 3 2 Medlemmar... 3 2.1 Medlemsutveckling... 4 2.2 Geografisk spridning per län... 5 2.3 Medlemsavgift...

Läs mer

Röda Korset på Gotland

Röda Korset på Gotland Röda Korset på Gotland Första året med RKG, Röda Korset Gotland, ideell förening I samband med att regionkontoret skulle avvecklas i samband med SRKs omorganisation vid årsskiftet 2010/11 inleddes ett

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Bild: Teckning från verksamheten Ugglan för barn i skyddat boende, 2013. Malmö Storstadskrets

Verksamhetsplan 2014. Bild: Teckning från verksamheten Ugglan för barn i skyddat boende, 2013. Malmö Storstadskrets splan 2014 Bild: Teckning från verksamheten Ugglan för barn i skyddat boende, 2013. Malmö Storstadskrets Innehåll 1 Bakgrund... 3 2... 3 3... 3 4 Ekonomi... 3 5 Styrelse... 3 5.1 Styrelsestöd... 4 6 Frivilliga...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd

Verksamhetsberättelse 2014. Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd Verksamhetsberättelse 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd Följande verksamhetsberättelse från föreningens olika verksamheter är sammanställda från verksamheternas insända svar till personalens

Läs mer

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2014. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 MEDLEMSCENTER SKÄRHOLMEN Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 Sektion 27 omfattar förvaltningarna Östermalm, Södermalm, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, Social- Arbetsmarknadsförvaltningen. hemsida

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 för SPF Falubygden

Verksamhetsberättelse 2013 för SPF Falubygden Verksamhetsberättelse 2013 för SPF Falubygden Årsmöte hölls den 13 februari 2013 i Nybrokyrkan. Förhandlingarna leddes av Kerstin Söderbaum- Fletcher. Ca 120 medlemmar deltog. Styrelsens sammansättning

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Styrelsen för lokalföreningen i Sollentuna får härmed avge följande rapport för verksamhetsåret 2014 Styrelsen har under året bestått

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2008

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2008 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2008 Styrelse: Revisorer: Valberedning: Britt Louise Theglander, ordförande Monica Tillberg, vice ordförande Bo Tillberg, kassör, suppleant Mona Serenius,

Läs mer

Kallelse till ÅRSMÖTE 2015

Kallelse till ÅRSMÖTE 2015 Från Kansliet INNEHÅLL: sid: Filmsöndag 3 Rättigheter 3 Studiebesök Operan 3 Café KonstArten 3 NEUROpromenaden 4-5 Dagsresa till Skara-Mullsjö 6 Resa till Spanien 7 Dansfest 8 Resa till Värmland 9 Strannegården

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Livstycket bildades som en ideell förening 1992 i Tensta. Föreningen skall arbeta för invandrares/flyktingars gemenskap med svenskar. Detta ska ske genom att främja invandrares/flyktingars

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer