Kursplan. för Hovler EMC:s trainee/lärlingsutbildning Receptionist/management

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursplan. för Hovler EMC:s trainee/lärlingsutbildning Receptionist/management"

Transkript

1 Kursplan för Hovler EMC:s trainee/lärlingsutbildning Receptionist/management

2 lärlingsutbildning 1 Kursplan: Ämne Poäng kurs kod Reception HOTREC01 Reception HOTREC02 Våningsservice HOTVÅN01 Hotelladministration 100 HOTHOT0 Evenemang 100 KONEVE0 Konferens KONKOF01 Rums- och konferensbokning 100 KONRUM0 Telefon- och internetservice 100 FÖSTEL0 Besöksnäringen 100 TURBEÖ0 Aktiviteter och upplevelser 100 TURAKT0 Marknadsföring och försäljning 100 TURMAS0 Totalt innefattar utbildning en studietid motsvarande 1100 poäng (cirka 55 veckor) Kursplan. För oss är det viktigt att lärare, handledare och elev är i fas inför varje nytt ämne. Detta kan innebära att det sker vissa förändringar och omkastningar i kursplanen. Detta prövas utifrån varje individuellt fall och förutsättningar. Utbildningstiden. Utbildningstiden för denna kurs kan variera bl.a. på grund av lärlingsföretagets möjligheter med resurser att handleda sina lärlingar. Ett sådant exempel kan vara under högsäsong där det inte alltid finns möjligheter till handledning. En bra lösning som vi har sett är att lärlingsföretaget löser sitt säsongsbehov med sina lärlingar, med korta säsongsanställningar (med marknadsmässiga löner) vilket vi givetvis hjälper till med. Detta kan för övrigt vara en facklig fråga. Detta kan göra att varje lärlingsföretag disponerar sin lärling under en period av veckor. Inför varje kursstart skall detta dock vara avklarat vilket också förhandlas fram med kontrakterade lärlingsföretag. Utbildningsplanen & samarbetsföretag Utbildningsplanen är framtagen via ett samarbete med bl.a. Choice hotells. Hovler EMC ambition med samtliga lärlingsutbildningar inom turismen är att ha dessa så nära verkligheten som möjligt. Därför har vi valt att tillsammans med våra lärlingsföretag arbeta fram de utbildningsplaner som är aktuella för våra kurser.. Då målet är starkt uppsatt att våra elever skall ut i någon forma av anställning efter examen är det för oss en självklarhet att det inte är vi med en begränsad kunskap inom de olika ämnena som skall arbeta fram en utbildningsplan utan att det givetvis är lärlingsföretagen som har den kunskapen. Detta gör att våra elever är vl förberedda inför ett kommande arbete med både en helt anpassad utbildning men också att de har en inarbetad kontakt hos det lärlingsföretaget som de har fullföljt sin utbildnings hos.

3 lärlingsutbildning 2 Innehåll Introduktion, 100 poäng ( cirka 5 veckor) Introduktionens syfte är att elev och lärlingsföretag skall under denna tid kunna avgöra och därmed förstärka intresset för att fullfölja utbildningstiden. ** Introduktion är ett individuellt val som bestäms av elev med planerat lärlingsföretag Reception 1, 100 poäng Kurskod: HOTREC01 Lokala och regionala samarbetspartner inom rese- och besöksnäringen av betydelse för receptionsarbetet Planering och utförande av receptionsarbete, till exempel incheckning, rumstilldelning, utcheckning och kassaarbete. Information och presentation av hotellets utbud i syfte att ge en högre grad av service. Prissättning av hotellets tjänster. Bokningssystem och annan teknisk utrustning. Telefonteknik och betydelsen av bemötande, tonfall och produktkännedom. Miljö- och kvalitetsarbete inom avdelningen. Ergonomi samt arbetsmiljö och säkerhet i enlighet med lagar och andra bestämmelser. Handlingsplaner vid brand, hot och fara. Gästservice, till exempel att söka och förmedla turistinformation. Service och bemötande samt betydelsen av korrekt attityd i mötet med människor. Olika målgrupper och deras skiftande behov, kulturella skillnader samt tillgänglighet för funktionshindrade. Samverkan mellan olika avdelningar. Formell och informell kommunikation samt medvetenhet om både det verbala språkets och kroppsspråkets betydelse i mötet med gästen. Presentation, visning och marknadsföring av hotellets gästrum och faciliteter. ( reception 3) Hotellets miljö- och kvalitetsarbete som konkurrensmedel. ( reception 3) Reception 2, 100 poäng Kurskod: HOTREC02 Planering och utförande av receptionsarbete, till exempel incheckning, rumstilldelning, utcheckning och kassaarbete. Marknadsföring, produktkännedom och försäljning av hotellets tjänster. Hotellbokningssystem och andra bokningskanaler. Bokning av enskilda gäster. Utformning av bokningsbekräftelse och faktureringsunderlag samt deras avtalsrättsliga innebörd. Lönsamhetsberäkning, prisoptimering och prissättning av hotellets tjänster. Lojalitetsprogram och företagsavtal. Miljö och kvalitetsarbete inom avdelningen. Arbetsmiljö och säkerhet i enlighet med gällande lagar och andra bestämmelser. Första hjälpen, förebyggande av olycksfall samt handlingsplaner vid brand, hot och fara.

4 lärlingsutbildning 3 Gästservice, till exempel att söka och förmedla turistinformation samt föreslå olika aktiviteter med tanke på målgrupp. Service och bemötande av olika målgrupper samt deras skiftande behov i olika situationer. Hantering av positiva och negativa gästreaktioner samt dokumentation och uppföljning. Kursiv är tillägg från reception 3 Kommunikation och samverkan mellan företagets avdelningar. Produktkännedom för att möta kundens önskemål, rekommendera och rikta erbjudanden i syfte att öka försäljningen. ( reception 3) Våningsservice 1, 100 poäng Kurskod: HOTVÅN01 Undervisningen i kursen ska behandla följande innehåll: Organisation, yrkesroller och arbetsuppgifter inom housekeeping. Systematisk och säker städning samt underhåll av inredning. Design, färg och form samt dess påverkan på upplevelsen. Inredning i gästrum och övriga lokaler, med hänsyn till säkerhet, ekonomi, miljö och ergonomi. Miljömärkningar och certifieringar. Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet utifrån lagar och andra bestämmelser. Hänsyn till gästens integritet och säkerhet utifrån företagets policy. Service och bemötande samt omtanke om gästen inför ankomst och under vistelse. Kommunikation och samverkan såväl inom som mellan olika avdelningar. Bedömning av kvaliteten på utfört arbete. Omtanke och tillgänglighet för gäster med särskilda behov, till exempel funktionshinder eller allergier..(**logi) Hotelladministration, 100 poäng Kurskod: HOTHOT0 Hantering och kontroll av dagskassor samt bokföring av olika avdelningars försäljning. Hantering av betalningar samt kontroll av kreditvärdighet. Användning av förekommande ekonomisystem. Uppföljning av kundjournaler samt arkivering. Dokumentation av företagets miljöarbete och rapportering till berörda avdelningschefer, ägare och den certifierande organisationen. Uppföljning av resultat och nyckeltal. Anställnings- och lönefrågor, kontakter med berörda parter, till exempel fack- eller arbetsgivarorganisation, samt regler för sjukfrånvaro och sjuklön. Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i enlighet med lagar och andra bestämmelser. Bemötande och hantering av kundförfrågningar. Kommunikation och samverkan mellan avdelningarna. Evenemang, 100 poäng Kurskod: KONEVE0 Olika evenemang, till exempel invigningar, galor, shower, sportarrangemang och mässor. Evenemang och event som imageskapare och varumärkesbyggare i samband med produktlanseringar, kundträffar, jubileer, mässor eller kick-offer. Förutsättningar för lokala, nationella och internationella evenemang. Organisation och ansvarsfördelning vid arbete i projekt.

5 lärlingsutbildning 4 Planering, kalkylering, genomförande och uppföljning av mindre projekt. Säljstimulerande aktiviteter vid olika evenemang. Bokning av externa tjänster, till exempel teknik, säkerhet och underhållning. Praktiskt arbete i samband med mässor och andra evenemang, till exempel monterbygge, skyltning, exponering samt servering av mat och dryck. Ljud- och ljusteknik i samband med olika presentationer. Ekonomiska och miljömässiga faktorer vid genomförande av olika evenemang. Arbetsmiljö och systematiskt säkerhetsarbete utifrån lagar och andra bestämmelser. Riskanalys och förebyggande säkerhet i samband med planering och genomförande av aktiviteter. Service och bemötande av olika målgrupper samt deras skiftande behov i olika situationer. Kommunikation, samverkan och logistik i samband med olika evenemang. Dokumentation och uppföljning av arbetet. Bokning och planering av gästarrangemang ( reception 3) Konferens 1, 100 poäng Kurskod: KONKOF01 Olika konferensanläggningar samt deras olika utbud av lokaler, faciliteter och service. Olika mötesformer, till exempel föreläsningar, sammanträden, workshoppar och kick-offer. Alternativa möbleringsformer, deras syfte och funktion samt iordningställande av lokaler efter direktiv, till exempel pm eller checklista. Den kreativa miljöns betydelse. Hjälpmedel och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Måltidspausens betydelse samt upp- och avdukning av buffé med kaffe eller andra förfriskningar. Lagar och andra bestämmelser om hygien och ändamålsenlig klädsel. Hantering av teknisk konferensutrustning, till exempel kopieringsmaskin, datorprojektor och mikrofon. Arbetsmiljö och systematiskt säkerhetarbete utifrån lagar och andra bestämmelser. Hållbar utveckling inom mötesbranschen. Ergonomiskt arbete samt användning av lämpliga hjälpmedel. Handlings- och utrymningsplan vid brand, hot och fara. Service och bemötande av olika målgrupper samt deras skiftande behov i olika situationer. Effektivitet i arbetet samt kommunikation mellan avdelningarna. Rums- och konferensbokning, 100 poäng Kurskod: KONRUM0 Produktkännedom för att kunna möta kundens önskemål samt rekommendera och rikta erbjudanden i syfte att öka försäljningen. Olika kundkategorier, till exempel privatpersoner, företag, resebyråer, kongressbyråer och bokningsbolag. Samarbetsparter inom aktivitet, teknik, säkerhet eller andra kringarrangemang. Telefonförsäljning och betydelsen av bemötande, tonfall och produktkännedom. Affärskorrespondens samt utformning av bekräftelser, offerter, pm och faktureringsunderlag. Prissättning och prisoptimering av anläggningens tjänster. Lönsamhetsberäkning och förekommande nyckeltal. Företags- och resebyråavtal med priser, provision och avbokningsregler samt avtalsrättsliga konsekvenser.

6 lärlingsutbildning 5 Presentation och visning av anläggningen samt rekommendation av passande aktiviteter och kringarrangemang. Bokning av privat-, grupp-, konferens- och paketarrangemang. Planering av kundaktivitet i samarbete med försäljnings- och marknadsavdelning för att skapa och bibehålla kundrelationer. Arbetsmiljö och ergonomi. Kommunikation och samverkan mellan avdelningar för avstämning och utbyte av information inför arrangemang Telefon- och internetservice, 100 poäng Kurskod: FÖSTEL0 Telefon- och internetförsäljning, support och rådgivning. Attityder, värderingar och kundmöten. Kundvårdande åtgärder för att skapa och bibehålla kundrelationer. Lagar, avtal och säkerhet i elektronisk handel och betalningssystem. Etik och arbetsmiljö inom telefonförsäljning och callcenterföretag. Distribution och affärstransaktioner vid elektronisk handel. Metoder för utvärdering av telefon- och internetservice. Tekniska lösningar och teknisk utrustning. Språkbruk, tekniska termer, interna system och informationssökning. Besöksnäringen, 100 poäng Kurskod: TURBEÖ0 Besöksnäringens centrala organisationer. Besöksnäringens olika verksamhetsområden, aktörer och yrkesroller. Betydelsen av samverkan mellan olika aktörer inom verksamhetsområdena. Turismens utveckling och trender genom tiderna. Kända resmål i Sverige och i världen. Olika målgrupper och deras skiftande krav på resor, aktiviteter och service. Lokala och regionala förutsättningar för hållbar utveckling inom besöksnäringen. Informationssökning samt kritisk granskning och bearbetning av materialet. Muntlig och skriftlig presentation med hjälp av modern teknik. Det verbala språkets och kroppsspråkets betydelse för kommunikation med andra. Betydelsen av en yrkesmässig attityd för att ge god service.(**logi) Kommunikationens och samverkans betydelse för såväl intern som extern service..(**logi) Kunder och gäster, olika målgrupper och deras skiftande krav på boende, tjänster och service. (**Logi) Aktiviteter och upplevelser, 100 poäng Kurskod: TURAKT0 Aktivitetsledarens roll och betydelse för gruppens samspel för att nå syfte och mål. Aktiviteten som mervärde för att förhöja deltagarens upplevelse av arrangemang eller vistelse. Planering, genomförande och utvärdering av aktiviteter för olika målgrupper. Olika aktiviteter beroende på efterfrågan samt hänsyn till platsens och situationens förutsättningar. Kalkylering och prissättning av aktiviteter.

7 lärlingsutbildning 6 Marknadsföring och presentation av planerad aktivitet. Lagar, andra bestämmelser samt överenskommelser att ta hänsyn till för utförandet av aktiviteten. Riskanalys och förebyggande säkerhet i samband med planering av aktiviteter. Kroppsspråkets betydelse för kommunikation och samverkan med andra. Marknadsföring och försäljning, 100 poäng Kurskod: TURMAS0 Undervisningen i kursen ska behandla följande innehåll: Marknadsföringens påverkan på individen. Riktad marknadsföring anpassad för olika målgrupper. Marknadsföring och försäljning via media. Varumärkets och marknadsföringens roll i köpprocessen från behov till beslut. Företagsprofilens betydelse i all kommunikation. Begrepp, definitioner, lagar och etiska regler inom området. Utformning av marknadsplan utifrån affärsidé och målsättning. Planering, genomförande och utvärdering av marknadsaktiviteter, till exempel mässor, evenemang, sponsring och annonsering. Informationsteknik som ett verktyg i marknadsföringsarbetet. Layout och exponering av marknadsföringsmaterial. Analysmetoder och undersökningar för att anpassa tjänst eller produkt efter marknad. Jan Hovler Projektledare

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

SERVICE OCH BEMÖTANDE

SERVICE OCH BEMÖTANDE SERVICE OCH BEMÖTANDE Ämnet service och bemötande behandlar hur man i servicesituationer möter kunder eller gäster på ett yrkesmässigt sätt. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet service och bemötande ska

Läs mer

Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med livets övriga utmaningar.

Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med livets övriga utmaningar. HÖSTEN 2013 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser Grundläggande vuxenutbildning Din utbildning, dina villkor. Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Handels- och administrationsprogrammet (HA) 114 gymnasieskola 2011 (HA) Examensmål för handels- och administrationsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. YRKESPROGRAM ÅK 2 och 3

INDIVIDUELLA VAL. YRKESPROGRAM ÅK 2 och 3 INDIVIDUELLA VAL YRKESPROGRAM ÅK 2 och 3 2015/2016 Sida 2 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Omfattning/Innehåll Alla elever ska under sin studietid läsa 200 poäng individuellt val.

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Resebyråsäljare TravelManager Resekonsult Researrangör

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Resebyråsäljare TravelManager Resekonsult Researrangör Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Resebyråsäljare TravelManager Resekonsult Researrangör Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om -arbetet som resekonsult inom mötes och/eller

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Produktions- och projektledare Projektledare, festival, konsert, utställning, temadag Eventarrangör Marknadskommunikatör Marknadsförare, säljare Projektledare,

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Utbildningens övergripande mål

Utbildningens övergripande mål Har du planer på att kliva in i säkerhetsbranschen? Risk Management är en svåröverträffad utbildning som ger en både bred och gränsöverskridande grund för att kunna arbeta som såväl säkerhetssamordnare

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Service Manager - for future tourism

Service Manager - for future tourism Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Service Manager - for future tourism 400 YH-poäng Malmö Utbildningsnummer: 200931410 Insänd till Myndigheten för yrkeshögskolan 2010-02-23 15:41:14 Gäller utbildningsomgång

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Service Manager - for future tourism

Service Manager - for future tourism Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Service Manager - for future tourism 400 YH-poäng Malmö Utbildningsnummer: 200931410 Insänd till Myndigheten för yrkeshögskolan 2010-02-23 15:41:14 Gäller utbildningsomgång

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 3: E-bok Så fungerar eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070 594 36 20 Hemsidor:

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94

Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda P 94 Lpf 94 Beställningsadress:

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se 20 affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se Småländsk besöksnäring Jönköpings län Vision 2020 för regionens besöksnäring och Operativ affärsplan för Smålands Turism AB 2013 2015 Innehåll 3 Förord 4 Vision

Läs mer

KVALIFIKATIONSRAM FÖR CHEFSSEKRETERARE

KVALIFIKATIONSRAM FÖR CHEFSSEKRETERARE Are you a Personal Assistant? Learning is not only classroom KVALIFIKATIONSRAM FÖR CHEFSSEKRETERARE Nivå 2,3,4 och 5 Projektkoordinator: KAI Projektpartners: Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR HOTELLRECEPTIONIST 2011

YRKESEXAMEN FÖR HOTELLRECEPTIONIST 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR HOTELLRECEPTIONIST 2011 Föreskrift 13/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:21 Föreskrifter och anvisningar 2011:21 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer